PJM 3105 PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR Tajuk 1 Pengenalan Kepada Teori Pembelajaran Motor Tajuk 2 Pertumbuhan

dan Kematangan Tajuk 3 Ciri-ciri Pembelajaran Motor Sinopsis Pembelajaran kemahiran motor adalah bidang pengajian pergerakan manusia yang focus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan.Tajuk ini bertujuan meningkatkan pengetahuan psikologi lakuan motor kepada peserta kursus. Pengetahuan dalam bi dang ini akan memberi ruang kepada guru untuk mengaplikasikan kepelbagaian strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam usaha menghasilkan guru yang kreatif dan inovatif yang boleh menyumbang kepada perkembangan Pendidikan Jasmani di Malaysia. Hasil Pembelajaran Pada akhir bab ini anda seharusnya dapat 1. memahami, mengetahui dan mengamalkan teori -teori pembelajaran motor 2. mengaplikasikan teori-teori pembelajaran motor dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 3. mengaplikasikan prinsip pemindah an pembelajaran kemahiran dalam permainan 4. menghuraikan ciri -ciri pembelajaran motor dari aspek teori dan amali.

TAJUK 5.1

Pengenalan kepada teori pembelajaran motor.

Pengenalan TEORI PEMBELAJARAN adalah satu andaian teoretis (pendapat) tentang bagaimana sesuatu organisma itu belajar. Lantaran itu ia harus menyediakan alasan dan haluan bagi teori pengajaran seseorang di mana seorang guru boleh membentuk serta memudahkan pengajaran. Dalam aspek Pendidikan Jasmani, teori yang dipilih mestilah menye diakan satu asas munasabah untuk pemahaman pembelajaran dan satu senarai prinsip -prinsip pengajaran yang bersesuaian dengan teori pengajaran. 5.1 Pengenalan kepada teori pembelajaran motor 5.1.1 Definisi: Pembelajaran motor; Bidang pengajian pergerakan man usia yang fokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan. Manusia dapat menanggani alam sekitar yang tidak menentu dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari.Kejayaan ini bergantung kepada keupayaan organisma mengadaptasi & mengatasi ciri -ciri persekitaran yang tidak menentu. Kemahiran motor; Kebolehan melakukan sebarang kemahiran bagi menghadapipersekitaran yang tidak menentu dan kemahiran diguna secara maksimum dengan masa dan tenaga (keupayaan) yang minimum

5.1.2 Teori Pembelajaran Teori-teori Pembelajaran

Teori rangsangan -respons/ Teori kognitif/·field theory· Connectionist > Teori pelaziman klasik >Teori persepsi undang undang koffka > Guthrie·s contiguous conditioning - Peraturan persamaan - Peraturan melengkap > Teori Thorndike - Peraturan persediaan > Lewin·s field theory - Peraturan senaman - Pembelajaran sebagai - Peraturan kesan perubahan dalam pengetahuan > Teori pelaziman operan skinner - Pembelajaran sebagai perubahan dalam motivasi 5.1.3 Perbezaan teori pembelajaran asas Teori respon/connectionist rangsangan Teori kognitif/field theory 1. s o r 2. Tumpuan kepada interpertasi/ persepsi individu terhadap situasi persekitaran dan interprestasi/ persepsi dipengaruhi oleh pengalaman lepas dan semasa 3. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha individu untuk menganalisis situasi, melihat/memahami pertalian dan menyelesaikan masalah

1. S o R 2. Menganggap persekitaran sumber asas untuk menerang, menjangka mengawal tingkah laku/ pembelajaran 3. Menganggap tingkah laku adalah Hasil daripada perkaitan, gabungan; pembelajaran berlaku apabila perkaitan dikuatkan dengan latihan ulangan atau apabila perkaitan baru diwujudkan. 4. Pengukuhan meliputi (a) Memberi ganjaran kepada individu apabila hasil diperolehi atau (b) Kadang kala mengenakan denda 5. Hasil pelaziman yang menegaskan ulangan

4. Persepsi ditegaskan dan bukan Ulangan

5. Pengukuhan berlaku apabila individu menemui pertalian, menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan

5.1.4 Teori-teori Pembelajaran Motor Teori Pelaziman Klasik (Pavlov) Berlaku secara spontan dan semula jadi peneguhan negatif berlaku ujikajinya adalah untuk mengetahui sama ada tindakbalas yang dihasilkan adalah secara sendiri atau tidak klasik = kekerapan rangsangan yang sama supaya gerakbalas spontan yang diingini terhasil.

.pembelajaran adalah automatik dengan latihan (iii)melalui Hukum Kesan .peneguhan positif @ negatif Teori Pembelajaran Gestalt pendekatan secara persepsi pembelajaran ialah satu pengalaman yang disusun.perhubungan menjadi kuat atau lemah selaras dengan keseronokan atau kesakitan yang berkaitan dikendaki . bermakna dan diberi tanggapan 'Whole-Part-Whole-Learning'/ Pembelajaran Keseluruhan .penyempurnaan Teori kognitif (i) Lewin·s field theory Menegaskan perbezaan individu Bidang yang mempengaruhi tingkah laku individu meliputi: . Apabila pengukuhan tidak berlaku serta merta.kesinambungan . jantina.kematangan. motivasi. Menekankan ulangan dalam latihan Teori Pelaziman Operan Skinner operan = pembelajaran tingkah laku yang dapat diramal @ dikawal berkait dengan pengukuhan tindak balas. pengalaman lepas dan harapan/keinginan masa depan . Teori Perhubungan Thorndike pembelajaran sebagai proses cuba jaya perubahan biologi dalam sistem saraf teori bond & rangsangan -gerakbalas (R . Tindakan yang dikukuhkan menjadi kuat dan tindakan yang tidak dikukuhkan menjadi lemah setiap lakuan yang dibuat diberi peneguhan yang positif (ganjaran) pembelajaran boleh dijangka berlaku melalui pengukuhan tindak balas yang betul Pengukuhan seharusnya berlaku serta merta sebelum tindak balas seterusnya.termasuk orang lain.Bahagianbahagian .prasyarat. umur.keupayaan fizikal harus sesuai dengan tugas .Jika latihan dihentikan. saiz badan (ii)melalui Hukum Latihan .G) gerakbalas yang dikehendaki diulang @ dirangsang sekerap sehingga menjadi automatik pembelajaran disebabkan tiga peraturan berikut: (i)melalui Hukum Kesediaan .Perubahan dalam struktur kognitif berlaku melalui proses perbezaan dan menstrukturkan semula. . perhubungan menjadi lemah dan akan hilang .perhubungan dikuatkan melalui latihan .keserupaan/kesamaan .Faktor luaran/persekitaran.Keseluruhan keseluruhan lebih bermakna dari sebahagian 4 hukum pembelajaran : . atau dalam keadaan lain pada tindak balas berikutnya.Faktor dalaman.kedekatan .Pembelajaran sebagai perubahan dalam pengetahuan . pengajaran berprogram adalah diperlukan.

Individu mempunyai kecenderungan untuk mengum pul pola yang sama dari segi saiz.2 Kemahiran terbuka dan tertutup Kemahiran terbuka >Persekitaran sentiasa berubah. >Corak pergerakan kerap diadaptasi >Lebih kepada daya persepsi >Kerap lakukan corak kemahiran berbeza.Menguji minda anda ! Pengukuhan dalam pembelajaran motor meliputi ganjaran atau dendaan. bentuk atau sifat lain. Pada pandangan anda sejauh manakah ganjaran dan dendaan ini harus dipraktikkan.1. Latihan 1 . (Pembelajaran Keseluruhan .Motivasi dipengaruhi oleh tujuan individu (keperluan. Dengan merujuk kepada buku rujukan utama. jelaskan konsep ini. Latihan 2 ² Menguji minda anda! Konsep pendekatan 'Whole-Part-Whole-Learning'. Pengenalan Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran kemahiran.2 Pertumbuhan dan Kematangan.2.Individu cenderung untuk melengkapkan pola diberi yang lengkap sebahagiannya.Bahagian-bahagian ² Keseluruhan) adalah satu teori pembelajaran yang diutarakan oleh Gestalt.2.1. (b) Peraturan melengkap .Pembelajaran sebagai perubahan dalam motivasi . Kemahiran kasar >Menggunakan otot besar >Mudah dilihat Contoh: -Berjalan -Berlari -Berenang -Menyepak bola Kemahiran tertutup >Persekitaran adalah tetap dan stabil > Kawal kecepatan sendiri > Corak pergerakan 'stereotyped' > Jarang guna mental (spontan) > Lebih kebiasaan . tidak stabil dan sukar diduga.2.1 Klasifikasi kemahiran 5. Kefahaman ini membantu kita mempelajari suatu kemahiran atau menin gkatkan prestasi kemahiran tersebut. 5. Contoh: >Sukar dilihat kecuali -Hantaran bola berputar hampir dengan pelaku.1 Kemahiran motor kasar dan halus Kemahiran halus Halus/kasar >-Melibatkan pergerakan >Penggunaan otot besar kecil. sofbol untuk dipukul Contoh: -¶Lay-up· bola keranjang -Melambung syiling -Menulis -Menggosok gigi 5. (ii) Teori persepsi undang -undang Koffka (a) Peraturan persamaan . TAJUK 5.menggunakan otot dan otot kecil kecil. Pengklasifikasikan kemahiran pula membolehkan kita memahami sifat kemahiran berkenaan.. nilai dan harapan) serta ganjaran luaran.

2.2.1.> Prestasi sukar diramal Contoh: -Menerima servis bola tennis -Menghantar shuttle ketika pukulan rali dalam permainan badminton -Bermain bola sepak -Bergusti -mengejar ayam Contoh: -Penembak kesasaran yang statik -Lontaran bebas bola keranjang -Pemanah sedia memanah -Melakukan aksi gimnas -Menaip Latihan 3 ² Menguji minda anda! Kemahiran boleh diklasifikasikan kepada kemahiran tertutup dan terbuka. Contoh: -Lontaran bebas bola keranjang -Membaling anak panah ke papan Kemahiran berurutan/serial >Melibatkan satu siri pergerakan. berterusan dan bersiri dengan menandakan betul pada petak yang berkenaan. Contoh: -Servis tenis -Lay-up bola keranjang Kemahiran berterusan/continous >memerlukan aksi berulang >Tiada titik mula dan tamat bila-bila masa sahaja. Kemahiran berenang mengetuk paku bermain dart memandu kereta Terasing Bersiri Berterusan . dalam turutan >Merupakan pergerakan terasing yang diulang.4 Kemahiran terasing. Contoh: -Mengayuh basikal -Berkanu -Berjalan -Berlari -Berenang Latihan 4 ² Menguji minda anda! Bolehkah anda mengklasifikasikan kemahiran -kemahiran berikut berasaskan dimensi kemahiran diskrit.1. Dimensi apakah yang anda akan gunakan jika anda ingin mengklasifikasikan kemahiran memandu kereta ataupun berjalan di atas tali? 5. berurutan dan berterusan Kemahiran terasing/diskrit >Memerlukan satu usaha >Permulaan dan penamat kemahiran boleh dikesan.3 Kemahiran self-paced dan externally paced ¶Self-paced· ¶Externally paced· >Juga dipanggil internal paced atau >Pelaku bergantung kepada kelajuan/ kemahiran tertutup pacing yang tidak dapat dikawal >Mengawal perlakuan mengikut Contoh: kemampuan diri -Sukan berpasukan Contoh: -Boling -Larian 3000 m 5.

5 Dimensi Kemahiran Motor .Kognitif Kemahiran motor Minimum buat keputusan Maksimum kawalan motor >lari pecut >lompat tinggi >angkat berat >pitching sofbol Gabungan kemahiran motor dan kognitif Ada buat keputusan kawalan motor >menunggang kuda >belayar >pemain sukan dan Kemahiran kognitif Maksimum buat keputusan Minimum kawalan motor >main catur >memasak >tugas jurulatih .1.2.rutin gimnastik masuk gear kereta berlari menangkap bola berbasikal menembak menendang bola 5.

(ii) Pemindahan positif ² Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas membantu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. (v) Pemindahan Bilateral . -Membentuk asas untuk pengkaedahan pengajaran.2. Pembole hubah perbezaan individu dalam aspek tahap kebolehan motor boleh dinilai berpandukan dua taksonomi keupayaan motor yang dikemukakan oleh Fleishman iaitu: (i) Keupayaan persepsi motor Ciri-cirinya adalah: y Koordinasi berbagai anggota ² melibatkan interaksi semua anggota badan yang terlibat dalam sesuatu pergerakan.2. y Orientasi respons ² merujuk kepada keupayaan untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan keperluan p ersekitaran.5. .1 Pemindahan pembelajaran (i) Definisi ² Merujuk kepada pengaruh pengalaman lepas/sedia ada terhadap perlakuan satu kemahiran pada kontek yang baru atau pada pembelajaran satu kemahiran yang baru.Berlaku apabila pemindahan pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran tugasan yang sama tetapi dengan menggunakan bahagian kaki/tangan yang berbeza (vi) Kenapakah pemindahan pembelajaran itu penting? Kita telah mengambil kira bahawa prinsip adalah bentuk asas untuk. (vii) Pemindahan potensi pembelajaran dalam pengajaran boleh dimaksimumkan oleh instruktur kemahiran motor dengan mengambil kira garis -panduan di bawah ini supaya apa yang diajar adalah lebih berkemungkinan lebih untuk dipindahkan kepada situasi pembelajaran yang baru. . .Labelkan atau kenalpasti bahagian tugasan yang penting.Maksimumkan kesamaan antara pengajaran dan situasi pengukuran sebenarnya. Contoh: Orang yang tahu berma in tenis senang belajar bermain golf. 5.2 Perbezaan Individu Pembolehubah perbezaan individu adalah berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Fleishman (1972).2. Contoh: Belajar untuk berenang kepada belajar hendak membawa kereta. y Ketepatan kawalan ² merujuk kepada keupayaan mengawal kualiti pergerakan yang dihasilkan.2 Pemindahan pembelajaran 5.Sediakan contoh-contoh yang berbagai apabila mengajar konsep -konsep dan prinsip-prinsip. -Membentuk asas untuk perkembangan kurikulum pendidikan.Sediakan pengalaman yang mencukupi dengan tugasan asal. -Untuk perkembangan dan perlaksanaan pendekatan bersistem kepada protokol pemulihan. (iv) Pemindahan sifar/tiada pemindahan ² Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas tiada memberi kesan atau mempengaruhi pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru.2. (iii) Pemindahan negatif ² Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas menghalang atau menggangu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. . .2. Contoh: Pemain tenis sukar untuk belajar bermain badminton.Pastikan prinsip-prinsip umum difahami sebelum mengharapkan pemindahan yang berkesan. y Masa reaksi ² merujuk kepada tempoh yang diambil untuk memulakan pergerakan selepas menerima rangsangan. y Kelajuan respons ² merujuk kepada masa yang diambil untuk melengkapkan pergerakan .

menjahit dan ¶pitching· bola sofbol. y Keupayaan manual ² merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran kasar yang melibatkan penggunaan keseluruhan bahagian tangan seperti menangkap dan membaling. -Suatu proses yang berterusan & kekal PERBEZAAN INDIVIDU Nature Ikhtiar Hidup ( (alam sekeliling & baka) vs Nuture (didikan) Penguasaan Kemahiran MotorAsas Tumbesaran (proses tumbesaran & perkembangan) Kemahiran Motor Kompleks Personaliti Perbezaan Kebolehan = suatu proses yang kekal = suatu proses yang bertimbal balik . y Integrasi respons ² merujuk kepada integrasi pelbagai maklumat sensori untuk menghasilkan pergerakan (ii) Kecekapan fizikal Ciri-cirinya adalah: y Kekuatan statik y Kekuatan dinamik y Kekuatan ekplosif y Kekuatan bahagian anggota atas y Kelenturan statik y Kelenturan dinamik y Koordinasi asas y Keseimbangan asas y Daya tahan (iii) Perbezaan Individu.y Keupayaan manipulasi jari ² merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran halus yang melibatkan penggunaan jari seperti kemahiran bermain piano.

pola individu satu kualiti diri yang digambarkan mengikut suasana. Komposisi Personaliti Guilford.Personaliti pola = sesuatu yang dibentuk tret = sesuatu yang diwarisi jumlah keseluruhan corak. 1959: sikap aptitud minat perangai personaliti keinginan morfologi fisiologi Perbezaan Individu dan Kebolehan Motor. 1959: Satu corak tret yang unik & sebagai modaliti (rupa & gaya) yang bertindak balas antara satu dengan lain & membentuk sesuatu tingkah laku yang kekal. perwatakan. Salvatore Meidi. Han Eysenck. tret. tabiat. perangai. kelompok & keadaan yang berbeza & sentiasa berubah Allport. Wujud oleh sebab individu ada personaliti & personaliti akan bertembung dengan kemahiran motor Perbezaan penguasaan kemahiran motor asas Perbezaan penyempurnaan tugas Kesanggupan individu melakukan berbagai tugas bergantung pada keupayaan Perbezaan di antara keboleha n & kemahiran Kebolehan Kemahiran -tret yang diwarisi -dibina melalui latihan -stabil & tahan -ubah suai dengan latihan -bilangan tertentu (50 jenis) -tidak terbilang -menjadi asas pada kemahiran -bergantung kepada kebolehan . intelek & bentuk badan yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap persekitaran. keperluan. 1955: Satu organisasi psiko -fizikal yang unik & dinamik mengikutperubahan persekitaran. 1960: Satu organisasi yang stabil & menonjol yang dilihat sebagai sifat. 1970: Satu set perwatakan yang stabil & boleh menentukan tingkah laku psikologikal yang tersusun dari tekanan sosial & biologikal Sigmund Freud.

-keputusan Sendi.2. Teori pembelajaran Skema Schmidt Rangsangan Organ Pemilihan Pemilihan Deria pergerakan pergerakan untuk .3 Pembinaan Motor Teori Pembelajaran Lengkaran Tertutup .2.berpunca dari proses pembelajaran Rangsangan Sistem Mekanisme Efektor Sensori Rujukan GerakBalas Jejak Jejak Ingatan Persepsi Ingatan Lampau Pergerakan Pengetahuan Mengenai Keputusan Laluan sensori dari otot. 1.Jack Adam.5. Intrinsik (Teori Lengkaran Tertutup) 2. Ekstrinsik (Teori Lengkaran Terbuka) Pengalaman lampau yang memberi/mengukuhkan jejak ingatan & jejak persepsi Persepsi Kinestatik keupayaan/kebolehan individu merasa kedudukan @ posisi seluruh anggotanya. telinga (proprioseptor) hasil gerak balas satu mekanisme dalaman satu kawalan secara automatik yang telah diprogramkan kita mengawal pergerakan sendiri dari mekanisme rujukan proprioseptor maklumat yang diberi kepada laluan saraf dari sistem sensori Pengetahuan mengenai keputusan (¶Knowledge of Results·) akan bersatu dengan Mekanisme Rujukan lupaan banyak kerana maklumat tidak diguna selalu apabila individu dapat memindahkan paradigmanya dari pering kat rendah ke tinggi (motor lisan ke pembelajaran motor) dan kalau individu dapat menguasainya kerlakuan kemahiran menjadi automatik sistem pemprosesan maklumat terdiri dari.tendon. 1971 . mata.

kalau maklumbalas adalah lebih awal. kita boleh melakukan .kekerapan latihan .memberi peluang untuk memilih maklumat penting .Hukum Kesan EL Thorndike .kalau skema dapat diringkaskan maka pembelajaran menjadi senang . lebih pembelajaran berbalik berlaku akan menyebabkan pembelajaran menjadi lambat untuk mengurangkan tempoh pembelajaran.kita mengawal & belajar segala kemahiran pada asas yang sama cuma peringkatnya yang berbeza .langkah-langkah dalam menjalani satu proses yang berurutan .respon Gerak balas MAKLUM BALAS bagaimana individu boleh melakukan sesuatu respon dengan lebih tepat pada pergerakan yang tidak pernah dilakukan Skema satu set undang-undang .

skema pada beberapa jenis pergerakan Adam . lebih latihan jadi automatik Perbezaan: Adam .kejayaan melakukan kemahiran baru tidak boleh diambil kira Schmidt .tumpuan pada pergerakan perlahan Schmidt .Persamaan & Perbezaan Teori Pembelajaran Jack Adam & Schmidt Persamaan: ada maklum balas/knowledge of results ada gabungan program motor berkaitan dengan rujukan/maklumat -maklumat perlakuan banyak pembinaan ingatan/persepsi mementingkan 'knowledge of results' ada latihan.setiap respon ada dalam ingatan Schmidt .beberapa pergerakan yang dikeluarkan dijadikan sebagai ingatan Adam .kejayaan itu penting kerana adanya skema yang diikuti .

2.4 Proses Pembelajaran Kemahiran Fasa Pembelajaran Motor Fitts & Fosner Schmidt Status KUASAI sosio-budaya KEMAHIRAN visi&harapan semangat -Pergerakan licin -lebih cekap atau automatik -pergerakan&analisis -tanpa banyak data lebih automatik berfikir -tumpuan pada gerakan Tahap autonamus licin.5. gaya (paling tinggi).2. -banyak kesilapan -tentukan perlakuan & -pergerakan kasar objektif -banyak soalan -pergerakan tidak licin kenal sub-rutin & -teragak-agak urutan Tahap kognitif lisan PENGENALAN (paling primitif) KEMAHIRAN . -kurang kesilapan -peningkatan program gerakan kasar motor -tumpu kemahiran -ketekalan tinggi halus -antisipasi & timing -boleh kesan kesilapan Tahap asosiatif.

dan ingatan merujuk kepada mengingati maklumat yang telah dipelajari atau kemahiran yang dipelajari.jika banyak ingatan motor yang menganggu maka pembelajaran bersifat negatif . setiap organisma harus ada ingatan dalam pembelajaran motor supaya dapat mempelajarai & menguasai kemahiran merupakan satu konsep memproses maklumat supaya maklumat yang diproses dapat dikeluarkan untuk digunakan bagi tujuan mencapai respon sesetengah respon mungkin tidak dapat diselarask an akibat gangguan ingatan apa jua situasi yang dihadapi melibatkan ingatan jika tidak.2.keupayaan individu mengguna semula maklumat yang telah dipelajari b) Lupaan .5 Ingatan dan Lupaan Sage (1984) mendefinisikan ingatan sebagai menyimpan maklumat dan memperolehi kembali maklumat berikutnya.1970: > Ingatan menggambarkan keupayaan individu untuk mengingat dan bukan menjelaskan terhadap peringatannya > dapat menggunakan semula maklumat yang diproses Tulving. kita tidak dapat respon kepada apa -apa rangsangan maklumat diproses & disimpan dalam stor (otak) supaya dapat digunakan pada bila -bila masa Howe.1985: > Ingatan menggambarkan keupayaan yang membolehkan organisma mendapat faedah/keuntungan dari pengalaman lepas Terdapat 2 isu yang menjadi fokus bila mengkaji ingatan: Isu 1 > Organisma sering menggunakan : a) Ingatan Motor . pembelajaran bersifat positif b) Ingatan Lisan .2.5.maklumat yang tidak diproses dalam satu saat akan hilang Proses Ingatan .cues. isyarat secara lisan yang dapat diingat kembali bagi membantu pembelajaran Isu 2 > Peristilahan yang sering dikaitkan : a) Ingatan .jika sebaliknya.maklumat yang diproses & disimpan tanpa susunan .Model Schmidt INPUT KINESTATIK PERSEKITARAN STOR SENSORI JANGKA PENDEK (1 SAAT) MELALUI PEMILIHAN PEMERHATIAN OUTPUT INGATAN JANGKA PERGERAKAN PENDEK (60 SAAT) MELALUI PROSES MELALUI RAPTAI PEROLEHAN KEMBALI .ingat pergerakan yang telah dilakukan . Pembelajaran berkaitan dengan pengumpulan maklumat baru atau mempelajari kemahiran baru.

kerana kedua -dua menggunakan pergerakan pergelangan tangan yang berbeza.memori sebenar . ingat an menjadi lemah apabila latihan tidak diteruskan kerana sebarabg oerubahan dalam system saraf menjadi lemah apabila tidak diperkukukuhkan melalui latihan.perolehan kembali ingatan jangka panjang .kejadian lepas .ulang maklumat serta merta maklumat boleh disimpan . Dalam pembelajaran kemahiran.Tulving.rakam maklumat dari sesuatu yang baru dilakukan .proses maklumat yang aktif 2.pengetahuan am .mampu menyatakan masa & di mana mengingatkan pengalaman @ episod dengan tepat Sistem lupaan Terdapat dua teori berkenaan lupaan iaitu teori lemah kesan dan teori gangguan.semantic (merancang) .aktiviti sama ulangan . Ingatan Kerja . Sebagai contoh pembelajaran pukulan kilas badminton mengganggu pembelajaran baru pukulan kilas skuasy dan sebaliknya.simpan secara kekal . visi yang tajam (real) mengkonsepsi sesuatu hingga menjadi sesuatu yang realiti Ingatan Episodik membolehan kita menjelajah ke belakang secara mental menghubungkan kejadian dengan masa mengaitkan kejadian penting dalam hidup .INGATAN JANGKA PANJANG *Enkoding > memasukkan maklumat *Dekoding > mengeluarkan maklumat Stor Sensori Jangka Pendek maklumat disimpan oleh reseptor .prosedural (berurutan) .cara lain digubah/tukar kepada kod memori kekal maklumat bermakna Ingatan : 2 komponen yang berfungsi 1. Ingatan Jangka Panjang . Teori gangguan pula mengandaikan bahawa pembelajaran baru menganggu ingatan simpanan maklumat yang t elah dipelajari sebelum ini.60 saat Ingatan Jangka Panjang simpan kekal maklumat banyak raptai dilakukan . 1985 : 3 sistem .episodik Ingatan Prosedural membolehkan kita mengetahui bagaimana melakukan sesuatu memberi respon bersesuaian dengan kehendak persekitaran cara menghasilkan respon yang tepat Ingatan Semantik kebolehan menyatakan sesuatu yang sukar dipersepsikan pengetahuan am. . Teori lemah kesan mengandaikan bahawa masa menyebabkan ingatan menjadi lemah.1 saat keupayaan tidak terhad kebanyakan maklumat hilang Ingatan Jangka Pendek keupayaan terhad mudah diganggu boleh diukur .

Konsep latihan mental mungkin lebih mudah difahami sekiranya ia dianggap sebagai latihan tanpa gerak atau latihan dalaman.1 Latihan Mental Pengenalan Selain memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek fizikal. Latihan mental digunakan untuk menunjukkan kesediaan yang akan berlaku pada diri individu. Untuk membina kecekapan murid dalam sesuatu kemahiran dengan lebih cepat.2 Teknik-teknik dalam Latihan Mental 1. penyelidikan dapat dijalankan untuk memberi dan memperkembangkan ilmu pengetahuan. Latihan mental ini boleh diadakan sebelum atau semasa menyertai pertandingan untuk membantu para ahli sukan ke arah pencapaian yang lebih cemerlang di dalam bidang sukan yang diceburi. 5. teori adalah suatu himpunan konsep. 2.Terdapat beberapa cara di mana individu boleh mempraktikkan secara mental untuk memperbaiki perg erakan.3.3. 3. 5. guru pendidikan jasmani. Pendahuluan Menurut Tuckman (1978). jurulatih ataupun atlit sendiri akan dapat mengaplikasikan semasa terlibat dalam sukan.2 Ciri-ciri Pembelajaran 5. TAJUK 5.1. Teknik Praktis . Dengan adanya pengetahuan mengenai teori psikologi sukan. Penggunaan yang lebih berkesan dapat dilakukan apabila kemudahan penglibatan secara berpasukan dengan menggunakan peralatan yang terhad. menjangka dan mengawal sesuatu hasil. 5. . menyeluruh dan mendapat kefahaman yang lebih meluas. 2.Tumpuan asas adalah ke ara h membolehkan seseorang memahami kemahiran sebelum memulakan latihan mental dan pelaziman bagi kemahiran adalah perlu dilatih dengan betul.1 Kegunaan dan Kepentingan 1.1. dan dapat memahami.3. Bincangkan persamaan dan perbezaan di antara kedua -dua teori pembelajaran tersebut dengan bantuan kepada buku rujukan dan gunakan pengurusan grafik. Teknik Percubaan .3 Ciri-ciri Pembelajaran Motor. Biasanya atlit elit dapat menggunakan teori-teori tersebut semasa mereka bertanding terutamanya penggunaan latihan mental yang ketara.Latihan 5 Teori Pembelajaran Lingkaran Tertutup Jack Adam dan Teori Pembelajaran Skema Schmidt membincangkan bagaimana program motor berlaku semasa seseorang itu melakukan sesuatu kemahiran. Latihan mental dapat memperbaiki prestasi dan persembahan ahli sukan di samping dapat membantu ahli sukan mengurangkan kesilapan dan kesalahan yang mungkin berlaku. kita juga perlu mengimbangkan aspek-aspek mental di dalam menghadapi sesuatu pertandingan sukan. Dengan adanya teori. definisi dan saranan yang saling berkaitan dan memberi gambaran teratur tentang sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan atau pertalian antara pembolehubah -pembolehubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena itu.

Umumnya terdapat empat sumber utama motivasi pada seseorang: 1. Ekstrinsik (luaran) ² berdasarkan ganjaran (positif/negatif). kemahuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu aktiviti. 4.3.Mengikut Hull dan Freud.6 Kemahiran Memotivasikan Diri Antara teknik yang biasa digunakan untuk memotivasikan diri individu adalah penetapan matlamat perlakuan dan kata -kata rangsangan diri. Keletihan sebagai motivasi negatif.2. Teori Keutamaan Keperluan . Penetapan matlamat . semua perlakuan manusia adalah bertujuan untuk memenuhi kekurangan yang terdapat dala m diri manakala Cannon memperkenalkan konsep 'homeostasis' yang merujuk kepada proses yang membolehkan sesuatu organisma mengekalkan keseimbangan fisiologinya dengan menyeimbangkan penyesuaian dalaman dengan penekanan luar.2.3. 2. 3. 5. kebolehan. a. 2.3.3 Faktor-faktor Mempengaruhi Tingkat Motivasi. Persetujuan sosial dan ganjaran -ganjaran sosial yang lain (dari luar atau orang lain). orang tersayang.2.5 Apakah yang Memotivasikan Ahli -ahli Sukan Berusaha. 1. Kesediaan untuk bertindak. Ganjaran keseluruhan daripada diri sendiri dan psikologi pelatih. Kecenderungan.3.3. kecenderungan untuk bertindak secara agresif.Tolman menyebut keadaan ini sebagai 'keperluan primer' (lapar. Instrinsik (dalaman) ² berdasarkan keyakinan diri. Faktor-faktor itu antaranya adala h seperti berikut: 1. Senarai keper luan oleh Murray termasuk suka bergaul dengan orang lain (affiliation).2. kefcenderungan untuk bercampur gaul dan kecenderungan untuk menguasai sesuatu. Ganjaran. Teknik Ulasan . Keperluan dipunyai.Tumpuannya adalah menggalakkan untuk mengingat kembali secara mental seluruh pertunjukan dan cuba merasai kinestatik dan isyarat -isyarat lain berhubung dengan tindakan itu. 'keperluan sekunder' (perhubungan sosial dan kuasa) serta 'keperluan tertiari' (tingkah laku pembelajaran yang melibatkan berbgai -bagai kegiatan bermatlamat). persekitaran 5.2 Sumber 1. 2. 5. 3. 4. 5. minat dan kepelbagaian aktiviti. Kejayaan dalam kecemerlangan. 5. Ganjaran dalam bentuk wang atau kebendaan. Kegagalan masa lalu. 3. suka membantah akan orang lain (dominance) dan dorongan memerhati serta mengemukakan soalan -soalan dan sebagainya (cognizance).4 Sumber-sumber Motivasi. 4. Teori Kepelbagaian Faktor . 5. haus dan sebagainya). Mencari ketegangan dan mengatasinya.3.2. Status. Motif mempengaruhi pergerakan. 2.3.3. 5. Ganjaran yang nyata.2 Motivasi Definisi Motivasi ialah satu istilah yang luas yang merujuk kepada suatu tingkat ke arah memperbaiki pergerakan dan tindakan.2. 2. 5. 1. 5. Senarai McDougal termasuklah kecenderungan untuk menjela jah. hukuman dan pergerakan.1 Teori-teori Motivasi.

. Matlamat Jangka Sederhana Matlamat pertengahan dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk menepati matlamat terakhir. Matlamat Jangka Panjang Matlamat terakhir dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.Satu proses kognitif yang digunakan untuk meningkatkan prestasi dengan membuat sasaran tertentu yang sentiasa dinilai sebagai panduan untuk mencapai sasaran tersebut. Tahap-tahap Penetapan Matlamat i. ii.

.1 Peringkat Perkembangan. Definisi Kematangan adalah kemunculan sebarang ciri -ciri yang menunjukkan kesempurnaan pelaksanaan. beri pandangan anda mengenai kenyataan tersebut. 5. Dengan merujuk kepada buku rujukan asas. keyakinan diri serta intensity usaha seseorang individu atau pasukan (Contoh: Malaysia Boleh) ataupun perkataan yang menggambarkan cirri -ciri tertentu (´ kuat seperti harimauµ). b.peringkat ini berlaku pada bulan ketujuh hingga bulan kesepuluh. Kata-kata Rangsangan Diri Kata-kata perangsang atau perkataan yang boleh digunakan untuk meningkatkan motivasi.bulan pertama usia seseorang. Piaget membahagikan fasa motor pancaindera kepada enam peringkat: 1.3. misalnya. kata -kata hikmat (´andalah yang terbaikµ) serta doa.tindakan dilakukan adalah atas keputusannya. 5. Kadar kematangan akan berkurangan dan akan s ampai sepenuhnya pada umur dua puluhan tahun. di mana bayi akan menggunakan tindak balas yang berbeza supaya mendapat matlamat yang sama.berlaku pada bulan ke 18. Latihan 6 ² Menguji minda anda! ´Motivasi dan kesepaduan pasukanµ.bulan kedua dan ketiga yang mana bayi akan mengulang tindakan motor seperti membuka dan menutup genggaman. dan ini adalah permulaan pemikiran konseptual. 5. 6. Peringkat pantulan .3. Reaksi bulat primer .3 Kematangan. Matlamat jangka Pendek Matlamat harian atau mingguan yang digunakan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada dilandasan yang betul untuk menepati matlamat jangka panjang. 3. Kombinasi akal . dan bayi akan melakukan sesuatu tindak balas yang sudah dipelajari supaya mendapat satu matlamat yang diingini. 2. 4. di mana kanak -kanak belajar berfikir melalui sesuatu tindakan d an akan menimbang kemungkinan akibatnya sebelum dia bertindak. Kordinasi reaksi sekunder . bayi akan menyepakkan benda berulang -ulang sebab dia dapat keseronokan daripada hasilnya. Cirinya adalah pantulan mudah. Matlamat tersebut memainkan peranan sebagai pemangkin untuk memotivasikan individu tersebut disamping menjadi panduan untuk menilai sama ada apa yang dirancangkan menepati matlamat.iii. Perkembangan ciri -ciri ini bergantung kepada fungsi neurologi dan berlaku pada hayat awal individu.3. Reaksi bulat sekunder .peringkat ini berlaku pada bulan ke 11 hingga ke 18. Pergerakan bulat ketiga .

. Kebimbangan yang serius boleh mengakibatkan gangguan fikiran dan jiwa. 5. Menjalankan latihan dan penyesuaian dalam sukan yang dipilih sebelum bertanding. Menanam semangat dan disiplin yang tinggi. 3. Namun demikian. Freud membahagikan kebimbangan kepada tiga kategori seperti berikut: 1.4. dan mampu pula berlaku breakdown. 3. 2. juga adalah suatu kategori tingkah laku kemahiran yang diterima terutama sekali kemahiran lokomotif di mana pembelajaran kemahiran bergantung. Latihan kemahiran dan pembelajaran motor adalah cara paling berkesan bagi seseorang mengelakkan diri daripada keadaan kebimbangan. Mengatasi Kebimbangan. Latihan yang bersistem mampu menghasilkan kejayaan yang diharapkan malahan pencapaiannya kadang -kadang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mengikut latihan atau tidak memandang berat akan latihan yang diajukan kepadanya. Mempelajari juga bagaimana untuk melawan atau mengatasi setiap keadaan yang boleh mempengaruhi p ersembahannya dalam pertandingan sebenar. iaitu ketakutan yang normal yang dihadapi oleh seseorang pada kedudukan dan suasana yang juga normal. 1. Idea kemahiran kematangan di mana pembelajaran memainkan peranan yang terhad dan hanya betul apabila sesuatu aras kematangan telah tercapai.3. yang merupakan ketakutan terhadap hukuman bagi pencabulan atau penc erobohan atau penglibatan masa depan.5. Fitts dan Posner (1967) menjelaskan bahawa kemahiran umum.2 Kesan Daripada Perbezaan Umur. Seks dan Kematangan. 2. kebimbangan boleh mengakibatkan kesan yang tidak sihat sehingga dapat pula menggugat prestasi atau pencapaian seseorang. Kebimbangan kecerdasan 2. corak asas mereka diwarisi oleh struktur baka manusia.3 Pembelajaran dan Kematangan. Kebimbangan ya ng berlaku pada seseorang semasa bertanding akan memberi peluang kepada pihak lawan untuk mengambil kesempatan dan peluang untuk meraut kemenangan. Kebimbangan kegagalan 5. . sama ada pada diri seseorang ataupun pada orang lain yang mempunyai pertalian atau kaitan dengan orang lain. Kebimbangan moral.1 Kesan dan Akibat Kebimbangan. 5.3. Antaranya. Beberapa penyelidikan menunjukkan bahawa kekuatan otot dan kecekapan motor berkembang dengan umur kronologikal semasa persekolahan. 5. Kebimbangan boleh berlaku sebelum. Dalam sukan. Kebimbangan neurotis.3. di mana wal aupun refleksif dalam semula jadi namun harus dipengaruhi oleh pembelajaran.3. Adalah tidak sesuai untuk menggunakan umur kronologikal untuk mengukur peringkat kematangan seseorang. semasa dan selepas sesuatu perlaksanaan perlakuan. 4. Dua jenis kebimbangan lain yang wujud daripada pelaksanaan atau perlakuan seseorang di dalam aktiviti sukan yang berkaitan dengan gerak balas atau tingkah laku ialah: 1.3.3. Prinsip kepada setiap keadaan kebimbangan ialah menerusi perlakuan atau amalan yang betul serta diperkuatkan dengan sifat yakin pada diri sendiri. Kebimbangan sebenar.4 Kebimbangan Definisi Kebimbangan merupakan suatu keadaan di mana wujud per asaan takut atau gementar atau merasakan alamat buruk terhadap sesuatu perkara yang berlaku atau yang akan berlaku. yang merupakan ketakutan pada sesuatu hukuman atau dendaan bagi kelakuan yang tidak diterima oleh masyarakat.

4 Kesan dan Cara Mengatasi Tekanan. Latihan 7 . 5. 5. Dilakukan dalam keadaan berdiri pada kedudukan yang selesa.3 Tekanan. Terapi pernafasan Teknik: Menarik satu nafas yang panjang dan menghembuskannya perlahan -lahan. Tekanan boleh ditakrifkan sebagai suatu pergerakan atau tindakan yang datangnya dari persekitaran ke atas individu. 2. Antara teknik psikologi yang boleh digunakan adalah. . Relaksasi Teknik: Mengecut dan merelakskan otot secara progresif. Tekanan tugas (task stress) -cara individu menyesuaikan diri pada input yang keterlaluan atau yang berlebihan. Tekanan persekitaran (environmental stress) -cara individu bertindak kepada tekanan persekitaran.4.3. Tekanan juga dikatakan suatu keadaan yang tidak seimbang sementara pada fisiologi yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Pendedahan yang berulang kali kepada tekanan mental dan emosi akan menyebabkan berlakunya penyesuaian dalam setengah -setengah gerak balas tekanan. 4.4. 3. 2. 3.3 Teknik Mengurangkan kebimbangan.5.3.Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. 3. Pemusatan (centering) Teknik: Menarik nafas yang panjang s eperti terapi pernafasan serta menumpukan perhatian (pemusatan) kepada titik di belakang pusat dan di tengah badan kita. 1. Tekanan yang optimum (optimal stress) -tekanan yang memandu seseorang untuk memilih hasil usaha yang cemerlang.akukan sesuatu tugas dengan baik dan berkesan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti latihan. 1. Visualisasi Teknik: Membayangkan sesuatu yang boleh menenangkan individu apabila mereka berada dalam keadaan tertekan atau bimbang. Tiga kategori tekana n. Boleh dilakukan secara duduk atau berbaring. Dilakukan berulang kali sehingga berasa tenang atau releks 2.3. akibat daripada tekanan yang mengancam dirinya. 1. Pendedahan yang kronik (seperti pelaziman fizikal) ke atas tekanan selalunya mengakibatkan adaptasi ke atas tekanan tersebut. Menerusi latihan seseorang itu dapat mel.4.

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Latihan 9 : Latihan Berstruktur : (a) Berikan definisi untuk setiap perkara berikut: i. Peringkat Pemantapan __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ iii. Berikan satu contoh situasi di mana pemindahan pembelajaran secara negatif telah berlaku. Dengan merujuk kepada buku rujukan utama. Kemahiran tertutup __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii. Peringkat Kognitif __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii.Latihan Berstruktur : Arahan: Tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan (a) Berikan ciri-ciri untuk setiap peringkat proses mempelajari kemahiran kemahiran motor berikut: i.Kegelisahan merupakan satu faktor yang sering menghantui atlit terutama mereka yang baru atau yang kurang pengalaman dalam menghadapi situasi pertandingan pada tahap yang lebih tinggi. Berikan satu contoh situasi di mana pemindahan pembelajaran secara bilateral telah berlaku. Kegelisahan berpunca daripada tekanan dan kebimbangan. senaraikan beberapa tanda atau symptom kegelisahan. Kemahiran terbuka __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ iii. Latihan 8 . Kemahiran diskrit ________________________________________________________ __ __________________________________________________________ (b) Berikan satu contoh kemahiran motor untuk setiap kenyataan berikut : . Peringkat Automatik ____________________________________________________________________________ _____________________________________ _______________________________________ ______________________ __________________________________________________________ (b) i.

. kemahiran terbuka_____________________________________ iii. kemahiran tertutup_____________________________________ ii. Banding bezakan pendekatan berasaskan teori-teori pembelajaran motor untuk mengajar suatu kemahiran tertutup dan suatu kemahiran terbuka.i. UNIT 2 : Soalan Tutorial Perolehan sesuatu kemahiran bergantung kepada bagaimana seseorang guru memilih pendekatan untuk mengajar. kemahiran diskret______________________________________ iv. kemahiran 'continuous'__________________________________ UNIT 1 : Soalan Tutorial Rangkakan satu rancangan mengajar yang lengkap mengenai sesuatu kemahiran pilihan anda yang diajar selama 60 minitdengan memasukkan teori -teori pembelajaran kemahiran motor yang telah anda pelajari.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.