PJM 3105 PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR Tajuk 1 Pengenalan Kepada Teori Pembelajaran Motor Tajuk 2 Pertumbuhan

dan Kematangan Tajuk 3 Ciri-ciri Pembelajaran Motor Sinopsis Pembelajaran kemahiran motor adalah bidang pengajian pergerakan manusia yang focus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan.Tajuk ini bertujuan meningkatkan pengetahuan psikologi lakuan motor kepada peserta kursus. Pengetahuan dalam bi dang ini akan memberi ruang kepada guru untuk mengaplikasikan kepelbagaian strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam usaha menghasilkan guru yang kreatif dan inovatif yang boleh menyumbang kepada perkembangan Pendidikan Jasmani di Malaysia. Hasil Pembelajaran Pada akhir bab ini anda seharusnya dapat 1. memahami, mengetahui dan mengamalkan teori -teori pembelajaran motor 2. mengaplikasikan teori-teori pembelajaran motor dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 3. mengaplikasikan prinsip pemindah an pembelajaran kemahiran dalam permainan 4. menghuraikan ciri -ciri pembelajaran motor dari aspek teori dan amali.

TAJUK 5.1

Pengenalan kepada teori pembelajaran motor.

Pengenalan TEORI PEMBELAJARAN adalah satu andaian teoretis (pendapat) tentang bagaimana sesuatu organisma itu belajar. Lantaran itu ia harus menyediakan alasan dan haluan bagi teori pengajaran seseorang di mana seorang guru boleh membentuk serta memudahkan pengajaran. Dalam aspek Pendidikan Jasmani, teori yang dipilih mestilah menye diakan satu asas munasabah untuk pemahaman pembelajaran dan satu senarai prinsip -prinsip pengajaran yang bersesuaian dengan teori pengajaran. 5.1 Pengenalan kepada teori pembelajaran motor 5.1.1 Definisi: Pembelajaran motor; Bidang pengajian pergerakan man usia yang fokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan. Manusia dapat menanggani alam sekitar yang tidak menentu dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari.Kejayaan ini bergantung kepada keupayaan organisma mengadaptasi & mengatasi ciri -ciri persekitaran yang tidak menentu. Kemahiran motor; Kebolehan melakukan sebarang kemahiran bagi menghadapipersekitaran yang tidak menentu dan kemahiran diguna secara maksimum dengan masa dan tenaga (keupayaan) yang minimum

5.1.2 Teori Pembelajaran Teori-teori Pembelajaran

Teori rangsangan -respons/ Teori kognitif/·field theory· Connectionist > Teori pelaziman klasik >Teori persepsi undang undang koffka > Guthrie·s contiguous conditioning - Peraturan persamaan - Peraturan melengkap > Teori Thorndike - Peraturan persediaan > Lewin·s field theory - Peraturan senaman - Pembelajaran sebagai - Peraturan kesan perubahan dalam pengetahuan > Teori pelaziman operan skinner - Pembelajaran sebagai perubahan dalam motivasi 5.1.3 Perbezaan teori pembelajaran asas Teori respon/connectionist rangsangan Teori kognitif/field theory 1. s o r 2. Tumpuan kepada interpertasi/ persepsi individu terhadap situasi persekitaran dan interprestasi/ persepsi dipengaruhi oleh pengalaman lepas dan semasa 3. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha individu untuk menganalisis situasi, melihat/memahami pertalian dan menyelesaikan masalah

1. S o R 2. Menganggap persekitaran sumber asas untuk menerang, menjangka mengawal tingkah laku/ pembelajaran 3. Menganggap tingkah laku adalah Hasil daripada perkaitan, gabungan; pembelajaran berlaku apabila perkaitan dikuatkan dengan latihan ulangan atau apabila perkaitan baru diwujudkan. 4. Pengukuhan meliputi (a) Memberi ganjaran kepada individu apabila hasil diperolehi atau (b) Kadang kala mengenakan denda 5. Hasil pelaziman yang menegaskan ulangan

4. Persepsi ditegaskan dan bukan Ulangan

5. Pengukuhan berlaku apabila individu menemui pertalian, menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan

5.1.4 Teori-teori Pembelajaran Motor Teori Pelaziman Klasik (Pavlov) Berlaku secara spontan dan semula jadi peneguhan negatif berlaku ujikajinya adalah untuk mengetahui sama ada tindakbalas yang dihasilkan adalah secara sendiri atau tidak klasik = kekerapan rangsangan yang sama supaya gerakbalas spontan yang diingini terhasil.

Bahagianbahagian . atau dalam keadaan lain pada tindak balas berikutnya.Keseluruhan keseluruhan lebih bermakna dari sebahagian 4 hukum pembelajaran : . Teori Perhubungan Thorndike pembelajaran sebagai proses cuba jaya perubahan biologi dalam sistem saraf teori bond & rangsangan -gerakbalas (R .kematangan.Faktor dalaman.Perubahan dalam struktur kognitif berlaku melalui proses perbezaan dan menstrukturkan semula.pembelajaran adalah automatik dengan latihan (iii)melalui Hukum Kesan .termasuk orang lain.Jika latihan dihentikan. perhubungan menjadi lemah dan akan hilang . umur.perhubungan dikuatkan melalui latihan .perhubungan menjadi kuat atau lemah selaras dengan keseronokan atau kesakitan yang berkaitan dikendaki .penyempurnaan Teori kognitif (i) Lewin·s field theory Menegaskan perbezaan individu Bidang yang mempengaruhi tingkah laku individu meliputi: . pengalaman lepas dan harapan/keinginan masa depan . . Tindakan yang dikukuhkan menjadi kuat dan tindakan yang tidak dikukuhkan menjadi lemah setiap lakuan yang dibuat diberi peneguhan yang positif (ganjaran) pembelajaran boleh dijangka berlaku melalui pengukuhan tindak balas yang betul Pengukuhan seharusnya berlaku serta merta sebelum tindak balas seterusnya.kesinambungan . . saiz badan (ii)melalui Hukum Latihan .peneguhan positif @ negatif Teori Pembelajaran Gestalt pendekatan secara persepsi pembelajaran ialah satu pengalaman yang disusun.G) gerakbalas yang dikehendaki diulang @ dirangsang sekerap sehingga menjadi automatik pembelajaran disebabkan tiga peraturan berikut: (i)melalui Hukum Kesediaan .Faktor luaran/persekitaran.kedekatan . Apabila pengukuhan tidak berlaku serta merta.prasyarat. bermakna dan diberi tanggapan 'Whole-Part-Whole-Learning'/ Pembelajaran Keseluruhan .keserupaan/kesamaan . jantina. Menekankan ulangan dalam latihan Teori Pelaziman Operan Skinner operan = pembelajaran tingkah laku yang dapat diramal @ dikawal berkait dengan pengukuhan tindak balas.keupayaan fizikal harus sesuai dengan tugas . pengajaran berprogram adalah diperlukan. motivasi.Pembelajaran sebagai perubahan dalam pengetahuan .

5. sofbol untuk dipukul Contoh: -¶Lay-up· bola keranjang -Melambung syiling -Menulis -Menggosok gigi 5.1 Kemahiran motor kasar dan halus Kemahiran halus Halus/kasar >-Melibatkan pergerakan >Penggunaan otot besar kecil.menggunakan otot dan otot kecil kecil.1.Menguji minda anda ! Pengukuhan dalam pembelajaran motor meliputi ganjaran atau dendaan. Pada pandangan anda sejauh manakah ganjaran dan dendaan ini harus dipraktikkan. Latihan 1 .Motivasi dipengaruhi oleh tujuan individu (keperluan.2. TAJUK 5. tidak stabil dan sukar diduga.Bahagian-bahagian ² Keseluruhan) adalah satu teori pembelajaran yang diutarakan oleh Gestalt.Pembelajaran sebagai perubahan dalam motivasi .2. (b) Peraturan melengkap . >Corak pergerakan kerap diadaptasi >Lebih kepada daya persepsi >Kerap lakukan corak kemahiran berbeza.2 Kemahiran terbuka dan tertutup Kemahiran terbuka >Persekitaran sentiasa berubah.Individu mempunyai kecenderungan untuk mengum pul pola yang sama dari segi saiz. bentuk atau sifat lain.Individu cenderung untuk melengkapkan pola diberi yang lengkap sebahagiannya. Pengenalan Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran kemahiran. (ii) Teori persepsi undang -undang Koffka (a) Peraturan persamaan . Pengklasifikasikan kemahiran pula membolehkan kita memahami sifat kemahiran berkenaan. Kefahaman ini membantu kita mempelajari suatu kemahiran atau menin gkatkan prestasi kemahiran tersebut. Kemahiran kasar >Menggunakan otot besar >Mudah dilihat Contoh: -Berjalan -Berlari -Berenang -Menyepak bola Kemahiran tertutup >Persekitaran adalah tetap dan stabil > Kawal kecepatan sendiri > Corak pergerakan 'stereotyped' > Jarang guna mental (spontan) > Lebih kebiasaan . (Pembelajaran Keseluruhan . nilai dan harapan) serta ganjaran luaran.1.2 Pertumbuhan dan Kematangan.2.. jelaskan konsep ini. Dengan merujuk kepada buku rujukan utama.1 Klasifikasi kemahiran 5. Contoh: >Sukar dilihat kecuali -Hantaran bola berputar hampir dengan pelaku. Latihan 2 ² Menguji minda anda! Konsep pendekatan 'Whole-Part-Whole-Learning'.

Dimensi apakah yang anda akan gunakan jika anda ingin mengklasifikasikan kemahiran memandu kereta ataupun berjalan di atas tali? 5.4 Kemahiran terasing. berterusan dan bersiri dengan menandakan betul pada petak yang berkenaan. dalam turutan >Merupakan pergerakan terasing yang diulang. Contoh: -Servis tenis -Lay-up bola keranjang Kemahiran berterusan/continous >memerlukan aksi berulang >Tiada titik mula dan tamat bila-bila masa sahaja.1. Contoh: -Lontaran bebas bola keranjang -Membaling anak panah ke papan Kemahiran berurutan/serial >Melibatkan satu siri pergerakan.2.2.3 Kemahiran self-paced dan externally paced ¶Self-paced· ¶Externally paced· >Juga dipanggil internal paced atau >Pelaku bergantung kepada kelajuan/ kemahiran tertutup pacing yang tidak dapat dikawal >Mengawal perlakuan mengikut Contoh: kemampuan diri -Sukan berpasukan Contoh: -Boling -Larian 3000 m 5.> Prestasi sukar diramal Contoh: -Menerima servis bola tennis -Menghantar shuttle ketika pukulan rali dalam permainan badminton -Bermain bola sepak -Bergusti -mengejar ayam Contoh: -Penembak kesasaran yang statik -Lontaran bebas bola keranjang -Pemanah sedia memanah -Melakukan aksi gimnas -Menaip Latihan 3 ² Menguji minda anda! Kemahiran boleh diklasifikasikan kepada kemahiran tertutup dan terbuka. Kemahiran berenang mengetuk paku bermain dart memandu kereta Terasing Bersiri Berterusan .1. Contoh: -Mengayuh basikal -Berkanu -Berjalan -Berlari -Berenang Latihan 4 ² Menguji minda anda! Bolehkah anda mengklasifikasikan kemahiran -kemahiran berikut berasaskan dimensi kemahiran diskrit. berurutan dan berterusan Kemahiran terasing/diskrit >Memerlukan satu usaha >Permulaan dan penamat kemahiran boleh dikesan.

1.5 Dimensi Kemahiran Motor .Kognitif Kemahiran motor Minimum buat keputusan Maksimum kawalan motor >lari pecut >lompat tinggi >angkat berat >pitching sofbol Gabungan kemahiran motor dan kognitif Ada buat keputusan kawalan motor >menunggang kuda >belayar >pemain sukan dan Kemahiran kognitif Maksimum buat keputusan Minimum kawalan motor >main catur >memasak >tugas jurulatih .rutin gimnastik masuk gear kereta berlari menangkap bola berbasikal menembak menendang bola 5.2.

1 Pemindahan pembelajaran (i) Definisi ² Merujuk kepada pengaruh pengalaman lepas/sedia ada terhadap perlakuan satu kemahiran pada kontek yang baru atau pada pembelajaran satu kemahiran yang baru. (iv) Pemindahan sifar/tiada pemindahan ² Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas tiada memberi kesan atau mempengaruhi pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. Contoh: Pemain tenis sukar untuk belajar bermain badminton.2.Labelkan atau kenalpasti bahagian tugasan yang penting. -Membentuk asas untuk perkembangan kurikulum pendidikan. . -Membentuk asas untuk pengkaedahan pengajaran. .Berlaku apabila pemindahan pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran tugasan yang sama tetapi dengan menggunakan bahagian kaki/tangan yang berbeza (vi) Kenapakah pemindahan pembelajaran itu penting? Kita telah mengambil kira bahawa prinsip adalah bentuk asas untuk.2. .2 Perbezaan Individu Pembolehubah perbezaan individu adalah berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Fleishman (1972).2. y Masa reaksi ² merujuk kepada tempoh yang diambil untuk memulakan pergerakan selepas menerima rangsangan. Pembole hubah perbezaan individu dalam aspek tahap kebolehan motor boleh dinilai berpandukan dua taksonomi keupayaan motor yang dikemukakan oleh Fleishman iaitu: (i) Keupayaan persepsi motor Ciri-cirinya adalah: y Koordinasi berbagai anggota ² melibatkan interaksi semua anggota badan yang terlibat dalam sesuatu pergerakan. (ii) Pemindahan positif ² Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas membantu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. y Kelajuan respons ² merujuk kepada masa yang diambil untuk melengkapkan pergerakan . y Orientasi respons ² merujuk kepada keupayaan untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan keperluan p ersekitaran. (v) Pemindahan Bilateral .Pastikan prinsip-prinsip umum difahami sebelum mengharapkan pemindahan yang berkesan. (vii) Pemindahan potensi pembelajaran dalam pengajaran boleh dimaksimumkan oleh instruktur kemahiran motor dengan mengambil kira garis -panduan di bawah ini supaya apa yang diajar adalah lebih berkemungkinan lebih untuk dipindahkan kepada situasi pembelajaran yang baru. . Contoh: Orang yang tahu berma in tenis senang belajar bermain golf.2.Maksimumkan kesamaan antara pengajaran dan situasi pengukuran sebenarnya.2 Pemindahan pembelajaran 5.5.Sediakan pengalaman yang mencukupi dengan tugasan asal. .Sediakan contoh-contoh yang berbagai apabila mengajar konsep -konsep dan prinsip-prinsip.2. -Untuk perkembangan dan perlaksanaan pendekatan bersistem kepada protokol pemulihan. (iii) Pemindahan negatif ² Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas menghalang atau menggangu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. Contoh: Belajar untuk berenang kepada belajar hendak membawa kereta. 5. y Ketepatan kawalan ² merujuk kepada keupayaan mengawal kualiti pergerakan yang dihasilkan.

menjahit dan ¶pitching· bola sofbol. y Integrasi respons ² merujuk kepada integrasi pelbagai maklumat sensori untuk menghasilkan pergerakan (ii) Kecekapan fizikal Ciri-cirinya adalah: y Kekuatan statik y Kekuatan dinamik y Kekuatan ekplosif y Kekuatan bahagian anggota atas y Kelenturan statik y Kelenturan dinamik y Koordinasi asas y Keseimbangan asas y Daya tahan (iii) Perbezaan Individu. y Keupayaan manual ² merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran kasar yang melibatkan penggunaan keseluruhan bahagian tangan seperti menangkap dan membaling.y Keupayaan manipulasi jari ² merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran halus yang melibatkan penggunaan jari seperti kemahiran bermain piano. -Suatu proses yang berterusan & kekal PERBEZAAN INDIVIDU Nature Ikhtiar Hidup ( (alam sekeliling & baka) vs Nuture (didikan) Penguasaan Kemahiran MotorAsas Tumbesaran (proses tumbesaran & perkembangan) Kemahiran Motor Kompleks Personaliti Perbezaan Kebolehan = suatu proses yang kekal = suatu proses yang bertimbal balik .

tret.Personaliti pola = sesuatu yang dibentuk tret = sesuatu yang diwarisi jumlah keseluruhan corak. Han Eysenck. 1955: Satu organisasi psiko -fizikal yang unik & dinamik mengikutperubahan persekitaran. 1959: Satu corak tret yang unik & sebagai modaliti (rupa & gaya) yang bertindak balas antara satu dengan lain & membentuk sesuatu tingkah laku yang kekal. kelompok & keadaan yang berbeza & sentiasa berubah Allport. Komposisi Personaliti Guilford. perangai. perwatakan. tabiat. intelek & bentuk badan yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap persekitaran. Wujud oleh sebab individu ada personaliti & personaliti akan bertembung dengan kemahiran motor Perbezaan penguasaan kemahiran motor asas Perbezaan penyempurnaan tugas Kesanggupan individu melakukan berbagai tugas bergantung pada keupayaan Perbezaan di antara keboleha n & kemahiran Kebolehan Kemahiran -tret yang diwarisi -dibina melalui latihan -stabil & tahan -ubah suai dengan latihan -bilangan tertentu (50 jenis) -tidak terbilang -menjadi asas pada kemahiran -bergantung kepada kebolehan . pola individu satu kualiti diri yang digambarkan mengikut suasana. 1970: Satu set perwatakan yang stabil & boleh menentukan tingkah laku psikologikal yang tersusun dari tekanan sosial & biologikal Sigmund Freud. 1960: Satu organisasi yang stabil & menonjol yang dilihat sebagai sifat. Salvatore Meidi. keperluan. 1959: sikap aptitud minat perangai personaliti keinginan morfologi fisiologi Perbezaan Individu dan Kebolehan Motor.

telinga (proprioseptor) hasil gerak balas satu mekanisme dalaman satu kawalan secara automatik yang telah diprogramkan kita mengawal pergerakan sendiri dari mekanisme rujukan proprioseptor maklumat yang diberi kepada laluan saraf dari sistem sensori Pengetahuan mengenai keputusan (¶Knowledge of Results·) akan bersatu dengan Mekanisme Rujukan lupaan banyak kerana maklumat tidak diguna selalu apabila individu dapat memindahkan paradigmanya dari pering kat rendah ke tinggi (motor lisan ke pembelajaran motor) dan kalau individu dapat menguasainya kerlakuan kemahiran menjadi automatik sistem pemprosesan maklumat terdiri dari. Intrinsik (Teori Lengkaran Tertutup) 2.5. -keputusan Sendi.tendon. 1971 . Ekstrinsik (Teori Lengkaran Terbuka) Pengalaman lampau yang memberi/mengukuhkan jejak ingatan & jejak persepsi Persepsi Kinestatik keupayaan/kebolehan individu merasa kedudukan @ posisi seluruh anggotanya.berpunca dari proses pembelajaran Rangsangan Sistem Mekanisme Efektor Sensori Rujukan GerakBalas Jejak Jejak Ingatan Persepsi Ingatan Lampau Pergerakan Pengetahuan Mengenai Keputusan Laluan sensori dari otot. Teori pembelajaran Skema Schmidt Rangsangan Organ Pemilihan Pemilihan Deria pergerakan pergerakan untuk .Jack Adam.3 Pembinaan Motor Teori Pembelajaran Lengkaran Tertutup .2.2. 1. mata.

lebih pembelajaran berbalik berlaku akan menyebabkan pembelajaran menjadi lambat untuk mengurangkan tempoh pembelajaran.kalau maklumbalas adalah lebih awal.kekerapan latihan .memberi peluang untuk memilih maklumat penting .Hukum Kesan EL Thorndike .langkah-langkah dalam menjalani satu proses yang berurutan . kita boleh melakukan .kita mengawal & belajar segala kemahiran pada asas yang sama cuma peringkatnya yang berbeza .respon Gerak balas MAKLUM BALAS bagaimana individu boleh melakukan sesuatu respon dengan lebih tepat pada pergerakan yang tidak pernah dilakukan Skema satu set undang-undang .kalau skema dapat diringkaskan maka pembelajaran menjadi senang .

setiap respon ada dalam ingatan Schmidt .kejayaan itu penting kerana adanya skema yang diikuti . lebih latihan jadi automatik Perbezaan: Adam .beberapa pergerakan yang dikeluarkan dijadikan sebagai ingatan Adam .skema pada beberapa jenis pergerakan Adam .kejayaan melakukan kemahiran baru tidak boleh diambil kira Schmidt .Persamaan & Perbezaan Teori Pembelajaran Jack Adam & Schmidt Persamaan: ada maklum balas/knowledge of results ada gabungan program motor berkaitan dengan rujukan/maklumat -maklumat perlakuan banyak pembinaan ingatan/persepsi mementingkan 'knowledge of results' ada latihan.tumpuan pada pergerakan perlahan Schmidt .

gaya (paling tinggi). -kurang kesilapan -peningkatan program gerakan kasar motor -tumpu kemahiran -ketekalan tinggi halus -antisipasi & timing -boleh kesan kesilapan Tahap asosiatif. -banyak kesilapan -tentukan perlakuan & -pergerakan kasar objektif -banyak soalan -pergerakan tidak licin kenal sub-rutin & -teragak-agak urutan Tahap kognitif lisan PENGENALAN (paling primitif) KEMAHIRAN .2.4 Proses Pembelajaran Kemahiran Fasa Pembelajaran Motor Fitts & Fosner Schmidt Status KUASAI sosio-budaya KEMAHIRAN visi&harapan semangat -Pergerakan licin -lebih cekap atau automatik -pergerakan&analisis -tanpa banyak data lebih automatik berfikir -tumpuan pada gerakan Tahap autonamus licin.5.2.

Model Schmidt INPUT KINESTATIK PERSEKITARAN STOR SENSORI JANGKA PENDEK (1 SAAT) MELALUI PEMILIHAN PEMERHATIAN OUTPUT INGATAN JANGKA PERGERAKAN PENDEK (60 SAAT) MELALUI PROSES MELALUI RAPTAI PEROLEHAN KEMBALI .cues.2.1970: > Ingatan menggambarkan keupayaan individu untuk mengingat dan bukan menjelaskan terhadap peringatannya > dapat menggunakan semula maklumat yang diproses Tulving.maklumat yang diproses & disimpan tanpa susunan .1985: > Ingatan menggambarkan keupayaan yang membolehkan organisma mendapat faedah/keuntungan dari pengalaman lepas Terdapat 2 isu yang menjadi fokus bila mengkaji ingatan: Isu 1 > Organisma sering menggunakan : a) Ingatan Motor .jika banyak ingatan motor yang menganggu maka pembelajaran bersifat negatif . pembelajaran bersifat positif b) Ingatan Lisan . dan ingatan merujuk kepada mengingati maklumat yang telah dipelajari atau kemahiran yang dipelajari. kita tidak dapat respon kepada apa -apa rangsangan maklumat diproses & disimpan dalam stor (otak) supaya dapat digunakan pada bila -bila masa Howe.5.keupayaan individu mengguna semula maklumat yang telah dipelajari b) Lupaan . Pembelajaran berkaitan dengan pengumpulan maklumat baru atau mempelajari kemahiran baru.5 Ingatan dan Lupaan Sage (1984) mendefinisikan ingatan sebagai menyimpan maklumat dan memperolehi kembali maklumat berikutnya.jika sebaliknya.2.maklumat yang tidak diproses dalam satu saat akan hilang Proses Ingatan . setiap organisma harus ada ingatan dalam pembelajaran motor supaya dapat mempelajarai & menguasai kemahiran merupakan satu konsep memproses maklumat supaya maklumat yang diproses dapat dikeluarkan untuk digunakan bagi tujuan mencapai respon sesetengah respon mungkin tidak dapat diselarask an akibat gangguan ingatan apa jua situasi yang dihadapi melibatkan ingatan jika tidak. isyarat secara lisan yang dapat diingat kembali bagi membantu pembelajaran Isu 2 > Peristilahan yang sering dikaitkan : a) Ingatan .ingat pergerakan yang telah dilakukan .

60 saat Ingatan Jangka Panjang simpan kekal maklumat banyak raptai dilakukan . Dalam pembelajaran kemahiran.kejadian lepas . kerana kedua -dua menggunakan pergerakan pergelangan tangan yang berbeza.rakam maklumat dari sesuatu yang baru dilakukan .cara lain digubah/tukar kepada kod memori kekal maklumat bermakna Ingatan : 2 komponen yang berfungsi 1.episodik Ingatan Prosedural membolehkan kita mengetahui bagaimana melakukan sesuatu memberi respon bersesuaian dengan kehendak persekitaran cara menghasilkan respon yang tepat Ingatan Semantik kebolehan menyatakan sesuatu yang sukar dipersepsikan pengetahuan am.Tulving.mampu menyatakan masa & di mana mengingatkan pengalaman @ episod dengan tepat Sistem lupaan Terdapat dua teori berkenaan lupaan iaitu teori lemah kesan dan teori gangguan.aktiviti sama ulangan .proses maklumat yang aktif 2. Ingatan Kerja . Teori lemah kesan mengandaikan bahawa masa menyebabkan ingatan menjadi lemah.pengetahuan am .prosedural (berurutan) . ingat an menjadi lemah apabila latihan tidak diteruskan kerana sebarabg oerubahan dalam system saraf menjadi lemah apabila tidak diperkukukuhkan melalui latihan. Sebagai contoh pembelajaran pukulan kilas badminton mengganggu pembelajaran baru pukulan kilas skuasy dan sebaliknya. Ingatan Jangka Panjang . .semantic (merancang) . 1985 : 3 sistem .INGATAN JANGKA PANJANG *Enkoding > memasukkan maklumat *Dekoding > mengeluarkan maklumat Stor Sensori Jangka Pendek maklumat disimpan oleh reseptor .memori sebenar . Teori gangguan pula mengandaikan bahawa pembelajaran baru menganggu ingatan simpanan maklumat yang t elah dipelajari sebelum ini.simpan secara kekal .ulang maklumat serta merta maklumat boleh disimpan .perolehan kembali ingatan jangka panjang .1 saat keupayaan tidak terhad kebanyakan maklumat hilang Ingatan Jangka Pendek keupayaan terhad mudah diganggu boleh diukur . visi yang tajam (real) mengkonsepsi sesuatu hingga menjadi sesuatu yang realiti Ingatan Episodik membolehan kita menjelajah ke belakang secara mental menghubungkan kejadian dengan masa mengaitkan kejadian penting dalam hidup .

3 Ciri-ciri Pembelajaran Motor. 5.Terdapat beberapa cara di mana individu boleh mempraktikkan secara mental untuk memperbaiki perg erakan. TAJUK 5. 3. . Konsep latihan mental mungkin lebih mudah difahami sekiranya ia dianggap sebagai latihan tanpa gerak atau latihan dalaman.1 Latihan Mental Pengenalan Selain memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek fizikal.1. teori adalah suatu himpunan konsep. definisi dan saranan yang saling berkaitan dan memberi gambaran teratur tentang sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan atau pertalian antara pembolehubah -pembolehubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena itu. penyelidikan dapat dijalankan untuk memberi dan memperkembangkan ilmu pengetahuan. 2.1 Kegunaan dan Kepentingan 1. Pendahuluan Menurut Tuckman (1978). menyeluruh dan mendapat kefahaman yang lebih meluas. Teknik Praktis .3. Biasanya atlit elit dapat menggunakan teori-teori tersebut semasa mereka bertanding terutamanya penggunaan latihan mental yang ketara. jurulatih ataupun atlit sendiri akan dapat mengaplikasikan semasa terlibat dalam sukan. menjangka dan mengawal sesuatu hasil. Teknik Percubaan . guru pendidikan jasmani. Dengan adanya pengetahuan mengenai teori psikologi sukan.3.Latihan 5 Teori Pembelajaran Lingkaran Tertutup Jack Adam dan Teori Pembelajaran Skema Schmidt membincangkan bagaimana program motor berlaku semasa seseorang itu melakukan sesuatu kemahiran. Dengan adanya teori. kita juga perlu mengimbangkan aspek-aspek mental di dalam menghadapi sesuatu pertandingan sukan. Bincangkan persamaan dan perbezaan di antara kedua -dua teori pembelajaran tersebut dengan bantuan kepada buku rujukan dan gunakan pengurusan grafik. dan dapat memahami. 5.2 Ciri-ciri Pembelajaran 5. 5.1. Latihan mental ini boleh diadakan sebelum atau semasa menyertai pertandingan untuk membantu para ahli sukan ke arah pencapaian yang lebih cemerlang di dalam bidang sukan yang diceburi. 2. Latihan mental digunakan untuk menunjukkan kesediaan yang akan berlaku pada diri individu.3. Untuk membina kecekapan murid dalam sesuatu kemahiran dengan lebih cepat.2 Teknik-teknik dalam Latihan Mental 1.Tumpuan asas adalah ke ara h membolehkan seseorang memahami kemahiran sebelum memulakan latihan mental dan pelaziman bagi kemahiran adalah perlu dilatih dengan betul. Latihan mental dapat memperbaiki prestasi dan persembahan ahli sukan di samping dapat membantu ahli sukan mengurangkan kesilapan dan kesalahan yang mungkin berlaku. Penggunaan yang lebih berkesan dapat dilakukan apabila kemudahan penglibatan secara berpasukan dengan menggunakan peralatan yang terhad.

Faktor-faktor itu antaranya adala h seperti berikut: 1.Mengikut Hull dan Freud. 5. 1.3.2 Motivasi Definisi Motivasi ialah satu istilah yang luas yang merujuk kepada suatu tingkat ke arah memperbaiki pergerakan dan tindakan.2. hukuman dan pergerakan.3. Keperluan dipunyai. 2. Status. Ekstrinsik (luaran) ² berdasarkan ganjaran (positif/negatif). Ganjaran yang nyata. kemahuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu aktiviti.Tumpuannya adalah menggalakkan untuk mengingat kembali secara mental seluruh pertunjukan dan cuba merasai kinestatik dan isyarat -isyarat lain berhubung dengan tindakan itu. Ganjaran keseluruhan daripada diri sendiri dan psikologi pelatih. 4. Kegagalan masa lalu. 1. Persetujuan sosial dan ganjaran -ganjaran sosial yang lain (dari luar atau orang lain). Motif mempengaruhi pergerakan. 3.5 Apakah yang Memotivasikan Ahli -ahli Sukan Berusaha. kebolehan.1 Teori-teori Motivasi.2 Sumber 1.Tolman menyebut keadaan ini sebagai 'keperluan primer' (lapar.6 Kemahiran Memotivasikan Diri Antara teknik yang biasa digunakan untuk memotivasikan diri individu adalah penetapan matlamat perlakuan dan kata -kata rangsangan diri.3. Instrinsik (dalaman) ² berdasarkan keyakinan diri. 4. Kecenderungan. Teori Kepelbagaian Faktor . Ganjaran. haus dan sebagainya).2. 5. 5. 5. Ganjaran dalam bentuk wang atau kebendaan.3.3. 2.2.3 Faktor-faktor Mempengaruhi Tingkat Motivasi. suka membantah akan orang lain (dominance) dan dorongan memerhati serta mengemukakan soalan -soalan dan sebagainya (cognizance). 5. Mencari ketegangan dan mengatasinya. kefcenderungan untuk bercampur gaul dan kecenderungan untuk menguasai sesuatu.4 Sumber-sumber Motivasi. 5.3. 4. Kesediaan untuk bertindak.2. 3. Kejayaan dalam kecemerlangan.3. 2. orang tersayang. 3. Keletihan sebagai motivasi negatif. kecenderungan untuk bertindak secara agresif. 2. Senarai McDougal termasuklah kecenderungan untuk menjela jah. Penetapan matlamat . semua perlakuan manusia adalah bertujuan untuk memenuhi kekurangan yang terdapat dala m diri manakala Cannon memperkenalkan konsep 'homeostasis' yang merujuk kepada proses yang membolehkan sesuatu organisma mengekalkan keseimbangan fisiologinya dengan menyeimbangkan penyesuaian dalaman dengan penekanan luar. a. 'keperluan sekunder' (perhubungan sosial dan kuasa) serta 'keperluan tertiari' (tingkah laku pembelajaran yang melibatkan berbgai -bagai kegiatan bermatlamat).3. Teknik Ulasan .2. Umumnya terdapat empat sumber utama motivasi pada seseorang: 1. Teori Keutamaan Keperluan . 5. persekitaran 5. 5. Senarai keper luan oleh Murray termasuk suka bergaul dengan orang lain (affiliation).2. minat dan kepelbagaian aktiviti. 2.

Satu proses kognitif yang digunakan untuk meningkatkan prestasi dengan membuat sasaran tertentu yang sentiasa dinilai sebagai panduan untuk mencapai sasaran tersebut. Matlamat Jangka Panjang Matlamat terakhir dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Tahap-tahap Penetapan Matlamat i. ii. Matlamat Jangka Sederhana Matlamat pertengahan dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk menepati matlamat terakhir. .

Pergerakan bulat ketiga . Dengan merujuk kepada buku rujukan asas. keyakinan diri serta intensity usaha seseorang individu atau pasukan (Contoh: Malaysia Boleh) ataupun perkataan yang menggambarkan cirri -ciri tertentu (´ kuat seperti harimauµ). beri pandangan anda mengenai kenyataan tersebut. dan ini adalah permulaan pemikiran konseptual. 5. Kordinasi reaksi sekunder . Kadar kematangan akan berkurangan dan akan s ampai sepenuhnya pada umur dua puluhan tahun. di mana bayi akan menggunakan tindak balas yang berbeza supaya mendapat matlamat yang sama. 5.peringkat ini berlaku pada bulan ke 11 hingga ke 18.1 Peringkat Perkembangan. Piaget membahagikan fasa motor pancaindera kepada enam peringkat: 1. di mana kanak -kanak belajar berfikir melalui sesuatu tindakan d an akan menimbang kemungkinan akibatnya sebelum dia bertindak.3.peringkat ini berlaku pada bulan ketujuh hingga bulan kesepuluh.berlaku pada bulan ke 18. . 6. Reaksi bulat primer . Latihan 6 ² Menguji minda anda! ´Motivasi dan kesepaduan pasukanµ. dan bayi akan melakukan sesuatu tindak balas yang sudah dipelajari supaya mendapat satu matlamat yang diingini. Matlamat tersebut memainkan peranan sebagai pemangkin untuk memotivasikan individu tersebut disamping menjadi panduan untuk menilai sama ada apa yang dirancangkan menepati matlamat.3. Kombinasi akal . kata -kata hikmat (´andalah yang terbaikµ) serta doa. 2.bulan kedua dan ketiga yang mana bayi akan mengulang tindakan motor seperti membuka dan menutup genggaman.3 Kematangan.3. bayi akan menyepakkan benda berulang -ulang sebab dia dapat keseronokan daripada hasilnya. 4. Definisi Kematangan adalah kemunculan sebarang ciri -ciri yang menunjukkan kesempurnaan pelaksanaan. 5. Reaksi bulat sekunder . Peringkat pantulan .iii.tindakan dilakukan adalah atas keputusannya. Cirinya adalah pantulan mudah. misalnya. Matlamat jangka Pendek Matlamat harian atau mingguan yang digunakan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada dilandasan yang betul untuk menepati matlamat jangka panjang. Perkembangan ciri -ciri ini bergantung kepada fungsi neurologi dan berlaku pada hayat awal individu. 3. Kata-kata Rangsangan Diri Kata-kata perangsang atau perkataan yang boleh digunakan untuk meningkatkan motivasi. b.bulan pertama usia seseorang.

3. Seks dan Kematangan. Mempelajari juga bagaimana untuk melawan atau mengatasi setiap keadaan yang boleh mempengaruhi p ersembahannya dalam pertandingan sebenar. Freud membahagikan kebimbangan kepada tiga kategori seperti berikut: 1. Kebimbangan sebenar. Kebimbangan moral. Adalah tidak sesuai untuk menggunakan umur kronologikal untuk mengukur peringkat kematangan seseorang. Mengatasi Kebimbangan. . Prinsip kepada setiap keadaan kebimbangan ialah menerusi perlakuan atau amalan yang betul serta diperkuatkan dengan sifat yakin pada diri sendiri. di mana wal aupun refleksif dalam semula jadi namun harus dipengaruhi oleh pembelajaran. Idea kemahiran kematangan di mana pembelajaran memainkan peranan yang terhad dan hanya betul apabila sesuatu aras kematangan telah tercapai.4. Kebimbangan ya ng berlaku pada seseorang semasa bertanding akan memberi peluang kepada pihak lawan untuk mengambil kesempatan dan peluang untuk meraut kemenangan. Kebimbangan kegagalan 5. corak asas mereka diwarisi oleh struktur baka manusia. Menanam semangat dan disiplin yang tinggi. 1. 2. semasa dan selepas sesuatu perlaksanaan perlakuan. 4. Kebimbangan yang serius boleh mengakibatkan gangguan fikiran dan jiwa. Menjalankan latihan dan penyesuaian dalam sukan yang dipilih sebelum bertanding. Kebimbangan boleh berlaku sebelum.3.3.3. 5. Kebimbangan neurotis. iaitu ketakutan yang normal yang dihadapi oleh seseorang pada kedudukan dan suasana yang juga normal. yang merupakan ketakutan pada sesuatu hukuman atau dendaan bagi kelakuan yang tidak diterima oleh masyarakat.2 Kesan Daripada Perbezaan Umur.3. 5. Latihan kemahiran dan pembelajaran motor adalah cara paling berkesan bagi seseorang mengelakkan diri daripada keadaan kebimbangan.4 Kebimbangan Definisi Kebimbangan merupakan suatu keadaan di mana wujud per asaan takut atau gementar atau merasakan alamat buruk terhadap sesuatu perkara yang berlaku atau yang akan berlaku. Namun demikian. 5. kebimbangan boleh mengakibatkan kesan yang tidak sihat sehingga dapat pula menggugat prestasi atau pencapaian seseorang. 3. sama ada pada diri seseorang ataupun pada orang lain yang mempunyai pertalian atau kaitan dengan orang lain.. Antaranya. Dalam sukan. Beberapa penyelidikan menunjukkan bahawa kekuatan otot dan kecekapan motor berkembang dengan umur kronologikal semasa persekolahan. 3. Latihan yang bersistem mampu menghasilkan kejayaan yang diharapkan malahan pencapaiannya kadang -kadang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mengikut latihan atau tidak memandang berat akan latihan yang diajukan kepadanya.3 Pembelajaran dan Kematangan.3. juga adalah suatu kategori tingkah laku kemahiran yang diterima terutama sekali kemahiran lokomotif di mana pembelajaran kemahiran bergantung. Dua jenis kebimbangan lain yang wujud daripada pelaksanaan atau perlakuan seseorang di dalam aktiviti sukan yang berkaitan dengan gerak balas atau tingkah laku ialah: 1. yang merupakan ketakutan terhadap hukuman bagi pencabulan atau penc erobohan atau penglibatan masa depan. Kebimbangan kecerdasan 2. dan mampu pula berlaku breakdown. 2.1 Kesan dan Akibat Kebimbangan.5. Fitts dan Posner (1967) menjelaskan bahawa kemahiran umum.

Relaksasi Teknik: Mengecut dan merelakskan otot secara progresif. Dilakukan dalam keadaan berdiri pada kedudukan yang selesa. Terapi pernafasan Teknik: Menarik satu nafas yang panjang dan menghembuskannya perlahan -lahan.3 Teknik Mengurangkan kebimbangan.3. Tekanan yang optimum (optimal stress) -tekanan yang memandu seseorang untuk memilih hasil usaha yang cemerlang.4 Kesan dan Cara Mengatasi Tekanan. 1. Antara teknik psikologi yang boleh digunakan adalah.4. 5. Pemusatan (centering) Teknik: Menarik nafas yang panjang s eperti terapi pernafasan serta menumpukan perhatian (pemusatan) kepada titik di belakang pusat dan di tengah badan kita.5. Dilakukan berulang kali sehingga berasa tenang atau releks 2.3. Tekanan persekitaran (environmental stress) -cara individu bertindak kepada tekanan persekitaran.4. . Tekanan tugas (task stress) -cara individu menyesuaikan diri pada input yang keterlaluan atau yang berlebihan.akukan sesuatu tugas dengan baik dan berkesan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti latihan. Tekanan juga dikatakan suatu keadaan yang tidak seimbang sementara pada fisiologi yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 3. Boleh dilakukan secara duduk atau berbaring. Menerusi latihan seseorang itu dapat mel.3 Tekanan. Tiga kategori tekana n. Pendedahan yang kronik (seperti pelaziman fizikal) ke atas tekanan selalunya mengakibatkan adaptasi ke atas tekanan tersebut. 1. Pendedahan yang berulang kali kepada tekanan mental dan emosi akan menyebabkan berlakunya penyesuaian dalam setengah -setengah gerak balas tekanan. akibat daripada tekanan yang mengancam dirinya. 4.3. Latihan 7 . 2. 5. Visualisasi Teknik: Membayangkan sesuatu yang boleh menenangkan individu apabila mereka berada dalam keadaan tertekan atau bimbang. 2. 3. 3.4.Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. 1. Tekanan boleh ditakrifkan sebagai suatu pergerakan atau tindakan yang datangnya dari persekitaran ke atas individu.

Kegelisahan merupakan satu faktor yang sering menghantui atlit terutama mereka yang baru atau yang kurang pengalaman dalam menghadapi situasi pertandingan pada tahap yang lebih tinggi. Berikan satu contoh situasi di mana pemindahan pembelajaran secara bilateral telah berlaku. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Latihan 9 : Latihan Berstruktur : (a) Berikan definisi untuk setiap perkara berikut: i. Kemahiran tertutup __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii. Kemahiran diskrit ________________________________________________________ __ __________________________________________________________ (b) Berikan satu contoh kemahiran motor untuk setiap kenyataan berikut : . Peringkat Kognitif __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii. senaraikan beberapa tanda atau symptom kegelisahan. Dengan merujuk kepada buku rujukan utama. Berikan satu contoh situasi di mana pemindahan pembelajaran secara negatif telah berlaku. Latihan 8 . Kemahiran terbuka __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ iii. Kegelisahan berpunca daripada tekanan dan kebimbangan. Peringkat Automatik ____________________________________________________________________________ _____________________________________ _______________________________________ ______________________ __________________________________________________________ (b) i.Latihan Berstruktur : Arahan: Tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan (a) Berikan ciri-ciri untuk setiap peringkat proses mempelajari kemahiran kemahiran motor berikut: i. Peringkat Pemantapan __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ iii.

kemahiran terbuka_____________________________________ iii. UNIT 2 : Soalan Tutorial Perolehan sesuatu kemahiran bergantung kepada bagaimana seseorang guru memilih pendekatan untuk mengajar. kemahiran 'continuous'__________________________________ UNIT 1 : Soalan Tutorial Rangkakan satu rancangan mengajar yang lengkap mengenai sesuatu kemahiran pilihan anda yang diajar selama 60 minitdengan memasukkan teori -teori pembelajaran kemahiran motor yang telah anda pelajari. kemahiran tertutup_____________________________________ ii.i. . kemahiran diskret______________________________________ iv. Banding bezakan pendekatan berasaskan teori-teori pembelajaran motor untuk mengajar suatu kemahiran tertutup dan suatu kemahiran terbuka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful