PJM 3105 PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR Tajuk 1 Pengenalan Kepada Teori Pembelajaran Motor Tajuk 2 Pertumbuhan

dan Kematangan Tajuk 3 Ciri-ciri Pembelajaran Motor Sinopsis Pembelajaran kemahiran motor adalah bidang pengajian pergerakan manusia yang focus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan.Tajuk ini bertujuan meningkatkan pengetahuan psikologi lakuan motor kepada peserta kursus. Pengetahuan dalam bi dang ini akan memberi ruang kepada guru untuk mengaplikasikan kepelbagaian strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam usaha menghasilkan guru yang kreatif dan inovatif yang boleh menyumbang kepada perkembangan Pendidikan Jasmani di Malaysia. Hasil Pembelajaran Pada akhir bab ini anda seharusnya dapat 1. memahami, mengetahui dan mengamalkan teori -teori pembelajaran motor 2. mengaplikasikan teori-teori pembelajaran motor dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 3. mengaplikasikan prinsip pemindah an pembelajaran kemahiran dalam permainan 4. menghuraikan ciri -ciri pembelajaran motor dari aspek teori dan amali.

TAJUK 5.1

Pengenalan kepada teori pembelajaran motor.

Pengenalan TEORI PEMBELAJARAN adalah satu andaian teoretis (pendapat) tentang bagaimana sesuatu organisma itu belajar. Lantaran itu ia harus menyediakan alasan dan haluan bagi teori pengajaran seseorang di mana seorang guru boleh membentuk serta memudahkan pengajaran. Dalam aspek Pendidikan Jasmani, teori yang dipilih mestilah menye diakan satu asas munasabah untuk pemahaman pembelajaran dan satu senarai prinsip -prinsip pengajaran yang bersesuaian dengan teori pengajaran. 5.1 Pengenalan kepada teori pembelajaran motor 5.1.1 Definisi: Pembelajaran motor; Bidang pengajian pergerakan man usia yang fokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan. Manusia dapat menanggani alam sekitar yang tidak menentu dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari.Kejayaan ini bergantung kepada keupayaan organisma mengadaptasi & mengatasi ciri -ciri persekitaran yang tidak menentu. Kemahiran motor; Kebolehan melakukan sebarang kemahiran bagi menghadapipersekitaran yang tidak menentu dan kemahiran diguna secara maksimum dengan masa dan tenaga (keupayaan) yang minimum

5.1.2 Teori Pembelajaran Teori-teori Pembelajaran

Teori rangsangan -respons/ Teori kognitif/·field theory· Connectionist > Teori pelaziman klasik >Teori persepsi undang undang koffka > Guthrie·s contiguous conditioning - Peraturan persamaan - Peraturan melengkap > Teori Thorndike - Peraturan persediaan > Lewin·s field theory - Peraturan senaman - Pembelajaran sebagai - Peraturan kesan perubahan dalam pengetahuan > Teori pelaziman operan skinner - Pembelajaran sebagai perubahan dalam motivasi 5.1.3 Perbezaan teori pembelajaran asas Teori respon/connectionist rangsangan Teori kognitif/field theory 1. s o r 2. Tumpuan kepada interpertasi/ persepsi individu terhadap situasi persekitaran dan interprestasi/ persepsi dipengaruhi oleh pengalaman lepas dan semasa 3. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha individu untuk menganalisis situasi, melihat/memahami pertalian dan menyelesaikan masalah

1. S o R 2. Menganggap persekitaran sumber asas untuk menerang, menjangka mengawal tingkah laku/ pembelajaran 3. Menganggap tingkah laku adalah Hasil daripada perkaitan, gabungan; pembelajaran berlaku apabila perkaitan dikuatkan dengan latihan ulangan atau apabila perkaitan baru diwujudkan. 4. Pengukuhan meliputi (a) Memberi ganjaran kepada individu apabila hasil diperolehi atau (b) Kadang kala mengenakan denda 5. Hasil pelaziman yang menegaskan ulangan

4. Persepsi ditegaskan dan bukan Ulangan

5. Pengukuhan berlaku apabila individu menemui pertalian, menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan

5.1.4 Teori-teori Pembelajaran Motor Teori Pelaziman Klasik (Pavlov) Berlaku secara spontan dan semula jadi peneguhan negatif berlaku ujikajinya adalah untuk mengetahui sama ada tindakbalas yang dihasilkan adalah secara sendiri atau tidak klasik = kekerapan rangsangan yang sama supaya gerakbalas spontan yang diingini terhasil.

kematangan. jantina. motivasi.termasuk orang lain. . .prasyarat.Perubahan dalam struktur kognitif berlaku melalui proses perbezaan dan menstrukturkan semula. Apabila pengukuhan tidak berlaku serta merta.Jika latihan dihentikan. Menekankan ulangan dalam latihan Teori Pelaziman Operan Skinner operan = pembelajaran tingkah laku yang dapat diramal @ dikawal berkait dengan pengukuhan tindak balas. saiz badan (ii)melalui Hukum Latihan . bermakna dan diberi tanggapan 'Whole-Part-Whole-Learning'/ Pembelajaran Keseluruhan .Bahagianbahagian .Keseluruhan keseluruhan lebih bermakna dari sebahagian 4 hukum pembelajaran : .Faktor dalaman.keserupaan/kesamaan .perhubungan menjadi kuat atau lemah selaras dengan keseronokan atau kesakitan yang berkaitan dikendaki . atau dalam keadaan lain pada tindak balas berikutnya.kedekatan .perhubungan dikuatkan melalui latihan . Teori Perhubungan Thorndike pembelajaran sebagai proses cuba jaya perubahan biologi dalam sistem saraf teori bond & rangsangan -gerakbalas (R .kesinambungan .keupayaan fizikal harus sesuai dengan tugas .Pembelajaran sebagai perubahan dalam pengetahuan .pembelajaran adalah automatik dengan latihan (iii)melalui Hukum Kesan .penyempurnaan Teori kognitif (i) Lewin·s field theory Menegaskan perbezaan individu Bidang yang mempengaruhi tingkah laku individu meliputi: . Tindakan yang dikukuhkan menjadi kuat dan tindakan yang tidak dikukuhkan menjadi lemah setiap lakuan yang dibuat diberi peneguhan yang positif (ganjaran) pembelajaran boleh dijangka berlaku melalui pengukuhan tindak balas yang betul Pengukuhan seharusnya berlaku serta merta sebelum tindak balas seterusnya. perhubungan menjadi lemah dan akan hilang . pengajaran berprogram adalah diperlukan.Faktor luaran/persekitaran.G) gerakbalas yang dikehendaki diulang @ dirangsang sekerap sehingga menjadi automatik pembelajaran disebabkan tiga peraturan berikut: (i)melalui Hukum Kesediaan . umur. pengalaman lepas dan harapan/keinginan masa depan .peneguhan positif @ negatif Teori Pembelajaran Gestalt pendekatan secara persepsi pembelajaran ialah satu pengalaman yang disusun.

menggunakan otot dan otot kecil kecil. >Corak pergerakan kerap diadaptasi >Lebih kepada daya persepsi >Kerap lakukan corak kemahiran berbeza.1 Kemahiran motor kasar dan halus Kemahiran halus Halus/kasar >-Melibatkan pergerakan >Penggunaan otot besar kecil. Pada pandangan anda sejauh manakah ganjaran dan dendaan ini harus dipraktikkan.Pembelajaran sebagai perubahan dalam motivasi . tidak stabil dan sukar diduga. Kefahaman ini membantu kita mempelajari suatu kemahiran atau menin gkatkan prestasi kemahiran tersebut.1.2. jelaskan konsep ini. (ii) Teori persepsi undang -undang Koffka (a) Peraturan persamaan .1.Individu mempunyai kecenderungan untuk mengum pul pola yang sama dari segi saiz.Menguji minda anda ! Pengukuhan dalam pembelajaran motor meliputi ganjaran atau dendaan.2 Pertumbuhan dan Kematangan.2 Kemahiran terbuka dan tertutup Kemahiran terbuka >Persekitaran sentiasa berubah.2.2. nilai dan harapan) serta ganjaran luaran. Contoh: >Sukar dilihat kecuali -Hantaran bola berputar hampir dengan pelaku. Pengklasifikasikan kemahiran pula membolehkan kita memahami sifat kemahiran berkenaan. (Pembelajaran Keseluruhan . 5. Latihan 1 .Bahagian-bahagian ² Keseluruhan) adalah satu teori pembelajaran yang diutarakan oleh Gestalt. Latihan 2 ² Menguji minda anda! Konsep pendekatan 'Whole-Part-Whole-Learning'. TAJUK 5.1 Klasifikasi kemahiran 5. bentuk atau sifat lain. Dengan merujuk kepada buku rujukan utama. sofbol untuk dipukul Contoh: -¶Lay-up· bola keranjang -Melambung syiling -Menulis -Menggosok gigi 5. (b) Peraturan melengkap .Motivasi dipengaruhi oleh tujuan individu (keperluan.Individu cenderung untuk melengkapkan pola diberi yang lengkap sebahagiannya. Pengenalan Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran kemahiran.. Kemahiran kasar >Menggunakan otot besar >Mudah dilihat Contoh: -Berjalan -Berlari -Berenang -Menyepak bola Kemahiran tertutup >Persekitaran adalah tetap dan stabil > Kawal kecepatan sendiri > Corak pergerakan 'stereotyped' > Jarang guna mental (spontan) > Lebih kebiasaan .

2. Contoh: -Mengayuh basikal -Berkanu -Berjalan -Berlari -Berenang Latihan 4 ² Menguji minda anda! Bolehkah anda mengklasifikasikan kemahiran -kemahiran berikut berasaskan dimensi kemahiran diskrit.> Prestasi sukar diramal Contoh: -Menerima servis bola tennis -Menghantar shuttle ketika pukulan rali dalam permainan badminton -Bermain bola sepak -Bergusti -mengejar ayam Contoh: -Penembak kesasaran yang statik -Lontaran bebas bola keranjang -Pemanah sedia memanah -Melakukan aksi gimnas -Menaip Latihan 3 ² Menguji minda anda! Kemahiran boleh diklasifikasikan kepada kemahiran tertutup dan terbuka.2. Kemahiran berenang mengetuk paku bermain dart memandu kereta Terasing Bersiri Berterusan . Contoh: -Lontaran bebas bola keranjang -Membaling anak panah ke papan Kemahiran berurutan/serial >Melibatkan satu siri pergerakan. Contoh: -Servis tenis -Lay-up bola keranjang Kemahiran berterusan/continous >memerlukan aksi berulang >Tiada titik mula dan tamat bila-bila masa sahaja. dalam turutan >Merupakan pergerakan terasing yang diulang.1.3 Kemahiran self-paced dan externally paced ¶Self-paced· ¶Externally paced· >Juga dipanggil internal paced atau >Pelaku bergantung kepada kelajuan/ kemahiran tertutup pacing yang tidak dapat dikawal >Mengawal perlakuan mengikut Contoh: kemampuan diri -Sukan berpasukan Contoh: -Boling -Larian 3000 m 5.4 Kemahiran terasing. berterusan dan bersiri dengan menandakan betul pada petak yang berkenaan.1. Dimensi apakah yang anda akan gunakan jika anda ingin mengklasifikasikan kemahiran memandu kereta ataupun berjalan di atas tali? 5. berurutan dan berterusan Kemahiran terasing/diskrit >Memerlukan satu usaha >Permulaan dan penamat kemahiran boleh dikesan.

1.2.Kognitif Kemahiran motor Minimum buat keputusan Maksimum kawalan motor >lari pecut >lompat tinggi >angkat berat >pitching sofbol Gabungan kemahiran motor dan kognitif Ada buat keputusan kawalan motor >menunggang kuda >belayar >pemain sukan dan Kemahiran kognitif Maksimum buat keputusan Minimum kawalan motor >main catur >memasak >tugas jurulatih .5 Dimensi Kemahiran Motor .rutin gimnastik masuk gear kereta berlari menangkap bola berbasikal menembak menendang bola 5.

Contoh: Pemain tenis sukar untuk belajar bermain badminton.Labelkan atau kenalpasti bahagian tugasan yang penting.Sediakan contoh-contoh yang berbagai apabila mengajar konsep -konsep dan prinsip-prinsip.1 Pemindahan pembelajaran (i) Definisi ² Merujuk kepada pengaruh pengalaman lepas/sedia ada terhadap perlakuan satu kemahiran pada kontek yang baru atau pada pembelajaran satu kemahiran yang baru. (iv) Pemindahan sifar/tiada pemindahan ² Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas tiada memberi kesan atau mempengaruhi pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru.2.Maksimumkan kesamaan antara pengajaran dan situasi pengukuran sebenarnya. y Masa reaksi ² merujuk kepada tempoh yang diambil untuk memulakan pergerakan selepas menerima rangsangan. y Orientasi respons ² merujuk kepada keupayaan untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan keperluan p ersekitaran. (vii) Pemindahan potensi pembelajaran dalam pengajaran boleh dimaksimumkan oleh instruktur kemahiran motor dengan mengambil kira garis -panduan di bawah ini supaya apa yang diajar adalah lebih berkemungkinan lebih untuk dipindahkan kepada situasi pembelajaran yang baru. (iii) Pemindahan negatif ² Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas menghalang atau menggangu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. Contoh: Orang yang tahu berma in tenis senang belajar bermain golf.Sediakan pengalaman yang mencukupi dengan tugasan asal.2.2 Pemindahan pembelajaran 5. . .5. (v) Pemindahan Bilateral .2 Perbezaan Individu Pembolehubah perbezaan individu adalah berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Fleishman (1972).2. .Berlaku apabila pemindahan pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran tugasan yang sama tetapi dengan menggunakan bahagian kaki/tangan yang berbeza (vi) Kenapakah pemindahan pembelajaran itu penting? Kita telah mengambil kira bahawa prinsip adalah bentuk asas untuk. Pembole hubah perbezaan individu dalam aspek tahap kebolehan motor boleh dinilai berpandukan dua taksonomi keupayaan motor yang dikemukakan oleh Fleishman iaitu: (i) Keupayaan persepsi motor Ciri-cirinya adalah: y Koordinasi berbagai anggota ² melibatkan interaksi semua anggota badan yang terlibat dalam sesuatu pergerakan.2.Pastikan prinsip-prinsip umum difahami sebelum mengharapkan pemindahan yang berkesan. y Kelajuan respons ² merujuk kepada masa yang diambil untuk melengkapkan pergerakan . . Contoh: Belajar untuk berenang kepada belajar hendak membawa kereta.2. (ii) Pemindahan positif ² Berlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas membantu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru. -Untuk perkembangan dan perlaksanaan pendekatan bersistem kepada protokol pemulihan. . 5. -Membentuk asas untuk perkembangan kurikulum pendidikan. -Membentuk asas untuk pengkaedahan pengajaran. y Ketepatan kawalan ² merujuk kepada keupayaan mengawal kualiti pergerakan yang dihasilkan.

y Keupayaan manual ² merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran kasar yang melibatkan penggunaan keseluruhan bahagian tangan seperti menangkap dan membaling. -Suatu proses yang berterusan & kekal PERBEZAAN INDIVIDU Nature Ikhtiar Hidup ( (alam sekeliling & baka) vs Nuture (didikan) Penguasaan Kemahiran MotorAsas Tumbesaran (proses tumbesaran & perkembangan) Kemahiran Motor Kompleks Personaliti Perbezaan Kebolehan = suatu proses yang kekal = suatu proses yang bertimbal balik . menjahit dan ¶pitching· bola sofbol. y Integrasi respons ² merujuk kepada integrasi pelbagai maklumat sensori untuk menghasilkan pergerakan (ii) Kecekapan fizikal Ciri-cirinya adalah: y Kekuatan statik y Kekuatan dinamik y Kekuatan ekplosif y Kekuatan bahagian anggota atas y Kelenturan statik y Kelenturan dinamik y Koordinasi asas y Keseimbangan asas y Daya tahan (iii) Perbezaan Individu.y Keupayaan manipulasi jari ² merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran halus yang melibatkan penggunaan jari seperti kemahiran bermain piano.

1959: Satu corak tret yang unik & sebagai modaliti (rupa & gaya) yang bertindak balas antara satu dengan lain & membentuk sesuatu tingkah laku yang kekal. keperluan. kelompok & keadaan yang berbeza & sentiasa berubah Allport. Han Eysenck. 1970: Satu set perwatakan yang stabil & boleh menentukan tingkah laku psikologikal yang tersusun dari tekanan sosial & biologikal Sigmund Freud. perwatakan. Salvatore Meidi. tabiat. Wujud oleh sebab individu ada personaliti & personaliti akan bertembung dengan kemahiran motor Perbezaan penguasaan kemahiran motor asas Perbezaan penyempurnaan tugas Kesanggupan individu melakukan berbagai tugas bergantung pada keupayaan Perbezaan di antara keboleha n & kemahiran Kebolehan Kemahiran -tret yang diwarisi -dibina melalui latihan -stabil & tahan -ubah suai dengan latihan -bilangan tertentu (50 jenis) -tidak terbilang -menjadi asas pada kemahiran -bergantung kepada kebolehan . perangai.Personaliti pola = sesuatu yang dibentuk tret = sesuatu yang diwarisi jumlah keseluruhan corak. 1955: Satu organisasi psiko -fizikal yang unik & dinamik mengikutperubahan persekitaran. 1959: sikap aptitud minat perangai personaliti keinginan morfologi fisiologi Perbezaan Individu dan Kebolehan Motor. Komposisi Personaliti Guilford. pola individu satu kualiti diri yang digambarkan mengikut suasana. tret. 1960: Satu organisasi yang stabil & menonjol yang dilihat sebagai sifat. intelek & bentuk badan yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap persekitaran.

Teori pembelajaran Skema Schmidt Rangsangan Organ Pemilihan Pemilihan Deria pergerakan pergerakan untuk . -keputusan Sendi.tendon.2.2.berpunca dari proses pembelajaran Rangsangan Sistem Mekanisme Efektor Sensori Rujukan GerakBalas Jejak Jejak Ingatan Persepsi Ingatan Lampau Pergerakan Pengetahuan Mengenai Keputusan Laluan sensori dari otot.Jack Adam. 1.5. mata. Ekstrinsik (Teori Lengkaran Terbuka) Pengalaman lampau yang memberi/mengukuhkan jejak ingatan & jejak persepsi Persepsi Kinestatik keupayaan/kebolehan individu merasa kedudukan @ posisi seluruh anggotanya. telinga (proprioseptor) hasil gerak balas satu mekanisme dalaman satu kawalan secara automatik yang telah diprogramkan kita mengawal pergerakan sendiri dari mekanisme rujukan proprioseptor maklumat yang diberi kepada laluan saraf dari sistem sensori Pengetahuan mengenai keputusan (¶Knowledge of Results·) akan bersatu dengan Mekanisme Rujukan lupaan banyak kerana maklumat tidak diguna selalu apabila individu dapat memindahkan paradigmanya dari pering kat rendah ke tinggi (motor lisan ke pembelajaran motor) dan kalau individu dapat menguasainya kerlakuan kemahiran menjadi automatik sistem pemprosesan maklumat terdiri dari. Intrinsik (Teori Lengkaran Tertutup) 2. 1971 .3 Pembinaan Motor Teori Pembelajaran Lengkaran Tertutup .

kekerapan latihan .respon Gerak balas MAKLUM BALAS bagaimana individu boleh melakukan sesuatu respon dengan lebih tepat pada pergerakan yang tidak pernah dilakukan Skema satu set undang-undang .kalau maklumbalas adalah lebih awal. kita boleh melakukan .kita mengawal & belajar segala kemahiran pada asas yang sama cuma peringkatnya yang berbeza .Hukum Kesan EL Thorndike .kalau skema dapat diringkaskan maka pembelajaran menjadi senang .langkah-langkah dalam menjalani satu proses yang berurutan . lebih pembelajaran berbalik berlaku akan menyebabkan pembelajaran menjadi lambat untuk mengurangkan tempoh pembelajaran.memberi peluang untuk memilih maklumat penting .

lebih latihan jadi automatik Perbezaan: Adam .kejayaan melakukan kemahiran baru tidak boleh diambil kira Schmidt .skema pada beberapa jenis pergerakan Adam .setiap respon ada dalam ingatan Schmidt .kejayaan itu penting kerana adanya skema yang diikuti .tumpuan pada pergerakan perlahan Schmidt .Persamaan & Perbezaan Teori Pembelajaran Jack Adam & Schmidt Persamaan: ada maklum balas/knowledge of results ada gabungan program motor berkaitan dengan rujukan/maklumat -maklumat perlakuan banyak pembinaan ingatan/persepsi mementingkan 'knowledge of results' ada latihan.beberapa pergerakan yang dikeluarkan dijadikan sebagai ingatan Adam .

gaya (paling tinggi).2.4 Proses Pembelajaran Kemahiran Fasa Pembelajaran Motor Fitts & Fosner Schmidt Status KUASAI sosio-budaya KEMAHIRAN visi&harapan semangat -Pergerakan licin -lebih cekap atau automatik -pergerakan&analisis -tanpa banyak data lebih automatik berfikir -tumpuan pada gerakan Tahap autonamus licin.2.5. -banyak kesilapan -tentukan perlakuan & -pergerakan kasar objektif -banyak soalan -pergerakan tidak licin kenal sub-rutin & -teragak-agak urutan Tahap kognitif lisan PENGENALAN (paling primitif) KEMAHIRAN . -kurang kesilapan -peningkatan program gerakan kasar motor -tumpu kemahiran -ketekalan tinggi halus -antisipasi & timing -boleh kesan kesilapan Tahap asosiatif.

Model Schmidt INPUT KINESTATIK PERSEKITARAN STOR SENSORI JANGKA PENDEK (1 SAAT) MELALUI PEMILIHAN PEMERHATIAN OUTPUT INGATAN JANGKA PERGERAKAN PENDEK (60 SAAT) MELALUI PROSES MELALUI RAPTAI PEROLEHAN KEMBALI . setiap organisma harus ada ingatan dalam pembelajaran motor supaya dapat mempelajarai & menguasai kemahiran merupakan satu konsep memproses maklumat supaya maklumat yang diproses dapat dikeluarkan untuk digunakan bagi tujuan mencapai respon sesetengah respon mungkin tidak dapat diselarask an akibat gangguan ingatan apa jua situasi yang dihadapi melibatkan ingatan jika tidak. kita tidak dapat respon kepada apa -apa rangsangan maklumat diproses & disimpan dalam stor (otak) supaya dapat digunakan pada bila -bila masa Howe.2.maklumat yang tidak diproses dalam satu saat akan hilang Proses Ingatan .5.jika sebaliknya.cues.2.maklumat yang diproses & disimpan tanpa susunan .1970: > Ingatan menggambarkan keupayaan individu untuk mengingat dan bukan menjelaskan terhadap peringatannya > dapat menggunakan semula maklumat yang diproses Tulving.1985: > Ingatan menggambarkan keupayaan yang membolehkan organisma mendapat faedah/keuntungan dari pengalaman lepas Terdapat 2 isu yang menjadi fokus bila mengkaji ingatan: Isu 1 > Organisma sering menggunakan : a) Ingatan Motor .ingat pergerakan yang telah dilakukan . Pembelajaran berkaitan dengan pengumpulan maklumat baru atau mempelajari kemahiran baru.keupayaan individu mengguna semula maklumat yang telah dipelajari b) Lupaan . dan ingatan merujuk kepada mengingati maklumat yang telah dipelajari atau kemahiran yang dipelajari.jika banyak ingatan motor yang menganggu maka pembelajaran bersifat negatif . isyarat secara lisan yang dapat diingat kembali bagi membantu pembelajaran Isu 2 > Peristilahan yang sering dikaitkan : a) Ingatan . pembelajaran bersifat positif b) Ingatan Lisan .5 Ingatan dan Lupaan Sage (1984) mendefinisikan ingatan sebagai menyimpan maklumat dan memperolehi kembali maklumat berikutnya.

prosedural (berurutan) .episodik Ingatan Prosedural membolehkan kita mengetahui bagaimana melakukan sesuatu memberi respon bersesuaian dengan kehendak persekitaran cara menghasilkan respon yang tepat Ingatan Semantik kebolehan menyatakan sesuatu yang sukar dipersepsikan pengetahuan am. Ingatan Jangka Panjang . ingat an menjadi lemah apabila latihan tidak diteruskan kerana sebarabg oerubahan dalam system saraf menjadi lemah apabila tidak diperkukukuhkan melalui latihan. Teori gangguan pula mengandaikan bahawa pembelajaran baru menganggu ingatan simpanan maklumat yang t elah dipelajari sebelum ini.pengetahuan am .memori sebenar .semantic (merancang) .cara lain digubah/tukar kepada kod memori kekal maklumat bermakna Ingatan : 2 komponen yang berfungsi 1.kejadian lepas . 1985 : 3 sistem .ulang maklumat serta merta maklumat boleh disimpan .Tulving.rakam maklumat dari sesuatu yang baru dilakukan .simpan secara kekal .1 saat keupayaan tidak terhad kebanyakan maklumat hilang Ingatan Jangka Pendek keupayaan terhad mudah diganggu boleh diukur . Teori lemah kesan mengandaikan bahawa masa menyebabkan ingatan menjadi lemah. . kerana kedua -dua menggunakan pergerakan pergelangan tangan yang berbeza.proses maklumat yang aktif 2.INGATAN JANGKA PANJANG *Enkoding > memasukkan maklumat *Dekoding > mengeluarkan maklumat Stor Sensori Jangka Pendek maklumat disimpan oleh reseptor .aktiviti sama ulangan .perolehan kembali ingatan jangka panjang . Sebagai contoh pembelajaran pukulan kilas badminton mengganggu pembelajaran baru pukulan kilas skuasy dan sebaliknya. Ingatan Kerja . visi yang tajam (real) mengkonsepsi sesuatu hingga menjadi sesuatu yang realiti Ingatan Episodik membolehan kita menjelajah ke belakang secara mental menghubungkan kejadian dengan masa mengaitkan kejadian penting dalam hidup .60 saat Ingatan Jangka Panjang simpan kekal maklumat banyak raptai dilakukan .mampu menyatakan masa & di mana mengingatkan pengalaman @ episod dengan tepat Sistem lupaan Terdapat dua teori berkenaan lupaan iaitu teori lemah kesan dan teori gangguan. Dalam pembelajaran kemahiran.

1 Latihan Mental Pengenalan Selain memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek fizikal. Bincangkan persamaan dan perbezaan di antara kedua -dua teori pembelajaran tersebut dengan bantuan kepada buku rujukan dan gunakan pengurusan grafik. Latihan mental dapat memperbaiki prestasi dan persembahan ahli sukan di samping dapat membantu ahli sukan mengurangkan kesilapan dan kesalahan yang mungkin berlaku. definisi dan saranan yang saling berkaitan dan memberi gambaran teratur tentang sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan atau pertalian antara pembolehubah -pembolehubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena itu. Latihan mental digunakan untuk menunjukkan kesediaan yang akan berlaku pada diri individu. Penggunaan yang lebih berkesan dapat dilakukan apabila kemudahan penglibatan secara berpasukan dengan menggunakan peralatan yang terhad. Untuk membina kecekapan murid dalam sesuatu kemahiran dengan lebih cepat.2 Teknik-teknik dalam Latihan Mental 1.1. guru pendidikan jasmani. 2.3 Ciri-ciri Pembelajaran Motor.2 Ciri-ciri Pembelajaran 5. 5.Terdapat beberapa cara di mana individu boleh mempraktikkan secara mental untuk memperbaiki perg erakan. Dengan adanya pengetahuan mengenai teori psikologi sukan. 5.Latihan 5 Teori Pembelajaran Lingkaran Tertutup Jack Adam dan Teori Pembelajaran Skema Schmidt membincangkan bagaimana program motor berlaku semasa seseorang itu melakukan sesuatu kemahiran. menjangka dan mengawal sesuatu hasil. TAJUK 5. dan dapat memahami. Pendahuluan Menurut Tuckman (1978). Teknik Percubaan . kita juga perlu mengimbangkan aspek-aspek mental di dalam menghadapi sesuatu pertandingan sukan. 2. Dengan adanya teori.3.3.1. Latihan mental ini boleh diadakan sebelum atau semasa menyertai pertandingan untuk membantu para ahli sukan ke arah pencapaian yang lebih cemerlang di dalam bidang sukan yang diceburi. penyelidikan dapat dijalankan untuk memberi dan memperkembangkan ilmu pengetahuan.3.Tumpuan asas adalah ke ara h membolehkan seseorang memahami kemahiran sebelum memulakan latihan mental dan pelaziman bagi kemahiran adalah perlu dilatih dengan betul. teori adalah suatu himpunan konsep.1 Kegunaan dan Kepentingan 1. Biasanya atlit elit dapat menggunakan teori-teori tersebut semasa mereka bertanding terutamanya penggunaan latihan mental yang ketara. . Teknik Praktis . Konsep latihan mental mungkin lebih mudah difahami sekiranya ia dianggap sebagai latihan tanpa gerak atau latihan dalaman. menyeluruh dan mendapat kefahaman yang lebih meluas. jurulatih ataupun atlit sendiri akan dapat mengaplikasikan semasa terlibat dalam sukan. 3. 5.

kecenderungan untuk bertindak secara agresif. Keletihan sebagai motivasi negatif. a. 4. 2.3.2. Ganjaran. Umumnya terdapat empat sumber utama motivasi pada seseorang: 1. 2. Teori Keutamaan Keperluan . Senarai McDougal termasuklah kecenderungan untuk menjela jah. Kejayaan dalam kecemerlangan. Instrinsik (dalaman) ² berdasarkan keyakinan diri. Kecenderungan. kemahuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu aktiviti.2.4 Sumber-sumber Motivasi.2. 5. 5. minat dan kepelbagaian aktiviti. Teknik Ulasan . 'keperluan sekunder' (perhubungan sosial dan kuasa) serta 'keperluan tertiari' (tingkah laku pembelajaran yang melibatkan berbgai -bagai kegiatan bermatlamat). 3. Ekstrinsik (luaran) ² berdasarkan ganjaran (positif/negatif). 2. 3. Keperluan dipunyai. 4.1 Teori-teori Motivasi. kefcenderungan untuk bercampur gaul dan kecenderungan untuk menguasai sesuatu. Persetujuan sosial dan ganjaran -ganjaran sosial yang lain (dari luar atau orang lain). Kesediaan untuk bertindak.2 Motivasi Definisi Motivasi ialah satu istilah yang luas yang merujuk kepada suatu tingkat ke arah memperbaiki pergerakan dan tindakan. 5. 1. 5. Ganjaran dalam bentuk wang atau kebendaan. kebolehan.6 Kemahiran Memotivasikan Diri Antara teknik yang biasa digunakan untuk memotivasikan diri individu adalah penetapan matlamat perlakuan dan kata -kata rangsangan diri.3.3.Tumpuannya adalah menggalakkan untuk mengingat kembali secara mental seluruh pertunjukan dan cuba merasai kinestatik dan isyarat -isyarat lain berhubung dengan tindakan itu. Senarai keper luan oleh Murray termasuk suka bergaul dengan orang lain (affiliation).2. Ganjaran keseluruhan daripada diri sendiri dan psikologi pelatih.3. Teori Kepelbagaian Faktor .3. Faktor-faktor itu antaranya adala h seperti berikut: 1. suka membantah akan orang lain (dominance) dan dorongan memerhati serta mengemukakan soalan -soalan dan sebagainya (cognizance).2 Sumber 1. Ganjaran yang nyata.5 Apakah yang Memotivasikan Ahli -ahli Sukan Berusaha. persekitaran 5. Mencari ketegangan dan mengatasinya. 5. 5. Kegagalan masa lalu.3. haus dan sebagainya). semua perlakuan manusia adalah bertujuan untuk memenuhi kekurangan yang terdapat dala m diri manakala Cannon memperkenalkan konsep 'homeostasis' yang merujuk kepada proses yang membolehkan sesuatu organisma mengekalkan keseimbangan fisiologinya dengan menyeimbangkan penyesuaian dalaman dengan penekanan luar. Penetapan matlamat . 2.Tolman menyebut keadaan ini sebagai 'keperluan primer' (lapar.2. 5. Motif mempengaruhi pergerakan. 3. orang tersayang. 5.2. hukuman dan pergerakan. 4. Status.Mengikut Hull dan Freud.3.3.3 Faktor-faktor Mempengaruhi Tingkat Motivasi. 1. 2.

ii. Matlamat Jangka Panjang Matlamat terakhir dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Matlamat Jangka Sederhana Matlamat pertengahan dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk menepati matlamat terakhir. Tahap-tahap Penetapan Matlamat i.Satu proses kognitif yang digunakan untuk meningkatkan prestasi dengan membuat sasaran tertentu yang sentiasa dinilai sebagai panduan untuk mencapai sasaran tersebut. .

Matlamat jangka Pendek Matlamat harian atau mingguan yang digunakan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada dilandasan yang betul untuk menepati matlamat jangka panjang. . Latihan 6 ² Menguji minda anda! ´Motivasi dan kesepaduan pasukanµ. kata -kata hikmat (´andalah yang terbaikµ) serta doa.tindakan dilakukan adalah atas keputusannya. keyakinan diri serta intensity usaha seseorang individu atau pasukan (Contoh: Malaysia Boleh) ataupun perkataan yang menggambarkan cirri -ciri tertentu (´ kuat seperti harimauµ). 5.bulan kedua dan ketiga yang mana bayi akan mengulang tindakan motor seperti membuka dan menutup genggaman. 3.3.3. dan ini adalah permulaan pemikiran konseptual. Kata-kata Rangsangan Diri Kata-kata perangsang atau perkataan yang boleh digunakan untuk meningkatkan motivasi.1 Peringkat Perkembangan. Peringkat pantulan . Reaksi bulat sekunder . bayi akan menyepakkan benda berulang -ulang sebab dia dapat keseronokan daripada hasilnya. Matlamat tersebut memainkan peranan sebagai pemangkin untuk memotivasikan individu tersebut disamping menjadi panduan untuk menilai sama ada apa yang dirancangkan menepati matlamat. di mana bayi akan menggunakan tindak balas yang berbeza supaya mendapat matlamat yang sama. 2. Reaksi bulat primer .bulan pertama usia seseorang. Kadar kematangan akan berkurangan dan akan s ampai sepenuhnya pada umur dua puluhan tahun.peringkat ini berlaku pada bulan ke 11 hingga ke 18.peringkat ini berlaku pada bulan ketujuh hingga bulan kesepuluh. Cirinya adalah pantulan mudah. beri pandangan anda mengenai kenyataan tersebut.3 Kematangan. 5. b.iii. Perkembangan ciri -ciri ini bergantung kepada fungsi neurologi dan berlaku pada hayat awal individu.3. Kordinasi reaksi sekunder . dan bayi akan melakukan sesuatu tindak balas yang sudah dipelajari supaya mendapat satu matlamat yang diingini. misalnya. Piaget membahagikan fasa motor pancaindera kepada enam peringkat: 1. di mana kanak -kanak belajar berfikir melalui sesuatu tindakan d an akan menimbang kemungkinan akibatnya sebelum dia bertindak. 5. Pergerakan bulat ketiga . Kombinasi akal . 4. 6.berlaku pada bulan ke 18. Dengan merujuk kepada buku rujukan asas. Definisi Kematangan adalah kemunculan sebarang ciri -ciri yang menunjukkan kesempurnaan pelaksanaan.

3.3 Pembelajaran dan Kematangan.1 Kesan dan Akibat Kebimbangan. 2. Seks dan Kematangan.. 4. Dalam sukan. Kebimbangan yang serius boleh mengakibatkan gangguan fikiran dan jiwa.3. yang merupakan ketakutan terhadap hukuman bagi pencabulan atau penc erobohan atau penglibatan masa depan. 5. Fitts dan Posner (1967) menjelaskan bahawa kemahiran umum. Menjalankan latihan dan penyesuaian dalam sukan yang dipilih sebelum bertanding. Beberapa penyelidikan menunjukkan bahawa kekuatan otot dan kecekapan motor berkembang dengan umur kronologikal semasa persekolahan.3. Antaranya. Freud membahagikan kebimbangan kepada tiga kategori seperti berikut: 1.5. semasa dan selepas sesuatu perlaksanaan perlakuan. di mana wal aupun refleksif dalam semula jadi namun harus dipengaruhi oleh pembelajaran.3. Latihan yang bersistem mampu menghasilkan kejayaan yang diharapkan malahan pencapaiannya kadang -kadang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mengikut latihan atau tidak memandang berat akan latihan yang diajukan kepadanya. Kebimbangan boleh berlaku sebelum.3. sama ada pada diri seseorang ataupun pada orang lain yang mempunyai pertalian atau kaitan dengan orang lain. dan mampu pula berlaku breakdown. Namun demikian. Kebimbangan kecerdasan 2. 1.3. Mengatasi Kebimbangan. 5. Dua jenis kebimbangan lain yang wujud daripada pelaksanaan atau perlakuan seseorang di dalam aktiviti sukan yang berkaitan dengan gerak balas atau tingkah laku ialah: 1. Kebimbangan neurotis.4. Kebimbangan sebenar. Menanam semangat dan disiplin yang tinggi. yang merupakan ketakutan pada sesuatu hukuman atau dendaan bagi kelakuan yang tidak diterima oleh masyarakat.2 Kesan Daripada Perbezaan Umur. kebimbangan boleh mengakibatkan kesan yang tidak sihat sehingga dapat pula menggugat prestasi atau pencapaian seseorang. Kebimbangan moral. corak asas mereka diwarisi oleh struktur baka manusia. Latihan kemahiran dan pembelajaran motor adalah cara paling berkesan bagi seseorang mengelakkan diri daripada keadaan kebimbangan. 2. iaitu ketakutan yang normal yang dihadapi oleh seseorang pada kedudukan dan suasana yang juga normal. 5.3. 3. juga adalah suatu kategori tingkah laku kemahiran yang diterima terutama sekali kemahiran lokomotif di mana pembelajaran kemahiran bergantung. Kebimbangan kegagalan 5.4 Kebimbangan Definisi Kebimbangan merupakan suatu keadaan di mana wujud per asaan takut atau gementar atau merasakan alamat buruk terhadap sesuatu perkara yang berlaku atau yang akan berlaku. Idea kemahiran kematangan di mana pembelajaran memainkan peranan yang terhad dan hanya betul apabila sesuatu aras kematangan telah tercapai. . Adalah tidak sesuai untuk menggunakan umur kronologikal untuk mengukur peringkat kematangan seseorang. Mempelajari juga bagaimana untuk melawan atau mengatasi setiap keadaan yang boleh mempengaruhi p ersembahannya dalam pertandingan sebenar. Kebimbangan ya ng berlaku pada seseorang semasa bertanding akan memberi peluang kepada pihak lawan untuk mengambil kesempatan dan peluang untuk meraut kemenangan. Prinsip kepada setiap keadaan kebimbangan ialah menerusi perlakuan atau amalan yang betul serta diperkuatkan dengan sifat yakin pada diri sendiri.

akibat daripada tekanan yang mengancam dirinya. 3. Dilakukan dalam keadaan berdiri pada kedudukan yang selesa. Relaksasi Teknik: Mengecut dan merelakskan otot secara progresif. Antara teknik psikologi yang boleh digunakan adalah. 4. Tekanan juga dikatakan suatu keadaan yang tidak seimbang sementara pada fisiologi yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.5.3 Tekanan. Boleh dilakukan secara duduk atau berbaring.Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.4. Terapi pernafasan Teknik: Menarik satu nafas yang panjang dan menghembuskannya perlahan -lahan. Tekanan persekitaran (environmental stress) -cara individu bertindak kepada tekanan persekitaran.akukan sesuatu tugas dengan baik dan berkesan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti latihan. Tiga kategori tekana n.3. Tekanan boleh ditakrifkan sebagai suatu pergerakan atau tindakan yang datangnya dari persekitaran ke atas individu. Tekanan tugas (task stress) -cara individu menyesuaikan diri pada input yang keterlaluan atau yang berlebihan. Visualisasi Teknik: Membayangkan sesuatu yang boleh menenangkan individu apabila mereka berada dalam keadaan tertekan atau bimbang. 3. . Pendedahan yang kronik (seperti pelaziman fizikal) ke atas tekanan selalunya mengakibatkan adaptasi ke atas tekanan tersebut.4. Tekanan yang optimum (optimal stress) -tekanan yang memandu seseorang untuk memilih hasil usaha yang cemerlang. 2. 5. Dilakukan berulang kali sehingga berasa tenang atau releks 2. Pendedahan yang berulang kali kepada tekanan mental dan emosi akan menyebabkan berlakunya penyesuaian dalam setengah -setengah gerak balas tekanan. 1.4. 2. 1. Latihan 7 .3.4 Kesan dan Cara Mengatasi Tekanan. Menerusi latihan seseorang itu dapat mel. 1.3 Teknik Mengurangkan kebimbangan. 3. Pemusatan (centering) Teknik: Menarik nafas yang panjang s eperti terapi pernafasan serta menumpukan perhatian (pemusatan) kepada titik di belakang pusat dan di tengah badan kita. 5.3.

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii.Latihan Berstruktur : Arahan: Tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan (a) Berikan ciri-ciri untuk setiap peringkat proses mempelajari kemahiran kemahiran motor berikut: i. Dengan merujuk kepada buku rujukan utama. Peringkat Kognitif __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii. Berikan satu contoh situasi di mana pemindahan pembelajaran secara bilateral telah berlaku. Kegelisahan berpunca daripada tekanan dan kebimbangan.Kegelisahan merupakan satu faktor yang sering menghantui atlit terutama mereka yang baru atau yang kurang pengalaman dalam menghadapi situasi pertandingan pada tahap yang lebih tinggi. Latihan 8 . Peringkat Pemantapan __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ iii. senaraikan beberapa tanda atau symptom kegelisahan. Peringkat Automatik ____________________________________________________________________________ _____________________________________ _______________________________________ ______________________ __________________________________________________________ (b) i. Kemahiran terbuka __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ iii. Kemahiran diskrit ________________________________________________________ __ __________________________________________________________ (b) Berikan satu contoh kemahiran motor untuk setiap kenyataan berikut : . Kemahiran tertutup __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Latihan 9 : Latihan Berstruktur : (a) Berikan definisi untuk setiap perkara berikut: i. Berikan satu contoh situasi di mana pemindahan pembelajaran secara negatif telah berlaku.

Banding bezakan pendekatan berasaskan teori-teori pembelajaran motor untuk mengajar suatu kemahiran tertutup dan suatu kemahiran terbuka. kemahiran 'continuous'__________________________________ UNIT 1 : Soalan Tutorial Rangkakan satu rancangan mengajar yang lengkap mengenai sesuatu kemahiran pilihan anda yang diajar selama 60 minitdengan memasukkan teori -teori pembelajaran kemahiran motor yang telah anda pelajari. kemahiran tertutup_____________________________________ ii. .i. UNIT 2 : Soalan Tutorial Perolehan sesuatu kemahiran bergantung kepada bagaimana seseorang guru memilih pendekatan untuk mengajar. kemahiran terbuka_____________________________________ iii. kemahiran diskret______________________________________ iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful