P. 1
Iman dan Amal Sholeh

Iman dan Amal Sholeh

|Views: 33|Likes:
Published by dismayed

More info:

Published by: dismayed on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

Dalil – Dalil didalam Alquran tentang Iman dan Amal Soleh (yang maknanya) : “Barangsiapa yang mengerjakan amal

soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguh-nya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS: An-Nahl: 97) “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS Al-‘Ashr 1-3) “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(QS: Al-’Araaf: 96) “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS: Al-Baqarah: 62) “Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah “salaam”"(QS: Ibrahim: 23) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.”(QS: Yunus: 9) “Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.“(QS: Al-Ankabut: 7) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal,“(QS: Al-Anfal: 2) “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan

Mereka itu adalah penghuni neraka. maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. supaya kamu mendapat kemenangan. sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan. dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. dan orangorang yang menjaga kemaluannya. maka dirikanlah sembahyang. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. rukuklah kamu. “ (QS: Al-Baqarah: 62) “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang kafir.“ (QS: Al-Hajj: 54) “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). sujudlah kamu. pelindungpelindungnya ialah setan. dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia). lagi sungguhsungguh telah beramal saleh. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perk.”(QS: Al-Hajj: 77-78) “Hai orang-orang yang beriman. Dia adalah Pelindungmu. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dan orang-orang yang menunaikan zakat. supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). meyakini bahwasanya Al Qur’an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya.” (QS: AlHajj: 38) “Allah Pelindung orang-orang yang beriman.”(QS: Thaahaa: 75) “Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman.“(QS: An-Nisaa: 141) “Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an) ini. .barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu.”(QS: AlBaqarah: 257) “dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu. mereka kekal di dalamnya. tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. maka mereka itulah orang-orang yang fasik. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat. (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.ataan) yang tiada berguna.” (QS: An-Nur: 55) “Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman. maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?” Dan jika orangorang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu.

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. (ya’ni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Ingatlah. “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. “Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. tetapi katakanlah: “Kami telah tunduk”. hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.” (Al-Baqarah : 256). “Orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman”. mereka itu akan bersamasama dengan orang-orang yang dianugerahi ni’mat oleh Allah.Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Mereka itulah orangorang yang akan mewarisi. “(Al-Bayyinah : 7). mereka itulah orang-orang yang benar. para . Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Katakanlah (kepada mereka): “Kamu belum beriman. padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Ar-Ra’d: 28-29) “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. ” (QS Al-Bayyinah 8) “Dan barangsiapa yang menta’ati Allah dan Rasul(Nya). Karena itu. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (Al-Hujurat : 15-18). barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah. dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya. al-Mu’minun : 1-11) “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah.” (QS.” (QS. sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar”. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Hujurat : 10). yaitu : Nabi-nabi. karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu.” (Al-Hujurat : 14). sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Katakanlah (kepada mereka): “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu (keyakinanmu). Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring. syuhadaa’. dan orang-orang shalih. “(QS An-Nisaa’ 69) “(Apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya.shiddiiqiin. Dan mereka itulah teman yang sebaikbaiknya. . sama dengan orang yang kekal dalam jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?” (QS Muhammad : 15) masih banyak lagi dalil-dalil didalam Alquran dan Hadist tentang Iman dan Amal Soleh dan yang lebih penting lagi adalah Usaha atas Iman….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->