Pengertian Sejarah Mengikut Pandangan Sarjana Muslim

Untuk menjelaskan tentang erti sejarah mengikut pandangan sarjana muslim, tokoh-tokoh zaman awal dipilih. Ini kerana tokoh-tokoh inilah yang meng-hasilkan teori tentang sejarah mengikut pandangan mereka sendiri. Berbeza dengan sarjana muslim zaman moden, mereka mendefinisikan sejarah dengan merujuk kepada tokoh-tokoh yang lebih awal dari mereka. Di antaranya ialah: 1) Al-Iji atau nama sebenarnya Muhammad bin Ibrahim al-Iji yang hidup pada kurun ke 8H/14M menyebut tentang teori sejarahnya dalam bukunya, Tuhfat al-Faqir ila Sahib alSarhir. Dalam buku ini, teori sejarahnya berdasarkan prinsip-prinsip agama yang dibahas mengikut perbahasan ilmu falsafah. Antara rujukannya ialah daripada karya-karya Ibn Al-Jawzi, al-Tabari, Ibn Ishaq, Al-Isfahani. Beliau yang berpendidikan ilmu agama yang berpengkhususan dalam bidang hadis, telah menyebabkan idea-ideanya tentang sejarah dipengaruhi oleh disiplin agama dan falsafah. Kerana itulah beliau berpendapat sejarah ialah suatu kajian tentang alam tabii seperti geografi, fizik dan alam metafizik. Sejarah juga membicarakan tentang manusia, tokoh-tokoh tertentu atau lebih khususnya penyebar-penyebar agama. 2) Al-Kafiyaji(Al-Kafiyaji atau nama sebenarnya Muhyiddin Muhammad bin Sulayman adalah seorang ahli sejarah Islam dari Turki yang lahir di Anatolia) telah menjelaskan erti ‘ta’rikh’ dalam buku-nya, iaitu dari segi bahasa adalah masa dan waktu. Dari segi istilah pula ‘ta’rikh’ bermaksud penentuan masa yang sesuai bagi masa lalu, sekarang dan akan datang. Ada juga yang mengatakan ta’rikh itu bermaksud waktu bagi satu-satu peristiwa yang pertama kali terjadi dan terus merebak, seperti terjadinya sesuatu agama, atau kejadian-kejadian besar seperti angin taufan, gempa bumi dan lain-lain malapetaka di langit dan di bumi 3) Menurut Ibn Khaldun(Abd Ar-Rahman bin Muammad) tarikh atau sejarah adalah Aktiviti menggarap dan menghidupkan pengetahuan mengenai umat zaman silam tentang berita peperangan serta jatuh bangun sesebuah kerajaan; keterangan nyata sekitar kehidupan manusia. 4) Al-Mas’udi (m.956M) -Catatan terhimpun tntg keseluruhan ilmu pengetahuan manusia, sains termulia. 5) Al-Sakhawi (m.1497M) -Kesenian yang memerihalkan peristiwa dari sudut masa dan isu perbahasan.

sejarah adalah memori pengalaman sekelompok manusia. 4. Sejarah membincangkan tentang dunia yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Daniels. tindak tanduk masyarakat (human actions).3) Sebagai kajian yang sistematik terhadap masa lalu untuk suatu displin ilmu. Carr. Sejarah bukan sahaja berkaitan dengan individu atau masyarakat tertentu sahaja tetapi ia berkaitan dengan pelbagai manusia yang hidup dalam pelbagai masyarakat. 5) Collingwood menyatakan bahawa sejarah berdasarkan sarjana Barat ialah penyelidikan (research). . 2) G. Tanpa sejarah kita tiada pengetahuan terhadap siapa kita atau bagaimana kita menjadi seperti ini. Jika ia dilupakan atau dibiarkan maka tamatlah kisah tentang manusia. Geff.2) Sejarah merupakan percubaan manusia menghurai dan mentafsir masa lalu.Pengertian Sejarah menurut Sarjana Barat 1) E. 4) A. 3) Robert V. sejarah ialah suatu proses berterusan antara ahli sejarah dengan faktafaktanya. 4. Marwick pula membahagikan pengertian sejarah kepada tiga: 4.1) Sejarah merupakan keseluruhan masa lalu seperti sebenarnya berlaku. sejarah yang biasa difahami ialah pengajian tentang masa lalu seseorang dan menjurus kepada manusia yang tinggal dalam sesebuah kelompok sosial. H. suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. pemikiran (self knowledge) dan penyusunan semua pemikiran yang telah dikaji (interpretation of evidence).

kelahirannya dan keadaan kehidupan yang dilaluinya. pemeliharaan dan asuhan semasa kecilnya.W. Sebagaimana firman Allah s.a. masa remaja dan kedewasaan beliau.a. 2.w merupakan tanda kecintaan seseorang terhadap Allah S. perang-perang penting yang disertainya. masa-masa dakwah di Mekah dan juga setelah hijrahnya ke Madinah. waktu sakit dan kewafatan beliau dan pengaruhnya terhadap para sahabat s. sebagaimana firman Allah S. pembentukan Negara Islam pertama di Madinah dan pembelaan beliau terhadap negara tersebut. pengembangan dakwah Islam di Jaziroh Arab(Semenanjung Arab) dan di luarnya.W.Mencontohi dan mengikuti Rasulullah s.a. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.w. nescaya Allahmengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. kandungan beliau di perut ibunya.w yang meliputi nasab(keturunan).w sehinggalah penyempurnaan jenazah baginda s.a. utusan-utusan dan angkatan bersenjata.Mencontohi sifat Rasulullah s. Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah.. Faedah mempelajari sirah Rasulullah s. ikutilah aku.” (QS Ali Imran: 31) .a.a.w.t: ‫لقد كان لكم في رسول ال أسوة حسنة لمن كان يرجوا ال واليوم الخر وذكر ال كثيرا‬ ً َِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ٌ ََ َ ٌَ ْ ُ ِ ِ ُ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ ّ “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.w dalam segala bidang kehidupan kerana beliau adalah suri teladan yang baik atau seorang ummi yang patut kita contohi. jihad beliau melawan musuh-musuh agama di dalam negara dan di luarnya.w menuntut seorang untuk mengetahui sifat-sifat dan keadaan kehidupan beliau s.Mendapatkan dan menemukan aplikasi konkrit dari hukum-hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al Quran dan hadith-hadith Nabi dalam rakam bidang kehidupan. perlantikan beliau sebagai Nabi. turunnya wahyu kepada beliau dan permulaan dakwahnya.a.Pengertian sejarah dan sirah secara umum ialah: Pengertian Sirah Sirah yang dimaksudkan di sini ialah kumpulan berita-berita yang meriwayatkan atau mengisahkan tentang kehidupan Rasullullah s. pengiriman duta-duta bagi negara tertentu. kepemimpinan beliau s.w adalah: 1.” (QS Al Ahzab: 21) 3.T dan yang melakukannya akan mendapatkan kecintaan Allah dan keampunanNya.w.t: ُ ِ ّ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ُُ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ِ ْ ُ ِ ُ ِ ّ َ َ َ ِّ ُ ْ ُ ُ ِ ْ ُ ‫قل إن كنتم تحبون ال فاتبعوني يحببكم ال ويغفر لكم ذنوبكم وال غفور رحيم‬ “Katakanlah.a.

w dan sahabat-sahabatnya dalam menegakkan kalimah Allah serta apa yang dihadapi para sahabat dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. 13.w.Kita dapat mengenal perkembangan dan pertumbuhan dakwah Islam dan apa yang terjadi pada Rasulullah s.w. Ia juga dapat membantu kita memahami Al Quran dan sunnah Rasulullah s. 8. Dapat mengenal sebab turunnya ayat-ayat Al Quran dan korelasi ucapan-ucapan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.a.a.a. 5.Sirah Rasulullah s. hadith.w dan memantapkan mereka dalam membela agama dan kebenaran serta memberikan ketenangan dalam hati mereka dengan mengenal apa yang terdapat dan terkandung dari sirah Rasulullah s.w . 7.a.Sirah Rasulullah s.a.a.w terdapat pelajaran dan nasihat serta hikmah-hikmah yang boleh diambil oleh semua umatnya bagi membentuk manusia yang baik dengan akhlak yang baik dan menjadi garis panduan kepada umatnya.a. Dapat mengetahui mukjizat-mukjizat yang Allah kurniakan kepada Rasulullah s. 12. syariat. 9.w yang banyak mengisi tentang pelajaran-pelajaran yang boleh digunakan di setiap lapisan masyarakat manusia dan meringankan mereka dalam menghadapi segala cubaan dan ujian hidup yang mereka hadapi dan amalkan segala sunnah Rasulullah s.Dalam sirah Rasulullah s.a. 11.a.w merupakan gambaran contoh yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang manusia yang sempurna dari segala sisi. Dapat menemui dalil-dalil mukjizat yang dapat menguatkan dan menambah iman. 15. 14. 10.a. akhlak.4. politik.Selain kita dapat banyak pengetahuan yang benar tentang pelbagai ilmu-ilmu keislaman contohnya aqidah. pendidikan dan sosial kemasyarakatan dan lain-lain lagi. tafsir.w. 6. Dapat menguatkan azam kaum mukminin yang mengikuti jalannya Rasulullah s.Menanamkan rasa kecintaan kepada Rasulullah s.w berupa sikap-sikap keimanan dan kekuatan akidah beliau dalam menghadapi cubaan dan musuh-musuhnya. Dapat mengenal nasakh dan mansukh dalam Al Quran dan hadits.

2) Peristiwa yang benar berlaku pada waktu lampau. SEJARAH Masa lalu atau peristiwa yang telah berlaku. silsilah. 3) Kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa lalu. PENGURUSAN GRAFIK Membanding dan PENGERTIAN SIRAH DAN SEJARAH SIRAH Sirah secara bahasa bererti jalan (AtThoriq). . 4) Laporan atau cerita terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan atau perkembangan manusia. Sejarah juga boleh dimengertikan melalui beberapa unsur iaitu: 1) Asal-usul (keturunan).Pengertian Sejarah Suatu catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang telah berlaku pada suatu masa yang lalu melalui kajian atau penyelidikan tentang peristiwa yang telah berlaku. negara dan institusi. 5) Antara bidang keilmuan yang membicarakan peristiwa silam secara sistematik dan teratur berlandaskan tarikh dan masa kejadian.

keterangan nyata sekitar kehidupan manusia. ISLAM sains termulia. 3) Al-Sakhawi (m.a.Pemaparan sesuatu peristiwa secara kronologi. 3) Thucydides (m. 2) St. . SEJARAH Suatu catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang telah berlaku pada suatu masa yang lalu melalui kajian atau penyelidikan tentang peristiwa tersebut.430SM) .SIRAH Kumpulan berita yang meriwayatkan kehidupan Rasulullah s.400SM) . Augustine (m. PENGERTIAN SEJARAH menurut SARJANA Pandangan Sejarawan dan Sarjana(Islam dan Barat) 1) Al-Mas’udi (m.kelahiran dan segala perkara/peristiwa yang dialami sehinggalah kewafatannya dan penyempurnaan jenazah baginda.w merangkumi keturunan.424SM) .956M) -Catatan terhimpun tntg keseluruhan ilmu SARJANA pengetahuan manusia.Fakta dan perkara yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa agar tidak diluput zaman.1497M) -Kesenian yang memerihalkan peristiwa dari sudut masa dan isu perbahasan. 2) Ibn Khaldun (m. BARAT PANDANGAN 1) Herodotus (m.Suatu proses yang mempunyai tahap permulaan dan tahap pengakhiran.1406M) -Aktiviti menggarap dan menghidupkan pengetahuan mengenai umat zaman Islam -Berita peperangan serta jatuh bangun sesebuah kerajaan.

FAEDAH MEMPELAJARI SIRAH .