FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH ( IBADAT

)
Aspek Fardhu Ain Fardhu Kifayah

perkara yang dituntut syarak ke atas

perkara yang dituntut syarak ke atas ______________ ____________ Islam yang mukallaf.

Pengertian

_____________

____________

Islam yang mukallaf.

Contoh

Perbezaan

Kepentingan

Kesan mengabaikan