DEFINISI KAUM: Merujuk kepada sesuatu kelompok masyarakat yang mempunyai persamaan dari segi budaya, kepercayaan dan

rupa fizikal. DEFINISI RAS: Merujuk kepada satu kelompok manusia yang mempunyai persamaan daripada segi fizikal seperti warna kulit, bentuk kepala, mata, hidung, bibir, telinga dan lain-lain. kumpulan manusia yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang berkongsi ciri-ciri biologi tersendiri yang diwarisi, dan dapat dibezakan dengan jelas dalam masyarakat DEFINISI ETNIK: Anggota masyarakatnya mempunyai rasa 'kekitaan' atas ciri-ciri persamaan bagi membezakan antara 'mereka' dan 'orang lain¶. DEFINISI BANGSA: boleh merangkumi beberapa kumpulan ras atau etnik yang di satukan di bawah satu sistem pemerintahan dan perundangan serta mempunyai tanggungjawab yang sama untuk mematuhi perlembagaan bangsa itu

Semangat cintakan kaum. etnik dan bangsa ialah ia merangkumi sekumpulan manusia yang saling berpegang teguh kepada apa yang dimiliki mereka. RAS. Selain itu persamaan bagi kaum. RAS. ras. ETNIK DAN BANGSA Mereka bergaul tetapi tidak bergabung. kebudayaan dan bahasanya sendiri. ras.PERSAMAAN BAGI KAUM. ras dan etnik biasanya lebih kecil daripada bangsa. Tetapi bagi bangsa mereka berkongsi segala kebudayaan . ras dan etnik mereka mempunyai budaya. bahasa dan kepercayaan tersendiri. idea dan cara hidup sendiri. bahasa dan kepercayaan walaupun mereka berbeza. Setiap kumpulan berpegang dengan agama masingmasing. Bagi kaum. . etnik dan bangsa dalam diri mereka sangat tinggi PERBEZAAN BAGI KAUM. ETNIK DAN BANGSA Saiz bagi kaum.

INDIVIDUAL ASSIGNMENT ETHNIC RELATION Prepared by: Name: Farawahida binti Ismail Matrix No: 2008406238 Group: BHR05A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful