NAMA : _______________________________

TINGKATAN : _____________ MARKAH A

SMK TAMAN SERI KLUANG JALAN 16, TAMAN SRI KLUANG, 86000 KLUANG, JOHOR.

UJIAN PENTAKSIRAN KURIKULUM 1 MAC 2011 KEMAHIRAN HIDUP-PERDAGANGAN TINGKATAN 2 ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.
1. Jika kemalangan kecil berlaku di bengkel, siapakah yang perlu diberitahu dahulu? a. Rakan b. Pengetua c. Guru d. Formen Jenis pemadam api yang biasa dibekalkan di bengkel ialah jenis a. Air b. Buih c. Debu kering d. Karbon dioksida Antara yang berikut, langkah keselamatan yang manakah harus diamalkan semasa menggunakan alat elektrik? a. Membersihkan tangan sebelum menggunakan alatan elektrik b. Tidak menggunakan alat elektrik yang wayarnya sudah rosak c. Membuka suis dan membuat penyesuaian d. Meletakkan beberapa beban pada satu soket Tugas seorang formen ialah a. Memberi arahan kepada kelas b. Melakukan pembersihan bengkel c. Menggantikan tugas guru jika guru bertugas tiada d. Memastikan ahli-ahli kumpulan menjalankan tugas masing-masing Alat-alat keselamatan yang mesti disediakan di bengkel, antaranya ialah I. Telefon bimbit II. Suis elektrik kecemasan III. Alat pemadam api IV. Peti pertolongan cemas a. I, II dan III b. I, II dan IV c. I, III dan IV d. II, III dan IV Ciri-ciri tempat kerja yang baik adalah seperti berikut kecuali a. Mempunyai peredaran udara yang mencukupi b. Hanya mempunyai satu lampu pendaflour untuk menjimatkan elektrik c. Lap segala cecair yang tumpah d. Simpan bahan yang mudah terbakar di tempat selamat

JUMLAH %
MASA : 1 JAM

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Apakah yang harus dilengkapkan dalam sesebuah peti pertolongan cemas? I. Iodine II. Dettol III. Plaster IV. Gunting a. I, II dan III b. I, II dan IV c. II, III dan IV d. I, II, III dan IV

Alatan di bengkel Kemahiran Hidup harus disimpan pada tempat yang betul
8. Apakah amalan yang berkaitan dengan penyataan diatas a. Menilai b. Menyusun atur c. Mendisplin d. Membersih Punca kemalangan dalam bengkel pada kebiasaannya disebabkan oleh a. Arahan guru b. Alat tumpul c. Tabiat cuai d. Gas beracun Etika kerja merangkumi perkara berikut kecuali a. Amanah b. Bertanggungjawab c. Menepati waktu d. Bangga diri Satu proses menyusun bahan yamg dirancang untuk menghasilkan sesuatu impak dinamakan a. Reka cipta b. Reka bentuk c. Ciptaan d. Pengeluaran Pilih penyataan yang benar mengenai aluminium I. Sejenis logam bukan ferus II. Berkilat dan berwarna putih III. Pengalir haba dan elektrik yang baik IV. Campuran logam kuprum dan besi a. I, II dan III b. I, II, dan IV c. I, III, dan IV d. II, III dan IV Pengikat yang paling sesuai untuk kerja aluminium ialah a. Rivet b. Skru c. Glu panas d. Skru benam sendiri Jenis skru yang tidak kelihatan pada permukaan projek adalah a. Skru rata b. Skru Philips c. Skru benam sendiri d. Skru kayu

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Butiran Kos bahan Kos upah Kos overhead

Jumlah (RM) 4.80 2.60 0.40

15.

Jadual di atas menunjukkan kos untuk membuat satu unit rak pisau. Hitungkan kos pengeluaran bagi 4 unit rak pisau yang sama a. RM7.80

b. RM8.70 c. RM31.20 d. RM34.20 16. Kayu biasanya mengalami kecacatan seperti I. Berspring II. Retak III. Buku IV. Meleding a. I, II dan III b. I, III dan IV c. II, III dan IV d. I, II, III dan IV Pilih bahan yang sesuai digunakan untuk membuat paku a. Keluli lembut b. Besi c. Dawai kuprum d. Zink Alatan ini digunakan untuk menkul pahat dan mengetuk bahagian projek ketika kerja pemasangan tanggam. Alatan ini merujuk kepada a. Kikir parut b. Gandin getah c. Sesiku L d. Tukul kuku kambing Yang berikut adalah tujuan utama pendokumentasian kecuali a. Bukti ciptaan b. Permohonan mendapatkan paten c. Bahan dokumentasi d. Dapat meninggikan harga produk Jumlah (RM) 155.00 120.00 55.00

17.

18.

19.

Butiran Kos bahan Kos upah Kos overhead 20.

Jadual diatas menunjukkan kos pengeluaran untuk membuat 50 unit penggantung kunci. Kirakan kos projek untuk satu unit. a. RM5.60 b. RM6.60 c. RM7.60 d. RM8.60 Pilih penyataan yang benar tentang diod pemancar cahaya a. Kaki yang pendek ialah anod (+) b. Kaki yang panjang ialah katod (-) c. Arus mengalir melalui satu arah sahaja d. Bentuk ‘bendera’ dalam mentol berkaki anod

21.

22.

Antara berikut, komponen yang manakah berfungsi sebagai suis?

a.

b.

c.

d.

Rajah 1 23. Antara berikut, yang manakah mewakili simbol komponen yang ditunjukkan? a.

b.

c.

d.

24.

Rajah di bawah ini menunjukkan perintang tetap.

Berapakah nilai perintang yang ditunjukkan di atas? a. 700 Ω ± 5 % b. 600 Ω ± 5 % c. 700 Ω ± 10 % d. 600 Ω ± 10 %
25. Unit asas pengukuran bagi kapasitor ialah a. Ohm b. Farad c. Watt d. Volt Kod warna perintang tetap untuk 420 Ω ialah a. Kuning, merah dan jingga b. Kuning, jingga dan hitam c. Kuning, merah dan merah d. Kuning, merah dan jingga Nilai sesebuah perintang tetap biasanya diwakili oleh a. Diameter badan b. Jenis bahan c. Panjang kaki d. Kod warna

26.

27.

Rajah 3 28. Rajah 3 berikut menunjukkan transistor jenis a. PNP b. NPN c. PPN d. NNP

Rajah 4 29. Pilih penyataan yang betul berdasarkan rajah 4 a. Arus mengalir dari bahagian Z ke Y b. Arus mengalir dari bahagian Y ke bahagian X c. Arus mengalir dari bahagian Z ke bahagian X d. Arus mengalir dari bahagian Y ke Z Kerja-kerja pematerian yang kurang sempurna adalah atas sebab berikut, iaitu I. Mata pemateri yang kotor II. Kaki komponen kotor III. Pengoksidaan berlaku pada verobod IV. Alat pemateri belum cukup panas a. I dan II b. I, II dan III c. II, III dan IV d. I, II, III dan IV

30.

Air dibekal secara terus daripada paip perkhidmatan ke semua pili, bilik air dan tandas
31. Apakah jenis system bekalan air yang berkaitan dengan pernyataan di atas? a. Sistem terus b. Sistem tidak terus c. Sistem tanki air d. Sistem penyimbahan air Apakah paip yang menghubungkan paip utama dengan meter airdalam sistem bekalan domestic a. Paip agihan b. Paip limpah c. Paip perkhidmatan d. Paip perhubungan

32.

33.

Rajah di bawah ini menunjukkan sebuah mesin gergaji jig.

Bahagian yang bertanda Y dalam rajah di atas ialah a. suis b. pemegang c. tapak penahan d. batang penahan suis 34. Rajah di bawah ini menunjukkan ragum meja.

Apakah fungsi bahagian berlabel X bagi ragum meja? a. Mengelakkan kerosakan pada ragum b. Mengelakkan benda kerja daripada rosak c. Mengetatkan lagi cengkaman pada benda kerja d. Memudahkan kerja melonggar rahang pada ragum 35. Rajah di bawah ini menunjukkan sejenis alatan tangan.

Apakah alatan tangan yang ditunjukkan? a. Rivetter b. Glu Gun c. Sepana boleh laras d. Cordless screw driver

36.

Rajah di bawah ini menunjukkan bahagian papan lapis yang telah ditandakan X.

Antara alatan yang berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian yang ditandakan X? I III

II

IV

a. b. c. d. 37.

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Rajah di bawah ini menunjukkan litar skematik projek elektronik.

a. b. c. d.

Apakah fungsi LED di dalam litar yang ditunjukkan di atas? Menyekat arus di dalam litar Bertindak sebagai suis di dalam litar Membenarkan arus mengalir sehala Mengurangkan arus di dalam litar

38.

Rajah di bawah ini menunjukkan lukisan skematik projek elektronik.

Berapakah bilangan komponen yang terdapat di dalam litar mengikut jenisnya?

39.

Rajah di bawah ini menunjukkan sebatang pensel.

Apakah tujuan tanda yang dilabel X? a. Menunjukkan diameter pensel b. Menunjukkan gred mata pensel c. Menunjukkan jenama pensel d. Menunjukkan harga pensel 40. Rajah di bawah ini menunjukkan satu bongkah oblik.

Antara yang berikut, yang manakah pandangan sisi bagi bongkah di atas? a c

b

d