P. 1
Analisis Soal Selidik

Analisis Soal Selidik

|Views: 1,301|Likes:
Published by Vidyasini Nair

More info:

Published by: Vidyasini Nair on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

5.2.

3 Analisis Soal Selidik Soal selidik Soal selidik tentang minat terhadap pembelajaran Ekonomi Asas terdiri daripada 14 item berdasarkan skala Likert. Pengkaji telah mengambil 14 item daripada soal selidik dalam kajiannya iaitu item-item yang berkaitan dengan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran Ekonomi Asas dan mengubahsuainya untuk kajian ini. Skor untuk setiap respons terhadap soal selidik diberi berdasarkan Skala Likert empat mata yang mempunyai julat nilai 1 hingga 4. Dalam skala ini 4 mata diberi untuk pilihan sangat bersetuju dan 1 mata untuk sangat tidak bersetuju. Dengan itu, kenyataan 1 hingga 14 yang mempunyai orientasi positif diberi 1 mata untuk sangat bersetuju dan 4 mata untuk sangat tidak bersetuju. Skor individu ditentukan dengan menjumlahkan mata yang

12.3.10.2.7.6.4.13.4.12.14) Jadual 3.11.11.2. Soal selidik tentang minat murid terhadap mata pelajaran Ekonomi Asas dalam lampiran E.13.8.diperolehi daripada gerak balas pelajar daripada kumpulan Eksperimen terhadap setiap kenyataan dalam soal selidik.8.3.5.4 Positif Item 1.7 Skor bagi kenyataan soal selidik Kenyataan Sangat bersetuju Bersetuju Tidak bersetuju Sangat tidak bersetuju 5.10.7.5.2.14 4 3 2 1 .9.6. Soal selidik ini mengandungi 14 kenyataan positif ( item 1.

0 1 0 0 0 0 4 1 2 3 4 5 ( BILANGAN PELAJAR) 1 3 13 7 1 2 3 15 3 2 11 2 9 2 1 11 0 10 0 4 15 6 0 3 0 1 2 4 5 4 12 13 17 9 11 5 2 11 . 9. Saya mudah mengingati tindak balas kimia organik selepas guru memperkenalkan teknik ‘ COMIL’ 6. Teknik ‘ COMIL ‘ membantu meningkatkan daya kreativiti saya. 8. 3. Saya akan menggunakan teknik ‘COMIL’ bagi tajuk lain dalam kimia.SKALA ITEM 1. Kimia merupakan subjek yang mudah. 2. Saya lebih suka menggunakan teknik saya sendiri daripada teknik ‘COMIL’ 4. Saya rasa lebih seronok belajar tajuk kimia organik menggunakan teknik ‘COMIL’ 7. Saya akan menggunakan teknik ‘COMIL ‘ untuk matapelajaran lain . Saya mudah memahami tindak balas kimia organik selepas guru memperkenalkan teknik ‘ COMIL ‘ 5. Kimia organik merupakan satu cabang kimia yang mudah dikuasai walaupun tanpa teknik ‘COMIL’.

3. saya telah meminta pelajar 5 Sains 2 membawa pen / pensil warna semasa kelas Kimia kerana saya ingin memperkenalkan satu teknik P & P yang dapat membantu mereka mendapat keputusan yang lebih baik. Seterusnya saya membimbing pelajar membina ‘COMIL’. Pelajar diingatkan bahawa warna yang dipilih adalah sepadan dengan warna sebenar bahan kimia tertentu dan dapat membezakan antara satu tindak balas dengan tindak balas yang lain. 4. Sebelum saya membimbing pelajar melakar ‘ COMIL’ ( Coloured Mind Link ) saya telah menerangkan serba sedikit tentang struktur. 2.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN 1. Saya juga telah menyentuh perihal kepentingan warna dalam kehidupan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tony Buzan :-‘People are 80% more likely to remember what they read if it’s in colour’. Selepas pelajar menjalani Ujian Pra. 5. . fungsi dan cara otak manusia bekerja.5. Sebelum itu saya telah mencungkil idea dan pengetahuan sedia ada pelajar terlebih dahulu.

Setiap kali kelas kimia. saya mengingatkan pelajar supaya membaca atau membuat semula ‘COMIL’ untuk mengukuhkan daya ingatan. 8. lebih berkeyakinan dan mendapat skor yang baik semasa menjawab koleksi soalan percubaan dari negeri – negeri lain. Tujuan mengedarkan soal selidik ialah supaya pelajar lebih bebas dan selesa menjawab berbanding mendapatkan maklumat secara temubual. Selepas Ujian Pos 2. Saya telah memperuntukkan dua waktu P&P untuk membimbing pelajar membina ‘COMIL’. Pelajar menjalani Ujian Pos 1 dan Pos 2. pelajar diminta memenuhkan borang soal selidik untuk mendapatkan pandangan mereka tentang teknik ‘COMIL’. Saya berasa lebih seronok. Pelajar telah menjalani ujian Pos1. sebulan selepas itu. lima hari selepas membina ‘COMIL’ dan Ujian Pos 2. Berdasarkan pemerhatian saya Teknik ‘COMIL’ berjaya membantu pelajar meningkatkan pencapaian di dalam subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. Rakan – rakan guru juga telah memberikan komen membina. Pelajar berlumba – lumba hendak menjawab soalan guru. perangsang . Selepas ujian Pos 1 dan 2. tidak lagi marah. 7.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN.marah dan tidak rasa tertekan apabila masuk ke kelas 5Sains2. saya dan pelajar akan membincangkan jawapan sebagai langkah pengukuhan. 2. Pelajar membina ‘COMIL’ di atas sekeping kertas putih ( rujuk lampiran ). Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh 8 minggu.6. Semasa saya menjalankan kajian ini saya telah menyempurnakan sukatan pelajaran kimia. Saya juga telah menerangkan secara ringkas mengenai Teknik ‘COMIL’ kepada rakan guru dan meminta mereka memberi pandangan.

daya ingatan dan kefahaman terhadap apa yang dipelajari disamping menjadikan suasana P&P lebih ceria dan menyeronokkan. Malah beberapa orang guru telah meminta saya mengajar anak – anak mereka Teknik ‘ COMIL’. Selain daripada itu ada 4 orang pelajar 5Sains2 yang kerap tidak hadir ke sekolah dan mereka yang tidak hadir inilah yang gagal dalam Ujian Pos. Pos 1 dan Pos 2 menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Saya sepatutnya menerangkan dan mempastikan bahawa mereka faham dan buat ‘COMIL’ bukan hanya sekadar mengarahkan mereka menyalin dari rakan- . Masih terdapat pelajar yang gagal dalam Ujian Pos 1 dan 2 kerana pada hari saya memperkenalkan Teknik ‘COMIL’ ada seramai 10 orang pelajar tidak hadir ke sekolah kerana hujan lebat.dan sokongan terhadap usaha saya.5 REFLEKSI KAJIAN Pencapaian pelajar dalam Ujian Pra. 10 daripada 26 orang pelajar 5Sains2 mempunyai kecerdasan dominan di dalam Visual – Ruang. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa adunan Teknik’COMIL’ dan Teori MI banyak membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri. 2. Kebolehan membina ‘COMIL’ merupakan salah satu kemahiran Visual – Ruang dan secara kebetulan.

Semoga hasil . Hasil dari penyelidikan yang dijalankan. Saya berasa tersentuh dan terharu apabila seorang pelajar 5Sains1 menghantar SMS meminta saya mengajar mereka teknik ‘COMIL’ dan ada yang menyalin dari pelajar 5Sains2 sebelum disuruh. Peperiksaan Percubaan SPM 5Sains2 menunjukkan peratus kelulusan Kimia adalah di tangga ke 5 selepas BM. pelajar dibekalkan dengan soalansoalan yang dapat membantu mereka meningkatkan kefahaman dan daya ingatan. saya dapati terdapat perubahan yang positif dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran pelajar . rajah pengurusan grafik dan carta berwarna guru boleh menyediakan satu modul penggunaan teknik ‘COMIL’ dalam P&P secara lebih terancang / teratur. Analisis keputusan Sejarah.rakan. Matematik dan 6. Pendidikan Islam. memasukkan unsur warna dalam kaedah / teknik P&P yang lain seperti peta minda. Saya juga sepatutnya harus lebih bertegas terhadap segelintir pelajar lelaki yang agak malas dan bersikap sambil lewa. selepas membina ‘COMIL’.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut :• • • • mengguna pakai teknik ‘COMIL’ sebaik sahaja guru mengajar bab Sebatian Karbon . Saya yakin bahawa Teknik ‘COMIL’ dapat membantu pelajar meningkatkan pencapaian mereka dalam subjek Kimia.

University of Southampton. Penerbit Adabi Sdn.kajian saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses P&P lebih menarik. Psikologi Pendidikan. 3. Dunn. Bhd. (1997) Michel Foucault and the Politics of Freedom Thousand Oaks. T. Brown. T. Atan Bin Long (1976). PhD thesis. Kuala Lumpur. Akhir kata :prasarana GURU KREATIF + PELAJAR DEDIKASI Kondusif KEJAYAAN BERERTI BIBLOGRAFI 1. 2. CA: Sage. . berkesan dan menyeronokkan. (1987) Language Interaction Pattens in Lessons Featuring Mathematical Investigations.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->