PONDOK RAMADHAN 1429 H

SDN KALIPANG 01
KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR
MATERI : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM Oleh : Ust. Rudi Hartono, S.PdI

‫بسم ال الرحمن الرحيم‬
Nabi Muhammad adalah rasul dan nabi terakhir yang merupakan nabi dan rasul penutup. Nabi Muhammad diahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabi'ulakhir tahun gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah sedang ibunya bernama Aminah. Nasab Nabi Muhammad dari pihak ayah adalah: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutholib bin Hasyim bion Abdi Manaf bin Qushoi bin Kilab. Nasab dari pihak ibu adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ibrahim Ismail Adanan Ma'ad Bizar Mudhar Ilyas Mudrikah Khuzaimah Kinanah Nadhar Malik Fihir Ghalib Lu'ai Ka'ab Murrah Kilab Qushai Abdi Manaf Hasyim Abdul Mutholib Abdullah Muhammad Nabi Muhammad dibesarkan di Makkah dalam keadaan yatim karena ayahnya wafat dua bulan sebelum beliau dilahirkan ketika berdagang di Syam. Di Arab pada waktu itu terdapat tradisi yang menyerahkan penyusuaan bayi-bayinya kepada perempuan dusun lain. Sesudah Nabi lahir, Nabi disusui ibunya hanya beberapa hari selanjutnya diserahkan kepada Suwaibah yang menyusui nabi selama 3 hari. Dan selanjutnya di serahkan kepada Halimah. Setelah nabi berusia 4 tahun dikembalikan kepada ibunya ketika Nabi berusia 6 Nabi diajak untuk berziarah ke makam ayahnya akan tetapi dalam perjalanan pulang ibunya sakit dan akhirnya meninggal dan dimakamkan di desa Abwa. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Mutholib 2 tahun kemudian Abdul Mutholib meninggal dan Nabi selanjutnya diasuh oleh panamnya yaitu Abu Thalib. Setelah Nabi berusia 12 belia diajak pamannya berdagang ke Negeri Syam. Di tempat itu bertemu dnegan seorang Pendeta Nasrani yang bernama Bukhaira, pendeta tersebut melihat adanya tanda-tanda keistimewaan pada diri beliau yaitu beliau akan menjadi orang yang dikaruniai Tuhan. 1 Zuhrah Abdi Manaf Wahab Aminah

Kemudian pendeta tersebut menyuruh Abu Thalib untuk menjaga beliau dan menyuruhnya untuk membawa pulang. Nabi adalah seorang yang terkenal kejujurannya higga akhirnya seorang janda kaya yang brernama Siti Khadijah mempercayakan dagangannya kepada beliau hingga mendapat keuntungan yang sangat besar. Lama-kelamaan Siti Khadijah semakin tertarik akan kejujuran dan keluhuran budi Nabi hingga akhirnya Siti Khadijah meminta kepada Abu Tahlib agar Nabi bersedia menjadi suaminya pada waktu itu Nabi berusia 25 tahun sedang Siti Khadijah berusia 40 tahun. Dari Siti Kahdijah beliau dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri: (1) Qosim – wafat pada usia 2 tahun, (2) Abdullah – wafat waktu masih kecil, (3) Zainab bersuamikan Abdul 'Us , (4) Ruqoyah – bersuamikan Ustman bin Affan (khalifah ke 3), (5) Umi Kulsum- bersuamikan Ustman setelah Ruqoyah wafat, (6) Fatimah – bersuamikan Ali bin Abi Thalib (khalifah ke 4) Setelah beliau berusia 40 tahun beiau sering menyendiri dan bertafakur di gua Hira, dan pada malam dalam bulan Ramadhan tahun 611 M ketika beliau sedang bertafakur datanglah malaikat Jibril membawa surah Al-Alaq ayat 1 s.d 5. pada waktu menerima wahyu pertama beliau merasa ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar kedinginan dan beliau lekas pulang dan menceritkan semua yang terjadi kepada Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mengajak suaminya pergi kerumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal seorang penganut agama Nasrani. Waraqah menceritakan bahwa Nabi Isa mengabarkan seperti yang terdapat dalam Injil akan datang nabi baru. Setelah mendengar wahyu yang diterima beliau Waraqah mangatakan bahwa yang datang pada beliau adalah Jibril sebagaimana yang telah datang pada Nabi Musa. Wahyu kedua datang 6 bulan kemudian (ada yang mengatakan 2 tahun) yaitu surah AlMudatsir ayat 1 s.d 7 wahyu ini menyuruh beliau supaya bertabligh menyeru kepada umat. Yang mula-mula beriman adalah: Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal, Abu Bakar As Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harist. Mula-mula kaum Qurasiy hanya menganggap cukup menjelek-jelekan Nabi dan pengikut beliau dikiranya agama Islam akan patah dengan sendirinya. Tapi dugaan tersebut meleset sebab Islam bertambah kuat.dan akhirnya orang-orang kafir quraisy mulai menggunakan kekerasan baik terhadap umat Islam maupun terhadap beliau. Tiada tahan melihat penderitaan umatnya Nabi menganjrkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Abesinia yang bergama Nasrani di sana sahabat-sahabat Nabi yang hijrah diterima dengan baik bahkan akhirnya Raja Abesinia memeluk Islam. Sesudah siksaan yang dilakukan kaum kafir terhadap umat Islam tidak membuahkan hasil mereka maminta agar Abu Thalib memperingatkan Nabi agar menghentikan dakwahnya jika tidak akan terjadi perang saudara tetapi akhirnya Nabi tetap tidak gentar. Karena bangsa Quraisy ragu-ragu untuk memusuhi Bani Hasyim, mereka berusaha melunakan hati Nabi dengan menawarkan harta benda dan kedudukan yang sangat tinggi dan memenuhi apapun yang diinginkan Nabi asal mau menghentikan dakwahnya, dan Nabi menolak dengan tegas. Selang beberapa lama kemudian paman Nabi Abu Thalib wafat dan disusul dengan Siti Khadijah maka beliau telah kehilangan dua orang yang sangat dicintainya sehingga tahun tersebut di sebut "Amul Huzn" dalam suasana itulah Nabi oleh Allah di Isra' Mi'rajkan menuju dimensi langit yang ke tujuh hingga sampai di sidratul muntaha untuk menerima perintah kewajiban sholat dalam tahun ke 11 setelah menerima wahyu. Sesudah Nabi ditinggalkan oleh orang yang sangat membela beliau, maka semakin menghebatlah kekejaman kaum Kafir Quraisy. Sehingga beliau hijrah ke Thaif akan tetapi sesampainya di Thaif beliau tidak diterima dengan baik malah mendapat siksaan dan pengusiran. Pada permulaan tahun ke 13 sesudah wahyu turun semua umat Islam telah hijrah ke Madinah kecuali Nabi, Abu Bakar dan Ali. Dendan kaum kafir Quraisy semakin menghebat setelah melihat perkembangan Islam di Madinah hingga akhirnya pemimpin-pemimpin mereka bermufakat untuk membunuh Nabi. Dan akhirnya disepakati semua Qabilah Quraisy mengirim para pemudanya yang terkuat untuk ditugaskan membunuh nabi. Rencana mereka oleh Allah diberitahukan kepada Nabi. Dan akhirnya Nabi memanggil Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi dan Nabi meminta Abubakar mempersiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Setelah petang orang-orang bersenjata mulai mengepung rumah nabi. Karena keperwiraan bangsa Arab melarang membunuh lawan di dalam rumah maka mereka menunggu Nabi keluar setelah hari gelap gulita Nabi meninggalkan rumah dengan melalui mereka dengan izin Allah mereka tak satupun melihat Nabi keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar. Dan keesokan harinya alangkag terkejutnya mereka yang mereka temukan bukannya Nabi melainkan Ali yang tidur di ranjang Nabi. Nabi dan Abu Bakar selanjutnya menuju ke Madinah dan mereka berisitirahat di gua Tsur. Orang-orang kafir selanjutnya menjanjikan akan memnerikan hadiah bagi siapa yang melihat kemana 2

Nabi. Dan mereka juga mengirimkan tim penyelidik untuk mencari Nabi. Penyelidik mereka sampai di depan gua tsur. Abu bakar merasa gelisah jika kalau mereka menemukan Nabi, tetapi dengan pertolongan Allah mereka tak melihat Nabi. Berita hilangnya Nabi sampai di Madinah sehingga penduduk Madinah bersiap menyambut kedatangan Nabi. Beberapa Mil sebelum Madinah Nabi telah sampai di suatu tempat yang bernama Quba kira-kira 3 mil di situ Nabi dipersilahkan istirahat, orang-orang Madinah berduyun-duyun menjumpai Nabi di Quba'. Di Quba' Nabi tinggal 14 hari lamanya dan selama di Quba' Nabi dan umat Islam mendirikan Masjid pertama dan di Masjid Quba' tersebut sholat Jum'at pertama kali didirikan Nabi masuk kota Madinah pada tanggal 12 Rabiu'ul Awal tahun ke 13 sesudah wahyu turun atau tahun 1 hijriyah, bertepatan dengan 28 Juni 622 Masehi. Sesampainya di Madinah Nabi disambut dengan suka cita semua orang berharap Nabi bersedia tinggal di rumahnya. Umat Islam yang hijrah disebut kaum Muhajirin sedangkan pendudk madinah disebut kaum anshar. Selanjutnya Nabi mempersaudarakan mereka dan Nabi mengadakan perjanjian untuk mengikat persaudaraan tersebut. Orang-orang kafir di Makkah bukan kepalang marahnya setelah mengetahui kemajuan Islam di Madinah selanjutnya orang-orang kafir Quraisy dengan bantuan beberapa orang Yahudi Madinah yang iri kepada Nabi seperti Abdullah bin Ubay sepakat akan menyerang kota Madinah dan selanjtnya terjadilah perang Badar dimana umat Islam hanya terdiri dari 313 prajurit yang belum berpengalamab dan persenjataan yang kurang dan orang kafir terdiri dari 1000 orang prajurit berpengalaman dengan kendaraan dan senjata lengkap akan tetepi dengan pertolongan Allah umat Islam berhasil memenagkan pertempuran tersebut bahkan Abu Jahal paman Nabi yang paling memusuhi Nabi juga ikut terbunuh. Selama hidup Nabi terdapat sejumlah peperangan untuk membela diri sebanyak 47 kali. Dan perang yang paling pahit bagi umat Islam adalah perang Uhud dimana pada perang tersebut umat Islam hampir kalah dan banyak syuhada yang gugur dalam perang tersebut. Ini terjadi karena kurang disiplinya sebagian pasukan Islam. Perang demi perang telah banyak dilalui Nabi untuk mempertahankan diri dari serangan orang kafir dan kemenangan-demi kemenangan telah diraih. Selanjutnya kurang lebih 1 tahun setelah perang Ahzab Nabi berniat untuk berziarah ke ka'bah di Makkah. Pada tahun ke 6 hijriyah dengan disertai 1.400 umat Islam Nabi berangkat menuju Makkah dengan tanpa membawa perlengkapan perang selain pedang untuk menghindari salah faham. Sesampainya di luar kota Makah kaum kafir quraisy telah bersiap-siap untuk mengusir dan melawan Nabi. Tetapi Nabi memberitahu kaum kafir Quraisy bahwa kedatangannya bukan untuk perang tetapi untuk berziarah sehingga akhirnya terjadilah Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah telah berjalan 2 tahun perkembangan umat Islam semakin pesat banyak orang yang sadar akan kebenaran agama Islam sehingga umat bertambah dengan pesat. Pada tanggal 10 Ramadhan 8 Hijriyah Nabi beserta 10.000 umat Islam berangkat menuju Makkah dan umat Islam memasuki kota Makkah dengan aman tanpa perlawanan yang berarti sehingga seluruh kota Makah telah dikuasai umat Islam dan hampir seluruh penduduk Makkah telah insyaf dan sadar sehingga akhirnya memeluk Islam. Ketika para delegasi Qabilah-qabilah suku Arab datang kepada Nabi untuk menyatakan masuk Islam selanjutnya Nabi bermaksud melaksanakan haji wada' yang terjadi pada tanggal 25 Dzulqo'dah tahun 10 Hijrah Nabi. Nabi meninggalkan Madinah menuju Makah al-Mukarromah dan beliau berkhutbah yang terkenal dengan Khutbah Arafah. Dan kira-kira 3 bulan sesudah haji wada' yaitu pada akhir bulan Shaffar tahun 11 Hijrah Nabi, Nabi menderita sakit selama 13 hari. Selama sakit beliau masih mengimami jamaah sholat di masjid. Pada suatu hari sesudah adzan beliau sudah tak kuat lagi sehingga beliau minta agar digantikan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah/ 7 Juni 632 Masehi beliau wafat dalam usia 63 tahun. Setelah Nabi wafat kepemipinan Islam dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar as Shidiq, Khalifah Umar bin Khotob, Khalifah Ustman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan selanjutnya pemerintahan Islam dilanjutkan oleh para Khalifah Dinasti Umayah yang selanjutnya digantikan oleh Dinasti Abasiyah. Dan Islam megalami kemajuan luar dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan banyak tokoh-tokoh cendekiawan Islam muncul seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan filsafat, Al-Farabi dalam bidang kedokteran, Imam Syafii dalam bidang fiqih, Asy Ary dalam bidang teology, al Ggazali dalam bidang tasyawuf dan filsafat, Ibn Rusyd dalam bidang filsafat dan kedokteran, Imam Bukhori dan Imam Muslim dalam bidang hadis dan banyak cendikiawan lain dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti matematikan, astronomi, kimia, arsistek dan lain-lain. Begitu pula dengan kekuasaan Islam bertambah luas mulai dari benua Eropa (Sepanyol Islam) hingga benua Asia (India). 3

Akan tetapi karena semakin merosotnya mental generasi muda Islam maka Islam mengalami zaman kemunduran terlebih setelah jatuhnya kota Baghdag ibu kota Islam waktu itu ketangan orangorang mongolia peradapan Islam semakin mengalami kemunduran ditambah dengan semakin meningkatnya taqlid buta serta masuknya unsur-unsur di luar Islam seperti bid'ah dlolalah dan khurafat serta sikap fatalisme. Hingga akhirnya hampir semua negara Islam jatuh di tangan penjajah barat yang notabene merupakan orang-orang Nasrani. Yang mana disamping menjajah mereka berusaha memasukan dan menanamkan adat istiadat dan agama mereka kepada negara yang dijajahnya (westernisasi dan kristenisasi). Akan tetapi setelah muncul para pembaharu Islam umat Islam saat ini mulai bangkit.

4

Koran. maka cahayanya terlihat pada Sayyid Abdillah dan beliaupun menikah dengan Siti Aminah. apakah itu penyempurnaan dari kitab terakhir kita Al-Qur`an? sedangkan Al-Qur`an diturunkan hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya saja. 2010 · Komentar Dimatikan Nabi Muhammad adalah Nabi yang ditunggu umat Hindu? Kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu.com/2011/02/19/ahmadiyah-pokoknya-nabi-muhammad-adalahnabi-akhir-zaman/ 1 ?Muhammad Adalah Nabi Terakhir Yang Ditunggu Umat Hindu Posted by Ibnu Maryam on Januari 23. ada kejadian besar sehingga tahun itu dinamakan Tahun Gajah dikarenakan Raja Abraha ingin menyerang Ka`bah dengan tentara gajah. kabarkan kepada kami sesuatu sebelum terjadinya sesuatu. setau saya Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad dan itu tidak bisa terbantahkan lagi. tetapi kuasa Allah SWT Yang Maha Agung tidak diizinkannya tentara tersebut memasuki Kota Mekkah yang akhirnya Allah SWT mengirim balik tentara tersebut dengan tentara burung ababil dan telah jelas dikabarkan di dalam surat AL-Fiil yang menewaskan semua tentara bergajah bagaikan daun di makan ulat. Maka bersabda Nabi SAW :”Aku yang pertama diciptakan dan aku yang terakhir dibangkitkan di alam dunia”. Betapa tidak. bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. mengingat dalam Al-Qur’an memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab5 . maka Allah SWT menjadikan cahaya aku dari cahaya Allah SWT. Radio. Turunlah cahaya tersebut melalui terwujudnya Nabi Allah Adam AS sampai kepada para Anbiya dan Rasul yang menyambungkan keturunan dari Nabi Ismail AS. Ketahuilah sesuatu sebelum dijadikannya sesuatu. Berkata Jabir kepada Nabi SAW : ”Wahai Baginda Nabi SAW. mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju. untuk usia anak sd pun tau bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi-nabi lain selajn beliau “Muhammad Saw”. Maka dari cahaya itu Allah menjadikannya seluruh alam semesta beserta isinya”. Mungkinkah Nabi Muhammad adalah Nabi dari kedua agama itu? Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah juga nabi dari umat Yahudi & umat Kristen. anak dari Nabi Ibrahim AS yang keturunannya menyampaikannya kepada Sayyid Abdillah. dan apakah Allah lupa untuk penyempurnaan agama sehingga ada Nabi lain untuk menyempurnakan agama dari agama Islam? Lagi Diriwayatkan dari Ibn Mas`ud RA. Internet adalah ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. syariat dari dua agama itu sangat jauh berbeda. maka beliaupun mengandung Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayang Allah SWT. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. begitupun turun cahaya tersebut kepada Ibunda Nabi Muhammad SAW.kompasiana. Kalau sekarang ada Nabi baru. atau semedi? sehingga ada wahyu Allah yang datang kepada Nabi baru tersebut. http://filsafat. tetapi kenapa sekarang merebak isu-isu Nabi baru? wahyu dari mana? dari betapakah? Nepakkah. Sebelum detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. begitulah penjagaan Allah SWT sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Berkata Nabi SAW : “Wahai Jabir.Ahmadiyah! Pokoknya Nabi Muhammad Adalah Nabi Akhir Zaman!! REP | 19 February 2011 | 21:58 190 1 dari 1 Kompasianer menilai aktual Isu-isu yang sekarang banyak beredar di Tv.

diantaranya : 1. Meraka akan dipanggil “Musalaman” (perantara kedamaian). yang kepalanya tidak dikucir. Imamat.” Kalau anda baca tulisan diatas dengan baik. Dalam surat Saba’ (34) ayat 28 dinyatakan bahwa Tuhan mengutus Muhammad untuk seluruh umat manusia. bagaimana dengan kitab suci umat Hindu? Mungkinkah Nabi Muhammad Saw adalah seorang Nabi yang kedatangannya sudah diramalkan oleh kitab suci umat Hindu? Itulah yang akan kita bahas di sini. Shalokas 10 to 27 : “Aryadarma akan tampil di muka bumi ini. Jadi dalam kitab-kitab sebelum AlQur’an juga terdapat wahyu Tuhan 2. Adhyay 3. seperti Taurat & Injil. dll. Bilangan. Jika umat Islam mempercayai ramalan kedatangan nabi Muhammad dalam kitab Taurat & Injil. Bhagavat Gita. Ayat-ayat ramalan kedatangan Nabi Muhammad Disebutkan dalam Bhavisa Purana –> dalam Pratisarag Parv III. mereka akan mendengarkan panggilan sholat (adzan). maka yang harus menjadi rujukan utama adalah Weda yg juga masih terbagi lagi menjadi beberapa kitab. maka anda akan melihat bahwa ciri-ciri dari pengikut agama kebenaran yg disebutkan adalah ciri-ciri yang umum terdapat pada umat Islam. atau setidaknya sudah berubah/diubah dari aslinya. Keluaran. Juga dalam hadits Bukhari vol 1.kitab suci pendahulunya. tapi aku diutus untuk semua umat manusia”. Dan pengikut saya adalah orang yang berada di lingkungan itu. Sekarang akan kita lihat dalam kitab suci agama Hindu. tapi hal itu bukan topik utama dari tulisan ini). Ada banyak kitab dalam agama Hindu yang diakui sebagai kitab suci mereka. dan Ulangan. pemberi kabar gembira. Kitab-kitab lain selain Weda adalah : Upanishad. Dalam surat Al-Ahzab(33) ayat 40 dinyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan dan merupakan penutup para nabi (utusan terakhir) 4. mereka akan memelihara jenggot dan akan mendengarkan wahyu. mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi. 5. Saya diutus oleh Isyparmatma. Dalam surat Fatir(35) ayat 24 dinyatakan bahwa tidak ada suatu kaum di masa lalu tanpa seorang pemberi peringatan 3. 6 . Markus. Sebenarnya dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang dapat dijadikan acuan bahwa Nabi Muhammad mungkin saja adalah juga seorang Nabi yang ramalan kedatangannya terdapat dalam kitab-kitab suci umat agama lain. Dari semuanya yang dianggap paling suci adalah kitab Veda (Weda). Lima kitab awal dari kitab Perjanjian Lama Kristen adalah apa yang oleh umat Yahudi diakui sebagai Torah/Taurat/Pentatouch. mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak/umbi-umbian tapi mereka akan suci di medan perang. ‘Agama kebenaran’ akan memimpin dunia ini. Bila diantara kitab-kitab itu ada yang bertentangan. dan peringatan akan dosa. Dalam surat Asy-Syu’ara(26) ayat 196 : “Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu benarbenar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang terdahulu”. Sekalipun umat Islam menyatakan bahwa Taurat & Injil yg diturunkan pada nabi Musa & Nabi Isa adalah bukan yg diakui oleh umat Yahudi & Kristen sekarang. tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. nabi Muhammad bersabda : “Semua rasul yg diutus sebelumku hanya berlaku untuk umat/bangsanya saja. Smriti. Dalam surat Al-Anbiya(21) ayat 107 dinyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak diutus melainkan untuk seluruh semesta alam. Dharma Sastra. dan Yohanes. yaitu kitab-kitab Matius. Sedangkan 4 kitab awal dari kitab Perjanjian Baru Kristen diakui oleh umat Kristen sebagai kitab Injil. yaitu kitab-kitab Kejadian. banyak para pakar ilmu Kristologi yang menyatakan kalau dalam Taurat & Injil yg diakui umat Yahudi & Kristen sekarang inipun masih terdapat sisa-sisa ramalan kedatangan Nabi Muhammad (sebenarnya sangat menarik untuk menampilkan argumentasi pembuktiannya. Lukas. dalam kitab Shalat bab 56 hadits no 429. Khand 3. Puranas.

Padahal seharusnya “Muhammad sendiri yang dianugrahi undang-undang abadi”.000 orang.000 orang tanpa pertumpahan darah. Kalky Avtar artinya adalah : “utusan terakhir”. • Mantra 3 mengatakan : ia adalah “Mama Rishi” atau resi agung. Hal ini merujuk pada perang Ahzab yang mana Nabi Muhammad mengalahkan musuh yang berjumlah 10.Dalam Atharvaveda book 20 Hymn 127 Shlokas 1-14 disebutkan tentang Kuntupsuktas yang mengisyaratkan bahwa nabi Muhammad akan terungkap kemudian. • Dalam Atharvaveda book 20 hymn 21 : 7 dinyatakan bahwa Abandu akan mengalahkan 20 penguasa. karena dikatakan dalam Mansuriti(11) : 202 mengatakan bahwa Brahma tidak boleh menaiki unta atau keledai. Ini berarti ia bukan seorang bangsawan India. “sangsa” artinya “yang terpuji”. Kata “Muhammad” dalam bahasa arab juga berarti : orang yang terpuji. Jadi arti kata Avtar adalah “diturunkan atau diutus untuk turun”. “tr” artinya melewati. Nabi Muhammad yang juga dipanggil dengan nama Ahmad adalah berarti juga “orang yang terpuji” yang terjemahan bahasa Sansekerta-nya adalah Rebb. • Beberapa ramalan lainnya : Dalam Atharvaveda book 20 hymn 21 : 6 dinyatakan bahwa di sana disebutkan dengan istilah : “akkaru” yang artinya : “yang mendapat pujian”. “av” artinya : turun. Hal ini persis dengan Nabi Muhammad yang tidak disusui oleh ibunya tapi oleh seorang wanita bernama Halimah. Jadi tokoh ini jelas bukan dari golongan Brahmana (pendeta tinggi Hindu). Jadi Narasangsa dalam bahasa Sansekerta adalah identik dg Muhammad dalam bahasa arab. • Mantra 2 mengatakan : ia adalah resi yang naik unta. yang jelas mengacu pada Nabi Muhammad yang akan dianugrahi kitab suci Al-Qur’an. • Mantra 4 mengatakan : ia adalah Washwereda (Rebb) artinya orang yang terpuji. • Dalam Rigveda book 1 Hymn 53 : 9 nabi dipanggil dg sebutan “Suslama” yg artinya lagi-lagi adalah : orang yg terpuji yg merupakan arti dari nama Muhammad. Abandu juga berarti seorang yatim atau seorang yang mendapat pujian. yang akan mengalahkan kepala-suku-suku dari suku-suku di sekitar Makkah yg berjumlah sekitar 20 suku. Dia akan mengalahkan 10. Nabi Muhammad adalah seorang pangeran kedamaian yang hijrah dari Makkah ke Madinah. dan bisa berarti : orang yg pindah (hijrah). • Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Ahmad pada banyak bagian dalam kitabkitab Weda. Ini cocok dengan Nabi agung umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW.000 musuh tanpa pertumpahan darah. Jumlah itu adalah sebanyak penduduk Makkah pada masa Muhammad hidup yaitu sekitar 60. Ia akan disebut “Kaurama” yang bisa berarti : pangeran kedamaian. “Nars” artinya orang. • Dalam Samaveda Agni Mantra 64 dinyatakan bahwa ia tidak disusui oleh ibunya. Mantra 1 mengatakan : ia akan disebut Narasangsa. adalah terdapatnya sebuah ramalan penting dalam kitab suci Hindu tentang kedatangan yang ditunggu-tunggu dari seorang Kalky Avtar (baca : autar). Juga diramalkan pada tak kurang dari 16 tempat yang berbeda dalam kitab weda dg nama Narasangsa artinya adalah sama dengan arti dari nama Muhammad. jadi diartikan “saya sendiri yang menerima undang-undang abadi”. tapi seorang asing. • Dalam Samaveda Uttararchika Mantra 1500 dinyatakan bahwa Ahmad akan dianugrahi undang-undang abadi. yaitu “yang terpuji”. Jadi Narasangsa artinya : orang yang terpuji. Ini mengarah pada nabi Muhammad yang seorang yatim sejak lahir dan arti kata Muhammad/Ahmad yang berarti yang terpuji. • Kalky Autar Salah satu ramalan kedatangan nabi Muhammad yg sangat terkenal yang juga telah membuat seorang professor bahasa dari Alahabad University India mengajak kepada umat Hindu untuk segera memeluk agama Islam. Ia akan dilindungi dari musuh yang akan dikalahkannya yang berjumlah 60. 7 . maka diterjemahkan menjadi “a” dan “mahdi” yaitu “saya sendiri”. Jadi Narasangsa adalah figur yang sama dengan Nabi Muhammad.090 orang. Tapi karena orang India yang berbahasa sansekerta tidak paham kata Ahmad.

• 8 . mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 rabiul awal • Sebagai Amtim Rishi (resi terakhir). Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah yang terkenal dengan nama “Darul Aman” yaitu tempat yang aman & damai. karena menurutnya. • Kalki Autar akan diberi 8 kemampuan spiritual. secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah. Al-Qalam : 14 “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur”. Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Kalky Avtar (Autar terakhir) dan Amtim Rishi. punya kendali diri. • Summati dalam bahasa sansekerta artinya adalah orang yang sangat setia. Nabi Muhammad juga diberi bouraq yang sangat cepat oleh Allah yg membawanya ke langit dalam peristiwa Mi’raj. Penjelasannya demikian : Dirumah Visnuyash berarti dirumah pengikut Vishnu (pengikut Tuhan) sedangkan ayah dari Nabi Muhammad adalah bernama Abdullah yang artinya adalah pengikut Allah (pengikut Tuhan). • Dalam Baghavata Purana Khand 1 Adhyay 3 Shloka 25 disebutkan akan ada juru selamat di rumah Visnuyash • Dalam Kalki Purana (2) : 4 disebutkan bahwa di rumah Visnuyash pemimpin kampung Sambala akan lahir Kalki Avtar • Dalam Kalki Purana (2) : 5 disebutkan bahwa dia akan datang bersama para sahabatnya (4 orang sahabat) mengalahkan orang-orang jahat • Dalam Kalki Purana (2) : 7 disebutkan bahwa dia akan dijaga oleh malaikat di medan perang • Dalam Kalki Purana (2) : 11 disebutkan bahwa dalam rumah Visnuyash dan dalam rumah Summati Kalki Autar akan lahir • Dalam Kalki Purana (2) : 15 disebutkan bahwa dia akan lahir pada tanggal 12 bulan pertama Madhop • Semua ramalan yg disebut diatas tadi tiada lain merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Al. Orang Islam menyebut “Allah” sebagai Tuhan. Jadi di rumah Visnuyash adalah di rumah Abdullah. Sedangkan dalam kitab Puranas disebutkan tentang Kalky Autar dan kedatangannya.Ahzab : 40. • Dia akan memperoleh bimbingan di atas gunung dan akan kembali lagi ke arah utara. perkataannya bertarget kurikulum. Disebutkan dalam Nashpropesy. Nabi Muhammad adalah juga nabi terakhir dari deretan nabi-nabi yang dikirim Tuhan seperti yang terdapat pada QS. Akan lahir diantara kepala suku Sambala. pemberani. • Sambala bahasa arabnya adalah tempat yang aman & damai. • Dilahirkan pada tanggal 12 di bulan pertama Madhop. Dia akan mengalahkan orang-orang jahat dan dia akan terkenal di dunia. Diantara ayat-ayat yang menyebutkan adalah : Dalam Baghavata Purana Khand 12 Adhyay 2 Shloka 18-20 disebutkan dalam rumah Visnuyash akan dilahirkan Kalky Avtar yang diramalkan akan menjadi penguasa dunia. artinya bahwa Nabi akan lahir diantara kepala suku di Makkah. Nabi Muhammad memperoleh wahyu pertamanya di gua Hira di Jabal Nur.Pundit Vaid Parkash – sang professor (yang menulis buku berjudul “Kalky Avtar”). Persis seperti nabi Muhammad seperti terdapat pada QS. • Dia akan memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Dia akan diberi oleh malaikat sebuah kendaraan yang cepat. sedang orang Hindu menyebut “Vishnu” sebagai Tuhan. yang terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik & menonjol. Semuanya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi Muhammad • Dia akan diberi kendaraan yg sangat cepat oleh Shiva. punya pengetahuan wahyu. Sedangkan ibunda nabi Muhammad adalah bernama Aminah yang dalam bahasa arab artinya juga orang yg setia. sebenarnya Nabi Muhammad adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual dalam agama Hindu. sangat dermawan. Dia akan diberi tanda-tanda. yaitu : bijaksana. Dia akan menaiki kuda putih sambil memegang pedang. keturunan yg terhormat. Jabal Nur artinya Gunung Cahaya lalu kembali lagi ke Makkah. dan sangat ramah.

Ternyata sekian banyak ayat tersebut (yang sebenarnya belum semuanya ditampilkan) yang meramalkan akan datangnya seorang nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu. Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Dalam QS. Juga QS.. menetapkan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Al-Anfal(8) ayat 9 yang berbunyi “…. dalam bukunya The 100. Mohammed. Faatir(35) ayat 24 dan QS. dan Ali bin Abi Thalib. Kita tahu ada 4 orang khalifah sahabat nabi yaitu : Sayyidina Abubakar. kitab suci umat Hindu. apakah berarti umat Hindu bisa disebut “muslim”. menjadi bangsa maju yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran. tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nabi Muhammad hidup pada jaman jahiliyah yang penuh kegelapan dimana ia membawa umatnya ke jalan yang terang benderang. Mereka memanggilnya dengan gelar Rasulullah (‫ .Dia akan naik kuda putih dengan tangan kanannya memegang pedang.)رسول ال‬dan menambahkan kalimat sallallaahu alayhi wasallam (‫ . dan syariat-nya. “Muhammad” dalam bahasa Arab berarti “dia yang terpuji”.wordpress.W adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yg datang berturut-turut. Saba(34) ayat 28 disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa berita gembira & peringatan bagi seluruh umat manusia. Ali Imran (3) ayat 123 & 125 : “Jika kamu bersabar dan bertaqwa dan mereka menyerang kamu dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda”. Nabi Muhammad juga ambil bagian dalam peperangan termasuk dengan menunggang kuda dan bertempur dengan memegang pedang dengan tangan kanannya. dan sejarahnya. Muhammad adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama maupun hal duniawi. Mahomed) adalah pembawa ajaran Islam. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hejaz (Arab Saudi saat ini). • Dia akan menjadi pembimbing ke jalan yang benar. • Dia akan menjadi penyelamat umat manusia. ia lahir sekitar tahun 570 di Mekkah (atau “Makkah”) dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah.صسسلى السس عليسسه و سسسلم‬yang berarti “semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya”. sering disingkat “S. begitu cocok dengan gambaran Nabi Muhammad. Selain itu AlQur’an dalam Surat Ash Shaff (QS 61:6) menyebut Muhammad dengan nama “Ahmad” (‫ . Michael H. Benarkah agama Hindu memang merupakan agama yang diturunkan oleh Allah jauh sebelum Nabi Muhammad lahir? Kalau ya. dan kadangkadang oleh orientalis Mahomet. Mungkin saja ini juga merupakan pembuktian yang diberikan Allah bahwa Nabi Muhammad memang diutus Allah untuk seluruh umat manusia. 9 .محمد‬juga dikenal sebagai Mohammad. Hal ini juga dapat membuka diskusi yg menarik tentang agama Hindu.W”) setelah namanya. Menurut biografi tradisional Muslimnya (dalam bahasa Arab disebut sirah). Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad S.)أحمد‬yang dalam bahasa Arab juga berarti “terpuji”. dan diyakini oleh umat Muslim sebagai nabi Allah (Rasul) yang terakhir. umat Islam.” • Subhanallah. Dalam perang Badr Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat Allah seperti tersebut dalam QS. Hart. dan sesuaikah dengan ajaran Islam? Bagaimana pendapat anda sendiri? (rkh) http://ibnumariam.com/2010/01/23/muhammad-adalah-nabi-terakhir-yang-ditungguumat-hindu/ Nabi Muhammad (bahasa Arab: ‫ .A. • Dia akan dibantu oleh 4 sahabat dalam menyebarkan misi. Menurut Hart.A. • Dia akan ditolong oleh malaikat di medan pertempuran. atau juga bisa disebut “ahlul kitab”? Bagaimana sesungguhnya ajaran agama Hindu itu. Dia memimpin bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah.

Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad percaya sepenuhnya dengan keesaan Tuhan. sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin. sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad. Di kalangan Syi’ah.Genealogi Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an-Nadr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Nabi Muhammad lahir di kota Mekkah. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. dan dikuburkan di sana. Ia menyayangi orang-orang miskin. Libanon dan Palestina). Ia diminta membaca. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Nabi Muhammad membaca. Setelah kakeknya meninggal. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan sombong.[2] Setelah ibunya meninggal. tetapi jawabannya tetap sama. Kerasulan Gua Hira tempat pertama kali Nabi Muhammad memperoleh wahyu. Bacalah. Setelah beberapa hari. Jibril berkata:”Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada suatu malam. Dimana Adnan merupakan keturunan laki-laki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim.Sayyidina Abdullah[4]. ibunya jatuh sakit. Riwayat Kelahiran Artikel utama untuk bagian ini adalah: Maulud Nabi Muhammad Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah. yaitu keturunan Sam bin Nuh. Ia menjawab. ketika Nabi Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira’. maupun ilmu pengetahuan. yaitu tahun 570 M. Ia meninggalkan harta lima ekor unta. Ia sering menyendiri ke Gua Hira’. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Masa remaja Dalam masa remajanya. “Saya tidak bisa membaca”. Malaikat Jibril mendatanginya. ‘Abd al-Muththalib. Di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. di bagian Selatan Jazirah Arab. sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq (yang benar) dan Al-Amin (yang terpercaya). Ia senantiasa dipercayai sebagai penengah bagi dua pihak yang bertikai di kampung halamannya di Mekkah. 17 Rabiulawal. sebuah gua bukit dekat Mekah. Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran. meninggal dalam perjalanan dagang di Yastrib. Ayahnya. jauh dari pusat perdagangan. Abu Thalib. sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiulawal. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur karena bertentangan sikap dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut. Namun dalam perjalanan pulang. Siti Aminah meninggal dunia di Abwa’ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. Akhirnya. 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). para janda dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. meminum minuman keras. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. menyatakan bahwa ia lahir pada hari Jumat. yang mengajar manusia 10 . Nabi Muhammad dijaga oleh kakeknya. ia dijaga oleh pamannya. berkelakuan kasar dan lain-lain. Ia juga menghindari semua kejahatan yang biasa di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi. Pada saat Nabi Muhammad berusia enam tahun. seni.

Nabi Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. disingkirkan dan diasingkan. Walaupun demikian. Mereka menemui Nabi Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. turut hadir dalam pertemuan tersebut. Abdul Rahman bin Auf. Abbas bin Abdul Muthalib. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Nabi Muhammad. pemerintahan (khalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). Negus. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Nabi Muhammad sendiri melalui percakapan. 11 . karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi).s. Nabi Muhammad sendiri. Al-Quran dan AsSunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”. Nabi Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. tindakan dan persetujuannya. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka’bah dalam suatu kegiatan tahunan. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. antara lain Sayyidatina Khadijah. Zayd dan Bilal. Di Mekah terdapat Ka’bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim a. dianiaya. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Nabi Muhammad. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. Ketika itu ia berusia 40 tahun. Nabi Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada teman-teman dekat dan kerabatnya. Sayyidina Ali. Nabi Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun 2 bulan 22 hari. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran (bacaan). Zubair bin Al Awwam. Namun pada awal tahun 613. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. yang terkenal dengan nama As-Sunnah. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke daerahdaerah yang lain. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. Quraish Makkah yang mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. Di Madinah. Tahun berikutnya. yaitu penganut agama Islam. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Nabi Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. Selama tiga tahun pertama. membaca).dengan perantaraan (menulis. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. Utsman bin Affan. Umat Islam bebas beribadah (shalat) dan bermasyarakat di Madinah. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. Mereka menemui Nabi Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Setelah menganut Islam. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Ubaidillah bin Harits.” Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. sebagian orang Islam disiksa. raja Habsyah.

Ia dinikahi ketika berusia 6 tahun dan tinggal serumah di bulan Syawwal 6 bulan setelah hijrah pada saat usia beliau 9 tahun. Ruqoyyah.Penaklukan Mekkah ( Futul Makkah ) Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah.a. Hafsoh binti Umar bin Al-Khotob RA. bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. Posisi Abu Bakar sendiri sangat pending dalam dakwah Rasulullah SAW baik selama beliau masih hidup dan setelah wafat. Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita lain selama Khodijah masih hidup. 12 . 4. Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Siti Khadijah binti khuwalid r. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. Berikut Nama nama Istri beliau beserta alasannya Nabi Muhammad menikahi nya : 1. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka’bah. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. Aisyah binti Abu Bakar RA. Siti Khadijah Binti Khuwalid R. Dengan menikahi Aisyah. Saudah Binti Zam’ah R. Kaligrafi Nabi Muhammad dalam bentuk yang lebih sederhana Sepeninggal Istrinya Siti Khadijah. beliau ditinggal mati oleh suaminya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya. Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia.a. dimana sembilan diantaranya masih hidup sepeninggal Nabi Muhammad. Pernikahan Selama hidupnya Nabi Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). 2. Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah yang pertama yang di bawahnya semua bentuk perpecahan menjadi sirna. Nabi Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah. sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. Nabi Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. Akan tetapi semua anak laki-laki beliau meninggal. dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawwal tahun kesepuluh dari kenabian beberapa hari setelah wafatnya Khodijah. Ia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang bernama As-Sakron bin Amr. Selain itu Aisyah ra adalah sosok wanita yang cerdas dan memiliki ilmu yang sangat tinggi dimana begitu banyak ajaran Islam terutama masalah rumah tangga dan urusan wanita yang sumbernya berasal dari sosok ibunda muslimin ini. maka hubungan beliau dengan Abu Bakar menjadi sangat kuat dan mereka memiliki ikatan emosional yang khusus. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Siti Khadijah wafat.a.000 orang. setahun setelah beliau menikahi Saudah atau dua tahun dan lima bulan sebelum Hijrah. Sedangkan yang anak-anak perempuan beliau adalah: Zainab. Ia adalah seorang gadis dan Rasulullah SAW tidak pernah menikahi seorang gadis selain Aisyah. Nabi Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. 3. Dari pernikahnnya dengan Khodijah Rasulullah SAW memiliki sejumlah anak laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad menyetujuinya. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. Ummu Kultsum dan Fatimah. dinikahi oleh Rasulullah SAW bulan Syawal tahun kesebelas dari kenabian. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. Beliau menikahinya untuk menghormati bapaknya Umar bin Al-Khotob. ia dinikahi oleh Rasulullah SAW di Mekkah ketika usia beliau 25 tahun dan Khodijah 40 tahun. dengan syarat Nabi Muhammad kembali pada tahun berikutnya.

Anak itu bernama Ibrahim namun meninggal saat masih kecil. sebelumnya ia dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy dan hijrah bersamanya ke Habsyah. 10. Zainab binti Khuzaimah RA. 13 . Alasan beliau menikahinya adalah untuk menghormati Ummu Salamah dan memelihara anak-anak yatim tersebut. dimana secara khusus Rasulullah SAW diizinkan mengawini mereka. Dari kesemua wanita yang dinikahi Rasulullah SAW. akan tetapi suaminya tersebut meninggal di bulan Jumada Akhir tahun 4 Hijriyah dengan menngalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. dari Bani Asad bin Khuzaimah dan merupakan puteri bibi Rasulullah SAW. Tidak heran karena Umar memiliki pernanan sangant penting dalam dakwah baik ketika fajar Islam baru mulai merekah maupun saat perluasan Islam ke tiga peradaban besar dunia. Zainab binti Jahsyi bin Royab RA. dari Bani Hilal bin Amir bin Sho’sho’ah dan dikenal sebagai Ummul Masakin karena ia sangat menyayangi mereka. Sebelumnya ia menikahi dengan Zaid bin Harits kemudian diceraikan oleh suaminya tersebut. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah RA.Dengan menikahi hafshah putri Umar. Pernikahan tersebut bertujuan untuk menjaga kedudukan beliau sebagai anak dari pemuka kabilah. 8. Ketika Rasulullah SAW mengirim Amr bin Umayyah Adh-Dhomari untuk menyampaikan surat kepada raja Najasy pada bulan Muharrom tahun 7 Hijrah. Shofiyyah binti Huyay bin Akhtob RA. 11. kemudian Rasulullah SAW menikahinya pada tahun keempat Hijriyyah. Islam berhasil membuktikan hampir semua kabar gembira di masa Rasulullah SAW bahwa Islam akan mengalahkan semua agama di dunia.Harits RA . 5. saudarinya Ummu Al-Fadhl Lubabah binti Al-Harits. kuat dan tak tergoyahkan. Demikianlah sekelumit data singkat para istri Rasulullah SAW yang mulia. Juwairiyah binti Al-Harits RA. 7. maka hubungan emosional antara Rasulullah SAW dengan Umar menjadi sedemikian akrab. dari Bani Israel. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan RA. dinikahi di bulan Dzul Qa?dah tahun 7 Hijrah pada saat melaksanakan Umroh Qadho. kecuali Khadijatul Kubra seperti yang disebutkan di atas. Ia merupakan tawanan perang yang sahamnya dimiliki oleh Tsabit bin Qais bin Syimas. Sehingga alasan yang paling kuat adalah untuk menghibur beliau dan memberikan sosok pengganti yang lebih baik baginya. 6. Nabi mengkhitbah Ummu Habibah melalu raja tersebut dan dinikahkan serta dipulangkan kembali ke Madinah bersama Surahbil bin Hasanah. sebelumnya menikah dengan Abu salamah. Ia meninggal dua atau tiga bulan setelah pernikahannya dengan Rasulullah SAW . Ia dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawwal di tahun yang sama. Ummu Habibbah tetap istiqomah terhadap agamanya. Maimunah binti Al. Sebelumnya ia bersuamikan Abdulloh bin Jahsy akan tetapi suaminya syahid di Uhud. Alasan beliau menikahinya adalah untuk menghormatinya dan meraih simpati dari kabilhnya (karena ia adalah anak pemimpin kabilah tersebut) dan membebaskan tawanan perang. Serta penghargaan kepada mereka yang hijrah ke Habasyah karena mereka sebelumnya telah mengalami siksaan dan tekanan yang berat di Mekkah. Ia dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Dzul Qo?dah tahun kelima dari Hijrah. pemimpin Bani Mustholiq dari Khuza’ah. kemudian ditebus oleh Rasulullah SAW dan dinikahi oleh beliau pada bulan Sya’ban tahun ke 6 Hijrah. Namun Rasulullah SAW pernah memiliki anak laki-laki selain dari Khadijah yaitu dari seorang budak wanita yang bernama Mariah Al-Qibthiyah yang merupakan hadiah dari Muqauqis pembesar Mesir. Pernikahan tersebut adalah atas perintah Alloh SWT untuk menghapus kebiasaan Jahiliyah dalam hal pengangkatan anak dan juga menghapus segala konskuensi pengangkatan anak tersebut. tak satupun dari mereka yang melahirkan anak hasil perkawinan mereka dengan Rasulullah SAW. Suaminya tersebut murtad dan menjadi nashroni dan meninggal di sana. 9. ia merupakan tawan perang Khoibar lalu Rasulullah SAW memilihnya dan dimeredekakan serta dinikahinya setelah menaklukan Khoibar tahun 7 Hijriyyah. Di tangan Umar. Ia adalah seorang janda yang sudah berusia lanjut.

Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya. Sebagian besar referensi (termasuk sahih Bukhari dan sahih Muslim) menyatakan bahwa upacara pernikahan tersebut terjadi diusia enam tahun. 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. Umumnya umat Islam berpendapat bahwa perlakukan Aisyah sebagai istri terjadi saat ia sudah mengalami menstruasi. Status dari beberapa istri Muhammad menjadi sumber perdebatan dalam sejarah. 34 : 28). tidak didapatkan informasi lain tentang umur pasti Aisyah saat menikah. sedangkan Nabi dan Rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. Siti Fatimah lahir pada saat Ka’bah sedang dibangun(605). Abdul Muthalib ‘583 Melakukan perjalanan dagang ke Suriah ‘595 Bertemu dan menikah dengan Khadijah 14 . sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits-hadits sahih tersebut. Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid. Dan saya sendiri memberikan tambahan pendapat kalau Nabi Muhammad saw menikahi mereka karena pertimbangan kemanusiaan dan untuk kelancaran urusan dakwah. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan pernikahan dengan perawan). Sementara pada hadits lainnya dikatakan Aisyah pada umur belasan tahun saat itu. dan Aisyah diantarkan memasuki rumah tangga Muhammad sejak umur sembilan tahun. Abdullah ‘570 Tanggal lahir (perkiraan). Terlepas dari perdebatan tersebut. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25). setelah Siti Khadijah wafat(622). Perbedaan umur Siti Aisyah dan Siti Fatimah adalah sekitar 5 tahun. Sayyidatina Aisyah Lahir sebelum nabi Muhammad saw diangkat sebagai nabi(610). Maka diperkirakan Siti Aisyah dipinang oleh Nabi Muhammad pada usia sekitar 12-15 tahun. umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. Terdapat perbedaan pemahaman mengenai istilah “memasuki rumah tangga” Nabi Muhammad. yaitu saat praktik pernikahan dengan anak adalah tradisi umum yang juga pernah terjadi di India. Aminah ‘578 Meninggalnya kakek. China dan bahkan Eropa. yang kemudian dibawa ke abad modern sehingga telah keluar dari konteks. Maria al-Qibtiyya dikatakan seorang budak atau seorang budak yang dibebaskan. gagalnya Abrahah menyerang Mekkah ‘576 Meninggalnya ibu. Pendapat lain mengatakan bahwa perdebatan mengenai umur Aisyah yang terjadi pada abad ke-7. 20 April: Makkah ‘570 Tahun Gajah. Kronologi Kehidupan Muhammad Tahun dan lokasi penting dalam hidup Muhammad dalam Tahun Masehi ‘569 Meninggalnya ayah. Di sisi lain terdapat perdebatan tentang umur Aisyah saat dinikahi.Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar pernikahan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab).

‘610 Wahyu pertama turun: Makkah ‘610 Ditunjuk sebagai Nabi: Makkah ‘613 Memulai menyebarkan Islam kepada umum: Makkah ‘614 Mendapatkan pengikut: Makkah ‘615 Hijrah pertama ke Habsyah ‘616 Boikot Quraish terhadap Bani Hasyim dan Muhammad mulai ‘619 Boikot Quraish terhadap Bani Hasyim dan Muhammad selesai ‘619 Tahun kesedihan: Khadijah dan Abu Thalib meninngal ‘620 Isra’ dan Mi’raj ‘621 Bai’at Aqabah pertama ‘622 Bai’at Aqabah kedua ‘622 Hijrah ke Madinah ‘624 Pertempuran Badar ‘624 Pengusiran Bani Qaynuqa ‘625 Pertempuran Uhud ‘625 Pengusiran Bani Nadir ‘626 Penyerangan ke Dumat al-Jandal: Suriah ‘627 Pertempuran Khandak ‘627 Penghancuran Bani Quraizhah ‘628 Perjanjian Hudaybiyah ‘628 Melakukan umrah ke Ka’bah ‘628 Pertempuran Khaybar ‘629 Melakukan ibadah haji ‘629 Pertempuran Mu’tah ‘630 Pembukaan Kota Makkah ‘630 Pertempuran Hunain ‘630 Pendudukan Thaif ‘631 Menguasai sebagian besar Jazirah Arab ‘632 Pertempuran Tabuk 15 .

Ada yang di posisikan sebagai kekasih (pacar). akan tetapi biasanya muncul setelah setelah melalui proses interaksi. Dan banyak contoh-cintoh lain tentang hal itu.wordpress. tidak seperti love at the first sight. atau sosok yang di jadikan contoh atau teladan. akan tetapi kecintaan kita terhadap idola-idola yang lain tersebut tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah saw. Dalam kaitannya dengan masalah idola. Selain itu. orang yang mengidolakan Keanu Reeves ketika berperan dalam film “speed” yang box office itu. baik langsung (face to face). yaitu idola. maka idola kita yang utama adalah Rasulullah. Kekaguman tersebut bisa lahir dari bentuk fisik yang indah. Hal tersebut adalah kesadaran yang tulus dalam diri seseorang tentang perasaan berhutang budi dirinya kepada seseorang yang telah dengan tulus dan tanpa pamrih-meski sampai mengorbankan jiwa dan raga memberikan sesuatu yang secara hakiki sangat bermakna dan berharga. berpenampilan. Contoh konkrit tentang hal itu bisa kita lihat pada beberapa tahun yang lalu ketika film “Ghost” yang di bintangi olehaktris Dewi More. Dari berbagai hal yang berpotensi untuk membangkitkan kekaguman dan pada gilirannya menimbulkan rasa cinta tersebut. Akan tetapi.com/2011/02/17/nabi-muhammad-adalah-sejarah-nyata/ Pendahuluan Ada sebuah fenomena alamiah dalam diri manusia untuk mencintai seseorang yang dikaguminya. selain karena diajarkan 16 . sama persis dengan “objek identifikasi” atau idolanya itu. dan dia banyak menyebut Allah”. kita sebagai orang Islam. sampai kerelaan untuk mengorbankan apa saja demi orang yang di cintai.‘632 Haji Wada’ ‘632 Meninggal (8 Juni): Madinah http://mhfathurrahim. Cinta yang lahir karena hal yang digambarkan diatas biasanya tidak muncul seketika. Dengan demikian. sahabat. yaitu “meniru” atau dalam istilah sosiologinya disebut “proses identifikasi”. Atau. sosok yang harus dijadikan sebagai idola yang paling utama bagi orang islam adalah Rasulullah SAW. ada kecenderungan umum yang di lakukan oleh seseorang berkaitan dengan idolanya. Di atas telah disampaikan bahwa kecintaan kita terhadap Rasulullah Muhammad saw. posisi orang yang di kagumi atau di cintai tersebut menempati posisi yang berbeda di mata pengagum atau pencintanya. khususnya Rasulullah Muhammad SAW. suara yang merd. saudara dekat. disamping karena diajarkan oleh Al-Qur’qn dan karena dorongan naluri alamiah kita. yang kemudian berimplikasi pada di jadikannya idola sebagai objek identifikasi. yang berpenampilan dengan model rambut pendek sebahu. maka serentak para pengagum yang mengidolakan Dewi More merubah model rambut mereka dengan model rambut yang eperti dimiliki oleh Dewi More pada saat berperan di film “Ghost” tersebut. Hal tersebut sesuai dengan firma Allah dalam Al-Qur’an Surat Al Ahzab ayat 21. Artinya. wajah yang cantik atau tampan. maupun secara tidak langsung (by oral or literal information). sikap yang tegas dan bijaksana. ada satu hal yang pada umumnya bisa membangkitkan kekaguman dan rasa cinta yang mendalam dan bertahan dalam waktu yang panjang. perilaku yang ramah dan santun. atau idola. K emudian. dari yang muali sangat sederhana dengan sekedar mengingat-ngingat nama. menjadi film yang cukup laris. (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat. Dalam konteks posisi yang istilahnya di sebut terakhir di atas. perwujudan dari rasa cinta tersebut juga beragam. yang artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu.atau dari hal-hal yang lainnya. bukan berarti kita tidak diperbolehkan mempunyai idola-idola lain selain Rasulullah Muhammad SAW.. atau yang lainnya. Berupaya untuk berucap. bertindak. kemudian merubah potongan rambutnya menjadi rambut seperti yang di miliki oleh Keanu Reeves ketika ia berperan dalam film speed tersebut. Artinya. tersebut memang salah satu diantaranya karena diajarkan oleh Al-Qur’an.

Pada bagian terdahulu atau bagian awal dari tulisan ini telah disampaikan bahwa rasa kagum dan cinta lahir dari kesadaran bahwa kita berhutang budi kepada seseoarang yang telah secara tulus berkorban untuk kita. Dari ayat tersebut. melihat mereka kembali. yaitu: -Siap untuk kecewa melihat kinerja para bawahan yang mempunyai kinerja yang tidak baik -Siap untuk memaafkan bawahan yang mempunyai kinerja yang tidak baik tersebut -menjauhkan diri dari sikap atau sifat fazhzban. bahkan yang mengaku dirinya beragama Islam sekalipun akan setuju bahwa kelahiran tentu harys melalui proses interaksi. yang artinya: “Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Asbabun Nuzul ayat yang berkenaan dengan perang uhud. meskipun demikian. ketika Rasulullah Muhammad saw. Sesuatu yang memprihatinkan pada saat itu adalh kebanyakan para sahabat pada saat itu melarikan diri dari medan pertempuran. Rasul tetap memperlakukan mereka dengan penuh keramahan. Adalah akhlak beliau dalam menjalankan kepemimpinannya. tidak mudah tersentuh dengan penderitaan orang lain 17 . akan tetapi baru muncul setelah melalui proses interaksi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Jadi salah satu upaya untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad saw. Karena hal tersebut. beliau tidak berkata kasar dan menunjukan wajah yang ramah. proses interaksinya itu tentu bersifat tidak langsung. Itu juga lahir karena kesadaran kita bahwa kita berhutang budi terhadap Rasulullah Muhammad saw. dan dengan cara mengkaji sejarah perjalanan hidupnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengkaji hikmah-hikmah berbagai ajaran yang disampaikan oleh beliau dalam rangka memperkuat kesadaran bahwa apa yang di berikannya adalah benar-benar sesuatu yang sangat berharga bagi kita. biasnya muncul tidak dengan seketika. Setiap orang. yaitu mempunyai lisan yang kasar dan sering menyakiti orang lain -Menjauhakan diri dari sikap atau sifat ghalizhal qalb. Rasulullah Muhammad saw. para sahabat yang lari dari emperan tersebut kemudian kembali menemui Rasul. maupun literal. atau akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang telah secara tulus bahkan disertai pengorbanan jiwa dan raga beliau telah memberikan itu ajarn yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. mohonkanlah ampunan bagi mereka. Akan tetapi. yaitu hatinya keras. baik yang berupa informasi oral. kecintaan kita terhadap Rasulullah saw. kembali ke Madinah. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Ketika Rasulullah Muhammad saw. dimana pada perang uhud kaum muslimin menderita kekalahan yang besar. Dalam Memimpin Salah satu hal yang perlu kita contoh dari diri Rasulullah Muhammad saw. yaitu lewat informasi yang berkaitan dengan sejarah hidup dan ajaran-ajaran beliau. pada saat itu hanya dikawal oleh delapan sampai empat belas orang saja. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. Itulah yang di maksud oleh ayat itu maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya. Dalam konteks kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad saw.oleh Al-Qur’an. padahal melarikan diri dari medan pertempuran menurut ajaran islam adalah sebuah dosa besar. Karena itu maafkanlah mereka. Bagi kita yang hidup tidak sejaman dengan Rasulullah saw. Akhlak Rasulullah Muhammad saw. tersebut adalah dengan membangkitkan kesadaran diri kita bahwa diri kita ini telah berhutang budi yang sangat banyak kepada beliau. Gambaran tentang bagaimana Rasulullah Muhammad saw menjalankan tugas kepemimpinannya tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ali Imron ayat 159. dalam rangka mempertegas betapa besar pengorbanan beliau untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang sungguh mulia tersebut.

maka kesuksesan pemimpin dalam melaksanakan tugasnya akan berwujud kesuksesan yang paripurna dan akan mendapatkan dukungan dari fihak manapun. Demikianlah sekilas tentang pengertian beserta upaya kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah.cukuplah Allah menjadi saksi QS. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka . tetapi berkasih sayang sesama mereka: kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Jika kamu berpaling. al-Mai'dah (5) : 92 Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. al-Fath (48) : 29 : Rasulullah diturunkan bagi seluruh umat manusia Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah.(Nya) dan berhati-hatilah. an-Nisa' (4) : 79 : anjuran untuk Taat kepada Allah dan Rasulullah Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. MA Tema: Nabi Muhammad sebagai uswatun khasanah : Dalil yang berhubungan dengan Nabi Muhammad : Rasulullah sebagai suri taudan Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang . yaitu seperti tanaman mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. as-Syura (42) : 15 18 . Allah . dan apa saja bencana yang menimpamu. http://darunnajah. Dan .wordpress. al-Ahzab (33) : 21 : Rasulullah keras terhadap orang kafir Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orangorang kafir.(amanat Allah) dengan terang QS. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan . Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. tanda-tanda meraka tampak pada muka mereka dari bekas sujud."(mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita QS.-Memaafkan dan memohon ampunkan mereka yang telah berbuat kesalahan atau kekeliruan Jika beberapa akhlak tersebut dapat di miliki oleh beberapa pemimpin.yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah QS.ampunan dan pahala yang besar QS. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu.com/2007/07/09/muhammad-saw-sebagai-uswatun-khasanah/ Pengajian Masjid Raya Bani Umar Tanggal 23 Februari 2010 Event : Pengajian Masjid Raya Bani Umar Tanggal : 23 Februari 2010 Pembicara : DR Ir Nana Rukmana DW.

dan paling suka 19 .terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati QS. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan. al-Mai'dah (5) : 101 : Rasulullah adalah pembawa kabar gembira Dan tidaklah Kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak membaca dan memahami agamanya. an-Nahl (16) : 82 Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Qaf (50) : 39 : sebaik baik manusia adalah ." kepada kamu QS. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun QS.(sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya QS. yang paling banyak melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata . maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) .1 bahkan Nabi Muhammad mendapatkan cobaan berat namun tetap bersabar.: Jangan sampai kita meragukan kebenaran Allah. karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan QS.hal-hal itu. maka tak ada kekhawatiran . niscaya akan diterangkan kepadamu.kekal di dalamnya selama-lamanya QS. al-Hajj (22) : 49 Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya.a. niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakannya di waktu Al Qur'an itu sedang diturunkan.Maka berilah peringatan. paling taqwa kepada ALLAH. memberitahukan kepada ummat manusia mengenai ajaran : Allah Jika mereka tetap berpaling. al-Jinn (72) : 23 . al-Isra' (17) : 54 Katakanlah:" Wahai manusia. Manusia yang paling baik ialah yang paling baik ahklaknya b. sungguh suri tauladan yang : utama Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu . Dan Kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi . mereka .hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang QS. Allah memaafkan (kamu) tentang . Dia memberi rahmat kepadamu jika Dia menghendaki dan Dia akan mengazabmu. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam.penjaga bagi mereka QS.Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka QS. Rasulullah dan Al Quran Wahai orang-orang yang beriman. al-Ghasyiyah (88) : 22 : Rasulullah sebagai Uswatun khasanah sebagai suri tauladan bagi seluruh ummat manusia . al-Ghasyiyah (88) : 21 . janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu. jika Dia menghendaki. al-An'am (6) : 48 Rasulullah sebagai penyampai wahyu Allah.

janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan)dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.menyambung tali persaudaraan . dan keadilan. semakin banyak amal saleh yang dikerjakan. maka .e.com/2011/01/materi-pai-stmik-sinus. Umar bin Khatab. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Risalah yg diwaba beliau adalah norma-norma yg mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yg buruk. manusia yang paling baik ialah yang suka memberi kepada yang tidak pernah memberi g.mereka itulah orang-orang yang zalim QS. At-Taubah : 128.blogspot. Manusia yang paling baik ialah yang paling banyak manfaatnya untuk sesama manusia . seorang mukmin meresapi dan menghayati akhlak Ilahi. Kalbunya 20 .html . indah dan memberi kesan yang mendalam. Tujuan dari risalah Nabi Muhammad atau misi Islam adalah : membersihkan dan mensucikan jiwa dengan jalan mengenal Allah serta beribadah kepada-Nya. Usaha demikian tentu tidak mudah.f. al-Hujurat (49) : 11 keras terhadap kaum kafir . sebagaimana firman Allah dlm QS. jangan mencela. Tanda-tanda khusnul khotimah mewarnai kehidupan mukmin yang istiqamah. Al-Qalam : 4) nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi manusia dalam segala bidang dan keadaan. dan QS.com/2010/02/pengajian-masjid-raya-bani-umar-tanggal_23.d. dalam memenuhi kewajiban dan menunaikan amanah. http://bundakumenulis. bila berhasil pada satu tingkat mukmin yang istiqamah akan berupaya untuk mencapai yang . dan mengokohkan hubungan antara manusia dengan menegakkannya di atas dasar kasih sayang.3 http://nining-aidil. lebih khusu’ beribadah. Manusia yang paling baik ialah manusia yang berhati tulus dan berlidah lurus . tapi memerlukan penghayatan untuk dapat diaplikasikan hingga menjadi sikap hidup dalam menghadapi segala permasalahan dan menjiwai setiap amal perbuatan.lebih tinggi. menyikapi milik duniawi menjadi amanah yang harus dipertanggung jawabkan pada yaumal hisab kelak. terlebih bila yang hendak diraih berupa nilai-nilai hidup yang terpuji. seperti para Khulafa ar-Rasyidin yaitu : Abu Bakar. Al-Ahzab : 21) Untuk menumbuhkan kekuatan dalam diri menuju insan kamil. nampak perubahan dari sikap yang semakin arif dan tenang menghadapi berbagai permasalahan. jangan memanggil dengan gelar yang buruk Wahai orang-orang yang beriman.blogspot. bila gagal mereka akan mencobanya lagi Nilai-nilai utama banyak dijumpai dalam kitab Al Qur’an. Para sahabat itulah yg secara langsung mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. manusia yang paling baik ialah yang meaafkan kepada yang mendzolimi : Jangan mengolok. Hariish.c.html NABI MUHAMMAD SEBAGAI USWATUN KHASANAH Nabi Muhammad diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam (QS. persamaan. Ra'uuf dan Rahiim (QS. Al-Ambiya' : 107). memperbanyak ibadah sunnah dan menyempurnakan ibadah fardhu. Manusia yang paling baik ialah manusia yang paling baik dalam membayar hutangnya . membangun negara dan segala aspek kehidupan. berdakwah menyeru manusia kepada tauhid.2 kasih sayang terhadap sesama manusia .Menggapai Kemuliaan Nilai-Nilai Utama Khusnul Khotimah Oleh: H Muhammad Abdullah Menggapai berarti mengulurkan tangan berusaha mencapai sesuatu yang berada diatas. sedikitnya ada 4 sifat (asma) Allah yang diberikan dan ditempelkan menyertai Nabi Muhammad sebagai rasul yaitu : Aziiz. memimpin rakyat. Akhlak Nabi Muhammad sangatlah mulia. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat..

21 . hai orang-orang yang beriman. sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. dzikrullah dan ridho-ikhlas karena Allah Untuk mencapai derajat yang lebih tinggi.semakin dipenuhi kemuliaan nilai-nilai utama.Mengetahui dan Maha Menguji Dalam sebuah Hadis Rasulullah saw. Sesungguhnya Dia Maha ”. 26 dan 27: “Dan Dia-lah yang menerima taubat dari hamba-hambaNya dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Taubat bukan hanya sebagai penghapusan dosa saja. dengan firmanNya: “Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. tidak pernah meninggalkan shalat tahajud.bertaubat atas segala dosa dan kesalahan Allah swt.shalawat Nabi Kepada orang-orang yang beriman Allah swt. terus menerus (‘continous improvement’). Mengikuti jejak para nabi apabila seorang muslim hendak berdo’a selalu diawali dengan mohon ampun terlebih dulu dengan membaca istighfar dan diteruskan dengan membaca . meliputi taubatan nashuha. sebuah prestasi dari kampung yang diraih dengan ketekunan dan kegigihan . yang diterimanya di dunia dan di akhirat.” (Surat 24 ayat 31 Keberuntungan dari taubat orang yang beriman adalah keberuntungan yang kekal. tetapi Dia menurunkan dengan apa yang Dia kehendaki. supaya .swt Sebuah keteladanan diberikan oleh seorang nenek yang telah berusia 85 tahun. mengingatkan: “Upaya sedikit demi sedikit tapi terus menerus.Membersihkan Diri dengan Taubatan Nashuha Langkah pertama menuju Khusnul Khotimah adalah membersihkan diri dengan . mereka tetap bertaubat sepanjang hayatnya memohon limpahan maghfirahNya.00 pagi hingga waktu Ashar dan kini sudah khatam Qur’an 458 kali(empat ratus lima puluh delapan kali) dari keinginan mencapai khatam 500 kali sebelum meninggalkan dunia fana ini. Semisal orang yang terus berusaha memperbaiki bacaan AlQur’an walaupun terbata-bata mendapat nilai kebajikan tersendiri di sisi Allah . berfirman dalam Surat Asy Syuura ayat 25. tidak berhenti di tengah jalan. Para Rasul dan Nabi meskipun sudah dalam keadaan maksum (suci). lebih baik dari pada sekali besar tapi kemudian berhenti”.yang kamu kerjakan Dan Dia memperkenankan (do’a) orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam Surat 39 ayat 53 :Allah swt. lebih dari itu yakni sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi.”Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Beberapa amalan dan kejadian yang dapat mendekatkan diri pada pertaubatan antara :lain Sikap sabar sewaktu menderita sakit atau penderitaan lain sehinga Allah menurunkan maghfirahNya.pengalaman dan pengetahuan (‘knowledge’). disadarinya bahwa setiap upaya perbaikan peringkat keimanan akan mendapat ujian tersendiri dari Allah yang Maha . membagi . kuat membaca buku agama dan koran dari jam 8. uswatun hasanah. Menghilangkan hijab-hijab yang menghalangi pancaran NurIllahi kedalam hati nurani dan akal pikiran yang sehat. sudah melaksanakan ibadah haji dua kali pada usia 2 bulan dan pada usia 79 tahun. Melakukan amal soleh besar (yang terpuji) dengan niat sebagai penebus (kompensasi) atas dosa yang dilakukannya. karena mahabbah (perasaan cinta) mereka kepada Allah dan rasa bencinya kepada bujukan dan tekanan iblis sebagai musuh Allah yang Maha Perkasa. janganlah “ kamu berputus asa dari rahmat Allah. Berjanji dengan sungguh-sungguh (nashuha) untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. bekal ketakwaan yang pantas dipertunjukkan pada yaumal hisab kelak. Dan orang-orang yang kafir bagi merekalah azab yang sangat keras. Membaca istighfar dengan sepenuh hati memohon ampun kepada Allah swt. .(kamu beruntung. dinaikinya tangga ketakwaan setingkat demi setingkat. selalu melaksanakan puasa Senin – Kamis. dan Dia menambah mereka dari karuniaNya. Subhanallah. memerintahkan agar mereka bertaubat. dan Dia mengetahui apa ”.Mengetahui lagi Maha Melihat terhadap hamba-hambaNya :Agar taubat dapat diterima diperlukan langkah-langkah amal berupa Penyesalan mendalam atas dosa yang telah diperbuat. berfirman Katakanlah: Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri.” Dan jika Allah melapangkan rizki bagi hamba-hambaNya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi.

menjawab: “Beliau adalah seorang manusia biasa. kehidupan pribadinyapun menunjukkan peningkatan ketakwaan yang luar biasa. Para ahli sejarah mengakui telah terjadi perubahan kualitas hidup dan arah pemikiran kenegaraan yang mencengangkan dalam waktu yang sangat singkat. bergerak naik dari yang baik ketingkat kebaikan yang lebih tinggi lagi. dan kemaksiatan besar kecil lainnya.Terpuji Cahaya tuntunan Nabi Muhammad saw.diturunkan oleh Rasulullah saw ‘Aisyah r. para ulama bermunajat pada Allah swt. berkata: “Tiada seorangpun yang paling mereka sukaiselain Rasulullah saw. dan para pengikutnya. Umar bin Abdul Aziz. tidak hanya dalam amal ibadah saja. apabila mereka melihat Nabi saw.” (HR. (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (keselamatan) di hari akhir dan yang banyak ”mengingat Allah Selain itu suri tauladan juga diberikan oleh Nabi Ibrahim as. Untuk sampai pada tingkat maksum yang berarti terpelihara dari cacat dan noda yang dapat menjatuhkan kehormatan diri. beliau mencuci bajunya sendiri. umat Islam memperoleh suri tauladan yang luar biasa melalui sosok pribadi terpuji bernama Umar bin Abdul Aziz. tapi meliputi juga cara hidup (‘way of life’) yang diikuti pengikutnya yang patuh dan taat terhadap ajaran yang terdapat dalam Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. penindasan dan fanatisme yang keras. tidak lebih dari dua tahun. durhaka pada orang tua. agar diturunkan pemimpin yang bermoral dan memiliki akhlakul karimah yang selalu berusaha mendekat pada perilaku Rasulullah saw.Menjauhkan diri dari hal atau perbuatan yang mendekatkan pada dosa syirik. cerdas dan kompeten memimpin rakyatnya. Dan barang siapa yang berpaling. termaktub dalam Surat Al Mumtahanah ayat 6: “Sesungguhnya pada mereka itu ada suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi siapa yang mengharapkan (pahala dari) Allah dan (keselamatan) pada hari akhirat. maka sesungguhnya Allah. Untuk ini beliau bersabda: “Demi Allah. di rumahnya?” “Aisyah r.rajin sholat malam. menjadi pemerintahan dengan paradigma baru. Tidak hanya restrukturisasi pemerintahan. sebelum di Isyra’ Mi’raj kan terlebih dahulu disucikan hatinya di sisi ka’bah oleh Malaikat atas perintah Allah swt... yaitu cara hidup yang diridhoi“ Allah swt. dari seorang putera pangeran yang serba kelimpahan fasilitas. meskipun beliau telah terpelihara dari dosa. tidak ada yang 22 . Nabi Muhammad saw.ibadah demi memohon keridhaan dan ampunanNya . salah seorang pewaris utama keteladanan yang .a. ditanya: “Apakah yang dikerjakan Rasulullah saw. sebagaimana tertera dalam Surat Al Ahzab ayat 21 yang berbunyi: “Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu adalah teladan yang baik bagimu. Seorang khalifah yang sangat sibuk mengadakan perubahan tradisi pemerintahan yang rendah penuh dengan kegelapan. Rasulullah saw.maghfirah Allah swt Setelah jaman wahyu Rasulullah saw.(dari tujuh puluh kali. Bukhari dari Abi Hurairah Karenanya taubat membuka jalan menuju inabah. kebebasan masa muda menjadi seorang ahli ibadah yang . tanpa banyak janji-janji.’Kelebihan Nilai Utama ‘Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah’ bermakna suri tauladan yang baik. Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha ”. kearifan dan kematangan sikapnya memberi warna mendalam pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkannya serta menumbuhkan perasaan simpati dihati rakyatnya. bersih.membunuh tanpa hak. serta bermaksud menyempurnakan kekurangan dan kekurang-khusu’kan amal . bahkan semakin diperbanyak taubatnya.. tetapi beliau tetap saja memohon ampunanNya. zina. kini muncul sosok pengikut setia. sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. yang patut jadi panutan dan teladan. Anas bin Malik r. seorang khalifah muda yang berahlak. pada masa kekuasaan Bani Umaiyah. Seluruh jajaran pemerintahannya mencoba mengikuti semangat hidup baru yang ternyata menimbulkan ketenangan dan kedamaian hati itu.a. yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk manfaat ummat. dan ber-taqarrub menuju ridho dan . dimana beliau merubah konsep milik pribadi menjadi semua adalah amanah titipan Allah.a. tapi nyaris tak terkejar ketika sang khalifah mengangkut seluruh kekayaan pribadinya diserahkan ke BaitulMal. selalu berusaha mengerjakan ibadah sunnah dan hidup sangat sederhana Sebagai khalifah yang waktu itu baru berusia 35 tahun. memerah susu kambingnya sendiri dan melayani dirinya sendiri”.tauladan hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat Dalam upaya menemukan panutan atau pemimpin yang bisa diteladani. sesungguhnya aku memohon ampunan Allah dan bertaubat kepadaNya dalam sehari semalam lebih . Walaupun demikian. Proses perubahan kultuur ini beliau laksanakan dalam waktu yang sangat singkat. adil dan sejahtera. Setelah sekian lama ditinggal manusia mulia utusan Allah swt. Sudah barang tentu tidak ada keraguan sedikitpun pada sikap dan tindakan beliau untuk kita jadikan .

tawadhu’ tidak arogan dalam sikap dan penampilan.berdiri (untuk menyambutnya). Rasulullah saw. Allah meyakinkan bahwa Dia Maha Berpengetahuan terhadap segala sesuatu.(’Membagi Pengalaman dan Pengetahuan (‘Knowledge Para ahli dan praktisi berbagai bidang pada saat ini tengah berusaha menerapkan suatu sistem pengembangan analisa dan sistem desain baru melalui rangkaian proses aktivitas yang lebih spesifik.” .’makna ‘Islam sebagai rahmatan lil alamin Kesemuanya ini terjadi berkat kasih sayang Allah swt. Keberhasilan sistem pengembangan ini bergantung pada kemampuan mengangkat seluruh rangkaian nilai elemen pengalaman dan pengetahuan (‘all elements of knowledge value chain) termasuk di dalamnya identifikasi. Nilai-nilai terpuji yang terkandung dalam Uswatun Khasanah memberikan motivasi dan arah hidup yang diridhaiNya. seorang sahabat menanyakan penyebabnya. terhadap . bersabda: “Sungguh.Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah .Yang mengajar manusia dengan kalam ”. ‘Ali bin Abi Thalib berkata: “Rasulullah saw. Beliau menjawab: “Aku sangat mengkhawatirkan kemenangan umat Islam atas Persia yang penuh kemewahan dan wanita yang tidak menghargai dirinya dengan pakaiannya.satu dari seratus rahmatNya yang bergantung antara bumi dan langit Salah satu dari sifat-sifat wajib Allah yang harus diyakini oleh setiap ummat Islam adalah ‘ilmu’. Tidak ada yang tertinggal jauh dibelakang. Suatu hari beliau menangis. tidak dimungkinkan adanya eksklusifitas aktivitas yang terlepas dari totalitas mekanismenya. pemerintahan. juga dikenal sebagai Ilmu Ushuluddin yang membahas pokok-pokok dasar ajaran Islam yang .bersumber dari norma-norma naqli. menjaga lisannya (tidak sembarang bicara) kecuali pada hal-hal yang bermanfaat”. Dalam pengembangan sistem desain dan analisa baru untuk berbagai macam usaha (bisnis.’‘Knowledge Management Perkembangan teknologi industri. komputer dan networknya serta teknologi selular saat ini sangat membantu peningkatan fasilitas untuk melayani kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks dengan kadar kualitas yang berbeda. koleksi dan distribusi informasi. saat ini bekerja bersama dengan yang lain dalam satu atau lebih rangkaian inter-active team work. kemampuan mengorganisir permasalahan dan aplikasi solusinya serta kemampuan memperoleh knowledge dari berbagi sumber termasuk para eksekutif pendahulunya yang keseluruhannya terintegrasi dalam konsep pengertian . kedokteran dan lain-lain) yang berbasis teknologi informasi ini. beliau tidak memilih orang ambisius menjadi pemimpin dan sangat mengkhawatirkan gebyar kemewahan. ‘Ali bin Abi Thalib berkata: Rasulullah saw. bahkan sebagian ada yang dikaruniai ilmu pengetahuan yang lebih maju (‘advanced knowledge’) sehingga kehadirannya selalu diharapkan dapat ikut memajukan perkembangan ilmu dan teknologi serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan kehidupan ummat manusia. berakhlak mulia. hendaklah orang yang hadir memberitahukan kepada orang yang tidak hadir diantara kalian. Sesungguhnya orang yang menyampaikan sesuatu hajat orang yang tidak mampu menyampaikannya kepada pemerintah (penguasa).semua mahluk ciptaanNya dengan segala peristiwa dan permasalahannya :Surat Al ‘Alaq ayat 1 sampai dengan 5 berbunyi .’perolehan manfaat ‘ilmu amaliyah dan amal ilmiyah Ummat Islam sebagai individu maupun kelompok pada bidang dan kapasitasnya masing-masing. Kesemuanya ini meluaskan jangkauan dan mempercepat . Disamping itu dikenal Ilmu Burhani yakni pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pada alasan-alasan akliyah mantiqiyyah (berdasarkan logika).Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Dalam konsep Islam para ulama membedakan ilmu menjadi Ilmu Laduni yakni ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah swt.Iqra’ (Bacalah) dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan “ . pendidikan.Bacalah dan Tuhanmu itu amat mulia . Dari sinilah muncul hasrat untuk membagi pengalaman dan pengetahuan sebagai salah satu elemen nilai-nilai mulia khusnul khotimah dengan dorongan motivasi pemahaman . kepada hambaNya dengan menurunkan kebumi . niscaya Allah akan mengokohkan kedua kakinya pada hari qiamah”. membahas segala persoalan yang berhubungan dengan Allah swt 23 . kepada hambaNya melalui ilham. Sampaikanlah kepadaku keperluan orang yang tidak mampu menyampaikannya kepadaku. karena mereka tahu beliau tidak menyukai hal itu”.

Barang siapa mengharapkan syafaat.dilengkapi dengan modem yang dihubungkan dengn jaringan internet . dan berdo’a memohon kepadaNya Dalam berdzikir hendaknya disertai dengan perenungan mengenai apa yang didzikirkan . sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. sesuai sabda beliau: “Busana yang kau kenakan akan menyebabkan engkau dilindungi ”. beristirahat. memujinya. ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandungnya dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan. dengan diketemukannya perangkat keras dan software komputer serta jaringannya yang dikenal dengan Teknologi Informasi. selanjutnya dikumpulkan di alam barsah.lainnya Dengan berpegang teguh pada keikhlasan dan ketakwaan. Dalam alam ini manusia sudah mengikat janji bahwa hanya Allah swt.Pada saat ini. sewaktu bekerja. dimana dipertunjukkan titian rambut dibelah tujuh sebagai perlambang jalan kembali yang pernah dilewatinya semasa hidup di dunia. Bagi muslimah khususnya. penyebaran ilmu agama mencapai tempat-tempat yang dekat hingga tempat yang jauh terpencil. dia harus akrab dengan Allah dan RasulNya antara lain membiasakan diri beramal sunnah dan mengucapkan salawat untuk Nabi. selalu berusaha mendekat kepada Allah swt. Setelah melewati alam kubur dan alam barsah. saja yang akan disembah. sehingga apabila dia sampai dewasa dan (umurnya) sampai empat puluh tahun dia berdo’a: Yaa Tuhanku. tidak berjiwa. dan berakhir di alam akhirat Alam arwah adalah tempat berkumpulnya roh sebelum kehidupan di alam arham (rahim ibu) dan alam dunia.di dunia). busana yang dikenakannya akan sangat menentukan perolehan syafaat Rasul. dan berilah kebaikan kepadaku pada keturunanku.Rangkaian proses kehidupan berawal dari alam arwah turun ke alam rahim ibu keluar hidup di alam dunia. membaca . ummat Nabi Muhammad saw. setelah terjadi hari kiamat masing-masing diadili di alam hisab (pertanggungan jawab amal perbuatan . banyak berdzikir. kemudian masuk ke alam kubur. Ribuan websites. (bertaqarrub) dan berserah diri kepadaNya. dan setelah genap berusia 9 bulan atau kurang. Untuk kepentingannya sendiri. tunjukilah aku untuk mensyukuri ni’mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. janin dilahirkan kedunia sebagai bayi yang bersih tanpa noda. duduk atau sambil berbaring dengan lisan atau hati. tapi sebagai alternatif dapat cukup dari meja komputer yang . Rasul dan para Syuhada. berdiri.Mengisi pundi hidup dengan Dzikrullah dan Ridho-Ikhlas karena Allah . mailing lists yang mengajarkan dan mendiskusikan agama Islam tersebar d isitus-situs internet. penuh konsentrasi 24 . harus mencintai Allah dan RasulNya lebih dari cintanya pada yang lain. bisa dalam bentuk amal ibadah. Kedua orang tuanyalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kehidupan bayi tersebut yang kemudian dipengaruhi lingkungan duniawi. manusia diadili atas amal ibadah dan amal perbuatannya dengan saksi-saksi para Nabi. seorang ibu menanggung kesulitan demi kesulitan dan berusaha memelihara bayi dalam kandungan alam rahim dengan segala pengorbanan yang mungkin diberikan. dan agar aku (dapat) beramal saleh yang Engkau ridhoi. manusia akan mengalami ketenangan hidup bila terus memperbaiki derajat keimanan dan rasa takwa pada berbagai situasi dan permasalahan yang dihadapinya. bila tidak dzikir menjadi kosong. Sangat beruntung mereka yang mendapat syafaat dari Rasulullah saw. meniupkan roh ini kedalam janin yang berada dalam rahim ibu sewaktu berusia 4 bulan.firmanNya. beramal saleh dan bertaubat. Orang yang ingin belajar agama saat ini tidak harus pergi jauh berkunjung ke Mesir atau negara – negara di Timur Tengah. madrasah dan perguruan tinggi bahkan pesantren online dan perpustakaan maya (‘virtual library) tidak sulit didapatkan dengan mencarinya melalui alat pencari (‘search engine’). dan menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kanan dan sangat merugi orang yang sebaliknya. menuntut ilmuNya. berkat rahmat Allah swt. Dzikir harus dilaksanakan dengan khusu’.sebelah kiri Untuk mendapat syafaat. syukur ni’mah. Karenanya Allah swt. Kemudian Allah swt. sesuai Surat Al Ahqaaf ayat :15 “Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Dilaksanakan diwaktu lapang atau sempit. memerintahkan manusia agar berbut baik kepada kedua orang tuanya. menerima kitabnya dari . sehingga banyak yang ingkar janji sewaktu berada di alam roh dan berbalik menjadi penyembah dunia atau sesembahan . Kini tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa satu lokasi atau daerah dihamparan bumi ini tidak tersentuh oleh dakwah syi’ar Islam. berdialog denganNya.dan dikenali Berdzikir atau dzikrullah berarti selalu mengingat Allah pada berbagai macam kondisi.

sehingga keikhlasan menerima hasil (‘results’) setelah berusaha keras dan berupaya sebaik mungkin membuat denyut nadi kehidupannya .tidak terpengaruh suasana apapun disekitar kita. Kepada manusia diberikan kelebihan akal .” (Surat 13 ayat 28) Dalam hadits Qudsyi Allah berfirman yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. bukan semata-mata sebagai kewajiban orang beragama semata. Insya Allah 25 . yang dipandangnya kurang baik diterima dengan kesabaran. sedang hal-hal yang tampak menyenangkan ditanggapinya dengan rasa syukur dan kewaspadaan.” (Surat 33 ayat 41) “Apabila kamu telah selesai mengerjakan shalat. Segala yang ditetapkan Allah swt. Aku juga selalu menyebut namanya di kalangan yang lebih baik dari kalangannya. dan aku selalu bersamanya apabila dia selalu ingat kepadaKu. fauna dan flora sebagai mahluk ciptaanNya. Semua itu semakin disadarinya sebagai sifat kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambaNya. orang yang dilimpahi rahmat barakah khusnul khotimah akan mempersiapkan pundi bekal yang paling indah.”(Surat 4 ayat 103) “Orang-orang yang beriman hatinya tenteram karena mengingat Allah.kalbu yang membuat manusia mampu berikhtiar dengan program perencanaan dan pemilihan metode proses aktivitasnya. Ketakwaan sebagai perwujudan keikhlasan dan kepatuhan melaksanakan perintahNya dan menjauhi apa yang tidak dikehendakiNya. yang paling baik dan sebaik-baik bekal adalah takwa. sesuai ayat-ayatNya “Wahai orang-orang yang beriman. Allah swt. Apabila dia selalu menyebut di kalangannya. diwaktu duduk dan diwaktu berbaring. Akupun selalu mengingat kepadanya di dalam DzatKu. Dia meyakini bahwa Allah swt. :memerintahkan untuk selalu berdzikir. dengan habitat masing-masing mempunyai siklus hidup dan kapasitas daya tahan hidup yang berbeda-beda. Karenanya hati harus hadir. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Apabila dia selalu menyebut namaKu di dalam hatinya. Meskipun demikian jangkauan keberhasilannya ditentukan oleh apa yang dikehendaki Allah. telah memilihkan hasil yang terbaik dan tempat serta waktu yang paling memberikan hikmah buat manfaat . maka ingatlah kepada Allah diwaktu berdiri. dengan dzikir yang banyak.” Menjelang kembali ke kampung akhirat. berdzikirlah (dengan menyebut nama) kepada Allah. memahami makna dan .arti dari yang kita hajatkan Demi ketenangan dan ketenteraman hidup hambaNya yang beriman. sebagai Qada dan QadarNya diterima dengan penuh keikhlasan.berdetak lebih tenang dan teratur. Rasulullah saw.keberuntungan hidup dunia – akhiratnya Manusia. :bersabda bahwa Allah berfirman “Aku menurut yang menjadi prasangka hambaKu kepadaKu.

yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa…. “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya tanpa hikmah. yang menjadi Rahmatan Lil Alamin dan Uswatun Hasanah bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta Raya ini.. siang-malam. panas-dingin. Apa yang diciptakan Allah di alam semesta ini merupakan ciptaan yang Maha Sempurna dan tidak ada yang sia-sia. sesuai dengan firmanNya : “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka” (QS Shad 38 : 27). mempunyai unsur keseimbangan. (QS Al Mulk 67 : 3). Muhammad secara lahiriah adalah menunjuk kepada satu sosok seorang manusia biasa yang mempunyai sifat terpuji dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan seruan atau ajaran Tauhid kepada seluruh umat manusia. Jadi suatu kesempurnaan adalah satu keseimbangan antara dua sifat atau unsure yang dikotomis atau bertolak belakang. “…Ya Tuhan kami. siang-malam. maka peliharalah kami dari siksa neraka” (QS Ali Imran 3 : 191). baik sifat maupun bentuknya. terutama peristiwa Isra’ dan Mi’raj-nya beliau. yaitu : Pertama. sebab apabila hanya ada satu sifat saja atau ada baik saja. kesesuaian dan keharmonisan dalam hal apapun. Di dalam Al Qur’an telah diterangkan bahwa Muhammad SAW adalah contoh yang paling baik bagi umat 26 . serba baik dan lain sebagainya. beliau akan senang apabila seluruh umatnya dapat mencontoh semua teladannya. atau ada siang saja. sesuatu yang tidak seimbang. serba tahu. besarkecil dan sebagainya. Yang demikian itu adalah anggapa orang-orang kafir. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Sebagai manusia biasa. banyak umat Islam merasa tidak perlu mencontoh semua apa yang telah diteladani oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kajian Tauhid. Misalnya seperti : baikburuk. 23 March 2009 Pada tanggal 12 Rabiul awal tahun gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi yang lalu telah lahir seorang manusia yang menjadi Rahmatan Lil Alamin dan menyandang derajat keterpujian yang tidak terukur ketinggian dan kesempurnaannya serta kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Katakanlah : “sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia biasa seperti kamu.” (QS Al Kahfi 18 : 110). bahkan beliau akan lebih senang lagi apabila ada umatnya yang dapat melebihi beliau. panjang-pendek. Muhammad merupakan prothotype manusia sempurna yang patut menjadi Uswatun Hasanah bagi seluruh umat manusia. yakni Manusia sempurna adalah sosok manusia yang serba bisa.NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI USWATUN HASANAH BAGI UMAT YANG INGIN MENEMUI ALLAH Written by Abu Irsyad Monday. tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. kesempurnaan yang paling sempurna pada hakikatnya adalah Allah SWT itu sendiri. maha Suci Engkau. pria-wanita. Kata Muhammad apabila kita renungkan lebih dalam lagi dapat diartikan secara lahiriah maupun secara batiniah. Sebutan “Manusia Sempurna” sering disalahartikan oleh sebagian besar umat Islam. Padahal jika kita kaji dan renungkan kembali hakikat dari istilah “Sempurna” itu. Berdasarkan firman tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa apa yang terjadi dan apa yang dicipta di alam semesta ini adalah suatu kesempurnaan yang tidak sia-sia. baik lahir maupun batin. indah-jelek. atau ada dingin saja. Padahal sebagai Guru Besar bidang Tauhid Islam. terpuji-tercela. hal itu bukanlah suatu yang dapat disebut sempurna. Maka lihatlah berulang-ulang adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang”?. Manusia tersebut adalah Ahmad yang kemudian menyandang nilai-nilai Ke-Muhammad-an yang sangat tinggi sehingga beliau berhak menyandang gelar Muhammad yaitu yang sangat terpuji dan selalu dipuja dan dipuji. Dengan dalih bahwa kita tidak akan sanggup mencapai derajat sempurna seperti Nabi Muhammad. kesepadanan.

barang siapa melihat aku. Padahal setiap harinya mereka selalu mengatakan : “Aku telah menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku telah menyaksikan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah”. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segalanya” (QS Al Ahzab 33 : 40). agar kita dapat mengingat Allah sebanyak-banyaknya. dapat disimpulkan bahwa Rasulullah adalah contoh yang paling baik bagi umat manusia yang ingin mengharapkan bertemu dengan Allah di dunia ini.com/2010/10/nabi-muhammad-saw-sebagai-uswatun. sesungguhnya telah melihat Sang Maha Benar” (HR Bukhari Muslim). Saat seperti itu. mungkin didasari oleh rasa hormat. Dalam ayat tersebut terdapat kata “yarjulloha” yang berarti mengharap Allah. padahal bunyi sebenarnya adalah “Laqod kaana lakum fii Rasulillahi uswatu hasanatun liman kaana yaarjullohu walyaumil akhirawadzakarooloha kasyiron”. kecintaan dan menunjukkan kebesaran sifat beliau kepada masyarakat . wa man roaini. ikutilah aku. “Yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT adalah Cahaya-ku. Hal ini diakibatkan karena mereka belum dapat meneyerap Muhammad dalam arti nilai-nilai keterpujian. “Orang-orang yang telah kami beri Al Kitab. http://wwwirone. Berdasarkan ayat tersebut. Kedua. yaitu saksinya seorang pesaksi yang menyaksikan kepada siapa dia bersaksi. Kalimat Syahadat tersebut mempunyai makna yang sangat dalam sekali. Bahkan kalau boleh dipertegas lagi ayat tersebut bermakna : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang paling baik bai kamu. Sebagian ahli tafsir. wahai Jabir (HR Ibnu jabir). mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. sebagaimana biasa umat Islam Indonesia senantiasa merayakan dengan berbagai acara. di setiap aktivitas hidupnya dalam bermasyarakat. 27 . atau mengharapkan pahala Allah. apalagi menumbuhkannya dalam kehidupan sehari-harinya. yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan menemui Allah dan Hari Akhir dan mengingat Allah sebanyak-banyak” (QS Al Ahzab 33 : 21). Tetapi yang sangat disayangkan adalah bahwa tidak semua umat manusia yang menyadari keberadaan anasir tersebut. wa ana ‘arabbi bi la ‘ain. innaroaitul haq” Aku ahmad tanpa huruf mim dan aku adalah ‘arabbi tanpa huruf ‘ain. “Muhammad itu sekali-kalilah bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup Nabi-Nabi. makna simbolis dari “wa asyhadu an la Muhammad Rasulullah” adalah sebuah pengakuan bahwa setiap diri telah ditempati oleh anasir Terpuji yaitu Nur Muhammad. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. tetapi yang benar adalah mengharapkan Allah semata. dan juga bertemu dengan hari akhir. Sehingga tidaklah mengherankan apabila banyak orang yang mengaku umat Muhammad atau umat yang sangat terpuji. banyak yang menterjemahkan ayat tersebut dengan iftiro atau menambah-nambahkan ayat tersebut dengan kata “mengharapkan rahmat Allah”. padahal mereka mengetahuinya” (QS Al Baqarah 2 : 146). kadang-kadang tanpa disadari. Katakanlah : “Jika kamu benar-benar mencintai Allah. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu” QS Ali Imran 3 : 31). yang telah dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali. “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Jadi bukan mengharapkan rahmat Allah atau mengharapkan ridha Allah. Secara hakikat.blogspot. Hal ini sesuai dengan firman Allah . justru banyak melakukan perbuatan tercela. yang harus diimani dan diikuti sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur’an dan juga sabda Nabi Muhammad SAW : “Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam dirimu ada Rasulullah …” (QS Al Hujurot 49 : 7). Sebab mustahil kita dapat mengingat Allah apabila kita belum pernah bertemu dan melihat Allah.html ETIKA MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW Pengantar Menyambut kehadiran hari kelahiran nabi Muhammad SAW.manusia yang menghendaki perjumpaan dengan Allah ketika kita masih hidup di atas dunia. atau mengharapkan rezeki Allah. Muhammad secara batiniah adalah suatu anasir Yang Bersifat Terpuji. “Ana ahmad bi la mim. yaitu bagi orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah”.

agar supaya orang-orang beriman di belakang mereka dapat mengambil pelajaran pada kecerdasan Rasulullah. menyintai membela bahkan mengorbankan segalanya demi Rasulullah. bilaman beliau sungguh-sungguh melaksanakan akan mendapat hasil sesuai dengan tingkat kerjanya. prinsipnya setiap tindakan ibadah secara umum tidak harus didukung oleh Nash yang kongkrit. oleh sebagian ulama' pernah dipers oalkan/diharamkan. sesungguhnya kamu benar-benar pada jalan yang lurus ” . nilai kekhususannya hanya karena Nabi Muhammad menerima wahyu. pada Ulul Albab terdahulu pernah dibahas secara detail tentang tindakan hukum. Allah mengabadikan perintah tersebut pada surat Al Hasyr ayat 9-10. umat Islam yang memperingati kelahiran nabinya. tidak ubahnya melaksanakan perintah dakwah. Ayat i ni menyerukan pada umat Islam. Pernyataan Allah. dengan judul Etika Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. membicarakan tentang ajaran Islam. khususnya yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. mengajarkan al-Qur'an dengan papan tulis atau slide. dengan memperingati Maulid Nabi. tapi bagaimanapun superioritas Nabi Muhammad dalam aspek apapun beliau tetap MANUSIA. Hukum Peringatan Hukum memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. dapat bersandar pada dalil-dalil umum diantaranya ialah : Perintah dakwah tertulis pada al-Qur'an surat al-Haj j ayat 67. peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu khas. penulis memberikan sumbangan pikiran. seperti kasus pada Perang Uhud. serulah mereka pada ajaran Tuhanmu. diwahyukan kepadaku bahwasanya Ilahi (Tuhan) kamu adalah Ilah yang Maha Esa. sebagaimana sering dilakukan umat tauhid terdahulu. yang terikat oleh hukum-hukum kemanusiaan. Allah memuji sebagai Uswatun Khasanah. agar berdakwah menyampaikan syari'at Islam. pada waktu Rasul mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshor. 28 . diantaranya pada waktu perang khondak. meskipun bukan beliau sebab kehancurannya. tidak pernah memerintahkan agar mengajarkan agama dengan papan tulis. Misalkan umat Islam. dalam sudut apapun beliau harus dipandang atau ditempatkan sebagaimana manusia secara umum. maka jangan sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syari'at ini. tidak dapat diharamkan. berbunyi : “ Bagi tiap-tiap umat kami tetapkan syari'at yang mereka lakukan. beliau menyatu dengan rakyatnya ikut menggali lubang-lubang parit. Etika Peringatan Dalam al-Qur'an. menempatkan keadaan Nabi Muhammad SAW sebanding dengan Allah. dan mendapatkan teguran bilamana keliru memecahkan masalah pada zamannya. sebaliknya bilamana beliau lalai atau lengah atau kurang sungguh akan mendapatkan akibat negatif. Laki-laki dan perempuan yang berciuman tidak dapat dihalalkan karena tidak ada nash yang jelas (tekstual). karena dalam al-Qur'an dan hadist. melainkan dap at ditunjang oleh Nash Umum. maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan Mohonlah ampun kepada-Nya dan kecelakaan besar bagi orang yang mempersekutukan” . Allah sendiri sering memberikan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. beliau bukan malaikat apalagi Allah. sedangkan pelaksanaan wahyu dikembalikan lagi pada kesungguhan nabi. karena tidak ada dalil secara Nash yang menjelaskan. Demikian juga. banyak sekali ayat-ayat Allah yang memerintahkan kepada oran g-orang beriman agar mentaati. Muhammad sebagai manusia biasa diantaranya tertulis pada surat Fushilat ayat 6 berbunyi : Katakanlah : “Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Untuk menghindari tindak kesyirikan/pengkultusan pada nabi Muhammad SAW saat memperingati maulid nabi.telah melakukan pemujaan kepada nabi di luar batas-batas syar'ih. agar mereka kembali pada jalan yang lurus. beliau bukan malaikat apalagi kemanusiaan.

tiada Ilah melainkan Dia (Allah) maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan (At Taubah : 31). Dalilnya sebagai berikut : Orang-orang Yahudi berkata : “Uzair itu putra Allah” dan Orang Nasrani berkata : “Almasih itu putra Allah”. berilah aku dari sisi engkau. yang mengajak kepada manusia beribadah kepada Allah bukan kepadanya. barangkali didasari oleh rasa kekaguman terhadap mukjizat yang dibawanya. Padahal Rasul Allah tidak pernah dapat mendatangkan bencana atau manfaat. diantara ialah : Yang pertama. ancamannya neraka jahannam. safa'at . orang yang menjadikan nabi memiliki kekuasaan yang sama dengan Allah. dapat memberikan ampunan. Hikmah dan Kenabian. Dari ayat di atas. padahal mereka hanya disuruh mengabdi pada Tuhan yang Tunggal. menyebut Allah dengan istilah Robb. lalu disimpulkan Putra Allah atau bagian dari Allah. dalilnya sebagai berikut : Katakanlah : “Sesungguhnya Aku tidak kuasa mendatangkan kemudhorotanpun kepadamu dan tidak pula kemanfaatan” (QS. Menurut tinjauan bahasa istilah Robb artinya pem ilik atau penguasa. lalu Dia berkata kepada manusia : “Hendaklah kamu beribadah kepadaku bukan beribadah kepada Allah”. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan. seorang anak yang baik. karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan kamu tetap mempelajarinya. Al Jin : 21). Menjadikan nabi sebagai Robb disamping Allah ialah. teksnya sebagai berikut : Disanalah Zakariyah menyeru pada Robbnya seraya berkata : “Ya Robbku. telah ditegaskan bahwa nabi adalah manusia. mengibadahi nabi merupakan tindak kesyirikan. Allah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an bentuk-bentuk pengkultusan umat kepada nabinya. mereka dilaknat Allah karena berpaling (Surat At Taubah ayat 30). Dalilnya sebagai berikut : Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai penguasa-penguasa (Arbaban) dan Almasih putra Maryam. Sikap orang-orang Yahudi yang telah menjadikan nabinya sebagai putra Allah. Kedua. 29 . Seperti tertulis pada surat Al Maidah ayat 73 berbunyi sbb : Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari tiga. Nabi Zakariyah ketika berdo'a. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Robb (penguasa) apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah berserah diri” . Padahal sekali-kali tidak ada Ilah (Tuhan) melainkan Allah yang bersifat Tunggal. sesungguhnya engkau maha mendengar do'a ” (Ali Imron : 38). menjadikan nabi sebagai anak Allah. Demikian itu ucapan yang meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Sehingga mereka banyak bertasbih tidak hanya ke Allah saja melainkan juga kepada Rasulullah. Akan tetapi (dia selalu berkata) : “Hendaklah kamu menjadi orang-orang ROBBANI. bacaan shalawat tidak dioperasionalkan pada kehidupan yang riil yaitu menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup dari gangguan o rang-orang kafir Quraisy dan memelihara kemurnian ajarannya setelah beliau wafat melainkan dijadikan do'a yang berisi harapan mendapatkan berkat dari beliau. kekal selama-lamanya. demikian juga Nabi Nuh. Menjadikan Nabi sebagai Robb disamping Allah. hal itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa kecuali Allah sebagai pencipta Alam.Pada surat Ali Imron ayat 79-80 disebutkan : Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab. nikmat atau siksa. tapi kadang-kadang manusia tidak menyadari bahwa mer eka tengah mengibadahi Nabi. Robbul'alamin artinya penguasa alam. tanpa membedakan adanya variabel pemberian. pasti orang-orang itu ditimpa siksaan yang pedih .

Pada awalnya. Setelah Rasul Allah wafat. dimana saat itu banyak membicarakan tentang kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad SAW. sementara kaum pembaharu menjawab bahwa pembaruan pemikiran yang dicanangkan untuk menjawab masalah-masalah baru merupakan aplikasi ajaran Rasul. hingga diluar batas-batas kemanusiaannya. mungkin hanya merupakan sistem untuk menjatuhkan kaum pembaru. pada generasi berikutnya sudah menjadi kepercayaan (aqidah). Ketiga. hanya sekedar alat mendekatkan diri kepada Allah. Allah pada ayat tersebut. agama Allah semakin berkembang ke daerah-daerah. tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. meskipun mempercayai Allah dan tidak bermaksud menyembah/beribadah/menyeru. Daerah yang dijadikan Missi Dakwah para Rasul. kemudian Abu Bakar memberikan kesadaran dengan membacakan ayat Allah yang berisi Rasul-rasul Allah akan wafat sebagaimana manusia pada umumnya. Dalam mempertahankan ide dan mendapatkan pengikut kaum anti pembaharu. menjelaskan orang-orang yang menyeru berhala-berhala. sering memberikan penilaian bahwa pemikiran kaum pembaharu telah meninggalkan ajaran Rasul. misalnya kota Madinah dan Mekkah di zaman Nabi Muhammad. sedangkan ulama' yang tinggal di daerah lama. Aspek kedua yang dapat menimbulkan pengkultusan kepada Rasul adalah kecintaan tanpa Ilmu Pengetahuan. beliau sangat marah dan mengatakan : “Siapa yang mengatakan Nabi meninggal akan saya pancung lehernya. mereka tinggal mempertanggung jawabkan amalnya di dunia. tetap ditempatkan sebagai tindakan kesyirikan.Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Dengan penjelasan diatas semoga dapat menjadi alat pengontrol bagi umat Islam dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit umat agama yang sangat menyintai Nabi dan menginginkan agar masyarakat menyintai. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang pendusta dan ingkar” (QS. 30 . Dengan demikian setelah Nabi wafat. banyak menekankan argumentasinya pada kebesaran-kebesaran Rasul Allah. sementara kaum pembaharu telah meninggalkan ajaran Rasul. kecintaan kepada Rasul tanpa ilmu pengetahuan. Umar bin Khattab ketika mendengar Nabi Muhammad meninggal. kuburan atau berhala merupakan benda-benda pasif. Ada 2 keadaan yang dapat menyebabkan orang-orang beriman menyekutukan Rasul-rasul Allah. dan Allah lebih mengetahui orangorang yang menerima petunjuk (QS. Al Qoshosh : 56). Orang yang meninggal sudah selesai kiprahnya di dunia. Az Zumar : 3). Muhammad tidak mati melainkan hanya menghadap kepada Allah”. Dalilnya sbb : Ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih (dari syirik) dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata : “Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”. karena orang yang sudah meninggal. Pertama perebutan pengaruh antara kaum pembaru dengan kaum tradisional. biasa lebih baik dari daerah-daerah yang tidak disinggahi dakwah Rasul. Sesungguhnya Allah akan memutuskan diantara mereka tentang apa yang mereka berselisih kepada-Nya. lalu mereka membesar-besarkan Nabi sampai menyamakan dengan Allah. Pandangan Sahabat Rasul tersebut semata-mata didasari oleh rasa kecintaan dan kekhawatiran ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Menjadikan Nabi sebagai Sarana/Alat/washilah mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Umar bin Khattab menyadari kekeliruannya. timbullah b erbagai permasalahan yang sebelumnya tidak pernah ada di zaman Rasul masih hidup. keluarga nabi dan kubur nabi sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah merupakan bentuk kesyirikan. Ulama' yang tinggal di daerah baru dituntut untuk menjawab permasalahan tersebut lalu timbullah pemikiran-pemikiran baru. lalu menjadikan nabi. kedua. lalu mereka menyeru dan memohon kepadanya.

sebagai reaksi atas perayaan natal umat Nasrani. Assalaamu alaikum wr. tidak pernah dicontohkan dan juga tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. di antaranya adalah perayaan tahun baru. maulid Nabi sAW bahwa termasuk maulid Ali bin Abi Thalib. Hukum Merayakan Maulid Nabi SAW Mereka yang sekarang ini banyak merayakan maulid nabi SAW seringkali mengemukakan dalil. Wassalaamu ‘alaikum wr. Bahkan para shahabat beliau pun tidak pernah kita baca dalam sejarah pernah mengadakan ihtifal secara khusus setiap tahun untuk mewujudkan kegembiraan karena memperingati kelahiran Nabi SAW. Sehingga terjadi interaksi yang majemuk dan melahirkan berbagai pengaruh satu sama lain. Hal itu seperti yang ditulis pada kitab Al-A’yad wa atsaruha alal Muslimin oleh Dr. umat Islam dan Nasrani hidup berdampingan. meski tidak jarang dicacat oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya.“Tentang Maulid Nabi Muhammad SAW” ketegori Muslim. para shahabat bahkan para ulama salaf di masa selanjutnya. Pak ustadz. Beliau telah memberi jawaban secara bertulis: Adapun perbuatan menyambut maulid merupakan bid’ah yang tidak pernah diriwayatkan oleh para salafush-shaleh pada 300 tahun pertama selepas hijrah. maulid Hasan dan Husein serta maulid Fatimah dll. Dan ada banyak versi tentang siapa yang memulai tradisi ini. Perayaan seperti ini secara fakta memang tidak pernah diajarkan. saya mau bertanya seputar tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang setiap tanggal 12 Rabiul Awwal selalu diperingati oleh banyak ummat Islam di Indonesia. Dan juga bagaimana hukumnya? Terima kasih atas jawabanya. Disebutkan bahwa para khalifah Bani Fatimiyyah mengadakan perayaan-perayaan setiap tahunnya. Perayaan maulid nabi SAW secara khusus baru dilakukan di kemudian hari. Fakta yang sesungguhnya dari kehidupan Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau pada tiap ulang tahun kelahirannya melakukan ritual tertentu. asyura. Versi lainnya lagi menyebutkan bahwa perayaan maulid dimulai tahun 604 H oleh Malik Mudaffar Abu Sa’id Kukburi. wb. Sulaiman bin Salim As-Suhaimi hal. Namun perayaan itu penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji. 31 . Hawi li al-Fatawa Syaikhul Islam tentang maulid serta Ibn Hajar Al-Asqalani ketika ditanya mengenai perbuatan menyambut kelahiran nabi SAW. . wb. Sebagian mengatakan bahwa konon Shalahuddin Al-Ayyubi yang mula-mula melakukannya. Mereka berargumentasi dengan apa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau. Bahkan upacara secara khusus untuk merayakan ritual maulid nabi SAW juga tidak pernah kita dari generasi tabi’in hingga generasi salaf selanjutnya. Karena saat itu di Palestina. Di antaranya: 1. Versi lain menyatakan bahwa perayaan maulid ini dimulai pada masa dinasti Daulah Fatimiyyah di Mesir pada akhir abad keempat hijriyah. 285-287. Maksum Jawaban Assalamu ‘alaikum wrahmatullahi wabarakatuh.

apalagi dengan hamba Allah yang seluruh hidupnya bergembira dan bersyukur dengan kehadiran Ahmad dan meninggal dengan menyebut Ahad ? 3. Tsuwaibah. malam yang bercahaya-cahaya. maka tergolong dalam perbuatan bid’ah hasanah. Misalnya cerita tentang diringankannya siksa Abu Lahab itu. yaitu saat kelahiran. Demikian juga dengan pujian dari Ibnu Katsir. Kalau pun mau berittiba’ pada hadits itu. sama sekali tidak bisa dijadiakan landasan perintah untuk melakukan sermonial khusus di hari itu. 32 . Perkara ini dinyatakan dalam sahih Bukhari dalam kitab Nikah. Bahkan Ibnu Katsir juga membicarakannya dalam kitabnya Siratunnabi jilid 1halaman 124.Jika sambutan maulid itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar syari’ah. Selain karena hari itu merupakan hari dinaikkannya laporan amal manusia. Dia tidak setiap tahun merayakan kelahiran nabi dengan berbagai ragam seremoni. Hujjah lainnya yang juga diajukan oleh para pendukung maulid Nabi SAW adalah apa yang mereka katakan sebagai pujian dari Imam Ibnu Hajar al-’Asqalani. ‘Al-Durar al-Kamina fi ‘ayn al-Mi’at althamina’ bahwa Ibnu Kathir telah menulis sebuah kitab yang bertajuk maulid Nabi di penghujung hidupnya. Selain pendapat di atas. Para pendukung maulid nabi SAW juga melandaskan pendapat mereka di atas hadits bahwa motivasi Rasulullah SAW berpuasa hari Senin karena itu adalah hari kelahirannya. Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimasyqi menulis dalam kitabnya Mawrid as-sadi fi Mawlid al-Hadi : Jika seorang kafir yang memang dijanjikan tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya diringankan siksa kuburnya tiap Senin. utama. bukan berarti orang yang tiap tahun merayakan lahirnya nabi SAW akan mendapatkan keringanan siksa. Demikian juga dengan alasan bahwa Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin. Abu Qatadah Al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari Senin. malam yang menggembirakan bagi kaum mukmin. Kalau pun kegembiraan Abu Lahab itu melahirkan keringanan siksanya di neraka tiap hari Senin. seharusnya umat Islam memperbanyak puasa sunnah hari Senin. Sebab Ibnu Katsir hanya memuji malam hari di mana Nabi SAW lahir. karena hari itu merupakan hari kelahirannya. Akan tetapi jika sambutan tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syari’ah. terang benderang dan bersinar-sinar dan malam yang tidak ternilai. Ibnu Hajar telah menulis di dalam kitabnya. Menurut mereka. Nabi Muhammad SAW. mereka mengatakan bahwa Abu Lahab yang diringankan siksanya itu pun hanya sekali saja bergembiranya. kitab as-siyam Pendapat yang Menentang Namun argumentasi ini dianggap belum bisa dijadikan landasan dasar pensyariatan seremoni maulid nabi SAW. 4. yang saat itu memberi kabar kelahiran Nabi SAW. namun tidak sampai memerintahkan penyelenggaraan seremonial. Itulah hari aku dilahirkan dan itulah juga hari aku diangkat menjadi Rasul. bukan menyelenggarakan seremoni maulid setahun sekali. karena yang saat dilakukan bukan berpuasa. 2. tapi melakukan berbagai macam aktifitas setahun sekali. Hal itu karena Abu Lahab ikut bergembira ketika mendengar kelahiran keponakannya. Malam kelahiran NabiSAW merupakan malam yang mulia. maka tidak tergolong di dalam bida’ah hasanah. menjawab. Hujjah ini tidak bisa dipakai. malam yang suci. Hadits ini bisa kita dapat di dalam Sahih Muslim. Meski dia sediri tidak pernah mau mengakuinya sebagai Nabi. dan malam yang diberkahi. Bahkan ekspresi kegembiraannya diimplementasikan dengan cara membebaskan budaknya. mereka juga berargumentasi dengan dalil hadits yang menceritakan bahwa siksaan Abu Lahab di neraka setiap hari Senin diringankan.

Sehingga bukan melulu untuk konsumsi otak. mereka menjadikannya hari raya dan hari libur serta bersenang-senang. Dalam logika berpikir pendukung maulid. bukan bagian dari ritual ibadah. bukan dalam masalah sosial kemasyarakatan atau masalah muamalah. Dan akhirnya. kira-kira seremonial maulid itu didudukkan pada posisi seperti buku. Para pendahulu kita sudah berbeda pendapat sejak masa yang panjang. kebiasaan agama lain itu haram hukumnya untuk diikuti. Dankeberadaan buku-buku itu justru akan membuat umat Islam semakin mengenal sosok beliau. Sehingga bukan masanya lagi buat kita untuk meninggalkan banyak kewajiban hanya lantaran masih saja meributkan peninggalan perbedaan pendapat di masa lalu. karena buku itu hanyalah sarana. tidak ada perintah atau anjuran untuk membukukan sejarah kehidupan beliau. Sementara di masa sekarang ini. kecuali bila ada dalil yang secara langsung melarangnya secara eksplisit. Karena kisah nabi disampaikan dalam bentuk syair yang indah. Buat kalangan mereka. Kedudukannya sama dengan seorang yang menulis buku tentang kisah nabi SAW. hanya lantaran masalah ini. saling caci dan saling menghujat. kita justru sedang berada di depat mulut harimau sekaligus buaya. saling tuding. Sebab dalam pandanga mereka. di antara perayaan-perayaan yang penting bagi mereka adalah perayaan hari kelahiran Isa al-Masih. tetapi juga menjadi konsumsi hati dan batin. para penentang maulid mengatakan bahwa semua bentuk perayaan maulid nabi yang ada sekarang ini adalah bid’ah yang sesat. Kita sedang menjadi sasaran kebuasan binatang pemakan bangkai. Sehingga haram hukumnya bagi umat Islam untuk menyelenggarakannya atau ikut mensukseskannya. Lalu perayaan-perayaan ini di warisi oleh orang-orang Kristen. Jawaban dari Pendukung Maulid Tentu saja para pendukung maulid nabi SAW tidak rela begitu saja dituduh sebagai pelaku bid’ah. Bahkan seharusnya umat Islam lebih banyak lagi menulis dan mengkaji buku-buku itu. memang telah kita warisi dari zaman dulu. dipelajari. Mereka menyalakan lilin-lilin. Dahulu para penguasa Mesir dan orang-orang Yunani mengadakan perayaan untuk tuhan-tuhan mereka. tentu saja bukan pada tempatnya untuk menjadikan perbedaan pandangan ini sebagai bahan baku saling menjelekkan. Sehingga tdak bisa diukur dengan ukuran bid’ah. Adapun seremonial maulid itu oleh para pendukungnya diletakkan di luar ritual ibadah formal. Bukanlah waktu yang tepat bila kita saling bertarung dengan sesamasaudara kitasendiri. Dan semua itu bukan termasuk wilayah ibadah formal melainkan bidang muamalah. Lalu kalau sekarang ini umat Islam memiliki koleksi buku sirah nabawiyah. membuat makananmakanan khusus serta mengadakan hal-hal yang diharamkan. Kesimpulan Sebagai bagian dari umat Islam. sebagai umat Islam. bahkan disampaikan dalam bentuk seni syair tingkat tinggi. melainkan dibacakan. Bedanya. yang namanya bid’ah itu hanya terbatas pada ibadah mahdhah saja. Di mana umat Yahudi. Di mana hukum yang berlaku bahwa segala sesuatu asalnya boleh. sejarah nabi SAW tidak ditulis. belum pernah ada buku yang khusus ditulis tentang kehidupan beliau. Sebaliknya harus dijauhi. suka atau tidak suka. Kalau pun kita mendukung salah satunya. Perbedaan pandangan tentang hukum merayakan maulid nabi SAW. apakah hal itu mau dikatakan sebaga bid’ah? Tentu tidak. barangkali kita ada di salah satu pihak dari dua pendapat yang berbeda.Bahkan mereka yang menentang perayaan maulid nabi ini mengaitkannya dengan kebiasaan dari agama sebelum Islam. Nasrani dan agama syirik lainnya punya kebiasaan ini. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkannya atau mencontohkannya. Bahkan hingga masa salah berikutnya. 33 . Padahal di masa Rasulullah SAW.

Syaikh Dr.” Kenyataan saat ini telah membuktikan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 34 . http://blog. agar perayaan itu bukan sekedar seremonial belaka. pemubadziran makanan atau harta. maka jika ingin berubah menjadi ummat yang maju dan bermartabat.re.id/tentang-maulid-nabi-muhammad-saw. nikmat keberlangsungan risalah. membantu dan mengisi kekurangan masing-masing. ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Dan berbicara atau membicarakan nikmat sangatlah dianjurkan oleh syariat dan sangat dibutuhkan. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan adanya awan itu bukanlah hujan. praktek yang mengancam jiwa dengan berdesak-desakan atau rebutan makanan.. Kebiasaan mengabaikan teladan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata membawa kita kepada kemunduran derajat hidup. mengingat misinya yang universal dan abadi.Sebaliknya. Kita harus tinggalkan sikap menyepelekan dan mengabaikan uswahtul hasanah Rasulullah SAW. Imam Ibnu ‘Atho’illah dalam kitab Al-Hikam menyatakan :“Bagaimana mungkin keadaanmu akan berubah menjadi luar biasa. ikhtilath atau campur baur laki-laki dan perempuan. berkurban untuk alam. Oleh karena itu. misi yang Allah swt. mengungkapkan dalam situs beliau:“Ketika kita berbicara tentang peristiwa maulid ini. Peringatan maulid itu dalam rangka mengingat kembali sejarah kehidupan Rasulullah saw. kita harus merubah kebiasaan kita. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan adanya awan adalah wujudnya buah-buah pepohonan”. menguatkan. Kita harus bersungguh-sungguh dan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengenal dan mengikuti teladan Rosulullah SAW dalam hidup ini. dibandingkan dengan ummat-ummat lain di hampir semua bidang kehidupan. dan lainnya yang bertentangan dengan syari’at. maka para pemangsa itu akan semakin gembira. Yusuf Al Qaradhawi. Allah SWT berfirman : “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah segala sesuatu yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. sedangkan kamu belum mau merubah kebiasaan-kebiasaaan hidupmu”. Seperti tahun-tahun sebelumnya Perayaan Maulid berlangsung di bebarapa tempat. Wallahu a’lam bishshawab. kita justru harus saling membela. maka yang harus kita lakukan adalah mau dan berani merubah kebiasaan hidup kita ini. laut misalkan. Imam Ibnu Atho’illah menyatakan : “Janganlah kamu membanggakan warid yang belum kamu ketahui buahnya. jika kondisi kehidupan kita ingin berubah.23. Ketua Persatuan Ulama Internasional.htm Hari ini Jumat 26 Februari 2010 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1431 H. Ar-Ra’du : 11). Kalau kita terjebak untuk terus bertikai. Perbedaan pandangan sudah pasti ada dan tidak akan pernah ada habisnya. tegaskan sebagai rahmatan lil’alamin. bahwa disebabkan belum bersungguh-sungguhnya kita dalam meneladani Rasulullah SAW dalam mengarungi perjuangan hidup. mengingat kepribadian beliau yang agung. Hari Kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW. nikmat kelanjutan kenabian. Kesungguhan kita dalam mengikuti teladan Rasulullah SAW secara utuh dalam mengarungi perjuangan hidup ini adalah kunci menuju kehidupan ummat yang lebih maju dan bertartabat di masa yang akan datang. bahkan ada yang mengarah ke praktik syirik dengan mengadakan sesajian. Perayaan Maulid dibeberapa daerah sudah menjadi tradisi. maka kehidupan kaum muslimin saat ini cenderung terperosok menjadi ummat terbelakang.or. Dibalik semua perayaan yang berlangsung tersebut ada hal yang paling penting kita maknai. ada yang berlangsung sangat meriah namun ada pula yang berlangsung sederhana. kita sedang mengingatkan umat akan nikmat pemberian yang sangat besar.

com/2010/02/hikmah-maulid-nabimuhammad-saw. hingga kaki beliau berdarah-darah. bangsa. sebagian besar umat muslim memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw. dapat kita pahami bahwa. Begitu banyak buku yang menceritakan sejarah panjang keemasan umat Islam saat beliau hidup. 35 12 . terdengar kabar tidak mengenakkan mengenai penyerangan Ponpes Al Ma’hadul Islam yang terletak di Desa Kenep. Namun demikian.html Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW OPINI | 16 February 2011 | 00:49 317 5 dari 5 Kompasianer menilai aktual Selasa ini. jika ingatan kita sedikit lupa di-refresh kembali.com) Ketika Rasulullah saw masih hidup misalnya. kebaikan dan keberkahannya tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang semasanya dan tidak pula berakhir dengan wafatnya.00 WIB." (Qs. Kepada Nabi Muhammad SAW. Jalan Diponegoro. yang berlangsung sekitar pukul 14. Wallaahu ‘a’lam bisshowaab. Pasuruan oleh ratusan orang bersarung. saat itu penduduk Thaif adalah salah satu penduduk yang paling menentang dakwah yang dilakukan umat Islam. Melihat itu. At-Taubah: 103). http://amriawan. Tidak hanya satu macam acara saja. di tengah peringatan tersebut. Namun hendaknya jangan terlalu bangga dahulu. Maulid Nabi Muhammad saw bukanlah dirayakan tetapi diperingati. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyirrahmati Muhammadin shallallahu `alaihi wa alihi. Ada banyak bentuk acara yang diselenggarakan di berbagai daerah. usai Diskusi ‘Tebarkan Senyum Sang Nabi’ di Pusdai. masyarakat. mengatakan bahwa seharusnya momen peringatan maulid Nabi Muhammad saw. Pada acara maulid Nabi seperti hari Selasa ini-lah. Nabi Muhammad. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan (perantaraan) Nabi-Mu. Rasullah SAW adalah rahmat bagi semesta alam. Lebih utuh dan lebih bersungguh-sungguh dalam meneladani Rosulullah SAW dalam seluruh sisi kehidupan kita. negara dan dunia. nabi pembawa rahmat. Rasul diperlakukan seperti seorang pencopet yang dikejar-kejar dan dilempari batu.blogspot.com) Cendikiawan Muslim KH Jalaluddin Rakhmat. Bandung. acara tersebut bukan bermaksud kecuali agar umat muslim dapat mengingat saat-saat Nabi Muhammad saw lahir hingga akhirnya membawa risalah dan menuntun umatnya menuju cahaya iman dan islam. Meriahnya suasana baru laksana hujan. Dengan demikian. melainkan bermacam-macam sesuai kebiasaan yang berlaku. Kecamatan Beji. Allah SWT berfirman. Buahnya adalah “Mutiara hikmah dan perubahan”. Sudah wujudkah ?. shalawat atasnya dan atas keluarganya. keluarga. Allah Maha mendengar. (detikBandung. keberagaman acara tersebut bertujuan pada satu arah: memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad saw. dapat dijadikan titik awal untuk semakin meneladani perilaku Nabi. " dan berdoalah untuk mereka. Bagaimana dengan buahnya ?. malaikat Jibril menawarkan ‘jasa’ untuk membalikkan gunung agar seluruh penduduk Thaif tertimpa.Al-Hamdulillah jika kita dapat menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan meriah. Ya Allah. Sebagaimana redaksi yang tertera. Perubahan menjadi lebih baik. Memperingati: mengadakan suatu kegiatan untuk mengenangkan atau memuliakan suatu peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Ironisnya. Sebab terselenggaranya acara itu baru ibarat awan. terutama dalam mengatasi konflik antar umat beragama yang sedang memanas di Indonesia. maha mengetahui. Penyerangan yang terjadi 5-10 menit tersebut menambah deretan brutal yang mengatasnamakan Agama (detik. Kehidupan pribadi. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) kententraman jiwa bagi mereka.

menampakkan suka cita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang mulia (Al-Hawi li al-Fatawi. disebabkan oleh dakwah Islam yang belum maksimal. Dan Imam Jalaludin al-Suyuthi (849 H-911 H) menjawab bahwa perayaan Maulid Nabi SAW boleh dilakukan. dengan demikian. Lalu diisi dengan pengajian keimanan dan keislaman. memperingati maulid Nabi Muhammad saw bertujuan agar umat muslim benar-benar ingat akan dampak lahirnya Nabi Muhammad saw. Sebenarnya. Remaja muslim. dan pengajian-pengajian yang mengisahkan sejarah Nabi Muhammad SAW menghiasi hari-hari bulan itu. yang sebenarnya. Sehingga. Jika demikian adanya. berilah hidayah atau petunjuk kepada kaumku. sebetulnya hakikat perayaan maulid Nabi SAW itu merupakan bentuk pengungkapan rasa senang dan syukur atas terutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. wallahu a’lam. jihad yang mesti dilakukan bukanlah dengan menjadi seorang teroris dengan menghalalkan bom bunuh diri untuk menghancurkan beberapa tempat.. Sebagai remaja muslim. nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun.” (Arya Noor Amarsyah) Hal demikian menunjukkan bahwa. Bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Sekitar lima abad yang lalu. sebab fadhal dan rahmat ALLAH (kepada kalian). mengkaji sejarah dan Akhlaq Nabi SAW untuk diteladani. yang bisa jadi ada orang muslim juga di dalamnya. melainkan untuk segenap manusia. pertanyaan itu juga muncul. Semua itu termasuk bid’ah hasanah. yang tak lain adalah risalah untuk segenap manusia. bagaimanakh hukumnya menurut syara’. membaca al-Qur’an dan kisah-kisah teladan Nabi SAW sejak kelahirannya sampai perjalanan kehidupannya. Pengungkapan rasa gembira itu memang dianjurkan bagi setiap orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. mengajarkan kita bahwa janganlah terburu-buru menyalahkan orang lain sehingga melupakan diri untuk melihat kekurangan pribadi sendiri. hal 251-252) Jadi. Sebagaimana Firman ALLAH SWT: ‫. Yang diwujudkan dengan cara mengumpulkan orang banyak. Kembali ke pokok pembahasan. setelah itu mereka pulang. saat ini. sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Pembacaan Shalawat. umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi SAW dengan berbagai cara. yaitu manusia berkumpul. Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Bisa jadi. Sebagaimana dituturkan dalam alHawi Li al-Fatawi: “Ada sebuah pertanyaan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabi’ul Awal. menjadi pioneer dalam jihad damai dengan terus meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw: memaksimalkan kebaikan yang ada dalam diri sendiri. tidak lebih. dapat terus diperlihatkan. teladan umat muslim yang belum terlihat atau hal yang lainnya. Semangat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw itu jugalah. maka bergembiralah kalian. apalagi memecah belah. Hanya itu yang dilakukan. harus dipegang teguh oleh umat muslim sedunia. “Jawabannya menurut saya bahwa asal perayaan Maulid Nabi SAW. agar dapat ditularkan pada orang banyak. Kemudian menghidangkan makanan yang bisa dinikamti bersama. Kedamaian dan mendamaikan.Namun Rasulullah menolak tawaran tersebut seraya berdoa: “Ya Allah. Apakah terpuji ataukah tercela? dan apakah orang yang melakukannya diberi pahala atau tidak? Beliau menjawab. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Juz I. selayaknya. apa yang terjadi di Indonesia. (QS. baik dengan cara yang sederhana maupun dengan cara yang cukup meriah. قل ِفضل ال وبرحمته فبذلك فليفرحوا‬ ُ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ ِ َ َ ِ َ ِ ِ ْ َ ‫ُ ب‬ “Katakanlah (Muhammad). Ketika memasuki bulan Rabi’ul Awal. mendorong saya untuk menuliskan buku Peaceful Jihad for Teens yang baru saja diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Barzanji. untuk selanjutnya diteladani. 58) 36 . Yunus. keyakinan orang banyak akan risalah kedamaian yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad saw. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan Nabi SAW. Bukan perpecahan.

dan berbagai fitnah. Tapi hal itu termasuk kebiasaan yang baik yang mengandung banyak kegunaan dan manfaat yang (akhirnya) kembali kepada umat sendiri dengan beberapa keutamaan (didalamnya). Sebab. dan ibadah Nabi Muhammad SAW. bukan dosa atas bid’ah yang mereka lakukan. Sekaligus merupakan kesempatan emas yang seharusnya tidak boleh terlewatkan. 107) Sesungguhnya. Dan hendaknya mereka menasehati dan memberikan petunjuk untuk selalu melakukan kebaikan dan keberuntungan. adakalanya bertujuan meniru dikalangan nasrani yang memperingati kelahiran ISA AS. Barzanji atau Diba’. sejarah. ALLAH SWT akan memberi pahala kepada mereka atas kecintaan mereka kepada Nabi mereka. Kebiasaan seperti itu memang dianjurkan oleh Syara’ secara parsial (bagianbagiannya) …. berkumpul untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang sudah lumrah terjadi. Sementara Nabi Muhammad SAW adalah rahmat atau anugerah Tuhan kepada manusia yang tiada taranya. (Mafahim Yajib an Tushahhah. kejahatan. sopan santun. “Orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi SAW akan diberi pahala.Ayat ini. Sedekah dengan beraneka ragam makanan. Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki mengatakan: “Pada pokoknya.” (QS.” (Manhaj alSalaf fi Fahm al-Nushush Bain l-Nazhariyyah wa al-Tathbiq. jelas-jelas menyuruh kita umat Islam untuk bergembira dengan adanya rahmat Allah SWT. Apalagi perayaan maulid itu isinya adalah bacaan Shalawat. Dalam sebuah Hadits diriwayatkan: ُ َ ُ َ ِ َ ِ َ ْ ْ َ ََ َِ َ ‫عن أبي قتادة النصاري رضي ال عنه‬ ‫أن رسول ال عليه وسلم سأل عن صوم‬ ِ َ َ َ ِ ُ َ َّ َ ِ َ َ ُ ُ ُ َ ّ َ َ ََ َ ِ ُ ِ ِ َ ُ ُِ ِ ِ َ َ َ ِ َ ْ ْ ‫الءثنين فقل فيه ولدت وفيه أنزل علي‬ “Diriwayatkan dari Abu Qutadah al-Anshari RA. 339) 37 . perayaan maulid itu sudah ada dan telah lama dilakukan Rasulullah SAW. Paparan ini menyiratkan bahwa merayakan kelahrian (Maulid) Nabi Muhammad SAW termasuk sesuatu yang boleh dilakukan. Sebagaimana Firman ALLAH SWT: َ ََِ ِ ََ ََ َِ َ َ ‫وما أرسلناك الرحمة للعالمين‬ ً ََ “Dan Kami tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (Shahih Muslim [1997]) Beliau bersyukur kepada Allah SWT pada hari tersebut atas karunia Tuhan yang telah menyebabkan keberadaannya. “Pada Hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Sesungguhnya perkumpulan itu merupakan sarana yang baik untuk berdakwah. Demikian pula yang dilakukan oleh sebagian orang. 224226) Hal ini diakui oleh Ibnu Taimiyyah: “Ibn Taimiyyah berkata. AlAnbiya. tata cara bergaul. Maka beliau menjawab. bid’ah. bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa senin. Rasa syukur itu beliau ungkapkan dengan bentuk Puasa. dan adakalanya juga dilakukan sebagai ekspresi rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi SAW. Dan memperingatkan umat akan datangnya bala’ (ujian). pengajian agama dan sebagainya yang merupakan amalan-amalan yang memang dianjurkan oleh syari’at Islam. Bahkan menjadi kewajiban para da’i dan ulama untuk mengingatkan umat kepada akhlaq. keadaan sehari-hari.

ruang bebas partisipasi. keadilan sosial.Maka sudah sewajarnya kalau umat Islam merayakan Maulid Nabi SAW sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian. Dan juga karena isi perbuatan tersebut secara satu per satu. Beliau wafat tahun 136 H pada usia beliau 82 tahun” http://musliminsindangkerta. perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan keteladanan Muhammad sebagai pembawa ajaran agama Islam. seorang ahl Sunnah Wal Jamaah dan mencintai fuqaha dan ahli hadits. Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah. raja yang shaleh dan terkenal sebagai raja yang pemurah dan baik hati. kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M). Tercatat dalam sepanjang sejarah kehidupan. tidak lain merupakan warisan peradaban Islam yang dilakukan secara turun temurun. kesetaraan gender. Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. dan lain sebagainya merupakan amalan yang memang dianjurkan dalam syari’at Islam. yakni membaca shalawatm mengkaji sejarah Nabi AW. sedekah. Maulid harus diartikulasikan sebagai salah satu upaya transformasi diri atas kesalehan umat. baik hati. putri Muhammad. cinta lingkungan. Secara subtansial. anti kekerasan. 38 . Yakni. pluralisme. bertepatan pada 15 Februari 2011 seluruh kaum muslim merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. sebagai semangat baru untuk membangun nilai-nilai profetik agar tercipta masyarakat madani (Civil Society) yang merupakan bagian dari demokrasi seperti toleransi. Tanggal 12 Rabiul Awal 1432 H. menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu. Dalam konteks ini. transparansi. siapa perintis perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Orang yang pertama kali menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Raja Muzhaffar Abu Sa’id al-Kukburi bin Zainuddin ‘Ali bin Buktikin yaiut seirang raja yang mulia. dan humanisme. Dalam catatan historis. bahwa nabi Muhammad adalah pemimipn besar yang sangat luar biasa dalam memberikan teladan agung bagi umatnya. beliau seorang yang rendah hati. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang. Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman al-Dzahabi mengatakan bahwa “Raja Muzhaffar merupakan raja yang agamis. kemudian.com/2011/02/13/merayakan-maulid-nabi-muhammadsaw/ Makna Dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW Februari 2011 Tinggalkan komentar Go to comments 14 Mari sejenak kita merenungi Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW.wordpress.

dalam perspektif teologis-religius.Dalam tatanan sejarah sosio antropologis Islam. serta mengaplikasikan segala bentuk pesan “suci” Tuhan kepada umat manusia secara universal. maupun agama. sebagaimana dilakukan Muhammad untuk seluruh umat manusia. politik. melainkan harus dipahami dari berbagai perspektif yang menyangkut segala persoalan. Aljazair. Tentu. Maroko. Mesir. humanis. peringatan Isra' Mi'raj. Karena bukan menjadi rahasia lagi bila kita sedang membutuhkan sosok pemimpin bangsa yang mampu merekonstruksikan suatu citra kepemimpinan dan masyarakat sosial yang ideal. Ustadz yang saya hormati: Saya pernah membaca dari buku terbitan kementrian agama Arab Saudi bahwa Peringatan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan dan dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yaman. sudah saatnya bagi kita untuk mulai memahami dan memperingati Maulid secara lebih mendalam dan fundamental. yang kemudian mampu membawa tatanan masyarakat sosial Arab kala itu menuju suatu tatanan masyarakat sosial yang sejahtera dan tentram. Kedua.wordpress. http://dadangsupriadi. Bagaimana sebenarnya aktifitas-aktifitas itu? Secara khusus. serta non-diskriminatif dan hegemonik. maka secara spesial pula. Yang ingin saya tanyakan adalah: "Bagaimana dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia apakah ada hadist yang membenarkannya dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi sesuatu yang dikatagorikan bid'ah?" Wassalaamu'alaikum ======= Jawab : ======= Assalamua'alikum war. Ada tradisi umat Islam di banyak negara. menyampaikan.com/2011/02/14/makna-dan-hikmah-maulid-nabi-muhammadsaw/ Saya pernah membaca dari buku terbitan kementrian agama Arab Saudi bahwa Peringatan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan dan dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW.w. Hal ini memposisikan Muhammad sebagai sosok manusia sakral yang merupakan wakil Tuhan di dunia yang bertugas membawa. peringatan Muharram. Misal. Muhammad dilihat dan dipahami sebagai sosok politikus andal. Dalam buku tersebut diperkuat pula dengan hadist-hadist shahih. egaliter.Wb. Muhammad dapat dilihat dan dipahami dalam dua dimensi sosial yang berbeda dan saling melengkapi. Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah menyuruh hal-hal demikian. dan Bid'ah ======= Tanya : ======= Assalaamu'alaikum Wr. tetapi juga tidak bisa dikatakan berlawanan dengan teologi agama. untuk senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Peringatan Maulid Nabi SAW. sehingga kita tidak hanya memahami dan memperingatinya sebatas sebagai hari kelahiran sosok nabi dan rasul terakhir yang sarat dengan serangkaian ritual-ritual sakralistik-simbolik keislaman semata. budaya. Malaysia. hal ini tidak bisa dikatakan "masyru'" [disyariatkan]. Pertama. Muhammad dilihat dan dipahami sebagai masosok nabi sekaligus rasul terakhir dalam tatanan konsep keislaman.a. toleran. Yang perlu kita tekankan dalam memaknai aktifitas-aktifitas itu adalah "mengingat kembali hari kelahiran beliau --atau peristiwa-peristiwa penting lainnya-. wab. Karena tidak pernah menyuruh. Sosok individu Muhammad yang identik dengan sosok pemimpin yang adil. seperti Indonesia. dan lain-lain. humanis dan nondiskriminatif. egaliter. dalam perspektif sosial-politik. toleran. ekonomi. "Bagaimana dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia apakah ada hadist yang membenarkannya dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi sesuatu yang dikatagorikan bid'ah?" Tanya Jawab (422) Maulid Nabi s. Brunai. namun menjadikannya sebagai kelahiran sosok pemimpin.dalam rangka meresapi nilai-nilai dan hikmah yang 39 . dan lain sebagainya. Kontekstualisasi peringatan Maulid tidak lagi dipahami dari perspektif keislaman saja.

berdoa bersama-sama setelah shalat fardlu. Izzuddin bin Abdussalam bahkan membuat kategori bid'ah sbb : 1) wajib seperti meletakkan dasardasar ilmu agama dan bahasa Arab yang belum ada pada zaman Rasulullah. Ini untuk menjaga dan melestarikan ajaran agama. Tetapi. hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam Shahih Bukhari diceritakan. Untuk mensinkronkan dua hadist tersebut adalah dengan pemahaman bahwa setiap tindakan yang jelas bertentangan dengan ajaran agama disebut "bid'ah". Abu Lahab bersuka cita sekali dengan kelahiran beliau. bahkan saling mengkafirkan. apapun yang ada di sekeliling kita. Maka. Nabi Muhammad SAW bersabda : 'Barang siapa yang melahirkan aktifitas yang baik. ia pun terpuji dan boleh dilaksanakan. Kita tidak perlu merisaukan aktifitas itu. Tsuwaibah adalah budak [perempuan] Abu Lahab [paman Nabi Muhammad [SAW]. sebagaimana yang kami tulis di atas. Abu Lahab membebaskan Tsuwaibah. Manakala ia mendatangkan maslahat dan terpuji secara agama. karena kebanyakan 40 . Namun di sini juga ada kesulitan untuk membedakan mana amalan yang masuk dalam kategori masalah ibadah dan mana yang bukan. Apalagi jika peringatan itu betul-betul dengan niat "sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW". maka ini harus dikaji dengan pertimbangan maslahat dan mafsadah menurut agama. Tentang pendapat Ulama dan Pemerintah Arab Saudi itu. yang paling berhak tentang urusan akhirat. kegiatan ini pun berkembang ke seluruh wilayah-wilayah Islam. Itu bisa kita jadikan sebagai bentuk "mengingat kembali diutusnya Muhammad SAW" sebagai Rasul. Yang menjadi prinsip kita adalah esensi. Abu Lahab turut bersuka cita. tepatnya hari Senin tanggal 12 Robiul Awwal tahun Gajah. komandan Perang Salib yang berhasil merebut Jerusalem dari orang-orang Kristen. jika kita ingin 100% seperti zaman Nabi Muhammad SAW. dimulai oleh Imam Shalahuddin AlAyyubi.Seperto kodifikasi al-Qur'an misalnya. bahwa bid'ah terbagi menjadi dua : bid'ah baik dan bid'ah sesat. Memang agak rumit menentukan mana bid'ah yang baik dan tidak baik dan ini sering menimbulkan percekcokan dan perselisihan antara umat Islam. 2) Bid'ah yang sunnah seperti mendirikan madrasah di masjid. dengan kegembiraan itu. jelas tidak ada di zaman Nabi. di akhirat nanti. termasuk Indonesia. siksa Abu Lahab akan dikurangi karena pada hari itu. tentu ini akan mendapatkan pahala. menambah ketaqwaan dan keimanan. atau halaqah-halaqah kajian keagamaan dan membaca al-Qur'an di dalam masjid. jika akan menambah ketaqwaan kita. atau seperti puasa disertai dengan tanpa bicara seharian. Makna 'aktifitas yang baik' --secara sederhananya--adalah aktifitas yang menjadikan kita bertambah iman kepada Allah SWT dan Nabi-Nabi-Nya. Sebaliknya bila ia menimbulkan mafsadah. maka baginya adalah pahala dan [juga mendapatkan] pahala orang yang turut melakukannya' (Muslim dll). Tsuwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab tentang kelahiran Muhammad [keponakannya]. Jika dengan mengingat saja kita bisa mendapatkan semangat-semangat khusus dalam beragama. seperti bid'ah dalam tata cara pembagian daging Qurban dan lain sebagainya. Akhirnya. Amalan-amalan yang tidak ada nash dalam syariah. dan lain-lainnya. termasuk Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga bersabda "Ikutilah kepada teladan yang diberikan oleh dua orang sahabatku Abu Bakar dan Umar". sedangkan bid'ah yang sesuai dengan ketentuan umum ajaran agama dan mewujudkan tujuan dari syariah itu sendiri disebut bid'ah hasanah. seperti sujud syukur menurut Imam Malik. atau meninggalkan makanan tertentu. perlu kita lakukan. Esensi dari suatu kegiatan itulah yang harus kita utamakan. Syatibi dalam Muwafawat mengatakan bahwa bid'ah adalah tindakan yang diklaim mempunyai maslahah namun bertentangan dengan tujuan syariah. Misalnya.terkandung pada kejadian itu". Kepastian akan hal ini tentu kita kembalikan kepada Allah SWT. bahwa setiap hari Senin. Dalam riwayat disebutkan. tidak boleh dilaksanakan. 4) Bid'ah Makruh seperti menghias masjid dengan gambar-gambar 5) Bid'ah yang halal. Ibnu Atsir menukil sebuah hadist Rasulullah "Barang siapa merintis jalan kebaikan maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang orang yang menjalankannya dan barang siapa merintis jalan sesat maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang yang menjalankannya". Selayaknya kita tidak membesar-besarkan masalah seperti ini. Dalam kesempatan lain Rasulullah juga menyatakan "Setiap yang baru dalam agama adala Bid'ah". 3) Bid'ah yang haram seperti melagukan al-Qur'an hingga merubah arti aslinya. memang benar. Aktifitas apapun. sebuah kisah yang menyangkut tentang Tsuwaibah. setelah terbukti bahwa kegiatan ini mampu membawa umat Islam untuk selalu ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Masalah Bid'ah: Ibnu Atsir dalam kitabnya "Annihayah fi Gharibil Hadist wal-Atsar" pada bab Bid'ah dan pada pembahasan hadist Umar tentang Qiyamullail (sholat malam) Ramadhan "Sebaik-baik bid'ah adalah ini". hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara seremonial sebagaimana yang kita lihat sekarang ini.(2/585) Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa bid'ah terjadi hanya dalam masalah-masalah ibadah. Bid'ah yang bertentangan dengan perintah qur'an dan hadist disebut bid'ah sesat.

Kaumnya yang saat itu terejerumus dalam berbagai bentuk kejahilliyahan. Semua itu berkat kerja keras. Ketika menginjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya memiliki beban berat keluarga besar yang harus diberi nafkah. Beliau ingin berpenghasilan dan bisa mandiri.com/index. Tidak hendak berpangku tangan hanya sekedar bermain saja. dan yang akan dicapainya hanya dengan dasar kebenaran. Sampai akhirnya kemudian beliau menjadi pedagang yang sukses. Kita diperbolehkan berbeda pendapat dalam masalah cabang agama karena ini masalah ijtihadiyah (hasil ijtihad ulama). Perjalanan sejarah hidup beliau melalui berbagai fase yang penuh kemandirian dan perjuangan. pada masa remajanya. Dengan menjadi pengembala beliau mendapatkan upah. sejak masa kanak-kanak gejala kesempurnaan. Beliau mendambakan cahaya hidup yang akan lahir dalam segala manifestasi kehidupan. Sebuah perkerjaan yang kemudian mengantarkan beliau untuk lebih banyak merenung dan berpikir tentang kondisi kaumnya.Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bermakna meneladani jejak langkah sunnah Rasul yang telah di wariskannya. Jiwa bersihnya yang selalu mendambakan kesempurnaan menyebabkan beliau menjauhi foya-foya. minum minuman keras serta pelbagai macam kesenangan dan hiburan sepuaspuasnya tidak menarik minat Muhammad remaja sedikitpun.blogspot. Muhammad adalah seorang pemudah)miskin yang memulai bisnisnya dari tahap awal. Terkadang bekerja untuk mendapatkan upah dan terkadang sebagai agen untuk beberapa pebisnis kaya di kota Mekkah. menyembah berhala. Jordan. beliau sama sekali tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya yang memiliki beban keluarga besar. Beliau adalah teladan hidup yang menyemai banyak kebaikan dalam rangkaian keindahan hidup.html 41 . Muhammad yang tinggal dengan pamannya. Guna meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh pamannya. melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka yang seusianya. dan Lebanon saat ini. Beliau membeli barang-barang dari satu pasar lalu menjualnya pada orang lain. Rasulullah yang lahir sebagai seorang yatim kemudian mampu menunjukkan berbagai hal tersebut di atas semenjak masa kanak-kanaknya. Luthfi Thomafi http://www. Profesi sebagai pebisnis ini dimulai dalam skala yang kecil dan bersifat pribadi. Itu sebabnya. Sebagai anak muda yang jujur dan punya harga diri. Sikap yang kurang terpuji dalam mensikapi masalah furu'iyah adalah menklaim dirinya dan pendapatnya yang paling benar. Kenyataan ini dibuktikan dengan julukan yang diberikan orang kepadanya dan bawaan yang ada dalam dirinya.pesantrenvirtual. yang biasa menjadi sasaran utama penduduk Mekah. kedewasaan dan kejujuran hati sudah tampak. Beliau memulai mengasah mentalitas wirusahanya dengan menjadi pengembala untuk orang-orang Mekkah di masa kanakkanaknya. keuletan dan tentu saja kejujuran beliau.php? option=com_content&view=article&id=898:peringatan-maulid-nabi-saw-dan-bidah&catid=1:tanyajawab Maulid Nabi Muhammad SAW . Keteladanan yang akan senantiasa layak diikuti setiap generasi dari semua generasi sekarang maupun yang akan datang.com/2010/02/maulid-nabi-muhammad-saw. beliau mulai berdagang sendiri di Makkah. menjalankan riba. jiwa entrepreneurship-nya semakin kuat karena sejak usia 12 tahun telah mengikuti perjalanan bisnis pamannya hingga ke Syria. semoga membantu M. sehingga penduduk Mekah semua memanggilnya Al-Amin (yang dapat dipercaya) Dalam usia mudanya.kembalinya hanya kepada perbedaan cabang-cabang ajaran (furu'iyah). Menurut berbagai riwayat. Demikian. Semua perjalanannya juga dihiasi dengan keluhuran sikap dan ketinggian budi pekerti. http://kutak-ketik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful