TEORI TELEOLOGIKAL

Ahli Kumpulan: Mirchelle Gunin  Manuel Ang  Felicia Sarah  Melissa Ann

– Setiap tindakan yang mendatangkan .Pengenalan • Teleologikal – Berasal daripada perkataan Yunani “telos” (Tujuan 2 Matlamat) – Greek. kesudahan @ keputusan – Juga dikenali sebagai ‘consequentialism’ iaitu suatu tindakan secara moral sama ada betul ataupun salah adalah bergantung sepenuhnya kepada akibat (consequentialism) atau hasil daripada sesuatu tindakan.

 Tidak beretika • Seseorang itu dianggap tidak beretika apabila tindakannya menolong orang buta melintasi jalan raya. tetapi berkesudahan dengan kecelakaan.  .Contoh perbuatan beretika & tidak beretika • kalau Beretika seseorang itu mencuri wang daripada seseorang yang kaya dan kedekut dan kemudian di agihkan kepada si miskin di anggap baik. kerana bilangan orang yang beruntung adalah melebihi daripada seseorang kaya yang kena curi.

• Keadaan ini menyebabkan wujudnya 2 jenis teori teleologi yang berbeza. .• Ahli Teleologi mempunyai pandangan yang berbeza terhadap apa yang dikatakan baik ataupun jahat.

EGOISME .

EGOISME • Diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietsche (18441900)   Friedrich Wilhelm Nietsche • • Teori yang menganggap nilai itu baik jika menguntungkan diri sendiri dan nilai itu buruk jika merugikan. sebaliknya menindas dan mengeksploitasi • .  • Egois biasanya mementingkan diri sendiri dan tidak mengambil kira kepentingan orang lain.

Mengapa? .

Egoisme terbahagi kepada dua: EGOISME EGOISME PSIKOLOGI EGOISME ETIKA .

APLIKASI EGOISME DALAM KEHIDUPAN .

.

UTILITARIAN .

RUMUSAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful