TEORI TELEOLOGIKAL

Ahli Kumpulan: Mirchelle Gunin  Manuel Ang  Felicia Sarah  Melissa Ann

kesudahan @ keputusan – Juga dikenali sebagai ‘consequentialism’ iaitu suatu tindakan secara moral sama ada betul ataupun salah adalah bergantung sepenuhnya kepada akibat (consequentialism) atau hasil daripada sesuatu tindakan.Pengenalan • Teleologikal – Berasal daripada perkataan Yunani “telos” (Tujuan 2 Matlamat) – Greek. – Setiap tindakan yang mendatangkan .

tetapi berkesudahan dengan kecelakaan. kerana bilangan orang yang beruntung adalah melebihi daripada seseorang kaya yang kena curi.  Tidak beretika • Seseorang itu dianggap tidak beretika apabila tindakannya menolong orang buta melintasi jalan raya.  .Contoh perbuatan beretika & tidak beretika • kalau Beretika seseorang itu mencuri wang daripada seseorang yang kaya dan kedekut dan kemudian di agihkan kepada si miskin di anggap baik.

• Keadaan ini menyebabkan wujudnya 2 jenis teori teleologi yang berbeza. .• Ahli Teleologi mempunyai pandangan yang berbeza terhadap apa yang dikatakan baik ataupun jahat.

EGOISME .

sebaliknya menindas dan mengeksploitasi • .EGOISME • Diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietsche (18441900)   Friedrich Wilhelm Nietsche • • Teori yang menganggap nilai itu baik jika menguntungkan diri sendiri dan nilai itu buruk jika merugikan.  • Egois biasanya mementingkan diri sendiri dan tidak mengambil kira kepentingan orang lain.

Mengapa? .

Egoisme terbahagi kepada dua: EGOISME EGOISME PSIKOLOGI EGOISME ETIKA .

APLIKASI EGOISME DALAM KEHIDUPAN .

.

UTILITARIAN .

RUMUSAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful