Diskriminasi

AEMS3113 Moral dan Etika

ISI KANDUNGAN

NO.

TAJUK

MUKA SURAT

1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3

PENGHARGAAN PENGENALAN LATAR BELAKANG KAJIAN KES PUNCA-PUNCA DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA KESAN-KESAN DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA CARA-CARA MENGATASI DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA

2 3 4 5 6 7

4.0

PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA

9

5.0

PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA

17

6.0 7.0 8.0

SOAL SELIDIK DAN DATA ANALISIS LAMPIRAN RUJUKAN/BIBLIOGRAFI

21 32 33

-1-

AEMS3113 Moral dan Etika

1.0 PENGHARGAAN Kumpulan kami telah berjaya menyiapkan Kerja Kursus Moral dan Etika ini dalam masa yang ditetapkan dengan bantuan and sokongan dari pelbagai pihak yang dimaksudkan seperti di bawah. Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada pihak-pihak ini dan kami amat menghargai bantuan, nasihat, sokongan dan sumbangan yang diberi oleh mereka. Terlebih dahulu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ms. Chew Wei Wei selaku pensyarah dan guru bimbingan kami. Beliau telah meluangkan masa berharga beliau untuk menyemak kerja kursus kami. Bantuan, bimbingan, tunjuk ajar dan sumbangan idea telah diberi oleh beliau sepanjang masa kami membuat kerja kursus ini. Tanpa nasihat and ajaran beliau, kerja kursus ini mungkin tidak akan disiapkan dan dihasilkan. Seterusnya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada responden yang telah

menyumbangkan masa mereka untuk menjawab soalan selidik kami. Dengan sumbangan dan bantuan mereka, kami telah mendapat banyak maklumat yang berharga untuk menyiapkan kerja kursus ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang pernah memberi bantuan dan sumbangan yang amat kita hargai. Akhirnya, tidak lupa juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan kami yang banyak menyumbangkan masa and usaha dalam kerja kursus ini. Semua ahli telah bekerjasama dan menyiapkan tugas masing-masing agar menyelesaikan kerja kursus ini dalam masa yang ditetapkan.

-2-

AEMS3113 Moral dan Etika

2.0 PENGENALAN Pelbagai jenis diskriminasi telah wujud di negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bebas menganuti agama. Diskriminasi adalah layanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Diskriminasi telah merupakan suatu amalan yang biasa dijumpai dalam masyarakat Malaysia dan ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membezakan-bezakan manusia. Diskriminasi boleh berlaku dalam pelbagai konteks seperti dilakukan oleh orang perseorangan, institusi, firma dan lain-lain. Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, diskriminasi

dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil berdasarkan prinsip ³setiap manusia harus diberi hak dan peluang yang sama´ (Bahasa Inggeris: Equal Opportunity)

Diskriminasi Jantina Individu atau kumpulan diberi layanan yang tidak adil kerana jantina mereka. Mereka

mengalami layanan yang berbeza seperti diberi tugas dan kerja yang berbeza, pemberian gaji yang berbeza dan status yang tidak setara. Misalnya, seorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dengan lelaki sejawatnya, walaupun sumbangan mereka adalah sama.

Diskriminasi Usia Individu diberi layanan yang tidak adil kerana mereka tergolong dalam lingkungan

umur tertentu. Misalnya, di negara Malaysia remaja sentiasa dianggap orang yang menimbulkan masalah sehingga timbul istilah "masalah remaja". Di samping itu, diskriminasi juga berlaku dari sudut gaji, faedah atau penerusan pekerjaan bagi pekerja yang dalam umur pertengahan tahun atau melewati umur 40 tahun dan pekerja diminta bersara apabila mencapai umur 55.

-3-

-4- . usia. hanya golongan yang berumur 20 tahun atau ke atas layak untuk jawatan kosong ini. Diskriminasi dalam pekerjaan bermaksud majikan atau agensi pekerjaan tidak melayan pekerja dan calon pekerja secara saksama. Dalam kes ini. seseorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dengan lelaki sejawatnya. Diskriminasi dalam pekerjaan boleh berlaku atas dasar jantina. Pengiklanan jawatan kosong ini merupakan satu diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan. pekerja diminta bersara apabila mencapai umur 55. Diskriminasi usia dalam pekerjaan bermakna individu diberi layanan yang berbeza berbanding dengan golongan lain kerana mereka digolong dalam lingkungan umur tertentu. agresif dalam mempromosikan jualan.AEMS3113 Moral dan Etika 3. Diskriminasi dalam pekerjaan berlaku sepanjang masa dalam masyarakat Malaysia. pemberian gaji yang berbeza dan status yang tidak setara. agama. dan kecacatan. warna kulit. majikan hanya mengupah wanita atau lelaki sahaja dalam pekerjaan tertentu. walaupun sumbangan mereka adalah sama.0 LATAR BELAKANG KAJIAN KES Kes ini adalah satu pengiklanan jawatan kosong bagi jurujual sementara Swisslabs dan akan bekerja di farmasi kompleks membeli-belah. Contohnya. Pekerja-pekerja mengalami layanan yang berbeza seperti diberi tugas dan kerja yang berbeza. Calon harus berumur 20 tahun atau ke atas dan calon wanita adalah lebih disukai dan akan diupah. faedah atau penerusan pekerjaan bagi pekerja yang dalam umur pertengahan tahun atau melewati umur 40 tahun. majikan enggan mengupah pekerja yang berumur lebih daripada 40 tahun. Misalnya. Kelayakan dan syarat bagi jawatan kosong ini adalah berbadan lampai atau sikap yang ramah-tamah. Diskriminasi jantina dalam pekerjaan bermaksud individu atau kumpulan diberi layanan yang tidak adil dalam pekerjaan mereka kerana jantina mereka. iklan jawatan kosong telah menunjukkan kecenderungan majikan untuk mengupah golongan wanita bagi pekerjaan ini. Bagi kes ini. kewarganegaraan. diskriminasi boleh berlaku dari sudut gaji.

Pemikiran dan anggapan ini telah dipertimbangkan oleh majikan semasa mengupah seseorang bagi sesuatu pekerjaan. Misalnya. lemah dari segi fizikal. -5- . agama. Ini akan membenarkan majikan memilih calon-calon mengikuti keinginan mereka dan kecenderungan kepada calon-calon tertentu tanpa mengikut garis panduan atau syarat yang ditetapkan. Prasangka atau prejudis majikan Prasangka atau prejudis (prejudice) adalah satu sangkaan atau anggapan terhadap seseorang hanya merujuk kepada ciri-ciri tertentu seperti jantina. Pemikiran tradisional Pemikiran tradisional iaitu lelaki yang sepatutnya bekerja di luar dan perempuan pula yang menjaga di rumah telah dicurahkan ke dalam otak masyarakat. pemikiran seperti wanita yang bersifat lembut. ras. Kecenderungan telah berlaku dan mengakibatkan majikan menganggap sama ada lelaki atau wanita sahaja yang sesuai dengan pekerjaan tertentu. pekerjaan. berpendidikan lebih rendah dan kekurangan pendedahan ke luar berbanding dengan lelaki. Tiada undang-undang dan syarat-syarat pekerjaan minima Oleh sebab tiada undang-undang atau syarat-syarat pekerjaan minima yang wujud untuk mengawal tindakan majikan semasa mengupah pekerja.AEMS3113 Moral dan Etika 3. Situasi ini amat jelas dapat kita lihat terutamanya sekarang. golongan lelaki bekerja dengan lebih effektif dan berkebolehan berbanding dengan golongan wanita. prasangka majikan yang menganggap golongan muda yang lebih berupaya dan bercekap menjalankan sesuatu tugas berbanding dengan golongan tua. Selain itu. iaitu ekonomi merosot. Majikan terdapat banyak pilihan atas calon-calon dan menyebabkan kecenderungan atas jantina atau usia berlaku semasa mereka mengambil keputusan untuk mengupah seseorang. Ini merupakan salah satu punca yang menyebabkan diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan.1 PUNCA-PUNCA DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Kelebihan Tenaga Buruh Kelebihan tenaga buruh merupakan punca utama bagi diskriminasi jantina dan usia semasa majikan mengupah pekerja-pekerja.

Pekerja tidak akan mendapat gaji yang berpatutan dengan usaha mereka yang diberi dalam pekerjaan. Pemikiran tradisional ini akan diajar kepada generasi baru dan diskriminasi jantina dan usia ini akan dilihat sebagai kebiasaan dan norma bagi masyarakat. Status lelaki dan wanita yang tidak setara menghakiskan hak wanita dan ekspoitasi hak wanita -6- .AEMS3113 Moral dan Etika 3. Status lelaki dan wanita yang tidak setara Pemikiran tradisional yang menganggap lelaki adalah lebih kuat dan berupaya untuk bekerja berbanding dengan wanita mengukuh status lelaki yang dianggap lebih tinggi daripada wanita.2 KESAN-KESAN DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Gaji yang tidak berpatutan Diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan mengakibatkan majikan menawarkan gaji yang berlainan kepada golongan tertentu jika tiada undang-undang dan syarat-syarat pekerjaan minima digubal untuk mengawal majikan. Ini akan mengakibatkan pembangunan negara terjejas dari segi ekonomi. Ekonomi negara yang tidak seimbang Kecenderungan syarikat untuk mengupah golongan tertentu menambahkan jurang perbezaan antara golongan yang akan diupah dan golongan yang menganggur. kadar pekerjaan dan pengangguran akan menjadi tidak seimbang. Kadar pekerjaan dan pengangguran yang tidak seimbang Oleh sebab kecenderungan syarikat yang mengupah lelaki atau wanita dan golongan muda atau golongan tua sahaja untuk pekerjaan tertentu. Pembangunan negara tertunda Pembangunan dan perkembangan negara akan tertunda jika masalah diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan ini menjadi serius dan tidak diselesaikan dengan segera. Golongan yang berpendapatan tinggi oleh sebab kecenderungan majikan akan terus diupah dan golongan yang tidak disukai oleh majikan akan terus menganggur.

3 CARA-CARA MENGATASI DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Bagi mengatasi diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan di masyarakat Malaysia. Semua manusia berhak menerima layanan yang sama daripada mana-mana pihak. Undang-undang dan syarat-syarat pekerjaan minima Pihak kerajaan berkuasa untuk menggubal undang-undang. Ini merupakan cara yang paling berkesan bagi menyelesaikan masalah diskriminasi ini. contohnya Kementerian Sumber Manusia merangka syarat-syarat pekerjaan minima bagi pekerja-pekerja tidak mengira jantina dan usia supaya pekerja tidak didiskriminasikan oleh majikan mereka. 3. Pengawalan majikan Selain itu.AEMS3113 Moral dan Etika berlaku. Mereka diminta mematuhi syarat-syarat minima yang dikenakan supaya melindungi pekerja-pekerja daripada mengalami diskriminasi dalam pekerjaan mereka. Pemikiran yang rasional dicurahkan dan pemikiran traditional perlu dibanteraskan bagi mengelakkan prasangaka diskriminasi jantina dan usia. Tindakan tegas atau hukuman dikenakan ke atas mana-mana majikan yang tidak mengikut syarat-syarat minima tersebut. pihak berkuasa. Memupuk status lelaki dan wanita yang setara dan pemikiran yang rasional Layanan yang adil dan saksama patut diberikan kepada semua manusia dan status lelaki dan wanita yang setara perlu dipupuk di kalangan masyarakat Malaysia bagi mengelakkan diskriminasi jantina dan usia berlaku. ibu bapa dan juga masyarakat harus menanggung tanggungjawab dan bekerjasama untuk mengurangkan masalah diskriminasi ini daripada menjadi lebih serius dan mengelakkannya mendatangkan impak negatif kepada semua orang. pihak berkenaan seperti kerajaan. -7- . majikan-majikan memainkan peranan utama dalam mengatasi diskriminasi jantina dan usia pekerja. Keamanan dan ketenteraman masyarakat terjamin jika diskriminasi dalam pekerjaan ini tidak wujud.

saling pengertian dan toleransi. Anak-anak patut diajar dan dididik sejak kecil agar memupuk sikap hormat-menghormati. Ibu bapa dan guru perlu menjadi model atau teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Pendidikan di sekolah juga merupakan kaedah yang berkesan bagi mengajar dan mendidik pelajar-pelajar supaya menjadi manusia yang mulia pada masa depan. -8- . ibu bapa dan pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah diskriminasi.AEMS3113 Moral dan Etika Pendidikan ibu bapa dan guru Di samping itu.

-9- . aliran egoisme tidak mengutamakan kemurahan hati kerana mengejar kepentingan diri. setiap orang patut bertindak untuk kepentingan sendiri dan berhak untuk menentang apa-apa yang dibuat oleh orang lain. majikan bertindak demi kepentingan syarikat. Bagi jawatan jurujual Swisslabs. Ia menjadi biasa bagi syarikat untuk megupah perkerja dengan gaji yang rendah tetapi memuaskan kehendakan mereka. ini adalah lebih sesuai bagi golongan muda dan golongan wanita kerana Jika Swisslabs tidak membuat demikian. Aliran ini menyokong tindakan diskriminasi terhadap jantina dan usia. Tindakan egoisme dikatakan betul walaupun mereka hanya mengutamakan keuntungan sendiri tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Selain itu.0 PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MENYOKONG DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA KES: Swisslabs adalah penjual pelbagai vitamin dan ubat bagi kesihatan dan produk kecantikan. ia akan merugikan dirinya kerana syarikat-syarikat dalam industri ini juga akan membuat demikian Teori Egoisme Dalam teori ini. Oleh itu. Jika Swisslabs tidak membuat demikian.AEMS3113 Moral dan Etika 4. ini adalah lebih sesuai bagi golongan muda dan golongan wanita kerana Swisslabs menjual pelbagai vitamin dan ubat bagi kesihatan dan produk kecantikan. ia akan merugikan dirinya kerana syarikat-syarikat dalam industri ini juga akan membuat demikian. Dalam kes ini. syarikat boleh menjimatkan kos. Matlamat syarikat adalah mencapai keuntungan yang maksima dan mengurangkan kos dengan sebanyak mungkin. Dengan megupah perkerja yang sesuai. bagi jawatan jurujual Swisslabs.

ini dianggap bermoral disebabkan teori ini mengamalkan kebebasan. KES: UMNO ( parti politik terbesar di Malaysia dan merupakan pengasas dan tulang belakang pakatan Barisan Nasional yang telah memerintah Malaysia tanpa terganggu sejak merdeka lagi ) mempunyai kebebasan untuk memilih calon-calon dengan syaratnya setiap calon mesti berumur 45 tahun ke atas. (1999). Perbuatan ini dianggap bermoral dari pandangan aliran egoisme kerana majikan mementingkan keuntungan diri sendiri dan juga syarikat. Pendidkan Moral.10 - . dia dianggap berada dalam kewujudan yang tidak sah. .B. majikan mengupah remaja dengan gaji yang lebih rendah untuk menjimatkan kos. Teori ini menghujahkan bahawa seseorang itu bebas membuat penilaian terhadap sebarang keputusan tanpa paksaan dan tidak merujuk mana-mana peraturan. (Aroff.AEMS3113 Moral dan Etika Gaji kepada pekerja peringkat remaja adalah lebih rendah daripada pekerja peringkat pemuda walaupun mereka mempuyai taraf yang sama atau jawatan yang sama. Kewujudan ini merujuk kepada individu membuat pilihan atau keputusan moral yang tulen dan tidak membenarkan dirinya dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan orang lain. Apabila individu itu membenarkan orang lain membuat pilihan moral untuk dirinya. Seseorang individu boleh atau berhak menentukan bagaimana dia hendak hidup.A. Seseorang itu memiliki kecendurangan diskriminasi dan melakukan sesuatu yang mungkin tidak adil kepada jantina bertentangan dan usia yang berlainan tanpa paksaan. Dengan diskriminasi usia. Eksistensialisme menyokong diskriminasi jantina dan usia yang berperingkat. amanah dan larangan. Penerbit Universiti Putra Malaysia) Majikan mengupah pekerja yang berperingkat remaja dengan menawarkan gaji yang lebih rendah daripada pekerja yang berperingkat pemuda supaya menjimatkan kos syarikat. Aspek ini sama dengan pandangan Heideggar yang memperkenalkan konsep µkewujudan sah¶. Teori Eksistensialisme Teori ini meniktikberatkan kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan tanpa paksaan daripada orang lain.

Syarat-syarat dalam iklan dianggap bermoral walaupun jantina dan usia yang ditawarkan telah menujukkan diskriminasi. majikan dan pekerja.AEMS3113 Moral dan Etika Bagi kes ini. tatasusila atau tatatertib masyarakat. majikan dan pekerja. kebiasaan atau adat. Peraturan masyarakat biasanya merujuk kepada tradisi. ternyata tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada wanita. kod. Diskriminasi wanita oleh MAS Sistem penerbangan negara MAS. Diskriminasi wanita oleh MAS merupakan kes bagi teori ini.11 - . sebuah badan korporat yang menjadi lambang kemegahan negara masih banyak mengamalkan diskriminasi terhadap pekerja wanitanya.´ Tindakan UMNO adalah bermoral pada pandangan eksistensialisme kerana mereka mempunyai kebebasan untuk memilih dan menetapkan tanda aras umur sebagai syarat menjadi calon. nilai dan pantang larang. Ia jelas bertentangan dengan dasar negara yang menggalakkan wanita sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara dan menyalahi: . Syarat-syarat pekerjaan yang walaupun dipersetujui oleh kedua pihak. Teori Kemoralan Sosial Teori ini berkait rapat dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatathukum. ³Bahawa UMNO perlu menetapkan 'benchmarking' dengan tanda aras umur sekurang-kurangnya 45 tahun ke atas sebagai syarat menjadi calon. KES : Syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh sistem penerbangan negara MAS dipersetujui oleh kedua pihak. norma. ternyata tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada wanita. majikan mempunyai kebebasan untuk memilih calon-calon dan membuat keputusan meraka secara sesuka hati kerana ini adalah hak mereka. Ia jelas bertentangan dengan dasar negara yang menggalakkan wanita sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara dan menyalahi undang-undang negara.

com/Berita_Terkini/KENYATAAN_MEDIA_101203. Umur persaraan bagi wanita 40 tahun manakala lelaki 55 tahun. ii. iii.000 (RM800 x 20) berbanding lelaki sebanyak RM414. Syarat-syarat pekerjaan MAS yang didapati diskriminasi terhadap wanita termasuk : i. Perlembagaan Malaysia. (http://wanita_keadilan. kru kabin wanita akan diberi µgratuity¶ khas pada kadar RM800 setahun bagi setiap tahun perkhidmatan dengan syarikat.tripod.12 - . tempat lahir dan jantina.AEMS3113 Moral dan Etika i. Umur persaraan yang berbeza antara pekerja wanita dan lelaki. Perkara 8(2). ii. jika gagal berbuat demikian. boleh mengandung setelah berkhidmat lima tahun atau lebih.300 x 15) bagi 15 tahun yang lebih. Convention for the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Fasal 11. Jika wanita tersebut telah bekerja selama 20 tahun. disenaraikan perkara-perkara yang tidak boleh menjadi asas-asas perbezaan antara warganegara ia termasuk agama. Kru kabin wanita hanya berhak untuk mendapat cuti bersalin untuk tidak lebih dari dua orang anak yang hidup. Ini menunjukkan wanita dinafikan pendapatan yang sama berbanding lelaki. Kru kabin wanita yang sudah berkahwin. beliau akan meletakkan jawatan.000 (RM2. Setelah bersara. Kru kabin wanita µexpatriate¶ dibenarkan bekerja sehingga umur 60 atau 65 tahun mengikut undang-undang pekerja di negara masing-masing. jika bersara pada umur 55 tahun. Mereka akan diberi cuti tanpa gaji daripada tarikh didapati tidak layak untuk terbang. syarikat berhak untuk menamatkan perkhidmatannya. µgratuity¶ yang diterima sebanyak RM16. kaum. yang jelas menegaskan hak wanita untuk mendapat peluang pekerjaan yang sama termasuk semasa mengandung.htm) . iv. Cuti tanpa gaji akan berkuatkuasa tidak lewat daripada akhir bulan kedua beliau mengandung. v. Jika didapati mengandung selepas dua orang anak. keturunan.

seseorang harus bertanggungjawab secara moral atas motifnya untuk membuat kebaikan atau keburukan. Majikan dikatakan mempunyai niat dan motif yang tidak baik. bidang kecantikan. bidang kecantikan.AEMS3113 Moral dan Etika PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA KES : Majikan mengupah pekerja mengikut cita rasa. Oleh itu. fasih dalam pertuturan dan bukan berdasarkan kecenderungan syarikat untuk mengupah golongan wanita dan berumur 20 tahun atau ke atas. Majikan harus memandang pengambilan pekerja sebagai kewajipannya demi penerusan operasi syarikat. fasih dalam pertuturan dan bukan berdasarkan kecenderungan syarikat untuk mengupah golongan wanita dan berumur 20 tahun atau ke atas. Sesuatu tindakan akan mempunyai nilai moral apabila dilakukan dengan kerelaan dan seseorang itu akan mempunyai kerelaan hati jika motif tindakannya ialah satu tanggungjawab moral yang diakui. Prinsip kewajipan menumpukan niat. Prinsip Kewajipan Prinsip kewajipan adalah salah satu jenis Teori Deontologi yang berasal daripada perkataan Yunani ³deon´ yang bermaksud ³tugas atau kewajipan´. . tujuan dan motif seseorang. dan bukan atas apa yang dilakukannya. Majikan yang bertekad baik sepatutnya memilih calon yang berupaya dan layak dengan jawatan kosong itu seperti berpengetahuan dalam bidang perubatan. Bagi kes ini. Majikan yang bertekad baik sepatutnya memilih calon yang berupaya dan layak dengan jawatan kosong itu seperti berpengetahuan dalam bidang perubatan. Menurut hujah Immanuel Kant. kemahuan dan kecenderungannya dan bukan niat dan motif yang baik. nilai moral yang diberikan kepada sesuatu tindakan bukan disebabkan oleh akibat tindakan tersebut tetapi motif (niat) tindakan seseorang yang sebenarnya di bawah kawalan orang itu. kemahuan atau kecenderungan semula jadi. kemahuan dan kecenderungannya dan bukan niat dan motif yang baik.13 - . Majikan mengupah pekerja mengikut cita rasa. Motif yang menjadikan sesuatu tekad itu baik bukanlah cita rasa. prinsip kewajipan menentang diskriminasi jantina dan usia.

sebagai pekerja pramugari dari MAS pada 14 Oktober 1980. Manusia mempunyai kewajipan untuk melayan semua orang dengan niat yang baik dan menjaga perasaan seseorang tanpa mengira jantina dan lingkungan usia.com. Misalnya. . kecerdasan. pekerja wanita lainnya akan diketepikan. Diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan dianggap sebagai satu tindakan yang berlebihan dan tidak bersifat kesederhanaan. Inilah hakikat persekitaran kerja. sifat rendah hati. sifat murah hati. Bagi kes ini. terdapat wanita yang bersedia untuk melakukan apa sahaja untuk meningkat naik. kesaksamaan. jantina dan usia tidak patut dijadikan syarat-syarat bagi penilaian majikan untuk mengambil seseorang pekerja. Menurut Aristotle. Dari pandangan teori keperibadian mulia. Teori Keperibadian Mulia Teori keperibadian mulia berkait rapat dengan ³kaedah sikap baik´ dan sifat-sifat seorang insan moral. keberanian. keperibadian mulia adalah suatu kualiti yang terbaik atau istimewa (excellence). kemesraan.my) Tindakan mengetepikan pekerja wanita merupakan sesuatu perbuatan yang tidak wajar dan ditentang oleh prinsip kewajipan.utusanmalaysiaonline.AEMS3113 Moral dan Etika ³Selagi lelaki menjadi ketua.´ (www. Perbuatan ini dianggap tidak bermoral kerana diskriminasi jantina berlaku dan perasaan pekerja wanita yang diketepikan telah diabaikan. Sebaliknya.14 - . KES: Fernandez. dan kebanggaan. Keperibadian mulia merangkumi sifat kesederhanaan (Jalan Tengah) seperti keadilan. diskriminasi jantina dan usia dalam kes ini dikatakan tidak wajar dan tidak berkeperibadian mulia. majikan haruslah mengamalkan tindakan yang berkeperibadian mulia seperti keadilan dan kesaksamaan dalam mengupah pekerja. kejujuran. Pada 1991 beliau hamil dan diarahkan berhenti bersesuaian dengan CA yang mensyaratkan pramugari hamil meletak jawatan atau membolehkan majikan memecatnya jika enggan berbuat demikian.

dia telah ditolak oleh syarikat tersebut dengan alasannya Aderyn tidak sesuai menyandang kerja itu. Pada 1991 beliau hamil dan diarahkan berhenti bersesuaian dengan CA yang mensyaratkan pramugari hamil meletak jawatan atau membolehkan majikan memecatnya jika enggan berbuat demikian. Mereka telah memberitahu Aderyn bahawa syarikat itu tidak akan mengupah pekerja perempuan kerana kebanyakkan mereka selalu memohon cuti dan tidak cergas seperti lelaki. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna.AEMS3113 Moral dan Etika majikan harus melayan semua calon dengan adil dan saksama dan menilai calon berdasarkan keupayaaan. Namun. secara keseluruhan. Teori Utilitarianisme Teori ini ialah idea atau fahaman dalam falsafah moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan dalam menilai sesuatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Perbuatan ini dianggap keterlaluan kerana tidak mengamalkan sikap kesederhanaan dan ditolak oleh teori kemoralan mulia. dia telah ditolak oleh syarikat tersebut dengan alasannya Aderyn tidak sesuai menyandang kerja .utem. dengan memperhitungkan semua phak yang terlibat dan tanpa membeza-bezakan. Namun.´ (http://library. Dalam kes ini. ³Fernandez mula bekerja sebagai pramugari MAS pada 14 Oktober 1980.my/akhbar/Employment/2005/2005031306(0)bh.htm) Bekas pramugari MAS tidak patut dipecat dengan alasan hanya kerana dia hamil pada masa itu. Aderyn telah menghadiri temuduga di sebuah syarikat agensi penjualan.edu. Dengan prinsip kegunaan dimaksudkan prinsip yang menjadikan kegunaan sebagai tolok ukur pokok untuk menilai dan mengambil keputusan apakah suatu tindakan itu secara moral dapat dibenarkan atau tidak. membawa akibat baik berupa kegembiraan atau kebahagiaaan yang semakin besar bagi semakin banyak orang. Suatu tindakan dinilai berguna kalau akibat tindakan tersebut. KES : Aderyn telah menghadiri temuduga di sebuah syarikat agensi penjualan. pengalaman atau kesesuaian dan kelayakan calon bagi jawatan promotor perjualan.15 - .

Syarikat itu telah menghilang seorang yang berbakat akibat tindakan tidak mengupag Aderyn manakala Aderyn merasa hampa kerana dia tidak Berjaya mendapat kerja tersebut. syarikat itu dianggap tidak bermoral kerana tindakannya membawa keburukan kepada kedua-dua pihak.16 - . Dalam kes ini. .AEMS3113 Moral dan Etika itu. Mereka telah memberitahu Aderyn bahawa syarikat itu tidak akan mengupah pekerja perempuan kerana kebanyakkan mereka selalu memohon cuti dan tidak cergas seperti lelaki.

benar. Selain itu. bertanggungjawab dan amanah adalah syarat mutlak bagi kemajuan dan ketertinggian umat dan tamadun. telah jelas menerangkan . sistem ini dijadikan institusi diskriminasi berasaskan ³kelahiran´ seseorang. Nampaknya pengagihan sumber masyarakat ke dalam kategori secara adil adalah ideal. Agama Hindu boleh dikatakan menyokong diskriminasi secara umum dan bukan diskriminasi jantina dan usia.17 - . Manusia bertanggungjawab memelihara kesempurnaan makhluk-makhluk lain dan sesama manusia sendiri serta bumi ini. manusia adalah makhluk ciptaan kepada Allah di bumi ini sebagai Khalifah. Manusia yang bersikap adil dalam pergaulan akan menjadikan seseorang itu dihormati. Surah ajaran Islam telah menyatakan bahawa Allah menciptakan manusia sebagai lelaki dan wanita yang berasal daripada pelbagai kaum serta mempunyai warna kulit yang berlainan supaya manusia dapat saling memahami dan mempelajari antara satu sama lain.AEMS3113 Moral dan Etika 5. PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Agama Islam Menurut pandangan agama Islam.0 PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MENYOKONG DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Agama Hindu (sistem kasta) Dalam ajaran agama Hindu. iaitu Brahman ataua Brahmin (golongan beragama dan pendidik). Vaishya (golongan petani dan ekonomis) dan Shudra (golongan hamba dan buruh). Dari sini. Akhlak Mahmudah seperti adil. agama Islam menekan hubungan antara manusia dengan manusia. Sistem Kasta telah dilahirkan. Kshatriya (golongan pentadbir dan pegawai pertahanan). Ia membahagikan masyarakat kepada 4 bahagian kelas yang dipanggil ³varna´. tetapi sebenarnya.

Hai orang-orang yang beriman. usia.quraish.kerana adil itu lebih dekat kepada takwa.³ANTI DISKRIMINASI´ DAN HARUS MENEGAKAN KEADILAN UNTUK SEMUA. diskriminasi jantina dan usia oleh majikan adalah dibantah oleh agama Islam. adil dan amanah terhadap semua calon untuk jawatan kosong itu.dll) mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.AEMS3113 Moral dan Etika bahawa agama Islam membantah diskriminasi kerana semua manusia adalah ciptaan Allah dan adalah sama antara satu sama lain.18 - .menjadi saksi dengan adil. Semoga umat islam berkasih sayang dengan umat bukan islam yang damai.Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka.Nasrani. Dalam kes kajian ini.hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan ( kebenaran )kerana Allah. Berlaku adillah. diskriminasi adalah tidak beretika. denagan kata lain tidak boleh diskriminasi. ALLAH memperingatkan Rasul agar jangan menanam dendam kepada golongan atau individu yang selama ini telah memerangi dan memusuhi Rasul..´ ³ . Menurut Ajaran Asas Jesus Christ. Satu lagi . Majikan harus mengamalkan akhlak yang mulia seperti bertanggungjawab. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.5:8). QS.. Undang-undang Tuhan yang terpenting ialah mecintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri. Dan Allah adalah Maha Kuasa. ³ . Majikan patut bersikap adil dalam mengupah pekerjanya dan menilai semua calon dengan adil tanpa kira jantina..60:7.´ Agama Kristian Pada pandangan agama Kristian. kaum dan warna kulit. Setiap orang haruslah mendapat keadilan. Agama Kristian diasaskan oleh Jesus Christ atau Yesus Kristus. Dan Allah Maha Pengampum lagi Maha Penyayang. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum (yahudi. ( QS. 3 Peraturan-peraturan Allah. anak Tuhan yang dikorbankan demi menebus dosa manusia..

Diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan seperti kes kajian ini dibantah oleh agama Kristian. Jesus commands us to love each other as He loves us (John 13:14). Ephesians 6:9).´ Instead.AEMS3113 Moral dan Etika perintah Jesus Christ yang terpenting ialah mencintai satu sama lain seperti mana Jesus telah mencintai umat manusia dengan merelakan diriNya menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Selain itu. golongan wanita dan berumur minimum 20 tahun. agama Buddha membantah diskriminasi kerana ini adalah sesuatu perbuatan yang tidak bermoral dan akan meninggalkan kesan yang buruk.. dalam kes ini. agama Kristian terdapat Perjanjian Lama (Old Testament) yang mementingkan keadilan dan kesaksamaan. Majikan sepatutnya mengupah pekerja berdasarkan keperluan dan kesesuaian calon dengan jawatan kosong dan bukan berdasarkan jantina dan usia seseorang. that means we need to love others with that same high standard. Acts 10:34. Oleh itu. Ia menyeru penganut Kristian mengamalkan etika yang adil supaya semua manusia mendapat keadilan yang sama dalam kehidupan. agama Buddha menegaskan sama-rata sesama manusia dan semua manusia adalah sama status.. we are to ³love our neighbours as ourselves´ ( James 2:8) Agama Buddha Agama Buddha Agama Buddha percaya kepada Konsep Karma iaitu perbuatan baik akan membawa kesan baik manakala perbuatan jahat akan membawa padah dan seseorang akan menerima balasan daripada perbuatannya. and loves us with impartiality.. od does not show partiality or favoritism (Deuteronomy 10:17.19 - .. . James 2:4 describes anyone who shows discrimination as ³judges with evil thought. Pomans 2:11.´ ³ . If God is impartial. Agama Kristian tidak menggalakkan diskriminasi berlaku. and neither should we. Selain itu. Majikan harus melayan semua calon dengan sikap yang adil dan bukannya kecenderungan untuk mengupah golongan tertentu. ³ .

AEMS3113 Moral dan Etika Bagi kes kajian ini. diskriminasi jantina dan usia majikan dalam mengupah promoter perjualan dibantah oleh agama Buddha. contohnya didiskriminasi oleh masyarakat atau syarikat lain dalam industri yang sama akibat daripada diskriminasi semasa mengupah pekerja. . Agama Buddha percaya bahawa majikan yang mengamalkan diskriminasi jantina dan usia atas calon akan mendapat balasan. Majikan harus melayan semua calon dengan adil dan sama-rata tanpa mengira jantina dan usia.20 - .

Adakah anda setuju bahawa diskriminasi jantina dan usia telah wujud di tempat kerja masyarakat Malaysia ? T a k S etuju 33% S etuju T a k S etuju S etuju 67% Carta pai di atas menunjukan kajian terhadap respoden tentang diskriminasi jantina dan usia dalam tempat kerja di Malaysia masyarakat .0 SOAL SELIDIK DAN DATA ANALISIS Analisis Survei Isu Diskriminasi jantina dan Diskriminasi Usia 1. pemberian gaji yang berbeza dan peluang naik pangkat yang tidak setara. Orang yang tidak setuju dengan ini mungkin adalah mereka menggagap bahawa isu ini masih tidak serius di Malaysia. Diskriminasi usia di tempat kerja termasuk majikan enggan mengupah golongan yang melewati umur 40 tahun dan pekerja diminta bersara apabila mencapai umur 55. . Mereka berpendapat bahawa masyarakat Malaysia mempunyai peluang dan hak yang sama di tempat kerja.AEMS3113 Moral dan Etika 6. Layanan yang adil telah diberikan tidak mengira jantina dan usia.21 - . Diskriminasi jantina di tempat kerja termasuk diberi tugas dan kerja yang berlainan. manakala 33% orang yang bersetuju bahawa diskriminasi jantina dan usia telah wujud di tempat kerja masyarakat malaysia.Terdapat 67% orang yang tidak setuju bahawa diskriminasi tersebut telah wujud di malaysia. Respoden yang bersetuju bahawa diskriminasi telah wujud di tempat kerja masyarakat Malaysia adalah kerana mereka telah menyedari diskriminasi telah wujud di Malaysiadan mereka menganggap ini adalah satu perkara yang serius.

Selain itu. .22 - . Pada pandangan anda. Sesetengah majikan tidak akan mengupah golongan orang tua kerana mereka berpendapat orang tua tidak menpunyai kekuatan fizikal yang baik berbanding dengan orang muda. Manakala. jenis diskriminasi yang manakah lebih serius di Malaysia? negara Jantina 60% Usia 40% Jantina Usia Berdasarkan carta pai di atas. 40% respoden yang berpendapat bahawa diskriminasi usia lebih serius di negara kita.AEMS3113 Moral dan Etika 2. pengetahuan mereka agak ketinggalan zaman. tidak tegap dari segi fizikal dan hanya sesuai menbuat kerja yang mudah dan ringan. terdapat 60% orang yang berpendapat bahawa diskriminasi jantina lebih serius di negara kita. Ini adalah kerana kebanyakan orang yang berpendapat bahawa wanita lebih lemah.

ia dianggap sebagai satu tindakan yang berlebihan dan tidak bersifat kesederhanaan.5% responden dikatakan bermoral disebabkan tradisi yang memandang lelaki lebih kuat dan berkeupayaan daripada perempuan. 12.5% responden setuju taraf dan status lelaki dan perempuan sepatutnya sama. Dari pandangan teori keperibadian mulia.23 - .5% Berdasarkan carta pai di atas.AEMS3113 Moral dan Etika 3. Setujukah anda bahawa taraf dan status lelaki dan perempuan sepatutnya sama? Tidak setuju 12. Dari pandangan teori kemoralan sosial. . terdapat 87. 20% responden tidak setuju taraf dan status lelaki dan perempuan sepatutnya sama.5% Setuju 87. mereka dikatakan bermoral disebabkan diskriminasi adalah tidak wajar dan tidak berkeperibadian mulia.

Pada pandangan anda. . Kebajikan golongan tua dalam masyarakat patut dijaga. perkara adalah baik jika tindakan itu adalah baik. hanya 17% reponden ingin mengupah gologan tua sebagai pengerus. Ini membolehkan syarikat member lebih bonus kepada pekerja.kebanyakkan responden akan mengupah golongan muda sebagai pengurus. Dengan itu. Manakala. sesetengah majikan berpendapat bahawa golongan tua mempunyai pengalaman yang banyak.24 - . Tindakan ini dikatakan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. 83%. produktiviti syarikat meningkat dan membawa keuntungan. Ini kerana mereka menggangap orang tua masih berupaya menerima tugasan seperti gologan muda. menurut prinsip kewajipan.AEMS3113 Moral dan Etika 4. Tambahan pula. Aliran utilitarianisme menyatakan 80% tindakan responden ini bermoral. Selain daripada itu. ini disebabkan golongan muda biasanya lebih tahan lasak dan mampu bekerja lebih masa. siapakah yang akan anda upah sebagai pekerja anda sekiranya anda ingin mengupah seorang pengurus ? Golongan Muda 83% Golongan Tua 17% Golongan Tua Golongan Muda Menurut carta pai ini.

. taraf lelaki dan perempuan adalah sama. Dari pandangan eksistensialisme. masyarakat tidak patut menggugat kebebasan perempuan yang ingin bekerja di luar.25 - . Pada pandangan anda. Dari pandangan prinsip kewajipan. 74% bersetuju bahawa lelaki sepatut bekerja di luar dan perempuan patut menjaga di rumah. responden tersebut dikatakan bermoral. Ini disebabkan lelaki mempunyai tanggungjawab bekerja untuk menyara keluarga dan perempuan mempunyai tanggunjawab untuk menjaga rumah. responden tersebut dikatakan bermoral. mereka berperdapat bahawa pada zaman ini.AEMS3113 Moral dan Etika 5. setujukah anda bahawa lelakilah yang bekerja di luar dan perempuan yang menjaga di rumah ? Tidak 70% Ya Tidak Ya 30% Kajian di atas menunjukan responden terhadap lelaki yang bekerja di luar dan perempuan yang menjaga di rumah. . Manakala 26% yang tidak setuju . Ini disebabkan lelaki dan perempuan mempunyai kebebasan masing-masing untuk memilih peranan yang ingin dimainkan dalam menjaga kepentingan keluarga.

mereka dikatakan bermoral disebabkan tindakan diskriminasi adalah tidak wajar. tidak berkeperibadian mulia dan tidak bersifat keserdahanaan. 75% responden ini bersifat diskriminasi. terdapat 55% responden memilih lelaki sebagai pemimpin masyarakatnya manakala 20% responden memilih perempuan sebagai pemimpin masyarakatnya. Berikan alasan anda. pengetahuan dan kalibernya. Dari pandangan teori keperibadian mulia. mereka dikatakan bermoral. Ini disebabkan setiap individu mempunyai kebebasan untuk memilih calon-calon dan membuat keputusan mereka secara sesuka hati kerana ini adalah hak mereka. Mereka berpendapat bahawa pemimpin harus dipilih dengan menilai keupayaan. perempuan atau mana-mana. . Mana-mana 25% Lelaki 55% Perempuan 20% Berdasarkan carta pai di atas.AEMS3113 Moral dan Etika 6. Siapakah yang akan anda pilih untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat kehidupan anda? Lelaki. Dari pandangan teori eksistenisme. 25% responden memilih pemimpin tidak berdasarkan jantina.26 - .

apakah punca diskiminasi usia ? Perbezaan Fizikal Pengalaman Yang Dieperolehi 23% Pengalaman Yang Dieperolehi Perbezaan Fizikal 77% Carta pai di atas menunjukkan kajian terhadap punca diskriminasi usia.AEMS3113 Moral dan Etika 7. Biasanya. . 54% reponden berpendapat bahawa pengalaman yang diperolehi ialah punca diskriminasi usia. majikan tidak akan mengupah orang tua kerana mereka tidak menpunyai fizikal dan metal yang kuat. Pada pendapat anda. Majikan memerlukan pengalaman yang lebih banyak memerlukan pengalaman yang lebih banyak menbantu di syarikat.Berdasarkan keputusan daripada soal selidik yang telah dijalankan.27 - . Manakala 46% reponsen berpendapat bahawa perbezaan fizikal dan mental merupakan punca dikriminasi usia.

.AEMS3113 Moral dan Etika 8. 30% responden berpendapat bahawa perbezaan fizikal dan mental lelaki dan perempuan merupakan punca diskriminasi jantina. Lain-lain Adat dan kebiasaan masyarakat 10% Perbezaan fizikal dan mental lelaki dan perempuan 30% Lain-lain 2.5% Berdasarkan carta di atas. Fikiran yang tradisional dan konservatif B. 10% responden berpendapat bahawa diskriminasi merupakan adat dan kebiasaan masyarakat sejak dahulu. Pemikiran tradisi ini mengakibatkan majikan menganggap lelaki sahaja yang sesuai dengan pekerjaan tersebut dan diskriminasi hak dan peluang untuk perempuan bekerja.5% Fikiran tradisional dan konservatif 57. Pemikiran tradisional iaitu lelaki yang sepatutnya bekerja di luar dan perempuan pula yang menjaga di rumah. Ini mewujudkan diskriminasi terhadap perempuan.5% responden berpendapat bahawa fikiran tradisional dan konservatif merupakan punca utama diskriminasi jantina dan usia. 57. 2. lelaki dikatakan lebih kuat daripada perempuan.28 - . Secara tradisi. Norma baik atau buruk dianggap adat dan kebiasaan dalam masyarakat D. Perbezaan fizikal dan mental lelaki dan perempuan C. apakah punca diskriminasi jantina dan usia? A.5% responden berpendapat bahawa agama dan kepercayaan yang berbeza mewujudkan isu diskriminasi. Pada pendapat anda.

lelaki dianggap mempunyai status yang lebih tinggi daripada perermpuan. Keupayaan seseorang tidak dikembangkan D. 40% responden berpendapat bahawa diskriminasi menyebabkan masyarakat tidak bersetuju dengan status jantina sepatutnya setara. Layanan yang tidak adil wujud di perkerjaan C. Di antara yang berikut. Mereka yang berkeupayaan dinafikan hak dan peluangnya atas dasar jantina dan usianya.29 - . 12.5% responden berpendapat bahawa diskriminasi jantina dan usia menyebabkan keupayaan seseorang tidak dapat dikembangkan. Sebaliknya.AEMS3113 Moral dan Etika 9. apakah kesan utama diskriminasi? A. 45% responden berpendapat bahawa diskriminasi jantina dan usia menyebabkan golongan jantina dan usia tertentu menerima layanan yang tidak adil di pekerjaan. . kebanyakkan mereka berpendapat bahawa lelaki lebih kuat dan berupaya. Lain-lain Keupayaan seseorang tidak dikembangkan 12. Justeru. Status wanita dan lelaki yang tidak setara B. Peluang dan hak golongan tertentu dinafi berdasarkan jantina dan usianya tetapi bukan berdasarkan keupayaannya.50% Lain-lain 2.50% Layanan tidak adil di pekerjaan 45% Status jantina yang tidak setara 40% Berdasarkan carta di atas.

5% responden berpendapat bahawa kesan diskriminasi jantina dan usia termasuk pembangunan negara tertunda dan ekonomi negara yang tidak seimbang. ( ( ( ( ) Melalui kempen-kempen dan seminar ) Pendidikan ibu bapa ) Pendidikan moral di sekolah ) Tayangan filem Cara mengatasi masalah diskriminasi terbaik ke paling tidak begitu baik terbaik paling tidak begitu baik Kempen dan seminar Pendidikan ibu bapa Pendidikan moral di sekolah Tayangan filem Cara-cara mengatasi Graf di atas menunjukan urutan yang paling popular di kalangan responden. . Sila pilih mengikut urutan keutamaan 1 hingga 4.AEMS3113 Moral dan Etika 2. 10. cara-cara untuk mengatasi masalah diskriminasi berlaku di Malaysia.30 - . Anak-anak patut diajar dan dididik sejak kecil agar memupuk sikap keserderhanaan tersirat sejak kecil yang tidak diskriminasi golongan yang berbeza dengannya. mengelakkan tindakan diskriminasi terhadap mereka yang berkepercayaan dan nilai yang berbeza. Pendidikan ibu bapa Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah diskriminasi. Justeru. Mereka berpendapat bahawa cara mengatasi diskriminasi yang paling baik ke paling tidak baik adalah seperti berikutan. Pendidikan moral di sekolah Pendidikan moral di sekolah memupuk sifat tolak ansur dan keprihatinan terhadap orang lain yang berkepercayaan dan nilai yang berbeza. Ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka.

Para penonton akan mengelakkan diri terlibat dalam isu diskriminasi.31 - . Kempen-kempen dan seminar Kempen-kempen dan seminar boleh dianjurkan oleh kerajaan dan persatuan kebajikan untuk menyalurkan maklumat berkenaan dengan diskriminasi. dan perlunya masalah diskriminasi dikurangkan sekiranya membawa padah kepada orang ramai. seperti punca-punca.AEMS3113 Moral dan Etika Tayangan filem Tayangan filem membolehkan para penonton melihat kesan-kesan keburukan yang serius akibat masalah diskriminasi. kesan-kesan. .

Training and Sales Commission will be given. Mobile Location Onsite Start Date Duration 0168301313 Klang Valley No 2008/05/02 Fri/Sat/Sun Salary Working Hours Needed Skills RM 80 a day 01.0 LAMPIRAN Promoters: Part Time Sales Promoter-RM 80 a day by Swisslabs Part Time Sales Promoters Needed at Caring Pharmacy (Subang Parade) Caring Pharmacy (Bangsar Village) Caring Pharmacy (One-Utama) Must be Slim/Pleasant and Aggressive in Sales Promoting.AEMS3113 Moral dan Etika 7.00pm Selling Experience .32 - . Minimum age above 20 years and girls preferred.00pm to 09. Fri/Sat/Sun during the month of May 2008.

com/education/references. Serdang. http://ms.org/wiki/Diskriminasi http://www.infosihat.php .gov.pdf http://wanita_keadilan.AEMS3113 Moral dan Etika 8.my/penyakit/Wargatua/kesihatanWargaemas.0 RUJUKAN / BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Md Aroff (1999) Pendidikan Moral: Teori Etika dan Amalan Moral.wikipedia. Penerbit Universiti Putra Malaysia.com/Berita_Terkini/KENYATAAN_MEDIA_101203.com/2008/04/promoters-part-time-sales-promoter-rm-80-a-day-by-swisslabs/ http://infoshare.htm http://asiaparttime.33 - .2bryan.tripod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful