AEMS3113 Moral dan Etika

ISI KANDUNGAN

NO.

TAJUK

MUKA SURAT

1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3

PENGHARGAAN PENGENALAN LATAR BELAKANG KAJIAN KES PUNCA-PUNCA DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA KESAN-KESAN DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA CARA-CARA MENGATASI DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA

2 3 4 5 6 7

4.0

PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA

9

5.0

PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA

17

6.0 7.0 8.0

SOAL SELIDIK DAN DATA ANALISIS LAMPIRAN RUJUKAN/BIBLIOGRAFI

21 32 33

-1-

AEMS3113 Moral dan Etika

1.0 PENGHARGAAN Kumpulan kami telah berjaya menyiapkan Kerja Kursus Moral dan Etika ini dalam masa yang ditetapkan dengan bantuan and sokongan dari pelbagai pihak yang dimaksudkan seperti di bawah. Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada pihak-pihak ini dan kami amat menghargai bantuan, nasihat, sokongan dan sumbangan yang diberi oleh mereka. Terlebih dahulu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ms. Chew Wei Wei selaku pensyarah dan guru bimbingan kami. Beliau telah meluangkan masa berharga beliau untuk menyemak kerja kursus kami. Bantuan, bimbingan, tunjuk ajar dan sumbangan idea telah diberi oleh beliau sepanjang masa kami membuat kerja kursus ini. Tanpa nasihat and ajaran beliau, kerja kursus ini mungkin tidak akan disiapkan dan dihasilkan. Seterusnya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada responden yang telah

menyumbangkan masa mereka untuk menjawab soalan selidik kami. Dengan sumbangan dan bantuan mereka, kami telah mendapat banyak maklumat yang berharga untuk menyiapkan kerja kursus ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang pernah memberi bantuan dan sumbangan yang amat kita hargai. Akhirnya, tidak lupa juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan kami yang banyak menyumbangkan masa and usaha dalam kerja kursus ini. Semua ahli telah bekerjasama dan menyiapkan tugas masing-masing agar menyelesaikan kerja kursus ini dalam masa yang ditetapkan.

-2-

AEMS3113 Moral dan Etika

2.0 PENGENALAN Pelbagai jenis diskriminasi telah wujud di negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bebas menganuti agama. Diskriminasi adalah layanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Diskriminasi telah merupakan suatu amalan yang biasa dijumpai dalam masyarakat Malaysia dan ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membezakan-bezakan manusia. Diskriminasi boleh berlaku dalam pelbagai konteks seperti dilakukan oleh orang perseorangan, institusi, firma dan lain-lain. Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, diskriminasi

dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil berdasarkan prinsip ³setiap manusia harus diberi hak dan peluang yang sama´ (Bahasa Inggeris: Equal Opportunity)

Diskriminasi Jantina Individu atau kumpulan diberi layanan yang tidak adil kerana jantina mereka. Mereka

mengalami layanan yang berbeza seperti diberi tugas dan kerja yang berbeza, pemberian gaji yang berbeza dan status yang tidak setara. Misalnya, seorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dengan lelaki sejawatnya, walaupun sumbangan mereka adalah sama.

Diskriminasi Usia Individu diberi layanan yang tidak adil kerana mereka tergolong dalam lingkungan

umur tertentu. Misalnya, di negara Malaysia remaja sentiasa dianggap orang yang menimbulkan masalah sehingga timbul istilah "masalah remaja". Di samping itu, diskriminasi juga berlaku dari sudut gaji, faedah atau penerusan pekerjaan bagi pekerja yang dalam umur pertengahan tahun atau melewati umur 40 tahun dan pekerja diminta bersara apabila mencapai umur 55.

-3-

hanya golongan yang berumur 20 tahun atau ke atas layak untuk jawatan kosong ini. -4- . Misalnya. Kelayakan dan syarat bagi jawatan kosong ini adalah berbadan lampai atau sikap yang ramah-tamah. pemberian gaji yang berbeza dan status yang tidak setara. Diskriminasi jantina dalam pekerjaan bermaksud individu atau kumpulan diberi layanan yang tidak adil dalam pekerjaan mereka kerana jantina mereka. iklan jawatan kosong telah menunjukkan kecenderungan majikan untuk mengupah golongan wanita bagi pekerjaan ini. warna kulit. agresif dalam mempromosikan jualan. majikan enggan mengupah pekerja yang berumur lebih daripada 40 tahun. walaupun sumbangan mereka adalah sama. Contohnya. diskriminasi boleh berlaku dari sudut gaji. Diskriminasi dalam pekerjaan berlaku sepanjang masa dalam masyarakat Malaysia. dan kecacatan.AEMS3113 Moral dan Etika 3. majikan hanya mengupah wanita atau lelaki sahaja dalam pekerjaan tertentu. Pengiklanan jawatan kosong ini merupakan satu diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan. faedah atau penerusan pekerjaan bagi pekerja yang dalam umur pertengahan tahun atau melewati umur 40 tahun. Diskriminasi dalam pekerjaan boleh berlaku atas dasar jantina. pekerja diminta bersara apabila mencapai umur 55. seseorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dengan lelaki sejawatnya. Diskriminasi usia dalam pekerjaan bermakna individu diberi layanan yang berbeza berbanding dengan golongan lain kerana mereka digolong dalam lingkungan umur tertentu. kewarganegaraan. Dalam kes ini. usia. Pekerja-pekerja mengalami layanan yang berbeza seperti diberi tugas dan kerja yang berbeza. Diskriminasi dalam pekerjaan bermaksud majikan atau agensi pekerjaan tidak melayan pekerja dan calon pekerja secara saksama. Bagi kes ini. agama.0 LATAR BELAKANG KAJIAN KES Kes ini adalah satu pengiklanan jawatan kosong bagi jurujual sementara Swisslabs dan akan bekerja di farmasi kompleks membeli-belah. Calon harus berumur 20 tahun atau ke atas dan calon wanita adalah lebih disukai dan akan diupah.

Situasi ini amat jelas dapat kita lihat terutamanya sekarang. pemikiran seperti wanita yang bersifat lembut. agama. Ini merupakan salah satu punca yang menyebabkan diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan. berpendidikan lebih rendah dan kekurangan pendedahan ke luar berbanding dengan lelaki. iaitu ekonomi merosot. Pemikiran tradisional Pemikiran tradisional iaitu lelaki yang sepatutnya bekerja di luar dan perempuan pula yang menjaga di rumah telah dicurahkan ke dalam otak masyarakat. Kecenderungan telah berlaku dan mengakibatkan majikan menganggap sama ada lelaki atau wanita sahaja yang sesuai dengan pekerjaan tertentu. Misalnya.1 PUNCA-PUNCA DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Kelebihan Tenaga Buruh Kelebihan tenaga buruh merupakan punca utama bagi diskriminasi jantina dan usia semasa majikan mengupah pekerja-pekerja. prasangka majikan yang menganggap golongan muda yang lebih berupaya dan bercekap menjalankan sesuatu tugas berbanding dengan golongan tua. Ini akan membenarkan majikan memilih calon-calon mengikuti keinginan mereka dan kecenderungan kepada calon-calon tertentu tanpa mengikut garis panduan atau syarat yang ditetapkan. lemah dari segi fizikal. Tiada undang-undang dan syarat-syarat pekerjaan minima Oleh sebab tiada undang-undang atau syarat-syarat pekerjaan minima yang wujud untuk mengawal tindakan majikan semasa mengupah pekerja. Selain itu. Pemikiran dan anggapan ini telah dipertimbangkan oleh majikan semasa mengupah seseorang bagi sesuatu pekerjaan. Majikan terdapat banyak pilihan atas calon-calon dan menyebabkan kecenderungan atas jantina atau usia berlaku semasa mereka mengambil keputusan untuk mengupah seseorang. ras. pekerjaan.AEMS3113 Moral dan Etika 3. Prasangka atau prejudis majikan Prasangka atau prejudis (prejudice) adalah satu sangkaan atau anggapan terhadap seseorang hanya merujuk kepada ciri-ciri tertentu seperti jantina. golongan lelaki bekerja dengan lebih effektif dan berkebolehan berbanding dengan golongan wanita. -5- .

Kadar pekerjaan dan pengangguran yang tidak seimbang Oleh sebab kecenderungan syarikat yang mengupah lelaki atau wanita dan golongan muda atau golongan tua sahaja untuk pekerjaan tertentu. Status lelaki dan wanita yang tidak setara menghakiskan hak wanita dan ekspoitasi hak wanita -6- . Ini akan mengakibatkan pembangunan negara terjejas dari segi ekonomi. Pekerja tidak akan mendapat gaji yang berpatutan dengan usaha mereka yang diberi dalam pekerjaan. Status lelaki dan wanita yang tidak setara Pemikiran tradisional yang menganggap lelaki adalah lebih kuat dan berupaya untuk bekerja berbanding dengan wanita mengukuh status lelaki yang dianggap lebih tinggi daripada wanita. Ekonomi negara yang tidak seimbang Kecenderungan syarikat untuk mengupah golongan tertentu menambahkan jurang perbezaan antara golongan yang akan diupah dan golongan yang menganggur.AEMS3113 Moral dan Etika 3.2 KESAN-KESAN DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Gaji yang tidak berpatutan Diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan mengakibatkan majikan menawarkan gaji yang berlainan kepada golongan tertentu jika tiada undang-undang dan syarat-syarat pekerjaan minima digubal untuk mengawal majikan. Golongan yang berpendapatan tinggi oleh sebab kecenderungan majikan akan terus diupah dan golongan yang tidak disukai oleh majikan akan terus menganggur. Pemikiran tradisional ini akan diajar kepada generasi baru dan diskriminasi jantina dan usia ini akan dilihat sebagai kebiasaan dan norma bagi masyarakat. kadar pekerjaan dan pengangguran akan menjadi tidak seimbang. Pembangunan negara tertunda Pembangunan dan perkembangan negara akan tertunda jika masalah diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan ini menjadi serius dan tidak diselesaikan dengan segera.

Tindakan tegas atau hukuman dikenakan ke atas mana-mana majikan yang tidak mengikut syarat-syarat minima tersebut. Mereka diminta mematuhi syarat-syarat minima yang dikenakan supaya melindungi pekerja-pekerja daripada mengalami diskriminasi dalam pekerjaan mereka. contohnya Kementerian Sumber Manusia merangka syarat-syarat pekerjaan minima bagi pekerja-pekerja tidak mengira jantina dan usia supaya pekerja tidak didiskriminasikan oleh majikan mereka. Undang-undang dan syarat-syarat pekerjaan minima Pihak kerajaan berkuasa untuk menggubal undang-undang. Ini merupakan cara yang paling berkesan bagi menyelesaikan masalah diskriminasi ini. Keamanan dan ketenteraman masyarakat terjamin jika diskriminasi dalam pekerjaan ini tidak wujud. Pengawalan majikan Selain itu. pihak berkenaan seperti kerajaan. Pemikiran yang rasional dicurahkan dan pemikiran traditional perlu dibanteraskan bagi mengelakkan prasangaka diskriminasi jantina dan usia. Memupuk status lelaki dan wanita yang setara dan pemikiran yang rasional Layanan yang adil dan saksama patut diberikan kepada semua manusia dan status lelaki dan wanita yang setara perlu dipupuk di kalangan masyarakat Malaysia bagi mengelakkan diskriminasi jantina dan usia berlaku. pihak berkuasa. 3. ibu bapa dan juga masyarakat harus menanggung tanggungjawab dan bekerjasama untuk mengurangkan masalah diskriminasi ini daripada menjadi lebih serius dan mengelakkannya mendatangkan impak negatif kepada semua orang. majikan-majikan memainkan peranan utama dalam mengatasi diskriminasi jantina dan usia pekerja. Semua manusia berhak menerima layanan yang sama daripada mana-mana pihak.AEMS3113 Moral dan Etika berlaku. -7- .3 CARA-CARA MENGATASI DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Bagi mengatasi diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan di masyarakat Malaysia.

Anak-anak patut diajar dan dididik sejak kecil agar memupuk sikap hormat-menghormati. Ibu bapa dan guru perlu menjadi model atau teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Pendidikan di sekolah juga merupakan kaedah yang berkesan bagi mengajar dan mendidik pelajar-pelajar supaya menjadi manusia yang mulia pada masa depan.AEMS3113 Moral dan Etika Pendidikan ibu bapa dan guru Di samping itu. saling pengertian dan toleransi. ibu bapa dan pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah diskriminasi. -8- .

Aliran ini menyokong tindakan diskriminasi terhadap jantina dan usia. ini adalah lebih sesuai bagi golongan muda dan golongan wanita kerana Jika Swisslabs tidak membuat demikian. -9- . Matlamat syarikat adalah mencapai keuntungan yang maksima dan mengurangkan kos dengan sebanyak mungkin. Oleh itu. Bagi jawatan jurujual Swisslabs. Dengan megupah perkerja yang sesuai. ini adalah lebih sesuai bagi golongan muda dan golongan wanita kerana Swisslabs menjual pelbagai vitamin dan ubat bagi kesihatan dan produk kecantikan. Selain itu. bagi jawatan jurujual Swisslabs.AEMS3113 Moral dan Etika 4. aliran egoisme tidak mengutamakan kemurahan hati kerana mengejar kepentingan diri. Dalam kes ini. ia akan merugikan dirinya kerana syarikat-syarikat dalam industri ini juga akan membuat demikian. Tindakan egoisme dikatakan betul walaupun mereka hanya mengutamakan keuntungan sendiri tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jika Swisslabs tidak membuat demikian. Ia menjadi biasa bagi syarikat untuk megupah perkerja dengan gaji yang rendah tetapi memuaskan kehendakan mereka. setiap orang patut bertindak untuk kepentingan sendiri dan berhak untuk menentang apa-apa yang dibuat oleh orang lain. ia akan merugikan dirinya kerana syarikat-syarikat dalam industri ini juga akan membuat demikian Teori Egoisme Dalam teori ini. syarikat boleh menjimatkan kos. majikan bertindak demi kepentingan syarikat.0 PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MENYOKONG DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA KES: Swisslabs adalah penjual pelbagai vitamin dan ubat bagi kesihatan dan produk kecantikan.

Teori Eksistensialisme Teori ini meniktikberatkan kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan tanpa paksaan daripada orang lain.B. Eksistensialisme menyokong diskriminasi jantina dan usia yang berperingkat. dia dianggap berada dalam kewujudan yang tidak sah. (1999). ini dianggap bermoral disebabkan teori ini mengamalkan kebebasan. Penerbit Universiti Putra Malaysia) Majikan mengupah pekerja yang berperingkat remaja dengan menawarkan gaji yang lebih rendah daripada pekerja yang berperingkat pemuda supaya menjimatkan kos syarikat.AEMS3113 Moral dan Etika Gaji kepada pekerja peringkat remaja adalah lebih rendah daripada pekerja peringkat pemuda walaupun mereka mempuyai taraf yang sama atau jawatan yang sama. Kewujudan ini merujuk kepada individu membuat pilihan atau keputusan moral yang tulen dan tidak membenarkan dirinya dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan orang lain. Seseorang individu boleh atau berhak menentukan bagaimana dia hendak hidup.A. Pendidkan Moral. Perbuatan ini dianggap bermoral dari pandangan aliran egoisme kerana majikan mementingkan keuntungan diri sendiri dan juga syarikat.10 - . Seseorang itu memiliki kecendurangan diskriminasi dan melakukan sesuatu yang mungkin tidak adil kepada jantina bertentangan dan usia yang berlainan tanpa paksaan. Dengan diskriminasi usia. Aspek ini sama dengan pandangan Heideggar yang memperkenalkan konsep µkewujudan sah¶. . KES: UMNO ( parti politik terbesar di Malaysia dan merupakan pengasas dan tulang belakang pakatan Barisan Nasional yang telah memerintah Malaysia tanpa terganggu sejak merdeka lagi ) mempunyai kebebasan untuk memilih calon-calon dengan syaratnya setiap calon mesti berumur 45 tahun ke atas. (Aroff. majikan mengupah remaja dengan gaji yang lebih rendah untuk menjimatkan kos. amanah dan larangan. Teori ini menghujahkan bahawa seseorang itu bebas membuat penilaian terhadap sebarang keputusan tanpa paksaan dan tidak merujuk mana-mana peraturan. Apabila individu itu membenarkan orang lain membuat pilihan moral untuk dirinya.

ternyata tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada wanita. kebiasaan atau adat. Teori Kemoralan Sosial Teori ini berkait rapat dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatathukum. ternyata tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada wanita.´ Tindakan UMNO adalah bermoral pada pandangan eksistensialisme kerana mereka mempunyai kebebasan untuk memilih dan menetapkan tanda aras umur sebagai syarat menjadi calon. Ia jelas bertentangan dengan dasar negara yang menggalakkan wanita sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara dan menyalahi: . Diskriminasi wanita oleh MAS merupakan kes bagi teori ini. majikan dan pekerja. sebuah badan korporat yang menjadi lambang kemegahan negara masih banyak mengamalkan diskriminasi terhadap pekerja wanitanya. Diskriminasi wanita oleh MAS Sistem penerbangan negara MAS. Ia jelas bertentangan dengan dasar negara yang menggalakkan wanita sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara dan menyalahi undang-undang negara. Peraturan masyarakat biasanya merujuk kepada tradisi. tatasusila atau tatatertib masyarakat. kod.11 - . norma. majikan dan pekerja. Syarat-syarat pekerjaan yang walaupun dipersetujui oleh kedua pihak. ³Bahawa UMNO perlu menetapkan 'benchmarking' dengan tanda aras umur sekurang-kurangnya 45 tahun ke atas sebagai syarat menjadi calon. nilai dan pantang larang.AEMS3113 Moral dan Etika Bagi kes ini. KES : Syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh sistem penerbangan negara MAS dipersetujui oleh kedua pihak. Syarat-syarat dalam iklan dianggap bermoral walaupun jantina dan usia yang ditawarkan telah menujukkan diskriminasi. majikan mempunyai kebebasan untuk memilih calon-calon dan membuat keputusan meraka secara sesuka hati kerana ini adalah hak mereka.

Setelah bersara. Convention for the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW). kaum. jika gagal berbuat demikian. disenaraikan perkara-perkara yang tidak boleh menjadi asas-asas perbezaan antara warganegara ia termasuk agama. ii. µgratuity¶ yang diterima sebanyak RM16. Kru kabin wanita µexpatriate¶ dibenarkan bekerja sehingga umur 60 atau 65 tahun mengikut undang-undang pekerja di negara masing-masing. jika bersara pada umur 55 tahun. Kru kabin wanita hanya berhak untuk mendapat cuti bersalin untuk tidak lebih dari dua orang anak yang hidup. v.12 - . syarikat berhak untuk menamatkan perkhidmatannya. Umur persaraan bagi wanita 40 tahun manakala lelaki 55 tahun. beliau akan meletakkan jawatan. Ini menunjukkan wanita dinafikan pendapatan yang sama berbanding lelaki. (http://wanita_keadilan. Mereka akan diberi cuti tanpa gaji daripada tarikh didapati tidak layak untuk terbang. tempat lahir dan jantina. boleh mengandung setelah berkhidmat lima tahun atau lebih. kru kabin wanita akan diberi µgratuity¶ khas pada kadar RM800 setahun bagi setiap tahun perkhidmatan dengan syarikat. Umur persaraan yang berbeza antara pekerja wanita dan lelaki.htm) . Syarat-syarat pekerjaan MAS yang didapati diskriminasi terhadap wanita termasuk : i. keturunan.300 x 15) bagi 15 tahun yang lebih. Perkara 8(2). Cuti tanpa gaji akan berkuatkuasa tidak lewat daripada akhir bulan kedua beliau mengandung.000 (RM800 x 20) berbanding lelaki sebanyak RM414. Fasal 11. iv.tripod. Perlembagaan Malaysia.com/Berita_Terkini/KENYATAAN_MEDIA_101203. Jika wanita tersebut telah bekerja selama 20 tahun. Jika didapati mengandung selepas dua orang anak. Kru kabin wanita yang sudah berkahwin. ii.000 (RM2. yang jelas menegaskan hak wanita untuk mendapat peluang pekerjaan yang sama termasuk semasa mengandung. iii.AEMS3113 Moral dan Etika i.

bidang kecantikan. prinsip kewajipan menentang diskriminasi jantina dan usia. Menurut hujah Immanuel Kant. kemahuan dan kecenderungannya dan bukan niat dan motif yang baik. Oleh itu. nilai moral yang diberikan kepada sesuatu tindakan bukan disebabkan oleh akibat tindakan tersebut tetapi motif (niat) tindakan seseorang yang sebenarnya di bawah kawalan orang itu. tujuan dan motif seseorang. Prinsip Kewajipan Prinsip kewajipan adalah salah satu jenis Teori Deontologi yang berasal daripada perkataan Yunani ³deon´ yang bermaksud ³tugas atau kewajipan´. Majikan mengupah pekerja mengikut cita rasa. Majikan harus memandang pengambilan pekerja sebagai kewajipannya demi penerusan operasi syarikat. Majikan yang bertekad baik sepatutnya memilih calon yang berupaya dan layak dengan jawatan kosong itu seperti berpengetahuan dalam bidang perubatan. . kemahuan dan kecenderungannya dan bukan niat dan motif yang baik. fasih dalam pertuturan dan bukan berdasarkan kecenderungan syarikat untuk mengupah golongan wanita dan berumur 20 tahun atau ke atas. Motif yang menjadikan sesuatu tekad itu baik bukanlah cita rasa.AEMS3113 Moral dan Etika PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA KES : Majikan mengupah pekerja mengikut cita rasa.13 - . Bagi kes ini. Sesuatu tindakan akan mempunyai nilai moral apabila dilakukan dengan kerelaan dan seseorang itu akan mempunyai kerelaan hati jika motif tindakannya ialah satu tanggungjawab moral yang diakui. Prinsip kewajipan menumpukan niat. Majikan yang bertekad baik sepatutnya memilih calon yang berupaya dan layak dengan jawatan kosong itu seperti berpengetahuan dalam bidang perubatan. fasih dalam pertuturan dan bukan berdasarkan kecenderungan syarikat untuk mengupah golongan wanita dan berumur 20 tahun atau ke atas. bidang kecantikan. seseorang harus bertanggungjawab secara moral atas motifnya untuk membuat kebaikan atau keburukan. dan bukan atas apa yang dilakukannya. kemahuan atau kecenderungan semula jadi. Majikan dikatakan mempunyai niat dan motif yang tidak baik.

Bagi kes ini. sebagai pekerja pramugari dari MAS pada 14 Oktober 1980.utusanmalaysiaonline. Pada 1991 beliau hamil dan diarahkan berhenti bersesuaian dengan CA yang mensyaratkan pramugari hamil meletak jawatan atau membolehkan majikan memecatnya jika enggan berbuat demikian.my) Tindakan mengetepikan pekerja wanita merupakan sesuatu perbuatan yang tidak wajar dan ditentang oleh prinsip kewajipan. Diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan dianggap sebagai satu tindakan yang berlebihan dan tidak bersifat kesederhanaan. Sebaliknya.14 - . Keperibadian mulia merangkumi sifat kesederhanaan (Jalan Tengah) seperti keadilan. Manusia mempunyai kewajipan untuk melayan semua orang dengan niat yang baik dan menjaga perasaan seseorang tanpa mengira jantina dan lingkungan usia. Inilah hakikat persekitaran kerja. sifat murah hati. Teori Keperibadian Mulia Teori keperibadian mulia berkait rapat dengan ³kaedah sikap baik´ dan sifat-sifat seorang insan moral. Menurut Aristotle. kejujuran. terdapat wanita yang bersedia untuk melakukan apa sahaja untuk meningkat naik. dan kebanggaan. Dari pandangan teori keperibadian mulia. sifat rendah hati. diskriminasi jantina dan usia dalam kes ini dikatakan tidak wajar dan tidak berkeperibadian mulia. kecerdasan. pekerja wanita lainnya akan diketepikan. kemesraan.com. keberanian. Perbuatan ini dianggap tidak bermoral kerana diskriminasi jantina berlaku dan perasaan pekerja wanita yang diketepikan telah diabaikan. kesaksamaan.AEMS3113 Moral dan Etika ³Selagi lelaki menjadi ketua. .´ (www. keperibadian mulia adalah suatu kualiti yang terbaik atau istimewa (excellence). KES: Fernandez. majikan haruslah mengamalkan tindakan yang berkeperibadian mulia seperti keadilan dan kesaksamaan dalam mengupah pekerja. Misalnya. jantina dan usia tidak patut dijadikan syarat-syarat bagi penilaian majikan untuk mengambil seseorang pekerja.

my/akhbar/Employment/2005/2005031306(0)bh. Aderyn telah menghadiri temuduga di sebuah syarikat agensi penjualan. dengan memperhitungkan semua phak yang terlibat dan tanpa membeza-bezakan.htm) Bekas pramugari MAS tidak patut dipecat dengan alasan hanya kerana dia hamil pada masa itu. Perbuatan ini dianggap keterlaluan kerana tidak mengamalkan sikap kesederhanaan dan ditolak oleh teori kemoralan mulia. Dalam kes ini.utem. KES : Aderyn telah menghadiri temuduga di sebuah syarikat agensi penjualan. Suatu tindakan dinilai berguna kalau akibat tindakan tersebut. Teori Utilitarianisme Teori ini ialah idea atau fahaman dalam falsafah moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan dalam menilai sesuatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Mereka telah memberitahu Aderyn bahawa syarikat itu tidak akan mengupah pekerja perempuan kerana kebanyakkan mereka selalu memohon cuti dan tidak cergas seperti lelaki.15 - . dia telah ditolak oleh syarikat tersebut dengan alasannya Aderyn tidak sesuai menyandang kerja itu. Namun. pengalaman atau kesesuaian dan kelayakan calon bagi jawatan promotor perjualan.´ (http://library. secara keseluruhan. Dengan prinsip kegunaan dimaksudkan prinsip yang menjadikan kegunaan sebagai tolok ukur pokok untuk menilai dan mengambil keputusan apakah suatu tindakan itu secara moral dapat dibenarkan atau tidak. ³Fernandez mula bekerja sebagai pramugari MAS pada 14 Oktober 1980. Pada 1991 beliau hamil dan diarahkan berhenti bersesuaian dengan CA yang mensyaratkan pramugari hamil meletak jawatan atau membolehkan majikan memecatnya jika enggan berbuat demikian.AEMS3113 Moral dan Etika majikan harus melayan semua calon dengan adil dan saksama dan menilai calon berdasarkan keupayaaan. membawa akibat baik berupa kegembiraan atau kebahagiaaan yang semakin besar bagi semakin banyak orang. Namun. dia telah ditolak oleh syarikat tersebut dengan alasannya Aderyn tidak sesuai menyandang kerja .edu.

syarikat itu dianggap tidak bermoral kerana tindakannya membawa keburukan kepada kedua-dua pihak. . Dalam kes ini. Syarikat itu telah menghilang seorang yang berbakat akibat tindakan tidak mengupag Aderyn manakala Aderyn merasa hampa kerana dia tidak Berjaya mendapat kerja tersebut.AEMS3113 Moral dan Etika itu. Mereka telah memberitahu Aderyn bahawa syarikat itu tidak akan mengupah pekerja perempuan kerana kebanyakkan mereka selalu memohon cuti dan tidak cergas seperti lelaki.16 - .

bertanggungjawab dan amanah adalah syarat mutlak bagi kemajuan dan ketertinggian umat dan tamadun. Agama Hindu boleh dikatakan menyokong diskriminasi secara umum dan bukan diskriminasi jantina dan usia.AEMS3113 Moral dan Etika 5. Selain itu. Dari sini. Surah ajaran Islam telah menyatakan bahawa Allah menciptakan manusia sebagai lelaki dan wanita yang berasal daripada pelbagai kaum serta mempunyai warna kulit yang berlainan supaya manusia dapat saling memahami dan mempelajari antara satu sama lain. Nampaknya pengagihan sumber masyarakat ke dalam kategori secara adil adalah ideal. telah jelas menerangkan . Akhlak Mahmudah seperti adil. manusia adalah makhluk ciptaan kepada Allah di bumi ini sebagai Khalifah. benar. agama Islam menekan hubungan antara manusia dengan manusia. PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Agama Islam Menurut pandangan agama Islam.17 - . Kshatriya (golongan pentadbir dan pegawai pertahanan). Manusia bertanggungjawab memelihara kesempurnaan makhluk-makhluk lain dan sesama manusia sendiri serta bumi ini. iaitu Brahman ataua Brahmin (golongan beragama dan pendidik). Manusia yang bersikap adil dalam pergaulan akan menjadikan seseorang itu dihormati. tetapi sebenarnya. Vaishya (golongan petani dan ekonomis) dan Shudra (golongan hamba dan buruh). Ia membahagikan masyarakat kepada 4 bahagian kelas yang dipanggil ³varna´. Sistem Kasta telah dilahirkan.0 PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MENYOKONG DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Agama Hindu (sistem kasta) Dalam ajaran agama Hindu. sistem ini dijadikan institusi diskriminasi berasaskan ³kelahiran´ seseorang.

Agama Kristian diasaskan oleh Jesus Christ atau Yesus Kristus. adil dan amanah terhadap semua calon untuk jawatan kosong itu. Menurut Ajaran Asas Jesus Christ. Semoga umat islam berkasih sayang dengan umat bukan islam yang damai.. 3 Peraturan-peraturan Allah.18 - .´ Agama Kristian Pada pandangan agama Kristian.quraish. kaum dan warna kulit. ALLAH memperingatkan Rasul agar jangan menanam dendam kepada golongan atau individu yang selama ini telah memerangi dan memusuhi Rasul.60:7. ( QS..menjadi saksi dengan adil... Dalam kes kajian ini. QS.Nasrani.Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa.5:8). diskriminasi adalah tidak beretika. Majikan patut bersikap adil dalam mengupah pekerjanya dan menilai semua calon dengan adil tanpa kira jantina. Majikan harus mengamalkan akhlak yang mulia seperti bertanggungjawab. denagan kata lain tidak boleh diskriminasi. Dan Allah Maha Pengampum lagi Maha Penyayang.hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan ( kebenaran )kerana Allah. Undang-undang Tuhan yang terpenting ialah mecintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri. Setiap orang haruslah mendapat keadilan.³ANTI DISKRIMINASI´ DAN HARUS MENEGAKAN KEADILAN UNTUK SEMUA. Satu lagi . Berlaku adillah. usia.Hai orang-orang yang beriman. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum (yahudi. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.dll) mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. anak Tuhan yang dikorbankan demi menebus dosa manusia.AEMS3113 Moral dan Etika bahawa agama Islam membantah diskriminasi kerana semua manusia adalah ciptaan Allah dan adalah sama antara satu sama lain. ³ .´ ³ . diskriminasi jantina dan usia oleh majikan adalah dibantah oleh agama Islam.

Majikan sepatutnya mengupah pekerja berdasarkan keperluan dan kesesuaian calon dengan jawatan kosong dan bukan berdasarkan jantina dan usia seseorang. Diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan seperti kes kajian ini dibantah oleh agama Kristian. If God is impartial. that means we need to love others with that same high standard. ³ . dalam kes ini. Oleh itu. Majikan harus melayan semua calon dengan sikap yang adil dan bukannya kecenderungan untuk mengupah golongan tertentu... agama Kristian terdapat Perjanjian Lama (Old Testament) yang mementingkan keadilan dan kesaksamaan. and neither should we..´ Instead.19 - . .´ ³ . Ephesians 6:9). Ia menyeru penganut Kristian mengamalkan etika yang adil supaya semua manusia mendapat keadilan yang sama dalam kehidupan.. Jesus commands us to love each other as He loves us (John 13:14). agama Buddha menegaskan sama-rata sesama manusia dan semua manusia adalah sama status. Selain itu.AEMS3113 Moral dan Etika perintah Jesus Christ yang terpenting ialah mencintai satu sama lain seperti mana Jesus telah mencintai umat manusia dengan merelakan diriNya menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Acts 10:34. Selain itu. Agama Kristian tidak menggalakkan diskriminasi berlaku. golongan wanita dan berumur minimum 20 tahun. Pomans 2:11. James 2:4 describes anyone who shows discrimination as ³judges with evil thought. od does not show partiality or favoritism (Deuteronomy 10:17. we are to ³love our neighbours as ourselves´ ( James 2:8) Agama Buddha Agama Buddha Agama Buddha percaya kepada Konsep Karma iaitu perbuatan baik akan membawa kesan baik manakala perbuatan jahat akan membawa padah dan seseorang akan menerima balasan daripada perbuatannya. agama Buddha membantah diskriminasi kerana ini adalah sesuatu perbuatan yang tidak bermoral dan akan meninggalkan kesan yang buruk. and loves us with impartiality.

.AEMS3113 Moral dan Etika Bagi kes kajian ini. Agama Buddha percaya bahawa majikan yang mengamalkan diskriminasi jantina dan usia atas calon akan mendapat balasan. contohnya didiskriminasi oleh masyarakat atau syarikat lain dalam industri yang sama akibat daripada diskriminasi semasa mengupah pekerja.20 - . diskriminasi jantina dan usia majikan dalam mengupah promoter perjualan dibantah oleh agama Buddha. Majikan harus melayan semua calon dengan adil dan sama-rata tanpa mengira jantina dan usia.

Respoden yang bersetuju bahawa diskriminasi telah wujud di tempat kerja masyarakat Malaysia adalah kerana mereka telah menyedari diskriminasi telah wujud di Malaysiadan mereka menganggap ini adalah satu perkara yang serius.21 - . pemberian gaji yang berbeza dan peluang naik pangkat yang tidak setara. Orang yang tidak setuju dengan ini mungkin adalah mereka menggagap bahawa isu ini masih tidak serius di Malaysia.Terdapat 67% orang yang tidak setuju bahawa diskriminasi tersebut telah wujud di malaysia. Mereka berpendapat bahawa masyarakat Malaysia mempunyai peluang dan hak yang sama di tempat kerja. . Layanan yang adil telah diberikan tidak mengira jantina dan usia.AEMS3113 Moral dan Etika 6. Diskriminasi usia di tempat kerja termasuk majikan enggan mengupah golongan yang melewati umur 40 tahun dan pekerja diminta bersara apabila mencapai umur 55.0 SOAL SELIDIK DAN DATA ANALISIS Analisis Survei Isu Diskriminasi jantina dan Diskriminasi Usia 1. manakala 33% orang yang bersetuju bahawa diskriminasi jantina dan usia telah wujud di tempat kerja masyarakat malaysia. Adakah anda setuju bahawa diskriminasi jantina dan usia telah wujud di tempat kerja masyarakat Malaysia ? T a k S etuju 33% S etuju T a k S etuju S etuju 67% Carta pai di atas menunjukan kajian terhadap respoden tentang diskriminasi jantina dan usia dalam tempat kerja di Malaysia masyarakat . Diskriminasi jantina di tempat kerja termasuk diberi tugas dan kerja yang berlainan.

terdapat 60% orang yang berpendapat bahawa diskriminasi jantina lebih serius di negara kita.AEMS3113 Moral dan Etika 2. Selain itu. Ini adalah kerana kebanyakan orang yang berpendapat bahawa wanita lebih lemah. . Manakala. pengetahuan mereka agak ketinggalan zaman.22 - . jenis diskriminasi yang manakah lebih serius di Malaysia? negara Jantina 60% Usia 40% Jantina Usia Berdasarkan carta pai di atas. Sesetengah majikan tidak akan mengupah golongan orang tua kerana mereka berpendapat orang tua tidak menpunyai kekuatan fizikal yang baik berbanding dengan orang muda. 40% respoden yang berpendapat bahawa diskriminasi usia lebih serius di negara kita. tidak tegap dari segi fizikal dan hanya sesuai menbuat kerja yang mudah dan ringan. Pada pandangan anda.

Dari pandangan teori keperibadian mulia. terdapat 87. Dari pandangan teori kemoralan sosial. 20% responden tidak setuju taraf dan status lelaki dan perempuan sepatutnya sama. Setujukah anda bahawa taraf dan status lelaki dan perempuan sepatutnya sama? Tidak setuju 12. 12. mereka dikatakan bermoral disebabkan diskriminasi adalah tidak wajar dan tidak berkeperibadian mulia. ia dianggap sebagai satu tindakan yang berlebihan dan tidak bersifat kesederhanaan.AEMS3113 Moral dan Etika 3.23 - . .5% Berdasarkan carta pai di atas.5% Setuju 87.5% responden dikatakan bermoral disebabkan tradisi yang memandang lelaki lebih kuat dan berkeupayaan daripada perempuan.5% responden setuju taraf dan status lelaki dan perempuan sepatutnya sama.

Dengan itu. Ini membolehkan syarikat member lebih bonus kepada pekerja. . siapakah yang akan anda upah sebagai pekerja anda sekiranya anda ingin mengupah seorang pengurus ? Golongan Muda 83% Golongan Tua 17% Golongan Tua Golongan Muda Menurut carta pai ini. 83%. Kebajikan golongan tua dalam masyarakat patut dijaga. Manakala.24 - . Ini kerana mereka menggangap orang tua masih berupaya menerima tugasan seperti gologan muda. hanya 17% reponden ingin mengupah gologan tua sebagai pengerus.AEMS3113 Moral dan Etika 4. perkara adalah baik jika tindakan itu adalah baik. Selain daripada itu. sesetengah majikan berpendapat bahawa golongan tua mempunyai pengalaman yang banyak. Tambahan pula. Aliran utilitarianisme menyatakan 80% tindakan responden ini bermoral. ini disebabkan golongan muda biasanya lebih tahan lasak dan mampu bekerja lebih masa. Tindakan ini dikatakan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Pada pandangan anda. produktiviti syarikat meningkat dan membawa keuntungan. menurut prinsip kewajipan.kebanyakkan responden akan mengupah golongan muda sebagai pengurus.

setujukah anda bahawa lelakilah yang bekerja di luar dan perempuan yang menjaga di rumah ? Tidak 70% Ya Tidak Ya 30% Kajian di atas menunjukan responden terhadap lelaki yang bekerja di luar dan perempuan yang menjaga di rumah. Manakala 26% yang tidak setuju . Ini disebabkan lelaki dan perempuan mempunyai kebebasan masing-masing untuk memilih peranan yang ingin dimainkan dalam menjaga kepentingan keluarga. masyarakat tidak patut menggugat kebebasan perempuan yang ingin bekerja di luar.25 - . responden tersebut dikatakan bermoral..AEMS3113 Moral dan Etika 5. responden tersebut dikatakan bermoral. . Pada pandangan anda. mereka berperdapat bahawa pada zaman ini. 74% bersetuju bahawa lelaki sepatut bekerja di luar dan perempuan patut menjaga di rumah. Dari pandangan eksistensialisme. taraf lelaki dan perempuan adalah sama. Ini disebabkan lelaki mempunyai tanggungjawab bekerja untuk menyara keluarga dan perempuan mempunyai tanggunjawab untuk menjaga rumah. Dari pandangan prinsip kewajipan.

mereka dikatakan bermoral disebabkan tindakan diskriminasi adalah tidak wajar.AEMS3113 Moral dan Etika 6. mereka dikatakan bermoral. Berikan alasan anda. Ini disebabkan setiap individu mempunyai kebebasan untuk memilih calon-calon dan membuat keputusan mereka secara sesuka hati kerana ini adalah hak mereka. tidak berkeperibadian mulia dan tidak bersifat keserdahanaan. terdapat 55% responden memilih lelaki sebagai pemimpin masyarakatnya manakala 20% responden memilih perempuan sebagai pemimpin masyarakatnya.26 - . Siapakah yang akan anda pilih untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat kehidupan anda? Lelaki. perempuan atau mana-mana. pengetahuan dan kalibernya. . 25% responden memilih pemimpin tidak berdasarkan jantina. Mereka berpendapat bahawa pemimpin harus dipilih dengan menilai keupayaan. Dari pandangan teori eksistenisme. 75% responden ini bersifat diskriminasi. Mana-mana 25% Lelaki 55% Perempuan 20% Berdasarkan carta pai di atas. Dari pandangan teori keperibadian mulia.

27 - . majikan tidak akan mengupah orang tua kerana mereka tidak menpunyai fizikal dan metal yang kuat. Manakala 46% reponsen berpendapat bahawa perbezaan fizikal dan mental merupakan punca dikriminasi usia.AEMS3113 Moral dan Etika 7. Biasanya. Majikan memerlukan pengalaman yang lebih banyak memerlukan pengalaman yang lebih banyak menbantu di syarikat. Pada pendapat anda. 54% reponden berpendapat bahawa pengalaman yang diperolehi ialah punca diskriminasi usia.apakah punca diskiminasi usia ? Perbezaan Fizikal Pengalaman Yang Dieperolehi 23% Pengalaman Yang Dieperolehi Perbezaan Fizikal 77% Carta pai di atas menunjukkan kajian terhadap punca diskriminasi usia.Berdasarkan keputusan daripada soal selidik yang telah dijalankan. .

5% responden berpendapat bahawa agama dan kepercayaan yang berbeza mewujudkan isu diskriminasi.5% Fikiran tradisional dan konservatif 57. Norma baik atau buruk dianggap adat dan kebiasaan dalam masyarakat D.5% responden berpendapat bahawa fikiran tradisional dan konservatif merupakan punca utama diskriminasi jantina dan usia. 10% responden berpendapat bahawa diskriminasi merupakan adat dan kebiasaan masyarakat sejak dahulu. Pada pendapat anda. apakah punca diskriminasi jantina dan usia? A.5% Berdasarkan carta di atas. Ini mewujudkan diskriminasi terhadap perempuan. Fikiran yang tradisional dan konservatif B. Lain-lain Adat dan kebiasaan masyarakat 10% Perbezaan fizikal dan mental lelaki dan perempuan 30% Lain-lain 2. Secara tradisi. 2. 57. 30% responden berpendapat bahawa perbezaan fizikal dan mental lelaki dan perempuan merupakan punca diskriminasi jantina. lelaki dikatakan lebih kuat daripada perempuan. Pemikiran tradisi ini mengakibatkan majikan menganggap lelaki sahaja yang sesuai dengan pekerjaan tersebut dan diskriminasi hak dan peluang untuk perempuan bekerja.AEMS3113 Moral dan Etika 8.28 - . Pemikiran tradisional iaitu lelaki yang sepatutnya bekerja di luar dan perempuan pula yang menjaga di rumah. Perbezaan fizikal dan mental lelaki dan perempuan C. .

Peluang dan hak golongan tertentu dinafi berdasarkan jantina dan usianya tetapi bukan berdasarkan keupayaannya. apakah kesan utama diskriminasi? A.50% Layanan tidak adil di pekerjaan 45% Status jantina yang tidak setara 40% Berdasarkan carta di atas. Keupayaan seseorang tidak dikembangkan D. Di antara yang berikut. Mereka yang berkeupayaan dinafikan hak dan peluangnya atas dasar jantina dan usianya. Justeru.AEMS3113 Moral dan Etika 9. . Sebaliknya. Layanan yang tidak adil wujud di perkerjaan C. kebanyakkan mereka berpendapat bahawa lelaki lebih kuat dan berupaya. 45% responden berpendapat bahawa diskriminasi jantina dan usia menyebabkan golongan jantina dan usia tertentu menerima layanan yang tidak adil di pekerjaan. Lain-lain Keupayaan seseorang tidak dikembangkan 12.5% responden berpendapat bahawa diskriminasi jantina dan usia menyebabkan keupayaan seseorang tidak dapat dikembangkan. lelaki dianggap mempunyai status yang lebih tinggi daripada perermpuan. 12. Status wanita dan lelaki yang tidak setara B.29 - . 40% responden berpendapat bahawa diskriminasi menyebabkan masyarakat tidak bersetuju dengan status jantina sepatutnya setara.50% Lain-lain 2.

. ( ( ( ( ) Melalui kempen-kempen dan seminar ) Pendidikan ibu bapa ) Pendidikan moral di sekolah ) Tayangan filem Cara mengatasi masalah diskriminasi terbaik ke paling tidak begitu baik terbaik paling tidak begitu baik Kempen dan seminar Pendidikan ibu bapa Pendidikan moral di sekolah Tayangan filem Cara-cara mengatasi Graf di atas menunjukan urutan yang paling popular di kalangan responden. Justeru. Pendidikan ibu bapa Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah diskriminasi. Sila pilih mengikut urutan keutamaan 1 hingga 4.30 - . Ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Pendidikan moral di sekolah Pendidikan moral di sekolah memupuk sifat tolak ansur dan keprihatinan terhadap orang lain yang berkepercayaan dan nilai yang berbeza. Mereka berpendapat bahawa cara mengatasi diskriminasi yang paling baik ke paling tidak baik adalah seperti berikutan. cara-cara untuk mengatasi masalah diskriminasi berlaku di Malaysia. 10.AEMS3113 Moral dan Etika 2. Anak-anak patut diajar dan dididik sejak kecil agar memupuk sikap keserderhanaan tersirat sejak kecil yang tidak diskriminasi golongan yang berbeza dengannya.5% responden berpendapat bahawa kesan diskriminasi jantina dan usia termasuk pembangunan negara tertunda dan ekonomi negara yang tidak seimbang. mengelakkan tindakan diskriminasi terhadap mereka yang berkepercayaan dan nilai yang berbeza.

. Para penonton akan mengelakkan diri terlibat dalam isu diskriminasi. dan perlunya masalah diskriminasi dikurangkan sekiranya membawa padah kepada orang ramai. seperti punca-punca.31 - . kesan-kesan. Kempen-kempen dan seminar Kempen-kempen dan seminar boleh dianjurkan oleh kerajaan dan persatuan kebajikan untuk menyalurkan maklumat berkenaan dengan diskriminasi.AEMS3113 Moral dan Etika Tayangan filem Tayangan filem membolehkan para penonton melihat kesan-kesan keburukan yang serius akibat masalah diskriminasi.

AEMS3113 Moral dan Etika 7. Fri/Sat/Sun during the month of May 2008.00pm to 09. Mobile Location Onsite Start Date Duration 0168301313 Klang Valley No 2008/05/02 Fri/Sat/Sun Salary Working Hours Needed Skills RM 80 a day 01. Minimum age above 20 years and girls preferred. Training and Sales Commission will be given.00pm Selling Experience .32 - .0 LAMPIRAN Promoters: Part Time Sales Promoter-RM 80 a day by Swisslabs Part Time Sales Promoters Needed at Caring Pharmacy (Subang Parade) Caring Pharmacy (Bangsar Village) Caring Pharmacy (One-Utama) Must be Slim/Pleasant and Aggressive in Sales Promoting.

33 - .0 RUJUKAN / BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Md Aroff (1999) Pendidikan Moral: Teori Etika dan Amalan Moral.org/wiki/Diskriminasi http://www.AEMS3113 Moral dan Etika 8.2bryan. Serdang.pdf http://wanita_keadilan.htm http://asiaparttime. http://ms.com/Berita_Terkini/KENYATAAN_MEDIA_101203.wikipedia.php .com/2008/04/promoters-part-time-sales-promoter-rm-80-a-day-by-swisslabs/ http://infoshare.gov.tripod.infosihat.my/penyakit/Wargatua/kesihatanWargaemas.com/education/references. Penerbit Universiti Putra Malaysia.