AEMS3113 Moral dan Etika

ISI KANDUNGAN

NO.

TAJUK

MUKA SURAT

1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3

PENGHARGAAN PENGENALAN LATAR BELAKANG KAJIAN KES PUNCA-PUNCA DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA KESAN-KESAN DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA CARA-CARA MENGATASI DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA

2 3 4 5 6 7

4.0

PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA

9

5.0

PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA

17

6.0 7.0 8.0

SOAL SELIDIK DAN DATA ANALISIS LAMPIRAN RUJUKAN/BIBLIOGRAFI

21 32 33

-1-

AEMS3113 Moral dan Etika

1.0 PENGHARGAAN Kumpulan kami telah berjaya menyiapkan Kerja Kursus Moral dan Etika ini dalam masa yang ditetapkan dengan bantuan and sokongan dari pelbagai pihak yang dimaksudkan seperti di bawah. Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada pihak-pihak ini dan kami amat menghargai bantuan, nasihat, sokongan dan sumbangan yang diberi oleh mereka. Terlebih dahulu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ms. Chew Wei Wei selaku pensyarah dan guru bimbingan kami. Beliau telah meluangkan masa berharga beliau untuk menyemak kerja kursus kami. Bantuan, bimbingan, tunjuk ajar dan sumbangan idea telah diberi oleh beliau sepanjang masa kami membuat kerja kursus ini. Tanpa nasihat and ajaran beliau, kerja kursus ini mungkin tidak akan disiapkan dan dihasilkan. Seterusnya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada responden yang telah

menyumbangkan masa mereka untuk menjawab soalan selidik kami. Dengan sumbangan dan bantuan mereka, kami telah mendapat banyak maklumat yang berharga untuk menyiapkan kerja kursus ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang pernah memberi bantuan dan sumbangan yang amat kita hargai. Akhirnya, tidak lupa juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan kami yang banyak menyumbangkan masa and usaha dalam kerja kursus ini. Semua ahli telah bekerjasama dan menyiapkan tugas masing-masing agar menyelesaikan kerja kursus ini dalam masa yang ditetapkan.

-2-

AEMS3113 Moral dan Etika

2.0 PENGENALAN Pelbagai jenis diskriminasi telah wujud di negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bebas menganuti agama. Diskriminasi adalah layanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Diskriminasi telah merupakan suatu amalan yang biasa dijumpai dalam masyarakat Malaysia dan ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membezakan-bezakan manusia. Diskriminasi boleh berlaku dalam pelbagai konteks seperti dilakukan oleh orang perseorangan, institusi, firma dan lain-lain. Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, diskriminasi

dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil berdasarkan prinsip ³setiap manusia harus diberi hak dan peluang yang sama´ (Bahasa Inggeris: Equal Opportunity)

Diskriminasi Jantina Individu atau kumpulan diberi layanan yang tidak adil kerana jantina mereka. Mereka

mengalami layanan yang berbeza seperti diberi tugas dan kerja yang berbeza, pemberian gaji yang berbeza dan status yang tidak setara. Misalnya, seorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dengan lelaki sejawatnya, walaupun sumbangan mereka adalah sama.

Diskriminasi Usia Individu diberi layanan yang tidak adil kerana mereka tergolong dalam lingkungan

umur tertentu. Misalnya, di negara Malaysia remaja sentiasa dianggap orang yang menimbulkan masalah sehingga timbul istilah "masalah remaja". Di samping itu, diskriminasi juga berlaku dari sudut gaji, faedah atau penerusan pekerjaan bagi pekerja yang dalam umur pertengahan tahun atau melewati umur 40 tahun dan pekerja diminta bersara apabila mencapai umur 55.

-3-

Pengiklanan jawatan kosong ini merupakan satu diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan.AEMS3113 Moral dan Etika 3. pemberian gaji yang berbeza dan status yang tidak setara. Diskriminasi usia dalam pekerjaan bermakna individu diberi layanan yang berbeza berbanding dengan golongan lain kerana mereka digolong dalam lingkungan umur tertentu. Contohnya. warna kulit. agresif dalam mempromosikan jualan. agama. Kelayakan dan syarat bagi jawatan kosong ini adalah berbadan lampai atau sikap yang ramah-tamah. kewarganegaraan. usia. majikan hanya mengupah wanita atau lelaki sahaja dalam pekerjaan tertentu. Misalnya. Diskriminasi dalam pekerjaan boleh berlaku atas dasar jantina. Dalam kes ini.0 LATAR BELAKANG KAJIAN KES Kes ini adalah satu pengiklanan jawatan kosong bagi jurujual sementara Swisslabs dan akan bekerja di farmasi kompleks membeli-belah. seseorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dengan lelaki sejawatnya. diskriminasi boleh berlaku dari sudut gaji. Diskriminasi jantina dalam pekerjaan bermaksud individu atau kumpulan diberi layanan yang tidak adil dalam pekerjaan mereka kerana jantina mereka. majikan enggan mengupah pekerja yang berumur lebih daripada 40 tahun. iklan jawatan kosong telah menunjukkan kecenderungan majikan untuk mengupah golongan wanita bagi pekerjaan ini. Pekerja-pekerja mengalami layanan yang berbeza seperti diberi tugas dan kerja yang berbeza. Diskriminasi dalam pekerjaan berlaku sepanjang masa dalam masyarakat Malaysia. Bagi kes ini. walaupun sumbangan mereka adalah sama. Calon harus berumur 20 tahun atau ke atas dan calon wanita adalah lebih disukai dan akan diupah. Diskriminasi dalam pekerjaan bermaksud majikan atau agensi pekerjaan tidak melayan pekerja dan calon pekerja secara saksama. hanya golongan yang berumur 20 tahun atau ke atas layak untuk jawatan kosong ini. faedah atau penerusan pekerjaan bagi pekerja yang dalam umur pertengahan tahun atau melewati umur 40 tahun. -4- . pekerja diminta bersara apabila mencapai umur 55. dan kecacatan.

Prasangka atau prejudis majikan Prasangka atau prejudis (prejudice) adalah satu sangkaan atau anggapan terhadap seseorang hanya merujuk kepada ciri-ciri tertentu seperti jantina. Misalnya. lemah dari segi fizikal. pemikiran seperti wanita yang bersifat lembut. berpendidikan lebih rendah dan kekurangan pendedahan ke luar berbanding dengan lelaki. Pemikiran dan anggapan ini telah dipertimbangkan oleh majikan semasa mengupah seseorang bagi sesuatu pekerjaan. Tiada undang-undang dan syarat-syarat pekerjaan minima Oleh sebab tiada undang-undang atau syarat-syarat pekerjaan minima yang wujud untuk mengawal tindakan majikan semasa mengupah pekerja. agama. Ini akan membenarkan majikan memilih calon-calon mengikuti keinginan mereka dan kecenderungan kepada calon-calon tertentu tanpa mengikut garis panduan atau syarat yang ditetapkan. prasangka majikan yang menganggap golongan muda yang lebih berupaya dan bercekap menjalankan sesuatu tugas berbanding dengan golongan tua. ras. Ini merupakan salah satu punca yang menyebabkan diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan. Pemikiran tradisional Pemikiran tradisional iaitu lelaki yang sepatutnya bekerja di luar dan perempuan pula yang menjaga di rumah telah dicurahkan ke dalam otak masyarakat. pekerjaan. iaitu ekonomi merosot. Selain itu. -5- . golongan lelaki bekerja dengan lebih effektif dan berkebolehan berbanding dengan golongan wanita.1 PUNCA-PUNCA DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Kelebihan Tenaga Buruh Kelebihan tenaga buruh merupakan punca utama bagi diskriminasi jantina dan usia semasa majikan mengupah pekerja-pekerja. Majikan terdapat banyak pilihan atas calon-calon dan menyebabkan kecenderungan atas jantina atau usia berlaku semasa mereka mengambil keputusan untuk mengupah seseorang. Kecenderungan telah berlaku dan mengakibatkan majikan menganggap sama ada lelaki atau wanita sahaja yang sesuai dengan pekerjaan tertentu.AEMS3113 Moral dan Etika 3. Situasi ini amat jelas dapat kita lihat terutamanya sekarang.

Ini akan mengakibatkan pembangunan negara terjejas dari segi ekonomi. Pembangunan negara tertunda Pembangunan dan perkembangan negara akan tertunda jika masalah diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan ini menjadi serius dan tidak diselesaikan dengan segera. Pemikiran tradisional ini akan diajar kepada generasi baru dan diskriminasi jantina dan usia ini akan dilihat sebagai kebiasaan dan norma bagi masyarakat. kadar pekerjaan dan pengangguran akan menjadi tidak seimbang. Status lelaki dan wanita yang tidak setara menghakiskan hak wanita dan ekspoitasi hak wanita -6- . Pekerja tidak akan mendapat gaji yang berpatutan dengan usaha mereka yang diberi dalam pekerjaan. Ekonomi negara yang tidak seimbang Kecenderungan syarikat untuk mengupah golongan tertentu menambahkan jurang perbezaan antara golongan yang akan diupah dan golongan yang menganggur.2 KESAN-KESAN DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Gaji yang tidak berpatutan Diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan mengakibatkan majikan menawarkan gaji yang berlainan kepada golongan tertentu jika tiada undang-undang dan syarat-syarat pekerjaan minima digubal untuk mengawal majikan. Golongan yang berpendapatan tinggi oleh sebab kecenderungan majikan akan terus diupah dan golongan yang tidak disukai oleh majikan akan terus menganggur.AEMS3113 Moral dan Etika 3. Status lelaki dan wanita yang tidak setara Pemikiran tradisional yang menganggap lelaki adalah lebih kuat dan berupaya untuk bekerja berbanding dengan wanita mengukuh status lelaki yang dianggap lebih tinggi daripada wanita. Kadar pekerjaan dan pengangguran yang tidak seimbang Oleh sebab kecenderungan syarikat yang mengupah lelaki atau wanita dan golongan muda atau golongan tua sahaja untuk pekerjaan tertentu.

pihak berkenaan seperti kerajaan. 3. contohnya Kementerian Sumber Manusia merangka syarat-syarat pekerjaan minima bagi pekerja-pekerja tidak mengira jantina dan usia supaya pekerja tidak didiskriminasikan oleh majikan mereka.3 CARA-CARA MENGATASI DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Bagi mengatasi diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan di masyarakat Malaysia. Keamanan dan ketenteraman masyarakat terjamin jika diskriminasi dalam pekerjaan ini tidak wujud. Pemikiran yang rasional dicurahkan dan pemikiran traditional perlu dibanteraskan bagi mengelakkan prasangaka diskriminasi jantina dan usia. -7- . pihak berkuasa. Mereka diminta mematuhi syarat-syarat minima yang dikenakan supaya melindungi pekerja-pekerja daripada mengalami diskriminasi dalam pekerjaan mereka. Semua manusia berhak menerima layanan yang sama daripada mana-mana pihak. Memupuk status lelaki dan wanita yang setara dan pemikiran yang rasional Layanan yang adil dan saksama patut diberikan kepada semua manusia dan status lelaki dan wanita yang setara perlu dipupuk di kalangan masyarakat Malaysia bagi mengelakkan diskriminasi jantina dan usia berlaku. Ini merupakan cara yang paling berkesan bagi menyelesaikan masalah diskriminasi ini. ibu bapa dan juga masyarakat harus menanggung tanggungjawab dan bekerjasama untuk mengurangkan masalah diskriminasi ini daripada menjadi lebih serius dan mengelakkannya mendatangkan impak negatif kepada semua orang. Undang-undang dan syarat-syarat pekerjaan minima Pihak kerajaan berkuasa untuk menggubal undang-undang. Pengawalan majikan Selain itu. majikan-majikan memainkan peranan utama dalam mengatasi diskriminasi jantina dan usia pekerja.AEMS3113 Moral dan Etika berlaku. Tindakan tegas atau hukuman dikenakan ke atas mana-mana majikan yang tidak mengikut syarat-syarat minima tersebut.

ibu bapa dan pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah diskriminasi. Anak-anak patut diajar dan dididik sejak kecil agar memupuk sikap hormat-menghormati. saling pengertian dan toleransi.AEMS3113 Moral dan Etika Pendidikan ibu bapa dan guru Di samping itu. Pendidikan di sekolah juga merupakan kaedah yang berkesan bagi mengajar dan mendidik pelajar-pelajar supaya menjadi manusia yang mulia pada masa depan. Ibu bapa dan guru perlu menjadi model atau teladan yang baik bagi anak-anak mereka. -8- .

bagi jawatan jurujual Swisslabs. Tindakan egoisme dikatakan betul walaupun mereka hanya mengutamakan keuntungan sendiri tanpa mempedulikan perasaan orang lain.0 PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MENYOKONG DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA KES: Swisslabs adalah penjual pelbagai vitamin dan ubat bagi kesihatan dan produk kecantikan. Matlamat syarikat adalah mencapai keuntungan yang maksima dan mengurangkan kos dengan sebanyak mungkin. aliran egoisme tidak mengutamakan kemurahan hati kerana mengejar kepentingan diri. Selain itu. Dengan megupah perkerja yang sesuai. Aliran ini menyokong tindakan diskriminasi terhadap jantina dan usia.AEMS3113 Moral dan Etika 4. Ia menjadi biasa bagi syarikat untuk megupah perkerja dengan gaji yang rendah tetapi memuaskan kehendakan mereka. ia akan merugikan dirinya kerana syarikat-syarikat dalam industri ini juga akan membuat demikian. Oleh itu. syarikat boleh menjimatkan kos. Bagi jawatan jurujual Swisslabs. ia akan merugikan dirinya kerana syarikat-syarikat dalam industri ini juga akan membuat demikian Teori Egoisme Dalam teori ini. Jika Swisslabs tidak membuat demikian. setiap orang patut bertindak untuk kepentingan sendiri dan berhak untuk menentang apa-apa yang dibuat oleh orang lain. ini adalah lebih sesuai bagi golongan muda dan golongan wanita kerana Swisslabs menjual pelbagai vitamin dan ubat bagi kesihatan dan produk kecantikan. majikan bertindak demi kepentingan syarikat. ini adalah lebih sesuai bagi golongan muda dan golongan wanita kerana Jika Swisslabs tidak membuat demikian. Dalam kes ini. -9- .

Kewujudan ini merujuk kepada individu membuat pilihan atau keputusan moral yang tulen dan tidak membenarkan dirinya dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan orang lain.B. Teori ini menghujahkan bahawa seseorang itu bebas membuat penilaian terhadap sebarang keputusan tanpa paksaan dan tidak merujuk mana-mana peraturan. Pendidkan Moral. Dengan diskriminasi usia. . Seseorang itu memiliki kecendurangan diskriminasi dan melakukan sesuatu yang mungkin tidak adil kepada jantina bertentangan dan usia yang berlainan tanpa paksaan. KES: UMNO ( parti politik terbesar di Malaysia dan merupakan pengasas dan tulang belakang pakatan Barisan Nasional yang telah memerintah Malaysia tanpa terganggu sejak merdeka lagi ) mempunyai kebebasan untuk memilih calon-calon dengan syaratnya setiap calon mesti berumur 45 tahun ke atas. ini dianggap bermoral disebabkan teori ini mengamalkan kebebasan. (1999). amanah dan larangan. dia dianggap berada dalam kewujudan yang tidak sah.10 - . Aspek ini sama dengan pandangan Heideggar yang memperkenalkan konsep µkewujudan sah¶. Seseorang individu boleh atau berhak menentukan bagaimana dia hendak hidup. Penerbit Universiti Putra Malaysia) Majikan mengupah pekerja yang berperingkat remaja dengan menawarkan gaji yang lebih rendah daripada pekerja yang berperingkat pemuda supaya menjimatkan kos syarikat. Perbuatan ini dianggap bermoral dari pandangan aliran egoisme kerana majikan mementingkan keuntungan diri sendiri dan juga syarikat. majikan mengupah remaja dengan gaji yang lebih rendah untuk menjimatkan kos. Teori Eksistensialisme Teori ini meniktikberatkan kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan tanpa paksaan daripada orang lain.A. Apabila individu itu membenarkan orang lain membuat pilihan moral untuk dirinya. (Aroff. Eksistensialisme menyokong diskriminasi jantina dan usia yang berperingkat.AEMS3113 Moral dan Etika Gaji kepada pekerja peringkat remaja adalah lebih rendah daripada pekerja peringkat pemuda walaupun mereka mempuyai taraf yang sama atau jawatan yang sama.

majikan mempunyai kebebasan untuk memilih calon-calon dan membuat keputusan meraka secara sesuka hati kerana ini adalah hak mereka. sebuah badan korporat yang menjadi lambang kemegahan negara masih banyak mengamalkan diskriminasi terhadap pekerja wanitanya. Ia jelas bertentangan dengan dasar negara yang menggalakkan wanita sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara dan menyalahi: .11 - . KES : Syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh sistem penerbangan negara MAS dipersetujui oleh kedua pihak. kebiasaan atau adat.´ Tindakan UMNO adalah bermoral pada pandangan eksistensialisme kerana mereka mempunyai kebebasan untuk memilih dan menetapkan tanda aras umur sebagai syarat menjadi calon.AEMS3113 Moral dan Etika Bagi kes ini. Syarat-syarat dalam iklan dianggap bermoral walaupun jantina dan usia yang ditawarkan telah menujukkan diskriminasi. kod. majikan dan pekerja. ³Bahawa UMNO perlu menetapkan 'benchmarking' dengan tanda aras umur sekurang-kurangnya 45 tahun ke atas sebagai syarat menjadi calon. norma. Syarat-syarat pekerjaan yang walaupun dipersetujui oleh kedua pihak. ternyata tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada wanita. Ia jelas bertentangan dengan dasar negara yang menggalakkan wanita sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara dan menyalahi undang-undang negara. majikan dan pekerja. Diskriminasi wanita oleh MAS merupakan kes bagi teori ini. tatasusila atau tatatertib masyarakat. nilai dan pantang larang. Diskriminasi wanita oleh MAS Sistem penerbangan negara MAS. ternyata tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada wanita. Peraturan masyarakat biasanya merujuk kepada tradisi. Teori Kemoralan Sosial Teori ini berkait rapat dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatathukum.

kru kabin wanita akan diberi µgratuity¶ khas pada kadar RM800 setahun bagi setiap tahun perkhidmatan dengan syarikat. beliau akan meletakkan jawatan. disenaraikan perkara-perkara yang tidak boleh menjadi asas-asas perbezaan antara warganegara ia termasuk agama. Kru kabin wanita hanya berhak untuk mendapat cuti bersalin untuk tidak lebih dari dua orang anak yang hidup. ii. iv.000 (RM2. yang jelas menegaskan hak wanita untuk mendapat peluang pekerjaan yang sama termasuk semasa mengandung. Cuti tanpa gaji akan berkuatkuasa tidak lewat daripada akhir bulan kedua beliau mengandung. Syarat-syarat pekerjaan MAS yang didapati diskriminasi terhadap wanita termasuk : i. jika gagal berbuat demikian. Convention for the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Perlembagaan Malaysia. Perkara 8(2).com/Berita_Terkini/KENYATAAN_MEDIA_101203. Ini menunjukkan wanita dinafikan pendapatan yang sama berbanding lelaki.tripod. Jika wanita tersebut telah bekerja selama 20 tahun.htm) . syarikat berhak untuk menamatkan perkhidmatannya.000 (RM800 x 20) berbanding lelaki sebanyak RM414. iii. jika bersara pada umur 55 tahun. Fasal 11. Mereka akan diberi cuti tanpa gaji daripada tarikh didapati tidak layak untuk terbang. kaum. Umur persaraan bagi wanita 40 tahun manakala lelaki 55 tahun.300 x 15) bagi 15 tahun yang lebih. µgratuity¶ yang diterima sebanyak RM16. v. Setelah bersara. Jika didapati mengandung selepas dua orang anak. boleh mengandung setelah berkhidmat lima tahun atau lebih. Kru kabin wanita µexpatriate¶ dibenarkan bekerja sehingga umur 60 atau 65 tahun mengikut undang-undang pekerja di negara masing-masing. keturunan. tempat lahir dan jantina.12 - . ii. (http://wanita_keadilan.AEMS3113 Moral dan Etika i. Kru kabin wanita yang sudah berkahwin. Umur persaraan yang berbeza antara pekerja wanita dan lelaki.

Majikan harus memandang pengambilan pekerja sebagai kewajipannya demi penerusan operasi syarikat. Prinsip kewajipan menumpukan niat. fasih dalam pertuturan dan bukan berdasarkan kecenderungan syarikat untuk mengupah golongan wanita dan berumur 20 tahun atau ke atas. kemahuan dan kecenderungannya dan bukan niat dan motif yang baik. seseorang harus bertanggungjawab secara moral atas motifnya untuk membuat kebaikan atau keburukan. Motif yang menjadikan sesuatu tekad itu baik bukanlah cita rasa. . Sesuatu tindakan akan mempunyai nilai moral apabila dilakukan dengan kerelaan dan seseorang itu akan mempunyai kerelaan hati jika motif tindakannya ialah satu tanggungjawab moral yang diakui. Bagi kes ini. kemahuan atau kecenderungan semula jadi. kemahuan dan kecenderungannya dan bukan niat dan motif yang baik. bidang kecantikan. nilai moral yang diberikan kepada sesuatu tindakan bukan disebabkan oleh akibat tindakan tersebut tetapi motif (niat) tindakan seseorang yang sebenarnya di bawah kawalan orang itu.13 - . tujuan dan motif seseorang. fasih dalam pertuturan dan bukan berdasarkan kecenderungan syarikat untuk mengupah golongan wanita dan berumur 20 tahun atau ke atas. prinsip kewajipan menentang diskriminasi jantina dan usia. dan bukan atas apa yang dilakukannya. Majikan yang bertekad baik sepatutnya memilih calon yang berupaya dan layak dengan jawatan kosong itu seperti berpengetahuan dalam bidang perubatan.AEMS3113 Moral dan Etika PANDANGAN MORAL SEKULAR YANG MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA KES : Majikan mengupah pekerja mengikut cita rasa. Menurut hujah Immanuel Kant. Majikan mengupah pekerja mengikut cita rasa. Majikan dikatakan mempunyai niat dan motif yang tidak baik. Majikan yang bertekad baik sepatutnya memilih calon yang berupaya dan layak dengan jawatan kosong itu seperti berpengetahuan dalam bidang perubatan. bidang kecantikan. Prinsip Kewajipan Prinsip kewajipan adalah salah satu jenis Teori Deontologi yang berasal daripada perkataan Yunani ³deon´ yang bermaksud ³tugas atau kewajipan´. Oleh itu.

´ (www. Diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan dianggap sebagai satu tindakan yang berlebihan dan tidak bersifat kesederhanaan. diskriminasi jantina dan usia dalam kes ini dikatakan tidak wajar dan tidak berkeperibadian mulia. Perbuatan ini dianggap tidak bermoral kerana diskriminasi jantina berlaku dan perasaan pekerja wanita yang diketepikan telah diabaikan. Teori Keperibadian Mulia Teori keperibadian mulia berkait rapat dengan ³kaedah sikap baik´ dan sifat-sifat seorang insan moral. pekerja wanita lainnya akan diketepikan. Bagi kes ini.AEMS3113 Moral dan Etika ³Selagi lelaki menjadi ketua. keberanian. Inilah hakikat persekitaran kerja. terdapat wanita yang bersedia untuk melakukan apa sahaja untuk meningkat naik. sifat rendah hati. Keperibadian mulia merangkumi sifat kesederhanaan (Jalan Tengah) seperti keadilan. majikan haruslah mengamalkan tindakan yang berkeperibadian mulia seperti keadilan dan kesaksamaan dalam mengupah pekerja. sifat murah hati. kesaksamaan. kemesraan. jantina dan usia tidak patut dijadikan syarat-syarat bagi penilaian majikan untuk mengambil seseorang pekerja. keperibadian mulia adalah suatu kualiti yang terbaik atau istimewa (excellence).14 - . kejujuran. dan kebanggaan.my) Tindakan mengetepikan pekerja wanita merupakan sesuatu perbuatan yang tidak wajar dan ditentang oleh prinsip kewajipan. Pada 1991 beliau hamil dan diarahkan berhenti bersesuaian dengan CA yang mensyaratkan pramugari hamil meletak jawatan atau membolehkan majikan memecatnya jika enggan berbuat demikian. KES: Fernandez. Dari pandangan teori keperibadian mulia. Misalnya. Sebaliknya.com. Manusia mempunyai kewajipan untuk melayan semua orang dengan niat yang baik dan menjaga perasaan seseorang tanpa mengira jantina dan lingkungan usia.utusanmalaysiaonline. Menurut Aristotle. . sebagai pekerja pramugari dari MAS pada 14 Oktober 1980. kecerdasan.

membawa akibat baik berupa kegembiraan atau kebahagiaaan yang semakin besar bagi semakin banyak orang.AEMS3113 Moral dan Etika majikan harus melayan semua calon dengan adil dan saksama dan menilai calon berdasarkan keupayaaan. Mereka telah memberitahu Aderyn bahawa syarikat itu tidak akan mengupah pekerja perempuan kerana kebanyakkan mereka selalu memohon cuti dan tidak cergas seperti lelaki. Dalam kes ini. pengalaman atau kesesuaian dan kelayakan calon bagi jawatan promotor perjualan.my/akhbar/Employment/2005/2005031306(0)bh. dengan memperhitungkan semua phak yang terlibat dan tanpa membeza-bezakan. ³Fernandez mula bekerja sebagai pramugari MAS pada 14 Oktober 1980. Perbuatan ini dianggap keterlaluan kerana tidak mengamalkan sikap kesederhanaan dan ditolak oleh teori kemoralan mulia. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Namun. Suatu tindakan dinilai berguna kalau akibat tindakan tersebut. Teori Utilitarianisme Teori ini ialah idea atau fahaman dalam falsafah moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan dalam menilai sesuatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar. secara keseluruhan. dia telah ditolak oleh syarikat tersebut dengan alasannya Aderyn tidak sesuai menyandang kerja . Namun. Aderyn telah menghadiri temuduga di sebuah syarikat agensi penjualan. Dengan prinsip kegunaan dimaksudkan prinsip yang menjadikan kegunaan sebagai tolok ukur pokok untuk menilai dan mengambil keputusan apakah suatu tindakan itu secara moral dapat dibenarkan atau tidak.utem.edu. Pada 1991 beliau hamil dan diarahkan berhenti bersesuaian dengan CA yang mensyaratkan pramugari hamil meletak jawatan atau membolehkan majikan memecatnya jika enggan berbuat demikian. dia telah ditolak oleh syarikat tersebut dengan alasannya Aderyn tidak sesuai menyandang kerja itu.´ (http://library. KES : Aderyn telah menghadiri temuduga di sebuah syarikat agensi penjualan.htm) Bekas pramugari MAS tidak patut dipecat dengan alasan hanya kerana dia hamil pada masa itu.15 - .

Syarikat itu telah menghilang seorang yang berbakat akibat tindakan tidak mengupag Aderyn manakala Aderyn merasa hampa kerana dia tidak Berjaya mendapat kerja tersebut.AEMS3113 Moral dan Etika itu. syarikat itu dianggap tidak bermoral kerana tindakannya membawa keburukan kepada kedua-dua pihak. Mereka telah memberitahu Aderyn bahawa syarikat itu tidak akan mengupah pekerja perempuan kerana kebanyakkan mereka selalu memohon cuti dan tidak cergas seperti lelaki. Dalam kes ini.16 - . .

benar.0 PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MENYOKONG DAN MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MENYOKONG DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Agama Hindu (sistem kasta) Dalam ajaran agama Hindu. Manusia bertanggungjawab memelihara kesempurnaan makhluk-makhluk lain dan sesama manusia sendiri serta bumi ini. agama Islam menekan hubungan antara manusia dengan manusia. Dari sini.AEMS3113 Moral dan Etika 5. manusia adalah makhluk ciptaan kepada Allah di bumi ini sebagai Khalifah. Kshatriya (golongan pentadbir dan pegawai pertahanan). Surah ajaran Islam telah menyatakan bahawa Allah menciptakan manusia sebagai lelaki dan wanita yang berasal daripada pelbagai kaum serta mempunyai warna kulit yang berlainan supaya manusia dapat saling memahami dan mempelajari antara satu sama lain. Ia membahagikan masyarakat kepada 4 bahagian kelas yang dipanggil ³varna´. bertanggungjawab dan amanah adalah syarat mutlak bagi kemajuan dan ketertinggian umat dan tamadun.17 - . Selain itu. Nampaknya pengagihan sumber masyarakat ke dalam kategori secara adil adalah ideal. PANDANGAN MORAL AGAMA YANG MEMBANTAH DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA Agama Islam Menurut pandangan agama Islam. sistem ini dijadikan institusi diskriminasi berasaskan ³kelahiran´ seseorang. tetapi sebenarnya. Agama Hindu boleh dikatakan menyokong diskriminasi secara umum dan bukan diskriminasi jantina dan usia. Sistem Kasta telah dilahirkan. Vaishya (golongan petani dan ekonomis) dan Shudra (golongan hamba dan buruh). Akhlak Mahmudah seperti adil. Manusia yang bersikap adil dalam pergaulan akan menjadikan seseorang itu dihormati. iaitu Brahman ataua Brahmin (golongan beragama dan pendidik). telah jelas menerangkan .

Nasrani. Agama Kristian diasaskan oleh Jesus Christ atau Yesus Kristus. Semoga umat islam berkasih sayang dengan umat bukan islam yang damai. diskriminasi jantina dan usia oleh majikan adalah dibantah oleh agama Islam. adil dan amanah terhadap semua calon untuk jawatan kosong itu. ( QS.60:7. Majikan patut bersikap adil dalam mengupah pekerjanya dan menilai semua calon dengan adil tanpa kira jantina. denagan kata lain tidak boleh diskriminasi.. Dan Allah adalah Maha Kuasa. ³ .quraish. Dalam kes kajian ini..dll) mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 3 Peraturan-peraturan Allah. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum (yahudi.hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan ( kebenaran )kerana Allah. Setiap orang haruslah mendapat keadilan. Satu lagi . Undang-undang Tuhan yang terpenting ialah mecintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri. ALLAH memperingatkan Rasul agar jangan menanam dendam kepada golongan atau individu yang selama ini telah memerangi dan memusuhi Rasul. Menurut Ajaran Asas Jesus Christ. Dan Allah Maha Pengampum lagi Maha Penyayang. Majikan harus mengamalkan akhlak yang mulia seperti bertanggungjawab.´ Agama Kristian Pada pandangan agama Kristian. Berlaku adillah. anak Tuhan yang dikorbankan demi menebus dosa manusia.AEMS3113 Moral dan Etika bahawa agama Islam membantah diskriminasi kerana semua manusia adalah ciptaan Allah dan adalah sama antara satu sama lain.Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. kaum dan warna kulit. QS.kerana adil itu lebih dekat kepada takwa.18 - .menjadi saksi dengan adil.Hai orang-orang yang beriman.5:8).. diskriminasi adalah tidak beretika.´ ³ . usia. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³ANTI DISKRIMINASI´ DAN HARUS MENEGAKAN KEADILAN UNTUK SEMUA..

and neither should we. agama Buddha menegaskan sama-rata sesama manusia dan semua manusia adalah sama status. golongan wanita dan berumur minimum 20 tahun. we are to ³love our neighbours as ourselves´ ( James 2:8) Agama Buddha Agama Buddha Agama Buddha percaya kepada Konsep Karma iaitu perbuatan baik akan membawa kesan baik manakala perbuatan jahat akan membawa padah dan seseorang akan menerima balasan daripada perbuatannya. If God is impartial. Pomans 2:11.. agama Kristian terdapat Perjanjian Lama (Old Testament) yang mementingkan keadilan dan kesaksamaan. and loves us with impartiality.´ ³ . .´ Instead. that means we need to love others with that same high standard. od does not show partiality or favoritism (Deuteronomy 10:17. Majikan sepatutnya mengupah pekerja berdasarkan keperluan dan kesesuaian calon dengan jawatan kosong dan bukan berdasarkan jantina dan usia seseorang. Agama Kristian tidak menggalakkan diskriminasi berlaku. James 2:4 describes anyone who shows discrimination as ³judges with evil thought. ³ . Ephesians 6:9).. Majikan harus melayan semua calon dengan sikap yang adil dan bukannya kecenderungan untuk mengupah golongan tertentu. Selain itu. dalam kes ini. Ia menyeru penganut Kristian mengamalkan etika yang adil supaya semua manusia mendapat keadilan yang sama dalam kehidupan.19 - . Diskriminasi jantina dan usia dalam pekerjaan seperti kes kajian ini dibantah oleh agama Kristian. Oleh itu. Jesus commands us to love each other as He loves us (John 13:14).AEMS3113 Moral dan Etika perintah Jesus Christ yang terpenting ialah mencintai satu sama lain seperti mana Jesus telah mencintai umat manusia dengan merelakan diriNya menjadi korban untuk menebus dosa manusia. agama Buddha membantah diskriminasi kerana ini adalah sesuatu perbuatan yang tidak bermoral dan akan meninggalkan kesan yang buruk.. Selain itu.. Acts 10:34.

. contohnya didiskriminasi oleh masyarakat atau syarikat lain dalam industri yang sama akibat daripada diskriminasi semasa mengupah pekerja.20 - . Majikan harus melayan semua calon dengan adil dan sama-rata tanpa mengira jantina dan usia. Agama Buddha percaya bahawa majikan yang mengamalkan diskriminasi jantina dan usia atas calon akan mendapat balasan.AEMS3113 Moral dan Etika Bagi kes kajian ini. diskriminasi jantina dan usia majikan dalam mengupah promoter perjualan dibantah oleh agama Buddha.

Respoden yang bersetuju bahawa diskriminasi telah wujud di tempat kerja masyarakat Malaysia adalah kerana mereka telah menyedari diskriminasi telah wujud di Malaysiadan mereka menganggap ini adalah satu perkara yang serius. Diskriminasi jantina di tempat kerja termasuk diberi tugas dan kerja yang berlainan.21 - . pemberian gaji yang berbeza dan peluang naik pangkat yang tidak setara.AEMS3113 Moral dan Etika 6. Adakah anda setuju bahawa diskriminasi jantina dan usia telah wujud di tempat kerja masyarakat Malaysia ? T a k S etuju 33% S etuju T a k S etuju S etuju 67% Carta pai di atas menunjukan kajian terhadap respoden tentang diskriminasi jantina dan usia dalam tempat kerja di Malaysia masyarakat . Diskriminasi usia di tempat kerja termasuk majikan enggan mengupah golongan yang melewati umur 40 tahun dan pekerja diminta bersara apabila mencapai umur 55. Orang yang tidak setuju dengan ini mungkin adalah mereka menggagap bahawa isu ini masih tidak serius di Malaysia.Terdapat 67% orang yang tidak setuju bahawa diskriminasi tersebut telah wujud di malaysia. . Layanan yang adil telah diberikan tidak mengira jantina dan usia.0 SOAL SELIDIK DAN DATA ANALISIS Analisis Survei Isu Diskriminasi jantina dan Diskriminasi Usia 1. Mereka berpendapat bahawa masyarakat Malaysia mempunyai peluang dan hak yang sama di tempat kerja. manakala 33% orang yang bersetuju bahawa diskriminasi jantina dan usia telah wujud di tempat kerja masyarakat malaysia.

Selain itu. Sesetengah majikan tidak akan mengupah golongan orang tua kerana mereka berpendapat orang tua tidak menpunyai kekuatan fizikal yang baik berbanding dengan orang muda. Manakala. pengetahuan mereka agak ketinggalan zaman. 40% respoden yang berpendapat bahawa diskriminasi usia lebih serius di negara kita.22 - . terdapat 60% orang yang berpendapat bahawa diskriminasi jantina lebih serius di negara kita. tidak tegap dari segi fizikal dan hanya sesuai menbuat kerja yang mudah dan ringan. jenis diskriminasi yang manakah lebih serius di Malaysia? negara Jantina 60% Usia 40% Jantina Usia Berdasarkan carta pai di atas. Ini adalah kerana kebanyakan orang yang berpendapat bahawa wanita lebih lemah.AEMS3113 Moral dan Etika 2. . Pada pandangan anda.

Dari pandangan teori keperibadian mulia. ia dianggap sebagai satu tindakan yang berlebihan dan tidak bersifat kesederhanaan.23 - . 20% responden tidak setuju taraf dan status lelaki dan perempuan sepatutnya sama. 12. .5% Berdasarkan carta pai di atas. mereka dikatakan bermoral disebabkan diskriminasi adalah tidak wajar dan tidak berkeperibadian mulia.AEMS3113 Moral dan Etika 3.5% responden setuju taraf dan status lelaki dan perempuan sepatutnya sama.5% responden dikatakan bermoral disebabkan tradisi yang memandang lelaki lebih kuat dan berkeupayaan daripada perempuan. Dari pandangan teori kemoralan sosial. terdapat 87.5% Setuju 87. Setujukah anda bahawa taraf dan status lelaki dan perempuan sepatutnya sama? Tidak setuju 12.

kebanyakkan responden akan mengupah golongan muda sebagai pengurus. produktiviti syarikat meningkat dan membawa keuntungan. Dengan itu. perkara adalah baik jika tindakan itu adalah baik. 83%. Tambahan pula. hanya 17% reponden ingin mengupah gologan tua sebagai pengerus. Kebajikan golongan tua dalam masyarakat patut dijaga. sesetengah majikan berpendapat bahawa golongan tua mempunyai pengalaman yang banyak. Pada pandangan anda. Aliran utilitarianisme menyatakan 80% tindakan responden ini bermoral. Manakala.24 - . siapakah yang akan anda upah sebagai pekerja anda sekiranya anda ingin mengupah seorang pengurus ? Golongan Muda 83% Golongan Tua 17% Golongan Tua Golongan Muda Menurut carta pai ini. Selain daripada itu. Ini membolehkan syarikat member lebih bonus kepada pekerja.AEMS3113 Moral dan Etika 4. Ini kerana mereka menggangap orang tua masih berupaya menerima tugasan seperti gologan muda. menurut prinsip kewajipan. Tindakan ini dikatakan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. . ini disebabkan golongan muda biasanya lebih tahan lasak dan mampu bekerja lebih masa.

. Manakala 26% yang tidak setuju . Ini disebabkan lelaki dan perempuan mempunyai kebebasan masing-masing untuk memilih peranan yang ingin dimainkan dalam menjaga kepentingan keluarga.AEMS3113 Moral dan Etika 5.25 - . Pada pandangan anda. setujukah anda bahawa lelakilah yang bekerja di luar dan perempuan yang menjaga di rumah ? Tidak 70% Ya Tidak Ya 30% Kajian di atas menunjukan responden terhadap lelaki yang bekerja di luar dan perempuan yang menjaga di rumah. masyarakat tidak patut menggugat kebebasan perempuan yang ingin bekerja di luar. Ini disebabkan lelaki mempunyai tanggungjawab bekerja untuk menyara keluarga dan perempuan mempunyai tanggunjawab untuk menjaga rumah. taraf lelaki dan perempuan adalah sama. responden tersebut dikatakan bermoral. 74% bersetuju bahawa lelaki sepatut bekerja di luar dan perempuan patut menjaga di rumah.. Dari pandangan prinsip kewajipan. Dari pandangan eksistensialisme. responden tersebut dikatakan bermoral. mereka berperdapat bahawa pada zaman ini.

25% responden memilih pemimpin tidak berdasarkan jantina. perempuan atau mana-mana. Ini disebabkan setiap individu mempunyai kebebasan untuk memilih calon-calon dan membuat keputusan mereka secara sesuka hati kerana ini adalah hak mereka.AEMS3113 Moral dan Etika 6. . pengetahuan dan kalibernya. Mereka berpendapat bahawa pemimpin harus dipilih dengan menilai keupayaan. Siapakah yang akan anda pilih untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat kehidupan anda? Lelaki. Dari pandangan teori eksistenisme. 75% responden ini bersifat diskriminasi. tidak berkeperibadian mulia dan tidak bersifat keserdahanaan.26 - . terdapat 55% responden memilih lelaki sebagai pemimpin masyarakatnya manakala 20% responden memilih perempuan sebagai pemimpin masyarakatnya. Berikan alasan anda. mereka dikatakan bermoral. Dari pandangan teori keperibadian mulia. mereka dikatakan bermoral disebabkan tindakan diskriminasi adalah tidak wajar. Mana-mana 25% Lelaki 55% Perempuan 20% Berdasarkan carta pai di atas.

Manakala 46% reponsen berpendapat bahawa perbezaan fizikal dan mental merupakan punca dikriminasi usia. 54% reponden berpendapat bahawa pengalaman yang diperolehi ialah punca diskriminasi usia.apakah punca diskiminasi usia ? Perbezaan Fizikal Pengalaman Yang Dieperolehi 23% Pengalaman Yang Dieperolehi Perbezaan Fizikal 77% Carta pai di atas menunjukkan kajian terhadap punca diskriminasi usia. .Berdasarkan keputusan daripada soal selidik yang telah dijalankan. Biasanya. majikan tidak akan mengupah orang tua kerana mereka tidak menpunyai fizikal dan metal yang kuat. Majikan memerlukan pengalaman yang lebih banyak memerlukan pengalaman yang lebih banyak menbantu di syarikat.AEMS3113 Moral dan Etika 7. Pada pendapat anda.27 - .

28 - . Lain-lain Adat dan kebiasaan masyarakat 10% Perbezaan fizikal dan mental lelaki dan perempuan 30% Lain-lain 2. Ini mewujudkan diskriminasi terhadap perempuan. Perbezaan fizikal dan mental lelaki dan perempuan C. 57. 2. Pada pendapat anda. Pemikiran tradisi ini mengakibatkan majikan menganggap lelaki sahaja yang sesuai dengan pekerjaan tersebut dan diskriminasi hak dan peluang untuk perempuan bekerja. Norma baik atau buruk dianggap adat dan kebiasaan dalam masyarakat D.5% Fikiran tradisional dan konservatif 57. Secara tradisi.5% Berdasarkan carta di atas. lelaki dikatakan lebih kuat daripada perempuan. 30% responden berpendapat bahawa perbezaan fizikal dan mental lelaki dan perempuan merupakan punca diskriminasi jantina. . Pemikiran tradisional iaitu lelaki yang sepatutnya bekerja di luar dan perempuan pula yang menjaga di rumah.5% responden berpendapat bahawa agama dan kepercayaan yang berbeza mewujudkan isu diskriminasi. Fikiran yang tradisional dan konservatif B.5% responden berpendapat bahawa fikiran tradisional dan konservatif merupakan punca utama diskriminasi jantina dan usia.AEMS3113 Moral dan Etika 8. 10% responden berpendapat bahawa diskriminasi merupakan adat dan kebiasaan masyarakat sejak dahulu. apakah punca diskriminasi jantina dan usia? A.

12.5% responden berpendapat bahawa diskriminasi jantina dan usia menyebabkan keupayaan seseorang tidak dapat dikembangkan. Sebaliknya. Layanan yang tidak adil wujud di perkerjaan C. Di antara yang berikut. Lain-lain Keupayaan seseorang tidak dikembangkan 12.50% Lain-lain 2. Status wanita dan lelaki yang tidak setara B. Peluang dan hak golongan tertentu dinafi berdasarkan jantina dan usianya tetapi bukan berdasarkan keupayaannya. 40% responden berpendapat bahawa diskriminasi menyebabkan masyarakat tidak bersetuju dengan status jantina sepatutnya setara.50% Layanan tidak adil di pekerjaan 45% Status jantina yang tidak setara 40% Berdasarkan carta di atas. . kebanyakkan mereka berpendapat bahawa lelaki lebih kuat dan berupaya. lelaki dianggap mempunyai status yang lebih tinggi daripada perermpuan. Keupayaan seseorang tidak dikembangkan D.AEMS3113 Moral dan Etika 9.29 - . Justeru. Mereka yang berkeupayaan dinafikan hak dan peluangnya atas dasar jantina dan usianya. apakah kesan utama diskriminasi? A. 45% responden berpendapat bahawa diskriminasi jantina dan usia menyebabkan golongan jantina dan usia tertentu menerima layanan yang tidak adil di pekerjaan.

Anak-anak patut diajar dan dididik sejak kecil agar memupuk sikap keserderhanaan tersirat sejak kecil yang tidak diskriminasi golongan yang berbeza dengannya. . Mereka berpendapat bahawa cara mengatasi diskriminasi yang paling baik ke paling tidak baik adalah seperti berikutan.AEMS3113 Moral dan Etika 2. Justeru. ( ( ( ( ) Melalui kempen-kempen dan seminar ) Pendidikan ibu bapa ) Pendidikan moral di sekolah ) Tayangan filem Cara mengatasi masalah diskriminasi terbaik ke paling tidak begitu baik terbaik paling tidak begitu baik Kempen dan seminar Pendidikan ibu bapa Pendidikan moral di sekolah Tayangan filem Cara-cara mengatasi Graf di atas menunjukan urutan yang paling popular di kalangan responden. Pendidikan moral di sekolah Pendidikan moral di sekolah memupuk sifat tolak ansur dan keprihatinan terhadap orang lain yang berkepercayaan dan nilai yang berbeza.5% responden berpendapat bahawa kesan diskriminasi jantina dan usia termasuk pembangunan negara tertunda dan ekonomi negara yang tidak seimbang. cara-cara untuk mengatasi masalah diskriminasi berlaku di Malaysia. Sila pilih mengikut urutan keutamaan 1 hingga 4. Pendidikan ibu bapa Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah diskriminasi. Ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. 10. mengelakkan tindakan diskriminasi terhadap mereka yang berkepercayaan dan nilai yang berbeza.30 - .

kesan-kesan. Kempen-kempen dan seminar Kempen-kempen dan seminar boleh dianjurkan oleh kerajaan dan persatuan kebajikan untuk menyalurkan maklumat berkenaan dengan diskriminasi.31 - . Para penonton akan mengelakkan diri terlibat dalam isu diskriminasi. seperti punca-punca.AEMS3113 Moral dan Etika Tayangan filem Tayangan filem membolehkan para penonton melihat kesan-kesan keburukan yang serius akibat masalah diskriminasi. . dan perlunya masalah diskriminasi dikurangkan sekiranya membawa padah kepada orang ramai.

AEMS3113 Moral dan Etika 7. Mobile Location Onsite Start Date Duration 0168301313 Klang Valley No 2008/05/02 Fri/Sat/Sun Salary Working Hours Needed Skills RM 80 a day 01.32 - .00pm to 09.00pm Selling Experience . Fri/Sat/Sun during the month of May 2008.0 LAMPIRAN Promoters: Part Time Sales Promoter-RM 80 a day by Swisslabs Part Time Sales Promoters Needed at Caring Pharmacy (Subang Parade) Caring Pharmacy (Bangsar Village) Caring Pharmacy (One-Utama) Must be Slim/Pleasant and Aggressive in Sales Promoting. Training and Sales Commission will be given. Minimum age above 20 years and girls preferred.

Serdang.com/Berita_Terkini/KENYATAAN_MEDIA_101203.php . Penerbit Universiti Putra Malaysia.org/wiki/Diskriminasi http://www.wikipedia.0 RUJUKAN / BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Md Aroff (1999) Pendidikan Moral: Teori Etika dan Amalan Moral.33 - .htm http://asiaparttime.gov.pdf http://wanita_keadilan.com/2008/04/promoters-part-time-sales-promoter-rm-80-a-day-by-swisslabs/ http://infoshare.my/penyakit/Wargatua/kesihatanWargaemas.tripod.2bryan. http://ms.infosihat.AEMS3113 Moral dan Etika 8.com/education/references.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful