P. 1
Analisis morfologi dan sintaksis

Analisis morfologi dan sintaksis

|Views: 1,653|Likes:
Published by Ting LI

More info:

Published by: Ting LI on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

Nama Subjek Kod Subjek Nama

: Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu (SMP) : HBML2103SMP : Ting Leh Ing

Nombor Matriks : 761210135728002 Nombor Telefon : 019-8883167 Nama Tutor : Encik Subandi Kasidan

Pusat Pembelajaran : PPT Sibu

1

2 Ayat majmuk 4.0 Kesimpulan 6.1.0 Rujukan m/s 3 m/s 3 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 7 m/s 7 m/s 9 m/s 12 m/s 12 m/s 12 m/s 16 m/s 18 m/s 19 1.0 Definisi morfologi dan sintaksis 2.2 Golongan kata 3.0 Pendahuluan 2.0 Analisis morfologi dan sintaksis berdasarkan Minda Pengarang 3.0 Refleksi 5.Isi kandungan 1.2 Analisis sintaksis 3.1 Morfologi 2.1.2.0 Pendahuluan 2 .2 Sintaksis 3.2.1 Ayat tunggal 3.1 Analisis morfologi 3.1 Bentuk perkataan 3.

Sabran dan Rahim Syam(1985) serta 3 . Kamus Dewan (1981) pula menjelaskan bahawa linguistik ialah pengajian ilmu bahasa.1 Morfologi Apabila membincangkan morfologi. bidang yang menghuraikan aspek kata dinamakan bidang morfologi. Oleh itu. 2. empirikal. Manakala. kita mulai memasuki bidang bentuk iaitu suatu bidang yang penting dalam bahasa. Dengan itu. Cara-cara perkataan-perkataan dibina dan kemudiannya disusun dalam ayat juga mempunyai makna iaitu tatabahasa. Dalam linguistik. ilmu linguistik mempunyai prinsip-prinsipnya yang tertentu. 2. dan objektif. Istilah lamanya nahu. Perkataan-perkataan boleh terbina secara semulajadi sebagai perkataan. klausa dan frasa dinamakan sebagai bidang sintaksis. atau dibina dengan mencantumkan imbuhan kepada perkataan lain.Linguistik adalah suatu bidang seni yang mengkaji bahasa secara saintifik. Menurut Raminah Hj. bidang yang menghuraikan struktur binaan ayat. Penganalisisan terhadap sesuatu bahasa itu berasaskan teori-teori bahasa dengan teknik-teknik yang telah diperaku oleh pakar bahasa dengan menolak sebarang keraguan dan prasangka. Hal ini sejajar dengan pandangan yang dikemukakan oleh David Crystal dalam bukunya A Dictionary Of Linguistics and Phonetics (1986:181) yang mengatakan bahawa lingusitik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa. Perkataanperkataan ini kemudiannya disusun menjadi ayat-ayat.0 Definisi morfologi dan sintaksis Manusia berkomunikasi dengan menggunakan perkataan-perkataan. John Lyons (1968) juga turut mengatakan bahawa linguistik adalah suatu ilmu pengkajian bahasa yang dilakukan secara saintifik. Tiap-tiap perkataan mempunyai makna. linguistik menjadi satu cabang ilmu yang mempunyai disiplinnya tersendiri. atau dengan menggabungkan dua perkataan berlainan menjadi sebuah perkataan baharu.

Bagaimana klausa-klausa dibentuk dan bagaimana klausa-klausa ini membentuk ayat merupakan pokok-pokok pembicaraan dalam sintaksis. Manakala mengikut Modul HBML 2103 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu. kata. A. morfologi ialah satu aspek kajian tatabahasa tentang struktur. Dengan itu. dan penggolongan kata. terbitan. dan penggolongan 2. Kesimpulannya. Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). A. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Kesimpulannya. morfologi merupakan sebahagian daripada tatabahasa. bentuk. dan pemajmukan. sintaksis membincangkan pembentukan frasa. proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Manakala Nik Safiah Karim (1996) pula menyatakan bahawa morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Menurut Drs. Bakar Hamid (April 1964: 153-157). morfologi membicarakan tentang perkataan dan pembentukannya. Kajian ini melibatkan kajian tentang bentuk.2 Sintaksis Sintaksis mencakupi bidang yang lebih luas daripada morfologi iaitu klausa dan ayat. Ia termasuklan perubahan perkataan sama ada pada ertinya mahupun pada bentuk dan jenisnya disebabkan oleh tambahan-tambahan imbuhan dan lain-lain. bentuk. klausa dan ayat. struktur.Drs. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993) pula mendefinisikan morfologi sebagai satu bidang yang mengkaji struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata. Secara ringkasnya. Bakar Hamid dalam makalahnya ‘Beberapa Cara Pengkajian Sintaksis’. sintaksis ialah cabang ilmu yang mengkaji bentuk. morfologi merupakan kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk pengimbuhan. dan binaan ayat serta hukum tatabahasa yang mendasari cara-cara 4 . bidang sintaksis merupakan kajian tentang hubungan antara perkataan dengan perkataan dalam proses pembentukan ayat.

Ayat 4 : Perubahan itu sejajar dengan desakan pelbagai pihak yang mahu kerajaan memperbaiki sistem persekolahan di negara ini kerana berpendapat sistem yang diguna pakai sekarang terlalu berorientasikan peperiksaan. Kita juga dapat memahami bidang sintaksis sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. 3. kementerian melalui Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) akan memastikan aspek integriti pentaksiran supaya tiada sekolah 5 . Tan Sri Muhyiddin Yassin.penggabungan dan penyusunan perkataan untuk membentuk ayat. Timbalan Perdana Menteri. Ayat 8 : Bagi PMR pula.0 Analisis morfologi dan sintaksis berdasarkan Minda Pengarang Tajuk : Sistem baru ganti PMR mampu kurangkan tekanan peperiksaan Ayat 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. Ayat 7 : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan. Ayat 3 : Sementara PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. Ayat 2 : Kelmarin. merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan. Ayat 6 : Antara perubahan dicadang itu termasuk mengambil kira bidang utama dengan 60 peratus penggredan berasaskan akademik terpilih dan selebihnya berteraskan aktiviti kokurikulum atau sivik. Ayat 5 : Berikutan keputusan itu. mulai 2016 UPSR akan menggunakan format baru dengan beberapa penambahbaikan dari segi bentuk dan komposisi subjek.

Kementerian Pelajaran turut melakukan ujian perintis membabitkan 50 sekolah pada 2008 dan 500 lagi tahun lalu bagi melihat kesesuaian cadangan yang bakal dilaksanakan itu. Ayat 17 : Pelajar. Ayat 13 : Selain itu. ia bukan hanya menjejaskan masa depan rakyat. Ayat 9 : Kita yakin. sekali gus mengelak dakwaan pihak sekolah mengamalkan pilih kasih terhadap calonnya.mengamalkan pilih kasih terhadap mana-mana calon dalam pemberian markah. malah kemajuan negara juga boleh terancam. Ayat 11 : Malah ada yang menyarankan supaya kerajaan memansuhkan langsung kedua-dua peperiksaan. ahli akademik serta tokoh pendidikan. Ayat 15 : Pendidikan adalah proses membangunkan insan. apatah lagi jika ia membabitkan masa depan anak kita. Ayat 14 : Rakyat mesti yakin dengan tindakan kerajaan kerana apa yang diputuskan tentu sekali demi kebaikan semua pihak. termasuk daripada wakil Kementerian Pelajaran atau agensi kerajaan sendiri. sebaliknya memadai dengan satu peperiksaan saja. Ayat 12 : Kita yakin keputusan Kementerian Pelajaran itu dibuat selepas mengambil kira pandangan dari pelbagai pihak dan mengkaji secara mendalam dari pelbagai sudut. guru dan sekolah adalah pihak yang terbabit secara langsung dalam 6 . masalah perbezaan soalan dan sistem pemarkahan dapat ditangani. Ayat 10 : Keputusan kerajaan ini tentunya tidak mampu memuaskan hati semua pihak kerana sebelum ini pun pelbagai pandangan berbeza dilontarkan mengenai perubahan yang sepatutnya dibuat terhadap sistem peperiksaan. iaitu Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). sektor swasta. jika soalan disediakan atau dipantau LPM. Ayat 16 : Sebab itu setiap perubahan memerlukan perancangan teliti kerana jika tersilap langkah.

Kita juga boleh membentuk perkataan baharu dengan menggabungkan perkataan kepada suatu perkataan lain iaitu kata majmuk.1. 7 . Ayat 19 : Walaupun peperiksaan adalah mekanisme penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar.1 Analisis morfologi 3. 3. perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. dan digandakan ini dipanggil kata dasar.memastikan berjaya atau gagalnya pelaksanaan perubahan baru yang dicadangkan itu.1 Bentuk perkataan Menurut Nik Safiah Karim dan rakan (1996). apitan atau sisipan. kita juga boleh membentuk perkataan baharu dengan menggandakan sesuatu perkataan iaitu kata ganda. digabungkan. Perkataan yang diimbuhkan. akhiran. Dengan itu. Ayat 18 : Kita tentunya tidak mahu sesuatu perubahan dilaksanakan separuh jalan. Berikut merupakan contoh-contoh bentuk perkataan yang boleh didapati dari petikan Minda Pengarang : a) Kata terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan sama ada awalan. dapatlah kita simpulkan bahawa kita dapat membentuk perkataan baharu melalui tiga cara. kita dapat membentuk perkataan baharu dengan menambahkan imbuhan kepada satu perkataan lain iaitu kata terbitan. Malah. namun belum tentu dapat menjamin anak kita menjadi insan berketrampilan dari segi sahsiah dan berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk mereka bersaing dalam dunia moden hari ini. kemudian menemui kegagalan seperti apa yang berlaku terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang terpaksa dimansuhkan selepas mendapat bantahan banyak pihak. Contohnya.

menjejaskan perancangan . berjaya separuh . persekolahan berorientasikan . mengamalkan pemberian . menjamin bersaing . melihat Akhiran desakan mulai dakwaan pandangan cadangan tindakan bantahan Sisipan Pelajar Apitan mengenai . memerlukan membangunkan . terhadap dipantau . terpilih selama . kebaikan diputuskan . memastikan pentaksiran . terpaksa mengukur . dilontarkan perbezaan . menjadi mengkaji . dikekalkan melakukan . mengelak sebelum . kegagalan dicadangkan . termasuk mengambil . Rangkaian kata bebas Istilah khusus 8 Mendukung maksud kiasan . peperiksaan berikutan . mengurangkan melalui . disediakan menemui . perubahan memperbaiki . penggredan berteraskan . pelaksanaan kemajuan . menyarankan pendidikan . terlalu dicadang .Awalan terjawab . berbeza dibuat . pemarkahan Imbuhan Yunani-LatinInggeris mekanisme b) Kata majmuk Bentuk kata majmuk lahir melalui proses pemajmukan. iaitu proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. keputusan menggunakan . mendalam tersilap . dilaksanakan membabitkan . kedudukan mengumumkan . sejajar diguna . terancam terbabit . merangkap diganti . dimansuhkan berasaskan .

kriteria sintaksis.ujian pencapaian sekolah rendah menengah rendah Timbalan Perdana Menteri Menteri Pelajaran Kementerian Pelajaran Lembaga Peperiksaan masa depan pilih kasih c) Kata ganda Proses penggandaan ialah proses yang menggandakan kata dasar. perkataan tergolong kepada empat jenis yang utama iaitu kata nama. kata adjektif dan kata tugas. Terdapat tiga jenis penggandaan iaitu penggandaan penuh.1. Antaranya kriteria struktur fonologi atau bunyi. Penggandaan penuh mana-mana Penggandaan separa kedua-dua Penggandaan berentak teka-teki 3. Dalam Tatabahasa Dewan (Edisi ketiga 2008). separa dan berentak.al (1996) menjelaskan bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. kriteria struktur morfem.2 Golongan kata Nik Safiah Karim et. dan kriteria semantik. Berikut merupakan contoh-contoh golongan kata dari Minda Pengarang : a) Kata nama 9 . kata kerja.

nama tempat dan nama perkara. Kata nama am kerajaan negara subjek peperiksaan kementerian sekolah calon ujian rakyat anak pelajar guru Kata nama khas Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Penilaian Menengah Rendah (PMR) Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Menteri Pelajaran Kementerian Pelajaran Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Kata ganti nama mereka kita b) kata kerja Za’ba (1965) menamakan kata kerja sebagai perbuatan. kata nama khas dan kata ganti nama. Berikut merupakan antara contoh-contoh kata kerja dari Minda Pengarang ialah : Kata kerja transitif aktif mengumumkan melakukan memperbaiki mengamalkan Kata kerja transitif pasif dipantau diganti dicadang disediakan 10 .Kata nama menunjukkan nama benda. Terdapat tiga jenis kata nama iaitu kata nama am. kebanyakan kata kerja digunakan dengan cara memberi imbuhan pada kata dasarnya. Dalam bahasa Melayu. nama orang. Ada sebilangan sahaja kata kerja yang boleh digunakan tanpa imbuhan.

atau. selepas.2.bersaing menyarankan memansuhkan mengkaji melihat membangunkan . sementara Predikat . di. supaya. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan dan predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. atau sebagai kata pascakata. klausa. mengukur dilaksanakan diputuskan dibuat c) Kata tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. Berikut merupakan antara contoh-contoh kata tugas dari Minda Pengarang ialah : Jenis kata tugas Kata bantu aspek Kata bantu ragam Kata sendi nama sudah . atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. Ayat 15 dalam petikan Minda Pengarang adalah contoh ayat tunggal. prafrasa. dengan. dalam. Subjek 11 Contoh-contoh dan.2 Analisis sintaksis 3. akan dapat dan. serta. namun. dari. bagi. malah. kata praklausa. kemudian kerana. pada Kata hubung gabungan Kata hubung pancangan keterangan 3. terhadap. daripada. untuk. ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada dua bahagian iaitu subjek dan predikat. jika.1 Ayat tunggal Menurut Abdullah Hassan (1993).

dan lain-lain. 3. Contohnya: Ayat 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis. Analisis : Klausa 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Kata hubung : dan Klausa 2 : Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. ayat majmuk pancangan. Klausa-klausa itu juga boleh dihubungkan dengan tanda koma (. Berikut merupakan contoh-contoh ayat majmuk dari petikan Minda Pengarang : a) Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan terbentuk dengan menggabungkan dua atau lebih klausa. Analisis : 12 .2 Ayat majmuk Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Klausa-klausa ini dihubungkan dengan kata hubung seperti dan. iaitu ayat dalam ayat. maka. sambil. tetapi. lalu.2. mulai 2016 UPSR akan menggunakan format baru dengan beberapa penambahbaikan dari segi bentuk dan komposisi subjek. atau. Klausa-klausa atau ayat-ayat yang digabungkan adalah sama taraf dan sama sifatnya.) sahaja.Pendidikan adalah proses membangunkan insan. Ayat 5 : Berikutan keputusan itu.

Analisis : Klausa utama : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar Klausa relatif : yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan. Analisis : 13 . Klausa 2 : mulai 2016 UPSR akan menggunakan format baru dengan beberapa penambahbaikan dari segi bentuk Kata hubung : dan Klausa 3 : komposisi subjek b) Ayat majmuk pancangan relatif Ayat relatif boleh dikenal pasti melalui penggunaan kata yang seperti contoh berikut : Ayat 7 : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan. Ayat 3 : Sementara PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. Contohnya. ayat majmuk terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat.Klausa 1 : Berikutan keputusan itu Kata hubung : . c) Ayat majmuk pancangan keterangan Menurut Nik Safiah dan rakan-rakan (2002:492).

Timbalan Perdana Menteri. Kata komplemen : bahawa e) Ayat majmuk campuran Menurut Nik Safiah Karim et. Contohnya. ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. termasuk daripada wakil Kementerian Pelajaran atau agensi kerajaan sendiri. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri. yakni yang terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Contohnya. Tan Sri Muhyiddin Yassin. al (2002:496). merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan (sesuatu) Klausa komplemen : bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan.Kata hubung (keterangan waktu) : Sementara Klausa 1 : PMR akan dimansuhkan Kata hubung (keterangan cara): dan Klausa 2 : diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. pembentukan ayat-ayat komplemen biasanya disertai kata komplemen bahawa dan untuk. d) Ayat majmuk pancangan komplemen Menurut Nik Safiah et.al (2002:488). Analisis : Klausa utama : Kelmarin. Ayat 10 : Keputusan kerajaan ini tentunya tidak mampu memuaskan hati semua pihak kerana sebelum ini pun pelbagai pandangan berbeza dilontarkan mengenai perubahan yang sepatutnya dibuat terhadap sistem peperiksaan. sektor 14 . Ayat 2 : Kelmarin. merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan.

. Penulis membentuk perkataan baharu melalui tiga cara iaitu dengan menambahkan imbuhan kepada satu perkataan lain iaitu kata terbitan. Analisis : Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada : i) ayat majmuk pancangan keterangan pertentangan yang disambung dengan kata hubung keterangan pertentangan iaitu walaupun…… namun…. Ayat 19 : Walaupun peperiksaan adalah mekanisme penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar. saya mendapati dari segi morfologi. ii) ayat majmuk pancangan komplemen yang disambung dengan kata hubung keterangan tujuan untuk. Perkataan yang diimbuhkan. dan digandakan ini dipanggil kata dasar. namun belum tentu dapat menjamin anak kita menjadi insan berketrampilan dari segi sahsiah dan berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk mereka bersaing dalam dunia moden hari ini. 4.0 Refleksi Berdasarkan analisis saya dalam Minda Pengarang. digabungkan. Analisis : Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada : i) ayat majmuk pancangan keterangan sebab yang disambung dengan kata hubung kerana dan dipancangkan dengan ayat relatif iaitu yang ii) ayat majmuk gabungan yang disambung dengan kata hubung ‘atau’ dan ‘serta’. ahli akademik serta tokoh pendidikan. 15 . menggabungkan perkataan kepada suatu perkataan lain iaitu kata majmuk dan juga menggandakan sesuatu perkataan iaitu kata ganda. penulis amat mengambil berat terhadap kata-kata yang dipilih supaya bersesuaian dengan konteks ayat dan juga mudah difahami oleh pembaca.swasta.

Dalam Minda Pengarang. manakala yang lain kesemuanya adalah ayat majmuk. aktiviti. Saya mendapati hampir semua perkataan boleh menerima imbuhan bagi menerbitkan kata terbitan.. kata kerja.mengenai (kata tugas) Ayat 5 : putus (kata sifat) -------.Dalam kata terbitan. pun. penulis juga memasukkan imbuhan Yunani-Latin-Inggeris iaitu perkataan mekanisme dalam artikelnya. Apabila menambahkan imbuhan pada kata dasar. Ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat dinamakan ayat tunggal atau selapis. maka perkataan baharu yang dibentuk ialah kementerian yang membawa maksud yang berlainan. Ini membuktikan bahawa penulis telah mencapai 16 . penulis hanya satu ayat tunggal sahaja dalam penulisannya iaitu dalam ayat 15 kemahiran yang tinggi dalam pembinaan ayat. Jumlah perkataan yang tidak boleh menerima apa-apa imbuhan tidak banyak.keputusan (kata benda) Ayat 19 : periksa (kata kerja) -------. Dari segi golongan kata pula. Sebagai contoh : Ayat 1 : kena (kata kerja) --------.peperiksaan (kata nama) Dalam bidang sintaksis pula. unit yang terpenting ialah ayat. penulis lebih banyak menggunakan imbuhan awalan dan apitan dalam penulisan artikelnya. saya. Bahkan. Siti (dan lain-lain nama orang) dan sebagainya. Contohnya. Ayat terdiri daripada dua bahagian terpenting iaitu subjek dan predikat. kata adjektif dan kata tugas. akan. Sarawak (dan lain-lain nama tempat). Contohnya. kata dasar menteri dalam Minda Pengarang apabila diberi imbuhan apitan ke-…. Perubahan ini berlaku kerana imbuhan yang diberikan kepada perkataan-perkataan tersebut. maka berlakulah perubahan makna. Golongan-golongan perkataan ini boleh berubah kerana bentuk dan tugasnya berubah. cuma perkataan dan. penulis turut menggunakan keempat-empat jenis yang utama iaitu kata nama.-an.

lingustik adalah kajian bahasa secara saintifik iaitu mengkaji dan menganalisis sesuatu bahasa secara empiris dan objektif tanpa dipengaruhi oleh agakan. penulisan artikel yang baik mestilah mengandungi unsur-unsur morfologi dan sintaksis yang betul untuk memudahkan pembaca memahaminya. Oleh itu. sekalipun ayat itu belum pernah didengarnya. Oleh itu. Dengan hanya menguasai empat pola ayat ini.Ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. ayat majmuk yang digunakan oleh penulis mempunyai aras yang tinggi dan memerlukan penelitian untuk memahaminya. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. Pengetahuan yang mendalam dalam bidang morfologi dan sintaksis dapat membantu seseorang menggunakan sesuatu bahasa itu dengan bentuk yang betul. Dalam Minda Pengarang. dalam sesuatu bahasa itu walaupun terdapat jumlah ayat yang tidak terkira banyaknya. 17 . sentimen. Ayat-ayat dasar inilah yang menjadi asas kepada pembentukan semua ayat yang terdapat dalam bahasa itu. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. ramalan. Ini kerana bahasa mementingkan hukum-hukum tatabahasa yang betul.0 Kesimpulan Kesimpulannya. Pola-pola tersebut adalah seperti berikut : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama 5. dan falsafah. seseorang itu boleh membuat apa sahaja ayat. semua ayat tersebut sebenarnya dibina daripada sebilangan kecil ayatayat dasar. ayat majmuk pancangan. Secara ringkasnya. amat penting bagi semua pengguna menguasai tatabahasa sesuatu bahasa itu secara betul dan mendalam termasuk Bahasa Melayu. terdapat empat pola ayat dasar yang dapat membentuk semua ayat dalam bahasa ini. Dalam bahasa Melayu.

Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. Ab. Rashid. Yap Kim Fatt. Guru dan bahasa Melayu. Tatabahasa bahasa melayu morfologi dan sintaksis. Abdul Hamid Mahmood. Pengetahuan dan ketrampilan pengkhususan: Pengajian melayu 1. Rahman Ab. (1993). (1997). Bhd. Kuala Lumpur: Media Printext (M) Sdn. Abdullah Hassan. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.6.Rahim Selamat.0 Rujukan Ab. (2003). 18 .

(1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Husin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Abdullah Hassan. 19 . Pelita bahasa melayu penggal 1. (1989). (1989). Siti Hajar Hj. Penerbitan kata dalam bahasa malaysia. Nik Safiah Karim. Tatabahasa dewan edisi baharu. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba). Kajang: Masa Enterprise. Kamarudin Hj. (2005). Dr. Bahasa (Konsep. Susur galur bahasa melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dr. Dewan Bahasa dan Pustaka. Teman setia anda bahasa Malaysia. fungsi dan penguasaannya oleh penutur). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Hj. Kamus dewan edisi keempat. (1985). Seman Salleh dan Munsyi Zainal Abidin Kasim. Abdul Aziz dan Arb’ie B. Farid M. (2000). Selangor Darul Ehsan: Open University Malaysia. Mengajar bahasa Malaysia jilid 1: Perkaedahan. Azman Wan Chik (pnyt. Onn. (1993). Asraf. Omar. Bhd. Tatabahasa pedagogi bahasa melayu. Pengajian melayu 1: Ilmu bahasa dan kecekapan bahasa. Abdullah Hassan. (1965). Zainal Abidin Ahmad (Za’ba).). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Linguistik am untuk guru bahasa Malaysia. (2000). Kamus Dewan. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Petunjuk tatabahasa bahasa melayu. (1995). Ali Mahmood. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. (2010). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. (1996).Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pelita bahasa melayu penggal 1-111. Zulkifly Hamid. (1980). Mashudi Bahari. Sujud. (1997). (2007). Asmah Hj. Kuala Lumpur: Pustaka Sistem Pelajaran Sdn. HBML2103 Morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1993). Bahasa Melayu kertas satu STPM. Sidang Pengarang. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->