P. 1
Analisis morfologi dan sintaksis

Analisis morfologi dan sintaksis

|Views: 1,666|Likes:
Published by Ting LI

More info:

Published by: Ting LI on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

Nama Subjek Kod Subjek Nama

: Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu (SMP) : HBML2103SMP : Ting Leh Ing

Nombor Matriks : 761210135728002 Nombor Telefon : 019-8883167 Nama Tutor : Encik Subandi Kasidan

Pusat Pembelajaran : PPT Sibu

1

2.0 Refleksi 5.0 Pendahuluan 2.Isi kandungan 1.2 Ayat majmuk 4.0 Rujukan m/s 3 m/s 3 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 7 m/s 7 m/s 9 m/s 12 m/s 12 m/s 12 m/s 16 m/s 18 m/s 19 1.1 Ayat tunggal 3.2.1.0 Pendahuluan 2 .0 Definisi morfologi dan sintaksis 2.0 Analisis morfologi dan sintaksis berdasarkan Minda Pengarang 3.2 Golongan kata 3.2 Analisis sintaksis 3.1 Morfologi 2.1 Bentuk perkataan 3.2 Sintaksis 3.1.0 Kesimpulan 6.1 Analisis morfologi 3.

atau dibina dengan mencantumkan imbuhan kepada perkataan lain. Cara-cara perkataan-perkataan dibina dan kemudiannya disusun dalam ayat juga mempunyai makna iaitu tatabahasa. bidang yang menghuraikan struktur binaan ayat.1 Morfologi Apabila membincangkan morfologi. Perkataan-perkataan boleh terbina secara semulajadi sebagai perkataan. Kamus Dewan (1981) pula menjelaskan bahawa linguistik ialah pengajian ilmu bahasa. Manakala. Oleh itu. ilmu linguistik mempunyai prinsip-prinsipnya yang tertentu. klausa dan frasa dinamakan sebagai bidang sintaksis. John Lyons (1968) juga turut mengatakan bahawa linguistik adalah suatu ilmu pengkajian bahasa yang dilakukan secara saintifik. kita mulai memasuki bidang bentuk iaitu suatu bidang yang penting dalam bahasa. dan objektif. Sabran dan Rahim Syam(1985) serta 3 . Hal ini sejajar dengan pandangan yang dikemukakan oleh David Crystal dalam bukunya A Dictionary Of Linguistics and Phonetics (1986:181) yang mengatakan bahawa lingusitik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa. empirikal. bidang yang menghuraikan aspek kata dinamakan bidang morfologi. Perkataanperkataan ini kemudiannya disusun menjadi ayat-ayat. Penganalisisan terhadap sesuatu bahasa itu berasaskan teori-teori bahasa dengan teknik-teknik yang telah diperaku oleh pakar bahasa dengan menolak sebarang keraguan dan prasangka. Istilah lamanya nahu. atau dengan menggabungkan dua perkataan berlainan menjadi sebuah perkataan baharu. Tiap-tiap perkataan mempunyai makna. 2.Linguistik adalah suatu bidang seni yang mengkaji bahasa secara saintifik. 2. Menurut Raminah Hj. linguistik menjadi satu cabang ilmu yang mempunyai disiplinnya tersendiri.0 Definisi morfologi dan sintaksis Manusia berkomunikasi dengan menggunakan perkataan-perkataan. Dalam linguistik. Dengan itu.

morfologi merupakan kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk pengimbuhan. bentuk. morfologi ialah satu aspek kajian tatabahasa tentang struktur. struktur. morfologi membicarakan tentang perkataan dan pembentukannya. kata. Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Manakala Nik Safiah Karim (1996) pula menyatakan bahawa morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. morfologi merupakan sebahagian daripada tatabahasa. Dengan itu. dan penggolongan kata. Kajian ini melibatkan kajian tentang bentuk. dan binaan ayat serta hukum tatabahasa yang mendasari cara-cara 4 . Menurut Drs. Bakar Hamid (April 1964: 153-157). Bakar Hamid dalam makalahnya ‘Beberapa Cara Pengkajian Sintaksis’. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993) pula mendefinisikan morfologi sebagai satu bidang yang mengkaji struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata. Bagaimana klausa-klausa dibentuk dan bagaimana klausa-klausa ini membentuk ayat merupakan pokok-pokok pembicaraan dalam sintaksis. A. terbitan. Kesimpulannya. sintaksis membincangkan pembentukan frasa. bidang sintaksis merupakan kajian tentang hubungan antara perkataan dengan perkataan dalam proses pembentukan ayat. klausa dan ayat. dan penggolongan 2.Drs. A. Manakala mengikut Modul HBML 2103 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu. Kesimpulannya. sintaksis ialah cabang ilmu yang mengkaji bentuk. dan pemajmukan. struktur dan binaan atau konstruksi ayat.2 Sintaksis Sintaksis mencakupi bidang yang lebih luas daripada morfologi iaitu klausa dan ayat. bentuk. Secara ringkasnya. Ia termasuklan perubahan perkataan sama ada pada ertinya mahupun pada bentuk dan jenisnya disebabkan oleh tambahan-tambahan imbuhan dan lain-lain.

Ayat 4 : Perubahan itu sejajar dengan desakan pelbagai pihak yang mahu kerajaan memperbaiki sistem persekolahan di negara ini kerana berpendapat sistem yang diguna pakai sekarang terlalu berorientasikan peperiksaan. Kita juga dapat memahami bidang sintaksis sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. 3. Ayat 6 : Antara perubahan dicadang itu termasuk mengambil kira bidang utama dengan 60 peratus penggredan berasaskan akademik terpilih dan selebihnya berteraskan aktiviti kokurikulum atau sivik. Ayat 7 : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan. Tan Sri Muhyiddin Yassin.penggabungan dan penyusunan perkataan untuk membentuk ayat. Ayat 3 : Sementara PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. Timbalan Perdana Menteri. Ayat 8 : Bagi PMR pula. merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan. Ayat 2 : Kelmarin. Ayat 5 : Berikutan keputusan itu. kementerian melalui Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) akan memastikan aspek integriti pentaksiran supaya tiada sekolah 5 .0 Analisis morfologi dan sintaksis berdasarkan Minda Pengarang Tajuk : Sistem baru ganti PMR mampu kurangkan tekanan peperiksaan Ayat 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. mulai 2016 UPSR akan menggunakan format baru dengan beberapa penambahbaikan dari segi bentuk dan komposisi subjek.

masalah perbezaan soalan dan sistem pemarkahan dapat ditangani. termasuk daripada wakil Kementerian Pelajaran atau agensi kerajaan sendiri. Ayat 13 : Selain itu. Ayat 10 : Keputusan kerajaan ini tentunya tidak mampu memuaskan hati semua pihak kerana sebelum ini pun pelbagai pandangan berbeza dilontarkan mengenai perubahan yang sepatutnya dibuat terhadap sistem peperiksaan. guru dan sekolah adalah pihak yang terbabit secara langsung dalam 6 .mengamalkan pilih kasih terhadap mana-mana calon dalam pemberian markah. Ayat 9 : Kita yakin. apatah lagi jika ia membabitkan masa depan anak kita. Ayat 12 : Kita yakin keputusan Kementerian Pelajaran itu dibuat selepas mengambil kira pandangan dari pelbagai pihak dan mengkaji secara mendalam dari pelbagai sudut. Kementerian Pelajaran turut melakukan ujian perintis membabitkan 50 sekolah pada 2008 dan 500 lagi tahun lalu bagi melihat kesesuaian cadangan yang bakal dilaksanakan itu. ia bukan hanya menjejaskan masa depan rakyat. Ayat 15 : Pendidikan adalah proses membangunkan insan. malah kemajuan negara juga boleh terancam. jika soalan disediakan atau dipantau LPM. iaitu Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Ayat 16 : Sebab itu setiap perubahan memerlukan perancangan teliti kerana jika tersilap langkah. sektor swasta. sebaliknya memadai dengan satu peperiksaan saja. ahli akademik serta tokoh pendidikan. Ayat 11 : Malah ada yang menyarankan supaya kerajaan memansuhkan langsung kedua-dua peperiksaan. Ayat 17 : Pelajar. sekali gus mengelak dakwaan pihak sekolah mengamalkan pilih kasih terhadap calonnya. Ayat 14 : Rakyat mesti yakin dengan tindakan kerajaan kerana apa yang diputuskan tentu sekali demi kebaikan semua pihak.

kemudian menemui kegagalan seperti apa yang berlaku terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang terpaksa dimansuhkan selepas mendapat bantahan banyak pihak. Ayat 18 : Kita tentunya tidak mahu sesuatu perubahan dilaksanakan separuh jalan. Kita juga boleh membentuk perkataan baharu dengan menggabungkan perkataan kepada suatu perkataan lain iaitu kata majmuk. digabungkan.1. akhiran. 7 . Perkataan yang diimbuhkan. kita dapat membentuk perkataan baharu dengan menambahkan imbuhan kepada satu perkataan lain iaitu kata terbitan. kita juga boleh membentuk perkataan baharu dengan menggandakan sesuatu perkataan iaitu kata ganda. Berikut merupakan contoh-contoh bentuk perkataan yang boleh didapati dari petikan Minda Pengarang : a) Kata terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan sama ada awalan.memastikan berjaya atau gagalnya pelaksanaan perubahan baru yang dicadangkan itu. Dengan itu. Malah. 3. dan digandakan ini dipanggil kata dasar. apitan atau sisipan. dapatlah kita simpulkan bahawa kita dapat membentuk perkataan baharu melalui tiga cara.1 Bentuk perkataan Menurut Nik Safiah Karim dan rakan (1996). namun belum tentu dapat menjamin anak kita menjadi insan berketrampilan dari segi sahsiah dan berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk mereka bersaing dalam dunia moden hari ini. Ayat 19 : Walaupun peperiksaan adalah mekanisme penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar. perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Contohnya.1 Analisis morfologi 3.

dikekalkan melakukan . terlalu dicadang . dilaksanakan membabitkan . persekolahan berorientasikan . terhadap dipantau . kedudukan mengumumkan . dimansuhkan berasaskan . terancam terbabit . perubahan memperbaiki . menjejaskan perancangan . mendalam tersilap . berjaya separuh . dilontarkan perbezaan . kebaikan diputuskan . peperiksaan berikutan . pelaksanaan kemajuan . melihat Akhiran desakan mulai dakwaan pandangan cadangan tindakan bantahan Sisipan Pelajar Apitan mengenai .Awalan terjawab . Rangkaian kata bebas Istilah khusus 8 Mendukung maksud kiasan . penggredan berteraskan . terpilih selama . menjamin bersaing . terpaksa mengukur . mengurangkan melalui . termasuk mengambil . menjadi mengkaji . iaitu proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. memastikan pentaksiran . sejajar diguna . kegagalan dicadangkan . pemarkahan Imbuhan Yunani-LatinInggeris mekanisme b) Kata majmuk Bentuk kata majmuk lahir melalui proses pemajmukan. mengelak sebelum . merangkap diganti . keputusan menggunakan . menyarankan pendidikan . berbeza dibuat . memerlukan membangunkan . disediakan menemui . mengamalkan pemberian .

Antaranya kriteria struktur fonologi atau bunyi.al (1996) menjelaskan bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria.2 Golongan kata Nik Safiah Karim et.ujian pencapaian sekolah rendah menengah rendah Timbalan Perdana Menteri Menteri Pelajaran Kementerian Pelajaran Lembaga Peperiksaan masa depan pilih kasih c) Kata ganda Proses penggandaan ialah proses yang menggandakan kata dasar. perkataan tergolong kepada empat jenis yang utama iaitu kata nama. kata kerja. separa dan berentak. Berikut merupakan contoh-contoh golongan kata dari Minda Pengarang : a) Kata nama 9 . Dalam Tatabahasa Dewan (Edisi ketiga 2008). kriteria sintaksis.1. Terdapat tiga jenis penggandaan iaitu penggandaan penuh. dan kriteria semantik. kata adjektif dan kata tugas. kriteria struktur morfem. Penggandaan penuh mana-mana Penggandaan separa kedua-dua Penggandaan berentak teka-teki 3.

Dalam bahasa Melayu. Berikut merupakan antara contoh-contoh kata kerja dari Minda Pengarang ialah : Kata kerja transitif aktif mengumumkan melakukan memperbaiki mengamalkan Kata kerja transitif pasif dipantau diganti dicadang disediakan 10 . Kata nama am kerajaan negara subjek peperiksaan kementerian sekolah calon ujian rakyat anak pelajar guru Kata nama khas Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Penilaian Menengah Rendah (PMR) Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Menteri Pelajaran Kementerian Pelajaran Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Kata ganti nama mereka kita b) kata kerja Za’ba (1965) menamakan kata kerja sebagai perbuatan.Kata nama menunjukkan nama benda. kebanyakan kata kerja digunakan dengan cara memberi imbuhan pada kata dasarnya. nama tempat dan nama perkara. Terdapat tiga jenis kata nama iaitu kata nama am. kata nama khas dan kata ganti nama. nama orang. Ada sebilangan sahaja kata kerja yang boleh digunakan tanpa imbuhan.

dengan. prafrasa. sementara Predikat .2. terhadap. jika.2 Analisis sintaksis 3. serta. mengukur dilaksanakan diputuskan dibuat c) Kata tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat.bersaing menyarankan memansuhkan mengkaji melihat membangunkan . atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. atau. atau sebagai kata pascakata. selepas. bagi. Ayat 15 dalam petikan Minda Pengarang adalah contoh ayat tunggal. pada Kata hubung gabungan Kata hubung pancangan keterangan 3. kata praklausa. di. Berikut merupakan antara contoh-contoh kata tugas dari Minda Pengarang ialah : Jenis kata tugas Kata bantu aspek Kata bantu ragam Kata sendi nama sudah .1 Ayat tunggal Menurut Abdullah Hassan (1993). Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan dan predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. dalam. klausa. Subjek 11 Contoh-contoh dan. kemudian kerana. dari. supaya. ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada dua bahagian iaitu subjek dan predikat. namun. akan dapat dan. untuk. daripada. malah.

Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis. dan lain-lain. mulai 2016 UPSR akan menggunakan format baru dengan beberapa penambahbaikan dari segi bentuk dan komposisi subjek. Klausa-klausa itu juga boleh dihubungkan dengan tanda koma (. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. atau. sambil. tetapi. Contohnya: Ayat 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. Klausa-klausa ini dihubungkan dengan kata hubung seperti dan. ayat majmuk pancangan.2. Berikut merupakan contoh-contoh ayat majmuk dari petikan Minda Pengarang : a) Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan terbentuk dengan menggabungkan dua atau lebih klausa. lalu. maka. Klausa-klausa atau ayat-ayat yang digabungkan adalah sama taraf dan sama sifatnya. Analisis : 12 .2 Ayat majmuk Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. 3. ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. Ayat 5 : Berikutan keputusan itu.Pendidikan adalah proses membangunkan insan. iaitu ayat dalam ayat. Analisis : Klausa 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Kata hubung : dan Klausa 2 : Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif.) sahaja.

Klausa 1 : Berikutan keputusan itu Kata hubung : . c) Ayat majmuk pancangan keterangan Menurut Nik Safiah dan rakan-rakan (2002:492). Ayat 3 : Sementara PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. Analisis : 13 . ayat majmuk terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Contohnya. Klausa 2 : mulai 2016 UPSR akan menggunakan format baru dengan beberapa penambahbaikan dari segi bentuk Kata hubung : dan Klausa 3 : komposisi subjek b) Ayat majmuk pancangan relatif Ayat relatif boleh dikenal pasti melalui penggunaan kata yang seperti contoh berikut : Ayat 7 : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan. Analisis : Klausa utama : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar Klausa relatif : yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan.

merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan. yakni yang terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ayat 2 : Kelmarin. Timbalan Perdana Menteri. Analisis : Klausa utama : Kelmarin. Ayat 10 : Keputusan kerajaan ini tentunya tidak mampu memuaskan hati semua pihak kerana sebelum ini pun pelbagai pandangan berbeza dilontarkan mengenai perubahan yang sepatutnya dibuat terhadap sistem peperiksaan. d) Ayat majmuk pancangan komplemen Menurut Nik Safiah et.Kata hubung (keterangan waktu) : Sementara Klausa 1 : PMR akan dimansuhkan Kata hubung (keterangan cara): dan Klausa 2 : diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. Contohnya. termasuk daripada wakil Kementerian Pelajaran atau agensi kerajaan sendiri. ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Timbalan Perdana Menteri. Contohnya. Kata komplemen : bahawa e) Ayat majmuk campuran Menurut Nik Safiah Karim et. merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan (sesuatu) Klausa komplemen : bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan.al (2002:488). sektor 14 . Tan Sri Muhyiddin Yassin. al (2002:496). pembentukan ayat-ayat komplemen biasanya disertai kata komplemen bahawa dan untuk.

0 Refleksi Berdasarkan analisis saya dalam Minda Pengarang. Penulis membentuk perkataan baharu melalui tiga cara iaitu dengan menambahkan imbuhan kepada satu perkataan lain iaitu kata terbitan. 4. Analisis : Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada : i) ayat majmuk pancangan keterangan pertentangan yang disambung dengan kata hubung keterangan pertentangan iaitu walaupun…… namun…. saya mendapati dari segi morfologi. digabungkan. namun belum tentu dapat menjamin anak kita menjadi insan berketrampilan dari segi sahsiah dan berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk mereka bersaing dalam dunia moden hari ini. Ayat 19 : Walaupun peperiksaan adalah mekanisme penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar. Perkataan yang diimbuhkan. ahli akademik serta tokoh pendidikan. menggabungkan perkataan kepada suatu perkataan lain iaitu kata majmuk dan juga menggandakan sesuatu perkataan iaitu kata ganda. dan digandakan ini dipanggil kata dasar. ii) ayat majmuk pancangan komplemen yang disambung dengan kata hubung keterangan tujuan untuk. Analisis : Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada : i) ayat majmuk pancangan keterangan sebab yang disambung dengan kata hubung kerana dan dipancangkan dengan ayat relatif iaitu yang ii) ayat majmuk gabungan yang disambung dengan kata hubung ‘atau’ dan ‘serta’..swasta. penulis amat mengambil berat terhadap kata-kata yang dipilih supaya bersesuaian dengan konteks ayat dan juga mudah difahami oleh pembaca. 15 .

Contohnya. penulis juga memasukkan imbuhan Yunani-Latin-Inggeris iaitu perkataan mekanisme dalam artikelnya. saya. Apabila menambahkan imbuhan pada kata dasar. Jumlah perkataan yang tidak boleh menerima apa-apa imbuhan tidak banyak. maka berlakulah perubahan makna. Dalam Minda Pengarang. penulis turut menggunakan keempat-empat jenis yang utama iaitu kata nama. manakala yang lain kesemuanya adalah ayat majmuk. Ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat dinamakan ayat tunggal atau selapis. penulis hanya satu ayat tunggal sahaja dalam penulisannya iaitu dalam ayat 15 kemahiran yang tinggi dalam pembinaan ayat. maka perkataan baharu yang dibentuk ialah kementerian yang membawa maksud yang berlainan. kata kerja.-an. penulis lebih banyak menggunakan imbuhan awalan dan apitan dalam penulisan artikelnya. Dari segi golongan kata pula.keputusan (kata benda) Ayat 19 : periksa (kata kerja) -------. Golongan-golongan perkataan ini boleh berubah kerana bentuk dan tugasnya berubah.. kata dasar menteri dalam Minda Pengarang apabila diberi imbuhan apitan ke-…. Sebagai contoh : Ayat 1 : kena (kata kerja) --------. unit yang terpenting ialah ayat. Contohnya. Perubahan ini berlaku kerana imbuhan yang diberikan kepada perkataan-perkataan tersebut.mengenai (kata tugas) Ayat 5 : putus (kata sifat) -------. Siti (dan lain-lain nama orang) dan sebagainya. Sarawak (dan lain-lain nama tempat). akan. aktiviti. Ini membuktikan bahawa penulis telah mencapai 16 .peperiksaan (kata nama) Dalam bidang sintaksis pula. pun. kata adjektif dan kata tugas. Bahkan.Dalam kata terbitan. Ayat terdiri daripada dua bahagian terpenting iaitu subjek dan predikat. Saya mendapati hampir semua perkataan boleh menerima imbuhan bagi menerbitkan kata terbitan. cuma perkataan dan.

amat penting bagi semua pengguna menguasai tatabahasa sesuatu bahasa itu secara betul dan mendalam termasuk Bahasa Melayu. terdapat empat pola ayat dasar yang dapat membentuk semua ayat dalam bahasa ini. Dalam bahasa Melayu. dan falsafah. Pola-pola tersebut adalah seperti berikut : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama 5.Ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. Ini kerana bahasa mementingkan hukum-hukum tatabahasa yang betul. penulisan artikel yang baik mestilah mengandungi unsur-unsur morfologi dan sintaksis yang betul untuk memudahkan pembaca memahaminya. Oleh itu. ayat majmuk pancangan. seseorang itu boleh membuat apa sahaja ayat. Dalam Minda Pengarang. Oleh itu. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis. sekalipun ayat itu belum pernah didengarnya. Pengetahuan yang mendalam dalam bidang morfologi dan sintaksis dapat membantu seseorang menggunakan sesuatu bahasa itu dengan bentuk yang betul. Secara ringkasnya. lingustik adalah kajian bahasa secara saintifik iaitu mengkaji dan menganalisis sesuatu bahasa secara empiris dan objektif tanpa dipengaruhi oleh agakan. 17 .0 Kesimpulan Kesimpulannya. ramalan. ayat majmuk yang digunakan oleh penulis mempunyai aras yang tinggi dan memerlukan penelitian untuk memahaminya. semua ayat tersebut sebenarnya dibina daripada sebilangan kecil ayatayat dasar. Ayat-ayat dasar inilah yang menjadi asas kepada pembentukan semua ayat yang terdapat dalam bahasa itu. sentimen. dalam sesuatu bahasa itu walaupun terdapat jumlah ayat yang tidak terkira banyaknya. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. Dengan hanya menguasai empat pola ayat ini.

Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Abdullah Hassan. Rahman Ab. Abdul Hamid Mahmood.0 Rujukan Ab. Guru dan bahasa Melayu. (1993). Pengetahuan dan ketrampilan pengkhususan: Pengajian melayu 1. Rashid. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. (2003). Tatabahasa bahasa melayu morfologi dan sintaksis. Kuala Lumpur: Media Printext (M) Sdn. 18 . (1997). Yap Kim Fatt.6. Bhd.Rahim Selamat. Ab.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Sidang Pengarang. Mashudi Bahari. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob. Pengajian melayu 1: Ilmu bahasa dan kecekapan bahasa. Bhd. Tatabahasa dewan edisi baharu. (1993). Zainal Abidin Ahmad (Za’ba). Susur galur bahasa melayu. Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dan Arb’ie B. Sujud. Onn. (1989). (1989). (1996). 19 . Linguistik am untuk guru bahasa Malaysia. Nik Safiah Karim. Selangor Darul Ehsan: Open University Malaysia. (1965). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Husin. Azman Wan Chik (pnyt. Mengajar bahasa Malaysia jilid 1: Perkaedahan. Bahasa (Konsep. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Abdullah Hassan. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kamus dewan edisi keempat. (2000). Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. (2010). Seman Salleh dan Munsyi Zainal Abidin Kasim. (1996). Tatabahasa pedagogi bahasa melayu. Asraf. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. HBML2103 Morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. Hashim Hj. Dr. Penerbitan kata dalam bahasa malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.). fungsi dan penguasaannya oleh penutur).Abdullah Hassan. Bahasa Melayu kertas satu STPM. (2000). Pelita bahasa melayu penggal 1-111. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1995). Kuala Lumpur: Pustaka Sistem Pelajaran Sdn. Ali Mahmood. Pelita bahasa melayu penggal 1. Asmah Hj. (2005). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kajang: Masa Enterprise. Omar. Kamarudin Hj. Dr. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan. Teman setia anda bahasa Malaysia. Farid M. Petunjuk tatabahasa bahasa melayu. Zulkifly Hamid. (2007). (1980). (1985). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->