MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

1. Pegnenalan

Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja meruapakan satu perkara yang penting dan juga meruapakan satu tanggungjawab social. Kebanyakan pejabat pada masa kini memberi perhatian yang serius terhadap aspek-aspek keselamatan dan kesihatan kakitangannya dan menjadi satu agenda utama di temapat kerja. Persekitaran tempat kerja perlulah selamat dan tidak mendatangkan sebarang risiko kepada para pekerja. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau Department of Occupational Safety and Health (DOSH) telah menggubal satu akta pada tahun 1994 yang dinamakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP 1994). Dengan adanya akta ini, ia sedikit sebanyak dapat memberikan garis panduan kepada majikan dan perkerja mengenai

tanggungjawab mereka dalam mewujudkan suasana tempat kerja yang sihat dan selamat. Sebagai seorang majikan, tanggungjawab menyediakan persekitaran tempat kerja yang selamat sangatlah penting di mana aspek keselamatan tidak boleh dipandang remeh dan perlu dititik beratkan. Ini kerana penjimatan kos dapat dikurangkan sekirnya jumlah kemalangan berkurangan. Selain itu juga, aset dan maklumat sesebuah pejabat juga terpelihara sekiranya aspek keselamatan menjadi keutamaan dalam pejabat tersebut. Walau bagaimanapun, kewajiapan dalam memeliharan dan menyediakan persekitaran kerja yang selamat tidak bergantung pada majikan sahaja. Pekerja juga mempunyai tanggungjawab yang sama dalam memastikan keselamatan di tempat kerja. Oleh itu, persekitaran tempat kerja yang selamat adalah tanggungjawab bersama dan merupakan sesuatu yang penting bagi sesebuah pejabat.

192004     

Halaman    1   

 

 

MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

2. Kepentingan Aspek Keselamatan

Aspek keselamatan di pejabat merupakan sesuatu yang penting. Sebagai seorang majikan dan pekerja, kebanyakkan masa kehidupan seharian kita banyak diluangkan dan dihabiskan di tempat kerja atau pejabat. Kehidupan pekerjaan dan aktiviti seharian di pejabat mendedahkan kita kepada pelbagai punca bahaya sama ada pada diri kita, dokumen pejabat, aset pejabat dan sebagainya. Tempat kerja atau pejabat yang kurang selamat akan mendedahkan kita kepada kemalangan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Akibatnya, ia akan memudaratkan kita, pekerjaaa, pejabat dan juga keluarga dari segi social serta kewangan. Aspek keselamatan pejabat meslitah meliputi keselamatan fizikal seperti bangunan, ruang kerja, penggunaan mesin dan sebagainya, keselamatan dokumen dan kewangan serta keselamatan peribadi. Kesemua perkara tersebut penting dan harus diambil berat tentang aspek keselamatan bagi mengurangkan risiko berlakunya perkara yang tidak diingini yang akan merugikan pejabat. Aspek keselamatan di pejabat mungkin berbeza-beza mengikut fungsi sesebuah pejabat tetapi kepentingan keselamtan di pejabat adalah sama bagi mengurangkan risiko kemalangan serta perkara yang tidak diingini yang akan merugikan sesebuah pejabat.

3. Faedah Mempunyai Pejabat Yang Selamat

Persekitaran pejabat yang selamat meberikan pelbagai faedah kepada kita. Antarnaya adalah melindungi aset terpenting bagi sesebuah pejabat. Aset bagi sesebuah pejabat meliputi pelbagai perkara antaranya perkerja, harta benda, kewangan dan sebgainya. Bagi sesebuah pejabat, aset yang paling penting adalah pekerja. Tanpa

192004     

Halaman    2   

penekanan terhadap aspek keselamatan di pejabat juga akan dapat mengurangkan perbelanjaan bagi perubatan sekiranya berlaku kemalangan atau tersebarnya sesuatu penyakit di pejabat. Di samping itu juga. Pejabat juga dapat mengurangkan pembayaran insurans pampasan pekerja. persekitaran pejabat yang selamat juga akan meningkatkan lagi pruduktiviti sesebuah organisasi tesebut. pihak pejabat terpaksa membayar pampasan insurans kepada pekerja tersebut dan keadaan ini akan merugikan pihak pejabat. Pejabat yang selamat akan memberi keyakinan dan motivasi kepada para pekerja untuk bekerja bagi meningkatkan lagi produktiviti dan keluaran organisasi. Selain itu juga. Kesihatan pekerja haruslah dititik beratkan bagi menjamin kualiti kerja serta menggalakkan persaingan yang sihat di 192004      Halaman    3    .    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  pekerja. Langkah-langkah keselamatan penting bagi mengelakkan berlakunya keadaan seperti ini. sesebuah pejabat itu tidak akan berfungsi dengan baik dan persekitaran pejabat yang selamat akan memberi jaminan kepada para pekerja untuk bekerja dengan tenang. Ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan kerugian yang akan ditanggung oleh pihak organisasi. Selain itu juga. Kita semua tahu bahawa setiap pekerjaan yang dilakukan mempunyai risiko yang boleh membawa kepada kemalangan dan penekanan kepada aspek keselamatan sewaktu melakukan sesuatu pekerjaan akan dapat mengurangkan risiko untuk terjadinya sesuautu yang tidak diingini. Sekiranya berlakunya sesuatu kemalangan sewaktu bekerja. Persekitaran pejabat yang tersusun dan selamat dapat mengurangkan risiko untuk berlaku sebarang kemalangan. keadaan pejabat yang selamat juga boleh mengurangakan kadar kemalangan serta penyakit di tempat kerja.

hanya golongan tertentu 192004      Halaman    4    . pelampau. 5. 4. kelemahan manusia. Ancaman Keselamatan Kita semua tahu bahawa terdapat pelbagai ancaman keselamatan dalam dunia pekerjaan. sabotaj. Keselamatan Bagunan dan Penggunaan Teknologi Keselamatan fizikal adalah memastikan keselamatan fizikal seperti bangunan. aspek keselamatan di pejabat memainkan peranan yang sangat penting dan memberikan bayak faedah kepada sesebuah organisasi. Dengan mengisytiharkan kawasan tersebut sebagai kawsan larangan. Keselamatan Fizikal. siber dan juga espionaj. Antara ancaman yang seringkali kita temui adalah ancaman subversive.1.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  antara para pekerja. aspek keselamant memainkan peranan yang penting bagi mengelakkan dan mengurang ancaman keselamatan yang boleh merugikan sesebuah organisasi. Oleh itu. Oleh yang demikian. premis atau tempat termasuk yang digunakan bagi mengurus perkara-perkara terpetingkat dan sensitive terlindung daripada sebarang ancaman. terrorisma. Keadaan pejabat yang selamat juga sedikit sebanyak akan meningkatkan motivasi dan moral perkerja di mana para pekerja akan merasa lebih terpelihara daripada sebarang kecelakaan. Ancamanancaman ini seringkali akan memberikan kesan yang boleh menjatuhkan sesebuah organisasi. 5. Terdapat pelbagai langkah-langkah keselamantan fizikal yang boleh dilakukan antaranya adalah dengan mengisytiharkan sesuatu kawasan sebagai kawasan larangan.

Keperluan mengadakan pengawal keselamatan juga penting bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan pejabat. Pengawal Keselamatan Walau bagaimanapun. Sekiranya pihak kerajaan ingin membuat cadangan pembinaan. Mengadalan pengawal keselamatan dengan alat-alat keselamatan penting. penggera keselamtan. Ini kerana pengawal keselamatan mempunyai tugas mereka yang tertentu dalam mengawal keselamatan pejabat. keselamatan bangunan juga boleh dibuat melalui pembinaan semula atau pengubahsuaian bangunan tersebut sekiranya terdapat kerosakan. kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kawalan keselamatan kepada kecanggihan teknologi semata-mata. Kegunaan teknologi yang canggih juga boleh diadaptasi bagi menguatkan lagi sistem keselamatan di pejabat. penempatan pemindahan pejabat-pejabat Kerajaan di bangunan-bangunan Kerajaan dan swasta. CCTV dan lainlain lagi boleh meningkatkan lagi kawalan keselamatan di sesebuah pejabat. semua aktiviti tersebut hendaklah dirujuk kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan. dan pengubahsuaian. sesebuah pejabat atau organisasi juga mestilah mempunyai pagar dan lampu serta menghadkan pintu keluar masuk. Selain itu juga. mengawasi setiap pergerakan atau 192004      Halaman    5    .2. Penggunaan alat-alat pengalih bunyi. Antara tugasan mereka adalah mengadakan kawalan keselamatan dan rondaan bangunan pejabat. 5. Selain itu juga. pembelian bagunan-bangunan Kerajaan. Ini penting pagi mengelakkan individu yang tidak berkenaan daripada menceroboh kawasan pejabat.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  atau pekerja sahaja yang boleh memasuki kawasan tersebut dan keengganan individu dalam mematuhi larangan tersebut boleh mengakibatkan individu tersebut boleh di ambil tindakan.

penguatkuasaan terhadap pemakaian Pas Keselamatan mestilah dilakukan sewaktu berada dipejabat dan sekiranya pekerja tersebut telah tamat perkhidmatan. ia mestilah dihadkan di mana sekiranya pelawat tersebut telah selesai dengan urusan meraka. 5. Penggunaan papan kenyataan akan memudahkan pekerja atau individu luar untuk mengetahui dan menunjukkan bahawa kawasan atau tempat itu adalah kawasan atau tempat larangan. bersara atau tamat kontrak. Bagi meningkatkan lagi keselamatan dan mengawal kemasukan individu luar ke dalam premis pejabat. Papan Kenyataan dan Pas Keselamatan Penggunaan papan kenyataan di tempat yang sesuai juga memainkan peranan yang penting dalam aspek keselamatan di pejabat. Pas Keselamatan Sementara dan Pas Keselamatan Pelawat. pas tersebut hendaklah dipulangkan manakala bagi Pas Pelawat pula. Selain itu juga.3. Pas keselamatan ini digunakan bagi memudahkan pihak keselamatan untuk mengawal kemasukan pekerja atau orang luar ke dalam pejabat. Pas keselamatan perlulah berdasarkan beberapa kategori iaitu Pas Keselamatan Tetap untuk anggota Jabatan. sitem pas keselamatan perlua diwujudkan. berhenti bekerja. keselamatan bangunan pejabat akan lebih berkesan dan lebih efektif. Sesebauh organisasi juga boleh melaksanakan sistem pegawau bertugas di mana mereka bertangggunjawab terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Jabtan dan Ketua Jabatan. Dengan adanya khidmat daripada pengawal keselamatan serta penggunaan teknologi. pas tersebut hendaklah dikembalikan. Sebarang kehilangan pas keselamatan hendaklah dilaporkan 192004      Halaman    6    .    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  aktiviti yang berlaku di dalam atau luar bangunan secara fizikal atau dari bilik CCTV dan menyediakan laporan keselamatan harian dan mingguan.

Pihak pengurusan juga mestilah sentiasa memastikan bahawa anggota yang diamanahkan dengan kunci-kunci keselamtan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugasan mereka dalam memastikan keselamatan kunci-kunci tersebut. Setiap anggota yang mengambil kunci tersebut mestilah mengisi butiran di dalam buku pergerakan kunci. penyelenggaraan terhadap Buku Daftar Kunci juga mestilah dilakukan di mana pemeriksaan terhadap senarai lengkap kesemua anak kunci yang digunakan serta mengemaskinikan dan mengaudit semua kunci-kunci tersebut. Pengukuhan Struktur Bangunan dan Penggunaan Kunci Keselamatan fizikal juga boleh dibuat melalui pemeriksaan dan memperkukuhkan struktur tingkap.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  ke pejabat yang mengeluarkan Pas Keselamtan tersebut mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Sebarang kunci pendua tambahan tidak boleh dibuat tanpa kebenaran daripada pihak pengurusan disesebuah pejabat.4. Pengukuhan ini juga termasuklah dari aspek tanggungjawab ke atas semua perkara berkaitan dengan kunci dan anak kunci termasuklah kunci-kunci keselamatan. dinding dan juga siling di pejabat. Selain itu juga. Pemilihan dan penggunaan 192004      Halaman    7    . Buku pergerakan kunci juga memainkan peranan penting dalam aspek keselamatan di pejabat di mana buku tersebut akan merekodkan segala perjalan kunci. Setaip anggota yang bertanggungjawab terhadap kunci keselamatan juga mestilah peka dan memastikan setiap kunci serta kunci-kunci pendua mempunyai label menggunakan kod-kod tertentu serta memastikan kunci pendua disimpan di dalam peti keselamatan yang berkunci dan ditempatkan di dalam bilik anggota keselamatan yang bertanggungjawab. pintu. dengan segera bagi 5.

    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  kunci yang berkualiti serta bermutu juga dapat meningkatkan lagi kawalan keselamatan di pejabat. Keselamatan Peti Besi dan Kaunter Selain itu juga. Pengawasan Penggunaan Mesin Pengawasan dalam penggunaan mesin seperti mesin perincih. computer. mesin cetak.6. mesin penyalin. Selain daripada kombinasi nombor. Sebarang kehilangan anak kunci keselamatan hendaklah dilaporkan segera kepada Pegawai Keselamatan Jabatan atau Ketua Jabatan yang akan menyiasat kehilangan tersebut. Ini bertujuan memudahkan lagi kawalan bagi pergerakan pelawat yang mempunyai urusan. bertukar. mesin pengimbas dan lain-lain lagi matlah penting terutama sekali mesin penyalin apabila membuat salinan dokumen terperingkat. mesin fax. Kombinasi nombor keselamatan juga hendaklah ditukar sekiranya pihak pengurusan mengesyaki bahawa kombinasi tersebut telah diketahui oleh individu atau orang lain. Bagi menigkatkan lagi kawalan keselamatan. 5. 5. sekiranya terdapat anggota atau ahli yang berhenti. tamat kontrak atau bersara. pihak pengurusan hendaklah memastikan bahawa kesemua anak kunci yang berada dalam simpnan anggota atau ahli tersebut hendaklah diserahkan kembali kepada pihak pengurusan. penyediaan kaunter dan tempat menunggu atau bilik khas untuk pelawat-pelawat adalah penting.5. 192004      Halaman    8    . pemeriksaan serta penyelenggaraan perti besi mestilah dilakukan dan kombinasi nombor keselamatan peti besi tersebut hendaklah ditukar setahun sekali apabila terdapat ahli atau anggota yang mengetahu kombinasi tersebut telah berhenti atau bertukar.

6. Keselamatan terhadap dokumen ini penting kerana ia akan menentukan bahawa sesuatu dokumen penting tidak diakses oleh orang ramai tanpa sebarang kebenaran terutama sekali dokumen rasmi dan rahsia. Jumlah salinan yang dibuat juga mestilah mengikut jumlah yang telah diluluskan dan sebarang salinan yang rosak hendaklah dibinasakan. Selain daripada mesin penyalin. Mesin terbebut juga hendaklah disimpan ditempat yang selamat dan berkunci dan hanya angota yang dibenarkan sahaja boleh ditugaskan membuat salinan dokumen terperingkat. Dokumen tersebut merangkumi dokumen yang bercetak. Pihak pengurusan hendaklah sentiasa membuat semakan terhadap buku daftar bagi memastikan setiap salinan terperingkat di buat mengikut peraturan yang telah ditetapkan dan sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan mesin penyalinan hendahlah dipalorkan kepada Ketua Jabatan. disimpan dan dihantar. Keselamatan dokumen juga penting pagi 192004      Halaman    9    . penggunaan mesin fax juga hendaklah dipantau di mana penyeragaman peraturan mengguanakan mesin fax hendaklah diambil berat bagi menjamin keselamatan dokumen rasmi atau sulit sesbuah organisasi.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Seorang pegawai yang bertanggungjawab mestilah dilantik bagi mengawasi mesin dan buku daftar hendaklah diadakan bagi merekodkan segala penggunaan mesin tersebut. Keselamatan Dokumen Keselamatan dokumen adalah kawalan ke atas dokumen rahsia rasmi dan dokumen rasmi daripada pendedahan atau penglihatan tanpa kebenaran daripada pihak terntentu. dokumen dalam pita magnet dan lain-lain bentuk di mana maklumat boleh diproses.

Kabinet tersebut pula hendaklah ditempatkan di dalam bilik kebal manakala dokumen tidak terperingkat hendaklah disimpan di dalam cabinet keluli yang berkunci atau Mobile Filling Cabinet yang berkunci. Sistem Doket dan lain-lain sistem hendaklah diwujudkan bagi mengesan dan merekodakan setiap pergerkan fail. Sistem Pergerakan Fail Dalam keselamatan dokumen. Sistem Pergerakan Fail seperti Kad Indeks. pergerakan fail penting bagi mengawal kerahsiaan sesebuah fail. 6.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  mencegah dan menghalang individu-individu yang tidak bertanggungjawab untuk mengakses dokumen tersebut untuk tujuan kepentingan diri mereka dan mengkomprominya. soalan peperiksaan dan lain-lain lagi dokumen terperingkat hendahlah disimpan di dalam Kabinet Keluli Berpalang dan Berkunci serta dimangga. Pengawasan ketat bilik fail juga hendaklah dibuat di mana 192004      Halaman    10    . Oleh yang demikian. fail-fail penting yang mempunyai maklumat seperti dokumen harga atau tender. Ini penting bagi mengatasi dan mengelakkan berlakunya masalah kehilangan fail. kebocoran dan pelanggaran keselamatan dokumen.1. Keselamatan dokumen juga penting bagi mengurangkan ancaman espionaj. Bilik yang menyimpan fail atau bilik kebal hendaklah berkunci pada setiap masa. Ini penting bagi mengelakkan pencerobohan darpada individu yang tidak bertanggungjawab dan segala urusan berkaitan fail hendaklah dibuat melalui kaunter bilik fail sahaja. Penggunaan notis “DILAANG MASUK TANPA KEBENARAN” juga penting dan hendaklah ditampal di pintu masuk bilik fail dan pintu di mana dokumen terperingkat di simpan.

Keselamatan Personel / Peribadi Keselamatan peribadi adalah untuk memastikan tahap kesetiaan seseorang terhadap organisasi atau pejabat. 192004      Halaman    11    . sulit atau terhad yang ingin dibawa keluar daripada pejabat untuk tujuan rasmi hendahlah mendapat kebenaran terlebih dahulu. Selain itu juga. rahsian. Ini penting bagi mengesan jika berlakunya sebarang kehilangan surat. meraka perlulah menandatangani borang perakauan yang terkandung dalam Arahan Keselamatan sebelum meraka berhenti autau meninggalkan perkhidmatan. bagi anggota yang sudah tamat perkhidmatan atau ingin berhenti. Penghantaran dokumen atau fail terperingkat hendaklah menggunakan beg berkunci dan dokumen atau fail rahsia besar.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  hanya anggota atau pegawai yang tertentu sahaja dibenarkan untuk memasuki bilik berkenaan. Seseorang yang diragui kesetiaannya terhadap organisasi atau pejabat tidak akan dilantik dan sekiranya seseorang itu telah bekerja dan diragui kesetiaannya. Setiap anggota yang dikehendaki mengakses perkara-perkara terperingkat hendaklah menandatangani borang akaun seperti mana yang telah terkandung dalam Arahan Keselamatan. kedudukannya tidak akan diteruskan dalam bidang tugas dab tanggungjawab mengendalikan urusan rasmi. buku dispatch dan lain-lain buku yang mempunyai kaitan dengan surat-menyurat hendaklah dikemaskinid an dipantau sepanjang masa. Selain itu juga. buku rekod keluar dan masuk surat. 7.

keselamatan ICT perlulah diambil kira kerana pada zaman yang serba canggih ini. integrity. Setiap Ketua Jabatan pula mestilah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan fail yang mengandungi senarai lengkap dan mengemaskini semua Jawatan Keselamatan Berjadual dan senarai pemeganga jawatan tersebut. Kesemau masalah ini boleh di atasi 192004      Halaman    12    . Keselamatan ICT ICT memainkan peranan yang penting dalam sesebuah pejabat. Dalam sistem pengkomputeran. Setiap keputusan Tapisan Keselamatan anggota mestilah direkodan di dalam Buku Perkhidmatan anggota. kecuain dan kecurian. Ia berfungsi untuk menyalurkan maklumat dengan lebih cepat dan lebih efisyen dalam sesebuah pejabat. maklumat merupakan hasil ayng terakhir ayng diperoleh dan ianya mempunyai nilai yang tinggi bagi sesebuah pejabat. Walaubagaimanapun.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Setiap anggota juga yang telibat dalam menguruskan maklumat terperingkat Rahsia Besar dan Rahsia hendaklah membuat tapisan Keselamtan Halus manakala bagi anggota yang terlibat dalam mengurusakn perkara Sulit atau Terhad sahaja dikehendaki membuat Tapisan Keselamatan Kasar. 8. pengkhianatan. Kenyakkan kehilangan datau kemusnahan data atau maklumat adalah berpunca daripada kejadian seperti kebakaran. kesahihan dan kebolehsediaan kepada pengguna yang dibenarkan. Kesemua ini adalah penting dan pantauan hendaklah sentiasa dilakukan bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dalam melakukan perkerjaan dan pengurusan dokumen. Keselamatan ICT merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik bagi menjamin kerahsiaan. jenayah ICT semakin berleluasa.

salinan dan juga teknik penyulitan (encryption) digalakkan bagi mengekalkan kerahsiaan data atau maklumat tersebut. Selain itu juga.1. pastikan data atau maklumat tersebut adalah betul. 192004      Halaman    13    . akses bagi setiap data atau maklumat tersebut hanya akan diberikan untuk tujuan yang sfesifik kepada pengguna yang tertentu sahaja atas “Dasar Mengetahui” mengikut klasifikasi maklumat tersebut. dimanipulasi atau diubah semasa dalam penghantaran. Pengelasan Data atau Maklumat Setiap pengkelasan data atau meklumat mestilah mematuhi Arahan Keselamtan di mana ia mestilah dikategorikan mengikut tahap kerahsiaan data atau maklumat tersebut. Apabila ia telah dikategorikan. maklumat atau data terpetingkat dalam bentuk elektronik juga mestilah dilindungi atau disimpan daripada sebarang pendedahan. bagi data atau maklumat yang penting. Ia juga bergantung kepada tapisan keselamatan pengguna.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  melalui kawalan yang dibuat terhadap capaian data atau maklumat serta keselamatan fizikal dipertingkatkan. 8. Pengalabelan semua maklumat mengikut cara atau media pemyimpanan maklumat juga mestilah mengikut klasifikasi dan warna tertentu serta sekiranya maklumat tersebut hendak dikirim menggunkan disket atau media elektronik yang lain. Sebgaimana dokumen bertulis. Segala penyimpanan data ata umakluamt secara elektronik mestilah mengikut Arahan Keselamatan. Penggunaan kod penyulitan atau tandatangan digital mesti dipertimbangkan bagi melindungi kerahsiaan data atau maklumat yang dikirimkan melaui elektronik.

Pencaman Pengguna (User ID) Semua pengguna computer atau sistem akan dibekalkan dengan kod pencaman bagi membolehkan seseorang itu membuat capaian. Terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil bagi menjaga kerahsiaan kata lalauan seperti dengan mengelakkan menulis kata laluan di atas kertas. Kawalan kerahsiaan kata laluan dapat mengelakkan berlakunya penyalahgunaan sesuatu system computer. kawalan terhadap akses bagi melihat sahaja.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  8.2. 8. Individu yang tidak bertanggungjawab boleh menggunakan kata laluan kita untuk memasuki dan menyalahgunakan computer kita.2. Setiap kod pencaman tidak boleh dikongsi atau digunakan oleh individu lain dan pengguna mestilah menyediakan pengesahan kata laluan yang hanya diketahui oleh pengguna tersebut sahaja untuk menggunakan sesuatu sistem atau computer. Seeloknya kombinasi bagi kata laluan 192004      Halaman    14    . kemaskini.2. Kawalan Sistem Komputer Apabila terdapatnya seseuatu sistem atau rangkaian. kawalan penggunaan perlu dibuat dengan menghadkan penggunaan sistem tersebut ke tahap paling minima berdasrkan keperluan melaksanakan tugas yang efektif. Selain itu juga. megubah atau memadam hendaklah diambil berat dan kebenaran bagi melakukan sesuatu akses tersebut mestilah melibatkan kebenaran daripada pihak tertentu.1. mewujud. Kawalan Kata Laluan Kawalan kata laluan sangat penting bagi mengelakkan daripada diketahui orang.2. 8.

kawalan daripada virus. Ini bertujuan bagi melindungai perisian tersebut daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagi mengelakkan berlakunya gangguan pada rangkaian computer. Kawalan perisian juga boleh dibuat melalui penggunaan kata laluan dan pencaman pengguna. Had ini ditetapkan sekiranya kemasukan melebihi hadyang ditetapkan. Perisisan ini penting bagi mengimbas semua perisian 192004      Halaman    15    . setiap system mestilah dilengkapi dengan system “virus-screening”. Oleh itu kawalan serta perlindungan dan pencegahan terhadap ancaman virus memainkan peranan yang penting dalam perkhidmatan computer dan rangkaian. Selain itu juga. percubaan seterusnya tidak berjaya. Perlindungan Virus dan Pencegahan Ancaman virus merupakan satu ancaman yang merbahaya terhadap ICT.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  mesti lah sekurang-kurangnya mempunyai kombinasi 6 aksara.3. Kata laluan juga hendaklah dimasukkan pada medan tanpa boleh dilihat oleh orang lain serta had bagi tempoh percubaan mestilah ditetapkan.3.2. 8. 8. Kawalan Perisian Keselamatan persisian dapat dipertingkatkan melalui salinan yang dibuat terhadap sesuatu perisian dan disimpan di tempat yang lebih selamat. Kata laluan juga dinasihatkan ditukar setiap 6 bulan sekali dan setiap kata laluan yang disimpan dalam computer akan dikodkan. Serangan virus yang merbahaya boleh melumpuhkan system ICT sesebuah organisasi. Trojan horse dan bom jangka sangat penting di mana ketidak prihatinan terhadap kawalan ini mungkin akan menyebabkan sesebuah perisian itu akan rosak.

Setiap penggunaan system atau persisian pada computer mikro hendaklah dilindungi seperti mana kita melindungi computer biasa akan tetapi perlindungan terhapan penggunaan sesebuah perisian pada computer mikro hendaklah berdasarkan sensivtiviti perisian tersebut. Pada kebiasaannya.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  pihak ketiga atau dari agensi-agensi lain serta sumber. Pihak pengurusan sesebuah organisasi atau pejabat mestilah mengambil berat akan kepentingan hakcipta dan sentiasa memantau setiap aktiviti di pejabat bagi mengelakkan berlakunya kegiatan salian persisian dan sebagainya.4. penyimpanan dan penggunaan data pada computer mikro hendaklah dilindungi. ini kerana komputer mikro mudah untuk disalahgunakan dan ia muadh untuk dibawa ke mana-mana. Salinan dan Hakcipta Setiap maklumat atau ada dan juga perisian yang digunakan mestilah mempunyai hakcipta di mana sebaranga salinan pengguna adalah tidak dibenarkan sama sekali. 192004      Halaman    16    . 8. Komputer Mikro dan Komputer Peribadi Pemprosesan. proses pengimbasan ini dilakukan sebelum sesuatu perisian itu digunakan. Perlindungan yang berasasakan computer mikro hendaklah berasaskan tahap sensitivity dan nilai sesuatu data atau maklumat serta sesuatu perisisan sistam kepada organisasi. 8. Salaian bagi data atau maklumat dan juga perisian system sama ada untuk kegunaan rasmi mahupun persendirian adalah tidak dibenarkan kerana ia menyalahi Akta Hakcipta.5.

6.6. Bagi mengelakkan dariapda berlaku kebakaran.6. instalasi computer dan bekalan elektrik penting dan pemilihan tapak computer yang selamat juga penting.1. kawalan terhadap limpahan air juga mestilah diambil berat. 8. Perlindungan Daripada Air Selain daripada perlindungan kepada kebakaran. Ini bertujuan bagi mengurangkan kesan terhadap bencana alam seperti banjir. Elakkan menyimpan bahan mudah terbakar di dalam bilik server dan bekas sampah juga hendahlah diletakkan diluar bilik server. berbagailangakh boleh diambil sperti melarang aktiviti merokok di dalam bilik server dan juga di tempat yang menyimpan bahan mudah terbakan serta melengkapi kawasan sekitar bilik server dan pejabat dengan alat pemadam api. Perlindungan Daripada Kebakaran Seperti yang diketahui bahawa bencana alam merupakan ancaman terbesar bagi sesebuah pejabat dan organisasi. Ini kerana kita tidak mahu peralatan ICT 192004      Halaman    17    . 8. Pastikan setiap suis alat-alat computer ditutup sekiranya ia tidak digunakan. kebakaran. Kawalan Fizikal dan Akses Pada kebiasaanya. Oleh itu kawalan fizikal terhadap peralatan ICT seperti bilik server. gempa bumi dan capaian yang tidak dibenarkan. kawalan bagi mengurangakan risiko kebakaran terhadap peralatan ICT penting dan ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan kerosakan yang berlaku. sesebuah organisasi atau pejabat mestilah mempunyai risiko untuk berlakunya sesuatu kemalangan.2. Kita tidak tahu bila dan di mana ia akan berlaku. Oleh itu.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  8.

    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  seperti server menghadapi risiko kerosakan disebabkan air.6.6. Kekasukan kakitangan ke dalam bilik server juga hendaklah dihadkan kepada yang bertanggungjawab sahaja. Pelbagai ancaman persekitaran yang perlu dititkberatkan seperti system elektrik di mana kerosakan system elektrik boleh mengakibatkan kerosakan kepada peralatan. Pihak pengurusan juga mestilah melindungai peralatan ICT daripada ancaman bahaya daripada persekitaran. Pintu masuk ke bilik server juga hendaklah sentiasa dikunci serta diawasi dan pelawat-pelawat di kawasan bilik server hendaklah diringi sepanjang masa. Suhu dan kelembapan bilik server juga mestilah sentiasa dipantau serta dikawal dan kakitangan yang menjaga bilik server mestilah terlatih untuk mengawasi kawalan persekitaran peralatan serta tahu apa yang akan dilakukan sekiranya berlaku sesuatu kecemasan. 192004      Halaman    18    . persekitaran ditempat kerja terutama dikawasan bilik server juga haruslah dikawal. Keadaan bilik server juga hendaklah selamat daripada sebarang kebocoran. 8. Kawalan Akses kawalan kemasukan kaitangan ke dalam bilik server juga hendaklah dipantau di mana sesiapa yang ingin memasuki bilik server mestilah mendapat kebenaran daripada pihak tertentu. Kawalan Persekitaran Selain daripada bencana alam.4.3. Setiap pegawai yang bertugas di bilik server hendaklah memastikan tidak ada limpahan air yang berlaku daripada alat hawa dingin. Ini penting bagi mengelakkan server sesebuah organisasi atau pejabat dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 8.

9. Pihak pentadbiran juga haruslah peka dan sentiasa membincangkan isu-isu keselamtan di tempat kerja dengan pekerja mereka serta merekodkan setiap kemalangan atau nyaris kemalangan untuk dibuat penilaian bagi langkah pencegahan. melindungi individu di tempat kerja selain daripada pekerja terhadap bahaya. Penubuhan komuniti ini bertujuan mengkaji langkah keselamatan yang perlu di mabil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. kesihatan dan kebajikan perkerja di tempat kerja. Penyediaan peti kecemasan ditempat juga perlu dan isi kandungan peti tersebut hendaklah sentiasa diperiksa dan pastikan ia mencukupi dengan keperluan-keperluan perubatan kecemasan. kumuniti ini juga bertanggungjawab menyiasat perkara yang tidak selamat sekiranya ia dibangkitkan oleh pekerja dan juga menyelesaikan perkara berbangkit ini dengan pihak tertentu. Selain itu juga. Pihak pentadbiran juga hendaklah sentiasa mengambil tahu tentang aspek keselamtan di pejabat atau oraganisasi mereka dengan melihat kepada objektif ayng terkandunga dalam OSHA iaitu menjamin keselamatan. pihak pentadbiran haruslah mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (OSHA). Di samping itu juga.1. Cara Untuk Mewujudkan Tempat Kerja atau Pejabat Yang Selamat. Latihan dan pendidikan mengenai amalan pekerjaan yang selamat juga mestilah diadakan bagi mendidik dan mengajar pekerja cara-cara bertindak sekiranya berlaku kemalangan.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  9. menggalakkan persekitaran kerja yang sesuai dengan keperluan fisiologi dan psikologi perkerja serta menyediakan cara untuk membentuk 192004      Halaman    19    . Tahap Pentadbiran Pihak pentadbiran bagi sesbuah organisai atau pejabat mestilah menyediakan satu polisi atau dasar kesihatan dan keselamatan serta melantik satu komuniti yang terdiri daripada pihak pengurusan serta kakitangan.

tandakan dengan garisan kuning bagi menunjukkan laluan kecemasan. Jangan sesekali menyimpan bahan kimia bersama-sama dengan bahan makanan atau minuman.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  suautu system peraturan yang dilulukan untuk bergabung dengan Akta ini dalam mengekalkan atau memperbaiki tahap keselamatan dan kesihatan. Pengunaan papan tanda juga penting dan penggunaannya mestilah tepat mengikut keperluan sepeti larangan merokok. tempat mencuci. tukar baju. Keselamatan Kebakaran Kawalan terhadap kebakaran juga penting bagi sesebuah pejabat. Setiap pejabat mestilah mempunyai stor dan pastikan stor berada dalam keadaan yang tersusun serta teratur.2. 9. tahap pencahayaan yang cukup juga memainkan peranan yang penting bagi mengelakkan sebarang perkara yangtidak diingini berlaku. Penggunaan lantai juga penting dan pastikan lantai yang digunakan tidak licin. tempat rehat dan sebaginya mestilah disediakan.3. Selain daripada udara. Persekitaran Kerja Selamat Persekitaran tempat kerja atau pejabat juga penting bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Pejabat atau tempat kerja haruslah berada dalam keadakan kemas dan pastikan tempat laluan terutama laluan kecemasan tidak terhalang dan sekiranya perlu ditanda. Kedudukan perkakasan dan mesin juga mestilah sesuai serta selesa dan kemudahan seperti tandas. Peredaran udara juga mestilah baik dan efektif bagi mewujudakn suasana dan suhu yang selesa. 9. Sesebuah premis pejabat itu mestilah mempunyai alat pemadam api dan pastikan ia berfungsi dengan 192004      Halaman    20    . laluan kecemasan dan sebagainya.

Bekas bagi penggunaan bahan kimia juga hendaklah dilabelkan supaya tidak bertukar dengan bekas yang lain terutama sekali bekas makanan dan pastikan data keselematan penggunaan sesuatu bahan kimia disimpan untuk dijadikan rujukan. Oelh yang demikian. Pastikan juga arahan bagi penggunaan sesuautu bahan kimia dibaca atau dirujuk terlebih dahulu sebelum menggunakannya.5. Lakukan latihan kebakaran dengan meminta bantuan daripada pihak bomba. kaca mata keselamatan dan sebgainya. sarung tangan. pastikan aspek keselamatan diutamakan dengan menggunakan alat perlindungan keselamatan diri yang disyorkan seperti penutup mulut. Alat pencuci mata dan tempat mandi kecemasan hendaklah disediakan sekiranya perlu. peralatan kecemasan juga hendaklah disediakan untuk kegunaan kecemasan sekiranya berlaku kemalangan. Tandakan tempat berkumpul sekiranya berlaku kecemasan dan pelan evakuasi semasa kecemasan hendaklah sentiasa dipaparkan. 9. Penggunaan Elektrik yang Selamat Setiap organisasi atau pejabat mempunyai pelbagai perkakasan elektrik bagi kegunaan pengoperasian. Penggunaan Bahan Kimia dengan Selamat Sekiranya pejabat atau sesebuah organisasi itu terlibat atau menggunakan bahan kimia. 9. Selain itu juga.4. Hos pemadam api juga mestilah disediakan dan ia hendaklah sentiada diperiksa bagi mengelakkan berlakunya kegagalan berfungsi. setiap penggunaan sambungan litar 192004      Halaman    21    .    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  baik. pastikan bahan kimia yang merbahaya ditukan kepada bahan kimia yang lebih selamat. Sewaktu menggunakan bahan kimia.

    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  elektrik mestilah tidak melebihi had yang telah ditetapkan. Pastikan juga peralatan atau mesin yang digunakan berada dalam keadaan baik sebelum menggunakannya. Penggunaan Alat Perkakas dengan Selamat Sebagai seorang pengurus dalam sesebuah pejabat. Sebarang pembaik pulihan. Sebarang kerja-kerja pembaikan mestilah dilakukan oleh orang yang layak dan mahir. 9. jangan sesekali cuba untuk memperbaikinya sendiri. Pihak pengurusan juga hendaklah peka terhadap persekitaran di tempat kerja di mana pemasangan penghadang mesin hendaklah dibuat bagi mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. Pastikan peralatan elektrik yang digunakan berada dalam keadaan yang baik dan tidak mengalami sebarang kerosakkan. kita mestilah bertanggungjawab dalam memberikan latihan kepada pekerja kita tentang penggunaan sesuatu perkakasan atau mesin dengan selamat. 192004      Halaman    22    .6. pengubahsuaian atau pemeliharaan sesuatu mesin hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak tertentu sebelum dilakukan. Segala kerja-kerja pembaikan dan pengubahsuaian mestilah dilakukan oleh individu yang berkelayakan dan mahir. Penggunaan alatan perlindungan keselamatan juga penting bagi mengurangkan risiko berlakunya kecederaan sewaktu bekerja. Sekiranya berlaku kerosakkan pada peralatan atau sambungan litar elektrik. Kita mestilah menyediakan tenaga pekerja yang mahir bagi member tunjuk ajar kepada pekerja lain.

7. 192004      Halaman    23    . Pastikan juga alat keselamatan dipakai dengan betul dan kita mesti ingat bahaya penggunaan alat keselamatan diri hanyalah untuk mengurangakn risiko berlakunya kemalangan dan digunakan jika punca bahaya tersebut tidak dapat dikawal. Pihak pengurusan juga haruslah menggantikan alat keselamatan yang telah rosak dengan peralatan yang baru.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  9. Alat perlindungan diri juga hendaklah dipelihara dan diperiksa setiap masa bagi memastikan ia dapat digunakan serta berfungsi dengan baik. Penggunaan Alat Perlindungan Keselamatan Diri yang Betul Sekiranya boleh. elakkan dan hindarkan diri kita daripada segala punca bahaya yang boleh membawa kepada kemalangan sewaktu melakukan sesuautu kerja di pejabat anda. Kita juga hendaklah sentiasa menggunakan alat perlindungan keselamatan diri yang bersesuaian dengan tugas seharian kita dan pihak pengurusan juga mestilah tegas dalam peraturan penggunaannya.

Ini kerana. kepuasan kerja serta dapat mempengaruhi kualiti hidup seseorang individu serta masyarakat. motivasi kerja. pekerja merupakan asset penting bagi setiap organisasi atau pejabat. kerjasama majikan dan para pekerja dalam mewujudakan pejabat yang selamat amatlah penting. setiap individu sama ada majikan ataupun pekerja memainkan peranan penting dalam aspek keselamatan di pejabat. Persekitran yang selamat juga akan member galakan dan dorongan serta motivasi yang tinggi kepada para pekerja dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada sesebuah organisasi. Aspek keselamatan juga perlu dititik beratkan bagi mengurangkan risiko dan seterusnya mengelakkan daripada berlaku sesuatu kemalangan di samping menjaga kebajikan para pekerja untuk kepentingan semua pihak dalam organisasi atau pejabat.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  10. Aspek keselamatan di pejabat bukan sesuatu perkara yang boleh dipandang remeh kerana kegagalan sesebuah pejabat dalam menyediakan tahap keselamatan akan menyebabkan timbul masalah kepada sesebuah organisasi. Oleh yang demikian. kita hendaklah prihatin dan sentiasa memandang serius tentang aspek keselamtan di dalam pejabat kita. Sebagai seorang piahk pentadbir sesebuah pejabat. kualiti barangan atau perkhidmantan. 192004      Halaman    24    . Aspek keselamatan di pejabat bukan sahaja untuk melindungi kebajikan para pekerja malahan penting bagi meningkatkan lagi produktiviti. Tahap keselamatan yang tinggi di dalam pejabata akan memberikan keyakian dan keselesaan kepada para pekerja untuk terus bekerja bagi meningkatkan prestasi pejabat. aspek keselamatan memainkan peranan yang penting bagi sesebuah pejabat. Penutup dan Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. Ini kerana.

Pekeliling-Pekeliling Yang Berkaitan 2. (Pelaksanaan Pejabat Pelan Terbuka) 2.2. 3.3. 3. Lampiran Bahagian Fizikal 1. pembelian bangunan-bangunan kerajaan. Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (semakan 1983) Akta Keselamatan Dalaman 1960 Peraturan Kecemasan (Kunci Asas) 1965 Akta Pendaftaran Nasional 1959 (Peraturan Pendaftaran Nasional 1960) 2. 1. Surat Pekeliling Am Bil. Surat Pekeliling Am Rahsia Bil.4. penempatan dan pemindahan) 3. 14 Tahun 1982. 2 Tahun 1975 (Keselamatan Jabatanjabatan Kerajaan ) 3.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  11. 1.2.3.2. 3. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 23 (Pengawal Keselamatan) Buku Arahan Keselamatan – Perkara 24 (Kuasa Pusat Pas dan Kad) 192004      Halaman    25    .1.4.3. 4/1982 (Permohonan ruang pejabat sama ada dalam Bangunan Gunasama ataupun di Sewa Bangunan Swasta) 2.pengubahsuaian. Undang-Undang Yang Berkaitan 1.1.1. 1. Peraturan . Arahan Tetap Sasaran Penting Buku Arahan Keselamatan – Perkara 20 (Kawasan Terperingkat) Buku Arahan Keselamatan – Perkara 21 (Cadangan pembinaan.5. Surat Pekeliling Am Bil.Peraturan Yang Berkaitan 3.

Pekeliling-Pekeliling Yang Berkaitan 2.   MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Buku Arahan Keselamatan – Perkara 28 (Cadangan pembelian. (Kawasan Yang Dilindungi dan Ordinan Tempat Yang Dilindungi 1959) 3. (Pembinaan Bangunan Berdekatan Dengan Sasaran Penting.kawalan dan keselamatan kelengkapan) 3.6.  3. Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta Audit 1957 Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53) Akta Agensi Anti Rasuah 1982 2.9. oleh Kementerian/Jabatan Kerajaan dan Badan-Badan 192004      Halaman    26    . Surat Bil.8.2.1. (mencetak Pas-Pas Keselamatan dan Kad-Kad Pengenalan Kementerian/Jabatan) 3. 1 Tahun 1985.3. 24/86. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1. Arahan Jawatankuasa Keselamatan Pusat Sasaran Penting Bil. Kawasan Larangan Dan Tempat Larangan) Bahagian Dokumen 1. KPKK/308/A (2) bertarikh 7/9/79.(Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi selaras dengan Peruntukan-Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan 1986) 2.2. MIS. 1.7. (Kerja-kerja percetakan yang dijalankan Berkanun). kegunaan. Surat Pekeliling Am Bil. 1.4. Undang-Undang Yang Berkaitan 1.1. 2/87. Surat Bil. 34/29 – (202) bertarikh 11/1163 daripada KDN.Y.

Surat Pekeliling Am Bil.3. Peringkat Keselamatan.1.Perkara 42-60 ( Pengurusan Dokumen Terperingkat. Pekeliling Perkhidmatan Bil.3.7.4.5. Confidential General Circular Memorandum No. Buku Arahan Keselamatan . 1/1959 (Kod Perkataan – Peruntukan & Kawalan) 2. (Keselamatan Rahsia-Rahsia Kerajaan Daripada Ancaman Penyuluhan Pengintipan) 2. Surat Pekeliling Am Bil. 2.4. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. Memorandum Pekeliling Am Sulit Bil. Surat Pekeliling Am Sulit Bil.  2.   MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 24/1986. 1 Tahun 1972. Tanda Keselamatan dan Penyimpanan Perkara-Perkara Perperingkat) 3. (Kerja-Kerja Percetakan Yang dijalankan oleh Kementerian/Jabatan Kerajaan dan Badan Berkanun.6.) 2.1 of 1962 (Security Vetting) 3. Peraturan . Kawalan serta Penyelenggaraan maklumat-maklumat ukur dan geografi yang antara lainnya merangkumi peta-peta rasmi dan citraan penderiaan jauh). 1 Tahun 1985 (Pernyataan Awam oleh Pegawai-Pegawai Awam) 3.Peraturan Yang Berkaitan 3. 8 Tahun 1990 (Buku Arahan Keselamatan.3 Tahun 1985 (Hubungan Dengan Perwakilan Asing di Malaysia) 192004      Halaman    27    .2. 10/1985 (Merahsiakan Proses Tender) 3.

4. bidang Utama: Perancangan 1.4.2.1. 1. 1. Bidang Utama : Latihan 1. Peraturan .3. 4/1966 Surat Pekeliling Am Sulit Bil. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 80-84 (Tapisan Keselamatan) Bahagian Perancangan. 1/1967 Pekeliling Perbendahraan Bil.4. Tapisan Keselamatan untuk memasuki perkhidmatan kerajaan JPA Sulit 376/Bhg. 4.10/5 bertarikh 2/5/79. Latihan dan Naziran A.Peraturan Yang Berkaitan 4. Tapisan Keselamatan untuk perlantikan Panel Perundingan diantarapihak awam dan swasta. 4.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  4. Peraturan – Peraturan Yang Berkaitan 1.3. Pekeliling Perkhidmatan Bil.1. 6/1984 Surat Pekeliling Sulit Bil. 1. Pekeliling – Pekeliling Yang Berkaitan 1.1. 3/1993 192004      Halaman    28    . Instruction on Positive Vetting Procedure.2. Perakuan Jawatankuasa mengkaji semula peraturan keselamatan Pejabat Tahun 1982 (Para 21a) B.

dan 19b) 3.1. C. Peraturan – Peraturan Yang Berkaitan 2.2.18 dan 11. Government security Officer: Terms of Reference – Ectract on Training of Deparmental Security Officers.2. Pekeliling – Pekeliling Yang Berkaitan 1. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 88 2.1. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 15 (Kewajipan dan Tanggungjawab Pegawai Keselamatan Kerajaan) 192004      Halaman    29    .3.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  2.19) 2. 1 Tahun 1993 2. Peraturan –Peraturan Yang Berkaitan 2. Surat Pekeliling Am Sulit Bil.17. (Para 11. Perakuan Jawatankuasa Mengkaji Semula Peraturan Keselamatan Pejabat 1982 (Para 21b) 2. (Para 12.2. 11. Perakuan Jawatankuasa mengkaji semula Peraturan Keselamatan Pejabat 1982. Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Gaji Sektor Awam bertarikh Oktober 1991. Bidang Utama : Naziran 1.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful