MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

1. Pegnenalan

Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja meruapakan satu perkara yang penting dan juga meruapakan satu tanggungjawab social. Kebanyakan pejabat pada masa kini memberi perhatian yang serius terhadap aspek-aspek keselamatan dan kesihatan kakitangannya dan menjadi satu agenda utama di temapat kerja. Persekitaran tempat kerja perlulah selamat dan tidak mendatangkan sebarang risiko kepada para pekerja. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau Department of Occupational Safety and Health (DOSH) telah menggubal satu akta pada tahun 1994 yang dinamakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP 1994). Dengan adanya akta ini, ia sedikit sebanyak dapat memberikan garis panduan kepada majikan dan perkerja mengenai

tanggungjawab mereka dalam mewujudkan suasana tempat kerja yang sihat dan selamat. Sebagai seorang majikan, tanggungjawab menyediakan persekitaran tempat kerja yang selamat sangatlah penting di mana aspek keselamatan tidak boleh dipandang remeh dan perlu dititik beratkan. Ini kerana penjimatan kos dapat dikurangkan sekirnya jumlah kemalangan berkurangan. Selain itu juga, aset dan maklumat sesebuah pejabat juga terpelihara sekiranya aspek keselamatan menjadi keutamaan dalam pejabat tersebut. Walau bagaimanapun, kewajiapan dalam memeliharan dan menyediakan persekitaran kerja yang selamat tidak bergantung pada majikan sahaja. Pekerja juga mempunyai tanggungjawab yang sama dalam memastikan keselamatan di tempat kerja. Oleh itu, persekitaran tempat kerja yang selamat adalah tanggungjawab bersama dan merupakan sesuatu yang penting bagi sesebuah pejabat.

192004     

Halaman    1   

 

 

MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

2. Kepentingan Aspek Keselamatan

Aspek keselamatan di pejabat merupakan sesuatu yang penting. Sebagai seorang majikan dan pekerja, kebanyakkan masa kehidupan seharian kita banyak diluangkan dan dihabiskan di tempat kerja atau pejabat. Kehidupan pekerjaan dan aktiviti seharian di pejabat mendedahkan kita kepada pelbagai punca bahaya sama ada pada diri kita, dokumen pejabat, aset pejabat dan sebagainya. Tempat kerja atau pejabat yang kurang selamat akan mendedahkan kita kepada kemalangan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Akibatnya, ia akan memudaratkan kita, pekerjaaa, pejabat dan juga keluarga dari segi social serta kewangan. Aspek keselamatan pejabat meslitah meliputi keselamatan fizikal seperti bangunan, ruang kerja, penggunaan mesin dan sebagainya, keselamatan dokumen dan kewangan serta keselamatan peribadi. Kesemua perkara tersebut penting dan harus diambil berat tentang aspek keselamatan bagi mengurangkan risiko berlakunya perkara yang tidak diingini yang akan merugikan pejabat. Aspek keselamatan di pejabat mungkin berbeza-beza mengikut fungsi sesebuah pejabat tetapi kepentingan keselamtan di pejabat adalah sama bagi mengurangkan risiko kemalangan serta perkara yang tidak diingini yang akan merugikan sesebuah pejabat.

3. Faedah Mempunyai Pejabat Yang Selamat

Persekitaran pejabat yang selamat meberikan pelbagai faedah kepada kita. Antarnaya adalah melindungi aset terpenting bagi sesebuah pejabat. Aset bagi sesebuah pejabat meliputi pelbagai perkara antaranya perkerja, harta benda, kewangan dan sebgainya. Bagi sesebuah pejabat, aset yang paling penting adalah pekerja. Tanpa

192004     

Halaman    2   

Persekitaran pejabat yang tersusun dan selamat dapat mengurangkan risiko untuk berlaku sebarang kemalangan. Di samping itu juga. keadaan pejabat yang selamat juga boleh mengurangakan kadar kemalangan serta penyakit di tempat kerja. Kesihatan pekerja haruslah dititik beratkan bagi menjamin kualiti kerja serta menggalakkan persaingan yang sihat di 192004      Halaman    3    . persekitaran pejabat yang selamat juga akan meningkatkan lagi pruduktiviti sesebuah organisasi tesebut. Sekiranya berlakunya sesuatu kemalangan sewaktu bekerja. Selain itu juga. sesebuah pejabat itu tidak akan berfungsi dengan baik dan persekitaran pejabat yang selamat akan memberi jaminan kepada para pekerja untuk bekerja dengan tenang. penekanan terhadap aspek keselamatan di pejabat juga akan dapat mengurangkan perbelanjaan bagi perubatan sekiranya berlaku kemalangan atau tersebarnya sesuatu penyakit di pejabat. Selain itu juga.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  pekerja. Pejabat juga dapat mengurangkan pembayaran insurans pampasan pekerja. Pejabat yang selamat akan memberi keyakinan dan motivasi kepada para pekerja untuk bekerja bagi meningkatkan lagi produktiviti dan keluaran organisasi. pihak pejabat terpaksa membayar pampasan insurans kepada pekerja tersebut dan keadaan ini akan merugikan pihak pejabat. Langkah-langkah keselamatan penting bagi mengelakkan berlakunya keadaan seperti ini. Ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan kerugian yang akan ditanggung oleh pihak organisasi. Kita semua tahu bahawa setiap pekerjaan yang dilakukan mempunyai risiko yang boleh membawa kepada kemalangan dan penekanan kepada aspek keselamatan sewaktu melakukan sesuatu pekerjaan akan dapat mengurangkan risiko untuk terjadinya sesuautu yang tidak diingini.

sabotaj.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  antara para pekerja. aspek keselamatan di pejabat memainkan peranan yang sangat penting dan memberikan bayak faedah kepada sesebuah organisasi. aspek keselamant memainkan peranan yang penting bagi mengelakkan dan mengurang ancaman keselamatan yang boleh merugikan sesebuah organisasi. Oleh yang demikian.1. siber dan juga espionaj. pelampau. 5. Keselamatan Fizikal. kelemahan manusia. Antara ancaman yang seringkali kita temui adalah ancaman subversive. Ancamanancaman ini seringkali akan memberikan kesan yang boleh menjatuhkan sesebuah organisasi. hanya golongan tertentu 192004      Halaman    4    . Ancaman Keselamatan Kita semua tahu bahawa terdapat pelbagai ancaman keselamatan dalam dunia pekerjaan. Keselamatan Bagunan dan Penggunaan Teknologi Keselamatan fizikal adalah memastikan keselamatan fizikal seperti bangunan. Oleh itu. Dengan mengisytiharkan kawasan tersebut sebagai kawsan larangan. 4. Terdapat pelbagai langkah-langkah keselamantan fizikal yang boleh dilakukan antaranya adalah dengan mengisytiharkan sesuatu kawasan sebagai kawasan larangan. 5. terrorisma. Keadaan pejabat yang selamat juga sedikit sebanyak akan meningkatkan motivasi dan moral perkerja di mana para pekerja akan merasa lebih terpelihara daripada sebarang kecelakaan. premis atau tempat termasuk yang digunakan bagi mengurus perkara-perkara terpetingkat dan sensitive terlindung daripada sebarang ancaman.

Sekiranya pihak kerajaan ingin membuat cadangan pembinaan. keselamatan bangunan juga boleh dibuat melalui pembinaan semula atau pengubahsuaian bangunan tersebut sekiranya terdapat kerosakan. kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kawalan keselamatan kepada kecanggihan teknologi semata-mata. Penggunaan alat-alat pengalih bunyi. pembelian bagunan-bangunan Kerajaan. CCTV dan lainlain lagi boleh meningkatkan lagi kawalan keselamatan di sesebuah pejabat. 5. Keperluan mengadakan pengawal keselamatan juga penting bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan pejabat. dan pengubahsuaian.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  atau pekerja sahaja yang boleh memasuki kawasan tersebut dan keengganan individu dalam mematuhi larangan tersebut boleh mengakibatkan individu tersebut boleh di ambil tindakan. penempatan pemindahan pejabat-pejabat Kerajaan di bangunan-bangunan Kerajaan dan swasta. Pengawal Keselamatan Walau bagaimanapun. Selain itu juga. sesebuah pejabat atau organisasi juga mestilah mempunyai pagar dan lampu serta menghadkan pintu keluar masuk. penggera keselamtan. Antara tugasan mereka adalah mengadakan kawalan keselamatan dan rondaan bangunan pejabat. Kegunaan teknologi yang canggih juga boleh diadaptasi bagi menguatkan lagi sistem keselamatan di pejabat. Ini kerana pengawal keselamatan mempunyai tugas mereka yang tertentu dalam mengawal keselamatan pejabat. Selain itu juga. semua aktiviti tersebut hendaklah dirujuk kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan. Ini penting pagi mengelakkan individu yang tidak berkenaan daripada menceroboh kawasan pejabat.2. mengawasi setiap pergerakan atau 192004      Halaman    5    . Mengadalan pengawal keselamatan dengan alat-alat keselamatan penting.

Pas keselamatan ini digunakan bagi memudahkan pihak keselamatan untuk mengawal kemasukan pekerja atau orang luar ke dalam pejabat. 5. pas tersebut hendaklah dikembalikan.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  aktiviti yang berlaku di dalam atau luar bangunan secara fizikal atau dari bilik CCTV dan menyediakan laporan keselamatan harian dan mingguan. Sebarang kehilangan pas keselamatan hendaklah dilaporkan 192004      Halaman    6    . bersara atau tamat kontrak. berhenti bekerja. Pas Keselamatan Sementara dan Pas Keselamatan Pelawat. Penggunaan papan kenyataan akan memudahkan pekerja atau individu luar untuk mengetahui dan menunjukkan bahawa kawasan atau tempat itu adalah kawasan atau tempat larangan. Sesebauh organisasi juga boleh melaksanakan sistem pegawau bertugas di mana mereka bertangggunjawab terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Jabtan dan Ketua Jabatan. ia mestilah dihadkan di mana sekiranya pelawat tersebut telah selesai dengan urusan meraka. keselamatan bangunan pejabat akan lebih berkesan dan lebih efektif. penguatkuasaan terhadap pemakaian Pas Keselamatan mestilah dilakukan sewaktu berada dipejabat dan sekiranya pekerja tersebut telah tamat perkhidmatan. Dengan adanya khidmat daripada pengawal keselamatan serta penggunaan teknologi. pas tersebut hendaklah dipulangkan manakala bagi Pas Pelawat pula.3. Pas keselamatan perlulah berdasarkan beberapa kategori iaitu Pas Keselamatan Tetap untuk anggota Jabatan. Bagi meningkatkan lagi keselamatan dan mengawal kemasukan individu luar ke dalam premis pejabat. Papan Kenyataan dan Pas Keselamatan Penggunaan papan kenyataan di tempat yang sesuai juga memainkan peranan yang penting dalam aspek keselamatan di pejabat. sitem pas keselamatan perlua diwujudkan. Selain itu juga.

dinding dan juga siling di pejabat. Sebarang kunci pendua tambahan tidak boleh dibuat tanpa kebenaran daripada pihak pengurusan disesebuah pejabat.4. Pihak pengurusan juga mestilah sentiasa memastikan bahawa anggota yang diamanahkan dengan kunci-kunci keselamtan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugasan mereka dalam memastikan keselamatan kunci-kunci tersebut. Setaip anggota yang bertanggungjawab terhadap kunci keselamatan juga mestilah peka dan memastikan setiap kunci serta kunci-kunci pendua mempunyai label menggunakan kod-kod tertentu serta memastikan kunci pendua disimpan di dalam peti keselamatan yang berkunci dan ditempatkan di dalam bilik anggota keselamatan yang bertanggungjawab. Pengukuhan ini juga termasuklah dari aspek tanggungjawab ke atas semua perkara berkaitan dengan kunci dan anak kunci termasuklah kunci-kunci keselamatan. Pemilihan dan penggunaan 192004      Halaman    7    .    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  ke pejabat yang mengeluarkan Pas Keselamtan tersebut mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini. dengan segera bagi 5. Setiap anggota yang mengambil kunci tersebut mestilah mengisi butiran di dalam buku pergerakan kunci. Buku pergerakan kunci juga memainkan peranan penting dalam aspek keselamatan di pejabat di mana buku tersebut akan merekodkan segala perjalan kunci. Pengukuhan Struktur Bangunan dan Penggunaan Kunci Keselamatan fizikal juga boleh dibuat melalui pemeriksaan dan memperkukuhkan struktur tingkap. Selain itu juga. penyelenggaraan terhadap Buku Daftar Kunci juga mestilah dilakukan di mana pemeriksaan terhadap senarai lengkap kesemua anak kunci yang digunakan serta mengemaskinikan dan mengaudit semua kunci-kunci tersebut. pintu.

computer. Keselamatan Peti Besi dan Kaunter Selain itu juga. Kombinasi nombor keselamatan juga hendaklah ditukar sekiranya pihak pengurusan mengesyaki bahawa kombinasi tersebut telah diketahui oleh individu atau orang lain. bertukar. Bagi menigkatkan lagi kawalan keselamatan. mesin pengimbas dan lain-lain lagi matlah penting terutama sekali mesin penyalin apabila membuat salinan dokumen terperingkat. mesin fax. pihak pengurusan hendaklah memastikan bahawa kesemua anak kunci yang berada dalam simpnan anggota atau ahli tersebut hendaklah diserahkan kembali kepada pihak pengurusan. tamat kontrak atau bersara. mesin penyalin. Ini bertujuan memudahkan lagi kawalan bagi pergerakan pelawat yang mempunyai urusan.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  kunci yang berkualiti serta bermutu juga dapat meningkatkan lagi kawalan keselamatan di pejabat. mesin cetak. Pengawasan Penggunaan Mesin Pengawasan dalam penggunaan mesin seperti mesin perincih. 5. 192004      Halaman    8    . sekiranya terdapat anggota atau ahli yang berhenti. penyediaan kaunter dan tempat menunggu atau bilik khas untuk pelawat-pelawat adalah penting. 5.6. Selain daripada kombinasi nombor. Sebarang kehilangan anak kunci keselamatan hendaklah dilaporkan segera kepada Pegawai Keselamatan Jabatan atau Ketua Jabatan yang akan menyiasat kehilangan tersebut.5. pemeriksaan serta penyelenggaraan perti besi mestilah dilakukan dan kombinasi nombor keselamatan peti besi tersebut hendaklah ditukar setahun sekali apabila terdapat ahli atau anggota yang mengetahu kombinasi tersebut telah berhenti atau bertukar.

Dokumen tersebut merangkumi dokumen yang bercetak. Keselamatan terhadap dokumen ini penting kerana ia akan menentukan bahawa sesuatu dokumen penting tidak diakses oleh orang ramai tanpa sebarang kebenaran terutama sekali dokumen rasmi dan rahsia. Keselamatan dokumen juga penting pagi 192004      Halaman    9    . Jumlah salinan yang dibuat juga mestilah mengikut jumlah yang telah diluluskan dan sebarang salinan yang rosak hendaklah dibinasakan. Keselamatan Dokumen Keselamatan dokumen adalah kawalan ke atas dokumen rahsia rasmi dan dokumen rasmi daripada pendedahan atau penglihatan tanpa kebenaran daripada pihak terntentu. Selain daripada mesin penyalin. dokumen dalam pita magnet dan lain-lain bentuk di mana maklumat boleh diproses.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Seorang pegawai yang bertanggungjawab mestilah dilantik bagi mengawasi mesin dan buku daftar hendaklah diadakan bagi merekodkan segala penggunaan mesin tersebut. 6. penggunaan mesin fax juga hendaklah dipantau di mana penyeragaman peraturan mengguanakan mesin fax hendaklah diambil berat bagi menjamin keselamatan dokumen rasmi atau sulit sesbuah organisasi. disimpan dan dihantar. Pihak pengurusan hendaklah sentiasa membuat semakan terhadap buku daftar bagi memastikan setiap salinan terperingkat di buat mengikut peraturan yang telah ditetapkan dan sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan mesin penyalinan hendahlah dipalorkan kepada Ketua Jabatan. Mesin terbebut juga hendaklah disimpan ditempat yang selamat dan berkunci dan hanya angota yang dibenarkan sahaja boleh ditugaskan membuat salinan dokumen terperingkat.

Sistem Doket dan lain-lain sistem hendaklah diwujudkan bagi mengesan dan merekodakan setiap pergerkan fail. Ini penting bagi mengatasi dan mengelakkan berlakunya masalah kehilangan fail.1.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  mencegah dan menghalang individu-individu yang tidak bertanggungjawab untuk mengakses dokumen tersebut untuk tujuan kepentingan diri mereka dan mengkomprominya. Kabinet tersebut pula hendaklah ditempatkan di dalam bilik kebal manakala dokumen tidak terperingkat hendaklah disimpan di dalam cabinet keluli yang berkunci atau Mobile Filling Cabinet yang berkunci. Pengawasan ketat bilik fail juga hendaklah dibuat di mana 192004      Halaman    10    . Bilik yang menyimpan fail atau bilik kebal hendaklah berkunci pada setiap masa. 6. Penggunaan notis “DILAANG MASUK TANPA KEBENARAN” juga penting dan hendaklah ditampal di pintu masuk bilik fail dan pintu di mana dokumen terperingkat di simpan. Oleh yang demikian. Ini penting bagi mengelakkan pencerobohan darpada individu yang tidak bertanggungjawab dan segala urusan berkaitan fail hendaklah dibuat melalui kaunter bilik fail sahaja. fail-fail penting yang mempunyai maklumat seperti dokumen harga atau tender. Sistem Pergerakan Fail seperti Kad Indeks. Sistem Pergerakan Fail Dalam keselamatan dokumen. pergerakan fail penting bagi mengawal kerahsiaan sesebuah fail. soalan peperiksaan dan lain-lain lagi dokumen terperingkat hendahlah disimpan di dalam Kabinet Keluli Berpalang dan Berkunci serta dimangga. Keselamatan dokumen juga penting bagi mengurangkan ancaman espionaj. kebocoran dan pelanggaran keselamatan dokumen.

    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  hanya anggota atau pegawai yang tertentu sahaja dibenarkan untuk memasuki bilik berkenaan. Penghantaran dokumen atau fail terperingkat hendaklah menggunakan beg berkunci dan dokumen atau fail rahsia besar. buku dispatch dan lain-lain buku yang mempunyai kaitan dengan surat-menyurat hendaklah dikemaskinid an dipantau sepanjang masa. bagi anggota yang sudah tamat perkhidmatan atau ingin berhenti. rahsian. meraka perlulah menandatangani borang perakauan yang terkandung dalam Arahan Keselamatan sebelum meraka berhenti autau meninggalkan perkhidmatan. Selain itu juga. Selain itu juga. buku rekod keluar dan masuk surat. 7. 192004      Halaman    11    . sulit atau terhad yang ingin dibawa keluar daripada pejabat untuk tujuan rasmi hendahlah mendapat kebenaran terlebih dahulu. Setiap anggota yang dikehendaki mengakses perkara-perkara terperingkat hendaklah menandatangani borang akaun seperti mana yang telah terkandung dalam Arahan Keselamatan. Ini penting bagi mengesan jika berlakunya sebarang kehilangan surat. kedudukannya tidak akan diteruskan dalam bidang tugas dab tanggungjawab mengendalikan urusan rasmi. Seseorang yang diragui kesetiaannya terhadap organisasi atau pejabat tidak akan dilantik dan sekiranya seseorang itu telah bekerja dan diragui kesetiaannya. Keselamatan Personel / Peribadi Keselamatan peribadi adalah untuk memastikan tahap kesetiaan seseorang terhadap organisasi atau pejabat.

Keselamatan ICT merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik bagi menjamin kerahsiaan. integrity. Walaubagaimanapun. Setiap keputusan Tapisan Keselamatan anggota mestilah direkodan di dalam Buku Perkhidmatan anggota. Kesemua ini adalah penting dan pantauan hendaklah sentiasa dilakukan bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dalam melakukan perkerjaan dan pengurusan dokumen. pengkhianatan. Dalam sistem pengkomputeran. kecuain dan kecurian. Kesemau masalah ini boleh di atasi 192004      Halaman    12    . 8. keselamatan ICT perlulah diambil kira kerana pada zaman yang serba canggih ini. Kenyakkan kehilangan datau kemusnahan data atau maklumat adalah berpunca daripada kejadian seperti kebakaran. Ia berfungsi untuk menyalurkan maklumat dengan lebih cepat dan lebih efisyen dalam sesebuah pejabat. kesahihan dan kebolehsediaan kepada pengguna yang dibenarkan. jenayah ICT semakin berleluasa. Keselamatan ICT ICT memainkan peranan yang penting dalam sesebuah pejabat. maklumat merupakan hasil ayng terakhir ayng diperoleh dan ianya mempunyai nilai yang tinggi bagi sesebuah pejabat. Setiap Ketua Jabatan pula mestilah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan fail yang mengandungi senarai lengkap dan mengemaskini semua Jawatan Keselamatan Berjadual dan senarai pemeganga jawatan tersebut.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Setiap anggota juga yang telibat dalam menguruskan maklumat terperingkat Rahsia Besar dan Rahsia hendaklah membuat tapisan Keselamtan Halus manakala bagi anggota yang terlibat dalam mengurusakn perkara Sulit atau Terhad sahaja dikehendaki membuat Tapisan Keselamatan Kasar.

bagi data atau maklumat yang penting. salinan dan juga teknik penyulitan (encryption) digalakkan bagi mengekalkan kerahsiaan data atau maklumat tersebut. maklumat atau data terpetingkat dalam bentuk elektronik juga mestilah dilindungi atau disimpan daripada sebarang pendedahan.1. Pengelasan Data atau Maklumat Setiap pengkelasan data atau meklumat mestilah mematuhi Arahan Keselamtan di mana ia mestilah dikategorikan mengikut tahap kerahsiaan data atau maklumat tersebut. Penggunaan kod penyulitan atau tandatangan digital mesti dipertimbangkan bagi melindungi kerahsiaan data atau maklumat yang dikirimkan melaui elektronik. Pengalabelan semua maklumat mengikut cara atau media pemyimpanan maklumat juga mestilah mengikut klasifikasi dan warna tertentu serta sekiranya maklumat tersebut hendak dikirim menggunkan disket atau media elektronik yang lain. Selain itu juga.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  melalui kawalan yang dibuat terhadap capaian data atau maklumat serta keselamatan fizikal dipertingkatkan. 8. Apabila ia telah dikategorikan. Sebgaimana dokumen bertulis. dimanipulasi atau diubah semasa dalam penghantaran. akses bagi setiap data atau maklumat tersebut hanya akan diberikan untuk tujuan yang sfesifik kepada pengguna yang tertentu sahaja atas “Dasar Mengetahui” mengikut klasifikasi maklumat tersebut. 192004      Halaman    13    . Ia juga bergantung kepada tapisan keselamatan pengguna. Segala penyimpanan data ata umakluamt secara elektronik mestilah mengikut Arahan Keselamatan. pastikan data atau maklumat tersebut adalah betul.

kawalan penggunaan perlu dibuat dengan menghadkan penggunaan sistem tersebut ke tahap paling minima berdasrkan keperluan melaksanakan tugas yang efektif. mewujud. 8. Setiap kod pencaman tidak boleh dikongsi atau digunakan oleh individu lain dan pengguna mestilah menyediakan pengesahan kata laluan yang hanya diketahui oleh pengguna tersebut sahaja untuk menggunakan sesuatu sistem atau computer. 8. Terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil bagi menjaga kerahsiaan kata lalauan seperti dengan mengelakkan menulis kata laluan di atas kertas.2. Kawalan kerahsiaan kata laluan dapat mengelakkan berlakunya penyalahgunaan sesuatu system computer. kawalan terhadap akses bagi melihat sahaja.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  8.2. Individu yang tidak bertanggungjawab boleh menggunakan kata laluan kita untuk memasuki dan menyalahgunakan computer kita.2. Kawalan Sistem Komputer Apabila terdapatnya seseuatu sistem atau rangkaian. Pencaman Pengguna (User ID) Semua pengguna computer atau sistem akan dibekalkan dengan kod pencaman bagi membolehkan seseorang itu membuat capaian. Kawalan Kata Laluan Kawalan kata laluan sangat penting bagi mengelakkan daripada diketahui orang. Selain itu juga. Seeloknya kombinasi bagi kata laluan 192004      Halaman    14    .1. megubah atau memadam hendaklah diambil berat dan kebenaran bagi melakukan sesuatu akses tersebut mestilah melibatkan kebenaran daripada pihak tertentu.2. kemaskini.

Kawalan Perisian Keselamatan persisian dapat dipertingkatkan melalui salinan yang dibuat terhadap sesuatu perisian dan disimpan di tempat yang lebih selamat. Kata laluan juga dinasihatkan ditukar setiap 6 bulan sekali dan setiap kata laluan yang disimpan dalam computer akan dikodkan. 8. setiap system mestilah dilengkapi dengan system “virus-screening”. Trojan horse dan bom jangka sangat penting di mana ketidak prihatinan terhadap kawalan ini mungkin akan menyebabkan sesebuah perisian itu akan rosak. Perlindungan Virus dan Pencegahan Ancaman virus merupakan satu ancaman yang merbahaya terhadap ICT. Oleh itu kawalan serta perlindungan dan pencegahan terhadap ancaman virus memainkan peranan yang penting dalam perkhidmatan computer dan rangkaian. kawalan daripada virus. Kata laluan juga hendaklah dimasukkan pada medan tanpa boleh dilihat oleh orang lain serta had bagi tempoh percubaan mestilah ditetapkan. percubaan seterusnya tidak berjaya. Perisisan ini penting bagi mengimbas semua perisian 192004      Halaman    15    .2.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  mesti lah sekurang-kurangnya mempunyai kombinasi 6 aksara. 8.3. Selain itu juga. Had ini ditetapkan sekiranya kemasukan melebihi hadyang ditetapkan.3. Serangan virus yang merbahaya boleh melumpuhkan system ICT sesebuah organisasi. Kawalan perisian juga boleh dibuat melalui penggunaan kata laluan dan pencaman pengguna. Ini bertujuan bagi melindungai perisian tersebut daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagi mengelakkan berlakunya gangguan pada rangkaian computer.

8. penyimpanan dan penggunaan data pada computer mikro hendaklah dilindungi. Perlindungan yang berasasakan computer mikro hendaklah berasaskan tahap sensitivity dan nilai sesuatu data atau maklumat serta sesuatu perisisan sistam kepada organisasi.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  pihak ketiga atau dari agensi-agensi lain serta sumber. 192004      Halaman    16    .4. Pada kebiasaannya.5. Pihak pengurusan sesebuah organisasi atau pejabat mestilah mengambil berat akan kepentingan hakcipta dan sentiasa memantau setiap aktiviti di pejabat bagi mengelakkan berlakunya kegiatan salian persisian dan sebagainya. Setiap penggunaan system atau persisian pada computer mikro hendaklah dilindungi seperti mana kita melindungi computer biasa akan tetapi perlindungan terhapan penggunaan sesebuah perisian pada computer mikro hendaklah berdasarkan sensivtiviti perisian tersebut. Komputer Mikro dan Komputer Peribadi Pemprosesan. Salaian bagi data atau maklumat dan juga perisian system sama ada untuk kegunaan rasmi mahupun persendirian adalah tidak dibenarkan kerana ia menyalahi Akta Hakcipta. Salinan dan Hakcipta Setiap maklumat atau ada dan juga perisian yang digunakan mestilah mempunyai hakcipta di mana sebaranga salinan pengguna adalah tidak dibenarkan sama sekali. ini kerana komputer mikro mudah untuk disalahgunakan dan ia muadh untuk dibawa ke mana-mana. 8. proses pengimbasan ini dilakukan sebelum sesuatu perisian itu digunakan.

Kawalan Fizikal dan Akses Pada kebiasaanya. Perlindungan Daripada Kebakaran Seperti yang diketahui bahawa bencana alam merupakan ancaman terbesar bagi sesebuah pejabat dan organisasi. Pastikan setiap suis alat-alat computer ditutup sekiranya ia tidak digunakan. 8.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  8. kawalan terhadap limpahan air juga mestilah diambil berat. instalasi computer dan bekalan elektrik penting dan pemilihan tapak computer yang selamat juga penting.1.6.6. Ini kerana kita tidak mahu peralatan ICT 192004      Halaman    17    .6. berbagailangakh boleh diambil sperti melarang aktiviti merokok di dalam bilik server dan juga di tempat yang menyimpan bahan mudah terbakan serta melengkapi kawasan sekitar bilik server dan pejabat dengan alat pemadam api. Kita tidak tahu bila dan di mana ia akan berlaku. kawalan bagi mengurangakan risiko kebakaran terhadap peralatan ICT penting dan ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan kerosakan yang berlaku.2. Elakkan menyimpan bahan mudah terbakar di dalam bilik server dan bekas sampah juga hendahlah diletakkan diluar bilik server. Perlindungan Daripada Air Selain daripada perlindungan kepada kebakaran. gempa bumi dan capaian yang tidak dibenarkan. Bagi mengelakkan dariapda berlaku kebakaran. sesebuah organisasi atau pejabat mestilah mempunyai risiko untuk berlakunya sesuatu kemalangan. kebakaran. 8. Ini bertujuan bagi mengurangkan kesan terhadap bencana alam seperti banjir. Oleh itu. Oleh itu kawalan fizikal terhadap peralatan ICT seperti bilik server.

Ini penting bagi mengelakkan server sesebuah organisasi atau pejabat dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 192004      Halaman    18    . Pintu masuk ke bilik server juga hendaklah sentiasa dikunci serta diawasi dan pelawat-pelawat di kawasan bilik server hendaklah diringi sepanjang masa. Kawalan Persekitaran Selain daripada bencana alam. Kawalan Akses kawalan kemasukan kaitangan ke dalam bilik server juga hendaklah dipantau di mana sesiapa yang ingin memasuki bilik server mestilah mendapat kebenaran daripada pihak tertentu. Kekasukan kakitangan ke dalam bilik server juga hendaklah dihadkan kepada yang bertanggungjawab sahaja. Keadaan bilik server juga hendaklah selamat daripada sebarang kebocoran. Pihak pengurusan juga mestilah melindungai peralatan ICT daripada ancaman bahaya daripada persekitaran.4. persekitaran ditempat kerja terutama dikawasan bilik server juga haruslah dikawal.6. 8.3.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  seperti server menghadapi risiko kerosakan disebabkan air. Pelbagai ancaman persekitaran yang perlu dititkberatkan seperti system elektrik di mana kerosakan system elektrik boleh mengakibatkan kerosakan kepada peralatan.6. Setiap pegawai yang bertugas di bilik server hendaklah memastikan tidak ada limpahan air yang berlaku daripada alat hawa dingin. Suhu dan kelembapan bilik server juga mestilah sentiasa dipantau serta dikawal dan kakitangan yang menjaga bilik server mestilah terlatih untuk mengawasi kawalan persekitaran peralatan serta tahu apa yang akan dilakukan sekiranya berlaku sesuatu kecemasan. 8.

1. kesihatan dan kebajikan perkerja di tempat kerja. Pihak pentadbiran juga hendaklah sentiasa mengambil tahu tentang aspek keselamtan di pejabat atau oraganisasi mereka dengan melihat kepada objektif ayng terkandunga dalam OSHA iaitu menjamin keselamatan. pihak pentadbiran haruslah mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (OSHA). 9. Tahap Pentadbiran Pihak pentadbiran bagi sesbuah organisai atau pejabat mestilah menyediakan satu polisi atau dasar kesihatan dan keselamatan serta melantik satu komuniti yang terdiri daripada pihak pengurusan serta kakitangan. Selain itu juga. Di samping itu juga. kumuniti ini juga bertanggungjawab menyiasat perkara yang tidak selamat sekiranya ia dibangkitkan oleh pekerja dan juga menyelesaikan perkara berbangkit ini dengan pihak tertentu. Pihak pentadbiran juga haruslah peka dan sentiasa membincangkan isu-isu keselamtan di tempat kerja dengan pekerja mereka serta merekodkan setiap kemalangan atau nyaris kemalangan untuk dibuat penilaian bagi langkah pencegahan. Penubuhan komuniti ini bertujuan mengkaji langkah keselamatan yang perlu di mabil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Penyediaan peti kecemasan ditempat juga perlu dan isi kandungan peti tersebut hendaklah sentiasa diperiksa dan pastikan ia mencukupi dengan keperluan-keperluan perubatan kecemasan. Cara Untuk Mewujudkan Tempat Kerja atau Pejabat Yang Selamat. menggalakkan persekitaran kerja yang sesuai dengan keperluan fisiologi dan psikologi perkerja serta menyediakan cara untuk membentuk 192004      Halaman    19    . melindungi individu di tempat kerja selain daripada pekerja terhadap bahaya. Latihan dan pendidikan mengenai amalan pekerjaan yang selamat juga mestilah diadakan bagi mendidik dan mengajar pekerja cara-cara bertindak sekiranya berlaku kemalangan.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  9.

    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  suautu system peraturan yang dilulukan untuk bergabung dengan Akta ini dalam mengekalkan atau memperbaiki tahap keselamatan dan kesihatan. 9. Jangan sesekali menyimpan bahan kimia bersama-sama dengan bahan makanan atau minuman. Keselamatan Kebakaran Kawalan terhadap kebakaran juga penting bagi sesebuah pejabat. Peredaran udara juga mestilah baik dan efektif bagi mewujudakn suasana dan suhu yang selesa. Persekitaran Kerja Selamat Persekitaran tempat kerja atau pejabat juga penting bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. tandakan dengan garisan kuning bagi menunjukkan laluan kecemasan.3. tempat rehat dan sebaginya mestilah disediakan. tempat mencuci. 9. laluan kecemasan dan sebagainya. Kedudukan perkakasan dan mesin juga mestilah sesuai serta selesa dan kemudahan seperti tandas. tukar baju.2. Pejabat atau tempat kerja haruslah berada dalam keadakan kemas dan pastikan tempat laluan terutama laluan kecemasan tidak terhalang dan sekiranya perlu ditanda. Penggunaan lantai juga penting dan pastikan lantai yang digunakan tidak licin. Pengunaan papan tanda juga penting dan penggunaannya mestilah tepat mengikut keperluan sepeti larangan merokok. Selain daripada udara. tahap pencahayaan yang cukup juga memainkan peranan yang penting bagi mengelakkan sebarang perkara yangtidak diingini berlaku. Sesebuah premis pejabat itu mestilah mempunyai alat pemadam api dan pastikan ia berfungsi dengan 192004      Halaman    20    . Setiap pejabat mestilah mempunyai stor dan pastikan stor berada dalam keadaan yang tersusun serta teratur.

Penggunaan Bahan Kimia dengan Selamat Sekiranya pejabat atau sesebuah organisasi itu terlibat atau menggunakan bahan kimia. Oelh yang demikian. 9. peralatan kecemasan juga hendaklah disediakan untuk kegunaan kecemasan sekiranya berlaku kemalangan.5. Tandakan tempat berkumpul sekiranya berlaku kecemasan dan pelan evakuasi semasa kecemasan hendaklah sentiasa dipaparkan. Alat pencuci mata dan tempat mandi kecemasan hendaklah disediakan sekiranya perlu.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  baik. Bekas bagi penggunaan bahan kimia juga hendaklah dilabelkan supaya tidak bertukar dengan bekas yang lain terutama sekali bekas makanan dan pastikan data keselematan penggunaan sesuatu bahan kimia disimpan untuk dijadikan rujukan.4. sarung tangan. Sewaktu menggunakan bahan kimia. pastikan bahan kimia yang merbahaya ditukan kepada bahan kimia yang lebih selamat. 9. Penggunaan Elektrik yang Selamat Setiap organisasi atau pejabat mempunyai pelbagai perkakasan elektrik bagi kegunaan pengoperasian. kaca mata keselamatan dan sebgainya. Lakukan latihan kebakaran dengan meminta bantuan daripada pihak bomba. pastikan aspek keselamatan diutamakan dengan menggunakan alat perlindungan keselamatan diri yang disyorkan seperti penutup mulut. setiap penggunaan sambungan litar 192004      Halaman    21    . Selain itu juga. Pastikan juga arahan bagi penggunaan sesuautu bahan kimia dibaca atau dirujuk terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Hos pemadam api juga mestilah disediakan dan ia hendaklah sentiada diperiksa bagi mengelakkan berlakunya kegagalan berfungsi.

6. Sebarang kerja-kerja pembaikan mestilah dilakukan oleh orang yang layak dan mahir. Pihak pengurusan juga hendaklah peka terhadap persekitaran di tempat kerja di mana pemasangan penghadang mesin hendaklah dibuat bagi mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. Sekiranya berlaku kerosakkan pada peralatan atau sambungan litar elektrik. pengubahsuaian atau pemeliharaan sesuatu mesin hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak tertentu sebelum dilakukan. Pastikan juga peralatan atau mesin yang digunakan berada dalam keadaan baik sebelum menggunakannya. jangan sesekali cuba untuk memperbaikinya sendiri. 9. 192004      Halaman    22    . Segala kerja-kerja pembaikan dan pengubahsuaian mestilah dilakukan oleh individu yang berkelayakan dan mahir. Penggunaan Alat Perkakas dengan Selamat Sebagai seorang pengurus dalam sesebuah pejabat.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  elektrik mestilah tidak melebihi had yang telah ditetapkan. Penggunaan alatan perlindungan keselamatan juga penting bagi mengurangkan risiko berlakunya kecederaan sewaktu bekerja. Kita mestilah menyediakan tenaga pekerja yang mahir bagi member tunjuk ajar kepada pekerja lain. Pastikan peralatan elektrik yang digunakan berada dalam keadaan yang baik dan tidak mengalami sebarang kerosakkan. Sebarang pembaik pulihan. kita mestilah bertanggungjawab dalam memberikan latihan kepada pekerja kita tentang penggunaan sesuatu perkakasan atau mesin dengan selamat.

Penggunaan Alat Perlindungan Keselamatan Diri yang Betul Sekiranya boleh. 192004      Halaman    23    . Pastikan juga alat keselamatan dipakai dengan betul dan kita mesti ingat bahaya penggunaan alat keselamatan diri hanyalah untuk mengurangakn risiko berlakunya kemalangan dan digunakan jika punca bahaya tersebut tidak dapat dikawal.7. elakkan dan hindarkan diri kita daripada segala punca bahaya yang boleh membawa kepada kemalangan sewaktu melakukan sesuautu kerja di pejabat anda.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  9. Pihak pengurusan juga haruslah menggantikan alat keselamatan yang telah rosak dengan peralatan yang baru. Kita juga hendaklah sentiasa menggunakan alat perlindungan keselamatan diri yang bersesuaian dengan tugas seharian kita dan pihak pengurusan juga mestilah tegas dalam peraturan penggunaannya. Alat perlindungan diri juga hendaklah dipelihara dan diperiksa setiap masa bagi memastikan ia dapat digunakan serta berfungsi dengan baik.

192004      Halaman    24    . motivasi kerja. kita hendaklah prihatin dan sentiasa memandang serius tentang aspek keselamtan di dalam pejabat kita. kepuasan kerja serta dapat mempengaruhi kualiti hidup seseorang individu serta masyarakat. aspek keselamatan memainkan peranan yang penting bagi sesebuah pejabat. setiap individu sama ada majikan ataupun pekerja memainkan peranan penting dalam aspek keselamatan di pejabat. Tahap keselamatan yang tinggi di dalam pejabata akan memberikan keyakian dan keselesaan kepada para pekerja untuk terus bekerja bagi meningkatkan prestasi pejabat. Ini kerana. pekerja merupakan asset penting bagi setiap organisasi atau pejabat. Aspek keselamatan di pejabat bukan sahaja untuk melindungi kebajikan para pekerja malahan penting bagi meningkatkan lagi produktiviti. Penutup dan Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. Aspek keselamatan di pejabat bukan sesuatu perkara yang boleh dipandang remeh kerana kegagalan sesebuah pejabat dalam menyediakan tahap keselamatan akan menyebabkan timbul masalah kepada sesebuah organisasi. Aspek keselamatan juga perlu dititik beratkan bagi mengurangkan risiko dan seterusnya mengelakkan daripada berlaku sesuatu kemalangan di samping menjaga kebajikan para pekerja untuk kepentingan semua pihak dalam organisasi atau pejabat. kerjasama majikan dan para pekerja dalam mewujudakan pejabat yang selamat amatlah penting. Ini kerana. Persekitran yang selamat juga akan member galakan dan dorongan serta motivasi yang tinggi kepada para pekerja dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada sesebuah organisasi.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  10. Oleh yang demikian. Sebagai seorang piahk pentadbir sesebuah pejabat. kualiti barangan atau perkhidmantan.

Surat Pekeliling Am Rahsia Bil. 3.4.3. 3. Pekeliling-Pekeliling Yang Berkaitan 2.1.1. Surat Pekeliling Am Bil. 4/1982 (Permohonan ruang pejabat sama ada dalam Bangunan Gunasama ataupun di Sewa Bangunan Swasta) 2. 1. 14 Tahun 1982.2.3. Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1975 (Keselamatan Jabatanjabatan Kerajaan ) 3. (Pelaksanaan Pejabat Pelan Terbuka) 2. 3. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 23 (Pengawal Keselamatan) Buku Arahan Keselamatan – Perkara 24 (Kuasa Pusat Pas dan Kad) 192004      Halaman    25    .Peraturan Yang Berkaitan 3. Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (semakan 1983) Akta Keselamatan Dalaman 1960 Peraturan Kecemasan (Kunci Asas) 1965 Akta Pendaftaran Nasional 1959 (Peraturan Pendaftaran Nasional 1960) 2. 1.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  11. Lampiran Bahagian Fizikal 1. penempatan dan pemindahan) 3. pembelian bangunan-bangunan kerajaan. 1. Arahan Tetap Sasaran Penting Buku Arahan Keselamatan – Perkara 20 (Kawasan Terperingkat) Buku Arahan Keselamatan – Perkara 21 (Cadangan pembinaan.1.3.5.4.pengubahsuaian.2. Peraturan . Undang-Undang Yang Berkaitan 1.2.

(Kerja-kerja percetakan yang dijalankan Berkanun). kegunaan.1. 1.2. MIS.(Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi selaras dengan Peruntukan-Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan 1986) 2.  3.1. 1 Tahun 1985. 1. Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta Audit 1957 Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53) Akta Agensi Anti Rasuah 1982 2. Arahan Jawatankuasa Keselamatan Pusat Sasaran Penting Bil. (Kawasan Yang Dilindungi dan Ordinan Tempat Yang Dilindungi 1959) 3. Surat Pekeliling Am Bil.9. Surat Bil. 24/86. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.kawalan dan keselamatan kelengkapan) 3. oleh Kementerian/Jabatan Kerajaan dan Badan-Badan 192004      Halaman    26    . 1. 2/87.Y.2. Surat Bil. 34/29 – (202) bertarikh 11/1163 daripada KDN.4. KPKK/308/A (2) bertarikh 7/9/79. Pekeliling-Pekeliling Yang Berkaitan 2.3.8. Undang-Undang Yang Berkaitan 1.   MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Buku Arahan Keselamatan – Perkara 28 (Cadangan pembelian.6. (mencetak Pas-Pas Keselamatan dan Kad-Kad Pengenalan Kementerian/Jabatan) 3. (Pembinaan Bangunan Berdekatan Dengan Sasaran Penting.7. Kawasan Larangan Dan Tempat Larangan) Bahagian Dokumen 1.

24/1986. Pekeliling Perkhidmatan Bil. Surat Pekeliling Am Bil. Surat Pekeliling Am Sulit Bil.   MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.6.  2.1 of 1962 (Security Vetting) 3. 1/1959 (Kod Perkataan – Peruntukan & Kawalan) 2. (Kerja-Kerja Percetakan Yang dijalankan oleh Kementerian/Jabatan Kerajaan dan Badan Berkanun. 1 Tahun 1972. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.Perkara 42-60 ( Pengurusan Dokumen Terperingkat. Confidential General Circular Memorandum No.1.) 2.4.7. Kawalan serta Penyelenggaraan maklumat-maklumat ukur dan geografi yang antara lainnya merangkumi peta-peta rasmi dan citraan penderiaan jauh).3. Memorandum Pekeliling Am Sulit Bil. Tanda Keselamatan dan Penyimpanan Perkara-Perkara Perperingkat) 3.3. 8 Tahun 1990 (Buku Arahan Keselamatan. (Keselamatan Rahsia-Rahsia Kerajaan Daripada Ancaman Penyuluhan Pengintipan) 2. Peraturan .4. Peringkat Keselamatan. 10/1985 (Merahsiakan Proses Tender) 3. 1 Tahun 1985 (Pernyataan Awam oleh Pegawai-Pegawai Awam) 3.3 Tahun 1985 (Hubungan Dengan Perwakilan Asing di Malaysia) 192004      Halaman    27    .2.Peraturan Yang Berkaitan 3. Surat Pekeliling Am Bil. 2.5. Buku Arahan Keselamatan .

3.1. Tapisan Keselamatan untuk perlantikan Panel Perundingan diantarapihak awam dan swasta. Peraturan – Peraturan Yang Berkaitan 1.10/5 bertarikh 2/5/79.4. 1. Bidang Utama : Latihan 1. Instruction on Positive Vetting Procedure. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 80-84 (Tapisan Keselamatan) Bahagian Perancangan. 6/1984 Surat Pekeliling Sulit Bil.2. 4.Peraturan Yang Berkaitan 4.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  4.2. 4/1966 Surat Pekeliling Am Sulit Bil.1. Latihan dan Naziran A. 4. 1/1967 Pekeliling Perbendahraan Bil. bidang Utama: Perancangan 1. Tapisan Keselamatan untuk memasuki perkhidmatan kerajaan JPA Sulit 376/Bhg.3. Peraturan . 3/1993 192004      Halaman    28    . Perakuan Jawatankuasa mengkaji semula peraturan keselamatan Pejabat Tahun 1982 (Para 21a) B.1. 1. 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pekeliling – Pekeliling Yang Berkaitan 1. 4.4.

2. C.17. Peraturan – Peraturan Yang Berkaitan 2. Peraturan –Peraturan Yang Berkaitan 2.1.2. Perakuan Jawatankuasa mengkaji semula Peraturan Keselamatan Pejabat 1982.1. (Para 12.3. Pekeliling – Pekeliling Yang Berkaitan 1.2. Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Gaji Sektor Awam bertarikh Oktober 1991. (Para 11. 11. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 88 2. dan 19b) 3. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 15 (Kewajipan dan Tanggungjawab Pegawai Keselamatan Kerajaan) 192004      Halaman    29    .18 dan 11. Perakuan Jawatankuasa Mengkaji Semula Peraturan Keselamatan Pejabat 1982 (Para 21b) 2. Surat Pekeliling Am Sulit Bil. Government security Officer: Terms of Reference – Ectract on Training of Deparmental Security Officers.19) 2.1. Bidang Utama : Naziran 1. 1 Tahun 1993 2.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  2.