P. 1
Pembelajaran Berasaskan Minda

Pembelajaran Berasaskan Minda

|Views: 1,739|Likes:
Published by hujanpagi2000

More info:

Published by: hujanpagi2000 on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

SYARAHAN UMUM

PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA DAN IMPLIKASINYA KEPADA PENDIDIKAN
oleh PROFESOR AMINAH AYOB Pada 22 September 2005, jam 9:30 pagi di Dewan Budaya, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

1 PENGENALAN 1.1 Decade of the Brain, 1990–1999 Syarahan ini dimulakan dengan mengatakan bahawa setiap orang secara semula jadi mempunyai kecerdasan atau intelligence yang tinggi, dan semua orang boleh berfikir dan belajar dengan baik. Yang berbeza ialah, sesetengah orang belajar dengan cepat, tetapi sesetengah orang belajar agak lambat; ada yang suka belajar dengan cara membaca, ada pula yang belajar melalui perbuatan; ada yang suka mendengar dan melihat, dan sebagainya. Kita boleh belajar semua perkara yang dikehendaki jika kita mahu dan sanggup mencuba. Walaupun memiliki kekurangan diri, kita masih boleh belajar. Proses tersebut mungkin memerlukan masa yang lebih panjang dan mungkin memerlukan bantuan khas, tetapi yang pasti kita boleh belajar. Inilah yang ingin dijelaskan – bahawa setiap orang boleh belajar kerana kita semua mempunyai otak yang tahu bagaimana untuk belajar dan berfikir. Otak kita secara semula jadi adalah bijaksana. 1.2 Teori-Teori Pembelajaran Bagi menerangkan proses pembelajaran, pelbagai teori telah dikemukakan oleh ahli psikologi sejak zaman Socrates dan 1

Plato. Syarahan ini akan mengimbas empat teori pembelajaran yang kerap dirujuk oleh para pendidik dan penyelidik sebelum ini, iaitu: • • • • Behaviurisme Kognitif Humanistik Konstruktivisme

Teori-teori pembelajaran yang pernah dipelajari seperti teori behaviurisme dan teori kognitif, yang juga disebut sebagai teori modenis, menyatakan bahawa ilmu pengetahuan terdiri daripada fakta yang nyata dan benar. Pemahaman tentang fakta itu adalah objektif dan tidak boleh diubah atau ditukar. Maka, pembelajaran tentang fakta itu hendaklah dilakukan secara didaktif dan objektif supaya fakta itu dapat dipindahkan kepada pelajar secara "bulat-bulat". Teori behaviurisme bersandarkan kepada perubahan tingkah laku (learning leads to a change in behaviour), iaitu pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku. Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang maka tingkah laku itu akan dikuasai secara automatik. Pavlov (1849–1936) yang menjalankan eksperimen menggunakan anjing, makanan dan loceng membuktikan bahawa apabila loceng dibunyikan, secara automatik anjing akan mengeluarkan air liur kerana makanan akan disajikan. Thorndike (1874–1949) pula mengemukakan Teori S-R atau Stimulus-Response Theory (teori pelaziman operan), yang mana rangsangan terlazim menghasilkan respons terlazim. Misalnya, kucing yang lapar "belajar" membuka sangkarnya (respons terlazim) untuk mendapatkan makanan yang dihidang di luar sangkar (stimulus terlazim). Thorndike percaya bahawa hubungan neural terbentuk antara stimulus dengan respons apabila respons adalah positif, dan pembelajaran berlaku apabila hubungan itu membentuk corak tingkah laku yang dikehendaki. Lanjutan daripada itu, Skinner (1904–1990) mengemukakan teori Contiguity of Feedback/Reinforcement, iaitu tingkah laku boleh dibentuk dengan memberi peneguhan secara positif atau negatif. Misalnya, pelajar diberi 2

ganjaran/pujian (peneguhan positif) apabila berjaya melakukan sesuatu seperti menghabiskan kerja rumah atau sebaliknya dihukum (peneguhan negatif) kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Teori ini tidak dapat menerangkan tentang proses pembelajaran dan proses pemikiran, ia hanya dapat menerangkan pembentukan tingkah laku melalui proses rote-learning. Teori kognitif memfokus kepada proses di sebalik tingkah laku yang ditunjukkan. Perubahan tingkah laku yang diperhati dijadikan sebagai petunjuk kepada apa yang mungkin berlaku dalam minda pelajar. Teori ini menerangkan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk yang bermakna dan mudah diingat oleh pelajar. Bermula dengan teori perkembangan kognitif Piaget (1926 dalam Good & Brophy, 1990) teori ini menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Gagne (1985) pula menerangkan terdapat tiga peringkat pemprosesan maklumat, iaitu daftar deria (sensory register) dalam ingatan aktif (working memory, WM), ingatan jangka pendek (short-term memory, STM) dan ingatan jangka panjang (long-term memory, LTM). Maklumat baru yang dipelajari akan didaftarkan dalam WM dan jika diperlukan buat sementara waktu, ia akan disimpan dalam STM. Selepas digunakan beberapa kali, maklumat ini menjadi kekal dan disimpan dalam LTM untuk tempoh masa yang lama. Apabila maklumat ini perlu diingat kembali, ia akan diaktifkan semula dan dibawa ke WM untuk digunakan. Menurut Gagne, maklumat dalam minda sentiasa diproses dan diadaptasikan apabila maklumat baru diterima dan proses ini dinamakan proses pembelajaran. Ausubel (1978) menyokong teori pembelajaran ini melalui kajiannya yang mendapati bahawa jika pembelajaran itu memberi kesan kepada pelajar, maka ia akan lebih mudah dipelajari, diingat dan dihubungkaitkan dengan skema sedia ada, serta lebih kekal dalam ingatan. Bidang kajian ini dinamakan Sains Kognitif. 3

Teori humanistik Rogers (1983) dan Bandura (1986) mencadangkan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses modeling atau meniru tingkah laku orang lain atau secara demonstrasi. Teori ini digambarkan dengan pepatah berikut:
A teacher's major contribution sometimes is not the subject taught but the model caught.

Demikianlah kita mempelajari banyak perkara dalam hidup, khususnya adat resam, budaya dan nilai masyarakat melalui ikutan daripada apa yang kita perhatikan dan interaksi dengan orang lain, misalnya ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan. Teori konstruktivisme (Driver & Bell, 1986; Driver, 1995; von Glaserfeld, 1995; Gergen, 1995; Appleton, 1997) menyatakan bahawa pelajar membina ilmu pengetahuan dan memberi makna kepada pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman sendiri melalui proses aktif yang berlaku dalam otak. Oleh itu, pengetahuan seseorang tentang sesuatu perkara bergantung pada persepsi, kepercayaan dan pengalamannya tentang perkara tersebut. Ahli konstruktivis percaya pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar secara tabula rasa, tetapi pelajar perlu membina pengetahuannya sendiri melalui pemahaman yang diperoleh daripada proses pembelajaran yang dialaminya. Dengan itu, pemahaman dan makna ilmu pengetahuan bergantung pada cara ia dibentuk dalam minda pelajar. Syarahan ini akan menerangkan bagaimana ilmu pengetahuan dibina dan diberi makna oleh pelajar berdasarkan hasil kajian neurosains dan sains kognitif, dan hasil penyelidikan penulis bersama-sama rakan seperjuangan serta pelajar-pelajar sarjana dan Ph.D. Sepanjang hampir 15 tahun, iaitu sejak 1990, penulis telah menjalankan hampir 45 buah kajian berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai peringkat dan subjek. Motivasi penulis untuk memusatkan kajian kepada aspek pembelajaran berasaskan minda telah bermula sejak beliau menjalankan penyelidikan Ph.D. Pada masa itu, penulis mengkaji bagaimana pelajar belajar antara satu sama lain dalam kumpulan dan bagaimana 4

Melalui kajian-kajian selanjutnya. malah mengabaikan dan menghukum proses-proses pembelajaran semula jadi otak. tidak menggalakkan pemikiran. yang akhirnya menghasilkan deconstruction dan reconstruction bagi membentuk pemahaman yang lebih bermakna. Pengajaran secara tradisional yang berpusatkan guru kerap kali menghalang pembelajaran. membuat keputusan dan sebagainya. menghakim. membanding. Selagi otak tidak dihalang daripada menjalankan proses-proses biasa. menghurai. Otak kita secara semula jadi dilahirkan untuk belajar dan menyimpan semua pengalaman pembelajaran yang pernah berlaku dalam diri kita. Persoalannya ialah: Bagaimanakah otak belajar? 5 . membeza. pembelajaran akan tetap berlaku dan setiap orang sentiasa belajar. misalnya menganalisis. menghubungkait. Setiap orang dilahirkan dengan otak yang berfungsi sebagai processor yang sangat berkuasa. Hal ini kerana terdapatnya aktiviti cabar-mencabar pengetahuan sedia ada (construction). Kita hanya perlu menyediakan persekitaran yang sesuai untuk mendorong proses pembelajaran itu berlaku dengan maksimum dan berkesan mengikut cara otak belajar. penulis telah membina pemahaman tentang bagaimana pembelajaran berlaku dan lebih penting lagi mengapa terlalu banyak perkara yang dipelajari (diajarkan) tidak "terpahat" dalam minda pelajar seperti yang sepatutnya. Teori pembelajaran berasaskan minda ini menyarankan bahawa proses pembelajaran berlaku mengikut cara otak berfungsi. Ia boleh memproses maklumat dalam pelbagai cara. menilai.hubungan serta interaksi sosial dalam kumpulan membantu pelajar membina pemahaman yang lebih kukuh. mensintesis. 2 PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA Pembelajaran berasaskan minda ialah satu teori pembelajaran yang diasaskan kepada struktur dan fungsi otak atau minda manusia.

Profesor Richard Davidson dari University of Wisconsin. Teknik ini. Jaringan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada otak Rajah 1b. Amerika Syarikat. kini kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana otak belajar. Profesor Davidson menyediakan elektrod untuk membuat neuroimaging Sumber: Davidson. apabila digunakan dengan pengimpas PET atau fMRI (Rajah 2a dan 2b).1 Kajian-Kajian Neurosains Sejak penemuan teknik non-intrusive yang membolehkan penyelidik mengkaji fungsi otak. menggunakan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada bahagian-bahagian otak semasa berfikir. Penyelidikan ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir (belajar) dengan menggunakan alat EEG (electroencephalography) dan pengimbas PET (positron emission tomography) atau pengimbas fMRI (functional magnetic resonance imaging).2. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller 6 . Rajah 1a. Rajah 1a dan 1b menunjukkan bagaimana seorang ahli neurologis. Pada masa ini terdapat dua bidang penyelidikan yang berbeza. R. Imej visual yang diperoleh akan menunjukkan bahagian-bahagian otak apabila seseorang itu melakukan sesuatu tugasan spesifik. Satu daripadanya ialah pemetaan minda atau mind mapping. dapat memberikan gambaran yang tepat tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir. Teknik ini dinamakan neuroimaging.

Rajah 2a. Imej fMRI dan PET daripada subjek selepas ditunjukkan gambar yang menyayat hati Sumber: Davidson. Imej ini menunjukkan pengaktifan telah berlaku pada amigdala selepas subjek ditunjukkan gambar yang menimbulkan emosi yang kuat. maka teori behaviurisme kini dianggap ketinggalan dan tidak lagi relevan. (2001) Kajian-kajian neurosains ini selanjutnya telah memberikan pemahaman baru tentang cara otak berfikir dan belajar. 7 . Dengan penemuan ini. Maklumat ini dapat membantu penyelidik mengenal pasti lokasi otak yang terlibat dalam proses pembelajaran. R. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller Rajah 3 menunjukkan imej daripada pengimbas fMRI dan PET. R. Rajah 3. Teknik neuroimaging menggunakan alat fMRI Sumber: Davidson. Profesor Davidson sedang menyediakan alat fMRI Rajah 2b. Kaedah pengajaran dan latihan bersifat behaviuris didapati tidak sesuai untuk memahami tentang proses pembelajaran.

terdiri daripada: • Talamus – pusat kawalan deria 8 . Struktur otak manusia Sumber: Diubah suai daripada http://www.2.jpg. Pangkal otak (dikenali juga sebagai Reptilian Brain) terdiri daripada: • Kerak dalam (pon dan sistem retikular) – mengawal proses hidup • Medula – mengawal fungsi bukan rela organ-organ utama. emosi dan ingatan.2 Struktur dan Fungsi Otak Manusia dalam Pembelajaran Otak tengah: Sistem limbik Otak luar: korteks dan neokorteks Pangkal otak Rajah 4. tidur dan jaga (arousal) • Serebelum – imbangan/pergerakan 2. dicapai pada 10 Julai 2005 Otak manusia dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut fungsinya seperti berikut: 1.sofiatopia. Otak bawah (sistem limbik) – kritikal untuk motivasi.org/ equiaeon/ibrain2.

jaga atau waspada. 3 TEORI OTAK 3. Teori Teliti • Pembelajaran hafalan Otak kanan/Hemisfera kanan • Rawak • Tidak teratur • Intuitif • Holistik • Pantas • Visual Roger Sperry • Kreatif • Dirangsang muzik otak kiri dan kanan oleh Rajah 5.1 Otak dan Pemikiran Pengetahuan tentang struktur otak dan fungsi otak telah menjana beberapa teori otak. rembesan hormon oleh kelenjar pituitari dan pusat keseronokan Amigdala – pusat keagresifan Hipokampus – lokasi pembentukan ingatan 3. Otak luar (korteks serebrum) – the thinking brain • Korteks – lokasi kecerdasan • Neokorteks – mengawal penglihatan. percakapan.• • • Hipotalamus – mengawal suhu badan.1 Otak kiri dan otak kanan Otak kiri/Hemisfera kiri • Logik dan analitik • Urutan • Linear • Rasional • Lambat •Rajah 5. aktiviti sistem saraf. pemikiran dan reka cipta. lapar/dahaga.1. iaitu otak luar. ia terdiri daripada beberapa bahagian (lobes) Deskripsi ini menunjukkan proses pembelajaran dan pemikiran memerlukan keseluruhan bahagian otak. Teori otak kiri dan kanan oleh Roger Sperry 9 . Antaranya adalah seperti berikut: 3. otak bawah (khususnya talamus dan hipotalamus) dan pangkal otak bagi mewujudkan keadaan sedia. pendengaran.

otak kiri akan meneliti seni kata lagu. Oleh itu. analitik. keseluruhan otak (kiri dan kanan) terlibat secara aktif dalam pembelajaran. muzik. subjektif. otak kanan adalah untuk pembelajaran holistik. Misalnya. warna. manakala otak kiri melakukan pembelajaran objektif dan akademik. perkara ini perlu diberi perhatian kerana ia berkait rapat dengan gaya belajar dan cara pelajar membina pemahaman. otak kiri menumpukan kepada maklumat atau fakta yang diperkatakan oleh pensyarah. matematik. bila kita mendengar lagu.1. Ada pelajar yang lebih suka melihat gambaran secara keseluruhan atau global-type of learner (Daniel & Aminah. Sebagai pendidik. Ringkasnya. estetik. Otak kanan pula mengawal aktiviti kreatif. Demikian juga.2 Teori otak Triune atau whole brain Teori otak Triune oleh Paul McLean ini menyatakan bahawa keseluruhan otak adalah terlibat dalam melaksanakan pembelajaran. tetapi kita menggunakan otak kanan untuk melihat corak pada wajah itu secara keseluruhan.Menurut De Porter dan Hernacki (1992). rima. pemikiran logik. apabila melihat wajah. manakala otak kanan memproses melodinya. 3. Setiap individu mempunyai cara tersendiri membina pemahaman dan setiap otak adalah unik yang membezakannya daripada individu lain. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah. visual. sesetengah orang melihat perkara kecil (remeh-temeh). 10 . kreatif dan berbentuk naluri. tetapi sesetengah orang melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan besar. Ada pelajar membina maklumat langkah demi langkah dan kaedah ini disebut sebagai linear-type of learner. irama. gambar serta pemikiran metaforikal yang boleh menggambarkan analogi dan metafora. corak dan pola. Dalam kuliah. otak kiri mengawal proses pembelajaran bahasa. Otak bawah atau sistem limbik pula menerapkan elemen emosi dalam pembelajaran. kita tidak mengimbas wajah tersebut dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan dalam bentuk linear. contohnya. linear dan hafalan. manakala otak kanan meneliti bagaimana maklumat itu diperkatakan. Secara langsung atau tidak langsung. 2002).

Ornstein (1997) mendapati jika satu hemisfera otak yang lemah digalakkan bekerjasama dengan otak di hemisfera yang lebih kuat.apabila perkataan digabungkan dengan muzik atau gambar. sudah tiba masanya penekanan diberikan terhadap keupayaan keseluruhan otak sebagai ukuran kebolehan pelajar. termasuk sistem limbik secara maksimum. atau apabila perkataan dikeluarkan dengan emosi. Model ini membantu kita memahami kepelbagaian gaya belajar seseorang pelajar. Ia penting sebagai asas untuk guru merancang dan menyampaikan pengajaran dengan berkesan kepada pelajar yang mempunyai keupayaan belajar yang pelbagai. Empat kuadran ini adalah: A: B: C: D: Logik-analitikal Teratur Sensitif Holistik Menurut Herrmann.3 Empat kuadran berfikir Model empat kuadran berfikir (model Herrmann. empat kuadran ini mewakili empat struktur berfikir dalam otak (lihat Rajah 6). Dapatan ini sangat penting kerana di Malaysia. ia akan lebih mudah diingati atau dipelajari. 1995) menyarankan penggunaan keseluruhan otak. Kini. kedua-dua hemisfera otak ini menyumbang kepada proses pemikiran dan dengan cara yang berbeza. 11 . 3. Walaupun individu mempunyai kecenderungan kognitif terhadap kuadran tertentu. guru lebih memberi penekanan terhadap pembelajaran fakta (otak kiri sahaja) dan kurang memberi perhatian kepada perkembangan kreativiti dan estetika (otak kanan). Demikianlah orang yang cerdas biasanya menggunakan keseluruhan otak untuk berfikir atau disebut juga sebagai whole brain thinking. maka hasilnya memberikan prestasi yang lebih baik.1.

dicapai pada 7 Februari 2005 • • Pembelajaran luar (kuadran A): belajar melalui pengajaran oleh orang lain seperti guru dan pensyarah. • 12 Proses berfikir otak kanan Proses berfikir otak kiri .Berdasarkan Rajah 6. Pembelajaran dalaman (kuadran D): belajar secara holistik melalui intuitif. celik akal. Pembelajaran interaktif (kuadran C): belajar melalui perbincangan. Model empat kuadran berfikir Herrmann Sumber: Diubah suai daripada Theories of Brain Organisation.htm. empat gaya belajar telah dikenal pasti seperti berikut: Kuadran A Kuadran C Proses berfikir mod serebrum Logik Analitik Berasas fakta Kuantitatif Holistik Intuitif Bersepadu Sintesis Tersusun Berturutan Terancang Terperinci Interpersonal Berasas perasaan Kinestetik Beremosi Kuadran B Proses berfikir mod limbik Kuadran D Rajah 6. gagal dan mencuba lagi sehingga berjaya. http://www. aktiviti hands-on dan eksperimen berasaskan deria yang mana pelajar boleh mencuba. visual dan sintesis data.net/Creative/brain/ herrmann.kheper.

menelaah pelajaran. delta dan teta (lihat Rajah 7). tenang dan jaga. misalnya gelombang alfa.4 Teori empat jenis gelombang otak Kajian neurosains mendapati otak menghantar maklumat semasa pembelajaran melalui jarak gelombang (frekuensi) yang boleh diukur pada alat EEG. Alfa (α) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan rehat. mengikut arahan dan berlatih secara berulang kali untuk memastikan penguasaan kemahiran. beta.s. mereka tidak akan merasa selesa ketika belajar. 3. perkembangan gaya belajar yang lain tidak akan berlaku. Empat jenis gelombang otak yang dikesan dalam pelbagai aktiviti manusia Sumber: Diubah suai daripada Rose dan Nicholl (1997). jika guru menggunakan kaedah yang tidak selari dengan gaya belajar pelajar. Menurut Felder (1996: 18). jika guru hanya menggunakan kaedah yang sama dengan gaya belajar pelajar.• Pembelajaran prosedur (kuadran B): belajar secara langkah demi langkah. menumpu perhatian dan terlibat dalam sesuatu tugasan. Sebaliknya. m. di kala hampir tertidur.1. 42 13 . • • • Rajah 7. Teta (θ) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan separuh sedar. Beta (β) – gelombang otak ini berlaku semasa otak sedang sibuk berfikir. • Delta (δ) – gelombang otak ini berlaku semasa tidur nyenyak.

otak lebih bersedia untuk menerima pembelajaran. Penyelidikan tentang pemikiran separa sedar yang berlaku di kalangan pelajar sekolah semasa penulisan esei Bahasa Melayu menunjukkan bahawa mereka sangat kerap menggunakan otak separa sedar untuk memikirkan cerita yang hendak ditulis (Suppiah. 4 OTAK DAN PEMBELAJARAN 4.Kajian gelombang otak menunjukkan gelombang alfa merupakan keadaan yang paling sesuai untuk menggalakkan proses pembelajaran berlaku. Idea untuk menulis esei hanya dapat dikeluarkan apabila pelajar berada dalam keadaan yang bersedia dan selesa di dalam kelas. Dalam keadaan ini. Manakala dalam keadaan beta. keupayaan keseluruhan otak dalam melaksanakan pembelajaran dan pemikiran. Terdapat empat bahagian penyelidikan yang telah menyumbang maklumat penting 14 . Hasil kajian inilah yang memberi inspirasi dan idea untuk penulis berbincang dan mengkonsepsikan pembelajaran berasaskan minda. Kesimpulannya. kepelbagaian gaya belajar atau kecenderungan kognitif individu serta peringkat gelombang otak yang sesuai untuk pembelajaran berlaku dengan baik.1 Bagaimana Pembelajaran Berlaku? Bagaimana Otak Belajar? Inilah persoalan yang ingin ditumpukan dalam syarahan ini. ingatan dan pemikiran sedar. otak terlalu sibuk menumpukan perhatian dan tiada ruang untuk imbasan intuisi. peranan otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. 2003). teori otak yang telah dibincangkan memberi pemahaman kepada kita tentang lokasi pembelajaran yang berlaku pada otak manusia. Bagaimanakah proses pembelajaran berlaku dalam minda atau otak kita? Kajian-kajian terbaru dalam bidang neurosains telah banyak dijalankan bagi mengenal pasti proses-proses neurologi yang terlibat dalam pembelajaran. Penulis mendapati tahap kesedaran yang selesa dapat membina pemahaman dan ingatan yang lebih mantap.

edu/rcoctlc/brain_theory.1 Sel neuron dan sinaps Ahli neurosains menganggarkan terdapat ±100 bilion sel neuron dalam otak manusia dan setiap satu boleh membina ±10. (b) cara ingatan disimpan. Rajah 8. California State University (DP CSU). 4. (c) cara ingatan digunakan. Sel neuron. Pergerakan impuls atau mesej berlaku seumpama litar elektrik (Lynch. dicapai pada 10 Februari 2005 15 .untuk kita fahami bagaimana pembelajaran berlaku. membolehkan maklumat yang diterima daripada deria-deria dipindahkan dari satu sel neuron ke satu sel neuron yang lain dan membentuk rangkaian atau jaringan sinaps (Rajah 9) yang "menyimpan" maklumat tersebut. iaitu (a) proses elektrokimia yang terlibat dalam penghantaran mesej. dendrit dan sinaps Sumber: http://spot.2.000 hubungan atau jalinan dengan neuron-neuron lain [Department of Psychology. dan (d) pengaruh emosi dalam pembelajaran dan ingatan.2 Struktur Otak Manusia 4. 1999].html.pcc. 1999).

2 Proses penghantaran mesej/maklumat dan pembentukan perhubungan (sinaps) Satu sel neuron boleh menerima beribu-ribu mesej pada sesuatu masa.co. Rajah 10. Mesej-mesej ini dibawa melalui pergerakan bahan kimia larut yang dikenali sebagai neurotransmiter yang bergerak melalui ruang pada sinaps antara akson satu sel neuron dengan dendrit sel neuron lain (lihat Rajah 10).unis.uk/index2.Rajah 9.htm. dicapai pada 10 Februari 2005 16 .html. Jaringan sinaps antara sel neuron Sumber: http://ghj-associates. 1999).org/UNIScienceNet/ BrainsNS_frameset. Pembentukan sinaps dan neurotransmiter Sumber: http://www. terdapat ±100 jenis neurotransmiter yang bertindak balas (DP CSU.2. Pada satu-satu masa. dicapai pada 10 Februari 2005 4.

Penyelidikan neurologi ini sangat penting bagi menerangkan bagaimana otak belajar.Apabila hubungan terbentuk di antara sel neuron. perubahan pada struktur dalaman neuron terutama pada kawasan sinaps. dan penambahan sinaps di antara neuron. Ahli neurologis menyarankan bahawa terdapat banyak maklumat yang diproses oleh otak. 1996). iaitu: i. 53 Struktur memori manusia sentiasa berubah-ubah kerana ia perlu disesuaikan dengan pembelajaran baru. Rajah 11. Gambaran struktur memori selepas pembelajaran Sumber: Haberlandt (1999). dua perubahan berlaku pada otak akibat pembelajaran. Sifat ini dinamakan plasticity. Menurut Drubach (2000). bukan sahaja pada tahap sedar.s. m. tetapi juga pada tahap separa sedar dan kita hanya sedar apabila impaknya dirasai setelah ia mencapai suatu tahap tertentu (Kandel. ii. Kajian ini menyumbang kepada pengetahuan tentang cara otak memproses maklumat dan 17 . Kihlstrom. satu ruang kecil pada minda akan menjadi tapak kepada maklumat yang dipelajari dan maklumat ini akhirnya menjadi memori. Rajah 11 menunjukkan gambaran struktur memori selepas proses pembelajaran. 1995.

1995.2. 1998). dan tingkah laku guru yang memberangsangkan akan menghasilkan pemahaman dalam minda pelajar (secara tidak sedar) dan pengalaman pembelajaran yang menggalakkan terhadap sekolah. tetapi disimpan secara tersebar pada bahagian yang khusus dan 18 . The evidence of substantial 'learning' occuring at preconscious or subconscious levels. Pembelajaran begini jarang sampai pada tahap sedar dan tahap pengetahuan eksplisit. gembira dan kerjasama dalam kelas. rakan-rakan dan subjek yang dipelajari. Misalnya. Bertentangan dengan teori-teori awal yang menyebut bahawa ingatan "dikeluar dan disimpan". 4. guru. Hanya maklumat yang mempunyai impak yang bermakna dan mempunyai hubungan emosi sahaja akan disimpan dalam ingatan jangka panjang (memori). lebih cepat ingatan itu dapat dikesan dan diaktifkan (Kupfermann & Kandel. dan tahap sedar atau separa sedar dalam pembelajaran. as well as different understandings of effective learning. 1995).peranan emosi. bukti kajian neuropsikologi menunjukkan bahawa ingatan tidak disimpan kekal pada sesuatu bahagian otak untuk dikeluarkan. pelajar boleh dipengaruhi (secara tidak sedar) oleh kiu-kiu dari persekitarannya yang menghasilkan perasaan atau emosi sensitif yang menyebabkan beliau membina interpretasi tertentu tentang pembelajaran tersebut. perasaan.3 Ingatan: Bagaimana ia disimpan dan dikeluarkan? Hipokampus di otak bawah (sistem limbik) merupakan tempat penyimpanan maklumat sebelum diproses semula dan dipindahkan ke bahagian otak yang lain untuk disimpan sebagai ingatan jangka panjang. Lebih bermakna dan beremosi maklumat itu. suasana ceria. Menurut Crebbin (2000: 7). semasa pembelajaran. supports alternative explanations about how students learn the 'hidden curriculum'. Pembelajaran dan interpretasi maklumat dikatakan boleh berlaku semasa persepsi separa sedar dan tanpa pengetahuan sedar (Koch. Dengan perkataan lain. Haberlandt. pengkonsepan dan pemikiran.

rajah tulang ikan. Apabila mengingat semula. carta urutan.dihubungi melalui jaringan dan rangkaian. Kemampuan ingatan yang dikesan oleh otak bergantung pada darjah huraian dan kompleksiti makna yang diberikan semasa perhubungan itu dibentuk (Haberlandt. carta pai dan sebagainya (lihat Rajah 12). misalnya Buzan (1984) mencadangkan kaedah peta minda.4 Otak dan hafalan Hafalan penting untuk memindahkan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. perbuatan dan mimik muka serta tingkah laku orang dewasa. 2003). Namun. Malah. 1996). Dengan cara ini. Proses ini meningkatkan kekuatan sinaps yang berlaku sepanjang masa (Diamond. pelbagai strategi dicadangkan. maklumat yang selalu "diingat" berulang-ulang boleh mengukuhkan hubungan atau jaringan sinaps. 1998). rajah pohon. perkataan. Parry dan Gregory (1998) mencadangkan penggunaan graphic organizers seperti roda matahari. cerita.2. ini tidak bermakna bahawa setiap kali mengeluarkan atau mengingat semula maklumat memerlukan proses yang sama seperti pengalaman pertama. Murid-murid sekolah rendah perlu menghafal 19 . peta konsep. menghafal boleh mengukuhkan hubungan di antara dendrit pada neuron. rajah Venn. maklumat itu akan diaktifkan melalui proses pengaktifan semula dan salinan semula yang kompleks. Mereka menghafal lagu-lagu. matriks membuat keputusan. 4. dan menyebut kuat supaya melibatkan deria pendengaran dan vokal. Kanak-kanak belajar dengan cara menghafal. Hafalan ialah proses mengulang-ulang pembelajaran yang melibatkan: • • • berfikir tentang maklumat tersebut. sekali gus mengekalkan sinaps yang terbentuk. Untuk membantu ingatan. iaitu laluan pembelajaran yang ditentukan oleh struktur protein pada sinaps-sinaps (Flanagan. menulis.

Sabaria. Norazlinda. 2004. Dalam kajian yang dilakukan (Ahmad Faizal. 2003. Abdul Aziz. Ada yang boleh menghafal 40 buah karangan untuk peperiksaan dan ramai yang boleh menghafaz 30 juzuk al-Quran. 2001. 2005a. Pelbagai jenis kaedah membantu ingatan sifir. Demikianlah kuasa minda kita yang amat besar. Pelajar-pelajar di Malaysia bijak menghafal. Ada yang boleh bercakap dalam lebih daripada tiga hingga empat bahasa/dialek. Aminah et al..Peta minda Roda matahari Tulang ikan Carta keputusan Carta alir Bulatan Rajah pohon Rajah Venn Rajah 12.. 2000. Aminah et al. Rukun Negara. nama-nama negeri/negara. 2003. 20 . tarikh-tarikh penting dalam sejarah dan sebagainya.

and physical well being. 5 OTAK DAN EMOSI 5. emosi memainkan peranan yang sangat penting. didapati kaedah pengajaran aktif yang melibatkan deria adalah lebih berkesan dalam membantu pelajar mengingat fakta dan isi pelajaran. ia masih memerlukan beberapa maklumat sensori-emosi untuk disepadukan – bermakna semua mesej mesti digabungkan dengan emosi sebelum dibina hubungan atau rangkaian untuk "disimpan". bimbang dan trauma apabila mengingat semula peristiwa tersebut tetapi tidak tahu mengapa. badan dan perasaan. emotions. Emosi membantu kita memfokus kepada alasan dan logik. neurotransmiter (seperti epinefrina. Misalnya. tidak mengetahui bahawa dia berasa sedih. Dalam pembelajaran. seratonin dan dopamin) berfungsi sebagai pengikat yang melekatkan emosi kepada maklumat yang disimpan. namun bagi 21 . Kebiasaannya proses ini berlaku pada tahap tanpa sedar atau separa sedar. Walaupun tingkah laku itu paling kecil. attitudes. Dalam proses penghantaran mesej daripada deria. Pada pandangan kita. integrasi emosi akan berlaku. seseorang yang mempunyai pengalaman pahit (seperti bencana. perhitungan dan perasaan. Dalam penghantaran signal/maklumat ini. tindakan itu seperti tidak logik atau tidak rasional.Shamshun Nisa. Menurut Jensen (2000: 200).1 Pengaruh Emosi dalam Pembelajaran dan Ingatan Teori pembelajaran behaviuris dan kognitif ditolak kerana tidak menghubungkan otak. sehingga pelajar itu sendiri tidak menyedari bahawa mesej tersebut telah tertanam dengan sesuatu emosi tertentu dan tidak boleh diakses dengan cara eksplisit lagi. kemalangan atau kematian). Tidak ada tingkah laku yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Brain-based learning advocates that we address these multiple variables more often and more comprehensively. All learning involves our body. 2005). sayu.

. Saya tak tahu macam mana nak belajar. 1995). tindakan seumpama itu mempunyai makna tertentu. Implikasi dan tindakan guru menyebabkan murid mengalami tekanan emosi yang sangat tinggi dan ini boleh menghalang atau membantutkan 22 . Saya tidak berminat belajar…Saya tidak yakin akan lulus SPM nanti. Bahagian dalam otak yang mengawal emosi. Kalau saya gagal pun saya boleh kerja dan dapat duit sendiri. Maklumlah kami kelas SKK dan tercorot…semua guru malas mengajar kami.orang tersebut. Nak buat macam mana … itu saja yang saya mampu capai. didapati sebanyak 42 peratus murid-murid yang lemah (di 10 buah sekolah kebangsaan) mempunyai perspektif negatif terhadap guru mereka. 1976). Saya tak minat dan tak ada orang nak bantu saya kalau saya tak tahu nak buat kerja rumah. Pelajar B: Pelajar C: Pelajar D: Dalam kajian tentang punca kegagalan pelajar dalam pelajaran (Aminah et al. Kajian oleh Aminah et al. Emosi boleh diukur menggunakan emotional quotient (EQ) (Coleman. Ikuti contoh dalam temu bual ini: Pelajar A: Ramai guru yang benci kelas kami… Cikgu macam tak kisah dekat kami… Memang mereka benci sangat dengan kelas kami. khususnya perasaan "takut" ialah amigdala (LeDoux. Kami bodoh dan jahat. sampai mati pun tak akan boleh lulus periksa… cikgu mengajar sikit-sikit saja. 9 peratus mengatakan guru mereka selalu garang. 2005b). Kelas kami dianggap sampah oleh sesetengah guru. Dari sekolah rendah dulu pun saya memang selalu gagal. 1996) dan perasaan "benci" ialah ganglia basal (Rozin. (2005b) dan Mohd Yusof (2000) tentang kegagalan dalam pendidikan mendapati ramai guru yang tidak memberikan perhatian terhadap perasaan pelajar. 68 peratus mengatakan guru kadangkala garang dan hanya 23 peratus mengatakan guru tidak garang. kami semua dianggap tak akan boleh lulus.

benci. 2. cemburu. kecewa. marah dan sedih. begitu juga konsep "sekolah" atau "matematik" mempunyai makna berlainan kepada individu/pelajar yang berlainan – misalnya matematik susah. neurotransmiter seratonin dirembeskan untuk melekatkan sinaps yang dibina semasa pembelajaran. iaitu gembira. takut. tetapi berlaku sepanjang masa. Guru seharusnya faham bahawa minat dan motivasi belajar hanya boleh dicetuskan dalam suasana pembelajaran yang selesa dan pergaulan yang sihat. terkejut. Pembelajaran dijalinkan melalui sinaps yang diselaputi neurotransmiter emosi. berminat dan sebagainya.pembelajaran. merentasi masa dan melalui proses pembinaan yang kompleks. Empat elemen utama emosi dalam pembelajaran yang diperoleh daripada kajian neurosains adalah seperti berikut: 1. misalnya perasaan bimbang. sentiasa bergabung dengan pengalaman dan perasaan. menjadikan maklumat itu mengandungi emosi. 3. Pembelajaran tidak berlaku dalam satu proses sahaja. Dalam keadaan ini. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap mesej/maklumat yang diterima bergantung pada pengalaman dan cara maklumat itu diterima. Perasaan adalah respons terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. optimistik. 23 . matematik senang dan sebagainya). Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap sesuatu maklumat bergantung pada skop sosial budaya dan interpretasi individu terhadap maklumat tersebut (misalnya istilah "merdeka" difahami dengan cara berlainan oleh individu yang berlainan. sinis. Terdapat enam kategori emosi pada manusia.

in that context. persepsi dan penilaian emosinya pada ketika itu. Kenyataan ini disokong kuat oleh kajian tentang gaya pembelajaran. Makna yang diberikan oleh individu kepada sesuatu maklumat yang diterima dipengaruhi oleh elemenelemen tanpa sedar atau separa sedar. Menurut Marton et al. Each person's experiences and understandings about learning and knowledge.4. Biasanya pengetahuan tasit (tersirat) ini mempengaruhi makna yang diberikan oleh individu tersebut kepada pengetahuan yang sedang dipelajari. has a very strong impact on how they approach their academic learning. Pembelajaran tidak boleh dipisahkan daripada emosi. (2001). kepercayaan atau pemikiran yang telah terpahat dalam minda mereka daripada latar belakang budaya dan cara hidup mereka. persekitaran atau latar ketika itu. menyebabkan pelajar itu benci berada di kalangan golongan ini dan sekali gus benci mempelajari bahasa Inggeris. 5. (1993). Misalnya. pandangan bahawa pengetahuan itu berada pada guru dan dipindahkan daripada guru kepada 24 . pengalaman lama. efikasi akademik dan kepercayaan epistemologi tentang sesuatu pengetahuan. Misalnya. perkara penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah kepercayaan tentang sifat pengetahuan itu sendiri. and of themselves as learners.2 Pandangan Tentang Diri Sendiri Pengalaman seseorang dan pemahamannya tentang pembelajaran dan pengetahuan serta pemahaman tentang dirinya sendiri sebagai pelajar mempunyai kesan terhadap cara mereka mendekati pembelajaran akademik. Akerlind dan Jenkins (1998). Menurut Crebbin (2000: 5). tanggapan "prejudis" terhadap orang Inggeris. Aminah et al. menyebabkan pelajar tidak mahu belajar bahasa Inggeris atau kerana benci melihat gaya sombong seseorang yang fasih bertutur bahasa Inggeris. (2000) dan Aminah et al. Ini termasuklah responsnya terhadap kiu dan konteks.

Pembelajaran berasaskan naluri melibatkan kombinasi otak-hati dan bersifat emosional. Mereka gemar meminta nota daripada pensyarah dan masuk ke bilik kuliah untuk menyalin nota. iaitu pelajar meletakkan dirinya sebagai penerima maklumat.. menggemblengkan semua jenis kecerdasan dan menggunakan keseluruhan otak supaya mudah diterima oleh semua jenis pelajar. 5. Naluri merupakan tingkah laku semula jadi. Mereka tidak pernah terlintas untuk mencabar ilmu itu atau mencari sumber-sumber lain untuk menyangkal atau menyokong ilmu tersebut. Malah pelajar-pelajar di universiti juga mempunyai pandangan seumpama itu. tetapi wujud sejak lahir dan tersirat dalam genetik kita. 2000). kerana emosi mengukuhkan memori yang disimpan.3 Naluri Naluri bermakna rasa hati atau gerak hati. Pembelajaran ini melibatkan: • • • • pengaktifan otak emosi (sistem limbik). bukan dipelajari. 25 . jiwa orang yang dikuasai perasaan dan sebagainya. Kajian penulis menunjukkan jika pelajar mempunyai pandangan bahawa belajar adalah untuk lebih mengetahui atau memahami tentang sesuatu perkara. dan berlaku dalam suasana tenang supaya sinaps mudah terbentuk. Pembelajaran jenis ini sangat kukuh dan kekal lama.pelajar adalah konsisten dengan gaya pembelajaran pasif. mensinkronikan aktiviti otak kiri dan kanan. Biasanya pengajaran oleh kumpulan sesat sangat mudah mempengaruhi jiwa orang yang kecewa. Biasanya wujud kecenderungan bagi individu mempunyai tabiat atau kelakuan yang tidak sama dengan orang lain. maka dia akan belajar dengan cara aktif untuk meningkatkan pengetahuannya (Aminah et al.

kaki ponteng. Learning is a 'personal'. pembuli. iaitu: 1. Otak boleh menjalankan beberapa aktiviti serentak. Sumbangan penyelidikan ini telah mendorong penulis menerokai elemen-elemen baru dalam menangani masalah pelajar. melihat kembali kelemahan dan kelebihan diri sendiri. oleh itu gunakan pelbagai rangsangan dalam pengajaran. (2000). guru atau pensyarah disarankan menggunakan prinsip pembelajaran berasaskan minda dalam pengajaran mereka. Kajian tersebut menggunakan program intervensi yang cukup halus mesejnya bagi menarik pelajar supaya sedar bahawa mereka mempunyai perasaan kasih sayang. emotionally embedded process. suka mencuri dan sebagainya) dapat dipulihkan. menyesali perbuatan dan kesilapan lepas. Pembelajaran perlu melibatkan keseluruhan proses fisiologi. Hasil kajian ini sangat menggalakkan kerana lebih daripada 50 peratus pelajar yang dikategorikan "bermasalah disiplin" (seperti samseng. menurut Crebbin (2000: 5). Misalnya dalam kajian oleh Aminah et al. 26 . Oleh itu. Caine dan Caine (1994) menyenaraikan 12 prinsip utama. sama ada ilmu yang diterjemah itu rasional dan logikal. pengalaman sebelum dan pengaruh-pengaruh lain. 2. mempunyai keberuntungan diri. in which tacit (conscious or subconscious) knowledge have the potential to impact on the multiple ways in which the students interpret information without any conscious awareness. Oleh itu. atau dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang membina ilmu itu mengikut interpretasinya terhadap pengalaman sedia. dan kemudian merancang untuk masa depan yang positif dan optimistik.Pembelajaran berasaskan minda menerangkan pentingnya individu sebagai pelajar dan individu sebagai penterjemah makna dan pembuat keputusan dalam proses pembelajaran. konsep humanistik telah digunakan untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor.

Kebanyakan guru atau pensyarah masih percaya bahawa pelajar hanya belajar apa yang diajarkan sahaja. 4. 6. 8. Pemahaman berlaku apabila pola/corak dapat dibentuk. malah mengabaikan atau menghukum minda yang mahu berfikir secara kreatif. Pembelajaran melibatkan penumpuan perhatian kepada persekitaran periferal. Emosi penting dalam membentuk pola/corak. Sebaliknya. tetapi apa yang diajar kerap kali pula dikatakan oleh pelajar tidak dapat menimbulkan keterujaan mereka untuk belajar. 12. 27 . Pemahaman terbentuk jika fakta tersimpan dalam ingatan spatial.3. 11. 7. Manakala pembelajaran secara tradisional kerap kali menghalang pemerolehan pemahaman yang baik dan mendalam. Pembelajaran boleh diperkukuh melalui cabaran dan dihalang melalui ugutan. Mencari pengertian atau pemahaman adalah keinginan semula jadi manusia. penyertaan dan penglibatan dalam persekitaran sebenar akan membolehkan pelajar mencuba perkara baru dengan selesa dan penuh minat. Pembelajaran melibatkan proses-proses sedar dan tanpa sedar. tidak menggalakkan perkembangan dan pembinaan konsep-konsep secara bermakna. Pendidik mestilah sentiasa sedar bahawa memberi syarahan bukan cara yang terbaik untuk pembelajaran maksimum. Emosi juga patut diberi perhatian. iaitu hafalan dan spatial. 10. Terdapat dua jenis ingatan. Otak boleh memproses keseluruhan dan sebahagian maklumat secara serentak. 9. 5. Setiap otak adalah unik dan setiap individu adalah berlainan.

Persembahan visual semasa pengajaran sudah pasti menarik perhatian pelajar. jika persembahan itu mengandungi gambar. 2000). cahaya.5. Mata kita boleh menerima atau mendaftar 36. Multimedia dan hipermedia – sebagai bahan periferal. objek. multimedia dan hipermedia adalah sangat berkesan untuk menarik perhatian kepada proses pembelajaran. Warna. iaitu: 1. maka faktor persekitaran ini tentulah amat penting. Bayangkan. tidak menggalakkan pembelajaran. khususnya di sekolah. dengan maklumat yang begitu banyak. grafik dan filem/video yang bergerak. justeru menghasilkan pembelajaran dan ingatan. Pembelajaran kontekstual adalah cara paling efektif untuk membina pemahaman. Warna yang suram dan tidak menarik perhatian umpamanya.000 mesej visual sejam.4 Persekitaran untuk Pembelajaran Optimum Faktor kritikal dalam proses pembelajaran ialah persekitaran yang kaya. maka ia akan lebih merangsang maklumat agar diserap ke dalam otak. Tambahan pula. Kajian Shamshun Nisa (2005) menggunakan hipermedia sebagai bahan rangsangan pembelajaran mendapati proses pembelajaran berlaku lebih pantas dan pelajar lebih gemar kepada pembelajaran berbentuk visual seperti multimedia atau hipermedia berbanding teks dan verbal. yang biasanya tidak dipentingkan dalam sistem pendidikan kita. 2. Persekitaran yang paling baik ialah persekitaran sebenar (dalam konteks/latar sebenar). 28 . pergerakan. Terdapat empat jenis persekitaran yang dapat membantu pembelajaran optimum. Persekitaran visual – Sebanyak 80 hingga 90 peratus maklumat yang diserap oleh otak adalah dalam bentuk visual (Jensen. bentuk dan kegelapan menjadi asas yang mempengaruhi perhatian pelajar.

Kebanyakan sekolah di Pulau Pinang terutamanya. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi pelajar terbentuk disebabkan oleh latar belakang keluarga dan sosial pelajar. Umpamanya. Cara kita mendidik anak-anak sangat penting dalam menentukan personaliti dan sikapnya terhadap semua aktiviti hidupnya. Darjah kebisingan yang boleh diterima oleh kita bergantung pada toleransi kita sendiri. termasuk pembelajaran. Kesan persekitaran periferal – merancang persekitaran periferal yang sesuai adalah penting bagi mendapatkan perhatian dan tumpuan pelajar terhadap sesuatu pelajaran. selesa dan ceria. jurang status ekonomi. Pelajar yang mempunyai sikap yang positif melihat pembelajaran dengan cara yang lebih terbuka berbanding pelajar yang berpandangan negatif. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi kendiri pelajar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembelajarannya. 4. didiklah anakanak dengan cara yang positif dan kasih sayang supaya mereka membesar dengan perasaan selamat dan sikap yang menyenangkan. Manakala bunyi bising akan merencatkan pembelajaran.3. 29 . keselamatan emosi. dan ini membantu maklumat diserap oleh otak. kepercayaan agama dan etika. demikian juga hari yang sejuk. 6 OTAK DAN SIKAP Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ialah sosiobudaya. Cuaca juga memainkan peranan yang penting. Dari segi prinsip pembelajaran berasaskan minda. suasana ini tidak menggalakkan pembelajaran maksimum. dan faktor biologi. terletak di tepi jalan raya dan dalam bandar. hari yang panas. Muzik atau bising – kajian telah menunjukkan bahawa muzik boleh merangsangkan pembelajaran kerana muzik boleh melahirkan rasa suka. Oleh itu. sukar untuk menarik perhatian pelajar.

however.msu. Pembentukan perhubungan (sinaps) di antara neuron berlaku secara berganda dari umur satu hingga tiga tahun. they have evidence that reading is one of the experiences that actually influences the way young brains develop. Today. tiga tahun pertama pembesaran kanak-kanak amat kritikal. kanak-kanak boleh belajar dengan cepat dan mudah menghafal maklumat walaupun tidak difahami. Pertambahan bilangan sel otak berlaku sehingga kanak-kanak berumur tiga tahun. USA (2002)] menegaskan bahawa: Scientists have long believed that reading with children creates a context in which learning can occur. Shore (1997) [dalam Parenting Information Organization. Pembentukan sinaps dalam otak kanak-kanak Sumber: Diubah suai daripada http://www. dicapai pada 7 Februari 2005 30 . dan tiga hingga enam tahun. the way the brain's circuit is wired.7 PERKEMBANGAN OTAK KANAK-KANAK Setiap bayi dilahirkan dengan bilangan sel otak yang hampir lengkap.edu/publications. Pada ketika itu. Oleh itu.e.mi-aimh . Rajah 13. i.

dan mereka mampu untuk mengikuti pendidikan peringkat Tahun Satu. didapati: 60 peratus murid mengalami berat badan yang rendah. Dalam kajian punca-punca kegagalan murid di 10 buah sekolah kebangsaan di Pulau Pinang. 28–59 peratus mengaku mereka cepat lupa apa yang dipelajari. bukan murid yang berkeupayaan khas. dan 18 peratus mengaku sukar melihat tulisan di papan hitam. Semua faktor tersebut mempunyai kaitan dengan masalah pemakanan dan kesihatan yang disebabkan oleh latar belakang keluarga yang miskin. It has an impact on the kind of nutrition expectant mothers and their children receive. 8 MASALAH PEMBELAJARAN Antara masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajarpelajar yang pernah penulis kaji ialah berkaitan dengan latar belakang sosioekonomi dan defisit pendidikan. and the safety and predictability of the physical environment. yang mana kanak-kanak lima hingga enam tahun didedahkan sepenuhnya dengan perisian berbahasa Inggeris. walaupun kanak-kanak ini tidak mempunyai latar belakang bahasa Inggeris.. 31 . bercakap dan membuat matematik dalam bahasa Inggeris (Aminah et al. 2005a). USA (2002): Poverty can certainly affect the kind of environment in which young children grow. kanak-kanak ini boleh membaca. kanak-kanak telah boleh membaca dan mengira serta menguasai bahasa. 28–57 peratus mengaku mereka sukar menghafal sifir. Inilah bukti kukuh bahawa kanak-kanak perlu diberi pendedahan awal untuk membantu mereka membina perhubungan sinaps yang banyak. Kesemua murid ini adalah normal. 33–41 peratus mengaku sukar membuat ayat.Maklumat ini jelas dilihat dalam satu program imersi yang dijalankan di Terengganu. their access to medical care. Pada umur lima hingga enam tahun. and the early experiences they have. Menurut Parenting Information Organization. 13 peratus selalu berasa mengantuk atau pening semasa belajar. Selepas enam bulan.

80 peratus tidak pernah meminjam buku dari perpustakaan. Kesemua murid ini gagal dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) disebabkan mengalami defisit pendidikan yang besar. Misalnya wanita dapat membina penguasaan bahasa lebih cepat berbanding lelaki.Kajian Aminah et al. (1999) Kajian neurosains menunjukkan otak wanita adalah 20 peratus lebih besar daripada otak lelaki pada bahagian korpus kolasum (bahagian yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan) (lihat Rajah 14).1 Perbandingan Otak Lelaki dan Otak Wanita (a) (b) Rajah 14. 38 peratus tidak mempunyai tempat belajar khas di rumah. T. Imbasan PET menunjukkan struktur (a) otak lelaki. 9 OTAK DAN GENDER 9. wanita mempunyai rangsangan sensori yang lebih sensitif berbanding lelaki. (2005b) mendapati 75 peratus murid tidak membaca atau jarang membaca di rumah. wanita didapati lebih baik dari segi mendengar. Oleh itu. dan (b) otak wanita Sumber: Haederle. Oleh itu. wanita mempunyai interaksi penggunaan otak kiri dan kanan yang lebih baik berbanding lelaki. 22–47 peratus menghadapi gangguan semasa belajar di rumah. 32 . Tambahan pula. dan 27–47 peratus tidak mempunyai sesiapa yang boleh membantu mereka belajar di rumah.

maka pembelajaran menjadi sangat sukar dan tidak menyeronokkan. 33 .1 Implikasi kepada Sistem Pendidikan Hasil penyelidikan yang telah dibincangkan di atas memberikan pemahaman yang jelas kepada kita tentang proses pembelajaran berasaskan minda. Otak wanita mempunyai lebih banyak grey matter. 10 IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN 10. Ditambah pula dengan kaedah mengajar yang berbentuk didaktik (berpusatkan guru). merasa melalui hujung jari dan kulit. manakala otak lelaki mempunyai lebih banyak white matter. Keadaan ini amat tidak seimbang. Grey matter membantu otak berfungsi lebih cekap. Kaedah ini terbukti berkesan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan di samping memastikan perkembangan potensi yang menyeluruh di kalangan pelajar. Penilaian pencapaian sekolah mahupun universiti adalah tertumpu kepada kebolehan dalam aspek analitikal dan logik matematik tanpa memberi pengiktirafan kepada aspekaspek lain seperti bakat seni. Oleh kerana struktur kepala wanita lebih kecil. bahasa dan sastera. White matter berfungsi mempercepatkan impuls dan aliran elektrik. kaedah ini memberi implikasi yang besar kepada sistem pendidikan negara kita. sukan. kreativiti dan seni). Oleh kerana lelaki mempunyai white matter yang lebih banyak. Perbezaan ini secara tidak langsung menjadi sifat semula jadi bagi lelaki dan wanita. Kurikulum pula sangat padat dengan fakta yang abstrak dan sukar untuk dikuasai oleh pelajar.menghidu. maka grey matter membantu otak wanita berfungsi lebih cekap. Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini terlalu mementingkan perkembangan otak kiri (akademik) dan mengabaikan perkembangan otak kanan (estetika. mereka biasanya lebih cepat bertindak balas berbanding wanita. Sesungguhnya.

iaitu pada akhir pendidikan sekolah menengah [Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)]. kerana kanak-kanak sudah bersedia untuk belajar pada umur ini.2 Implikasi kepada Kurikulum Dicadangkan agar kurikulum: • • Mengandungi isi pelajaran yang relevan dengan kehidupan seharian serta realiti sebenar dunia hari ini. Elakkan daripada menggunakan pembelajaran berbentuk hafalan. kepelbagaian budaya dan bangsa. dan sejarah warisan bangsa. Dicadangkan agar penggunaan Internet tanpa wayar atau jaringan Internet ditambah supaya pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja serta mendapat pembelajaran yang menyeronokkan dan merangsangkan daripada persekitaran periferal yang banyak. Persekolahan formal harus dimulakan dari umur enam tahun (bukan tujuh tahun). Elemen-elemen pembelajaran bermakna yang menggalakkan mereka berfikir dan menggunakan maklumat yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian juga harus diselitkan dalam kurikulum ini. sistem pendidikan di Malaysia perlu dirombak supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada pelajar. Ini kerana keadaan sedia ada terlalu menumpukan kepada peperiksaan dan pelajar hanya belajar untuk lulus peperiksaan. 34 . yang berbentuk tematik. bukan berbentuk bidang disiplin harus diwujudkan. kewarganegaraan. 10. pendidikan nilai dan rohani. Peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah [(UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR)] sepatutnya dihapuskan.Oleh itu. bukan untuk mendapat ilmu dan kemahiran yang diperlukan sebelum memasuki universiti atau pasaran kerja. Menggunakan kaedah integrasi dan tematik supaya dapat mengembangkan pemahaman tentang pendidikan untuk pembangunan lestari. Model kurikulum baru untuk Malaysia. Cukup hanya satu peperiksaan akhir.

Gunakan alat ukuran yang pelbagai bagi mendapatkan penilaian yang tepat. kemahiran refleksi dan lain-lain. guru menyediakan rubrik atau matriks pencapaian yang dikehendaki berasaskan sesuatu standard dan pelajar mencuba mencapainya. Perlu diingat bahawa otak kita menyimpan maklumat dengan cara yang berbeza. Dunia dan Kemanusiaan. khususnya di peringkat sekolah rendah. Seni dan Kraf. dan sebagainya.3 Implikasi kepada Penilaian • Sistem penilaian diubah supaya ujian dan peperiksaan dapat dikurangkan. Agama dan Nilai Peribadi. • 10. portfolio. Bahasa dan Sastera. Guru perlu berbincang dengan pelajar tentang objektif dan standard yang perlu dicapai oleh mereka dalam pembelajaran. Pelajar perlu diberi tanggungjawab untuk memahami keupayaan diri mereka. dan kursuskursus pilihan (elektif) seperti Muzik Estetika. Kemanusiaan dan Budaya. Ekonomi dan Kenegaraan. Lakonan dan Teater. Agama dan Akhlak. Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari. Reka Cipta Grafik. Matematik dalam Kehidupan. Mewujudkan kursus-kursus baru di sekolah menengah seperti Matematik Gunaan. Bahasa dan Budaya. Misalnya. Gunakan kaedah penilaian berasaskan hasil seperti rekod pencapaian. Sejarah dan Kewarganegaraan. Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Wujudkan cara menaksir perkembangan potensi individu yang lebih menyeluruh dalam pelbagai aspek pendidikan. Seni Persembahan.• Mewujudkan mata pelajaran baru di sekolah rendah seperti Sains dan Alam Sekitar. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 35 • • • . laporan kendiri. dan sebagainya. Kesihatan Jasmani dan Minda.

kerja lapangan. memberi ucapan atau ungkapan positif dan lain-lain. Mengintegrasikan emosi dalam pembelajaran. kaedah mainperanan (role play). melibatkan tangan dan minda.10. Menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual. Mewujudkan cara baru untuk permulaan kelas. Cara paling mudah ialah menggalakkan pelajar menunjukkan perasaan mereka. Contohnya. persembahan/visual. bercerita dan sebagainya. misalnya: 1. Misalnya kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Semasa mengajar guru hendaklah: • Mengaitkan maklumat baru dengan maklumat sedia ada kepada pelajar supaya jaringan sinaps yang lebih banyak dapat dibentuk dalam minda pelajar. Cara ini akan dapat mengukuhkan hubungan sinaps dan menjadikan ingatan lebih berkesan. dan penyelesaian masalah yang boleh memberikan pengalaman baru kepada pelajar. memberi peluang kepada pelajar menyatakan perasaan dan merasai pengalaman tersebut.4 Implikasi kepada Guru Dari segi teknik pengajaran. tinjauan dalam masyarakat dan sebagainya. Menggunakan strategi yang dapat menggalakkan rasa ceria untuk belajar. penyelesaian masalah. drama. guru perlu menggunakan teknik pembelajaran whole brain yang menghubungkan kedua-dua bahagian otak kiri dan kanan. membaca. misalnya berjabat tangan. Ini kerana otak suka belajar dalam keadaan sebenar dan mencabar. tentang kemalangan jalan raya – apakah pandangan mereka tentang impak kemalangan tersebut terhadap keluarga orang yang meninggal dunia itu? Soalan sebegini akan mendorong minat. berpusatkan pelajar. projek kumpulan. 36 • • • • . eksperiensial. Menggunakan kaedah pembelajaran aktif. Misalnya.

berhujah dan bekerjasama. 7. Memberikan pelbagai aktiviti yang boleh membantu menaksir pembelajaran. nyanyian dan cara-cara lain yang menyeronokkan. (2002). 3. Kotulak (1996) menyatakan pembelajaran dalam persekitaran yang kaya dapat meningkatkan perhubungan sinaps sehingga 25 peratus. 2. Penaakulan induktif dan deduktif Penaakulan abstrak dan konkrit Kecenderungan kepada bahasa Logik dan bukti Cepat bosan Kecenderungan ruang Kecenderungan pergerakan Sensitif dan dinamik kumpulan 37 . Lebih kaya persekitaran pembelajaran itu. Menggunakan kaedah pembelajaran koperatif supaya pelajar dapat berbincang. Elakkan melabel pelajar. 6. Otak kita mudah mengingat jika maklumat diakses melalui laluan yang ia sudah biasa.2. 4. 4. Menamatkan pembelajaran dengan sorakan. 3. Mewujudkan suasana kelas yang tenang. bertukar idea. lebih banyak maklumat boleh diproses. 8. Menurut Gurin et al. Guru perlu menggunakan pelbagai aktiviti yang boleh disesuaikan dengan semua gaya belajar. 5. terdapat 10 perbezaan dalam gaya belajar. 6. Pembelajaran berasaskan minda menekankan bahawa setiap individu mempunyai gaya belajar tersendiri. mencabar idea dan berkongsi idea. 5. selesa. Memberikan nama-nama positif kepada kumpulan atau pasukan yang dibentuk untuk aktiviti kelas. bersih dan bebas daripada tekanan (kerana otak berfungsi sepenuhnya dalam keadaan bebas). iaitu: 1.

tiada paksaan dan dalam keadaan sebenar. 5.9. iaitu: 1. menarik. 3. gunakan persekitaran pembelajaran yang ceria.000 sinaps. 6. Enam prinsip pembelajaran berasaskan minda yang dicadangkan oleh Caine dan Caine (1997) boleh digunakan. rajah dan perancang grafik. carta alir. 11 PENUTUP Syarahan ini telah mengemukakan teori pembelajaran berasaskan minda bagi menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku dalam minda seseorang. Dengan menggunakan alat pengimbas PET atau fMRI. Sosial dan suka bekerja dalam pasukan Semua perbezaan ini perlu ditangani dengan bijaksana oleh guru supaya tidak menjejaskan proses pembelajaran yang maksimum. Oleh itu. Setiap individu adalah unik. Gunakan kiu untuk meningkatkan persepsi periferal maklumat yang dipelajari. Pembelajaran berlaku secara bercorak. Gunakan pembelajaran koperatif dan kerja berpasukan. Terdapat ±100 bilion neuron dalam otak manusia dan setiap neuron boleh membina lebih daripada 10. Tekanan emosi boleh menghalang pembelajaran. Otak lebih terangsang dalam persekitaran sosial. 4. Oleh itu. Cenderung kepada simbol 10. Teori ini menyarankan bahawa pembelajaran berlaku melalui pembentukan sinaps atau perhubungan di antara sel neuron dalam otak. misalnya carta. model. 2. Libatkan ibu bapa dalam proses pembelajaran. Otak boleh memproses maklumat secara terperinci dan menyeluruh. benarkan mereka menerokai dan membina sendiri pengetahuan mereka. Gunakan grafik untuk memudahkan pemahaman. ahli neurosains 38 . kondusif.

maklumat yang disimpan dalam jaringan sinaps mengandungi mesej emosi yang wujud semasa sinaps dibentuk. Otak kanak-kanak juga didapati mempunyai keupayaan yang sama untuk membina sinaps yang banyak jika diberi rangsangan pembelajaran yang sesuai. Jaringan sinaps yang telah terbentuk dan sentiasa diaktif atau digunakan akhirnya akan menjadi kukuh dan kekal. manakala otak sebelah kanan pula terlibat dengan pemikiran holistik. Proses pembelajaran berasaskan minda menggabungkan elemen perasaan dan emosi serta maklumat dan fakta yang dipelajari. kreatif dan intuitif. misalnya elemen akademik. Lebih banyak pengalaman pembelajaran diberikan. iaitu otak kiri dan kanan supaya keupayaan potensi pelajar yang menyeluruh dapat dikembangkan. membolehkan mereka 39 . aspek emosi dan persekitaran yang kondusif amat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan kekal.telah dapat mengesan lokasi pada bahagian-bahagian otak manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pemikiran. Untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum. lebih banyak sinaps dibentuk dalam minda kanak-kanak. misalnya bahagian korteks pada otak kiri terlibat dengan pemikiran analitik. Bahagian otak ini mengeluarkan bahan elektrokimia larut yang dinamakan neurotransmiter bagi membina sinaps. Oleh yang demikian. Ia membuktikan bahawa dalam proses pembelajaran. Neurotransmiter ini berbeza mengikut keadaan emosi pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. dan disebut sebagai memori atau ingatan. Neurotransmiter merupakan penghubung di antara dendrit yang membentuk sinaps. logik dan matematik. Kajian neurosains juga dapat mengesan peranan emosi yang dikawal oleh otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah melibatkan kedua-dua bahagian otak. Teori ini juga membuktikan bahawa pembelajaran tidak lengkap jika hanya bertumpu kepada satu elemen sahaja.

walaupun umur mereka masih muda. Otak manusia mempunyai kapasiti yang amat besar. teori pembelajaran berasaskan minda ini telah menerangkan proses pembelajaran lebih jelas berbanding teori behaviurisme dan teori perkembangan kognitif Piaget. tidak hanya tertumpu kepada aspek akademik semata-mata seperti yang ada sekarang. gembira. sebenar dan aktiviti hands-on amat perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum dan berkesan. Kurikulum yang relevan dan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta guru yang berempati dan penyayang merupakan resipi baru untuk membina sistem pendidikan yang mesra pelajar. Demikian juga persekitaran pembelajaran yang ceria. Terpulanglah kepada setiap individu untuk menggunakan "akal" yang dikurniakan Tuhan kepada kita. intuisi dan interpersonal di samping aspek logik. Implikasi daripada teori ini terhadap sistem pendidikan kita adalah besar. Kaedah mengajar dan menilai pencapaian pelajar dalam pembelajaran harus dikaji semula dan mungkin perlu ditukar supaya lebih sesuai dengan perkembangan menyeluruh seseorang pelajar. 40 . objektif dan fakta merupakan elemen penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seimbang. konstektual. kerana akallah setiap individu itu unik dan berbeza. Aspek kreativiti.lebih bersedia untuk belajar. Demikianlah. maka ia harus dimanfaatkan dengan ilmu yang baik dan sebanyak yang boleh.

& Caine. & A. P. NJ: Prentice-Hall. 286–290. The brain explained. 67(240). Caine. T. (1986). Caine. 443– 461. Social foundations of thought and action: A socialcognitive theory. (1993). N. New York: Linden Press. (1995). & Jenkins. Driver. N. ke-2). Steffe. 34(3). (1998). M. Journal of College Science Teaching. Understanding a brain-based approach to learning and teaching. Felder. R. New York: MIT Press. 48(2). Analysis and description of students′ learning during science classes using a constructivist-based model. D. School Science Review. G. 41 .). K.RUJUKAN Buku dan Makalah Akerlind G. Education on the edge of possibility. Educational psychology: A cognitive view (Ed. R. Caine. (1994). Quantum learning: Unleashing the genius in you. G. (1992). (1978). Reaching the second tier: Learning and teaching styles in college science education. Making connections: Teaching and the human brain. R. Buzan. R. A. E. B. Constructivist approaches to science teaching. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Upper Saddle River. Scott (Ed. R. Appleton. New York: Dell Publishing. Ausubel. CA: Addison-Wesley. (1984). 23(5). B. 277–289. Gale (Ed. S. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. Make the most of your mind. N. Flanagan. O. Englewood Cliffs. Hameroff. M. (1990). Kasniak. (1997).). Academic views of the relative roles and responsibilities of teachers and learners in a first-year university course. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. Deconstructing dreams: The spandrels of sleep. G. 17(3). R. Rinehart & Winston. (2000). De Porter. NJ: Prentice-Hall. Constructivism in education. & Bell. (1996). Higher Education Research & Development. Bandura. Dalam L. Drubach. & J. 66–70. & Caine. D. R. (1986). A. Journal of Research in Science Teaching. & Caine. Dalam S. & Hernacki. New York: Holt. Students′ thinking and learning of science: A constructivist view. 303–318. Driver. Menlo Park. (1997). Educational Leadership.

Boston: Little. The cognitive psychology of school learning. Boston: Allyn & Bacon. Human memory: Exploration and application (Ed. D.). New York: Bantam Books. Scott (Ed. Herrmann. Kingsport: Quebecor Printing Book Group. Towards the neuronal substrate of visual consciousness. LeDoux. (1996). Dalam S. Nerve cell behaviour. Educational psychology: A realistic approach.. G. The creative brain (Ed. Koch. Dalam E. Hurtado.). Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. ke-2).).). Dalam E. G. E. & Kandel. Kansas City: Andrews McMeel. Brain-based learning: The new science of teaching and training (Ed. Essentials of neural science and behaviour. & Gurin. circuits and the beginnings of memory. Human memory: Exploration and application. Haberlandt. Essentials of neural science and behaviour. USA: The Brain Store. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. (1995). Brown and Company. Inside the brain: Revolutionary discoveries of how the mind works. Connecticut: Appleton & Lange. Connecticut: Appleton & Lange. Schwartz. (1986). Jessell (Ed. A. E. 277– 287. K. (1995). S. Learning and memory. Jensen. Kandel. (1995). San Diego. J. (1998). Harvard Educational Review. (1988). (1999). G. Dall Alba. New York: Longmans Green. Goleman. I. E. L. Dalam E.Gagne. Jessell (Ed. (1996). & T. Schwartz. 72(3). J. E. F. (1996). C. K. J. & T. USA: Brain Books. Dey. Cambridge. Kupfermann. Jessel (Ed. T. New York: MIT Press. E. Unconscious processes in social interaction. MA: MIT Press. D. Lynch. New York: Simon & Schuster. & T. The creative brain. N. J. International Journal of Educational Research. J. Essentials of neural science and behaviour. & A. & Beaty. Kandel. (2002). San Diego. Haberlandt. Kandel. Hameroff. semakan semula). 330–366. Synapses. J. Gurin. Good. & Brophy.. P. R. Connecticut: Appleton & Lange. Kotulak. Conceptions of learning. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates.. 19(3). Kihlstrom. (1995). Marton. (1995). E. Kandel. MA: Allyn & Bacon. Kasniak. N. Herrmann. ke-2). (1985). (1990). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. 42 . (2000). Needham Heights. E. (1993). Schwartz.

W. Dalam J. Rose. Epstein (Ed. C. Ohio: Charles Merrill Publishing. Hak cipta The Board of Regents of the University of Wisconsin System. R. (1997). (1997). & Nicholl. Brain and Emotions Research. R. D. (2001). E. Keck Laboratory for Functional Brain Imaging and Behavior.csuchico. How the brain learns (Ed. New York: Dell Publishing. R. New York: Family and Work Institute.washington. Dalam L. (1976) The evolution of intelligence and access to the cognitive unconsciousness. Biological psychology: Neurotransmission. California State University. Gale (Ed. Dicapai pada 7 Februari 2005 daripada http://www. (2001).htm 43 . T. (1995). Dicapai pada 9 April 2005.aare.news. C. Designing brain compatible learning. University of Wisconsin-Madison.Ornstein. (1997). daripada http://www.html Department of Psychology. Rogers. Thousand Oaks: Corwin Press. Sprague & A. ke-2). Dicapai pada 6 Ogos 2005 daripada http://www. (2003). (1995). Freedom to learn for the 80’s. Accelerated learning fot the 21st century. Constructivism in education. (1983).wisc. P. Dicapai pada 9 April 2005 daripada http://www. R. New York: Skylight Training and Publishing. Sumber Elektronik Brain plasticity. (1999).html Davidson. Webster. Revisioning learning: Contributions of postmodernism. (2000). New York: Academic Press. USA: Singular Publishing Group. Shore. Rethinking the brain: New insights into early development. New York: Harcourt Brace.). J. Neuroscience of communication.html Crebbin. M. A.edu.au/00pap/cre00462.edu/psy/BioPsych/ neurotransmission. Sousa. G. & Gregory. Progress in psychobiology and physiological psychology. & J.org/ neuro/diamond_brain_response. R.). B. E.html Diamond. D. Steffe. constructivism and neurological research. M. A constructivist approach to teaching.edu/packages/ emotion/media. Parry. von Glaserfeld. The right mind: Making sense of the hemispheres. Columbus. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.newhorizons. San Diego. M. Response of the brain to enrinchment.edu/chudler/plant. N. C. Rozin. (1998). Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://faculty .

What is the difference between the male and female brain? Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada www. Pulau Pinang. Dicapai daripada http://www. Malaysia.org/post/ archives/aug2000/967659/An. A summary of recent brain research.au/psychology/staff/malouff/problem.parentinginformation.ozcountry. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Dicapai pada 6 Ogos 2002 daripada http://www.html Parenting Information Organization. (2000).html Tesis dan Lain-Lain Abdul Aziz Kassim. Manuskrip yang tidak diterbitkan.madsci. Universiti Sains Malaysia.7992. Pulau Pinang.org/wnet/brain/scanning/eeg.pbs.hopkinsmedicine.com/life/ twominds.htm Mind map brain. 44 .com. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www. Ahmad Faizal Shafeei.sfn . (2002). membuat inferens logikal dan inferens nilai terhadap tiga jenis teks Bahasa Melayu.htm-super teaching video http://www. Pengajian kurikulum: Kajian tentang keupayaan ingatan.htm Young.org/ heathnewsfeed http://wps.r.00 . Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.Haederle. The effect of using problem-based learning on critical thinking skills and achievement in science.htm Scanning the brain EEG. (2001). USA. J. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan.une. T.823168-. Universiti Sains Malaysia.org/ howchildrenlearn.com/hss_wade_mru_2/0.htm Society for Neuroscience. (2004). Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://web.pairs . Aminah Ayob.html Triune brains. Malaysia.org/content/Publications/BrainBriefings/brain-lang-reading .org/New%20Folder/Video. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www. language process and reading. Brain plasticity.superteaching. (2000).prenhall. (1999).edu. Gender differences in the brain. Pengajian kurikulum: Keberkesanan kaedah bersepadu berbanding kaedah tradisional dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan satu. (2000).html http://www.triune. Making connections: How children learn.

Kajian profil bumiputera Pulau Pinang dari perspektif pendidikan. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. Aminah Ayob. Majid. Gergen. Universiti Sains Malaysia. Hazri Jamil. Universiti Sains Malaysia. Daniel. Malaysia. Malaysia. Strategi untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor Bahru. Punca kegagalan akademik pelajar bumiputera Pulau Pinang: Kajian kes di 10 buah sekolah kebangsaan. Pulau Pinang. Kegagalan pelajar dalam pelajaran: Kajian kes di Baling. Susie See Ching Mey. Projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak diterbitkan. J. (2005b). Abdul Rashid Mohamed & Anna Christina. Universiti Sains Malaysia. Kedah. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Malaysia. S. Feasibiliti Kementerian Pendidikan mengambil alih semua aspek pendidikan khas di Malaysia. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. K. (2003). (2000).D. (2001). (2003). 13 Disember. E. Aminah Ayob. yang tidak diterbitkan. Tesis Ph. (2004). Mohd Yusof Yahaya. (2002). Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Pulau Pinang. Pendidikan sains: Kesan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif.D. Laporan kajian Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. Projek Kerajaan Negeri Terengganu yang tidak diterbitkan. Pulau Pinang. Halim Ahmad & Nordin Abdul Razak. Projek Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. (2000). Halim Ahmad. Maznah Ali & Ahmad Farouk Abd. Lee Lay Wah & Halim Ahmad. Daniel. (1992). S. Universiti Sains Malaysia. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Daniel. (1999). Kertas kerja yang dibentangkan pada Kolokium Ijazah Tinggi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Sabaria Juraimi. Pulau Pinang. 45 . Universiti Sains Malaysia. kemahiran proses sains serta pencapaian biologi. (1995). yang tidak diterbitkan.Aminah Ayob. Tesis Ph. Aminah Ayob. S. Aminah Ayob. Malaysia. New School for Social Research Symposium. Malaysia. Satu kajian pemahaman intuitif mengenai konsep haiwan dan binatang. Norazlinda Mahamud. Kajian penilaian program Q-Dees gemilang. & Khadijah Zon. Pendidikan sains: The effects of using PBL in science on students' achievement and interest in science. Laporan kajian Negeri Johor yang tidak diterbitkan. & Aminah Ayob. (2005a). E. E. 7 April. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Social construction and the transformation of identity politics. Mokhtar Ismail.

yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia. Malaysia. (2003).Shamshun Nisa Mohamed Yaacob. Malaysia. 46 . Universiti Sains Malaysia. Suppiah. Proses kognitif dalam penulisan esei: Analisis hermeneutik.D. (2005). Pulau Pinang. yang tidak diterbitkan. Tesis Ph. Pulau Pinang.D. Tesis Ph. Pendidikan sains: Pembelajaran pecutan – Kesan pembelajaran hipermedia terhadap kecepatan pembinaan konsep-konsep dalam pelajaran Biologi. S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->