SYARAHAN UMUM

PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA DAN IMPLIKASINYA KEPADA PENDIDIKAN
oleh PROFESOR AMINAH AYOB Pada 22 September 2005, jam 9:30 pagi di Dewan Budaya, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

1 PENGENALAN 1.1 Decade of the Brain, 1990–1999 Syarahan ini dimulakan dengan mengatakan bahawa setiap orang secara semula jadi mempunyai kecerdasan atau intelligence yang tinggi, dan semua orang boleh berfikir dan belajar dengan baik. Yang berbeza ialah, sesetengah orang belajar dengan cepat, tetapi sesetengah orang belajar agak lambat; ada yang suka belajar dengan cara membaca, ada pula yang belajar melalui perbuatan; ada yang suka mendengar dan melihat, dan sebagainya. Kita boleh belajar semua perkara yang dikehendaki jika kita mahu dan sanggup mencuba. Walaupun memiliki kekurangan diri, kita masih boleh belajar. Proses tersebut mungkin memerlukan masa yang lebih panjang dan mungkin memerlukan bantuan khas, tetapi yang pasti kita boleh belajar. Inilah yang ingin dijelaskan – bahawa setiap orang boleh belajar kerana kita semua mempunyai otak yang tahu bagaimana untuk belajar dan berfikir. Otak kita secara semula jadi adalah bijaksana. 1.2 Teori-Teori Pembelajaran Bagi menerangkan proses pembelajaran, pelbagai teori telah dikemukakan oleh ahli psikologi sejak zaman Socrates dan 1

Plato. Syarahan ini akan mengimbas empat teori pembelajaran yang kerap dirujuk oleh para pendidik dan penyelidik sebelum ini, iaitu: • • • • Behaviurisme Kognitif Humanistik Konstruktivisme

Teori-teori pembelajaran yang pernah dipelajari seperti teori behaviurisme dan teori kognitif, yang juga disebut sebagai teori modenis, menyatakan bahawa ilmu pengetahuan terdiri daripada fakta yang nyata dan benar. Pemahaman tentang fakta itu adalah objektif dan tidak boleh diubah atau ditukar. Maka, pembelajaran tentang fakta itu hendaklah dilakukan secara didaktif dan objektif supaya fakta itu dapat dipindahkan kepada pelajar secara "bulat-bulat". Teori behaviurisme bersandarkan kepada perubahan tingkah laku (learning leads to a change in behaviour), iaitu pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku. Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang maka tingkah laku itu akan dikuasai secara automatik. Pavlov (1849–1936) yang menjalankan eksperimen menggunakan anjing, makanan dan loceng membuktikan bahawa apabila loceng dibunyikan, secara automatik anjing akan mengeluarkan air liur kerana makanan akan disajikan. Thorndike (1874–1949) pula mengemukakan Teori S-R atau Stimulus-Response Theory (teori pelaziman operan), yang mana rangsangan terlazim menghasilkan respons terlazim. Misalnya, kucing yang lapar "belajar" membuka sangkarnya (respons terlazim) untuk mendapatkan makanan yang dihidang di luar sangkar (stimulus terlazim). Thorndike percaya bahawa hubungan neural terbentuk antara stimulus dengan respons apabila respons adalah positif, dan pembelajaran berlaku apabila hubungan itu membentuk corak tingkah laku yang dikehendaki. Lanjutan daripada itu, Skinner (1904–1990) mengemukakan teori Contiguity of Feedback/Reinforcement, iaitu tingkah laku boleh dibentuk dengan memberi peneguhan secara positif atau negatif. Misalnya, pelajar diberi 2

ganjaran/pujian (peneguhan positif) apabila berjaya melakukan sesuatu seperti menghabiskan kerja rumah atau sebaliknya dihukum (peneguhan negatif) kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Teori ini tidak dapat menerangkan tentang proses pembelajaran dan proses pemikiran, ia hanya dapat menerangkan pembentukan tingkah laku melalui proses rote-learning. Teori kognitif memfokus kepada proses di sebalik tingkah laku yang ditunjukkan. Perubahan tingkah laku yang diperhati dijadikan sebagai petunjuk kepada apa yang mungkin berlaku dalam minda pelajar. Teori ini menerangkan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk yang bermakna dan mudah diingat oleh pelajar. Bermula dengan teori perkembangan kognitif Piaget (1926 dalam Good & Brophy, 1990) teori ini menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Gagne (1985) pula menerangkan terdapat tiga peringkat pemprosesan maklumat, iaitu daftar deria (sensory register) dalam ingatan aktif (working memory, WM), ingatan jangka pendek (short-term memory, STM) dan ingatan jangka panjang (long-term memory, LTM). Maklumat baru yang dipelajari akan didaftarkan dalam WM dan jika diperlukan buat sementara waktu, ia akan disimpan dalam STM. Selepas digunakan beberapa kali, maklumat ini menjadi kekal dan disimpan dalam LTM untuk tempoh masa yang lama. Apabila maklumat ini perlu diingat kembali, ia akan diaktifkan semula dan dibawa ke WM untuk digunakan. Menurut Gagne, maklumat dalam minda sentiasa diproses dan diadaptasikan apabila maklumat baru diterima dan proses ini dinamakan proses pembelajaran. Ausubel (1978) menyokong teori pembelajaran ini melalui kajiannya yang mendapati bahawa jika pembelajaran itu memberi kesan kepada pelajar, maka ia akan lebih mudah dipelajari, diingat dan dihubungkaitkan dengan skema sedia ada, serta lebih kekal dalam ingatan. Bidang kajian ini dinamakan Sains Kognitif. 3

Teori humanistik Rogers (1983) dan Bandura (1986) mencadangkan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses modeling atau meniru tingkah laku orang lain atau secara demonstrasi. Teori ini digambarkan dengan pepatah berikut:
A teacher's major contribution sometimes is not the subject taught but the model caught.

Demikianlah kita mempelajari banyak perkara dalam hidup, khususnya adat resam, budaya dan nilai masyarakat melalui ikutan daripada apa yang kita perhatikan dan interaksi dengan orang lain, misalnya ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan. Teori konstruktivisme (Driver & Bell, 1986; Driver, 1995; von Glaserfeld, 1995; Gergen, 1995; Appleton, 1997) menyatakan bahawa pelajar membina ilmu pengetahuan dan memberi makna kepada pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman sendiri melalui proses aktif yang berlaku dalam otak. Oleh itu, pengetahuan seseorang tentang sesuatu perkara bergantung pada persepsi, kepercayaan dan pengalamannya tentang perkara tersebut. Ahli konstruktivis percaya pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar secara tabula rasa, tetapi pelajar perlu membina pengetahuannya sendiri melalui pemahaman yang diperoleh daripada proses pembelajaran yang dialaminya. Dengan itu, pemahaman dan makna ilmu pengetahuan bergantung pada cara ia dibentuk dalam minda pelajar. Syarahan ini akan menerangkan bagaimana ilmu pengetahuan dibina dan diberi makna oleh pelajar berdasarkan hasil kajian neurosains dan sains kognitif, dan hasil penyelidikan penulis bersama-sama rakan seperjuangan serta pelajar-pelajar sarjana dan Ph.D. Sepanjang hampir 15 tahun, iaitu sejak 1990, penulis telah menjalankan hampir 45 buah kajian berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai peringkat dan subjek. Motivasi penulis untuk memusatkan kajian kepada aspek pembelajaran berasaskan minda telah bermula sejak beliau menjalankan penyelidikan Ph.D. Pada masa itu, penulis mengkaji bagaimana pelajar belajar antara satu sama lain dalam kumpulan dan bagaimana 4

Otak kita secara semula jadi dilahirkan untuk belajar dan menyimpan semua pengalaman pembelajaran yang pernah berlaku dalam diri kita. yang akhirnya menghasilkan deconstruction dan reconstruction bagi membentuk pemahaman yang lebih bermakna. membanding. Kita hanya perlu menyediakan persekitaran yang sesuai untuk mendorong proses pembelajaran itu berlaku dengan maksimum dan berkesan mengikut cara otak belajar. Persoalannya ialah: Bagaimanakah otak belajar? 5 . membuat keputusan dan sebagainya. penulis telah membina pemahaman tentang bagaimana pembelajaran berlaku dan lebih penting lagi mengapa terlalu banyak perkara yang dipelajari (diajarkan) tidak "terpahat" dalam minda pelajar seperti yang sepatutnya. mensintesis. Pengajaran secara tradisional yang berpusatkan guru kerap kali menghalang pembelajaran. pembelajaran akan tetap berlaku dan setiap orang sentiasa belajar. malah mengabaikan dan menghukum proses-proses pembelajaran semula jadi otak. 2 PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA Pembelajaran berasaskan minda ialah satu teori pembelajaran yang diasaskan kepada struktur dan fungsi otak atau minda manusia. menghurai. Teori pembelajaran berasaskan minda ini menyarankan bahawa proses pembelajaran berlaku mengikut cara otak berfungsi. Ia boleh memproses maklumat dalam pelbagai cara. tidak menggalakkan pemikiran. menilai. menghubungkait.hubungan serta interaksi sosial dalam kumpulan membantu pelajar membina pemahaman yang lebih kukuh. menghakim. membeza. Melalui kajian-kajian selanjutnya. Hal ini kerana terdapatnya aktiviti cabar-mencabar pengetahuan sedia ada (construction). misalnya menganalisis. Selagi otak tidak dihalang daripada menjalankan proses-proses biasa. Setiap orang dilahirkan dengan otak yang berfungsi sebagai processor yang sangat berkuasa.

Rajah 1a dan 1b menunjukkan bagaimana seorang ahli neurologis. R. apabila digunakan dengan pengimpas PET atau fMRI (Rajah 2a dan 2b). menggunakan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada bahagian-bahagian otak semasa berfikir. Satu daripadanya ialah pemetaan minda atau mind mapping. Profesor Davidson menyediakan elektrod untuk membuat neuroimaging Sumber: Davidson. Teknik ini. Profesor Richard Davidson dari University of Wisconsin. Imej visual yang diperoleh akan menunjukkan bahagian-bahagian otak apabila seseorang itu melakukan sesuatu tugasan spesifik. Teknik ini dinamakan neuroimaging. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller 6 . Rajah 1a. Penyelidikan ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir (belajar) dengan menggunakan alat EEG (electroencephalography) dan pengimbas PET (positron emission tomography) atau pengimbas fMRI (functional magnetic resonance imaging). Pada masa ini terdapat dua bidang penyelidikan yang berbeza. Amerika Syarikat.2.1 Kajian-Kajian Neurosains Sejak penemuan teknik non-intrusive yang membolehkan penyelidik mengkaji fungsi otak. Jaringan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada otak Rajah 1b. kini kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana otak belajar. dapat memberikan gambaran yang tepat tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir.

(2001) Kajian-kajian neurosains ini selanjutnya telah memberikan pemahaman baru tentang cara otak berfikir dan belajar. R. Maklumat ini dapat membantu penyelidik mengenal pasti lokasi otak yang terlibat dalam proses pembelajaran. 7 . Rajah 3. maka teori behaviurisme kini dianggap ketinggalan dan tidak lagi relevan. Kaedah pengajaran dan latihan bersifat behaviuris didapati tidak sesuai untuk memahami tentang proses pembelajaran. Profesor Davidson sedang menyediakan alat fMRI Rajah 2b. Imej ini menunjukkan pengaktifan telah berlaku pada amigdala selepas subjek ditunjukkan gambar yang menimbulkan emosi yang kuat. R.Rajah 2a. Dengan penemuan ini. Teknik neuroimaging menggunakan alat fMRI Sumber: Davidson. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller Rajah 3 menunjukkan imej daripada pengimbas fMRI dan PET. Imej fMRI dan PET daripada subjek selepas ditunjukkan gambar yang menyayat hati Sumber: Davidson.

Otak bawah (sistem limbik) – kritikal untuk motivasi.jpg. Pangkal otak (dikenali juga sebagai Reptilian Brain) terdiri daripada: • Kerak dalam (pon dan sistem retikular) – mengawal proses hidup • Medula – mengawal fungsi bukan rela organ-organ utama. tidur dan jaga (arousal) • Serebelum – imbangan/pergerakan 2. dicapai pada 10 Julai 2005 Otak manusia dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut fungsinya seperti berikut: 1.2. emosi dan ingatan. terdiri daripada: • Talamus – pusat kawalan deria 8 .2 Struktur dan Fungsi Otak Manusia dalam Pembelajaran Otak tengah: Sistem limbik Otak luar: korteks dan neokorteks Pangkal otak Rajah 4.sofiatopia. Struktur otak manusia Sumber: Diubah suai daripada http://www.org/ equiaeon/ibrain2.

1 Otak kiri dan otak kanan Otak kiri/Hemisfera kiri • Logik dan analitik • Urutan • Linear • Rasional • Lambat •Rajah 5.1. Otak luar (korteks serebrum) – the thinking brain • Korteks – lokasi kecerdasan • Neokorteks – mengawal penglihatan. pendengaran. otak bawah (khususnya talamus dan hipotalamus) dan pangkal otak bagi mewujudkan keadaan sedia.• • • Hipotalamus – mengawal suhu badan. Teori otak kiri dan kanan oleh Roger Sperry 9 . Antaranya adalah seperti berikut: 3. percakapan. ia terdiri daripada beberapa bahagian (lobes) Deskripsi ini menunjukkan proses pembelajaran dan pemikiran memerlukan keseluruhan bahagian otak. iaitu otak luar. aktiviti sistem saraf. pemikiran dan reka cipta. Teori Teliti • Pembelajaran hafalan Otak kanan/Hemisfera kanan • Rawak • Tidak teratur • Intuitif • Holistik • Pantas • Visual Roger Sperry • Kreatif • Dirangsang muzik otak kiri dan kanan oleh Rajah 5. lapar/dahaga. 3 TEORI OTAK 3. jaga atau waspada. rembesan hormon oleh kelenjar pituitari dan pusat keseronokan Amigdala – pusat keagresifan Hipokampus – lokasi pembentukan ingatan 3.1 Otak dan Pemikiran Pengetahuan tentang struktur otak dan fungsi otak telah menjana beberapa teori otak.

Ada pelajar membina maklumat langkah demi langkah dan kaedah ini disebut sebagai linear-type of learner. Dalam kuliah. Setiap individu mempunyai cara tersendiri membina pemahaman dan setiap otak adalah unik yang membezakannya daripada individu lain. rima. Otak bawah atau sistem limbik pula menerapkan elemen emosi dalam pembelajaran. bila kita mendengar lagu. otak kiri akan meneliti seni kata lagu. matematik. manakala otak kanan meneliti bagaimana maklumat itu diperkatakan. kreatif dan berbentuk naluri.2 Teori otak Triune atau whole brain Teori otak Triune oleh Paul McLean ini menyatakan bahawa keseluruhan otak adalah terlibat dalam melaksanakan pembelajaran.1. irama. pemikiran logik. contohnya. visual. keseluruhan otak (kiri dan kanan) terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 10 . subjektif. otak kanan adalah untuk pembelajaran holistik. estetik. manakala otak kiri melakukan pembelajaran objektif dan akademik. otak kiri menumpukan kepada maklumat atau fakta yang diperkatakan oleh pensyarah. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah. 3. 2002). muzik. Sebagai pendidik. apabila melihat wajah. perkara ini perlu diberi perhatian kerana ia berkait rapat dengan gaya belajar dan cara pelajar membina pemahaman. manakala otak kanan memproses melodinya. tetapi kita menggunakan otak kanan untuk melihat corak pada wajah itu secara keseluruhan. sesetengah orang melihat perkara kecil (remeh-temeh). Misalnya. Secara langsung atau tidak langsung. Otak kanan pula mengawal aktiviti kreatif. gambar serta pemikiran metaforikal yang boleh menggambarkan analogi dan metafora. corak dan pola. tetapi sesetengah orang melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan besar. Ringkasnya. kita tidak mengimbas wajah tersebut dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan dalam bentuk linear. Oleh itu. otak kiri mengawal proses pembelajaran bahasa. Ada pelajar yang lebih suka melihat gambaran secara keseluruhan atau global-type of learner (Daniel & Aminah. warna.Menurut De Porter dan Hernacki (1992). linear dan hafalan. analitik. Demikian juga.

termasuk sistem limbik secara maksimum. 11 . Demikianlah orang yang cerdas biasanya menggunakan keseluruhan otak untuk berfikir atau disebut juga sebagai whole brain thinking. maka hasilnya memberikan prestasi yang lebih baik. sudah tiba masanya penekanan diberikan terhadap keupayaan keseluruhan otak sebagai ukuran kebolehan pelajar.1. empat kuadran ini mewakili empat struktur berfikir dalam otak (lihat Rajah 6). 1995) menyarankan penggunaan keseluruhan otak. Model ini membantu kita memahami kepelbagaian gaya belajar seseorang pelajar. Empat kuadran ini adalah: A: B: C: D: Logik-analitikal Teratur Sensitif Holistik Menurut Herrmann.3 Empat kuadran berfikir Model empat kuadran berfikir (model Herrmann. atau apabila perkataan dikeluarkan dengan emosi. Ia penting sebagai asas untuk guru merancang dan menyampaikan pengajaran dengan berkesan kepada pelajar yang mempunyai keupayaan belajar yang pelbagai. 3. Ornstein (1997) mendapati jika satu hemisfera otak yang lemah digalakkan bekerjasama dengan otak di hemisfera yang lebih kuat. Walaupun individu mempunyai kecenderungan kognitif terhadap kuadran tertentu.apabila perkataan digabungkan dengan muzik atau gambar. ia akan lebih mudah diingati atau dipelajari. guru lebih memberi penekanan terhadap pembelajaran fakta (otak kiri sahaja) dan kurang memberi perhatian kepada perkembangan kreativiti dan estetika (otak kanan). Kini. Dapatan ini sangat penting kerana di Malaysia. kedua-dua hemisfera otak ini menyumbang kepada proses pemikiran dan dengan cara yang berbeza.

Pembelajaran interaktif (kuadran C): belajar melalui perbincangan.net/Creative/brain/ herrmann.kheper. Model empat kuadran berfikir Herrmann Sumber: Diubah suai daripada Theories of Brain Organisation. celik akal. http://www. visual dan sintesis data. Pembelajaran dalaman (kuadran D): belajar secara holistik melalui intuitif.htm.Berdasarkan Rajah 6. gagal dan mencuba lagi sehingga berjaya. • 12 Proses berfikir otak kanan Proses berfikir otak kiri . aktiviti hands-on dan eksperimen berasaskan deria yang mana pelajar boleh mencuba. empat gaya belajar telah dikenal pasti seperti berikut: Kuadran A Kuadran C Proses berfikir mod serebrum Logik Analitik Berasas fakta Kuantitatif Holistik Intuitif Bersepadu Sintesis Tersusun Berturutan Terancang Terperinci Interpersonal Berasas perasaan Kinestetik Beremosi Kuadran B Proses berfikir mod limbik Kuadran D Rajah 6. dicapai pada 7 Februari 2005 • • Pembelajaran luar (kuadran A): belajar melalui pengajaran oleh orang lain seperti guru dan pensyarah.

misalnya gelombang alfa. menumpu perhatian dan terlibat dalam sesuatu tugasan. • Delta (δ) – gelombang otak ini berlaku semasa tidur nyenyak. perkembangan gaya belajar yang lain tidak akan berlaku. Menurut Felder (1996: 18).4 Teori empat jenis gelombang otak Kajian neurosains mendapati otak menghantar maklumat semasa pembelajaran melalui jarak gelombang (frekuensi) yang boleh diukur pada alat EEG. mengikut arahan dan berlatih secara berulang kali untuk memastikan penguasaan kemahiran. Sebaliknya. 42 13 . Teta (θ) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan separuh sedar. tenang dan jaga. jika guru hanya menggunakan kaedah yang sama dengan gaya belajar pelajar.s. Alfa (α) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan rehat. delta dan teta (lihat Rajah 7). • • • Rajah 7. Empat jenis gelombang otak yang dikesan dalam pelbagai aktiviti manusia Sumber: Diubah suai daripada Rose dan Nicholl (1997).1. beta. di kala hampir tertidur. 3.• Pembelajaran prosedur (kuadran B): belajar secara langkah demi langkah. jika guru menggunakan kaedah yang tidak selari dengan gaya belajar pelajar. mereka tidak akan merasa selesa ketika belajar. m. Beta (β) – gelombang otak ini berlaku semasa otak sedang sibuk berfikir. menelaah pelajaran.

Terdapat empat bahagian penyelidikan yang telah menyumbang maklumat penting 14 . Bagaimanakah proses pembelajaran berlaku dalam minda atau otak kita? Kajian-kajian terbaru dalam bidang neurosains telah banyak dijalankan bagi mengenal pasti proses-proses neurologi yang terlibat dalam pembelajaran. teori otak yang telah dibincangkan memberi pemahaman kepada kita tentang lokasi pembelajaran yang berlaku pada otak manusia. Penyelidikan tentang pemikiran separa sedar yang berlaku di kalangan pelajar sekolah semasa penulisan esei Bahasa Melayu menunjukkan bahawa mereka sangat kerap menggunakan otak separa sedar untuk memikirkan cerita yang hendak ditulis (Suppiah. 2003). 4 OTAK DAN PEMBELAJARAN 4. Manakala dalam keadaan beta. otak terlalu sibuk menumpukan perhatian dan tiada ruang untuk imbasan intuisi. Penulis mendapati tahap kesedaran yang selesa dapat membina pemahaman dan ingatan yang lebih mantap. otak lebih bersedia untuk menerima pembelajaran.1 Bagaimana Pembelajaran Berlaku? Bagaimana Otak Belajar? Inilah persoalan yang ingin ditumpukan dalam syarahan ini. Hasil kajian inilah yang memberi inspirasi dan idea untuk penulis berbincang dan mengkonsepsikan pembelajaran berasaskan minda. ingatan dan pemikiran sedar. Kesimpulannya. Dalam keadaan ini. peranan otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. keupayaan keseluruhan otak dalam melaksanakan pembelajaran dan pemikiran. kepelbagaian gaya belajar atau kecenderungan kognitif individu serta peringkat gelombang otak yang sesuai untuk pembelajaran berlaku dengan baik.Kajian gelombang otak menunjukkan gelombang alfa merupakan keadaan yang paling sesuai untuk menggalakkan proses pembelajaran berlaku. Idea untuk menulis esei hanya dapat dikeluarkan apabila pelajar berada dalam keadaan yang bersedia dan selesa di dalam kelas.

dicapai pada 10 Februari 2005 15 . iaitu (a) proses elektrokimia yang terlibat dalam penghantaran mesej. membolehkan maklumat yang diterima daripada deria-deria dipindahkan dari satu sel neuron ke satu sel neuron yang lain dan membentuk rangkaian atau jaringan sinaps (Rajah 9) yang "menyimpan" maklumat tersebut.untuk kita fahami bagaimana pembelajaran berlaku. 1999). (b) cara ingatan disimpan. Pergerakan impuls atau mesej berlaku seumpama litar elektrik (Lynch. dan (d) pengaruh emosi dalam pembelajaran dan ingatan. California State University (DP CSU). dendrit dan sinaps Sumber: http://spot.html.pcc. 4. 1999].1 Sel neuron dan sinaps Ahli neurosains menganggarkan terdapat ±100 bilion sel neuron dalam otak manusia dan setiap satu boleh membina ±10.000 hubungan atau jalinan dengan neuron-neuron lain [Department of Psychology. (c) cara ingatan digunakan.edu/rcoctlc/brain_theory. Sel neuron.2 Struktur Otak Manusia 4. Rajah 8.2.

uk/index2. dicapai pada 10 Februari 2005 16 . Mesej-mesej ini dibawa melalui pergerakan bahan kimia larut yang dikenali sebagai neurotransmiter yang bergerak melalui ruang pada sinaps antara akson satu sel neuron dengan dendrit sel neuron lain (lihat Rajah 10). Pada satu-satu masa. 1999).co.html. Jaringan sinaps antara sel neuron Sumber: http://ghj-associates.2.2 Proses penghantaran mesej/maklumat dan pembentukan perhubungan (sinaps) Satu sel neuron boleh menerima beribu-ribu mesej pada sesuatu masa. Pembentukan sinaps dan neurotransmiter Sumber: http://www.htm.Rajah 9. Rajah 10. terdapat ±100 jenis neurotransmiter yang bertindak balas (DP CSU.unis.org/UNIScienceNet/ BrainsNS_frameset. dicapai pada 10 Februari 2005 4.

dan penambahan sinaps di antara neuron. iaitu: i. bukan sahaja pada tahap sedar. Rajah 11. Penyelidikan neurologi ini sangat penting bagi menerangkan bagaimana otak belajar.s. tetapi juga pada tahap separa sedar dan kita hanya sedar apabila impaknya dirasai setelah ia mencapai suatu tahap tertentu (Kandel. Kihlstrom. Kajian ini menyumbang kepada pengetahuan tentang cara otak memproses maklumat dan 17 . 1996). satu ruang kecil pada minda akan menjadi tapak kepada maklumat yang dipelajari dan maklumat ini akhirnya menjadi memori. Rajah 11 menunjukkan gambaran struktur memori selepas proses pembelajaran. Sifat ini dinamakan plasticity. Gambaran struktur memori selepas pembelajaran Sumber: Haberlandt (1999). Ahli neurologis menyarankan bahawa terdapat banyak maklumat yang diproses oleh otak.Apabila hubungan terbentuk di antara sel neuron. Menurut Drubach (2000). 53 Struktur memori manusia sentiasa berubah-ubah kerana ia perlu disesuaikan dengan pembelajaran baru. 1995. perubahan pada struktur dalaman neuron terutama pada kawasan sinaps. ii. m. dua perubahan berlaku pada otak akibat pembelajaran.

Pembelajaran dan interpretasi maklumat dikatakan boleh berlaku semasa persepsi separa sedar dan tanpa pengetahuan sedar (Koch. rakan-rakan dan subjek yang dipelajari. Dengan perkataan lain. supports alternative explanations about how students learn the 'hidden curriculum'. Misalnya. Haberlandt. guru. lebih cepat ingatan itu dapat dikesan dan diaktifkan (Kupfermann & Kandel. dan tahap sedar atau separa sedar dalam pembelajaran. Lebih bermakna dan beremosi maklumat itu. 1995. pengkonsepan dan pemikiran. Pembelajaran begini jarang sampai pada tahap sedar dan tahap pengetahuan eksplisit. The evidence of substantial 'learning' occuring at preconscious or subconscious levels. semasa pembelajaran. 1995). 4. tetapi disimpan secara tersebar pada bahagian yang khusus dan 18 . bukti kajian neuropsikologi menunjukkan bahawa ingatan tidak disimpan kekal pada sesuatu bahagian otak untuk dikeluarkan.2. 1998). perasaan. gembira dan kerjasama dalam kelas.3 Ingatan: Bagaimana ia disimpan dan dikeluarkan? Hipokampus di otak bawah (sistem limbik) merupakan tempat penyimpanan maklumat sebelum diproses semula dan dipindahkan ke bahagian otak yang lain untuk disimpan sebagai ingatan jangka panjang.peranan emosi. Hanya maklumat yang mempunyai impak yang bermakna dan mempunyai hubungan emosi sahaja akan disimpan dalam ingatan jangka panjang (memori). suasana ceria. pelajar boleh dipengaruhi (secara tidak sedar) oleh kiu-kiu dari persekitarannya yang menghasilkan perasaan atau emosi sensitif yang menyebabkan beliau membina interpretasi tertentu tentang pembelajaran tersebut. Bertentangan dengan teori-teori awal yang menyebut bahawa ingatan "dikeluar dan disimpan". dan tingkah laku guru yang memberangsangkan akan menghasilkan pemahaman dalam minda pelajar (secara tidak sedar) dan pengalaman pembelajaran yang menggalakkan terhadap sekolah. as well as different understandings of effective learning. Menurut Crebbin (2000: 7).

Kemampuan ingatan yang dikesan oleh otak bergantung pada darjah huraian dan kompleksiti makna yang diberikan semasa perhubungan itu dibentuk (Haberlandt. dan menyebut kuat supaya melibatkan deria pendengaran dan vokal. peta konsep. perbuatan dan mimik muka serta tingkah laku orang dewasa. Parry dan Gregory (1998) mencadangkan penggunaan graphic organizers seperti roda matahari. Murid-murid sekolah rendah perlu menghafal 19 . rajah tulang ikan. Kanak-kanak belajar dengan cara menghafal. iaitu laluan pembelajaran yang ditentukan oleh struktur protein pada sinaps-sinaps (Flanagan. carta urutan. sekali gus mengekalkan sinaps yang terbentuk. menulis.2. Apabila mengingat semula. menghafal boleh mengukuhkan hubungan di antara dendrit pada neuron. perkataan. Proses ini meningkatkan kekuatan sinaps yang berlaku sepanjang masa (Diamond. Dengan cara ini. Namun. Hafalan ialah proses mengulang-ulang pembelajaran yang melibatkan: • • • berfikir tentang maklumat tersebut. rajah Venn. carta pai dan sebagainya (lihat Rajah 12).4 Otak dan hafalan Hafalan penting untuk memindahkan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang.dihubungi melalui jaringan dan rangkaian. maklumat itu akan diaktifkan melalui proses pengaktifan semula dan salinan semula yang kompleks. 1998). Mereka menghafal lagu-lagu. 4. maklumat yang selalu "diingat" berulang-ulang boleh mengukuhkan hubungan atau jaringan sinaps. 2003). Untuk membantu ingatan. rajah pohon. matriks membuat keputusan. Malah. ini tidak bermakna bahawa setiap kali mengeluarkan atau mengingat semula maklumat memerlukan proses yang sama seperti pengalaman pertama. misalnya Buzan (1984) mencadangkan kaedah peta minda. 1996). pelbagai strategi dicadangkan. cerita.

Aminah et al. Aminah et al. tarikh-tarikh penting dalam sejarah dan sebagainya. Pelbagai jenis kaedah membantu ingatan sifir. Sabaria..Peta minda Roda matahari Tulang ikan Carta keputusan Carta alir Bulatan Rajah pohon Rajah Venn Rajah 12. Pelajar-pelajar di Malaysia bijak menghafal. 20 . Abdul Aziz. Norazlinda. 2004. Dalam kajian yang dilakukan (Ahmad Faizal. 2000. 2003. Ada yang boleh bercakap dalam lebih daripada tiga hingga empat bahasa/dialek. Demikianlah kuasa minda kita yang amat besar. 2001. 2003. Rukun Negara.. 2005a. Ada yang boleh menghafal 40 buah karangan untuk peperiksaan dan ramai yang boleh menghafaz 30 juzuk al-Quran. nama-nama negeri/negara.

integrasi emosi akan berlaku. emotions. Pada pandangan kita. Misalnya. tidak mengetahui bahawa dia berasa sedih. badan dan perasaan. neurotransmiter (seperti epinefrina. Dalam pembelajaran. sehingga pelajar itu sendiri tidak menyedari bahawa mesej tersebut telah tertanam dengan sesuatu emosi tertentu dan tidak boleh diakses dengan cara eksplisit lagi. tindakan itu seperti tidak logik atau tidak rasional. Tidak ada tingkah laku yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Dalam proses penghantaran mesej daripada deria. Emosi membantu kita memfokus kepada alasan dan logik. kemalangan atau kematian). perhitungan dan perasaan. seratonin dan dopamin) berfungsi sebagai pengikat yang melekatkan emosi kepada maklumat yang disimpan. didapati kaedah pengajaran aktif yang melibatkan deria adalah lebih berkesan dalam membantu pelajar mengingat fakta dan isi pelajaran. 2005). All learning involves our body. 5 OTAK DAN EMOSI 5. attitudes. ia masih memerlukan beberapa maklumat sensori-emosi untuk disepadukan – bermakna semua mesej mesti digabungkan dengan emosi sebelum dibina hubungan atau rangkaian untuk "disimpan".1 Pengaruh Emosi dalam Pembelajaran dan Ingatan Teori pembelajaran behaviuris dan kognitif ditolak kerana tidak menghubungkan otak. Dalam penghantaran signal/maklumat ini. seseorang yang mempunyai pengalaman pahit (seperti bencana. Kebiasaannya proses ini berlaku pada tahap tanpa sedar atau separa sedar. Walaupun tingkah laku itu paling kecil. Menurut Jensen (2000: 200). emosi memainkan peranan yang sangat penting. sayu. Brain-based learning advocates that we address these multiple variables more often and more comprehensively. and physical well being. bimbang dan trauma apabila mengingat semula peristiwa tersebut tetapi tidak tahu mengapa.Shamshun Nisa. namun bagi 21 .

Ikuti contoh dalam temu bual ini: Pelajar A: Ramai guru yang benci kelas kami… Cikgu macam tak kisah dekat kami… Memang mereka benci sangat dengan kelas kami. Kalau saya gagal pun saya boleh kerja dan dapat duit sendiri. Saya tidak berminat belajar…Saya tidak yakin akan lulus SPM nanti. 1995). sampai mati pun tak akan boleh lulus periksa… cikgu mengajar sikit-sikit saja. tindakan seumpama itu mempunyai makna tertentu. Dari sekolah rendah dulu pun saya memang selalu gagal. Kelas kami dianggap sampah oleh sesetengah guru. 1996) dan perasaan "benci" ialah ganglia basal (Rozin. (2005b) dan Mohd Yusof (2000) tentang kegagalan dalam pendidikan mendapati ramai guru yang tidak memberikan perhatian terhadap perasaan pelajar. 9 peratus mengatakan guru mereka selalu garang. Saya tak minat dan tak ada orang nak bantu saya kalau saya tak tahu nak buat kerja rumah. Kami bodoh dan jahat. 2005b). didapati sebanyak 42 peratus murid-murid yang lemah (di 10 buah sekolah kebangsaan) mempunyai perspektif negatif terhadap guru mereka.orang tersebut. Nak buat macam mana … itu saja yang saya mampu capai. Saya tak tahu macam mana nak belajar. Emosi boleh diukur menggunakan emotional quotient (EQ) (Coleman. 1976). Bahagian dalam otak yang mengawal emosi. khususnya perasaan "takut" ialah amigdala (LeDoux. Implikasi dan tindakan guru menyebabkan murid mengalami tekanan emosi yang sangat tinggi dan ini boleh menghalang atau membantutkan 22 . Pelajar B: Pelajar C: Pelajar D: Dalam kajian tentang punca kegagalan pelajar dalam pelajaran (Aminah et al. Maklumlah kami kelas SKK dan tercorot…semua guru malas mengajar kami. Kajian oleh Aminah et al.. kami semua dianggap tak akan boleh lulus. 68 peratus mengatakan guru kadangkala garang dan hanya 23 peratus mengatakan guru tidak garang.

merentasi masa dan melalui proses pembinaan yang kompleks. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap sesuatu maklumat bergantung pada skop sosial budaya dan interpretasi individu terhadap maklumat tersebut (misalnya istilah "merdeka" difahami dengan cara berlainan oleh individu yang berlainan. terkejut. benci. iaitu gembira. neurotransmiter seratonin dirembeskan untuk melekatkan sinaps yang dibina semasa pembelajaran. cemburu. Guru seharusnya faham bahawa minat dan motivasi belajar hanya boleh dicetuskan dalam suasana pembelajaran yang selesa dan pergaulan yang sihat. Empat elemen utama emosi dalam pembelajaran yang diperoleh daripada kajian neurosains adalah seperti berikut: 1. sinis. sentiasa bergabung dengan pengalaman dan perasaan. kecewa. tetapi berlaku sepanjang masa. menjadikan maklumat itu mengandungi emosi. berminat dan sebagainya. Terdapat enam kategori emosi pada manusia. Pembelajaran tidak berlaku dalam satu proses sahaja. 2. takut. Dalam keadaan ini. marah dan sedih. 23 . Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap mesej/maklumat yang diterima bergantung pada pengalaman dan cara maklumat itu diterima. 3. Perasaan adalah respons terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia.pembelajaran. begitu juga konsep "sekolah" atau "matematik" mempunyai makna berlainan kepada individu/pelajar yang berlainan – misalnya matematik susah. Pembelajaran dijalinkan melalui sinaps yang diselaputi neurotransmiter emosi. optimistik. misalnya perasaan bimbang. matematik senang dan sebagainya).

has a very strong impact on how they approach their academic learning. tanggapan "prejudis" terhadap orang Inggeris. Menurut Crebbin (2000: 5). Akerlind dan Jenkins (1998). Each person's experiences and understandings about learning and knowledge. and of themselves as learners. 5. Pembelajaran tidak boleh dipisahkan daripada emosi. Ini termasuklah responsnya terhadap kiu dan konteks. Menurut Marton et al. persepsi dan penilaian emosinya pada ketika itu. menyebabkan pelajar tidak mahu belajar bahasa Inggeris atau kerana benci melihat gaya sombong seseorang yang fasih bertutur bahasa Inggeris. in that context. perkara penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah kepercayaan tentang sifat pengetahuan itu sendiri. pandangan bahawa pengetahuan itu berada pada guru dan dipindahkan daripada guru kepada 24 . (2001). Makna yang diberikan oleh individu kepada sesuatu maklumat yang diterima dipengaruhi oleh elemenelemen tanpa sedar atau separa sedar. Misalnya. pengalaman lama. Biasanya pengetahuan tasit (tersirat) ini mempengaruhi makna yang diberikan oleh individu tersebut kepada pengetahuan yang sedang dipelajari. menyebabkan pelajar itu benci berada di kalangan golongan ini dan sekali gus benci mempelajari bahasa Inggeris. efikasi akademik dan kepercayaan epistemologi tentang sesuatu pengetahuan. persekitaran atau latar ketika itu.2 Pandangan Tentang Diri Sendiri Pengalaman seseorang dan pemahamannya tentang pembelajaran dan pengetahuan serta pemahaman tentang dirinya sendiri sebagai pelajar mempunyai kesan terhadap cara mereka mendekati pembelajaran akademik.4. (1993). Kenyataan ini disokong kuat oleh kajian tentang gaya pembelajaran. Misalnya. Aminah et al. kepercayaan atau pemikiran yang telah terpahat dalam minda mereka daripada latar belakang budaya dan cara hidup mereka. (2000) dan Aminah et al.

Biasanya pengajaran oleh kumpulan sesat sangat mudah mempengaruhi jiwa orang yang kecewa. 2000). Naluri merupakan tingkah laku semula jadi. dan berlaku dalam suasana tenang supaya sinaps mudah terbentuk. Mereka gemar meminta nota daripada pensyarah dan masuk ke bilik kuliah untuk menyalin nota. kerana emosi mengukuhkan memori yang disimpan. tetapi wujud sejak lahir dan tersirat dalam genetik kita. bukan dipelajari. Pembelajaran ini melibatkan: • • • • pengaktifan otak emosi (sistem limbik)..pelajar adalah konsisten dengan gaya pembelajaran pasif.3 Naluri Naluri bermakna rasa hati atau gerak hati. Biasanya wujud kecenderungan bagi individu mempunyai tabiat atau kelakuan yang tidak sama dengan orang lain. 25 . iaitu pelajar meletakkan dirinya sebagai penerima maklumat. Malah pelajar-pelajar di universiti juga mempunyai pandangan seumpama itu. mensinkronikan aktiviti otak kiri dan kanan. maka dia akan belajar dengan cara aktif untuk meningkatkan pengetahuannya (Aminah et al. Mereka tidak pernah terlintas untuk mencabar ilmu itu atau mencari sumber-sumber lain untuk menyangkal atau menyokong ilmu tersebut. Pembelajaran berasaskan naluri melibatkan kombinasi otak-hati dan bersifat emosional. Kajian penulis menunjukkan jika pelajar mempunyai pandangan bahawa belajar adalah untuk lebih mengetahui atau memahami tentang sesuatu perkara. 5. menggemblengkan semua jenis kecerdasan dan menggunakan keseluruhan otak supaya mudah diterima oleh semua jenis pelajar. jiwa orang yang dikuasai perasaan dan sebagainya. Pembelajaran jenis ini sangat kukuh dan kekal lama.

emotionally embedded process. atau dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang membina ilmu itu mengikut interpretasinya terhadap pengalaman sedia. 26 . sama ada ilmu yang diterjemah itu rasional dan logikal. Pembelajaran perlu melibatkan keseluruhan proses fisiologi. konsep humanistik telah digunakan untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor. menyesali perbuatan dan kesilapan lepas. dan kemudian merancang untuk masa depan yang positif dan optimistik. melihat kembali kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Misalnya dalam kajian oleh Aminah et al. Learning is a 'personal'. (2000). 2.Pembelajaran berasaskan minda menerangkan pentingnya individu sebagai pelajar dan individu sebagai penterjemah makna dan pembuat keputusan dalam proses pembelajaran. Oleh itu. pembuli. menurut Crebbin (2000: 5). mempunyai keberuntungan diri. oleh itu gunakan pelbagai rangsangan dalam pengajaran. suka mencuri dan sebagainya) dapat dipulihkan. Kajian tersebut menggunakan program intervensi yang cukup halus mesejnya bagi menarik pelajar supaya sedar bahawa mereka mempunyai perasaan kasih sayang. iaitu: 1. Caine dan Caine (1994) menyenaraikan 12 prinsip utama. Hasil kajian ini sangat menggalakkan kerana lebih daripada 50 peratus pelajar yang dikategorikan "bermasalah disiplin" (seperti samseng. kaki ponteng. Sumbangan penyelidikan ini telah mendorong penulis menerokai elemen-elemen baru dalam menangani masalah pelajar. pengalaman sebelum dan pengaruh-pengaruh lain. Otak boleh menjalankan beberapa aktiviti serentak. guru atau pensyarah disarankan menggunakan prinsip pembelajaran berasaskan minda dalam pengajaran mereka. in which tacit (conscious or subconscious) knowledge have the potential to impact on the multiple ways in which the students interpret information without any conscious awareness. Oleh itu.

Otak boleh memproses keseluruhan dan sebahagian maklumat secara serentak. 12. 8. Pembelajaran melibatkan penumpuan perhatian kepada persekitaran periferal. 6. iaitu hafalan dan spatial. Pembelajaran melibatkan proses-proses sedar dan tanpa sedar. malah mengabaikan atau menghukum minda yang mahu berfikir secara kreatif. tetapi apa yang diajar kerap kali pula dikatakan oleh pelajar tidak dapat menimbulkan keterujaan mereka untuk belajar. Kebanyakan guru atau pensyarah masih percaya bahawa pelajar hanya belajar apa yang diajarkan sahaja. Emosi penting dalam membentuk pola/corak. Sebaliknya. penyertaan dan penglibatan dalam persekitaran sebenar akan membolehkan pelajar mencuba perkara baru dengan selesa dan penuh minat. Pembelajaran boleh diperkukuh melalui cabaran dan dihalang melalui ugutan. 9. Terdapat dua jenis ingatan. 4. Setiap otak adalah unik dan setiap individu adalah berlainan. 5. 27 . Pemahaman berlaku apabila pola/corak dapat dibentuk. 11.3. 10. Manakala pembelajaran secara tradisional kerap kali menghalang pemerolehan pemahaman yang baik dan mendalam. 7. tidak menggalakkan perkembangan dan pembinaan konsep-konsep secara bermakna. Pendidik mestilah sentiasa sedar bahawa memberi syarahan bukan cara yang terbaik untuk pembelajaran maksimum. Emosi juga patut diberi perhatian. Pemahaman terbentuk jika fakta tersimpan dalam ingatan spatial. Mencari pengertian atau pemahaman adalah keinginan semula jadi manusia.

multimedia dan hipermedia adalah sangat berkesan untuk menarik perhatian kepada proses pembelajaran. Multimedia dan hipermedia – sebagai bahan periferal.000 mesej visual sejam. bentuk dan kegelapan menjadi asas yang mempengaruhi perhatian pelajar. Terdapat empat jenis persekitaran yang dapat membantu pembelajaran optimum. iaitu: 1.4 Persekitaran untuk Pembelajaran Optimum Faktor kritikal dalam proses pembelajaran ialah persekitaran yang kaya. dengan maklumat yang begitu banyak. jika persembahan itu mengandungi gambar. Warna yang suram dan tidak menarik perhatian umpamanya. Kajian Shamshun Nisa (2005) menggunakan hipermedia sebagai bahan rangsangan pembelajaran mendapati proses pembelajaran berlaku lebih pantas dan pelajar lebih gemar kepada pembelajaran berbentuk visual seperti multimedia atau hipermedia berbanding teks dan verbal. justeru menghasilkan pembelajaran dan ingatan. Bayangkan. Pembelajaran kontekstual adalah cara paling efektif untuk membina pemahaman. Mata kita boleh menerima atau mendaftar 36. 2. khususnya di sekolah. Persekitaran yang paling baik ialah persekitaran sebenar (dalam konteks/latar sebenar). Warna. Persekitaran visual – Sebanyak 80 hingga 90 peratus maklumat yang diserap oleh otak adalah dalam bentuk visual (Jensen. 28 .5. pergerakan. maka faktor persekitaran ini tentulah amat penting. grafik dan filem/video yang bergerak. yang biasanya tidak dipentingkan dalam sistem pendidikan kita. Tambahan pula. cahaya. 2000). objek. maka ia akan lebih merangsang maklumat agar diserap ke dalam otak. tidak menggalakkan pembelajaran. Persembahan visual semasa pengajaran sudah pasti menarik perhatian pelajar.

3. Umpamanya. termasuk pembelajaran. didiklah anakanak dengan cara yang positif dan kasih sayang supaya mereka membesar dengan perasaan selamat dan sikap yang menyenangkan. demikian juga hari yang sejuk. Kesan persekitaran periferal – merancang persekitaran periferal yang sesuai adalah penting bagi mendapatkan perhatian dan tumpuan pelajar terhadap sesuatu pelajaran. Kebanyakan sekolah di Pulau Pinang terutamanya. Oleh itu. 29 . selesa dan ceria. 4. dan ini membantu maklumat diserap oleh otak. 6 OTAK DAN SIKAP Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ialah sosiobudaya. keselamatan emosi. hari yang panas. Pelajar yang mempunyai sikap yang positif melihat pembelajaran dengan cara yang lebih terbuka berbanding pelajar yang berpandangan negatif. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi pelajar terbentuk disebabkan oleh latar belakang keluarga dan sosial pelajar. Cara kita mendidik anak-anak sangat penting dalam menentukan personaliti dan sikapnya terhadap semua aktiviti hidupnya. sukar untuk menarik perhatian pelajar. kepercayaan agama dan etika. jurang status ekonomi. Dari segi prinsip pembelajaran berasaskan minda. terletak di tepi jalan raya dan dalam bandar. Cuaca juga memainkan peranan yang penting. suasana ini tidak menggalakkan pembelajaran maksimum. Darjah kebisingan yang boleh diterima oleh kita bergantung pada toleransi kita sendiri. dan faktor biologi. Manakala bunyi bising akan merencatkan pembelajaran. Muzik atau bising – kajian telah menunjukkan bahawa muzik boleh merangsangkan pembelajaran kerana muzik boleh melahirkan rasa suka. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi kendiri pelajar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembelajarannya.

Oleh itu.7 PERKEMBANGAN OTAK KANAK-KANAK Setiap bayi dilahirkan dengan bilangan sel otak yang hampir lengkap. Pembentukan perhubungan (sinaps) di antara neuron berlaku secara berganda dari umur satu hingga tiga tahun.edu/publications. Pembentukan sinaps dalam otak kanak-kanak Sumber: Diubah suai daripada http://www. USA (2002)] menegaskan bahawa: Scientists have long believed that reading with children creates a context in which learning can occur.mi-aimh . Pertambahan bilangan sel otak berlaku sehingga kanak-kanak berumur tiga tahun. dan tiga hingga enam tahun.e. Shore (1997) [dalam Parenting Information Organization. Rajah 13. tiga tahun pertama pembesaran kanak-kanak amat kritikal. i. the way the brain's circuit is wired. however. Pada ketika itu.msu. dicapai pada 7 Februari 2005 30 . they have evidence that reading is one of the experiences that actually influences the way young brains develop. kanak-kanak boleh belajar dengan cepat dan mudah menghafal maklumat walaupun tidak difahami. Today.

Inilah bukti kukuh bahawa kanak-kanak perlu diberi pendedahan awal untuk membantu mereka membina perhubungan sinaps yang banyak. USA (2002): Poverty can certainly affect the kind of environment in which young children grow. 13 peratus selalu berasa mengantuk atau pening semasa belajar. bukan murid yang berkeupayaan khas. bercakap dan membuat matematik dalam bahasa Inggeris (Aminah et al. 28–57 peratus mengaku mereka sukar menghafal sifir.Maklumat ini jelas dilihat dalam satu program imersi yang dijalankan di Terengganu.. Kesemua murid ini adalah normal. their access to medical care. 28–59 peratus mengaku mereka cepat lupa apa yang dipelajari. Selepas enam bulan. kanak-kanak ini boleh membaca. 31 . and the safety and predictability of the physical environment. It has an impact on the kind of nutrition expectant mothers and their children receive. didapati: 60 peratus murid mengalami berat badan yang rendah. yang mana kanak-kanak lima hingga enam tahun didedahkan sepenuhnya dengan perisian berbahasa Inggeris. 2005a). and the early experiences they have. walaupun kanak-kanak ini tidak mempunyai latar belakang bahasa Inggeris. Semua faktor tersebut mempunyai kaitan dengan masalah pemakanan dan kesihatan yang disebabkan oleh latar belakang keluarga yang miskin. 8 MASALAH PEMBELAJARAN Antara masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajarpelajar yang pernah penulis kaji ialah berkaitan dengan latar belakang sosioekonomi dan defisit pendidikan. Menurut Parenting Information Organization. kanak-kanak telah boleh membaca dan mengira serta menguasai bahasa. Pada umur lima hingga enam tahun. dan 18 peratus mengaku sukar melihat tulisan di papan hitam. 33–41 peratus mengaku sukar membuat ayat. Dalam kajian punca-punca kegagalan murid di 10 buah sekolah kebangsaan di Pulau Pinang. dan mereka mampu untuk mengikuti pendidikan peringkat Tahun Satu.

T. (1999) Kajian neurosains menunjukkan otak wanita adalah 20 peratus lebih besar daripada otak lelaki pada bahagian korpus kolasum (bahagian yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan) (lihat Rajah 14). wanita didapati lebih baik dari segi mendengar. dan 27–47 peratus tidak mempunyai sesiapa yang boleh membantu mereka belajar di rumah. 9 OTAK DAN GENDER 9.1 Perbandingan Otak Lelaki dan Otak Wanita (a) (b) Rajah 14. 32 . wanita mempunyai rangsangan sensori yang lebih sensitif berbanding lelaki. Tambahan pula. 22–47 peratus menghadapi gangguan semasa belajar di rumah. Oleh itu. wanita mempunyai interaksi penggunaan otak kiri dan kanan yang lebih baik berbanding lelaki. Kesemua murid ini gagal dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) disebabkan mengalami defisit pendidikan yang besar. Imbasan PET menunjukkan struktur (a) otak lelaki. (2005b) mendapati 75 peratus murid tidak membaca atau jarang membaca di rumah. Oleh itu. dan (b) otak wanita Sumber: Haederle. 80 peratus tidak pernah meminjam buku dari perpustakaan. 38 peratus tidak mempunyai tempat belajar khas di rumah. Misalnya wanita dapat membina penguasaan bahasa lebih cepat berbanding lelaki.Kajian Aminah et al.

Perbezaan ini secara tidak langsung menjadi sifat semula jadi bagi lelaki dan wanita. maka grey matter membantu otak wanita berfungsi lebih cekap. Kaedah ini terbukti berkesan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan di samping memastikan perkembangan potensi yang menyeluruh di kalangan pelajar. kaedah ini memberi implikasi yang besar kepada sistem pendidikan negara kita. kreativiti dan seni). Oleh kerana lelaki mempunyai white matter yang lebih banyak. manakala otak lelaki mempunyai lebih banyak white matter. Ditambah pula dengan kaedah mengajar yang berbentuk didaktik (berpusatkan guru). Sesungguhnya. bahasa dan sastera. 33 . Keadaan ini amat tidak seimbang. Otak wanita mempunyai lebih banyak grey matter. Kurikulum pula sangat padat dengan fakta yang abstrak dan sukar untuk dikuasai oleh pelajar. Grey matter membantu otak berfungsi lebih cekap. merasa melalui hujung jari dan kulit. White matter berfungsi mempercepatkan impuls dan aliran elektrik.1 Implikasi kepada Sistem Pendidikan Hasil penyelidikan yang telah dibincangkan di atas memberikan pemahaman yang jelas kepada kita tentang proses pembelajaran berasaskan minda. Penilaian pencapaian sekolah mahupun universiti adalah tertumpu kepada kebolehan dalam aspek analitikal dan logik matematik tanpa memberi pengiktirafan kepada aspekaspek lain seperti bakat seni.menghidu. Oleh kerana struktur kepala wanita lebih kecil. mereka biasanya lebih cepat bertindak balas berbanding wanita. Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini terlalu mementingkan perkembangan otak kiri (akademik) dan mengabaikan perkembangan otak kanan (estetika. sukan. 10 IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN 10. maka pembelajaran menjadi sangat sukar dan tidak menyeronokkan.

Ini kerana keadaan sedia ada terlalu menumpukan kepada peperiksaan dan pelajar hanya belajar untuk lulus peperiksaan. kerana kanak-kanak sudah bersedia untuk belajar pada umur ini. Elemen-elemen pembelajaran bermakna yang menggalakkan mereka berfikir dan menggunakan maklumat yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian juga harus diselitkan dalam kurikulum ini. Peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah [(UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR)] sepatutnya dihapuskan. bukan berbentuk bidang disiplin harus diwujudkan. Elakkan daripada menggunakan pembelajaran berbentuk hafalan. sistem pendidikan di Malaysia perlu dirombak supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada pelajar. 34 . Cukup hanya satu peperiksaan akhir.2 Implikasi kepada Kurikulum Dicadangkan agar kurikulum: • • Mengandungi isi pelajaran yang relevan dengan kehidupan seharian serta realiti sebenar dunia hari ini. dan sejarah warisan bangsa. Persekolahan formal harus dimulakan dari umur enam tahun (bukan tujuh tahun). pendidikan nilai dan rohani. bukan untuk mendapat ilmu dan kemahiran yang diperlukan sebelum memasuki universiti atau pasaran kerja. kewarganegaraan.Oleh itu. yang berbentuk tematik. Dicadangkan agar penggunaan Internet tanpa wayar atau jaringan Internet ditambah supaya pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja serta mendapat pembelajaran yang menyeronokkan dan merangsangkan daripada persekitaran periferal yang banyak. iaitu pada akhir pendidikan sekolah menengah [Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)]. Model kurikulum baru untuk Malaysia. kepelbagaian budaya dan bangsa. Menggunakan kaedah integrasi dan tematik supaya dapat mengembangkan pemahaman tentang pendidikan untuk pembangunan lestari. 10.

Pelajar perlu diberi tanggungjawab untuk memahami keupayaan diri mereka.3 Implikasi kepada Penilaian • Sistem penilaian diubah supaya ujian dan peperiksaan dapat dikurangkan. Reka Cipta Grafik. Bahasa dan Budaya. Perlu diingat bahawa otak kita menyimpan maklumat dengan cara yang berbeza. Gunakan kaedah penilaian berasaskan hasil seperti rekod pencapaian. Ekonomi dan Kenegaraan. Kemanusiaan dan Budaya. khususnya di peringkat sekolah rendah. Bahasa dan Sastera. • 10. Agama dan Akhlak. dan sebagainya.• Mewujudkan mata pelajaran baru di sekolah rendah seperti Sains dan Alam Sekitar. Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari. Guru perlu berbincang dengan pelajar tentang objektif dan standard yang perlu dicapai oleh mereka dalam pembelajaran. kemahiran refleksi dan lain-lain. laporan kendiri. Mewujudkan kursus-kursus baru di sekolah menengah seperti Matematik Gunaan. Dunia dan Kemanusiaan. Matematik dalam Kehidupan. Seni Persembahan. Wujudkan cara menaksir perkembangan potensi individu yang lebih menyeluruh dalam pelbagai aspek pendidikan. Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Agama dan Nilai Peribadi. dan kursuskursus pilihan (elektif) seperti Muzik Estetika. Misalnya. portfolio. guru menyediakan rubrik atau matriks pencapaian yang dikehendaki berasaskan sesuatu standard dan pelajar mencuba mencapainya. Kesihatan Jasmani dan Minda. dan sebagainya. Sejarah dan Kewarganegaraan. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Gunakan alat ukuran yang pelbagai bagi mendapatkan penilaian yang tepat. Lakonan dan Teater. Seni dan Kraf. 35 • • • .

Cara paling mudah ialah menggalakkan pelajar menunjukkan perasaan mereka. berpusatkan pelajar. eksperiensial. memberi peluang kepada pelajar menyatakan perasaan dan merasai pengalaman tersebut. tentang kemalangan jalan raya – apakah pandangan mereka tentang impak kemalangan tersebut terhadap keluarga orang yang meninggal dunia itu? Soalan sebegini akan mendorong minat. Misalnya. Menggunakan strategi yang dapat menggalakkan rasa ceria untuk belajar. Contohnya. misalnya berjabat tangan. Semasa mengajar guru hendaklah: • Mengaitkan maklumat baru dengan maklumat sedia ada kepada pelajar supaya jaringan sinaps yang lebih banyak dapat dibentuk dalam minda pelajar. Cara ini akan dapat mengukuhkan hubungan sinaps dan menjadikan ingatan lebih berkesan. memberi ucapan atau ungkapan positif dan lain-lain. Ini kerana otak suka belajar dalam keadaan sebenar dan mencabar.4 Implikasi kepada Guru Dari segi teknik pengajaran. guru perlu menggunakan teknik pembelajaran whole brain yang menghubungkan kedua-dua bahagian otak kiri dan kanan. Mewujudkan cara baru untuk permulaan kelas. melibatkan tangan dan minda. dan penyelesaian masalah yang boleh memberikan pengalaman baru kepada pelajar. drama. membaca. Misalnya kaedah pembelajaran berasaskan masalah. penyelesaian masalah. bercerita dan sebagainya. kaedah mainperanan (role play). 36 • • • • .10. Mengintegrasikan emosi dalam pembelajaran. tinjauan dalam masyarakat dan sebagainya. kerja lapangan. Menggunakan kaedah pembelajaran aktif. persembahan/visual. Menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual. misalnya: 1. projek kumpulan.

lebih banyak maklumat boleh diproses. Menamatkan pembelajaran dengan sorakan. 3. bertukar idea. 2. Pembelajaran berasaskan minda menekankan bahawa setiap individu mempunyai gaya belajar tersendiri. mencabar idea dan berkongsi idea. Menggunakan kaedah pembelajaran koperatif supaya pelajar dapat berbincang. selesa. 8. terdapat 10 perbezaan dalam gaya belajar. Penaakulan induktif dan deduktif Penaakulan abstrak dan konkrit Kecenderungan kepada bahasa Logik dan bukti Cepat bosan Kecenderungan ruang Kecenderungan pergerakan Sensitif dan dinamik kumpulan 37 . 5. 4. Mewujudkan suasana kelas yang tenang. 4. nyanyian dan cara-cara lain yang menyeronokkan. 7. 3. Elakkan melabel pelajar. iaitu: 1. 6. bersih dan bebas daripada tekanan (kerana otak berfungsi sepenuhnya dalam keadaan bebas). Lebih kaya persekitaran pembelajaran itu. 5. Guru perlu menggunakan pelbagai aktiviti yang boleh disesuaikan dengan semua gaya belajar. Menurut Gurin et al. Otak kita mudah mengingat jika maklumat diakses melalui laluan yang ia sudah biasa. berhujah dan bekerjasama.2. Kotulak (1996) menyatakan pembelajaran dalam persekitaran yang kaya dapat meningkatkan perhubungan sinaps sehingga 25 peratus. Memberikan pelbagai aktiviti yang boleh membantu menaksir pembelajaran. Memberikan nama-nama positif kepada kumpulan atau pasukan yang dibentuk untuk aktiviti kelas. (2002). 6.

Libatkan ibu bapa dalam proses pembelajaran. Otak lebih terangsang dalam persekitaran sosial. menarik. Gunakan kiu untuk meningkatkan persepsi periferal maklumat yang dipelajari. misalnya carta. tiada paksaan dan dalam keadaan sebenar. Sosial dan suka bekerja dalam pasukan Semua perbezaan ini perlu ditangani dengan bijaksana oleh guru supaya tidak menjejaskan proses pembelajaran yang maksimum. Gunakan pembelajaran koperatif dan kerja berpasukan. 2. Cenderung kepada simbol 10. Terdapat ±100 bilion neuron dalam otak manusia dan setiap neuron boleh membina lebih daripada 10. Oleh itu. kondusif.9. benarkan mereka menerokai dan membina sendiri pengetahuan mereka. ahli neurosains 38 . 6. 11 PENUTUP Syarahan ini telah mengemukakan teori pembelajaran berasaskan minda bagi menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku dalam minda seseorang. Oleh itu. Setiap individu adalah unik. 5. Pembelajaran berlaku secara bercorak. rajah dan perancang grafik. Gunakan grafik untuk memudahkan pemahaman. Otak boleh memproses maklumat secara terperinci dan menyeluruh. Dengan menggunakan alat pengimbas PET atau fMRI. model. Teori ini menyarankan bahawa pembelajaran berlaku melalui pembentukan sinaps atau perhubungan di antara sel neuron dalam otak. iaitu: 1. 3. carta alir. gunakan persekitaran pembelajaran yang ceria. Tekanan emosi boleh menghalang pembelajaran. 4.000 sinaps. Enam prinsip pembelajaran berasaskan minda yang dicadangkan oleh Caine dan Caine (1997) boleh digunakan.

telah dapat mengesan lokasi pada bahagian-bahagian otak manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pemikiran. kreatif dan intuitif. Lebih banyak pengalaman pembelajaran diberikan. Neurotransmiter ini berbeza mengikut keadaan emosi pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. membolehkan mereka 39 . Jaringan sinaps yang telah terbentuk dan sentiasa diaktif atau digunakan akhirnya akan menjadi kukuh dan kekal. misalnya bahagian korteks pada otak kiri terlibat dengan pemikiran analitik. Bahagian otak ini mengeluarkan bahan elektrokimia larut yang dinamakan neurotransmiter bagi membina sinaps. Ia membuktikan bahawa dalam proses pembelajaran. Otak kanak-kanak juga didapati mempunyai keupayaan yang sama untuk membina sinaps yang banyak jika diberi rangsangan pembelajaran yang sesuai. misalnya elemen akademik. Kajian neurosains juga dapat mengesan peranan emosi yang dikawal oleh otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. Untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum. maklumat yang disimpan dalam jaringan sinaps mengandungi mesej emosi yang wujud semasa sinaps dibentuk. Teori ini juga membuktikan bahawa pembelajaran tidak lengkap jika hanya bertumpu kepada satu elemen sahaja. manakala otak sebelah kanan pula terlibat dengan pemikiran holistik. lebih banyak sinaps dibentuk dalam minda kanak-kanak. aspek emosi dan persekitaran yang kondusif amat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan kekal. logik dan matematik. iaitu otak kiri dan kanan supaya keupayaan potensi pelajar yang menyeluruh dapat dikembangkan. Neurotransmiter merupakan penghubung di antara dendrit yang membentuk sinaps. aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah melibatkan kedua-dua bahagian otak. dan disebut sebagai memori atau ingatan. Oleh yang demikian. Proses pembelajaran berasaskan minda menggabungkan elemen perasaan dan emosi serta maklumat dan fakta yang dipelajari.

tidak hanya tertumpu kepada aspek akademik semata-mata seperti yang ada sekarang. sebenar dan aktiviti hands-on amat perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum dan berkesan. Kurikulum yang relevan dan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta guru yang berempati dan penyayang merupakan resipi baru untuk membina sistem pendidikan yang mesra pelajar. Demikianlah. Otak manusia mempunyai kapasiti yang amat besar. objektif dan fakta merupakan elemen penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seimbang. kerana akallah setiap individu itu unik dan berbeza. intuisi dan interpersonal di samping aspek logik. walaupun umur mereka masih muda. konstektual. teori pembelajaran berasaskan minda ini telah menerangkan proses pembelajaran lebih jelas berbanding teori behaviurisme dan teori perkembangan kognitif Piaget. Demikian juga persekitaran pembelajaran yang ceria.lebih bersedia untuk belajar. Aspek kreativiti. Implikasi daripada teori ini terhadap sistem pendidikan kita adalah besar. 40 . Kaedah mengajar dan menilai pencapaian pelajar dalam pembelajaran harus dikaji semula dan mungkin perlu ditukar supaya lebih sesuai dengan perkembangan menyeluruh seseorang pelajar. Terpulanglah kepada setiap individu untuk menggunakan "akal" yang dikurniakan Tuhan kepada kita. gembira. maka ia harus dimanfaatkan dengan ilmu yang baik dan sebanyak yang boleh.

). (1997). 23(5). Academic views of the relative roles and responsibilities of teachers and learners in a first-year university course. Make the most of your mind. & Bell. NJ: Prentice-Hall. Constructivism in education. 67(240). Caine. Journal of College Science Teaching. 48(2). Educational Leadership. Dalam S. & A. T. Gale (Ed. (1996). Quantum learning: Unleashing the genius in you. N. (1993). G. O. (1984). Menlo Park. Drubach. Constructivist approaches to science teaching. R. G. M. Appleton.). Hameroff. Driver. New York: Holt. Bandura. Students′ thinking and learning of science: A constructivist view. E. R. D. 41 . Higher Education Research & Development. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. (1997). 34(3). Analysis and description of students′ learning during science classes using a constructivist-based model. (1998). R. Buzan. R. (1994). N. Deconstructing dreams: The spandrels of sleep. K. (1986). 277–289. & Caine. New York: Dell Publishing. Making connections: Teaching and the human brain. Understanding a brain-based approach to learning and teaching. R.RUJUKAN Buku dan Makalah Akerlind G. R. 17(3). (1995). Educational psychology: A cognitive view (Ed. M. B. Steffe. New York: MIT Press. (1990). 443– 461. D. Caine. S. Reaching the second tier: Learning and teaching styles in college science education. De Porter. CA: Addison-Wesley. Journal of Research in Science Teaching. R. & Caine. (2000). (1992). A. 303–318. A. Felder. Upper Saddle River. B. 286–290. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. School Science Review. G. ke-2). Kasniak. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. 66–70. New York: Linden Press. Caine. & Hernacki. Education on the edge of possibility. Social foundations of thought and action: A socialcognitive theory. Englewood Cliffs. The brain explained. NJ: Prentice-Hall. (1986). N. Dalam L. & Caine. Scott (Ed. Rinehart & Winston. (1978). & Jenkins. Flanagan. Ausubel. & J. P. Driver.

J. Scott (Ed.Gagne. Dalam S. Goleman. Harvard Educational Review. J. Connecticut: Appleton & Lange. Connecticut: Appleton & Lange. Schwartz. San Diego. Kandel.). J. K.. S. G. N.). Dey. New York: Longmans Green. D. F. & A. & T. New York: MIT Press. Unconscious processes in social interaction. & Gurin. Kandel. 42 . Human memory: Exploration and application. (1988). Jessell (Ed. & Kandel. Jessell (Ed. E. 72(3). K. Gurin. & T. ke-2). J.). Cambridge. The creative brain. Brown and Company. Dalam E.. Kasniak. L. Human memory: Exploration and application (Ed. LeDoux. Haberlandt. (1990). J.. G. J. Essentials of neural science and behaviour. Connecticut: Appleton & Lange. Lynch. Schwartz. Needham Heights. New York: Simon & Schuster. (1999). Schwartz. International Journal of Educational Research. Hurtado. ke-2). Conceptions of learning. & Brophy. (1995). E. & T. Jessel (Ed. Herrmann. (1998). (1995). Kingsport: Quebecor Printing Book Group. Inside the brain: Revolutionary discoveries of how the mind works. MA: MIT Press. E. E. Kansas City: Andrews McMeel. Boston: Allyn & Bacon. Kihlstrom. The creative brain (Ed. A. C. Learning and memory. Boston: Little. (1995). USA: The Brain Store. New York: Bantam Books. The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. Essentials of neural science and behaviour. Good. Dall Alba. (2002). Hameroff. 277– 287. USA: Brain Books. Brain-based learning: The new science of teaching and training (Ed. Kandel. (1996). D. Kandel. Educational psychology: A realistic approach. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. San Diego. Haberlandt. (2000). N. Herrmann. Dalam E. 19(3). (1995). Kotulak. Nerve cell behaviour. I. MA: Allyn & Bacon. R. Koch. Dalam E. T. Essentials of neural science and behaviour. G. (1986). Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. E. Towards the neuronal substrate of visual consciousness.). semakan semula). (1995). circuits and the beginnings of memory. Jensen. Kupfermann. 330–366. (1996). E. Synapses. E. & Beaty. (1985). (1993). P. Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. Marton. (1996). The cognitive psychology of school learning.

Hillsdale: Lawrence Erlbaum.html Davidson. Constructivism in education. Revisioning learning: Contributions of postmodernism. M.html Diamond. Freedom to learn for the 80’s. Rethinking the brain: New insights into early development. C. R. E.edu. California State University. (1997). (1983). (1976) The evolution of intelligence and access to the cognitive unconsciousness.htm 43 . Rozin. R. Progress in psychobiology and physiological psychology. Dicapai pada 6 Ogos 2005 daripada http://www. (2001). A constructivist approach to teaching.wisc. Thousand Oaks: Corwin Press. Sousa. B. Webster. Neuroscience of communication. Parry. D. R.Ornstein. New York: Harcourt Brace. Dalam J. Epstein (Ed. M. How the brain learns (Ed. constructivism and neurological research. C. (1999).edu/chudler/plant. C. (1995). Rogers. Dicapai pada 9 April 2005. (1997).edu/psy/BioPsych/ neurotransmission. (2001).). Sumber Elektronik Brain plasticity. (1995).news. New York: Dell Publishing. Keck Laboratory for Functional Brain Imaging and Behavior. New York: Skylight Training and Publishing. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://faculty .html Crebbin. Designing brain compatible learning. G.org/ neuro/diamond_brain_response. Gale (Ed. & J. University of Wisconsin-Madison. Ohio: Charles Merrill Publishing. Dalam L. ke-2). W. Brain and Emotions Research.html Department of Psychology. A. Dicapai pada 7 Februari 2005 daripada http://www. Columbus. & Nicholl. daripada http://www.edu/packages/ emotion/media. von Glaserfeld. (2003). USA: Singular Publishing Group. R. The right mind: Making sense of the hemispheres.csuchico. E.washington. T. Steffe.aare. San Diego. (1998). (2000). (1997).). R. & Gregory. P. Response of the brain to enrinchment. Hak cipta The Board of Regents of the University of Wisconsin System. Sprague & A. Biological psychology: Neurotransmission. J. N.newhorizons. New York: Academic Press. Dicapai pada 9 April 2005 daripada http://www. D.au/00pap/cre00462. Shore. New York: Family and Work Institute. Accelerated learning fot the 21st century. Rose. M.

(2002).html Tesis dan Lain-Lain Abdul Aziz Kassim.org/ heathnewsfeed http://wps. language process and reading. Pengajian kurikulum: Kajian tentang keupayaan ingatan.00 . Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://web.823168-. What is the difference between the male and female brain? Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada www.html Triune brains.org/post/ archives/aug2000/967659/An. (2000). (2001). Gender differences in the brain. J. Brain plasticity.triune. (1999).html http://www.une.htm Society for Neuroscience.r.parentinginformation. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.superteaching. Dicapai pada 6 Ogos 2002 daripada http://www. The effect of using problem-based learning on critical thinking skills and achievement in science. Pengajian kurikulum: Keberkesanan kaedah bersepadu berbanding kaedah tradisional dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan satu.htm Mind map brain. membuat inferens logikal dan inferens nilai terhadap tiga jenis teks Bahasa Melayu.prenhall.Haederle.ozcountry.7992. (2004).madsci.sfn . USA.au/psychology/staff/malouff/problem. 44 .org/New%20Folder/Video.com/life/ twominds.org/content/Publications/BrainBriefings/brain-lang-reading . Universiti Sains Malaysia. Manuskrip yang tidak diterbitkan. (2000). Ahmad Faizal Shafeei. Pulau Pinang.pairs . Aminah Ayob. Pulau Pinang. Malaysia.htm Scanning the brain EEG.com. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.html Parenting Information Organization. Universiti Sains Malaysia.htm Young. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Dicapai daripada http://www.org/wnet/brain/scanning/eeg.pbs.com/hss_wade_mru_2/0.edu.hopkinsmedicine. (2000). A summary of recent brain research. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Malaysia. Making connections: How children learn. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.org/ howchildrenlearn. T.htm-super teaching video http://www.

(2005a). Punca kegagalan akademik pelajar bumiputera Pulau Pinang: Kajian kes di 10 buah sekolah kebangsaan. Malaysia. Daniel. & Aminah Ayob. Kedah. Kertas kerja yang dibentangkan pada Kolokium Ijazah Tinggi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Social construction and the transformation of identity politics. K. Pulau Pinang. Tesis Ph. (2005b). (2000). 13 Disember. Kajian penilaian program Q-Dees gemilang. New School for Social Research Symposium. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. (2000). (2002). Malaysia. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. yang tidak diterbitkan. Halim Ahmad & Nordin Abdul Razak. Aminah Ayob. Kajian profil bumiputera Pulau Pinang dari perspektif pendidikan. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Malaysia. Daniel. & Khadijah Zon. Pulau Pinang. Malaysia. Mokhtar Ismail. Abdul Rashid Mohamed & Anna Christina. Universiti Sains Malaysia. S. Pendidikan sains: The effects of using PBL in science on students' achievement and interest in science. Universiti Sains Malaysia. (2003). Halim Ahmad. 7 April. Pulau Pinang. Laporan kajian Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. S. Maznah Ali & Ahmad Farouk Abd.Aminah Ayob. Lee Lay Wah & Halim Ahmad. (1999). Hazri Jamil. Aminah Ayob. J. Majid. Strategi untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor Bahru. Laporan kajian Negeri Johor yang tidak diterbitkan. Mohd Yusof Yahaya. Tesis Ph. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. Aminah Ayob. Sabaria Juraimi. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. E. E. (1995). Pulau Pinang. Satu kajian pemahaman intuitif mengenai konsep haiwan dan binatang. Universiti Sains Malaysia. yang tidak diterbitkan.D. Daniel. kemahiran proses sains serta pencapaian biologi. (1992). Malaysia. Norazlinda Mahamud. S. (2001). (2003). Pulau Pinang. Pendidikan sains: Kesan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. 45 . Feasibiliti Kementerian Pendidikan mengambil alih semua aspek pendidikan khas di Malaysia. Projek Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. E. Projek Kerajaan Negeri Terengganu yang tidak diterbitkan. Kegagalan pelajar dalam pelajaran: Kajian kes di Baling. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia.D. Projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak diterbitkan. (2004). Universiti Sains Malaysia. Aminah Ayob. Gergen. Susie See Ching Mey.

D.Shamshun Nisa Mohamed Yaacob. (2003). (2005).D. Pulau Pinang. Tesis Ph. Malaysia. Pendidikan sains: Pembelajaran pecutan – Kesan pembelajaran hipermedia terhadap kecepatan pembinaan konsep-konsep dalam pelajaran Biologi. S. Malaysia. Proses kognitif dalam penulisan esei: Analisis hermeneutik. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. yang tidak diterbitkan. Suppiah. 46 . Tesis Ph. yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful