P. 1
Pembelajaran Berasaskan Minda

Pembelajaran Berasaskan Minda

|Views: 1,788|Likes:
Published by hujanpagi2000

More info:

Published by: hujanpagi2000 on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

SYARAHAN UMUM

PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA DAN IMPLIKASINYA KEPADA PENDIDIKAN
oleh PROFESOR AMINAH AYOB Pada 22 September 2005, jam 9:30 pagi di Dewan Budaya, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

1 PENGENALAN 1.1 Decade of the Brain, 1990–1999 Syarahan ini dimulakan dengan mengatakan bahawa setiap orang secara semula jadi mempunyai kecerdasan atau intelligence yang tinggi, dan semua orang boleh berfikir dan belajar dengan baik. Yang berbeza ialah, sesetengah orang belajar dengan cepat, tetapi sesetengah orang belajar agak lambat; ada yang suka belajar dengan cara membaca, ada pula yang belajar melalui perbuatan; ada yang suka mendengar dan melihat, dan sebagainya. Kita boleh belajar semua perkara yang dikehendaki jika kita mahu dan sanggup mencuba. Walaupun memiliki kekurangan diri, kita masih boleh belajar. Proses tersebut mungkin memerlukan masa yang lebih panjang dan mungkin memerlukan bantuan khas, tetapi yang pasti kita boleh belajar. Inilah yang ingin dijelaskan – bahawa setiap orang boleh belajar kerana kita semua mempunyai otak yang tahu bagaimana untuk belajar dan berfikir. Otak kita secara semula jadi adalah bijaksana. 1.2 Teori-Teori Pembelajaran Bagi menerangkan proses pembelajaran, pelbagai teori telah dikemukakan oleh ahli psikologi sejak zaman Socrates dan 1

Plato. Syarahan ini akan mengimbas empat teori pembelajaran yang kerap dirujuk oleh para pendidik dan penyelidik sebelum ini, iaitu: • • • • Behaviurisme Kognitif Humanistik Konstruktivisme

Teori-teori pembelajaran yang pernah dipelajari seperti teori behaviurisme dan teori kognitif, yang juga disebut sebagai teori modenis, menyatakan bahawa ilmu pengetahuan terdiri daripada fakta yang nyata dan benar. Pemahaman tentang fakta itu adalah objektif dan tidak boleh diubah atau ditukar. Maka, pembelajaran tentang fakta itu hendaklah dilakukan secara didaktif dan objektif supaya fakta itu dapat dipindahkan kepada pelajar secara "bulat-bulat". Teori behaviurisme bersandarkan kepada perubahan tingkah laku (learning leads to a change in behaviour), iaitu pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku. Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang maka tingkah laku itu akan dikuasai secara automatik. Pavlov (1849–1936) yang menjalankan eksperimen menggunakan anjing, makanan dan loceng membuktikan bahawa apabila loceng dibunyikan, secara automatik anjing akan mengeluarkan air liur kerana makanan akan disajikan. Thorndike (1874–1949) pula mengemukakan Teori S-R atau Stimulus-Response Theory (teori pelaziman operan), yang mana rangsangan terlazim menghasilkan respons terlazim. Misalnya, kucing yang lapar "belajar" membuka sangkarnya (respons terlazim) untuk mendapatkan makanan yang dihidang di luar sangkar (stimulus terlazim). Thorndike percaya bahawa hubungan neural terbentuk antara stimulus dengan respons apabila respons adalah positif, dan pembelajaran berlaku apabila hubungan itu membentuk corak tingkah laku yang dikehendaki. Lanjutan daripada itu, Skinner (1904–1990) mengemukakan teori Contiguity of Feedback/Reinforcement, iaitu tingkah laku boleh dibentuk dengan memberi peneguhan secara positif atau negatif. Misalnya, pelajar diberi 2

ganjaran/pujian (peneguhan positif) apabila berjaya melakukan sesuatu seperti menghabiskan kerja rumah atau sebaliknya dihukum (peneguhan negatif) kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Teori ini tidak dapat menerangkan tentang proses pembelajaran dan proses pemikiran, ia hanya dapat menerangkan pembentukan tingkah laku melalui proses rote-learning. Teori kognitif memfokus kepada proses di sebalik tingkah laku yang ditunjukkan. Perubahan tingkah laku yang diperhati dijadikan sebagai petunjuk kepada apa yang mungkin berlaku dalam minda pelajar. Teori ini menerangkan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk yang bermakna dan mudah diingat oleh pelajar. Bermula dengan teori perkembangan kognitif Piaget (1926 dalam Good & Brophy, 1990) teori ini menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Gagne (1985) pula menerangkan terdapat tiga peringkat pemprosesan maklumat, iaitu daftar deria (sensory register) dalam ingatan aktif (working memory, WM), ingatan jangka pendek (short-term memory, STM) dan ingatan jangka panjang (long-term memory, LTM). Maklumat baru yang dipelajari akan didaftarkan dalam WM dan jika diperlukan buat sementara waktu, ia akan disimpan dalam STM. Selepas digunakan beberapa kali, maklumat ini menjadi kekal dan disimpan dalam LTM untuk tempoh masa yang lama. Apabila maklumat ini perlu diingat kembali, ia akan diaktifkan semula dan dibawa ke WM untuk digunakan. Menurut Gagne, maklumat dalam minda sentiasa diproses dan diadaptasikan apabila maklumat baru diterima dan proses ini dinamakan proses pembelajaran. Ausubel (1978) menyokong teori pembelajaran ini melalui kajiannya yang mendapati bahawa jika pembelajaran itu memberi kesan kepada pelajar, maka ia akan lebih mudah dipelajari, diingat dan dihubungkaitkan dengan skema sedia ada, serta lebih kekal dalam ingatan. Bidang kajian ini dinamakan Sains Kognitif. 3

Teori humanistik Rogers (1983) dan Bandura (1986) mencadangkan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses modeling atau meniru tingkah laku orang lain atau secara demonstrasi. Teori ini digambarkan dengan pepatah berikut:
A teacher's major contribution sometimes is not the subject taught but the model caught.

Demikianlah kita mempelajari banyak perkara dalam hidup, khususnya adat resam, budaya dan nilai masyarakat melalui ikutan daripada apa yang kita perhatikan dan interaksi dengan orang lain, misalnya ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan. Teori konstruktivisme (Driver & Bell, 1986; Driver, 1995; von Glaserfeld, 1995; Gergen, 1995; Appleton, 1997) menyatakan bahawa pelajar membina ilmu pengetahuan dan memberi makna kepada pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman sendiri melalui proses aktif yang berlaku dalam otak. Oleh itu, pengetahuan seseorang tentang sesuatu perkara bergantung pada persepsi, kepercayaan dan pengalamannya tentang perkara tersebut. Ahli konstruktivis percaya pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar secara tabula rasa, tetapi pelajar perlu membina pengetahuannya sendiri melalui pemahaman yang diperoleh daripada proses pembelajaran yang dialaminya. Dengan itu, pemahaman dan makna ilmu pengetahuan bergantung pada cara ia dibentuk dalam minda pelajar. Syarahan ini akan menerangkan bagaimana ilmu pengetahuan dibina dan diberi makna oleh pelajar berdasarkan hasil kajian neurosains dan sains kognitif, dan hasil penyelidikan penulis bersama-sama rakan seperjuangan serta pelajar-pelajar sarjana dan Ph.D. Sepanjang hampir 15 tahun, iaitu sejak 1990, penulis telah menjalankan hampir 45 buah kajian berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai peringkat dan subjek. Motivasi penulis untuk memusatkan kajian kepada aspek pembelajaran berasaskan minda telah bermula sejak beliau menjalankan penyelidikan Ph.D. Pada masa itu, penulis mengkaji bagaimana pelajar belajar antara satu sama lain dalam kumpulan dan bagaimana 4

Otak kita secara semula jadi dilahirkan untuk belajar dan menyimpan semua pengalaman pembelajaran yang pernah berlaku dalam diri kita. membeza. membuat keputusan dan sebagainya. Hal ini kerana terdapatnya aktiviti cabar-mencabar pengetahuan sedia ada (construction). Ia boleh memproses maklumat dalam pelbagai cara. Kita hanya perlu menyediakan persekitaran yang sesuai untuk mendorong proses pembelajaran itu berlaku dengan maksimum dan berkesan mengikut cara otak belajar. misalnya menganalisis. 2 PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA Pembelajaran berasaskan minda ialah satu teori pembelajaran yang diasaskan kepada struktur dan fungsi otak atau minda manusia. menghakim. tidak menggalakkan pemikiran. menilai. mensintesis. yang akhirnya menghasilkan deconstruction dan reconstruction bagi membentuk pemahaman yang lebih bermakna. menghurai. Teori pembelajaran berasaskan minda ini menyarankan bahawa proses pembelajaran berlaku mengikut cara otak berfungsi. membanding. Setiap orang dilahirkan dengan otak yang berfungsi sebagai processor yang sangat berkuasa.hubungan serta interaksi sosial dalam kumpulan membantu pelajar membina pemahaman yang lebih kukuh. Selagi otak tidak dihalang daripada menjalankan proses-proses biasa. Persoalannya ialah: Bagaimanakah otak belajar? 5 . Melalui kajian-kajian selanjutnya. penulis telah membina pemahaman tentang bagaimana pembelajaran berlaku dan lebih penting lagi mengapa terlalu banyak perkara yang dipelajari (diajarkan) tidak "terpahat" dalam minda pelajar seperti yang sepatutnya. pembelajaran akan tetap berlaku dan setiap orang sentiasa belajar. malah mengabaikan dan menghukum proses-proses pembelajaran semula jadi otak. menghubungkait. Pengajaran secara tradisional yang berpusatkan guru kerap kali menghalang pembelajaran.

Satu daripadanya ialah pemetaan minda atau mind mapping. menggunakan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada bahagian-bahagian otak semasa berfikir. apabila digunakan dengan pengimpas PET atau fMRI (Rajah 2a dan 2b). Penyelidikan ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir (belajar) dengan menggunakan alat EEG (electroencephalography) dan pengimbas PET (positron emission tomography) atau pengimbas fMRI (functional magnetic resonance imaging). (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller 6 . Profesor Richard Davidson dari University of Wisconsin.1 Kajian-Kajian Neurosains Sejak penemuan teknik non-intrusive yang membolehkan penyelidik mengkaji fungsi otak. Imej visual yang diperoleh akan menunjukkan bahagian-bahagian otak apabila seseorang itu melakukan sesuatu tugasan spesifik. kini kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana otak belajar. Rajah 1a dan 1b menunjukkan bagaimana seorang ahli neurologis. Teknik ini dinamakan neuroimaging. Profesor Davidson menyediakan elektrod untuk membuat neuroimaging Sumber: Davidson. R. Pada masa ini terdapat dua bidang penyelidikan yang berbeza. dapat memberikan gambaran yang tepat tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir. Rajah 1a. Teknik ini. Jaringan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada otak Rajah 1b. Amerika Syarikat.2.

Kaedah pengajaran dan latihan bersifat behaviuris didapati tidak sesuai untuk memahami tentang proses pembelajaran. Imej fMRI dan PET daripada subjek selepas ditunjukkan gambar yang menyayat hati Sumber: Davidson. Dengan penemuan ini. Profesor Davidson sedang menyediakan alat fMRI Rajah 2b. Imej ini menunjukkan pengaktifan telah berlaku pada amigdala selepas subjek ditunjukkan gambar yang menimbulkan emosi yang kuat. (2001) Kajian-kajian neurosains ini selanjutnya telah memberikan pemahaman baru tentang cara otak berfikir dan belajar. Maklumat ini dapat membantu penyelidik mengenal pasti lokasi otak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Teknik neuroimaging menggunakan alat fMRI Sumber: Davidson. Rajah 3. R. R. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller Rajah 3 menunjukkan imej daripada pengimbas fMRI dan PET.Rajah 2a. maka teori behaviurisme kini dianggap ketinggalan dan tidak lagi relevan. 7 .

sofiatopia. Pangkal otak (dikenali juga sebagai Reptilian Brain) terdiri daripada: • Kerak dalam (pon dan sistem retikular) – mengawal proses hidup • Medula – mengawal fungsi bukan rela organ-organ utama.jpg.2 Struktur dan Fungsi Otak Manusia dalam Pembelajaran Otak tengah: Sistem limbik Otak luar: korteks dan neokorteks Pangkal otak Rajah 4. terdiri daripada: • Talamus – pusat kawalan deria 8 . tidur dan jaga (arousal) • Serebelum – imbangan/pergerakan 2. emosi dan ingatan. Struktur otak manusia Sumber: Diubah suai daripada http://www.2. Otak bawah (sistem limbik) – kritikal untuk motivasi.org/ equiaeon/ibrain2. dicapai pada 10 Julai 2005 Otak manusia dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut fungsinya seperti berikut: 1.

ia terdiri daripada beberapa bahagian (lobes) Deskripsi ini menunjukkan proses pembelajaran dan pemikiran memerlukan keseluruhan bahagian otak. Teori Teliti • Pembelajaran hafalan Otak kanan/Hemisfera kanan • Rawak • Tidak teratur • Intuitif • Holistik • Pantas • Visual Roger Sperry • Kreatif • Dirangsang muzik otak kiri dan kanan oleh Rajah 5. Otak luar (korteks serebrum) – the thinking brain • Korteks – lokasi kecerdasan • Neokorteks – mengawal penglihatan. otak bawah (khususnya talamus dan hipotalamus) dan pangkal otak bagi mewujudkan keadaan sedia. percakapan.1.• • • Hipotalamus – mengawal suhu badan. iaitu otak luar. pendengaran. rembesan hormon oleh kelenjar pituitari dan pusat keseronokan Amigdala – pusat keagresifan Hipokampus – lokasi pembentukan ingatan 3.1 Otak kiri dan otak kanan Otak kiri/Hemisfera kiri • Logik dan analitik • Urutan • Linear • Rasional • Lambat •Rajah 5. pemikiran dan reka cipta. 3 TEORI OTAK 3. Antaranya adalah seperti berikut: 3. lapar/dahaga. jaga atau waspada.1 Otak dan Pemikiran Pengetahuan tentang struktur otak dan fungsi otak telah menjana beberapa teori otak. aktiviti sistem saraf. Teori otak kiri dan kanan oleh Roger Sperry 9 .

analitik. 2002). keseluruhan otak (kiri dan kanan) terlibat secara aktif dalam pembelajaran. contohnya. otak kanan adalah untuk pembelajaran holistik. sesetengah orang melihat perkara kecil (remeh-temeh). Sebagai pendidik. tetapi kita menggunakan otak kanan untuk melihat corak pada wajah itu secara keseluruhan.1. 3. linear dan hafalan. irama. bila kita mendengar lagu. perkara ini perlu diberi perhatian kerana ia berkait rapat dengan gaya belajar dan cara pelajar membina pemahaman. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah. Otak bawah atau sistem limbik pula menerapkan elemen emosi dalam pembelajaran. tetapi sesetengah orang melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan besar. apabila melihat wajah.2 Teori otak Triune atau whole brain Teori otak Triune oleh Paul McLean ini menyatakan bahawa keseluruhan otak adalah terlibat dalam melaksanakan pembelajaran. manakala otak kanan memproses melodinya. 10 . Oleh itu. kita tidak mengimbas wajah tersebut dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan dalam bentuk linear. rima. Ada pelajar membina maklumat langkah demi langkah dan kaedah ini disebut sebagai linear-type of learner. estetik. Misalnya. visual. matematik. kreatif dan berbentuk naluri. otak kiri menumpukan kepada maklumat atau fakta yang diperkatakan oleh pensyarah. warna. otak kiri mengawal proses pembelajaran bahasa. Ada pelajar yang lebih suka melihat gambaran secara keseluruhan atau global-type of learner (Daniel & Aminah. Setiap individu mempunyai cara tersendiri membina pemahaman dan setiap otak adalah unik yang membezakannya daripada individu lain. manakala otak kanan meneliti bagaimana maklumat itu diperkatakan. muzik. gambar serta pemikiran metaforikal yang boleh menggambarkan analogi dan metafora.Menurut De Porter dan Hernacki (1992). Demikian juga. Dalam kuliah. corak dan pola. subjektif. Otak kanan pula mengawal aktiviti kreatif. manakala otak kiri melakukan pembelajaran objektif dan akademik. otak kiri akan meneliti seni kata lagu. pemikiran logik. Ringkasnya. Secara langsung atau tidak langsung.

Ornstein (1997) mendapati jika satu hemisfera otak yang lemah digalakkan bekerjasama dengan otak di hemisfera yang lebih kuat. Demikianlah orang yang cerdas biasanya menggunakan keseluruhan otak untuk berfikir atau disebut juga sebagai whole brain thinking. guru lebih memberi penekanan terhadap pembelajaran fakta (otak kiri sahaja) dan kurang memberi perhatian kepada perkembangan kreativiti dan estetika (otak kanan). atau apabila perkataan dikeluarkan dengan emosi. Dapatan ini sangat penting kerana di Malaysia.apabila perkataan digabungkan dengan muzik atau gambar. Walaupun individu mempunyai kecenderungan kognitif terhadap kuadran tertentu. sudah tiba masanya penekanan diberikan terhadap keupayaan keseluruhan otak sebagai ukuran kebolehan pelajar. Kini. kedua-dua hemisfera otak ini menyumbang kepada proses pemikiran dan dengan cara yang berbeza. 1995) menyarankan penggunaan keseluruhan otak. empat kuadran ini mewakili empat struktur berfikir dalam otak (lihat Rajah 6). Model ini membantu kita memahami kepelbagaian gaya belajar seseorang pelajar. Empat kuadran ini adalah: A: B: C: D: Logik-analitikal Teratur Sensitif Holistik Menurut Herrmann. Ia penting sebagai asas untuk guru merancang dan menyampaikan pengajaran dengan berkesan kepada pelajar yang mempunyai keupayaan belajar yang pelbagai. ia akan lebih mudah diingati atau dipelajari.1. termasuk sistem limbik secara maksimum. maka hasilnya memberikan prestasi yang lebih baik. 11 .3 Empat kuadran berfikir Model empat kuadran berfikir (model Herrmann. 3.

Model empat kuadran berfikir Herrmann Sumber: Diubah suai daripada Theories of Brain Organisation. celik akal.kheper. Pembelajaran dalaman (kuadran D): belajar secara holistik melalui intuitif. dicapai pada 7 Februari 2005 • • Pembelajaran luar (kuadran A): belajar melalui pengajaran oleh orang lain seperti guru dan pensyarah. empat gaya belajar telah dikenal pasti seperti berikut: Kuadran A Kuadran C Proses berfikir mod serebrum Logik Analitik Berasas fakta Kuantitatif Holistik Intuitif Bersepadu Sintesis Tersusun Berturutan Terancang Terperinci Interpersonal Berasas perasaan Kinestetik Beremosi Kuadran B Proses berfikir mod limbik Kuadran D Rajah 6.Berdasarkan Rajah 6. • 12 Proses berfikir otak kanan Proses berfikir otak kiri . http://www. gagal dan mencuba lagi sehingga berjaya. visual dan sintesis data.net/Creative/brain/ herrmann.htm. aktiviti hands-on dan eksperimen berasaskan deria yang mana pelajar boleh mencuba. Pembelajaran interaktif (kuadran C): belajar melalui perbincangan.

misalnya gelombang alfa.4 Teori empat jenis gelombang otak Kajian neurosains mendapati otak menghantar maklumat semasa pembelajaran melalui jarak gelombang (frekuensi) yang boleh diukur pada alat EEG. Alfa (α) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan rehat.• Pembelajaran prosedur (kuadran B): belajar secara langkah demi langkah. jika guru hanya menggunakan kaedah yang sama dengan gaya belajar pelajar. mengikut arahan dan berlatih secara berulang kali untuk memastikan penguasaan kemahiran. delta dan teta (lihat Rajah 7). menumpu perhatian dan terlibat dalam sesuatu tugasan. perkembangan gaya belajar yang lain tidak akan berlaku.1. Menurut Felder (1996: 18). Teta (θ) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan separuh sedar. • • • Rajah 7. 3. mereka tidak akan merasa selesa ketika belajar. menelaah pelajaran. • Delta (δ) – gelombang otak ini berlaku semasa tidur nyenyak. Sebaliknya. beta. di kala hampir tertidur. tenang dan jaga. m. jika guru menggunakan kaedah yang tidak selari dengan gaya belajar pelajar. Empat jenis gelombang otak yang dikesan dalam pelbagai aktiviti manusia Sumber: Diubah suai daripada Rose dan Nicholl (1997). Beta (β) – gelombang otak ini berlaku semasa otak sedang sibuk berfikir. 42 13 .s.

Kajian gelombang otak menunjukkan gelombang alfa merupakan keadaan yang paling sesuai untuk menggalakkan proses pembelajaran berlaku. Terdapat empat bahagian penyelidikan yang telah menyumbang maklumat penting 14 . kepelbagaian gaya belajar atau kecenderungan kognitif individu serta peringkat gelombang otak yang sesuai untuk pembelajaran berlaku dengan baik. Dalam keadaan ini. ingatan dan pemikiran sedar. Penulis mendapati tahap kesedaran yang selesa dapat membina pemahaman dan ingatan yang lebih mantap. otak lebih bersedia untuk menerima pembelajaran. teori otak yang telah dibincangkan memberi pemahaman kepada kita tentang lokasi pembelajaran yang berlaku pada otak manusia. 2003). peranan otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran.1 Bagaimana Pembelajaran Berlaku? Bagaimana Otak Belajar? Inilah persoalan yang ingin ditumpukan dalam syarahan ini. 4 OTAK DAN PEMBELAJARAN 4. Idea untuk menulis esei hanya dapat dikeluarkan apabila pelajar berada dalam keadaan yang bersedia dan selesa di dalam kelas. Manakala dalam keadaan beta. Hasil kajian inilah yang memberi inspirasi dan idea untuk penulis berbincang dan mengkonsepsikan pembelajaran berasaskan minda. Bagaimanakah proses pembelajaran berlaku dalam minda atau otak kita? Kajian-kajian terbaru dalam bidang neurosains telah banyak dijalankan bagi mengenal pasti proses-proses neurologi yang terlibat dalam pembelajaran. Penyelidikan tentang pemikiran separa sedar yang berlaku di kalangan pelajar sekolah semasa penulisan esei Bahasa Melayu menunjukkan bahawa mereka sangat kerap menggunakan otak separa sedar untuk memikirkan cerita yang hendak ditulis (Suppiah. otak terlalu sibuk menumpukan perhatian dan tiada ruang untuk imbasan intuisi. keupayaan keseluruhan otak dalam melaksanakan pembelajaran dan pemikiran. Kesimpulannya.

1 Sel neuron dan sinaps Ahli neurosains menganggarkan terdapat ±100 bilion sel neuron dalam otak manusia dan setiap satu boleh membina ±10. California State University (DP CSU). 1999).html.untuk kita fahami bagaimana pembelajaran berlaku. 1999].2. (c) cara ingatan digunakan. 4. iaitu (a) proses elektrokimia yang terlibat dalam penghantaran mesej. Sel neuron. (b) cara ingatan disimpan. Pergerakan impuls atau mesej berlaku seumpama litar elektrik (Lynch.pcc. membolehkan maklumat yang diterima daripada deria-deria dipindahkan dari satu sel neuron ke satu sel neuron yang lain dan membentuk rangkaian atau jaringan sinaps (Rajah 9) yang "menyimpan" maklumat tersebut. Rajah 8.2 Struktur Otak Manusia 4. dendrit dan sinaps Sumber: http://spot. dan (d) pengaruh emosi dalam pembelajaran dan ingatan.edu/rcoctlc/brain_theory.000 hubungan atau jalinan dengan neuron-neuron lain [Department of Psychology. dicapai pada 10 Februari 2005 15 .

org/UNIScienceNet/ BrainsNS_frameset. Mesej-mesej ini dibawa melalui pergerakan bahan kimia larut yang dikenali sebagai neurotransmiter yang bergerak melalui ruang pada sinaps antara akson satu sel neuron dengan dendrit sel neuron lain (lihat Rajah 10).htm.2. Jaringan sinaps antara sel neuron Sumber: http://ghj-associates.html.Rajah 9. dicapai pada 10 Februari 2005 4. Pembentukan sinaps dan neurotransmiter Sumber: http://www. terdapat ±100 jenis neurotransmiter yang bertindak balas (DP CSU.unis.2 Proses penghantaran mesej/maklumat dan pembentukan perhubungan (sinaps) Satu sel neuron boleh menerima beribu-ribu mesej pada sesuatu masa. Pada satu-satu masa. 1999). dicapai pada 10 Februari 2005 16 . Rajah 10.uk/index2.co.

dua perubahan berlaku pada otak akibat pembelajaran. Penyelidikan neurologi ini sangat penting bagi menerangkan bagaimana otak belajar. bukan sahaja pada tahap sedar. Menurut Drubach (2000). 1995. Rajah 11. Kajian ini menyumbang kepada pengetahuan tentang cara otak memproses maklumat dan 17 . 53 Struktur memori manusia sentiasa berubah-ubah kerana ia perlu disesuaikan dengan pembelajaran baru. perubahan pada struktur dalaman neuron terutama pada kawasan sinaps. Ahli neurologis menyarankan bahawa terdapat banyak maklumat yang diproses oleh otak. 1996). dan penambahan sinaps di antara neuron. Rajah 11 menunjukkan gambaran struktur memori selepas proses pembelajaran.s. iaitu: i. ii. Sifat ini dinamakan plasticity. Gambaran struktur memori selepas pembelajaran Sumber: Haberlandt (1999). Kihlstrom. m. tetapi juga pada tahap separa sedar dan kita hanya sedar apabila impaknya dirasai setelah ia mencapai suatu tahap tertentu (Kandel. satu ruang kecil pada minda akan menjadi tapak kepada maklumat yang dipelajari dan maklumat ini akhirnya menjadi memori.Apabila hubungan terbentuk di antara sel neuron.

1995. Bertentangan dengan teori-teori awal yang menyebut bahawa ingatan "dikeluar dan disimpan". rakan-rakan dan subjek yang dipelajari. as well as different understandings of effective learning.3 Ingatan: Bagaimana ia disimpan dan dikeluarkan? Hipokampus di otak bawah (sistem limbik) merupakan tempat penyimpanan maklumat sebelum diproses semula dan dipindahkan ke bahagian otak yang lain untuk disimpan sebagai ingatan jangka panjang. The evidence of substantial 'learning' occuring at preconscious or subconscious levels. Pembelajaran begini jarang sampai pada tahap sedar dan tahap pengetahuan eksplisit. guru. tetapi disimpan secara tersebar pada bahagian yang khusus dan 18 . pengkonsepan dan pemikiran. Misalnya. Dengan perkataan lain. supports alternative explanations about how students learn the 'hidden curriculum'. Menurut Crebbin (2000: 7). Pembelajaran dan interpretasi maklumat dikatakan boleh berlaku semasa persepsi separa sedar dan tanpa pengetahuan sedar (Koch. Hanya maklumat yang mempunyai impak yang bermakna dan mempunyai hubungan emosi sahaja akan disimpan dalam ingatan jangka panjang (memori). dan tingkah laku guru yang memberangsangkan akan menghasilkan pemahaman dalam minda pelajar (secara tidak sedar) dan pengalaman pembelajaran yang menggalakkan terhadap sekolah. 1995).peranan emosi. 1998). semasa pembelajaran.2. pelajar boleh dipengaruhi (secara tidak sedar) oleh kiu-kiu dari persekitarannya yang menghasilkan perasaan atau emosi sensitif yang menyebabkan beliau membina interpretasi tertentu tentang pembelajaran tersebut. 4. Haberlandt. bukti kajian neuropsikologi menunjukkan bahawa ingatan tidak disimpan kekal pada sesuatu bahagian otak untuk dikeluarkan. perasaan. Lebih bermakna dan beremosi maklumat itu. lebih cepat ingatan itu dapat dikesan dan diaktifkan (Kupfermann & Kandel. suasana ceria. gembira dan kerjasama dalam kelas. dan tahap sedar atau separa sedar dalam pembelajaran.

perkataan. Apabila mengingat semula. Dengan cara ini. Hafalan ialah proses mengulang-ulang pembelajaran yang melibatkan: • • • berfikir tentang maklumat tersebut. matriks membuat keputusan.dihubungi melalui jaringan dan rangkaian. perbuatan dan mimik muka serta tingkah laku orang dewasa. 2003).4 Otak dan hafalan Hafalan penting untuk memindahkan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. carta pai dan sebagainya (lihat Rajah 12). sekali gus mengekalkan sinaps yang terbentuk. Murid-murid sekolah rendah perlu menghafal 19 . Parry dan Gregory (1998) mencadangkan penggunaan graphic organizers seperti roda matahari. menghafal boleh mengukuhkan hubungan di antara dendrit pada neuron. 1998). menulis.2. misalnya Buzan (1984) mencadangkan kaedah peta minda. Namun. maklumat yang selalu "diingat" berulang-ulang boleh mengukuhkan hubungan atau jaringan sinaps. Kanak-kanak belajar dengan cara menghafal. pelbagai strategi dicadangkan. 4. rajah pohon. rajah tulang ikan. Mereka menghafal lagu-lagu. carta urutan. ini tidak bermakna bahawa setiap kali mengeluarkan atau mengingat semula maklumat memerlukan proses yang sama seperti pengalaman pertama. Malah. maklumat itu akan diaktifkan melalui proses pengaktifan semula dan salinan semula yang kompleks. dan menyebut kuat supaya melibatkan deria pendengaran dan vokal. rajah Venn. Kemampuan ingatan yang dikesan oleh otak bergantung pada darjah huraian dan kompleksiti makna yang diberikan semasa perhubungan itu dibentuk (Haberlandt. cerita. 1996). peta konsep. Untuk membantu ingatan. iaitu laluan pembelajaran yang ditentukan oleh struktur protein pada sinaps-sinaps (Flanagan. Proses ini meningkatkan kekuatan sinaps yang berlaku sepanjang masa (Diamond.

20 .. tarikh-tarikh penting dalam sejarah dan sebagainya. 2005a. Pelajar-pelajar di Malaysia bijak menghafal. 2003. Aminah et al. 2000. Aminah et al. Pelbagai jenis kaedah membantu ingatan sifir. 2001. 2004.Peta minda Roda matahari Tulang ikan Carta keputusan Carta alir Bulatan Rajah pohon Rajah Venn Rajah 12. Dalam kajian yang dilakukan (Ahmad Faizal. Demikianlah kuasa minda kita yang amat besar. nama-nama negeri/negara. Abdul Aziz. 2003. Norazlinda. Sabaria. Ada yang boleh bercakap dalam lebih daripada tiga hingga empat bahasa/dialek.. Rukun Negara. Ada yang boleh menghafal 40 buah karangan untuk peperiksaan dan ramai yang boleh menghafaz 30 juzuk al-Quran.

and physical well being. 5 OTAK DAN EMOSI 5. integrasi emosi akan berlaku. kemalangan atau kematian). Tidak ada tingkah laku yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Pada pandangan kita. tindakan itu seperti tidak logik atau tidak rasional. tidak mengetahui bahawa dia berasa sedih. Dalam pembelajaran. namun bagi 21 . Emosi membantu kita memfokus kepada alasan dan logik. Dalam penghantaran signal/maklumat ini. Kebiasaannya proses ini berlaku pada tahap tanpa sedar atau separa sedar. ia masih memerlukan beberapa maklumat sensori-emosi untuk disepadukan – bermakna semua mesej mesti digabungkan dengan emosi sebelum dibina hubungan atau rangkaian untuk "disimpan". seseorang yang mempunyai pengalaman pahit (seperti bencana. sayu. Misalnya. badan dan perasaan. seratonin dan dopamin) berfungsi sebagai pengikat yang melekatkan emosi kepada maklumat yang disimpan.1 Pengaruh Emosi dalam Pembelajaran dan Ingatan Teori pembelajaran behaviuris dan kognitif ditolak kerana tidak menghubungkan otak. emosi memainkan peranan yang sangat penting. bimbang dan trauma apabila mengingat semula peristiwa tersebut tetapi tidak tahu mengapa. Walaupun tingkah laku itu paling kecil. didapati kaedah pengajaran aktif yang melibatkan deria adalah lebih berkesan dalam membantu pelajar mengingat fakta dan isi pelajaran. perhitungan dan perasaan. emotions. sehingga pelajar itu sendiri tidak menyedari bahawa mesej tersebut telah tertanam dengan sesuatu emosi tertentu dan tidak boleh diakses dengan cara eksplisit lagi.Shamshun Nisa. attitudes. neurotransmiter (seperti epinefrina. All learning involves our body. Menurut Jensen (2000: 200). 2005). Dalam proses penghantaran mesej daripada deria. Brain-based learning advocates that we address these multiple variables more often and more comprehensively.

khususnya perasaan "takut" ialah amigdala (LeDoux. 9 peratus mengatakan guru mereka selalu garang. 68 peratus mengatakan guru kadangkala garang dan hanya 23 peratus mengatakan guru tidak garang. Implikasi dan tindakan guru menyebabkan murid mengalami tekanan emosi yang sangat tinggi dan ini boleh menghalang atau membantutkan 22 . Kami bodoh dan jahat. Saya tidak berminat belajar…Saya tidak yakin akan lulus SPM nanti. Kajian oleh Aminah et al. 2005b). 1996) dan perasaan "benci" ialah ganglia basal (Rozin. Pelajar B: Pelajar C: Pelajar D: Dalam kajian tentang punca kegagalan pelajar dalam pelajaran (Aminah et al. (2005b) dan Mohd Yusof (2000) tentang kegagalan dalam pendidikan mendapati ramai guru yang tidak memberikan perhatian terhadap perasaan pelajar. Saya tak tahu macam mana nak belajar. Emosi boleh diukur menggunakan emotional quotient (EQ) (Coleman. Maklumlah kami kelas SKK dan tercorot…semua guru malas mengajar kami. Ikuti contoh dalam temu bual ini: Pelajar A: Ramai guru yang benci kelas kami… Cikgu macam tak kisah dekat kami… Memang mereka benci sangat dengan kelas kami. Dari sekolah rendah dulu pun saya memang selalu gagal. tindakan seumpama itu mempunyai makna tertentu. 1976). 1995). didapati sebanyak 42 peratus murid-murid yang lemah (di 10 buah sekolah kebangsaan) mempunyai perspektif negatif terhadap guru mereka. Kelas kami dianggap sampah oleh sesetengah guru. Kalau saya gagal pun saya boleh kerja dan dapat duit sendiri. Bahagian dalam otak yang mengawal emosi. kami semua dianggap tak akan boleh lulus. Nak buat macam mana … itu saja yang saya mampu capai.. Saya tak minat dan tak ada orang nak bantu saya kalau saya tak tahu nak buat kerja rumah. sampai mati pun tak akan boleh lulus periksa… cikgu mengajar sikit-sikit saja.orang tersebut.

matematik senang dan sebagainya). marah dan sedih. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap mesej/maklumat yang diterima bergantung pada pengalaman dan cara maklumat itu diterima. 3.pembelajaran. sentiasa bergabung dengan pengalaman dan perasaan. Perasaan adalah respons terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. merentasi masa dan melalui proses pembinaan yang kompleks. takut. kecewa. Pembelajaran dijalinkan melalui sinaps yang diselaputi neurotransmiter emosi. optimistik. berminat dan sebagainya. 23 . cemburu. Empat elemen utama emosi dalam pembelajaran yang diperoleh daripada kajian neurosains adalah seperti berikut: 1. misalnya perasaan bimbang. Pembelajaran tidak berlaku dalam satu proses sahaja. begitu juga konsep "sekolah" atau "matematik" mempunyai makna berlainan kepada individu/pelajar yang berlainan – misalnya matematik susah. neurotransmiter seratonin dirembeskan untuk melekatkan sinaps yang dibina semasa pembelajaran. Guru seharusnya faham bahawa minat dan motivasi belajar hanya boleh dicetuskan dalam suasana pembelajaran yang selesa dan pergaulan yang sihat. tetapi berlaku sepanjang masa. sinis. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap sesuatu maklumat bergantung pada skop sosial budaya dan interpretasi individu terhadap maklumat tersebut (misalnya istilah "merdeka" difahami dengan cara berlainan oleh individu yang berlainan. menjadikan maklumat itu mengandungi emosi. benci. Dalam keadaan ini. iaitu gembira. terkejut. 2. Terdapat enam kategori emosi pada manusia.

efikasi akademik dan kepercayaan epistemologi tentang sesuatu pengetahuan. pengalaman lama. persepsi dan penilaian emosinya pada ketika itu.2 Pandangan Tentang Diri Sendiri Pengalaman seseorang dan pemahamannya tentang pembelajaran dan pengetahuan serta pemahaman tentang dirinya sendiri sebagai pelajar mempunyai kesan terhadap cara mereka mendekati pembelajaran akademik. Menurut Crebbin (2000: 5). menyebabkan pelajar tidak mahu belajar bahasa Inggeris atau kerana benci melihat gaya sombong seseorang yang fasih bertutur bahasa Inggeris. Ini termasuklah responsnya terhadap kiu dan konteks. kepercayaan atau pemikiran yang telah terpahat dalam minda mereka daripada latar belakang budaya dan cara hidup mereka. perkara penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah kepercayaan tentang sifat pengetahuan itu sendiri. Aminah et al. (2001).4. and of themselves as learners. (1993). Each person's experiences and understandings about learning and knowledge. Akerlind dan Jenkins (1998). 5. Pembelajaran tidak boleh dipisahkan daripada emosi. pandangan bahawa pengetahuan itu berada pada guru dan dipindahkan daripada guru kepada 24 . Menurut Marton et al. tanggapan "prejudis" terhadap orang Inggeris. Misalnya. Makna yang diberikan oleh individu kepada sesuatu maklumat yang diterima dipengaruhi oleh elemenelemen tanpa sedar atau separa sedar. persekitaran atau latar ketika itu. in that context. Misalnya. (2000) dan Aminah et al. menyebabkan pelajar itu benci berada di kalangan golongan ini dan sekali gus benci mempelajari bahasa Inggeris. Kenyataan ini disokong kuat oleh kajian tentang gaya pembelajaran. has a very strong impact on how they approach their academic learning. Biasanya pengetahuan tasit (tersirat) ini mempengaruhi makna yang diberikan oleh individu tersebut kepada pengetahuan yang sedang dipelajari.

kerana emosi mengukuhkan memori yang disimpan. 25 . Pembelajaran ini melibatkan: • • • • pengaktifan otak emosi (sistem limbik). menggemblengkan semua jenis kecerdasan dan menggunakan keseluruhan otak supaya mudah diterima oleh semua jenis pelajar.3 Naluri Naluri bermakna rasa hati atau gerak hati. 2000). Mereka gemar meminta nota daripada pensyarah dan masuk ke bilik kuliah untuk menyalin nota. tetapi wujud sejak lahir dan tersirat dalam genetik kita. Pembelajaran jenis ini sangat kukuh dan kekal lama. Biasanya pengajaran oleh kumpulan sesat sangat mudah mempengaruhi jiwa orang yang kecewa. 5.. Kajian penulis menunjukkan jika pelajar mempunyai pandangan bahawa belajar adalah untuk lebih mengetahui atau memahami tentang sesuatu perkara. Pembelajaran berasaskan naluri melibatkan kombinasi otak-hati dan bersifat emosional. mensinkronikan aktiviti otak kiri dan kanan. Biasanya wujud kecenderungan bagi individu mempunyai tabiat atau kelakuan yang tidak sama dengan orang lain. jiwa orang yang dikuasai perasaan dan sebagainya. Mereka tidak pernah terlintas untuk mencabar ilmu itu atau mencari sumber-sumber lain untuk menyangkal atau menyokong ilmu tersebut. maka dia akan belajar dengan cara aktif untuk meningkatkan pengetahuannya (Aminah et al. Naluri merupakan tingkah laku semula jadi. dan berlaku dalam suasana tenang supaya sinaps mudah terbentuk. bukan dipelajari. iaitu pelajar meletakkan dirinya sebagai penerima maklumat. Malah pelajar-pelajar di universiti juga mempunyai pandangan seumpama itu.pelajar adalah konsisten dengan gaya pembelajaran pasif.

Learning is a 'personal'. pengalaman sebelum dan pengaruh-pengaruh lain. in which tacit (conscious or subconscious) knowledge have the potential to impact on the multiple ways in which the students interpret information without any conscious awareness. kaki ponteng. Sumbangan penyelidikan ini telah mendorong penulis menerokai elemen-elemen baru dalam menangani masalah pelajar.Pembelajaran berasaskan minda menerangkan pentingnya individu sebagai pelajar dan individu sebagai penterjemah makna dan pembuat keputusan dalam proses pembelajaran. sama ada ilmu yang diterjemah itu rasional dan logikal. Kajian tersebut menggunakan program intervensi yang cukup halus mesejnya bagi menarik pelajar supaya sedar bahawa mereka mempunyai perasaan kasih sayang. oleh itu gunakan pelbagai rangsangan dalam pengajaran. guru atau pensyarah disarankan menggunakan prinsip pembelajaran berasaskan minda dalam pengajaran mereka. 26 . konsep humanistik telah digunakan untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor. Hasil kajian ini sangat menggalakkan kerana lebih daripada 50 peratus pelajar yang dikategorikan "bermasalah disiplin" (seperti samseng. Oleh itu. Pembelajaran perlu melibatkan keseluruhan proses fisiologi. menyesali perbuatan dan kesilapan lepas. dan kemudian merancang untuk masa depan yang positif dan optimistik. suka mencuri dan sebagainya) dapat dipulihkan. Oleh itu. mempunyai keberuntungan diri. iaitu: 1. melihat kembali kelemahan dan kelebihan diri sendiri. atau dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang membina ilmu itu mengikut interpretasinya terhadap pengalaman sedia. Caine dan Caine (1994) menyenaraikan 12 prinsip utama. pembuli. menurut Crebbin (2000: 5). 2. (2000). emotionally embedded process. Otak boleh menjalankan beberapa aktiviti serentak. Misalnya dalam kajian oleh Aminah et al.

Emosi juga patut diberi perhatian. Pemahaman terbentuk jika fakta tersimpan dalam ingatan spatial. Kebanyakan guru atau pensyarah masih percaya bahawa pelajar hanya belajar apa yang diajarkan sahaja. Sebaliknya. 7. 8. Pemahaman berlaku apabila pola/corak dapat dibentuk. 5. Pendidik mestilah sentiasa sedar bahawa memberi syarahan bukan cara yang terbaik untuk pembelajaran maksimum. penyertaan dan penglibatan dalam persekitaran sebenar akan membolehkan pelajar mencuba perkara baru dengan selesa dan penuh minat. Otak boleh memproses keseluruhan dan sebahagian maklumat secara serentak. iaitu hafalan dan spatial. Pembelajaran melibatkan penumpuan perhatian kepada persekitaran periferal. Pembelajaran boleh diperkukuh melalui cabaran dan dihalang melalui ugutan.3. 9. tetapi apa yang diajar kerap kali pula dikatakan oleh pelajar tidak dapat menimbulkan keterujaan mereka untuk belajar. 27 . Setiap otak adalah unik dan setiap individu adalah berlainan. Terdapat dua jenis ingatan. 11. 12. 6. Pembelajaran melibatkan proses-proses sedar dan tanpa sedar. Manakala pembelajaran secara tradisional kerap kali menghalang pemerolehan pemahaman yang baik dan mendalam. malah mengabaikan atau menghukum minda yang mahu berfikir secara kreatif. tidak menggalakkan perkembangan dan pembinaan konsep-konsep secara bermakna. Mencari pengertian atau pemahaman adalah keinginan semula jadi manusia. 4. 10. Emosi penting dalam membentuk pola/corak.

Warna yang suram dan tidak menarik perhatian umpamanya.000 mesej visual sejam. cahaya. khususnya di sekolah. objek. maka faktor persekitaran ini tentulah amat penting.4 Persekitaran untuk Pembelajaran Optimum Faktor kritikal dalam proses pembelajaran ialah persekitaran yang kaya. yang biasanya tidak dipentingkan dalam sistem pendidikan kita. Pembelajaran kontekstual adalah cara paling efektif untuk membina pemahaman. Multimedia dan hipermedia – sebagai bahan periferal. Terdapat empat jenis persekitaran yang dapat membantu pembelajaran optimum. 2. 2000). bentuk dan kegelapan menjadi asas yang mempengaruhi perhatian pelajar. Warna. multimedia dan hipermedia adalah sangat berkesan untuk menarik perhatian kepada proses pembelajaran. Bayangkan.5. maka ia akan lebih merangsang maklumat agar diserap ke dalam otak. pergerakan. iaitu: 1. grafik dan filem/video yang bergerak. jika persembahan itu mengandungi gambar. Persekitaran yang paling baik ialah persekitaran sebenar (dalam konteks/latar sebenar). Persembahan visual semasa pengajaran sudah pasti menarik perhatian pelajar. dengan maklumat yang begitu banyak. justeru menghasilkan pembelajaran dan ingatan. 28 . Persekitaran visual – Sebanyak 80 hingga 90 peratus maklumat yang diserap oleh otak adalah dalam bentuk visual (Jensen. Mata kita boleh menerima atau mendaftar 36. tidak menggalakkan pembelajaran. Kajian Shamshun Nisa (2005) menggunakan hipermedia sebagai bahan rangsangan pembelajaran mendapati proses pembelajaran berlaku lebih pantas dan pelajar lebih gemar kepada pembelajaran berbentuk visual seperti multimedia atau hipermedia berbanding teks dan verbal. Tambahan pula.

suasana ini tidak menggalakkan pembelajaran maksimum.3. termasuk pembelajaran. demikian juga hari yang sejuk. keselamatan emosi. Cuaca juga memainkan peranan yang penting. 6 OTAK DAN SIKAP Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ialah sosiobudaya. Pelajar yang mempunyai sikap yang positif melihat pembelajaran dengan cara yang lebih terbuka berbanding pelajar yang berpandangan negatif. Kebanyakan sekolah di Pulau Pinang terutamanya. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi pelajar terbentuk disebabkan oleh latar belakang keluarga dan sosial pelajar. Umpamanya. dan ini membantu maklumat diserap oleh otak. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi kendiri pelajar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembelajarannya. dan faktor biologi. Kesan persekitaran periferal – merancang persekitaran periferal yang sesuai adalah penting bagi mendapatkan perhatian dan tumpuan pelajar terhadap sesuatu pelajaran. hari yang panas. Dari segi prinsip pembelajaran berasaskan minda. Cara kita mendidik anak-anak sangat penting dalam menentukan personaliti dan sikapnya terhadap semua aktiviti hidupnya. kepercayaan agama dan etika. terletak di tepi jalan raya dan dalam bandar. selesa dan ceria. sukar untuk menarik perhatian pelajar. Oleh itu. 4. 29 . didiklah anakanak dengan cara yang positif dan kasih sayang supaya mereka membesar dengan perasaan selamat dan sikap yang menyenangkan. jurang status ekonomi. Muzik atau bising – kajian telah menunjukkan bahawa muzik boleh merangsangkan pembelajaran kerana muzik boleh melahirkan rasa suka. Darjah kebisingan yang boleh diterima oleh kita bergantung pada toleransi kita sendiri. Manakala bunyi bising akan merencatkan pembelajaran.

kanak-kanak boleh belajar dengan cepat dan mudah menghafal maklumat walaupun tidak difahami. Shore (1997) [dalam Parenting Information Organization. the way the brain's circuit is wired.7 PERKEMBANGAN OTAK KANAK-KANAK Setiap bayi dilahirkan dengan bilangan sel otak yang hampir lengkap. Pada ketika itu. Pertambahan bilangan sel otak berlaku sehingga kanak-kanak berumur tiga tahun. Today.e. dan tiga hingga enam tahun.mi-aimh . Pembentukan perhubungan (sinaps) di antara neuron berlaku secara berganda dari umur satu hingga tiga tahun. Pembentukan sinaps dalam otak kanak-kanak Sumber: Diubah suai daripada http://www. tiga tahun pertama pembesaran kanak-kanak amat kritikal. USA (2002)] menegaskan bahawa: Scientists have long believed that reading with children creates a context in which learning can occur. however.edu/publications. i. Oleh itu.msu. Rajah 13. dicapai pada 7 Februari 2005 30 . they have evidence that reading is one of the experiences that actually influences the way young brains develop.

bukan murid yang berkeupayaan khas. 28–59 peratus mengaku mereka cepat lupa apa yang dipelajari. 2005a). USA (2002): Poverty can certainly affect the kind of environment in which young children grow. Menurut Parenting Information Organization. Dalam kajian punca-punca kegagalan murid di 10 buah sekolah kebangsaan di Pulau Pinang. kanak-kanak ini boleh membaca. Pada umur lima hingga enam tahun. Selepas enam bulan. Semua faktor tersebut mempunyai kaitan dengan masalah pemakanan dan kesihatan yang disebabkan oleh latar belakang keluarga yang miskin. bercakap dan membuat matematik dalam bahasa Inggeris (Aminah et al. 31 . their access to medical care. 13 peratus selalu berasa mengantuk atau pening semasa belajar. Kesemua murid ini adalah normal. yang mana kanak-kanak lima hingga enam tahun didedahkan sepenuhnya dengan perisian berbahasa Inggeris. and the safety and predictability of the physical environment. dan 18 peratus mengaku sukar melihat tulisan di papan hitam. dan mereka mampu untuk mengikuti pendidikan peringkat Tahun Satu. and the early experiences they have. didapati: 60 peratus murid mengalami berat badan yang rendah. 33–41 peratus mengaku sukar membuat ayat. It has an impact on the kind of nutrition expectant mothers and their children receive. walaupun kanak-kanak ini tidak mempunyai latar belakang bahasa Inggeris. 8 MASALAH PEMBELAJARAN Antara masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajarpelajar yang pernah penulis kaji ialah berkaitan dengan latar belakang sosioekonomi dan defisit pendidikan. kanak-kanak telah boleh membaca dan mengira serta menguasai bahasa. 28–57 peratus mengaku mereka sukar menghafal sifir..Maklumat ini jelas dilihat dalam satu program imersi yang dijalankan di Terengganu. Inilah bukti kukuh bahawa kanak-kanak perlu diberi pendedahan awal untuk membantu mereka membina perhubungan sinaps yang banyak.

Tambahan pula.1 Perbandingan Otak Lelaki dan Otak Wanita (a) (b) Rajah 14. (2005b) mendapati 75 peratus murid tidak membaca atau jarang membaca di rumah. Misalnya wanita dapat membina penguasaan bahasa lebih cepat berbanding lelaki. Oleh itu. 80 peratus tidak pernah meminjam buku dari perpustakaan. 32 . (1999) Kajian neurosains menunjukkan otak wanita adalah 20 peratus lebih besar daripada otak lelaki pada bahagian korpus kolasum (bahagian yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan) (lihat Rajah 14). dan 27–47 peratus tidak mempunyai sesiapa yang boleh membantu mereka belajar di rumah. wanita mempunyai interaksi penggunaan otak kiri dan kanan yang lebih baik berbanding lelaki. Oleh itu.Kajian Aminah et al. 9 OTAK DAN GENDER 9. wanita didapati lebih baik dari segi mendengar. T. dan (b) otak wanita Sumber: Haederle. Kesemua murid ini gagal dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) disebabkan mengalami defisit pendidikan yang besar. wanita mempunyai rangsangan sensori yang lebih sensitif berbanding lelaki. Imbasan PET menunjukkan struktur (a) otak lelaki. 22–47 peratus menghadapi gangguan semasa belajar di rumah. 38 peratus tidak mempunyai tempat belajar khas di rumah.

Perbezaan ini secara tidak langsung menjadi sifat semula jadi bagi lelaki dan wanita. maka pembelajaran menjadi sangat sukar dan tidak menyeronokkan. Oleh kerana lelaki mempunyai white matter yang lebih banyak. Kaedah ini terbukti berkesan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan di samping memastikan perkembangan potensi yang menyeluruh di kalangan pelajar. 10 IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN 10. Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini terlalu mementingkan perkembangan otak kiri (akademik) dan mengabaikan perkembangan otak kanan (estetika. Penilaian pencapaian sekolah mahupun universiti adalah tertumpu kepada kebolehan dalam aspek analitikal dan logik matematik tanpa memberi pengiktirafan kepada aspekaspek lain seperti bakat seni. merasa melalui hujung jari dan kulit.menghidu. Sesungguhnya.1 Implikasi kepada Sistem Pendidikan Hasil penyelidikan yang telah dibincangkan di atas memberikan pemahaman yang jelas kepada kita tentang proses pembelajaran berasaskan minda. Kurikulum pula sangat padat dengan fakta yang abstrak dan sukar untuk dikuasai oleh pelajar. White matter berfungsi mempercepatkan impuls dan aliran elektrik. mereka biasanya lebih cepat bertindak balas berbanding wanita. Otak wanita mempunyai lebih banyak grey matter. Keadaan ini amat tidak seimbang. maka grey matter membantu otak wanita berfungsi lebih cekap. Ditambah pula dengan kaedah mengajar yang berbentuk didaktik (berpusatkan guru). bahasa dan sastera. Oleh kerana struktur kepala wanita lebih kecil. sukan. kreativiti dan seni). kaedah ini memberi implikasi yang besar kepada sistem pendidikan negara kita. manakala otak lelaki mempunyai lebih banyak white matter. 33 . Grey matter membantu otak berfungsi lebih cekap.

Peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah [(UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR)] sepatutnya dihapuskan. Persekolahan formal harus dimulakan dari umur enam tahun (bukan tujuh tahun). Ini kerana keadaan sedia ada terlalu menumpukan kepada peperiksaan dan pelajar hanya belajar untuk lulus peperiksaan. pendidikan nilai dan rohani. bukan untuk mendapat ilmu dan kemahiran yang diperlukan sebelum memasuki universiti atau pasaran kerja. 10.Oleh itu. Dicadangkan agar penggunaan Internet tanpa wayar atau jaringan Internet ditambah supaya pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja serta mendapat pembelajaran yang menyeronokkan dan merangsangkan daripada persekitaran periferal yang banyak. Model kurikulum baru untuk Malaysia. kepelbagaian budaya dan bangsa. kewarganegaraan. iaitu pada akhir pendidikan sekolah menengah [Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)]. sistem pendidikan di Malaysia perlu dirombak supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada pelajar. yang berbentuk tematik. Cukup hanya satu peperiksaan akhir. dan sejarah warisan bangsa. 34 . bukan berbentuk bidang disiplin harus diwujudkan. Elakkan daripada menggunakan pembelajaran berbentuk hafalan. kerana kanak-kanak sudah bersedia untuk belajar pada umur ini.2 Implikasi kepada Kurikulum Dicadangkan agar kurikulum: • • Mengandungi isi pelajaran yang relevan dengan kehidupan seharian serta realiti sebenar dunia hari ini. Menggunakan kaedah integrasi dan tematik supaya dapat mengembangkan pemahaman tentang pendidikan untuk pembangunan lestari. Elemen-elemen pembelajaran bermakna yang menggalakkan mereka berfikir dan menggunakan maklumat yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian juga harus diselitkan dalam kurikulum ini.

Wujudkan cara menaksir perkembangan potensi individu yang lebih menyeluruh dalam pelbagai aspek pendidikan. Mewujudkan kursus-kursus baru di sekolah menengah seperti Matematik Gunaan. dan sebagainya. Sejarah dan Kewarganegaraan. Gunakan alat ukuran yang pelbagai bagi mendapatkan penilaian yang tepat. Kemasyarakatan dan Kebudayaan. dan sebagainya. Pelajar perlu diberi tanggungjawab untuk memahami keupayaan diri mereka. Reka Cipta Grafik. dan kursuskursus pilihan (elektif) seperti Muzik Estetika. 35 • • • . Dunia dan Kemanusiaan. Agama dan Nilai Peribadi. Ekonomi dan Kenegaraan. Lakonan dan Teater. portfolio. Kemanusiaan dan Budaya. Bahasa dan Budaya. laporan kendiri. kemahiran refleksi dan lain-lain. Gunakan kaedah penilaian berasaskan hasil seperti rekod pencapaian.3 Implikasi kepada Penilaian • Sistem penilaian diubah supaya ujian dan peperiksaan dapat dikurangkan. Bahasa dan Sastera. Perlu diingat bahawa otak kita menyimpan maklumat dengan cara yang berbeza. Seni Persembahan. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Agama dan Akhlak. Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari.• Mewujudkan mata pelajaran baru di sekolah rendah seperti Sains dan Alam Sekitar. Seni dan Kraf. Matematik dalam Kehidupan. khususnya di peringkat sekolah rendah. Guru perlu berbincang dengan pelajar tentang objektif dan standard yang perlu dicapai oleh mereka dalam pembelajaran. Kesihatan Jasmani dan Minda. • 10. Misalnya. guru menyediakan rubrik atau matriks pencapaian yang dikehendaki berasaskan sesuatu standard dan pelajar mencuba mencapainya.

dan penyelesaian masalah yang boleh memberikan pengalaman baru kepada pelajar. kaedah mainperanan (role play). Ini kerana otak suka belajar dalam keadaan sebenar dan mencabar. memberi ucapan atau ungkapan positif dan lain-lain. melibatkan tangan dan minda. misalnya: 1. penyelesaian masalah. Misalnya kaedah pembelajaran berasaskan masalah.4 Implikasi kepada Guru Dari segi teknik pengajaran.10. Misalnya. eksperiensial. misalnya berjabat tangan. tinjauan dalam masyarakat dan sebagainya. memberi peluang kepada pelajar menyatakan perasaan dan merasai pengalaman tersebut. Cara ini akan dapat mengukuhkan hubungan sinaps dan menjadikan ingatan lebih berkesan. drama. bercerita dan sebagainya. Menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual. Menggunakan kaedah pembelajaran aktif. Mengintegrasikan emosi dalam pembelajaran. kerja lapangan. berpusatkan pelajar. membaca. persembahan/visual. projek kumpulan. Semasa mengajar guru hendaklah: • Mengaitkan maklumat baru dengan maklumat sedia ada kepada pelajar supaya jaringan sinaps yang lebih banyak dapat dibentuk dalam minda pelajar. Cara paling mudah ialah menggalakkan pelajar menunjukkan perasaan mereka. 36 • • • • . Mewujudkan cara baru untuk permulaan kelas. Menggunakan strategi yang dapat menggalakkan rasa ceria untuk belajar. guru perlu menggunakan teknik pembelajaran whole brain yang menghubungkan kedua-dua bahagian otak kiri dan kanan. tentang kemalangan jalan raya – apakah pandangan mereka tentang impak kemalangan tersebut terhadap keluarga orang yang meninggal dunia itu? Soalan sebegini akan mendorong minat. Contohnya.

5. 8.2. selesa. terdapat 10 perbezaan dalam gaya belajar. Mewujudkan suasana kelas yang tenang. 6. mencabar idea dan berkongsi idea. 7. (2002). lebih banyak maklumat boleh diproses. berhujah dan bekerjasama. Kotulak (1996) menyatakan pembelajaran dalam persekitaran yang kaya dapat meningkatkan perhubungan sinaps sehingga 25 peratus. Memberikan nama-nama positif kepada kumpulan atau pasukan yang dibentuk untuk aktiviti kelas. 2. 4. Penaakulan induktif dan deduktif Penaakulan abstrak dan konkrit Kecenderungan kepada bahasa Logik dan bukti Cepat bosan Kecenderungan ruang Kecenderungan pergerakan Sensitif dan dinamik kumpulan 37 . Menamatkan pembelajaran dengan sorakan. Memberikan pelbagai aktiviti yang boleh membantu menaksir pembelajaran. bertukar idea. iaitu: 1. nyanyian dan cara-cara lain yang menyeronokkan. bersih dan bebas daripada tekanan (kerana otak berfungsi sepenuhnya dalam keadaan bebas). Guru perlu menggunakan pelbagai aktiviti yang boleh disesuaikan dengan semua gaya belajar. 4. 5. Otak kita mudah mengingat jika maklumat diakses melalui laluan yang ia sudah biasa. Menggunakan kaedah pembelajaran koperatif supaya pelajar dapat berbincang. 3. Lebih kaya persekitaran pembelajaran itu. 6. Elakkan melabel pelajar. Menurut Gurin et al. Pembelajaran berasaskan minda menekankan bahawa setiap individu mempunyai gaya belajar tersendiri. 3.

Pembelajaran berlaku secara bercorak. Setiap individu adalah unik. gunakan persekitaran pembelajaran yang ceria. rajah dan perancang grafik. Oleh itu. iaitu: 1. misalnya carta.9. 4. Cenderung kepada simbol 10. Libatkan ibu bapa dalam proses pembelajaran. ahli neurosains 38 . 11 PENUTUP Syarahan ini telah mengemukakan teori pembelajaran berasaskan minda bagi menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku dalam minda seseorang. tiada paksaan dan dalam keadaan sebenar. 5. Gunakan grafik untuk memudahkan pemahaman. Gunakan kiu untuk meningkatkan persepsi periferal maklumat yang dipelajari. 6. Sosial dan suka bekerja dalam pasukan Semua perbezaan ini perlu ditangani dengan bijaksana oleh guru supaya tidak menjejaskan proses pembelajaran yang maksimum. menarik. Terdapat ±100 bilion neuron dalam otak manusia dan setiap neuron boleh membina lebih daripada 10. 3. Otak lebih terangsang dalam persekitaran sosial. kondusif. Enam prinsip pembelajaran berasaskan minda yang dicadangkan oleh Caine dan Caine (1997) boleh digunakan. carta alir. 2. benarkan mereka menerokai dan membina sendiri pengetahuan mereka. Teori ini menyarankan bahawa pembelajaran berlaku melalui pembentukan sinaps atau perhubungan di antara sel neuron dalam otak. Gunakan pembelajaran koperatif dan kerja berpasukan. Tekanan emosi boleh menghalang pembelajaran. Oleh itu. Dengan menggunakan alat pengimbas PET atau fMRI.000 sinaps. Otak boleh memproses maklumat secara terperinci dan menyeluruh. model.

misalnya bahagian korteks pada otak kiri terlibat dengan pemikiran analitik. Kajian neurosains juga dapat mengesan peranan emosi yang dikawal oleh otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah melibatkan kedua-dua bahagian otak. Teori ini juga membuktikan bahawa pembelajaran tidak lengkap jika hanya bertumpu kepada satu elemen sahaja. Neurotransmiter ini berbeza mengikut keadaan emosi pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. Oleh yang demikian. lebih banyak sinaps dibentuk dalam minda kanak-kanak. Bahagian otak ini mengeluarkan bahan elektrokimia larut yang dinamakan neurotransmiter bagi membina sinaps. membolehkan mereka 39 . Lebih banyak pengalaman pembelajaran diberikan.telah dapat mengesan lokasi pada bahagian-bahagian otak manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pemikiran. misalnya elemen akademik. iaitu otak kiri dan kanan supaya keupayaan potensi pelajar yang menyeluruh dapat dikembangkan. maklumat yang disimpan dalam jaringan sinaps mengandungi mesej emosi yang wujud semasa sinaps dibentuk. dan disebut sebagai memori atau ingatan. kreatif dan intuitif. aspek emosi dan persekitaran yang kondusif amat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan kekal. Neurotransmiter merupakan penghubung di antara dendrit yang membentuk sinaps. Untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum. manakala otak sebelah kanan pula terlibat dengan pemikiran holistik. Ia membuktikan bahawa dalam proses pembelajaran. Otak kanak-kanak juga didapati mempunyai keupayaan yang sama untuk membina sinaps yang banyak jika diberi rangsangan pembelajaran yang sesuai. Jaringan sinaps yang telah terbentuk dan sentiasa diaktif atau digunakan akhirnya akan menjadi kukuh dan kekal. logik dan matematik. Proses pembelajaran berasaskan minda menggabungkan elemen perasaan dan emosi serta maklumat dan fakta yang dipelajari.

Otak manusia mempunyai kapasiti yang amat besar. kerana akallah setiap individu itu unik dan berbeza. maka ia harus dimanfaatkan dengan ilmu yang baik dan sebanyak yang boleh. Implikasi daripada teori ini terhadap sistem pendidikan kita adalah besar. Demikian juga persekitaran pembelajaran yang ceria. konstektual. sebenar dan aktiviti hands-on amat perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum dan berkesan.lebih bersedia untuk belajar. intuisi dan interpersonal di samping aspek logik. Demikianlah. tidak hanya tertumpu kepada aspek akademik semata-mata seperti yang ada sekarang. gembira. teori pembelajaran berasaskan minda ini telah menerangkan proses pembelajaran lebih jelas berbanding teori behaviurisme dan teori perkembangan kognitif Piaget. Aspek kreativiti. Terpulanglah kepada setiap individu untuk menggunakan "akal" yang dikurniakan Tuhan kepada kita. objektif dan fakta merupakan elemen penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seimbang. Kurikulum yang relevan dan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta guru yang berempati dan penyayang merupakan resipi baru untuk membina sistem pendidikan yang mesra pelajar. walaupun umur mereka masih muda. Kaedah mengajar dan menilai pencapaian pelajar dalam pembelajaran harus dikaji semula dan mungkin perlu ditukar supaya lebih sesuai dengan perkembangan menyeluruh seseorang pelajar. 40 .

(1997). Journal of Research in Science Teaching. (1986). Upper Saddle River. (1990). Constructivism in education. N. & Caine. Social foundations of thought and action: A socialcognitive theory. Make the most of your mind. Drubach. R. New York: Dell Publishing. Caine. Englewood Cliffs. & J. Dalam L. New York: MIT Press. CA: Addison-Wesley. 48(2). Kasniak. P. Ausubel. De Porter. (1995). & Caine. New York: Holt. R. NJ: Prentice-Hall. (1984). Caine. 23(5). Students′ thinking and learning of science: A constructivist view. R. A. Understanding a brain-based approach to learning and teaching. Constructivist approaches to science teaching. Buzan. Dalam S. NJ: Prentice-Hall. 443– 461. 286–290. Making connections: Teaching and the human brain. Flanagan. Educational psychology: A cognitive view (Ed. Reaching the second tier: Learning and teaching styles in college science education. & Hernacki. Menlo Park. Caine. Deconstructing dreams: The spandrels of sleep. 303–318. 17(3). Journal of College Science Teaching. School Science Review. The brain explained. S. Higher Education Research & Development. 34(3). (2000). Appleton. K. 277–289. Driver. Steffe. Education on the edge of possibility. Driver. G. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. B. (1993). & Caine. & A. Educational Leadership. D. Quantum learning: Unleashing the genius in you. & Bell. O. New York: Linden Press. A. T. M. Scott (Ed. N. Gale (Ed. Felder. N. G. Rinehart & Winston. & Jenkins. 67(240). (1996). (1986). D. (1997).). Academic views of the relative roles and responsibilities of teachers and learners in a first-year university course. (1992). (1978). R. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 41 . Hameroff. Analysis and description of students′ learning during science classes using a constructivist-based model. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. (1998). R. 66–70. R. R. Bandura.).RUJUKAN Buku dan Makalah Akerlind G. M. ke-2). G. E. (1994). B.

The creative brain. D. LeDoux. Kingsport: Quebecor Printing Book Group. J. Kandel. E. (1995). & Kandel. Human memory: Exploration and application. (1998). Schwartz. (1999). Kihlstrom. ke-2). Kasniak. Needham Heights. P. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Kandel. Marton. J.. San Diego. Kandel. Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. Inside the brain: Revolutionary discoveries of how the mind works. circuits and the beginnings of memory. New York: Bantam Books. E. I. Educational psychology: A realistic approach. Koch. (1995). Hurtado. International Journal of Educational Research. Dey. The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. J. Boston: Allyn & Bacon. Kandel. Dalam E. (1986).). J. 277– 287. & Brophy. New York: MIT Press. Dalam S. T. San Diego.Gagne. Dall Alba. (1995). (1996). 72(3). Connecticut: Appleton & Lange. USA: The Brain Store. & T. Essentials of neural science and behaviour. Synapses. New York: Simon & Schuster. Jessell (Ed. Human memory: Exploration and application (Ed. (1990). Cambridge. (1988). Good. MA: MIT Press. 330–366. Boston: Little.. Brain-based learning: The new science of teaching and training (Ed. C. (1993). 42 . The creative brain (Ed. (2000). Jessel (Ed. Connecticut: Appleton & Lange. Unconscious processes in social interaction. Conceptions of learning. Dalam E. G. D. Brown and Company. (1985). (1996). E. Harvard Educational Review. E. J. & T.). Kansas City: Andrews McMeel. Haberlandt. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. S. E. Hameroff. Schwartz.. Dalam E. Jensen. Haberlandt. Lynch. A. K. & Beaty. E.). New York: Longmans Green. (1995). L. Schwartz. R. Nerve cell behaviour. G. The cognitive psychology of school learning. Herrmann. Jessell (Ed. & Gurin. & T. MA: Allyn & Bacon. Essentials of neural science and behaviour. Herrmann. Scott (Ed. F. USA: Brain Books.). J. (1996). Connecticut: Appleton & Lange. N. semakan semula). Kupfermann. (2002). Goleman. ke-2). Essentials of neural science and behaviour. & A. Gurin. Towards the neuronal substrate of visual consciousness. N. Learning and memory. Kotulak. (1995). 19(3). E. K. G.

html Davidson. Rogers. Rose. R. Sprague & A. Parry. C. Dicapai pada 9 April 2005 daripada http://www. (1999). Designing brain compatible learning. How the brain learns (Ed. (1997).news. Dicapai pada 6 Ogos 2005 daripada http://www. D. G. Dicapai pada 9 April 2005. New York: Skylight Training and Publishing. (1997).htm 43 . Gale (Ed.html Diamond. San Diego. D. M. New York: Harcourt Brace.au/00pap/cre00462. Biological psychology: Neurotransmission.). New York: Family and Work Institute. T. von Glaserfeld.html Department of Psychology. Keck Laboratory for Functional Brain Imaging and Behavior. Rozin. Brain and Emotions Research.aare.Ornstein. C. Thousand Oaks: Corwin Press. (1997).csuchico.edu/packages/ emotion/media. University of Wisconsin-Madison.).edu/chudler/plant. E. Sousa. Shore. W. New York: Academic Press. The right mind: Making sense of the hemispheres. R. (2000). C. Revisioning learning: Contributions of postmodernism. Constructivism in education. Neuroscience of communication. Steffe.edu/psy/BioPsych/ neurotransmission. A constructivist approach to teaching. P. N. (1983). Dalam L. B. E. ke-2). Ohio: Charles Merrill Publishing. Accelerated learning fot the 21st century. New York: Dell Publishing. Freedom to learn for the 80’s. R. (1995).washington.edu. (1995). Progress in psychobiology and physiological psychology. M. Dicapai pada 7 Februari 2005 daripada http://www. (2001). Hillsdale: Lawrence Erlbaum. daripada http://www. M. & Nicholl. constructivism and neurological research. (2001). Epstein (Ed. (2003). J.newhorizons. Webster. Columbus. Hak cipta The Board of Regents of the University of Wisconsin System.wisc. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://faculty . Response of the brain to enrinchment.org/ neuro/diamond_brain_response. California State University. (1976) The evolution of intelligence and access to the cognitive unconsciousness. (1998). R. & Gregory. & J. Sumber Elektronik Brain plasticity. R. Dalam J. A.html Crebbin. Rethinking the brain: New insights into early development. USA: Singular Publishing Group.

org/wnet/brain/scanning/eeg.htm-super teaching video http://www. Universiti Sains Malaysia. Manuskrip yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia. Malaysia.pairs .triune.une. Pulau Pinang. Pulau Pinang.com/life/ twominds.00 .com. language process and reading.org/ howchildrenlearn. (2001).pbs.r.sfn .au/psychology/staff/malouff/problem. Malaysia.com/hss_wade_mru_2/0.org/New%20Folder/Video. USA. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://web. Dicapai daripada http://www.823168-. (1999).htm Young. Ahmad Faizal Shafeei.org/ heathnewsfeed http://wps.htm Scanning the brain EEG.7992. Pengajian kurikulum: Kajian tentang keupayaan ingatan. J. 44 . (2002). A summary of recent brain research. (2000).html http://www. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. (2000).html Tesis dan Lain-Lain Abdul Aziz Kassim.org/post/ archives/aug2000/967659/An. Dicapai pada 6 Ogos 2002 daripada http://www.hopkinsmedicine.html Parenting Information Organization. Pengajian kurikulum: Keberkesanan kaedah bersepadu berbanding kaedah tradisional dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan satu.html Triune brains.superteaching. Aminah Ayob. Brain plasticity.htm Society for Neuroscience.Haederle. (2000).ozcountry. Gender differences in the brain. (2004).org/content/Publications/BrainBriefings/brain-lang-reading .htm Mind map brain. What is the difference between the male and female brain? Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada www. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.madsci. The effect of using problem-based learning on critical thinking skills and achievement in science.parentinginformation. T. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.prenhall. membuat inferens logikal dan inferens nilai terhadap tiga jenis teks Bahasa Melayu. Making connections: How children learn.edu. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.

Tesis Ph. Kertas kerja yang dibentangkan pada Kolokium Ijazah Tinggi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Maznah Ali & Ahmad Farouk Abd. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Mokhtar Ismail. Laporan kajian Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. & Aminah Ayob. yang tidak diterbitkan. (2005b). Punca kegagalan akademik pelajar bumiputera Pulau Pinang: Kajian kes di 10 buah sekolah kebangsaan. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. S. Susie See Ching Mey. (2000). S. Social construction and the transformation of identity politics. Malaysia. E. Pendidikan sains: Kesan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. & Khadijah Zon. 45 . Kedah. Laporan kajian Negeri Johor yang tidak diterbitkan. (2004). Aminah Ayob. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. (2001). Pulau Pinang. K. Sabaria Juraimi. (2003). Lee Lay Wah & Halim Ahmad. Kegagalan pelajar dalam pelajaran: Kajian kes di Baling. (2003). S. Universiti Sains Malaysia. Majid. Daniel. kemahiran proses sains serta pencapaian biologi. Daniel.Aminah Ayob. 13 Disember. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Strategi untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor Bahru. Projek Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. (2002). Malaysia. E. Abdul Rashid Mohamed & Anna Christina. Projek Kerajaan Negeri Terengganu yang tidak diterbitkan. (1992).D. E. Projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak diterbitkan. Hazri Jamil. Satu kajian pemahaman intuitif mengenai konsep haiwan dan binatang. Pulau Pinang. Norazlinda Mahamud. Kajian profil bumiputera Pulau Pinang dari perspektif pendidikan. Aminah Ayob. Malaysia. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang. (1999). Halim Ahmad & Nordin Abdul Razak. Aminah Ayob. Malaysia. Universiti Sains Malaysia. (1995). Universiti Sains Malaysia. Universiti Sains Malaysia. Universiti Sains Malaysia. Pulau Pinang. Feasibiliti Kementerian Pendidikan mengambil alih semua aspek pendidikan khas di Malaysia. (2000). Halim Ahmad. (2005a). Tesis Ph. Gergen. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Malaysia. Universiti Sains Malaysia. Pendidikan sains: The effects of using PBL in science on students' achievement and interest in science. Daniel. Kajian penilaian program Q-Dees gemilang. Mohd Yusof Yahaya.D. yang tidak diterbitkan. New School for Social Research Symposium. Aminah Ayob. 7 April. J.

(2003). Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia.Shamshun Nisa Mohamed Yaacob. Malaysia. S. Malaysia. Suppiah.D. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. Tesis Ph. 46 . (2005). Proses kognitif dalam penulisan esei: Analisis hermeneutik. Pendidikan sains: Pembelajaran pecutan – Kesan pembelajaran hipermedia terhadap kecepatan pembinaan konsep-konsep dalam pelajaran Biologi.D. yang tidak diterbitkan. Tesis Ph. yang tidak diterbitkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->