SYARAHAN UMUM

PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA DAN IMPLIKASINYA KEPADA PENDIDIKAN
oleh PROFESOR AMINAH AYOB Pada 22 September 2005, jam 9:30 pagi di Dewan Budaya, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

1 PENGENALAN 1.1 Decade of the Brain, 1990–1999 Syarahan ini dimulakan dengan mengatakan bahawa setiap orang secara semula jadi mempunyai kecerdasan atau intelligence yang tinggi, dan semua orang boleh berfikir dan belajar dengan baik. Yang berbeza ialah, sesetengah orang belajar dengan cepat, tetapi sesetengah orang belajar agak lambat; ada yang suka belajar dengan cara membaca, ada pula yang belajar melalui perbuatan; ada yang suka mendengar dan melihat, dan sebagainya. Kita boleh belajar semua perkara yang dikehendaki jika kita mahu dan sanggup mencuba. Walaupun memiliki kekurangan diri, kita masih boleh belajar. Proses tersebut mungkin memerlukan masa yang lebih panjang dan mungkin memerlukan bantuan khas, tetapi yang pasti kita boleh belajar. Inilah yang ingin dijelaskan – bahawa setiap orang boleh belajar kerana kita semua mempunyai otak yang tahu bagaimana untuk belajar dan berfikir. Otak kita secara semula jadi adalah bijaksana. 1.2 Teori-Teori Pembelajaran Bagi menerangkan proses pembelajaran, pelbagai teori telah dikemukakan oleh ahli psikologi sejak zaman Socrates dan 1

Plato. Syarahan ini akan mengimbas empat teori pembelajaran yang kerap dirujuk oleh para pendidik dan penyelidik sebelum ini, iaitu: • • • • Behaviurisme Kognitif Humanistik Konstruktivisme

Teori-teori pembelajaran yang pernah dipelajari seperti teori behaviurisme dan teori kognitif, yang juga disebut sebagai teori modenis, menyatakan bahawa ilmu pengetahuan terdiri daripada fakta yang nyata dan benar. Pemahaman tentang fakta itu adalah objektif dan tidak boleh diubah atau ditukar. Maka, pembelajaran tentang fakta itu hendaklah dilakukan secara didaktif dan objektif supaya fakta itu dapat dipindahkan kepada pelajar secara "bulat-bulat". Teori behaviurisme bersandarkan kepada perubahan tingkah laku (learning leads to a change in behaviour), iaitu pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku. Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang maka tingkah laku itu akan dikuasai secara automatik. Pavlov (1849–1936) yang menjalankan eksperimen menggunakan anjing, makanan dan loceng membuktikan bahawa apabila loceng dibunyikan, secara automatik anjing akan mengeluarkan air liur kerana makanan akan disajikan. Thorndike (1874–1949) pula mengemukakan Teori S-R atau Stimulus-Response Theory (teori pelaziman operan), yang mana rangsangan terlazim menghasilkan respons terlazim. Misalnya, kucing yang lapar "belajar" membuka sangkarnya (respons terlazim) untuk mendapatkan makanan yang dihidang di luar sangkar (stimulus terlazim). Thorndike percaya bahawa hubungan neural terbentuk antara stimulus dengan respons apabila respons adalah positif, dan pembelajaran berlaku apabila hubungan itu membentuk corak tingkah laku yang dikehendaki. Lanjutan daripada itu, Skinner (1904–1990) mengemukakan teori Contiguity of Feedback/Reinforcement, iaitu tingkah laku boleh dibentuk dengan memberi peneguhan secara positif atau negatif. Misalnya, pelajar diberi 2

ganjaran/pujian (peneguhan positif) apabila berjaya melakukan sesuatu seperti menghabiskan kerja rumah atau sebaliknya dihukum (peneguhan negatif) kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Teori ini tidak dapat menerangkan tentang proses pembelajaran dan proses pemikiran, ia hanya dapat menerangkan pembentukan tingkah laku melalui proses rote-learning. Teori kognitif memfokus kepada proses di sebalik tingkah laku yang ditunjukkan. Perubahan tingkah laku yang diperhati dijadikan sebagai petunjuk kepada apa yang mungkin berlaku dalam minda pelajar. Teori ini menerangkan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk yang bermakna dan mudah diingat oleh pelajar. Bermula dengan teori perkembangan kognitif Piaget (1926 dalam Good & Brophy, 1990) teori ini menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Gagne (1985) pula menerangkan terdapat tiga peringkat pemprosesan maklumat, iaitu daftar deria (sensory register) dalam ingatan aktif (working memory, WM), ingatan jangka pendek (short-term memory, STM) dan ingatan jangka panjang (long-term memory, LTM). Maklumat baru yang dipelajari akan didaftarkan dalam WM dan jika diperlukan buat sementara waktu, ia akan disimpan dalam STM. Selepas digunakan beberapa kali, maklumat ini menjadi kekal dan disimpan dalam LTM untuk tempoh masa yang lama. Apabila maklumat ini perlu diingat kembali, ia akan diaktifkan semula dan dibawa ke WM untuk digunakan. Menurut Gagne, maklumat dalam minda sentiasa diproses dan diadaptasikan apabila maklumat baru diterima dan proses ini dinamakan proses pembelajaran. Ausubel (1978) menyokong teori pembelajaran ini melalui kajiannya yang mendapati bahawa jika pembelajaran itu memberi kesan kepada pelajar, maka ia akan lebih mudah dipelajari, diingat dan dihubungkaitkan dengan skema sedia ada, serta lebih kekal dalam ingatan. Bidang kajian ini dinamakan Sains Kognitif. 3

Teori humanistik Rogers (1983) dan Bandura (1986) mencadangkan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses modeling atau meniru tingkah laku orang lain atau secara demonstrasi. Teori ini digambarkan dengan pepatah berikut:
A teacher's major contribution sometimes is not the subject taught but the model caught.

Demikianlah kita mempelajari banyak perkara dalam hidup, khususnya adat resam, budaya dan nilai masyarakat melalui ikutan daripada apa yang kita perhatikan dan interaksi dengan orang lain, misalnya ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan. Teori konstruktivisme (Driver & Bell, 1986; Driver, 1995; von Glaserfeld, 1995; Gergen, 1995; Appleton, 1997) menyatakan bahawa pelajar membina ilmu pengetahuan dan memberi makna kepada pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman sendiri melalui proses aktif yang berlaku dalam otak. Oleh itu, pengetahuan seseorang tentang sesuatu perkara bergantung pada persepsi, kepercayaan dan pengalamannya tentang perkara tersebut. Ahli konstruktivis percaya pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar secara tabula rasa, tetapi pelajar perlu membina pengetahuannya sendiri melalui pemahaman yang diperoleh daripada proses pembelajaran yang dialaminya. Dengan itu, pemahaman dan makna ilmu pengetahuan bergantung pada cara ia dibentuk dalam minda pelajar. Syarahan ini akan menerangkan bagaimana ilmu pengetahuan dibina dan diberi makna oleh pelajar berdasarkan hasil kajian neurosains dan sains kognitif, dan hasil penyelidikan penulis bersama-sama rakan seperjuangan serta pelajar-pelajar sarjana dan Ph.D. Sepanjang hampir 15 tahun, iaitu sejak 1990, penulis telah menjalankan hampir 45 buah kajian berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai peringkat dan subjek. Motivasi penulis untuk memusatkan kajian kepada aspek pembelajaran berasaskan minda telah bermula sejak beliau menjalankan penyelidikan Ph.D. Pada masa itu, penulis mengkaji bagaimana pelajar belajar antara satu sama lain dalam kumpulan dan bagaimana 4

Teori pembelajaran berasaskan minda ini menyarankan bahawa proses pembelajaran berlaku mengikut cara otak berfungsi. Hal ini kerana terdapatnya aktiviti cabar-mencabar pengetahuan sedia ada (construction). mensintesis. membuat keputusan dan sebagainya. yang akhirnya menghasilkan deconstruction dan reconstruction bagi membentuk pemahaman yang lebih bermakna.hubungan serta interaksi sosial dalam kumpulan membantu pelajar membina pemahaman yang lebih kukuh. menghubungkait. Pengajaran secara tradisional yang berpusatkan guru kerap kali menghalang pembelajaran. menilai. penulis telah membina pemahaman tentang bagaimana pembelajaran berlaku dan lebih penting lagi mengapa terlalu banyak perkara yang dipelajari (diajarkan) tidak "terpahat" dalam minda pelajar seperti yang sepatutnya. Ia boleh memproses maklumat dalam pelbagai cara. 2 PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA Pembelajaran berasaskan minda ialah satu teori pembelajaran yang diasaskan kepada struktur dan fungsi otak atau minda manusia. menghurai. membeza. malah mengabaikan dan menghukum proses-proses pembelajaran semula jadi otak. tidak menggalakkan pemikiran. Melalui kajian-kajian selanjutnya. Selagi otak tidak dihalang daripada menjalankan proses-proses biasa. menghakim. Setiap orang dilahirkan dengan otak yang berfungsi sebagai processor yang sangat berkuasa. Otak kita secara semula jadi dilahirkan untuk belajar dan menyimpan semua pengalaman pembelajaran yang pernah berlaku dalam diri kita. membanding. pembelajaran akan tetap berlaku dan setiap orang sentiasa belajar. misalnya menganalisis. Kita hanya perlu menyediakan persekitaran yang sesuai untuk mendorong proses pembelajaran itu berlaku dengan maksimum dan berkesan mengikut cara otak belajar. Persoalannya ialah: Bagaimanakah otak belajar? 5 .

(2001) Gambar ihsan: Jeff Miller 6 . Imej visual yang diperoleh akan menunjukkan bahagian-bahagian otak apabila seseorang itu melakukan sesuatu tugasan spesifik. Penyelidikan ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir (belajar) dengan menggunakan alat EEG (electroencephalography) dan pengimbas PET (positron emission tomography) atau pengimbas fMRI (functional magnetic resonance imaging). Profesor Davidson menyediakan elektrod untuk membuat neuroimaging Sumber: Davidson. Teknik ini dinamakan neuroimaging. Rajah 1a.1 Kajian-Kajian Neurosains Sejak penemuan teknik non-intrusive yang membolehkan penyelidik mengkaji fungsi otak. kini kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana otak belajar. Jaringan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada otak Rajah 1b. Profesor Richard Davidson dari University of Wisconsin. dapat memberikan gambaran yang tepat tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir. Pada masa ini terdapat dua bidang penyelidikan yang berbeza.2. Amerika Syarikat. Rajah 1a dan 1b menunjukkan bagaimana seorang ahli neurologis. Satu daripadanya ialah pemetaan minda atau mind mapping. apabila digunakan dengan pengimpas PET atau fMRI (Rajah 2a dan 2b). menggunakan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada bahagian-bahagian otak semasa berfikir. Teknik ini. R.

Dengan penemuan ini. (2001) Kajian-kajian neurosains ini selanjutnya telah memberikan pemahaman baru tentang cara otak berfikir dan belajar. Imej ini menunjukkan pengaktifan telah berlaku pada amigdala selepas subjek ditunjukkan gambar yang menimbulkan emosi yang kuat. Teknik neuroimaging menggunakan alat fMRI Sumber: Davidson. 7 . (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller Rajah 3 menunjukkan imej daripada pengimbas fMRI dan PET. Kaedah pengajaran dan latihan bersifat behaviuris didapati tidak sesuai untuk memahami tentang proses pembelajaran. Profesor Davidson sedang menyediakan alat fMRI Rajah 2b.Rajah 2a. Maklumat ini dapat membantu penyelidik mengenal pasti lokasi otak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Imej fMRI dan PET daripada subjek selepas ditunjukkan gambar yang menyayat hati Sumber: Davidson. R. maka teori behaviurisme kini dianggap ketinggalan dan tidak lagi relevan. R. Rajah 3.

dicapai pada 10 Julai 2005 Otak manusia dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut fungsinya seperti berikut: 1. Struktur otak manusia Sumber: Diubah suai daripada http://www. tidur dan jaga (arousal) • Serebelum – imbangan/pergerakan 2. Pangkal otak (dikenali juga sebagai Reptilian Brain) terdiri daripada: • Kerak dalam (pon dan sistem retikular) – mengawal proses hidup • Medula – mengawal fungsi bukan rela organ-organ utama. emosi dan ingatan. terdiri daripada: • Talamus – pusat kawalan deria 8 .org/ equiaeon/ibrain2.sofiatopia. Otak bawah (sistem limbik) – kritikal untuk motivasi.2.2 Struktur dan Fungsi Otak Manusia dalam Pembelajaran Otak tengah: Sistem limbik Otak luar: korteks dan neokorteks Pangkal otak Rajah 4.jpg.

Otak luar (korteks serebrum) – the thinking brain • Korteks – lokasi kecerdasan • Neokorteks – mengawal penglihatan. ia terdiri daripada beberapa bahagian (lobes) Deskripsi ini menunjukkan proses pembelajaran dan pemikiran memerlukan keseluruhan bahagian otak. lapar/dahaga. rembesan hormon oleh kelenjar pituitari dan pusat keseronokan Amigdala – pusat keagresifan Hipokampus – lokasi pembentukan ingatan 3. percakapan.1 Otak dan Pemikiran Pengetahuan tentang struktur otak dan fungsi otak telah menjana beberapa teori otak. Teori Teliti • Pembelajaran hafalan Otak kanan/Hemisfera kanan • Rawak • Tidak teratur • Intuitif • Holistik • Pantas • Visual Roger Sperry • Kreatif • Dirangsang muzik otak kiri dan kanan oleh Rajah 5. iaitu otak luar.• • • Hipotalamus – mengawal suhu badan. Teori otak kiri dan kanan oleh Roger Sperry 9 .1 Otak kiri dan otak kanan Otak kiri/Hemisfera kiri • Logik dan analitik • Urutan • Linear • Rasional • Lambat •Rajah 5. aktiviti sistem saraf. pendengaran. otak bawah (khususnya talamus dan hipotalamus) dan pangkal otak bagi mewujudkan keadaan sedia.1. 3 TEORI OTAK 3. Antaranya adalah seperti berikut: 3. jaga atau waspada. pemikiran dan reka cipta.

sesetengah orang melihat perkara kecil (remeh-temeh). apabila melihat wajah. 2002). Oleh itu. muzik. kita tidak mengimbas wajah tersebut dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan dalam bentuk linear. Dalam kuliah. 10 . warna. irama. manakala otak kanan meneliti bagaimana maklumat itu diperkatakan. Otak kanan pula mengawal aktiviti kreatif. Otak bawah atau sistem limbik pula menerapkan elemen emosi dalam pembelajaran. 3. pemikiran logik. corak dan pola. kreatif dan berbentuk naluri. perkara ini perlu diberi perhatian kerana ia berkait rapat dengan gaya belajar dan cara pelajar membina pemahaman. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah. Ada pelajar membina maklumat langkah demi langkah dan kaedah ini disebut sebagai linear-type of learner. Secara langsung atau tidak langsung. linear dan hafalan.Menurut De Porter dan Hernacki (1992). bila kita mendengar lagu. tetapi sesetengah orang melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan besar. otak kiri akan meneliti seni kata lagu. Ringkasnya. visual. Sebagai pendidik. estetik. Ada pelajar yang lebih suka melihat gambaran secara keseluruhan atau global-type of learner (Daniel & Aminah. subjektif. Demikian juga. tetapi kita menggunakan otak kanan untuk melihat corak pada wajah itu secara keseluruhan.1. otak kiri mengawal proses pembelajaran bahasa. otak kanan adalah untuk pembelajaran holistik. otak kiri menumpukan kepada maklumat atau fakta yang diperkatakan oleh pensyarah. contohnya.2 Teori otak Triune atau whole brain Teori otak Triune oleh Paul McLean ini menyatakan bahawa keseluruhan otak adalah terlibat dalam melaksanakan pembelajaran. manakala otak kiri melakukan pembelajaran objektif dan akademik. Misalnya. rima. gambar serta pemikiran metaforikal yang boleh menggambarkan analogi dan metafora. analitik. matematik. keseluruhan otak (kiri dan kanan) terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Setiap individu mempunyai cara tersendiri membina pemahaman dan setiap otak adalah unik yang membezakannya daripada individu lain. manakala otak kanan memproses melodinya.

maka hasilnya memberikan prestasi yang lebih baik. 1995) menyarankan penggunaan keseluruhan otak. 11 . Ia penting sebagai asas untuk guru merancang dan menyampaikan pengajaran dengan berkesan kepada pelajar yang mempunyai keupayaan belajar yang pelbagai. Empat kuadran ini adalah: A: B: C: D: Logik-analitikal Teratur Sensitif Holistik Menurut Herrmann.3 Empat kuadran berfikir Model empat kuadran berfikir (model Herrmann. Walaupun individu mempunyai kecenderungan kognitif terhadap kuadran tertentu. Model ini membantu kita memahami kepelbagaian gaya belajar seseorang pelajar. ia akan lebih mudah diingati atau dipelajari. guru lebih memberi penekanan terhadap pembelajaran fakta (otak kiri sahaja) dan kurang memberi perhatian kepada perkembangan kreativiti dan estetika (otak kanan). termasuk sistem limbik secara maksimum. atau apabila perkataan dikeluarkan dengan emosi. Kini. Demikianlah orang yang cerdas biasanya menggunakan keseluruhan otak untuk berfikir atau disebut juga sebagai whole brain thinking. Ornstein (1997) mendapati jika satu hemisfera otak yang lemah digalakkan bekerjasama dengan otak di hemisfera yang lebih kuat. empat kuadran ini mewakili empat struktur berfikir dalam otak (lihat Rajah 6). sudah tiba masanya penekanan diberikan terhadap keupayaan keseluruhan otak sebagai ukuran kebolehan pelajar.apabila perkataan digabungkan dengan muzik atau gambar.1. Dapatan ini sangat penting kerana di Malaysia. kedua-dua hemisfera otak ini menyumbang kepada proses pemikiran dan dengan cara yang berbeza. 3.

aktiviti hands-on dan eksperimen berasaskan deria yang mana pelajar boleh mencuba. • 12 Proses berfikir otak kanan Proses berfikir otak kiri . http://www.kheper. Model empat kuadran berfikir Herrmann Sumber: Diubah suai daripada Theories of Brain Organisation. Pembelajaran interaktif (kuadran C): belajar melalui perbincangan. empat gaya belajar telah dikenal pasti seperti berikut: Kuadran A Kuadran C Proses berfikir mod serebrum Logik Analitik Berasas fakta Kuantitatif Holistik Intuitif Bersepadu Sintesis Tersusun Berturutan Terancang Terperinci Interpersonal Berasas perasaan Kinestetik Beremosi Kuadran B Proses berfikir mod limbik Kuadran D Rajah 6.net/Creative/brain/ herrmann. visual dan sintesis data.Berdasarkan Rajah 6. celik akal.htm. Pembelajaran dalaman (kuadran D): belajar secara holistik melalui intuitif. dicapai pada 7 Februari 2005 • • Pembelajaran luar (kuadran A): belajar melalui pengajaran oleh orang lain seperti guru dan pensyarah. gagal dan mencuba lagi sehingga berjaya.

tenang dan jaga. mereka tidak akan merasa selesa ketika belajar.• Pembelajaran prosedur (kuadran B): belajar secara langkah demi langkah. Menurut Felder (1996: 18). di kala hampir tertidur. mengikut arahan dan berlatih secara berulang kali untuk memastikan penguasaan kemahiran. menelaah pelajaran. jika guru menggunakan kaedah yang tidak selari dengan gaya belajar pelajar. beta. 42 13 . jika guru hanya menggunakan kaedah yang sama dengan gaya belajar pelajar. Sebaliknya. Alfa (α) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan rehat. • • • Rajah 7. delta dan teta (lihat Rajah 7).4 Teori empat jenis gelombang otak Kajian neurosains mendapati otak menghantar maklumat semasa pembelajaran melalui jarak gelombang (frekuensi) yang boleh diukur pada alat EEG. • Delta (δ) – gelombang otak ini berlaku semasa tidur nyenyak. Teta (θ) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan separuh sedar. m. perkembangan gaya belajar yang lain tidak akan berlaku. Beta (β) – gelombang otak ini berlaku semasa otak sedang sibuk berfikir. menumpu perhatian dan terlibat dalam sesuatu tugasan. Empat jenis gelombang otak yang dikesan dalam pelbagai aktiviti manusia Sumber: Diubah suai daripada Rose dan Nicholl (1997). 3.s. misalnya gelombang alfa.1.

peranan otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. Dalam keadaan ini.1 Bagaimana Pembelajaran Berlaku? Bagaimana Otak Belajar? Inilah persoalan yang ingin ditumpukan dalam syarahan ini. 4 OTAK DAN PEMBELAJARAN 4. Bagaimanakah proses pembelajaran berlaku dalam minda atau otak kita? Kajian-kajian terbaru dalam bidang neurosains telah banyak dijalankan bagi mengenal pasti proses-proses neurologi yang terlibat dalam pembelajaran.Kajian gelombang otak menunjukkan gelombang alfa merupakan keadaan yang paling sesuai untuk menggalakkan proses pembelajaran berlaku. Terdapat empat bahagian penyelidikan yang telah menyumbang maklumat penting 14 . Idea untuk menulis esei hanya dapat dikeluarkan apabila pelajar berada dalam keadaan yang bersedia dan selesa di dalam kelas. Kesimpulannya. keupayaan keseluruhan otak dalam melaksanakan pembelajaran dan pemikiran. Manakala dalam keadaan beta. Penulis mendapati tahap kesedaran yang selesa dapat membina pemahaman dan ingatan yang lebih mantap. otak terlalu sibuk menumpukan perhatian dan tiada ruang untuk imbasan intuisi. Hasil kajian inilah yang memberi inspirasi dan idea untuk penulis berbincang dan mengkonsepsikan pembelajaran berasaskan minda. Penyelidikan tentang pemikiran separa sedar yang berlaku di kalangan pelajar sekolah semasa penulisan esei Bahasa Melayu menunjukkan bahawa mereka sangat kerap menggunakan otak separa sedar untuk memikirkan cerita yang hendak ditulis (Suppiah. teori otak yang telah dibincangkan memberi pemahaman kepada kita tentang lokasi pembelajaran yang berlaku pada otak manusia. ingatan dan pemikiran sedar. kepelbagaian gaya belajar atau kecenderungan kognitif individu serta peringkat gelombang otak yang sesuai untuk pembelajaran berlaku dengan baik. 2003). otak lebih bersedia untuk menerima pembelajaran.

(c) cara ingatan digunakan. Rajah 8. (b) cara ingatan disimpan. 4. 1999].1 Sel neuron dan sinaps Ahli neurosains menganggarkan terdapat ±100 bilion sel neuron dalam otak manusia dan setiap satu boleh membina ±10.html. Pergerakan impuls atau mesej berlaku seumpama litar elektrik (Lynch.pcc. Sel neuron.2 Struktur Otak Manusia 4.2. dan (d) pengaruh emosi dalam pembelajaran dan ingatan.edu/rcoctlc/brain_theory.untuk kita fahami bagaimana pembelajaran berlaku. membolehkan maklumat yang diterima daripada deria-deria dipindahkan dari satu sel neuron ke satu sel neuron yang lain dan membentuk rangkaian atau jaringan sinaps (Rajah 9) yang "menyimpan" maklumat tersebut. dendrit dan sinaps Sumber: http://spot.000 hubungan atau jalinan dengan neuron-neuron lain [Department of Psychology. iaitu (a) proses elektrokimia yang terlibat dalam penghantaran mesej. 1999). California State University (DP CSU). dicapai pada 10 Februari 2005 15 .

terdapat ±100 jenis neurotransmiter yang bertindak balas (DP CSU.htm.html. Jaringan sinaps antara sel neuron Sumber: http://ghj-associates. Pada satu-satu masa.uk/index2.2 Proses penghantaran mesej/maklumat dan pembentukan perhubungan (sinaps) Satu sel neuron boleh menerima beribu-ribu mesej pada sesuatu masa.2. 1999). Mesej-mesej ini dibawa melalui pergerakan bahan kimia larut yang dikenali sebagai neurotransmiter yang bergerak melalui ruang pada sinaps antara akson satu sel neuron dengan dendrit sel neuron lain (lihat Rajah 10).co. Rajah 10. Pembentukan sinaps dan neurotransmiter Sumber: http://www.org/UNIScienceNet/ BrainsNS_frameset.Rajah 9. dicapai pada 10 Februari 2005 4.unis. dicapai pada 10 Februari 2005 16 .

1996). Menurut Drubach (2000). m. Penyelidikan neurologi ini sangat penting bagi menerangkan bagaimana otak belajar. perubahan pada struktur dalaman neuron terutama pada kawasan sinaps. dua perubahan berlaku pada otak akibat pembelajaran. ii. Ahli neurologis menyarankan bahawa terdapat banyak maklumat yang diproses oleh otak. Rajah 11. bukan sahaja pada tahap sedar. Kajian ini menyumbang kepada pengetahuan tentang cara otak memproses maklumat dan 17 . tetapi juga pada tahap separa sedar dan kita hanya sedar apabila impaknya dirasai setelah ia mencapai suatu tahap tertentu (Kandel. Kihlstrom. 1995.Apabila hubungan terbentuk di antara sel neuron. Sifat ini dinamakan plasticity. iaitu: i. Rajah 11 menunjukkan gambaran struktur memori selepas proses pembelajaran. Gambaran struktur memori selepas pembelajaran Sumber: Haberlandt (1999). dan penambahan sinaps di antara neuron. satu ruang kecil pada minda akan menjadi tapak kepada maklumat yang dipelajari dan maklumat ini akhirnya menjadi memori.s. 53 Struktur memori manusia sentiasa berubah-ubah kerana ia perlu disesuaikan dengan pembelajaran baru.

pelajar boleh dipengaruhi (secara tidak sedar) oleh kiu-kiu dari persekitarannya yang menghasilkan perasaan atau emosi sensitif yang menyebabkan beliau membina interpretasi tertentu tentang pembelajaran tersebut. 1998). dan tingkah laku guru yang memberangsangkan akan menghasilkan pemahaman dalam minda pelajar (secara tidak sedar) dan pengalaman pembelajaran yang menggalakkan terhadap sekolah. Pembelajaran begini jarang sampai pada tahap sedar dan tahap pengetahuan eksplisit. lebih cepat ingatan itu dapat dikesan dan diaktifkan (Kupfermann & Kandel. perasaan. rakan-rakan dan subjek yang dipelajari. Bertentangan dengan teori-teori awal yang menyebut bahawa ingatan "dikeluar dan disimpan". 1995. as well as different understandings of effective learning. supports alternative explanations about how students learn the 'hidden curriculum'. 1995). tetapi disimpan secara tersebar pada bahagian yang khusus dan 18 . pengkonsepan dan pemikiran. guru. gembira dan kerjasama dalam kelas. Misalnya. The evidence of substantial 'learning' occuring at preconscious or subconscious levels. Pembelajaran dan interpretasi maklumat dikatakan boleh berlaku semasa persepsi separa sedar dan tanpa pengetahuan sedar (Koch. Haberlandt.2. Menurut Crebbin (2000: 7). Hanya maklumat yang mempunyai impak yang bermakna dan mempunyai hubungan emosi sahaja akan disimpan dalam ingatan jangka panjang (memori). semasa pembelajaran. Dengan perkataan lain.3 Ingatan: Bagaimana ia disimpan dan dikeluarkan? Hipokampus di otak bawah (sistem limbik) merupakan tempat penyimpanan maklumat sebelum diproses semula dan dipindahkan ke bahagian otak yang lain untuk disimpan sebagai ingatan jangka panjang. dan tahap sedar atau separa sedar dalam pembelajaran. bukti kajian neuropsikologi menunjukkan bahawa ingatan tidak disimpan kekal pada sesuatu bahagian otak untuk dikeluarkan. Lebih bermakna dan beremosi maklumat itu.peranan emosi. suasana ceria. 4.

rajah Venn. perkataan. Murid-murid sekolah rendah perlu menghafal 19 . Proses ini meningkatkan kekuatan sinaps yang berlaku sepanjang masa (Diamond. maklumat itu akan diaktifkan melalui proses pengaktifan semula dan salinan semula yang kompleks. rajah pohon. carta urutan.2. misalnya Buzan (1984) mencadangkan kaedah peta minda. Apabila mengingat semula.dihubungi melalui jaringan dan rangkaian. 2003). Kanak-kanak belajar dengan cara menghafal. menghafal boleh mengukuhkan hubungan di antara dendrit pada neuron. dan menyebut kuat supaya melibatkan deria pendengaran dan vokal. Parry dan Gregory (1998) mencadangkan penggunaan graphic organizers seperti roda matahari. rajah tulang ikan. ini tidak bermakna bahawa setiap kali mengeluarkan atau mengingat semula maklumat memerlukan proses yang sama seperti pengalaman pertama. Hafalan ialah proses mengulang-ulang pembelajaran yang melibatkan: • • • berfikir tentang maklumat tersebut. maklumat yang selalu "diingat" berulang-ulang boleh mengukuhkan hubungan atau jaringan sinaps. menulis. 1996). Malah. peta konsep. 1998). sekali gus mengekalkan sinaps yang terbentuk. perbuatan dan mimik muka serta tingkah laku orang dewasa. Mereka menghafal lagu-lagu.4 Otak dan hafalan Hafalan penting untuk memindahkan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. Untuk membantu ingatan. Namun. Dengan cara ini. iaitu laluan pembelajaran yang ditentukan oleh struktur protein pada sinaps-sinaps (Flanagan. Kemampuan ingatan yang dikesan oleh otak bergantung pada darjah huraian dan kompleksiti makna yang diberikan semasa perhubungan itu dibentuk (Haberlandt. matriks membuat keputusan. pelbagai strategi dicadangkan. cerita. 4. carta pai dan sebagainya (lihat Rajah 12).

Ada yang boleh bercakap dalam lebih daripada tiga hingga empat bahasa/dialek. Aminah et al. 2005a. Ada yang boleh menghafal 40 buah karangan untuk peperiksaan dan ramai yang boleh menghafaz 30 juzuk al-Quran. Rukun Negara. Abdul Aziz. 2004. 20 . Norazlinda. Demikianlah kuasa minda kita yang amat besar. Sabaria. Dalam kajian yang dilakukan (Ahmad Faizal. Pelajar-pelajar di Malaysia bijak menghafal. 2001... Aminah et al. tarikh-tarikh penting dalam sejarah dan sebagainya. nama-nama negeri/negara. Pelbagai jenis kaedah membantu ingatan sifir.Peta minda Roda matahari Tulang ikan Carta keputusan Carta alir Bulatan Rajah pohon Rajah Venn Rajah 12. 2003. 2000. 2003.

seratonin dan dopamin) berfungsi sebagai pengikat yang melekatkan emosi kepada maklumat yang disimpan. and physical well being. Brain-based learning advocates that we address these multiple variables more often and more comprehensively. Dalam proses penghantaran mesej daripada deria. Dalam penghantaran signal/maklumat ini. kemalangan atau kematian). tidak mengetahui bahawa dia berasa sedih. seseorang yang mempunyai pengalaman pahit (seperti bencana. 5 OTAK DAN EMOSI 5. Menurut Jensen (2000: 200). Emosi membantu kita memfokus kepada alasan dan logik. ia masih memerlukan beberapa maklumat sensori-emosi untuk disepadukan – bermakna semua mesej mesti digabungkan dengan emosi sebelum dibina hubungan atau rangkaian untuk "disimpan". tindakan itu seperti tidak logik atau tidak rasional. Pada pandangan kita. perhitungan dan perasaan. integrasi emosi akan berlaku. Kebiasaannya proses ini berlaku pada tahap tanpa sedar atau separa sedar. emosi memainkan peranan yang sangat penting.1 Pengaruh Emosi dalam Pembelajaran dan Ingatan Teori pembelajaran behaviuris dan kognitif ditolak kerana tidak menghubungkan otak. badan dan perasaan. didapati kaedah pengajaran aktif yang melibatkan deria adalah lebih berkesan dalam membantu pelajar mengingat fakta dan isi pelajaran. attitudes. All learning involves our body. Walaupun tingkah laku itu paling kecil. neurotransmiter (seperti epinefrina. Dalam pembelajaran. sehingga pelajar itu sendiri tidak menyedari bahawa mesej tersebut telah tertanam dengan sesuatu emosi tertentu dan tidak boleh diakses dengan cara eksplisit lagi. sayu.Shamshun Nisa. Tidak ada tingkah laku yang tidak dipengaruhi oleh emosi. 2005). namun bagi 21 . emotions. bimbang dan trauma apabila mengingat semula peristiwa tersebut tetapi tidak tahu mengapa. Misalnya.

9 peratus mengatakan guru mereka selalu garang. 1996) dan perasaan "benci" ialah ganglia basal (Rozin. 68 peratus mengatakan guru kadangkala garang dan hanya 23 peratus mengatakan guru tidak garang. khususnya perasaan "takut" ialah amigdala (LeDoux. 1995). Kami bodoh dan jahat. sampai mati pun tak akan boleh lulus periksa… cikgu mengajar sikit-sikit saja. Pelajar B: Pelajar C: Pelajar D: Dalam kajian tentang punca kegagalan pelajar dalam pelajaran (Aminah et al. Bahagian dalam otak yang mengawal emosi. Saya tak minat dan tak ada orang nak bantu saya kalau saya tak tahu nak buat kerja rumah. 1976). Kajian oleh Aminah et al. kami semua dianggap tak akan boleh lulus. Saya tak tahu macam mana nak belajar. didapati sebanyak 42 peratus murid-murid yang lemah (di 10 buah sekolah kebangsaan) mempunyai perspektif negatif terhadap guru mereka. Ikuti contoh dalam temu bual ini: Pelajar A: Ramai guru yang benci kelas kami… Cikgu macam tak kisah dekat kami… Memang mereka benci sangat dengan kelas kami. Saya tidak berminat belajar…Saya tidak yakin akan lulus SPM nanti. Maklumlah kami kelas SKK dan tercorot…semua guru malas mengajar kami. tindakan seumpama itu mempunyai makna tertentu. Dari sekolah rendah dulu pun saya memang selalu gagal. 2005b). Nak buat macam mana … itu saja yang saya mampu capai..orang tersebut. Emosi boleh diukur menggunakan emotional quotient (EQ) (Coleman. (2005b) dan Mohd Yusof (2000) tentang kegagalan dalam pendidikan mendapati ramai guru yang tidak memberikan perhatian terhadap perasaan pelajar. Implikasi dan tindakan guru menyebabkan murid mengalami tekanan emosi yang sangat tinggi dan ini boleh menghalang atau membantutkan 22 . Kelas kami dianggap sampah oleh sesetengah guru. Kalau saya gagal pun saya boleh kerja dan dapat duit sendiri.

Terdapat enam kategori emosi pada manusia. benci.pembelajaran. kecewa. berminat dan sebagainya. tetapi berlaku sepanjang masa. marah dan sedih. sentiasa bergabung dengan pengalaman dan perasaan. terkejut. Pembelajaran dijalinkan melalui sinaps yang diselaputi neurotransmiter emosi. cemburu. Pembelajaran tidak berlaku dalam satu proses sahaja. matematik senang dan sebagainya). menjadikan maklumat itu mengandungi emosi. Dalam keadaan ini. neurotransmiter seratonin dirembeskan untuk melekatkan sinaps yang dibina semasa pembelajaran. optimistik. Empat elemen utama emosi dalam pembelajaran yang diperoleh daripada kajian neurosains adalah seperti berikut: 1. 2. iaitu gembira. sinis. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap mesej/maklumat yang diterima bergantung pada pengalaman dan cara maklumat itu diterima. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap sesuatu maklumat bergantung pada skop sosial budaya dan interpretasi individu terhadap maklumat tersebut (misalnya istilah "merdeka" difahami dengan cara berlainan oleh individu yang berlainan. 3. merentasi masa dan melalui proses pembinaan yang kompleks. begitu juga konsep "sekolah" atau "matematik" mempunyai makna berlainan kepada individu/pelajar yang berlainan – misalnya matematik susah. 23 . takut. Guru seharusnya faham bahawa minat dan motivasi belajar hanya boleh dicetuskan dalam suasana pembelajaran yang selesa dan pergaulan yang sihat. Perasaan adalah respons terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. misalnya perasaan bimbang.

kepercayaan atau pemikiran yang telah terpahat dalam minda mereka daripada latar belakang budaya dan cara hidup mereka. Ini termasuklah responsnya terhadap kiu dan konteks. Menurut Crebbin (2000: 5). in that context. (1993). perkara penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah kepercayaan tentang sifat pengetahuan itu sendiri. persekitaran atau latar ketika itu. Each person's experiences and understandings about learning and knowledge. and of themselves as learners. Makna yang diberikan oleh individu kepada sesuatu maklumat yang diterima dipengaruhi oleh elemenelemen tanpa sedar atau separa sedar. (2001). Kenyataan ini disokong kuat oleh kajian tentang gaya pembelajaran. menyebabkan pelajar tidak mahu belajar bahasa Inggeris atau kerana benci melihat gaya sombong seseorang yang fasih bertutur bahasa Inggeris. Misalnya. (2000) dan Aminah et al. Biasanya pengetahuan tasit (tersirat) ini mempengaruhi makna yang diberikan oleh individu tersebut kepada pengetahuan yang sedang dipelajari. pandangan bahawa pengetahuan itu berada pada guru dan dipindahkan daripada guru kepada 24 . Pembelajaran tidak boleh dipisahkan daripada emosi.2 Pandangan Tentang Diri Sendiri Pengalaman seseorang dan pemahamannya tentang pembelajaran dan pengetahuan serta pemahaman tentang dirinya sendiri sebagai pelajar mempunyai kesan terhadap cara mereka mendekati pembelajaran akademik. Akerlind dan Jenkins (1998). Aminah et al. tanggapan "prejudis" terhadap orang Inggeris.4. persepsi dan penilaian emosinya pada ketika itu. pengalaman lama. Misalnya. menyebabkan pelajar itu benci berada di kalangan golongan ini dan sekali gus benci mempelajari bahasa Inggeris. has a very strong impact on how they approach their academic learning. efikasi akademik dan kepercayaan epistemologi tentang sesuatu pengetahuan. Menurut Marton et al. 5.

mensinkronikan aktiviti otak kiri dan kanan. Naluri merupakan tingkah laku semula jadi. dan berlaku dalam suasana tenang supaya sinaps mudah terbentuk. Mereka gemar meminta nota daripada pensyarah dan masuk ke bilik kuliah untuk menyalin nota. Pembelajaran berasaskan naluri melibatkan kombinasi otak-hati dan bersifat emosional. 25 . Biasanya wujud kecenderungan bagi individu mempunyai tabiat atau kelakuan yang tidak sama dengan orang lain. Pembelajaran jenis ini sangat kukuh dan kekal lama. Malah pelajar-pelajar di universiti juga mempunyai pandangan seumpama itu. Kajian penulis menunjukkan jika pelajar mempunyai pandangan bahawa belajar adalah untuk lebih mengetahui atau memahami tentang sesuatu perkara. bukan dipelajari. tetapi wujud sejak lahir dan tersirat dalam genetik kita. Mereka tidak pernah terlintas untuk mencabar ilmu itu atau mencari sumber-sumber lain untuk menyangkal atau menyokong ilmu tersebut. Pembelajaran ini melibatkan: • • • • pengaktifan otak emosi (sistem limbik). iaitu pelajar meletakkan dirinya sebagai penerima maklumat. 2000).3 Naluri Naluri bermakna rasa hati atau gerak hati. maka dia akan belajar dengan cara aktif untuk meningkatkan pengetahuannya (Aminah et al.. menggemblengkan semua jenis kecerdasan dan menggunakan keseluruhan otak supaya mudah diterima oleh semua jenis pelajar. Biasanya pengajaran oleh kumpulan sesat sangat mudah mempengaruhi jiwa orang yang kecewa. kerana emosi mengukuhkan memori yang disimpan.pelajar adalah konsisten dengan gaya pembelajaran pasif. jiwa orang yang dikuasai perasaan dan sebagainya. 5.

Learning is a 'personal'. konsep humanistik telah digunakan untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor. Pembelajaran perlu melibatkan keseluruhan proses fisiologi. kaki ponteng. Misalnya dalam kajian oleh Aminah et al. menurut Crebbin (2000: 5).Pembelajaran berasaskan minda menerangkan pentingnya individu sebagai pelajar dan individu sebagai penterjemah makna dan pembuat keputusan dalam proses pembelajaran. 2. suka mencuri dan sebagainya) dapat dipulihkan. Kajian tersebut menggunakan program intervensi yang cukup halus mesejnya bagi menarik pelajar supaya sedar bahawa mereka mempunyai perasaan kasih sayang. Oleh itu. (2000). Otak boleh menjalankan beberapa aktiviti serentak. iaitu: 1. 26 . menyesali perbuatan dan kesilapan lepas. oleh itu gunakan pelbagai rangsangan dalam pengajaran. melihat kembali kelemahan dan kelebihan diri sendiri. pembuli. Sumbangan penyelidikan ini telah mendorong penulis menerokai elemen-elemen baru dalam menangani masalah pelajar. dan kemudian merancang untuk masa depan yang positif dan optimistik. guru atau pensyarah disarankan menggunakan prinsip pembelajaran berasaskan minda dalam pengajaran mereka. atau dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang membina ilmu itu mengikut interpretasinya terhadap pengalaman sedia. emotionally embedded process. mempunyai keberuntungan diri. in which tacit (conscious or subconscious) knowledge have the potential to impact on the multiple ways in which the students interpret information without any conscious awareness. Oleh itu. Hasil kajian ini sangat menggalakkan kerana lebih daripada 50 peratus pelajar yang dikategorikan "bermasalah disiplin" (seperti samseng. Caine dan Caine (1994) menyenaraikan 12 prinsip utama. pengalaman sebelum dan pengaruh-pengaruh lain. sama ada ilmu yang diterjemah itu rasional dan logikal.

Terdapat dua jenis ingatan. tidak menggalakkan perkembangan dan pembinaan konsep-konsep secara bermakna. 6. Pemahaman terbentuk jika fakta tersimpan dalam ingatan spatial. Emosi penting dalam membentuk pola/corak. 11. Pembelajaran melibatkan penumpuan perhatian kepada persekitaran periferal. Setiap otak adalah unik dan setiap individu adalah berlainan. tetapi apa yang diajar kerap kali pula dikatakan oleh pelajar tidak dapat menimbulkan keterujaan mereka untuk belajar. 27 . 5. penyertaan dan penglibatan dalam persekitaran sebenar akan membolehkan pelajar mencuba perkara baru dengan selesa dan penuh minat. Emosi juga patut diberi perhatian. 7. 8. Pemahaman berlaku apabila pola/corak dapat dibentuk. iaitu hafalan dan spatial. Manakala pembelajaran secara tradisional kerap kali menghalang pemerolehan pemahaman yang baik dan mendalam. malah mengabaikan atau menghukum minda yang mahu berfikir secara kreatif. Mencari pengertian atau pemahaman adalah keinginan semula jadi manusia. 4.3. Sebaliknya. Pembelajaran melibatkan proses-proses sedar dan tanpa sedar. Pendidik mestilah sentiasa sedar bahawa memberi syarahan bukan cara yang terbaik untuk pembelajaran maksimum. Pembelajaran boleh diperkukuh melalui cabaran dan dihalang melalui ugutan. 9. Otak boleh memproses keseluruhan dan sebahagian maklumat secara serentak. Kebanyakan guru atau pensyarah masih percaya bahawa pelajar hanya belajar apa yang diajarkan sahaja. 10. 12.

bentuk dan kegelapan menjadi asas yang mempengaruhi perhatian pelajar. Multimedia dan hipermedia – sebagai bahan periferal. Persembahan visual semasa pengajaran sudah pasti menarik perhatian pelajar. 28 . Terdapat empat jenis persekitaran yang dapat membantu pembelajaran optimum. Bayangkan. grafik dan filem/video yang bergerak. Warna. jika persembahan itu mengandungi gambar. Persekitaran visual – Sebanyak 80 hingga 90 peratus maklumat yang diserap oleh otak adalah dalam bentuk visual (Jensen. Warna yang suram dan tidak menarik perhatian umpamanya. tidak menggalakkan pembelajaran. dengan maklumat yang begitu banyak.000 mesej visual sejam. Tambahan pula. cahaya. justeru menghasilkan pembelajaran dan ingatan. iaitu: 1. multimedia dan hipermedia adalah sangat berkesan untuk menarik perhatian kepada proses pembelajaran. Kajian Shamshun Nisa (2005) menggunakan hipermedia sebagai bahan rangsangan pembelajaran mendapati proses pembelajaran berlaku lebih pantas dan pelajar lebih gemar kepada pembelajaran berbentuk visual seperti multimedia atau hipermedia berbanding teks dan verbal. pergerakan. objek. Pembelajaran kontekstual adalah cara paling efektif untuk membina pemahaman. maka ia akan lebih merangsang maklumat agar diserap ke dalam otak. 2.4 Persekitaran untuk Pembelajaran Optimum Faktor kritikal dalam proses pembelajaran ialah persekitaran yang kaya. 2000). yang biasanya tidak dipentingkan dalam sistem pendidikan kita. maka faktor persekitaran ini tentulah amat penting.5. khususnya di sekolah. Persekitaran yang paling baik ialah persekitaran sebenar (dalam konteks/latar sebenar). Mata kita boleh menerima atau mendaftar 36.

Manakala bunyi bising akan merencatkan pembelajaran. Cara kita mendidik anak-anak sangat penting dalam menentukan personaliti dan sikapnya terhadap semua aktiviti hidupnya. Umpamanya. dan ini membantu maklumat diserap oleh otak. Pelajar yang mempunyai sikap yang positif melihat pembelajaran dengan cara yang lebih terbuka berbanding pelajar yang berpandangan negatif. demikian juga hari yang sejuk. selesa dan ceria. 4. Oleh itu. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi pelajar terbentuk disebabkan oleh latar belakang keluarga dan sosial pelajar. 29 . suasana ini tidak menggalakkan pembelajaran maksimum. sukar untuk menarik perhatian pelajar. didiklah anakanak dengan cara yang positif dan kasih sayang supaya mereka membesar dengan perasaan selamat dan sikap yang menyenangkan. Kebanyakan sekolah di Pulau Pinang terutamanya.3. hari yang panas. Darjah kebisingan yang boleh diterima oleh kita bergantung pada toleransi kita sendiri. kepercayaan agama dan etika. Muzik atau bising – kajian telah menunjukkan bahawa muzik boleh merangsangkan pembelajaran kerana muzik boleh melahirkan rasa suka. terletak di tepi jalan raya dan dalam bandar. Cuaca juga memainkan peranan yang penting. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi kendiri pelajar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembelajarannya. 6 OTAK DAN SIKAP Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ialah sosiobudaya. jurang status ekonomi. termasuk pembelajaran. dan faktor biologi. Dari segi prinsip pembelajaran berasaskan minda. keselamatan emosi. Kesan persekitaran periferal – merancang persekitaran periferal yang sesuai adalah penting bagi mendapatkan perhatian dan tumpuan pelajar terhadap sesuatu pelajaran.

Pembentukan sinaps dalam otak kanak-kanak Sumber: Diubah suai daripada http://www. Today. i.edu/publications. dan tiga hingga enam tahun. Oleh itu. kanak-kanak boleh belajar dengan cepat dan mudah menghafal maklumat walaupun tidak difahami. Rajah 13. USA (2002)] menegaskan bahawa: Scientists have long believed that reading with children creates a context in which learning can occur.msu. Pembentukan perhubungan (sinaps) di antara neuron berlaku secara berganda dari umur satu hingga tiga tahun. however.7 PERKEMBANGAN OTAK KANAK-KANAK Setiap bayi dilahirkan dengan bilangan sel otak yang hampir lengkap. they have evidence that reading is one of the experiences that actually influences the way young brains develop.mi-aimh . the way the brain's circuit is wired. Shore (1997) [dalam Parenting Information Organization. dicapai pada 7 Februari 2005 30 . Pertambahan bilangan sel otak berlaku sehingga kanak-kanak berumur tiga tahun. Pada ketika itu.e. tiga tahun pertama pembesaran kanak-kanak amat kritikal.

It has an impact on the kind of nutrition expectant mothers and their children receive. Menurut Parenting Information Organization. yang mana kanak-kanak lima hingga enam tahun didedahkan sepenuhnya dengan perisian berbahasa Inggeris. Semua faktor tersebut mempunyai kaitan dengan masalah pemakanan dan kesihatan yang disebabkan oleh latar belakang keluarga yang miskin. 8 MASALAH PEMBELAJARAN Antara masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajarpelajar yang pernah penulis kaji ialah berkaitan dengan latar belakang sosioekonomi dan defisit pendidikan. their access to medical care. 2005a). walaupun kanak-kanak ini tidak mempunyai latar belakang bahasa Inggeris. didapati: 60 peratus murid mengalami berat badan yang rendah. Kesemua murid ini adalah normal. dan mereka mampu untuk mengikuti pendidikan peringkat Tahun Satu. 31 . Inilah bukti kukuh bahawa kanak-kanak perlu diberi pendedahan awal untuk membantu mereka membina perhubungan sinaps yang banyak. Selepas enam bulan. dan 18 peratus mengaku sukar melihat tulisan di papan hitam. 28–57 peratus mengaku mereka sukar menghafal sifir. USA (2002): Poverty can certainly affect the kind of environment in which young children grow.Maklumat ini jelas dilihat dalam satu program imersi yang dijalankan di Terengganu. Dalam kajian punca-punca kegagalan murid di 10 buah sekolah kebangsaan di Pulau Pinang. 33–41 peratus mengaku sukar membuat ayat. and the safety and predictability of the physical environment. bukan murid yang berkeupayaan khas. and the early experiences they have. bercakap dan membuat matematik dalam bahasa Inggeris (Aminah et al. kanak-kanak ini boleh membaca. Pada umur lima hingga enam tahun. 13 peratus selalu berasa mengantuk atau pening semasa belajar. 28–59 peratus mengaku mereka cepat lupa apa yang dipelajari.. kanak-kanak telah boleh membaca dan mengira serta menguasai bahasa.

9 OTAK DAN GENDER 9. Oleh itu. Kesemua murid ini gagal dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) disebabkan mengalami defisit pendidikan yang besar. Imbasan PET menunjukkan struktur (a) otak lelaki. wanita mempunyai rangsangan sensori yang lebih sensitif berbanding lelaki. (1999) Kajian neurosains menunjukkan otak wanita adalah 20 peratus lebih besar daripada otak lelaki pada bahagian korpus kolasum (bahagian yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan) (lihat Rajah 14).1 Perbandingan Otak Lelaki dan Otak Wanita (a) (b) Rajah 14. 22–47 peratus menghadapi gangguan semasa belajar di rumah. 32 . 80 peratus tidak pernah meminjam buku dari perpustakaan. Misalnya wanita dapat membina penguasaan bahasa lebih cepat berbanding lelaki. 38 peratus tidak mempunyai tempat belajar khas di rumah. Oleh itu. (2005b) mendapati 75 peratus murid tidak membaca atau jarang membaca di rumah. wanita mempunyai interaksi penggunaan otak kiri dan kanan yang lebih baik berbanding lelaki.Kajian Aminah et al. T. wanita didapati lebih baik dari segi mendengar. dan (b) otak wanita Sumber: Haederle. dan 27–47 peratus tidak mempunyai sesiapa yang boleh membantu mereka belajar di rumah. Tambahan pula.

Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini terlalu mementingkan perkembangan otak kiri (akademik) dan mengabaikan perkembangan otak kanan (estetika.1 Implikasi kepada Sistem Pendidikan Hasil penyelidikan yang telah dibincangkan di atas memberikan pemahaman yang jelas kepada kita tentang proses pembelajaran berasaskan minda.menghidu. Kaedah ini terbukti berkesan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan di samping memastikan perkembangan potensi yang menyeluruh di kalangan pelajar. 10 IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN 10. White matter berfungsi mempercepatkan impuls dan aliran elektrik. Kurikulum pula sangat padat dengan fakta yang abstrak dan sukar untuk dikuasai oleh pelajar. maka pembelajaran menjadi sangat sukar dan tidak menyeronokkan. maka grey matter membantu otak wanita berfungsi lebih cekap. bahasa dan sastera. kaedah ini memberi implikasi yang besar kepada sistem pendidikan negara kita. Perbezaan ini secara tidak langsung menjadi sifat semula jadi bagi lelaki dan wanita. Ditambah pula dengan kaedah mengajar yang berbentuk didaktik (berpusatkan guru). mereka biasanya lebih cepat bertindak balas berbanding wanita. Grey matter membantu otak berfungsi lebih cekap. Penilaian pencapaian sekolah mahupun universiti adalah tertumpu kepada kebolehan dalam aspek analitikal dan logik matematik tanpa memberi pengiktirafan kepada aspekaspek lain seperti bakat seni. Oleh kerana lelaki mempunyai white matter yang lebih banyak. merasa melalui hujung jari dan kulit. Keadaan ini amat tidak seimbang. kreativiti dan seni). 33 . Oleh kerana struktur kepala wanita lebih kecil. manakala otak lelaki mempunyai lebih banyak white matter. Otak wanita mempunyai lebih banyak grey matter. sukan. Sesungguhnya.

Cukup hanya satu peperiksaan akhir. Peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah [(UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR)] sepatutnya dihapuskan.Oleh itu. Ini kerana keadaan sedia ada terlalu menumpukan kepada peperiksaan dan pelajar hanya belajar untuk lulus peperiksaan. iaitu pada akhir pendidikan sekolah menengah [Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)]. sistem pendidikan di Malaysia perlu dirombak supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada pelajar. Elakkan daripada menggunakan pembelajaran berbentuk hafalan. yang berbentuk tematik. Dicadangkan agar penggunaan Internet tanpa wayar atau jaringan Internet ditambah supaya pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja serta mendapat pembelajaran yang menyeronokkan dan merangsangkan daripada persekitaran periferal yang banyak. kewarganegaraan. Persekolahan formal harus dimulakan dari umur enam tahun (bukan tujuh tahun). Model kurikulum baru untuk Malaysia. 34 . 10. bukan berbentuk bidang disiplin harus diwujudkan. pendidikan nilai dan rohani. kepelbagaian budaya dan bangsa. Menggunakan kaedah integrasi dan tematik supaya dapat mengembangkan pemahaman tentang pendidikan untuk pembangunan lestari. kerana kanak-kanak sudah bersedia untuk belajar pada umur ini. dan sejarah warisan bangsa. Elemen-elemen pembelajaran bermakna yang menggalakkan mereka berfikir dan menggunakan maklumat yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian juga harus diselitkan dalam kurikulum ini.2 Implikasi kepada Kurikulum Dicadangkan agar kurikulum: • • Mengandungi isi pelajaran yang relevan dengan kehidupan seharian serta realiti sebenar dunia hari ini. bukan untuk mendapat ilmu dan kemahiran yang diperlukan sebelum memasuki universiti atau pasaran kerja.

• Mewujudkan mata pelajaran baru di sekolah rendah seperti Sains dan Alam Sekitar. • 10. Wujudkan cara menaksir perkembangan potensi individu yang lebih menyeluruh dalam pelbagai aspek pendidikan. Pelajar perlu diberi tanggungjawab untuk memahami keupayaan diri mereka. guru menyediakan rubrik atau matriks pencapaian yang dikehendaki berasaskan sesuatu standard dan pelajar mencuba mencapainya.3 Implikasi kepada Penilaian • Sistem penilaian diubah supaya ujian dan peperiksaan dapat dikurangkan. Guru perlu berbincang dengan pelajar tentang objektif dan standard yang perlu dicapai oleh mereka dalam pembelajaran. Sejarah dan Kewarganegaraan. Kemanusiaan dan Budaya. Matematik dalam Kehidupan. dan sebagainya. dan sebagainya. Gunakan kaedah penilaian berasaskan hasil seperti rekod pencapaian. Mewujudkan kursus-kursus baru di sekolah menengah seperti Matematik Gunaan. Seni dan Kraf. Agama dan Nilai Peribadi. Gunakan alat ukuran yang pelbagai bagi mendapatkan penilaian yang tepat. Bahasa dan Sastera. Bahasa dan Budaya. Lakonan dan Teater. dan kursuskursus pilihan (elektif) seperti Muzik Estetika. Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari. laporan kendiri. Dunia dan Kemanusiaan. khususnya di peringkat sekolah rendah. Seni Persembahan. Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Agama dan Akhlak. portfolio. Kesihatan Jasmani dan Minda. Misalnya. Perlu diingat bahawa otak kita menyimpan maklumat dengan cara yang berbeza. Ekonomi dan Kenegaraan. 35 • • • . Reka Cipta Grafik. kemahiran refleksi dan lain-lain. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Cara paling mudah ialah menggalakkan pelajar menunjukkan perasaan mereka. dan penyelesaian masalah yang boleh memberikan pengalaman baru kepada pelajar. 36 • • • • . misalnya: 1. misalnya berjabat tangan.10. tentang kemalangan jalan raya – apakah pandangan mereka tentang impak kemalangan tersebut terhadap keluarga orang yang meninggal dunia itu? Soalan sebegini akan mendorong minat. Misalnya. Cara ini akan dapat mengukuhkan hubungan sinaps dan menjadikan ingatan lebih berkesan. memberi peluang kepada pelajar menyatakan perasaan dan merasai pengalaman tersebut. Menggunakan strategi yang dapat menggalakkan rasa ceria untuk belajar. membaca. berpusatkan pelajar. kerja lapangan. Menggunakan kaedah pembelajaran aktif. Contohnya. kaedah mainperanan (role play). guru perlu menggunakan teknik pembelajaran whole brain yang menghubungkan kedua-dua bahagian otak kiri dan kanan. memberi ucapan atau ungkapan positif dan lain-lain. Mengintegrasikan emosi dalam pembelajaran. Ini kerana otak suka belajar dalam keadaan sebenar dan mencabar. Mewujudkan cara baru untuk permulaan kelas. penyelesaian masalah. melibatkan tangan dan minda. drama. Menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual.4 Implikasi kepada Guru Dari segi teknik pengajaran. Misalnya kaedah pembelajaran berasaskan masalah. tinjauan dalam masyarakat dan sebagainya. projek kumpulan. persembahan/visual. Semasa mengajar guru hendaklah: • Mengaitkan maklumat baru dengan maklumat sedia ada kepada pelajar supaya jaringan sinaps yang lebih banyak dapat dibentuk dalam minda pelajar. eksperiensial. bercerita dan sebagainya.

iaitu: 1. 4. 7.2. berhujah dan bekerjasama. Menamatkan pembelajaran dengan sorakan. Lebih kaya persekitaran pembelajaran itu. 6. bertukar idea. Otak kita mudah mengingat jika maklumat diakses melalui laluan yang ia sudah biasa. Menggunakan kaedah pembelajaran koperatif supaya pelajar dapat berbincang. 2. terdapat 10 perbezaan dalam gaya belajar. 6. selesa. Menurut Gurin et al. (2002). Pembelajaran berasaskan minda menekankan bahawa setiap individu mempunyai gaya belajar tersendiri. Guru perlu menggunakan pelbagai aktiviti yang boleh disesuaikan dengan semua gaya belajar. Penaakulan induktif dan deduktif Penaakulan abstrak dan konkrit Kecenderungan kepada bahasa Logik dan bukti Cepat bosan Kecenderungan ruang Kecenderungan pergerakan Sensitif dan dinamik kumpulan 37 . 5. nyanyian dan cara-cara lain yang menyeronokkan. 4. Memberikan nama-nama positif kepada kumpulan atau pasukan yang dibentuk untuk aktiviti kelas. 5. Mewujudkan suasana kelas yang tenang. 3. Kotulak (1996) menyatakan pembelajaran dalam persekitaran yang kaya dapat meningkatkan perhubungan sinaps sehingga 25 peratus. 8. Memberikan pelbagai aktiviti yang boleh membantu menaksir pembelajaran. lebih banyak maklumat boleh diproses. 3. bersih dan bebas daripada tekanan (kerana otak berfungsi sepenuhnya dalam keadaan bebas). Elakkan melabel pelajar. mencabar idea dan berkongsi idea.

Oleh itu. 6. Cenderung kepada simbol 10. Libatkan ibu bapa dalam proses pembelajaran. menarik. iaitu: 1. Pembelajaran berlaku secara bercorak. Gunakan grafik untuk memudahkan pemahaman. Enam prinsip pembelajaran berasaskan minda yang dicadangkan oleh Caine dan Caine (1997) boleh digunakan. Tekanan emosi boleh menghalang pembelajaran. Dengan menggunakan alat pengimbas PET atau fMRI. 4. 5. misalnya carta. Otak boleh memproses maklumat secara terperinci dan menyeluruh. 2. 3. gunakan persekitaran pembelajaran yang ceria. Sosial dan suka bekerja dalam pasukan Semua perbezaan ini perlu ditangani dengan bijaksana oleh guru supaya tidak menjejaskan proses pembelajaran yang maksimum. Setiap individu adalah unik. Teori ini menyarankan bahawa pembelajaran berlaku melalui pembentukan sinaps atau perhubungan di antara sel neuron dalam otak. rajah dan perancang grafik.9. ahli neurosains 38 . Gunakan kiu untuk meningkatkan persepsi periferal maklumat yang dipelajari. tiada paksaan dan dalam keadaan sebenar. Oleh itu. benarkan mereka menerokai dan membina sendiri pengetahuan mereka. carta alir. 11 PENUTUP Syarahan ini telah mengemukakan teori pembelajaran berasaskan minda bagi menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku dalam minda seseorang.000 sinaps. model. Otak lebih terangsang dalam persekitaran sosial. Terdapat ±100 bilion neuron dalam otak manusia dan setiap neuron boleh membina lebih daripada 10. kondusif. Gunakan pembelajaran koperatif dan kerja berpasukan.

Neurotransmiter ini berbeza mengikut keadaan emosi pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. membolehkan mereka 39 . logik dan matematik. Lebih banyak pengalaman pembelajaran diberikan. dan disebut sebagai memori atau ingatan. Oleh yang demikian. Proses pembelajaran berasaskan minda menggabungkan elemen perasaan dan emosi serta maklumat dan fakta yang dipelajari. Untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum. iaitu otak kiri dan kanan supaya keupayaan potensi pelajar yang menyeluruh dapat dikembangkan. aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah melibatkan kedua-dua bahagian otak. lebih banyak sinaps dibentuk dalam minda kanak-kanak. aspek emosi dan persekitaran yang kondusif amat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan kekal.telah dapat mengesan lokasi pada bahagian-bahagian otak manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pemikiran. misalnya bahagian korteks pada otak kiri terlibat dengan pemikiran analitik. Neurotransmiter merupakan penghubung di antara dendrit yang membentuk sinaps. Bahagian otak ini mengeluarkan bahan elektrokimia larut yang dinamakan neurotransmiter bagi membina sinaps. Otak kanak-kanak juga didapati mempunyai keupayaan yang sama untuk membina sinaps yang banyak jika diberi rangsangan pembelajaran yang sesuai. maklumat yang disimpan dalam jaringan sinaps mengandungi mesej emosi yang wujud semasa sinaps dibentuk. Ia membuktikan bahawa dalam proses pembelajaran. manakala otak sebelah kanan pula terlibat dengan pemikiran holistik. kreatif dan intuitif. Kajian neurosains juga dapat mengesan peranan emosi yang dikawal oleh otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. Teori ini juga membuktikan bahawa pembelajaran tidak lengkap jika hanya bertumpu kepada satu elemen sahaja. misalnya elemen akademik. Jaringan sinaps yang telah terbentuk dan sentiasa diaktif atau digunakan akhirnya akan menjadi kukuh dan kekal.

sebenar dan aktiviti hands-on amat perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum dan berkesan. Terpulanglah kepada setiap individu untuk menggunakan "akal" yang dikurniakan Tuhan kepada kita. 40 . objektif dan fakta merupakan elemen penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seimbang. teori pembelajaran berasaskan minda ini telah menerangkan proses pembelajaran lebih jelas berbanding teori behaviurisme dan teori perkembangan kognitif Piaget. Otak manusia mempunyai kapasiti yang amat besar.lebih bersedia untuk belajar. Demikianlah. Demikian juga persekitaran pembelajaran yang ceria. Kurikulum yang relevan dan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta guru yang berempati dan penyayang merupakan resipi baru untuk membina sistem pendidikan yang mesra pelajar. intuisi dan interpersonal di samping aspek logik. gembira. Kaedah mengajar dan menilai pencapaian pelajar dalam pembelajaran harus dikaji semula dan mungkin perlu ditukar supaya lebih sesuai dengan perkembangan menyeluruh seseorang pelajar. maka ia harus dimanfaatkan dengan ilmu yang baik dan sebanyak yang boleh. tidak hanya tertumpu kepada aspek akademik semata-mata seperti yang ada sekarang. konstektual. kerana akallah setiap individu itu unik dan berbeza. walaupun umur mereka masih muda. Aspek kreativiti. Implikasi daripada teori ini terhadap sistem pendidikan kita adalah besar.

R. Make the most of your mind. (1994). Appleton. Steffe. Scott (Ed. Drubach. (1997). ke-2). Caine. (2000). Dalam S. Journal of College Science Teaching. Driver. B. Dalam L. A. E. Students′ thinking and learning of science: A constructivist view. (1986). (1978). Hillsdale: Lawrence Erlbaum. New York: Holt. New York: Linden Press. Constructivist approaches to science teaching. 277–289. Menlo Park. & Caine. NJ: Prentice-Hall. & Hernacki. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. R. R. (1986). M. (1995). 23(5). School Science Review. & Jenkins. (1984). (1993). New York: Dell Publishing. New York: MIT Press. G. 66–70.). & Caine. Upper Saddle River. D. Buzan. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. N. N. T. 17(3). Education on the edge of possibility. G. 41 . Hameroff. (1997). Educational psychology: A cognitive view (Ed. (1996). Felder. Caine. Englewood Cliffs. Deconstructing dreams: The spandrels of sleep. A. R. Higher Education Research & Development. Rinehart & Winston. 286–290. 303–318. & A. Understanding a brain-based approach to learning and teaching. R. R. NJ: Prentice-Hall. Ausubel. 34(3). Quantum learning: Unleashing the genius in you. Making connections: Teaching and the human brain. & J. Educational Leadership. CA: Addison-Wesley. Reaching the second tier: Learning and teaching styles in college science education. Driver. (1990). Kasniak. & Bell.RUJUKAN Buku dan Makalah Akerlind G. The brain explained. & Caine. Social foundations of thought and action: A socialcognitive theory. De Porter. K. (1992). N. P. Constructivism in education. R. G. M. 48(2). D. B. Analysis and description of students′ learning during science classes using a constructivist-based model. Journal of Research in Science Teaching. (1998).). Bandura. O. S. Caine. Flanagan. Gale (Ed. Academic views of the relative roles and responsibilities of teachers and learners in a first-year university course. 443– 461. 67(240).

Nerve cell behaviour. Dalam S. E. E. Learning and memory. Hurtado. The cognitive psychology of school learning. Unconscious processes in social interaction. MA: Allyn & Bacon. Kihlstrom. K. (1995). Inside the brain: Revolutionary discoveries of how the mind works. G. New York: Bantam Books. (1988). D. J. R. Connecticut: Appleton & Lange. 19(3). (1993). E. (1995). Jessell (Ed. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ.). K. Kandel. New York: Simon & Schuster.. ke-2). (2000). ke-2). & Brophy. E. & T. Jessel (Ed. Towards the neuronal substrate of visual consciousness. Jessell (Ed. Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. D. Lynch. Good. Herrmann. J. Kandel.Gagne. (1995). G. (1986). Essentials of neural science and behaviour. (1996). Goleman. Kandel. semakan semula). (1998). Human memory: Exploration and application. I. USA: Brain Books. & T. New York: MIT Press. (1995). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. Jensen. New York: Longmans Green. Kotulak. Hameroff. Haberlandt. Dey. (1999). Dall Alba. (1995). San Diego. F. Conceptions of learning. Kupfermann. Boston: Allyn & Bacon. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. Essentials of neural science and behaviour. Dalam E. Dalam E. S. Educational psychology: A realistic approach. 277– 287. E. (1996). USA: The Brain Store. (2002). Essentials of neural science and behaviour. N. (1990). E. The creative brain (Ed.. Schwartz. Boston: Little. & Kandel. San Diego. Herrmann. Brown and Company. E. circuits and the beginnings of memory. & T. (1985). 42 . Kansas City: Andrews McMeel. Kingsport: Quebecor Printing Book Group. J. J. Connecticut: Appleton & Lange. Scott (Ed. T. Kasniak. Connecticut: Appleton & Lange. & A.). International Journal of Educational Research. Marton. Gurin. The creative brain. Koch. Brain-based learning: The new science of teaching and training (Ed. Harvard Educational Review. L. Human memory: Exploration and application (Ed. LeDoux. MA: MIT Press. Dalam E. Kandel. 72(3). N.).. & Gurin. Needham Heights. Synapses. A. J. J. P. Schwartz.). & Beaty. (1996). Cambridge. Schwartz. 330–366. Haberlandt. C. G.

Parry. E. R. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://faculty . & Nicholl. D. C. R. & Gregory. New York: Family and Work Institute. (1998).edu. Dicapai pada 9 April 2005 daripada http://www. Epstein (Ed. von Glaserfeld. Steffe. A constructivist approach to teaching. A. Response of the brain to enrinchment. (1995). R.html Davidson.htm 43 . Thousand Oaks: Corwin Press. Biological psychology: Neurotransmission. (1997).html Department of Psychology.washington. M. Shore. USA: Singular Publishing Group. & J. Sousa.). (1999).edu/packages/ emotion/media.). T. N. Sprague & A.org/ neuro/diamond_brain_response. Neuroscience of communication. daripada http://www. California State University. W. P.edu/psy/BioPsych/ neurotransmission. Brain and Emotions Research. University of Wisconsin-Madison. (1995). Hak cipta The Board of Regents of the University of Wisconsin System.aare. Gale (Ed. Ohio: Charles Merrill Publishing. J. Rogers. (1997). ke-2). (1997). (2001). Dicapai pada 6 Ogos 2005 daripada http://www. Rose.edu/chudler/plant. C.Ornstein. Columbus. G. Designing brain compatible learning. M. Sumber Elektronik Brain plasticity.csuchico. Constructivism in education. New York: Dell Publishing. E. (1976) The evolution of intelligence and access to the cognitive unconsciousness. Freedom to learn for the 80’s. How the brain learns (Ed.html Diamond.newhorizons. D. Revisioning learning: Contributions of postmodernism. (2000). Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Dalam L. Dicapai pada 7 Februari 2005 daripada http://www. M. Webster.news. constructivism and neurological research. C. R. New York: Skylight Training and Publishing. Dicapai pada 9 April 2005. (2001). Dalam J. The right mind: Making sense of the hemispheres. Rozin. (1983).au/00pap/cre00462. (2003). R. Progress in psychobiology and physiological psychology. B. Accelerated learning fot the 21st century.html Crebbin. Rethinking the brain: New insights into early development. Keck Laboratory for Functional Brain Imaging and Behavior. San Diego. New York: Academic Press. New York: Harcourt Brace.wisc.

USA.com/hss_wade_mru_2/0. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. T. Dicapai daripada http://www. Malaysia. language process and reading.htm Society for Neuroscience. Pulau Pinang.hopkinsmedicine. Universiti Sains Malaysia.htm-super teaching video http://www.sfn . (2002).com.prenhall.htm Scanning the brain EEG.superteaching.pbs.org/wnet/brain/scanning/eeg. Pulau Pinang. (2000). Pengajian kurikulum: Kajian tentang keupayaan ingatan.r.html Tesis dan Lain-Lain Abdul Aziz Kassim.html Parenting Information Organization. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan.Haederle.pairs . Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.parentinginformation.au/psychology/staff/malouff/problem. Universiti Sains Malaysia.org/New%20Folder/Video.html http://www. 44 . membuat inferens logikal dan inferens nilai terhadap tiga jenis teks Bahasa Melayu.org/post/ archives/aug2000/967659/An.org/ howchildrenlearn. Dicapai pada 6 Ogos 2002 daripada http://www. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.triune. Ahmad Faizal Shafeei. (2001).htm Young.edu.7992. Malaysia. Aminah Ayob.org/content/Publications/BrainBriefings/brain-lang-reading . What is the difference between the male and female brain? Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada www.html Triune brains. Making connections: How children learn. Gender differences in the brain. J.823168-.ozcountry. Manuskrip yang tidak diterbitkan.htm Mind map brain.une.com/life/ twominds. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www. A summary of recent brain research. (2000). (2000). (2004). Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://web. (1999). The effect of using problem-based learning on critical thinking skills and achievement in science.org/ heathnewsfeed http://wps. Pengajian kurikulum: Keberkesanan kaedah bersepadu berbanding kaedah tradisional dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan satu.00 .madsci. Brain plasticity.

Mohd Yusof Yahaya. 7 April. (1992). Universiti Sains Malaysia. 13 Disember. S. Mokhtar Ismail. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Tesis Ph. Satu kajian pemahaman intuitif mengenai konsep haiwan dan binatang. Halim Ahmad. Lee Lay Wah & Halim Ahmad. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan.Aminah Ayob. (2004). Malaysia. Daniel. Aminah Ayob. Pulau Pinang. Majid. Aminah Ayob. & Khadijah Zon. (2005a). Feasibiliti Kementerian Pendidikan mengambil alih semua aspek pendidikan khas di Malaysia. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Pulau Pinang. S. Gergen. Norazlinda Mahamud. Kajian penilaian program Q-Dees gemilang. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Malaysia. (2002). (2000). Maznah Ali & Ahmad Farouk Abd. Universiti Sains Malaysia. kemahiran proses sains serta pencapaian biologi. E. Aminah Ayob. yang tidak diterbitkan. Projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak diterbitkan. Kajian profil bumiputera Pulau Pinang dari perspektif pendidikan. Malaysia. Daniel. yang tidak diterbitkan. Halim Ahmad & Nordin Abdul Razak. Sabaria Juraimi. E. Hazri Jamil. (2003). 45 . Universiti Sains Malaysia. Universiti Sains Malaysia. Universiti Sains Malaysia. Susie See Ching Mey. (2005b). K. & Aminah Ayob. Malaysia. Aminah Ayob. Projek Kerajaan Negeri Terengganu yang tidak diterbitkan. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Projek Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan.D. (2000). Tesis Ph. Abdul Rashid Mohamed & Anna Christina. Malaysia. Social construction and the transformation of identity politics. J. (2001). Pulau Pinang. Daniel. Pulau Pinang. Pulau Pinang. (1995). E. Strategi untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor Bahru. Punca kegagalan akademik pelajar bumiputera Pulau Pinang: Kajian kes di 10 buah sekolah kebangsaan. Universiti Sains Malaysia. (2003). S. Pendidikan sains: Kesan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Laporan kajian Negeri Johor yang tidak diterbitkan. Kegagalan pelajar dalam pelajaran: Kajian kes di Baling. New School for Social Research Symposium. Pulau Pinang. Pendidikan sains: The effects of using PBL in science on students' achievement and interest in science. (1999). Laporan kajian Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan.D. Kertas kerja yang dibentangkan pada Kolokium Ijazah Tinggi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Kedah.

Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. Pulau Pinang. yang tidak diterbitkan.D. (2003). S. Malaysia. Malaysia. Universiti Sains Malaysia. Tesis Ph. (2005).Shamshun Nisa Mohamed Yaacob. Proses kognitif dalam penulisan esei: Analisis hermeneutik.D. Suppiah. Pendidikan sains: Pembelajaran pecutan – Kesan pembelajaran hipermedia terhadap kecepatan pembinaan konsep-konsep dalam pelajaran Biologi. 46 . yang tidak diterbitkan. Tesis Ph.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful