SYARAHAN UMUM

PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA DAN IMPLIKASINYA KEPADA PENDIDIKAN
oleh PROFESOR AMINAH AYOB Pada 22 September 2005, jam 9:30 pagi di Dewan Budaya, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

1 PENGENALAN 1.1 Decade of the Brain, 1990–1999 Syarahan ini dimulakan dengan mengatakan bahawa setiap orang secara semula jadi mempunyai kecerdasan atau intelligence yang tinggi, dan semua orang boleh berfikir dan belajar dengan baik. Yang berbeza ialah, sesetengah orang belajar dengan cepat, tetapi sesetengah orang belajar agak lambat; ada yang suka belajar dengan cara membaca, ada pula yang belajar melalui perbuatan; ada yang suka mendengar dan melihat, dan sebagainya. Kita boleh belajar semua perkara yang dikehendaki jika kita mahu dan sanggup mencuba. Walaupun memiliki kekurangan diri, kita masih boleh belajar. Proses tersebut mungkin memerlukan masa yang lebih panjang dan mungkin memerlukan bantuan khas, tetapi yang pasti kita boleh belajar. Inilah yang ingin dijelaskan – bahawa setiap orang boleh belajar kerana kita semua mempunyai otak yang tahu bagaimana untuk belajar dan berfikir. Otak kita secara semula jadi adalah bijaksana. 1.2 Teori-Teori Pembelajaran Bagi menerangkan proses pembelajaran, pelbagai teori telah dikemukakan oleh ahli psikologi sejak zaman Socrates dan 1

Plato. Syarahan ini akan mengimbas empat teori pembelajaran yang kerap dirujuk oleh para pendidik dan penyelidik sebelum ini, iaitu: • • • • Behaviurisme Kognitif Humanistik Konstruktivisme

Teori-teori pembelajaran yang pernah dipelajari seperti teori behaviurisme dan teori kognitif, yang juga disebut sebagai teori modenis, menyatakan bahawa ilmu pengetahuan terdiri daripada fakta yang nyata dan benar. Pemahaman tentang fakta itu adalah objektif dan tidak boleh diubah atau ditukar. Maka, pembelajaran tentang fakta itu hendaklah dilakukan secara didaktif dan objektif supaya fakta itu dapat dipindahkan kepada pelajar secara "bulat-bulat". Teori behaviurisme bersandarkan kepada perubahan tingkah laku (learning leads to a change in behaviour), iaitu pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku. Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang maka tingkah laku itu akan dikuasai secara automatik. Pavlov (1849–1936) yang menjalankan eksperimen menggunakan anjing, makanan dan loceng membuktikan bahawa apabila loceng dibunyikan, secara automatik anjing akan mengeluarkan air liur kerana makanan akan disajikan. Thorndike (1874–1949) pula mengemukakan Teori S-R atau Stimulus-Response Theory (teori pelaziman operan), yang mana rangsangan terlazim menghasilkan respons terlazim. Misalnya, kucing yang lapar "belajar" membuka sangkarnya (respons terlazim) untuk mendapatkan makanan yang dihidang di luar sangkar (stimulus terlazim). Thorndike percaya bahawa hubungan neural terbentuk antara stimulus dengan respons apabila respons adalah positif, dan pembelajaran berlaku apabila hubungan itu membentuk corak tingkah laku yang dikehendaki. Lanjutan daripada itu, Skinner (1904–1990) mengemukakan teori Contiguity of Feedback/Reinforcement, iaitu tingkah laku boleh dibentuk dengan memberi peneguhan secara positif atau negatif. Misalnya, pelajar diberi 2

ganjaran/pujian (peneguhan positif) apabila berjaya melakukan sesuatu seperti menghabiskan kerja rumah atau sebaliknya dihukum (peneguhan negatif) kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Teori ini tidak dapat menerangkan tentang proses pembelajaran dan proses pemikiran, ia hanya dapat menerangkan pembentukan tingkah laku melalui proses rote-learning. Teori kognitif memfokus kepada proses di sebalik tingkah laku yang ditunjukkan. Perubahan tingkah laku yang diperhati dijadikan sebagai petunjuk kepada apa yang mungkin berlaku dalam minda pelajar. Teori ini menerangkan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk yang bermakna dan mudah diingat oleh pelajar. Bermula dengan teori perkembangan kognitif Piaget (1926 dalam Good & Brophy, 1990) teori ini menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Gagne (1985) pula menerangkan terdapat tiga peringkat pemprosesan maklumat, iaitu daftar deria (sensory register) dalam ingatan aktif (working memory, WM), ingatan jangka pendek (short-term memory, STM) dan ingatan jangka panjang (long-term memory, LTM). Maklumat baru yang dipelajari akan didaftarkan dalam WM dan jika diperlukan buat sementara waktu, ia akan disimpan dalam STM. Selepas digunakan beberapa kali, maklumat ini menjadi kekal dan disimpan dalam LTM untuk tempoh masa yang lama. Apabila maklumat ini perlu diingat kembali, ia akan diaktifkan semula dan dibawa ke WM untuk digunakan. Menurut Gagne, maklumat dalam minda sentiasa diproses dan diadaptasikan apabila maklumat baru diterima dan proses ini dinamakan proses pembelajaran. Ausubel (1978) menyokong teori pembelajaran ini melalui kajiannya yang mendapati bahawa jika pembelajaran itu memberi kesan kepada pelajar, maka ia akan lebih mudah dipelajari, diingat dan dihubungkaitkan dengan skema sedia ada, serta lebih kekal dalam ingatan. Bidang kajian ini dinamakan Sains Kognitif. 3

Teori humanistik Rogers (1983) dan Bandura (1986) mencadangkan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses modeling atau meniru tingkah laku orang lain atau secara demonstrasi. Teori ini digambarkan dengan pepatah berikut:
A teacher's major contribution sometimes is not the subject taught but the model caught.

Demikianlah kita mempelajari banyak perkara dalam hidup, khususnya adat resam, budaya dan nilai masyarakat melalui ikutan daripada apa yang kita perhatikan dan interaksi dengan orang lain, misalnya ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan. Teori konstruktivisme (Driver & Bell, 1986; Driver, 1995; von Glaserfeld, 1995; Gergen, 1995; Appleton, 1997) menyatakan bahawa pelajar membina ilmu pengetahuan dan memberi makna kepada pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman sendiri melalui proses aktif yang berlaku dalam otak. Oleh itu, pengetahuan seseorang tentang sesuatu perkara bergantung pada persepsi, kepercayaan dan pengalamannya tentang perkara tersebut. Ahli konstruktivis percaya pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar secara tabula rasa, tetapi pelajar perlu membina pengetahuannya sendiri melalui pemahaman yang diperoleh daripada proses pembelajaran yang dialaminya. Dengan itu, pemahaman dan makna ilmu pengetahuan bergantung pada cara ia dibentuk dalam minda pelajar. Syarahan ini akan menerangkan bagaimana ilmu pengetahuan dibina dan diberi makna oleh pelajar berdasarkan hasil kajian neurosains dan sains kognitif, dan hasil penyelidikan penulis bersama-sama rakan seperjuangan serta pelajar-pelajar sarjana dan Ph.D. Sepanjang hampir 15 tahun, iaitu sejak 1990, penulis telah menjalankan hampir 45 buah kajian berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai peringkat dan subjek. Motivasi penulis untuk memusatkan kajian kepada aspek pembelajaran berasaskan minda telah bermula sejak beliau menjalankan penyelidikan Ph.D. Pada masa itu, penulis mengkaji bagaimana pelajar belajar antara satu sama lain dalam kumpulan dan bagaimana 4

Hal ini kerana terdapatnya aktiviti cabar-mencabar pengetahuan sedia ada (construction). membuat keputusan dan sebagainya.hubungan serta interaksi sosial dalam kumpulan membantu pelajar membina pemahaman yang lebih kukuh. Otak kita secara semula jadi dilahirkan untuk belajar dan menyimpan semua pengalaman pembelajaran yang pernah berlaku dalam diri kita. Kita hanya perlu menyediakan persekitaran yang sesuai untuk mendorong proses pembelajaran itu berlaku dengan maksimum dan berkesan mengikut cara otak belajar. Teori pembelajaran berasaskan minda ini menyarankan bahawa proses pembelajaran berlaku mengikut cara otak berfungsi. Ia boleh memproses maklumat dalam pelbagai cara. menilai. Setiap orang dilahirkan dengan otak yang berfungsi sebagai processor yang sangat berkuasa. membeza. menghakim. pembelajaran akan tetap berlaku dan setiap orang sentiasa belajar. Persoalannya ialah: Bagaimanakah otak belajar? 5 . yang akhirnya menghasilkan deconstruction dan reconstruction bagi membentuk pemahaman yang lebih bermakna. menghurai. Pengajaran secara tradisional yang berpusatkan guru kerap kali menghalang pembelajaran. tidak menggalakkan pemikiran. Selagi otak tidak dihalang daripada menjalankan proses-proses biasa. malah mengabaikan dan menghukum proses-proses pembelajaran semula jadi otak. membanding. penulis telah membina pemahaman tentang bagaimana pembelajaran berlaku dan lebih penting lagi mengapa terlalu banyak perkara yang dipelajari (diajarkan) tidak "terpahat" dalam minda pelajar seperti yang sepatutnya. menghubungkait. mensintesis. Melalui kajian-kajian selanjutnya. misalnya menganalisis. 2 PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA Pembelajaran berasaskan minda ialah satu teori pembelajaran yang diasaskan kepada struktur dan fungsi otak atau minda manusia.

Teknik ini.2. Penyelidikan ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir (belajar) dengan menggunakan alat EEG (electroencephalography) dan pengimbas PET (positron emission tomography) atau pengimbas fMRI (functional magnetic resonance imaging). menggunakan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada bahagian-bahagian otak semasa berfikir. Profesor Davidson menyediakan elektrod untuk membuat neuroimaging Sumber: Davidson. apabila digunakan dengan pengimpas PET atau fMRI (Rajah 2a dan 2b). Rajah 1a dan 1b menunjukkan bagaimana seorang ahli neurologis. Imej visual yang diperoleh akan menunjukkan bahagian-bahagian otak apabila seseorang itu melakukan sesuatu tugasan spesifik. Satu daripadanya ialah pemetaan minda atau mind mapping. Jaringan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada otak Rajah 1b. Amerika Syarikat. kini kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana otak belajar. Pada masa ini terdapat dua bidang penyelidikan yang berbeza. dapat memberikan gambaran yang tepat tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller 6 . Rajah 1a. R. Profesor Richard Davidson dari University of Wisconsin. Teknik ini dinamakan neuroimaging.1 Kajian-Kajian Neurosains Sejak penemuan teknik non-intrusive yang membolehkan penyelidik mengkaji fungsi otak.

Imej ini menunjukkan pengaktifan telah berlaku pada amigdala selepas subjek ditunjukkan gambar yang menimbulkan emosi yang kuat. R. (2001) Kajian-kajian neurosains ini selanjutnya telah memberikan pemahaman baru tentang cara otak berfikir dan belajar. Teknik neuroimaging menggunakan alat fMRI Sumber: Davidson. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller Rajah 3 menunjukkan imej daripada pengimbas fMRI dan PET.Rajah 2a. Imej fMRI dan PET daripada subjek selepas ditunjukkan gambar yang menyayat hati Sumber: Davidson. Kaedah pengajaran dan latihan bersifat behaviuris didapati tidak sesuai untuk memahami tentang proses pembelajaran. maka teori behaviurisme kini dianggap ketinggalan dan tidak lagi relevan. Rajah 3. R. Dengan penemuan ini. Maklumat ini dapat membantu penyelidik mengenal pasti lokasi otak yang terlibat dalam proses pembelajaran. 7 . Profesor Davidson sedang menyediakan alat fMRI Rajah 2b.

terdiri daripada: • Talamus – pusat kawalan deria 8 .2 Struktur dan Fungsi Otak Manusia dalam Pembelajaran Otak tengah: Sistem limbik Otak luar: korteks dan neokorteks Pangkal otak Rajah 4.org/ equiaeon/ibrain2. tidur dan jaga (arousal) • Serebelum – imbangan/pergerakan 2. Struktur otak manusia Sumber: Diubah suai daripada http://www.sofiatopia. Pangkal otak (dikenali juga sebagai Reptilian Brain) terdiri daripada: • Kerak dalam (pon dan sistem retikular) – mengawal proses hidup • Medula – mengawal fungsi bukan rela organ-organ utama. Otak bawah (sistem limbik) – kritikal untuk motivasi.2. emosi dan ingatan. dicapai pada 10 Julai 2005 Otak manusia dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut fungsinya seperti berikut: 1.jpg.

Otak luar (korteks serebrum) – the thinking brain • Korteks – lokasi kecerdasan • Neokorteks – mengawal penglihatan.• • • Hipotalamus – mengawal suhu badan.1 Otak kiri dan otak kanan Otak kiri/Hemisfera kiri • Logik dan analitik • Urutan • Linear • Rasional • Lambat •Rajah 5. ia terdiri daripada beberapa bahagian (lobes) Deskripsi ini menunjukkan proses pembelajaran dan pemikiran memerlukan keseluruhan bahagian otak. rembesan hormon oleh kelenjar pituitari dan pusat keseronokan Amigdala – pusat keagresifan Hipokampus – lokasi pembentukan ingatan 3. lapar/dahaga. Antaranya adalah seperti berikut: 3.1. iaitu otak luar. percakapan.1 Otak dan Pemikiran Pengetahuan tentang struktur otak dan fungsi otak telah menjana beberapa teori otak. jaga atau waspada. Teori Teliti • Pembelajaran hafalan Otak kanan/Hemisfera kanan • Rawak • Tidak teratur • Intuitif • Holistik • Pantas • Visual Roger Sperry • Kreatif • Dirangsang muzik otak kiri dan kanan oleh Rajah 5. otak bawah (khususnya talamus dan hipotalamus) dan pangkal otak bagi mewujudkan keadaan sedia. pemikiran dan reka cipta. aktiviti sistem saraf. 3 TEORI OTAK 3. Teori otak kiri dan kanan oleh Roger Sperry 9 . pendengaran.

estetik. pemikiran logik. manakala otak kiri melakukan pembelajaran objektif dan akademik. visual. apabila melihat wajah. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah. 10 . kita tidak mengimbas wajah tersebut dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan dalam bentuk linear. Oleh itu. Demikian juga. kreatif dan berbentuk naluri. perkara ini perlu diberi perhatian kerana ia berkait rapat dengan gaya belajar dan cara pelajar membina pemahaman. keseluruhan otak (kiri dan kanan) terlibat secara aktif dalam pembelajaran. bila kita mendengar lagu. corak dan pola. Ringkasnya. sesetengah orang melihat perkara kecil (remeh-temeh). analitik. irama. 2002). otak kanan adalah untuk pembelajaran holistik. otak kiri akan meneliti seni kata lagu. otak kiri mengawal proses pembelajaran bahasa. subjektif.1. manakala otak kanan meneliti bagaimana maklumat itu diperkatakan. Sebagai pendidik. muzik. Misalnya. Dalam kuliah. Ada pelajar yang lebih suka melihat gambaran secara keseluruhan atau global-type of learner (Daniel & Aminah. Secara langsung atau tidak langsung. gambar serta pemikiran metaforikal yang boleh menggambarkan analogi dan metafora. otak kiri menumpukan kepada maklumat atau fakta yang diperkatakan oleh pensyarah. Ada pelajar membina maklumat langkah demi langkah dan kaedah ini disebut sebagai linear-type of learner. 3. warna. rima. matematik. contohnya. tetapi sesetengah orang melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan besar. linear dan hafalan. Otak kanan pula mengawal aktiviti kreatif. Setiap individu mempunyai cara tersendiri membina pemahaman dan setiap otak adalah unik yang membezakannya daripada individu lain. tetapi kita menggunakan otak kanan untuk melihat corak pada wajah itu secara keseluruhan. manakala otak kanan memproses melodinya.2 Teori otak Triune atau whole brain Teori otak Triune oleh Paul McLean ini menyatakan bahawa keseluruhan otak adalah terlibat dalam melaksanakan pembelajaran.Menurut De Porter dan Hernacki (1992). Otak bawah atau sistem limbik pula menerapkan elemen emosi dalam pembelajaran.

atau apabila perkataan dikeluarkan dengan emosi. maka hasilnya memberikan prestasi yang lebih baik.1. 3. Model ini membantu kita memahami kepelbagaian gaya belajar seseorang pelajar. Kini. Demikianlah orang yang cerdas biasanya menggunakan keseluruhan otak untuk berfikir atau disebut juga sebagai whole brain thinking. guru lebih memberi penekanan terhadap pembelajaran fakta (otak kiri sahaja) dan kurang memberi perhatian kepada perkembangan kreativiti dan estetika (otak kanan). empat kuadran ini mewakili empat struktur berfikir dalam otak (lihat Rajah 6). Empat kuadran ini adalah: A: B: C: D: Logik-analitikal Teratur Sensitif Holistik Menurut Herrmann. kedua-dua hemisfera otak ini menyumbang kepada proses pemikiran dan dengan cara yang berbeza. 11 . Dapatan ini sangat penting kerana di Malaysia. sudah tiba masanya penekanan diberikan terhadap keupayaan keseluruhan otak sebagai ukuran kebolehan pelajar. Ia penting sebagai asas untuk guru merancang dan menyampaikan pengajaran dengan berkesan kepada pelajar yang mempunyai keupayaan belajar yang pelbagai. Ornstein (1997) mendapati jika satu hemisfera otak yang lemah digalakkan bekerjasama dengan otak di hemisfera yang lebih kuat. 1995) menyarankan penggunaan keseluruhan otak.apabila perkataan digabungkan dengan muzik atau gambar.3 Empat kuadran berfikir Model empat kuadran berfikir (model Herrmann. ia akan lebih mudah diingati atau dipelajari. termasuk sistem limbik secara maksimum. Walaupun individu mempunyai kecenderungan kognitif terhadap kuadran tertentu.

aktiviti hands-on dan eksperimen berasaskan deria yang mana pelajar boleh mencuba.net/Creative/brain/ herrmann. • 12 Proses berfikir otak kanan Proses berfikir otak kiri . Pembelajaran interaktif (kuadran C): belajar melalui perbincangan. visual dan sintesis data. Model empat kuadran berfikir Herrmann Sumber: Diubah suai daripada Theories of Brain Organisation. celik akal. empat gaya belajar telah dikenal pasti seperti berikut: Kuadran A Kuadran C Proses berfikir mod serebrum Logik Analitik Berasas fakta Kuantitatif Holistik Intuitif Bersepadu Sintesis Tersusun Berturutan Terancang Terperinci Interpersonal Berasas perasaan Kinestetik Beremosi Kuadran B Proses berfikir mod limbik Kuadran D Rajah 6. http://www.kheper.htm.Berdasarkan Rajah 6. Pembelajaran dalaman (kuadran D): belajar secara holistik melalui intuitif. dicapai pada 7 Februari 2005 • • Pembelajaran luar (kuadran A): belajar melalui pengajaran oleh orang lain seperti guru dan pensyarah. gagal dan mencuba lagi sehingga berjaya.

jika guru hanya menggunakan kaedah yang sama dengan gaya belajar pelajar. 3. mengikut arahan dan berlatih secara berulang kali untuk memastikan penguasaan kemahiran. tenang dan jaga. 42 13 . menelaah pelajaran. perkembangan gaya belajar yang lain tidak akan berlaku. Menurut Felder (1996: 18). Beta (β) – gelombang otak ini berlaku semasa otak sedang sibuk berfikir. • • • Rajah 7.1. mereka tidak akan merasa selesa ketika belajar.s. jika guru menggunakan kaedah yang tidak selari dengan gaya belajar pelajar. Sebaliknya.4 Teori empat jenis gelombang otak Kajian neurosains mendapati otak menghantar maklumat semasa pembelajaran melalui jarak gelombang (frekuensi) yang boleh diukur pada alat EEG. • Delta (δ) – gelombang otak ini berlaku semasa tidur nyenyak. di kala hampir tertidur.• Pembelajaran prosedur (kuadran B): belajar secara langkah demi langkah. menumpu perhatian dan terlibat dalam sesuatu tugasan. Alfa (α) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan rehat. Empat jenis gelombang otak yang dikesan dalam pelbagai aktiviti manusia Sumber: Diubah suai daripada Rose dan Nicholl (1997). delta dan teta (lihat Rajah 7). beta. m. misalnya gelombang alfa. Teta (θ) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan separuh sedar.

4 OTAK DAN PEMBELAJARAN 4. teori otak yang telah dibincangkan memberi pemahaman kepada kita tentang lokasi pembelajaran yang berlaku pada otak manusia. peranan otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya. Hasil kajian inilah yang memberi inspirasi dan idea untuk penulis berbincang dan mengkonsepsikan pembelajaran berasaskan minda.1 Bagaimana Pembelajaran Berlaku? Bagaimana Otak Belajar? Inilah persoalan yang ingin ditumpukan dalam syarahan ini. keupayaan keseluruhan otak dalam melaksanakan pembelajaran dan pemikiran.Kajian gelombang otak menunjukkan gelombang alfa merupakan keadaan yang paling sesuai untuk menggalakkan proses pembelajaran berlaku. Penyelidikan tentang pemikiran separa sedar yang berlaku di kalangan pelajar sekolah semasa penulisan esei Bahasa Melayu menunjukkan bahawa mereka sangat kerap menggunakan otak separa sedar untuk memikirkan cerita yang hendak ditulis (Suppiah. otak terlalu sibuk menumpukan perhatian dan tiada ruang untuk imbasan intuisi. Terdapat empat bahagian penyelidikan yang telah menyumbang maklumat penting 14 . 2003). kepelbagaian gaya belajar atau kecenderungan kognitif individu serta peringkat gelombang otak yang sesuai untuk pembelajaran berlaku dengan baik. Penulis mendapati tahap kesedaran yang selesa dapat membina pemahaman dan ingatan yang lebih mantap. Manakala dalam keadaan beta. otak lebih bersedia untuk menerima pembelajaran. Idea untuk menulis esei hanya dapat dikeluarkan apabila pelajar berada dalam keadaan yang bersedia dan selesa di dalam kelas. ingatan dan pemikiran sedar. Dalam keadaan ini. Bagaimanakah proses pembelajaran berlaku dalam minda atau otak kita? Kajian-kajian terbaru dalam bidang neurosains telah banyak dijalankan bagi mengenal pasti proses-proses neurologi yang terlibat dalam pembelajaran.

untuk kita fahami bagaimana pembelajaran berlaku.2 Struktur Otak Manusia 4.edu/rcoctlc/brain_theory.1 Sel neuron dan sinaps Ahli neurosains menganggarkan terdapat ±100 bilion sel neuron dalam otak manusia dan setiap satu boleh membina ±10. (c) cara ingatan digunakan. Sel neuron. iaitu (a) proses elektrokimia yang terlibat dalam penghantaran mesej. dan (d) pengaruh emosi dalam pembelajaran dan ingatan.html.2. 1999). 1999]. Pergerakan impuls atau mesej berlaku seumpama litar elektrik (Lynch. California State University (DP CSU). dicapai pada 10 Februari 2005 15 .pcc.000 hubungan atau jalinan dengan neuron-neuron lain [Department of Psychology. Rajah 8. 4. dendrit dan sinaps Sumber: http://spot. (b) cara ingatan disimpan. membolehkan maklumat yang diterima daripada deria-deria dipindahkan dari satu sel neuron ke satu sel neuron yang lain dan membentuk rangkaian atau jaringan sinaps (Rajah 9) yang "menyimpan" maklumat tersebut.

Rajah 10.unis. dicapai pada 10 Februari 2005 16 .org/UNIScienceNet/ BrainsNS_frameset. dicapai pada 10 Februari 2005 4.uk/index2. Pembentukan sinaps dan neurotransmiter Sumber: http://www. 1999). terdapat ±100 jenis neurotransmiter yang bertindak balas (DP CSU.htm.2 Proses penghantaran mesej/maklumat dan pembentukan perhubungan (sinaps) Satu sel neuron boleh menerima beribu-ribu mesej pada sesuatu masa. Pada satu-satu masa.Rajah 9.co. Jaringan sinaps antara sel neuron Sumber: http://ghj-associates.2.html. Mesej-mesej ini dibawa melalui pergerakan bahan kimia larut yang dikenali sebagai neurotransmiter yang bergerak melalui ruang pada sinaps antara akson satu sel neuron dengan dendrit sel neuron lain (lihat Rajah 10).

Rajah 11. Kajian ini menyumbang kepada pengetahuan tentang cara otak memproses maklumat dan 17 . 53 Struktur memori manusia sentiasa berubah-ubah kerana ia perlu disesuaikan dengan pembelajaran baru. Rajah 11 menunjukkan gambaran struktur memori selepas proses pembelajaran. bukan sahaja pada tahap sedar. Ahli neurologis menyarankan bahawa terdapat banyak maklumat yang diproses oleh otak. tetapi juga pada tahap separa sedar dan kita hanya sedar apabila impaknya dirasai setelah ia mencapai suatu tahap tertentu (Kandel. Penyelidikan neurologi ini sangat penting bagi menerangkan bagaimana otak belajar.Apabila hubungan terbentuk di antara sel neuron. 1995. ii. Sifat ini dinamakan plasticity. 1996). satu ruang kecil pada minda akan menjadi tapak kepada maklumat yang dipelajari dan maklumat ini akhirnya menjadi memori. dan penambahan sinaps di antara neuron. dua perubahan berlaku pada otak akibat pembelajaran. m. Kihlstrom. Menurut Drubach (2000).s. Gambaran struktur memori selepas pembelajaran Sumber: Haberlandt (1999). perubahan pada struktur dalaman neuron terutama pada kawasan sinaps. iaitu: i.

1995. tetapi disimpan secara tersebar pada bahagian yang khusus dan 18 . guru. pengkonsepan dan pemikiran. Menurut Crebbin (2000: 7). Pembelajaran begini jarang sampai pada tahap sedar dan tahap pengetahuan eksplisit. dan tingkah laku guru yang memberangsangkan akan menghasilkan pemahaman dalam minda pelajar (secara tidak sedar) dan pengalaman pembelajaran yang menggalakkan terhadap sekolah. dan tahap sedar atau separa sedar dalam pembelajaran. Pembelajaran dan interpretasi maklumat dikatakan boleh berlaku semasa persepsi separa sedar dan tanpa pengetahuan sedar (Koch. as well as different understandings of effective learning. gembira dan kerjasama dalam kelas. suasana ceria. Hanya maklumat yang mempunyai impak yang bermakna dan mempunyai hubungan emosi sahaja akan disimpan dalam ingatan jangka panjang (memori). semasa pembelajaran. perasaan.3 Ingatan: Bagaimana ia disimpan dan dikeluarkan? Hipokampus di otak bawah (sistem limbik) merupakan tempat penyimpanan maklumat sebelum diproses semula dan dipindahkan ke bahagian otak yang lain untuk disimpan sebagai ingatan jangka panjang.2. Bertentangan dengan teori-teori awal yang menyebut bahawa ingatan "dikeluar dan disimpan". rakan-rakan dan subjek yang dipelajari. lebih cepat ingatan itu dapat dikesan dan diaktifkan (Kupfermann & Kandel. Misalnya. 1998).peranan emosi. pelajar boleh dipengaruhi (secara tidak sedar) oleh kiu-kiu dari persekitarannya yang menghasilkan perasaan atau emosi sensitif yang menyebabkan beliau membina interpretasi tertentu tentang pembelajaran tersebut. The evidence of substantial 'learning' occuring at preconscious or subconscious levels. Lebih bermakna dan beremosi maklumat itu. Haberlandt. Dengan perkataan lain. supports alternative explanations about how students learn the 'hidden curriculum'. 4. bukti kajian neuropsikologi menunjukkan bahawa ingatan tidak disimpan kekal pada sesuatu bahagian otak untuk dikeluarkan. 1995).

perbuatan dan mimik muka serta tingkah laku orang dewasa. misalnya Buzan (1984) mencadangkan kaedah peta minda.dihubungi melalui jaringan dan rangkaian. maklumat yang selalu "diingat" berulang-ulang boleh mengukuhkan hubungan atau jaringan sinaps. 2003). pelbagai strategi dicadangkan. menghafal boleh mengukuhkan hubungan di antara dendrit pada neuron. peta konsep. menulis. sekali gus mengekalkan sinaps yang terbentuk. carta urutan. Murid-murid sekolah rendah perlu menghafal 19 .2. 1998). perkataan. ini tidak bermakna bahawa setiap kali mengeluarkan atau mengingat semula maklumat memerlukan proses yang sama seperti pengalaman pertama. Hafalan ialah proses mengulang-ulang pembelajaran yang melibatkan: • • • berfikir tentang maklumat tersebut. Dengan cara ini. 1996). Kemampuan ingatan yang dikesan oleh otak bergantung pada darjah huraian dan kompleksiti makna yang diberikan semasa perhubungan itu dibentuk (Haberlandt. carta pai dan sebagainya (lihat Rajah 12). rajah tulang ikan. 4. maklumat itu akan diaktifkan melalui proses pengaktifan semula dan salinan semula yang kompleks. Malah. Mereka menghafal lagu-lagu. iaitu laluan pembelajaran yang ditentukan oleh struktur protein pada sinaps-sinaps (Flanagan. rajah pohon. Apabila mengingat semula. Namun. Kanak-kanak belajar dengan cara menghafal. rajah Venn. Proses ini meningkatkan kekuatan sinaps yang berlaku sepanjang masa (Diamond. Untuk membantu ingatan.4 Otak dan hafalan Hafalan penting untuk memindahkan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. Parry dan Gregory (1998) mencadangkan penggunaan graphic organizers seperti roda matahari. dan menyebut kuat supaya melibatkan deria pendengaran dan vokal. cerita. matriks membuat keputusan.

2003. nama-nama negeri/negara. Aminah et al. 2001. Ada yang boleh menghafal 40 buah karangan untuk peperiksaan dan ramai yang boleh menghafaz 30 juzuk al-Quran. tarikh-tarikh penting dalam sejarah dan sebagainya. Norazlinda. 2005a.. Demikianlah kuasa minda kita yang amat besar. 20 . Pelbagai jenis kaedah membantu ingatan sifir. 2000. Aminah et al. Dalam kajian yang dilakukan (Ahmad Faizal. 2003. Abdul Aziz. Rukun Negara.Peta minda Roda matahari Tulang ikan Carta keputusan Carta alir Bulatan Rajah pohon Rajah Venn Rajah 12. Ada yang boleh bercakap dalam lebih daripada tiga hingga empat bahasa/dialek. Sabaria. 2004. Pelajar-pelajar di Malaysia bijak menghafal..

sehingga pelajar itu sendiri tidak menyedari bahawa mesej tersebut telah tertanam dengan sesuatu emosi tertentu dan tidak boleh diakses dengan cara eksplisit lagi. 2005). integrasi emosi akan berlaku. Dalam pembelajaran. emosi memainkan peranan yang sangat penting. attitudes.1 Pengaruh Emosi dalam Pembelajaran dan Ingatan Teori pembelajaran behaviuris dan kognitif ditolak kerana tidak menghubungkan otak. and physical well being. Kebiasaannya proses ini berlaku pada tahap tanpa sedar atau separa sedar. All learning involves our body. ia masih memerlukan beberapa maklumat sensori-emosi untuk disepadukan – bermakna semua mesej mesti digabungkan dengan emosi sebelum dibina hubungan atau rangkaian untuk "disimpan". namun bagi 21 . Emosi membantu kita memfokus kepada alasan dan logik. kemalangan atau kematian). tidak mengetahui bahawa dia berasa sedih. seratonin dan dopamin) berfungsi sebagai pengikat yang melekatkan emosi kepada maklumat yang disimpan. tindakan itu seperti tidak logik atau tidak rasional. seseorang yang mempunyai pengalaman pahit (seperti bencana. Dalam proses penghantaran mesej daripada deria. Menurut Jensen (2000: 200). 5 OTAK DAN EMOSI 5. Walaupun tingkah laku itu paling kecil. bimbang dan trauma apabila mengingat semula peristiwa tersebut tetapi tidak tahu mengapa. didapati kaedah pengajaran aktif yang melibatkan deria adalah lebih berkesan dalam membantu pelajar mengingat fakta dan isi pelajaran. Misalnya. sayu. Dalam penghantaran signal/maklumat ini. Tidak ada tingkah laku yang tidak dipengaruhi oleh emosi. perhitungan dan perasaan. Pada pandangan kita. Brain-based learning advocates that we address these multiple variables more often and more comprehensively. badan dan perasaan. neurotransmiter (seperti epinefrina.Shamshun Nisa. emotions.

Saya tak minat dan tak ada orang nak bantu saya kalau saya tak tahu nak buat kerja rumah. Kalau saya gagal pun saya boleh kerja dan dapat duit sendiri. didapati sebanyak 42 peratus murid-murid yang lemah (di 10 buah sekolah kebangsaan) mempunyai perspektif negatif terhadap guru mereka. Kami bodoh dan jahat. 1976). Pelajar B: Pelajar C: Pelajar D: Dalam kajian tentang punca kegagalan pelajar dalam pelajaran (Aminah et al. sampai mati pun tak akan boleh lulus periksa… cikgu mengajar sikit-sikit saja. 1996) dan perasaan "benci" ialah ganglia basal (Rozin. (2005b) dan Mohd Yusof (2000) tentang kegagalan dalam pendidikan mendapati ramai guru yang tidak memberikan perhatian terhadap perasaan pelajar. khususnya perasaan "takut" ialah amigdala (LeDoux.orang tersebut. kami semua dianggap tak akan boleh lulus. tindakan seumpama itu mempunyai makna tertentu. Kajian oleh Aminah et al. 1995). Dari sekolah rendah dulu pun saya memang selalu gagal. 2005b). Implikasi dan tindakan guru menyebabkan murid mengalami tekanan emosi yang sangat tinggi dan ini boleh menghalang atau membantutkan 22 . Saya tidak berminat belajar…Saya tidak yakin akan lulus SPM nanti. 9 peratus mengatakan guru mereka selalu garang. Saya tak tahu macam mana nak belajar. Bahagian dalam otak yang mengawal emosi. 68 peratus mengatakan guru kadangkala garang dan hanya 23 peratus mengatakan guru tidak garang. Kelas kami dianggap sampah oleh sesetengah guru. Nak buat macam mana … itu saja yang saya mampu capai.. Maklumlah kami kelas SKK dan tercorot…semua guru malas mengajar kami. Ikuti contoh dalam temu bual ini: Pelajar A: Ramai guru yang benci kelas kami… Cikgu macam tak kisah dekat kami… Memang mereka benci sangat dengan kelas kami. Emosi boleh diukur menggunakan emotional quotient (EQ) (Coleman.

Pembelajaran tidak berlaku dalam satu proses sahaja. Terdapat enam kategori emosi pada manusia. Guru seharusnya faham bahawa minat dan motivasi belajar hanya boleh dicetuskan dalam suasana pembelajaran yang selesa dan pergaulan yang sihat. 3. Pembelajaran dijalinkan melalui sinaps yang diselaputi neurotransmiter emosi. 23 . begitu juga konsep "sekolah" atau "matematik" mempunyai makna berlainan kepada individu/pelajar yang berlainan – misalnya matematik susah. marah dan sedih. terkejut. benci. matematik senang dan sebagainya). sinis. cemburu. Dalam keadaan ini. takut. menjadikan maklumat itu mengandungi emosi.pembelajaran. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap sesuatu maklumat bergantung pada skop sosial budaya dan interpretasi individu terhadap maklumat tersebut (misalnya istilah "merdeka" difahami dengan cara berlainan oleh individu yang berlainan. tetapi berlaku sepanjang masa. neurotransmiter seratonin dirembeskan untuk melekatkan sinaps yang dibina semasa pembelajaran. Empat elemen utama emosi dalam pembelajaran yang diperoleh daripada kajian neurosains adalah seperti berikut: 1. misalnya perasaan bimbang. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap mesej/maklumat yang diterima bergantung pada pengalaman dan cara maklumat itu diterima. kecewa. berminat dan sebagainya. 2. iaitu gembira. merentasi masa dan melalui proses pembinaan yang kompleks. Perasaan adalah respons terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. optimistik. sentiasa bergabung dengan pengalaman dan perasaan.

kepercayaan atau pemikiran yang telah terpahat dalam minda mereka daripada latar belakang budaya dan cara hidup mereka. in that context. (2000) dan Aminah et al. menyebabkan pelajar tidak mahu belajar bahasa Inggeris atau kerana benci melihat gaya sombong seseorang yang fasih bertutur bahasa Inggeris. tanggapan "prejudis" terhadap orang Inggeris. Menurut Marton et al. persekitaran atau latar ketika itu. pandangan bahawa pengetahuan itu berada pada guru dan dipindahkan daripada guru kepada 24 . (2001). Pembelajaran tidak boleh dipisahkan daripada emosi. (1993).2 Pandangan Tentang Diri Sendiri Pengalaman seseorang dan pemahamannya tentang pembelajaran dan pengetahuan serta pemahaman tentang dirinya sendiri sebagai pelajar mempunyai kesan terhadap cara mereka mendekati pembelajaran akademik. Misalnya. Ini termasuklah responsnya terhadap kiu dan konteks. Menurut Crebbin (2000: 5). has a very strong impact on how they approach their academic learning. pengalaman lama. and of themselves as learners. Kenyataan ini disokong kuat oleh kajian tentang gaya pembelajaran. Makna yang diberikan oleh individu kepada sesuatu maklumat yang diterima dipengaruhi oleh elemenelemen tanpa sedar atau separa sedar. Biasanya pengetahuan tasit (tersirat) ini mempengaruhi makna yang diberikan oleh individu tersebut kepada pengetahuan yang sedang dipelajari. perkara penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah kepercayaan tentang sifat pengetahuan itu sendiri. Aminah et al. efikasi akademik dan kepercayaan epistemologi tentang sesuatu pengetahuan.4. menyebabkan pelajar itu benci berada di kalangan golongan ini dan sekali gus benci mempelajari bahasa Inggeris. persepsi dan penilaian emosinya pada ketika itu. 5. Each person's experiences and understandings about learning and knowledge. Misalnya. Akerlind dan Jenkins (1998).

Biasanya pengajaran oleh kumpulan sesat sangat mudah mempengaruhi jiwa orang yang kecewa. 2000). kerana emosi mengukuhkan memori yang disimpan. 5. Kajian penulis menunjukkan jika pelajar mempunyai pandangan bahawa belajar adalah untuk lebih mengetahui atau memahami tentang sesuatu perkara. tetapi wujud sejak lahir dan tersirat dalam genetik kita. iaitu pelajar meletakkan dirinya sebagai penerima maklumat. Biasanya wujud kecenderungan bagi individu mempunyai tabiat atau kelakuan yang tidak sama dengan orang lain. mensinkronikan aktiviti otak kiri dan kanan. 25 . Pembelajaran jenis ini sangat kukuh dan kekal lama. Mereka tidak pernah terlintas untuk mencabar ilmu itu atau mencari sumber-sumber lain untuk menyangkal atau menyokong ilmu tersebut. Naluri merupakan tingkah laku semula jadi.. Pembelajaran ini melibatkan: • • • • pengaktifan otak emosi (sistem limbik). dan berlaku dalam suasana tenang supaya sinaps mudah terbentuk.3 Naluri Naluri bermakna rasa hati atau gerak hati. Malah pelajar-pelajar di universiti juga mempunyai pandangan seumpama itu. Mereka gemar meminta nota daripada pensyarah dan masuk ke bilik kuliah untuk menyalin nota. jiwa orang yang dikuasai perasaan dan sebagainya. bukan dipelajari. menggemblengkan semua jenis kecerdasan dan menggunakan keseluruhan otak supaya mudah diterima oleh semua jenis pelajar. maka dia akan belajar dengan cara aktif untuk meningkatkan pengetahuannya (Aminah et al. Pembelajaran berasaskan naluri melibatkan kombinasi otak-hati dan bersifat emosional.pelajar adalah konsisten dengan gaya pembelajaran pasif.

Oleh itu. 2. Sumbangan penyelidikan ini telah mendorong penulis menerokai elemen-elemen baru dalam menangani masalah pelajar. Caine dan Caine (1994) menyenaraikan 12 prinsip utama. menyesali perbuatan dan kesilapan lepas. menurut Crebbin (2000: 5). sama ada ilmu yang diterjemah itu rasional dan logikal.Pembelajaran berasaskan minda menerangkan pentingnya individu sebagai pelajar dan individu sebagai penterjemah makna dan pembuat keputusan dalam proses pembelajaran. konsep humanistik telah digunakan untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor. kaki ponteng. Misalnya dalam kajian oleh Aminah et al. emotionally embedded process. 26 . pengalaman sebelum dan pengaruh-pengaruh lain. Learning is a 'personal'. iaitu: 1. pembuli. Kajian tersebut menggunakan program intervensi yang cukup halus mesejnya bagi menarik pelajar supaya sedar bahawa mereka mempunyai perasaan kasih sayang. guru atau pensyarah disarankan menggunakan prinsip pembelajaran berasaskan minda dalam pengajaran mereka. atau dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang membina ilmu itu mengikut interpretasinya terhadap pengalaman sedia. (2000). Hasil kajian ini sangat menggalakkan kerana lebih daripada 50 peratus pelajar yang dikategorikan "bermasalah disiplin" (seperti samseng. in which tacit (conscious or subconscious) knowledge have the potential to impact on the multiple ways in which the students interpret information without any conscious awareness. suka mencuri dan sebagainya) dapat dipulihkan. Pembelajaran perlu melibatkan keseluruhan proses fisiologi. mempunyai keberuntungan diri. melihat kembali kelemahan dan kelebihan diri sendiri. dan kemudian merancang untuk masa depan yang positif dan optimistik. Oleh itu. oleh itu gunakan pelbagai rangsangan dalam pengajaran. Otak boleh menjalankan beberapa aktiviti serentak.

27 . Setiap otak adalah unik dan setiap individu adalah berlainan. 5. iaitu hafalan dan spatial. Sebaliknya. 4. 8. Emosi juga patut diberi perhatian. penyertaan dan penglibatan dalam persekitaran sebenar akan membolehkan pelajar mencuba perkara baru dengan selesa dan penuh minat. Pemahaman terbentuk jika fakta tersimpan dalam ingatan spatial.3. Kebanyakan guru atau pensyarah masih percaya bahawa pelajar hanya belajar apa yang diajarkan sahaja. Pendidik mestilah sentiasa sedar bahawa memberi syarahan bukan cara yang terbaik untuk pembelajaran maksimum. 6. 11. 9. 10. tetapi apa yang diajar kerap kali pula dikatakan oleh pelajar tidak dapat menimbulkan keterujaan mereka untuk belajar. 12. Pembelajaran melibatkan penumpuan perhatian kepada persekitaran periferal. Pembelajaran melibatkan proses-proses sedar dan tanpa sedar. Pembelajaran boleh diperkukuh melalui cabaran dan dihalang melalui ugutan. Mencari pengertian atau pemahaman adalah keinginan semula jadi manusia. Terdapat dua jenis ingatan. malah mengabaikan atau menghukum minda yang mahu berfikir secara kreatif. Otak boleh memproses keseluruhan dan sebahagian maklumat secara serentak. Manakala pembelajaran secara tradisional kerap kali menghalang pemerolehan pemahaman yang baik dan mendalam. 7. tidak menggalakkan perkembangan dan pembinaan konsep-konsep secara bermakna. Pemahaman berlaku apabila pola/corak dapat dibentuk. Emosi penting dalam membentuk pola/corak.

Mata kita boleh menerima atau mendaftar 36. khususnya di sekolah. Warna. Bayangkan. tidak menggalakkan pembelajaran. justeru menghasilkan pembelajaran dan ingatan. Pembelajaran kontekstual adalah cara paling efektif untuk membina pemahaman.4 Persekitaran untuk Pembelajaran Optimum Faktor kritikal dalam proses pembelajaran ialah persekitaran yang kaya. jika persembahan itu mengandungi gambar. Persekitaran yang paling baik ialah persekitaran sebenar (dalam konteks/latar sebenar). 28 . dengan maklumat yang begitu banyak. pergerakan. Kajian Shamshun Nisa (2005) menggunakan hipermedia sebagai bahan rangsangan pembelajaran mendapati proses pembelajaran berlaku lebih pantas dan pelajar lebih gemar kepada pembelajaran berbentuk visual seperti multimedia atau hipermedia berbanding teks dan verbal. iaitu: 1. Tambahan pula. objek. maka ia akan lebih merangsang maklumat agar diserap ke dalam otak. multimedia dan hipermedia adalah sangat berkesan untuk menarik perhatian kepada proses pembelajaran. maka faktor persekitaran ini tentulah amat penting. Multimedia dan hipermedia – sebagai bahan periferal. bentuk dan kegelapan menjadi asas yang mempengaruhi perhatian pelajar. Terdapat empat jenis persekitaran yang dapat membantu pembelajaran optimum. Warna yang suram dan tidak menarik perhatian umpamanya. Persekitaran visual – Sebanyak 80 hingga 90 peratus maklumat yang diserap oleh otak adalah dalam bentuk visual (Jensen. Persembahan visual semasa pengajaran sudah pasti menarik perhatian pelajar.000 mesej visual sejam.5. 2. yang biasanya tidak dipentingkan dalam sistem pendidikan kita. grafik dan filem/video yang bergerak. cahaya. 2000).

jurang status ekonomi. 4. suasana ini tidak menggalakkan pembelajaran maksimum. kepercayaan agama dan etika.3. 29 . 6 OTAK DAN SIKAP Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ialah sosiobudaya. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi pelajar terbentuk disebabkan oleh latar belakang keluarga dan sosial pelajar. Cuaca juga memainkan peranan yang penting. Pelajar yang mempunyai sikap yang positif melihat pembelajaran dengan cara yang lebih terbuka berbanding pelajar yang berpandangan negatif. demikian juga hari yang sejuk. Kesan persekitaran periferal – merancang persekitaran periferal yang sesuai adalah penting bagi mendapatkan perhatian dan tumpuan pelajar terhadap sesuatu pelajaran. hari yang panas. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi kendiri pelajar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembelajarannya. Oleh itu. termasuk pembelajaran. Muzik atau bising – kajian telah menunjukkan bahawa muzik boleh merangsangkan pembelajaran kerana muzik boleh melahirkan rasa suka. selesa dan ceria. didiklah anakanak dengan cara yang positif dan kasih sayang supaya mereka membesar dengan perasaan selamat dan sikap yang menyenangkan. Manakala bunyi bising akan merencatkan pembelajaran. dan ini membantu maklumat diserap oleh otak. Cara kita mendidik anak-anak sangat penting dalam menentukan personaliti dan sikapnya terhadap semua aktiviti hidupnya. dan faktor biologi. sukar untuk menarik perhatian pelajar. terletak di tepi jalan raya dan dalam bandar. keselamatan emosi. Umpamanya. Kebanyakan sekolah di Pulau Pinang terutamanya. Dari segi prinsip pembelajaran berasaskan minda. Darjah kebisingan yang boleh diterima oleh kita bergantung pada toleransi kita sendiri.

Rajah 13. they have evidence that reading is one of the experiences that actually influences the way young brains develop. USA (2002)] menegaskan bahawa: Scientists have long believed that reading with children creates a context in which learning can occur. Shore (1997) [dalam Parenting Information Organization.msu. Pertambahan bilangan sel otak berlaku sehingga kanak-kanak berumur tiga tahun. Oleh itu. however.mi-aimh .7 PERKEMBANGAN OTAK KANAK-KANAK Setiap bayi dilahirkan dengan bilangan sel otak yang hampir lengkap. Today. dicapai pada 7 Februari 2005 30 .e. tiga tahun pertama pembesaran kanak-kanak amat kritikal. Pembentukan sinaps dalam otak kanak-kanak Sumber: Diubah suai daripada http://www. kanak-kanak boleh belajar dengan cepat dan mudah menghafal maklumat walaupun tidak difahami. the way the brain's circuit is wired. dan tiga hingga enam tahun.edu/publications. Pada ketika itu. Pembentukan perhubungan (sinaps) di antara neuron berlaku secara berganda dari umur satu hingga tiga tahun. i.

bercakap dan membuat matematik dalam bahasa Inggeris (Aminah et al. didapati: 60 peratus murid mengalami berat badan yang rendah. 33–41 peratus mengaku sukar membuat ayat. USA (2002): Poverty can certainly affect the kind of environment in which young children grow. 31 . 28–57 peratus mengaku mereka sukar menghafal sifir. walaupun kanak-kanak ini tidak mempunyai latar belakang bahasa Inggeris.. kanak-kanak ini boleh membaca. and the safety and predictability of the physical environment. Kesemua murid ini adalah normal. Dalam kajian punca-punca kegagalan murid di 10 buah sekolah kebangsaan di Pulau Pinang. 2005a). yang mana kanak-kanak lima hingga enam tahun didedahkan sepenuhnya dengan perisian berbahasa Inggeris. and the early experiences they have. dan mereka mampu untuk mengikuti pendidikan peringkat Tahun Satu. kanak-kanak telah boleh membaca dan mengira serta menguasai bahasa. their access to medical care. 28–59 peratus mengaku mereka cepat lupa apa yang dipelajari. Inilah bukti kukuh bahawa kanak-kanak perlu diberi pendedahan awal untuk membantu mereka membina perhubungan sinaps yang banyak. Menurut Parenting Information Organization. 13 peratus selalu berasa mengantuk atau pening semasa belajar. bukan murid yang berkeupayaan khas. Pada umur lima hingga enam tahun. dan 18 peratus mengaku sukar melihat tulisan di papan hitam. It has an impact on the kind of nutrition expectant mothers and their children receive.Maklumat ini jelas dilihat dalam satu program imersi yang dijalankan di Terengganu. Semua faktor tersebut mempunyai kaitan dengan masalah pemakanan dan kesihatan yang disebabkan oleh latar belakang keluarga yang miskin. Selepas enam bulan. 8 MASALAH PEMBELAJARAN Antara masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajarpelajar yang pernah penulis kaji ialah berkaitan dengan latar belakang sosioekonomi dan defisit pendidikan.

Oleh itu. (1999) Kajian neurosains menunjukkan otak wanita adalah 20 peratus lebih besar daripada otak lelaki pada bahagian korpus kolasum (bahagian yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan) (lihat Rajah 14). 80 peratus tidak pernah meminjam buku dari perpustakaan. wanita didapati lebih baik dari segi mendengar. Misalnya wanita dapat membina penguasaan bahasa lebih cepat berbanding lelaki. wanita mempunyai interaksi penggunaan otak kiri dan kanan yang lebih baik berbanding lelaki. T. dan (b) otak wanita Sumber: Haederle. Imbasan PET menunjukkan struktur (a) otak lelaki. 9 OTAK DAN GENDER 9. 22–47 peratus menghadapi gangguan semasa belajar di rumah. Tambahan pula.1 Perbandingan Otak Lelaki dan Otak Wanita (a) (b) Rajah 14. (2005b) mendapati 75 peratus murid tidak membaca atau jarang membaca di rumah. wanita mempunyai rangsangan sensori yang lebih sensitif berbanding lelaki. Kesemua murid ini gagal dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) disebabkan mengalami defisit pendidikan yang besar. 38 peratus tidak mempunyai tempat belajar khas di rumah. dan 27–47 peratus tidak mempunyai sesiapa yang boleh membantu mereka belajar di rumah. 32 . Oleh itu.Kajian Aminah et al.

kreativiti dan seni). sukan. kaedah ini memberi implikasi yang besar kepada sistem pendidikan negara kita. Sesungguhnya.1 Implikasi kepada Sistem Pendidikan Hasil penyelidikan yang telah dibincangkan di atas memberikan pemahaman yang jelas kepada kita tentang proses pembelajaran berasaskan minda. maka pembelajaran menjadi sangat sukar dan tidak menyeronokkan. 33 . Penilaian pencapaian sekolah mahupun universiti adalah tertumpu kepada kebolehan dalam aspek analitikal dan logik matematik tanpa memberi pengiktirafan kepada aspekaspek lain seperti bakat seni. Perbezaan ini secara tidak langsung menjadi sifat semula jadi bagi lelaki dan wanita. 10 IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN 10. Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini terlalu mementingkan perkembangan otak kiri (akademik) dan mengabaikan perkembangan otak kanan (estetika. mereka biasanya lebih cepat bertindak balas berbanding wanita. manakala otak lelaki mempunyai lebih banyak white matter. bahasa dan sastera. maka grey matter membantu otak wanita berfungsi lebih cekap.menghidu. Otak wanita mempunyai lebih banyak grey matter. Oleh kerana struktur kepala wanita lebih kecil. Kurikulum pula sangat padat dengan fakta yang abstrak dan sukar untuk dikuasai oleh pelajar. Kaedah ini terbukti berkesan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan di samping memastikan perkembangan potensi yang menyeluruh di kalangan pelajar. merasa melalui hujung jari dan kulit. Keadaan ini amat tidak seimbang. Grey matter membantu otak berfungsi lebih cekap. White matter berfungsi mempercepatkan impuls dan aliran elektrik. Ditambah pula dengan kaedah mengajar yang berbentuk didaktik (berpusatkan guru). Oleh kerana lelaki mempunyai white matter yang lebih banyak.

Elemen-elemen pembelajaran bermakna yang menggalakkan mereka berfikir dan menggunakan maklumat yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian juga harus diselitkan dalam kurikulum ini. sistem pendidikan di Malaysia perlu dirombak supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada pelajar. bukan untuk mendapat ilmu dan kemahiran yang diperlukan sebelum memasuki universiti atau pasaran kerja. Elakkan daripada menggunakan pembelajaran berbentuk hafalan. bukan berbentuk bidang disiplin harus diwujudkan. 10. Model kurikulum baru untuk Malaysia.2 Implikasi kepada Kurikulum Dicadangkan agar kurikulum: • • Mengandungi isi pelajaran yang relevan dengan kehidupan seharian serta realiti sebenar dunia hari ini. kewarganegaraan. Ini kerana keadaan sedia ada terlalu menumpukan kepada peperiksaan dan pelajar hanya belajar untuk lulus peperiksaan.Oleh itu. pendidikan nilai dan rohani. Dicadangkan agar penggunaan Internet tanpa wayar atau jaringan Internet ditambah supaya pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja serta mendapat pembelajaran yang menyeronokkan dan merangsangkan daripada persekitaran periferal yang banyak. dan sejarah warisan bangsa. iaitu pada akhir pendidikan sekolah menengah [Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)]. Persekolahan formal harus dimulakan dari umur enam tahun (bukan tujuh tahun). yang berbentuk tematik. Cukup hanya satu peperiksaan akhir. 34 . Peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah [(UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR)] sepatutnya dihapuskan. kerana kanak-kanak sudah bersedia untuk belajar pada umur ini. kepelbagaian budaya dan bangsa. Menggunakan kaedah integrasi dan tematik supaya dapat mengembangkan pemahaman tentang pendidikan untuk pembangunan lestari.

• 10. Agama dan Akhlak. Seni Persembahan. Wujudkan cara menaksir perkembangan potensi individu yang lebih menyeluruh dalam pelbagai aspek pendidikan. Bahasa dan Sastera. Perlu diingat bahawa otak kita menyimpan maklumat dengan cara yang berbeza. Kemanusiaan dan Budaya. guru menyediakan rubrik atau matriks pencapaian yang dikehendaki berasaskan sesuatu standard dan pelajar mencuba mencapainya. portfolio. Mewujudkan kursus-kursus baru di sekolah menengah seperti Matematik Gunaan. dan sebagainya. Misalnya. khususnya di peringkat sekolah rendah. dan kursuskursus pilihan (elektif) seperti Muzik Estetika. Sejarah dan Kewarganegaraan. kemahiran refleksi dan lain-lain. 35 • • • . Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari. Agama dan Nilai Peribadi.3 Implikasi kepada Penilaian • Sistem penilaian diubah supaya ujian dan peperiksaan dapat dikurangkan.• Mewujudkan mata pelajaran baru di sekolah rendah seperti Sains dan Alam Sekitar. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Lakonan dan Teater. Kesihatan Jasmani dan Minda. Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Seni dan Kraf. Dunia dan Kemanusiaan. Gunakan kaedah penilaian berasaskan hasil seperti rekod pencapaian. Matematik dalam Kehidupan. Gunakan alat ukuran yang pelbagai bagi mendapatkan penilaian yang tepat. Ekonomi dan Kenegaraan. dan sebagainya. Reka Cipta Grafik. Guru perlu berbincang dengan pelajar tentang objektif dan standard yang perlu dicapai oleh mereka dalam pembelajaran. Bahasa dan Budaya. laporan kendiri. Pelajar perlu diberi tanggungjawab untuk memahami keupayaan diri mereka.

memberi ucapan atau ungkapan positif dan lain-lain. Menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual. penyelesaian masalah. projek kumpulan. kaedah mainperanan (role play). Ini kerana otak suka belajar dalam keadaan sebenar dan mencabar. persembahan/visual. membaca. Misalnya. Cara paling mudah ialah menggalakkan pelajar menunjukkan perasaan mereka. berpusatkan pelajar. guru perlu menggunakan teknik pembelajaran whole brain yang menghubungkan kedua-dua bahagian otak kiri dan kanan. Contohnya. misalnya berjabat tangan. bercerita dan sebagainya. memberi peluang kepada pelajar menyatakan perasaan dan merasai pengalaman tersebut. Menggunakan kaedah pembelajaran aktif. kerja lapangan. melibatkan tangan dan minda. 36 • • • • . Misalnya kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Semasa mengajar guru hendaklah: • Mengaitkan maklumat baru dengan maklumat sedia ada kepada pelajar supaya jaringan sinaps yang lebih banyak dapat dibentuk dalam minda pelajar.10. tinjauan dalam masyarakat dan sebagainya. eksperiensial.4 Implikasi kepada Guru Dari segi teknik pengajaran. dan penyelesaian masalah yang boleh memberikan pengalaman baru kepada pelajar. Menggunakan strategi yang dapat menggalakkan rasa ceria untuk belajar. drama. Cara ini akan dapat mengukuhkan hubungan sinaps dan menjadikan ingatan lebih berkesan. Mewujudkan cara baru untuk permulaan kelas. misalnya: 1. Mengintegrasikan emosi dalam pembelajaran. tentang kemalangan jalan raya – apakah pandangan mereka tentang impak kemalangan tersebut terhadap keluarga orang yang meninggal dunia itu? Soalan sebegini akan mendorong minat.

Lebih kaya persekitaran pembelajaran itu. Menamatkan pembelajaran dengan sorakan. terdapat 10 perbezaan dalam gaya belajar. 3. Otak kita mudah mengingat jika maklumat diakses melalui laluan yang ia sudah biasa. 4. 6. (2002). 3. selesa. bersih dan bebas daripada tekanan (kerana otak berfungsi sepenuhnya dalam keadaan bebas). 7. lebih banyak maklumat boleh diproses. Guru perlu menggunakan pelbagai aktiviti yang boleh disesuaikan dengan semua gaya belajar. Mewujudkan suasana kelas yang tenang. Memberikan pelbagai aktiviti yang boleh membantu menaksir pembelajaran. Pembelajaran berasaskan minda menekankan bahawa setiap individu mempunyai gaya belajar tersendiri. bertukar idea.2. mencabar idea dan berkongsi idea. Penaakulan induktif dan deduktif Penaakulan abstrak dan konkrit Kecenderungan kepada bahasa Logik dan bukti Cepat bosan Kecenderungan ruang Kecenderungan pergerakan Sensitif dan dinamik kumpulan 37 . 5. 2. Kotulak (1996) menyatakan pembelajaran dalam persekitaran yang kaya dapat meningkatkan perhubungan sinaps sehingga 25 peratus. Menggunakan kaedah pembelajaran koperatif supaya pelajar dapat berbincang. 8. Menurut Gurin et al. Elakkan melabel pelajar. iaitu: 1. 5. 6. 4. Memberikan nama-nama positif kepada kumpulan atau pasukan yang dibentuk untuk aktiviti kelas. berhujah dan bekerjasama. nyanyian dan cara-cara lain yang menyeronokkan.

Oleh itu. ahli neurosains 38 . Libatkan ibu bapa dalam proses pembelajaran. 6. 3. Tekanan emosi boleh menghalang pembelajaran. Dengan menggunakan alat pengimbas PET atau fMRI. rajah dan perancang grafik. tiada paksaan dan dalam keadaan sebenar. 5. Gunakan kiu untuk meningkatkan persepsi periferal maklumat yang dipelajari. Setiap individu adalah unik. misalnya carta. 4. Otak lebih terangsang dalam persekitaran sosial. Oleh itu. Teori ini menyarankan bahawa pembelajaran berlaku melalui pembentukan sinaps atau perhubungan di antara sel neuron dalam otak. model. Otak boleh memproses maklumat secara terperinci dan menyeluruh. Gunakan grafik untuk memudahkan pemahaman. Sosial dan suka bekerja dalam pasukan Semua perbezaan ini perlu ditangani dengan bijaksana oleh guru supaya tidak menjejaskan proses pembelajaran yang maksimum. 2.000 sinaps. gunakan persekitaran pembelajaran yang ceria. Enam prinsip pembelajaran berasaskan minda yang dicadangkan oleh Caine dan Caine (1997) boleh digunakan. Terdapat ±100 bilion neuron dalam otak manusia dan setiap neuron boleh membina lebih daripada 10. Gunakan pembelajaran koperatif dan kerja berpasukan. kondusif. carta alir. Pembelajaran berlaku secara bercorak. 11 PENUTUP Syarahan ini telah mengemukakan teori pembelajaran berasaskan minda bagi menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku dalam minda seseorang.9. iaitu: 1. benarkan mereka menerokai dan membina sendiri pengetahuan mereka. menarik. Cenderung kepada simbol 10.

Bahagian otak ini mengeluarkan bahan elektrokimia larut yang dinamakan neurotransmiter bagi membina sinaps. aspek emosi dan persekitaran yang kondusif amat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan kekal. Untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum. dan disebut sebagai memori atau ingatan. Ia membuktikan bahawa dalam proses pembelajaran. Otak kanak-kanak juga didapati mempunyai keupayaan yang sama untuk membina sinaps yang banyak jika diberi rangsangan pembelajaran yang sesuai. Oleh yang demikian. membolehkan mereka 39 . Proses pembelajaran berasaskan minda menggabungkan elemen perasaan dan emosi serta maklumat dan fakta yang dipelajari. maklumat yang disimpan dalam jaringan sinaps mengandungi mesej emosi yang wujud semasa sinaps dibentuk. manakala otak sebelah kanan pula terlibat dengan pemikiran holistik. Neurotransmiter ini berbeza mengikut keadaan emosi pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. kreatif dan intuitif. Teori ini juga membuktikan bahawa pembelajaran tidak lengkap jika hanya bertumpu kepada satu elemen sahaja. iaitu otak kiri dan kanan supaya keupayaan potensi pelajar yang menyeluruh dapat dikembangkan. logik dan matematik.telah dapat mengesan lokasi pada bahagian-bahagian otak manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pemikiran. misalnya elemen akademik. Jaringan sinaps yang telah terbentuk dan sentiasa diaktif atau digunakan akhirnya akan menjadi kukuh dan kekal. aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah melibatkan kedua-dua bahagian otak. Lebih banyak pengalaman pembelajaran diberikan. Kajian neurosains juga dapat mengesan peranan emosi yang dikawal oleh otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. lebih banyak sinaps dibentuk dalam minda kanak-kanak. misalnya bahagian korteks pada otak kiri terlibat dengan pemikiran analitik. Neurotransmiter merupakan penghubung di antara dendrit yang membentuk sinaps.

Demikianlah. objektif dan fakta merupakan elemen penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seimbang. Otak manusia mempunyai kapasiti yang amat besar. kerana akallah setiap individu itu unik dan berbeza. intuisi dan interpersonal di samping aspek logik. Aspek kreativiti. Implikasi daripada teori ini terhadap sistem pendidikan kita adalah besar. tidak hanya tertumpu kepada aspek akademik semata-mata seperti yang ada sekarang. Terpulanglah kepada setiap individu untuk menggunakan "akal" yang dikurniakan Tuhan kepada kita. Demikian juga persekitaran pembelajaran yang ceria. Kaedah mengajar dan menilai pencapaian pelajar dalam pembelajaran harus dikaji semula dan mungkin perlu ditukar supaya lebih sesuai dengan perkembangan menyeluruh seseorang pelajar. konstektual. walaupun umur mereka masih muda. maka ia harus dimanfaatkan dengan ilmu yang baik dan sebanyak yang boleh. sebenar dan aktiviti hands-on amat perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum dan berkesan.lebih bersedia untuk belajar. gembira. Kurikulum yang relevan dan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta guru yang berempati dan penyayang merupakan resipi baru untuk membina sistem pendidikan yang mesra pelajar. teori pembelajaran berasaskan minda ini telah menerangkan proses pembelajaran lebih jelas berbanding teori behaviurisme dan teori perkembangan kognitif Piaget. 40 .

Caine. Students′ thinking and learning of science: A constructivist view. & Caine. Reaching the second tier: Learning and teaching styles in college science education. M. M. New York: Dell Publishing. Educational Leadership. Felder. Caine. Constructivism in education. 17(3). Dalam L. (1984). Analysis and description of students′ learning during science classes using a constructivist-based model. (1978). Gale (Ed. P. Higher Education Research & Development. A. (1997). (1995). The brain explained. Education on the edge of possibility. 23(5). Journal of College Science Teaching. Appleton. Make the most of your mind. 41 . R. G. G. T. Scott (Ed. 34(3). Upper Saddle River. Steffe. Making connections: Teaching and the human brain. E. Hameroff. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. (2000). R.RUJUKAN Buku dan Makalah Akerlind G. New York: MIT Press. (1996). Educational psychology: A cognitive view (Ed. (1992). 48(2). Quantum learning: Unleashing the genius in you. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. & Jenkins. Dalam S. 66–70. 286–290. Bandura. Academic views of the relative roles and responsibilities of teachers and learners in a first-year university course. New York: Linden Press. & Caine. & Caine. Understanding a brain-based approach to learning and teaching. New York: Holt. & J. (1986). Caine. Kasniak. S. R. Constructivist approaches to science teaching. R. Rinehart & Winston. ke-2). Flanagan. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. R. (1994). G. NJ: Prentice-Hall. N.). (1986). CA: Addison-Wesley. (1990). D. Menlo Park. N. 303–318. School Science Review. (1993). Englewood Cliffs. 443– 461. Driver. A. Social foundations of thought and action: A socialcognitive theory. D. Driver. 277–289. Buzan. & Hernacki. Ausubel. B. K. Deconstructing dreams: The spandrels of sleep.). & A. R. & Bell. (1997). O. R. 67(240). De Porter. Journal of Research in Science Teaching. B. Drubach. NJ: Prentice-Hall. N. (1998).

72(3). (1995). E. (1998). Human memory: Exploration and application (Ed. New York: Simon & Schuster. (1995). J. G. Essentials of neural science and behaviour.Gagne. (1996). Goleman. Good. E. Cambridge. E.. Synapses. & T. A. N. San Diego. Essentials of neural science and behaviour. Schwartz. Jessell (Ed. & Gurin. Jessel (Ed. USA: The Brain Store. (1990). Brain-based learning: The new science of teaching and training (Ed. E. USA: Brain Books. L. (1993). E. International Journal of Educational Research. & Kandel. Jessell (Ed. circuits and the beginnings of memory. Schwartz. ke-2). E. Boston: Little. The creative brain. K. 330–366. 277– 287. New York: Bantam Books. Kandel. Herrmann. Kihlstrom. Kasniak. Harvard Educational Review. (1985). J. J. Connecticut: Appleton & Lange. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Kingsport: Quebecor Printing Book Group. The cognitive psychology of school learning. Dey. Gurin.). K. (1996). Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. Haberlandt. Learning and memory. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. Connecticut: Appleton & Lange. & A. Hameroff. & Brophy. New York: MIT Press. (2000). Dalam E. Jensen. G. & Beaty. The creative brain (Ed. Inside the brain: Revolutionary discoveries of how the mind works. Needham Heights. J. (1988). Kandel. Kandel.). Herrmann. G. (1999). (2002). semakan semula). Unconscious processes in social interaction. (1995). (1995). Dall Alba. Human memory: Exploration and application. Hurtado. Dalam S. LeDoux. Koch. MA: MIT Press. The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. Schwartz. T. ke-2). 42 .). Essentials of neural science and behaviour. Dalam E. Kotulak. (1996). 19(3). P. Dalam E. D. (1995). Lynch. D. R. New York: Longmans Green. Scott (Ed. F. Brown and Company. Haberlandt. J. Nerve cell behaviour. Educational psychology: A realistic approach. Kupfermann. Conceptions of learning. & T. Kandel. San Diego. Boston: Allyn & Bacon. Towards the neuronal substrate of visual consciousness. (1986). I. Connecticut: Appleton & Lange. N. Marton.. C. J. & T. Kansas City: Andrews McMeel.. S. MA: Allyn & Bacon. E.).

Revisioning learning: Contributions of postmodernism.edu. & J.washington. Gale (Ed. New York: Dell Publishing.newhorizons. Shore. C. (1997). Rogers. The right mind: Making sense of the hemispheres. M.aare. (1976) The evolution of intelligence and access to the cognitive unconsciousness. San Diego. Parry.). Steffe. A. Thousand Oaks: Corwin Press. C. New York: Harcourt Brace.htm 43 . A constructivist approach to teaching. (1999). Webster. daripada http://www. T. Brain and Emotions Research. D. von Glaserfeld.html Diamond. W. USA: Singular Publishing Group.edu/chudler/plant. Dalam J. Epstein (Ed. & Gregory.news. D.wisc.Ornstein. R. Hak cipta The Board of Regents of the University of Wisconsin System.org/ neuro/diamond_brain_response. Sprague & A. Sousa.html Crebbin. (1995). California State University. How the brain learns (Ed. Keck Laboratory for Functional Brain Imaging and Behavior. New York: Academic Press. (2001). New York: Skylight Training and Publishing. M. Designing brain compatible learning. P. M. Biological psychology: Neurotransmission.edu/psy/BioPsych/ neurotransmission. (1998).). Accelerated learning fot the 21st century. G. Dicapai pada 7 Februari 2005 daripada http://www. R. Rose. J. (2003). (1997). E. Freedom to learn for the 80’s. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://faculty .edu/packages/ emotion/media. (1995). (1983). Sumber Elektronik Brain plasticity. C. R. (2001). R. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. & Nicholl.csuchico. Rozin. (2000). Rethinking the brain: New insights into early development.html Davidson. University of Wisconsin-Madison. Dicapai pada 9 April 2005 daripada http://www. Neuroscience of communication. Constructivism in education. (1997).au/00pap/cre00462. B. Response of the brain to enrinchment. New York: Family and Work Institute. constructivism and neurological research. Dalam L. R. Ohio: Charles Merrill Publishing. Columbus. Dicapai pada 9 April 2005. E. ke-2). Progress in psychobiology and physiological psychology. N.html Department of Psychology. Dicapai pada 6 Ogos 2005 daripada http://www.

Pulau Pinang. language process and reading. Malaysia.prenhall.html Tesis dan Lain-Lain Abdul Aziz Kassim.org/New%20Folder/Video.superteaching. Ahmad Faizal Shafeei.org/post/ archives/aug2000/967659/An. (2004). (2001). Pengajian kurikulum: Kajian tentang keupayaan ingatan.7992. Pulau Pinang.html Triune brains.com/hss_wade_mru_2/0. 44 .Haederle.htm Society for Neuroscience.823168-. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan.org/ howchildrenlearn. membuat inferens logikal dan inferens nilai terhadap tiga jenis teks Bahasa Melayu. A summary of recent brain research.htm Scanning the brain EEG. Universiti Sains Malaysia. Brain plasticity. (1999).au/psychology/staff/malouff/problem.parentinginformation.ozcountry. T.com/life/ twominds. (2000). (2002). (2000).triune.edu.htm Young. J. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.htm Mind map brain. Dicapai pada 6 Ogos 2002 daripada http://www.00 .r.com.htm-super teaching video http://www.org/wnet/brain/scanning/eeg.pbs. Manuskrip yang tidak diterbitkan.hopkinsmedicine. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.html http://www.madsci. Aminah Ayob. USA.une. What is the difference between the male and female brain? Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada www.pairs . Universiti Sains Malaysia. Dicapai daripada http://www. Pengajian kurikulum: Keberkesanan kaedah bersepadu berbanding kaedah tradisional dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan satu.html Parenting Information Organization. (2000). Making connections: How children learn. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.org/ heathnewsfeed http://wps.sfn . Malaysia. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://web.org/content/Publications/BrainBriefings/brain-lang-reading . Gender differences in the brain. The effect of using problem-based learning on critical thinking skills and achievement in science.

(2000). E. Malaysia. Laporan kajian Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. Feasibiliti Kementerian Pendidikan mengambil alih semua aspek pendidikan khas di Malaysia. 7 April. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. & Khadijah Zon. Universiti Sains Malaysia. (1992). (1999). Majid. Projek Kerajaan Negeri Terengganu yang tidak diterbitkan. Pendidikan sains: Kesan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Kajian penilaian program Q-Dees gemilang. Kertas kerja yang dibentangkan pada Kolokium Ijazah Tinggi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Malaysia. S. Punca kegagalan akademik pelajar bumiputera Pulau Pinang: Kajian kes di 10 buah sekolah kebangsaan. 13 Disember. S. Malaysia. Norazlinda Mahamud. Aminah Ayob. (2002). (2003). Universiti Sains Malaysia. Satu kajian pemahaman intuitif mengenai konsep haiwan dan binatang. (1995).Aminah Ayob. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Aminah Ayob. Daniel. Sabaria Juraimi. J. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Pulau Pinang. 45 . Tesis Ph. Maznah Ali & Ahmad Farouk Abd. New School for Social Research Symposium. Malaysia. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Malaysia. (2001). Daniel. Aminah Ayob. Pulau Pinang. Halim Ahmad & Nordin Abdul Razak. Lee Lay Wah & Halim Ahmad. Daniel. Strategi untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor Bahru. Pulau Pinang. Tesis Ph. Abdul Rashid Mohamed & Anna Christina. (2000). kemahiran proses sains serta pencapaian biologi. Kedah. Pulau Pinang.D. Aminah Ayob. E. Gergen. Halim Ahmad. Susie See Ching Mey. (2005b). Mokhtar Ismail. Mohd Yusof Yahaya. & Aminah Ayob. (2003). K. E. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia. Projek Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. Pulau Pinang. S. Universiti Sains Malaysia. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. (2004). Laporan kajian Negeri Johor yang tidak diterbitkan. Pendidikan sains: The effects of using PBL in science on students' achievement and interest in science. yang tidak diterbitkan. Kajian profil bumiputera Pulau Pinang dari perspektif pendidikan. Kegagalan pelajar dalam pelajaran: Kajian kes di Baling. (2005a). Social construction and the transformation of identity politics. yang tidak diterbitkan.D. Hazri Jamil. Universiti Sains Malaysia. Projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak diterbitkan.

Universiti Sains Malaysia.D. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. yang tidak diterbitkan. Pendidikan sains: Pembelajaran pecutan – Kesan pembelajaran hipermedia terhadap kecepatan pembinaan konsep-konsep dalam pelajaran Biologi. Suppiah.D.Shamshun Nisa Mohamed Yaacob. (2005). Tesis Ph. 46 . yang tidak diterbitkan. Pulau Pinang. Tesis Ph. Malaysia. S. (2003). Proses kognitif dalam penulisan esei: Analisis hermeneutik. Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful