SYARAHAN UMUM

PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA DAN IMPLIKASINYA KEPADA PENDIDIKAN
oleh PROFESOR AMINAH AYOB Pada 22 September 2005, jam 9:30 pagi di Dewan Budaya, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

1 PENGENALAN 1.1 Decade of the Brain, 1990–1999 Syarahan ini dimulakan dengan mengatakan bahawa setiap orang secara semula jadi mempunyai kecerdasan atau intelligence yang tinggi, dan semua orang boleh berfikir dan belajar dengan baik. Yang berbeza ialah, sesetengah orang belajar dengan cepat, tetapi sesetengah orang belajar agak lambat; ada yang suka belajar dengan cara membaca, ada pula yang belajar melalui perbuatan; ada yang suka mendengar dan melihat, dan sebagainya. Kita boleh belajar semua perkara yang dikehendaki jika kita mahu dan sanggup mencuba. Walaupun memiliki kekurangan diri, kita masih boleh belajar. Proses tersebut mungkin memerlukan masa yang lebih panjang dan mungkin memerlukan bantuan khas, tetapi yang pasti kita boleh belajar. Inilah yang ingin dijelaskan – bahawa setiap orang boleh belajar kerana kita semua mempunyai otak yang tahu bagaimana untuk belajar dan berfikir. Otak kita secara semula jadi adalah bijaksana. 1.2 Teori-Teori Pembelajaran Bagi menerangkan proses pembelajaran, pelbagai teori telah dikemukakan oleh ahli psikologi sejak zaman Socrates dan 1

Plato. Syarahan ini akan mengimbas empat teori pembelajaran yang kerap dirujuk oleh para pendidik dan penyelidik sebelum ini, iaitu: • • • • Behaviurisme Kognitif Humanistik Konstruktivisme

Teori-teori pembelajaran yang pernah dipelajari seperti teori behaviurisme dan teori kognitif, yang juga disebut sebagai teori modenis, menyatakan bahawa ilmu pengetahuan terdiri daripada fakta yang nyata dan benar. Pemahaman tentang fakta itu adalah objektif dan tidak boleh diubah atau ditukar. Maka, pembelajaran tentang fakta itu hendaklah dilakukan secara didaktif dan objektif supaya fakta itu dapat dipindahkan kepada pelajar secara "bulat-bulat". Teori behaviurisme bersandarkan kepada perubahan tingkah laku (learning leads to a change in behaviour), iaitu pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku. Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang maka tingkah laku itu akan dikuasai secara automatik. Pavlov (1849–1936) yang menjalankan eksperimen menggunakan anjing, makanan dan loceng membuktikan bahawa apabila loceng dibunyikan, secara automatik anjing akan mengeluarkan air liur kerana makanan akan disajikan. Thorndike (1874–1949) pula mengemukakan Teori S-R atau Stimulus-Response Theory (teori pelaziman operan), yang mana rangsangan terlazim menghasilkan respons terlazim. Misalnya, kucing yang lapar "belajar" membuka sangkarnya (respons terlazim) untuk mendapatkan makanan yang dihidang di luar sangkar (stimulus terlazim). Thorndike percaya bahawa hubungan neural terbentuk antara stimulus dengan respons apabila respons adalah positif, dan pembelajaran berlaku apabila hubungan itu membentuk corak tingkah laku yang dikehendaki. Lanjutan daripada itu, Skinner (1904–1990) mengemukakan teori Contiguity of Feedback/Reinforcement, iaitu tingkah laku boleh dibentuk dengan memberi peneguhan secara positif atau negatif. Misalnya, pelajar diberi 2

ganjaran/pujian (peneguhan positif) apabila berjaya melakukan sesuatu seperti menghabiskan kerja rumah atau sebaliknya dihukum (peneguhan negatif) kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Teori ini tidak dapat menerangkan tentang proses pembelajaran dan proses pemikiran, ia hanya dapat menerangkan pembentukan tingkah laku melalui proses rote-learning. Teori kognitif memfokus kepada proses di sebalik tingkah laku yang ditunjukkan. Perubahan tingkah laku yang diperhati dijadikan sebagai petunjuk kepada apa yang mungkin berlaku dalam minda pelajar. Teori ini menerangkan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk yang bermakna dan mudah diingat oleh pelajar. Bermula dengan teori perkembangan kognitif Piaget (1926 dalam Good & Brophy, 1990) teori ini menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Gagne (1985) pula menerangkan terdapat tiga peringkat pemprosesan maklumat, iaitu daftar deria (sensory register) dalam ingatan aktif (working memory, WM), ingatan jangka pendek (short-term memory, STM) dan ingatan jangka panjang (long-term memory, LTM). Maklumat baru yang dipelajari akan didaftarkan dalam WM dan jika diperlukan buat sementara waktu, ia akan disimpan dalam STM. Selepas digunakan beberapa kali, maklumat ini menjadi kekal dan disimpan dalam LTM untuk tempoh masa yang lama. Apabila maklumat ini perlu diingat kembali, ia akan diaktifkan semula dan dibawa ke WM untuk digunakan. Menurut Gagne, maklumat dalam minda sentiasa diproses dan diadaptasikan apabila maklumat baru diterima dan proses ini dinamakan proses pembelajaran. Ausubel (1978) menyokong teori pembelajaran ini melalui kajiannya yang mendapati bahawa jika pembelajaran itu memberi kesan kepada pelajar, maka ia akan lebih mudah dipelajari, diingat dan dihubungkaitkan dengan skema sedia ada, serta lebih kekal dalam ingatan. Bidang kajian ini dinamakan Sains Kognitif. 3

Teori humanistik Rogers (1983) dan Bandura (1986) mencadangkan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses modeling atau meniru tingkah laku orang lain atau secara demonstrasi. Teori ini digambarkan dengan pepatah berikut:
A teacher's major contribution sometimes is not the subject taught but the model caught.

Demikianlah kita mempelajari banyak perkara dalam hidup, khususnya adat resam, budaya dan nilai masyarakat melalui ikutan daripada apa yang kita perhatikan dan interaksi dengan orang lain, misalnya ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan. Teori konstruktivisme (Driver & Bell, 1986; Driver, 1995; von Glaserfeld, 1995; Gergen, 1995; Appleton, 1997) menyatakan bahawa pelajar membina ilmu pengetahuan dan memberi makna kepada pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman sendiri melalui proses aktif yang berlaku dalam otak. Oleh itu, pengetahuan seseorang tentang sesuatu perkara bergantung pada persepsi, kepercayaan dan pengalamannya tentang perkara tersebut. Ahli konstruktivis percaya pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar secara tabula rasa, tetapi pelajar perlu membina pengetahuannya sendiri melalui pemahaman yang diperoleh daripada proses pembelajaran yang dialaminya. Dengan itu, pemahaman dan makna ilmu pengetahuan bergantung pada cara ia dibentuk dalam minda pelajar. Syarahan ini akan menerangkan bagaimana ilmu pengetahuan dibina dan diberi makna oleh pelajar berdasarkan hasil kajian neurosains dan sains kognitif, dan hasil penyelidikan penulis bersama-sama rakan seperjuangan serta pelajar-pelajar sarjana dan Ph.D. Sepanjang hampir 15 tahun, iaitu sejak 1990, penulis telah menjalankan hampir 45 buah kajian berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai peringkat dan subjek. Motivasi penulis untuk memusatkan kajian kepada aspek pembelajaran berasaskan minda telah bermula sejak beliau menjalankan penyelidikan Ph.D. Pada masa itu, penulis mengkaji bagaimana pelajar belajar antara satu sama lain dalam kumpulan dan bagaimana 4

tidak menggalakkan pemikiran. membuat keputusan dan sebagainya. 2 PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA Pembelajaran berasaskan minda ialah satu teori pembelajaran yang diasaskan kepada struktur dan fungsi otak atau minda manusia. Otak kita secara semula jadi dilahirkan untuk belajar dan menyimpan semua pengalaman pembelajaran yang pernah berlaku dalam diri kita. menghubungkait. penulis telah membina pemahaman tentang bagaimana pembelajaran berlaku dan lebih penting lagi mengapa terlalu banyak perkara yang dipelajari (diajarkan) tidak "terpahat" dalam minda pelajar seperti yang sepatutnya. Ia boleh memproses maklumat dalam pelbagai cara. yang akhirnya menghasilkan deconstruction dan reconstruction bagi membentuk pemahaman yang lebih bermakna. Teori pembelajaran berasaskan minda ini menyarankan bahawa proses pembelajaran berlaku mengikut cara otak berfungsi. Hal ini kerana terdapatnya aktiviti cabar-mencabar pengetahuan sedia ada (construction). pembelajaran akan tetap berlaku dan setiap orang sentiasa belajar. membanding.hubungan serta interaksi sosial dalam kumpulan membantu pelajar membina pemahaman yang lebih kukuh. menilai. Pengajaran secara tradisional yang berpusatkan guru kerap kali menghalang pembelajaran. Setiap orang dilahirkan dengan otak yang berfungsi sebagai processor yang sangat berkuasa. Selagi otak tidak dihalang daripada menjalankan proses-proses biasa. mensintesis. malah mengabaikan dan menghukum proses-proses pembelajaran semula jadi otak. membeza. misalnya menganalisis. Kita hanya perlu menyediakan persekitaran yang sesuai untuk mendorong proses pembelajaran itu berlaku dengan maksimum dan berkesan mengikut cara otak belajar. Melalui kajian-kajian selanjutnya. menghurai. menghakim. Persoalannya ialah: Bagaimanakah otak belajar? 5 .

Teknik ini dinamakan neuroimaging.2. Penyelidikan ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir (belajar) dengan menggunakan alat EEG (electroencephalography) dan pengimbas PET (positron emission tomography) atau pengimbas fMRI (functional magnetic resonance imaging). Rajah 1a. kini kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana otak belajar. menggunakan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada bahagian-bahagian otak semasa berfikir. Profesor Richard Davidson dari University of Wisconsin. Pada masa ini terdapat dua bidang penyelidikan yang berbeza. Amerika Syarikat. Teknik ini. Jaringan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada otak Rajah 1b. dapat memberikan gambaran yang tepat tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir. Satu daripadanya ialah pemetaan minda atau mind mapping. R. apabila digunakan dengan pengimpas PET atau fMRI (Rajah 2a dan 2b). Imej visual yang diperoleh akan menunjukkan bahagian-bahagian otak apabila seseorang itu melakukan sesuatu tugasan spesifik. Profesor Davidson menyediakan elektrod untuk membuat neuroimaging Sumber: Davidson.1 Kajian-Kajian Neurosains Sejak penemuan teknik non-intrusive yang membolehkan penyelidik mengkaji fungsi otak. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller 6 . Rajah 1a dan 1b menunjukkan bagaimana seorang ahli neurologis.

(2001) Kajian-kajian neurosains ini selanjutnya telah memberikan pemahaman baru tentang cara otak berfikir dan belajar. Dengan penemuan ini.Rajah 2a. Kaedah pengajaran dan latihan bersifat behaviuris didapati tidak sesuai untuk memahami tentang proses pembelajaran. 7 . R. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller Rajah 3 menunjukkan imej daripada pengimbas fMRI dan PET. Rajah 3. R. Maklumat ini dapat membantu penyelidik mengenal pasti lokasi otak yang terlibat dalam proses pembelajaran. maka teori behaviurisme kini dianggap ketinggalan dan tidak lagi relevan. Profesor Davidson sedang menyediakan alat fMRI Rajah 2b. Imej ini menunjukkan pengaktifan telah berlaku pada amigdala selepas subjek ditunjukkan gambar yang menimbulkan emosi yang kuat. Imej fMRI dan PET daripada subjek selepas ditunjukkan gambar yang menyayat hati Sumber: Davidson. Teknik neuroimaging menggunakan alat fMRI Sumber: Davidson.

Otak bawah (sistem limbik) – kritikal untuk motivasi. emosi dan ingatan.2.2 Struktur dan Fungsi Otak Manusia dalam Pembelajaran Otak tengah: Sistem limbik Otak luar: korteks dan neokorteks Pangkal otak Rajah 4. Struktur otak manusia Sumber: Diubah suai daripada http://www. tidur dan jaga (arousal) • Serebelum – imbangan/pergerakan 2.org/ equiaeon/ibrain2.jpg. terdiri daripada: • Talamus – pusat kawalan deria 8 . Pangkal otak (dikenali juga sebagai Reptilian Brain) terdiri daripada: • Kerak dalam (pon dan sistem retikular) – mengawal proses hidup • Medula – mengawal fungsi bukan rela organ-organ utama.sofiatopia. dicapai pada 10 Julai 2005 Otak manusia dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut fungsinya seperti berikut: 1.

Antaranya adalah seperti berikut: 3. pendengaran.1 Otak dan Pemikiran Pengetahuan tentang struktur otak dan fungsi otak telah menjana beberapa teori otak. 3 TEORI OTAK 3.• • • Hipotalamus – mengawal suhu badan. otak bawah (khususnya talamus dan hipotalamus) dan pangkal otak bagi mewujudkan keadaan sedia. jaga atau waspada. iaitu otak luar. Teori Teliti • Pembelajaran hafalan Otak kanan/Hemisfera kanan • Rawak • Tidak teratur • Intuitif • Holistik • Pantas • Visual Roger Sperry • Kreatif • Dirangsang muzik otak kiri dan kanan oleh Rajah 5. ia terdiri daripada beberapa bahagian (lobes) Deskripsi ini menunjukkan proses pembelajaran dan pemikiran memerlukan keseluruhan bahagian otak. rembesan hormon oleh kelenjar pituitari dan pusat keseronokan Amigdala – pusat keagresifan Hipokampus – lokasi pembentukan ingatan 3. lapar/dahaga.1 Otak kiri dan otak kanan Otak kiri/Hemisfera kiri • Logik dan analitik • Urutan • Linear • Rasional • Lambat •Rajah 5. Otak luar (korteks serebrum) – the thinking brain • Korteks – lokasi kecerdasan • Neokorteks – mengawal penglihatan.1. pemikiran dan reka cipta. aktiviti sistem saraf. percakapan. Teori otak kiri dan kanan oleh Roger Sperry 9 .

Misalnya. matematik. Oleh itu. otak kiri akan meneliti seni kata lagu. manakala otak kanan meneliti bagaimana maklumat itu diperkatakan. Ringkasnya. visual. manakala otak kiri melakukan pembelajaran objektif dan akademik. manakala otak kanan memproses melodinya. Sebagai pendidik. otak kanan adalah untuk pembelajaran holistik. Ada pelajar yang lebih suka melihat gambaran secara keseluruhan atau global-type of learner (Daniel & Aminah. otak kiri menumpukan kepada maklumat atau fakta yang diperkatakan oleh pensyarah.Menurut De Porter dan Hernacki (1992).1. keseluruhan otak (kiri dan kanan) terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Demikian juga. perkara ini perlu diberi perhatian kerana ia berkait rapat dengan gaya belajar dan cara pelajar membina pemahaman. analitik. subjektif. kreatif dan berbentuk naluri. otak kiri mengawal proses pembelajaran bahasa. muzik. estetik. tetapi kita menggunakan otak kanan untuk melihat corak pada wajah itu secara keseluruhan. contohnya. 10 . 2002). Setiap individu mempunyai cara tersendiri membina pemahaman dan setiap otak adalah unik yang membezakannya daripada individu lain. rima. 3. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah. apabila melihat wajah. irama. linear dan hafalan. warna. Secara langsung atau tidak langsung. Otak bawah atau sistem limbik pula menerapkan elemen emosi dalam pembelajaran. gambar serta pemikiran metaforikal yang boleh menggambarkan analogi dan metafora. Dalam kuliah. bila kita mendengar lagu. corak dan pola.2 Teori otak Triune atau whole brain Teori otak Triune oleh Paul McLean ini menyatakan bahawa keseluruhan otak adalah terlibat dalam melaksanakan pembelajaran. kita tidak mengimbas wajah tersebut dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan dalam bentuk linear. Ada pelajar membina maklumat langkah demi langkah dan kaedah ini disebut sebagai linear-type of learner. pemikiran logik. tetapi sesetengah orang melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan besar. Otak kanan pula mengawal aktiviti kreatif. sesetengah orang melihat perkara kecil (remeh-temeh).

apabila perkataan digabungkan dengan muzik atau gambar. 1995) menyarankan penggunaan keseluruhan otak. 11 . Empat kuadran ini adalah: A: B: C: D: Logik-analitikal Teratur Sensitif Holistik Menurut Herrmann. Demikianlah orang yang cerdas biasanya menggunakan keseluruhan otak untuk berfikir atau disebut juga sebagai whole brain thinking.3 Empat kuadran berfikir Model empat kuadran berfikir (model Herrmann. empat kuadran ini mewakili empat struktur berfikir dalam otak (lihat Rajah 6). Kini. atau apabila perkataan dikeluarkan dengan emosi. Model ini membantu kita memahami kepelbagaian gaya belajar seseorang pelajar. termasuk sistem limbik secara maksimum. sudah tiba masanya penekanan diberikan terhadap keupayaan keseluruhan otak sebagai ukuran kebolehan pelajar. kedua-dua hemisfera otak ini menyumbang kepada proses pemikiran dan dengan cara yang berbeza. maka hasilnya memberikan prestasi yang lebih baik. guru lebih memberi penekanan terhadap pembelajaran fakta (otak kiri sahaja) dan kurang memberi perhatian kepada perkembangan kreativiti dan estetika (otak kanan).1. 3. Ornstein (1997) mendapati jika satu hemisfera otak yang lemah digalakkan bekerjasama dengan otak di hemisfera yang lebih kuat. Walaupun individu mempunyai kecenderungan kognitif terhadap kuadran tertentu. Dapatan ini sangat penting kerana di Malaysia. Ia penting sebagai asas untuk guru merancang dan menyampaikan pengajaran dengan berkesan kepada pelajar yang mempunyai keupayaan belajar yang pelbagai. ia akan lebih mudah diingati atau dipelajari.

Pembelajaran interaktif (kuadran C): belajar melalui perbincangan.kheper. Model empat kuadran berfikir Herrmann Sumber: Diubah suai daripada Theories of Brain Organisation. • 12 Proses berfikir otak kanan Proses berfikir otak kiri . gagal dan mencuba lagi sehingga berjaya.htm. empat gaya belajar telah dikenal pasti seperti berikut: Kuadran A Kuadran C Proses berfikir mod serebrum Logik Analitik Berasas fakta Kuantitatif Holistik Intuitif Bersepadu Sintesis Tersusun Berturutan Terancang Terperinci Interpersonal Berasas perasaan Kinestetik Beremosi Kuadran B Proses berfikir mod limbik Kuadran D Rajah 6. aktiviti hands-on dan eksperimen berasaskan deria yang mana pelajar boleh mencuba. Pembelajaran dalaman (kuadran D): belajar secara holistik melalui intuitif. celik akal.net/Creative/brain/ herrmann. dicapai pada 7 Februari 2005 • • Pembelajaran luar (kuadran A): belajar melalui pengajaran oleh orang lain seperti guru dan pensyarah. http://www.Berdasarkan Rajah 6. visual dan sintesis data.

Menurut Felder (1996: 18).1.4 Teori empat jenis gelombang otak Kajian neurosains mendapati otak menghantar maklumat semasa pembelajaran melalui jarak gelombang (frekuensi) yang boleh diukur pada alat EEG. • Delta (δ) – gelombang otak ini berlaku semasa tidur nyenyak. mengikut arahan dan berlatih secara berulang kali untuk memastikan penguasaan kemahiran. delta dan teta (lihat Rajah 7). tenang dan jaga. beta. Teta (θ) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan separuh sedar. 3. Alfa (α) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan rehat. • • • Rajah 7. jika guru menggunakan kaedah yang tidak selari dengan gaya belajar pelajar. mereka tidak akan merasa selesa ketika belajar. m. di kala hampir tertidur. Beta (β) – gelombang otak ini berlaku semasa otak sedang sibuk berfikir. misalnya gelombang alfa. menumpu perhatian dan terlibat dalam sesuatu tugasan. 42 13 . menelaah pelajaran. Sebaliknya. perkembangan gaya belajar yang lain tidak akan berlaku.s. jika guru hanya menggunakan kaedah yang sama dengan gaya belajar pelajar.• Pembelajaran prosedur (kuadran B): belajar secara langkah demi langkah. Empat jenis gelombang otak yang dikesan dalam pelbagai aktiviti manusia Sumber: Diubah suai daripada Rose dan Nicholl (1997).

4 OTAK DAN PEMBELAJARAN 4. teori otak yang telah dibincangkan memberi pemahaman kepada kita tentang lokasi pembelajaran yang berlaku pada otak manusia. ingatan dan pemikiran sedar. otak lebih bersedia untuk menerima pembelajaran. keupayaan keseluruhan otak dalam melaksanakan pembelajaran dan pemikiran. Dalam keadaan ini. Penulis mendapati tahap kesedaran yang selesa dapat membina pemahaman dan ingatan yang lebih mantap. Bagaimanakah proses pembelajaran berlaku dalam minda atau otak kita? Kajian-kajian terbaru dalam bidang neurosains telah banyak dijalankan bagi mengenal pasti proses-proses neurologi yang terlibat dalam pembelajaran. peranan otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. Idea untuk menulis esei hanya dapat dikeluarkan apabila pelajar berada dalam keadaan yang bersedia dan selesa di dalam kelas. Manakala dalam keadaan beta. kepelbagaian gaya belajar atau kecenderungan kognitif individu serta peringkat gelombang otak yang sesuai untuk pembelajaran berlaku dengan baik.1 Bagaimana Pembelajaran Berlaku? Bagaimana Otak Belajar? Inilah persoalan yang ingin ditumpukan dalam syarahan ini. Terdapat empat bahagian penyelidikan yang telah menyumbang maklumat penting 14 . otak terlalu sibuk menumpukan perhatian dan tiada ruang untuk imbasan intuisi.Kajian gelombang otak menunjukkan gelombang alfa merupakan keadaan yang paling sesuai untuk menggalakkan proses pembelajaran berlaku. 2003). Hasil kajian inilah yang memberi inspirasi dan idea untuk penulis berbincang dan mengkonsepsikan pembelajaran berasaskan minda. Kesimpulannya. Penyelidikan tentang pemikiran separa sedar yang berlaku di kalangan pelajar sekolah semasa penulisan esei Bahasa Melayu menunjukkan bahawa mereka sangat kerap menggunakan otak separa sedar untuk memikirkan cerita yang hendak ditulis (Suppiah.

iaitu (a) proses elektrokimia yang terlibat dalam penghantaran mesej. 4. dan (d) pengaruh emosi dalam pembelajaran dan ingatan. Sel neuron.pcc.2.2 Struktur Otak Manusia 4. (c) cara ingatan digunakan.000 hubungan atau jalinan dengan neuron-neuron lain [Department of Psychology. 1999]. California State University (DP CSU).html. dendrit dan sinaps Sumber: http://spot.untuk kita fahami bagaimana pembelajaran berlaku. 1999). dicapai pada 10 Februari 2005 15 . membolehkan maklumat yang diterima daripada deria-deria dipindahkan dari satu sel neuron ke satu sel neuron yang lain dan membentuk rangkaian atau jaringan sinaps (Rajah 9) yang "menyimpan" maklumat tersebut. Rajah 8. Pergerakan impuls atau mesej berlaku seumpama litar elektrik (Lynch.1 Sel neuron dan sinaps Ahli neurosains menganggarkan terdapat ±100 bilion sel neuron dalam otak manusia dan setiap satu boleh membina ±10.edu/rcoctlc/brain_theory. (b) cara ingatan disimpan.

2 Proses penghantaran mesej/maklumat dan pembentukan perhubungan (sinaps) Satu sel neuron boleh menerima beribu-ribu mesej pada sesuatu masa. 1999). Mesej-mesej ini dibawa melalui pergerakan bahan kimia larut yang dikenali sebagai neurotransmiter yang bergerak melalui ruang pada sinaps antara akson satu sel neuron dengan dendrit sel neuron lain (lihat Rajah 10).Rajah 9. Pembentukan sinaps dan neurotransmiter Sumber: http://www.htm.unis.org/UNIScienceNet/ BrainsNS_frameset. dicapai pada 10 Februari 2005 16 . Rajah 10. Pada satu-satu masa.uk/index2.html. Jaringan sinaps antara sel neuron Sumber: http://ghj-associates. dicapai pada 10 Februari 2005 4. terdapat ±100 jenis neurotransmiter yang bertindak balas (DP CSU.co.2.

perubahan pada struktur dalaman neuron terutama pada kawasan sinaps.s. tetapi juga pada tahap separa sedar dan kita hanya sedar apabila impaknya dirasai setelah ia mencapai suatu tahap tertentu (Kandel. dan penambahan sinaps di antara neuron. 1996). ii. iaitu: i. Kihlstrom. dua perubahan berlaku pada otak akibat pembelajaran. 1995. Penyelidikan neurologi ini sangat penting bagi menerangkan bagaimana otak belajar. Rajah 11. Kajian ini menyumbang kepada pengetahuan tentang cara otak memproses maklumat dan 17 . Gambaran struktur memori selepas pembelajaran Sumber: Haberlandt (1999). Ahli neurologis menyarankan bahawa terdapat banyak maklumat yang diproses oleh otak. Rajah 11 menunjukkan gambaran struktur memori selepas proses pembelajaran. bukan sahaja pada tahap sedar.Apabila hubungan terbentuk di antara sel neuron. satu ruang kecil pada minda akan menjadi tapak kepada maklumat yang dipelajari dan maklumat ini akhirnya menjadi memori. Sifat ini dinamakan plasticity. m. Menurut Drubach (2000). 53 Struktur memori manusia sentiasa berubah-ubah kerana ia perlu disesuaikan dengan pembelajaran baru.

Lebih bermakna dan beremosi maklumat itu.peranan emosi. tetapi disimpan secara tersebar pada bahagian yang khusus dan 18 . Pembelajaran begini jarang sampai pada tahap sedar dan tahap pengetahuan eksplisit. bukti kajian neuropsikologi menunjukkan bahawa ingatan tidak disimpan kekal pada sesuatu bahagian otak untuk dikeluarkan. guru. Menurut Crebbin (2000: 7). pelajar boleh dipengaruhi (secara tidak sedar) oleh kiu-kiu dari persekitarannya yang menghasilkan perasaan atau emosi sensitif yang menyebabkan beliau membina interpretasi tertentu tentang pembelajaran tersebut. Dengan perkataan lain. Bertentangan dengan teori-teori awal yang menyebut bahawa ingatan "dikeluar dan disimpan". 4. semasa pembelajaran. dan tingkah laku guru yang memberangsangkan akan menghasilkan pemahaman dalam minda pelajar (secara tidak sedar) dan pengalaman pembelajaran yang menggalakkan terhadap sekolah. Hanya maklumat yang mempunyai impak yang bermakna dan mempunyai hubungan emosi sahaja akan disimpan dalam ingatan jangka panjang (memori). gembira dan kerjasama dalam kelas. Pembelajaran dan interpretasi maklumat dikatakan boleh berlaku semasa persepsi separa sedar dan tanpa pengetahuan sedar (Koch.2. Misalnya. perasaan. supports alternative explanations about how students learn the 'hidden curriculum'. Haberlandt. 1995. lebih cepat ingatan itu dapat dikesan dan diaktifkan (Kupfermann & Kandel.3 Ingatan: Bagaimana ia disimpan dan dikeluarkan? Hipokampus di otak bawah (sistem limbik) merupakan tempat penyimpanan maklumat sebelum diproses semula dan dipindahkan ke bahagian otak yang lain untuk disimpan sebagai ingatan jangka panjang. The evidence of substantial 'learning' occuring at preconscious or subconscious levels. 1998). as well as different understandings of effective learning. 1995). pengkonsepan dan pemikiran. dan tahap sedar atau separa sedar dalam pembelajaran. suasana ceria. rakan-rakan dan subjek yang dipelajari.

Apabila mengingat semula. Kanak-kanak belajar dengan cara menghafal. ini tidak bermakna bahawa setiap kali mengeluarkan atau mengingat semula maklumat memerlukan proses yang sama seperti pengalaman pertama. carta urutan. perkataan. sekali gus mengekalkan sinaps yang terbentuk. perbuatan dan mimik muka serta tingkah laku orang dewasa. peta konsep. Murid-murid sekolah rendah perlu menghafal 19 . matriks membuat keputusan. Namun. Untuk membantu ingatan. carta pai dan sebagainya (lihat Rajah 12).4 Otak dan hafalan Hafalan penting untuk memindahkan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. Hafalan ialah proses mengulang-ulang pembelajaran yang melibatkan: • • • berfikir tentang maklumat tersebut.2. dan menyebut kuat supaya melibatkan deria pendengaran dan vokal. iaitu laluan pembelajaran yang ditentukan oleh struktur protein pada sinaps-sinaps (Flanagan. Kemampuan ingatan yang dikesan oleh otak bergantung pada darjah huraian dan kompleksiti makna yang diberikan semasa perhubungan itu dibentuk (Haberlandt. Malah. Proses ini meningkatkan kekuatan sinaps yang berlaku sepanjang masa (Diamond. misalnya Buzan (1984) mencadangkan kaedah peta minda. Parry dan Gregory (1998) mencadangkan penggunaan graphic organizers seperti roda matahari. 1996). 4. maklumat itu akan diaktifkan melalui proses pengaktifan semula dan salinan semula yang kompleks. menulis. maklumat yang selalu "diingat" berulang-ulang boleh mengukuhkan hubungan atau jaringan sinaps. 1998). Dengan cara ini. rajah Venn. rajah pohon. 2003). cerita.dihubungi melalui jaringan dan rangkaian. rajah tulang ikan. menghafal boleh mengukuhkan hubungan di antara dendrit pada neuron. Mereka menghafal lagu-lagu. pelbagai strategi dicadangkan.

2000. Aminah et al. Demikianlah kuasa minda kita yang amat besar. 2004. 20 . 2005a. Pelbagai jenis kaedah membantu ingatan sifir. Rukun Negara. Abdul Aziz. tarikh-tarikh penting dalam sejarah dan sebagainya. Norazlinda. 2001. Aminah et al. Pelajar-pelajar di Malaysia bijak menghafal. 2003.Peta minda Roda matahari Tulang ikan Carta keputusan Carta alir Bulatan Rajah pohon Rajah Venn Rajah 12.. nama-nama negeri/negara. Ada yang boleh bercakap dalam lebih daripada tiga hingga empat bahasa/dialek. Dalam kajian yang dilakukan (Ahmad Faizal. Ada yang boleh menghafal 40 buah karangan untuk peperiksaan dan ramai yang boleh menghafaz 30 juzuk al-Quran. 2003.. Sabaria.

Walaupun tingkah laku itu paling kecil. emotions. badan dan perasaan. Dalam penghantaran signal/maklumat ini. sayu. Dalam proses penghantaran mesej daripada deria. Tidak ada tingkah laku yang tidak dipengaruhi oleh emosi. didapati kaedah pengajaran aktif yang melibatkan deria adalah lebih berkesan dalam membantu pelajar mengingat fakta dan isi pelajaran. seseorang yang mempunyai pengalaman pahit (seperti bencana. 2005). emosi memainkan peranan yang sangat penting. Brain-based learning advocates that we address these multiple variables more often and more comprehensively. bimbang dan trauma apabila mengingat semula peristiwa tersebut tetapi tidak tahu mengapa. integrasi emosi akan berlaku.1 Pengaruh Emosi dalam Pembelajaran dan Ingatan Teori pembelajaran behaviuris dan kognitif ditolak kerana tidak menghubungkan otak. 5 OTAK DAN EMOSI 5.Shamshun Nisa. and physical well being. All learning involves our body. Menurut Jensen (2000: 200). seratonin dan dopamin) berfungsi sebagai pengikat yang melekatkan emosi kepada maklumat yang disimpan. kemalangan atau kematian). sehingga pelajar itu sendiri tidak menyedari bahawa mesej tersebut telah tertanam dengan sesuatu emosi tertentu dan tidak boleh diakses dengan cara eksplisit lagi. Kebiasaannya proses ini berlaku pada tahap tanpa sedar atau separa sedar. namun bagi 21 . Pada pandangan kita. perhitungan dan perasaan. neurotransmiter (seperti epinefrina. ia masih memerlukan beberapa maklumat sensori-emosi untuk disepadukan – bermakna semua mesej mesti digabungkan dengan emosi sebelum dibina hubungan atau rangkaian untuk "disimpan". Misalnya. attitudes. tidak mengetahui bahawa dia berasa sedih. Dalam pembelajaran. tindakan itu seperti tidak logik atau tidak rasional. Emosi membantu kita memfokus kepada alasan dan logik.

1976). Implikasi dan tindakan guru menyebabkan murid mengalami tekanan emosi yang sangat tinggi dan ini boleh menghalang atau membantutkan 22 . Kajian oleh Aminah et al. Saya tak minat dan tak ada orang nak bantu saya kalau saya tak tahu nak buat kerja rumah. 1995). (2005b) dan Mohd Yusof (2000) tentang kegagalan dalam pendidikan mendapati ramai guru yang tidak memberikan perhatian terhadap perasaan pelajar. Ikuti contoh dalam temu bual ini: Pelajar A: Ramai guru yang benci kelas kami… Cikgu macam tak kisah dekat kami… Memang mereka benci sangat dengan kelas kami. Bahagian dalam otak yang mengawal emosi. 2005b). kami semua dianggap tak akan boleh lulus. Kelas kami dianggap sampah oleh sesetengah guru. Kalau saya gagal pun saya boleh kerja dan dapat duit sendiri. tindakan seumpama itu mempunyai makna tertentu. 1996) dan perasaan "benci" ialah ganglia basal (Rozin. 68 peratus mengatakan guru kadangkala garang dan hanya 23 peratus mengatakan guru tidak garang. Pelajar B: Pelajar C: Pelajar D: Dalam kajian tentang punca kegagalan pelajar dalam pelajaran (Aminah et al. Nak buat macam mana … itu saja yang saya mampu capai. 9 peratus mengatakan guru mereka selalu garang. khususnya perasaan "takut" ialah amigdala (LeDoux. Saya tak tahu macam mana nak belajar. Saya tidak berminat belajar…Saya tidak yakin akan lulus SPM nanti.. Dari sekolah rendah dulu pun saya memang selalu gagal. Maklumlah kami kelas SKK dan tercorot…semua guru malas mengajar kami. Kami bodoh dan jahat. Emosi boleh diukur menggunakan emotional quotient (EQ) (Coleman.orang tersebut. didapati sebanyak 42 peratus murid-murid yang lemah (di 10 buah sekolah kebangsaan) mempunyai perspektif negatif terhadap guru mereka. sampai mati pun tak akan boleh lulus periksa… cikgu mengajar sikit-sikit saja.

cemburu. neurotransmiter seratonin dirembeskan untuk melekatkan sinaps yang dibina semasa pembelajaran. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap mesej/maklumat yang diterima bergantung pada pengalaman dan cara maklumat itu diterima. Perasaan adalah respons terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. Dalam keadaan ini. optimistik. Terdapat enam kategori emosi pada manusia.pembelajaran. 3. iaitu gembira. takut. kecewa. marah dan sedih. terkejut. benci. 23 . sinis. tetapi berlaku sepanjang masa. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap sesuatu maklumat bergantung pada skop sosial budaya dan interpretasi individu terhadap maklumat tersebut (misalnya istilah "merdeka" difahami dengan cara berlainan oleh individu yang berlainan. begitu juga konsep "sekolah" atau "matematik" mempunyai makna berlainan kepada individu/pelajar yang berlainan – misalnya matematik susah. Pembelajaran dijalinkan melalui sinaps yang diselaputi neurotransmiter emosi. berminat dan sebagainya. Pembelajaran tidak berlaku dalam satu proses sahaja. Guru seharusnya faham bahawa minat dan motivasi belajar hanya boleh dicetuskan dalam suasana pembelajaran yang selesa dan pergaulan yang sihat. 2. merentasi masa dan melalui proses pembinaan yang kompleks. sentiasa bergabung dengan pengalaman dan perasaan. matematik senang dan sebagainya). menjadikan maklumat itu mengandungi emosi. misalnya perasaan bimbang. Empat elemen utama emosi dalam pembelajaran yang diperoleh daripada kajian neurosains adalah seperti berikut: 1.

pengalaman lama. persepsi dan penilaian emosinya pada ketika itu. Ini termasuklah responsnya terhadap kiu dan konteks. Makna yang diberikan oleh individu kepada sesuatu maklumat yang diterima dipengaruhi oleh elemenelemen tanpa sedar atau separa sedar. Misalnya. Each person's experiences and understandings about learning and knowledge. Pembelajaran tidak boleh dipisahkan daripada emosi. kepercayaan atau pemikiran yang telah terpahat dalam minda mereka daripada latar belakang budaya dan cara hidup mereka. (2000) dan Aminah et al. Akerlind dan Jenkins (1998). Menurut Crebbin (2000: 5). in that context.4. pandangan bahawa pengetahuan itu berada pada guru dan dipindahkan daripada guru kepada 24 . menyebabkan pelajar itu benci berada di kalangan golongan ini dan sekali gus benci mempelajari bahasa Inggeris. menyebabkan pelajar tidak mahu belajar bahasa Inggeris atau kerana benci melihat gaya sombong seseorang yang fasih bertutur bahasa Inggeris. Kenyataan ini disokong kuat oleh kajian tentang gaya pembelajaran. persekitaran atau latar ketika itu. Misalnya.2 Pandangan Tentang Diri Sendiri Pengalaman seseorang dan pemahamannya tentang pembelajaran dan pengetahuan serta pemahaman tentang dirinya sendiri sebagai pelajar mempunyai kesan terhadap cara mereka mendekati pembelajaran akademik. perkara penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah kepercayaan tentang sifat pengetahuan itu sendiri. tanggapan "prejudis" terhadap orang Inggeris. and of themselves as learners. efikasi akademik dan kepercayaan epistemologi tentang sesuatu pengetahuan. Biasanya pengetahuan tasit (tersirat) ini mempengaruhi makna yang diberikan oleh individu tersebut kepada pengetahuan yang sedang dipelajari. Menurut Marton et al. Aminah et al. (1993). 5. (2001). has a very strong impact on how they approach their academic learning.

5. tetapi wujud sejak lahir dan tersirat dalam genetik kita. bukan dipelajari. Pembelajaran berasaskan naluri melibatkan kombinasi otak-hati dan bersifat emosional. Mereka tidak pernah terlintas untuk mencabar ilmu itu atau mencari sumber-sumber lain untuk menyangkal atau menyokong ilmu tersebut. iaitu pelajar meletakkan dirinya sebagai penerima maklumat.3 Naluri Naluri bermakna rasa hati atau gerak hati. kerana emosi mengukuhkan memori yang disimpan. Biasanya pengajaran oleh kumpulan sesat sangat mudah mempengaruhi jiwa orang yang kecewa. menggemblengkan semua jenis kecerdasan dan menggunakan keseluruhan otak supaya mudah diterima oleh semua jenis pelajar. 2000). Mereka gemar meminta nota daripada pensyarah dan masuk ke bilik kuliah untuk menyalin nota. Biasanya wujud kecenderungan bagi individu mempunyai tabiat atau kelakuan yang tidak sama dengan orang lain. Pembelajaran jenis ini sangat kukuh dan kekal lama. maka dia akan belajar dengan cara aktif untuk meningkatkan pengetahuannya (Aminah et al. mensinkronikan aktiviti otak kiri dan kanan. Naluri merupakan tingkah laku semula jadi. Kajian penulis menunjukkan jika pelajar mempunyai pandangan bahawa belajar adalah untuk lebih mengetahui atau memahami tentang sesuatu perkara. dan berlaku dalam suasana tenang supaya sinaps mudah terbentuk. jiwa orang yang dikuasai perasaan dan sebagainya. 25 . Malah pelajar-pelajar di universiti juga mempunyai pandangan seumpama itu.pelajar adalah konsisten dengan gaya pembelajaran pasif. Pembelajaran ini melibatkan: • • • • pengaktifan otak emosi (sistem limbik)..

2. guru atau pensyarah disarankan menggunakan prinsip pembelajaran berasaskan minda dalam pengajaran mereka. Caine dan Caine (1994) menyenaraikan 12 prinsip utama. Sumbangan penyelidikan ini telah mendorong penulis menerokai elemen-elemen baru dalam menangani masalah pelajar. melihat kembali kelemahan dan kelebihan diri sendiri. (2000). Hasil kajian ini sangat menggalakkan kerana lebih daripada 50 peratus pelajar yang dikategorikan "bermasalah disiplin" (seperti samseng. atau dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang membina ilmu itu mengikut interpretasinya terhadap pengalaman sedia. Oleh itu. sama ada ilmu yang diterjemah itu rasional dan logikal. kaki ponteng. Learning is a 'personal'. 26 . oleh itu gunakan pelbagai rangsangan dalam pengajaran. Kajian tersebut menggunakan program intervensi yang cukup halus mesejnya bagi menarik pelajar supaya sedar bahawa mereka mempunyai perasaan kasih sayang. pembuli. menyesali perbuatan dan kesilapan lepas. emotionally embedded process. konsep humanistik telah digunakan untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor.Pembelajaran berasaskan minda menerangkan pentingnya individu sebagai pelajar dan individu sebagai penterjemah makna dan pembuat keputusan dalam proses pembelajaran. mempunyai keberuntungan diri. iaitu: 1. suka mencuri dan sebagainya) dapat dipulihkan. Pembelajaran perlu melibatkan keseluruhan proses fisiologi. Oleh itu. Otak boleh menjalankan beberapa aktiviti serentak. menurut Crebbin (2000: 5). Misalnya dalam kajian oleh Aminah et al. pengalaman sebelum dan pengaruh-pengaruh lain. in which tacit (conscious or subconscious) knowledge have the potential to impact on the multiple ways in which the students interpret information without any conscious awareness. dan kemudian merancang untuk masa depan yang positif dan optimistik.

tidak menggalakkan perkembangan dan pembinaan konsep-konsep secara bermakna. Emosi juga patut diberi perhatian. malah mengabaikan atau menghukum minda yang mahu berfikir secara kreatif. 12. 11. Pemahaman berlaku apabila pola/corak dapat dibentuk. Kebanyakan guru atau pensyarah masih percaya bahawa pelajar hanya belajar apa yang diajarkan sahaja. Pemahaman terbentuk jika fakta tersimpan dalam ingatan spatial. 5. Pembelajaran melibatkan proses-proses sedar dan tanpa sedar. Pembelajaran boleh diperkukuh melalui cabaran dan dihalang melalui ugutan. 27 . tetapi apa yang diajar kerap kali pula dikatakan oleh pelajar tidak dapat menimbulkan keterujaan mereka untuk belajar. Sebaliknya. Mencari pengertian atau pemahaman adalah keinginan semula jadi manusia. 4. 8. Otak boleh memproses keseluruhan dan sebahagian maklumat secara serentak. penyertaan dan penglibatan dalam persekitaran sebenar akan membolehkan pelajar mencuba perkara baru dengan selesa dan penuh minat. Manakala pembelajaran secara tradisional kerap kali menghalang pemerolehan pemahaman yang baik dan mendalam. 7. Terdapat dua jenis ingatan.3. 10. Setiap otak adalah unik dan setiap individu adalah berlainan. 6. iaitu hafalan dan spatial. 9. Pendidik mestilah sentiasa sedar bahawa memberi syarahan bukan cara yang terbaik untuk pembelajaran maksimum. Emosi penting dalam membentuk pola/corak. Pembelajaran melibatkan penumpuan perhatian kepada persekitaran periferal.

2000). tidak menggalakkan pembelajaran. Tambahan pula. multimedia dan hipermedia adalah sangat berkesan untuk menarik perhatian kepada proses pembelajaran. maka faktor persekitaran ini tentulah amat penting. 2. Mata kita boleh menerima atau mendaftar 36. Persekitaran visual – Sebanyak 80 hingga 90 peratus maklumat yang diserap oleh otak adalah dalam bentuk visual (Jensen. pergerakan. justeru menghasilkan pembelajaran dan ingatan. Warna.5. Bayangkan. jika persembahan itu mengandungi gambar. Warna yang suram dan tidak menarik perhatian umpamanya. Kajian Shamshun Nisa (2005) menggunakan hipermedia sebagai bahan rangsangan pembelajaran mendapati proses pembelajaran berlaku lebih pantas dan pelajar lebih gemar kepada pembelajaran berbentuk visual seperti multimedia atau hipermedia berbanding teks dan verbal. khususnya di sekolah.4 Persekitaran untuk Pembelajaran Optimum Faktor kritikal dalam proses pembelajaran ialah persekitaran yang kaya. Persekitaran yang paling baik ialah persekitaran sebenar (dalam konteks/latar sebenar).000 mesej visual sejam. Terdapat empat jenis persekitaran yang dapat membantu pembelajaran optimum. Pembelajaran kontekstual adalah cara paling efektif untuk membina pemahaman. maka ia akan lebih merangsang maklumat agar diserap ke dalam otak. Persembahan visual semasa pengajaran sudah pasti menarik perhatian pelajar. iaitu: 1. dengan maklumat yang begitu banyak. bentuk dan kegelapan menjadi asas yang mempengaruhi perhatian pelajar. objek. yang biasanya tidak dipentingkan dalam sistem pendidikan kita. Multimedia dan hipermedia – sebagai bahan periferal. 28 . cahaya. grafik dan filem/video yang bergerak.

29 . Dari segi prinsip pembelajaran berasaskan minda. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi pelajar terbentuk disebabkan oleh latar belakang keluarga dan sosial pelajar. hari yang panas. Kesan persekitaran periferal – merancang persekitaran periferal yang sesuai adalah penting bagi mendapatkan perhatian dan tumpuan pelajar terhadap sesuatu pelajaran. dan ini membantu maklumat diserap oleh otak. dan faktor biologi. Umpamanya. keselamatan emosi. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi kendiri pelajar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembelajarannya. selesa dan ceria. didiklah anakanak dengan cara yang positif dan kasih sayang supaya mereka membesar dengan perasaan selamat dan sikap yang menyenangkan. Muzik atau bising – kajian telah menunjukkan bahawa muzik boleh merangsangkan pembelajaran kerana muzik boleh melahirkan rasa suka. suasana ini tidak menggalakkan pembelajaran maksimum. jurang status ekonomi. Oleh itu. 4. kepercayaan agama dan etika. Kebanyakan sekolah di Pulau Pinang terutamanya.3. Darjah kebisingan yang boleh diterima oleh kita bergantung pada toleransi kita sendiri. Cuaca juga memainkan peranan yang penting. sukar untuk menarik perhatian pelajar. 6 OTAK DAN SIKAP Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ialah sosiobudaya. termasuk pembelajaran. Pelajar yang mempunyai sikap yang positif melihat pembelajaran dengan cara yang lebih terbuka berbanding pelajar yang berpandangan negatif. Cara kita mendidik anak-anak sangat penting dalam menentukan personaliti dan sikapnya terhadap semua aktiviti hidupnya. demikian juga hari yang sejuk. Manakala bunyi bising akan merencatkan pembelajaran. terletak di tepi jalan raya dan dalam bandar.

tiga tahun pertama pembesaran kanak-kanak amat kritikal. dicapai pada 7 Februari 2005 30 . Shore (1997) [dalam Parenting Information Organization.mi-aimh . Pertambahan bilangan sel otak berlaku sehingga kanak-kanak berumur tiga tahun. USA (2002)] menegaskan bahawa: Scientists have long believed that reading with children creates a context in which learning can occur. however. they have evidence that reading is one of the experiences that actually influences the way young brains develop.e. Rajah 13. Pembentukan perhubungan (sinaps) di antara neuron berlaku secara berganda dari umur satu hingga tiga tahun. the way the brain's circuit is wired.edu/publications. Pembentukan sinaps dalam otak kanak-kanak Sumber: Diubah suai daripada http://www. Oleh itu. Today.msu. kanak-kanak boleh belajar dengan cepat dan mudah menghafal maklumat walaupun tidak difahami. dan tiga hingga enam tahun. Pada ketika itu. i.7 PERKEMBANGAN OTAK KANAK-KANAK Setiap bayi dilahirkan dengan bilangan sel otak yang hampir lengkap.

kanak-kanak ini boleh membaca.. dan 18 peratus mengaku sukar melihat tulisan di papan hitam. their access to medical care. 2005a).Maklumat ini jelas dilihat dalam satu program imersi yang dijalankan di Terengganu. USA (2002): Poverty can certainly affect the kind of environment in which young children grow. didapati: 60 peratus murid mengalami berat badan yang rendah. Selepas enam bulan. 8 MASALAH PEMBELAJARAN Antara masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajarpelajar yang pernah penulis kaji ialah berkaitan dengan latar belakang sosioekonomi dan defisit pendidikan. bukan murid yang berkeupayaan khas. and the safety and predictability of the physical environment. Inilah bukti kukuh bahawa kanak-kanak perlu diberi pendedahan awal untuk membantu mereka membina perhubungan sinaps yang banyak. bercakap dan membuat matematik dalam bahasa Inggeris (Aminah et al. 28–59 peratus mengaku mereka cepat lupa apa yang dipelajari. yang mana kanak-kanak lima hingga enam tahun didedahkan sepenuhnya dengan perisian berbahasa Inggeris. 28–57 peratus mengaku mereka sukar menghafal sifir. Kesemua murid ini adalah normal. Menurut Parenting Information Organization. Dalam kajian punca-punca kegagalan murid di 10 buah sekolah kebangsaan di Pulau Pinang. kanak-kanak telah boleh membaca dan mengira serta menguasai bahasa. walaupun kanak-kanak ini tidak mempunyai latar belakang bahasa Inggeris. Pada umur lima hingga enam tahun. 33–41 peratus mengaku sukar membuat ayat. and the early experiences they have. Semua faktor tersebut mempunyai kaitan dengan masalah pemakanan dan kesihatan yang disebabkan oleh latar belakang keluarga yang miskin. 13 peratus selalu berasa mengantuk atau pening semasa belajar. 31 . dan mereka mampu untuk mengikuti pendidikan peringkat Tahun Satu. It has an impact on the kind of nutrition expectant mothers and their children receive.

(2005b) mendapati 75 peratus murid tidak membaca atau jarang membaca di rumah. Oleh itu. Tambahan pula. Misalnya wanita dapat membina penguasaan bahasa lebih cepat berbanding lelaki. (1999) Kajian neurosains menunjukkan otak wanita adalah 20 peratus lebih besar daripada otak lelaki pada bahagian korpus kolasum (bahagian yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan) (lihat Rajah 14). Kesemua murid ini gagal dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) disebabkan mengalami defisit pendidikan yang besar. 22–47 peratus menghadapi gangguan semasa belajar di rumah. wanita didapati lebih baik dari segi mendengar. 80 peratus tidak pernah meminjam buku dari perpustakaan. Imbasan PET menunjukkan struktur (a) otak lelaki.1 Perbandingan Otak Lelaki dan Otak Wanita (a) (b) Rajah 14. T. dan 27–47 peratus tidak mempunyai sesiapa yang boleh membantu mereka belajar di rumah. wanita mempunyai interaksi penggunaan otak kiri dan kanan yang lebih baik berbanding lelaki. 9 OTAK DAN GENDER 9. 38 peratus tidak mempunyai tempat belajar khas di rumah. Oleh itu. 32 .Kajian Aminah et al. dan (b) otak wanita Sumber: Haederle. wanita mempunyai rangsangan sensori yang lebih sensitif berbanding lelaki.

Kurikulum pula sangat padat dengan fakta yang abstrak dan sukar untuk dikuasai oleh pelajar. Sesungguhnya. bahasa dan sastera. Kaedah ini terbukti berkesan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan di samping memastikan perkembangan potensi yang menyeluruh di kalangan pelajar. merasa melalui hujung jari dan kulit. kreativiti dan seni). Penilaian pencapaian sekolah mahupun universiti adalah tertumpu kepada kebolehan dalam aspek analitikal dan logik matematik tanpa memberi pengiktirafan kepada aspekaspek lain seperti bakat seni. 10 IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN 10. Grey matter membantu otak berfungsi lebih cekap.1 Implikasi kepada Sistem Pendidikan Hasil penyelidikan yang telah dibincangkan di atas memberikan pemahaman yang jelas kepada kita tentang proses pembelajaran berasaskan minda. mereka biasanya lebih cepat bertindak balas berbanding wanita. sukan. kaedah ini memberi implikasi yang besar kepada sistem pendidikan negara kita.menghidu. Perbezaan ini secara tidak langsung menjadi sifat semula jadi bagi lelaki dan wanita. White matter berfungsi mempercepatkan impuls dan aliran elektrik. Keadaan ini amat tidak seimbang. Oleh kerana lelaki mempunyai white matter yang lebih banyak. manakala otak lelaki mempunyai lebih banyak white matter. Otak wanita mempunyai lebih banyak grey matter. Oleh kerana struktur kepala wanita lebih kecil. Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini terlalu mementingkan perkembangan otak kiri (akademik) dan mengabaikan perkembangan otak kanan (estetika. Ditambah pula dengan kaedah mengajar yang berbentuk didaktik (berpusatkan guru). maka pembelajaran menjadi sangat sukar dan tidak menyeronokkan. maka grey matter membantu otak wanita berfungsi lebih cekap. 33 .

Menggunakan kaedah integrasi dan tematik supaya dapat mengembangkan pemahaman tentang pendidikan untuk pembangunan lestari. kerana kanak-kanak sudah bersedia untuk belajar pada umur ini.2 Implikasi kepada Kurikulum Dicadangkan agar kurikulum: • • Mengandungi isi pelajaran yang relevan dengan kehidupan seharian serta realiti sebenar dunia hari ini. bukan untuk mendapat ilmu dan kemahiran yang diperlukan sebelum memasuki universiti atau pasaran kerja. 34 . bukan berbentuk bidang disiplin harus diwujudkan. Dicadangkan agar penggunaan Internet tanpa wayar atau jaringan Internet ditambah supaya pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja serta mendapat pembelajaran yang menyeronokkan dan merangsangkan daripada persekitaran periferal yang banyak. Elemen-elemen pembelajaran bermakna yang menggalakkan mereka berfikir dan menggunakan maklumat yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian juga harus diselitkan dalam kurikulum ini.Oleh itu. Cukup hanya satu peperiksaan akhir. 10. yang berbentuk tematik. iaitu pada akhir pendidikan sekolah menengah [Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)]. kepelbagaian budaya dan bangsa. Peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah [(UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR)] sepatutnya dihapuskan. sistem pendidikan di Malaysia perlu dirombak supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada pelajar. Elakkan daripada menggunakan pembelajaran berbentuk hafalan. Model kurikulum baru untuk Malaysia. Persekolahan formal harus dimulakan dari umur enam tahun (bukan tujuh tahun). Ini kerana keadaan sedia ada terlalu menumpukan kepada peperiksaan dan pelajar hanya belajar untuk lulus peperiksaan. kewarganegaraan. dan sejarah warisan bangsa. pendidikan nilai dan rohani.

Mewujudkan kursus-kursus baru di sekolah menengah seperti Matematik Gunaan. Bahasa dan Budaya. Sejarah dan Kewarganegaraan. Lakonan dan Teater. 35 • • • . dan kursuskursus pilihan (elektif) seperti Muzik Estetika. Guru perlu berbincang dengan pelajar tentang objektif dan standard yang perlu dicapai oleh mereka dalam pembelajaran. kemahiran refleksi dan lain-lain. portfolio. Kesihatan Jasmani dan Minda. Matematik dalam Kehidupan. Pelajar perlu diberi tanggungjawab untuk memahami keupayaan diri mereka. Gunakan kaedah penilaian berasaskan hasil seperti rekod pencapaian. Agama dan Akhlak. Kemasyarakatan dan Kebudayaan. guru menyediakan rubrik atau matriks pencapaian yang dikehendaki berasaskan sesuatu standard dan pelajar mencuba mencapainya. dan sebagainya. khususnya di peringkat sekolah rendah. Gunakan alat ukuran yang pelbagai bagi mendapatkan penilaian yang tepat. Dunia dan Kemanusiaan. Wujudkan cara menaksir perkembangan potensi individu yang lebih menyeluruh dalam pelbagai aspek pendidikan. Seni Persembahan.3 Implikasi kepada Penilaian • Sistem penilaian diubah supaya ujian dan peperiksaan dapat dikurangkan. • 10. dan sebagainya. Kemanusiaan dan Budaya.• Mewujudkan mata pelajaran baru di sekolah rendah seperti Sains dan Alam Sekitar. Ekonomi dan Kenegaraan. Agama dan Nilai Peribadi. Misalnya. laporan kendiri. Seni dan Kraf. Reka Cipta Grafik. Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari. Perlu diingat bahawa otak kita menyimpan maklumat dengan cara yang berbeza. Bahasa dan Sastera. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

dan penyelesaian masalah yang boleh memberikan pengalaman baru kepada pelajar. projek kumpulan. guru perlu menggunakan teknik pembelajaran whole brain yang menghubungkan kedua-dua bahagian otak kiri dan kanan. membaca. memberi ucapan atau ungkapan positif dan lain-lain. Semasa mengajar guru hendaklah: • Mengaitkan maklumat baru dengan maklumat sedia ada kepada pelajar supaya jaringan sinaps yang lebih banyak dapat dibentuk dalam minda pelajar. memberi peluang kepada pelajar menyatakan perasaan dan merasai pengalaman tersebut. Mewujudkan cara baru untuk permulaan kelas. kaedah mainperanan (role play). persembahan/visual. Menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual.4 Implikasi kepada Guru Dari segi teknik pengajaran. Menggunakan kaedah pembelajaran aktif. Contohnya. Cara paling mudah ialah menggalakkan pelajar menunjukkan perasaan mereka. Misalnya. bercerita dan sebagainya. drama. Misalnya kaedah pembelajaran berasaskan masalah. berpusatkan pelajar. misalnya berjabat tangan. eksperiensial. 36 • • • • . tinjauan dalam masyarakat dan sebagainya. Cara ini akan dapat mengukuhkan hubungan sinaps dan menjadikan ingatan lebih berkesan. melibatkan tangan dan minda.10. kerja lapangan. Ini kerana otak suka belajar dalam keadaan sebenar dan mencabar. tentang kemalangan jalan raya – apakah pandangan mereka tentang impak kemalangan tersebut terhadap keluarga orang yang meninggal dunia itu? Soalan sebegini akan mendorong minat. penyelesaian masalah. Mengintegrasikan emosi dalam pembelajaran. Menggunakan strategi yang dapat menggalakkan rasa ceria untuk belajar. misalnya: 1.

mencabar idea dan berkongsi idea. lebih banyak maklumat boleh diproses. 2. 4. bertukar idea. 7. Menamatkan pembelajaran dengan sorakan. berhujah dan bekerjasama. Penaakulan induktif dan deduktif Penaakulan abstrak dan konkrit Kecenderungan kepada bahasa Logik dan bukti Cepat bosan Kecenderungan ruang Kecenderungan pergerakan Sensitif dan dinamik kumpulan 37 . 6. 3. Mewujudkan suasana kelas yang tenang. Guru perlu menggunakan pelbagai aktiviti yang boleh disesuaikan dengan semua gaya belajar. bersih dan bebas daripada tekanan (kerana otak berfungsi sepenuhnya dalam keadaan bebas). Elakkan melabel pelajar. 3. nyanyian dan cara-cara lain yang menyeronokkan. Memberikan pelbagai aktiviti yang boleh membantu menaksir pembelajaran. Menurut Gurin et al. 5. Lebih kaya persekitaran pembelajaran itu. 6. terdapat 10 perbezaan dalam gaya belajar. Memberikan nama-nama positif kepada kumpulan atau pasukan yang dibentuk untuk aktiviti kelas. (2002). iaitu: 1. 4. selesa. Otak kita mudah mengingat jika maklumat diakses melalui laluan yang ia sudah biasa. 8. Pembelajaran berasaskan minda menekankan bahawa setiap individu mempunyai gaya belajar tersendiri. 5. Kotulak (1996) menyatakan pembelajaran dalam persekitaran yang kaya dapat meningkatkan perhubungan sinaps sehingga 25 peratus. Menggunakan kaedah pembelajaran koperatif supaya pelajar dapat berbincang.2.

iaitu: 1. Terdapat ±100 bilion neuron dalam otak manusia dan setiap neuron boleh membina lebih daripada 10. Sosial dan suka bekerja dalam pasukan Semua perbezaan ini perlu ditangani dengan bijaksana oleh guru supaya tidak menjejaskan proses pembelajaran yang maksimum. Gunakan pembelajaran koperatif dan kerja berpasukan. Enam prinsip pembelajaran berasaskan minda yang dicadangkan oleh Caine dan Caine (1997) boleh digunakan. Cenderung kepada simbol 10. Dengan menggunakan alat pengimbas PET atau fMRI. Otak lebih terangsang dalam persekitaran sosial. ahli neurosains 38 .9. 3. Oleh itu. Pembelajaran berlaku secara bercorak. Oleh itu. rajah dan perancang grafik. 11 PENUTUP Syarahan ini telah mengemukakan teori pembelajaran berasaskan minda bagi menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku dalam minda seseorang. gunakan persekitaran pembelajaran yang ceria. Tekanan emosi boleh menghalang pembelajaran. menarik. carta alir. Gunakan grafik untuk memudahkan pemahaman. Otak boleh memproses maklumat secara terperinci dan menyeluruh. 6. Setiap individu adalah unik. 5. tiada paksaan dan dalam keadaan sebenar. benarkan mereka menerokai dan membina sendiri pengetahuan mereka. Teori ini menyarankan bahawa pembelajaran berlaku melalui pembentukan sinaps atau perhubungan di antara sel neuron dalam otak. model. Libatkan ibu bapa dalam proses pembelajaran. Gunakan kiu untuk meningkatkan persepsi periferal maklumat yang dipelajari. 4. misalnya carta. kondusif.000 sinaps. 2.

Bahagian otak ini mengeluarkan bahan elektrokimia larut yang dinamakan neurotransmiter bagi membina sinaps. logik dan matematik. Lebih banyak pengalaman pembelajaran diberikan. Proses pembelajaran berasaskan minda menggabungkan elemen perasaan dan emosi serta maklumat dan fakta yang dipelajari. Otak kanak-kanak juga didapati mempunyai keupayaan yang sama untuk membina sinaps yang banyak jika diberi rangsangan pembelajaran yang sesuai. lebih banyak sinaps dibentuk dalam minda kanak-kanak. misalnya bahagian korteks pada otak kiri terlibat dengan pemikiran analitik. Jaringan sinaps yang telah terbentuk dan sentiasa diaktif atau digunakan akhirnya akan menjadi kukuh dan kekal. Neurotransmiter ini berbeza mengikut keadaan emosi pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah melibatkan kedua-dua bahagian otak. maklumat yang disimpan dalam jaringan sinaps mengandungi mesej emosi yang wujud semasa sinaps dibentuk. dan disebut sebagai memori atau ingatan. Kajian neurosains juga dapat mengesan peranan emosi yang dikawal oleh otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. membolehkan mereka 39 . Teori ini juga membuktikan bahawa pembelajaran tidak lengkap jika hanya bertumpu kepada satu elemen sahaja. aspek emosi dan persekitaran yang kondusif amat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan kekal. Oleh yang demikian. iaitu otak kiri dan kanan supaya keupayaan potensi pelajar yang menyeluruh dapat dikembangkan. kreatif dan intuitif.telah dapat mengesan lokasi pada bahagian-bahagian otak manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pemikiran. Neurotransmiter merupakan penghubung di antara dendrit yang membentuk sinaps. misalnya elemen akademik. Untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum. Ia membuktikan bahawa dalam proses pembelajaran. manakala otak sebelah kanan pula terlibat dengan pemikiran holistik.

walaupun umur mereka masih muda. teori pembelajaran berasaskan minda ini telah menerangkan proses pembelajaran lebih jelas berbanding teori behaviurisme dan teori perkembangan kognitif Piaget. Kaedah mengajar dan menilai pencapaian pelajar dalam pembelajaran harus dikaji semula dan mungkin perlu ditukar supaya lebih sesuai dengan perkembangan menyeluruh seseorang pelajar.lebih bersedia untuk belajar. intuisi dan interpersonal di samping aspek logik. Demikianlah. Implikasi daripada teori ini terhadap sistem pendidikan kita adalah besar. Aspek kreativiti. kerana akallah setiap individu itu unik dan berbeza. konstektual. Terpulanglah kepada setiap individu untuk menggunakan "akal" yang dikurniakan Tuhan kepada kita. Otak manusia mempunyai kapasiti yang amat besar. sebenar dan aktiviti hands-on amat perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum dan berkesan. gembira. Demikian juga persekitaran pembelajaran yang ceria. objektif dan fakta merupakan elemen penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seimbang. maka ia harus dimanfaatkan dengan ilmu yang baik dan sebanyak yang boleh. 40 . Kurikulum yang relevan dan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta guru yang berempati dan penyayang merupakan resipi baru untuk membina sistem pendidikan yang mesra pelajar. tidak hanya tertumpu kepada aspek akademik semata-mata seperti yang ada sekarang.

Hameroff. Gale (Ed. Dalam L. R.RUJUKAN Buku dan Makalah Akerlind G. A. R. B. R. N. 443– 461. NJ: Prentice-Hall. (1984). Kasniak. & Caine. (1998). 303–318. & Jenkins. & Caine. New York: MIT Press. New York: Linden Press. Ausubel. 67(240). Caine. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.). B. R. M. (1996). & A. CA: Addison-Wesley. (1994). New York: Holt. (1978). D. Upper Saddle River. Buzan. M. Constructivist approaches to science teaching.). The brain explained. (1997). Journal of Research in Science Teaching. N. (1986). G. Educational psychology: A cognitive view (Ed. Journal of College Science Teaching. Students′ thinking and learning of science: A constructivist view. Educational Leadership. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. (2000). Deconstructing dreams: The spandrels of sleep. K. New York: Dell Publishing. (1995). Drubach. (1986). De Porter. School Science Review. Social foundations of thought and action: A socialcognitive theory. 277–289. R. (1992). 17(3). Appleton. Higher Education Research & Development. Flanagan. N. Scott (Ed. Education on the edge of possibility. NJ: Prentice-Hall. 23(5). O. P. T. (1990). Caine. & J. & Caine. Englewood Cliffs. S. Quantum learning: Unleashing the genius in you. Steffe. G. Rinehart & Winston. Making connections: Teaching and the human brain. 48(2). Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. & Bell. Constructivism in education. (1997). Felder. D. G. Understanding a brain-based approach to learning and teaching. (1993). 41 . Bandura. Analysis and description of students′ learning during science classes using a constructivist-based model. 34(3). Driver. & Hernacki. Menlo Park. Reaching the second tier: Learning and teaching styles in college science education. R. R. Caine. A. ke-2). Driver. Dalam S. Academic views of the relative roles and responsibilities of teachers and learners in a first-year university course. 66–70. 286–290. Make the most of your mind. E.

Connecticut: Appleton & Lange. Brown and Company. Dalam S. Connecticut: Appleton & Lange. E.). (1988). J. E. (1998). LeDoux. USA: The Brain Store. 277– 287. (2000). Schwartz. D. Kihlstrom. Jessel (Ed. circuits and the beginnings of memory. K. Kandel. New York: Longmans Green. & Brophy. Kingsport: Quebecor Printing Book Group. 72(3). New York: Simon & Schuster. San Diego.). J. Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. 330–366. Human memory: Exploration and application (Ed. USA: Brain Books. The cognitive psychology of school learning.). (1996). (1990). 42 . Scott (Ed. Boston: Little. 19(3). Connecticut: Appleton & Lange. semakan semula). F. E. K. The creative brain (Ed. E. A. (1995). Herrmann. Brain-based learning: The new science of teaching and training (Ed. T. (2002). J. (1993). ke-2). Kandel. Unconscious processes in social interaction. Kandel. Essentials of neural science and behaviour. Goleman. E. Towards the neuronal substrate of visual consciousness.. International Journal of Educational Research. Herrmann. Haberlandt. (1995). E. MA: MIT Press. (1985). Needham Heights. ke-2). San Diego. Marton. Synapses. Cambridge. C. G. New York: Bantam Books.. Boston: Allyn & Bacon. (1995). E.Gagne. (1986). & Beaty. Human memory: Exploration and application. Educational psychology: A realistic approach. Hurtado. S. The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. Learning and memory. D. (1996). N. Gurin. Nerve cell behaviour. The creative brain. (1995). & T. New York: MIT Press. L. & T. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Harvard Educational Review. & T. Inside the brain: Revolutionary discoveries of how the mind works. Schwartz. Kotulak. Hameroff. Jessell (Ed. J. & Gurin. Dalam E. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. G. J. Dalam E. Kasniak. Kandel. Haberlandt. P. J. Dalam E. (1999). R. Essentials of neural science and behaviour. Koch. & Kandel. Dall Alba. Schwartz. Jensen. I. MA: Allyn & Bacon.. Dey. (1995).). Kansas City: Andrews McMeel. Jessell (Ed. Kupfermann. N. & A. Lynch. Good. G. Essentials of neural science and behaviour. (1996). Conceptions of learning.

html Davidson. (1997). Gale (Ed.newhorizons. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://faculty . San Diego. Neuroscience of communication. G. (1983). Accelerated learning fot the 21st century. Dalam J. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.wisc. E.).html Department of Psychology. Rose. Rogers. M. N. Dicapai pada 9 April 2005 daripada http://www. von Glaserfeld. Sprague & A.news. Steffe. Keck Laboratory for Functional Brain Imaging and Behavior. Webster. How the brain learns (Ed.edu. ke-2). (2003). M. (2001).aare.au/00pap/cre00462.). M. Rethinking the brain: New insights into early development. New York: Dell Publishing. C. Response of the brain to enrinchment. Thousand Oaks: Corwin Press.html Crebbin. (1997).org/ neuro/diamond_brain_response. Dicapai pada 7 Februari 2005 daripada http://www. & J. University of Wisconsin-Madison. New York: Skylight Training and Publishing. Parry. D. constructivism and neurological research. Freedom to learn for the 80’s. Designing brain compatible learning. Revisioning learning: Contributions of postmodernism. California State University. Sousa. B. New York: Harcourt Brace. Shore. (2000).edu/chudler/plant. Epstein (Ed.edu/psy/BioPsych/ neurotransmission. (1995).csuchico. Biological psychology: Neurotransmission. Progress in psychobiology and physiological psychology. D.Ornstein. Hak cipta The Board of Regents of the University of Wisconsin System. USA: Singular Publishing Group. Constructivism in education. T. Dicapai pada 6 Ogos 2005 daripada http://www.htm 43 . New York: Academic Press. Brain and Emotions Research. (1997). New York: Family and Work Institute. (1995). R. Rozin. Sumber Elektronik Brain plasticity. R.washington. A. W. J. R. P. (2001). Ohio: Charles Merrill Publishing. R. daripada http://www. & Nicholl. E. C. (1999). Columbus. The right mind: Making sense of the hemispheres. (1998). R. (1976) The evolution of intelligence and access to the cognitive unconsciousness. Dicapai pada 9 April 2005.html Diamond.edu/packages/ emotion/media. Dalam L. C. & Gregory. A constructivist approach to teaching.

823168-.Haederle. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.com/life/ twominds. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan.org/New%20Folder/Video. Universiti Sains Malaysia.com.html Tesis dan Lain-Lain Abdul Aziz Kassim.triune.r. Malaysia. What is the difference between the male and female brain? Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada www. Pengajian kurikulum: Keberkesanan kaedah bersepadu berbanding kaedah tradisional dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan satu.org/ heathnewsfeed http://wps.edu. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Manuskrip yang tidak diterbitkan. Ahmad Faizal Shafeei.7992. language process and reading.org/wnet/brain/scanning/eeg. Pulau Pinang.ozcountry. 44 . USA. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www. Dicapai daripada http://www. Gender differences in the brain.htm-super teaching video http://www. Dicapai pada 6 Ogos 2002 daripada http://www. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://web.hopkinsmedicine. (2000).htm Scanning the brain EEG. Pengajian kurikulum: Kajian tentang keupayaan ingatan.htm Mind map brain.html Parenting Information Organization. A summary of recent brain research.sfn . (2000). (2001). (2004).org/post/ archives/aug2000/967659/An. Universiti Sains Malaysia.prenhall.htm Young.html Triune brains.com/hss_wade_mru_2/0.00 . (1999). Making connections: How children learn.pbs. Malaysia.pairs . Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.madsci.htm Society for Neuroscience. (2000). Brain plasticity. T. (2002).une. membuat inferens logikal dan inferens nilai terhadap tiga jenis teks Bahasa Melayu. J.html http://www.au/psychology/staff/malouff/problem. Aminah Ayob.superteaching.parentinginformation.org/ howchildrenlearn.org/content/Publications/BrainBriefings/brain-lang-reading . The effect of using problem-based learning on critical thinking skills and achievement in science. Pulau Pinang.

S. S. Projek Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. (1999). Lee Lay Wah & Halim Ahmad. Strategi untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor Bahru. Malaysia. Malaysia. Laporan kajian Negeri Johor yang tidak diterbitkan. Hazri Jamil. Aminah Ayob. Kajian profil bumiputera Pulau Pinang dari perspektif pendidikan. Social construction and the transformation of identity politics. (2000). Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. (2005b). Maznah Ali & Ahmad Farouk Abd. Projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak diterbitkan. yang tidak diterbitkan. Susie See Ching Mey. Mohd Yusof Yahaya. Malaysia. Kajian penilaian program Q-Dees gemilang. Aminah Ayob. Pendidikan sains: Kesan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. kemahiran proses sains serta pencapaian biologi. (2004). Laporan kajian Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. K. Universiti Sains Malaysia. Gergen. (2001). S. Universiti Sains Malaysia. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Pulau Pinang. Pendidikan sains: The effects of using PBL in science on students' achievement and interest in science. Punca kegagalan akademik pelajar bumiputera Pulau Pinang: Kajian kes di 10 buah sekolah kebangsaan. Mokhtar Ismail. Aminah Ayob. Daniel. Kegagalan pelajar dalam pelajaran: Kajian kes di Baling. Feasibiliti Kementerian Pendidikan mengambil alih semua aspek pendidikan khas di Malaysia. Pulau Pinang. Pulau Pinang. (1992). (2005a).Aminah Ayob. & Khadijah Zon. (2003). Daniel. Malaysia. Tesis Ph. 13 Disember. 7 April. Satu kajian pemahaman intuitif mengenai konsep haiwan dan binatang. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. E. Norazlinda Mahamud. Malaysia. Universiti Sains Malaysia. & Aminah Ayob.D. Pulau Pinang. Majid. Sabaria Juraimi. Daniel. Halim Ahmad. yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia. 45 . Pulau Pinang. (2002). E. Pulau Pinang. Abdul Rashid Mohamed & Anna Christina. (2000). Kedah. J. Kertas kerja yang dibentangkan pada Kolokium Ijazah Tinggi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Aminah Ayob. E. (2003). New School for Social Research Symposium.D. Universiti Sains Malaysia. (1995). Projek Kerajaan Negeri Terengganu yang tidak diterbitkan. Tesis Ph. Halim Ahmad & Nordin Abdul Razak.

yang tidak diterbitkan. yang tidak diterbitkan. 46 . Suppiah.D. Proses kognitif dalam penulisan esei: Analisis hermeneutik. (2003). S.D. Malaysia. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Malaysia. (2005).Shamshun Nisa Mohamed Yaacob. Pendidikan sains: Pembelajaran pecutan – Kesan pembelajaran hipermedia terhadap kecepatan pembinaan konsep-konsep dalam pelajaran Biologi. Universiti Sains Malaysia. Tesis Ph. Tesis Ph. Universiti Sains Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful