SYARAHAN UMUM

PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA DAN IMPLIKASINYA KEPADA PENDIDIKAN
oleh PROFESOR AMINAH AYOB Pada 22 September 2005, jam 9:30 pagi di Dewan Budaya, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

1 PENGENALAN 1.1 Decade of the Brain, 1990–1999 Syarahan ini dimulakan dengan mengatakan bahawa setiap orang secara semula jadi mempunyai kecerdasan atau intelligence yang tinggi, dan semua orang boleh berfikir dan belajar dengan baik. Yang berbeza ialah, sesetengah orang belajar dengan cepat, tetapi sesetengah orang belajar agak lambat; ada yang suka belajar dengan cara membaca, ada pula yang belajar melalui perbuatan; ada yang suka mendengar dan melihat, dan sebagainya. Kita boleh belajar semua perkara yang dikehendaki jika kita mahu dan sanggup mencuba. Walaupun memiliki kekurangan diri, kita masih boleh belajar. Proses tersebut mungkin memerlukan masa yang lebih panjang dan mungkin memerlukan bantuan khas, tetapi yang pasti kita boleh belajar. Inilah yang ingin dijelaskan – bahawa setiap orang boleh belajar kerana kita semua mempunyai otak yang tahu bagaimana untuk belajar dan berfikir. Otak kita secara semula jadi adalah bijaksana. 1.2 Teori-Teori Pembelajaran Bagi menerangkan proses pembelajaran, pelbagai teori telah dikemukakan oleh ahli psikologi sejak zaman Socrates dan 1

Plato. Syarahan ini akan mengimbas empat teori pembelajaran yang kerap dirujuk oleh para pendidik dan penyelidik sebelum ini, iaitu: • • • • Behaviurisme Kognitif Humanistik Konstruktivisme

Teori-teori pembelajaran yang pernah dipelajari seperti teori behaviurisme dan teori kognitif, yang juga disebut sebagai teori modenis, menyatakan bahawa ilmu pengetahuan terdiri daripada fakta yang nyata dan benar. Pemahaman tentang fakta itu adalah objektif dan tidak boleh diubah atau ditukar. Maka, pembelajaran tentang fakta itu hendaklah dilakukan secara didaktif dan objektif supaya fakta itu dapat dipindahkan kepada pelajar secara "bulat-bulat". Teori behaviurisme bersandarkan kepada perubahan tingkah laku (learning leads to a change in behaviour), iaitu pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku. Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang maka tingkah laku itu akan dikuasai secara automatik. Pavlov (1849–1936) yang menjalankan eksperimen menggunakan anjing, makanan dan loceng membuktikan bahawa apabila loceng dibunyikan, secara automatik anjing akan mengeluarkan air liur kerana makanan akan disajikan. Thorndike (1874–1949) pula mengemukakan Teori S-R atau Stimulus-Response Theory (teori pelaziman operan), yang mana rangsangan terlazim menghasilkan respons terlazim. Misalnya, kucing yang lapar "belajar" membuka sangkarnya (respons terlazim) untuk mendapatkan makanan yang dihidang di luar sangkar (stimulus terlazim). Thorndike percaya bahawa hubungan neural terbentuk antara stimulus dengan respons apabila respons adalah positif, dan pembelajaran berlaku apabila hubungan itu membentuk corak tingkah laku yang dikehendaki. Lanjutan daripada itu, Skinner (1904–1990) mengemukakan teori Contiguity of Feedback/Reinforcement, iaitu tingkah laku boleh dibentuk dengan memberi peneguhan secara positif atau negatif. Misalnya, pelajar diberi 2

ganjaran/pujian (peneguhan positif) apabila berjaya melakukan sesuatu seperti menghabiskan kerja rumah atau sebaliknya dihukum (peneguhan negatif) kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Teori ini tidak dapat menerangkan tentang proses pembelajaran dan proses pemikiran, ia hanya dapat menerangkan pembentukan tingkah laku melalui proses rote-learning. Teori kognitif memfokus kepada proses di sebalik tingkah laku yang ditunjukkan. Perubahan tingkah laku yang diperhati dijadikan sebagai petunjuk kepada apa yang mungkin berlaku dalam minda pelajar. Teori ini menerangkan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk yang bermakna dan mudah diingat oleh pelajar. Bermula dengan teori perkembangan kognitif Piaget (1926 dalam Good & Brophy, 1990) teori ini menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Gagne (1985) pula menerangkan terdapat tiga peringkat pemprosesan maklumat, iaitu daftar deria (sensory register) dalam ingatan aktif (working memory, WM), ingatan jangka pendek (short-term memory, STM) dan ingatan jangka panjang (long-term memory, LTM). Maklumat baru yang dipelajari akan didaftarkan dalam WM dan jika diperlukan buat sementara waktu, ia akan disimpan dalam STM. Selepas digunakan beberapa kali, maklumat ini menjadi kekal dan disimpan dalam LTM untuk tempoh masa yang lama. Apabila maklumat ini perlu diingat kembali, ia akan diaktifkan semula dan dibawa ke WM untuk digunakan. Menurut Gagne, maklumat dalam minda sentiasa diproses dan diadaptasikan apabila maklumat baru diterima dan proses ini dinamakan proses pembelajaran. Ausubel (1978) menyokong teori pembelajaran ini melalui kajiannya yang mendapati bahawa jika pembelajaran itu memberi kesan kepada pelajar, maka ia akan lebih mudah dipelajari, diingat dan dihubungkaitkan dengan skema sedia ada, serta lebih kekal dalam ingatan. Bidang kajian ini dinamakan Sains Kognitif. 3

Teori humanistik Rogers (1983) dan Bandura (1986) mencadangkan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses modeling atau meniru tingkah laku orang lain atau secara demonstrasi. Teori ini digambarkan dengan pepatah berikut:
A teacher's major contribution sometimes is not the subject taught but the model caught.

Demikianlah kita mempelajari banyak perkara dalam hidup, khususnya adat resam, budaya dan nilai masyarakat melalui ikutan daripada apa yang kita perhatikan dan interaksi dengan orang lain, misalnya ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan. Teori konstruktivisme (Driver & Bell, 1986; Driver, 1995; von Glaserfeld, 1995; Gergen, 1995; Appleton, 1997) menyatakan bahawa pelajar membina ilmu pengetahuan dan memberi makna kepada pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman sendiri melalui proses aktif yang berlaku dalam otak. Oleh itu, pengetahuan seseorang tentang sesuatu perkara bergantung pada persepsi, kepercayaan dan pengalamannya tentang perkara tersebut. Ahli konstruktivis percaya pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar secara tabula rasa, tetapi pelajar perlu membina pengetahuannya sendiri melalui pemahaman yang diperoleh daripada proses pembelajaran yang dialaminya. Dengan itu, pemahaman dan makna ilmu pengetahuan bergantung pada cara ia dibentuk dalam minda pelajar. Syarahan ini akan menerangkan bagaimana ilmu pengetahuan dibina dan diberi makna oleh pelajar berdasarkan hasil kajian neurosains dan sains kognitif, dan hasil penyelidikan penulis bersama-sama rakan seperjuangan serta pelajar-pelajar sarjana dan Ph.D. Sepanjang hampir 15 tahun, iaitu sejak 1990, penulis telah menjalankan hampir 45 buah kajian berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai peringkat dan subjek. Motivasi penulis untuk memusatkan kajian kepada aspek pembelajaran berasaskan minda telah bermula sejak beliau menjalankan penyelidikan Ph.D. Pada masa itu, penulis mengkaji bagaimana pelajar belajar antara satu sama lain dalam kumpulan dan bagaimana 4

Ia boleh memproses maklumat dalam pelbagai cara. pembelajaran akan tetap berlaku dan setiap orang sentiasa belajar. menghakim. membanding. Teori pembelajaran berasaskan minda ini menyarankan bahawa proses pembelajaran berlaku mengikut cara otak berfungsi. misalnya menganalisis. 2 PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA Pembelajaran berasaskan minda ialah satu teori pembelajaran yang diasaskan kepada struktur dan fungsi otak atau minda manusia. malah mengabaikan dan menghukum proses-proses pembelajaran semula jadi otak. Melalui kajian-kajian selanjutnya. menghubungkait. menghurai. Hal ini kerana terdapatnya aktiviti cabar-mencabar pengetahuan sedia ada (construction). mensintesis. menilai. Setiap orang dilahirkan dengan otak yang berfungsi sebagai processor yang sangat berkuasa. Selagi otak tidak dihalang daripada menjalankan proses-proses biasa. tidak menggalakkan pemikiran. Pengajaran secara tradisional yang berpusatkan guru kerap kali menghalang pembelajaran. membuat keputusan dan sebagainya. yang akhirnya menghasilkan deconstruction dan reconstruction bagi membentuk pemahaman yang lebih bermakna. Persoalannya ialah: Bagaimanakah otak belajar? 5 . Otak kita secara semula jadi dilahirkan untuk belajar dan menyimpan semua pengalaman pembelajaran yang pernah berlaku dalam diri kita.hubungan serta interaksi sosial dalam kumpulan membantu pelajar membina pemahaman yang lebih kukuh. penulis telah membina pemahaman tentang bagaimana pembelajaran berlaku dan lebih penting lagi mengapa terlalu banyak perkara yang dipelajari (diajarkan) tidak "terpahat" dalam minda pelajar seperti yang sepatutnya. membeza. Kita hanya perlu menyediakan persekitaran yang sesuai untuk mendorong proses pembelajaran itu berlaku dengan maksimum dan berkesan mengikut cara otak belajar.

kini kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana otak belajar. Jaringan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada otak Rajah 1b. apabila digunakan dengan pengimpas PET atau fMRI (Rajah 2a dan 2b). (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller 6 . R. Teknik ini dinamakan neuroimaging. dapat memberikan gambaran yang tepat tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir. Rajah 1a dan 1b menunjukkan bagaimana seorang ahli neurologis. Penyelidikan ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir (belajar) dengan menggunakan alat EEG (electroencephalography) dan pengimbas PET (positron emission tomography) atau pengimbas fMRI (functional magnetic resonance imaging). Profesor Richard Davidson dari University of Wisconsin. Imej visual yang diperoleh akan menunjukkan bahagian-bahagian otak apabila seseorang itu melakukan sesuatu tugasan spesifik.1 Kajian-Kajian Neurosains Sejak penemuan teknik non-intrusive yang membolehkan penyelidik mengkaji fungsi otak. Profesor Davidson menyediakan elektrod untuk membuat neuroimaging Sumber: Davidson. Rajah 1a. Pada masa ini terdapat dua bidang penyelidikan yang berbeza. Teknik ini. menggunakan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada bahagian-bahagian otak semasa berfikir.2. Amerika Syarikat. Satu daripadanya ialah pemetaan minda atau mind mapping.

R. Teknik neuroimaging menggunakan alat fMRI Sumber: Davidson. Imej fMRI dan PET daripada subjek selepas ditunjukkan gambar yang menyayat hati Sumber: Davidson. Kaedah pengajaran dan latihan bersifat behaviuris didapati tidak sesuai untuk memahami tentang proses pembelajaran. 7 . (2001) Kajian-kajian neurosains ini selanjutnya telah memberikan pemahaman baru tentang cara otak berfikir dan belajar. Dengan penemuan ini. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller Rajah 3 menunjukkan imej daripada pengimbas fMRI dan PET. Rajah 3. R.Rajah 2a. Maklumat ini dapat membantu penyelidik mengenal pasti lokasi otak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Profesor Davidson sedang menyediakan alat fMRI Rajah 2b. Imej ini menunjukkan pengaktifan telah berlaku pada amigdala selepas subjek ditunjukkan gambar yang menimbulkan emosi yang kuat. maka teori behaviurisme kini dianggap ketinggalan dan tidak lagi relevan.

Struktur otak manusia Sumber: Diubah suai daripada http://www.2. tidur dan jaga (arousal) • Serebelum – imbangan/pergerakan 2. Otak bawah (sistem limbik) – kritikal untuk motivasi. dicapai pada 10 Julai 2005 Otak manusia dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut fungsinya seperti berikut: 1.sofiatopia. emosi dan ingatan.org/ equiaeon/ibrain2. Pangkal otak (dikenali juga sebagai Reptilian Brain) terdiri daripada: • Kerak dalam (pon dan sistem retikular) – mengawal proses hidup • Medula – mengawal fungsi bukan rela organ-organ utama.2 Struktur dan Fungsi Otak Manusia dalam Pembelajaran Otak tengah: Sistem limbik Otak luar: korteks dan neokorteks Pangkal otak Rajah 4. terdiri daripada: • Talamus – pusat kawalan deria 8 .jpg.

percakapan. Teori Teliti • Pembelajaran hafalan Otak kanan/Hemisfera kanan • Rawak • Tidak teratur • Intuitif • Holistik • Pantas • Visual Roger Sperry • Kreatif • Dirangsang muzik otak kiri dan kanan oleh Rajah 5. pemikiran dan reka cipta.• • • Hipotalamus – mengawal suhu badan.1 Otak kiri dan otak kanan Otak kiri/Hemisfera kiri • Logik dan analitik • Urutan • Linear • Rasional • Lambat •Rajah 5. 3 TEORI OTAK 3. Teori otak kiri dan kanan oleh Roger Sperry 9 . pendengaran.1 Otak dan Pemikiran Pengetahuan tentang struktur otak dan fungsi otak telah menjana beberapa teori otak. jaga atau waspada. ia terdiri daripada beberapa bahagian (lobes) Deskripsi ini menunjukkan proses pembelajaran dan pemikiran memerlukan keseluruhan bahagian otak. Antaranya adalah seperti berikut: 3. Otak luar (korteks serebrum) – the thinking brain • Korteks – lokasi kecerdasan • Neokorteks – mengawal penglihatan. iaitu otak luar. aktiviti sistem saraf.1. lapar/dahaga. rembesan hormon oleh kelenjar pituitari dan pusat keseronokan Amigdala – pusat keagresifan Hipokampus – lokasi pembentukan ingatan 3. otak bawah (khususnya talamus dan hipotalamus) dan pangkal otak bagi mewujudkan keadaan sedia.

2 Teori otak Triune atau whole brain Teori otak Triune oleh Paul McLean ini menyatakan bahawa keseluruhan otak adalah terlibat dalam melaksanakan pembelajaran. warna. tetapi kita menggunakan otak kanan untuk melihat corak pada wajah itu secara keseluruhan. rima. visual. corak dan pola. kreatif dan berbentuk naluri. manakala otak kanan memproses melodinya. perkara ini perlu diberi perhatian kerana ia berkait rapat dengan gaya belajar dan cara pelajar membina pemahaman. Otak bawah atau sistem limbik pula menerapkan elemen emosi dalam pembelajaran. pemikiran logik. matematik. keseluruhan otak (kiri dan kanan) terlibat secara aktif dalam pembelajaran. tetapi sesetengah orang melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan besar. contohnya. analitik. otak kanan adalah untuk pembelajaran holistik. estetik. 2002). otak kiri mengawal proses pembelajaran bahasa.1. linear dan hafalan. bila kita mendengar lagu. gambar serta pemikiran metaforikal yang boleh menggambarkan analogi dan metafora. Dalam kuliah. Ada pelajar membina maklumat langkah demi langkah dan kaedah ini disebut sebagai linear-type of learner. otak kiri menumpukan kepada maklumat atau fakta yang diperkatakan oleh pensyarah. Ada pelajar yang lebih suka melihat gambaran secara keseluruhan atau global-type of learner (Daniel & Aminah. Secara langsung atau tidak langsung. 10 . Otak kanan pula mengawal aktiviti kreatif. kita tidak mengimbas wajah tersebut dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan dalam bentuk linear. muzik. otak kiri akan meneliti seni kata lagu. Setiap individu mempunyai cara tersendiri membina pemahaman dan setiap otak adalah unik yang membezakannya daripada individu lain. manakala otak kanan meneliti bagaimana maklumat itu diperkatakan. 3. irama. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah.Menurut De Porter dan Hernacki (1992). Oleh itu. Misalnya. subjektif. apabila melihat wajah. Demikian juga. manakala otak kiri melakukan pembelajaran objektif dan akademik. Ringkasnya. sesetengah orang melihat perkara kecil (remeh-temeh). Sebagai pendidik.

termasuk sistem limbik secara maksimum. sudah tiba masanya penekanan diberikan terhadap keupayaan keseluruhan otak sebagai ukuran kebolehan pelajar. Demikianlah orang yang cerdas biasanya menggunakan keseluruhan otak untuk berfikir atau disebut juga sebagai whole brain thinking. atau apabila perkataan dikeluarkan dengan emosi. Kini. Ia penting sebagai asas untuk guru merancang dan menyampaikan pengajaran dengan berkesan kepada pelajar yang mempunyai keupayaan belajar yang pelbagai.apabila perkataan digabungkan dengan muzik atau gambar. Dapatan ini sangat penting kerana di Malaysia. Model ini membantu kita memahami kepelbagaian gaya belajar seseorang pelajar. 1995) menyarankan penggunaan keseluruhan otak. Empat kuadran ini adalah: A: B: C: D: Logik-analitikal Teratur Sensitif Holistik Menurut Herrmann. kedua-dua hemisfera otak ini menyumbang kepada proses pemikiran dan dengan cara yang berbeza. guru lebih memberi penekanan terhadap pembelajaran fakta (otak kiri sahaja) dan kurang memberi perhatian kepada perkembangan kreativiti dan estetika (otak kanan).1. Walaupun individu mempunyai kecenderungan kognitif terhadap kuadran tertentu. empat kuadran ini mewakili empat struktur berfikir dalam otak (lihat Rajah 6).3 Empat kuadran berfikir Model empat kuadran berfikir (model Herrmann. ia akan lebih mudah diingati atau dipelajari. 11 . 3. Ornstein (1997) mendapati jika satu hemisfera otak yang lemah digalakkan bekerjasama dengan otak di hemisfera yang lebih kuat. maka hasilnya memberikan prestasi yang lebih baik.

http://www. gagal dan mencuba lagi sehingga berjaya. aktiviti hands-on dan eksperimen berasaskan deria yang mana pelajar boleh mencuba. Pembelajaran interaktif (kuadran C): belajar melalui perbincangan.htm. • 12 Proses berfikir otak kanan Proses berfikir otak kiri . Pembelajaran dalaman (kuadran D): belajar secara holistik melalui intuitif. visual dan sintesis data. dicapai pada 7 Februari 2005 • • Pembelajaran luar (kuadran A): belajar melalui pengajaran oleh orang lain seperti guru dan pensyarah.net/Creative/brain/ herrmann. celik akal. Model empat kuadran berfikir Herrmann Sumber: Diubah suai daripada Theories of Brain Organisation.kheper. empat gaya belajar telah dikenal pasti seperti berikut: Kuadran A Kuadran C Proses berfikir mod serebrum Logik Analitik Berasas fakta Kuantitatif Holistik Intuitif Bersepadu Sintesis Tersusun Berturutan Terancang Terperinci Interpersonal Berasas perasaan Kinestetik Beremosi Kuadran B Proses berfikir mod limbik Kuadran D Rajah 6.Berdasarkan Rajah 6.

Sebaliknya.4 Teori empat jenis gelombang otak Kajian neurosains mendapati otak menghantar maklumat semasa pembelajaran melalui jarak gelombang (frekuensi) yang boleh diukur pada alat EEG. di kala hampir tertidur. Menurut Felder (1996: 18). delta dan teta (lihat Rajah 7). mereka tidak akan merasa selesa ketika belajar. menumpu perhatian dan terlibat dalam sesuatu tugasan. menelaah pelajaran. jika guru menggunakan kaedah yang tidak selari dengan gaya belajar pelajar. mengikut arahan dan berlatih secara berulang kali untuk memastikan penguasaan kemahiran.1. beta. tenang dan jaga.s. misalnya gelombang alfa. m. Alfa (α) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan rehat. perkembangan gaya belajar yang lain tidak akan berlaku. Teta (θ) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan separuh sedar. 3. Empat jenis gelombang otak yang dikesan dalam pelbagai aktiviti manusia Sumber: Diubah suai daripada Rose dan Nicholl (1997). • Delta (δ) – gelombang otak ini berlaku semasa tidur nyenyak. 42 13 . • • • Rajah 7. jika guru hanya menggunakan kaedah yang sama dengan gaya belajar pelajar. Beta (β) – gelombang otak ini berlaku semasa otak sedang sibuk berfikir.• Pembelajaran prosedur (kuadran B): belajar secara langkah demi langkah.

peranan otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. Terdapat empat bahagian penyelidikan yang telah menyumbang maklumat penting 14 . Hasil kajian inilah yang memberi inspirasi dan idea untuk penulis berbincang dan mengkonsepsikan pembelajaran berasaskan minda.1 Bagaimana Pembelajaran Berlaku? Bagaimana Otak Belajar? Inilah persoalan yang ingin ditumpukan dalam syarahan ini. teori otak yang telah dibincangkan memberi pemahaman kepada kita tentang lokasi pembelajaran yang berlaku pada otak manusia. kepelbagaian gaya belajar atau kecenderungan kognitif individu serta peringkat gelombang otak yang sesuai untuk pembelajaran berlaku dengan baik. keupayaan keseluruhan otak dalam melaksanakan pembelajaran dan pemikiran. 2003). Idea untuk menulis esei hanya dapat dikeluarkan apabila pelajar berada dalam keadaan yang bersedia dan selesa di dalam kelas. Bagaimanakah proses pembelajaran berlaku dalam minda atau otak kita? Kajian-kajian terbaru dalam bidang neurosains telah banyak dijalankan bagi mengenal pasti proses-proses neurologi yang terlibat dalam pembelajaran. Penulis mendapati tahap kesedaran yang selesa dapat membina pemahaman dan ingatan yang lebih mantap. ingatan dan pemikiran sedar.Kajian gelombang otak menunjukkan gelombang alfa merupakan keadaan yang paling sesuai untuk menggalakkan proses pembelajaran berlaku. 4 OTAK DAN PEMBELAJARAN 4. otak lebih bersedia untuk menerima pembelajaran. otak terlalu sibuk menumpukan perhatian dan tiada ruang untuk imbasan intuisi. Dalam keadaan ini. Kesimpulannya. Penyelidikan tentang pemikiran separa sedar yang berlaku di kalangan pelajar sekolah semasa penulisan esei Bahasa Melayu menunjukkan bahawa mereka sangat kerap menggunakan otak separa sedar untuk memikirkan cerita yang hendak ditulis (Suppiah. Manakala dalam keadaan beta.

pcc.edu/rcoctlc/brain_theory. 4.2 Struktur Otak Manusia 4. (c) cara ingatan digunakan.untuk kita fahami bagaimana pembelajaran berlaku. membolehkan maklumat yang diterima daripada deria-deria dipindahkan dari satu sel neuron ke satu sel neuron yang lain dan membentuk rangkaian atau jaringan sinaps (Rajah 9) yang "menyimpan" maklumat tersebut. dicapai pada 10 Februari 2005 15 .000 hubungan atau jalinan dengan neuron-neuron lain [Department of Psychology. dendrit dan sinaps Sumber: http://spot.2.1 Sel neuron dan sinaps Ahli neurosains menganggarkan terdapat ±100 bilion sel neuron dalam otak manusia dan setiap satu boleh membina ±10. 1999]. iaitu (a) proses elektrokimia yang terlibat dalam penghantaran mesej.html. Sel neuron. 1999). Pergerakan impuls atau mesej berlaku seumpama litar elektrik (Lynch. California State University (DP CSU). Rajah 8. dan (d) pengaruh emosi dalam pembelajaran dan ingatan. (b) cara ingatan disimpan.

2. terdapat ±100 jenis neurotransmiter yang bertindak balas (DP CSU.2 Proses penghantaran mesej/maklumat dan pembentukan perhubungan (sinaps) Satu sel neuron boleh menerima beribu-ribu mesej pada sesuatu masa. Jaringan sinaps antara sel neuron Sumber: http://ghj-associates. Pada satu-satu masa.html.uk/index2.htm.org/UNIScienceNet/ BrainsNS_frameset.Rajah 9.unis. Mesej-mesej ini dibawa melalui pergerakan bahan kimia larut yang dikenali sebagai neurotransmiter yang bergerak melalui ruang pada sinaps antara akson satu sel neuron dengan dendrit sel neuron lain (lihat Rajah 10). dicapai pada 10 Februari 2005 4. Pembentukan sinaps dan neurotransmiter Sumber: http://www.co. 1999). dicapai pada 10 Februari 2005 16 . Rajah 10.

Kihlstrom. perubahan pada struktur dalaman neuron terutama pada kawasan sinaps. Ahli neurologis menyarankan bahawa terdapat banyak maklumat yang diproses oleh otak. 1996). Sifat ini dinamakan plasticity. Gambaran struktur memori selepas pembelajaran Sumber: Haberlandt (1999).s. dua perubahan berlaku pada otak akibat pembelajaran. satu ruang kecil pada minda akan menjadi tapak kepada maklumat yang dipelajari dan maklumat ini akhirnya menjadi memori. 1995. Penyelidikan neurologi ini sangat penting bagi menerangkan bagaimana otak belajar. bukan sahaja pada tahap sedar. Rajah 11. 53 Struktur memori manusia sentiasa berubah-ubah kerana ia perlu disesuaikan dengan pembelajaran baru. Kajian ini menyumbang kepada pengetahuan tentang cara otak memproses maklumat dan 17 . dan penambahan sinaps di antara neuron.Apabila hubungan terbentuk di antara sel neuron. iaitu: i. Menurut Drubach (2000). m. ii. tetapi juga pada tahap separa sedar dan kita hanya sedar apabila impaknya dirasai setelah ia mencapai suatu tahap tertentu (Kandel. Rajah 11 menunjukkan gambaran struktur memori selepas proses pembelajaran.

bukti kajian neuropsikologi menunjukkan bahawa ingatan tidak disimpan kekal pada sesuatu bahagian otak untuk dikeluarkan. 1995. lebih cepat ingatan itu dapat dikesan dan diaktifkan (Kupfermann & Kandel. Pembelajaran dan interpretasi maklumat dikatakan boleh berlaku semasa persepsi separa sedar dan tanpa pengetahuan sedar (Koch. perasaan. suasana ceria. 1995). Pembelajaran begini jarang sampai pada tahap sedar dan tahap pengetahuan eksplisit. tetapi disimpan secara tersebar pada bahagian yang khusus dan 18 . as well as different understandings of effective learning. dan tingkah laku guru yang memberangsangkan akan menghasilkan pemahaman dalam minda pelajar (secara tidak sedar) dan pengalaman pembelajaran yang menggalakkan terhadap sekolah. Misalnya. 1998). Hanya maklumat yang mempunyai impak yang bermakna dan mempunyai hubungan emosi sahaja akan disimpan dalam ingatan jangka panjang (memori). supports alternative explanations about how students learn the 'hidden curriculum'. rakan-rakan dan subjek yang dipelajari. The evidence of substantial 'learning' occuring at preconscious or subconscious levels.peranan emosi. pelajar boleh dipengaruhi (secara tidak sedar) oleh kiu-kiu dari persekitarannya yang menghasilkan perasaan atau emosi sensitif yang menyebabkan beliau membina interpretasi tertentu tentang pembelajaran tersebut. gembira dan kerjasama dalam kelas. Bertentangan dengan teori-teori awal yang menyebut bahawa ingatan "dikeluar dan disimpan". Haberlandt.3 Ingatan: Bagaimana ia disimpan dan dikeluarkan? Hipokampus di otak bawah (sistem limbik) merupakan tempat penyimpanan maklumat sebelum diproses semula dan dipindahkan ke bahagian otak yang lain untuk disimpan sebagai ingatan jangka panjang. dan tahap sedar atau separa sedar dalam pembelajaran. Lebih bermakna dan beremosi maklumat itu. semasa pembelajaran. Menurut Crebbin (2000: 7). Dengan perkataan lain. pengkonsepan dan pemikiran. 4. guru.2.

2. perkataan. dan menyebut kuat supaya melibatkan deria pendengaran dan vokal. 2003). Malah.4 Otak dan hafalan Hafalan penting untuk memindahkan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. misalnya Buzan (1984) mencadangkan kaedah peta minda. sekali gus mengekalkan sinaps yang terbentuk. Namun.dihubungi melalui jaringan dan rangkaian. pelbagai strategi dicadangkan. carta urutan. 4. Parry dan Gregory (1998) mencadangkan penggunaan graphic organizers seperti roda matahari. rajah tulang ikan. carta pai dan sebagainya (lihat Rajah 12). Dengan cara ini. 1996). 1998). rajah pohon. Apabila mengingat semula. maklumat yang selalu "diingat" berulang-ulang boleh mengukuhkan hubungan atau jaringan sinaps. Murid-murid sekolah rendah perlu menghafal 19 . menulis. matriks membuat keputusan. Hafalan ialah proses mengulang-ulang pembelajaran yang melibatkan: • • • berfikir tentang maklumat tersebut. cerita. menghafal boleh mengukuhkan hubungan di antara dendrit pada neuron. rajah Venn. Mereka menghafal lagu-lagu. peta konsep. ini tidak bermakna bahawa setiap kali mengeluarkan atau mengingat semula maklumat memerlukan proses yang sama seperti pengalaman pertama. Kemampuan ingatan yang dikesan oleh otak bergantung pada darjah huraian dan kompleksiti makna yang diberikan semasa perhubungan itu dibentuk (Haberlandt. perbuatan dan mimik muka serta tingkah laku orang dewasa. Kanak-kanak belajar dengan cara menghafal. maklumat itu akan diaktifkan melalui proses pengaktifan semula dan salinan semula yang kompleks. iaitu laluan pembelajaran yang ditentukan oleh struktur protein pada sinaps-sinaps (Flanagan. Untuk membantu ingatan. Proses ini meningkatkan kekuatan sinaps yang berlaku sepanjang masa (Diamond.

Ada yang boleh bercakap dalam lebih daripada tiga hingga empat bahasa/dialek. Aminah et al. 2005a. Pelajar-pelajar di Malaysia bijak menghafal. Demikianlah kuasa minda kita yang amat besar. 2004. tarikh-tarikh penting dalam sejarah dan sebagainya.. Ada yang boleh menghafal 40 buah karangan untuk peperiksaan dan ramai yang boleh menghafaz 30 juzuk al-Quran. Rukun Negara. nama-nama negeri/negara. Sabaria. 20 . 2001. Norazlinda.Peta minda Roda matahari Tulang ikan Carta keputusan Carta alir Bulatan Rajah pohon Rajah Venn Rajah 12.. 2003. 2000. Abdul Aziz. 2003. Aminah et al. Dalam kajian yang dilakukan (Ahmad Faizal. Pelbagai jenis kaedah membantu ingatan sifir.

sayu. 2005). namun bagi 21 . bimbang dan trauma apabila mengingat semula peristiwa tersebut tetapi tidak tahu mengapa. Brain-based learning advocates that we address these multiple variables more often and more comprehensively. seseorang yang mempunyai pengalaman pahit (seperti bencana.1 Pengaruh Emosi dalam Pembelajaran dan Ingatan Teori pembelajaran behaviuris dan kognitif ditolak kerana tidak menghubungkan otak. emotions. didapati kaedah pengajaran aktif yang melibatkan deria adalah lebih berkesan dalam membantu pelajar mengingat fakta dan isi pelajaran. perhitungan dan perasaan. Emosi membantu kita memfokus kepada alasan dan logik. All learning involves our body. badan dan perasaan. ia masih memerlukan beberapa maklumat sensori-emosi untuk disepadukan – bermakna semua mesej mesti digabungkan dengan emosi sebelum dibina hubungan atau rangkaian untuk "disimpan". Menurut Jensen (2000: 200). Walaupun tingkah laku itu paling kecil. and physical well being. sehingga pelajar itu sendiri tidak menyedari bahawa mesej tersebut telah tertanam dengan sesuatu emosi tertentu dan tidak boleh diakses dengan cara eksplisit lagi. neurotransmiter (seperti epinefrina. Dalam pembelajaran. 5 OTAK DAN EMOSI 5. Pada pandangan kita. tindakan itu seperti tidak logik atau tidak rasional. Kebiasaannya proses ini berlaku pada tahap tanpa sedar atau separa sedar. attitudes.Shamshun Nisa. integrasi emosi akan berlaku. kemalangan atau kematian). tidak mengetahui bahawa dia berasa sedih. seratonin dan dopamin) berfungsi sebagai pengikat yang melekatkan emosi kepada maklumat yang disimpan. Tidak ada tingkah laku yang tidak dipengaruhi oleh emosi. emosi memainkan peranan yang sangat penting. Misalnya. Dalam penghantaran signal/maklumat ini. Dalam proses penghantaran mesej daripada deria.

Bahagian dalam otak yang mengawal emosi. Kalau saya gagal pun saya boleh kerja dan dapat duit sendiri. Saya tak minat dan tak ada orang nak bantu saya kalau saya tak tahu nak buat kerja rumah. Emosi boleh diukur menggunakan emotional quotient (EQ) (Coleman. sampai mati pun tak akan boleh lulus periksa… cikgu mengajar sikit-sikit saja. tindakan seumpama itu mempunyai makna tertentu. 1976). 1996) dan perasaan "benci" ialah ganglia basal (Rozin. 9 peratus mengatakan guru mereka selalu garang. Nak buat macam mana … itu saja yang saya mampu capai. Pelajar B: Pelajar C: Pelajar D: Dalam kajian tentang punca kegagalan pelajar dalam pelajaran (Aminah et al. Kami bodoh dan jahat. Dari sekolah rendah dulu pun saya memang selalu gagal. Kelas kami dianggap sampah oleh sesetengah guru.orang tersebut. Saya tak tahu macam mana nak belajar. 2005b). khususnya perasaan "takut" ialah amigdala (LeDoux. Kajian oleh Aminah et al. Implikasi dan tindakan guru menyebabkan murid mengalami tekanan emosi yang sangat tinggi dan ini boleh menghalang atau membantutkan 22 . 1995). didapati sebanyak 42 peratus murid-murid yang lemah (di 10 buah sekolah kebangsaan) mempunyai perspektif negatif terhadap guru mereka.. Saya tidak berminat belajar…Saya tidak yakin akan lulus SPM nanti. kami semua dianggap tak akan boleh lulus. Ikuti contoh dalam temu bual ini: Pelajar A: Ramai guru yang benci kelas kami… Cikgu macam tak kisah dekat kami… Memang mereka benci sangat dengan kelas kami. (2005b) dan Mohd Yusof (2000) tentang kegagalan dalam pendidikan mendapati ramai guru yang tidak memberikan perhatian terhadap perasaan pelajar. 68 peratus mengatakan guru kadangkala garang dan hanya 23 peratus mengatakan guru tidak garang. Maklumlah kami kelas SKK dan tercorot…semua guru malas mengajar kami.

Empat elemen utama emosi dalam pembelajaran yang diperoleh daripada kajian neurosains adalah seperti berikut: 1. Guru seharusnya faham bahawa minat dan motivasi belajar hanya boleh dicetuskan dalam suasana pembelajaran yang selesa dan pergaulan yang sihat. optimistik. 3. marah dan sedih. matematik senang dan sebagainya). merentasi masa dan melalui proses pembinaan yang kompleks.pembelajaran. iaitu gembira. berminat dan sebagainya. terkejut. Pembelajaran dijalinkan melalui sinaps yang diselaputi neurotransmiter emosi. kecewa. Perasaan adalah respons terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. misalnya perasaan bimbang. cemburu. 23 . sinis. Terdapat enam kategori emosi pada manusia. tetapi berlaku sepanjang masa. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap sesuatu maklumat bergantung pada skop sosial budaya dan interpretasi individu terhadap maklumat tersebut (misalnya istilah "merdeka" difahami dengan cara berlainan oleh individu yang berlainan. benci. sentiasa bergabung dengan pengalaman dan perasaan. Dalam keadaan ini. 2. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap mesej/maklumat yang diterima bergantung pada pengalaman dan cara maklumat itu diterima. Pembelajaran tidak berlaku dalam satu proses sahaja. takut. begitu juga konsep "sekolah" atau "matematik" mempunyai makna berlainan kepada individu/pelajar yang berlainan – misalnya matematik susah. menjadikan maklumat itu mengandungi emosi. neurotransmiter seratonin dirembeskan untuk melekatkan sinaps yang dibina semasa pembelajaran.

menyebabkan pelajar tidak mahu belajar bahasa Inggeris atau kerana benci melihat gaya sombong seseorang yang fasih bertutur bahasa Inggeris. (1993). (2000) dan Aminah et al. persekitaran atau latar ketika itu. pengalaman lama. and of themselves as learners. Kenyataan ini disokong kuat oleh kajian tentang gaya pembelajaran. Biasanya pengetahuan tasit (tersirat) ini mempengaruhi makna yang diberikan oleh individu tersebut kepada pengetahuan yang sedang dipelajari. Menurut Crebbin (2000: 5).4. (2001). menyebabkan pelajar itu benci berada di kalangan golongan ini dan sekali gus benci mempelajari bahasa Inggeris.2 Pandangan Tentang Diri Sendiri Pengalaman seseorang dan pemahamannya tentang pembelajaran dan pengetahuan serta pemahaman tentang dirinya sendiri sebagai pelajar mempunyai kesan terhadap cara mereka mendekati pembelajaran akademik. 5. Menurut Marton et al. efikasi akademik dan kepercayaan epistemologi tentang sesuatu pengetahuan. has a very strong impact on how they approach their academic learning. tanggapan "prejudis" terhadap orang Inggeris. perkara penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah kepercayaan tentang sifat pengetahuan itu sendiri. Akerlind dan Jenkins (1998). Each person's experiences and understandings about learning and knowledge. kepercayaan atau pemikiran yang telah terpahat dalam minda mereka daripada latar belakang budaya dan cara hidup mereka. Makna yang diberikan oleh individu kepada sesuatu maklumat yang diterima dipengaruhi oleh elemenelemen tanpa sedar atau separa sedar. persepsi dan penilaian emosinya pada ketika itu. Aminah et al. Ini termasuklah responsnya terhadap kiu dan konteks. Pembelajaran tidak boleh dipisahkan daripada emosi. Misalnya. pandangan bahawa pengetahuan itu berada pada guru dan dipindahkan daripada guru kepada 24 . Misalnya. in that context.

kerana emosi mengukuhkan memori yang disimpan. tetapi wujud sejak lahir dan tersirat dalam genetik kita. Biasanya pengajaran oleh kumpulan sesat sangat mudah mempengaruhi jiwa orang yang kecewa. Mereka gemar meminta nota daripada pensyarah dan masuk ke bilik kuliah untuk menyalin nota. Pembelajaran berasaskan naluri melibatkan kombinasi otak-hati dan bersifat emosional. bukan dipelajari. Naluri merupakan tingkah laku semula jadi. menggemblengkan semua jenis kecerdasan dan menggunakan keseluruhan otak supaya mudah diterima oleh semua jenis pelajar. 25 . Malah pelajar-pelajar di universiti juga mempunyai pandangan seumpama itu.3 Naluri Naluri bermakna rasa hati atau gerak hati. iaitu pelajar meletakkan dirinya sebagai penerima maklumat. Mereka tidak pernah terlintas untuk mencabar ilmu itu atau mencari sumber-sumber lain untuk menyangkal atau menyokong ilmu tersebut.pelajar adalah konsisten dengan gaya pembelajaran pasif. jiwa orang yang dikuasai perasaan dan sebagainya. 2000). maka dia akan belajar dengan cara aktif untuk meningkatkan pengetahuannya (Aminah et al. Biasanya wujud kecenderungan bagi individu mempunyai tabiat atau kelakuan yang tidak sama dengan orang lain. mensinkronikan aktiviti otak kiri dan kanan. dan berlaku dalam suasana tenang supaya sinaps mudah terbentuk. 5.. Pembelajaran jenis ini sangat kukuh dan kekal lama. Pembelajaran ini melibatkan: • • • • pengaktifan otak emosi (sistem limbik). Kajian penulis menunjukkan jika pelajar mempunyai pandangan bahawa belajar adalah untuk lebih mengetahui atau memahami tentang sesuatu perkara.

pengalaman sebelum dan pengaruh-pengaruh lain. Pembelajaran perlu melibatkan keseluruhan proses fisiologi. Otak boleh menjalankan beberapa aktiviti serentak. Oleh itu. iaitu: 1. dan kemudian merancang untuk masa depan yang positif dan optimistik. oleh itu gunakan pelbagai rangsangan dalam pengajaran. Sumbangan penyelidikan ini telah mendorong penulis menerokai elemen-elemen baru dalam menangani masalah pelajar. suka mencuri dan sebagainya) dapat dipulihkan. menurut Crebbin (2000: 5). kaki ponteng.Pembelajaran berasaskan minda menerangkan pentingnya individu sebagai pelajar dan individu sebagai penterjemah makna dan pembuat keputusan dalam proses pembelajaran. sama ada ilmu yang diterjemah itu rasional dan logikal. atau dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang membina ilmu itu mengikut interpretasinya terhadap pengalaman sedia. Oleh itu. konsep humanistik telah digunakan untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor. in which tacit (conscious or subconscious) knowledge have the potential to impact on the multiple ways in which the students interpret information without any conscious awareness. Learning is a 'personal'. 2. emotionally embedded process. pembuli. melihat kembali kelemahan dan kelebihan diri sendiri. guru atau pensyarah disarankan menggunakan prinsip pembelajaran berasaskan minda dalam pengajaran mereka. menyesali perbuatan dan kesilapan lepas. 26 . Kajian tersebut menggunakan program intervensi yang cukup halus mesejnya bagi menarik pelajar supaya sedar bahawa mereka mempunyai perasaan kasih sayang. Misalnya dalam kajian oleh Aminah et al. (2000). Hasil kajian ini sangat menggalakkan kerana lebih daripada 50 peratus pelajar yang dikategorikan "bermasalah disiplin" (seperti samseng. Caine dan Caine (1994) menyenaraikan 12 prinsip utama. mempunyai keberuntungan diri.

9. 11. Emosi penting dalam membentuk pola/corak. penyertaan dan penglibatan dalam persekitaran sebenar akan membolehkan pelajar mencuba perkara baru dengan selesa dan penuh minat. 4. 5. malah mengabaikan atau menghukum minda yang mahu berfikir secara kreatif. 6. Emosi juga patut diberi perhatian. Kebanyakan guru atau pensyarah masih percaya bahawa pelajar hanya belajar apa yang diajarkan sahaja. Pendidik mestilah sentiasa sedar bahawa memberi syarahan bukan cara yang terbaik untuk pembelajaran maksimum. 8. 12. Pembelajaran melibatkan proses-proses sedar dan tanpa sedar. Mencari pengertian atau pemahaman adalah keinginan semula jadi manusia.3. Pemahaman terbentuk jika fakta tersimpan dalam ingatan spatial. Pembelajaran boleh diperkukuh melalui cabaran dan dihalang melalui ugutan. Pemahaman berlaku apabila pola/corak dapat dibentuk. tidak menggalakkan perkembangan dan pembinaan konsep-konsep secara bermakna. 10. 27 . Terdapat dua jenis ingatan. Manakala pembelajaran secara tradisional kerap kali menghalang pemerolehan pemahaman yang baik dan mendalam. Otak boleh memproses keseluruhan dan sebahagian maklumat secara serentak. tetapi apa yang diajar kerap kali pula dikatakan oleh pelajar tidak dapat menimbulkan keterujaan mereka untuk belajar. 7. Setiap otak adalah unik dan setiap individu adalah berlainan. iaitu hafalan dan spatial. Sebaliknya. Pembelajaran melibatkan penumpuan perhatian kepada persekitaran periferal.

4 Persekitaran untuk Pembelajaran Optimum Faktor kritikal dalam proses pembelajaran ialah persekitaran yang kaya. jika persembahan itu mengandungi gambar. 2000). objek. maka ia akan lebih merangsang maklumat agar diserap ke dalam otak. Multimedia dan hipermedia – sebagai bahan periferal. Bayangkan. Warna yang suram dan tidak menarik perhatian umpamanya. grafik dan filem/video yang bergerak. Mata kita boleh menerima atau mendaftar 36. bentuk dan kegelapan menjadi asas yang mempengaruhi perhatian pelajar. Persembahan visual semasa pengajaran sudah pasti menarik perhatian pelajar. 2. cahaya. Warna. Persekitaran visual – Sebanyak 80 hingga 90 peratus maklumat yang diserap oleh otak adalah dalam bentuk visual (Jensen. maka faktor persekitaran ini tentulah amat penting. justeru menghasilkan pembelajaran dan ingatan. 28 . tidak menggalakkan pembelajaran. yang biasanya tidak dipentingkan dalam sistem pendidikan kita. dengan maklumat yang begitu banyak. Kajian Shamshun Nisa (2005) menggunakan hipermedia sebagai bahan rangsangan pembelajaran mendapati proses pembelajaran berlaku lebih pantas dan pelajar lebih gemar kepada pembelajaran berbentuk visual seperti multimedia atau hipermedia berbanding teks dan verbal. Persekitaran yang paling baik ialah persekitaran sebenar (dalam konteks/latar sebenar). pergerakan. khususnya di sekolah. Tambahan pula.5. Terdapat empat jenis persekitaran yang dapat membantu pembelajaran optimum.000 mesej visual sejam. multimedia dan hipermedia adalah sangat berkesan untuk menarik perhatian kepada proses pembelajaran. Pembelajaran kontekstual adalah cara paling efektif untuk membina pemahaman. iaitu: 1.

Kebanyakan sekolah di Pulau Pinang terutamanya. kepercayaan agama dan etika.3. suasana ini tidak menggalakkan pembelajaran maksimum. Pelajar yang mempunyai sikap yang positif melihat pembelajaran dengan cara yang lebih terbuka berbanding pelajar yang berpandangan negatif. 4. keselamatan emosi. dan faktor biologi. Muzik atau bising – kajian telah menunjukkan bahawa muzik boleh merangsangkan pembelajaran kerana muzik boleh melahirkan rasa suka. termasuk pembelajaran. Cuaca juga memainkan peranan yang penting. 29 . terletak di tepi jalan raya dan dalam bandar. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi kendiri pelajar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembelajarannya. sukar untuk menarik perhatian pelajar. Kesan persekitaran periferal – merancang persekitaran periferal yang sesuai adalah penting bagi mendapatkan perhatian dan tumpuan pelajar terhadap sesuatu pelajaran. selesa dan ceria. demikian juga hari yang sejuk. hari yang panas. Umpamanya. Dari segi prinsip pembelajaran berasaskan minda. Cara kita mendidik anak-anak sangat penting dalam menentukan personaliti dan sikapnya terhadap semua aktiviti hidupnya. Oleh itu. dan ini membantu maklumat diserap oleh otak. Darjah kebisingan yang boleh diterima oleh kita bergantung pada toleransi kita sendiri. jurang status ekonomi. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi pelajar terbentuk disebabkan oleh latar belakang keluarga dan sosial pelajar. didiklah anakanak dengan cara yang positif dan kasih sayang supaya mereka membesar dengan perasaan selamat dan sikap yang menyenangkan. Manakala bunyi bising akan merencatkan pembelajaran. 6 OTAK DAN SIKAP Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ialah sosiobudaya.

Pada ketika itu. Today. i. dan tiga hingga enam tahun.edu/publications. tiga tahun pertama pembesaran kanak-kanak amat kritikal. Shore (1997) [dalam Parenting Information Organization. however. Pembentukan perhubungan (sinaps) di antara neuron berlaku secara berganda dari umur satu hingga tiga tahun. Pertambahan bilangan sel otak berlaku sehingga kanak-kanak berumur tiga tahun.mi-aimh . kanak-kanak boleh belajar dengan cepat dan mudah menghafal maklumat walaupun tidak difahami.msu. dicapai pada 7 Februari 2005 30 .e.7 PERKEMBANGAN OTAK KANAK-KANAK Setiap bayi dilahirkan dengan bilangan sel otak yang hampir lengkap. they have evidence that reading is one of the experiences that actually influences the way young brains develop. USA (2002)] menegaskan bahawa: Scientists have long believed that reading with children creates a context in which learning can occur. Oleh itu. Rajah 13. the way the brain's circuit is wired. Pembentukan sinaps dalam otak kanak-kanak Sumber: Diubah suai daripada http://www.

Kesemua murid ini adalah normal. yang mana kanak-kanak lima hingga enam tahun didedahkan sepenuhnya dengan perisian berbahasa Inggeris. their access to medical care.Maklumat ini jelas dilihat dalam satu program imersi yang dijalankan di Terengganu. and the safety and predictability of the physical environment. walaupun kanak-kanak ini tidak mempunyai latar belakang bahasa Inggeris. Selepas enam bulan. Pada umur lima hingga enam tahun. 31 . 28–59 peratus mengaku mereka cepat lupa apa yang dipelajari. and the early experiences they have. bukan murid yang berkeupayaan khas. kanak-kanak telah boleh membaca dan mengira serta menguasai bahasa. Inilah bukti kukuh bahawa kanak-kanak perlu diberi pendedahan awal untuk membantu mereka membina perhubungan sinaps yang banyak. kanak-kanak ini boleh membaca. 2005a). USA (2002): Poverty can certainly affect the kind of environment in which young children grow. Semua faktor tersebut mempunyai kaitan dengan masalah pemakanan dan kesihatan yang disebabkan oleh latar belakang keluarga yang miskin. 8 MASALAH PEMBELAJARAN Antara masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajarpelajar yang pernah penulis kaji ialah berkaitan dengan latar belakang sosioekonomi dan defisit pendidikan. Dalam kajian punca-punca kegagalan murid di 10 buah sekolah kebangsaan di Pulau Pinang. It has an impact on the kind of nutrition expectant mothers and their children receive. Menurut Parenting Information Organization. 13 peratus selalu berasa mengantuk atau pening semasa belajar. didapati: 60 peratus murid mengalami berat badan yang rendah.. dan 18 peratus mengaku sukar melihat tulisan di papan hitam. 28–57 peratus mengaku mereka sukar menghafal sifir. dan mereka mampu untuk mengikuti pendidikan peringkat Tahun Satu. 33–41 peratus mengaku sukar membuat ayat. bercakap dan membuat matematik dalam bahasa Inggeris (Aminah et al.

Oleh itu. wanita didapati lebih baik dari segi mendengar. Kesemua murid ini gagal dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) disebabkan mengalami defisit pendidikan yang besar. (2005b) mendapati 75 peratus murid tidak membaca atau jarang membaca di rumah. Tambahan pula.Kajian Aminah et al. Misalnya wanita dapat membina penguasaan bahasa lebih cepat berbanding lelaki. 80 peratus tidak pernah meminjam buku dari perpustakaan. 9 OTAK DAN GENDER 9. 32 . wanita mempunyai rangsangan sensori yang lebih sensitif berbanding lelaki. T. dan (b) otak wanita Sumber: Haederle.1 Perbandingan Otak Lelaki dan Otak Wanita (a) (b) Rajah 14. (1999) Kajian neurosains menunjukkan otak wanita adalah 20 peratus lebih besar daripada otak lelaki pada bahagian korpus kolasum (bahagian yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan) (lihat Rajah 14). 22–47 peratus menghadapi gangguan semasa belajar di rumah. 38 peratus tidak mempunyai tempat belajar khas di rumah. Imbasan PET menunjukkan struktur (a) otak lelaki. dan 27–47 peratus tidak mempunyai sesiapa yang boleh membantu mereka belajar di rumah. Oleh itu. wanita mempunyai interaksi penggunaan otak kiri dan kanan yang lebih baik berbanding lelaki.

Otak wanita mempunyai lebih banyak grey matter. maka grey matter membantu otak wanita berfungsi lebih cekap. Kaedah ini terbukti berkesan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan di samping memastikan perkembangan potensi yang menyeluruh di kalangan pelajar.1 Implikasi kepada Sistem Pendidikan Hasil penyelidikan yang telah dibincangkan di atas memberikan pemahaman yang jelas kepada kita tentang proses pembelajaran berasaskan minda. 10 IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN 10. Sesungguhnya. Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini terlalu mementingkan perkembangan otak kiri (akademik) dan mengabaikan perkembangan otak kanan (estetika. Grey matter membantu otak berfungsi lebih cekap. merasa melalui hujung jari dan kulit. Perbezaan ini secara tidak langsung menjadi sifat semula jadi bagi lelaki dan wanita. Kurikulum pula sangat padat dengan fakta yang abstrak dan sukar untuk dikuasai oleh pelajar. mereka biasanya lebih cepat bertindak balas berbanding wanita. 33 . manakala otak lelaki mempunyai lebih banyak white matter. Keadaan ini amat tidak seimbang. kaedah ini memberi implikasi yang besar kepada sistem pendidikan negara kita. maka pembelajaran menjadi sangat sukar dan tidak menyeronokkan. Oleh kerana struktur kepala wanita lebih kecil. sukan.menghidu. Penilaian pencapaian sekolah mahupun universiti adalah tertumpu kepada kebolehan dalam aspek analitikal dan logik matematik tanpa memberi pengiktirafan kepada aspekaspek lain seperti bakat seni. Oleh kerana lelaki mempunyai white matter yang lebih banyak. Ditambah pula dengan kaedah mengajar yang berbentuk didaktik (berpusatkan guru). White matter berfungsi mempercepatkan impuls dan aliran elektrik. bahasa dan sastera. kreativiti dan seni).

Peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah [(UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR)] sepatutnya dihapuskan. iaitu pada akhir pendidikan sekolah menengah [Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)]. bukan untuk mendapat ilmu dan kemahiran yang diperlukan sebelum memasuki universiti atau pasaran kerja.2 Implikasi kepada Kurikulum Dicadangkan agar kurikulum: • • Mengandungi isi pelajaran yang relevan dengan kehidupan seharian serta realiti sebenar dunia hari ini. Menggunakan kaedah integrasi dan tematik supaya dapat mengembangkan pemahaman tentang pendidikan untuk pembangunan lestari. Model kurikulum baru untuk Malaysia. sistem pendidikan di Malaysia perlu dirombak supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada pelajar. pendidikan nilai dan rohani. 34 . kewarganegaraan. 10. kepelbagaian budaya dan bangsa. dan sejarah warisan bangsa. Elemen-elemen pembelajaran bermakna yang menggalakkan mereka berfikir dan menggunakan maklumat yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian juga harus diselitkan dalam kurikulum ini. kerana kanak-kanak sudah bersedia untuk belajar pada umur ini. yang berbentuk tematik. Elakkan daripada menggunakan pembelajaran berbentuk hafalan. Persekolahan formal harus dimulakan dari umur enam tahun (bukan tujuh tahun). Ini kerana keadaan sedia ada terlalu menumpukan kepada peperiksaan dan pelajar hanya belajar untuk lulus peperiksaan. Cukup hanya satu peperiksaan akhir. Dicadangkan agar penggunaan Internet tanpa wayar atau jaringan Internet ditambah supaya pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja serta mendapat pembelajaran yang menyeronokkan dan merangsangkan daripada persekitaran periferal yang banyak. bukan berbentuk bidang disiplin harus diwujudkan.Oleh itu.

Ekonomi dan Kenegaraan. Gunakan alat ukuran yang pelbagai bagi mendapatkan penilaian yang tepat. laporan kendiri. Matematik dalam Kehidupan. Reka Cipta Grafik. Wujudkan cara menaksir perkembangan potensi individu yang lebih menyeluruh dalam pelbagai aspek pendidikan. portfolio. Kemanusiaan dan Budaya. Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari. Seni Persembahan. Gunakan kaedah penilaian berasaskan hasil seperti rekod pencapaian. dan sebagainya. Pelajar perlu diberi tanggungjawab untuk memahami keupayaan diri mereka. dan sebagainya. Misalnya.• Mewujudkan mata pelajaran baru di sekolah rendah seperti Sains dan Alam Sekitar. 35 • • • . Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Mewujudkan kursus-kursus baru di sekolah menengah seperti Matematik Gunaan. khususnya di peringkat sekolah rendah. Seni dan Kraf. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Bahasa dan Sastera. guru menyediakan rubrik atau matriks pencapaian yang dikehendaki berasaskan sesuatu standard dan pelajar mencuba mencapainya. Sejarah dan Kewarganegaraan. Dunia dan Kemanusiaan. Bahasa dan Budaya. Lakonan dan Teater. Agama dan Nilai Peribadi. Guru perlu berbincang dengan pelajar tentang objektif dan standard yang perlu dicapai oleh mereka dalam pembelajaran. dan kursuskursus pilihan (elektif) seperti Muzik Estetika. kemahiran refleksi dan lain-lain. Kesihatan Jasmani dan Minda. Perlu diingat bahawa otak kita menyimpan maklumat dengan cara yang berbeza. • 10.3 Implikasi kepada Penilaian • Sistem penilaian diubah supaya ujian dan peperiksaan dapat dikurangkan. Agama dan Akhlak.

memberi ucapan atau ungkapan positif dan lain-lain. kaedah mainperanan (role play). berpusatkan pelajar. penyelesaian masalah. membaca.4 Implikasi kepada Guru Dari segi teknik pengajaran. Cara paling mudah ialah menggalakkan pelajar menunjukkan perasaan mereka. misalnya berjabat tangan. tentang kemalangan jalan raya – apakah pandangan mereka tentang impak kemalangan tersebut terhadap keluarga orang yang meninggal dunia itu? Soalan sebegini akan mendorong minat. kerja lapangan. memberi peluang kepada pelajar menyatakan perasaan dan merasai pengalaman tersebut. Ini kerana otak suka belajar dalam keadaan sebenar dan mencabar. tinjauan dalam masyarakat dan sebagainya. projek kumpulan. drama. Cara ini akan dapat mengukuhkan hubungan sinaps dan menjadikan ingatan lebih berkesan.10. Mengintegrasikan emosi dalam pembelajaran. Menggunakan kaedah pembelajaran aktif. Contohnya. guru perlu menggunakan teknik pembelajaran whole brain yang menghubungkan kedua-dua bahagian otak kiri dan kanan. melibatkan tangan dan minda. eksperiensial. Mewujudkan cara baru untuk permulaan kelas. dan penyelesaian masalah yang boleh memberikan pengalaman baru kepada pelajar. persembahan/visual. Misalnya kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual. Menggunakan strategi yang dapat menggalakkan rasa ceria untuk belajar. Misalnya. misalnya: 1. 36 • • • • . bercerita dan sebagainya. Semasa mengajar guru hendaklah: • Mengaitkan maklumat baru dengan maklumat sedia ada kepada pelajar supaya jaringan sinaps yang lebih banyak dapat dibentuk dalam minda pelajar.

bertukar idea. 3. Kotulak (1996) menyatakan pembelajaran dalam persekitaran yang kaya dapat meningkatkan perhubungan sinaps sehingga 25 peratus. 4. selesa. mencabar idea dan berkongsi idea. 6. berhujah dan bekerjasama. nyanyian dan cara-cara lain yang menyeronokkan. 2. Mewujudkan suasana kelas yang tenang. Memberikan pelbagai aktiviti yang boleh membantu menaksir pembelajaran. Menurut Gurin et al.2. 6. Memberikan nama-nama positif kepada kumpulan atau pasukan yang dibentuk untuk aktiviti kelas. Lebih kaya persekitaran pembelajaran itu. 5. Menamatkan pembelajaran dengan sorakan. 7. lebih banyak maklumat boleh diproses. Pembelajaran berasaskan minda menekankan bahawa setiap individu mempunyai gaya belajar tersendiri. 5. 3. Penaakulan induktif dan deduktif Penaakulan abstrak dan konkrit Kecenderungan kepada bahasa Logik dan bukti Cepat bosan Kecenderungan ruang Kecenderungan pergerakan Sensitif dan dinamik kumpulan 37 . Otak kita mudah mengingat jika maklumat diakses melalui laluan yang ia sudah biasa. 4. Guru perlu menggunakan pelbagai aktiviti yang boleh disesuaikan dengan semua gaya belajar. Menggunakan kaedah pembelajaran koperatif supaya pelajar dapat berbincang. Elakkan melabel pelajar. bersih dan bebas daripada tekanan (kerana otak berfungsi sepenuhnya dalam keadaan bebas). terdapat 10 perbezaan dalam gaya belajar. 8. iaitu: 1. (2002).

5. 6. model. Enam prinsip pembelajaran berasaskan minda yang dicadangkan oleh Caine dan Caine (1997) boleh digunakan. 4. Pembelajaran berlaku secara bercorak. Setiap individu adalah unik. Otak boleh memproses maklumat secara terperinci dan menyeluruh. 2. iaitu: 1.000 sinaps. Oleh itu. Dengan menggunakan alat pengimbas PET atau fMRI. Gunakan grafik untuk memudahkan pemahaman. carta alir. benarkan mereka menerokai dan membina sendiri pengetahuan mereka. rajah dan perancang grafik. Teori ini menyarankan bahawa pembelajaran berlaku melalui pembentukan sinaps atau perhubungan di antara sel neuron dalam otak. Gunakan kiu untuk meningkatkan persepsi periferal maklumat yang dipelajari. 11 PENUTUP Syarahan ini telah mengemukakan teori pembelajaran berasaskan minda bagi menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku dalam minda seseorang. Terdapat ±100 bilion neuron dalam otak manusia dan setiap neuron boleh membina lebih daripada 10. Gunakan pembelajaran koperatif dan kerja berpasukan. ahli neurosains 38 . gunakan persekitaran pembelajaran yang ceria. Otak lebih terangsang dalam persekitaran sosial. Cenderung kepada simbol 10.9. menarik. 3. misalnya carta. Tekanan emosi boleh menghalang pembelajaran. kondusif. Libatkan ibu bapa dalam proses pembelajaran. Oleh itu. tiada paksaan dan dalam keadaan sebenar. Sosial dan suka bekerja dalam pasukan Semua perbezaan ini perlu ditangani dengan bijaksana oleh guru supaya tidak menjejaskan proses pembelajaran yang maksimum.

kreatif dan intuitif. manakala otak sebelah kanan pula terlibat dengan pemikiran holistik. Untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum. iaitu otak kiri dan kanan supaya keupayaan potensi pelajar yang menyeluruh dapat dikembangkan. Proses pembelajaran berasaskan minda menggabungkan elemen perasaan dan emosi serta maklumat dan fakta yang dipelajari. aspek emosi dan persekitaran yang kondusif amat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan kekal. misalnya elemen akademik. Neurotransmiter ini berbeza mengikut keadaan emosi pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. Lebih banyak pengalaman pembelajaran diberikan. Bahagian otak ini mengeluarkan bahan elektrokimia larut yang dinamakan neurotransmiter bagi membina sinaps. misalnya bahagian korteks pada otak kiri terlibat dengan pemikiran analitik. Kajian neurosains juga dapat mengesan peranan emosi yang dikawal oleh otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah melibatkan kedua-dua bahagian otak. Ia membuktikan bahawa dalam proses pembelajaran. Oleh yang demikian. dan disebut sebagai memori atau ingatan. Teori ini juga membuktikan bahawa pembelajaran tidak lengkap jika hanya bertumpu kepada satu elemen sahaja. maklumat yang disimpan dalam jaringan sinaps mengandungi mesej emosi yang wujud semasa sinaps dibentuk. lebih banyak sinaps dibentuk dalam minda kanak-kanak.telah dapat mengesan lokasi pada bahagian-bahagian otak manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pemikiran. membolehkan mereka 39 . Neurotransmiter merupakan penghubung di antara dendrit yang membentuk sinaps. Jaringan sinaps yang telah terbentuk dan sentiasa diaktif atau digunakan akhirnya akan menjadi kukuh dan kekal. Otak kanak-kanak juga didapati mempunyai keupayaan yang sama untuk membina sinaps yang banyak jika diberi rangsangan pembelajaran yang sesuai. logik dan matematik.

Kurikulum yang relevan dan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta guru yang berempati dan penyayang merupakan resipi baru untuk membina sistem pendidikan yang mesra pelajar. sebenar dan aktiviti hands-on amat perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum dan berkesan. tidak hanya tertumpu kepada aspek akademik semata-mata seperti yang ada sekarang. konstektual. Demikianlah. Terpulanglah kepada setiap individu untuk menggunakan "akal" yang dikurniakan Tuhan kepada kita. Kaedah mengajar dan menilai pencapaian pelajar dalam pembelajaran harus dikaji semula dan mungkin perlu ditukar supaya lebih sesuai dengan perkembangan menyeluruh seseorang pelajar. intuisi dan interpersonal di samping aspek logik.lebih bersedia untuk belajar. walaupun umur mereka masih muda. objektif dan fakta merupakan elemen penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seimbang. teori pembelajaran berasaskan minda ini telah menerangkan proses pembelajaran lebih jelas berbanding teori behaviurisme dan teori perkembangan kognitif Piaget. Aspek kreativiti. 40 . Implikasi daripada teori ini terhadap sistem pendidikan kita adalah besar. kerana akallah setiap individu itu unik dan berbeza. Demikian juga persekitaran pembelajaran yang ceria. maka ia harus dimanfaatkan dengan ilmu yang baik dan sebanyak yang boleh. gembira. Otak manusia mempunyai kapasiti yang amat besar.

Deconstructing dreams: The spandrels of sleep. B. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 277–289. Caine. Gale (Ed. & A. 66–70. Making connections: Teaching and the human brain. Hameroff. Educational Leadership. Kasniak. O. N. Social foundations of thought and action: A socialcognitive theory. (1994). N. & Caine. (1997). 286–290. (1986). Bandura. 41 . R. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. Ausubel. NJ: Prentice-Hall. (2000). (1986). (1995). Flanagan. Menlo Park. Caine. Constructivism in education. & Jenkins. G. 303–318. Journal of Research in Science Teaching. & Hernacki. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. Felder. & Caine. Appleton. M. K. S. B. Buzan. G. (1978). Make the most of your mind. Steffe. Constructivist approaches to science teaching. NJ: Prentice-Hall. Driver. ke-2). 17(3). Understanding a brain-based approach to learning and teaching. Analysis and description of students′ learning during science classes using a constructivist-based model. CA: Addison-Wesley. 67(240). & J. E. D. The brain explained. New York: MIT Press. R. (1996). R. Education on the edge of possibility. Drubach. M. Quantum learning: Unleashing the genius in you.). P. Journal of College Science Teaching. R. Reaching the second tier: Learning and teaching styles in college science education. Driver. R. N. School Science Review.). Scott (Ed.RUJUKAN Buku dan Makalah Akerlind G. & Caine. 48(2). T. 443– 461. D. Englewood Cliffs. Dalam L. Students′ thinking and learning of science: A constructivist view. De Porter. Upper Saddle River. Caine. Rinehart & Winston. Dalam S. (1993). (1992). Academic views of the relative roles and responsibilities of teachers and learners in a first-year university course. Educational psychology: A cognitive view (Ed. (1998). New York: Holt. 23(5). A. Higher Education Research & Development. (1984). R. (1990). New York: Dell Publishing. & Bell. 34(3). A. G. (1997). R. New York: Linden Press.

(1986). K. LeDoux. Boston: Allyn & Bacon. Synapses. 72(3). & Beaty.). ke-2). semakan semula). Connecticut: Appleton & Lange. A. Kansas City: Andrews McMeel. (2000). Harvard Educational Review. N. & Kandel. Hurtado. K. USA: Brain Books. E. Dall Alba. (1995). Learning and memory. Human memory: Exploration and application. Jensen. Conceptions of learning. E. Gurin. Jessel (Ed. Lynch. (1990). (2002). & T.Gagne. Scott (Ed. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. (1995). Kandel. circuits and the beginnings of memory. The cognitive psychology of school learning. Schwartz. 330–366. Jessell (Ed. & A. (1995). 19(3). Boston: Little. Kandel. N. ke-2). G. E. Inside the brain: Revolutionary discoveries of how the mind works. (1996). Kupfermann. The creative brain (Ed. The creative brain.). 42 . & T. Goleman. J. Essentials of neural science and behaviour. E. D. New York: Simon & Schuster. (1999). Human memory: Exploration and application (Ed. Cambridge. Haberlandt. R. C. Connecticut: Appleton & Lange. E. Kihlstrom. G. Herrmann. L. MA: MIT Press. & T. (1995).). J. Dalam E. Dey. Kotulak. & Brophy. The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. San Diego. Towards the neuronal substrate of visual consciousness. New York: Longmans Green. (1993). Marton. D. (1985). Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. J. Kasniak. S. (1996). Dalam S. J. MA: Allyn & Bacon. Dalam E. Unconscious processes in social interaction. I. G. E. Kandel.. International Journal of Educational Research. Nerve cell behaviour. San Diego. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ.. (1988). New York: Bantam Books. T. New York: MIT Press. (1995). P. Connecticut: Appleton & Lange. Kandel. Jessell (Ed. Hameroff. J. Essentials of neural science and behaviour. J.). Koch. Educational psychology: A realistic approach. (1996). Dalam E. Needham Heights. E. Brain-based learning: The new science of teaching and training (Ed. USA: The Brain Store. Herrmann. Good. Schwartz. Kingsport: Quebecor Printing Book Group. Brown and Company. & Gurin. Haberlandt. (1998). 277– 287.. Schwartz. F. Essentials of neural science and behaviour.

Epstein (Ed. New York: Skylight Training and Publishing. Dicapai pada 9 April 2005 daripada http://www. E. R. W.html Davidson. Neuroscience of communication. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://faculty . (1983). J. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.edu. P. Rozin. R. Rogers. A constructivist approach to teaching. California State University. T. How the brain learns (Ed. (1997). Constructivism in education.). N.Ornstein.csuchico. Hak cipta The Board of Regents of the University of Wisconsin System. Response of the brain to enrinchment. Biological psychology: Neurotransmission. Dicapai pada 7 Februari 2005 daripada http://www. Thousand Oaks: Corwin Press. Freedom to learn for the 80’s. von Glaserfeld. M. Dalam J. New York: Family and Work Institute.html Crebbin. constructivism and neurological research. Steffe. (1998). (1999). (1995). Dalam L. Shore. (2001). Keck Laboratory for Functional Brain Imaging and Behavior. Revisioning learning: Contributions of postmodernism. Rethinking the brain: New insights into early development. New York: Harcourt Brace. Designing brain compatible learning. & J.aare. R. Parry. (2000).edu/psy/BioPsych/ neurotransmission. D. B. M. (1997). The right mind: Making sense of the hemispheres.edu/packages/ emotion/media. G. Rose. R. New York: Dell Publishing. Dicapai pada 9 April 2005. (1976) The evolution of intelligence and access to the cognitive unconsciousness. New York: Academic Press.newhorizons. (2001).wisc. Sumber Elektronik Brain plasticity.html Diamond.news. Sousa. (1997). ke-2).au/00pap/cre00462. University of Wisconsin-Madison. & Nicholl. San Diego. (2003).). Gale (Ed. R. USA: Singular Publishing Group. C.htm 43 . M. daripada http://www. & Gregory. Sprague & A. Progress in psychobiology and physiological psychology. (1995).edu/chudler/plant. Dicapai pada 6 Ogos 2005 daripada http://www. Webster.org/ neuro/diamond_brain_response. C. Brain and Emotions Research. C. A. E. Ohio: Charles Merrill Publishing.washington. D. Columbus. Accelerated learning fot the 21st century.html Department of Psychology.

Pulau Pinang.htm-super teaching video http://www.7992. Malaysia.Haederle. Pulau Pinang. Aminah Ayob.htm Young.com. 44 . Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www. Dicapai pada 6 Ogos 2002 daripada http://www. (1999). Malaysia. Pengajian kurikulum: Kajian tentang keupayaan ingatan. language process and reading. Pengajian kurikulum: Keberkesanan kaedah bersepadu berbanding kaedah tradisional dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan satu.org/ heathnewsfeed http://wps. Ahmad Faizal Shafeei.parentinginformation.hopkinsmedicine. Brain plasticity. Making connections: How children learn. (2004).html Triune brains.org/ howchildrenlearn. Universiti Sains Malaysia.pbs. J.com/life/ twominds.pairs .une.triune.edu.sfn . What is the difference between the male and female brain? Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada www. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www. Universiti Sains Malaysia.au/psychology/staff/malouff/problem. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://web.htm Society for Neuroscience.00 . Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. (2000).htm Mind map brain.prenhall.org/wnet/brain/scanning/eeg. (2002).htm Scanning the brain EEG. Manuskrip yang tidak diterbitkan. Dicapai daripada http://www. (2001).r. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan.org/New%20Folder/Video.org/content/Publications/BrainBriefings/brain-lang-reading .madsci.html Parenting Information Organization.823168-.html Tesis dan Lain-Lain Abdul Aziz Kassim.ozcountry.html http://www. Gender differences in the brain.com/hss_wade_mru_2/0.org/post/ archives/aug2000/967659/An. membuat inferens logikal dan inferens nilai terhadap tiga jenis teks Bahasa Melayu.superteaching. A summary of recent brain research. (2000). USA. T. The effect of using problem-based learning on critical thinking skills and achievement in science. (2000).

Universiti Sains Malaysia. Aminah Ayob. Tesis Ph. Punca kegagalan akademik pelajar bumiputera Pulau Pinang: Kajian kes di 10 buah sekolah kebangsaan. Strategi untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor Bahru. Kegagalan pelajar dalam pelajaran: Kajian kes di Baling. E. Pulau Pinang. (1999). Pendidikan sains: Kesan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Pendidikan sains: The effects of using PBL in science on students' achievement and interest in science. Halim Ahmad. (2002). Kajian profil bumiputera Pulau Pinang dari perspektif pendidikan. E. Halim Ahmad & Nordin Abdul Razak.D. Mohd Yusof Yahaya. Pulau Pinang. 13 Disember. Universiti Sains Malaysia. Lee Lay Wah & Halim Ahmad. Kertas kerja yang dibentangkan pada Kolokium Ijazah Tinggi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan.D. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. S. Malaysia. Projek Kerajaan Negeri Terengganu yang tidak diterbitkan. Malaysia. Kajian penilaian program Q-Dees gemilang. Universiti Sains Malaysia. & Khadijah Zon. (2005b). Projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak diterbitkan. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. (2003). S. kemahiran proses sains serta pencapaian biologi. S. Aminah Ayob. yang tidak diterbitkan. Aminah Ayob. Social construction and the transformation of identity politics. K. Norazlinda Mahamud. (1992). Pulau Pinang. Malaysia. Maznah Ali & Ahmad Farouk Abd. Daniel. (2000). Pulau Pinang. Hazri Jamil. Aminah Ayob. Mokhtar Ismail. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Feasibiliti Kementerian Pendidikan mengambil alih semua aspek pendidikan khas di Malaysia. (2000). Gergen. Abdul Rashid Mohamed & Anna Christina. (2004). (2001). Sabaria Juraimi. yang tidak diterbitkan. Daniel. 45 . Pulau Pinang. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. New School for Social Research Symposium. (2005a). Susie See Ching Mey.Aminah Ayob. Laporan kajian Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. Malaysia. Universiti Sains Malaysia. (2003). J. (1995). Majid. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Daniel. & Aminah Ayob. Satu kajian pemahaman intuitif mengenai konsep haiwan dan binatang. Laporan kajian Negeri Johor yang tidak diterbitkan. Kedah. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. 7 April. E. Tesis Ph. Projek Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia. Malaysia.

Pendidikan sains: Pembelajaran pecutan – Kesan pembelajaran hipermedia terhadap kecepatan pembinaan konsep-konsep dalam pelajaran Biologi. (2005).D. Pulau Pinang. Malaysia. (2003). Pulau Pinang.D. Universiti Sains Malaysia. 46 . Universiti Sains Malaysia. Proses kognitif dalam penulisan esei: Analisis hermeneutik.Shamshun Nisa Mohamed Yaacob. Suppiah. yang tidak diterbitkan. yang tidak diterbitkan. Tesis Ph. Tesis Ph. S. Malaysia.