SYARAHAN UMUM

PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA DAN IMPLIKASINYA KEPADA PENDIDIKAN
oleh PROFESOR AMINAH AYOB Pada 22 September 2005, jam 9:30 pagi di Dewan Budaya, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

1 PENGENALAN 1.1 Decade of the Brain, 1990–1999 Syarahan ini dimulakan dengan mengatakan bahawa setiap orang secara semula jadi mempunyai kecerdasan atau intelligence yang tinggi, dan semua orang boleh berfikir dan belajar dengan baik. Yang berbeza ialah, sesetengah orang belajar dengan cepat, tetapi sesetengah orang belajar agak lambat; ada yang suka belajar dengan cara membaca, ada pula yang belajar melalui perbuatan; ada yang suka mendengar dan melihat, dan sebagainya. Kita boleh belajar semua perkara yang dikehendaki jika kita mahu dan sanggup mencuba. Walaupun memiliki kekurangan diri, kita masih boleh belajar. Proses tersebut mungkin memerlukan masa yang lebih panjang dan mungkin memerlukan bantuan khas, tetapi yang pasti kita boleh belajar. Inilah yang ingin dijelaskan – bahawa setiap orang boleh belajar kerana kita semua mempunyai otak yang tahu bagaimana untuk belajar dan berfikir. Otak kita secara semula jadi adalah bijaksana. 1.2 Teori-Teori Pembelajaran Bagi menerangkan proses pembelajaran, pelbagai teori telah dikemukakan oleh ahli psikologi sejak zaman Socrates dan 1

Plato. Syarahan ini akan mengimbas empat teori pembelajaran yang kerap dirujuk oleh para pendidik dan penyelidik sebelum ini, iaitu: • • • • Behaviurisme Kognitif Humanistik Konstruktivisme

Teori-teori pembelajaran yang pernah dipelajari seperti teori behaviurisme dan teori kognitif, yang juga disebut sebagai teori modenis, menyatakan bahawa ilmu pengetahuan terdiri daripada fakta yang nyata dan benar. Pemahaman tentang fakta itu adalah objektif dan tidak boleh diubah atau ditukar. Maka, pembelajaran tentang fakta itu hendaklah dilakukan secara didaktif dan objektif supaya fakta itu dapat dipindahkan kepada pelajar secara "bulat-bulat". Teori behaviurisme bersandarkan kepada perubahan tingkah laku (learning leads to a change in behaviour), iaitu pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku. Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang maka tingkah laku itu akan dikuasai secara automatik. Pavlov (1849–1936) yang menjalankan eksperimen menggunakan anjing, makanan dan loceng membuktikan bahawa apabila loceng dibunyikan, secara automatik anjing akan mengeluarkan air liur kerana makanan akan disajikan. Thorndike (1874–1949) pula mengemukakan Teori S-R atau Stimulus-Response Theory (teori pelaziman operan), yang mana rangsangan terlazim menghasilkan respons terlazim. Misalnya, kucing yang lapar "belajar" membuka sangkarnya (respons terlazim) untuk mendapatkan makanan yang dihidang di luar sangkar (stimulus terlazim). Thorndike percaya bahawa hubungan neural terbentuk antara stimulus dengan respons apabila respons adalah positif, dan pembelajaran berlaku apabila hubungan itu membentuk corak tingkah laku yang dikehendaki. Lanjutan daripada itu, Skinner (1904–1990) mengemukakan teori Contiguity of Feedback/Reinforcement, iaitu tingkah laku boleh dibentuk dengan memberi peneguhan secara positif atau negatif. Misalnya, pelajar diberi 2

ganjaran/pujian (peneguhan positif) apabila berjaya melakukan sesuatu seperti menghabiskan kerja rumah atau sebaliknya dihukum (peneguhan negatif) kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Teori ini tidak dapat menerangkan tentang proses pembelajaran dan proses pemikiran, ia hanya dapat menerangkan pembentukan tingkah laku melalui proses rote-learning. Teori kognitif memfokus kepada proses di sebalik tingkah laku yang ditunjukkan. Perubahan tingkah laku yang diperhati dijadikan sebagai petunjuk kepada apa yang mungkin berlaku dalam minda pelajar. Teori ini menerangkan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk yang bermakna dan mudah diingat oleh pelajar. Bermula dengan teori perkembangan kognitif Piaget (1926 dalam Good & Brophy, 1990) teori ini menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Gagne (1985) pula menerangkan terdapat tiga peringkat pemprosesan maklumat, iaitu daftar deria (sensory register) dalam ingatan aktif (working memory, WM), ingatan jangka pendek (short-term memory, STM) dan ingatan jangka panjang (long-term memory, LTM). Maklumat baru yang dipelajari akan didaftarkan dalam WM dan jika diperlukan buat sementara waktu, ia akan disimpan dalam STM. Selepas digunakan beberapa kali, maklumat ini menjadi kekal dan disimpan dalam LTM untuk tempoh masa yang lama. Apabila maklumat ini perlu diingat kembali, ia akan diaktifkan semula dan dibawa ke WM untuk digunakan. Menurut Gagne, maklumat dalam minda sentiasa diproses dan diadaptasikan apabila maklumat baru diterima dan proses ini dinamakan proses pembelajaran. Ausubel (1978) menyokong teori pembelajaran ini melalui kajiannya yang mendapati bahawa jika pembelajaran itu memberi kesan kepada pelajar, maka ia akan lebih mudah dipelajari, diingat dan dihubungkaitkan dengan skema sedia ada, serta lebih kekal dalam ingatan. Bidang kajian ini dinamakan Sains Kognitif. 3

Teori humanistik Rogers (1983) dan Bandura (1986) mencadangkan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses modeling atau meniru tingkah laku orang lain atau secara demonstrasi. Teori ini digambarkan dengan pepatah berikut:
A teacher's major contribution sometimes is not the subject taught but the model caught.

Demikianlah kita mempelajari banyak perkara dalam hidup, khususnya adat resam, budaya dan nilai masyarakat melalui ikutan daripada apa yang kita perhatikan dan interaksi dengan orang lain, misalnya ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan. Teori konstruktivisme (Driver & Bell, 1986; Driver, 1995; von Glaserfeld, 1995; Gergen, 1995; Appleton, 1997) menyatakan bahawa pelajar membina ilmu pengetahuan dan memberi makna kepada pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman sendiri melalui proses aktif yang berlaku dalam otak. Oleh itu, pengetahuan seseorang tentang sesuatu perkara bergantung pada persepsi, kepercayaan dan pengalamannya tentang perkara tersebut. Ahli konstruktivis percaya pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar secara tabula rasa, tetapi pelajar perlu membina pengetahuannya sendiri melalui pemahaman yang diperoleh daripada proses pembelajaran yang dialaminya. Dengan itu, pemahaman dan makna ilmu pengetahuan bergantung pada cara ia dibentuk dalam minda pelajar. Syarahan ini akan menerangkan bagaimana ilmu pengetahuan dibina dan diberi makna oleh pelajar berdasarkan hasil kajian neurosains dan sains kognitif, dan hasil penyelidikan penulis bersama-sama rakan seperjuangan serta pelajar-pelajar sarjana dan Ph.D. Sepanjang hampir 15 tahun, iaitu sejak 1990, penulis telah menjalankan hampir 45 buah kajian berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai peringkat dan subjek. Motivasi penulis untuk memusatkan kajian kepada aspek pembelajaran berasaskan minda telah bermula sejak beliau menjalankan penyelidikan Ph.D. Pada masa itu, penulis mengkaji bagaimana pelajar belajar antara satu sama lain dalam kumpulan dan bagaimana 4

menghurai. yang akhirnya menghasilkan deconstruction dan reconstruction bagi membentuk pemahaman yang lebih bermakna. Ia boleh memproses maklumat dalam pelbagai cara. Teori pembelajaran berasaskan minda ini menyarankan bahawa proses pembelajaran berlaku mengikut cara otak berfungsi. mensintesis. 2 PEMBELAJARAN BERASASKAN MINDA Pembelajaran berasaskan minda ialah satu teori pembelajaran yang diasaskan kepada struktur dan fungsi otak atau minda manusia. membanding. menilai. Persoalannya ialah: Bagaimanakah otak belajar? 5 . Kita hanya perlu menyediakan persekitaran yang sesuai untuk mendorong proses pembelajaran itu berlaku dengan maksimum dan berkesan mengikut cara otak belajar. menghakim. Hal ini kerana terdapatnya aktiviti cabar-mencabar pengetahuan sedia ada (construction). pembelajaran akan tetap berlaku dan setiap orang sentiasa belajar. malah mengabaikan dan menghukum proses-proses pembelajaran semula jadi otak. misalnya menganalisis.hubungan serta interaksi sosial dalam kumpulan membantu pelajar membina pemahaman yang lebih kukuh. Selagi otak tidak dihalang daripada menjalankan proses-proses biasa. penulis telah membina pemahaman tentang bagaimana pembelajaran berlaku dan lebih penting lagi mengapa terlalu banyak perkara yang dipelajari (diajarkan) tidak "terpahat" dalam minda pelajar seperti yang sepatutnya. membeza. Setiap orang dilahirkan dengan otak yang berfungsi sebagai processor yang sangat berkuasa. Melalui kajian-kajian selanjutnya. Otak kita secara semula jadi dilahirkan untuk belajar dan menyimpan semua pengalaman pembelajaran yang pernah berlaku dalam diri kita. menghubungkait. tidak menggalakkan pemikiran. Pengajaran secara tradisional yang berpusatkan guru kerap kali menghalang pembelajaran. membuat keputusan dan sebagainya.

Profesor Davidson menyediakan elektrod untuk membuat neuroimaging Sumber: Davidson. Teknik ini. Teknik ini dinamakan neuroimaging. dapat memberikan gambaran yang tepat tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir. Satu daripadanya ialah pemetaan minda atau mind mapping. Penyelidikan ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang lokasi otak yang terlibat semasa berfikir (belajar) dengan menggunakan alat EEG (electroencephalography) dan pengimbas PET (positron emission tomography) atau pengimbas fMRI (functional magnetic resonance imaging).1 Kajian-Kajian Neurosains Sejak penemuan teknik non-intrusive yang membolehkan penyelidik mengkaji fungsi otak.2. kini kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana otak belajar. apabila digunakan dengan pengimpas PET atau fMRI (Rajah 2a dan 2b). menggunakan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada bahagian-bahagian otak semasa berfikir. Rajah 1a dan 1b menunjukkan bagaimana seorang ahli neurologis. Jaringan elektrod untuk mengesan impuls elektrik pada otak Rajah 1b. R. Rajah 1a. Imej visual yang diperoleh akan menunjukkan bahagian-bahagian otak apabila seseorang itu melakukan sesuatu tugasan spesifik. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller 6 . Amerika Syarikat. Profesor Richard Davidson dari University of Wisconsin. Pada masa ini terdapat dua bidang penyelidikan yang berbeza.

R. Maklumat ini dapat membantu penyelidik mengenal pasti lokasi otak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan penemuan ini.Rajah 2a. Teknik neuroimaging menggunakan alat fMRI Sumber: Davidson. (2001) Kajian-kajian neurosains ini selanjutnya telah memberikan pemahaman baru tentang cara otak berfikir dan belajar. Imej ini menunjukkan pengaktifan telah berlaku pada amigdala selepas subjek ditunjukkan gambar yang menimbulkan emosi yang kuat. Imej fMRI dan PET daripada subjek selepas ditunjukkan gambar yang menyayat hati Sumber: Davidson. (2001) Gambar ihsan: Jeff Miller Rajah 3 menunjukkan imej daripada pengimbas fMRI dan PET. Kaedah pengajaran dan latihan bersifat behaviuris didapati tidak sesuai untuk memahami tentang proses pembelajaran. 7 . maka teori behaviurisme kini dianggap ketinggalan dan tidak lagi relevan. Profesor Davidson sedang menyediakan alat fMRI Rajah 2b. Rajah 3. R.

Struktur otak manusia Sumber: Diubah suai daripada http://www. Otak bawah (sistem limbik) – kritikal untuk motivasi.org/ equiaeon/ibrain2. dicapai pada 10 Julai 2005 Otak manusia dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut fungsinya seperti berikut: 1.2 Struktur dan Fungsi Otak Manusia dalam Pembelajaran Otak tengah: Sistem limbik Otak luar: korteks dan neokorteks Pangkal otak Rajah 4. tidur dan jaga (arousal) • Serebelum – imbangan/pergerakan 2.2.jpg. Pangkal otak (dikenali juga sebagai Reptilian Brain) terdiri daripada: • Kerak dalam (pon dan sistem retikular) – mengawal proses hidup • Medula – mengawal fungsi bukan rela organ-organ utama. emosi dan ingatan.sofiatopia. terdiri daripada: • Talamus – pusat kawalan deria 8 .

percakapan. otak bawah (khususnya talamus dan hipotalamus) dan pangkal otak bagi mewujudkan keadaan sedia.1. ia terdiri daripada beberapa bahagian (lobes) Deskripsi ini menunjukkan proses pembelajaran dan pemikiran memerlukan keseluruhan bahagian otak. Teori otak kiri dan kanan oleh Roger Sperry 9 . pemikiran dan reka cipta. iaitu otak luar. jaga atau waspada.• • • Hipotalamus – mengawal suhu badan. Otak luar (korteks serebrum) – the thinking brain • Korteks – lokasi kecerdasan • Neokorteks – mengawal penglihatan. Teori Teliti • Pembelajaran hafalan Otak kanan/Hemisfera kanan • Rawak • Tidak teratur • Intuitif • Holistik • Pantas • Visual Roger Sperry • Kreatif • Dirangsang muzik otak kiri dan kanan oleh Rajah 5. aktiviti sistem saraf. pendengaran.1 Otak dan Pemikiran Pengetahuan tentang struktur otak dan fungsi otak telah menjana beberapa teori otak. rembesan hormon oleh kelenjar pituitari dan pusat keseronokan Amigdala – pusat keagresifan Hipokampus – lokasi pembentukan ingatan 3. lapar/dahaga.1 Otak kiri dan otak kanan Otak kiri/Hemisfera kiri • Logik dan analitik • Urutan • Linear • Rasional • Lambat •Rajah 5. Antaranya adalah seperti berikut: 3. 3 TEORI OTAK 3.

rima. 10 .Menurut De Porter dan Hernacki (1992). Oleh itu. tetapi kita menggunakan otak kanan untuk melihat corak pada wajah itu secara keseluruhan. contohnya. visual. perkara ini perlu diberi perhatian kerana ia berkait rapat dengan gaya belajar dan cara pelajar membina pemahaman. subjektif. Otak kanan pula mengawal aktiviti kreatif. apabila melihat wajah. linear dan hafalan. Secara langsung atau tidak langsung. kreatif dan berbentuk naluri. warna. pemikiran logik. irama. manakala otak kiri melakukan pembelajaran objektif dan akademik. Demikian juga. manakala otak kanan memproses melodinya. otak kiri menumpukan kepada maklumat atau fakta yang diperkatakan oleh pensyarah. kita tidak mengimbas wajah tersebut dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan dalam bentuk linear. analitik. gambar serta pemikiran metaforikal yang boleh menggambarkan analogi dan metafora. sesetengah orang melihat perkara kecil (remeh-temeh). tetapi sesetengah orang melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan besar. Dalam kuliah. bila kita mendengar lagu. keseluruhan otak (kiri dan kanan) terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Ada pelajar membina maklumat langkah demi langkah dan kaedah ini disebut sebagai linear-type of learner. estetik. Ada pelajar yang lebih suka melihat gambaran secara keseluruhan atau global-type of learner (Daniel & Aminah.1. matematik. 2002). Sebagai pendidik. otak kanan adalah untuk pembelajaran holistik. Misalnya. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah. Otak bawah atau sistem limbik pula menerapkan elemen emosi dalam pembelajaran. otak kiri mengawal proses pembelajaran bahasa. corak dan pola. Setiap individu mempunyai cara tersendiri membina pemahaman dan setiap otak adalah unik yang membezakannya daripada individu lain. Ringkasnya.2 Teori otak Triune atau whole brain Teori otak Triune oleh Paul McLean ini menyatakan bahawa keseluruhan otak adalah terlibat dalam melaksanakan pembelajaran. muzik. otak kiri akan meneliti seni kata lagu. 3. manakala otak kanan meneliti bagaimana maklumat itu diperkatakan.

empat kuadran ini mewakili empat struktur berfikir dalam otak (lihat Rajah 6). 11 . 3. guru lebih memberi penekanan terhadap pembelajaran fakta (otak kiri sahaja) dan kurang memberi perhatian kepada perkembangan kreativiti dan estetika (otak kanan). ia akan lebih mudah diingati atau dipelajari. Kini.1. sudah tiba masanya penekanan diberikan terhadap keupayaan keseluruhan otak sebagai ukuran kebolehan pelajar. atau apabila perkataan dikeluarkan dengan emosi. Ornstein (1997) mendapati jika satu hemisfera otak yang lemah digalakkan bekerjasama dengan otak di hemisfera yang lebih kuat. termasuk sistem limbik secara maksimum. Ia penting sebagai asas untuk guru merancang dan menyampaikan pengajaran dengan berkesan kepada pelajar yang mempunyai keupayaan belajar yang pelbagai. 1995) menyarankan penggunaan keseluruhan otak.3 Empat kuadran berfikir Model empat kuadran berfikir (model Herrmann. Dapatan ini sangat penting kerana di Malaysia. Demikianlah orang yang cerdas biasanya menggunakan keseluruhan otak untuk berfikir atau disebut juga sebagai whole brain thinking. Empat kuadran ini adalah: A: B: C: D: Logik-analitikal Teratur Sensitif Holistik Menurut Herrmann. maka hasilnya memberikan prestasi yang lebih baik.apabila perkataan digabungkan dengan muzik atau gambar. kedua-dua hemisfera otak ini menyumbang kepada proses pemikiran dan dengan cara yang berbeza. Walaupun individu mempunyai kecenderungan kognitif terhadap kuadran tertentu. Model ini membantu kita memahami kepelbagaian gaya belajar seseorang pelajar.

celik akal.net/Creative/brain/ herrmann. gagal dan mencuba lagi sehingga berjaya.kheper. visual dan sintesis data. • 12 Proses berfikir otak kanan Proses berfikir otak kiri . aktiviti hands-on dan eksperimen berasaskan deria yang mana pelajar boleh mencuba. Model empat kuadran berfikir Herrmann Sumber: Diubah suai daripada Theories of Brain Organisation.htm. empat gaya belajar telah dikenal pasti seperti berikut: Kuadran A Kuadran C Proses berfikir mod serebrum Logik Analitik Berasas fakta Kuantitatif Holistik Intuitif Bersepadu Sintesis Tersusun Berturutan Terancang Terperinci Interpersonal Berasas perasaan Kinestetik Beremosi Kuadran B Proses berfikir mod limbik Kuadran D Rajah 6. dicapai pada 7 Februari 2005 • • Pembelajaran luar (kuadran A): belajar melalui pengajaran oleh orang lain seperti guru dan pensyarah. Pembelajaran dalaman (kuadran D): belajar secara holistik melalui intuitif. http://www.Berdasarkan Rajah 6. Pembelajaran interaktif (kuadran C): belajar melalui perbincangan.

m. Beta (β) – gelombang otak ini berlaku semasa otak sedang sibuk berfikir. mereka tidak akan merasa selesa ketika belajar. Alfa (α) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan rehat.s. jika guru menggunakan kaedah yang tidak selari dengan gaya belajar pelajar. 42 13 . beta. mengikut arahan dan berlatih secara berulang kali untuk memastikan penguasaan kemahiran. • Delta (δ) – gelombang otak ini berlaku semasa tidur nyenyak. menelaah pelajaran. di kala hampir tertidur. Menurut Felder (1996: 18). misalnya gelombang alfa. tenang dan jaga.• Pembelajaran prosedur (kuadran B): belajar secara langkah demi langkah. 3. perkembangan gaya belajar yang lain tidak akan berlaku. Teta (θ) – gelombang otak ini berlaku semasa otak dalam keadaan separuh sedar. delta dan teta (lihat Rajah 7).1.4 Teori empat jenis gelombang otak Kajian neurosains mendapati otak menghantar maklumat semasa pembelajaran melalui jarak gelombang (frekuensi) yang boleh diukur pada alat EEG. Sebaliknya. menumpu perhatian dan terlibat dalam sesuatu tugasan. Empat jenis gelombang otak yang dikesan dalam pelbagai aktiviti manusia Sumber: Diubah suai daripada Rose dan Nicholl (1997). jika guru hanya menggunakan kaedah yang sama dengan gaya belajar pelajar. • • • Rajah 7.

otak lebih bersedia untuk menerima pembelajaran.1 Bagaimana Pembelajaran Berlaku? Bagaimana Otak Belajar? Inilah persoalan yang ingin ditumpukan dalam syarahan ini.Kajian gelombang otak menunjukkan gelombang alfa merupakan keadaan yang paling sesuai untuk menggalakkan proses pembelajaran berlaku. otak terlalu sibuk menumpukan perhatian dan tiada ruang untuk imbasan intuisi. Manakala dalam keadaan beta. Kesimpulannya. Terdapat empat bahagian penyelidikan yang telah menyumbang maklumat penting 14 . Idea untuk menulis esei hanya dapat dikeluarkan apabila pelajar berada dalam keadaan yang bersedia dan selesa di dalam kelas. peranan otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. Penulis mendapati tahap kesedaran yang selesa dapat membina pemahaman dan ingatan yang lebih mantap. 4 OTAK DAN PEMBELAJARAN 4. teori otak yang telah dibincangkan memberi pemahaman kepada kita tentang lokasi pembelajaran yang berlaku pada otak manusia. Hasil kajian inilah yang memberi inspirasi dan idea untuk penulis berbincang dan mengkonsepsikan pembelajaran berasaskan minda. keupayaan keseluruhan otak dalam melaksanakan pembelajaran dan pemikiran. 2003). Bagaimanakah proses pembelajaran berlaku dalam minda atau otak kita? Kajian-kajian terbaru dalam bidang neurosains telah banyak dijalankan bagi mengenal pasti proses-proses neurologi yang terlibat dalam pembelajaran. ingatan dan pemikiran sedar. Penyelidikan tentang pemikiran separa sedar yang berlaku di kalangan pelajar sekolah semasa penulisan esei Bahasa Melayu menunjukkan bahawa mereka sangat kerap menggunakan otak separa sedar untuk memikirkan cerita yang hendak ditulis (Suppiah. kepelbagaian gaya belajar atau kecenderungan kognitif individu serta peringkat gelombang otak yang sesuai untuk pembelajaran berlaku dengan baik. Dalam keadaan ini.

000 hubungan atau jalinan dengan neuron-neuron lain [Department of Psychology. California State University (DP CSU). iaitu (a) proses elektrokimia yang terlibat dalam penghantaran mesej.1 Sel neuron dan sinaps Ahli neurosains menganggarkan terdapat ±100 bilion sel neuron dalam otak manusia dan setiap satu boleh membina ±10. dendrit dan sinaps Sumber: http://spot.2 Struktur Otak Manusia 4. dicapai pada 10 Februari 2005 15 . membolehkan maklumat yang diterima daripada deria-deria dipindahkan dari satu sel neuron ke satu sel neuron yang lain dan membentuk rangkaian atau jaringan sinaps (Rajah 9) yang "menyimpan" maklumat tersebut. (b) cara ingatan disimpan.html.pcc. 4.untuk kita fahami bagaimana pembelajaran berlaku. 1999). Pergerakan impuls atau mesej berlaku seumpama litar elektrik (Lynch. Sel neuron. 1999].edu/rcoctlc/brain_theory.2. Rajah 8. (c) cara ingatan digunakan. dan (d) pengaruh emosi dalam pembelajaran dan ingatan.

html.uk/index2. dicapai pada 10 Februari 2005 16 . dicapai pada 10 Februari 2005 4.2.Rajah 9.co. terdapat ±100 jenis neurotransmiter yang bertindak balas (DP CSU. Pembentukan sinaps dan neurotransmiter Sumber: http://www.htm.2 Proses penghantaran mesej/maklumat dan pembentukan perhubungan (sinaps) Satu sel neuron boleh menerima beribu-ribu mesej pada sesuatu masa. Rajah 10.unis. Pada satu-satu masa. 1999). Jaringan sinaps antara sel neuron Sumber: http://ghj-associates.org/UNIScienceNet/ BrainsNS_frameset. Mesej-mesej ini dibawa melalui pergerakan bahan kimia larut yang dikenali sebagai neurotransmiter yang bergerak melalui ruang pada sinaps antara akson satu sel neuron dengan dendrit sel neuron lain (lihat Rajah 10).

Menurut Drubach (2000). m. Penyelidikan neurologi ini sangat penting bagi menerangkan bagaimana otak belajar. satu ruang kecil pada minda akan menjadi tapak kepada maklumat yang dipelajari dan maklumat ini akhirnya menjadi memori. dan penambahan sinaps di antara neuron. Ahli neurologis menyarankan bahawa terdapat banyak maklumat yang diproses oleh otak. Gambaran struktur memori selepas pembelajaran Sumber: Haberlandt (1999). dua perubahan berlaku pada otak akibat pembelajaran. perubahan pada struktur dalaman neuron terutama pada kawasan sinaps. Kihlstrom. 53 Struktur memori manusia sentiasa berubah-ubah kerana ia perlu disesuaikan dengan pembelajaran baru. 1996). Rajah 11 menunjukkan gambaran struktur memori selepas proses pembelajaran. Kajian ini menyumbang kepada pengetahuan tentang cara otak memproses maklumat dan 17 . tetapi juga pada tahap separa sedar dan kita hanya sedar apabila impaknya dirasai setelah ia mencapai suatu tahap tertentu (Kandel. Rajah 11. iaitu: i. Sifat ini dinamakan plasticity.s. ii.Apabila hubungan terbentuk di antara sel neuron. 1995. bukan sahaja pada tahap sedar.

perasaan. 4. Dengan perkataan lain. 1995). pengkonsepan dan pemikiran. 1995. as well as different understandings of effective learning. guru. Menurut Crebbin (2000: 7). lebih cepat ingatan itu dapat dikesan dan diaktifkan (Kupfermann & Kandel. Lebih bermakna dan beremosi maklumat itu.peranan emosi. Bertentangan dengan teori-teori awal yang menyebut bahawa ingatan "dikeluar dan disimpan".2. suasana ceria. semasa pembelajaran. Pembelajaran begini jarang sampai pada tahap sedar dan tahap pengetahuan eksplisit. Pembelajaran dan interpretasi maklumat dikatakan boleh berlaku semasa persepsi separa sedar dan tanpa pengetahuan sedar (Koch. gembira dan kerjasama dalam kelas. supports alternative explanations about how students learn the 'hidden curriculum'. dan tahap sedar atau separa sedar dalam pembelajaran. bukti kajian neuropsikologi menunjukkan bahawa ingatan tidak disimpan kekal pada sesuatu bahagian otak untuk dikeluarkan. Hanya maklumat yang mempunyai impak yang bermakna dan mempunyai hubungan emosi sahaja akan disimpan dalam ingatan jangka panjang (memori). dan tingkah laku guru yang memberangsangkan akan menghasilkan pemahaman dalam minda pelajar (secara tidak sedar) dan pengalaman pembelajaran yang menggalakkan terhadap sekolah.3 Ingatan: Bagaimana ia disimpan dan dikeluarkan? Hipokampus di otak bawah (sistem limbik) merupakan tempat penyimpanan maklumat sebelum diproses semula dan dipindahkan ke bahagian otak yang lain untuk disimpan sebagai ingatan jangka panjang. pelajar boleh dipengaruhi (secara tidak sedar) oleh kiu-kiu dari persekitarannya yang menghasilkan perasaan atau emosi sensitif yang menyebabkan beliau membina interpretasi tertentu tentang pembelajaran tersebut. Haberlandt. tetapi disimpan secara tersebar pada bahagian yang khusus dan 18 . The evidence of substantial 'learning' occuring at preconscious or subconscious levels. 1998). rakan-rakan dan subjek yang dipelajari. Misalnya.

peta konsep.4 Otak dan hafalan Hafalan penting untuk memindahkan maklumat daripada ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. 4. 2003). perbuatan dan mimik muka serta tingkah laku orang dewasa. matriks membuat keputusan. Parry dan Gregory (1998) mencadangkan penggunaan graphic organizers seperti roda matahari. Hafalan ialah proses mengulang-ulang pembelajaran yang melibatkan: • • • berfikir tentang maklumat tersebut. Murid-murid sekolah rendah perlu menghafal 19 . iaitu laluan pembelajaran yang ditentukan oleh struktur protein pada sinaps-sinaps (Flanagan. Namun. Mereka menghafal lagu-lagu. maklumat itu akan diaktifkan melalui proses pengaktifan semula dan salinan semula yang kompleks. 1998). Kanak-kanak belajar dengan cara menghafal. maklumat yang selalu "diingat" berulang-ulang boleh mengukuhkan hubungan atau jaringan sinaps. dan menyebut kuat supaya melibatkan deria pendengaran dan vokal.dihubungi melalui jaringan dan rangkaian. menghafal boleh mengukuhkan hubungan di antara dendrit pada neuron. rajah tulang ikan. Apabila mengingat semula. cerita. rajah pohon. Dengan cara ini. sekali gus mengekalkan sinaps yang terbentuk. Untuk membantu ingatan. misalnya Buzan (1984) mencadangkan kaedah peta minda. ini tidak bermakna bahawa setiap kali mengeluarkan atau mengingat semula maklumat memerlukan proses yang sama seperti pengalaman pertama. Kemampuan ingatan yang dikesan oleh otak bergantung pada darjah huraian dan kompleksiti makna yang diberikan semasa perhubungan itu dibentuk (Haberlandt.2. pelbagai strategi dicadangkan. Malah. menulis. carta urutan. Proses ini meningkatkan kekuatan sinaps yang berlaku sepanjang masa (Diamond. carta pai dan sebagainya (lihat Rajah 12). 1996). rajah Venn. perkataan.

Aminah et al. 2001.Peta minda Roda matahari Tulang ikan Carta keputusan Carta alir Bulatan Rajah pohon Rajah Venn Rajah 12. Pelajar-pelajar di Malaysia bijak menghafal. Ada yang boleh menghafal 40 buah karangan untuk peperiksaan dan ramai yang boleh menghafaz 30 juzuk al-Quran. 2005a. Rukun Negara. Sabaria. 20 . Demikianlah kuasa minda kita yang amat besar. 2003. 2000. 2004. Norazlinda. Dalam kajian yang dilakukan (Ahmad Faizal. Ada yang boleh bercakap dalam lebih daripada tiga hingga empat bahasa/dialek.. tarikh-tarikh penting dalam sejarah dan sebagainya. Aminah et al. Pelbagai jenis kaedah membantu ingatan sifir. Abdul Aziz.. 2003. nama-nama negeri/negara.

emotions. sehingga pelajar itu sendiri tidak menyedari bahawa mesej tersebut telah tertanam dengan sesuatu emosi tertentu dan tidak boleh diakses dengan cara eksplisit lagi. Brain-based learning advocates that we address these multiple variables more often and more comprehensively. tindakan itu seperti tidak logik atau tidak rasional. neurotransmiter (seperti epinefrina. and physical well being. attitudes. Kebiasaannya proses ini berlaku pada tahap tanpa sedar atau separa sedar. Dalam penghantaran signal/maklumat ini. seseorang yang mempunyai pengalaman pahit (seperti bencana. 5 OTAK DAN EMOSI 5. Menurut Jensen (2000: 200). 2005). didapati kaedah pengajaran aktif yang melibatkan deria adalah lebih berkesan dalam membantu pelajar mengingat fakta dan isi pelajaran.Shamshun Nisa. Tidak ada tingkah laku yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Emosi membantu kita memfokus kepada alasan dan logik. kemalangan atau kematian). badan dan perasaan. ia masih memerlukan beberapa maklumat sensori-emosi untuk disepadukan – bermakna semua mesej mesti digabungkan dengan emosi sebelum dibina hubungan atau rangkaian untuk "disimpan". sayu. perhitungan dan perasaan. seratonin dan dopamin) berfungsi sebagai pengikat yang melekatkan emosi kepada maklumat yang disimpan. integrasi emosi akan berlaku. bimbang dan trauma apabila mengingat semula peristiwa tersebut tetapi tidak tahu mengapa. Dalam proses penghantaran mesej daripada deria. emosi memainkan peranan yang sangat penting. All learning involves our body.1 Pengaruh Emosi dalam Pembelajaran dan Ingatan Teori pembelajaran behaviuris dan kognitif ditolak kerana tidak menghubungkan otak. tidak mengetahui bahawa dia berasa sedih. namun bagi 21 . Misalnya. Dalam pembelajaran. Pada pandangan kita. Walaupun tingkah laku itu paling kecil.

orang tersebut. Saya tak minat dan tak ada orang nak bantu saya kalau saya tak tahu nak buat kerja rumah. 1976). Bahagian dalam otak yang mengawal emosi. Saya tidak berminat belajar…Saya tidak yakin akan lulus SPM nanti. Kajian oleh Aminah et al. khususnya perasaan "takut" ialah amigdala (LeDoux.. Implikasi dan tindakan guru menyebabkan murid mengalami tekanan emosi yang sangat tinggi dan ini boleh menghalang atau membantutkan 22 . (2005b) dan Mohd Yusof (2000) tentang kegagalan dalam pendidikan mendapati ramai guru yang tidak memberikan perhatian terhadap perasaan pelajar. Ikuti contoh dalam temu bual ini: Pelajar A: Ramai guru yang benci kelas kami… Cikgu macam tak kisah dekat kami… Memang mereka benci sangat dengan kelas kami. didapati sebanyak 42 peratus murid-murid yang lemah (di 10 buah sekolah kebangsaan) mempunyai perspektif negatif terhadap guru mereka. Nak buat macam mana … itu saja yang saya mampu capai. tindakan seumpama itu mempunyai makna tertentu. Pelajar B: Pelajar C: Pelajar D: Dalam kajian tentang punca kegagalan pelajar dalam pelajaran (Aminah et al. 9 peratus mengatakan guru mereka selalu garang. Kami bodoh dan jahat. Emosi boleh diukur menggunakan emotional quotient (EQ) (Coleman. kami semua dianggap tak akan boleh lulus. Kelas kami dianggap sampah oleh sesetengah guru. sampai mati pun tak akan boleh lulus periksa… cikgu mengajar sikit-sikit saja. 68 peratus mengatakan guru kadangkala garang dan hanya 23 peratus mengatakan guru tidak garang. Saya tak tahu macam mana nak belajar. 1995). Dari sekolah rendah dulu pun saya memang selalu gagal. 1996) dan perasaan "benci" ialah ganglia basal (Rozin. 2005b). Kalau saya gagal pun saya boleh kerja dan dapat duit sendiri. Maklumlah kami kelas SKK dan tercorot…semua guru malas mengajar kami.

Dalam keadaan ini. cemburu. misalnya perasaan bimbang. tetapi berlaku sepanjang masa. 23 . Perasaan adalah respons terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap mesej/maklumat yang diterima bergantung pada pengalaman dan cara maklumat itu diterima. Makna yang diberikan oleh setiap individu terhadap sesuatu maklumat bergantung pada skop sosial budaya dan interpretasi individu terhadap maklumat tersebut (misalnya istilah "merdeka" difahami dengan cara berlainan oleh individu yang berlainan. terkejut. marah dan sedih. neurotransmiter seratonin dirembeskan untuk melekatkan sinaps yang dibina semasa pembelajaran. optimistik. begitu juga konsep "sekolah" atau "matematik" mempunyai makna berlainan kepada individu/pelajar yang berlainan – misalnya matematik susah. sentiasa bergabung dengan pengalaman dan perasaan. Pembelajaran tidak berlaku dalam satu proses sahaja. iaitu gembira.pembelajaran. matematik senang dan sebagainya). sinis. Terdapat enam kategori emosi pada manusia. kecewa. merentasi masa dan melalui proses pembinaan yang kompleks. berminat dan sebagainya. 2. 3. Pembelajaran dijalinkan melalui sinaps yang diselaputi neurotransmiter emosi. Empat elemen utama emosi dalam pembelajaran yang diperoleh daripada kajian neurosains adalah seperti berikut: 1. benci. menjadikan maklumat itu mengandungi emosi. takut. Guru seharusnya faham bahawa minat dan motivasi belajar hanya boleh dicetuskan dalam suasana pembelajaran yang selesa dan pergaulan yang sihat.

persepsi dan penilaian emosinya pada ketika itu. Each person's experiences and understandings about learning and knowledge. and of themselves as learners. perkara penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah kepercayaan tentang sifat pengetahuan itu sendiri. Aminah et al. Kenyataan ini disokong kuat oleh kajian tentang gaya pembelajaran.2 Pandangan Tentang Diri Sendiri Pengalaman seseorang dan pemahamannya tentang pembelajaran dan pengetahuan serta pemahaman tentang dirinya sendiri sebagai pelajar mempunyai kesan terhadap cara mereka mendekati pembelajaran akademik. pengalaman lama. (2001). (1993). in that context. menyebabkan pelajar tidak mahu belajar bahasa Inggeris atau kerana benci melihat gaya sombong seseorang yang fasih bertutur bahasa Inggeris. Makna yang diberikan oleh individu kepada sesuatu maklumat yang diterima dipengaruhi oleh elemenelemen tanpa sedar atau separa sedar. (2000) dan Aminah et al.4. tanggapan "prejudis" terhadap orang Inggeris. Misalnya. 5. Pembelajaran tidak boleh dipisahkan daripada emosi. Biasanya pengetahuan tasit (tersirat) ini mempengaruhi makna yang diberikan oleh individu tersebut kepada pengetahuan yang sedang dipelajari. Ini termasuklah responsnya terhadap kiu dan konteks. persekitaran atau latar ketika itu. Akerlind dan Jenkins (1998). has a very strong impact on how they approach their academic learning. Menurut Crebbin (2000: 5). kepercayaan atau pemikiran yang telah terpahat dalam minda mereka daripada latar belakang budaya dan cara hidup mereka. Misalnya. menyebabkan pelajar itu benci berada di kalangan golongan ini dan sekali gus benci mempelajari bahasa Inggeris. pandangan bahawa pengetahuan itu berada pada guru dan dipindahkan daripada guru kepada 24 . efikasi akademik dan kepercayaan epistemologi tentang sesuatu pengetahuan. Menurut Marton et al.

maka dia akan belajar dengan cara aktif untuk meningkatkan pengetahuannya (Aminah et al. iaitu pelajar meletakkan dirinya sebagai penerima maklumat. Pembelajaran berasaskan naluri melibatkan kombinasi otak-hati dan bersifat emosional. 5. 2000).. dan berlaku dalam suasana tenang supaya sinaps mudah terbentuk.3 Naluri Naluri bermakna rasa hati atau gerak hati. Mereka tidak pernah terlintas untuk mencabar ilmu itu atau mencari sumber-sumber lain untuk menyangkal atau menyokong ilmu tersebut. menggemblengkan semua jenis kecerdasan dan menggunakan keseluruhan otak supaya mudah diterima oleh semua jenis pelajar. Pembelajaran jenis ini sangat kukuh dan kekal lama. jiwa orang yang dikuasai perasaan dan sebagainya. tetapi wujud sejak lahir dan tersirat dalam genetik kita. Mereka gemar meminta nota daripada pensyarah dan masuk ke bilik kuliah untuk menyalin nota. Biasanya wujud kecenderungan bagi individu mempunyai tabiat atau kelakuan yang tidak sama dengan orang lain. Kajian penulis menunjukkan jika pelajar mempunyai pandangan bahawa belajar adalah untuk lebih mengetahui atau memahami tentang sesuatu perkara. Malah pelajar-pelajar di universiti juga mempunyai pandangan seumpama itu. kerana emosi mengukuhkan memori yang disimpan. mensinkronikan aktiviti otak kiri dan kanan. bukan dipelajari. Biasanya pengajaran oleh kumpulan sesat sangat mudah mempengaruhi jiwa orang yang kecewa. Naluri merupakan tingkah laku semula jadi. 25 . Pembelajaran ini melibatkan: • • • • pengaktifan otak emosi (sistem limbik).pelajar adalah konsisten dengan gaya pembelajaran pasif.

kaki ponteng. pengalaman sebelum dan pengaruh-pengaruh lain. Kajian tersebut menggunakan program intervensi yang cukup halus mesejnya bagi menarik pelajar supaya sedar bahawa mereka mempunyai perasaan kasih sayang. Otak boleh menjalankan beberapa aktiviti serentak. Sumbangan penyelidikan ini telah mendorong penulis menerokai elemen-elemen baru dalam menangani masalah pelajar. iaitu: 1. Oleh itu. oleh itu gunakan pelbagai rangsangan dalam pengajaran. mempunyai keberuntungan diri. atau dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang membina ilmu itu mengikut interpretasinya terhadap pengalaman sedia. sama ada ilmu yang diterjemah itu rasional dan logikal. Pembelajaran perlu melibatkan keseluruhan proses fisiologi. Learning is a 'personal'. Misalnya dalam kajian oleh Aminah et al. (2000). emotionally embedded process.Pembelajaran berasaskan minda menerangkan pentingnya individu sebagai pelajar dan individu sebagai penterjemah makna dan pembuat keputusan dalam proses pembelajaran. konsep humanistik telah digunakan untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor. menyesali perbuatan dan kesilapan lepas. Oleh itu. menurut Crebbin (2000: 5). guru atau pensyarah disarankan menggunakan prinsip pembelajaran berasaskan minda dalam pengajaran mereka. dan kemudian merancang untuk masa depan yang positif dan optimistik. 2. pembuli. in which tacit (conscious or subconscious) knowledge have the potential to impact on the multiple ways in which the students interpret information without any conscious awareness. 26 . Hasil kajian ini sangat menggalakkan kerana lebih daripada 50 peratus pelajar yang dikategorikan "bermasalah disiplin" (seperti samseng. melihat kembali kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Caine dan Caine (1994) menyenaraikan 12 prinsip utama. suka mencuri dan sebagainya) dapat dipulihkan.

5. Pemahaman berlaku apabila pola/corak dapat dibentuk. 10. Pendidik mestilah sentiasa sedar bahawa memberi syarahan bukan cara yang terbaik untuk pembelajaran maksimum. penyertaan dan penglibatan dalam persekitaran sebenar akan membolehkan pelajar mencuba perkara baru dengan selesa dan penuh minat. 9. Pemahaman terbentuk jika fakta tersimpan dalam ingatan spatial. Pembelajaran melibatkan penumpuan perhatian kepada persekitaran periferal. Manakala pembelajaran secara tradisional kerap kali menghalang pemerolehan pemahaman yang baik dan mendalam. Kebanyakan guru atau pensyarah masih percaya bahawa pelajar hanya belajar apa yang diajarkan sahaja. 6. Sebaliknya. 7. Emosi juga patut diberi perhatian.3. Mencari pengertian atau pemahaman adalah keinginan semula jadi manusia. Emosi penting dalam membentuk pola/corak. Pembelajaran melibatkan proses-proses sedar dan tanpa sedar. Terdapat dua jenis ingatan. 8. 27 . Otak boleh memproses keseluruhan dan sebahagian maklumat secara serentak. 12. tidak menggalakkan perkembangan dan pembinaan konsep-konsep secara bermakna. tetapi apa yang diajar kerap kali pula dikatakan oleh pelajar tidak dapat menimbulkan keterujaan mereka untuk belajar. Pembelajaran boleh diperkukuh melalui cabaran dan dihalang melalui ugutan. iaitu hafalan dan spatial. 4. 11. Setiap otak adalah unik dan setiap individu adalah berlainan. malah mengabaikan atau menghukum minda yang mahu berfikir secara kreatif.

Mata kita boleh menerima atau mendaftar 36.4 Persekitaran untuk Pembelajaran Optimum Faktor kritikal dalam proses pembelajaran ialah persekitaran yang kaya. objek. iaitu: 1. Pembelajaran kontekstual adalah cara paling efektif untuk membina pemahaman.5. 28 . Bayangkan. Warna. Terdapat empat jenis persekitaran yang dapat membantu pembelajaran optimum. maka faktor persekitaran ini tentulah amat penting. maka ia akan lebih merangsang maklumat agar diserap ke dalam otak. multimedia dan hipermedia adalah sangat berkesan untuk menarik perhatian kepada proses pembelajaran. tidak menggalakkan pembelajaran. pergerakan. khususnya di sekolah. Persembahan visual semasa pengajaran sudah pasti menarik perhatian pelajar. Tambahan pula. Persekitaran visual – Sebanyak 80 hingga 90 peratus maklumat yang diserap oleh otak adalah dalam bentuk visual (Jensen. 2. jika persembahan itu mengandungi gambar. Persekitaran yang paling baik ialah persekitaran sebenar (dalam konteks/latar sebenar). justeru menghasilkan pembelajaran dan ingatan. grafik dan filem/video yang bergerak. bentuk dan kegelapan menjadi asas yang mempengaruhi perhatian pelajar.000 mesej visual sejam. Warna yang suram dan tidak menarik perhatian umpamanya. dengan maklumat yang begitu banyak. 2000). Kajian Shamshun Nisa (2005) menggunakan hipermedia sebagai bahan rangsangan pembelajaran mendapati proses pembelajaran berlaku lebih pantas dan pelajar lebih gemar kepada pembelajaran berbentuk visual seperti multimedia atau hipermedia berbanding teks dan verbal. Multimedia dan hipermedia – sebagai bahan periferal. yang biasanya tidak dipentingkan dalam sistem pendidikan kita. cahaya.

dan faktor biologi. Kebanyakan sekolah di Pulau Pinang terutamanya. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi kendiri pelajar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembelajarannya.3. Cuaca juga memainkan peranan yang penting. didiklah anakanak dengan cara yang positif dan kasih sayang supaya mereka membesar dengan perasaan selamat dan sikap yang menyenangkan. keselamatan emosi. Darjah kebisingan yang boleh diterima oleh kita bergantung pada toleransi kita sendiri. Kesan persekitaran periferal – merancang persekitaran periferal yang sesuai adalah penting bagi mendapatkan perhatian dan tumpuan pelajar terhadap sesuatu pelajaran. Umpamanya. sukar untuk menarik perhatian pelajar. kepercayaan agama dan etika. 29 . dan ini membantu maklumat diserap oleh otak. suasana ini tidak menggalakkan pembelajaran maksimum. Konsep kendiri dan kepercayaan efikasi pelajar terbentuk disebabkan oleh latar belakang keluarga dan sosial pelajar. Dari segi prinsip pembelajaran berasaskan minda. jurang status ekonomi. Oleh itu. selesa dan ceria. terletak di tepi jalan raya dan dalam bandar. Manakala bunyi bising akan merencatkan pembelajaran. Muzik atau bising – kajian telah menunjukkan bahawa muzik boleh merangsangkan pembelajaran kerana muzik boleh melahirkan rasa suka. 4. 6 OTAK DAN SIKAP Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ialah sosiobudaya. demikian juga hari yang sejuk. Cara kita mendidik anak-anak sangat penting dalam menentukan personaliti dan sikapnya terhadap semua aktiviti hidupnya. Pelajar yang mempunyai sikap yang positif melihat pembelajaran dengan cara yang lebih terbuka berbanding pelajar yang berpandangan negatif. termasuk pembelajaran. hari yang panas.

msu. Pada ketika itu. Today. dan tiga hingga enam tahun. however. Pertambahan bilangan sel otak berlaku sehingga kanak-kanak berumur tiga tahun.edu/publications. i. Shore (1997) [dalam Parenting Information Organization. Oleh itu.7 PERKEMBANGAN OTAK KANAK-KANAK Setiap bayi dilahirkan dengan bilangan sel otak yang hampir lengkap. tiga tahun pertama pembesaran kanak-kanak amat kritikal. kanak-kanak boleh belajar dengan cepat dan mudah menghafal maklumat walaupun tidak difahami. the way the brain's circuit is wired. Pembentukan perhubungan (sinaps) di antara neuron berlaku secara berganda dari umur satu hingga tiga tahun.mi-aimh . dicapai pada 7 Februari 2005 30 . Pembentukan sinaps dalam otak kanak-kanak Sumber: Diubah suai daripada http://www. Rajah 13.e. they have evidence that reading is one of the experiences that actually influences the way young brains develop. USA (2002)] menegaskan bahawa: Scientists have long believed that reading with children creates a context in which learning can occur.

13 peratus selalu berasa mengantuk atau pening semasa belajar. 28–59 peratus mengaku mereka cepat lupa apa yang dipelajari. Dalam kajian punca-punca kegagalan murid di 10 buah sekolah kebangsaan di Pulau Pinang. Kesemua murid ini adalah normal. Semua faktor tersebut mempunyai kaitan dengan masalah pemakanan dan kesihatan yang disebabkan oleh latar belakang keluarga yang miskin. USA (2002): Poverty can certainly affect the kind of environment in which young children grow. kanak-kanak ini boleh membaca. Menurut Parenting Information Organization. dan 18 peratus mengaku sukar melihat tulisan di papan hitam. Selepas enam bulan. 28–57 peratus mengaku mereka sukar menghafal sifir. bukan murid yang berkeupayaan khas. dan mereka mampu untuk mengikuti pendidikan peringkat Tahun Satu. 33–41 peratus mengaku sukar membuat ayat. It has an impact on the kind of nutrition expectant mothers and their children receive. yang mana kanak-kanak lima hingga enam tahun didedahkan sepenuhnya dengan perisian berbahasa Inggeris. 31 . Inilah bukti kukuh bahawa kanak-kanak perlu diberi pendedahan awal untuk membantu mereka membina perhubungan sinaps yang banyak. and the early experiences they have.. bercakap dan membuat matematik dalam bahasa Inggeris (Aminah et al. 8 MASALAH PEMBELAJARAN Antara masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajarpelajar yang pernah penulis kaji ialah berkaitan dengan latar belakang sosioekonomi dan defisit pendidikan. Pada umur lima hingga enam tahun.Maklumat ini jelas dilihat dalam satu program imersi yang dijalankan di Terengganu. kanak-kanak telah boleh membaca dan mengira serta menguasai bahasa. didapati: 60 peratus murid mengalami berat badan yang rendah. walaupun kanak-kanak ini tidak mempunyai latar belakang bahasa Inggeris. their access to medical care. and the safety and predictability of the physical environment. 2005a).

wanita mempunyai rangsangan sensori yang lebih sensitif berbanding lelaki. 80 peratus tidak pernah meminjam buku dari perpustakaan. Oleh itu. dan 27–47 peratus tidak mempunyai sesiapa yang boleh membantu mereka belajar di rumah. 32 . wanita mempunyai interaksi penggunaan otak kiri dan kanan yang lebih baik berbanding lelaki. Kesemua murid ini gagal dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) disebabkan mengalami defisit pendidikan yang besar. Imbasan PET menunjukkan struktur (a) otak lelaki. T. (2005b) mendapati 75 peratus murid tidak membaca atau jarang membaca di rumah. wanita didapati lebih baik dari segi mendengar. (1999) Kajian neurosains menunjukkan otak wanita adalah 20 peratus lebih besar daripada otak lelaki pada bahagian korpus kolasum (bahagian yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan) (lihat Rajah 14). 38 peratus tidak mempunyai tempat belajar khas di rumah.Kajian Aminah et al. Tambahan pula. dan (b) otak wanita Sumber: Haederle. Oleh itu.1 Perbandingan Otak Lelaki dan Otak Wanita (a) (b) Rajah 14. 22–47 peratus menghadapi gangguan semasa belajar di rumah. 9 OTAK DAN GENDER 9. Misalnya wanita dapat membina penguasaan bahasa lebih cepat berbanding lelaki.

Oleh kerana lelaki mempunyai white matter yang lebih banyak. Perbezaan ini secara tidak langsung menjadi sifat semula jadi bagi lelaki dan wanita. Kaedah ini terbukti berkesan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan di samping memastikan perkembangan potensi yang menyeluruh di kalangan pelajar.menghidu. manakala otak lelaki mempunyai lebih banyak white matter. sukan. maka pembelajaran menjadi sangat sukar dan tidak menyeronokkan. Otak wanita mempunyai lebih banyak grey matter.1 Implikasi kepada Sistem Pendidikan Hasil penyelidikan yang telah dibincangkan di atas memberikan pemahaman yang jelas kepada kita tentang proses pembelajaran berasaskan minda. Sesungguhnya. merasa melalui hujung jari dan kulit. Kurikulum pula sangat padat dengan fakta yang abstrak dan sukar untuk dikuasai oleh pelajar. Ditambah pula dengan kaedah mengajar yang berbentuk didaktik (berpusatkan guru). 33 . mereka biasanya lebih cepat bertindak balas berbanding wanita. Keadaan ini amat tidak seimbang. Penilaian pencapaian sekolah mahupun universiti adalah tertumpu kepada kebolehan dalam aspek analitikal dan logik matematik tanpa memberi pengiktirafan kepada aspekaspek lain seperti bakat seni. maka grey matter membantu otak wanita berfungsi lebih cekap. kreativiti dan seni). Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini terlalu mementingkan perkembangan otak kiri (akademik) dan mengabaikan perkembangan otak kanan (estetika. Grey matter membantu otak berfungsi lebih cekap. bahasa dan sastera. Oleh kerana struktur kepala wanita lebih kecil. White matter berfungsi mempercepatkan impuls dan aliran elektrik. kaedah ini memberi implikasi yang besar kepada sistem pendidikan negara kita. 10 IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN 10.

Model kurikulum baru untuk Malaysia. Dicadangkan agar penggunaan Internet tanpa wayar atau jaringan Internet ditambah supaya pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja serta mendapat pembelajaran yang menyeronokkan dan merangsangkan daripada persekitaran periferal yang banyak. bukan untuk mendapat ilmu dan kemahiran yang diperlukan sebelum memasuki universiti atau pasaran kerja. Ini kerana keadaan sedia ada terlalu menumpukan kepada peperiksaan dan pelajar hanya belajar untuk lulus peperiksaan. 34 . Elemen-elemen pembelajaran bermakna yang menggalakkan mereka berfikir dan menggunakan maklumat yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian juga harus diselitkan dalam kurikulum ini. kerana kanak-kanak sudah bersedia untuk belajar pada umur ini. Elakkan daripada menggunakan pembelajaran berbentuk hafalan.Oleh itu.2 Implikasi kepada Kurikulum Dicadangkan agar kurikulum: • • Mengandungi isi pelajaran yang relevan dengan kehidupan seharian serta realiti sebenar dunia hari ini. dan sejarah warisan bangsa. Persekolahan formal harus dimulakan dari umur enam tahun (bukan tujuh tahun). sistem pendidikan di Malaysia perlu dirombak supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada pelajar. Cukup hanya satu peperiksaan akhir. bukan berbentuk bidang disiplin harus diwujudkan. yang berbentuk tematik. 10. Menggunakan kaedah integrasi dan tematik supaya dapat mengembangkan pemahaman tentang pendidikan untuk pembangunan lestari. Peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah [(UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR)] sepatutnya dihapuskan. kepelbagaian budaya dan bangsa. pendidikan nilai dan rohani. iaitu pada akhir pendidikan sekolah menengah [Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)]. kewarganegaraan.

Perlu diingat bahawa otak kita menyimpan maklumat dengan cara yang berbeza. Kesihatan Jasmani dan Minda. portfolio. Gunakan alat ukuran yang pelbagai bagi mendapatkan penilaian yang tepat. Gunakan kaedah penilaian berasaskan hasil seperti rekod pencapaian.3 Implikasi kepada Penilaian • Sistem penilaian diubah supaya ujian dan peperiksaan dapat dikurangkan. Mewujudkan kursus-kursus baru di sekolah menengah seperti Matematik Gunaan. guru menyediakan rubrik atau matriks pencapaian yang dikehendaki berasaskan sesuatu standard dan pelajar mencuba mencapainya. Ekonomi dan Kenegaraan. laporan kendiri. Sejarah dan Kewarganegaraan. Reka Cipta Grafik. Dunia dan Kemanusiaan. Seni Persembahan. • 10. Kemanusiaan dan Budaya.• Mewujudkan mata pelajaran baru di sekolah rendah seperti Sains dan Alam Sekitar. Guru perlu berbincang dengan pelajar tentang objektif dan standard yang perlu dicapai oleh mereka dalam pembelajaran. 35 • • • . Misalnya. kemahiran refleksi dan lain-lain. khususnya di peringkat sekolah rendah. dan sebagainya. Seni dan Kraf. Lakonan dan Teater. Matematik dalam Kehidupan. Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari. Bahasa dan Sastera. Agama dan Akhlak. dan kursuskursus pilihan (elektif) seperti Muzik Estetika. dan sebagainya. Bahasa dan Budaya. Agama dan Nilai Peribadi. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Wujudkan cara menaksir perkembangan potensi individu yang lebih menyeluruh dalam pelbagai aspek pendidikan. Pelajar perlu diberi tanggungjawab untuk memahami keupayaan diri mereka.

tinjauan dalam masyarakat dan sebagainya. kerja lapangan. persembahan/visual.10. penyelesaian masalah. Menggunakan strategi yang dapat menggalakkan rasa ceria untuk belajar. misalnya berjabat tangan. tentang kemalangan jalan raya – apakah pandangan mereka tentang impak kemalangan tersebut terhadap keluarga orang yang meninggal dunia itu? Soalan sebegini akan mendorong minat. Cara ini akan dapat mengukuhkan hubungan sinaps dan menjadikan ingatan lebih berkesan. projek kumpulan. 36 • • • • . guru perlu menggunakan teknik pembelajaran whole brain yang menghubungkan kedua-dua bahagian otak kiri dan kanan. misalnya: 1. Cara paling mudah ialah menggalakkan pelajar menunjukkan perasaan mereka. berpusatkan pelajar. memberi ucapan atau ungkapan positif dan lain-lain. dan penyelesaian masalah yang boleh memberikan pengalaman baru kepada pelajar. membaca. Mewujudkan cara baru untuk permulaan kelas. bercerita dan sebagainya. Ini kerana otak suka belajar dalam keadaan sebenar dan mencabar.4 Implikasi kepada Guru Dari segi teknik pengajaran. Misalnya kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Menggunakan kaedah pembelajaran aktif. kaedah mainperanan (role play). Misalnya. Mengintegrasikan emosi dalam pembelajaran. eksperiensial. memberi peluang kepada pelajar menyatakan perasaan dan merasai pengalaman tersebut. Semasa mengajar guru hendaklah: • Mengaitkan maklumat baru dengan maklumat sedia ada kepada pelajar supaya jaringan sinaps yang lebih banyak dapat dibentuk dalam minda pelajar. Contohnya. drama. Menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual. melibatkan tangan dan minda.

6. Memberikan pelbagai aktiviti yang boleh membantu menaksir pembelajaran. 7. 4. 5. (2002). 4. 3. terdapat 10 perbezaan dalam gaya belajar. Pembelajaran berasaskan minda menekankan bahawa setiap individu mempunyai gaya belajar tersendiri.2. Mewujudkan suasana kelas yang tenang. lebih banyak maklumat boleh diproses. nyanyian dan cara-cara lain yang menyeronokkan. 8. 6. 2. Menamatkan pembelajaran dengan sorakan. Guru perlu menggunakan pelbagai aktiviti yang boleh disesuaikan dengan semua gaya belajar. Menggunakan kaedah pembelajaran koperatif supaya pelajar dapat berbincang. Menurut Gurin et al. Penaakulan induktif dan deduktif Penaakulan abstrak dan konkrit Kecenderungan kepada bahasa Logik dan bukti Cepat bosan Kecenderungan ruang Kecenderungan pergerakan Sensitif dan dinamik kumpulan 37 . 3. Otak kita mudah mengingat jika maklumat diakses melalui laluan yang ia sudah biasa. 5. bertukar idea. berhujah dan bekerjasama. Lebih kaya persekitaran pembelajaran itu. mencabar idea dan berkongsi idea. iaitu: 1. Memberikan nama-nama positif kepada kumpulan atau pasukan yang dibentuk untuk aktiviti kelas. selesa. bersih dan bebas daripada tekanan (kerana otak berfungsi sepenuhnya dalam keadaan bebas). Kotulak (1996) menyatakan pembelajaran dalam persekitaran yang kaya dapat meningkatkan perhubungan sinaps sehingga 25 peratus. Elakkan melabel pelajar.

model. kondusif. iaitu: 1. Otak boleh memproses maklumat secara terperinci dan menyeluruh. Oleh itu. Pembelajaran berlaku secara bercorak. rajah dan perancang grafik. Tekanan emosi boleh menghalang pembelajaran. 2. Dengan menggunakan alat pengimbas PET atau fMRI. tiada paksaan dan dalam keadaan sebenar. 11 PENUTUP Syarahan ini telah mengemukakan teori pembelajaran berasaskan minda bagi menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku dalam minda seseorang. Gunakan pembelajaran koperatif dan kerja berpasukan. 5. Gunakan grafik untuk memudahkan pemahaman. Libatkan ibu bapa dalam proses pembelajaran. 4. 6. Cenderung kepada simbol 10.9. Teori ini menyarankan bahawa pembelajaran berlaku melalui pembentukan sinaps atau perhubungan di antara sel neuron dalam otak. gunakan persekitaran pembelajaran yang ceria. menarik. Terdapat ±100 bilion neuron dalam otak manusia dan setiap neuron boleh membina lebih daripada 10. Enam prinsip pembelajaran berasaskan minda yang dicadangkan oleh Caine dan Caine (1997) boleh digunakan. 3. Oleh itu. benarkan mereka menerokai dan membina sendiri pengetahuan mereka. carta alir.000 sinaps. ahli neurosains 38 . Sosial dan suka bekerja dalam pasukan Semua perbezaan ini perlu ditangani dengan bijaksana oleh guru supaya tidak menjejaskan proses pembelajaran yang maksimum. Otak lebih terangsang dalam persekitaran sosial. Setiap individu adalah unik. Gunakan kiu untuk meningkatkan persepsi periferal maklumat yang dipelajari. misalnya carta.

misalnya bahagian korteks pada otak kiri terlibat dengan pemikiran analitik. Otak kanak-kanak juga didapati mempunyai keupayaan yang sama untuk membina sinaps yang banyak jika diberi rangsangan pembelajaran yang sesuai. Proses pembelajaran berasaskan minda menggabungkan elemen perasaan dan emosi serta maklumat dan fakta yang dipelajari. Lebih banyak pengalaman pembelajaran diberikan. kreatif dan intuitif. membolehkan mereka 39 . Neurotransmiter merupakan penghubung di antara dendrit yang membentuk sinaps.telah dapat mengesan lokasi pada bahagian-bahagian otak manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pemikiran. lebih banyak sinaps dibentuk dalam minda kanak-kanak. Ia membuktikan bahawa dalam proses pembelajaran. Untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum. Teori ini juga membuktikan bahawa pembelajaran tidak lengkap jika hanya bertumpu kepada satu elemen sahaja. misalnya elemen akademik. aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah melibatkan kedua-dua bahagian otak. Oleh yang demikian. Bahagian otak ini mengeluarkan bahan elektrokimia larut yang dinamakan neurotransmiter bagi membina sinaps. dan disebut sebagai memori atau ingatan. Kajian neurosains juga dapat mengesan peranan emosi yang dikawal oleh otak bawah (sistem limbik) dalam proses pembelajaran. logik dan matematik. maklumat yang disimpan dalam jaringan sinaps mengandungi mesej emosi yang wujud semasa sinaps dibentuk. Neurotransmiter ini berbeza mengikut keadaan emosi pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. iaitu otak kiri dan kanan supaya keupayaan potensi pelajar yang menyeluruh dapat dikembangkan. Jaringan sinaps yang telah terbentuk dan sentiasa diaktif atau digunakan akhirnya akan menjadi kukuh dan kekal. aspek emosi dan persekitaran yang kondusif amat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan kekal. manakala otak sebelah kanan pula terlibat dengan pemikiran holistik.

maka ia harus dimanfaatkan dengan ilmu yang baik dan sebanyak yang boleh. Terpulanglah kepada setiap individu untuk menggunakan "akal" yang dikurniakan Tuhan kepada kita. Otak manusia mempunyai kapasiti yang amat besar. Demikian juga persekitaran pembelajaran yang ceria. tidak hanya tertumpu kepada aspek akademik semata-mata seperti yang ada sekarang. Kurikulum yang relevan dan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta guru yang berempati dan penyayang merupakan resipi baru untuk membina sistem pendidikan yang mesra pelajar. konstektual. walaupun umur mereka masih muda. 40 . Aspek kreativiti. Demikianlah. Implikasi daripada teori ini terhadap sistem pendidikan kita adalah besar. gembira. objektif dan fakta merupakan elemen penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seimbang. kerana akallah setiap individu itu unik dan berbeza. intuisi dan interpersonal di samping aspek logik. sebenar dan aktiviti hands-on amat perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimum dan berkesan. Kaedah mengajar dan menilai pencapaian pelajar dalam pembelajaran harus dikaji semula dan mungkin perlu ditukar supaya lebih sesuai dengan perkembangan menyeluruh seseorang pelajar.lebih bersedia untuk belajar. teori pembelajaran berasaskan minda ini telah menerangkan proses pembelajaran lebih jelas berbanding teori behaviurisme dan teori perkembangan kognitif Piaget.

Kasniak. New York: MIT Press. Appleton. N.). Educational Leadership. 286–290. & Caine. G. Students′ thinking and learning of science: A constructivist view. (1995). Hillsdale: Lawrence Erlbaum. (1978). B. Higher Education Research & Development. 443– 461. (1986). 303–318. Driver. N. & Caine. Dalam L. Social foundations of thought and action: A socialcognitive theory. & Jenkins. Making connections: Teaching and the human brain. & A. Academic views of the relative roles and responsibilities of teachers and learners in a first-year university course. R. P. & J. M.RUJUKAN Buku dan Makalah Akerlind G. (1986). 66–70. Upper Saddle River. Analysis and description of students′ learning during science classes using a constructivist-based model. Ausubel. (1997). G. Buzan. 277–289. (1996). K. Understanding a brain-based approach to learning and teaching. & Hernacki. Flanagan. (1984). M. E. Education on the edge of possibility. 48(2). Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. R. Englewood Cliffs. 17(3). T. Educational psychology: A cognitive view (Ed. 41 . (1993). Driver. D. R. Constructivism in education. Deconstructing dreams: The spandrels of sleep. A. Make the most of your mind. NJ: Prentice-Hall. Quantum learning: Unleashing the genius in you. Bandura. R. 34(3). ke-2). R. R. (1997). (1998). The brain explained. 23(5). S. Rinehart & Winston. Reaching the second tier: Learning and teaching styles in college science education. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. Caine. School Science Review. Hameroff. O. (2000).). & Bell. R. Caine. B. New York: Dell Publishing. Journal of Research in Science Teaching. Gale (Ed. De Porter. Journal of College Science Teaching. Scott (Ed. Felder. G. (1990). 67(240). Caine. Steffe. New York: Linden Press. CA: Addison-Wesley. & Caine. New York: Holt. (1992). NJ: Prentice-Hall. Constructivist approaches to science teaching. Drubach. Dalam S. A. (1994). Menlo Park. N. D.

Human memory: Exploration and application. Kihlstrom. & Brophy. Boston: Little. L. Brown and Company. San Diego. C.). N. Conceptions of learning. & T. 277– 287. semakan semula). E. Towards a science of consciousness: The first Tuscon discussion and debates. 330–366. Scott (Ed. E. Kandel. D. Dey. (1995). (1990).). R. Schwartz. & Beaty. (2002).. K. J. (1999). Hameroff. (1993). (2000). Hurtado. (1995).Gagne. Haberlandt. I. Connecticut: Appleton & Lange. The cognitive psychology of school learning. The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. New York: Longmans Green. USA: Brain Books. Goleman. (1996). Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. Dalam S. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Connecticut: Appleton & Lange. N. T. G. Kingsport: Quebecor Printing Book Group. 72(3). New York: MIT Press. E.. (1998). Learning and memory. E. J. E. J. J. Dalam E. Dall Alba. F. Schwartz. & T. Haberlandt. D. Jessel (Ed. MA: Allyn & Bacon. Connecticut: Appleton & Lange. Good. Essentials of neural science and behaviour. J. Jensen. 19(3). & Gurin. P. G. Nerve cell behaviour.). Dalam E. (1988). Harvard Educational Review. Unconscious processes in social interaction. Essentials of neural science and behaviour. (1995). (1996). Educational psychology: A realistic approach. Jessell (Ed. New York: Simon & Schuster. Kandel. 42 . Cambridge. Kasniak. New York: Bantam Books.). Towards the neuronal substrate of visual consciousness. Kotulak. Lynch. ke-2). Dalam E. Schwartz. A. S. Herrmann. E. circuits and the beginnings of memory. (1996). International Journal of Educational Research. Kupfermann. LeDoux. (1986). (1995). Kandel. MA: MIT Press. G. J. Human memory: Exploration and application (Ed. Koch. (1995). Herrmann. Kansas City: Andrews McMeel. Kandel. & A.. Boston: Allyn & Bacon. The creative brain (Ed. Inside the brain: Revolutionary discoveries of how the mind works. (1985). & T. The creative brain. Gurin. USA: The Brain Store. Synapses. E. Essentials of neural science and behaviour. Needham Heights. Marton. & Kandel. ke-2). Jessell (Ed. K. San Diego. Brain-based learning: The new science of teaching and training (Ed.

Accelerated learning fot the 21st century. Dalam L. New York: Academic Press. G. University of Wisconsin-Madison. Rose. (1976) The evolution of intelligence and access to the cognitive unconsciousness.wisc. New York: Dell Publishing. How the brain learns (Ed. Parry. (2001). constructivism and neurological research. Designing brain compatible learning. M. (1997). M. E. daripada http://www.edu. Brain and Emotions Research.aare. Freedom to learn for the 80’s. Biological psychology: Neurotransmission.Ornstein. The right mind: Making sense of the hemispheres. R. Rozin. (1997). (1999). (2000). Revisioning learning: Contributions of postmodernism. C.edu/psy/BioPsych/ neurotransmission.org/ neuro/diamond_brain_response.html Department of Psychology. California State University.newhorizons. Thousand Oaks: Corwin Press. E. Neuroscience of communication. New York: Family and Work Institute. D. Progress in psychobiology and physiological psychology. Constructivism in education.html Diamond. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. (1995). R. Rethinking the brain: New insights into early development. ke-2). (2001). R. Dicapai pada 7 Februari 2005 daripada http://www. P. & Gregory. C. Ohio: Charles Merrill Publishing. & J.html Crebbin. New York: Harcourt Brace.). Shore.au/00pap/cre00462. N. San Diego. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://faculty . Hak cipta The Board of Regents of the University of Wisconsin System. Columbus.).html Davidson. T. M.edu/chudler/plant. (2003). J. A. (1997). Dicapai pada 9 April 2005 daripada http://www. Response of the brain to enrinchment. Keck Laboratory for Functional Brain Imaging and Behavior. Dalam J. C. B.csuchico. Epstein (Ed. Gale (Ed. (1983). W. Dicapai pada 9 April 2005. Webster. Sumber Elektronik Brain plasticity. Rogers. R. von Glaserfeld. Steffe. Sprague & A. D. R. Sousa.htm 43 . Dicapai pada 6 Ogos 2005 daripada http://www. A constructivist approach to teaching. New York: Skylight Training and Publishing.washington. (1998). USA: Singular Publishing Group. & Nicholl. (1995).edu/packages/ emotion/media.news.

44 . Dicapai pada 6 Ogos 2002 daripada http://www.sfn .html Tesis dan Lain-Lain Abdul Aziz Kassim. Aminah Ayob. (2000).html Parenting Information Organization.823168-. language process and reading. J.com. (2004). (1999).Haederle.prenhall.7992. T. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan.org/New%20Folder/Video. Universiti Sains Malaysia.edu.superteaching.com/life/ twominds. The effect of using problem-based learning on critical thinking skills and achievement in science.pbs. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan.ozcountry.pairs . (2000).org/post/ archives/aug2000/967659/An.au/psychology/staff/malouff/problem. Pengajian kurikulum: Keberkesanan kaedah bersepadu berbanding kaedah tradisional dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan satu.00 . Malaysia. Malaysia. Brain plasticity.parentinginformation.org/ howchildrenlearn. Making connections: How children learn. (2000).hopkinsmedicine.madsci. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www. Dicapai pada 9 Januari 2005 daripada http://web.htm Young.htm Mind map brain.htm-super teaching video http://www. Ahmad Faizal Shafeei. Pulau Pinang. Pengajian kurikulum: Kajian tentang keupayaan ingatan. A summary of recent brain research. (2002). Universiti Sains Malaysia.html Triune brains.r. (2001). USA.htm Society for Neuroscience.une.org/ heathnewsfeed http://wps. Gender differences in the brain.htm Scanning the brain EEG. Dicapai daripada http://www. What is the difference between the male and female brain? Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada www.org/wnet/brain/scanning/eeg.org/content/Publications/BrainBriefings/brain-lang-reading .com/hss_wade_mru_2/0. Pulau Pinang. membuat inferens logikal dan inferens nilai terhadap tiga jenis teks Bahasa Melayu.triune.html http://www. Manuskrip yang tidak diterbitkan. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www. Dicapai pada 10 Julai 2005 daripada http://www.

Mokhtar Ismail. Satu kajian pemahaman intuitif mengenai konsep haiwan dan binatang. (2005b). Universiti Sains Malaysia. Susie See Ching Mey. Gergen. Tesis Ph. (2003). E. S. K. (1995). Kertas kerja yang dibentangkan pada Kolokium Ijazah Tinggi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Kajian penilaian program Q-Dees gemilang. Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Pulau Pinang. Malaysia. Halim Ahmad & Nordin Abdul Razak. yang tidak diterbitkan. (2004). Kegagalan pelajar dalam pelajaran: Kajian kes di Baling. kemahiran proses sains serta pencapaian biologi. Universiti Sains Malaysia. (2005a). 45 . S. (1992). Majid. E. Pulau Pinang. 7 April. Malaysia. Projek Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. 13 Disember. Kajian profil bumiputera Pulau Pinang dari perspektif pendidikan. Mohd Yusof Yahaya. S. (2000). Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Aminah Ayob.Aminah Ayob. (2000). Pulau Pinang. J. Feasibiliti Kementerian Pendidikan mengambil alih semua aspek pendidikan khas di Malaysia. Universiti Sains Malaysia. & Khadijah Zon. Pulau Pinang. Norazlinda Mahamud. Malaysia. Aminah Ayob. Strategi untuk menangani masalah sosial pelajar-pelajar sekolah menengah di Johor Bahru. Daniel. Aminah Ayob. Aminah Ayob. Pulau Pinang. (2001). (2002). Lee Lay Wah & Halim Ahmad. Pendidikan sains: Kesan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. yang tidak diterbitkan. Abdul Rashid Mohamed & Anna Christina. Social construction and the transformation of identity politics. Pulau Pinang.D. Kedah. Projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia. Hazri Jamil. Halim Ahmad. Malaysia.D. Tesis Ph. Universiti Sains Malaysia. Pendidikan sains: The effects of using PBL in science on students' achievement and interest in science. (1999). Laporan kajian Negeri Johor yang tidak diterbitkan. E. & Aminah Ayob. Daniel. Projek Kerajaan Negeri Terengganu yang tidak diterbitkan. New School for Social Research Symposium. Malaysia. Daniel. (2003). Corak konsepsi pelajar bagi konsep pertumbuhan. Sabaria Juraimi. Universiti Sains Malaysia. Punca kegagalan akademik pelajar bumiputera Pulau Pinang: Kajian kes di 10 buah sekolah kebangsaan. Laporan kajian Jabatan Perdana Menteri yang tidak diterbitkan. Maznah Ali & Ahmad Farouk Abd. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan.

(2003).Shamshun Nisa Mohamed Yaacob. Malaysia. Pulau Pinang. (2005). 46 . Tesis Ph. Universiti Sains Malaysia. Pendidikan sains: Pembelajaran pecutan – Kesan pembelajaran hipermedia terhadap kecepatan pembinaan konsep-konsep dalam pelajaran Biologi. Malaysia. yang tidak diterbitkan. S.D. Pulau Pinang.D. Suppiah. Proses kognitif dalam penulisan esei: Analisis hermeneutik. yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia. Tesis Ph.