PELAN STRATEGIK 2011-2014 SUKAN DAN PERMAINAN RAGBI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHMUD RAUB PAHANG

logik. Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud dengan matlamat untuk: • Mengadakan pendidikan menyeluruh bagi tujuan membentuk modal insan yang sempurna.MATLAMAT Aktiviti permainan ragbi.berdisiplin.bakat dan kemahiran pelajar dalam bidang yang diceburi. • Mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang bermakna dan berfaedah.jujur dan besih disamping mempunyai ciri-ciri intelek.taat setia. .beradab. • Meningkatkan minat.bertanggungjawab.berdikari dan berimaginatif. • Mengukuhkan interaksi dan intergrasi di kalangan pelajar.

emosi.rohani dan intelek berdasarkan kepada percaya kepada tuhan. dan melahirkan rakyat malaysia berilmu pengetahuan. Memberi pendidikan berkualiti .VISI Menjadikan sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud sebagai sekolah yang dikenali dan berprestasi tinggi MISI Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani.berakhlak mulia dan bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai serta menyumbang kepada kerukunan masyarakat dan negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful