PELAN STRATEGIK 2011-2014 SUKAN DAN PERMAINAN RAGBI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHMUD RAUB PAHANG

bertanggungjawab.jujur dan besih disamping mempunyai ciri-ciri intelek.berdikari dan berimaginatif. Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud dengan matlamat untuk: • Mengadakan pendidikan menyeluruh bagi tujuan membentuk modal insan yang sempurna. • Mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang bermakna dan berfaedah.beradab.MATLAMAT Aktiviti permainan ragbi. • Meningkatkan minat.logik.berdisiplin. • Mengukuhkan interaksi dan intergrasi di kalangan pelajar. .bakat dan kemahiran pelajar dalam bidang yang diceburi.taat setia.

VISI Menjadikan sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud sebagai sekolah yang dikenali dan berprestasi tinggi MISI Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani.berakhlak mulia dan bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai serta menyumbang kepada kerukunan masyarakat dan negara.rohani dan intelek berdasarkan kepada percaya kepada tuhan. Memberi pendidikan berkualiti .emosi. dan melahirkan rakyat malaysia berilmu pengetahuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful