PELAN STRATEGIK 2011-2014 SUKAN DAN PERMAINAN RAGBI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHMUD RAUB PAHANG

MATLAMAT Aktiviti permainan ragbi.jujur dan besih disamping mempunyai ciri-ciri intelek. • Mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang bermakna dan berfaedah.taat setia.berdikari dan berimaginatif. • Mengukuhkan interaksi dan intergrasi di kalangan pelajar.berdisiplin. .logik. Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud dengan matlamat untuk: • Mengadakan pendidikan menyeluruh bagi tujuan membentuk modal insan yang sempurna. • Meningkatkan minat.beradab.bakat dan kemahiran pelajar dalam bidang yang diceburi.bertanggungjawab.

rohani dan intelek berdasarkan kepada percaya kepada tuhan.berakhlak mulia dan bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai serta menyumbang kepada kerukunan masyarakat dan negara.VISI Menjadikan sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud sebagai sekolah yang dikenali dan berprestasi tinggi MISI Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. dan melahirkan rakyat malaysia berilmu pengetahuan.emosi. Memberi pendidikan berkualiti .