PELAN STRATEGIK 2011-2014 SUKAN DAN PERMAINAN RAGBI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHMUD RAUB PAHANG

bakat dan kemahiran pelajar dalam bidang yang diceburi.berdikari dan berimaginatif.berdisiplin. • Meningkatkan minat. • Mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang bermakna dan berfaedah.jujur dan besih disamping mempunyai ciri-ciri intelek. .taat setia.bertanggungjawab. • Mengukuhkan interaksi dan intergrasi di kalangan pelajar.logik. Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud dengan matlamat untuk: • Mengadakan pendidikan menyeluruh bagi tujuan membentuk modal insan yang sempurna.MATLAMAT Aktiviti permainan ragbi.beradab.

dan melahirkan rakyat malaysia berilmu pengetahuan. Memberi pendidikan berkualiti .berakhlak mulia dan bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai serta menyumbang kepada kerukunan masyarakat dan negara.rohani dan intelek berdasarkan kepada percaya kepada tuhan.VISI Menjadikan sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud sebagai sekolah yang dikenali dan berprestasi tinggi MISI Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani.emosi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful