P. 1
TEORI MARXISME

TEORI MARXISME

|Views: 1,410|Likes:
Published by WaneySaadil

More info:

Published by: WaneySaadil on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

KRITIKAN SASTERA ~ TEORI DISEDIAKAN OLEH: MARXISME~ NOOR SYAZWANI SAADIL

NUR ATIQAH HALILI

KARL MARX (1818 ± 1883) pelopor utama gagasan   ³sosialisme ilmiah´. Ayahnya ahli hukum. Lahir pada tahun 1818 di kota Trier. Pada umur 17 tahun Karl masuk Universiti Bonn.juga belajar hukum. Meninggal pada 14 Mac 1883. Jerman. .

Sesetengah ahli kumpulan ini menganggap persamaan dengan sebelum falsafah Aristotle dan post-Hegelian philosophy. Marx memasuki Universiti Bonn pada tahun 1833 untuk mempelajari undang-undang. diketuai oleh Bruno Bauer. Tahun berikutnya.PENDIDIKAN Marx menerima markah yang baik di sekolah gymnasium. seorang lagi ahli Young Hegelian menggunakan kritikan Hegelian dan mendakwa bahawa selain menolak ugama sepenuhnya nihilistic adalah mistik mysticism. atas permintaan ayahnya. sama taraf dengan sekolah menengah. Pandangannya tidak diterima oleh kebanyakan rakannya. Thesisnya yang memberi penekanan kepada fungsi masyarakat berbanding ketidaksamaan politik dan ekonomi) iaitu ³Agama: Gam Yang Mengikat Masyarakat Bersama³. dan dia memasuki kumpulan pelajar dan profesor muda yang dikenali sebagai "Young Hegelians". Di sana. Max Stirner. Marx diberi amaran agar tidak menghantar dissertation kedoktorannya . ayahnya memaksa dia bertukar ke FriedrichWilhelms-Universität di Berlin (sekarang dikenali sebagai Universiti Humboldt). dia bertukar minat pada falsafah bertentengan dengan kehendak ayahnya. dan Karl Marx bertindak balas responded in parts melalui Die Deutsche Ideologie (Ideologi Jerman).

dan menulis On the Jewish Question. akhbar radikal Cologne. Selepas dia dipaksa meninggalkan Paris kerana hasil tulisannya. mentornya disingkir dari fakulti falsafah pada tahun 1842. melibatkan diri dengan aktivis politik. dan membimbing minat Marx kepada ekonomi. sesuatu yang sering berlaku akibat pandangan radikalnya. Marx meninggalkan falsafah untuk menceburi bidang kewartawanan dan menyunting Rheinische Zeitung. kebanyakannya kritikan pada pendapat semasa mengenai hak awam dan kebebasan politik political emancipation. Belgium.KERJAYA Apabila Bauer. dan bekerja sebagai pemberita bebas free-lance. Marx kemudiannya berpindah. Pada mulanya Marx berpindah ke Perancis. dia dan Engels berpindah ke Brussels. sebahagiannya akibat pertelingkahan antara Marx dan penapis kerajaan. Marx kembali berpaling kepada falsafah. . Apabila akhbar tersebut ditutup pada tahun 1843. yang membawa perhatian Marx pada keadaan kelas bekerja. Di Paris dia bertemu dan bekerjasama dengan rakan collaborator Friedrich Engels. dimana dia menilai semula hubungannya dengan Bauer dan kumpulan Hegelians Muda.

Buku ini menguraikan berbagai jenis teori kesusasteraan. Eagleton. Meski Marx dan Engels tidak menfokuskann diri pada literatur di dalam teori dasar mereka. Terry. Eagleton. London: Methuen. David. dan bab tentang Teori Marxist adalah pengenalan yang cukup bagus. buku ini menawarkan deskripsi dari banyak teori kontemporer dari Perspektif Marxist. London: Batsford. Marxism and Literary Criticism. 1986. eds. Criticism and Ideology. Ia menawarkan berbagai pendekatan literatur dari perspektif Marxist. Harmondsworth: Penguin. Craig. 1973.   . mereka sangat tertarik dan yang dipengaruhi oleh literatur. Buku ini adalah pengenalan yang sangat jelas terhadap aplikasi teori Marx pada studi literatur. ed. 1976. Terry. New York: International General. Forgacs. Meski secara spesifik bukan tentang kritik berkaitan kesusasteraan Marxist. e Marxist Literary Theories. Marxists on Literatur. et al. Buku ini adalah koleksi esei oleh berbagai Kritikus Marxist. Buku ini mengumpulkan sebagian tulisan mereka dan pendapat tentang literatur.KARYA-KARYA KM Baxandall. David.f Modern Literary Theory. 1975. Marx and Engels on Literatur and Art. 1976. Jefferson and Robey. London: New Left Books.

budaya dan sejarah. Teori ini memberi penekanan kepada kehidupan manusia yang sangat bergantung dan ditentukan oleh sistem sosio ekonomi yang ada di dalamnya. ekonomi. Marxisme lebih cenderung memahami perilaku masyarakat khususnya yang berkait dengan politik.TEORI MARXISME Marxisme adalah fahaman atau ideologi tentang kehidupan dengan kepercayaan bahawa sosio ekonomi adalah penentunya. Oleh itu. Marxis melihat sejarah dan budaya serta kegiatan ekonomi masyarakat adalah sangat relevan untuk memahami sesuatu masyarakat. Tokoh penting yang mempelopori teori Marxisme ialah . Marxisme tumbuh sebagai kumpulan pemikiran yang hidup dalam realiti politik sebenar.

Realiti mempunyai latar yang jelas dan berstruktur.Untuk memahami maka. Masyarakat yang dinamik dan salin bertentangan. Di sinilah letaknya kesignifikanan teori Marxisme yang pada asalnya sebuah teori ekonomi bagi menjelaskan hubungan kesusasteraan dengan elemen sosial. Sebagai satu produk sosial. Struktur masyarakat bersifat dialektikal. karya kesusasteraan terikat secara langsung dengan sistem sosial.Struktur ini pula mempunyai bentuk yang khusus. Perjuangan kelas sosial yang bersifat antagonis. Marx menganggapkan. teks kesusasteraan harus dikaji dengan memberi pemerhatian yang tinggi terhadap aspek dialektikal itu . tidak akan sempurna jika ianya dipisahkan dari realiti masyarakat. Teori ini dilihat sangat relevan bagi menjelaskan kemunculan fenomena sastera. mengkaji untuk memahami kesusasteraan. persekitaran masyarakat dan pemikiran pengarang yang menghasilkan karya tersebut.

Struktur agung inilah yang mencerminkan asas kaitan dengan kesusasteraan. Struktur agung yang mempengaruhi perubahan sejarah dan masyarakat. Asas sosio . Sosio ekonomi dapat dirujuk kepada perhubungan dan perkaitan pelebagai jenis pengeluaran ekonomi. Asas sosio ekonomi yang menentukan karya. Sosio ekonomi sebagai penentu mutlak. Masyarakat dilihat sebagai berstruktur. Karya kesusasteraan pula adalah gambaran (cerminan) tentang apa yang ada dalam sosio ekonomi. Sesebuah masyarakat ditentukan secara mutlak oleh unsur sosio ekonomi. Kesusasteraan diletakkan dalam struktur agung. Struktur yang paling tinggi ialah struktur agung. ekonomi yang membentuk struktur.

 Konsep ideologi Marx dan Engels telah menggunakan istilah ideology dalam tahun 1840 menerusi karyanya yang berjudul `The German Ideology . .Istilah ini pada asalnya dicetuskan oleh seorang ahli falsafah Rasionalis Perancis Destutt de Tracy (1790-an) yang merujuk kepada `Science of Ideas` sebagai menentang pemikiran metafizik. politik dan sistem perundangan. Kritikan ideologi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kajian kesusasteraan sejak pengaruh Kritikan Baharu menjadi lemah. falsafah. Marx memahami idelogi sebagai sesuatu yang berlawanan dengan jenis pengetahuan yang bersifat objektif. Marx menempatkan kesusasteraan dalam struktur agung idelogi yang setaraf dengan agama.

Model Penerbitan. . Model Genetik. Memahami kesusasteraan dari pandangan Marxis Untuk memudahkan kefahaman terhadap kesusasteraan maka dibina lima model pendekatannya iaitu Model pencerminan. Model Pengetahuan Negatif dan model Berpusatkan Bahasa.

Model Pencerminan Dikenali juga sebagai Model Peniruan. Pemikiran ini berakar umbi dari idea Plato dan Aristotle tentang `peniruan`. 1. Tetapi realiti yang dimaksudkannya ialah realiti yang mempunyai bentuk. 4. George Lukacs memantapkan model ini dengan beberapa perbezaanya dengan idea Marx. maka ianya harus melalui proses kreatif dan pengarang memainkan peranannya untuk menghasilkan bentuk karya yang mencerminkan bentuk dunia sebenar. Marx menganggap kesusasteraan/karya sastera sebagai cerminan realiti dalam masyarakat (demikian sebaliknya). 2. Cerminan tidak bermakna kesusasteraan sebagai mencerminkan realiti. Realiti ini tergambar daripada keseluruhan dialetik. . Untuk menjadikan realiti ini tercermin dalam kesusasteraan. Bentuk inilah yang membezakan karya yang realisdan karya yang kreatif. 3.

Karyanya menekankan kepada perhubungan di antara pengarang dengan karya dan ideologi dengan realisme. Beliau menghubungkan karya dengan realiti. Ideologi sebagai pementasan tentang dunia nyata. tetapi tidak sama dengan konsep pencerminan Lukacs. Dimana.dalam karyanya menyatakan: i. iii. Karya beliau yang menjelaskan model ini ialah A Theory of Literary Production.MODEL PENERBITAN Merupakan Model produksi sastera. Teks dilihat sebagai tidak pernah sempurna. Oleh itu. . Kesusasteraan sebagai tenaga pengeluar yang produktif. Dikemukakan oleh Piere Macherey (ahli Marxis Perancis). ada kekosongan dan ketakseimbangan dalam teks.Apaapa yang dimasukkan ke dalam teks biasanya akan ditukar menjadi sesuatu yang lain. ii. Pembacalah yang bertanggungjawab melengkapkannya.

karya kesusasteraan adalah merupakan satu pandangan dunia kelompok tertentu. Karya beliau yang berjudul The Hidden God (1955) yang melihat salin kaitan yang wujud dalam kelompok sosial. asal usulnya dan penentu-penentuan tertentu. Goldman menganggapkan kesusasteraan terhasil kerana ada sebab akibat. Di mana pengarang sebenarnya merupakan . Dalam kelompok itu terdapat manusia istimewa yang mempunyai hakhak tertentu. Menurut beliau.MODEL GENETIK Model ini dikemukakan oleh Lucien Goldmann.

Seni dan realiti berada pada satu jarak yang tertentu yang membolehkan karya sastera pada satu sudut yang baik untuk mengkritik kebenaran.MODEL PENGETAHUAN Model ini dikemukakan oleh Theodor NEGATIF   W. Realiti adalah keseluruhan dialektikal. seni boleh mempengaruhi dan . Seni adalah pengetahuan negatif tentang dunia sebenar.Adorno. Kritikan terhadap model Pencerminan Lukacs. Oleh itu.

. Masyarakat dan bahasa tiada garis sempadan. Ideologi adalah bahasa dalam bentuk lambang-lambang bahasa. Bahasa sebagai kegiatan sosial. Beliau menolak model pencerminan yang menyatakan karya kesusasteraan sebagai cerminan sosial.MODEL BERPUSATKAN BAHASA Model ini dimajukan oleh kumpulan Bakhtin.

.Kesimpulan teori Marxisme muncul bukannya disebabkan fenomena-fenomena kesusasteraan. Walau bagaimanapun. sebaliknya lebih disebabkan oleh fenomena-fenomena sosial yang berkait dengan pertentangan kelas dalam sistem ekonomi. Realiti dalam teks sebenarnya adalah cerminan daripada realiti dalam masyarakat. Marxisme meletakkan kesusasteraan dalam struktur yang tinggi dalam sisitem sosial. kekuasaan dan pengaruh politik. fenomen-fenomena sosial ini juga berkait rapat dengan kesusasteraan.

 Misalnya pengkritik boileh menggunakan model Pencerminan seperti yang dikemukakan oleh George Lukaas bagi memahami perkaitan bentuk realiti di dalam novel Shit karya Shahnon Ahmad dengan realiti politik dalam negara era pertembungan Mahathir-Anwar Ibrahim. buruh. Atau menggunakan teks yang sama untuk memahami konsep `pandangan dunia` (world view) berasaskan model Genetik seperti yang dikemukakan oleh Lucien Goldman. untuk memahami fenomena ini. teks kesusasteraan. perebutan kuasa. pengkritik lazimnya menggunakan dasardasar teori Marxisme mengkritik teks. ruang sosial dan ekonomi yang dibincangkan oleh teori Marxisme membuka ruang yang luas untuk memahami fenomena tentang isu-isu sosial seperti kemiskinan. penindasan. Oleh kerana itu. . setinggan.CONTOH KARYA Ahli kritik sastera melihat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->