P. 1
TEORI MARXISME

TEORI MARXISME

|Views: 1,421|Likes:
Published by WaneySaadil

More info:

Published by: WaneySaadil on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

KRITIKAN SASTERA ~ TEORI DISEDIAKAN OLEH: MARXISME~ NOOR SYAZWANI SAADIL

NUR ATIQAH HALILI

Meninggal pada 14 Mac 1883.juga belajar hukum. Pada umur 17 tahun Karl masuk Universiti Bonn. Jerman. Ayahnya ahli hukum. Lahir pada tahun 1818 di kota Trier.KARL MARX (1818 ± 1883) pelopor utama gagasan   ³sosialisme ilmiah´. .

Marx diberi amaran agar tidak menghantar dissertation kedoktorannya . Tahun berikutnya. dan dia memasuki kumpulan pelajar dan profesor muda yang dikenali sebagai "Young Hegelians". Sesetengah ahli kumpulan ini menganggap persamaan dengan sebelum falsafah Aristotle dan post-Hegelian philosophy. sama taraf dengan sekolah menengah. Di sana. ayahnya memaksa dia bertukar ke FriedrichWilhelms-Universität di Berlin (sekarang dikenali sebagai Universiti Humboldt). Max Stirner. Marx memasuki Universiti Bonn pada tahun 1833 untuk mempelajari undang-undang. dia bertukar minat pada falsafah bertentengan dengan kehendak ayahnya. Pandangannya tidak diterima oleh kebanyakan rakannya. atas permintaan ayahnya. Thesisnya yang memberi penekanan kepada fungsi masyarakat berbanding ketidaksamaan politik dan ekonomi) iaitu ³Agama: Gam Yang Mengikat Masyarakat Bersama³. dan Karl Marx bertindak balas responded in parts melalui Die Deutsche Ideologie (Ideologi Jerman). diketuai oleh Bruno Bauer.PENDIDIKAN Marx menerima markah yang baik di sekolah gymnasium. seorang lagi ahli Young Hegelian menggunakan kritikan Hegelian dan mendakwa bahawa selain menolak ugama sepenuhnya nihilistic adalah mistik mysticism.

Pada mulanya Marx berpindah ke Perancis. kebanyakannya kritikan pada pendapat semasa mengenai hak awam dan kebebasan politik political emancipation. sebahagiannya akibat pertelingkahan antara Marx dan penapis kerajaan. Selepas dia dipaksa meninggalkan Paris kerana hasil tulisannya. Marx meninggalkan falsafah untuk menceburi bidang kewartawanan dan menyunting Rheinische Zeitung. Apabila akhbar tersebut ditutup pada tahun 1843. dan bekerja sebagai pemberita bebas free-lance. Marx kembali berpaling kepada falsafah. dan membimbing minat Marx kepada ekonomi. dimana dia menilai semula hubungannya dengan Bauer dan kumpulan Hegelians Muda. mentornya disingkir dari fakulti falsafah pada tahun 1842. akhbar radikal Cologne. dia dan Engels berpindah ke Brussels. sesuatu yang sering berlaku akibat pandangan radikalnya. dan menulis On the Jewish Question.KERJAYA Apabila Bauer. Belgium. Di Paris dia bertemu dan bekerjasama dengan rakan collaborator Friedrich Engels. Marx kemudiannya berpindah. yang membawa perhatian Marx pada keadaan kelas bekerja. . melibatkan diri dengan aktivis politik.

Meski Marx dan Engels tidak menfokuskann diri pada literatur di dalam teori dasar mereka. Marxists on Literatur. 1975. Terry.   . buku ini menawarkan deskripsi dari banyak teori kontemporer dari Perspektif Marxist. dan bab tentang Teori Marxist adalah pengenalan yang cukup bagus. 1973. 1976. Marx and Engels on Literatur and Art. et al. Eagleton. London: New Left Books. David. David. eds. e Marxist Literary Theories.KARYA-KARYA KM Baxandall. Buku ini adalah pengenalan yang sangat jelas terhadap aplikasi teori Marx pada studi literatur. Meski secara spesifik bukan tentang kritik berkaitan kesusasteraan Marxist.f Modern Literary Theory. Harmondsworth: Penguin. Buku ini menguraikan berbagai jenis teori kesusasteraan. Marxism and Literary Criticism. 1986. Craig. London: Methuen. mereka sangat tertarik dan yang dipengaruhi oleh literatur. ed. 1976. Buku ini mengumpulkan sebagian tulisan mereka dan pendapat tentang literatur. London: Batsford. Ia menawarkan berbagai pendekatan literatur dari perspektif Marxist. Eagleton. Buku ini adalah koleksi esei oleh berbagai Kritikus Marxist. New York: International General. Terry. Forgacs. Criticism and Ideology. Jefferson and Robey.

 Teori ini memberi penekanan kepada kehidupan manusia yang sangat bergantung dan ditentukan oleh sistem sosio ekonomi yang ada di dalamnya. Marxis melihat sejarah dan budaya serta kegiatan ekonomi masyarakat adalah sangat relevan untuk memahami sesuatu masyarakat. budaya dan sejarah.TEORI MARXISME Marxisme adalah fahaman atau ideologi tentang kehidupan dengan kepercayaan bahawa sosio ekonomi adalah penentunya. Oleh itu. Marxisme tumbuh sebagai kumpulan pemikiran yang hidup dalam realiti politik sebenar. ekonomi. Marxisme lebih cenderung memahami perilaku masyarakat khususnya yang berkait dengan politik. Tokoh penting yang mempelopori teori Marxisme ialah .

Di sinilah letaknya kesignifikanan teori Marxisme yang pada asalnya sebuah teori ekonomi bagi menjelaskan hubungan kesusasteraan dengan elemen sosial.Struktur ini pula mempunyai bentuk yang khusus. Teori ini dilihat sangat relevan bagi menjelaskan kemunculan fenomena sastera. Sebagai satu produk sosial. persekitaran masyarakat dan pemikiran pengarang yang menghasilkan karya tersebut. Struktur masyarakat bersifat dialektikal. karya kesusasteraan terikat secara langsung dengan sistem sosial.Untuk memahami maka. tidak akan sempurna jika ianya dipisahkan dari realiti masyarakat. Masyarakat yang dinamik dan salin bertentangan. mengkaji untuk memahami kesusasteraan. Perjuangan kelas sosial yang bersifat antagonis. Realiti mempunyai latar yang jelas dan berstruktur. Marx menganggapkan. teks kesusasteraan harus dikaji dengan memberi pemerhatian yang tinggi terhadap aspek dialektikal itu .

Karya kesusasteraan pula adalah gambaran (cerminan) tentang apa yang ada dalam sosio ekonomi. Struktur agung inilah yang mencerminkan asas kaitan dengan kesusasteraan. Kesusasteraan diletakkan dalam struktur agung. Struktur agung yang mempengaruhi perubahan sejarah dan masyarakat. Asas sosio ekonomi yang menentukan karya. Sosio ekonomi dapat dirujuk kepada perhubungan dan perkaitan pelebagai jenis pengeluaran ekonomi. ekonomi yang membentuk struktur. Asas sosio . Struktur yang paling tinggi ialah struktur agung. Sosio ekonomi sebagai penentu mutlak. Sesebuah masyarakat ditentukan secara mutlak oleh unsur sosio ekonomi. Masyarakat dilihat sebagai berstruktur.

 Kritikan ideologi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kajian kesusasteraan sejak pengaruh Kritikan Baharu menjadi lemah. Marx menempatkan kesusasteraan dalam struktur agung idelogi yang setaraf dengan agama. .Istilah ini pada asalnya dicetuskan oleh seorang ahli falsafah Rasionalis Perancis Destutt de Tracy (1790-an) yang merujuk kepada `Science of Ideas` sebagai menentang pemikiran metafizik. Marx memahami idelogi sebagai sesuatu yang berlawanan dengan jenis pengetahuan yang bersifat objektif. Konsep ideologi Marx dan Engels telah menggunakan istilah ideology dalam tahun 1840 menerusi karyanya yang berjudul `The German Ideology . politik dan sistem perundangan. falsafah.

 Memahami kesusasteraan dari pandangan Marxis Untuk memudahkan kefahaman terhadap kesusasteraan maka dibina lima model pendekatannya iaitu Model pencerminan. . Model Pengetahuan Negatif dan model Berpusatkan Bahasa. Model Genetik. Model Penerbitan.

George Lukacs memantapkan model ini dengan beberapa perbezaanya dengan idea Marx. 1. Cerminan tidak bermakna kesusasteraan sebagai mencerminkan realiti. 2. 4. Realiti ini tergambar daripada keseluruhan dialetik. . Marx menganggap kesusasteraan/karya sastera sebagai cerminan realiti dalam masyarakat (demikian sebaliknya). Pemikiran ini berakar umbi dari idea Plato dan Aristotle tentang `peniruan`.Model Pencerminan Dikenali juga sebagai Model Peniruan. 3. Bentuk inilah yang membezakan karya yang realisdan karya yang kreatif. maka ianya harus melalui proses kreatif dan pengarang memainkan peranannya untuk menghasilkan bentuk karya yang mencerminkan bentuk dunia sebenar. Untuk menjadikan realiti ini tercermin dalam kesusasteraan. Tetapi realiti yang dimaksudkannya ialah realiti yang mempunyai bentuk.

Dimana. Ideologi sebagai pementasan tentang dunia nyata. Karya beliau yang menjelaskan model ini ialah A Theory of Literary Production. iii. Beliau menghubungkan karya dengan realiti. . Teks dilihat sebagai tidak pernah sempurna.MODEL PENERBITAN Merupakan Model produksi sastera.Apaapa yang dimasukkan ke dalam teks biasanya akan ditukar menjadi sesuatu yang lain. ada kekosongan dan ketakseimbangan dalam teks. Dikemukakan oleh Piere Macherey (ahli Marxis Perancis). Oleh itu.dalam karyanya menyatakan: i. Kesusasteraan sebagai tenaga pengeluar yang produktif. Karyanya menekankan kepada perhubungan di antara pengarang dengan karya dan ideologi dengan realisme. ii. tetapi tidak sama dengan konsep pencerminan Lukacs. Pembacalah yang bertanggungjawab melengkapkannya.

 Karya beliau yang berjudul The Hidden God (1955) yang melihat salin kaitan yang wujud dalam kelompok sosial. Di mana pengarang sebenarnya merupakan . Goldman menganggapkan kesusasteraan terhasil kerana ada sebab akibat.MODEL GENETIK Model ini dikemukakan oleh Lucien Goldmann. asal usulnya dan penentu-penentuan tertentu. karya kesusasteraan adalah merupakan satu pandangan dunia kelompok tertentu. Menurut beliau. Dalam kelompok itu terdapat manusia istimewa yang mempunyai hakhak tertentu.

Adorno. Realiti adalah keseluruhan dialektikal. Oleh itu. seni boleh mempengaruhi dan .MODEL PENGETAHUAN Model ini dikemukakan oleh Theodor NEGATIF   W. Kritikan terhadap model Pencerminan Lukacs. Seni adalah pengetahuan negatif tentang dunia sebenar. Seni dan realiti berada pada satu jarak yang tertentu yang membolehkan karya sastera pada satu sudut yang baik untuk mengkritik kebenaran.

 Ideologi adalah bahasa dalam bentuk lambang-lambang bahasa. Beliau menolak model pencerminan yang menyatakan karya kesusasteraan sebagai cerminan sosial.MODEL BERPUSATKAN BAHASA Model ini dimajukan oleh kumpulan Bakhtin. Bahasa sebagai kegiatan sosial. . Masyarakat dan bahasa tiada garis sempadan.

Marxisme meletakkan kesusasteraan dalam struktur yang tinggi dalam sisitem sosial. fenomen-fenomena sosial ini juga berkait rapat dengan kesusasteraan. kekuasaan dan pengaruh politik. Walau bagaimanapun. sebaliknya lebih disebabkan oleh fenomena-fenomena sosial yang berkait dengan pertentangan kelas dalam sistem ekonomi. Realiti dalam teks sebenarnya adalah cerminan daripada realiti dalam masyarakat. .Kesimpulan teori Marxisme muncul bukannya disebabkan fenomena-fenomena kesusasteraan.

Oleh kerana itu. Atau menggunakan teks yang sama untuk memahami konsep `pandangan dunia` (world view) berasaskan model Genetik seperti yang dikemukakan oleh Lucien Goldman. pengkritik lazimnya menggunakan dasardasar teori Marxisme mengkritik teks. buruh. . untuk memahami fenomena ini. penindasan. teks kesusasteraan. perebutan kuasa. setinggan.CONTOH KARYA Ahli kritik sastera melihat. Misalnya pengkritik boileh menggunakan model Pencerminan seperti yang dikemukakan oleh George Lukaas bagi memahami perkaitan bentuk realiti di dalam novel Shit karya Shahnon Ahmad dengan realiti politik dalam negara era pertembungan Mahathir-Anwar Ibrahim. ruang sosial dan ekonomi yang dibincangkan oleh teori Marxisme membuka ruang yang luas untuk memahami fenomena tentang isu-isu sosial seperti kemiskinan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->