Disediakan Oleh : Mohd Haniff Bin Mohd Suhaimi Nor Aien Bt Abu Hassan Norshahira Binti Ahmad Shukri

DEFINISI BEHAVIORIS
Perihal tentang bagaimana manusia dan haiwan belajar. Fokus tingkahlaku yang bersifat objektif dan boleh diperhati. Mengenepikan aktiviti aktiviti mental seperti berfikir dan menaakul.

.

monyet dan beberapa topeng yang berbeza – beza.  Albert seronok dan agak selesa  . arnab .Albert berusia 9 bulan  Diuji dengan menggunakan tikus putih .

Albert berusia 11 bulan  Ditunjukkan tikus putih  Reaksi sama  Bunyi pemukul paip besi yang kuat  Reaksi menangis dan takut  .

.

Gerakbalas semulajadi Bunyi kuat ( rangsangan tidak terlazim) ketakutan ( gerakbalas tidak terlazim) Proses berpasangan Tikus ( rangsangan neutral) + bunyi kuat ( rangsangan tidak terlazim) ketakutan ( gerakbalas tidak terlazim) Berlakunya pembelajaran Tikus ( rangsangan terlazim) ketakutan ( gerakbalas terlazim) KESIMPULAN .

Banding beza Pelopor Teori Behavioris .

Pelopor & Prinsip 1 John Broadus Watson ( Pelaziman Klasik) Konsep Pengukuhan Eksperimen Little Albert 2 Ivan Petrovich Pavlov ( Pelaziman Klasik) Pengukuhan Berjadual Air Liur + Angjing + Makanan Kotak Ajaib Thorndike -Ganjaran + Gerakbalas -.Bil.Haiwan : Anjing + 3 Burrhus Frederic Skinner Shaping (Hukum Kesan ) .

Pavlov dan Pelaziman Klasik .

.

 Pelaziman klasik dikenali sebagai : pelaziman Ransangan (R) – Gerakbalas (G)  Proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara RANGSANGAN (R) dan sesuatu GERAK BALAS (G)  .Pada awal tahun 1900-an Ivan Pavlov menjalankan satu siri percubaan secara sistematik dan saintifik  Bertujuan mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada sesuatu organisme.

Anjing melihat bekas dengan makanan Anjing Rajah 1: Peralatan Eksperimen Pavlov Kesimpulan : Anjing belajar mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak keluarkan air luir .

Rangsangan Terlazim(RT) Rangsangan Tidak Terlazim (RTT) Tiada Gerakbalas Tidak Terlazim (GTT) (air liur tak meleleh) Gerakbalas Tidak Terlazim (GTT) (air liur meleleh) .

Rangsangan Terlazim (RT) Rangsangan Tidak Terlazim (RTT) Gerakbalas Tidak Terlazim (GTT) (lelehan air liur) .

Rangsangan Terlazim (RT) Gerakbalas Terlazim (GT) Air liur keluar .

.

.

.

ISI KANDUNGAN LATAR BELAKANG EKSPERIMEN HUKUM .

Dilahirkan di Williamsburg. Mendapat ijazah daripada Universiti Wesleyan (1895) dan master di universiti Harvard(1896) Mendapat Ph.D dalam tahun 1898 dari Columbia Merupakan seorang pendidik Amerika dan ahli psikologi LATAR BELAKANG Penulisan : Educational Psychology (1903). Mass. Mental and Social Measurements (1904). Animal Intelligence (1911) .

Harvard University (1942-1943) .Pembantu professor pedagogi di Western Reserve University (1898) Presiden Persatuan Psikologi Amerika (1898) Presiden ke 2 persatuan Psikometrik President of American Association for the Advancement of Science (1934) Pensyarah William James.

 Merupakan ahli psikologi pendidikan yang banyak menyumbangkan kpd bidang pengajaran. -berkaitan tingkah laku haiwan dan proses pembelajaran TELAH TERJELMA TEORI CONNECTIONISM yang menjadi asas psikologi bidang pendidikan moden. pembelajaran.  . dan pengujian mental.  Sering dikaitkan dengan eksperimen yang digunakan dalam pelaziman operan. KOTAK AJAIB(puzzle box).

Motivasi. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas.     Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan JAYA. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia.(Rangsangan dan Gerak balas) . ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G.

 Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK). 2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK) .

.

. sangkar itu terbuka Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya ia dikurung semula ke dalam sangkar itu.Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu.

anjing dan monyet .Eksperimen Kucing yang lapar dimasukkan ke dalam sangkar dan di luar sangkar diletakkan semangkuk makanan Kucing yang lapar cuba untuk Keluar dari sangkar Kucing tersebut terpijak tuil dan Keluar makan makanan di luar sangkar Kucing tersebut mengulang perkara Yang sama untuk mendapatkan makanan di luar Namun kesilapan yang dilakukan semakin berkurangan •Diulang beberapa kali •Dicuba dengan haiwan lain seperti ayam.

.

HUKUM KESEDIAAN Kesediaan dari segi psikomotor. kognitif sebelum boleh belajar HUKUM LATIHAN Latihan yang diulangulang untuk tingkatkan kemahiran HUKUM KESAN Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas. efektif. .

Kesediaan dan persiapan yang ada sebelum bertindak. kognitif   . maka tindakan itu dapat memberi kepuasan. Kalau individu bersedia lakukan sesuatu tindakan. 3 aspek kesediaan utama : 1. iaitu belajar. afektif 3. psikomotor 2. dan sebaliknya.

 Hubungan antara rangsangan dan tindak balas (R-G) akan bertambah kukuh melalui latihan yang berulangan.  .  Sesuai untuk latihan hafal dan ingat. Tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan.

Jika diikuti dengan kesakitan. Tingkah laku yang diikuti kepuasan.   . Jika tindakan diikuti oleh sesuatu perubahan persekitaran yang menyeronokkan. ia akan lenyap. ia akan berulang. kebarangkalian tindakan itu akan meningkat atau sebaliknya.

.

 Tindak balas Aneka @ reaksi berbeza ◦ Sesuatu organisma mempunyai kebolehan yang banyak untuk bertindak balas terhadap keadaan ◦ Pelajar mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang pelbagai .

organisma menentukan apa yang hendak dilakukan serta dapat memuaskannya . Sikap atau set .sesuatu pembelajaran bergantung kepada sikap yang menyeluruh sesuatu organisma .

serta bertindak untuk memilih sesuatu yang lebih penting . Kebolehan memilih perkara-perkara penting .memilih unsur penting dalam sesuatu keadaan.

- faktor motivasi turut diberi penekanan: -minat terhadap kegiatan -minat untuk membaiki -kepentingan kegiatan -sikap terhadap masalah -penumpuan perlakuan -ketiadaan emosi yang tidak relevan -ketiadaan kebimbangan .dikenali sebagai asimilasi. bertindakbalas dengan situasi yang baru tetapi masih mengggunakan kemahiran yang lama atau sudah dikuasai. Gerak balas melalui analogi .

Subangjaya.Bhd. Kumpulan Pendidikan Budiman Sdn.indiana. Psikologi Pendidikan.com     .pdx.lifecircles-inc.edu http://www. HEBT2103 Psikologi Pendidikan http://www.2003. Mok Soon Sang.edu/PsiCafe http://www.psy.

2. Mengapakah teori yang dihasilkan oleh Pavlov dinamakan teori “Pelaziman Klasik?” Apakah yang dimaksudkan klasik dalam teori tersebut? Mengapakah emosi dikatakan penting bagi Watson? Pada pandangan anda. 3.1. bagaimanakah teori Thorndike dapat membawa kesan yang positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran? . 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful