Disediakan Oleh : Mohd Haniff Bin Mohd Suhaimi Nor Aien Bt Abu Hassan Norshahira Binti Ahmad Shukri

DEFINISI BEHAVIORIS
Perihal tentang bagaimana manusia dan haiwan belajar. Fokus tingkahlaku yang bersifat objektif dan boleh diperhati. Mengenepikan aktiviti aktiviti mental seperti berfikir dan menaakul.

.

arnab .Albert berusia 9 bulan  Diuji dengan menggunakan tikus putih .  Albert seronok dan agak selesa  . monyet dan beberapa topeng yang berbeza – beza.

Albert berusia 11 bulan  Ditunjukkan tikus putih  Reaksi sama  Bunyi pemukul paip besi yang kuat  Reaksi menangis dan takut  .

.

Gerakbalas semulajadi Bunyi kuat ( rangsangan tidak terlazim) ketakutan ( gerakbalas tidak terlazim) Proses berpasangan Tikus ( rangsangan neutral) + bunyi kuat ( rangsangan tidak terlazim) ketakutan ( gerakbalas tidak terlazim) Berlakunya pembelajaran Tikus ( rangsangan terlazim) ketakutan ( gerakbalas terlazim) KESIMPULAN .

Banding beza Pelopor Teori Behavioris .

Pelopor & Prinsip 1 John Broadus Watson ( Pelaziman Klasik) Konsep Pengukuhan Eksperimen Little Albert 2 Ivan Petrovich Pavlov ( Pelaziman Klasik) Pengukuhan Berjadual Air Liur + Angjing + Makanan Kotak Ajaib Thorndike -Ganjaran + Gerakbalas -.Haiwan : Anjing + 3 Burrhus Frederic Skinner Shaping (Hukum Kesan ) .Bil.

Pavlov dan Pelaziman Klasik .

.

 Pelaziman klasik dikenali sebagai : pelaziman Ransangan (R) – Gerakbalas (G)  Proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara RANGSANGAN (R) dan sesuatu GERAK BALAS (G)  .Pada awal tahun 1900-an Ivan Pavlov menjalankan satu siri percubaan secara sistematik dan saintifik  Bertujuan mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada sesuatu organisme.

Anjing melihat bekas dengan makanan Anjing Rajah 1: Peralatan Eksperimen Pavlov Kesimpulan : Anjing belajar mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak keluarkan air luir .

Rangsangan Terlazim(RT) Rangsangan Tidak Terlazim (RTT) Tiada Gerakbalas Tidak Terlazim (GTT) (air liur tak meleleh) Gerakbalas Tidak Terlazim (GTT) (air liur meleleh) .

Rangsangan Terlazim (RT) Rangsangan Tidak Terlazim (RTT) Gerakbalas Tidak Terlazim (GTT) (lelehan air liur) .

Rangsangan Terlazim (RT) Gerakbalas Terlazim (GT) Air liur keluar .

.

.

.

ISI KANDUNGAN LATAR BELAKANG EKSPERIMEN HUKUM .

Mental and Social Measurements (1904). Mass.D dalam tahun 1898 dari Columbia Merupakan seorang pendidik Amerika dan ahli psikologi LATAR BELAKANG Penulisan : Educational Psychology (1903). Mendapat ijazah daripada Universiti Wesleyan (1895) dan master di universiti Harvard(1896) Mendapat Ph.Dilahirkan di Williamsburg. Animal Intelligence (1911) .

Pembantu professor pedagogi di Western Reserve University (1898) Presiden Persatuan Psikologi Amerika (1898) Presiden ke 2 persatuan Psikometrik President of American Association for the Advancement of Science (1934) Pensyarah William James. Harvard University (1942-1943) .

pembelajaran. Merupakan ahli psikologi pendidikan yang banyak menyumbangkan kpd bidang pengajaran.  . KOTAK AJAIB(puzzle box). dan pengujian mental.  Sering dikaitkan dengan eksperimen yang digunakan dalam pelaziman operan. -berkaitan tingkah laku haiwan dan proses pembelajaran TELAH TERJELMA TEORI CONNECTIONISM yang menjadi asas psikologi bidang pendidikan moden.

     Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan JAYA.(Rangsangan dan Gerak balas) . ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia. Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G. Motivasi.

2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK) . Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK).

.

.Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu. sangkar itu terbuka Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya ia dikurung semula ke dalam sangkar itu.

anjing dan monyet .Eksperimen Kucing yang lapar dimasukkan ke dalam sangkar dan di luar sangkar diletakkan semangkuk makanan Kucing yang lapar cuba untuk Keluar dari sangkar Kucing tersebut terpijak tuil dan Keluar makan makanan di luar sangkar Kucing tersebut mengulang perkara Yang sama untuk mendapatkan makanan di luar Namun kesilapan yang dilakukan semakin berkurangan •Diulang beberapa kali •Dicuba dengan haiwan lain seperti ayam.

.

efektif.HUKUM KESEDIAAN Kesediaan dari segi psikomotor. . kognitif sebelum boleh belajar HUKUM LATIHAN Latihan yang diulangulang untuk tingkatkan kemahiran HUKUM KESAN Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas.

iaitu belajar. Kesediaan dan persiapan yang ada sebelum bertindak. psikomotor 2. Kalau individu bersedia lakukan sesuatu tindakan. kognitif   . 3 aspek kesediaan utama : 1. dan sebaliknya. afektif 3. maka tindakan itu dapat memberi kepuasan.

 Hubungan antara rangsangan dan tindak balas (R-G) akan bertambah kukuh melalui latihan yang berulangan. Tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan.  .  Sesuai untuk latihan hafal dan ingat.

kebarangkalian tindakan itu akan meningkat atau sebaliknya. ia akan berulang. Tingkah laku yang diikuti kepuasan.   . ia akan lenyap. Jika diikuti dengan kesakitan. Jika tindakan diikuti oleh sesuatu perubahan persekitaran yang menyeronokkan.

.

 Tindak balas Aneka @ reaksi berbeza ◦ Sesuatu organisma mempunyai kebolehan yang banyak untuk bertindak balas terhadap keadaan ◦ Pelajar mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang pelbagai .

 Sikap atau set .organisma menentukan apa yang hendak dilakukan serta dapat memuaskannya .sesuatu pembelajaran bergantung kepada sikap yang menyeluruh sesuatu organisma .

serta bertindak untuk memilih sesuatu yang lebih penting . Kebolehan memilih perkara-perkara penting .memilih unsur penting dalam sesuatu keadaan.

bertindakbalas dengan situasi yang baru tetapi masih mengggunakan kemahiran yang lama atau sudah dikuasai. - faktor motivasi turut diberi penekanan: -minat terhadap kegiatan -minat untuk membaiki -kepentingan kegiatan -sikap terhadap masalah -penumpuan perlakuan -ketiadaan emosi yang tidak relevan -ketiadaan kebimbangan .dikenali sebagai asimilasi. Gerak balas melalui analogi .

HEBT2103 Psikologi Pendidikan http://www. Psikologi Pendidikan.pdx.Bhd.edu/PsiCafe http://www.lifecircles-inc.com     .psy.indiana. Kumpulan Pendidikan Budiman Sdn. Subangjaya.2003.edu http://www. Mok Soon Sang.

4. 3. 2. Mengapakah teori yang dihasilkan oleh Pavlov dinamakan teori “Pelaziman Klasik?” Apakah yang dimaksudkan klasik dalam teori tersebut? Mengapakah emosi dikatakan penting bagi Watson? Pada pandangan anda.1. bagaimanakah teori Thorndike dapat membawa kesan yang positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful