BORANG TEMUBUAL 1. Bagaimanakah guru dapat meningkatkan ciri-ciri positif dalam diri seseorang pelajar?

Sentiasa bergaul dengan murid 2. Antara pelajar ekstrovert dan introvert, yang manakah lebih sukar untuk dikawal dalam proses pengajaran dan pembelajaran? introvert 3. Apakah cara-cara yang digunakan oleh guru untuk mengawal pelajar tersebut? Sentiasa memberi ruang dan peluang untuk murid tersebut memberi respon 4. Antara pelajar ekstrovert dan introvert, yang manakah lebih menonjol dalam pencapaian akademik? ekstrovert 5. Mengapakah seseorang pelajar bersikap introvert di dalam kelas tetapi bersikap ekstrovert di luar waktu pengajaran dan pembelajaran? Kurang perhatian daripada guru