GURU DAN ALAM PENDIDIKAN

‡ profesion yang paling mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia. ‡ tahun 1999 sahaja jumlah guru yang terdapat di Malaysia ialah kira-kira 157, 415 orang manakala jumlah pelajar pula ialah 2,897,927 orang. ‡ tahun 2000, terdapat lebih dari 200,000 orang guru di negara kita

‡ Justeru itu. . guru-guru perlu dan harus sentiasa mengemaskinikan serta mempertingkat ilmu pengetahuan masing-masing. ‡ Dalam era ledakan teknologi maklumat dan pada ketika dunia kini menjadi sebuah µglobal village¶. seseorang guru mempunyai peranan serta tugas yang amat berat.Guru sebagai pengamal ilmu ‡ Sebagai pengamal ilmu. rumit dan mencabar. tuntutan terhadap ilmu pengetahuan menjadi semakin mendadak. Pembangunan insan dan negara terletak di atas pundak kaum guru.

al. (d)pembimbing. mempunyai peranan serta tanggungjawab sosial iaitu: (a)perancang. (b)penyampai ilmu pengetahuan. . et. (e)contoh teladan atau model. Shahril @ Charil Marzuki. fasilitator dan pengurus pembelajaran.‡ Dalam perkembangan berkaitan. Islam bukan sekadar menganjurkan umatnya mencari atau menuntut ilmu malah penyebaran ilmu juga menjadi satu kewajipan. (c)pembentuk akhlak. (1993) menegaskan guru sebagai pengamal ilmu.

(c)meningkatkan kecekapan.‡ Menurut Mohd. . Idris Jauzi (1990) untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan dan positif sebagai pengamal dan penyampai ilmu. (b)berusaha membersihkan diri dari segi sahsiah menerusi ibadah-ibadah asas. (e)menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. ketajaman dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas dan interaksi dengan masyarakat. (f) menjadikan sekolah selaku gedung ilmu dan jemaah ilmuan sebagai pusat pendidikan anggota masyarakat. (d)melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya. guru haruslah secara berencana dan berterusan: (a)mempersiapkan diri dari segi keilmuan.

‡ Mengikut Jujun S. kejujuran. pragmatis. objektif. menyandarkan kekuatan penghujahan.‡ Guru atau para pendidik juga seharusnya mempunyai dedikasi dan komitmen terhadap profesion serta tanggunggungjawab moral mereka sebagai seorang guru. Suriasumantri (1990) sebagai seorang pengamal ilmu. dan neutral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat realiti. rasional. terbuka. seseorang guru harus mempunyai tanggungjawab profesional yang mencukupi asas kebenaran. tanpa kepentingan langsung. kritis. .

aktiviti kokurikulum berlandaskan teori pendidikan. . Justeru. bimbingan. guru yang memperolehi kemahiran profesional adalah guru yang bertauliah dan cekap menjalankan tugas-tugas seperti pengajaran.Guru sebagai pengamal kemahiran ‡ Guru harus mempunyai kemahiran dan mempunyai sijil bertauliah daripada latihan ikhtisas yang diiktiraf.

Kemahiran belajar Kemahiran ICT Kemahiran mengurus Kemahiran berkomunikasi kemahirankemahiran yang perlu diperolehi: Kemahiran merancang Kemahiran mengajar Kemahiran berfikir Kemahiran menilai Kemahiran pemudah cara .

(c) Kemahiran pemudah cara .(a) Kemahiran belajar . menghuraikan dan lain-lain.kebolehan menerima isyarat dengan tepat.fasilitator yang membimbing.kecekapan menggunakan akal untuk menjalankan proses-proses pemikiran seperti banding-beza. (b) Kemahiran berfikir . menyimpannya dalam stor ingatan dan mengaplikasikan untuk menyelesaikan masalah. memotivasi serta menggerakkan orang lain. memproses maklumat yang diterima. .

membentuk aktiviti pengajaran yang sistematik. memilih dan menyediakan pelajaran serta menyediakan dan mengurus kemudahan untuk menjalankan aktiviti pengajaran. (e) Kemahiran merancang .(d) Kemahiran mengajar . merancang aktiviti pengajaran pembelajaran.menentukan objektif pelajaran. memilih strategi dan kaedah pengajaran. memilih isi pengajaran. . menarik dan berkesan.

bahan-bahan pengajaran dan sebagainya.menggunakan teknologi maklumat.(f) Kemahiran berkomunikasi . kemudahan fizikal.mengurus bilik darjah.mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (h) Kemahiran menilai . murid. (I) Kemahiran ICT .secara lisan atau bertulis. . (g) Kemahiran mengurus .

‡ Guru berperanan menyerbakan nilai bahkan perlu menjadi rote model yang akan diteladani oleh para murid serta orang di sekelilingnya.Guru sebagai pembentuk nilai ‡ Nilai adalah penting kerana ia memberi panduan dalam kehidupan. . ‡ Guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. ‡ Nilai dapat memotivasikan hidup manusia untuk hidup dengan cara yang betul.

berbincang. (b) Mendedahkan pengalaman ± guru perlu mendedahkan murid-murid dengan pengalamanpengalaman tertentu seperti pengembara. . penampilan diri melalui pembelajaran seperti pendidikan moral. menyampai maklumat.Guru sebagai pendidik y Tugas guru adalah mendidik iaitu: (a) Memberi ilmu ± mengajar. mengendalikan bengkel dan sebagainya. mengelola majlis. (c) Mendidik murid berakhlak mulia ± mendidik termasuk dari segi akhlak.

nilai dan sahsiah murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat. .Guru sebagai agen sosialisasi ‡ Perlu memupuk sikap. ‡ Guru mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat dan boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada ahli masyarakat.

.Mengamalkan sifat penyayang terhadap pelajar. rakan sejawat. ‡ Perlu berasaskan perkara-perkara berikut: . staf sokongan dan sekolah.Guru sebagai agen perubahan ‡ Mengubah daripada stail pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik.Bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia untuk menghadapi perubahan khususnya dalam bidang pendidikan. ketua. .Mengubah daripada strategi pemusatan guru kepada pemusatan murid. .

y Guru juga harus menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi untuk menolong membentuk masyarakat Malaysia yang berakhlak mulia. mempunyai ketahanan fizikal dan bermanfaat kepada diri. masyarakat serta negara. mempunyai semangat berjuang tinggi. keluarga. y Guru harus berakhlak mulia. .Guru sebagai pembina negara y Insan guru dapat membantu pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan negara.

Guru sebagai penyebar ilmu ‡ Bertanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. ‡ Mewujudkan budaya ilmu di kalangan guru dan murid sejajar dengan salah satu pernyataan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . ‡ Memupuk nilai budaya ilmu supaya menjadi teladan bagi murid-murid mencontohi serta membentuk budaya ilmu sebagai ciri utama dalam kehidupan mereka. ‡ Melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan.

pandangan. memikir dan memberi perhatian terhadap permintaan.Guru sebagai penyayang ‡ Prihatin. ‡ Dapat melahirkan murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup masyarakat. menjaga. ‡ Menyukai dan menyayangi kanak-kanak. berdedikasi dan melaksanakan ‡ aktiviti P & P dengan bersungguh-sungguh. berminat. keperluan dan kebahagiaan murid-muridnya. kebajikan. ‡ Berminat mengajar. bertimbang rasa. .

. ‡ Menunjukkan sikap jujur serta mewujudkan interaksi positif pelbagai hala. ‡ Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalankan aktiviti pengajaran mereka.Guru sebagai pakar rujuk ‡ Mempunyai kemahiran ikhtisas dan menguasai ilmu pengetahuan.

prihatin dan sebagainya. jujur. semangat berbakti. rendah hati. . peramah. ‡ Juga perlu mempunyai sifat dan kualiti seperti bersopan santun.Guru sebagai mentor ‡ Menolong memberikan penyelesaian masalah kepada murid dengan cepat dan berkesan. ‡ Juga harus mempunyai kemahiran mendengar dengan baik iaitu memahami situasi atau keadaan yang dialami murid-muridnya. menghormati pandangan murid.

. ‡ Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugasan harian. ‡ Mengurus aktiviti kumpulan. ‡ Mengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah.Guru sebagai pengurus ‡ Mengurus rutin bilik darjah. ‡ Mengurus keadaan fizikal bilik darjah.

Guru sebagai penyelidik ‡ Menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh murid. ‡ Sentiasa membuat dan menjalankan refleksi kendiri bagi memperbaiki kelemahan dalam P & P. ‡ Mengubah dan menyesuaikan strategi P & P dapat menarik perhatian murid. .

. ‡ Supaya murid-murid memperolehi kemahiran berfikir kritis dan kreatif yang tinggi dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Guru sebagai pengamal reflektif ‡ Sentiasa membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum merancang sesi-sesi pengajaran.

Kesimpulan ‡ Pendidikan merupakan pelaburan yang penting dalam sesebuah Negara. ‡ kualiti generasi di masa hadapan sebahagian besarnya terletak di tangan guru-guru. .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful