BORANG PERMAKAHAN MAJLIS TILAWAH AL-QURAN KOLEJ MATRIKULASI PAHANG TAHUN 1429H/2008M BAHAGIAN TAJWID (markah penuh

40 markah) NAMA PESERTA:__________________________________________________QARI/QARIAH NO.MATRIK:____________________________ CATATAN KESALAHAN (kesalahan dalam hukum tajwid) POTONGAN MARKAH (bermula dari 38) 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 KEISTIMEWAAN DALAM BIDANG TAJWID (2 markah bonus) 1. Dapat menyempurnakan riwayat dengan sempurna 2. Dapat menyempurnakan sebutan huruf dan sifatnya

+
MARKAH BERBAKI

=
MARKAH BONUS JUMLAH MARKAH

TANDATANGAN HAKIM: NAMA HAKIM (

...... )

TARIKH:

BORANG PERMAKAHAN MAJLIS TILAWAH AL-QURAN KOLEJ MATRIKULASI PAHANG TAHUN 1429H/2008M BAHAGIAN LAGU (markah penuh 20 markah) NAMA PESERTA:__________________________________________________QARI/QARIAH NO.MATRIK:____________________________ CATATAN KESALAHAN (kesalahan dalam bahagian lagu) POTONGAN MARKAH (bermula dari 18) 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 KEISTIMEWAAN DALAM BIDANG LAGU (2 markah bonus) 1. Mempunyai lahjah arab, burdah dan kit ah 2. Mempunyai kecekapan membawa lebih daripada empat lagu dalam tempoh masa yang ditetapkan.

+
MARKAH BERBAKI

=
MARKAH BONUS JUMLAH MARKAH

TANDATANGAN HAKIM: NAMA HAKIM (

.. )

TARIKH:

BORANG PERMAKAHAN MAJLIS TILAWAH AL-QURAN KOLEJ MATRIKULASI PAHANG TAHUN 1429H/2008M BAHAGIAN FASOHAH DAN SUARA (markah penuh 40 markah) NAMA PESERTA:__________________________________________________QARI/QARIAH NO.MATRIK:____________________________ CATATAN KESALAHAN (kesalahan dalam bahagian fasohah dan suara) POTONGAN MARKAH (bermula dari 38) KEISTIMEWAAN DALAM BIDANG FASOHAH DAN SUARA (2 markah bonus) 1. Bacaan menurut lahjah arab 2. Menyempurnakan ayat yang panjang dalam satu nafas 3. Suara berlahjah arab 4. Kesempurnaan yang selesa

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

+
MARKAH BERBAKI

=
MARKAH BONUS JUMLAH MARKAH

TANDATANGAN HAKIM: NAMA HAKIM (

.. )

TARIKH:

KOLEJ MATRIKULASI PAHANG BORANG PERJUMLAHAN MARKAH UNTUK MAJLIS TILAWAH AL-QURAN TAHUN 2008
NAMA PESERTA TAJWID: 40 MARKAH MUSLIMIN LAGU: 20 MARKAH FASOHAH DAN SUARA: 40 MARKAH JUMLAH MARKAH: 100 MARKAH

1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MUSLIMAT 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

TARIKH MAJLIS: .

DISAHKAN OLEH PENGERUSI JEMAAH HAKIM: ..

TANDATANGAN JURUKIRA:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful