CONTOH-CONTOH PENULISAN REFLEKSI SELEPAS SETIAP P&P

1. 2. 3. 4. 5. 6. Pelajar perlu lebih latihan berkaitan ………………. Ulang kaji kandungan tajuk ini pada akhir bab ini / …………. Ulangkaji topik / konsep ini dengan murid yang lemah. Murid berjaya menguasai konsep …….. Masukkan sebahagian kandungan dalam kerja rumah pada minggu hadapan Sebahagian murid tidak faham. Perlu mengajar dengan cara yang lain dalam P&P akan datang. 7. Gunakan kerja secara berkumpulan untuk mengulang kaji. 8. Kerja rumah disiapkan oleh semua murid. 9. Perlu memberikan lebih masa untuk aktiviti ini untuk membantu murid berpindah kepada tugasan baru. 10. Saya perlu bertanya lebih banyak soalan yang terbuka. 11. Cari jalan untuk memasukkan lebih murid dalam aktiviti dalam kelas. 12. Periksa sama ada murid membawa ….. ke dalam kelas. 13. Cari lebih banyak contoh ….. untuk membantu murid lebih memahami ………….. 14. Pengajaran yang baik. Murid boleh menerangkan tugasan baru apabila diuji kefahaman mereka. 15. Tidak cukup peluang untuk murid melakukan …… semasa pengajaran. 16. Memerlukan kepelbagaian teknik menyoal / memberi jawapan . 17. Gembira dengan maklum balas murid pada hari ini. Lebihkan soalan mencabar dalam P&P akan datang. 18. Perlu memikirkan kaedah berbeza untuk mengawal kebisingan. 19. Benarkan lebih masa untuk membuat latihan dalam P&P akan datang. 20. Masa aktiviti pengukuhan hari ini tidak cukup. 21. Pastikan murid boleh memberikan isi-isi penting P&P hari ini. 22. Semua murid memerlukan lebih bantuan berkaitan ……. 23. Saya merasa gembira dengan P&P hari ini kerana …….. 24. Gerakan …. Dan …… ke hadapan pada P&P akan datang. 25. Beri pujian ……… kerana usaha yang bersungguh-sungguh

Contoh Penulisan Refleksi Penulisan Refleksi Tahap Pertama (penulisan deskriptif) 1. penulisan refleksi kritikal (critical reflection) yang merupakan penulisan refleksi yang mengaitkan peristiwa di bilik darjah dengan halhal di luar rutin bilik darjah seperti falsafah diri insan guru sendiri. Keempat. akibat dan kaitan peristiwa serta kesannya terhadap sikap dan kepercayaan penulis. Ketiga. isu-isu wawasan. Kedua. penulisan refleksi dialog (dialogical reflection) yang merupakan penulisan refleksi yang mengandungi kata-kata yang merujuk kepada bisikan hati penulis kepada peristiwa yang sedang direnungkannya melalui siri soal jawab tentang persoalan yang difikirkan. ekonomi dan sosial. Pelajar mengantuk di dalam kelas. politik. tempat tanpa sebarang penerangan berkenaan sebab. Pertama.Jenis-jenis Penulisan Refleksi  Penulisan Deskriptif  Refleksi Deskriptif  Refleksi Dialog  Refleksi Kritikal Kajian oleh Hatton dan Smith (1995) menunjukkan bahawa terdapat empat jenis penulisan yang telah dikenal pasti dalam penulisan reflektif. perpaduan. Latihan kebakaran sekolah dijalankan pada waktu pengajaran. 2. Pengajaran tidak dapat diteruskan kerana sebahagian pelajar lambat hadir ke kelas. penulisan refleksi deskriptif (descriptive reflection) yang merupakan penulisan jurnal yang mempunyai penerangan sebab dan akibat terhadap peristiwa yang terjadi secara jelas dengan ciri-ciri taakulan dan renungan terhadap peristiwa dan memberi alasanalasan/justifikasi terhadap perkara yang berlaku. 3. penulisan deskriptif (descriptive writing) yang merupakan penulisan yang menerangkan keadaan atau peristiwa di bilik darjah dengan hanya menulis tarikh. falsafah pendidikan. Kelas terpaksa dibatalkan. .

Saya kurang persediaan mengenai tajuk yang di ajar. 2. Terdapat beberapa orang pelajar yang membuat bising di dalam kelas dan tidak menghiraukan pengajaran guru. Saya mesti pastikan pelajar memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa saya menyampaikan aktiviti pengajaran. . saya percaya pendekatan tersebut akan dapat membantu pelajar mempelajari sejarah. Masa pengajaran tidak mencukupi. Saya akan memarahi pelajar yang tidak mengendahkan pengajaran saya. Penulisan Refleksi Tahap Keempat (Refleksi Kritikal) 1. Guru mengajar dalam bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang faham apa yang disampaikan oleh guru. Saya memang seorang yang tegas semasa mengajar. Dan dengan pendekatan cikgu tersebut berjaya mendidik saya menjadi insan yang berjaya. Aktiviti kelas terpaksa ditangguhkan kepada pengajaran akan datang. Walaupun begitu saya suka ketawa semasa mengajar. Penulisan Refleksi Tahap Kedua (penulisan refleksi deskriptif) 1. Saya menggunakan pendekatan behaviourisme apabila mengajar kerana saya ingat lagi masa cikgu saya mengajar sejarah beliau menggunakan pendekatan yang sama. Saya tidak menyediakan contoh soalan untuk pelajar mencuba. Saya tidak dapat menumpukan satu persatu pelajar untuk menjawab soalan. Guru bertindak memanggil nama pelajar tersebut dan bertanyakan soalan yang berkaitan. Ada isi yang saya tertinggal. Penulisan Refleksi Tahap Ketiga (Refleksi Dialog) 1.4. Oleh itu. Guru sepatutnya cuba menerangkan sesuatu istilah dalam bahasa Melayu. Terlalu banyak kelemahan saya dalam pengajaran tentang prinsip geometri pada hari ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful