CONTOH-CONTOH PENULISAN REFLEKSI SELEPAS SETIAP P&P

1. 2. 3. 4. 5. 6. Pelajar perlu lebih latihan berkaitan ………………. Ulang kaji kandungan tajuk ini pada akhir bab ini / …………. Ulangkaji topik / konsep ini dengan murid yang lemah. Murid berjaya menguasai konsep …….. Masukkan sebahagian kandungan dalam kerja rumah pada minggu hadapan Sebahagian murid tidak faham. Perlu mengajar dengan cara yang lain dalam P&P akan datang. 7. Gunakan kerja secara berkumpulan untuk mengulang kaji. 8. Kerja rumah disiapkan oleh semua murid. 9. Perlu memberikan lebih masa untuk aktiviti ini untuk membantu murid berpindah kepada tugasan baru. 10. Saya perlu bertanya lebih banyak soalan yang terbuka. 11. Cari jalan untuk memasukkan lebih murid dalam aktiviti dalam kelas. 12. Periksa sama ada murid membawa ….. ke dalam kelas. 13. Cari lebih banyak contoh ….. untuk membantu murid lebih memahami ………….. 14. Pengajaran yang baik. Murid boleh menerangkan tugasan baru apabila diuji kefahaman mereka. 15. Tidak cukup peluang untuk murid melakukan …… semasa pengajaran. 16. Memerlukan kepelbagaian teknik menyoal / memberi jawapan . 17. Gembira dengan maklum balas murid pada hari ini. Lebihkan soalan mencabar dalam P&P akan datang. 18. Perlu memikirkan kaedah berbeza untuk mengawal kebisingan. 19. Benarkan lebih masa untuk membuat latihan dalam P&P akan datang. 20. Masa aktiviti pengukuhan hari ini tidak cukup. 21. Pastikan murid boleh memberikan isi-isi penting P&P hari ini. 22. Semua murid memerlukan lebih bantuan berkaitan ……. 23. Saya merasa gembira dengan P&P hari ini kerana …….. 24. Gerakan …. Dan …… ke hadapan pada P&P akan datang. 25. Beri pujian ……… kerana usaha yang bersungguh-sungguh

3. Keempat. 2. penulisan refleksi deskriptif (descriptive reflection) yang merupakan penulisan jurnal yang mempunyai penerangan sebab dan akibat terhadap peristiwa yang terjadi secara jelas dengan ciri-ciri taakulan dan renungan terhadap peristiwa dan memberi alasanalasan/justifikasi terhadap perkara yang berlaku. Kedua. politik. Pelajar mengantuk di dalam kelas. Kelas terpaksa dibatalkan. Pengajaran tidak dapat diteruskan kerana sebahagian pelajar lambat hadir ke kelas. penulisan refleksi dialog (dialogical reflection) yang merupakan penulisan refleksi yang mengandungi kata-kata yang merujuk kepada bisikan hati penulis kepada peristiwa yang sedang direnungkannya melalui siri soal jawab tentang persoalan yang difikirkan. Contoh Penulisan Refleksi Penulisan Refleksi Tahap Pertama (penulisan deskriptif) 1. tempat tanpa sebarang penerangan berkenaan sebab. penulisan refleksi kritikal (critical reflection) yang merupakan penulisan refleksi yang mengaitkan peristiwa di bilik darjah dengan halhal di luar rutin bilik darjah seperti falsafah diri insan guru sendiri. Pertama. akibat dan kaitan peristiwa serta kesannya terhadap sikap dan kepercayaan penulis. ekonomi dan sosial. Latihan kebakaran sekolah dijalankan pada waktu pengajaran. penulisan deskriptif (descriptive writing) yang merupakan penulisan yang menerangkan keadaan atau peristiwa di bilik darjah dengan hanya menulis tarikh. isu-isu wawasan. perpaduan. . Ketiga.Jenis-jenis Penulisan Refleksi  Penulisan Deskriptif  Refleksi Deskriptif  Refleksi Dialog  Refleksi Kritikal Kajian oleh Hatton dan Smith (1995) menunjukkan bahawa terdapat empat jenis penulisan yang telah dikenal pasti dalam penulisan reflektif. falsafah pendidikan.

Penulisan Refleksi Tahap Ketiga (Refleksi Dialog) 1. Penulisan Refleksi Tahap Kedua (penulisan refleksi deskriptif) 1. Saya mesti pastikan pelajar memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa saya menyampaikan aktiviti pengajaran. Guru mengajar dalam bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang faham apa yang disampaikan oleh guru. Saya akan memarahi pelajar yang tidak mengendahkan pengajaran saya. Terlalu banyak kelemahan saya dalam pengajaran tentang prinsip geometri pada hari ini. Penulisan Refleksi Tahap Keempat (Refleksi Kritikal) 1. Saya memang seorang yang tegas semasa mengajar. Saya menggunakan pendekatan behaviourisme apabila mengajar kerana saya ingat lagi masa cikgu saya mengajar sejarah beliau menggunakan pendekatan yang sama. Terdapat beberapa orang pelajar yang membuat bising di dalam kelas dan tidak menghiraukan pengajaran guru. 2. Aktiviti kelas terpaksa ditangguhkan kepada pengajaran akan datang. Dan dengan pendekatan cikgu tersebut berjaya mendidik saya menjadi insan yang berjaya. Saya kurang persediaan mengenai tajuk yang di ajar. Guru bertindak memanggil nama pelajar tersebut dan bertanyakan soalan yang berkaitan. Oleh itu. Guru sepatutnya cuba menerangkan sesuatu istilah dalam bahasa Melayu. Walaupun begitu saya suka ketawa semasa mengajar. Ada isi yang saya tertinggal. saya percaya pendekatan tersebut akan dapat membantu pelajar mempelajari sejarah. Masa pengajaran tidak mencukupi. . Saya tidak menyediakan contoh soalan untuk pelajar mencuba.4. Saya tidak dapat menumpukan satu persatu pelajar untuk menjawab soalan.