Ciri-ciri yang ada pada CD-ROM SAINS TAHUN 4 Disediakan oleh: G8 LEE WAN WEI NG MAY YUN TAN SEE TENG WONG CHEE HUNT YONG PEI TING PENGENALAN PROGRAM BERASASKAN PENGAJARAN ‡ Pengajaran yang dipakejkan dalam cakera padat yang dikenali dengan pelbagai istilah seperti Pengajaran Berbantukan Komputer, Pembelajaran Berbantukan Komputer. ‡ Topik: SAINS TAHUN 4 ‡ Terbitan: IDWAL SYSTEMS SDN. BHD. PENERANGAN ‡ Sains Tahun 4 adalah perisian pendidikan Sains yang direka bentuk khusus untuk pengajaran subjek Sains Tahun 4 di sekolah kebangsaan Malaysia mengikut kurikulum KBSR menggunakan pendekatan BESTARI. ‡ Penggunaan multimedia: gabungan grafik yang cantik, teks yang padat dan tepat, klip video, animasi, muzik dan bunyian. ‡ Dapat membantu menerangkan konsep sains dengan mudah serta dapat memberi satu persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. ‡ Bab 1: Keupayaan Manusia Terhad ‡ Bab 2: Sejarah Perkembangan Teknologi ‡ Bab 3: Sumbangan Pereka Cipta ‡ Subtopik bagi setiap unit: Pengenalan, Pengajaran dan Latihan. ‡ Untuk memenuhi kehendak kurikulum, diterapkan juga nilai Islam: doa. Corak Persembahan ‡ Untuk menarik minat para pelajar dan mengekal aras motivasi, pelbagai corak persembahan dihasilkan: i. Latih tubi: ~ statik: mencatat jawapan di tempat kosong atau membuat pilihan daripada jawapan aneka pilihan. ~ dinamik: memberi panduan, semakan jawapan dan maklum balas terhadap jawapan yang diberikan. Tujuan: mengelakkan pelajar daripada terlalu cepat menyerah kalah atau kurang berfikir. ii. Didik hibur: persembahan yang menggunakan pelbagai elemen: ~teks ~grafik ~audio ~animasi Tujuan: belajar tanpa berasa bosan. Teks ‡ Dapat dijumpa dalam sepanjang persembahan. ‡ Ringkas dan padat. ‡ Mudah difahami dan diingati. ‡ Bahasa yang digunakan: Bahasa Malaysia dan Bahasa Jawi (doa) Grafik ‡ Gambar dan grafik yang cantik. ‡ Menggunakan gambar foto yang realistik. ‡ Pelbagai jenis gambar: ~ kenderaan ~tokoh-tokoh pereka cipta Audio ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Suara, bunyian dan muzik yang memukau. Huraian bagi pengenalan yang jelas. Bacaan doa. Kesan bunyi yang menarik. Menarik perhatian murid. Tidak berasa bosan. Animasi ‡ Terdapat pelbagai hyperlink yang dapat menghubungkan satu topik ke topik yang lain. ‡ Animasi yang menarik. ‡ Menarik perhatian murid. ‡ Sekian, terima kasih!
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful