Ciri-ciri yang ada pada CD-ROM SAINS TAHUN 4

Disediakan oleh: G8 LEE WAN WEI NG MAY YUN TAN SEE TENG WONG CHEE HUNT YONG PEI TING

‡ Topik: SAINS TAHUN 4 ‡ Terbitan: IDWAL SYSTEMS SDN.PENGENALAN PROGRAM BERASASKAN PENGAJARAN ‡ Pengajaran yang dipakejkan dalam cakera padat yang dikenali dengan pelbagai istilah seperti Pengajaran Berbantukan Komputer. BHD. Pembelajaran Berbantukan Komputer. .

‡ Penggunaan multimedia: gabungan grafik yang cantik. klip video. animasi. muzik dan bunyian. .PENERANGAN ‡ Sains Tahun 4 adalah perisian pendidikan Sains yang direka bentuk khusus untuk pengajaran subjek Sains Tahun 4 di sekolah kebangsaan Malaysia mengikut kurikulum KBSR menggunakan pendekatan BESTARI. teks yang padat dan tepat.

‡ Dapat membantu menerangkan konsep sains dengan mudah serta dapat memberi satu persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. ‡ Untuk memenuhi kehendak kurikulum. Pengajaran dan Latihan. . diterapkan juga nilai Islam: doa. ‡ Bab 1: Keupayaan Manusia Terhad ‡ Bab 2: Sejarah Perkembangan Teknologi ‡ Bab 3: Sumbangan Pereka Cipta ‡ Subtopik bagi setiap unit: Pengenalan.

. Tujuan: mengelakkan pelajar daripada terlalu cepat menyerah kalah atau kurang berfikir. Latih tubi: ~ statik: mencatat jawapan di tempat kosong atau membuat pilihan daripada jawapan aneka pilihan. semakan jawapan dan maklum balas terhadap jawapan yang diberikan.Corak Persembahan ‡ Untuk menarik minat para pelajar dan mengekal aras motivasi. ~ dinamik: memberi panduan. pelbagai corak persembahan dihasilkan: i.

Didik hibur: persembahan yang menggunakan pelbagai elemen: ~teks ~grafik ~audio ~animasi Tujuan: belajar tanpa berasa bosan.ii. .

Teks ‡ Dapat dijumpa dalam sepanjang persembahan. ‡ Bahasa yang digunakan: Bahasa Malaysia dan Bahasa Jawi (doa) . ‡ Mudah difahami dan diingati. ‡ Ringkas dan padat.

‡ Menggunakan gambar foto yang realistik.Grafik ‡ Gambar dan grafik yang cantik. ‡ Pelbagai jenis gambar: ~ kenderaan ~tokoh-tokoh pereka cipta .

Kesan bunyi yang menarik. Huraian bagi pengenalan yang jelas. Menarik perhatian murid. Tidak berasa bosan.Audio ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Suara. . bunyian dan muzik yang memukau. Bacaan doa.

. ‡ Animasi yang menarik.Animasi ‡ Terdapat pelbagai hyperlink yang dapat menghubungkan satu topik ke topik yang lain. ‡ Menarik perhatian murid.

terima kasih! .‡ Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful