Ciri-ciri yang ada pada CD-ROM SAINS TAHUN 4

Disediakan oleh: G8 LEE WAN WEI NG MAY YUN TAN SEE TENG WONG CHEE HUNT YONG PEI TING

Pembelajaran Berbantukan Komputer. . ‡ Topik: SAINS TAHUN 4 ‡ Terbitan: IDWAL SYSTEMS SDN.PENGENALAN PROGRAM BERASASKAN PENGAJARAN ‡ Pengajaran yang dipakejkan dalam cakera padat yang dikenali dengan pelbagai istilah seperti Pengajaran Berbantukan Komputer. BHD.

‡ Penggunaan multimedia: gabungan grafik yang cantik. teks yang padat dan tepat. klip video.PENERANGAN ‡ Sains Tahun 4 adalah perisian pendidikan Sains yang direka bentuk khusus untuk pengajaran subjek Sains Tahun 4 di sekolah kebangsaan Malaysia mengikut kurikulum KBSR menggunakan pendekatan BESTARI. animasi. . muzik dan bunyian.

.‡ Dapat membantu menerangkan konsep sains dengan mudah serta dapat memberi satu persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. ‡ Untuk memenuhi kehendak kurikulum. ‡ Bab 1: Keupayaan Manusia Terhad ‡ Bab 2: Sejarah Perkembangan Teknologi ‡ Bab 3: Sumbangan Pereka Cipta ‡ Subtopik bagi setiap unit: Pengenalan. diterapkan juga nilai Islam: doa. Pengajaran dan Latihan.

pelbagai corak persembahan dihasilkan: i. . ~ dinamik: memberi panduan. Tujuan: mengelakkan pelajar daripada terlalu cepat menyerah kalah atau kurang berfikir.Corak Persembahan ‡ Untuk menarik minat para pelajar dan mengekal aras motivasi. semakan jawapan dan maklum balas terhadap jawapan yang diberikan. Latih tubi: ~ statik: mencatat jawapan di tempat kosong atau membuat pilihan daripada jawapan aneka pilihan.

.ii. Didik hibur: persembahan yang menggunakan pelbagai elemen: ~teks ~grafik ~audio ~animasi Tujuan: belajar tanpa berasa bosan.

‡ Ringkas dan padat. ‡ Bahasa yang digunakan: Bahasa Malaysia dan Bahasa Jawi (doa) . ‡ Mudah difahami dan diingati.Teks ‡ Dapat dijumpa dalam sepanjang persembahan.

‡ Menggunakan gambar foto yang realistik. ‡ Pelbagai jenis gambar: ~ kenderaan ~tokoh-tokoh pereka cipta .Grafik ‡ Gambar dan grafik yang cantik.

Audio ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Suara. Menarik perhatian murid. . bunyian dan muzik yang memukau. Tidak berasa bosan. Kesan bunyi yang menarik. Huraian bagi pengenalan yang jelas. Bacaan doa.

Animasi ‡ Terdapat pelbagai hyperlink yang dapat menghubungkan satu topik ke topik yang lain. ‡ Menarik perhatian murid. . ‡ Animasi yang menarik.

‡ Sekian. terima kasih! .