P. 1
Konfusianisme

Konfusianisme

|Views: 869|Likes:
Published by Howard Hao

More info:

Published by: Howard Hao on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

Konfusianisme Ia diasaskan oleh Kung-Fu-Tze yang dilahirkan pada tahun 551 S.M.

di Tsou dan berasal dari keturunan bangsawan. Beliau menerima pendidikan dalam bidang muzik, penulisan dan ritual. Sewaktu berumur 20 tahun beliau menjadi seorang guru dan mengajar murid-murid cara berkelakuan baik. Beliau dan muridmuridnya sering mengembara dari wilayah ke satu wilayah yang lain. Beliau yakin melalui sistem pendidikan akan wujudnya kesetaraan sejati antara manusia. Beliau merupakan orang pertama dalam sejarah China yang mengajar jumlah pelajar yang ramai iaitu 7000 orang, dan 10 orang dari mereka menjadi pemikir dan sarjana yang terkenal. Beliau merupakan seorang ahli pendidik yang mahukan pengikut-pengikutnya menjadi ³rounded man´ yang boleh digunakan oleh negara dan masyarakat. Justeru itu, beliau mengajar bermacam-macam jenis ilmu pengetahuan. Falsafahnya mahu mendidik manusia melalui saluran pendidikan bagi menghasilkan manusia yang sempurna yang disebut sebagai Junzi. Junzi merupakan seseorang yang memiliki sepenuhnya hikmah ren. Dalam kitab Lun Yu, Kung Fu Tze telah memberikan beberapa cara untuk menjadi Junzi (budiman). Antara cara untuk menjadi seorang Junzi ialah: 1. tidak merasa resah, pilu atau takut 2. bekerja dengan tegas dan bersungguh-sungguh, tidak membuat kesalahan, melayani orang lain dengan bahasa yang baik dan teliti sesuai dengan adat 3. membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang baik dan tidak membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang jahat Manakala sifat Junzi menurut Kung Fu Tze ialah seseorang yang hidup aman damai, tidak sombong dan tidak menghina orang lain. Kung Fu Tze mahu menginterprestasikan khazanah warisan silam kepada anakanak muridnya, dengan sebab itu beliau berkata sesungguhnya beliau hanyalah seorang transmitter dan bukannya originator. Kung Fu Tze merupakan pengasas kepada aliran Konfusianisme atau Ju Chia adalah merupakan satu aliran pemikiran falsafah atau agama. Schwartz (1971) menyatakan bahawa Konfusianisme mempunyai kedudukan yang unik dalam sejarah China. Doktrinnya dianggap sebagai official philosophy di negara China. Banyak pandangan sarjana tentang Konfusianisme sama ada ianya merupakan sebagai satu agama atau aliran pemikiran falsafah atau etika. Osman Bakar (1997) menyimpulkan, konfusianisme boleh dianggap sebagai satu agama, kerana agama adalah juga falsafah seperti yang dirujuk kepada pemikiran Falsafah al-Farabi, alKindi dan lain-lain. Bagaimanapun, Yves Regun (2000) berpendapat bahawa Konfusianisme hanyalah satu falsafah tentang kehidupan yang berpaksikan kepada konsep ren. Konfusius menurutnya tidak mendirikan satu agama. Didsbury (1994) pula melihat falsafah Konfusianisme tidak berminat dalam soal metafizik, pemikir mereka seperti Konfisius, Mencius (371 S.M-289 S.M) dan lain-lain lebih berminat membincangkan soal sosial, politik dan pendidikan. Mereka lebih peka kepada persoalan etika dan hal-hal praktikal berhubung dengan penyusunan masyarakat berdasarkan kepada prinsip moral yang sesuai.

Konfusianisme menekankan lima bentuk hubungan atau wulun iaitu antara pemerintah dengan rakyat. ³the superior man is always happy. social propriety dan solidariti. Adat. The Great Learning dan lain-lain. perlakuan-perlakuan yang baik. keluarga dan moral. desiring to sustain himself. Prof. Kata Konfusius. Konfusius mengajarkan supaya seseorang itu menggunakan ukuran diri sendiri sebelum membuat kebaikan atau kejahatan kepada orang lain. sosial. Konfusianisme memfokuskan kepada hubungan organik antara individu dan masyarakat yang dilihat sebagai saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan. ritual. bagaimana pula kita tahu tentang kematian´. the small man sad´ Pemikiran etika Konfusianisme dapat digali melalui kitab-kitab yang dikarangnya seperti kitab Madah.Dengan sebab itu. ayah dengan anak. Mengikut Schwartz (1985). dan dia akan memperolehi kegembiraan. Aturan etika Konfusianisme adalah berpaksikan kepada Tian (Heaven) atau Dao . kitab Analect banyak mengandungi oder sosio-politik yang normatif. Y. sahabat . Ketuhanan dan kehidupan selepas mati. Mengikut Konfusius segala sesuatu hendaklah bertindak mengikut nama (zhengming) atau kedudukan masingmasing.Penekananya yang utama adalah konsep terhadap keluarga. Manusia yang mempunyai ren atau kasih sayang ialah ³one who. Asas negara. perayaan dan etika. develop others´. kitab Tentang Perubahan maupun melalui susunan anak-anak murid beliau seperti Kitab Analect atau Lun Yu. and desiring to develop himself. the father father and the son son ³. Konfusius juga berpegang kepada konsep ming atau takdir. abang dengan adik. Konfusius mengingatkan ³do not to do others what you do not wish yourself ´. King (1997) berpendapat Konfusianisme telah membangunkan satu bentuk etika yang bersifat kemanusiaan dalam dunia yang manusia-sentrik. jadi bagaimana kamu hendak berkhidmat kepada ruh?´. Beliau mahu satu masyarakat yang dipimpin atau diatur dengan baik. kerana ia amat sedikit menekankan kepada kehidupan spiritual dan menjauhkan diri dari perbincangan mengenai kehidupan selepas mati tetapi lebih banyak menumpukan kepada dunia. Konfisius menjawab ³jika kita tidak tahu tentang kehidupan. masyarakat dan individu yang betul adalah ³let ruler to be ruler. Perkara inilah menurut Wang Gungwu (1997) yang membezakan Konfusianisme dengan agama lain. Dengan itu. Apabila ditanya tentang kematian oleh muridnya. Dalam menjalankan hubungan dengan orang lain. the minister minister. Seseorang yang mengetahui ming. Justeru itu. dia akan bebas dari kebimbangan dan duka nastapa. Konfusius mahu masyarakat berjalan mengikut tugas dan tanggungjawab masing-masing . Muzik. Begitu juga beliau pernah berkata ³kamu tidak mampu untuk berkhidmat kepada manusia. Perlaksanaan tanggungjawab dan peranan tersebut haruslah pula diasaskan kepada nilai kebaikan (yi) dan nilai kemanusiaan yang berpaksikan kepada kasih sayang (ren). Persoalan bagaimana untuk mengharmoniskan kehidupan di dunia adalah asas teoritikal dan praktikal yang perlu diselesaikan. amat sukar mengkaji pandangan Konfusianisme dalam masalah metafizik. sustains others. Bagi Konfusianisme keperihatian yang asas adalah kehidupan sosial pada masa kini dan sekarang. bermakna dia mengetahui pekara-pekara yang tidak tidak dapat dielakkan di dunia ini.

jikalau kelakuan seseorang pemerintah tidak suci walaupun mengarahkan rakyatnya membuat sesuatu tetapi rakyatnya juga tidak akan menurutnya´ (Lun Yu). seterusnya negara dan dunia. dari keluarga akan berkembang menjadi masyarakat. manakala yang muda harus tunduk dan hormat. ialah bapa harus berbaik hati dan anak harus berkewajiban terhadap orang tua. pendidikan akhlak. Kata Konfusius: ³jikalau kelakuan pemerintah itu mulia. tidak ketahui katakan tidak ketahui. itu adalah ilmu pengetahuan´ (Ubaidullah Mohd Nasir. Dalam proses pembelajaran ada empat ciri utama yang ditekankan oleh Kung Fu Tze iaitu banyak mendengar. maka dia tidak akan menghadapi sebarang masalah ke atas pemerintahannya. iaitu yang tua harus bermurah hati dan membantu. Bagi Konfusianisme. Pemerintah yang menggunakan kekerasan dalam pemerintahannya adalah seorang yang gagal sebagai pemerintah. Peranan Shi (bakal Jun Zi) adalah pembantu kepada Jun Zi dan penglibatan dalam pelajaran serta kerja-kerja lain. 2000) serta dapat mempengaruhi rakyat dan menanamkan kesetiaan rakyat kepada pemerintah. bagaimana hendak membetulkan kelakuan rakyat´ (Lun Yu). ialah rakyat mesti bersifat kemanusiaan dan rakyat harus taat. 2000). Kung Fu Tze juga mengigatkan pemerintah supaya berhati-hati memilih pegawainya iaitu dengan tidak mengambil mereka yang hanya pandai bermain lidah dan berpewatakan memikat dan mengampu. meringankan hukuman dan memperkasa system pendidikan (Ubaidullah Mohd Nasir.dengan sahabat dan suami dengan isteri. Kung Fu Tze melihat peranan pendidikan adalah untuk membentuk cendikiawan dan Jun Zi. ³jikalau kelakuan seseorang itu adil dan jujur. tidak sombong . banyak bertanya dan banyak mengenali. nilai hubungan antara anak dengan bapa. Konfusianisme mengemukakan konsep pemerintahan berdasarkan akhlak kemanusiaan. beliau berkata dalam Lun Yu ³ketahui katakan ketahui. mematuhi prinsip social dan undang-undang negara. ³tugas kamu adalah untuk metnadbir. Peranan Jun Zi ialah mempelajari ilmu. Hubungan suami isteri ialah suami harus jujur terhadap isteri dan isteri harus tunduk dan patuh dengan suami. Menurut Konfusius. Bagi Konfusius. Orang budiman (Jun Zi) menurut Kung Fu Tze adalah mereka yang hidup aman damai. jikalau tidak boleh menyempurnakan kelakuan sendiri. Dalam persoalan pemerintahan negara. banyak melihat. Beliau turut menekankan sifat jujur dalam pembelajaran. memperbaiki diri dan mentadbir manusia. Hubungan antara sahabat ialah kejujuran menjadi pendoman. maka rakyat akan menurut arahannya tanpa paksaan. kepimpinan teladan. mengawal keinginan nafsu. Konfusius menekankan pemerintahan berdasarkan zhen ming (nama yang betul). hubungan saudara tua dengan saudara muda. Hubungan raja dengan rakyat. bukannya untuk membunuh´ (Lun Yu). Pem erintah yang memerintah melalui contoh teladan yang baik (de) dan akhlak terpuji akan dapat mengawal diri mereka sendiri dan rakyat (Ross. 2000). Kesemua konsep etika yang dikembangkannya diasaskan kepada ren atau kemanusiaan.

sombong dan menghina orang hidup mereka tidak akan senang (Lun Yu). Orang yang hina. .dan tidak menghina orang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->