P. 1
Tugasan 1 Model inkuiri

Tugasan 1 Model inkuiri

|Views: 3,557|Likes:
Published by Joanna king

More info:

Published by: Joanna king on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

KURSUS PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 (EDU3046) TAJUK: Model Inkuiri HARI DAN MASA : Khamis(11:00-1:30) & Jumaat (8:00-11:00) NAMA

SITI ‘AISYAH BINTI ARZMI TAN YEW KING ANTONIO WILLIAM MIKE ANAK ZAMAN SAING ANAK GALAU NO. MATRIK D20081032523 D20081032518 D20081032547 D20081032537

PROGRAM : PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP (AT31) NAMA PENSYARAH : ENCIK HAIRUDDIN BIN HARUN

PENGENALAN
Definisi Inkuiri Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat fenomena yang berlaku di sekeliling. Melalui inkuiri, pelajar menerangkan objek ataupun proses, menyoal, menjalankan eksperimen bagi menjawab soalan, dan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. Inkuiri saintifik merujuk pada pelbagai cara yang digunakan oleh ahli sains bagi mengkaji alam semula jadi dan mencadangkan penjelasan berasaskan bukti hasil daripada daya usaha mereka. Inkuiri di dalam kelas sains merujuk pada aktiviti-aktiviti pelajar bagi membolehkan mereka meluaskan pengetahuan dan memahami idea-idea saintifik serta kefahaman tentang bagaimana ahli sains mengkaji alam semula jadi. Inkuiri pelajar melibatkan pemerhatian, mengemukakan soalan, menyemak buku dan sumber-sumber maklumat lain tentang perkara yang sudah diketahui, merancang penyiasatan, menyemak perkara yang diketahui berasaskan bukti eksperimen, menggunakan alat untuk mengumpul, analisis, dan interpretasi data, mencadangkan jawapan, penjelasan dan berkongsi keputusan atau dapatan. Inkuiri memerlukan semakan andaian, penggunaan pemikiran kritikal dan logikal dan pertimbangan penjelasan alternative (National Research Counil 1996,23). Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains untuk membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. Inkuiri adalah proses yang kompleks, anjal dan tidak terikat kepada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS 1993). Mengikut Deboer (1991), jika beliau disuruh memilih satu perkataan bagi menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an, maka perkataan itu adalah ‘inkuiri’. Inkuiri adalah teras kepada usaha sains. Proses inkuiri dimodelkan melalui kaedah yang digunakan oleh ahli sains dalam membuat penemuan. Sains dilihat sebagai himpunan teori dan idea yang dibina berasaskan dunia fizikal dan disanggah. Inkuiri adalah satu proses yang kompleks dan pengajaran inkuiri akan membawa pelajar mengalami sendiri inkuiri saintifik.

Pelajar membina kefahaman idea asas saintifik melalui pengalaman terus dengan bahan, merujuk sumber-sumber termasuk pakar, dan berbincang sesama sendiri. Pengajaran inkuiri memerlukan pelajar menyusun pengetahuan lampau dengan pengetahuan dan kemahiran sains yang baru dipelajari. Inkuiri dapat juga ditakrifkan seperti berikut: a) Inkuiri ialah satu proses mencari dan menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data dan membuat kesimpulan bagi menyelesaikan masalah. b) Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran, maklumat ataupun pengetahuan melalui kaedah penyoalan. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau (Whet School & Dismey Learning Partnership 2000). c) Inkuiri didefinisikan sebagai teknik penyoalan mengenai satu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti, membuat hipotesis, menterjemah dan membina teori. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen, refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank 2000). Dalam inkuiri saintifik pelajar menggunakan pengetahuan, imaginasi, taakulan dan kemahiran proses untuk membina secara aktif kefahaman saintifik. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses untuk membina kefahaman tentang pengetahuan sains secara aktif. Melalui inkuiri, pelajar berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu untuk berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan seperti berfikir, mengurus, prihatin dan sebagainya.(Hendricks 1996). Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. Contohnya, pelajar yang mendapat cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. Guru dapat merangka aktiviti

Aktiviti bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah seperti cara bergerak. Pelajar dapat membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambargambar yang dilukis. Dalam contoh ini. Inkuiri saintifik berlaku apabila : 1) Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada pelajar membina kefahaman berkaitan sains melalui integrasi konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. 2) Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada pelajar bagi membina. keterbukaan dan keraguan. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. mengguna dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. pemakanan. 3) Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan ataupun penerokaan dicerminkan dalam amalan. mengesan habitat.bagi mendedahkan pelajar kepada fungsi dan peranan cacing tanah dalam menyuburkan tanah bagi tanaman. bentuk dan rasa kepada sentuhan dan bunyi. pelajar menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berkaitan dengan tanah dan cacing tanah. Eksperimen ringkas dapat dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. perdebatan dan perbincangan. .

strategi inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan murid dalam memberi pendapat dan menyoal supaya dapat meneroka. Dalam proses pembelajaran dan pengajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri terbimbing. mencadangkan hipotesis untuk menguji. analitis. mengumpul dan menyusun data untuk menguji hipotesis dan membuat inferens dan kesimpulan. Inkuiri bermaksud menanya soalan. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. iaitu aspek sosial di dalam kelas dan suasana tidak terbuka dan permisif yang mengundang pelajar berbincang. manusia atau peristiwa) secara sistematik. manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan. pelajar dituntut untuk menemukan konsep melalui petunjuk-petunjuk seperlunya dari seorang guru. Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah. logik. Joyce (Gulo. Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Petunjuk-petunjuk itu pada umumnya berbentuk . membentuk hipotesis. pembelajaran inkuiri juga merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimum seluruh kemampuan pelajar untuk mencari dan menyiasat sesuatu (benda. sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. merancang aktiviti kajian. kritis. berfokus pada hipotesis yang perlu diuji kebenarannya dan penggunaan fakta sebagai bukti dan di dalam proses pembelajaran dibicarakan ketepatan. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu ‘inkuiri terbimbing’ dan ‘inkuiri terbuka’. kesahihan dan kebolehpercayaan tentang fakta sebagaimana lazimnya dalam ujian hipotesis. mencari maklumat atau menjalankan penyiasatan. 2005) mengemukakan keadaan-keadaan umum yang merupakan syarat bagi timbulnya kegiatan inkuiri bagi pelajar. Justeru.Model Inkuiri Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan atau daripada masalah yang dikemukakan. Selain itu.

pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. inkuiri tersebut sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti. model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan. Proses inkuiri boleh distruktur agar merangkumi beberapa unit konsep. guru juga dapat memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya pada saat pelajar akan melakukan percubaan. Pelajar memerlukan bantuan untuk mengembangkan kemampuannya memahami pengetahuan baru. Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri. dalam suatu eksperimen sains yang berkaitan dengan kesan cahaya ke atas pokok yang membesar. murid mungkin mempunyai dua pokok yang sama jenis dan saiz serta membesar di dalam persekitaran yang sama. membentuk hipotesis. menilai bukti dengan menganalisis dan mentafsir data untuk menguji hipotesis dan membentuk kesimpulan. Walaupun pelajar harus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi tetapi pertolongan guru tetap diperlukan. dan yang lagi satu di tempat yang gelap. Sepanjang proses ini. misalnya penjelasan tentang cara-cara melakukan percubaan. 1910. Oleh itu. perubahan yang nyata akan berlaku.pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membimbing (Wartono 1999). Pada tahap permulaan diberikan lebih banyak bimbingan. mengumpul data. Pendekatan inkuiri juga merupakan kaedah saintifik penyelesaian masalah berdasarkan model penemuan terbimbing yang disarankan oleh John Dewey. kelembapan. Daripada pemerhatian inilah. murid membuat kesimpulan bahawa cahaya matahari merupakan komponen yang penting dalam proses pertumbuhan pokok. Lima langkah inkuiri seperti mendefinisi masalah. dan pendedahan adalah sama bagi kedua-dua pokok. Satu pokok dibiarkan membesar di bawah cahaya matahari. Teknik inkuiri direkabentuk khusus untuk memberi kebebasan dalam penyelesaian masalah. Bagi contoh. Kesimpulannya. Pendekatan inkuiri terbimbing biasanya digunakan bagi pelajar-pelajar yang belum berpengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan inkuiri. Keadaan lain seperti haba. Dalam inkuiri terbuka. Selain pertanyaanpertanyaan. Proses inkuiri boleh melibatkan jangka waktu yang pendek seperti satu atau dua jam atau jangka waktu yang panjang seperti dua atau tiga minggu. Dalam beberapa hari. . sedikit demi sedikit bimbingan itu dikurangi seperti yang dikemukakan oleh (Huoyono 1979) bahawa dalam usaha menemukan suatu konsep pelajar memerlukan bimbingan bahkan memerlukan pertolongan guru setapak demi setapak.

iii) Model Inkuiri Juris Prudental yang digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu seperti belajar Sains dan Sastera.guru mereka tidak menyatakan terlebih dahulu apa yang akan berlaku atau dijangka berlaku. dan mengenal pasti trend. fenomena dan ciri-ciri unsur sains. 4. 2. mengumpulkan data. mencatat persamaan dan perbezaan. Membuat kesimpulan. Merumuskan masalah : kemampuan yang dituntut adalah kesedaran terhadap masalah. menganalisis data yang terdiri daripada melihat hubungan. 5. melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logik dan merumuskan hipotesis. Walau bagaimanapun. dan menilai data. terdiri daripada mentafsirkan data dan mengkasifikasikan data. dan keteraturan. menyusun data. temubual atau soal selidik. Proses inkuiri dilakukan melalui pelbagai tahap sebagai berikut: 1. mencari maklumat. ii) Model Inkuiri Sosial yang digunakan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan. Menilai bukti/Menguji jawapan tentatif (masih boleh berubah) : kemampuan yang dituntut adalah untuk mencari pola dan makna hubungan serta merumuskan kesimpulan. membuat hipotesis. guru boleh mengemukakan soalan untuk membimbing inkuiri. Proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan. Kaedah inkuiri boleh dikendalikan berdasarkan salah satu daripada tiga model iaitu : i) Model Inkuiri Sains yang digunakan untuk mengkaji prinsip. . Mengembangkan hipotesis : kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan hipotesis ini adalah untuk menguji dan menggolongkan data yang boleh diperolehi. melihat pentingnya masalah dan merumuskan masalah. Proses kajian adalah berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian. 3. tetapi hanya murid yang menemui perhubungan. Proses penyelesaian masalah bagi model ini iaitu mengenal pasti masalah. Mengumpul data : kemampuan yang dituntut adalah untuk menyusun dan mengatur peristiwa yang terdiri daripada mengenalpasti peristiwa yang diperlukan. menilai dan membuat rumusan.

Sayugia diingatkan. Kelemahan-kelemahan dalam pendekatan inkuiri. Rakow 1986). kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras 1985. memajukan kemahiran pemikiran krikital dan kemahiran pemikiran aras tinggi. tidak bermaksud bukubuku teks dan bahan lain tidak diperlukan lagi. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berkaitan konsep-konsep saintifik. Pelajar yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. sikap positif terhadap sains (Kyle et al. kesimpulan bergantung pada data yang sedia ada. Pendekatan inkuiri membolehkan pelajar menggabungkan kemahiran proses sains. apabila kita menekankan pengajaran inkuiri. Kebaikan Model Inkuiri adalah seperti berikut: (a) Arahan kendiri. (b) Berpusatkan murid-murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. perasaan ingin tahu akan membawa kepada inkuiri seterusnya. . terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama 1988). 2. (d) Kurang perlu mencari jawapan yang ‘betul’ kerana sebarang kesimpulan adalah berbentuk tentatif sahaja. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah : 1. (c) Menggalakkan perasaan ingin tahu dan menggalakkan murid memikirkan dan membayangkan jawapan-jawapan atau penjelasan-penjelasan yang mungkin. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logico-mathematical. Meningkatkan prestasi pelajar. Memupuk literasi saintifik dan pemahaman tentang proses sains (Lindberg 1990).1985. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. pemikiran kritikal. 1987).

2) Kalau pendekatan inkuiri diterapkan dalam kelas dengan jumlah pelajar yang besar. 3) Lebih mengutamakan dan mementingkan pengertian. 4) Memerlukan masa yang lebih lama jika dibandingkan dengan kaedah tunjuk cara. 8) Dapatan-dapatan yang diperolehi mungkin kurang tepat. Dengan percaya diri yang kuat. 6) Kepakaran guru adalah diperlukan dalam perancangan dan pelaksanaan kaedah ini. 5) Pendekatan inkuiri mungkin menimbulkan kesulitan kepada murid-murid yang kurang pengalaman atau lemah. .1) Diperlukan persiapan mental untuk cara belajar. teman yang kritis dan fasilitator dalam mengembangkan sikap inkuiri di dalam kelas. sikap dan keterampilan memberi kesan yang bersifat `idealis. Ia harus dapat membimbing dan merefleksikan pengalaman kumpulan serta memberi kemudahan bagi kelas kumpulan. Keadaan ini akan melemahkan semangat murid-murid. perunding. Pelajar harus mampu menghilangkan tekanan untuk menghadapi cabaran atau rintangan dengan berani. kemungkinan besar tidak berhasil. Guru juga hendak berperanan sebagai kaunselor. 7) Kemungkinan murid-murid tidak mahir menggunakan radas yang diperlukan dalam satusatu kajian itu.

berfikir secara kritis dan kreatif. Penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak. Pembelajaran inkuiri adalah suatu pembelajaran yang dirancang untuk memberikan ajaran kepada pelajar bagaimana cara meneliti permasalahan atau pertanyaan fakta-fakta. dan mengusahakan atau memberikan kemungkinan-kemungkinan jawapan terhadap satu masalah. dan dorongan untuk mempelajari pelbagai keterampilan dengan menentukan masa yang memberikan suatu sentuhan. Inkuiri memberikan peluang. Suasana seperti itu amat penting kerana keberkesanan pembelajaran bergantung pada keadaan pemikiran pelajar sama ada dalam keadaan yang tenang atau kelam-kabut. pembelajaran berdasarkan projek dan sebagainya. 15). atau . Pembelajaran inkuiri memerlukan lingkungan kelas dimana pelajar berasa bebas untuk berkarya. dan diperbaiki (Semiawan. pelajar perlu diminta berfikir dan bertindak secara kreatif. Apa yang diketahui pelajar dan apa yang ingin mereka lakukan dan pelajari merupakan dasar utama pembelajaran. Terdapat banyak intepretasi visi John Dewey ini.Pembelajaran Inkuiri Mendefinisikan pendidikan berdasarkan pendekatan inkuiri sama dengan kita mendefinisikan pendekatan pendidikan multi dimensi. Jika kita ingin menanamkan inkuiri dalam diri pelajar. pelajar perlu dilatih untuk selalu bertanya. menentukan apa yang tidak perlu dikatakan bagi pelajar. mulai dari konstruktivisme. benar seratus peratus. berpendapat. dipersoalkan. hipotesis. Dengan demikian. kita akhirnya akan menemukan bahawa inti dari inkuiri adalah proses yang berpusat pada pelajar. menentukan petunjukpetunjuk apa yang tepat diberikan kepada setiap pelajar tertentu. menentukan cara membaca perilaku pelajar pada saat mereka menjalankan tugas dan menghadapi cabaran. membuat kesimpulan dan membuat dugaan. maka cara menuangkan informasi sebanyakbanyaknya ke dalam otak pelajar tidaklah sesuai dengan maksud pendidikan. ruang. Semua konsep yang ditemukan melalui penyelidikan ilmiah masih tetap terbuka untuk dipertanyakan. pendekatan pemecahan masalah. menentukan masa pengamatan. 1992. Semua pembelajaran dimulai dengan pembelajar. tetapi penemuannya bersifat relatif.

pelajar yang pintar dapat membimbing pelajar yang lemah dalam kelas untuk menjalankan sesuatu penyelidikan dengan memperoleh bukti yang tepat. dalam rangka menjawab pertanyaan dan melakukan penemuan melalui penyelidikan untuk memperoleh pemahaman dan maklumat yang baru atau terkini. kemudian dikembangkan secara bertahap ke arah permasalahan yang lebih kompleks (Joyce. tetapi penerapan inkuiri secara terintegrasi dengan strategi lain dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses reformasi pembelajaran Biologi yang sangat perlu dilakukan. pelajar selalu mengekspresikan seni. Bagi guru. Memang inkuiri bukanlah satu-satunya strategi yang dapat memberikan jawapan terhadap seluruh permasalahan pendidikan sains khususnya Biologi. Singkatnya paradigma pembelajaran melalui inkuiri harus dikembangkan secara bertahap dan berlangsung terus-menerus. Pendekatan inkuiri didukung oleh empat karakter utama pelajar. . maka penerapan inkuiri sebaiknya dimulai dari masalahmasalah sederhana. Etheredge & Rudinsky (2003) memberikan model sederhana dari suatu kegiatan inkuiri yang umumnya mengikuti langkahlangkah seperti guru berusaha menggali minat dan latar belakang pengetahuan awal pelajar dan merancang aktiviti dengan menggunakan pelbagai cara serta menerapkan konsep-konsep sains yang akan dipelajari. 2000). pendidikan berasaskan inkuri merupakan akhir dari paradigma berbicara untuk mengajar dan mengubah peranan mereka menjadi mentor bagi pelajar lain. membangun semangat atau membangkitkan semangat pelajar selalu ingin membuat sesuatu dengan naluri ingin tahu. Dalam rangka mengimplementasikan inkuiri di kelas. Selain itu. merancang dan melaksanakan kegiatan inkuiri. menentukan cara bagaimana memberikan toleransi terhadap keragu-raguan. Inkuiri sebagai pendekatan pembelajaran melibatkan proses penyelidikan alam. 2000. dan menentukan bagaimana membimbing pelajar sehingga memberikan mereka kebebasan atas eksplorasi mereka tanpa guru mengawal di dalam kelas.eksperimen adalah bermakna. iaitu secara instintif pelajar selalu ingin tahu. menentukan bagaimana menggunakan kesalahan-kesalahan secara konstruktif. guru membantu pelajar merumuskan pertanyaan. Agar proses inkuiri dapat berlangsung secara maksimal dan produknya menjadi bermakna bagi guru mahupun pelajar. Di samping itu. guru membantu pelajar menilai proses dan hasil pembelajaran yang dilakukannya. Bonnstetter. Di sini. et al . percakapan pelajar selalu ingin bicara dan menyebarkan ideanya.

guru hendaklah memahirkan diri dengan langkah atau fasa inkuiri serta yakin dalam menggunakan model ini terlebih dahulu. Pengajaran guru yang melibatkan keenam-enam fasa ini menggambarkan aplikasi model Inkuiri.guru mengemukakan masalah dan membina pernyataan masalah sebagai titik tolak Inkuri.penerangan dan definisi istilah dalam hipotesis. mempertingkat proses kajian.pengumpulan fakta yang bertujuan untuk menguji hipotesis. penumpu. dan berkomunikasi antara satu sama lain dengan lebih berkesan. Fasa 2 : Hipotesis. guru hendaklah bertindak sebagai kaunselor kepada inkuiri untuk membantu pelajar menjelaskan situasi atau kedudukan pelajar dalam inkuiri di samping menerangkan mengenai bahasa. Fasa 6 : Generalisasi.pemerikasaan ke atas hipotesis dari segi kesahan-logik dan ketekalan dalaman. guru hendaklah merancang pengajaran dengan teliti. Fasa 4 : Penerokaan.Pendekatan Pengajaran Inkuiri Model Inkuiri ini adalah bagi pengajaran mata pelajaran sains sosial yang telah diutarakan oleh Massialas dan Cox (1966). memahami andaian dalam inkuiri. mempertingkat logik. Fasa 3 : Definisi. dan kaunselor lebih lagi daripada peranan seorang pengajar. Sepanjang fasa ini dilaksanakan. Pada akhirnya peranan guru lebih bersifat reflektif dengan membantu pelajar memahami diri mereka dan mencari jalan mereka sendiri. Manakala guru sendiri lebih berperanan sebagai penajam. bertindak secara objektif. Bagi memastikan pengajaran secara inkuiri ini berjaya. Selain itu. Pengajaran dengan model ini melibatkan enam fasa: Fasa 1 : Oreintasi.membina hipotesis yang boleh menjadi bantuan kepada Inkuiri yang akan dilaksanakan dan untuk diujikan. .penerangan tentang penyelesaian masalah. Model ini boleh digunakan samaada di peringkat rendah ataupun menengah. Fasa 5 : Pembuktian.

Terdapat yang kaedah lain iaitu menggunakan kaedah heuristik dalam membantu pelajar bagi menguasai kemahiran (Germann 1991). Kaedah tradisional didaktik bertentangan dengan pengajaran berasaskan inkuiri kerana pelajar-pelajar menerima hasilan sains secara pasif dalam bentuk yang tetap dan terpisah dan bukan secara dinamik. maka pengajaran sains perlu menggunakan pendekatan inkuiri. Daripada perspektif pedagogi. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konsruktivis. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan pelajar dalam penyiasatan sains.Oleh sebab subjek sains itu sendiri melibatkan inkuiri. Namun begitu. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha . Kemahiran inkuiri yang dipelajari terpisah dari konteks isi kandungan sains akan hanya menghadkan aplikasi kemahiran berkenaan dalam kehidupan (Millar & Driver 1987) Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif.Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan kaedah saintifik. dapat dirumuskan bahawa inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interprestasi maklumat bagi mencari jawapan kepada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. Inkuiri melibatkan aktiviti dan kemahiran. Ada guru yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing(Igelsrud & Leonard 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja(Tinnesand & Chan 1987). ataupun sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. Terdapat perbezaan dari segi pendekatan guru bagi melibatkan pelajar secara aktif dalam mencari maklumat atau ilmu pengetahuan. namun memberi tumpuan adalah pada proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berkenaan fenomena yang dikaji. Ada yang menekankan penglibatan aktif pelajar mengaitkan inkuiri dengan aktiviti hands-on dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. Daripada perspektif sains. Seperti Novak(1964) cadangkan. Mengikut model konstruktivis. inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berkaitan fenomena yang menarik minat mereka. Walaupun konsep-konsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. Pengajaran dan pembelajaran inkuiri bukan bermaksud pengajaran dan pembelajaran kemahiran-kemahiran tertentu berkaitan dengan inkuiri.

penerokaan dan membuat keputusan. Antara ciri-ciri pengajaran sains berteraskan inkuiri adalah : . bukan syarat bagi apa yang dianggap sebagai inkuiri saintifik yang baik. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan pelajar lebih mudah memahami alam semula jadi jika mereka berinteraksi dengan fenomena dan menggunakan alatalat atau instrument untuk meningkatkan keupayaan mereka semasa menjalankan aktiviti mereka. kehidupan yang lain dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi (Mclntyre 1984).mencari makna dari pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg 1985). Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih akan bercambah dan berkembang akhirnya. penyelesaian. Mengajar subjek sains melalui inkuiri memerlukan guru bersama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pandangan pelajar serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji(Driver 1989). membanding dan mengukur. Penyiasatan ataupun pembelajaran bermakna tidak akan terhasil jika tidak timbul persoalan ataupun sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik seperti memerhati. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas kepada program sains berteraskan inkuiri. mengaitkan pengetahuan. Dalam kelas. Sains adalah proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. menyusun ikut urutan. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan bagi mengetahui sesuatu. pengajaran berorientasikan inkuiri perlu melibatkan pelajar dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. pelajar digalakkan membina makna melalui perbincangan. pelajar membina kefahaman dalam pengetahuan dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian dan seterusnya membantu pelajar menjadi celik sains. berkomunikasi.27). Justeru. namun perlu diingat bahawa pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. menggunakan pengetahuan bagi menyelesaikan masalah serta membuat keputusan berdasarkan maklumat.(National Science Board 1991. mengelas maklumat.

1) Masa diberi bagi pelajar membuat kesilapan. . 4) Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. pengetahuan dan perkembangan pelajar. 2) Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang 3) Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Menciptakan ertinya tidak semata-mata menjadikan produk itu baik. 10. Membuat sintesis ertinya tidak semata-mata membuktikan dan merekacipta. 13. Mengkritik ertinya tidak semata-mata menerima. Menganalisis ertinya tidak semata-mata mengamati. 14. Bertindak ertinya tidak semata-mata melihat dan mendengarkan. 4. 9. Proses belajar ini dapat dilakukan melalui beberapa aktiviti seperti berikut : 1. Menghasilkan ertinya tidak semata-mata menggunakan. 8. 11. 3. Melakukan eksperimen ertinya tidak semata-mata mendapatkan hasilnya. Berfikir ertinya tidak semata-mata melamun atau membayangknn. 2. Bertanya ertinya tidak semata-mata mendengarkan dan menghafal. Merancang ertinya tidak semata-mata beraksi. merenung. 5. Menemukan masalah ertinya tidak semata-mata mempelajari fakta-fakta. menyoal. 6. 7. 5) Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna ataupun dikitar semula 6) Menggalakkan penglibatan pelajar dalam membuat inkuiri dan penemuan 7) Menghormati persekitaran yang dipelajari 8) Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. serta berkongsi idea dan pendapat. Menerapkan ertinya tidak semata-mata mengingat-ingat. Mencari ertinya tidak semata-mata mendapatkan. 12. Menyusun ertinya tidak semata-mata mengumpulkan dan merancang.

2) Memperoleh apresiasi untuk pertimbangan moral dan etika yang relevan dengan bidang ilmu tertentu. memecahkan masalah dan melakukan percubaan. bebas.  Sasaran afektif 1) Mengembangkan minat terhadap pelajaran dan bidang ilmu. c. idea serta masalah baru.Beberapa keadaan yang diperlukan untuk proses pembelajaran inkuiri a. 2) Mengembangkan keterampilan proses sains. . Keadaan yang memudahkan untuk menumpukan perhatian. 4) Menerapkan pengetahuan dalam situasi baru yang berbeza. d. 3) Mengembangkan kemampuan bertanya. Untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran dengan pendekatan inkuiri secara mantap yang diperlukan pengajar yang mampu berperanan kerana aktiviti ini boleh memberi pengalaman yang lumayan dan juga memperoleh ilmu pengetahuan yang bernilai kepada pelajar-pelajar. Keadaan yang fleksibel. Keadaan yang bebas daripada sebarang tekanan. Keadaan lingkungan yang responsif. 5) Membuat kajian dan mensintesis informasi. b. terbuka untuk berinteraksi. 6) Memperkuat keterampilan berfikir secara kritis dan keatif. Sasaran pembelajaran yang dapat dicapai dengan penerapan inkuiri  Sasaran kognitif 1) Memahami bidang khusus dari matapelajaran.

 Sasaran interdisiplin 1) Mengoperasikan pemahaman baru terhadap pemahaman awal. 2) Mempresentasikan hasil.  Sasaran sosial 1) Bekerja secara kolaboratif.  Sasaran pemecahan masalah 1) Mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah 2) Menyeleksi dan memilih tindakan yang sesuai 3) Mengajukan dan mendefinisikan pertanyaan yang khusus (ilmiah) 4) Menulis hipotesis dan mencari informasi pendukung 5) Menganalisis dan menginterpretasi data 6) Membuat spekulasi dan ekstrapolasi atas dasar data dan bukti. 2) Membuat hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sehari-hari. 4) Mendapatkan kemampuan untuk belajar dan menerapkan ilmu pengetahuan.  Sasaran Penerapan 1) Memperoleh pengetahuan dari pelbagai sumber . 3) Mendengarkan dan belajar dari kelompoknya. prosedur dan interpretasi.3) Meningkatkan intelektual.

3) Mampu mengevaluasi diri dengan menilai pertanyaan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. model inkuiri-penemuan merangkumi semua aktiviti merancang. Kaedah ini adalah satu pendekatan yang lebih saintifik dan menjurus kepada proses penyelesaian masalah tetapi kaedah akan mengambil masa yang lebih lama jika dibandingkan dengan kaedah dan teknik yang lain. tujuan dan luaran pembelajaran yang baru. Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan kemahiran-kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang sama untuk membentuk suatu kesimpulan yang diharapkan. menyiasat. prinsip dan langkah-langkah menjalankan aktiviti kajiannya adalah sama. strategi. Namun kaedah inkuiri dan kaedah penemuan adalah berlainan tetapi pendekatan. *Sumber: Angelo & Cross (1993) dalam Straits & Wilke (2002) Kaedah Inkuiri Penemuan Kaedah ini menggabungkan kedua-dua teknik inkuiri dan teknik penemuan. menganalisis dan menemui. . tujuan.2) Mengembangkan kemampuan memilih tindakan atau peringkat yang sesuai 3) Menggunakan laboratorium atau peringkat komputer 4) Mengorganisasikan informasi 5) Mengikuti instruksi  Sasaran Metakognitif 1) Mampu mengarahkan diri untuk memulakan proses belajar 2) Mampu merefleksikan diri dengan sasaran. Seperti kaedah inkuiri dan kaedah penemuan.

5. Dalam proses belajar dengan pendekatan inkuiri. mengumpul maklumat. mengumpul maklumat yang berkaitan. 4. Segi Keuntungan Mengajar dengan Menggunakan Pendekatan Penemuan dan Pendekatan Inkuiri Pengajaran berpusat pada diri pembelajar merupakan salah satu keuntungan mengajar dengan menggunakan pendekatan penemuan dan pendekatan inkuiri. 3. tingkatkan pengharapan . menganalisis maklumat dan mendapat keputusan serta membuat rumusan.Pada amnya. Salah satu prinsip psikologi belajar menyatakan bahawa sering keterlibatan pelajar dalam kegiatan pula semakin besar baginya untuk mengalami proses belajar. pengendalian diri. pelajar tidak hanya belajar konsep dan prinsip tetapi juga mengalami proses belajar tentang pengarahan diri. merancang strategi penyelesaian. lebih kreatif. merancang strategi penyelesaian. Murid-murid yang terlibat dengan kaedah ini akan berasa puas hati apabila mereka dapat mencari jawapan sendiri dan menggalakan perasaan berdikari dalam proses pembelajaran. aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan kaedah inkuiri dan penemuan mengandungi lima peringkat utama iatu peringkat mengenal pasti topik kajian. guru perlu mempunyai kepakaran yang lebih tinggi dan perlu membuat perancangan yang lebih teliti. pengajaran inkuiri dapat membentuk konsep diri sehingga terbuka terhadap pengalamanpengalaman baru. Di samping itu. mengkaji dan menganalisis maklumat dan membuat generalisasi atau rumusan. Ciri-ciri Penting : 1. tanggung jawab dan komunikasi sosial secara sepadu. Terdapat beberapa langkah yang spesifik dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu mengenal pasti masalah. 2. Pendekatan ini lebih sesuai untuk murid yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di samping mungkin menimbulkan masalah untuk murid yang lemah.Selain itu. berkeinginan untuk selalu mengambil kesempatan yang sedia ada dan pada umumnya memiliki mental yang sihat. Pendekatan ini menggalakkan pemikiran secara kritis dan kreatif serta celik akal dalam kalangan murid. Untuk menggunakan kaedah ini.

Belajar dengan sesungguhnya iaitu jika pelajar bereaksi dan bertindak terhadap informasi melalui proses mental.bertambah iaitu ada kepercayaan diri serta idea tertentu sebagaimana ia dapat menyelesaikan suatu tugas dengan caranya sendiri. Selepas itu. Dengan . Pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 3. juga dapat menghindarkan pelajar dari cara-cara belajar tradisional yang bosan. pengembangan bakat dan kecekapan individu. Mendorong pelajar berfikir dan merumuskan hipotesis serta membuktikannya melalui proses belajar. 6. Jerome Bruner. Mendorong pelajar berfikir dan rajin mencari informasi atas inisiatifnya sendiri 4. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh bersifat merangsang kegairahan belajar. 5. 2. kemampuan dan bakat-bakat seseorang. Membantu pelajar menggunakan ingatan dan memindahkannya pada situasi proses belajar yang baru.penemuan : 1. Memberi kepuasan yang bersifat instrinsik. Kedua-dua model pembelajaran iaitu pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan berorientasi pada pengolahan informasi dengan tujuan melatih pembelajar memiliki kemampuan berfikir untuk dapat menemukan dan mencari sesuatu pengetahuan secara ilmiah. Lepas itu juga dapat memberi waktu kepada pelajar untuk menganalisis informasi serta bertindak melalui informasi yang didapati. melihat beberapa segi keuntungan dari pendekatan Inkuiri. Lebih banyak kebebasan dalam proses pembelajaran dan pengajaran bererti semakin besar kemungkinannya untuk mengembangkan kecekapan. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Pelajar akan memahami konsep-konsep dasar dan idea-idea lebih banyak dan lebih baik. Seterusnya. 7.

Konsep misalnya konsep dingin. mengukur. Persepsi yang berisi jumpaan-jumpaan sebelumnya b. pembelajaran dimaksudkan untuk membantu pelajar secara ilmiah. Data yang mempunyai keterangan dan informasi . Membuat kesimpulan di atas bahawa pendekatan penemuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengutamakan aktiviti pembelajaran dengan menggunakan proses mental. menyusun generalisasi secara mandiri. Menurut J. membuat dugaan.pendekatan inkuiri. Dalam pelaksanaan inkuiri dibutuhkan sikap-sikap objektif. terbuka. menganalis data. menyusun konsep. membuat penggolongan. Pembelajaran dengan penemuan dapat dilakukan dengan melibatkan pelajar dalam proses kegiatan belajar yang menggunakan proses mental melalui tukar pendapat. tentang hakikat proses inkuiri model.R. J. Richard Suchman. teori inkuiri dan komponen-komponen penting untuk inkuiri yang efektif menerangkan bahawa proses inkuiri khususnya ditujukan kepada kreativiti . seminar dan sebagainya. Dengan kata yang lain. Suchman berpendapat bahawa setiap individu mempunyai organisasi tertentu yang dapat ditarik untuk membawakan kepada beberapa pengertian terhadap sesuatu objek baru. pembelajaran dengan pendekatan penemuan akan membantu pelajar menggunakan proses mental dengan mendalam. menjelaskan dan menarik kesimpulan. jujur. Sistem yang mengatur secara kesatuan fungsi c. Oleh Suchman dijumpai empat identifikasi organisasi iaitu : a. Tujuan berikutnya ialah pembelajar atau penuntut akan menemukan konsep dan prinsip sendiri. Konsep dan prinsip itu ditentukan sebagai hasil atau akibat adanya pengalaman belajar yang telah diatur secara adil oleh pengajar. Selanjutnya. terampil mengumpulkan fakta. bagaimana pembelajar memberi reaksi kalau ada rangsang tiba-tiba datang pada persepsinya. merancang eksperimen. Sebagai contoh. Suchman tertarik pada perkataan “pengertian” dan bagaimana pengertian itu terbentuk pada diri pelajar. menghasilkan kesimpulan dan sebagainya. Pembelajaran dengan inkuiri mempunyai proses mental yang lebih kompleks. kata dan sebagainya. Menurut Sund. segiempat. penuh dorongan ingin tahu dan tangguh dalam pendirian. masyarakat.

Penyiasatan digunakan bagi mempelajari perkara berkaitan dengan alam semula jadi. membentuk pembelajaran melalui perbincangan sesama sendiri dan orang lain. Proses mengajar bertujuan mengembangkan bakat-bakat dan membantu pendidik mengembangkan konsep dirinya. model dan kesimpulan yang dibina berasaskan penyiasatan di mana ia berubah dengan hadirnya maklumat baru. Pendidik selalu mengutamakan pertumbuhan dan peningkatan kognitif seseorang dan perkembangan kreativiti pelajar. Pengajaran inkuiri memerlukan guru yang berkemahiran dan berpengetahuan berkaitan dengan isi kandungan dan pedagogi saintifik supaya dapat merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar pelajar untuk membentuk dan mencadangkan soalan. Guru-guru juga perlu faham apa yang dimaksudkan dengan pengajaran inkuiri dan tahu bagaimana menstruktur pengalaman pembelajaran yang dapat membantu pelajar menjalankan penyiasatan dalam usaha memahami alam semula jadi dengan usaha mereka. model-model ini . Kesimpulan hasil analisis data Tujuan Proses Inkuiri yang diajukan Suchman merupakan pemikiran yang mantap yang implikasinya dapat untuk memperbaiki pendidikan yang diberikan oleh pendidik di samping peningkatan prestasi yang baik semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.d. dan membuat analisis kritikal. Model objek dan peristiwa adalah alat bagi memahami alam semula jadi dan dapat menunjukkan bagaimana sistem itu berfungsi. Tambahan pula. Orientasi guru ialah “memandang” pelajar sebagai individu yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan. menjalankan kajian. Justeru. Pelajar perlu memahami jenis-jenis soalan yang dapat dijawab melalui penyiasatan serta kaedah. Strategi ke arah pembelajaran inkuiri penemuan Biasanya sains berasaskan inkuiri memberi ruang dan peluang kepada pelajar bagi menambah dan meningkatkan kefahaman konsep sains asas melalui pembelajaran inkuiri saintifik. mereka bentuk pendekatan penyiasatan. Seorang pendidik hendaknya dapat mengembangkan proses inkuiri dengan memusatkan pada masalah-masalah yang perlu dipecahkan atau dianalisiskan oleh pelajar. guru-guru perlu dilatih kemahiran membentuk soalan.

2003 Penilaian Laman Web Pendidikan Di Malaysia). ia belum menjamin peningkatan dalam pencapaian para pelajar terutama bagi aspek pemikiran tahap tinggi.mempunyai hadnya dan bersandarkan pada maklumat yang dicari. Teori dan model khusus perlu diaplikasikan sebagai asas dalam proses membina laman web pendidikan bagi menjamin keberkesanannya untuk meningkatkan pencapaian para pelajar setelah menggunakan laman web pendidikan tersebut. Namun. Penemuan baru dapat diubahsuai bagi mendapat gambaran yang lebih tepat berkaitan dengan alam semula jadi. 2) Pelajar yang bakal menjadi guru sains mengalami sains sebagaimana ia sepatutnya diajar. Pulau Pinang yang bertajuk “Aplikasi Pendekatan Inkuiri dalam Persekitaran Pembelajaran Berasaskan Web” jelas menunjukkan pendekatan Inkuiri amat sesuai digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan web serta nyata keberkesanannya. dan Maswan dari Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia Universiti Sains Malaysia. sebahagian besar daripada laman web tersebut dibangunkan berasaskan pendekatan tutorial yang bersifat linear dan informatif (Irfan. pengaplikasian pendekatan . Dalam penulisan hasil Irfan Naufal Umar. Maka. Ulasan Jurnal Penggunaan inovasi teknologi internet dan Web sebagai medium pengajaran yang berkesan kini semakin meluas di sekolah-sekolah seluruh negara. Sajap. daripada pelbagai laman web pendidikan. Jika sebelum ini. Strategi pengajaran yang menggalakkan inkuiri mempunyai dua hasilan pembelajaran yang penting : 1) Pelajar mengalami inkuiri sebagai teras kepada apa yang perlu dipelajari dalam sains. Pendekatan tutorial adalah lebih tertumpu kepada proses pemaparan dan pemindahan maklumat serta proses mendapatkan kembali maklumat berkenaan. Salah satu cara ataupun pendekatan inkuiri yang dapat digunakan adalah dengan menyampaikan pembelajaran sains sebagai masalah yang perlu diselesaikan dan bukan fakta yang harus dihafal.

Menerusi laman web interaktif. Guru akan mencetuskan persoalan-persoalan yang boleh meransang pelajar untuk terus berfikir serta melakukan penerokaan. pembelajaran akan dimulakan dengan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan domain pembelajaran. Manakala. . Melalui pendekatan inkuiri terbimbing.inkuiri terbimbing merupakan inovasi atau alternatif kepada pendekatan tutorial dalam membangunkan persekitaran pembelajaran berasaskan web. Kemudian. pelajar akan dibimbing untuk meneroka. membuat pemerhatian. berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan. menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan. Pendekatan inkuiri terbimbing berupaya membantu memindahkan maklumat secara aktif dengan menyediakan suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan tahap kemahiran berfikir pelajar. Pendekatan inkuiri terbimbing adalah lebih bersifat induktif berbanding pendekatan tutorial yang lebih berbentuk deduktif. Schulman dan Tamir (1973) mendefinisikan inkuiri terbimbing sebagai proses pembelajaran yang memerlukan guru menyediakan unsur-unsur asas dalam suatu pengajaran dan memberi arahan kepada pelajar membuat penerokaan dan generalisasi. ia mampu menyediakan elemen-elemen bimbingan dan memberi maklum balas kepada pengguna laman web tersebut. dalam pembinaan bahan pengajaran berasaskan komputer dan laman web. peranan guru sebagai pembimbing akan digantikan dengan arahan bahan yang boleh diprogramkan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang tertentu.

pengaplikasian pembelajaran berasaskan web berdasarkan penerangan dalam Rajah 1. Sekiranya para pelajar belum bersedia memberikan jawapan. jika para pelajar memberikan jawapan yang sesuai. Seterusnya. Pembelajaran dimulakan dengan pengenalan tentang domain pembelajaran. maklum balas yang berbentuk pengenalan terma akan diberikan. . Kemudian.Rajah 1: Model pembelajaran ikuiri terbimbing (Sanjap & Irfan 2004) Sebagai contoh. para pelajar akan diminta untuk mengaplikasikan konsep atau peraturan yang telah diketahui bagi menyelesaikan persoalan lain yang berkaitan. mereka boleh membuat penerokaan terlebih dahulu melalui pautan-pautan yang dicadangkan. Apabila para pelajar telah bersedia untuk menjawab persoalan yang diberikan. mereka dibenarkan mengemukakan jawapan tersebut. Akhirnya. Para pelajar akan dibimbing untuk membina konsep-konsep atau peraturan-peraturan tertentu berdasarkan persoalan yang dikemukakan sebelum itu. para pelajar akan diberikan persoalan yang menjuruskan kepada penerokaan dalam topik yang akan mereka pelajari.

Permasalahan yang ditimbulkan akan dapat merangsang para pelajar untuk membuat penerokaan atau memberikan refleksi.Rajah 2: Contoh bahagian pengenalan laman web yang telah dibina berdasarkan pendekatan inkuiri terbimbing Dalam rajah 2 merupakan contoh bahagian pengenalan satu laman web pendidikan yang membincangkan tajuk “Pemilihan Warna yang Berkesan Di Dalam Rekaan” untuk matapelajaran Pendidikan Seni Visual yang dibina berdasarkan pendekatan inkuiri terbimbing. Seterusnya. Pelajar dibimbing untuk membuat penerokaan berdasarkan soalan-soalan yang telah diberikan (Rajah 3). . mereka boleh menekan butang “mula“. Keadaan ini akan memudahkan para pelajar mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan dengan lebih cepat. satu konsep atau peraturan yang berkaitan dengannya akan diberikan (Rajah 6). pelajar akan dibimbing ke arah jawapan yang lebih tepat (Rajah 5). pelajar akan diperkenalkan dengan peraturan atau terma penting (Rajah 7). Setelah pelajar dapat menjawab beberapa soalan yang telah diberikan. Pelajar akan diberi peluang untuk mengemukakan cadangan jawapan tanpa batasan. Dalam bahagian ini. Pelajar akan dibimbing untuk membuat penerokaan melalui pautan-pautan yang dicadangkan (Rajah 4). Seterusnya pelajar dibimbing untuk menggunakan peraturan-peraturan tersebut bagi menyelesaikan masalah-masalah lain yang berkaitan dengannya (Rajah 8). Setelah jawapan yang diberikan menepati kehendak soalan. Diikuti pula dengan pembelajaran yang dimulakan dengan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan domain pembelajaran. Sekiranya pelajar telah bersedia. Terdapat lebih daripada satu jawapan yang boleh dipertimbangkan bagi soalan-soalan yang telah dikemukakan. Sekiranya pelajar telah bersedia memulakan aktiviti pembelajaran. mereka boleh terus menjawab soalan tersebut dengan menaipkan jawapan di ruangan yang telah disediakan. Sekiranya pelajar gagal memberikan jawapan yang sesuai. pereka bentuk cuba menarik perhatian pelajar dengan memperkenalkan laman web yang telah dibina serta diberikan panduan bagaimana seharusnya para pelajar menggunakan laman web tersebut semasa pembelajaran mereka.

Rajah 3: Pelajaran dimulakan dengan mengemukakan soalan Rajah 4: Contoh pautan yang dicadangkan untuk diterokai oleh pelajar sebelum mengemukakan jawapan .

Rajah 5: Contoh maklum balas bagi jawapan yang kurang tepat Rajah 6: Contoh maklum balas bagi jawapan yang sesuai .

Rajah 7: Contoh peringkat pengenalan terma .

iii) memilih contoh-contoh penilaian. vii) mempertimbangkan ramalan alternatif. dan x) mempersoalkan autoriti. iv) menjana kes-kes hipotesis. Walau bagaimanapun tidak kesemua sepuluh strategi tersebut mesti digunakan. strategi-strategi yang telah dicadangkan oleh Collins dan Stevens (1983) boleh digunakan bagi membolehkan pelajar membina teori sendiri berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dipelajari. vi) menguji dan menilai hipotesis. v) membentuk hipotesis. Pereka bentuk boleh memilih beberapa strategi yang sesuai untuk digunakan. ix) mengesan sebab-sebab penyangkalan. Collins dan Stevens telah mengemukakan 10 strategi bagi pengajaran secara inkuiri ini iaitu i) memilih contoh-contoh positif dan negatif. viii) memerangkap pelajar. . ii) mempelbagaikan kes-kes secara sistematik.Rajah 8: Contoh peringkat menggunakan peraturan-peraturan yang telah diketahui bagi menyelesaikan masalah-masalah lain yang berkaitan Bagi melaksanakan aktiviti pembelajaran melalui kitar pembelajaran.

Bukti juga menunjukkan bahawa model Inkuiri telah berkesan dan memberi faedah kepada para penggunanya dari segi dalaman dan juga luaran. Berdasarkan pelbagai maklumat. Hal ini menunjukkan model Inkuri telah banyak digunakan oleh kebanyakkan pelajar dalam pembelajaran kerana keberkesanannya. penggunaan bagi model Inkuri adalah lebih membawa kebaikan dan kelebihannya tersendiri di dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh Inkuiri telah memberi panduan dan langkah untuk mengetahui bagaimana proses-proses seorang pelajar ingin menyelesaikan sesuatu masalah di dalam matapelajaran. . Pembelajaran alternatif seperti menggunakan laman web adalah pendekatan yang berpotensi dalam model inkuiri terbimbing. Model Inkuiri telah membawa satu perubahan kepada pendidikan dengan menyediakan idea-idea dan isi kandungannya yang berterusan. Dalam mana-mana pendekatan Inkuiri terdapat keseimbangan antara isi kandungan dan proses. menyelesaikan isu atau masalah yang dihadapi untuk sesuatu pembelajaran. Di sini juga Inkuiri terbahagi kepada dua iaitu Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Terbuka serta Inkuiri-Penemuan yang telah membawa maksud dan memainkan peranan masingmasing. Kami menyokong pendapat pembelajaran berasaskan model inkuiri berdasarkan fakta maklumatnya dan pendapat tokoh. didapati bahawa pembelajaran menerusi atau berasaskan model inkuiri telah banyak memberi manfaat kepada dunia pendidikan kita pada masa kini. Manakala pendekatan tradisional bersifat tutorial seperti pelajar hanya didedahkan dengan maklumat berkaitan pembelajaran dan diikuti dengan latihan susulan.KESIMPULAN Sebagai rumusannya. Pelajar yang terlibat dalam Inkuiri mendapat kefahaman yang lebih mendalam termasuk menghargai bagaimana mereka tahu apa yang diketahui. Di mana pelajar berpeluang meneroka. namun kaedah dan pendekatan pengajaran mungkin berbeza. kemahiran yang digunakan menjadi penyiasat berkaitan dengan alam semulajadi dan keupayaan mengaplikasikan kemahiran dan sikap yang dapat dikaitkan dalam matapelajaran.tokoh yang mengemukakan model ini. sumber dan bahan yang diperoleh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->