FAEDAH AYAT SATU

AYAT satu ini tercantum dalam surah Asy Syura ayat 15 :

Ertinya: "Allahlah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah meng-himpunkan antara kita dan kepada-Nyalah kita kembali." (Asy Syura: 15) Menutur keterangan ayat ini mengandung manfaat iaitu: a. Apabila dibaca tiap-tiap sembahyang fardhu seraya membayangkan nadir musuh kita itu dan makrifatkan Allah sebagai pendinding antara kita dengan musuh atau dalam perkara di mahkamah. b. Apabila kita sedang berhadapan dengan musuh, orang yang zalim atau orang yang ditakuti mahupun binatang buas, maka bacalah ayat ini (1X) sahaja, InsyaAllah akan lepas dari aniaya dan kejahatan mereka.

1