KESIMPULAN.

Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi ketiga, komunikasi ialah perhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain. Komunikasi yang baik sangat penting bagi sesebuah perhubungan. Tanpa komunikasi yang baik, sesuatu hubungan tidak akan berkekalan. Setiap manusia memerlukan komunikasi kerana manusia tidak dapat hidup keseorangan. Hal ini kerana manusia diciptakan berpasangan oleh Allah S.W.T. Menurut Shannon dan Weaver, 1948 komunikasi ialah satu minda mempengaruhi minda lain melalui tulisan, muzik, seni, lukisan, teater, tarian dan semua pertuturan manusia. Manakala menurut Sillars, 1988 komunikasi ialah penghantaran, penerimaan atau pertukaran maklumat, pendapat dan tulisan, percakapan atau imej, visual atau lain-lain dengan difahami oleh setiap yang terlibat. Komunikasi dan kemahiran mendengar saling berkaitan diantara satu sama lain. Untuk berkomunikasi dengan baik, kita perlu menjadi pendengar yang baik. Cara untuk menjadi pendengar yang baik ialah ialah berhenti bercakap untuk mendengar apa yang ingin diperkatakan oleh kawan kita, elakkan diri dari mengganggu dan menyampuk, beri tumpuan yang secukupnya, memahami maksud yang sebenar, mengajukan soalan, pernyataan dan kemusykilan jika perlu dan memberikan maklum balas kepada orang yang menyanpaikan maklumat. Di antara ciri-ciri komunikasi yang baik ialah jelas dan khusus, hormat menghormati diantara pemberi dan penerima, tidak bercakap serentak, mendengar dengan aktif, memberi sepenuh tumpuan dan jangan membuat kesimpulan sendiri. Komunikasi berlaku atas dasar bagaimana maklumat disampaikan iaitu cara melafazkan maklumat, nada suara, penggunaan tatabahasa ayat, frasa dan rangkai kata, bahasa tanpa lisan, ekspresi wajah, kontak mata, gerak kepala, tangan dan kaki dan yang terakhir ialah posisi tubuh. Kesemua ini mempengaruhi cara penyampaian, kefahaman, penerimaan dan menginterpretasi maklumat. Komunikasi akan menjadi tidak sempurna sekiranya terdapat halangan-halangan dalam berkomunikasi iaitu seorang yang pemarah, orang yang kurang sopan, orang yang pendiam tetapi menyimpan kemarahannya, orang yang sentiasa mendesak, orang yang sentiasa mengkritik, orang yang bermulut murai, orang yang suka berbalah dan yang terakhir ialah orang yang enggan mendengar apa yang ingin disampaikan. Oleh itu, secara kesimpulannya, proses komunikasi

mempengaruhi minda, perasaan dan tingkah laku seseorang, kepentingan kemahiran adalah penting untuk mewujudkan komunikasi yang baik, cuba mengenalpasti punca, halangan atau breakdown dalam komunikasi untuk melahirkan komunikasi yang baik.