PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN

Disini, sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media
mengikut kehendak soalan
PANDUAN MENENTUKAN MEDIA
1. GRAF BAR PIRAMID
*terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang
Contoh soalan :
Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke
negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005
Elemen :
1. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara
terpilih.
2. Tahun 2004
3. Tahun 2005
Elemen berpasang :
1. jenis barangan
2. negara-negara
2. GRAF BAR GABUNGAN
*terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza
Contoh soalan :
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf
yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, dan import serta
harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.
Elemen :
1. Kuantiti pengeluaran, eksport dan import
2. Harga petroleum mentah
Nilai :
1. nilai untuk kuantiti pengeluaran, eksport dan import
2. nilai untuk harga petroleum mentah
Tips pemilihan media:
GRAF GARIS SAMA SAHAJA
graf garis.perbandingan atau kompaun- pola,perubahan , aliran turun naik,
petunjuk,indeks, trend petunjuk
GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN
kata kunci graf bar kompaun - bilangan, kuantiti, kebiasannya nilai, pengeluaran
peratus @ kadar, graf bar komponen - kumulatif @ jumlah

PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK

 Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina.  Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media. Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut.1/15 markah) . Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina. 1.Tajuk yang lengkap (lokasi..Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media. Antaranya : 1.  Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan. 5. Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen  Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi. Perlu ada skala .titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis. Segala butiran. 3. pemboleh ubah.  Titik. Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul. Jadual harus di sediakan . Selepas membina sesuatu media. perkara dan tempoh ) 2. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media.  Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain. pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media . nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai. 4. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media. Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai.  Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza.  Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah.

Carta pai (tunggal.Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. iaitu untuk memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen) 5. eksport. Graf bar (kompaun / komponen) 2. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan) Padahal. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun Contoh soalan 3 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. Graf garis (kompaun / komponen) 3. Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. Graf gabungan bar dengan garis 4. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Media : Graf gabungan (bar kompaun) GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN Tahukah anda. Graf bar memesong atau imbangan BENTUK / JENIS SOALAN 1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat Contoh soalan 1 : Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah. (c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut (d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai Sekiranya ada persoalan boleh kemukakan disini CARA MENGENALI JENIS GRAF Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan : 1. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. berbanding atau silinder) 6. graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah. graf garis ini unik (a) dua paksi y (b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan. graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun. . sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya.

Tetapi jika ada kesalahan dalam tajuk. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh. 2. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur.1993.harap-harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima RAF BAR Hari Jumaat 14 Ogos 2009.. Kuliah yang akan cikgu beri berkaitan dengan Graf Bar dan terdapat 4 jenis graf bar yang perlu anda kuasai. Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996hingga Tahun 2002.. lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002. 3. Media : graf garis komponen Contoh Soalan 2: Dengan menggunakan maklumat di bawah. dan 1995 antara Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia.. Graf bar digunakan untuk menunjukkan data statistik dengan lebih jelas dan mudah...sahaja. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999. 4. tempoh atau tempat. Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk. Jika ada lagi perkataan yang memerlukan penerangan/penjelasan. INGAT. Baiklah.TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M. iaitu: a) Graf bar kompaun / histogram b) Graf bar komponen c) Graf bar memesong / cermin d) Graf bar piramid . hanya tolak markah teknik (1m). anda akan pelajari Graf Bar. 5.sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004.Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence. sila pos supaya saya dapat memberi bimbingan.barulah markah maksimum yang ditentukan ialah 6m... Graf bar sesuai digunakan untuk membuat perbandingan atau melihat perubahan sesuatu pembolehubah dalam sesuatu tempoh masa dengan jelas. JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN DENGAN BETUL Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentencemaksudnya---huruf besar perkataan pertama kecuali kata hubung dan kata sendi CONTOH: 1.iaitu dari segi perkara. Media : carta pai perbandingan ARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat. Saya telah highlight semua perkataan yang harus ditulis dengan huruf kecil dalam warna biru. saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.