KAMINI SHANMUGAIAH PENSYARAH COLGIS

1

Chapter 1 :Undang-undang kontrak :Undang1.1 Pengenalan Akta Kontrak 1950 : digunakan untuk merujuk semua peruntukan mengenai undang undang kontrak di Malaysia. ( mencontohi undangMalaysia. undangundang Inggeris tapi di ubah suai dalam perkara-perkara tertentu. perkaratertentu. Prinsip Undang Undang Inggeris @common law terpakai apabila terdapat lacuna dalam statut tempatan dan hanya undang undang Inggeris yang bersesuaian dengan keadaan tempatan sahaja yang boleh digunakan. digunakan. Mengenai pemakaian undang undang perdagangan Inggeris di Malaysia, s 5(1) dan 5(2) Akta Sivil 1956 menjelaskan kedudukannya bahawa undang undang yang dipakai hendaklah undang undang yang sama di pakai di England. England. Selain daripada undang undang Inggeris dan kaedah ekuiti, keputusan kes dari mahkamah India juga digunakan di Malaysia. Ini Malaysia. adalah kerana Akta Kontrak Malaysia adalah dipadankan dari Akta Kontrak India. India.
2

1.2 Takrif@MaksudKontrak 

Seksyen 2 (h) Akta Kontrak 1950 mentafsirkan kontrak sebagai : 2(h) Sesuatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. undangKita harus faham bahawa bukan semua perjanjian boleh dikuatkuasakan oleh undang undang. undang. Misalnya perjanjian yang berbentuk kekeluargaan atau sosial atau perjanjian yang menyalahi undang-undang. undangSeksyen 2(g) menyebut hal ini seperti berikut: Sesuatu perjanjian yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang adalah batal. undang3

1.2 Takrif@MaksudKontrak
Dua contoh yang menjelaskan seksyen 2 (g) Akta Kontrak 1950 : Contoh 1 : o R berjanji kepada A bahawa beliau akan membayar RM 500 kepada A sekiranya A berjaya mendapatkan apa-apa pekerjaan di apaPerkhidmatan Awam. Perjanjian seperti ini tidak boleh dikuatkuasakan kerana ia bertentangan dengan muslihat awam.
4

1.2 Takrif@MaksudKontrak
Dua contoh yang menjelaskan seksyen 2 (g) Akta Kontrak 1950 (cont) : Contoh 2 : o Pakcik Ahmad berjanji akan menghadiahkan sebuah basikal kepada Farid sekiranya beliau berjaya mendapat 4A dalam peperiksaan. Perjanjian di antara Ahmad dan Farid tidak dapat dikuatkuasakan kerana ia berbentuk kekeluargaan.
5

1.2 Takrif@MaksudKontrak 

Selain daripada itu, s 10(1) ada menyebut tentang perjanjian yang merupakan kontrak: 10 (1) Semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak pihakmembuat kontrak, untuk sesuatu balasan yang kontrak, sah, sah, dan dengan sesuatu tujuan yang sah, dan sah, tidak ditetapkan dengan nyata di bawah peruntukan Akta ini bahawa ianya batal.(tidak dinyatakan batal.(tidak batal oleh Akta Kontrak 1950) Seksyen 10(1) dengan jelas menyebut perjanjian yang merupakan kontrak yang sah adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang layak berkontrak pihakdi mana mereka telah memberi kerelaan secara bebas dan untuk suatu balasan yang sah serta tujuan perjanjian itu sendiri adalah sah.
6

1.3 Jenis-jenis kontrak JenisPengenalan Suatu perjanjian boleh dibuat sama ada secara lisan, bertulis atau melalui perbuatan. Kontrak boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu: i) Kontrak Unilateral ii) Kontrak Bilateral iii) Kontrak Kolateral
7

1.3 Jenis-jenis kontrak Jenisi) Kontrak Unilateral@Unilateral Offer Kontrak ini dikenali sebagai kontrak satu pihak : sebab pencadang membuat janji dan penerimaan oleh pihak yang satu lagi adalah tertakluk kepada cadangan yang dibuat. Contohnya Karim menjanjikan RM 500.00 kepada sesiapa yang menjumpai telefon bimbitnya yang hilang. Ahmad menjumpai telefon bimbit tersebut dan mengembalikan kepada Karim, jadi Karim terikat untuk membayar kepada Ahmad RM 500.00 seperti dijanjikan.

8

1.3 Jenis-jenis kontrak Jenisi) Kontrak Unilateral@Unilateral Offer (cont) Contoh kes : Carlill Iwn Carbolic Smokeball Co (1892) Fakta : Sejenis ubat selsema yang dinamakan The Carbolic Smoke Ball diiklankan oleh pihak defendan dalam Illustrated London News. Iklan tersebut menyatakan sekiranya mana-mana pihak manayang masih dijangkiti selsema setelah pemgambilan ubat, berhak untuk mendapat £ 100 dari pihak syarikat. Keputusan : Pihak plaintiff berhak mendapat £ 100 kerana dia telah menerima tawaran yang ditawar kepada pihak umum@dunia dengan luasnya@secara terbuka.(offer made to the world at large)

9

1.3 Jenis-jenis kontrak Jenisii) Kontrak Bilateral Kontrak ini dikenali sebagai kontrak dua pihak. Contohnya Hadi berjanji untuk membayar Suhaimi sebanyak RM 400 sekiranya Suhaimi membaiki komputernya, Suhaimi telah bersetuju untuk membaiki komputer Hadi. Pertukaran janji ini mewujudkan kontrak bilateral.

10

1.3 Jenis-jenis kontrak Jenisiii) Kontrak Kolateral Kontrak ini dikenali sebagai kontrak sampingan dan boleh dikuatkasakan dengan sendirinya. Contohnya, Nizal melawat bilik pameran motosikal terpakai dan pengurus jualan Ismail memperkenalkan sebuah motosikal jenama Virago dan mengatakan Ia merupakan sebuah motosikal yang amat baik, saya berani bertaruh nyawa ke atasnya . Nizal mendapati selepas membeli motosikal tersebut handlenya gagal berfungsi dan menyebabkan kemalangan Keputusan : Kontrak kolateral wujud: Ismail memberi waranti motosikal berada dalam keadaan baik. Balasan di pihak Nizal: pembelian motosikal(kontrak utama) Kata-kata Ismail mempengaruhi Nizal memasuki kontrak Kata11 utama mewujudkan kontrak kolateral.

1.3 Jenis-jenis kontrak Jenis  

iii) Kontrak Kolateral (cont) Contoh kes : Shanklin Pier Ltd v Detel Products Ltd (1951) Fakta : Plaintiff telah membuat kontrak dengan X dan Co untuk membaiki dan mengecat pier . Dalam kontrak tersebut plaintiff mempunyai hak untuk memilih jenis bahanbahanbahan material yang akan digunakan. Pihak defendan telah menjamin tentang kualiti sejenis bahan material yang akan digunakan. Cat itu digunakan oleh X dan Co tetapi malangnya plaintiff terpaksa belanja £4000 untuk memperbaiki situasi tersebut. Plaintiff mendakwa defendan atas kontrak tersebut, tetapi defendan mengatakan tidak wujud kontrak antara p dan d sebab cat itu dibeli oleh X dan Co daripada defendan. Keputusan : Mahkamah memutuskan walaupun terdapat kontrak untuk penjualan cat, terdapat juga kontrak kolateral di antara plaintiff dan defendan di mana terdapat specification bahawa cat pihak defendan hendak digunakan 12 dan pihak defendan pengesahan tentang kualitinya.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen
a) b) c) d) e) f) g)

Terdapat tujuh elemen utama bagi mewujudkan kontrak yang sah: Perjanjian ( Proposal and acceptance) Balasan ( Consideration) Niat ( Intention to create legal relations) Keupayaan ( Legal Capacity@Capacity to contract) Ketentuan ( Certainty) Kerelaan bebas (Consent of Parties) Tujuan yang sah (Legality of objects: Unlawful@Void Contracts)

13

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian : Cadangan dan Penerimaan (Elemen 1) Bagi mewujudkan perjanjian antara 2 pihak atau lebih, perlulah ada cadangan@tawaran(offer), dan penerimaannya(acceptance). Contohnya jika A dengan membuat tawaran menjual keretanya kepada B sebanyak $5000 dengan harapan B menerimanya. Jika B menerima cadangan A yang hendak menjualkan keretanya sebanyak $5000, maka berlakunya perjanjian di antara mereka. A adalah penjanji, B penerima janji.
14

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian : Cadangan dan Penerimaan(cont) Satu cadangan boleh dibuat sama ada kepada orang khusus atau masyarakat umum. Jika cadangan dibuat kepada orang yang khusus, maka cadangan boleh diterima oleh orang itu sahaja. Sebaliknya jika cadangan dibuat kepada umum, maka sesiapa pun boleh menerimanya, asalkan memenuhi syaratsyaratsyarat tawaran.
15

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)  

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) Contoh kes : Carlill Iwn. Carbolic Smoke Ball Co(1893) Fakta : Pihak defendan mengiklankan bahawa mereka sedia menawarkan £ 100 kepada sesiapa yang masih dijangkiti demam selsema setelah menggunakan sejenis ubat dalam tempoh tertentu Keputusan: Beliau berhak menerima wang £ 100 kerana beliau telah menerima tawaran yang dibuat kepada dunia umum itu. Theori yang sama diaplikasikan kepada iklan menawarkan hadiah kepada sesiapa yang mengembalikan barang yang hilang: dianggap sebagai tawaran.
16

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) Cadangan hendaklah dibezakan daripada pelawaan tawaran, misalnya seorang pelelong yang mempelawa tawaran bagi sesuatu barang tertentu, atau barang yang diperagakan dalam sebuah pasar raya layan diri. Jika pelelong dianggap membuat cadangan, maka apabila seseorang itu membuat tawaran, maka dia telah menerima cadangan, dan hasilnya ialah perjanjian. Tetapi hakitatnya tidak begitu. Mengikut undang-undang Inggeris, pelelong hanya undangmembuat perlawaan tawaran
17

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

a) b) c) d)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) Pihak yang membuat cadangan berhak untuk menerima atau menolak cadangan yang dikemukakan. Antara pelawaan cadangan : Peragaan barang di kedai Iklan Jualan melalui katalog Jualan lelongan
18

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA) 

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) A) Peragaan barang di kedai Hal ini merujuk kepada tuan punya kedai atau pasarraya memperagakan barangan di rak-rak rakdalam premisnya kepada orang ramai. Tuan punya kedai atau pasaraya tersebut berhak untuk menerima atau menolak cadangan tersebut. Contoh kes : Pharmaceutical Society of Great Britian Iwn Boots Cash Chemists(Southern ) Ltd (1953)
19

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenKes : Pharmaceutical Society of Great Britian Iwn Boots Cash Chemists(Southern ) Ltd (1953) Fakta : Pihak defendan dituduh di bawah Akta Ubatan dan Racun, 1933 yang mengatakan adalah salah menjual racunracun-racun tertentu, kecuali di bawah penyeliaan ahli farmasi yang berdaftar. Keputusan : Mahkamah memutuskan bahawa peragaan itu hanya merupakan pelawaan tawaran. Cadangan untuk membeli berlaku apabila pelanggan meletakkan barang tersebut di dalam bakul. Oleh itu kontrak hanya berlaku di meja juruwang@membawa barangan ke kaunter pembayaran. Juruwang berhak untuk menerima@menolak cadangan yang dikemukakan pelanggan itu. Oleh yang demikian, tuan punya kedai tidak melakukan jualan yang menyalahi undang-undang. undang20

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA) 

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) b) Iklan
Iklan merupakan satu pelawaan cadangan sahaja dan bukannya cadangan. Contoh kes : Guha Majumder Iwn Donough (1974) Fakta : Defendan mengiklankan penjualan tanahnya dan mempelawa orang ramai membuat cadangan secara bertulis. Plaintiff telah melawat tanah tersebut dan hasil perbincangan plaintiff dengan ejen pihak defendan, plaintiff mendakwa bahawa defendan bersetuju dengan cadangannya untuk membeli tanah tersebut pada harga RM 70,000.00. Tiada sebarang persetujuan mengenai tanamantanaman-tanaman yang terdapat pada tanah tersebut yang ingin dijual secara berasingan oleh defendan. Keputusan : Mahkamah memutuskan: perbincangan tersebut tidak membawa kepada sebarang perjanjian yang 21 megikat@binding. 

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenPerjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) c) Jualan melalui katalog Jualan yang dibuat melalui katalog hanyalah merupakan satu perlawaaan untuk membuat cadangan. Dalam kes Grainger& Sons Iwn Gough(1896), mahkamah memutuskan bahawa tindakan penerbit buku mengedarkan katalog bukan merupakan satu cadangan tetapi hanyalah satu perlawaan kepada orang ramai untuk membuat cadangan.
A)
22

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) 

d) Jualan lelongan Menurut kes M&J Frozen Food Sdn Bhd & Anor Iwn Siland Sdn Bhd & Anor, persoalan yang wujud ialah adakah kontrak terbentuk apabila pelelong menjatuhkan tukulnya. Mahkamah memutuskan:merujuk kepada Kanun Tanah Negara 1965, jualan secara menjatuhkan tukul tidak lagi dicadangkan kepada mana-mana pembeli, kerana manapembeli yang berjaya dalam lelongan tersebut terikat untuk membelinya.
23

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) 

Cadangan balas @Counter-Proposal and @CounterAcceptance
Penerimaan mestilah berdasarkan syarat-syarat asal syaratmengikut cadangan yang tidak mengandung sebarang perubahan@perbezaan. Cadangan balas dianggap penolakan kepada cadangan asal. {Penerimaan mestilah mutlak dan tak bersyarat} Contoh kes Inggeris : Hyde Iwn.Wrench (untuk fakta dan keputusan sila rujuk kepada slide 25)
24

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) 

 

Cadangan balas @Counter-Proposal and @CounterAcceptance Kes : Hyde Iwn. Wrench Fakta : Defendan menawar rumahnya untuk dijual kepada plaintiff pada 6 Jun dengan harga £ 1000. Dalam jawapannya pada 8 Jun, plaintiff membuat cadangan balas untuk membeli rumah itu dengan harga £ 950. Apabila defendan enggan menerima tawaran ini pada 27 Jun, plaintiff menulis bahawa dia sedia membayar harga asal. Keputusan : Mahkamah memutuskan tiada kontrak wujud di antara mereka. Plaintiff telah menolak cadangan asal pada 8 Jun sehingga tidak dilayak.

25

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) 

Cadangan balas @Counter-Proposal and @CounterAcceptance Kes : Lau Brothers & Co Iwn. China Pacific Navigation Co Ltd (1965) Fakta: Rundingan mengenai pengiriman kayu balak masih dibuat menerusi telegram dan suratsuratmenyurat. Akhirnya, pihak defendan menarik diri, dan isu yang timbul adalah berkenaan ada atau tidaknya kontrak yang mengikat. Keputusan : Mahkaman memutuskan bahawa dalam keadaan begini, pihak yang terlibat masih dalam peringkat perundingan dan defendan berhak menarik diri.

26

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) 

Komunikasi penerimaan Kaedah am menyatakan bahawa penerimaan akan menjadi lengkap apabila penerimaan dikomunikasikan oleh pihak penerima kepada pembuat cadangan. Apabila pihak penerima menerimanya, ia mestilah memberitahu penerimaannya kepada pencadang.
27

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) 

Komunikasi penerimaan(cont) Contohnya jika A mengirimkan cek bernilai $ 500 kepada B dengan cadangan kiriman itu menjadi balasan pada persetujuan B menjualkan motosikalnya, B dianggap sebagai menerima cadangan itu sekiranya ia menukarkan cek itu, walaupun penerimaanya tidak dikomunikasikan kepada A. B telah menerima balasan untuk janji berbalas yang ditawarkan berserta cadangan.

28

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) 

Penerimaan denga Surat Dihantar melalui Pos atau Telegram @ Acceptance Through Post Kaedah am menyatakan bahawa penerimaan hanya sah apabila dikomunikasikan kepada pencadang. Penerimaan dianggap dikomunikasikan apabila tiba pada pengetahuan pencadang. Pengecualian : seksyen 4(2) Akta Kontrak memperuntukkan penerimaan yang dibuat dengan surat yang dikirim melaui pos atau telegram.
29

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) 

Penerimaan denga Surat Dihantar melalui Pos atau Telegram @ Acceptance Through Post (cont) Menurut seksyen 4(2) Akta Kontrak, komunikasi penerimaan adalah lengkap terhadap pencadang apabila komunikasi penerimaan itu adalah dalam perjalanan kepadanya(hal di luar kuasa penerima), Contohnya apabila surat@telegram dihantar menerusi pejabat pos @telekom Pencadang@proposer akan terikat dengan penerimaan@acceptor walaupun jika surat itu terlewat tiba atau hilang dalam perjalanan
30

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) 

Penerimaan dengan Surat Dihantar melalui Pos atau Telegram @ Acceptance Through Post (cont) Dalam kes Entores Ltd. Iwn Miles Far East Corporation (1955) menyatakan bahawa : Apabila suatu kontrak dibuat melalui pos, undangundang-undang dalam semua negeri common law jelas bahawa penerimaan adalah lengkap selepas surat itu dimasukkan ke dalam peti surat, dan itulah tempatnya kontrak telah dibuat.

31

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont)  

Penerimaan dengan Surat Dihantar melalui Pos atau Telegram @ Acceptance Through Post (cont) Contoh kes kedua: Ignatius Iwn. Bell (1913) Fakta : Plaintiff dalam kes ini menuntut pelaksanaan spesifik mengenai perjanjian opsyen yang mengikut beliau memberinya pilihan membeli hak-hak defendan ke hakatas sebidang tanah. Plaintiff menghantar notis penerimaannya melalui surat berdaftar@pos pada 16 Ogos 1912, tetapi surat tidak sampai kepada defendan sehingga petang 25 Ogos kerana defendan tiada di rumah. Keputusan : Opsyen tersebut telah dipergunakan oleh 32 plaintiff apabila surat itu diposkan pada 16 Ogos.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) Pembatalan Cadangan dan Penerimaan Pencadang tidak wajib membiarkan cadangannya itu terbuka tanpa menetapkan masa. Pencadang@Proposer boleh menarik balik, atau membatalkannya pada bila-bila masa sebelum penerimaan bilayang sah oleh pihak yang dibuat cadangan itu. Contohnya A menawar keretanya untuk dijual kepada B dengan harga $5000 dan memberi B masa 3 hari untuk membuat keputusan, A boleh memberitahu B pada hari kedua bahawa keretanya dijual kepada C. Mengikut undang-undang B tidak diwajibkan membuka undangtawaran itu selama 3 hari, tetapi jika pencadang telah menerima balasan, e.g RM 1 dan berjanji bahawa tawaran akan dibuka, maka pencadang akan mungkir janji jika menarik balik tawaran sebelum tamat tempoh masa yang 33 ditetapkan. 

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA) 

a) b)

c) d)

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) Pembatalan Cadangan dan Penerimaan Cadangan boleh ditarik balik dengan salah satu cara yang berikut: Mengkomunikasikan notis pembatalan oleh pencadang kepada pihak yang lain Dengan luputnya waktu yang telah ditetapkan dalam cadangan itu mengenai penerimaannya;jika waktu tidak ditetapkan bagi penerimaannya, dengan luputnya waktu yang munasabah. Atas kemungkiran penerima memenuhi syarat terdahulu mengenai penerimaan Atas kematian atau sakit otak pencadang jika fakta kematian atau sakit otak itu diketahui oleh penerima sebelum penerimaan.
34

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA) 

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan(cont) Pembatalan Cadangan dan Penerimaan

o

Mengenai penerimaan melalui pos@telegram, penerimaan itu lengkap terhadap pencadang apabila penerima mengepos surat penerimaan, atau menghantar telegram. Oleh itu penarikan cadangan mestilah dikomunikasikan kepada penerima sebelum penerima mengepos atau menghantarkan jawapan. (untuk penjelasan prinsip ini sila rujuk kes Byrne Iwn. Van Tienhoven Keadaan pembatalan 1 :Amat penting bahawa notis pembatalan mestilah dikomunikasikan kepada orang yang dibuat cadangan itu sebelum dia menerima.
35

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)  

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan (cont) Pembatalan Cadangan dan Penerimaan Kes : Byrne Iwn. Van Tienhoven Fakta : Defendan telah menawarkan bahawa ia akan menjualkan 1000 kotak tin bersadur timah kepada plaintiff melalui surat pada 1 Oktober. Pada 8 Oktober, defendan menghantar surat kedua membatalkan cadangan yang dibuatnya pada 1 Oktober. Surat pembatalan ini ditiba kepada plaintiff pada 20 Oktober. Plaintiff telah menghantar utusan penerimaannya pada 11 Oktober dan mengesahkannya pula melalui surat yang diposkan pada 15 Oktober.

36

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA) 

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan (cont) Pembatalan Cadangan dan Penerimaan Kes : Byrne Iwn. Van Tienhoven

Keputusan : Mahkamah memutuskan bahawa kontrak telah berjalan kerana pembatalan tidak berkuatkuasa sehingga 20 Oktober, iaitu apabila ia sampai ke pengetahuan plaintiff, sedangkan plaintiff telah pun menerima cadangan itu.
37

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA) 

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan (cont) Pembatalan Cadangan dan Penerimaan

Keadaan kedua: pembatalan berdasarkan keluputan waktu. Dua cara seperti berikut: i) Keluputan waktu yang berlaku selepas tamatnya tempoh masa yang ditetapkan dalam cadangan penerimaannya; ii) Jika tiada tempoh masa ditetapkan, maka dengan luputnya waktu yang munasabah.
38

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenContoh kes menjelaskan keluputan waktu: Ramsgate Victoria Hotel Co Ltd Iwn Montefiore (1866) Fakta: Defendan memohon saham dalam syarikat hotel tersebut pada bulan Jun. Hanya pada bulan November, syarikat itu memberitahu sahamsahamsaham itu telah diberi dan baki harga belian harus dibayar. Defendan enggan mengambil sahamsahamsaham itu. Keputusan: Mahkamah : Alasan yang diberi sebab keengganan tersebut ialah saham-saham itu sahamsepatutnya diterima oleh syarikat itu dalam waktu yang munasabah. Tempoh antara bulan Jun dan November adalah tidak munasabah.

39

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA) 

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan (cont) Pembatalan Cadangan dan Penerimaan

Keadaan 3 : Cadangan boleh dibatalkan apabila penerima mungkir memenuhi sesuatu syarat yang terkandung dalam cadangan itu. Contohnya seorang bakal majikan menawar bahawa dia akan mengambil pemohon bekerja denga syarat dia lulus peperiksaan akhirnya. Sekiranya pemohon itu tidak lulus, cadangan itu terbatal kerana kelulusan dalam peperiksaan akhir menjadi syarat terdahulu.

40

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenA)  

Perjanjian :Cadangan dan Penerimaan (cont) Pembatalan Cadangan dan Penerimaan Kaedah 4 pembatalan: Akhirnya, kematian atau sakit otak pencadang pun menjejaskan cadangan. Tetapi ini bukan pembatalan secara automatik. Penerima perlu mengetahui hal ini sebelum dia menerimanya. Contohnya, kematian atau sakit otak berlaku selepas penerimaaan, maka tidak timbul soal pembatalan cadangan itu. Kontral itu tetap sah.

41

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenB) Balasan (Elemen 2) Definisi Untuk menjadikan perjanjian itu satu kontrak yang sah di sisi undang-undang, ia undangperlulah mengandungi balasan. Sekiranya tiada balasan, maka perjanjian tersebut bukan kontrak yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. undangBalasan adalah satu perbuatan atau harga yang diberikan oleh satu pihak untuk membalas janji atau perbuatan pihak yang lain.

42

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenB) Balasan (Elemen 2) (cont) Definisi Seksyen 2(d) Akta Kontrak mentakrifkan balasan seperti berikut : Menurut kehendak pembuat janji, apabila penerima janji atau siapa sahaja yang membuat atau telah menahan diri membuat sesuatu, atau membuat atau menahan diri dari membuat sesuatu maka perbuatan atau penahanan diri atau janji itu adalah disebut balasan untuk janji itu. 

43

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen

B) Balasan (Elemen 2) (cont) Takrif dalam seksyen 2(d) boleh dijelaskan sebagai harga yang dibayar oleh satu pihak untuk membeli janji atau perbuatan pihak yang lain itu. Contohnya, A telah kehilangan kameranya ketika dalam perjalanan dan menawarkan hadiah sebanyak $50 kepada sesiapa yang menjumpainya serta mengembalikannya kepadanya.B menjumpainya dan mengembalikannya. B melakukan perbuatan tersebut yang menjadi harga yang dibayar olehnya bagi janji A. Perbuatan ini adalah pertimbangan bagi janji tadi.

44

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen

B)Balasan (Elemen 2) (cont) Contoh kedua: Liza membeli sebuah basikal dari Halim dengan harga RM 1000. Balasan Liza kepada Halim untuk basikal itu adalah RM 1000, sementara balasan Halim 1000, kepada Liza untuk RM 1000 adalah sebuah basikal.

45

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen

i.

B)Balasan (Elemen 2) (cont) JenisJenis-jenis balasan Balasan boleh dibahagikan kepada 3 jenis iaitu balasan eksekutori, balasan tersempurna dan balasan lampau. Balasan eksekutori Ia merupakan balasan berbentuk untuk dilaksanakan apabila janji dibuat sebagai balasan janji yang satu lagi- janji bagi lagimembalas janji. Misalnya, A bersetuju menjual motosikalnya kepada B dan B berjanji membayar $1000 ketika dia menerima motosikal tersebut.
46

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen ii)

B) Balasan (Elemen 2) (cont) JenisJenis-jenis balasan Balasan tersempurna Ia dikenali sebagai balasan yang akan dilaksanakan. Ia berlaku apabila janji dibuat bagi membalas suatu perbuatan. Contohnya A menawarkan $50 kepada sesiapa yang menjumpai serta mengembalikan kameranya yang telah hilang. Apabila B menjumpai serta mengembalikan kamera itu, balasan itu dilaksanakan. Perbuatan memulangkan kamera itu adalah balasan tersempurna.

47

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen

B) Balasan (Elemen 2) (cont) JenisJenis-jenis balasan iii) Balasan lampau@lepas Akhir sekali, kalau janji dibuat bagi membalas suatu perbuatan yang telah dilakukan, maka balasan ini disebut balasan lepas . Contoh kes : Kepong Prospecting Ltd. And S.K Jagatheesan and Others Iwn. A.E Schmidt and Marjorie Schmidt (1968) Contoh kes : Kepong Prospecting Ltd. And S.K Jagatheesan and Others Iwn. A.E Schmidt and Marjorie Schmidt (1968)
48

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen

B)Balasan (Elemen 2) (cont) JenisJenis-jenis balasan iii) Balasan lampau@lepas

Contoh kes : Kepong Prospecting Ltd. And S.K Jagatheesan and Others Iwn. A.E Schmidt and Marjorie Schmidt (1968) Fakta : Schmidt, seorang jurutera perunding telah membantu untuk mendapatkan permit mencarigali bijih besi di Johor, dan juga membantu menubuhkan sebuah syarikat Kepong Prospecting Ltd. Satu perjanjian telah dibuat di antara mereka and syarikat telah bersetuju untuk membayar Schmidt 1% daripada harga jualan semua bijih daripada tanah lombong. Ini adalah sebagai balasan segala khidmat yang telah diberikan oleh jurutera perunding itu bagi pihak dan atas nama syarikat sebelum penubuhannya, selepas 49 penubuhannya, penubuhan dan bagi khidmat-khidmat akan datang khidmat

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen

B) Balasan (Elemen 2) JenisJenis-jenis balasan iii) Balasan lampau@lepas (cont) Prinsip balasan lepas adalah berbeza di bawah undangundangundang Inggeris : balasan lampau tidak bernilai dan tidak boleh mewujudkan kontrak yang sah. Prinsip ini dijelaskan dalam kes : Roscoria Iwn Thomas ( 1842), di mana berlaku satu transaksi jual beli di mana plaintiff telah membeli seekor kuda dari defendan. Selepas proses jual beli selesai, defendan berjanji kuda itu sihat dan tidak ganas. Tetapi plaintiff mendapati kuda itu ganas dan menuntut terhadap janji yang dibuat oleh defendan. Keputusan : Balasan lampau berlaku apabila plaintiff membeli kuda dari defendan dan selepas itu baru ada perjanjian bahawa kuda itu sihat dan tidak ganas. 50

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) Definisi Niat adalah sesuatu yang terletak pada hati seseorang, dan tidak dapat melihat niat yang terpendam di dalam diri seseorang. Berbeza dengan niat, perbuatan seseorang dapat di lihat melalui gerak-gerinya. gerakSoalannya ialah bagaimana hendak mengetahui niat pihak yang ingin berkontrak

51

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) ( cont) Di dalam Carlill Iwn Carbolic Smoke Ball Co, pihak defendan telah mengiklankan ubat yang diberi nama The Carbolic Smoke Ball . Dalam iklan itu, defendan menawarkan 100 pound sterling kepada sesiapa yang tidak sembuh daripada selsema setelah menggunakan ubat dengan cara dan tempoh yang telah ditetapkan Defendan juga telah mendepositkan 1000 pound sterling untuk membuktikan niat jujur mereka. Plaintiff telah membawa tuntutan terhadap defendan kerana plaintiff tidak sembuh daripada selsema dengan menggunakan ubat mengikut arahan yang ditetapkan. Dalam kes ini, mahkamah juga melihat tindakan defendan mendepositkan 1000 pound sterling ke dalam bank menunjukkan bahawa ada niat untuk mewujudkan hubungan yang mengikat di sisi undang-undang. undang52

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) ( cont) Pada amnya perjanjian boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: a) Perjanjian yang berbentuk domestik atau kekeluargaan, dan b) Perjanjian yang berbentuk komersial atau perniagaan.

53

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) ( cont) a) Perjanjian domestik Dalam perhubungan kekeluargaan atau sosial, undang-undang membuat undanganggapan bahawa pihak yang berkenaan tidak mempunyai niat untuk mengikat di sisi undang-undang. undangContohnya perhubungan kekeluargaan yang wujud di antara suami-isteri, adiksuamiadikberadik, saudara-mara, anak-ibu, anaksaudaraanakanakbapa, dan juga kawan-kawan. kawan54

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) ( cont) a) Perjanjian domestik(cont) Dalam kes Balfour Iwn Balfour, seorang suami ditugaskan di Ceylon telah membuat perjanjian dengan isterinya bahawa beliau akan membayar sebanyak 30 pound sterling setiap bulan selama mana isteri beliau tinggal di England. Apabila si suami gagal membayar, si isteri telah membuat tuntutan di mahkamah. Mahkamah memutuskan dalam kes Balfour bahawa perjanjian yang dibuat di antara suami isteri bukanlah satu kontrak kerana mereka tidak niat untuk mewujudkan sebarang kesan di sisi undang-undang. undang-

55

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) ( cont) a) Perjanjian domestik(cont) Dalam kes Gould Iwn Gould (1969), seorang suami telah berjanji akan memberi nafkah kepada isterinya dan dua orang anak mereka sebanyak 16 pound sterling se minggu selama mana beliau mampu. Si isteri menuntut di mahkamah apabila suaminya hanya membayar untuk 16 bulan pertama sahaja. Mahkamah memutuskan perjanjian tidak dapat dikuatkuasakan kerana tidak ada bukti menunjukkan niat untuk mewujudkan kontrak . Perkataaan selama mana ia mampu menimbulkan ketidaktentuan mengenai niat pihak suami.
56

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenNiat (Elemen 3) ( cont) a) Perjanjian domestik(cont) Kekecualian dalam kes Merritt Iwn Merritt(1970) Fakta : Seorang suami telah membuat perjanjian dengan isterinya bahawa jika isterinya menjelaskan segala hutang pinjaman rumah mereka, beliau akan memindah milik rumah tersebut ke atas nama isterinya sebagai pemilik tunggal. Apabila isterinya telah menyelesaikan segala hutang berkenaan, suaminya enggan menepati janjinya atas alasan perjanjian di antara mereka tidak mengikat di sisi undang undang. Mahkamah memutuskan : perjanjian itu boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang. Ini adalah kerana undangperhubungan kekeluargaan tidak wujud di antara mereka kerana mereka tinggal berasingan semasa 57 perjanjian tersebut di buat.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenNiat (Elemen 3) ( cont) b) Perhubungan Komersial Di dalam perhubungan komersial, pihak yang membuat perjanjian adalah dianggap oleh undang-undang bahawa mereka undangmempunyai niat untuk mewujudkan perhubungan di sisi undang-undang. undangKekecualian: Niat boleh diketepikan jika terdapat bukti yang menunjukkan ketiadaan niat untuk mewujudkan perhubungan di sisi undang-undang. undang58

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) ( cont) b) Perhubungan Komersial (cont) Di dalam kes Winn Iwn Bull (1877), satu perjanjian bertulis telah dibuat di antara pihak plaintiff dan defendan, di mana defendan bersetuju untuk menyewa sebuah rumah tertakluk kepada penyediaan dan kelulusan satu perjanjian formal . Bagaimanapun perjanjian formal tersebut tidak pernah dibuat. Mahkamah memutuskan bahawa tiada kontrak wujud di antara plaintiff dan defendan kerana tidak kontrak formal disediakan oleh mereka.

59

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) ( cont) b) Perhubungan Komersial (cont) Dalam kes Rose & Frank Co Iwn JR Crompton & Bros Ltd (1925) Fakta : Sebuah syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat dan England telah membuat perjanjian di mana perjanjian tersebut menyebut perjanjian itu tidak tertakluk kepada bidang kuasa undang-undang undangmanamana-mana mahkamah di England atau di Amerika Syarikat. Keputusan : Mahkamah memutuskan bahawa perjanjian tersebut menunjukkan bahawa pihak dalam perjanjian tidak ada niat untuk mewujudkan perhubungan di sisi undang-undang kerana tanggungan undangundangundangundang tidak dikenakan atas mereka.
60

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) ( cont) b) Perhubungan Komersial (Contoh-contoh (Contohkes yang lain) Di dalam kes Chiong Ah Hui Iwn Ban Choon Co (1989), mahkamah memutuskan oleh kerana syarat-syarat perjanjian jualan syarattanah tersebut adalah tertakluk kepada kontrak satu perjanjian formal mesti ditandatangani kemudian dan perjanjian formal tersebut tidak di tandatangani, maka tiada kontrak yang mengikat wujud di antara pihak-pihak kepada perjanjian. pihak-

61

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenNiat (Elemen 3) ( cont) b) Perhubungan Komersial (Contoh-contoh (Contohkes yang lain) Di dalam kes Kam Mah Theatre Sdn Bhd Iwn Tan Lay Soon ( 1993), Mahkamah Agung memutuskan bahawa kedua-dua keduapihak kepada perjanjian masih di peringkat perundingan, dan satu kontrak yang mengikat di sisi undang-undang belum undangwujud lagi. Oleh itu satu kontrak yang sah belum terbentuk di antara mereka.(Niat tidak dapat dibuktikan)

62

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) ( cont) b) Perhubungan Komersial (Contoh kes: Niat dapat dibuktikan) Kes :Koh Kia Hong Iwn Guo Enterprise Pte.Ltd (1990). Fakta : Pihak plaintiff membuat tawaran untuk membeli hartatanah yang diiklankan oleh pihak defendan. Pihak plaintiff telah menyerahkan deposit kepada pihak defendan. Satu nota juga ditandatangani oleh kedua-dua keduapihak, dan satu resit rasmi telah dikeluarkan oleh defendan. Mahkamah memutuskan bahawa kedua-dua pihak keduamempunyai niat untuk mengikat diri dalam satu kontrak walaupun perjanjian formal belum ditandatangani sebab: i) defendan meminta bayaran deposit dari plaintiff; ii) keduakedua-dua pihak menandatangani satu note; iii) satu resit rasmi dikeluarkan oleh defendan, dan wang deposit63 dimasukkan dalam akaun defendan.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenC) Niat (Elemen 3) ( cont) Rumusan : Mahkamah akan melihat fakta kes itu sendiri, iaitu melalui tindakan atau perbuatan yang berlaku di antara pihak-pihak yang pihakmembuat perjanjian tersebut untuk menentukan sama ada niat untuk menwujudkan perhubungan yang mengikat di sisi undang-undang wujud di undangantara pihak-pihak yang berkontrak pihakitu atau tidak.
64

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) Pengenalan Sesiapa yang hendak membuat kontrak mestilah mempunyai dari segi undang-undang untuk undangberkontrak. Elemen seperti cadangan, penerimaan, balasan dan niat sahaja tidak memadai. Seksyen 11 menyatakan siapa yang layak atau berupaya untuk membuat kontrak. Menurut seksyen 11: Setiap orang adalah layak membuat kontrak sekiranya ia dewasa menurut undang-undang yang undangia tertakluk, dan sekiranya ia berakal sempurna, dan tidak hilang kelayakan untuk membuat kontrak menurut mana-mana undang-undang yang mana ia manaundangtertakluk.
65

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) Seksyen 11 :kita dapat membuat kesimpulan bahawa terdapat tiga elemen yang perlu untuk menjadikan seseorang itu layak untuk berkontrak. Elemen tersebut adalah: i. Dewasa; ii. Berakal sempurna, dan iii. Tidak hilang kelayakan.
66

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) i. Dewasa Untuk mengetahui bila seseorang itu mencapai umur dewasa kita perlu merujuk kepada Akta Umur Dewasa 1971 kerana Akta Kontrak tidak mempunyai peruntukan mengenai perkara tersebut. Menurut Akta Dewasa 1971, seseorang dikatakan dewasa apabila mencapai umur 18 tahun mempunyai keupayaan untuk membuat kontrak. kontrak. Umur dewasa boleh berbeza untuk tujuan lain sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang lain. Contohnya untuk undangtujuan mengundi dalam pilihan raya negeri, umur dewasa adalah 21 tahun sementara untuk kontrak ahli keanggotaan kesatuan pekerja adalah 16 tahun.
67

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) ii) Kontrak oleh kanak-kanak kanak‡ Berdasarkan s11 kita boleh membuat kesimpulan bahawa seseorang kanak-kanak tidak mempunyai kepunyaan untuk kanakmembuat kontrak. ‡ Contoh kes : Tan Hee Juan Iwn Teh Boon Keat ( 1934), di mana seorang kanak-kanak telah memindah hak kanakmiliknya tanahnya kepada pihak lain. Setelah pindah milik ini disempurnakan,kanak-kanak memohon melaluinya disempurnakan,kanakwakilnya agar pindah milik itu dibatalkan. ‡ Mahkamah memutuskan: pindah milik itu batal, dan tanah tersebut mestilah dikembalikan kepada kanak-kanak. kanak Hakim Hereford menyatakan bahawa kontrak yang dibuat oleh kanak-kanak bukan sahaja boleh batal 68 kanaktetapi batal.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) ii) Kontrak oleh kanak-kanak (cont) kanak‡

‡

Kaedah am: kanak-kanak tidak boleh kanakmembuat kontrak. Kekecualian: Terdapat beberapa Kekecualian: keadaan di mana kanak-kanak kanakdibenarkan untuk membuat kontrak iaitu kontrak perkahwinan, kontrak keperluan hidup, kontrak biasiswa dan kontrak insurans.

69

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) ii) Kontrak oleh kanak-kanak (cont) kanakTerdapat 4 kekecualian seperti berikut: berikut: 1) Kontrak perkahwinan 2) Kontrak keperluan hidup 3) Kontrak biasiswa 4) Kontrak Insurans

70

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) ii) Kontrak oleh kanak-kanak (cont) kanak1) Kontrak perkahwinan Kontrak perkahwinan adalah merupakan satu pengecualian kepada kaedah umum bahawa kanak-kanak tidak boleh membuat kontrak. Ini bermakna kanak-kanak di bawah umur dewasa boleh membuat kontrak untuk berkahwin, dan kontrak itu sah dan dapat dikuatkuasakan di mahkamah.
71

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) ii) Kontrak oleh kanak-kanak (cont) kanak1) Kontrak perkahwinan : Contoh kes Contoh kes: Rajeswary & Anor Iwn Balakrishnan & Ors ( 1958) Fakta : Pihak plaintiff dan defendan adalah dari kaum Hindu Ceylon. Pihak plaintiff telah ditunangkan dengan pihak defendan, dan perjanjian untuk berkahwin telah dibuat. Tidak lama kemudian pihak defendan telah memungkiri janji untuk berkahwin. Pihak plaintiff menuntut ganti rugi dan semua hadiah dikembalikan. Pihak defendan enggan atas alasan bahawa kontrak perkahwinan adalah tidak sah kerana semasa kontrak tersebut dibuat beliau tidak berkeupayaan untuk membuat kontrak. Keputusan : Hakim Good: Kontrak perkahwinan adalah sah dan dapat dikuatkuasakan walaupun pihak-pihak yang pihakterlibat adalah kanak-kanak. Ini adalah kerana kontrak kanak-kanak. 72 perkahwinan adalah termasuk dalam pengecualian kepada kaedah am bahawa kanak-kanak tidak membuat kontrak. kanak-

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) iii) Kontrak Keperluan Hidup Kontrak keperluan hidup yang dibuat oleh kanakkanakkanak boleh dikuatkuasakan. Ini adlah kerana peruntukan s 69 Akta Kontrak membenarkan kontrak sedemikian dikuatkuasakan. Seksyen 69 Akta Kontrak berbunyi : 69. Jika seorang yang tidak berdaya membuat kontrak, atau sesiapa yang ianya terikat di sisi undang-undang untuk undangmenanggung, dibekalkan oleh seorang lain dengan keperluan yang sesuai dengan keadaan hidupnya, maka orang yang membekalkan sedemikian berhak diganti bayar dari harta orang yang tidak berdaya itu.
73

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) iii) Kontrak Keperluan Hidup (cont) SyaratSyarat-syarat pemakaian s69 seperti berikut: a) Kontrak mestilah dibuat oleh pihak kanak-kanak kanakb) Kanak-kanak atau tanggungan kepada kanakKanakkanakkanak dibekalkan dengan keperluan hidup. c) Keperluan tersebut mestilah yang sesuai dengan keadaan hidup kanak-kanak tersebut. kanakd) Kanak-kanak akan bertanggungan hanya sekiranya Kanakmempunyai harta. e) Keperluan yang dibekalkan kepada kanak-kanak kanakatau tanggungan kanak-kanak hanya boleh kanakdikenakan harga yang munasabah.
74

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) iii) Kontrak Keperluan Hidup (cont) Contoh 1 : Ali membekalkan kepada Bakar, seorang kanakkanakkanak, keperluan yang sesuai dengan keadaan hidupnya. Ali berhak diganti bayar daripada harta Bakar. Contoh 2 Atan membekalkan kepada Razak, seorang kanakkanakkanak, keperluan yang sesuai dengan keadaan hidupnya, Atan berhak diganti bayar daripada harta Razak.

75

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) iii) Kontrak Keperluan Hidup (cont) Menurut s 69 Akta Kontrak dan juga common law, keperluan yang dibekalkan kepada kanak-kanak mestilah kanakyang sesuai dengan keperluan hidupnya. Contohnya (leading case): Nash Iwn Inman(1908), plaintiff seorang pelajar Cambridge telah dibekalkan dengan pakaian mahal termasuk 11 helai waistcoat oleh defendan. Defendan, seorang tukang jahit telah menuntut bayaran untuk pakaian tersebut. Mahkamah memutuskan plaintiff telah pun dibekalkan dengan keperluan secukupnya mengikut keadaan hidupnya. Oleh itu tuntutan defendan tidak berjaya. In Nash v Imman, supplier had to prove that minor did not have sufficient suitable clothing. Contrast with Peter v Fleming(1840) on the effect of the minor s condition in life 76

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) iii) Kontrak Keperluan Hidup (cont) (Leading case): Nash Iwn Inman(1908) To render an infant liable for necessaries it must be proved, not only that the goods are suitable to his station in life, but also that they are suitable to his actual requirements at the time of their delivery. If he is already sufficiently provided with goods of the kind in question, then, even though this fact is not known to the plaintiff, the price is cannot be recovered. Thus in the case of Nash v Inman, where a Savile Row tailor sought to recover £122 for clothes(including eleven fancy waistcoats ) supplied to an infant undergraduate at Cambridge. It was held that : the action must fail, since the evidence showed that the defendant was already amply supplied with clothing suitable to his position.

77

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) iii) Kontrak Keperluan Hidup (cont) Contoh kes : Kerajaan Malaysia Iwn Gucharan Singh&Ors ( 1971), dalam kes ini Gurcharan Singh telah diberi biasiswa untuk melanjutkan pelajaran. Mengikut peruntukan perjanjian biasiswa, Gurcharan dikehendaki berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia selama lima tahun setelah tamat pengajiannya. Gurcharan melanggar kontrak tersebut kerana beliau berkhidmat hanya untuk tiga tahun sepuluh bulan sahaja. Kerajaan Malaysia mengambil tindakan undang-undang undangterhadap Gucharan dan penjamin-penjaminnya penjaminuntuk menuntut sebanyak RM 11500, iaitu jumlah yang telah dibelanjakan.
78

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) iii) Kontrak Keperluan Hidup (cont) Contoh kes : Kerajaan Malaysia Iwn Gucharan Singh&Ors ( 1971) (cont) Keputusan : Hakim Chang Min Tat telah merujuk kepada kes Inggeris Chapple Iwn Cooper(1884), memutuskan bahawa antara keperluan kanakkanakkanak adalah makanan dan pakaian. Pelajaran juga adalah satu keperluan kepada kanak-kanak kanakuntuk menjadikan mereka warganegara yang berguna. Akhirnya Gucharan Singh telah diperintahkan untuk membayar sejumlah wang yang telah dibelanjakan kerana pendidikan adalah satu keperluan hidup untuk kanak-kanak. kanak-

79

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) iii) Kontrak Keperluan Hidup (cont) Contoh kes: Doyle Iwn White City Stadium Ltd ( 1935) Fakta: Seorang kanak-kanak yang merupakan peninju professional telah bersetuju untuk mematuhi peraturan Lembaga Kawalan Tinju British (LKTB) dalam urusan profesionnya ketika menerima lesen dari LKTB. Sejumlah wang telah dipegang oleh LKTB seperti yang diperuntukkan dalam peraturan LKTB kerana kanak-kanak tersebut telah melanggar peraturan yang ditetapkan dalam satu pertandingan. Keputusan: Mahkamah memutuskan bahawa kontrak di antara kanak-kanak itu dan pihak Lembaga adalah sah dan mengikat.

80

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) iv) Kontrak biasiswa Undang-undang berkaitan dengan biasiswa adalah terkandung di dalam Akta Kontrak(pindaan) 1976. Perjanjian biasiswa telah didefinisikan dalam s2 yang berbunyi: 2. perjanjian biasiswa ertinya apa-apa kontrak atau perjanjian di antara sesuatu pihak berkuasa yang berkenaan dengan seseorang(siswa) mengenai apa-apa biasiswa, hadiah, bantuan, dermasiswa, pinjaman, anjuran, atau perlantikan sesuatu kursus pengajian,peruntukan cuti bergaji atau cuti tak bergaji atau apa-apa jua kemudahan lain, sama ada diberi secara langsung oleh pihak berkuasa yang berkenaan itu atau oleh mana-mana orang atau badan lain atau mana-mana kerajaaan di luar Malaysia bagi maksud pelajaran atau pengajian dari apa-apa jenis.
81

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) iv) Kontrak biasiswa (cont) Seksyen 4(a) Akta Kontrak 1976 mengatakan : 4(a) Walaupun apa jua yang berlawanan yang terkandung dalam Akta, tiada perjanjian biasiswa boleh menjadi tak sah atas alasan bahawa siswa yang membuat perjanjian itu belum berumur dewasa. [maksud peruntukan di atas: satu perjanjian biasiswa itu sah dan mengikut di sisi undangundangundang walaupun siswa iaitu penerima biasiswa itu adalah kanak-kanak.] kanak-

82

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) v) Kontrak Insurans Akta Insurans 1963 ( disemak 1972) menyenaraikan keadaan-keadaan di mana kanakkeadaankanakkanak boleh membuat kontrak insurans untuk menginsuranskan diri dan harta dari apa-apa apakontigensi. Seorang kanak-kanak adalah kanakdibenarkan membuat kontrak sekiranya ia berusia 10 tahun ke atas. Walaupun begitu, keizinan bertulis dari ibu bapa atau penjaga adalah diperlukan sekiranya kanakkanakkanak tersebut berusia 16 tahun ke bawah.
83

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) SalahNyataan Mengenai Umur Apakah kedudukan undang-undang sekiranya kanak-kanak menyalah nyatakan umurnya sehingga memperdayakan pihak lain untuk berkontrak dengannya? Dalam kes Natesan Iwn Thanaletchumi & Anor [1952], mahkamah memutuskan bahawa kanakkanak yang telah mempengaruhi atau memperdayakan orang lain untuk berkontrak dengannya dengan melakukan salah nyataan mengenai umurnya, tidak dihalang dari membatalkan kontrak tersebut atas alasan ia masih kanak-kanak semasa kontrak tersebut dibuat.

84

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) SalahNyataan Mengenai Umur (cont) Dalam kes Mohamad Syedol Ariffin Iwn Yeoh Ooi Gark [1916], seorang pemberi pinjaman telah membuat tuntutan ke atas seorang kanak-kanak yang diberi pinjaman. Mahkamah memutuskan bahawa tindakan undang-undang tidak boleh diambil terhadap kanak-kanak yang menipu mengenai umurnya. Dalam satu kes Inggeris R Leslie Ltd Iwn Sheil[1914], mahkamah memutuskan bahawa kanak-kanak tidak boleh dituntut untuk membayar balik pinjaman yang didapati melalui salah nyataan usianya.

85

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) Berakal Sempurna Soalan: Siapakah yang berakal sempurna untuk membuat kontrak? Seksyen s 12(1) yang memperuntukkan: 12(1) Seseorang adalah dikatakan berakal sempurna untuk membuat kontrak jika, pada masa ia membuat kontrak itu, ia berkeupayaan memahami kontrak yang diperbuatnya dan berkeupayaan membuat pertimbangan yang rasional terhadap kesan atas kepentingannya.

86

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) Berakal Sempurna Perkara yang penting yang mesti diambil kira untuk menentukan sama ada seseorang boleh membuat kontrak berdasarkan seksyen tersebut di atas adalah seperti berikut: (a) seseorang itu pada masa ia membuat kontrak, ia berkeupayaan memahami kontrak yang diperbuat, dan (b) mempunyai keupayaan membuat pertimbangan yang rasional terhadap kesan atas kepentingannya Akta Kontrak juga membenarkan seseorang yang biasanya tak berakal sempurna, tetapi sekali sekala berakal sempurna membuat kontrak ketika ia berakal sempurna. Ini adalah menurut peruntukan s 12(2) yang berbunyi: 12(2) Seseorang yang lazimnya tak berakal sempurna, tetapi sekali sekala berakal sempurna boleh membuat kontrak bila ia berakal sempurna.
87

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) Berakal Sempurna S.12(2) : satu contoh yang menerangkan peruntukan s 12(2) adalah seperti berikut: 
Amin

adalah pesakit di Hospital Tanjung Rambutan(hospital sakit jwa), Amin boleh membuat kontrak pada waktu-waktu ia berakal sempurna sahaja.
88

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) Berakal Sempurna (cont) Seksyen 12(3) memperuntukkan: 12(3) Seseorang yang lazimnya berakal sempurna, tetapi sekali sekala tak berakal sempurna, tidak boleh membuat kontrak bila ia tidak berakal sempurna. Seksyen 12(3) membawa maksud: seseorang yang biasanya berakal sempurna adakalanya tidak boleh membuat kontrak, iaitu ketika ia tidak berakal sempurna sahaja. Contohnya seorang yang siuman tetapi yang mabuk hingga tidak dapat memahami syarat-syarat suatu kontrak dan tidak berkeupayaan membuat pertimbangan yang rasional terhadap kesan atas kepentingannya, tidak boleh membuat kontrak selama tempoh kemabukannya
89

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) Berakal Sempurna (cont)
Kes: Imperial Loan lwn Stone kontrak yg dibuat oleh seorang yg tidak berakal sempurna tidak boleh batal atas pilihannya jika pihak yg satu lagi percaya bahawa beliau buat kontrak dgn org yg sempurna akal.

90

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenD) Keupayaan Untuk Berkontrak (Elemen 4) Berakal Sempurna (cont) 

Tidak hilang kelayakan jika dihalang oleh undangundang untuk masuki kontrak Kes: Gan Hong Hoe lwn Gan Kian Hee mahkamah: seseorang yg diisytihar muflis masih tidak hilang kelayakan untuk masuk kontrak.

91

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenE) Ketentuan@Ketaktentuan@Certainty (Elemen 5) Pengenalan Walaupun keperluan-keperluan berkaitan dengan tawaran dan penerimaan, balasan dan niat mengadakan hubungan di sisi undang-undang telah dipenuhi, perjanjian itu masih boleh alami kecacatan@kelemahan yang menyebabkan sukar bagi mahkamah untuk menentukan syarat sebenar yang dipersetujui oleh pihak-pihak yang terlibat .

92

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenE) Ketentuan@Ketaktentuan(Elemen 5)(cont) Pengenalan Makna perjanjian-perjanjian yang tak tentu atau tidak boleh ditentukan adalah batal. Contohnya jike A bersetuju untuk menjual seratus tan minyak kepada B, maka tiada apa-apa yang dapat menunjukkan jenis minyak yang dimaksudkan dan perjanjian itu batal kerana ketaktentuannya@tidak pasti Contoh 2 : Jika A bersetuju menjual kuda putih saya dengan harga RM 500 atau RM 1000 , kepada B, maka tiada apa-apa yang menunjukkan harga yang harus dibayar. Ini pun adalah batal@no specification

93

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenE) Ketentuan@Ketaktentuan (cont) Pengenalan Contoh 3: Jika A, yang menjual minyak kelapa sahaja bersetuju menjual seratus tan minyak kepada B jadi A telah membuat kontrak untuk menjual seratus tan minyak kelapa. Contoh 4: Jika A bersetuju menjual seribu gantang beras dengan harga yang akan ditetapkan oleh C , kepada B, di sini tiada ketaktentuan memandangkan harga boleh ditentukan.

94

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenE) Ketentuan@Ketaktentuan(Elemen 5) (cont) Pengenalan Contoh kes : Karuppan Chetty Iwn Suah Thian, di mana keperluan ketentuan tidak dipenuhi apabila pihak yang terlibat bersetuju memberi pajakan sebanyak $35 sebulan seberapa lama yang dia suka.

95

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas Pengenalan Kontrak akan menjadi sah apabila ia dibuat dengan kerelaan bebas pihak-pihak yang terlibat. Kerelaan bebas tidak wujud apabila terdapat unsur-unsur seperti paksaan, pengaruh tidak wajar, khilaf, salahnyataan dan tipuan. Namun begitu, kontrak yang tiada kerelaan bebas adalah menjadi kontrak yang boleh batal atas pilihan pihak yang kerelaaanya disebabkan sedemikian.
96

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas Pengenalan (cont) Menurut kaedah am, sesuatu kontrak menjadi sah jika ia dibuat dengan kerelaan sebenar atau kerelaan bebas, tanpa sebarang tekanan atau paksaan mana-mana pihak. Di bawah Seksyen 10 Akta Kontrak 1950, 10. Semua perjanjian akan menjadi kontrak yang sah jika dibuat dengan kerelaan bebas oleh pihak-pihak yang berkontrak. Oleh yang demikian, pihak-pihak yang berkontrak hendaklahlah memberikan persetujuan secara ikhlas untuk memasuki perjanjian tanpa paksaan atau ugutan.
97

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas Pengenalan (cont) Menurut Seksyen 13 Akta Kontrak 1950 pula, 13. Persetujuan bebas ditakrifkan sebagai pihakpihak bersetuju mengenai satu perkara yang sama dalam pengertian yang sama. Contohnya,Kamal bersetuju untuk membekalkan tepung sebanyak 100 kg pada harga 60 sen sekg kepada Azhar. Azhar juga bersetuju untuk membeli tepung sebanyak 100 kg pada harga 60sen sekg.[mutual understanding]
98

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas Pengenalan (cont) Mengikut seksyen 14 Akta Kontrak 1950, 14. Kerelaan seseorang itu dianggap bebas selagi tidak wujud salah satu daripada unsur-unsur berikut: 1. Paksaan 2. Pengaruh tak berpatutan 3. Frod(tipu) 4. Salahnyataan 5. Khilaf(Silap)

99

F) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 1. Paksaan Doktrin ugutpaksa common law terdapat dalam Akta Kontrak tetapi lingkungkannya telah diperluaskan. Maksudnya melakukan atau mengancam untuk melakukan apa-apa perbuatan yang dilarang oleh Kanun Keseksaan, atau menahan secara tak sah atau mengancam untuk menahan, apa-apa harta, dengan memudaratkan sesiapa jua, dengan niat menyebabkan seseorang untuk membuat perjanjian. Pentakrifan paksaan ini tidak terhad kepada orang sahaja, tetapi termasuk harta benda. Contohnya A, di atas kapal Inggeris di lautan lepas yang Kanun Keseksaan tidak terpakai, menyebabkan B membuat suatu perjanjian dengan mengancam mencederakannya. A kemudian mendakwa B kerana mungkir kontrak di Kuala Lumpur. Kontrak itu adalah tak sah kerana A telah menggunakan kekerasan. 100

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen-

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 1. Paksaan Takrif Paksaan: Seksyen 15 Akta Kontrak 1950 mentakrifkan paksaan sebagai: 15. melakukan apa-apa perbuatan, atau mengancam untuk melakukan apa-apa perbuatan yang dilarang oleh Kanun Keseksaan, atau menahan secara tak sah atau mengancam untuk menahan, apa-apa harta, dengan memudaratkan sesiapa jua, dengan niat menyebabkan seseorang untuk membuat sesuatu perjanjian. Dengan perkataan lain, paksaan itu adalah apa jua bentuk kekerasan atau ancaman untuk melakukan kekerasan terhadap diri seseorang, keluarganya atau hartanya. Paksaan dilakukan dengan tujuan memaksa 101 seseorang itu membuat kontrak.

F) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 1. Paksaan 

Definisi Paksaan Di Bawah Seksyen 15 Akta Kontrak 1950

1. Kekerasan

(a) Yang ditegah Kanun Keseksaan@ Tujuan (a) dan (b) : paksa orang itu membuat perjanjian tanpa kerelaan bebas.
102

2. Ancaman untuk (b) Menahan melakukan secara tak kekerasan sah@mengancam hendak menahan harta dan memudaratkan orang

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas
1. 

Paksaan
Definisi Paksaan Di Bawah Seksyen 15 Akta Kontrak 1950 Ciri-ciri dalam Paksaan Terdapat beberapa ciri penting yang perlu kita kenal pasti untuk memahami konsep paksaan ini. Kekerasan atau ancaman untuk melakukan kekerasan Perbuatan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan yang dimaksudkan di bawah paksaaan adalah apa-apa perbuatan jenayah yang bertentangan dengan Kanun Keseksaan sahaja. Kanun Keseksaan adalah undang undang bertulis yang mengawal undang-undang jenayah di Malaysia. Jika sesuatu perbuatan itu bertentangan dengan undangundang selain daripada Kanun Keseksaaan, maka 103 perbuatan atau ancaman tersebut tidak tertakluk kepada konsep paksaan bagi maksud Akta Kontrak di Malaysia.

1.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas
1. 

Paksaan
Definisi Paksaan Di Bawah Seksyen 15 Akta Kontrak 1950 Ciri-ciri dalam Paksaan Kekerasan atau ancaman untuk melakukan kekerasan (cont) Contohnya dalam seksyen 15: A di atas kapal Inggeris di lautan lepas, menyebabkan B untuk membuat suatu perjanjian, dengan menakutkan B secara jenayah menurut Kanun Keseksaan. Kemudian A mendakwa B di Taiping kerana pecah kontrak. A telah melakukan paksaan, meskipun perbuatannya yang dilakukannya bukanlah suatu kesalahan menurut undang undang Inggeris, dan meskipun seksyen 506 Kanun Keseksaan tidak berkuatkuasa pada masa atau tempat perbuatan itu dilakukan. 104

1.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 1. Paksaan 

Definisi Paksaan Di Bawah Seksyen 15 Akta Kontrak 1950 Ciri-ciri dalam Paksaan

2.

a)

b)

Perbuatan memaksa Perbuatan memaksa mengandungi dua elemen yang perlu dibuktikan: Menggunakan tekanan atau paksaan untuk mempengaruhi kemahuan seseorang itu sehingga menjadikan kerelaaannya tidak bebas, dan Tekanan atau paksaan tersebut hendaklah bertentangan dengan undang-undang.

105

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 1. Paksaan 

Definisi Paksaan Di Bawah Seksyen 15 Akta Kontrak 1950 Ciri-ciri dalam Paksaan

2.

Perbuatan memaksa(cont) Contoh kes: Dalam kes Kesarmal a/l Letchumanan Das Iwn Valiappa Chettiar (1954), ketika berada di bawah pemerintahan Jepun, satu pindah milik harta telah dilaksanakan atas perintah Sultan, di mana perintah itu sendiri dibuat atas paksaaan dua orang pegawai tentera Jepun. Mahkamah memutuskan bahawa perintah persetujuan pindah milik yang diberikan oleh Sultan adalah tidak secara sukarela. Oleh yang demikian, pindah milik harta tersebut adalah tidak sah dan batal.
106

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 1. Paksaan 

Definisi Paksaan Di Bawah Seksyen 15 Akta Kontrak 1950 Ciri-ciri dalam Paksaan

2.

Perbuatan memaksa(cont) Dalam kes Kaufman Iwn Gerson ( 1904), telah menyalahgunakan wang yang telah diamanahkan kepadanya oleh K.K mengancam akan menjalankan tindakan undang-undang terhadap G melainkan isteri G sanggup membayar balik wang yang hilang. Untuk melindungi nama baik suaminya, isteri G berjanji berbuat demikian. Mahkamah memutuskan bahawa kontrak yang dibuat oleh isteri G dengan K tidak boleh dikuatkuasakan, atau tidak mengikat isteri G kerana terdapat unsur paksaaan dalam perjanjian tersebut.
107

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 1. Paksaan ( cont) Rumusan: Kesan sesuatu kontrak yang mengandungi unsur paksaaan ialah, kontrak itu boleh dibatalkan atas pilihan atau kehendak pihak yang dipaksa untuk memasuki kontrak tersebut. Menurut seksyen 19 Akta Kontrak: 19. Jika berlaku paksaaan ke atas sesuatu perjanjian, maka perjanjian itu merupakan kontrak yang boleh dibatalkan atas pilihan yang dipaksa. Oleh yang sedemikian, unsur paksaaan boleh wujud dalam sesuatu kontrak di mana satu pihak telah dipaksa untuk memasuki perjanjian tanpa persetujuan bebas. Pihak yang dipaksa itu berhak di sisi undang-undang untuk memohon kepada mahkamah bagi membatalkan kontrak yang dimasukinya atas alasan wujudnya unsur paksaan, dan 108 kontrak tersebut tidak sah dan batal.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 2. Pengaruh Tak Berpatutan Pengenalan Seorang plaintiff boleh mengenepikan sesuatu urusan disebabkan dia telah didesak membuatnya kerana dipengaruhi oleh seorang lain ke atasnya. Seksyen 16 menyatakan bahawa hal ini berlaku apabila pertalian di antara kedua belah pihak seperti: (1) satu pihak berkeupayaan menguasai kemahuan pihak yang lain, dan (2) menggunakan kedudukan itu untuk memperolehi kelebihan tak saksama ke atas pihak yang lain. Sila beri perhatian kepada penguasaan kemahuan dan perolehan kelebihan yang tak saksama
109

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 2. Pengaruh Tak Berpatutan (cont) Keadaan-keadaan berikut akan menunjukkan penguasaan sedemikian[penguasan kemahuan dan perolehan kelebihan yang tak saksama] a) Apabila satu pihak memegang kuasa benar atau kuasa zahir ke atas orang lain, misalnya kuasa ibu bapa ke atas seorang anak. Contohnya jika A telah meminjamkan wang kepada anaknya B semasa anaknya masih remaja, dan kemudiannya apabila B dewasa, A telah menyalahgunakan pengaruhnya sebagai ibu bapa dengan memperolehi satu bon daripada B untuk jumlah yang lebih besar daripada wang yang harus dibayar atas pinjaman itu, maka A dianggap telah menggunakan pengaruhnya dengan tak berpatutan. b) Apabila satu pihak ada kaitan amanah dengan seorang lain, misalnya peguamcara dengan anak guamnya, pemegang amanah dengan benefisiari, penasihat agama dengan 110 pengikut,

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 2. Pengaruh Tak Berpatutan (cont) Keadaan-keadaan berikut akan menunjukkan penguasaan sedemikian[penguasan kemahuan dan perolehan kelebihan yang tak saksama] c) Apabila satu pihak membuat kontrak dengan seorang yang keupayaan akalnya adalah terjejas oleh sebab usia, penyakit, atau penderitaan akal atau jasmani, sama ada sementara atau berkenalan. Contohnya A sakit kerana sakit dan didorong oleh B, pembantu perubatannya supaya bersetuju membayar sejumlah yang tak munasabah kepadanya bagi perkhidmatannya. B dianggap telah menggunakan pengaruh tak berpatutan

111

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 2. Pengaruh Tak Berpatutan (cont) Dalam keadaan-keadaan di mana tanggungjawab untuk membuktikan ketiadaan pengaruh tak berpatutan terletak ke atas orang yang berkedudukan dapat menguasai kemahuan orang lain itu. Contoh kepada seksyen 16 memberi contoh di mana seorang banker memberi pinjaman kepada pelanggannya dengan kadar bunga yang luar biasa tinggi. Pada zahirnya, kedudukannya dapat menguasai kemahuan pelangganpelanggan dan urusan itu nampak tak berpatutan. Tanggungjawab membuktikan ketiadaan pengaruh tak berpatutan adalah terletak pada banker itu. Dia mungkin boleh berbuat demikian dengan membuktikan bahawa pada masa pinjaman diberi, keadaaan di pasaran wang adalah tegang, dan kadar bunganya amat tinggi. 112

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 2. Pengaruh Tak Berpatutan (cont) Contoh kes tempatan seperti dalam kes Salwath Haneem Iwn Hadjee Abdullah, suami plaintiff telah melaksanakan pemindahan hak harta kepunyaaannya dan plaintiff kepada saudara lelakinya, B dan C. Plaintiff bersetuju dengan pemindahan hak itu. Tetapi selepas suaminya mati, plaintiff membuat tindakan menuntut supaya diketepikan perjanjian dan pemindahan hak tersebut. Mahkamah memutuskan bahawa perkaitan amanah telah wujud antara plaintiff dengan B dan C. Oleh itu beban pembuktian terletak kepada B dan C yang mesti menunjukkan bahawa plaintiff memahami urusan tersebut sepenuhnya dan telah melaksanakan pemindahan hak itu dengan sukarela tanpa dkenakan pengaruh tak berpatutan. Oleh kerana B dan C tidak memenuhi beban tersebut maka urusan itu diketepikan.
113

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 2. Pengaruh Tak Berpatutan (cont) Dalam kes Chait Singh Iwn Budin bin Abdullah, mengenai pengaruh tak berpatutan atas alasan urusan tak patut telah dapat ditegakkan apabila seorang pemberi pinjaman wang telah menuntut pinjaman pada kadar bunga sebanyak 36 peratus daripada peminjam. Lagipun peminjam itu buta huruf.
114

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 2. Pengaruh Tak Berpatutan (cont) Akibat-akibat Pengaruh Tidak Berpatutan Akibat daripada pengaruh tak berpatutan ialah untuk menjadikan kontrak itu batal mengikut opsyen pihak yang tidak bersalah. Dia boleh mendapat kehilangannya kembali di bawah seksyen 66, yang memerlukan seseorang yang telah menerima sebarang faedah daripada kontrak itu, sebelum dibatalkan memulangkannya dan memberi pampasan kepada orang yang diterimanya faedah itu.

115

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 2. Pengaruh Tak Berpatutan (cont) Akibat-akibat Pengaruh Tidak Berpatutan (cont) Tetapi jika pihak yang membatalkannya telah mendapat sebarang faedah daripada pihak lain dalam kontrak itu, dia pun berkewajipan memulangkan faedah tersebut pada syarat-syarat dan keadaan sebagaimana difikirkan patut oleh mahkamah. Contohnya dalam kes Chait Singh Iwn Budin Bin Abdullah, mahkamah memutuskan keputusan menyokong si pemberi pinjam, tapi mengurangkan kadar bunga kepada 18 peratus daripada 36 peratus yang mula-mulanya dituntut.
116

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 2. Pengaruh Tak Berpatutan (cont) Akibat-akibat Pengaruh Tidak Berpatutan (cont) Contohnya (b) pada seksyen 20, adalah dinyatakan bahawa A, seorang peminjam wang meminjamkan $100 kepada B, dan dengan pengaruh tak berpatutan mendorong B supaya melaksanakan bon $200 dengan kadar bunga 6 peratus sebulan. Mahkamah boleh membatalkan bon itu serta memerintahkan B supaya membayar $100 itu balik dengan bunga yang difikirkan patut oleh mahkamah.
117

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud (rujuk slide 98) Pengenalan Kita tahu bahawa untuk menentukan suatu kontrak itu sah dan mengikat pihak-pihak yang berkontrak, kontrak itu hendaklah dibuat dengan persetujuan oleh pihak-pihak yang terlibat dan persetujuan ini hendaklah diberikan secara bebas. Menurut seksyen 14 Akta Kontrak 1950, sekiranya wujud salah satu daripada unsur yang boleh menunjukkan kebebasan tidak diberi secara bebas, maka kontrak tersebut boleh batal. Kita akan membincangkan salah satu daripada unsur tersebut iaitu: Frod
118

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Takrif Frod Frod telah ditakrifkan dalam Seksyen 17 Akta Kontrak 1950 seperti berikut: 17. Perbuatan-perbuatan berikut yang dilakukan oleh suatu pihak yang membuat kontrak atau oleh agennya dengan niat untuk memperdayakan pihak lain yang berkontrak atau agennya, atau mendorong orang itu membuat kontrak: a) satu saranan mengenai suatu fakta yang tidak benar oleh seorang yang tidak mempercayainya sebagai tidak benar; b) satu penyembunyian secara aktif suatu fakta oleh seorang yang mengetahui atau mempercayai kebenaran fakta itu; c) membuat janji tanpa sebarang niat untuk menepati janji itu; d) mana-mana perbuatan lain yang sesuai untuk tujuan memperdaya; e) mana-mana perbuatan atau ketinggalan yang secara khusus 119 dinyatakan oleh undang-undang sebagai tipu.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Takrif Frod ( seksyen 17 Akta Kontrak 1950) Menurut seksyen 17 (sila rujuk :slide 118), seseorang itu dikatakan menipu pihak lain apabila ia melakukan suatu tindakan dengan niat untuk mendorong orang lain membuat kontrak dengannya. Perkara penting yang mesti diingat ialah, untuk menentukan sama ada kontrak itu mengandungi unsur frod atau tipu, niat seseorang untuk memperdayakan pihak lain agar memasuki kontrak hendaklah diambil kira. Sekiranya dapat dibuktikan wujudnya frod, maka sesuatu perjanjian itu boleh batal atas pilihan orang yang telah ditipu tersebut.
120

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud (cont) Perbezaan Antara SalahNyataan Secara Tipu Muslihat dan Frod Apabila seorang membuat kenyataaan dan fakta dalam kenyataannya itu salah, maka ia telah melakukan satu salahnyataan. Apabila suatu kontrak mempunyai unsur salahnyataan, ia akan menjadi kontrak boleh batal. Di bawah undang-undang Inggeris, salahnyataan terbahagi kepada dua, iaitu salahnyataan berunsur tipu muslihat, dan salahnyataan ikhlas. Manakala, Akta Kontrak 1950 Malaysia mentakrifkan salahnyataan secara tipu muslihat sebagai frod atau tipuan dalam seksyen 17, dan salahnyataan ikhlas sebagai salahnyataan dalam seksyen 18.
121

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud (cont) Perbezaan Antara SalahNyataan@Misrepresentation Secara Tipu Muslihat dan Frod (cont) Di bawah undang-undang Inggeris, untuk membuktikan salahnyataan secara tipu muslihat perkara yang diambil kira ialah sama ada si pembuat kenyataan ada pengetahuan bahawa kenyataan itu benar atau salah. Sekiranya ia tahu bahawa kenyataannya itu salah, ini bermaksud ia telah melakukan satu salahnyataan secara tipu muslihat. Sebaliknya, jika ia benar-benar percaya bahawa kenyataaan yang dibuatnya itu benar padahal fakta dalam kenyataannya salah, maka ia dikatakan melakukan salahnyataan ikhlas.
122

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud (cont) Perbezaan Antara SalahNyataan@Misrepresentation Secara Tipu Muslihat dan Frod (cont) Akta Kontrak juga menunjukkan keadaan-keadaan yang boleh dikategorikan sebagai frod di mana ia merangkumi salahnyataan secara tipu muslihat di bawah undang-undang Inggeris. Kategori frod di bawah Akta Kontrak lebih luas berbanding dengan undang-undang Inggeris. Perhatian harus diberi, di mana di bawah undang-undang Inggeris untuk membuktikan salahnyataan secara tipu muslihat, pengetahuan tentang kebenaran sesuatu kenyataaan hendaklah dikenal pasti. Sementara itu, Akta Kontrak meletakkan niat untuk menipu sebagai faktor penting yang mesti dibuktikan dalam kes frod atau tipuan.
123

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont)
3. 

Fraud (cont) Kategori Frod Seksyen 17 telah menyatakan beberapa jenis perbuatan yang boleh disifatkan sebagai frod: 17(a) menyarankan sesuatu yang tidak benar oleh seorang yang tidak mempercayai sesuatu itu sebagai benar. Contohnya A dengan niat menipu B menyatakan bahawa setiap tahun lima ratus gantang nila telah dibuat oleh kilang A. Kenyataan A itu mendorong B membeli kilang itu. A telah melakukan tipuan terhadap B, dan B boleh mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak antara mereka.
124

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont)
3. 

Fraud Kategori Frod (cont) Contoh kes : Senananyake Iwn Annie Yeo(1965) Fakta: Defendan telah menyalahnyatakan kedudukan kewangan dan masa depan firma defendan dalam urus niaga saham sehingga menyebabkan plaintiff membayar $20,000 untuk membeli lima saham milik defendan. Kedudukan kewangan dan masa depan firma ternyata tidak seperti yang dikatakan oleh defendan, dan plaintiff mengambil tindakan untuk menuntut kembali wangnya. Keputusan: Mahkamah memutuskan bahawa plaintiff berhak untuk mendapat kembali wangnya kerana kontrak yang dimasuki bersama defendan telah dibuat atas frod yang dilakukan oleh defendan terhadap plaintiff.
125

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont)
3. 

Fraud Kategori Frod (cont) Contoh kes :Kheng Chwee Lian Iwn Wong Tak Thong ( 1983) Fakta: R telah didorong untuk memasuki kontrak kedua, apabila A menyatakan bahawa saiz tanah yang hendak dijual itu sama besar dengan tanah yang telah dipersetujui oleh R dalam kontrak pertama. R memohon untuk membatalkan kontrak kedua atas alasan frod. Keputusan: Mahkamah memutuskan bahawa tindakan R untuk membatalkan kontrak kedua adalah sah dan mengikat kedua-dua belah pihak.

126

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont)
3. 

Fraud Kategori Frod (cont)

Merujuk kepada kedua-dua kes sebelum ini(Senananyake dan Kheng Chwee Lian), menunjukkan bagaimana pihak yang melakukan frod itu tidak percaya bahawa kenyataaan yang mereka buat adalah tidak benar. 17(b) seseorang yang bersunnguh-sungguh menyembunyikan fakta daripada seorang yang lain.
127

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont)
3. 

Fraud Kategori Frod (cont)

17 (c) seseorang membuat janji tanpa berniat untuk menepati janji itu. Contoh kes: Letchemy Arumugam Iwn Annamalay(1982) Fakta: Plaintiff adalah seorang penoreh getah yang buta huruf. Plaintiff telah didorong secara tipu oleh defendan seorang pemaju perumahan untuk memasuki perjanjian jual beli tanah. Defendan menipu plaintiff dengan menyatakan bahawa dokumen-dokumen yang hendak di tandatangan itu adalah untuk pinjaman wang dan untuk melepaskan tanahnya daripada gadaian. Tetapi dokumen-dokumen tersebut adalah perjanjian jual beli tanah plaintiff, borang pindah milik tanah plaintiff, dan perjanjian plaintiff untuk membeli tiga lot tanah di atas tanahnya sendiri. Keputusan: Mahkamah memutuskan bahawa kontrak itu boleh dibatalkan atas opsyen plaintiff.
128

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Kategori Frod (cont) Contoh lain: A pemilik rumah berjanji dengan B, penyewa rumah untuk membayar semua kos pembaikan bumbung rumah apabila kerja-kerja pembaikan itu siap sepenuhnya. A telah mungkir janji dan tidak mahu membayar apa-apa wang kepada B. A boleh dikenakan tangungan kerana mungkir janji.

129

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Kategori Frod (cont) Contoh yang lebih rumit@complex: Jika semasa membuat salahnyataan, seseorang itu tidak berniat untuk menepati niatnya itu.{menyalahnyatakan niatnya pada masa sekarang dan bukan pada masa depan} Contohnya, A mendapat pinjaman daripada bank dengan menyatakan bahawa wang itu akan digunakan untuk menambah pusingan modal perniagaanya. Tapi pinjaman itu digunakan untuk membeli sebuah rumah banglo untuk isterinya. A tidak dikenakan tanggungan atas salahnyataannya itu kerana hal itu cuma mengenai niat di masa depan dan bukan mengenai fakta dan niat yang sedia yang wujud. Walau bagaimanapun, A boleh dikenakan tanggungan sekiranya ketika membuat nyataan itu, dia langsung tidak berniat untuk menggunakan wang 130 itu bagi maksud yang telah diberikan pada mulanya.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Kaedah Am: Semata-mata Membisu Bukanlah Frod Menurut seksyen 17, semata-mata membisu terhadap fakta-fakta yang dikemukakan kepada seorang yang mungkin mempengaruhi kesediaan orang itu untuk membuat kontrak tidak menjadikannya tipu. Contohnya A menjual kuda kepada B. A tahu bahawa kudanya itu berpenyakit. Andainya kedua-dua pihak tidak berkata walau sepatah perkataaan pun semasa urusan jual beli, ini tidak bermakna A telah melakukan penipuan terhadap terhadap B. Tetapi jika semasa B memeriksa kuda tersebut, B berkata kepada A Kuda ini nampaknya berkeadaan baik dan tidak berpenyakit, betul begitu En A? dan A membisu, perbuatan A yang membisu sedemikian menjadikannya satu penipuan. 131

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Kaedah Am: Semata-mata Membisu Bukanlah Frod (cont) Contoh kes: Vyramuttu Iwn State of Pahang, defendan telah menjual tanah secara lelong kepada plaintiff. Defendan menyangakan bahawa tanah itu belum dimajukan, dan harganya jauh lebih rendah daripada harga yang sepatutnya. Sebenarnya tanah tersebut telah dimajukan, dan nilainya juga telah meningkat. Apabila defendan mengetahui kesilapan tersebut enggan meneruskan transaksi jual beli itu, dan mendakwa plaintiff gagal memberitahu maklumat tersebut kepadanya. Keputusan@Held: Mahkamah: Plaintiff tidak terikat untuk memberitahu defendan tentang tanah itu, dan berhak mendapat ganti rugi kerana ia mengalami kerugian di atas 132 keengganan defendan untuk meneruskan jual beli itu.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Pengecualian: Membisu Adalah Frod Menurut kaedah am, diam @membisu itu bukanlah frod. Tetapi terdapat pengeculian kepada kaedah am ini. Dalam keadaan tersebut, adalah menjadi kewajipan bagi sesuatu pihak untuk menyatakan semua fakta yang benar. Seksyen 17 menyatakan:
17. Melainkan jika kedudukan perkara itu adalah sedemikian hingga, jika kedudukan perkara itu dipertimbangkan, adalah jadi kewajipan bagi orang yang membisu itu untuk berkata-kata. Daripada huraian di atas, difahamkan bahawa setelah pertimbangan oleh mahkamah, orang yang membisu itu wajib memberitahu atau bersuara,dan menyatakan yang benar melainkan jika perbuatan membisu itu adalah sama 133 seperti dia bersuara.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Pengecualian: Membisu Adalah Frod Terdapat dua(2) keadaan utama dalam seksyen 17 di mana membisu adalah merupakan satu frod@penipuan: 17(1) Mewajibkan berkata-kata dalam keadaan tertentu: (a) Nyataan terdahulu yang kemudian menjadi tidak benar (b) Wujudnya perkaitan amanah antara pihak-pihak yang berkontrak (c) Kontrak uberimae fidei (paling suci hati) 

o

17(2) Pembisuan sama dengan berkata-kata Kita akan melihat@kajian terhadap seksyen s 17(1) dan 134 S 17(2) ..(slide seterusnya)

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Pengecualian: Membisu Adalah Frod (cont) Kita akan melihat dua(2) keadaan utama dalam seksyen 17 di mana membisu adalah merupakan satu frod@penipuan: A) 17(1) Mewajibkan berkata-kata dalam keadaan tertentu: (a) Nyataan terdahulu yang kemudian menjadi tidak benar. Keadaan begini boleh berlaku semasa diadakan rundingan yang membincangkan fakta-fakta perjanjian yang hendak dimeterai. Contohnya Aziz telah membuat tawaran untuk menjual jamnya kepada Bakri bahawa jam itu masih dalam keadaaa baik, tidak pernah jatuh dan rosak. Kenyataan ini benar tetapi hari selepas itu, jamnya telah terjatuh dan rosak. Aziz telah memperbaikinya tetapi tidak memberitahu Bakri tentang kerosakan itu. Bakri telah bersetuju membelinya pada harganya RM 150. Beberapa hari selepas itu, barulah Bakri mengetahui tentang apa yang jadi dan ingin membatalkannya kontraknya dengan Aziz.
135

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Pengecualian: Membisu Adalah Frod (cont) Kita akan melihat dua(2) keadaan utama dalam seksyen 17 di mana membisu adalah merupakan satu frod@penipuan: A) 17(1) Mewajibkan berkata-kata dalam keadaan tertentu: (a) Nyataan terdahulu yang kemudian menjadi tidak benar. (cont)

Berkaitan denga contoh (slide 134), pembisuan Aziz tentang kerosakan jam adalah merupakan frod kerana dia wajib memberitahu Bakri bahawa jamnya telah terjatuh dan rosak sebelum Bakri membelinya. Aziz hendaklah memberitahu Bakri fakta bahawanya jam benar dalam keadaaan baik, tidak pernah jatuh atau rosak semasa rundingan dijalankan tetapi jam tersebut telah jatuh dan rosak sehari selepas rundingan dibuat. Fakta mengenai keadaan sebenar jam itu telah menjadi tidak benar semasa Bakri membeli jam itu. Oleh itu 136 Bakri berhak untuk membatalkan kontrak tersebut.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Pengecualian: Membisu Adalah Frod (cont) B) 17(1) Mewajibkan berkata-kata dalam keadaan tertentu: (b) Wujudnya perkaitan amanah antara pihakpihak yang berkontrak. Apabila wujud pertalian amanah antara pihak-pihak yang berkontrak, maka pihak yang memegang amanah adalah dianggap mempunyai pengaruh ke atas pihak yang satu lagi. Dalam hal sedemikian, satu pihak tidak boleh mengikat pihak yang lain melainkan dapat membuktikan kontrak itu mendatangkan faedah dan segala fakta penting tentang kontrak itu telah diberitahu. Contohnya: A ingin menjual seekor kuda kepada B. B ialah anak A yang telah dewasa. Hubungan A dan B mewajibkan A untuk memberitahu B jika kuda itu tidak sihat.
137

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Pengecualian: Membisu Adalah Frod (cont) C) 17(1) Mewajibkan berkata-kata dalam keadaan tertentu: (c) Kontrak uberimae fidei (paling suci hati) Di dalam kontrak uberimae fidei, seseorang itu hendaklah memberitahu semua fakta penting yang diperlukan oleh kontrak. Contoh kontrak uberimae fidei ialah kontrak insurans, dan kontrak membeli saham. Contohnya, dalam kontrak insurans nyawa, orang yang hendak membeli insurans nyawa hendaklah memberitahu semua fakta penting seperti sejarah kesihatannya. Jika ia gagal memberitahu, maka kontrak itu boleh batal atas pilihan syarikat insurans Dalam hal ini, pembeli insurans wajib menyatakan dengan aktif, diamnya@membisu boleh menyebabkan 138 ia dikatakan melakukan frod.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Pengecualian: Membisu Adalah Frod (cont) Kita akan melihat dua(2) keadaan utama dalam seksyen 17 di mana membisu adalah merupakan satu frod@penipuan: 17(2) Pembisuan sama dengan berkata-kata

Contohnya : A ingin menjual kudanya kepada B. B berkata kepada A, Jika kamu tidak menyangkal, saya menganggap kuda ini sihat . A membisu. Di sini pembisuan A adalah sama dengan A berkata bahawa kuda itu sihat. Sebaliknya jika A menyedari bahawa kuda itu cacat tetapi ia membisu, maka pembisuannya itu boleh dianggap sebagai frod.

139

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 3. Fraud Pengecualian: Membisu Adalah Frod (cont) Kita akan melihat dua(2) keadaan utama dalam seksyen 17 di mana membisu adalah merupakan satu frod@penipuan: 17(2) Pembisuan sama dengan berkata-kata
(cont)

Keadaan lain yang boleh dianggap sebagai frod apabila seseorang menyatakan fakta yang separuh benar. Pembisuannya memberikan gambaran yang berbeza daripada apa yang dinyatakan. Contoh kes menjelaskan keadaan di atas: Kes : R Iwn Kyslant ( 1932) Fakta: Sebuah syarikat mengeluarkan prospektus untuk mendapatkan pelaburan wang orang ramai. Prospektus itu mengandungi kenyataan bahawa pada setiap tahun syarikat itu telah membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Perkara ini benar tetapi syarikat gagal menyebut berkenaan kerugian perdagangan yang dialami oleh syarikat dalam tempoh yang sama. Dividen yang dibayar bukan diambil daripada keuntungan syarikat tetapi daripada bahagian wang yang tidak akan berulang, seperti pelarasan cukai, simpanan, dan duti untung yang berlebihan(no stability in the business, not derived from the actual profit.) Keputusan: Mahkamah memutuskan bahawa prospektus itu bersifat memperdaya dan mengelirukan. Pengarah yang mengetahui hal ini didapati 140 bersalah kerana frod.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas (cont) 4. SalahNyataan Ikhlas@ Innocent misrepresentation Pengenalan Apabila seseorang mengeluarkan sesuatu kenyataan, yang mana kenyataan yang dibuatnya itu salah atau tidak tepat, maka dia dikatakan telah melakukan satu salahnyataan. Sesuatu salahnyataan dianggap ikhlas apabila orang yang mengeluarkan kenyataan tersebut tidak berniat untuk menipu pihak yang lain, malah beliau sendiri percaya bahawa kenyataan yang dibuatnya itu adalah benar dan tidak salah. Contohnya Dr Malik berhasrat untuk menjual kliniknya kepada orang lain. Beliau memberitahu pembeli bahawa pendapatan bulanan kliniknya ialah RM 8,000. Enam bulan kemudian pendapatan klinik tersebut merosot tetapi maklumat ini tidak disampaikan kepada pembeli. Kontrak ini boleh dibatalkan atas pilihan pembeli kerana Dr Malik gagal memberitahu pembeli kedudukan sebenar 141 pendapatannya.

F) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas Takrif SalahNyataan Istilah salahnyata ditakrifkan dalam seksyen 18 Akta Kontrak 1950 seperti berikut: (1) Dakwaan yang tegas, secara tidak dibenarkan oleh maklumat yang diperolehi oleh orang yang menegaskannya mengenai sesuatu hal yang tidak benar, sungguhpun orang itu percaya bahawa hal itu benar. (2) Satu pelanggaran kewajipan yang dibuat tanpa sebarang niat menipu, tetapi mengelirukan seorang lain supaya bertindak supaya bertindak sehingga merugikan dirinya. (3) Menyebabkan, walaupun dengan suci hati@ikhlas, satu pihak perjanjian membuat kekhilafan@kesilapan {mistake}, mengenai keadaaan benda yang menjadi pokok perjanjian itu. 142

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen-

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas
4.

SalahNyataan Ikhlas 

Takrif SalahNyataan(cont)
Daripada ketiga-tiga takrif di atas, kita dapat faham bahawa orang yang membuat salahnyataan ikhlas, tidak sedar yang kenyataaanya adalah tidak benar, dan beliau sendiri yakin bahawa kenyataannya itu benar. Di samping itu, orang yang mengeluarkan salahnyataan ikhlas, tidak mempunyai niat untuk menipu atau menyebabkan orang lain memasuki kontrak berdasarkan kenyataannya.
143

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 4. SalahNyataan Ikhlas Takrif SalahNyataan(cont) Perlu di beri perhatian bahawa untuk menjadikan satu kenyataan itu sebagai salahnyata, ia hendaklah berbentuk satu kenyataan fakta. Kalau sekadar pendapat peribadi sahaja, ia tidak boleh menjadi salahnyata walaupun jika pendapat itu tidak benar. Contoh kes : Bisset Iwn Wilkinson(1927),kedua-dua pihak memasuki kontrak jual-beli ladang ternakan biri-biri di New Zealand. Penjual telah menyatakan bahawa ladang itu cukup besar untuk menampung ternakan sebanyak 2,000 ekor. Sebenarnya, belum ada seorang pun, termasuk penjual yang pernah menternak biri-biri di ladang itu. Mahkamah memutuskan bahawa kenyataan penjual itu adalah hanya satu pendapat sahaja. Ia bukan kenyataaan fakta, maka ia tidak tergolong di bawah 144 salahnyata.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas
4. 

SalahNyataan Ikhlas
Pengecualian Dalam Seksyen 19 Secara amnya Seksyen 19 memperuntukkan: 19. Di mana kerelaan untuk membuat perjanjian adalah disebabkan oleh paksaan, frod atau salahnyata maka perjanjian itu adalah kontrak yang boleh dibatalkan atas opsyen pihak yang kerelaaannya disebabkan sedemikian. Menurut seksyen 19, apabila wujud salahnyata dalam sesuatu kontrak, pihak yang menerima salahnyata itu boleh memilih sama ada untuk membatalkan kontrak itu dengan serta-merta @ menerimanya sebagai terus berkuatkuasa seolah-olah salahnyataan itu tidak pernah berlaku.
145

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas
4. 

SalahNyataan Ikhlas
Pengecualian Dalam Seksyen 19(1) Seksyen 19 menyenaraikan syarat-syarat pengecualian di mana ada jenis kontrak yang tidak boleh dibatalkan atas alasan salahnyata. Terdapat 2 syarat pengecualian seperti berikut: (1) Pihak yang menerima kenyataan mengetahui bahawa butir kenyataan tersebut adalah tidak benar.
146

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas
4. 

SalahNyataan Ikhlas
Pengecualian Dalam Seksyen 19(1) Contoh keadaan menjelaskan peruntukan S 19(1): Ding ingin membeli sebuah pecetak warna. John menawarkan kepada Ding pencetak jenama JQQnya dengan harga yang murah. Ding sedar bahawa pencetak John adalah pencetak hitam putih tetapi dia tertarik dengan harga murah yang ditawarkan oleh John. Ding tidak boleh membatalkan kontrak atas alasan salahnyata oleh John kerana beliau sememangnya mengetahui bahawa pencetak John bukannya pencetak warna.
147

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 4. SalahNyataan Ikhlas Pengecualian Dalam Seksyen 19(2) (2) Salahnyata telah dibuat kepada pihak yang berpeluang untuk mengetahui kebenaran kenyataan yang dibuat, tetapi pihak ini tidak berbuat demikian. Contoh kes yang menjelaskan peruntukan s 19(2) : J.C Weber Iwn E.A.B. Brown (1908) Fakta: Defendan bersetuju memindahkan pilihan untuk membeli sebuah estet kepada plaintiff. Sebelum menyertai perjanjian itu, defendan menyatakan bahawa beliau telah membilang pokok-pokok yang ada dalam estet itu, dan menyerahkan sehelai kertas yang bertulis dengan bilangan dan umur pokok-pokok getah di estet itu. Plaintiff membeli pilihan tersebut dan mendapati bilangan pokok-pokok getah yang sebenar tidak tepat seperti jumlah yang dinyatakan oleh defendan. 148 Keputusan : Mahkamah menolak permohonan plaintiff untuk membatalkan kontrak.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 4. SalahNyataan Ikhlas Kesan SalahNyataan Ikhlas Apabila kontrak dibuat berdasarkan kepada salahnyata, kontrak tersebut boleh batal atas pilihan orang yang tidak bersalah atau yang menerima kenyataan salah itu. Sekiranya kontrak itu tidak dibatalkan, maka ia akan terus berkuatkuasa dan transaksi yang dilakukan di bawahnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak berkontrak.
149

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 4. SalahNyataan Ikhlas Kesan SalahNyataan Ikhlas (cont) Pengecualian dalam seksyen 19 telah menyebabkan kontrak yang diasaskan atas salahnyataan tidak boleh diketepikan. Syarat-syarat tersebut menyatakan jika pihak yang menerima salahnyataan sememangnya tahu bahawa kenyataan yang dibuat itu salah atau ia mempunyai kemudahan untuk mengenal pasti kesahihan kenyataan tersebut tetapi gagal berbuat demikian, maka kontrak yang didakwa ada salahnyataan tidak boleh dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkontrak.

150

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 4. SalahNyataan Ikhlas Hak-Hak Pihak Yang Tidak Bersalah Pada amnya, sesuatu kontrak yang didasarkan atas salahnyataan boleh dibatalkan atas permohonan pihak yang tidak bersalah. Apabila permohonan pembatalan dimasukkan ke mahkamah, pihak yang tidak bersalah berhak memohon apa-apa faedah diberikan kepada orang lain di bawah kontrak batal itu. Sekiranya mengalami kerugian akibat daripada salahnyataan itu, maka ia juga boleh menuntut ganti rugi atas salahnyataan. Jika pihak yang tidak bersalah tidak mahu membatalkan kontrak itu, ia boleh meneruskan kontrak itu dengan memberi syarat bahawa bahagian kontrak yang batal sebab salahnyataan hendaklah diperbetulkan oleh pihak yang membuat salahnyataan itu 151

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 4. SalahNyataan Ikhlas Rumusan Salahnyataan ikhlas bermaksud apabila seseorang mengeluarkan kenyataan yang salah tanpa niat untuk menipu sesiapa. Kenyataan yang dibuat itu pula dipercayai sebagai benar dan tepat. Sesuatu kontrak yang dibuat dengan berdasarkan salahnyataan boleh dibatalkan atas pilihan pihak yang menerima salahnyataan tersebut atau mangsanya.
152

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] Pengenalan Kita akan membincangkan unsur khilaf@ silap yang dinyatakan dalam seksyen 14 Akta Kontrak 1950. Di bawah Akta Kontrak, peruntukan berkenaan khilaf dan kesan-kesannya dinyatakan di dalam seksyen 21,22 dan 23. Mengikut Akta Kontrak, khilaf terbahagi kepada dua: 1) Khilaf fakta(kesilapan tentang fakta){mistake of fact}; dan 2) khilaf undangundang (kesilapan tentang undang-undang) {mistake as to law}.
153

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas
5. 

Khilaf [Mistake] Khilaf Fakta Penting Mengikut seksyen 21: 21. Apabila kedua-dua pihak yang membuat perjanjian itu tersilap tentang fakta mustahak mengenai perjanjian itu, maka perjanjian itu adalah batal. Terdapat 2 aspek penting yang dinyatakan dalam seksyen 21 di atas: Aspek pertama(1) : perjanjian boleh dibatalkan atas alasan khilaf , jika khilaf yang berlaku disebabkan oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Oleh itu, jika ada satu pihak sahaja yang khilaf atau melakukan kesilapan tentang fakta penting dalam perjanjian itu, perjanjian tersebut tidak akan menjadi batal.
154

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] Khilaf Fakta Penting (cont) Mengikut seksyen 21: 21. Apabila kedua-dua pihak yang membuat perjanjian itu tersilap tentang fakta mustahak mengenai perjanjian itu, maka perjanjian itu adalah batal. Terdapat 2 aspek penting yang dinyatakan dalam seksyen 21 di atas: 

Aspek kedua(2) : khilaf yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkontrak itu mestilah mengenai fakta penting dalam kontrak tersebut. Fakta penting bermaksud: perkara pokok atau terma yang mustahak kepada perjanjian itu sendiri. Walau bagaimanapun, setakat ini, belum ada bukti mengenai hal ini dalam mana-mana 155 kes yang diputuskan oleh mahkamah.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] Contoh-Contoh Khilaf Contoh-contoh khilaf dalam misalan seksyen 21: a) A bersetuju menjual kepada B barang kargo tertentu yang pada sangkaannya berada dalam pelayaran dari England ke Perlabuhan Kelang. Sebenarnya barang kargo itu telah musnah apabila kapal yang membawanya hanyut di lautan. Kedua-dua pihak tidak menyedari fakta tersebut. Perjanjian itu adalah batal. b) A bersetuju membeli seekor kuda tertentu dari B. Pada ketika perjanjian itu dibuat, kedua-dua pihak tidak mengetahui bahawa kuda berkenaan telah pun mati. Perjanjian itu adalah batal. c) A mempunyai hak ke atas sebidang tanah selama B masih lagi hidup. A bersetuju menjual tanah itu kepada C. Pada ketika perjanjian itu dibuat, kedua-dua pihak 156 tidak mengetahui bahawa B telah meninggal dunia. Perjanjian itu adalah batal.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] Contoh-Contoh Khilaf ( cont) Misalan (a)-(c) dalam seksyen 21, di atas menunjukkan bahawa khilaf fakta yang berlaku disebabkan oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Perjanjian yang dimasuki boleh batal atas alasan khilaf fakta. Sekiranya khilaf fakta yang berlaku disebabkan oleh satu pihak sahaja, maka perjanjian itu tidak batal di sisi undang-undang. Ini adalah syarat yang mesti dibuktikan untuk mengetepikan kontrak atas alasan khilaf fakta.
157

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] (cont) Di bawah Akta Kontrak peruntukan berkaitan khilaf ialah seksyen 21, 22 dan 23. Secara amnya khilaf terbahagi kepada dua iaitu : a) Khilaf Fakta b) Khilaf Undang-Undang
158

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] (cont) Keadaan Yang Menyebabkan Kontrak Boleh Batal Kerana Khilaf Fakta Terdapat dua keadaan di mana kontrak boleh dibatalkan atas alasan khilaf fakta di bawah Akta Kontrak : 1) Kedua-dua pihak berkontrak telah membuat khilaf yang sama tentang kewujudan perkara pokok dalam kontrak mereka itu. Contoh : Dalam kes Couturier Iwn Hastie (1852), A dan B memasuki perjanjian penjualan jagung. Kedua-dua pihak menyangkakan jagung itu dalam pelayaran dari Salonica ke England. Tanpa diketahui oleh mereka, jagung itu telah dijual di Perlabuhan Tunis kerana tempat simpanan jagung terlampau panas dan jagung itu telah rosak. Keputusan : Mahkamah memutuskan bahawa kontrak yang sah antara A dan B tidak wujud mana mereka telah khilaf 159 tentang kewujudan perkara kontrak itu.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] (cont) Keadaan Yang Menyebabkan Kontrak Boleh Batal Kerana Khilaf Fakta(cont) Terdapat dua keadaan di mana kontrak boleh dibatalkan atas alasan khilaf fakta di bawah Akta Kontrak : 2) Kedua-dua pihak berkontrak membuat khilaf yang berlainan sehingga masing-masing tidak memahami antara satu sama lain. Kesilapan atau khilaf berlaku apabila kedua-dua pihak yang merundingkan kontrak itu mempunyai maksud yang berlainan antara satu sama lain, dan tidak berlaku consensus ad idem antara kedua belah pihak. Contoh: X dan Y sedang berunding mengenai penjualan rumah milik X di Subang Jaya. Andainya X sebenarnya bermaksud hendak menjual rumahnya di seksyen 15 manakala Y pula bermaksud hendak membeli rumah X yang terletak di seksyen 19, jadi satu khilaf oleh kedua-dua pihak telah wujud. Umum mengetahui bahawa rumah di sekitar seksyen 19 adalah lebih baik dari seksyen 15 dan oleh itu kediaman di seksyen 19 mempunyai nilai yang lebih tinggi dari rumah di seksyen 15. Dalam contoh di atas, jelas dapat dilihat tidak wujud kata sepakat antara X dan 160 Y.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] (cont) Keadaan Yang Menyebabkan Kontrak Boleh Batal Kerana Khilaf Fakta(cont) Terdapat dua keadaan di mana kontrak boleh dibatalkan atas alasan khilaf fakta di bawah Akta Kontrak : 2) Kedua-dua pihak berkontrak membuat khilaf yang berlainan sehingga masing-masing tidak memahami antara satu sama lain. (cont) Contoh : A ingin menjual kereta Honda Civic miliknya kepada B dan B pula menyangkakan A ingin menjual kereta Honda City yang juga miliknya, dalam keadaan ini khilaf di antara kedua-dua pihak telah wujud.
161

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen- bebas F) Kerelaan bebas @ Persetujuan
5. 2)

Khilaf [Mistake] (cont) Keadaan Yang Menyebabkan Kontrak Boleh Batal Kerana Khilaf Fakta(cont) Terdapat dua keadaan di mana kontrak boleh dibatalkan atas alasan khilaf fakta di bawah Akta Kontrak : Kedua-dua pihak berkontrak membuat khilaf yang berlainan sehingga masingmasing tidak memahami antara satu sama lain. (cont) Contoh kes: Raffles Iwn Wichelhaus ( 1864) Fakta: Kedua-dua pihak bersetuju untuk menjual dan membeli muatan kapas yang akan tiba dari London dalam sebuah kapal yang bernama The Peerless yang belayar dari Bombay. Tanpa pengetahuan kedua-dua pihak, sebenarnya terdapat dua pelayaran kapal tersebut dari Bombay, iaitu pada bulan Oktober dan Disember. Plaintiff bermaksudkan kapas dalam kapal Disember tetapi defendan menyangkakan kapas dalam bulan Oktober. Keputusan: Kontrak yang sah tidak wujud kerana kedua-dua pihak khilaf@silap tentang kapal itu. As under the exceptional circumstances it was impossible for court to decide which party s view was the correct one. So agreement was void for mutual mistake. Rumusan kes: Di dalam kes di atas, khilaf yang timbul adalah mengenai kapal yang membawa muatan kapas, iaitu perkara pokok di dalam kontrak itu. Khilaf fakta tersebut juga berlainan di antara kedua-dua pihak yang berkontrak. Oleh itu kontrak batal disebabkan khilaf fakta antara kedua-dua pihak.
162

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] (cont) Secara amnya khilaf terbahagi kepada dua iaitu : a) Khilaf Fakta b) Khilaf Undang-Undang Kita akan perhatikan khilaf jenis kedua: B) Khilaf Undang-Undang Pada amnya, khilaf tentang undang-undang tidak boleh dijadikan sebab untuk membatalkan sesuatu kontrak. Mengikut seksyen 22: 22. Sesuatu kontrak tidak boleh batal disebabkan khilaf mengenai mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia. Sekiranya khilaf berkenaan undang-undang luar negara, kesannya sama dengan 163 khilaf fakta, iaitu perjanjian adalah batal.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] (cont) Secara amnya khilaf terbahagi kepada dua iaitu : a) Khilaf Fakta b) Khilaf Undang-Undang Kita akan perhatikan khilaf jenis kedua: B) Khilaf Undang-Undang (cont) Peruntukan S.22 bermaksud, sesuatu khilaf mengenai mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa pada masa ini di dalam negara kita, tidak akan menyebabkan perjanjian yang dibuat batal.

164

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenF) Kerelaan bebas @ Persetujuan bebas 5. Khilaf [Mistake] (cont) Secara amnya khilaf terbahagi kepada dua iaitu : a) Khilaf Fakta b) Khilaf Undang-Undang Kita akan perhatikan khilaf jenis kedua: B) Khilaf Undang-Undang (cont) Contohnya dalam kes Seck Iwn Wong&Lee ( 1940) Fakta: Plaintiff(kontrak binaan) telah meminta pelan kerja dari defendan(arkitek). Bayaran sebanyak $500 telah dikenakan bagi pelan tersebut. Bayaran tersebut telah dibuat tanpa mengetahui kedudukan undang-undang yang melarang bayaran sedemikian dituntut oleh arkitek darinya. Keputusan: Mahkamah memutuskan khilaf undang-undang tidak boleh dijadikan asas untuk plaintiff menuntut wang tersebut, tetapi berdasarkan keterangan yang dikemukakan, mahkamah mendapati defendan telah mengambil kesempatan di atas kejahilan plaintiff, oleh itu atas dasar ekuiti, mahkamah mengarahkan agar wang tersebut dipulangkan kepada 165 plaintiff.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen 

Khilaf satu pihak@Unilateral Mistake Mengikut seksyen 23: 23. Sesuatu kontrak bukan boleh batal sematamata kerana ianya disebabkan oleh salah satu pihaknya yang khilaf mengenai suatu perkara fakta. Secara amnya: kontrak yang disebabkan khilaf fakta oleh satu pihak dalam perjanjian, tidak boleh membatalkan perjanjian tersebut. Walau bagaimanapun, dalam keadaan-keadaan tertentu mahkamah boleh membatalkan kontrak atas permohonan pihak yang berkontrak atas alasan kontrak itu dibuat kerana khilaf oleh satu pihak yang berkontrak sahaja. Pengecualian tersebut akan dibincangkan dalam slide seterusnya.

166

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen
1)

a) b) c)

Pengecualian tersebut boleh dibahagi dua seperti berikut: Khilaf tentang identiti pihak yang lain Sekiranya satu pihak dalam perjanjian telah khilaf tentang identiti pihak yang berkontrak dengannya, kontrak tersebut boleh dibatalkan oleh pihak yang melakukan khilaf tersebut. Tetapi beberapa perkara hendaklah dibuktikan sebelum mengetepikan kontrak yang dibuat, iaitu: Identiti pihak lain dalam perjanjian itu merupakan perkara penting dalam kontrak tersebut. Pihak lain dalam perjanjian itu mestilah sedar bahawa dia bukanlah pihak yang sepatutnya membuat kontrak. Orang yang khilaf itu telah mengambil langkah yang munasabah untuk mengenal pasti orang yang dia berurusan itu. 167

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenPengecualian tersebut boleh dibahagi dua seperti berikut: Khilaf tentang identiti pihak yang lain Contoh kes : Cundy Iwn Lindsey(1878) Fakta : Seorang yang bernama Alfred Blenkarn telah membuat pesanan barang tertentu dari responden. Tindakan beliau demikian menunjukkan seolah-olah ia mewakili Blenkiron&Co, satu syarikat yang dikenali ramai. Barang-barang tersebut telah dihantar kepada Blenkarn, tetapi gagal membayarnya. Blenkarn kemudian menjual barang-barang tersebut kepada perayu(Lindsey). Responden ( Cundy) menuntut balik barang-barang tersebut atau nilainya daripada perayu. Keputusan: Mahkamah memutuskan Cundy(responden)mahu berurusan dengan Blenkiron&Co, dan perkara ini telah diketahui oleh Blenkarn. Oleh yang demikian, satu kontrak yang tidak wujud di antara responden dan Blenkarn. Maka barang-barang tersebut masih menjadi milik responden dan perayu hendaklah 168 memulangkannya kepada responden. 
1)

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenPengecualian tersebut boleh dibahagi dua seperti berikut: 1) Khilaf tentang identiti pihak yang lain Contoh kes : Cundy Iwn Lindsey(1878) (English version) Facts: A crook named Blenkarn ordered linen handkerchiefs from Cundy. His order, from 37 Wood Street, was signed to look as if it were from Blenkiron&Co, a reputable firm known to Cundy, who carried on business at 123 Wood Street. The goods were sent to Blenkarn, who sold them to Lindsay. Cundy successfully sued Lindsay in the tort of conversion. Held : It was held that he had intended only to deal with Blenkiron&Co. Since there was no contract with Blenkarn, he received no title whatsoever to the goods, and therefore could not pass title on to Lindsay. 

169

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen
2)

Pengecualian tersebut boleh dibahagi dua seperti berikut: Khilaf fakta tentang jenis dokumen Secara umumnya, seorang yang menandatangani suatu dokumen ( kontrak bertulis) adalah terikat dengan dokumen itu. Contoh kes: Serangoon Garden Estate Ltd Iwn Marian Chye (1959), mahkamah memutuskan bahawa apabila satu dokumen yang mengandungi terma-terma kontrak telah ditandatangani, pihak yang menurunkan tandatangan adalah terikat dengan kontrak itu sama ada dokumen itu telah dibacanya atau tidak, kecuali terbukti wujud penipuan atau salah nyata. Di dalam kes Subramaniam Iwn Retnam ( 1966), mahkamah memutuskan bahawa defendan terikat dengan kontrak bertulis dalam bahasa Inggeris yang telah ditandataganinya walaupun ia tidak tahu atau faham bahasa itu, melainkan jika terbukti ada penipuan 170 atau salah nyata.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen

Kesan Dan Relif Khilaf Menurut seksyen 14: 14. Sesuatu kontrak yang mengandungi unsur khilaf akan menjadi kontrak boleh batal disebabkan tiada kerelaan bebas diberikan oleh pihak yang berkontrak. Peruntukan di atas menyatakan kesan ke atas suatu kontrak yang dibuat kerana khilaf. Kontrak yang diasaskan oleh khilaf fakta sama ada oleh kedua-dua pihak dalam perjanjian atau satu pihak sahaja, dalam kes tertentu, adalah tidak sah dan batal. Apabila sesuatu kontrak menjadi kontrak yang batal, pihakpihak di dalam perjanjian tersebut tidak akan mempunyai apa-apa hak di sisi undang-undang dan mereka tidak layak untuk melaksanakan bahagian masing-masing seperti dalam kontrak tersebut.
171

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen

Kesan Dan Relif Khilaf (cont) Setelah didapati kontrak menjadi batal, terdapat berbagai jenis relif yang boleh dituntut oleh pihak yang tidak bersalah terhadap pihak yang berkontrak dengannya. Relief ini bergantung kepada hal keadaan setiap kes itu. Secara umumnya, relif-relif bagi khilaf adalah seperti berikut: 1) Membatalkan kontrak 2) Mendapatkan kembali faedah yang telah diberikan kepada pihak yang berkontrak itu.
172

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen

Kesan Dan Relif Khilaf (cont) Mengikut seksyen 66: 66. Mana-mana pihak dalam kontrak yang telah mendapat apa-apa faedah hasil dari kontrak tersebut adalah berkewajipan untuk memulangkan kembali faedah tersebut kepada pihak yang memberikan faedah itu. Di samping itu, seksyen 37 Akta Relif Spesifik 1950 menyatakan:
37. Sekiranya mahkamah telah membenarkan mana-mana pihak untuk membatalkan kontrak, mahkamah berhak untuk memerintahkan pihak tersebut membuat pampasan kepada pihak yang satu lagi demi menjalankan ekuiti atau keadilan. 3) Meminta ganti rugi di atas apa-apa kerugian yang telah dialami 4) Meneruskan kontrak dengan membuat beberapa pembetulan terhadap kontrak tersebut.

173

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemen

Kesan Dan Relif Khilaf (cont) Seksyen 30 Akta Relif Spesifik 1950 menyatakan: 30. Sekiranya sesuatu kontrak itu mengandungi khilaf, pihak yang terlibat boleh meneruskan kontrak yang dibuat, dengan melakukan pembetulan ke atas kontrak itu atau merektifikasikan@ratify kontrak itu sebagaimana yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Contoh kes: Oh Hiam & YL Iwn Tham Kong(1980), mahkamah telah memerintahkan pembetulan dibuat setelah didapati kedua-dua pihak khilaf tentang dokumen pindah milik tanah yang melibatkan sebidang tanah yang sepatutnya tidak termasuk dalam urusan pindah milik itu.

174

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemeng) Tujuan yang sah Suatu kontrak itu perlu mempunyai tujuan yang sah kerana jika tidak ia akan menyebabkan perjanjian tersebut tidak boleh dikuatkuasakan. Tujuan kontrak tersebut perlu sah di sisi undang-undang. Di bawah Akta Kontrak 1950 sesuatu perjanjian itu akan menjadi sah di sisi undang-undang kecuali: a) ianya dilarang oleh undang-undang, b) ianya bersifat sedemikian rupa jika dibenarkan, maka ia akan mengecewakan peruntukan mana-mana undangundang, c) ianya merupakan frod, d) ianya mendatangkan atau melibatkan bencana kepada diri atau harta orang lain, e) mahkamah menganggapnya tak moral atau 175 bertentangan dengan muslihat awam.

1.4 Elemen-elemen asas kontrak Elemeng) Tujuan yang sah Pihak yang ingin memasuki sebuah kontrak perlulah berhatihati dengan apa yang mereka dipersetujui. Contoh kes yang boleh dilihat berkaitan dengan kontrak tak bermoral ialah: Kes : Pearce Iwn Brooks (1866). Fakta : Kes ini adalah mengenai plaintiff menjual sebuah kereta kuda kepada defendan. Kereta kuda tersebut digunakan oleh defendan bagi tujuan pekerjaannya iaitu menjadi pelacur. Defendan berjanji membayar kereta tersebut secara ansuran. Namun begitu, defendan gagal mengotakan janjinya. Plaintiff membuat tuntutan undangundang. Keputusan: Mahkamah memutuskan bahawa plaintiff gagal dalam tuntutannya kerana plaintiff mengetahui tujuan defendan membeli kereta kuda tersebut untuk menjalankan sesuatu yang ditegah@dilarang oleh undang-undang.
176

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenContracts That Are Immoral@ Against Public Policy: Section 24(e) English version Immorality Under English common law, sexual immorality is treated as a head of public policy. Contracts that are illegal for sexual morality have been established in such cases such as Pearce v Brooks [1861], involves a contract of hire of vehicle for purposes of prostitution and in general way, in the words of Lord Wright, those involve an immoral promise such as promise between a man and woman to live together without being married . 

177

1.4 Elemen-elemen asas kontrak ElemenKesimpulan Sesebuah kontrak akan menjadi sah jika memenuhi kesemua elemen-elemen asas pembentukan kontrak seperti yang dibincangkan seperti : cadangan dan penerimaan, balasan, niat untuk mengikat di sisi undang-undang, keupayaan, ketentuan, kerelaan bebas dan tujuan kontrak itu mestilah sah menurut undangundang.
178

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang Pengenalan Menurut seksyen 2(h) Akta Kontrak 1950: 2(h) Sesuatu kontrak yang sah ialah sesuatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Maksud kuatkuasa di sini ialah pihak-pihak yang berkontrak itu mempunyai peluang untuk mengambil tindakan mahkamah sekiranya tidak berpuas hati dengan kontrak yang mereka masuki.
179

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang 

Pengenalan (cont) Contohnya Ali telah membeli satu set bilik tidur di kedai perabot Ming. Apabila Ming menghantar set tersebut ke rumah Ali, beliau mendapati kaki katilnya patah dan cermin almari pecah. Ali tidak berpuas hati dan ingin menamatkan perjanjian dan menghantar balik set bilik tidur kepada Ming. Ming tidak bersetuju untuk menerima semula barangbarang itu. Dalam kes ini Ali mempunyai hak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Ming.

180

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang 

Pengenalan (cont) Seksyen 2(g) Akta Kontrak 1950 pula menyatakan: 2(g) Sesuatu perjanjian yang tidak boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang, adalah tidak sah dan batal. Contohnya Mat A telah berjanji dengan Mat B untuk membeli 100 kilogram ganja pada harga RM 10,000. Mat A gagal membayar harga ganja tersebut kepada Mat B. Dalam kes ini Mat B tidak mempunyai hak untuk menyaman Mat A di mahkamah kerana perjanjian jual beli dadah adalah haram dan tidak sah di sisi undang-undang. Maka perjanjian tersebut tidak boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang. Oleh itu, perjanjian antara Mat A dan Mat B batal dan tidak sah.
181

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang Pada amnya, kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang boleh dibahagikan kepada i) kontrak boleh batal; ii) kontrak terbatal; iii) kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan.

182

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang
i) Kontrak Boleh Batal Takrif Kontrak Boleh Batal Menurut seksyen 2(i) Akta Kontrak 1950: 2(i) Kontrak boleh batal ialah satu perjanjian yang sah pada awalnya sehingga diketepikan oleh pihak-pihak yang berkontrak. Pada dasarnya, kontrak boleh batal mungkin memenuhi semua ciri yang diperlukan dalam sesuatu kontrak, tetapi pada masa yang sama mengandungi unsur-unsur yang boleh menyebabkan kontrak dikategorikan sebagai kontrak boleh batal. Pihak yang berkontrak boleh mengetepikan dan membatalkan kontrak yang telah dimasuki atas alasan terdapat sesuatu unsur yang boleh membatalkan kontrak tersebut..
183

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang
i) Kontrak Boleh Batal Takrif Kontrak Boleh Batal (cont) Contohnya, Ahmad telah menjual sebuah komputer kepada Badri dengan memberi maklumat salah tentang perisian yang terdapat dalam komputer tersebut. Apabila Badri mendapat tahu hal ini beliau berasa tidak puas hati dan ingin menamatkan perjanjian dengan Ahmad. Kontrak antara Ahmad dan Badri adalah sah pada awalnya tetapi Badri mempunyai hak untuk mengetepikan dan membatalkan kontrak atas alasan Ahmad telah memberi maklumat salah tentang perkara pokok perjanjian tersebut, iaitu perisian komputer.

184

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang
English version kontrak boleh batal @ Voidable Contracts Voidable contracts In respect of voidable contracts, section 2(i) declares that, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract The agreement is valid and binding until the party entitled to avoid it opts to do so. Consequently rights and duties may arise under a voidable contract and third parties, acting in good faith and without knowledge of any vitiating circumstances, can acquire rights stemming from a voidable contract provided the contract has not earlier avoided.
185

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang 

Voidable contracts (cont)

Supposing that A obtains goods from B under fraudulent circumstances which entitles B to avoid the contract. If A then resells the goods to C, an innocent purchaser acting in good faith, C will then acquire a good title against B unless B has earlier exercised his option to avoid original contract between him and A before the resale to C. In contrast, if the contract between A and B is void rather than voidable, C does not acquire any title to the goods simply because A cannot pass to C what he does not have.

186

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang ii) Kontrak Terbatal @ Void Kontrak terbatal adalah sejenis perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi ciri-ciri atau kehendak sesuatu kontrak. Contohnya, kontrak yang dibuat oleh orang yang tidak siuman. Orang gila dikatakan tidak mempunyai keupayaan di sisi undangundang untuk memasuki kontrak. Sekiranya pihak dalam suatu kontrak itu adalah orang gila, maka kontrak tersebut akan terbatal dari awal lagi.

187

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang ii) Kontrak Terbatal (cont) Apakah kesan kontrak terbatal? Kesan kontrak terbatal : kontrak tersebut menjadi tidak sah dari awal lagi, dan pihak-pihak yang berkontrak tiada hak untuk membuat sebarang tuntutan (misalnya ganti rugi) daripada kontrak tersebut. Oleh kerana kehendak@keperluan kontrak tidak dipenuhi dari mula-mula perjanjian dibuat : maka kontrak yang dibuat menjadi batal .dan tidak sah di sisi undang-undang.

188

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang
iii) Kontrak Yang Tidak Boleh DiKuatkuasakan Kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan ialah satu perjanjian yang sah tetapi tidak dapat dikuatkuasakan dengan tindakan di sisi undang-undang kerana gagal memenuhi keperluan atau formaliti yang diperlukan oleh sesuatu statut atau undang-undang(common law) Apabila sesuatu kontrak itu tidak dapat dikuatkusakan bermakna pihak-pihak dalam kontrak itu tidak boleh mengambil tindakan mahkamah untuk menguatkuasakan hak-hak@ tuntutan mereka di sisi undang-undang.
189

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang
iii) Kontrak Yang Tidak Boleh DiKuatkuasakan (cont) Contohnya, menurut Akta Sewa Beli 1967, sesuatu perjanjian sewa beli hendaklah dibuat secara bertulis. Sekiranya perjanjian sewa beli dibuat secara lisan, perjanjian tersebut tidak dapat dikuatkuasakan kerana melanggar peruntukan Akta. Oleh yang demikian jika terdapat pecah kontrak atau apa-apa kemungkinan di dalam kontrak itu, pihak yang rugi tidak berhak untuk mengambil tindakan mahkamah kerana kontrak tersebut tidak dapat dikuatkuasakan di sisi undang-undang.
190

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang
Kerelaan Bebas Menurut kaedah am, sesuatu kontrak menjadi sah jika ia dibuat dengan kerelaan sebenar atau kerelaan bebas, tanpa sebarang tekanan atau paksaaan mana-mana pihak. Di bawah Seksyen 10 Akta Kontrak 1950, 10. Semua perjanjian akan menjadi kontrak yang sah jika dibuat dengan kerelaan bebas oleh pihak-pihak yang berkontrak. Oleh yang demikian, pihak-pihak yang berkontrak hendaklah memberikan persetujuan secara ikhlas untuk memasuki perjanjian tanpa paksaaan atau ugutan. 

191

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang 

Kerelaan Bebas (cont) Menurut Seksyen 13 Akta Kontrak 1950 pula: 13. Persetujuan bebas ditakrifkan sebagai pihak-pihak bersetuju mengenai satu perkara yang sama dalam pengertian yang sama. Contohnya, Kamal bersetuju untuk membekalkan tepung sebanyak 100 kg pada harga 60 sen sekg kepada Azhar. Azhar juga bersetuju untuk membeli tepung sebanyak 100 kg pada harga 60 sen sekg.
192

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang Kerelaan Bebas (cont) Mengikut Seksyen 14 Akta Kontrak 1950, 14. Kerelaan sesorang itu dianggap bebas selagi tidak wujud salah satu daripada unsur-unsur berikut: a) Paksaan b) Pengaruh tak berpatutan c) Frod(tipu) d) Salahnyataan e) Khilaf (silap)

193

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang 

Rumusan Kita dapat faham bahawa tiga jenis kontrak di mana cara pembentukan sesuatu kontrak itu memberi kesan yang berbeza menurut jenis kontrak tersebut. Kontrak boleh batal bermaksud perjanjian yang pada mulanya sah dan mengikat pihak-pihak berkontrak kemudiannya menjadi batal kerana terdapat unsur yang membatalkannya seperti paksaan@fraud Apabila sesuatu kontrak menjadi boleh batal, kita dapat simpulkan bahawa pihak-pihak yang berkontrak telah gagal memberikan persetujuan bebas@kerelaan bebas ketika memasuki perjanjian tersebut.
194

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang
Conclusion: 1) Voidable Contract [ Kontrak boleh batal] kerelaan bebas Contract can be enforceable at the option of another party. Dari segi satu pihak, kontrak dapat dilaksanakan. The agreement is valid and binding until the party entitled to avoid it opts to do so. Section 19(1) explicitly declares the voidability of agreements without free consent in the following manner: 19. When consent to an agreement is caused by coercion(paksaaan), fraud(frod) or mirepresentation(salahnyataan), the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. In addition, section 20 states that when consent to an agreement is caused by undue influence(pengaruh tak berpatutan), the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused . Thus under the Contracts Act, coercion, fraud, misrepresentation 195 and undue influence will render an agreeement voidable at the option of the party whose consent was so caused.

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang 2) Kontrak terbatal @Void contract In English law, the word void as in a void contract refers to an agreement that is destitute of any legal effect ab initio so that no rights and obligations are created at all. Section 2(g) of the Contracts Act declares as a general proposition that an agreeement not enforceable by law is said to be void .
196

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undangundang 2) Kontrak terbatal @Void contract (cont) a void contract is an agreement not enforceable by law section 2(g) provides : an agreement not enforceable by law said to be void according to section 24, the consideration or object of an agreement is lawful unless: a) it is forbidden by a law b)it is of such a nature that, if permitted, it would defeat any law c) it is fraudulent d)it involves or implies injury to the person or property of another e) the court regards it as immoral, or opposed to public policy Consequences of Void or Illegal Agreements the courts will not enforce an illegal contract ex turpi causa 197 non oritur

Chapter 2: Kontrak batal, kontrak boleh batal dan kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang
2) Kontrak terbatal@Void contract(cont) A contract may be void through illegality or other reasons such as consideration or operative mistake. English law makes a distinction between contracts that are merely void and those that are void though illegality either at common law or by statute. Contracts void through illegality@kontrak yang tak sah di sisi undang-undang are treated more strictly by the law, and the general rule is that the court will refuse its aid to a person who founds his or her cause of action upon an immoral or illegal act.

198

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.