ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

TUGASAN TAKSIRAN

Sebagai seorang guru yang prihatin anda dikehendaki mengenalpasti masalah membaca dan menulis yang dihadapi murid dalam pembelajaran jawi dalam kelas anda dan.menghuraikan langkah-langkah untuk melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengayaan untuk meningkatkan pembelajaran mereka.

Menulis satu esei pendek (2500-3000 patah perkataan) untuk menghuraikan masalah membaca dan menulis dalam pembelajaran jawi dan langkahlangkah pemulihan dan pengayaan.

JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

PENDAHULUAN

Sepanjang saya melaksanakan peranan sebagai guru j-Qaf di sek.keb. Jalan Paya Besar,Lunas; program Pemulihan Jawi adalah menjadi tanggungjawab kepada guru j-QAF untuk dilaksanakan seperti mana yang telah direncanakan di dalam buku panduan ¶Perlaksanaan Model-Model pengajaran dan Pembelajaran dan Ko-kurikulum¶. Dalam seminggu hanya 2 waktu atau satu jam diperuntukkan untuk kelas pemulihan jawi.

Sepanjang tempoh satu jam, murid j-Qaf telah dipisahkan daripada murid yang lain untuk belajar dengan menggunakan silibus j-Qaf. Semasa aktiviti j-Qaf berlangsung, murid-murid memberikan tindak balas yang positif dengan memberikan kerjasama sepanjang aktiviti dilangsungkan.

Kumpulan yang terpilih akan diberikan tumpuan dan mereka adalah dalam kelompok kecil yang benar-benar bermasalah dan perlu kepada kelas pemulihan jawi!

JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

ISU

Dalam pelajaran Jawi, menguasai setiap kemahiran mengenal huruf jawi amatlah perlu dilalui oleh setiap murid apatah lagi kepada murid-murid yang lemah, terutama dalam mengenal huruf jawi tunggal. Melalui pemerhatian yang

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

saya jalankan ke atas murid-murid kelas pemulihan jawi ini, didapati mereka mengalami masalah dalam banyak perkara.

Antara masalah-masalahnya mereka seringkali sukar mengingat kembali apa yang telah diajar, terutama mereka keliru dengan bunyi dan bentuk-bentuk huruf jawi tunggal. Sehubungan dengan itu teknik dan metodologi yang berkesan perlu diajar supaya murid-murid ini dapat menguasai setiap kemahiran jawi yang menjadi sebahagian daripada mata pelajaran pendidikan islam.

MASALAH

Secara umumnya, murid-murid yang sentiasa menghadapi masalah pembelajaran adalah terdiri daripada murid-murid yang mempunyai I.Q yang rendah. Konsep pendidikan pemulihan di dalam KBSR dan KBSM tertumpu kepada kemahiran membaca, menulis dan mengira. Justeru itu, sebelum melaksanakan aktiviti pemulihan, seseorang guru itu harus mengenal pasti apakah masalah penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira yang seringkali dihadapi oleh murid-murid. (Mok Soon Sang, 2003)

Di sini fokus utama dalam masalah penguasaan membaca jawi bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Contoh-contoh masalah penguasaan kemahiran membaca ialah :
JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

1. Masalah mengenal huruf tunggal yang diimlakkan. Murid-murid sering kali keliru dengan huruf yang hampir sama, Contoh:

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

2. Masalah membaca suku kata terbuka daripada huruf-huruf. Sukar menyebut suku kata terbuka yang diimlakkan Contoh:

3. Masalah membaca suku kata tertutup yang diakhiri dengan huruf. Sukar membaca suku kata tertutup yang diakhiri dengan huruf Contoh:

4. Masalah membaca perkataan-perkataan mudah dari suku kata terbuka dan tertutup. Sukar menyebut perkataan-perkataan dari suku kata terbuka dan tertutup. Contoh:

5. Masalah menyebut perkataan dengan betul dan lancar.
JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

Murid seringkali sukar membunyikan huruf-huruf yang diimlakkan dengan tepat dan lancar Contoh:

Sukar menulis bentuk huruf jawi bercantum dan keliru ketika menyambungnya sama ada di awal. atau dari kiri ke kanan.Murid menulis huruf terlebih dan . atau semakin lama semakin membesar. Tidak boleh membezakan bentuk huruf jawi ketika menulis huruf tunggal yang serupa. . di tengah dan di akhir perkataan.Contoh: ditulis Tulisan tanpa ketetapan bentuk dan condong huruf seperti tulisan semakin lama semakin mengecil.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Beberapa masalah yang wujud berkaitan kemahiran menulis jawi di kalangan murid-murid pemulihan jawi ialah seperti berikut: Tulisan yang terlalu buruk sehingga sukar untuk dibaca atau tidak boleh dibaca langsung. Tulisan tanpa ketentuan dan ketetapan jarak huruf atau perkataan seperti menulis satu huruf dalam perkataan lebih jauh daripada huruf-huruf yang lain. Tulisan yang menaik dan menurun dan tidak selari dengan garisan yang ditentukan.Contoh: ditambah ekor dihujung huruf tersebut menjadi Menulis dengan cara terbalik iaitu memulai dengan huruf terakhir ke huruf terawal. atau terlalu condong ke bawah atau terlalu condong ke atas. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Sukar menulis bentuk huruf jawi tunggal kerana keliru dengan cara penulisan jawi dari kanan ke kiri.Contoh: dahulu kemudian diikuti dengan huruf . Mengubah bentuk huruf dengan menambahkan garis-garis tertentu pada huruf.

Kelemahan murid yang telah dikenalpasti perlu diatasi melalui pemulihan dan kekuatannya perlu ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan (Ahmad Mohd Salleh.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Murid tidak dapat membezakan matapelajaran jawi dan iqra¶. Manakala aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan dari masa ke semasa melalui aktiviti pelbagai atau tugasan tambahan yang diberikan kepada murid untuk diselesaikan secara individu atau kelompok bagi membantu meningkatkan kemahiran. Selain itu. Murid-murid juga sukar mengingat huruf-huruf jawi yang terlalu banyak. daya kreatif. aktiviti pemulihan membantu murid mengubah sikap daripada negatif kepada positif serta sikap yakin diri dan minat terhadap pelajaran. . sikap berdikari dan bakat kepimpinan mereka. sifat ingin tahu.Melalui aktiviti pengayaan JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN murid akan dapat mengembangkan minat. Murid-murid keliru dengan bentuk huruf yang sama dan bunyi yang hampir serupa. PEMULIHAN DAN PENGAYAAN Bagi memastikan pencapaian murid terus meningkatkan prestasi maka perlu diadakan program pemulihan dan pengayaan. 2008). meluaskan pengetahuan dan pengalaman. Ahmad Mohd Salleh (2008) menekankan bahawa aktiviti pemulihan adalah tindakan khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu.

Mengenal pasti masalah pembelajaran murid dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis dengan menggunakan cara-cara berikut: . Seorang guru pemulihan khas di tugaskan mengelola dan mengurus kelas bimbingan khas pemulihan ini . 2008) BAGAIMANA MENGESAN MURID PERLU PEMULIHAN JAWI Menurut JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Mok Soon Sang (2003).( Ahmad Mohd Salleh.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Untuk mendapatkan maklumat mengenai apa itu pemulihan dan pengayaan serta mengetahui terperinci jenis-jenis aktivitinya. PEMULIHAN JAWI Dalam hal pemulihan jawi. 1.Iaitu. iaitu dalam lingkungan tempoh 45 minit . strategi pengesanan masalah pembelajaran murid haruslah menitikberatkan perkara-perkara berikut yang mana sama caranya mengesan murid bermasalah dalam jawi. Ia dilaksanakan dengan satu penyusunan jadual mengajar dengan mengikut jadual mengajar sedia ada. maka dijelaskan seperti. murid-murid pemulihan tadi akan pulang ke kelas biasa masing-masing.Apabila cukup waktunya. kanak-kanak pemulihan meninggalkan kelas Jawi dalam kumpulan yang tidak melebihi 10 murid untuk mendapatkan perkhidmatan khas pemulihan dalam sebuah bilik yang disediakan khas (Lampiran A).

Menutup muka dengan buku semasa membaca. Menggerakkan kepala dari kiri ke kanan. . Tidak boleh menyebut bunyi huruf atau perkataan dengan tepat. Menggunakan membaca. Huruf-huruf dalam perkataan ditulis tinggi rendah atau terlalu jauh. Bentuk huruf tidak ditulis tepat. Menggerakkan bibir semasa membaca apabila membaca berkumpulan. Membaca sesuatu perenggan terlalu lama. Secara am. kelemahan-kelemahan JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN penguasaan kemahiran menulis adalah seperti berikut. guru boleh mengesan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid. kemudian kanan ke kiri semasa membaca. Tidak boleh membaca ayat dengan lancar. Murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran dalam kemahiran membaca akan menunjukkan tanda-tanda berikut. Membaca dengan bunyi terlalu perlahan. Tidak boleh langsung membaca satu-satu huruf. gaya anggota semasa menulis dan bentuk tulisan. Jarak di antara perkataan-perkataan dalam ayat terlalu jauh. Perkataan-perkataan dalam ayat terlalu rapat. perkataan atau ayat.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF A) PEMERHATIAN Melalui pemerhatian. kecil atau condong. jari untuk menunjukkan setiap perkataan semasa Manakala murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran dalam kemahiran menulis boleh diperhatikan dengan cara memegang alatulis.

sederhana dan belum menguasai.Dengan . mana-mana murid bermasalah akan dipantau sama ada boleh menguasai setiap satu kemahiran berdasarkan sukatan yang disediakan untuk program j-QAF. Penilaian dibuat berdasarkan tahap penguasaan iaitu menguasai cemerlang. Borang rekod prestasi ini mengandungi kemahiran-kemahiran dan catatan atau tindakan yang disusun di bahagian atas dan senarai nama murid-murid yang disusun dari atas ke bawah di sebelah kiri seperti dalam jadual 1(Lampiran B). C) UJIAN KERTAS DAN PENSIL/ LATIHAN HARIAN Selain pemerhatian dan pentafsiran rekod prestasi. Melalui rekod tersebut. guru juga boleh mengesan masalah pembelajaran murid melalui pemeriksaan dan keputusan ujian murid atau latihan harian bertulis. Melalui aktiviti soal jawab yang merupakan penilaian formatif di dalam kelas.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Ejaan perkataan seringkali salah. bidang kelemahan penguasaan kemahiran membaca dapat dikesan dengan serta merta. Hasilnya akan memberi gambaran yang jelas tentang kelemahan penguasaan kemahiran menulis seseorang murid. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN D) KUIZ ATAU SOAL JAWAB Soal jawab atau kuiz merupakan cara yang paling cepat untuk mengesan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh seseorang murid. B) PENTAFSIRAN REKOD PRESTASI Rekod prestasi merupakan satu bentuk senarai semak yang digunakan untuk mengesan murid dalam sesuatu unit pembelajaran.

Penganalisian masalah. Pengajaran dan Pembelajaran Ujian dan Penilaian Tindakan Susulan Rajah A Mok Soon Sang (2003) menyatakan bahawa peranan guru dalam merealisasikan aktiviti pemulihan dimulakan dengan langkah-langkah seperti yang tertera pada rajah A. Mengesan punca masalah dengan menggunakan ujian diagnostik. Perancangan dan Penyediaan Bahan. 2. . PROSEDUR DALAM PENGELOLAAN SESI PEMULIHAN JAWI Pengenalpastian murid. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Di dalam proses pengelolaan sesi pemulihan guru perlu mengenalpasti murid yang menghadapi masalah pembelajaran dengan memerhatikan muridmurid belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. berkomunikasi dengan murid selepas pengajaran guru dan melihat hasil kerja rumah mereka. 3.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF cara ini guru dapat membetulkan kesilapan murid dan memberi aktiviti pengukuhan bagi kemahiran pembacaan di kalangan murid. Senaraikan semua masalah pembelajaran yang dikenal pasti.

Guru melakukan penilaian setiap kali kelas dijalankan. STRATEGI PENGAJARAN ± PEMBELAJARAN PEMULIHAN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Mok Soon Sang (2003) menambah yang aktiviti pemulihan mempunyai strategi-strategi berikut. a) Strategi pengajaran-pembelajaran pemulihan secara berkumpulan. .. Selalunya ujian diagnostik bertulis sama ada secara objektif dan subjektif (Lampiran C). Hasil penilaian hendaklah direkodkan dalam borang penilaian kelas pemulihan Jawi (Lampiran D).ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Menganalisis masalah-masalah pembelajaran melalui ujian diagnostik. Penilaian hedaklah menguji kemahiran mengenal . Pelaksanaan pengajaran pemulihan seperti yang dirancang dengan memberi tumpuan kepada pengajaran satu kemahiran yang tertentu. Seterusnya rancangan program pemulihan dibuat antaranya aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan murid. penyampaian daripada konkrit kepada abstrak atau mudah kepada susah mengikut kebolehan dan bahan bantu mengajar digunakan secara berkesan. Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang dibuat. membaca dan menulis huruf-huruf dan suku kata yang dipelajari. guru boleh merancang tindakan susulan yang seterusnya melalui aktiviti pemulihan yang lebih berkesan.

Guru boleh memantau atau membetulkan murid-murid secara bergilir-gilir. Murid-murid yang dapat menguasai kemahiran yang diajar akan diberikan aktiviti pengayaan semasa guru mengelolakan aktiviti pemulihan. Guru juga perlu menggunakan tulisan yang bersaiz besar supaya murid dapat membaca arahan±arahan yang disediakan oleh guru dengan mudah. Aktiviti dijalankan apabila terdapat sekumpulan kecil murid yang menghadapi masalah pembelajaran yang berlainan. . Guru mesti memastikan yang bahan-bahan permainan/alatan mengajar adalah cukup besar supaya murid-murid boleh memegang atau memanipulasinya dengan mudah. e) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai masalah keupayaan visual yang kurang. d) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai kecergasan fizikal yang lemah. c) Strategi bimbingan rakan sebaya Murid yang dapat menguasai kemahiran boleh membantu murid yang lemah. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Bahan-bahan pemulihan mesti menarik dan berwarna-warni supaya dapat menarik perhatian murid-murid.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Aktiviti dijalankan apabila terdapat sekumpulan murid yang menghadapi masalah pembelajaran yang sama. b) Strategi pengajaran-pembelajaran secara individu.

guru dicadangkan banyak menggunakan kaedah yang sesuai dan memenuhi keperluan murid-murid. Sekiranya konsep main ini dicantumkan dengan belajar. Ahmad Mohd Salleh mengatakan permainan merupakan satu cara melatih murid sebagai manusia dan ia satu teknik yang baik untuk menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. bertolak ansur serta berupaya menerima kekalahan. Faedah bermain bukan sahaja murid akan berasa JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN seronok tetapi mereka juga dapat membina perbendaharaan kata. Apatah lagi permainan adalah sesuai dengan naluri kanakkanak. Antara bentuk-bentuk permainan yang dicadangkan dalam model kelas pemulihan jawi adalah.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF f) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai keupayaan mendengar yang lemah. bagi memastikan keberkesanan kelas pemulihan Jawi dan kesesuaiannya dengan kemampuan murid. Guru mesti memberi penerangan dengan suara yang kuat. maka istilah disebut main sambil belajar. bekerjasama. Antara kaedahnya adalah: A) KAEDAH PERMAINAN Diambil daripada kata Musa Daia (1992). terang dan jelas serta pastikan apa yang hendak disampaikan itu dapat di terima oleh murid-murid. KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008). .

Eja dan baca JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Rasa Sayang Jawi Vokal dan suku kata Irama lagu tanya sama hati Irama lagu aci-aci buka pintu Irama lagu wau bulan . Irama lagu dapat menarik minat murid-murid untuk ikut sama dengan aktiviti dan menjadi mudah mengingati sesuatu kemahiran.Antara jenis nyanyian yang dicadangkan ialah (Lampiran E).layang Ahli Astronomi b) Permainan Bagi Kemahiran Suku Kata : Sahiba Pancing ikan Harta karun Rumah merpati Tanda arah Cabutan misteri B) KAEDAH NYANYIAN Salah satu cara gabung jalin seni dalam pendidikan ialah melalui lagu atau nyanyian.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF a) Permainan Bagi Huruf Tunggal: Boling Tenteng Main kad Keretapi Main layang .

Ini bertujuan supaya segala yang dapat dilihat dan didengar boleh memberi kefahaman yang jelas kepada pelajar. Cara ini dapat menarik minat kerana mereka turut serta mencuba sesuatu langkah pengajaran bersama-sama. Alat audio visual seharusnya digunakan untuk mempamirkan imej huruf jawi dan menbunyikan sebutan yang betul. Baginda diajar membaca berulang kali. . Latih tubi adalah satu cara penyampaian pengajaran yang mengulangulang fakta atau perlakuan untuk mendapatkan kemahiran.murid diberikan satu-satu rumusan. D) KAEDAH DEMONSTRASI DAN TUNJUK AJAR Kaedah ini menuntut pemerhatian murid terhadap perlakuan guru dan kemudian murid akan mengikuti gerak laku guru. Dan lebih penting suara dan objek dan apa sahaja adalah berkaitan dengan tajuk atau masalah yang dipelajari. Dalam Islam kaedah latih tubi mempunyai sejarah yang panjang. membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam latih tubi. Cara ini adalah JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN berdasarkan pengajaran cara deduktif di mana murid. penyeluruhan atau aturan dan mereka diminta menghafalnya secara berulang-ulang untuk mengingat perkara-perkara yang diajarkan itu dan untuk digunakan pada situasi-situasi yang sesuai. E) KAEDAH LATIH TUBI . Malaikat Jibril sendiri telah menggunakan kaedah ini sewaktu mengajar Rasul Allah membaca ayat yang pertama turun ( ' ) .ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF C) KAEDAH PANDANG DENGAR ( AUDIO VISUAL) Penggunaan sebarang jenis audio visual seharusnya menjelaskan maksud yang hendak disampaikan.

Kaedah ini memerlukan murid-murid menulis apa yang direncanakan oleh guru yang mengatur setiap kata-kata yang diungkapkan dan murid-murid mencatat setiap kata-kata yang didengari. kemudian pelajar yang dapat menjawab akan diletakkan dalam kumpulan berasingan daripada kumpulan yang masih belum memahami.Ia juga dapat mengelakkan daripada memikirkan perkara lain.Kaedah ini akan membuatkan murid menumpukan perhatian dan fikiran terhadap apa yang sedang diingati. kemudian guru mengadakan mengadakan sesi soal jawab di dalam kelas Ini adalah untuk JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN mengetahui sejauh manakah kefahaman para pelajar. H) KAEDAH PENERANGAN DAN PEMAHAMAN. kaedah menyoal dapat membangkitkan kecerdasan dan menggalakkan berfikir. Ia sebagai interaksi pengajaran-pembelajaran antara guru dengan murid. Diambil dari kata Salihan Sias (1993) pula. . Persoalan akan diajukan kepada pelajar secara rawak. G) IMLAK Kaedah imlak berlaku selepas kertas dan tulisan dihasilkan.Razak Habib (1995) berpendapat kaedah menyoal boleh digunakan dalam bentuk bacaan dan tulisan. iaitu selepas kaedah hafalan diutamakan . Ahmad Mohd Salleh (2008) menerangkan bahawa Rashidi Azizan dan Abd. Ini akan membantu guru untuk memberi kefahaman yang lebih kepada pelajar yang kurang faham.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF F) KAEDAH SOAL JAWAB Tujuan kaedah ini adalah untuk meransang pemikiran. Guru terlebih dahulu menerangkan pembelajaran kepada pelajar.

2003). Dal JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Fa Jim Lam 3. dipegang atau dimainkan oleh murid. (Mok Soon Sang. Bagi pelajaran konsep. Berikut adalah contohcontoh bahan pemulihan bagi pelajaran jawi: 1. guru boleh menggunakan benda-benda maujud yang boleh disentuh. Kad Huruf Tunggal dengan Ejaan. Sebagai contoh penggunaan warna bagi membezakan suku kata. Kad Huruf Tunggal 2. Kad Suku Kata dan Perkataan .ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF BAHAN BANTU MENGAJAR SEBAGAI BAHAN PEMULIHAN Bahan bantu mengajar mesti menarik dan jelas dilihat oleh murid.

Kad Permainan " " 6. Kad Gambar 5.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 4. Lembaran Kerja JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN .

MENULIS: MAIN KAD HURUF Aplikasi yang digunakan ialah secara: 1) Penerangan 2) Soal jawab permainan Bidang Tajuk Masalah Punca Masalah Kemahiran Kaedah Penyerapan : Pemulihan Jawi : Menulis dan membaca huruf dan dan dan : Murid keliru dengan bentuk dan bunyi huruf : Murid tidak dapat membezakan bunyi huruf : Menulis dengan betul huruf tunggal jawi. : Penerangan.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF LANGKAH-LANGKAH AKTIVITI PEMULIHAN: Ahmad Mohd Salleh (2008) telah mencadangkan langkah-langkah pemulihan seperti berikut. Guru menunjukkan kad huruf kepada murid-murid. soal jawab dan permainan. Guru membunyikan huruf itu dan diikuti oleh murid. . : Bahasa melayu JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Aktiviti: 1.

6. 3. Imbaskan kad dan satu persatu dengan murid membunyikan sendiri huruf-huruf tersebut. Guru menyuruh murid mengenalpasti bunyi huruf dengan menunjukkan kad gambar yang mengandungi perkataan yang bermula dengan . dan 6. Ulang aktiviti ini beberapa kali. Guru menjelaskan cara dan kaedah penulisan huruf yang betul. Kemudian guru meminta murid menulis huruf jawi sebagaimana yang ada pada lembaran tersebut. 4. Guru meminta murid melakar huruf tersebut di angin dan di belakang rakan. Guru menyuruh murid memberikan perkataan-perkataan yang bermula dengan huruf dan . Ulang langkah 1 dengan kad huruf .ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 2. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN . 5. Guru mengedarkan lembaran kerja. 4.

1. . Cadangan Aktiviti Penulisan Secara Terperinci Aktiviti-aktiviti pemulihan melalui dua peringkat pemulihan iaitu :Pemulihan pratulisan (Persediaan). Memasukkan manik ke dalam tali Menyusun blok dan bongkah mainan. Cadangan aktiviti-aktiviti pemulihan pratulisan a) Melakukan latihan-latihan khusus bagi perkembangan otot-otot jari dan tangan seperti: Senaman tangan dan jari Memerah span Memasukkan air ke dalam botol Menguli tanah liat Mengoyak kertas JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Menggunting kertas. Menampal kolaj.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Berdasarkan aktiviti contoh 1. Di samping itu juga murid-murid akan merasa seronok untuk belajar membaca jawi. Membaling dan menangkap objek. supaya murid-murid boleh mengenal dan paling penting menulis huruf-huruf jawi tunggal. aktiviti pemulihan yang sesuai dilaksanakan ialah dengan permainan kad huruf. murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran menulis dan membaca jawi. Pemulihan mekanis (Mendirikan asas).

Membuat urutan JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Melakar perjalanan arnab untuk menyelamatkan dirinya daripada dimakan ular. Mata mengikut arah yang ditunjuki oleh guru. pendek tegak.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF b) Latihan menguasai gerak tangan yang bebas seperti: Cara duduk yangbetul. bujur. segiempat dan sebagainya. atas ke bawah dan membentuk bulatan. Mengikut acuan (stensel plate). Cara memegang pensil Aktiviti mengacau adunan kuih. Latihan membuat bentuk asas seperti bulat. atas dan bawah. c) Latihan-latihan pergerakan mata seperti:Mengerling ke kiri dan ke kanan. Mewarna. lengkung. condong dan sebagainya. panjang. Stensilan Menggunting Menekap . d) Aktiviti keselarasan (koordinasi) mata dan tangan seperti:Menyambung garisan putus-putus lurus dan bengkok dari kanan ke kiri. Menekap huruf. Mengecam bentuk huruf Mewarnai huruf yang sama bentuk. Menulis di awan. Latihan membuat garisan-garisan seperti lurus.

Gambar mangkuk bagi huruf dan Gambar mata kail bagi huruf -Gambar itik bagi huruf e) Latih tubi menulis huruf yang dicontohkan. f) Menyalin urutuan-urutan huruf yang bersambung menjadi sukukata terbuka dan tertutup. d) Melukis gambar-gambar yang mirip kepada bentuk huruf seperti:Gambar tiang bendera bagi huruf . Melukis garisan menegak dari atas ke bawah.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 2. dan seterusnya menyalin perkataan dan ayat MEMBACA : MAIN PANCING IKAN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Aplikasi yang digunakan ialah secara: 1) Latih tubi 2) Bermain 3) Soal jawab . Campuran garisan menegak dan melintang. Cadangan aktiviti pemulihan mekanis (mendirikan asas) a) Menekap dan menulis mengikut huruf yang ditekap. b) Menulis huruf mengikut acuan-acuan huruf yang disediakan guru. Melukis garis melintang dari kanan ke kiri. c) Melukis bentuk-bentuk yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf mengikut teknik yang betul seperti:Melukis bentuk bulat mengikut arah pusingan jam.

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Bidang Tajuk : Pemulihan Jawi : Mengenal dan mengeja suku kata terbuka daripada dan . Bermain permainan ³Pancing Ikan´ untuk menguji kemahiran murid. 2. 3. Carta kad . : Latih tubi. Guru sekali lagi memaparkan carta kad dengan. Guru menyebut dan mengeja satu suku kata terbuka berpandukan kad suku kata terbuka. Kemahiran Kaedah Penyerapan : Mengenal dan mengeja suku kata terbuka. a) Murid membaca dan mengeja beramai-ramai (bacaan kuat) b) Murid membaca dan mengeja secara kumpulan (bacaan kuat) c) Murid membaca dan mengeja secara individu. Latih tubi menyebut dan mengeja suku kata terbuka tersebut dengan murid mengikut bacaan sehingga tamat berulang kali.madu (ejaan jawi). Masalah : Murid keliru dengan bunyi huruf konsonan yang bersambung dengan huruf vokal. 5. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN 4. laju (ejaan jawi). : Bahasa melayu Aktiviti: 1. . Punca Masalah : Murid tidak dapat mengenal huruf tunggal apabila bersambung. mula (ejaan jawi) dan laci (ejaan jawi). bermain dan soal jawab.

PENGAYAAN . c) Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata menjadi perkataan dengan pantas dikira pemenang. b) Cantumkan kepala ikan dan ekor ikan bagi membentuk perkataan. Guru bersoal jawab dengan murid tentang cara menulis suku kata terbuka. 6. Cara permainan. Berdasarkan aktiviti pancing ikan. maka murid-murid ini akan diberikan aktiviti sokongan. Apabila murid telah menguasai kemahiran yang ditetapkan dalam sesi JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN pemulihan. a) Permainan dijalankan secara berkumpulan/individu. 8. aktiviti pengayaan atau aktiviti pengukuhan.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Alatan yang diperlukan. a) Objek ikat dikerat dua. d) Kumpulan yang mendapat markah paling tinggi diberi hadiah. murid yang menghadapi masalah membaca suku kata terbuka akan lebih tertarik untuk mencuba membaca hurufhuruf jawi yang bersambung dan seterusnya merasa seronok untuk mempelajari bacaan jawi yang lebih sukar. 7. b) Batang pancing c) Kad suku kata terbuka d) Lembaran kerja. Guru memberi lembaran kerja.

tetapi juga mengembangkan aspek fizikal. Kumpulan cerdas dan sederhana mungkin menghadapi masalah apabila dipaksa untuk belajar dan melakukan aktiviti-aktiviti yang sama dengan kumpulan lambat sehubungan dengan itu. 2003) Rasionalnya aktiviti pengayaan kerana setiap orang murid dalam suatu kelas adalah berbeza pada keupayaan dan perkembangan mental dan biasanya di dalam satu-satu kelas. Melalui program pengayaan ini. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN kebolehan. kumpulan sederhana dan kumpulan lambat. seterusnya menimbulkan minat mereka dalam aktiviti pembelajaran. pengayaan dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat mereka. emosi.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Aktiviti pengayaan adalah berlainan daripada aktiviti pembelajaran kemahiran asas. adalah diharapkan setiap murid bukan sahaja dapat mengalami suasana pembelajaran yang lebih menarik dan mengembirakan. murid-murid kumpulan lambat seharusnya melalui proses pemulihan dan diberi aktiviti pengayaan yang sesuai dengan kebolehan mereka. Dengan menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai. daya cipta dan bakat individu secara menyeluruh. iaitu kumpulan cerdas. Biasanya. minat. murid-murid dibahagikan kepada tiga kumpulan.(Mok Soon Sang. Dengan adanya program pengayaan. mereka akan sama-sama berpeluang menikmati pelbagai pengalaman. OBJEKTIF AKTIVITI PENGAYAAN . aktiviti pengayaan diberikan kepada murid selepas murid berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran tertentu.

Memupuk daya cipta dan semangat belajar sendiri. Setelah pelajar menguasai sesuatu kemahiran atau sekumpulan kemahiran. Menurut Mok Soon Sang (2003). Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan pelbagai bahan / sumber. Seorang guru mestilah membuat perancangan yang rapi sebelum JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN menjalankan aktiviti pengayaan. Aktiviti-aktiviti pengayaan mesti sejajar dengan keperluan kognitif murid-murid.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Eh Ah Meng (1998) menyatakan bahawa pengayaan bertujuan untuk: Membolehkan murid menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar. Memperluas lagi pengalaman dan pengetahuan mereka. Begitupun untuk memastikan konsep pengayaan mampu mencapai objektifnya maka beberapa langkah perlu dititikberatkan iaitu. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID MELALUI PENGAYAAN. . biasanya aktiviti pengayaan juga terdapat dalam buku teks sebagai aktiviti pengukuhan selepas guru sudah mengajar kemahiran asas. Menggunakan masa lapang dengan bijaksana.

seterusnya membaca dan menulis huruf jawi yang telah bersambung. Guru memberikan bimbingan kepada murid-murid yang lemah. Justeru pendekatannya adalah. pengayaan ditumpukan kepada aspek bacaan dan tulisan. Ini memupuk sifat kerjasama serta bakat kepimpinan dan akhir sekali penghargaan diberikan kepada hasil-hasil kerja murid CONTOH-CONTOH AKTIVITI PENGAYAAN JAWI Mok Soon Sang (2003) menyatakan bahawa aktiviti pengayaan mengikut konteks KBSR dan KBSM biasanya ditumpukan kepada. Guru berperanan sebagai penggalak dan pendorong. Muridmurid cerdas akan akan mengajar murid-murid yang lemah. Masalah utama murid-murid pemulihan jawi adalah dari aspek mengenal huruf jawi.Pengajaran rakan sebaya digalakkan. .ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Setelah menguasai keseluruhan kemahiran dalam satu unit pembelajaran. 1) Bacaan (Membaca) 2) Tulisan (Menulis) 3) Kiraan (Mengira) JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Namun di dalam matapelajaran jawi. Ahmad Mohd Salleh (2008) memperjelaskan saranan Mook Soon Sang (2002) bahawa pengayaan juga boleh dikendalikan secara informal. Murid-murid cerdas dan sederhana memerlukan sedikit bimbingan guru.

aktiviti Pengayaan 1.aktiviti Pemulihan ktivitiktiiti-aktiviKAktuk aktivitintuk A Aktiviti . Membunyikan suku kata yang ditunjukkan. 2. tAktiviti . 3. 2. Padankan Gambar-Gambar di Bawah JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN . Memadankan kad gambar yang ejaannya bermula dengan huruf yang ditunjukkan.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 1) AKTIVITI PENGAYAAN BACAAN (MEMBACA). Membaca perkataan yang ditunjukkan. Menyesuaikan suku kata dengan gambar yang diberi. Memadankan gambar dengan perkataan yang diberi. 1. Membunyikan huruf yang ditunjukkan. 3.

majalah-majalah berunsur pendidikan. . . pantun. cerita. Contoh Pantun . buku-buku cerita. Bentuk bacaan yang sesuai ialah bentuk rencana. . .ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Bacaan tambahan Sumber-sumber bahan bacaan jawi terdiri daripada kad-kad bacaan. . Kad-kad bacaan boleh diperolehi daripada pasaran atau disediakan oleh guru sendiri. teka-teki. . Kad-kad bacaan mengandungi tajuk atau tema yang pelbagai. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Contoh Petikan Cerita (Lampiran F ) . iklan dan berita. dialog.

Aktiviti ini boleh dimainkan secara berkumpulan. a) Menyambungkan titik untuk membentuk huruf. AKTIVITI PENGAYAAN GABUNGAN BACAAN DAN TULISAN (MEMBACA DAN MENULIS) Permainan dan rekreasi Aktiviti yang mengandungi permainan dan rekreasi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Menulis huruf Contoh : Menulis tunggal bersambung dan perkataan. aktiviti pengayaan ini disediakan dalam. Contoh : Silang kata Suku Kata Terbuka dan Tertutup. perseorangan dan berpasangan mengikut kesesuaian seperti. Aktiviti ini boleh menjadikan murid berfikir bagaimana hendak menyelesaikan beberapa masalah yang timbul daripada sesuatu permainan dengan menggunakan pelbagai cara dan strategi. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN b) Mencari tajuk sesuatu gambar ataupun cerita yang diberi.(Lampiran H1 & H2 ) Uji minda bentuk silang kata.(Lampiran G1 ) 3. c) Teka-teki d) Sahiba.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 2) AKTIVITI PENGAYAAN TULISAN (MENULIS) Aktiviti pengayaan untuk tulisan biasanya disediakan dalam bentuk lembaran kerja. Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan. .

. Semangat setiakawan dan membantu orang yang lemah juga dipupuk di dalam aktiviti berkumpulan. . . JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN . Begitu juga lembaran kerja dan aktiviti pengayaan adalah cenderung kepada membina fikiran murid-murid supaya lebih kreatif dan kritis seperti uji minda silang kata. . Aktiviti pengayaan adalah variasi yang mana murid-murid berpeluang didedahkan kepada cabang ilmu pengetahuan yang pelbagai. . . teka-teki dan sebagainya manakala Pendidikan Seni seperti mewarna dan sebagainya. Contohnya serapan ilmu Bahasa Melayu seperti pantun. Aktiviti permainan dan rekreasi bagus untuk meransang minda dan membentuk semangat juang untuk menang contohnya permainan sahibba.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Contoh Teka-teki: I . .

didapati murid-murid ini gemar kepada aktiviti belajar sambil bermain. Kumpulan ini akan berlumba untuk menyusun suku kata daripada badan ikan dan membacanya. pemulihan jawi amat berkesan dilaksanakan dengan menggunakan kaedah bersesuaian sebagaimana yang terkandung di dalam ³Buku Panduan Pelaksanaan j-Qaf. saya berikan aktiviti pancing ikan yang mana 10 orang murid tadi dibahagikan menjadi 2 kumpulan. Model Pemulihan Jawi. Sewaktu saya mengendalikan kelas pemulihan tahun 1 Cempaka.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF REFLEKSI Melalui pengalaman saya sendiri sebagai guru dalam latihan ( j-Qaf).Mana-mana kumpulan yang pantas menyusun dan membaca suku kata paling banyak akan dikira menang. Di samping itu. Simulasi gambar dan huruf dapat menarik minat mereka untuk lebih fokus. . murid-murid pemulihan ini saya dedahkan dengan aktiviti yang melibatkan latihan di dalam kumpulan. Manakala kaedah tunjukcara atau demonstrasi saya lakukan dengan cara melakar huruf di udara atau di belakang rakan mampu memberi keseronokkan dan belajar pada masa yang sama. Malah kaedah latih tubi berulang kali dengan cara menunjukkan carta huruf dan bergambar dapat meransang minat mereka agar lebih cepat mengingat dan menguasai kemahiran mengenal dan membaca huruf jawi tunggal. Sebagai contoh di dalam kemahiran JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN mengenal dan membaca suku kata terbuka. Semua aktiviti yang dicadangkan untuk setiap kemahiran yang ada di dalam sukatan pelajaran jawi amatlah membantu bagi mengendalikan aktiviti pemulihan.

Pelajar juga diberi penekanan dari aspek sebutan. Penulisan yang betul iaitu daripada kanan ke kiri adalah sangat penting dalam penulisan jawi. saya berikan aktiviti yang pelbagai agar mereka dapat menambahkan pengetahuan ke aras yang lebih tinggi di atas satu-satu kemahiran.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Setiap aktiviti yang saya lakukan terhadap murid akan saya sudahkan dengan pemberian hadiah sebagai memotivasikan usaha dan inisiatif mereka di dalam menguasai setiap kemahiran. Sebagai peneguhan dan pengayaan. KEBAIKAN PROSES PEMULIHAN DAN PENGAYAAN JAWI Pelajar dapat mengenal dan menyebut huruf-huruf jawi tunggal. Pelajar diajar menyebut huruf jawi dengan betul seterusnya akan dapat membantu mereka dalam mengaplikasikannya ketika bacaan al-Quran dan pembelajaran bahasa arab. Hal ini juga . Pelajar dapat menyebut huruf-huruf jawi dengan makhraj yang betul. Kesan positif ini seharusnya dijadikan satu panduan dalam membantu usaha JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN untuk memantapkan lagi panulisan jawi. Pelajar yang tercicir daripada mengikuti pelajaran jawi akan dapat mengenal dan menyebut huruf jawi mengikut tahap penguasaan mereka. Pelajar juga dapat menulis huruf-huruf jawi mengikut arah yang betul serta dapat membezakan bentuk-bentuk huruf jawi. Pelajar dapat menulis huruf jawi seperti yang diajar. Lembaran kerja diberikan dengan bentuk yang kritis supaya mereka menjadi lebih kreatif untuk menyelesaikan latihan.

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF akan membolehkan pelajar membezakan bentuk huruf-huruf jawi yang dipelajari seterusnya memantapkan lagi ingatan dan pengenalan terhadap huruf tersebut. menyebut dan membaca seperti pelajar-pelajar lain. Ini kerana program tersebut memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar yang terlibat sehingga mereka mampu mengenal. Pendedahan awal ini bertujuan menarik minat pelajar untuk mempelajari kemahiran jawi seterusnya membaca bahan penulisan jawi. Daripada perkataan kepada ayat pendek dan seterusnya kepada klausa yang membentuk satu petikan. Oleh itu guru perlu merancang aktiviti yang menepati konsep µ belajar sambil bermain' bukan ' bermain sambil belajar '. Pelajar akan dapat membaca suku kata terbuka dan tertutup dengan cara mengeja. Mengurangkan bebanan guru pendidikan Islam di sekolah dalam mencapai objektif pelajaran. Guru mata pelajaran Menghadkan 6 hingga 10 orang pelajar bagi seorang guru pemulihan jawi (j-QAF) akan dapat memberi penumpuan yang lebih terhadap pelajar-pelajar yang lemah terutama dalam penguasaan huruf-huruf jawi. Kebanyakan murid mengutamakan permainan yang dijalankan tanpa menghayati pelajaran yang cuba disampaikan. Memberi pededahan kepada pelajar mengenai suku kata terbuka dan tertutup seterusnya membina perkataan-perkataan mudah. . KELEMAHAN PROSES PEMULIHAN DAN PENGAYAAN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Kaedah belajar sambil bermain Memerlukan perancangan yang rapi dan tersusun sebelum dilaksanakan.

Kehadiran guru j-QAF telah diambil kesempatan oleh JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN guru mata pelajaran dalam konteks ini. Penyerahan tugas sepenuhnya kepada guru j-QAF Masalah guru mata pelajaran menyerahkan tugas pengajaran kepada guru jQAF. Tanpa penyediaan tempat yang kondunsif dan sesuai akan menyukarkan program pemulihan. apabila bahan bantu mengajar mencukupi tetapi guru pula tiada pengalaman dalam menggunakan bahan tersebut juga tidak memberi kesan terhadap pengajaran.. .ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Maksudnya pelajaran ialah matlamat manakala permainan pola cara untuk mencapai matlamat. Begitu juga dengan saiz bilik yang kecil. Tempat belajar yang terhad Perlaksanaan kelas pemulihan jawi yang dijalankan di bilik j-QAF yang terhad. Bilik pemulihan yang ada diletakkan di tempat yang tidak strategik apabila lokasinya ada kalanya terlalu jauh di hujung bangunan di tingkat paling atas. Sebaliknya. Hal ini pastinya mengundang pemasalahan yang sama. Bahan bantu Mengajar dan Pengalaman Kekurangan bahan bantu mengajar sedikit sebanyak melemahkan usaha pemulihan dan menjadi faktor kepada wujudnya suasana pembelajaran membosankan. Bilangan murid yang ramai sudah tentu menyukarkan guru untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar yang lemah dan memerlukan bimbingan walaupun mengikut giliran.

guru pemulihan dimestikan kreatif dan mempunyai inisiatif yang luar biasa berbanding guru kelas murid yang pandai dan pengayaan perlu disesuaikan dengan tahap murid pemulihan. Semoga dengan cara ini. Di harap guru mata pelajaran dapat bersama memantau pelajar lemah dan juga memberi tumpuan kepada pelajar lemah yang masih menunggu giliran untuk mengikuti kelas pemulihan. ini kerana peruntukan 2 waktu seminggu adalah tidak mencukup. Ini kerana silibus jawi hanya ditekankan pada 6 bulan pertama.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Tumpuan yang khusus Memberi tumpuan yang lebih untuk setiap orang murid. Pelbagaikan kaedah dan teknik Aplikasikan pelbagai kaedah dan teknik supaya murid tidak bosan dengan pembelajaran dan pengajaran. murid lebih mengambil berat dengan matapelajaran jawi dan dapat mengingati dengan lebih cepat. Hal ini agak menyukarkan murid dan masih ramai murid yang tidak dapat menguasai jawi dalam masa 6 bulan. Justeru. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Kerjasama antara guru j-QAF dan guru mata pelajaran Kerjasama erat supaya proses pemulihan dan pengayaan mencapai objektif. . Waktu Tambahan Menambah waktu untuk kelas pemulihan jawi. manakala semester berikutnya matapelajaran jawi akan dikurangkan kepada 1 waktu dan akan ditambah dengan pendidikan syariah islam.

Biasanya murid-murid bermasalah ini terdiri daripada mereka yang mempunyai IQ yang rendah. Tempat yang luas dan kondusif member peluang agar aktiviti pemulihan berjalan lancar dan lebih ramai guru mampu melaksanakan kelas serentak. menjadi tanggungjawab guru dalam mengendalikan aktiviti pemulihan agar lebih berkesan dan dapat memberi perubahan yang positif kepada murid-murid. di samping melahirkan murid yang berkemahiran dan minat untuk mencari ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN pemulihan ialah untuk membantu murid-murid dalam mengembangkan diri dan menunjukkan potensi diri. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Untuk menangani masalah pembelajaran membaca dan menulis ini. . Fokus utama tugasan ini adalah mengenai masalah kemahiran membaca dan menulis dalam pelajaran jawi. justeru adalah perkara biasa apabila proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu kelancarannya. RUMUSAN Kemampuan dan kecerdasan setiap murid adalah berbeza.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Tempat yang strategik dan kondusif Pihak pentadbir sekolah dapat menyediakan satu tempat pemulihan yang lebih strategik mengikut fizikal sekolah supaya kelas pemulihan berjaya. oleh itu pendidikan pemulihan dan pengayaan perlu dilaksanaan oleh guru secara jitu. Keadaan ini berhubung rapat dengan punca-punca masalah pembelajaran sepertimana yang telah dikenalpasti.

Pada erti kata lain.dan aras 2 mampu dicapai lebih separuh jumlah murid maka aras 3 yang kurang daripada separuh perlulah didedahkan kepada murid lemah sebagai peneguhan setelah menguasai sesuatu kemahiran Secara keseluruhannya. murid itu sendiri. andai aras 1 dikuasai oleh semua murid.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Aktiviti pengayaan diberikan kepada semua kategori murid agar mereka dapat mengaplikasikan kemahiran yang sedia ada ke aras yang lebih tinggi. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN . ibu bapa dan pihak pentadbir mampu merealisasikan usaha ini!. akan tetapi ia masih perlu diperbaiki agar murid lebih mantap dari segi perolehan ilmu jawi itu sendiri.Kerjasama semua pihak sama ada guru. program pemulihan jawi dan pengayaan berjaya dilaksanakan.

.html JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN . Ee Ah Meng (2002) Pedagogi IV. Mok Soon Sang (2003).blogspot. Penerbit Fajar Bakti. Metadologi dan Pedagogi Pendidikan. Buku Panduan Perlaksanaan Model-model Pengajaran dan Pembelajaran Dan Kokurikulum j-QAF Tahun 1. Shah Alam.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF BIBLIOGRAFI Ahmad bin Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam j-QAF.Subang Jaya.Kumpulan Budiman Sdn Bhd.com/2009_03_01_archive. Penerbit Fajar Bakti.Ilmu Pendidikan untuk KPLI: Psikologi Pendidikan & Pedagogi. http://sesinarsuria. Shah Alam. Siri Diploma Perguruan.

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN .

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PERMAINAN SAHIBA .

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF BALING TIN PANCING IKAN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN .

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF KERETAPI TENTENG JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful