SENARAI TUGAS JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F32

NAMA JAWATAN : : NAZILA BINTI CHE JAAFAR PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT ( GRED F32) : PTM(MP)MR, PSU(MP) MR1, PSU(MP) MR2, KPSU(MP)MR,

BERTANGGUNGJAWAB KEPADA TSUB(PM), SUB(SM)

1. Pengurusan Pelaksanaan HRMIS di KPM bagi Submodul LNPT (urusetia Pasukan Jaguh dan Pakar Rujuk Modul). 2. Bertindak sebagai Ketua Agensi bagi pelaksanaan HRMIS di agensi-agensi seliaan berikut : 2.1 2.2 Bahagian Matrikulasi JPN Perlis

3. Melaksanakan pengurusan data dan maklumat yang terdiri daripada pengurusan integriti data, pengurusan kuantiti data dan pelaporan HRMIS bagi agensi seliaan. 4. Melaksanakan latihan di agensi seliaan mengikut perancangan yang ditetapkan. 5. Merancang dan melaksanakan sokongan dan pemudahcara HRMIS di KPM melalui Helpdesk HRMIS. 6. Menjalankan pemantauan, memberi khidmat sokongan dan melakukan pengukuran terhadap prestasi agensi-agensi seliaan di KPM. 7. Membantu pelaksanaan Pelan Strategik HRMIS terhadap agensi-agensi di Kementeriaan. 8. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Disahkan oleh :

-----------------------------------------------------------NAMA : JAWATAN : TARIKH :