P. 1
TOKOH-TOKOH TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA

TOKOH-TOKOH TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA

|Views: 1,513|Likes:
Published by mutiarahitam

More info:

Published by: mutiarahitam on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

Sections

  • SIDHARTHA GAUTAMA
  • BUDDHA

Islam
Islam

China
China

India
India

Jepun
Jepun

Al
Al Farabi
Farabi

Ibn
Ibn Khaldun
Khaldun

Ibn
Ibn Sina
Sina

Al
Al

Khawarizmi
Khawarizmi

Al
Al Biruni
Biruni

Al
Al Ghazali
Ghazali

Sh kh
Sh kh Tahir
Tahir

alaluddin
alaluddin

HAMKA
HAMKA

Ibn
Ibn Batutah
Batutah

Al
Al arkhali
arkhali

Al
Al Haitham
Haitham

Nama asal Al-Farabi ialah
Abu Nasr Muhammad bin
Muhammad Tarkhan Al-
Uzdag Al-farabi.

Bapanya
berketurunan

Persia

manakala
ibunya pula
berketurunan
Turki.

dilahirkan di wilayah
Transosiana, yang
terletak dalam
wilayah Wasji di
Turki pada tahun
874M ( 260H).

Beliau dikatakan
dibesarkan
semasa
pemerintahan
Nasir Ibnu
Ahmad.

Al-Farabi t lah m ninggal dunia ada bulan R jab

339 Hijrah b rsamaan 950 Masihi di Dams ik,

s masa b liau b rumur 80 tahun.

liau t lah dik bumikan di s buah rkuburan di

bahagian luar intu s latan atau intu sam ingan

kota t rs but.

Saf al-Daulah s ndiri ang m ng tuai ara mb sar

n g ri bagi m n mbah angkan j nazah Al-

Farabi, di istana Saf Al-Daulah.

Beliau lebih menum ukan erhatian

untuk mencari ilmu dari ada

keka aan duniawi. Walau un Al-

Farabi seorang ang zuhud teta i

beliau bukan seorang ahli Sufi.

Beliau lebih menum ukan erhatian

untuk mencari ilmu dari ada

keka aan duniawi. Walau un Al-

Farabi seorang ang zuhud teta i

beliau bukan seorang ahli Sufi.

Al-Farabi meru akan seorang

ilmuan ang terkenal kerana

hasil kerja dan enulisann a.

Ber engetahuan
mendalam
dalam bidang
erubatan,
sains,
matematik dan
sejarah.

Seorang
emuzik ang
handal dan
menci ta
eralatan
muzik seperti
gambus, selain
men umbang
kepada ilmu
nota muzik

mahir dalam
pelbagai
cabang-
cabang
falsafah,
ilmu
lingkungan
dan ilmu
militer .

Menguasai pelbagai bidang dalam ilmu

keagamaan, antaran a ilmu Nahu, Tafsir,

Hadis, Fiqh, dan sebagain a.

Menguasai pelbagai bidang dalam ilmu

keagamaan, antaran a ilmu Nahu, Tafsir,

Hadis, Fiqh, dan sebagain a.

Walaupun Al-Farabi mahir dalam pelbagai

bidang tetapi beliau lebih memberikan

perhatiann a pada bidang falsafah dan

logik.

Walaupun Al-Farabi mahir dalam pelbagai

bidang tetapi beliau lebih memberikan

perhatiann a pada bidang falsafah dan

logik.

Mendapat

pendidikan awal

daripada guru-

guru persendirian,

sama ada beliau

pergi belajar di

rumah guru

berkenaan ataupun

beliau belajar

secara formal di

masjid-masjid ang

terdapat di Wasij.

Mendapat

pendidikan awal

daripada guru-

guru persendirian,

sama ada beliau

pergi belajar di

rumah guru

berkenaan ataupun

beliau belajar

secara formal di

masjid-masjid ang

terdapat di Wasij.

Al-Farabi menamatkan

pendidikan awaln a di

Farab dan Bukhara.

Beliau berhijrah ke

Baghdad untuk

meneruskan pendidikan

tinggin a.

Al-Farabi menamatkan

pendidikan awaln a di

Farab dan Bukhara.

Beliau berhijrah ke

Baghdad untuk

meneruskan pendidikan

tinggin a.

Beliau telah mempelajari

bahasa Arab di bawah

pimpinan Ali Abu

Bakar Muhammad ibnu

Al Sari.

Beliau telah mempelajari

bahasa Arab di bawah

pimpinan Ali Abu

Bakar Muhammad ibnu

Al Sari.

Mengkaji

mengenai falsafah

dan teori Socrates,

lato dan Aristotle

untuk

menghasilkan teori

dan konsep

mengenai

kebahagiaan.

Sebagai ahli falsafah, beliau

dikelaskan sebagai

`Neoplanonist` ang juga

menggabungkan falsafah

pemikiran lato dan Aristotle

Kehebatan dalam falsafah

men ebabkan beliau digelar

Aristotle kedua.

Orang terawal menulis

mengenai ilmu logik

Yunani secara teratur

dalam bahasa Arab.

Beliau telah memudahkan

logik melalui cara

membahagikan kepada dua

kategori iaitu idea

(takha ul) dan bukti

(thubut).

Al-farabi menghasilkan

beberapa kajian dalam

perubatan. Contohn a,

beliau mengatakan

bahawa jantung lebih

penting berbanding

otak dalam kehidupan

manusia.

Karya Al-Farabi
Karya Al-Farabi

Madinah Al-

Fadhilah

‡ Pemikiran, idea

danpandangan

mengenai

falsafah politik.

Madinah Al-

Fadhilah

‡ Pemikiran, idea

danpandangan

mengenai

falsafah politik.

Ihsa· Al-Ulum

&

Kitab Al-Jam

‡ Perbicaraan

mengenaiilmu

falsafah zaman

Yunani.

Ihsa· Al-Ulum

&

Kitab Al-Jam

‡ Perbicaraan

mengenaiilmu

falsafah zaman

Yunani.

Abdul Rahman Abu Zaid Wali uddin

Bin KhaldunAl-Maliki al-Khadrami

Sewaktu di Mesir, beliau telah

dilantik memegang jawatan

Hakim Mahkamah Raja

Lahir di Tunis pada tahun 1331 M (732

H) dan meninggal dunia pada tahun

1406 M (808 H)

Lahir di Tunis pada tahun 1331 M (732

H) dan meninggal dunia pada tahun

1406 M (808 H)

Pakar dalam:

,

,

,

SIFAT

PERIBADI

Berkebolehan
dalam bidang
sosiologi

Tegas
dalam
tugas

Bijak
men elesaikan
masalah

Tidak
mementing
kan
pangkat

Arab (seperti Nahu dan Saraf), Usuluddin dan

Kesusasteraan.

Beliau juga mempelajari Mantiq, Sains,Falsafah

,Matematik dan Sejarah daripada beberapa orang

ulama terkemuka pada masa itu.

Guru beliau ang utama ialah Muhammad Bin Abdul

Muhaimin. Beliau juga turut berguru dengan Abu

Abdullah Muhammad Bin Ibrahim Al-Abla ang

mengajarn a tentang Sosiologi, politik dan

pendidikan.

Sumbangan

beliau dalam

bidang sosiologi:

‡Pengasas dan

guru terkemuka

dalam bidang

sosiologi

Menghasilkan

kitab

al-Muqaddimah

Mempelopori Ilmu Sosiologi

(orangpertama

membicarakan

pembangunan mental,

akal,

dan fizikal manusia)

Sumbangan
Sumbangan beliau
beliau

dalam
dalam bidang

bidang sejarah
sejarah::

‡‡ Pengasas
Pengasas filosof

filosof sejarah
sejarah

((melalui
melalui kitab
kitab al

al--Ibar
Ibar))

Mahir dalam ilmu

sejarah

Nama sebenar beliau ialah

Di barat di enali sebagai

Beliau dilahir an pada 370 H (980 M).

Pada masa ecil telah belajar bahasa

Arab dan Parsi.

Pada usia 10 tahun telah menghafal Al-

Quran.

Pada umur 16 tahun mempelajari ilmu

perubatan

Ibn
Ibn Sina

Sina ter enal

ter enal apabila
apabila

selepas
selepas menyembuh an
menyembuh an

penya it

penya it Putera

Putera Nub

Nub Ibn

Ibn Nas al-

Samani ..

Kehebatan
Kehebatan dan

dan epa aran
epa aran

dalam
dalam ilmu

ilmu perubatan
perubatan tiada
tiada

tolo

tolo bandingnya
bandingnya sehingga
sehingga

beliau
beliau diberi

diberi gelaran
gelaran

((Mahaguru
Mahaguru pertama
pertama))

Terbit
Terbit Al
Al

Qanun
Qanun fil
fil

Tabib
Tabib

Di Rom
pada1593

Bahasa
Inggeris
berjudul
Precepts of
Medicine

tidak sampai 100
tahun, buku itu telah
dicetak ke dalam 15
buah bahasa

Abad ke-17,
buku tersebut
dijadikan
sebagai bahan
rujukan asas
diuniversiti-
universiti Itali
dan Perancis

Menghasilkan
buku
Remedies for
The Heart

mengandungi
sajak-sajak
perubatan

menceritakan dan
menghuraikan 760
jenis penyakit
bersama dengan cara
untuk mengubatinya

Membincangk
an proses
penyediaan
ubat

Menyenaraikan
pelbagai jenis
ubat spt
:antidot,
peslozeng, pil
dan sebagainya

Bidang
Farmasi

Menyentuh
kepentingan
dos

Pemikiran falsafah Ibnu
Sina banyak dipengaruhi
oleh aliran falsafah al-
Farabi yang telah
menghidupkan pemikiran
Aristotle.

menulis
sebuah buku
berjudul al-
Najah yang
membicaraka
n persoalan
falsafah

Ibnu Sina telah men atakan bahawa
pencipta ang dinamakan sebagai
"Wajib al-Wujud" ialah satu.

Dia tidak berbentuk dan tidak boleh
dibahagikan dengan apa-apa cara
sekalipun

Menurut Ibnu Sina, segala ang wujud
(mumkin al-wujud) terbit daripada
"Wajib al-Wujud" ang tidak ada
permulaan

Memperkenalkan
Memperkenalkan
ilmu psikologi
ilmu psikologi
dalam perubatan
dalam perubatan

Memperkembangkan
Memperkembangkan
ilmu diagnosis melalui
ilmu diagnosis melalui
den utan jantung
den utan jantung

Memberi tanda
Memberi tanda--
tanda pen akit

tanda pen akit
kecing manis dan
kecing manis dan
kesann a
kesann a

Doktor perubatan
Doktor perubatan
pertama mencatatkan
pertama mencatatkan
bahawa pen akit

bahawa pen akit
paru
paru--paru boleh
paru boleh
berjangkit
berjangkit

Nama sebenar :

Muhammad Ibn Musa

Al-Khawarizmi

Nama sebenar :

Muhammad Ibn Musa

Al-Khawarizmi

Dilahirkan di

daerah

Hawarizmi

(Khiwa), satu

daerah ke

selatan Laut

Arab pada

780M.

Dilahirkan di

daerah

Hawarizmi

(Khiwa), satu

daerah ke

selatan Laut

Arab pada

780M.

Beliau menemukan Al-

Jabru wal Mukobala

(penjabaran dan

pen elesaian).

Diterjemahkan ke bahasa

Latin menjadi Aljabar.

Beliau menemukan Al-

Jabru wal Mukobala

(penjabaran dan

pen elesaian).

Diterjemahkan ke bahasa

Latin menjadi Aljabar.

Bidang

Matematik

Bidang

Astronomi

‡ Memperkenalkan aljabar dan hisab.

‡ Ban ak menghasilkan kar a-kar a ang terkenal

ketika zaman tamadun Islam.

‡ Antara kar a-kar a ang beliau hasilkan ialah

¶Mafatih al-Ulum·.

‡ Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan

telah digunakan pada zaman tamadun Islam.

‡ Ban ak kaedah ang diperkenalkan dalam setiap

kar a ang dihasilkan.

Kaedah ang diperkenalkan :

i. Masalah pecahan dan sifat

nombor perdana dan teori

nombor.

ii. Trigonometri ( kos, sin dan tan).

iii. Teorem segi tiga serta mengira

luas segi tiga, segi empat dan

bulatan dalam geometri.

Bidang

Astronomi

‡ Astronomi ditakrifkan sebagai ilmu falaq

(pengetahuan tentang bintang-bintang ang

melibatkan kajian tentang kedudukan,

pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran ang

berkaitan dengan bintang).

‡

Seawal kurun ketiga lagi, al-Khawarizmi telah

menghasilkan dua buah buku ang salah satu

daripadan a telah diterjemahkan ke Bahasa Latin

dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim, orang

Sepan ol serta Kristian.

Al-Jabr wa·l Muqabalah :

Beliau telah mencipta pemakaian secans dan

tangens dalam pen elidikan trigonometri dan

astronomi.

Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah :

Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan

matematik dan mengemukakan 800 buah soalan

ang sebahagian daripadan a merupakan

persoalan ang dikemukakan oleh Neo. Babylian

dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan

kebenarannyaoleh al-Khawarizmi

Sist m Nombor :

Beliau t lah m mperk nalkan konsep sifat dan ia

penting dalam sistem nombor pada zaman

sekarang.

Karya

Al-Khawarizmi

‡ Sistem Nombor :

Ia telah diterjemahkan ke

dalambahasa Latin iaitu De

Numero Indorum.

‡ ¶Mufatih al-Ulum· :

Bermaksud beliau adalah

pencinta ilmu dalam pelbagai

bidang.

‡ Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-

Hind :

Karya ini telah diterjemahkan

ke dalam Bahasa Latin oleh

Prince Boniopagri.

‡ Al-Mukhtasar

Fi Hisab al-Jabr

wa al-

Muqabalah:

Pada tahun

820M dan ia

mengenai

algebra.

‡ Al-Amal bi·

Usturlab·

‡ Al-Tarikh

Nama : Abu al-

Raihan Muhammad

ibn Ahmad al-Biruni

Nama : Abu al-

Raihan Muhammad

ibn Ahmad al-Biruni

Tarikh

meninggal :

1048 M

Tarikh

meninggal :

1048 M

Tempat lahir : di

Birun, ibu

negara

Khawarizm atau

lebih dikenali

sebagai

Turkistan

Tempat lahir : di

Birun, ibu

negara

Khawarizm atau

lebih dikenali

sebagai

Turkistan

Tarikh lahir :

tahun 362 H

(973 M)

Tarikh lahir :

tahun 362 H

(973 M)

Sumbangannya yang paling penting ialah dalam

penciptaan kaedah penggunaan angka-angka

India dan kajiannya mencari ukuran bumi

menggunakan kiraan matematik

Berjaya menghasilkan satu daftar yang

mengandungi peta dan kedudukan ibu-ibu negara

di dunia.

Beliau turut mendirikan sebuah pusat kajian

astronomi mengenai sistem solar yang telah

membantu perkembangan pengajian ilmu falak

pada tahun-tahun yang mendatang

Sumbangannya yang paling penting ialah dalam

penciptaan kaedah penggunaan angka-angka

India dan kajiannya mencari ukuran bumi

menggunakan kiraan matematik

Berjaya menghasilkan satu daftar yang

mengandungi peta dan kedudukan ibu-ibu negara

di dunia.

Beliau turut mendirikan sebuah pusat kajian

astronomi mengenai sistem solar yang telah

membantu perkembangan pengajian ilmu falak

pada tahun-tahun yang mendatang

Kajiannya dalam bidang sains, matematik,

dan geometrik telah menyelesaikan banyak

masalah yang tidak dapat diselesaikan sebelum

ini.

Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu

pengetahuan dan bidang telah menyebabkan

beliau digelar sebagai "Ustaz fil Ulum" atau guru

segala ilmu

Kajiannya dalam bidang sains, matematik,

dan geometrik telah menyelesaikan banyak

masalah yang tidak dapat diselesaikan sebelum

ini.

Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu

pengetahuan dan bidang telah menyebabkan

beliau digelar sebagai "Ustaz fil Ulum" atau guru

segala ilmu

Nama sebenar
beliau ialah

Dilahirkan di Tus
Iran pada 450 H
bersamaan 1058 M.

Beliau yang
mendapat
gelaran

´

µ

Beliau meninggal dunia
pada hari Isnin 14
Jamadilakhir tahun 505
Hijrah ( 1111M) di Tus dan

jenazahnya dikebumikan
di tempat kelahirannya.

Menghasilkan banyak karya, terbesar antaranya

ialah Ihya' 'ulum uddin (The Revival of the Religious
Sciences).

Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang tokoh

pemikir Islam yang amat terkenal bukan sahaja

dalam kalangan umat Islam, malah dalam kalangan
bukan Islam.

Beliau sangat tinggi ilmunya dalam pelbagai bidang

seperti falsafah, akidah, fikah, ilmu kalam,tasawuf,
pendidikan, politik dan lain-lain.

Beliau mempunyai daya hafalan dan ingatan yang

kuat dan bijak berhujah.

Beliau menguasai berbagai-bagai bidang ilmu

pengetahuan.

Beliau juga sangat mencintai ilmu pengetahuan.

Beliau sanggup meninggalkan segala kemewahan

hidup untuk bermusafir demi untuk mencari dan

menuntut ilmu pengetahuan.

Beliau terkenal sebagai ahli falsafah Islam yang

telah mengharumkan nama ulama Islam di Eropah

melalui hasil-hasil karyanya yang bermutu tinggi.

Imam Al-Ghazali berpendapat, untuk mendapat

kebahagiaan di dunia dan di akhirat,seseorang itu

hendaklah mempunyai ilmu dan diamalkan dengan

baik dan ikhlas hanya kerana Allah S.W.T.

Beliau merupakan seorang ahli fikir Islam yang telah

meninggalkan jasa yang dapat di nilai melalui hasil-

hasil karyanya.

Beberapa hasil karya Imam Al-Ghazali telah

diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa

Eropah untuk dijadikan rujukan kepada penuntut-

penuntut di pusat-pusat pengajian tinggi.

Hasil karya beliau yang terkenal ialah Ihya

Ulumiddin yang merangkumi ilmu akidah,

fikah, falsafah, akhlak dan tasawuf.

Segala hasil-hasil tulisan beliau telah

mempengaruhi ahli fikir Islam selepasnya,

seperti Jalaluddin ar-Rumi, Syeikh Al-Ashraf,

Ibnu Rusyd dan Syah Waliyullah.

Antara hasil-hasil karya beliau yang lain

termasuklah:

Ihya
Ihya
Ulumiddin
Ulumiddin..

Al
Al--Munqiz
Munqiz Min
Min

ad
ad--Dalal
Dalal

Mizanul
Mizanul--amal
amal

Tahafut
Tahafut al

al--

Falasifah
Falasifah

Hidayah
Hidayah Al

Al--

Salikin
Salikin

Jawahir
Jawahir Al

Al--

Quran.
Quran.

Minhaj
Minhaj al

al--

Abidin
Abidin

Asma
Asma Allah
Allah

al
al--Husna
Husna

Ayyuha
Ayyuha al

al--

Walad
Walad

Kimia as
Kimia as--
Sa·adah
Sa·adah..

Nama

sebenarnya

Muhammad

Tahir bin

Syeikh

Muhammad

Bin Ahmad

Jalaluddin

Syeikh Tahir

dilahirkan di

Bukit Tinggi,

Sumatera

Barat pada

tahun 1869 dan

berketurunan

Melayu

Minangkabau

tokoh bidang

Falak Syari di

alam Melayu

Nusantara -

memantapkan

bidang fardu

kifayah

Perdalami Bidang

Falak selama 4

tahun di Universiti

Al-Azhar, Mesir

Terima pengaruh daripada pemikiran Sayid

Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh

Muhammad Abduh, tokoh Gerakan Islah

(Pembersihan) dan Reformasi Islam yang

berjuang untuk membersihkan Islam

daripada fahaman yang bercampur-baur

adat-resam kuno, dan mengembalikan

Islam ke landasan al-Qur'an dan Hadith

yang suci. (dikenali ahli'Kaum Muda)

Rencana-rencana ilmiah dalam Al-Manar.

Hakim Besar Mahkamah Syariah di Taiping, Mufti

Negeri Perak DarulRidzuan (3 tahun), dalam

zaman pemerintahan Sultan Idris.

Berkhidmat dengan negeri Johor Darul Takzim

1335 H. (1914 M.) - Pendidik dan Nazir sekolah-

sekolah agama Johor selama 4 tahun; dan sekali

lagi selama 3 tahun

Mudir Madrasah Haji Muhammad Taib, di Parit Jamil,

Muar SMKA yang memberi P&P Islam yang menyeluruh
sambil menekankan BM, Bahasa Arab & BI hendaklah
dipelajari untuk menambahkan ilmu pengetahuan.

Bermastautin di Singapura - memberi sumbangan

penulisan dan penerbitan majalah Al-Imam

Berkhidmat di Madrasah Al-Masyhoor Pulau Pinang

sebagai Pendidik dan Pengetua selama 3 tahun

Sudut Falak Syar'i ialah kitab Natijatul'Umur

(diterbitkanpada tahun 1357 H./ 1936 M.) iaitu kira-kira
untuk Taqwim Hijrah dan persamaannya dengan
Taqwim Miladi (Masehi), hala kiblat, dan waktu solat
untuk sepanjang zaman.

Dikebumikan di Tanah Perkuburan Jalan Baru,

Kuala Kangsar, Perak.

Jabatan Muzium Negara Malaysia mengistiharkan

tempat pemakaman beliau sebagai makam

bersejarah untuk memperingati jasa beliau.

KiniKerajaan Negeri Pulau Pinang menamakan

sebuah Pusat Observatori di Pantai Acheh Pulau

Pinang sebagai Pusat Falak Sheikh Tahir, bagi

memperingati peranan dan ketokohan beliau

dalam bidang Falak.

RIWAYAT

HIDUP

HAMKA

RIWAYAT

HIDUP

HAMKA

Tarikh meninggal :

24 Julai 1981

(73 tahun)

Tempatlahir: DesaTanah

Sirah, Sungai Batang, Maninjau,

Minangkabau, Sumatera Barat,

Indonesia

Tempatlahir: DesaTanah

Sirah, Sungai Batang, Maninjau,

Minangkabau, Sumatera Barat,

Indonesia

Jawatan : anggota tetap

majlis konsul

Muhammadiah, Sumatera

Tengah (1934) dan

mengetuai gerakan

Muhammadiah (1946)

Jawatan : anggota tetap

majlis konsul

Muhammadiah, Sumatera

Tengah (1934) dan

mengetuai gerakan

Muhammadiah (1946)

Nama : Doktar Haji

Abd. Malik bin Sheikh

Abd. Karim bin Sheikh

Muhammad Amrullah.

Nama : Doktar Haji

Abd. Malik bin Sheikh

Abd. Karim bin Sheikh

Muhammad Amrullah.

Tarikh lahir :16 Februari

1908 @ 13 Muharam 1362

Hijrah.

Hamka merupakan

seorang tokoh reformasi

Islam yang terkenal dalam

bidang falsafah dan

tasawuf.

tokoh agama dan

pendakwahyang

banyak memberi

sumbangan kepada

agama, bangsa, dan

negara melalui

organisasi, ceramah,

serta hasilhasil karya

yang ditulisnya.

Pada tahun 1935,

Hamka telah

mendirikan kolej

Kuliah Al-Muballighin

di Padang Panjang

yang telah melahirkan

ramai tokoh-tokoh

terkenal

Beliau juga banyak

berjasa dalam

penyebaran Islam

dalam bahasa

Indonesia kerana

keahliannya dalam

kesusasteraan

sehingga beliau

mendapat gelaran

"Hamzah Fansuri

zaman baharu.

Beliau menulis

majalah "Seruan

Islam di Tanjung Para

Langkat,

menerbitkan majalah

"Pedoman

masyarakat, dan

"Panji Masyarakat.

Hamka mula

mengarang dalam

akhbar "Pembela

Islam, Bandung pada

tahun 1930.

Antara hasil-hasil karya Hamka yang
menggoncangkan semangat revolusi
ialah "Revolusi Fikiran, "Revolusi
Agama, "Adat Minangkabau,
"Menghada i Revolusi, "Negara Islam,
"Sesudah Naskah Renville,
"Muhammadiah Melalui Tiga Zaman,
"Dari Lembah Cita-Cita Merdeka, serta
"Islam dan Demokrasi
.

Pada tahun 1929, Hamka menghasilkan buku-

buku, "Agama dan Perem uan, "Pembela Islam,

dan lain-lain lagi.

Dalam bidang
agama dan
falsafah pula,
karangan beliau
terdiri daripada
"Tasawuf Moden,
Falsafah Hidup,
"Lembaga Hidup,
"Lembaga udi,
" edoman
Mubaligh Islam,

dan lain-lain.

Contoh karangan beliau dalam

novel adalah seperti novel

"Tenggelamn a Kapal Van der

Vijk, "Di awah Lindungan

Kaabah, "Merantau Ke Deli,

"Terusir, "Keadilan Ilahi dan lain-

lain

Contoh karangan beliau dalam

novel adalah seperti novel

"Tenggelamn a Kapal Van der

Vijk, "Di awah Lindungan

Kaabah, "Merantau Ke Deli,

"Terusir, "Keadilan Ilahi dan lain-

lain

Dilahirkan di
Tangier,
Maghribi 24
Februari 1304
bersamaan
Rejab 704
Hijrah

Meninggal dunia
pada tahun 779
Hijrah bersamaan
1372 Masihi.

Seorang kabilah
Barber dari
golongan Muslim
Sunni.

Nama penuh Ibn
Battuta ialah Abu
Abdillah Muhammad
Ibn Abdillah Ibn
Muhammad Ibn
Ibrahim Al-Lawati
Al-Tanji

Beliau terkenal sebagai penjelajah dan

pengembara serta menulis mengenai

pengembaraanya selama hampir tiga puluh tahun.

Beliau merupakan perintis pengembaraan dunia

yang berjaya merentasi benua Afrika dan Asia serta

menghasilkan karya penting dunia Islam yang

meliputi daerah Barat Afrika hingga ke Pakistan,

India, Maldives, Sri Lanka, Asia Tenggara dan

China.

Digelar Ibnu Battuta dan diberi gelaran sebagai

Syamsuddin di negeri-negeri timur.

Tokoh orientalis Dozy, menggelar beliau sebagai

¶Pengemabara Yang Jujur·.

1. Bidang geografi & pelayaran

Perkongsian maklumat dari segi perbandingan

tentang budaya, peradaban, sosial dan geografi

sesuatu masyarakat setempat

Perkongsian maklumat dari segi perbandingan

tentang budaya, peradaban, sosial dan geografi

sesuatu masyarakat setempat

Pengembaraan beliau itu telah memberikan persepsi

yang baru kepada bidang geografi dan pelayaran.

kepada pengikut-pengikutnya.

Pengembaraan beliau itu telah memberikan persepsi

yang baru kepada bidang geografi dan pelayaran.

kepada pengikut-pengikutnya.

Beliau juga banyak menyampaikan cerita-cerita

tempatan yang menakjubkan dan menghiburkan

Beliau juga banyak menyampaikan cerita-cerita

tempatan yang menakjubkan dan menghiburkan

1.1 India
1.1 India

1.2 Negara
1.2 Negara--negara

negara lain
lain

Selama mengelilingi dunia,Ibn Battuta

menyimpulakan bahawa hanya ada tujuh raja

yang memiliki kelebihan luar biasa, iaitu:

Raja Iraq yang
berbudi bahasa

Raja Hindustani

sangat peramah Raja Yaman
berakhlak mulia

Raja Turki gagah
perkasa

Raja Rom sangat
pemaaf,

Raja Turkistan
bersifat tolak
ansur

Raja Melayu Malik

Al-Zahir (Sumatra) yang
berilmu pengetahuan luas
dan mendalam.

2. Agama
2. Agama

Memikul tugas

sebagai kadi besar

di bawah

pemerintahan

Sultan Muhammad

Tughluq di India.

Dilantik

menjadi kadi

selama lapan

belas bulan di

kepulauan

Maldives.

3. Hasil arya

Karya yang
diberi nama
Rihlah Ibn
Battutah

Karya ini berperanan
penting kerana maklumat-
maklumat yang
terkandung di dalamnya
dipetik dalam ratusan
karya pengkajian sejarah

Satu-satunya sumber
maklumat mengenai
budaya, adat resam,
serta keadaan
masyarakat di
beberapa kawasan
dunia

Dalam konteks sejarah
Asia Tenggara,karya
tersebut merupakan
satu-satunya karya
pengembaraan Arab
yang terbukti
kesahihannya.

4.Nilai
4.Nilai

Kegigihan
beliau dalam
menimba ilmu
pengetahuan

Sumbangan beliau
dari segi sosial pula
ialah
mempamerkan
sikap dan contoh
yang baik dari segi
cara bergaul
dengan masyarakat
setempat tidak
mengira lapisan
masyarakat

Seorang
yang patuh
pada ajaran
agama.

Nama
sebenarnya
Abu All
Muhammad
al-
Hassan ibnu
al-Haitham

Dilahirkan di
Basrah pada
tahun 354H
bersamaan
dengan 965
Masihi.

Memiliki
kemahiran
yang tinggi
dalam bidang
agama,
Falsafah
walaupun
dikenali dalam
bidang sains
danperubatan

Penyelidikannya mengenai cahaya telah

memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti

Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop

serta teleskop.

Menemui prinsip isi

padu udara sebelum

seorang saintis yang

bernama Trricella

mengetahui perkara

itu 500 tahun

kemudian.

Menemui prinsip isi

padu udara sebelum

seorang saintis yang

bernama Trricella

mengetahui perkara

itu 500 tahun

kemudian.

Menemui kewujudan

tarikan graviti

sebelum Isaac

Newton

mengetahuinya.

Bagi Ibn Haitham , falsafah tidak

boleh dipisahkan daripada

matematik, sains & ketuhanan

Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada

aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi

pertikaian

Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak

buku dan makalah. Antara buku karyanya termasuk:

Al'Jami' fi Usul
al'Hisab : teori-teori
ilmu metametik

Kitab al-Tahlil wa
al'Tarkib mengenai
ilmu geometri

Kitab Tahlil ai'masa il
al 'Adadiyah tentang
algebra

a alah fi Istikhraj Simat
al' iblah : tentang
arah kiblat bagi segenap
rantau;

.a alah fima Tad'u
llaih : penggunaan
geometri
dalam urusan hukum
syarak

Risalah fi Sina'at
al-Syi'r : teknik
penulisan puisi

Dilahirkanpada 551 S.M. Beliau
berasal dari keturunan bangsawan.

Pengasas aliran konfucianisme

Dilantik menjadi Menteri Keadilan,
& kemudian Perdana Menteri di
Wilayah Lu

13 tahun selepas Confusius meletak jawatan ,

beliau menggembara dari wilayah ke

wilayah ynng lain di negara China

Ajaran-ajaran Confucius diperolehdaripada

buku Klasik Confucius & Analekta.

Buku-buku itu ditulis setelah membuat

pemerhatian tentang kelemahanyang wujud

dalam masyarakat, terutamanya dalam

pentadbiran spt tidak amanah & keadaan

moral masyarakat yang rendah.

Kung Fu Tze percaya bahawa moral manusia

membantu pemerintah yang baik & sifat baik

merupakan satu harta yang paling penting

dimiliki oleh pengawai serta beliau berkata

untuk mencapai sifat yang baik menerusi sikap

Beliau lahir di negeri Chu

pada sekitar tahun 604 S.M.

Lao Tzu bererti

¶Filsuf Tua·

atau ¶Guru

Tua·, sebuah

nama yang

menurut

legenda,

seorang tua

yang bijak

dengan

rambut

memutih.

Seorang penjaga arkib kerajaan

sampai ia memutuskan untuk

mengundurkan diri dari

masyarakat dan berjalan

menuju ke barat.

Pengasas ajaran

Taoisme.

Taoisme pada asalnya

berbentuk falsafah

tetapi bertukar

menjadi ajaran

berbentuk agama.

Kitab yang berisikan 5.000 huruf yang ditulisnya

telah menjadi kitab suci utama Taoisme dan

dinamakan Tao Te Ching (Jalan Utama dan

Kekuatannya).

Kitab yang berisikan 5.000 huruf yang ditulisnya

telah menjadi kitab suci utama Taoisme dan

dinamakan Tao Te Ching (Jalan Utama dan

Kekuatannya).

Dasar ajaran ini lebih menumpukan konsep Tao yang

bermaksud jalan. Setiap tindakan akan ditentukan

oleh Tao. Oleh sebab itu manusia tidak harus

bertindak terhadap apa-apa yang berlaku.

Taoisme dalam bentuk aslinya mengajarkan

bahawa manusia harus menghindari keagresifan

dan persaingan. Ia merupakan sebuah falsafah

monistik yang menegaskan bahawa segala sesuatu

adalahekspresi dari Tao.

Taoisme dalam bentuk aslinya mengajarkan

bahawa manusia harus menghindari keagresifan

dan persaingan. Ia merupakan sebuah falsafah

monistik yang menegaskan bahawa segala sesuatu

adalahekspresi dari Tao.

Berasaldari

Provinsi Yunnan

Cheng Ho, Zheng He,
Ma Sanbao, Ma He,
Haji Mahmud Shams,
atau Sam Poo Kong,
menunjuk kepada
satu orang yang
sama, yaitu
Laksamana Cheng
Ho

Anak ke-2
pasanganMa Hazhi

dan Wen.

Ma He (nama kecil Cheng
Ho) yang lahir tahun Hong
Wu ke-4 (1371 M)

LATAR BELAKANG

CHENG HO

LATAR BELAKANG

CHENG HO

Tokoh pelayar China yang terkenal pada zaman

Ming.

Dilahirkan dalam keluarga pelayar terkemuka.

Ayah dan datuk Cheng Ho pernah belayar ke Mekah

untuk menunaikan ibadat haji.

Seorang yang beragama Islam dan berasal dari

wilayah Yunan.

Pernah memegang jawatan sebagai pegawai tinggi

kerajaan dan berkhidmat semasa pemerintahan

maharaja Yung Lo

Tokoh pelayar China yang terkenal pada zaman

Ming.

Dilahirkan dalam keluarga pelayar terkemuka.

Ayah dan datuk Cheng Ho pernah belayar ke Mekah

untuk menunaikan ibadat haji.

Seorang yang beragama Islam dan berasal dari

wilayah Yunan.

Pernah memegang jawatan sebagai pegawai tinggi

kerajaan dan berkhidmat semasa pemerintahan

maharaja Yung Lo

‡ meluaskan hubungan perdagangan

dengan kerajaan-kerajaan di Asia,
menonjolkan kuasa dan pengaruh
China ke seluruh pelusuk dunia,
mengumpul cukai, mengasaskan
koloni wilayah naungan,
mengemukakan maklumat tentang
wilayah asing dan mendapat
bantuan bagi mengatasi serangan
Monggol

Matlamat
ekspedisi

‡ Memimpin tujuh ekspedisi

penjelajahan dan penerokaan serta
mengetuai ekspedisi perlayaran
terbesar pada tahun 1414 melibatkan
63 buah kapal besar dan 100 kapal
kecil sebagai pengiring ke Asia
Tenggara

Memimpin
ekspedisi

‡Merancang dan membangunkan

hubunganperdagangan antara
China dengan Barat melalui jalan
laut, serta ekspedisi ke kawasan
seperti kepulauan Melayu, India, Sri
Lanka,Teluk Parsi, Aden dan
Pantai Timur Afrika

Merancang
ekspedisi

‡ Menyertai ekspedisi membawa utusan

khas daripada Maharaja China ke
negara-negara yang dilawati. Beliau
diutus oleh Maharaja Yung Lo untuk
mengiringi utusan asing yang kembali
ke negara asal, iaitu benua Afrika

Mengiringi
utusan

‡ Pada tahun 1405 Masihi, beliau

memimpin ekspedisi ke Asia
Tenggara khususnya Sumatera,
Jawa, Thailand, Tanah Melayu dan
Borneo.

‡ Melawat Melaka pada tahun 1409

dan 1411, dan menyampaikan hadiah
berupa cap mohor, persalinan,
payung kuning dan kain sutera
kepada sultan Melaka, iaitu
Parameswara.

‡ Beliau pernah ke Jeddah, Hormuz

dan Pantai Somalia untuk menjual
barang-barang seperti tembikar dan
sutera serta membeli barang-barang
seperti gading gajah dan tanduk
badak dari pedagang-pedagang
Arab.

Destinasi
ekspedisi

Mahatma

Gandi

Sidharta
Gautama
Buddha

Nama sebenar :
Mohandas
Karamchand Gandhi

Beliau lahir pada 2
Oktober 1869 &

meninggal pada 30
Januari 1948

Lahir dalam keluarga Vaisya di
Gujerat yang dipengaruhi
doktrin Jainisme, Buddhisme dan
Hinduisme mengenai ahimsa
(menolak kekejaman)

Nama gelaran
Mahatma Gandi
: jiwa agung

Beliau belajar undang-undang di England & pergi

ke Afrika Selatan sebagai peguam kepada seorang

pedagang Islam Gujerat.

Beliau melihat diskriminasi perkauman yang

berlaku lalu menetap & memperjuangkan hak asasi

orang India.

Di Afrika Selatan beliau mengembangkan tindakan

satyagraha (kuasa kebenaran).

Sejak dipenjarakan, beliau menukar cara

kehidupan dari segi makanan, pakaian &

menubuhkan ashram.

Sekembalinya di India (1915) beliau

memulakanperjuangannya menyokong para

petani & menentang tuan tanah British (1917).

Pada tahun 1920, beliau mengisytiharkan

swaraj (pemerintahan sendiri) & kemudian

menjalankan kempen satyagraha sehingga

mencapai kemerdekaan (1947)

30 Januari 1948 , beliau dibunuh oleh

N.V.Godse yang marah kepada Gandhi kerana

terlalu memihak kepada muslim

Tujuan beliau adalah untuk mencapai swaraj

& menegaskan penghormatan kepada tenaga

buruh manual.

Cara yang digunakan adalah dengan

menegaskan hubungan tujaun &cara iatu

berdasarkan satya (kebenaran), ahimsa

(menolak kekejaman), tapasya (mengawal &

menyeksa diri sendiri)

Beliau memperkenalkan cara baharu dalam

mengatasi konflik & memberi definisi baharu

bagi kuasa iaitu kepimpinan tanpa pejabat &

autoriti tanpa paksa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->