Punca-punca Graduan Menganggur langkah-langkah Menangani Isu Grdauan Menganggur

. iaitu : a) Mereka yang cuba mencari pekerjaan tetapi gagal mendapatkan pekerjaan. b) Mereka yang tidak mencuba untuk mencari pekerjaan. iaitu tidak berjaya mendapatkan pekerjaan.DEFINISI Penganggur ialah jumlah tenaga buruh yang tidak produktif. Penganggur boleh dibahagikan kepada 2 kategori.

 Graduan hanya tertumpu pada satu bidang sahaja. . Subjek @ kursus yang diikuti graduan tidak sesuai dengan permintaan pasaran. Sikap pilih kasih sesetengah majikan yang mengutamakan graduan institusi pengajian tinggi konvensional & swasta. Tidak menguasai bahasa Inggeris dengan baik.

 Tidak berusaha mencari alternatif baru untuk membina kerjaya persendirian @ menceburkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti keusahawanan. lebih suka tinggal di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan daripada bekerja bukan dalam bidang mereka. Sikap para penganggur yang terlalu memilih pekerjaan. . Peluang pekerjaan yang agak terbatas berbanding bilangan sumber manusia yang semakin meningkat setiap hari. Majikan ² memilih kualiti tenaga yang terbaik yang menguntungkan fiema-firma perniagaan mereka. Tidak tahu mengambil peluang.

4 ke bawah. Pencapaian tahap rendah ² CGPA 2. . Tidak mempunyai kemahiran & pengalaman bekerja serta tiada keyakinan pada diri semasa temuduga diadakan. agak sukar bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan segera.

Perkhidmatan Awam (SPA) ² hendaklah mempercepatkan proses pengambilan dikalangan siswazah bagi mengisi jawatan kosong dalam perkhidmatan awam. Kementerian Pelajaran hendaklah mengkaji nisbah antara guru & pelajar bagi melihat kemungkinan lebih banyak guru baru dilantik dikalangan siswazah yang menganggur. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) & Suruhanjaya .

 Memberi dorongan kepada graduan untuk melibatkan diri dalam bidang perniagaan & keusahawanan. Membuka peluang kepada graduan menganggur untuk mrnjadi polis dalam menangani isu ketandusan pekerjaan dikalangan golongan itu. . perkhidmatan polis akan menjadi lebih mantap mempunyai pegawai polis yang berpendidikan tinggi sejajar dengan perkembangan masa kini berketerampilan dalam memastikan pasukan itu disegani. Kementerian Pengajian Tinggi hendaklah mengkaji nisbah kursus-kursus yang ditawarkan di IPT bagi memastikan ianya memenuhi permintaan pasaran kerja. Melaksanakan program latihan yang lebih teratur seperti kursus pasca siswazah ² para siswazah akan mendapat pendedahan secukupnya untuk memasuki alam pekerjaan.

cabaran & isu-isu semasa dalam bidang keusahawanan. Bekerjasama dengan universiti awam & swasta untuk mengukur kesesuaian program & kursus yang dilaksanakan serta tahap keupayaan mendapat pekerjaan dikalangan siswazah. Mencadangkan agar Skim Latihan Siswazah Menganggur (SLSM) dihidupkan semula setelah terhenti sejak 2003. . Memberikan pendedahan & kesedaran kepada graduan berkaitan peluang. Menyediakan platform & ruang kepada peserta untuk berinteraksi & berkomunikasi dengan industri & usahawan-usahawan yang berjaya. Kementerian Pengajian Tinggi perlu bersedia mengorbankan satu daripada 19 politeknik @ manamana kolej komuniti bagi membolehkan ia dijadikan pusat melatih siswazah menganggur mendapatkan pekerjaan.

Menceburi bidang pertanian & mengusahakan kawasan terbiar sehingga memperolehi hasil & menjadikan petani yang berjaya. Memastikan para siswazah berkebolehan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Siswazah harus bijak & aktif dalam berkomunikasi serta cemerlang dalam pelajaran & kokurikulum. . Kerajaan & IPTA juga perlu memainkan peranan penting dalam melaksanakan program sekolah @ universiti kerjaya dengan jelas. berorganisasi. Aktivit luar ² memberikan banyak pengalaman & mengajar kita bagaimana cara untuk berhadapan dengan khalayak ramai. menyelesaikan masalah serta melakukan tugas dengan baik. Menubuhkan 4 ´focus-groupµ untuk mengkaji isu ketidaksepadanan antara penawaran & permintaan sumber manusia.

 Kerajaan ² mewujudkan pusat maklumat siswazah di semua IPTA & IPTS dengan aktif membuat aktiviti-aktiviti penyelidikan mengesan siswazah secara berkala & melaksanakan program penempatan guru sehingga 50% pada tahun 2010 di semua sekolah rendah. Golongan yang masih belajar di sekolah @ IPT perlu memilih bidang pengajian yang lebih disesuaikan dengan pemahaman kerja di pasaran. Pihak berwajib hendaklah mengurangkan pengimportan tenaga asing. . IPT ² mewujudkan keseimbangan diantara mempelajari ilmu teori @ praktikal berdasarkan kepada perkembangan semasa dalam bidang yang menjadi tumpuan sekarang.

.

.

SEKIAN« TERIMA KASIH! .