Punca-punca Graduan Menganggur langkah-langkah Menangani Isu Grdauan Menganggur

iaitu : a) Mereka yang cuba mencari pekerjaan tetapi gagal mendapatkan pekerjaan. iaitu tidak berjaya mendapatkan pekerjaan. b) Mereka yang tidak mencuba untuk mencari pekerjaan. Penganggur boleh dibahagikan kepada 2 kategori.DEFINISI Penganggur ialah jumlah tenaga buruh yang tidak produktif. .

 Sikap pilih kasih sesetengah majikan yang mengutamakan graduan institusi pengajian tinggi konvensional & swasta. . Graduan hanya tertumpu pada satu bidang sahaja. Tidak menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Subjek @ kursus yang diikuti graduan tidak sesuai dengan permintaan pasaran.

 Tidak berusaha mencari alternatif baru untuk membina kerjaya persendirian @ menceburkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti keusahawanan. Tidak tahu mengambil peluang. . lebih suka tinggal di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan daripada bekerja bukan dalam bidang mereka. Sikap para penganggur yang terlalu memilih pekerjaan. Majikan ² memilih kualiti tenaga yang terbaik yang menguntungkan fiema-firma perniagaan mereka. Peluang pekerjaan yang agak terbatas berbanding bilangan sumber manusia yang semakin meningkat setiap hari.

4 ke bawah. Tidak mempunyai kemahiran & pengalaman bekerja serta tiada keyakinan pada diri semasa temuduga diadakan. Pencapaian tahap rendah ² CGPA 2. agak sukar bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan segera. .

Perkhidmatan Awam (SPA) ² hendaklah mempercepatkan proses pengambilan dikalangan siswazah bagi mengisi jawatan kosong dalam perkhidmatan awam. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) & Suruhanjaya . Kementerian Pelajaran hendaklah mengkaji nisbah antara guru & pelajar bagi melihat kemungkinan lebih banyak guru baru dilantik dikalangan siswazah yang menganggur.

 Melaksanakan program latihan yang lebih teratur seperti kursus pasca siswazah ² para siswazah akan mendapat pendedahan secukupnya untuk memasuki alam pekerjaan. perkhidmatan polis akan menjadi lebih mantap mempunyai pegawai polis yang berpendidikan tinggi sejajar dengan perkembangan masa kini berketerampilan dalam memastikan pasukan itu disegani. . Memberi dorongan kepada graduan untuk melibatkan diri dalam bidang perniagaan & keusahawanan. Kementerian Pengajian Tinggi hendaklah mengkaji nisbah kursus-kursus yang ditawarkan di IPT bagi memastikan ianya memenuhi permintaan pasaran kerja. Membuka peluang kepada graduan menganggur untuk mrnjadi polis dalam menangani isu ketandusan pekerjaan dikalangan golongan itu.

 Menyediakan platform & ruang kepada peserta untuk berinteraksi & berkomunikasi dengan industri & usahawan-usahawan yang berjaya. Bekerjasama dengan universiti awam & swasta untuk mengukur kesesuaian program & kursus yang dilaksanakan serta tahap keupayaan mendapat pekerjaan dikalangan siswazah. . Kementerian Pengajian Tinggi perlu bersedia mengorbankan satu daripada 19 politeknik @ manamana kolej komuniti bagi membolehkan ia dijadikan pusat melatih siswazah menganggur mendapatkan pekerjaan. Memberikan pendedahan & kesedaran kepada graduan berkaitan peluang. Mencadangkan agar Skim Latihan Siswazah Menganggur (SLSM) dihidupkan semula setelah terhenti sejak 2003. cabaran & isu-isu semasa dalam bidang keusahawanan.

 Siswazah harus bijak & aktif dalam berkomunikasi serta cemerlang dalam pelajaran & kokurikulum. Aktivit luar ² memberikan banyak pengalaman & mengajar kita bagaimana cara untuk berhadapan dengan khalayak ramai. Memastikan para siswazah berkebolehan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. . berorganisasi. Menubuhkan 4 ´focus-groupµ untuk mengkaji isu ketidaksepadanan antara penawaran & permintaan sumber manusia. Menceburi bidang pertanian & mengusahakan kawasan terbiar sehingga memperolehi hasil & menjadikan petani yang berjaya. Kerajaan & IPTA juga perlu memainkan peranan penting dalam melaksanakan program sekolah @ universiti kerjaya dengan jelas. menyelesaikan masalah serta melakukan tugas dengan baik.

 IPT ² mewujudkan keseimbangan diantara mempelajari ilmu teori @ praktikal berdasarkan kepada perkembangan semasa dalam bidang yang menjadi tumpuan sekarang. Golongan yang masih belajar di sekolah @ IPT perlu memilih bidang pengajian yang lebih disesuaikan dengan pemahaman kerja di pasaran. Kerajaan ² mewujudkan pusat maklumat siswazah di semua IPTA & IPTS dengan aktif membuat aktiviti-aktiviti penyelidikan mengesan siswazah secara berkala & melaksanakan program penempatan guru sehingga 50% pada tahun 2010 di semua sekolah rendah. . Pihak berwajib hendaklah mengurangkan pengimportan tenaga asing.

.

.

SEKIAN« TERIMA KASIH! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful