Pengekalan Keseimbangan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

Definisi Nilai
y Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan

alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya.

Ciri-ciri Peka Terhadap Isu Berkaitan Alam Sekitar
y Menyedari tanggungjawab untuk menjaga alam

sekitar supaya bersih dan tidak tercemar. y Mengetahui bahawa alam sekitar amat sensitif akibat kegiatan manusia. y Mengambil tindakan terhadap isu alam sekitar dan cuba untuk menyelesaikannya.

Pengekalan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama
y Mengekalkan keseimbangan alam sekitar boleh

meningkatkan kualiti alam sekitar, y Pelbagai kesan timbul akibat kegiatan sesetengah manusia yang tidak bertanggungjawab. y Tindakan rakus manusia membangunkan kawasankawasan tertentu untuk mengaut keuntungan kadangkala mengubah alam sekitar itu sendiri