PROGRAM BEBAS DENGGI DI SEKOLAH Pada tahun 1993,sebanyak 5,615 kes demam denggi telah dilaporkan di seluruh

negara.Dari bilangan tersebut,didapati lebihkurang 30% daripadanya berlaku dikalangan penuntut sekolah yang berumur diantara 7-18 tahun. Bagi tujuan : • menyemai pengetahuan dan amalan baik di dalam kawalan denggi kepada peringkat umur yang rendah supaya pengetahuan dan amalan tersebut dapat diteruskan apabila mereka dewasa nanti • harapan agar penuntut sekolah ini akan dapat menjadi agen perubahan kepada bebas denggi di rumah,kampong/taman dan seterusnya kepada masyarakat umum Program Bebas Denggi Di Sekolah telah dilancarkan dengan pengelibatan kerjasama antara dua kementerian iaitu Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Sekolah-sekolah yang terlibat dengan program ini di tahun 2004 : Taklimat dan latihamal mengenai kawalan vektor dan kawalan denggi telah diberikan kepada pelajar-pelajar dan guru yang dipilih oleh pihak sekolah berkenaan.Pelajarpelajar ini yang dipanggil Pengawas Kesihatan Sekolah akan menjalankan pemeriksaan seminggu sekali di sekitar kawasan sekolah dengan diselia oleh guru berkenaan (Fasilitator PBDS). Lapuran Mingguan (Borang KD1) akan dihantar oleh Guru Fasilitator PBDS kepada Pegawai Kesihatan Daerah Pendang. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran di Unit Penyakit Bawaan Vektor Pejabat Kesihatan Daerah Pendang sebagai Penyelaras di daerah bagi aktiviti ini akan bertanggungjawab kepada Pegawai Kesihatan Daerah Pendang menghantar laporan suku tahun (Borang KD3) kepada Bahagian Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Negeri Kedah Darul Aman dan juga memantau situasi dari masa kesemasa,merangka pelan tindakan dan mencadangkannya kepada Pegawai Kesihatan Daerah berdasarkan kepada masalah yang timbul atau perkembangan terkini yang berlaku. PROGRAM BEBAS DENGGI KEMUDAHAN KESIHATAN Memandangkan kejadian demam denggi masih merupakan masalah kesihatan di Negara ini dan terdapat juga kejadian denggi berlaku di kalangan mereka yang tinggal di kemudahan kesihatan terutama dikalangan kakitangan kemudahan kesihatan tersebut,Kementerian Kesihatan telah menunjukkan keperihatinan yang serius berkaitan masalah ini dan telah mengujudkan satu pelan tindakan bagi mempastikan semua kemudahan kesihatan dan kawasan sekitarnya pada jarak 200 meter bebas dari pembiakan Aedes. Program Bebas Denggi Kemudahan Kesihatan telah diwujudkan pada tahun 1992 dengan beberapa pindaan strategi dari masa kesemasa untuk mencapai objektif tersebut.Diharapkan program ini akan mencapai objektifnya dan seterusnya dapat membendung transmisi penyakit denggi dikemudahan kesihatan dan akhirnya kejadian demam denggi tidak lagi menjadi satu masalah kesihatan awam di negara ini. Bagi Daerah Kesihatan Pendang,sebanyak 19 Pasukan Kajian Aedes (PKA) telah dibentuk yang akan bertanggungjawab menentukan keberkesanan program ini di kemudahan-kemudahan kesihatan berkenaan.Setiap PKA terdiri dari 2 orang anggota kesihatan dan taburan penempatan PKA tersebut adalah seperti berikut;

berkata kelab yang ditubuhkan Februari tahun lalu itu bukan saja bertujuan memberi kesedaran mengenai bahaya nyamuk aedes. ia juga bertujuan untuk memupuk sikap prihatin murid di samping mendorong mereka untuk memberi komitmen tinggi dalam mencegah demam denggi dan mewujudkan persekitaran sekolah bebas daripada pembiakan nyamuk aedes. Pencegah pembiakan nyamuk aedes WALAUPUN sudah pelbagai langkah diambil bagi pencegah pembiakan nyamuk aedes. . Kedah menjadi sekolah pertama di negara ini menubuhkan Skuad Anti Denggi (Sad). WALAUPUN sudah pelbagai langkah diambil bagi pencegah pembiakan nyamuk aedes. komitmen anggota Sad amat diperlukan untuk menjayakan misi tiada aedes tiada denggi dan seterusnya melahirkan generasi bebas daripada wabak berkenaan di samping prihatin terhadap pencegahan pembiakan nyamuk aedes. setiap minggu. “Bagi menjayakan objektif penubuhan kelab. Sungai Petani. Nurasiah Sulaiman. Sekolah Kebangsaan Sri Gedong (SKSG). bagi memberi kesedaran terhadap kepentingan mencegah pembiakan nyamuk itu. menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan kepada keluarga. kelab akan melakukan beberapa gerak kerja dan menghantar laporan mengenai keberkesanannya kepada Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ataupun guru besar. Menurutnya. ia bagaikan tidak memberi kesedaran sepenuhnya kepada masyarakat terhadap bahaya nyamuk aedes. ia bagaikan tidak memberi kesedaran sepenuhnya kepada masyarakat terhadap bahaya nyamuk aedes. • • • menjalankan kajian aedes sepenuhnya di kemudahan kesihatan yang berkenaan pada setiap minggu menyedia dan menghantar retan mingguan (Borang PBDKK2) kepada Pegawai Kesihatan Daerah Pendang di Pejabat Kesihatan Daerah Pendang pada setiap pagi hari Ahad.merangka pelan tindakan dan mencadangkan nya kepada Pegawai Kesihatan Daerah berdasarkan kepada masalah yang timbul/perkembangan terkini yang berlaku.kakitangan dan lainlain jawatankuasa yang berkaitan dengan kawasan kemudahan kesihatan berkenaan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran di Unit Penyakit Bawaan Vektor Pejabat Kesihatan Daerah Pendang sebagai Penyelaras di daerah bagi aktiviti ini akan bertanggungjawab kepada Pegawai Kesihatan Daerah Pendang menghantar laporan bulanan (Borang PBDKK3) kepada Bahagian Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Negeri Kedah Darul Aman dan juga memantau situasi dari masa ke semasa. Justeru. tetapi juga untuk menjadikan amalan kebersihan sebagai budaya hidup di kalangan murid. Guru Penyelaras.Bidang tugas Pasukan Kajian Aedes . “Oleh itu.

” katanya. Abu Bakar Awang. beliau berharap pelajar selepas ini lebih peka terhadap kebersihan diri.“Laporan itu bertujuan untuk memastikan Sad benar-benar berfungsi. sekolah dan tempat tinggal. . Sementara itu.” katanya. Nurasiah berkata. “Dengan adanya Sad ini. Guru Besar SKSG. ahli Sad yang dianggotai murid tahun lima hingga enam itu dibahagi kepada lima kumpulan dan mereka akan memulakan tugasan paling minimum seminggu sekali di seluruh kawasan persekitaran sekolah. pihak sekolah bukan saja dapat menyelamatkan murid daripada dijangkiti demam denggi.” katanya. “Melalui Sad ini. “Mereka ini bukan saja menjaga kebersihan kawasan sekolah tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan dan menjadi contoh kepada rakan lain betapa pentingnya pencegahan demam denggi yang boleh membawa maut. berkata dengan adanya kelab ini. murid juga akan lebih bertanggungjawab menjaga kebersihan bukan saja ketika di sekolah tetapi juga di tempat tinggal masing-masing. tetapi ia juga dapat membantu pejabat kesihatan untuk mengesan pembiakan awal nyamuk pembawa maut itu. sekali gus memberikan maklumat mengenai tahap kebersihan sekolah.