KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROJEK KAJIAN TINDAKAN

Pembiayaan Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

MENINGKATKAN KEFAHAMAN ISIKANDUNGAN MATA PELAJARAN SEJARAH MELALUI KAEDAH ICTEKS

Oleh :

ZALINA BT AHMAD (KP: 640921-07-5572) SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI TANJONG MALIM PERAK Ogos 2007

1

7.HALAMAN KANDUNGAN Penghargaan Abstrak 1.4 5. 5. 2. 3. Cadangan Untuk Kajian Seterusnya Bibliografi Lampiran 15 2 . Kumpulan Sasaran Pelaksanaan Kajian 5. 8.1 5.1 3. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Isu Yang Dikaji Objektif Kajian 3.2 Objektif Am Objektif Khusus 5 5 6 4.3 5.5 Tinjauan Masalah Analisis Tinjauan Masalah Tindakan Yang Dijalankan Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian / Penilaian Refleksi Kajian 6 6 6.2 5.

Nur Azizah dan En. 3 .PENGHARGAAN Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua SMK Khir Johari Tanjong Malim. Pn. Noraini bt Yeub Sidi dan Penolong Kanan Pentadbiran. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat membantu rakan-rakan lain di dalam profession ini secara amnya dan matapelajaran Sejarah secara khususnya. Kepada suami dan anak-anak. Hajjah Rohani bt Abdul Hamid di atas segala sokongan yang diberikan . Pn. pada rakan-rakan seperjuangan saya iaitu En. Abdul Malek yang menjadikan sekolah syurga bagi guru yang amat meminati untuk menerapkan ICT di dalam P&P dan tidak pernah jemu membantu saya menyelesaikan masalah yang timbul. terima kasih kerana cuba memahami dan memberi dorongan untuk segala usaha yang saya lakukan. Wan Jamaluddin. Pn. Tidak lupa juga.

Berdasarkan respon yang ditunjukkan oleh para pelajar beserta dengan pelaksanaan yang terancang . memerlukan hafalan dan hanya berkaitan dengan masa lampau.5 % mendapat Gred B. Memandangkan pelajar-pelajar 3RK merupakan pelajar yang mempunyai potensi untuk cemerlang di dalam PMR. Menerusi kaedah ini pelajar diajar menggunakan persembahan Power Point menggunakan bahan-bahan yang dimuat turun dari internet dan buku teks. pelajar-pelajar diberikan kuiz yang dihasilkan melalui Adobe Presenter . Kaedah ICTeks ini sebenarnya adalah gabungan ICT dan buku teks.ABSTRAK Kajian ini dilakukan untuk mengubah persepsi pelajar-pelajar Tingkatan 3RK saya yang menganggap matapelajaran Sejarah sesuatu yang membosankan. tindakan mula dirancang dan pelaksanaan dilakukan seawal bulan Januari. adalah sesuatu yang merugikan jika mereka mengabaikan mata pelajaran Sejarah hanya kerana faktor-faktor ini. Untuk menggalakkan pembelajaran kendiri . Kaedah ICTeks ini juga berdasarkan Teori Pembelajaran yang dikemukan oleh Edgar Dale yang mengatakan peratus ingatan pelajar akan meningkat sehingga 90% jika mereka terlibat secara aktif di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) . kaedah ICTeks akan dapat membantu pelajar mencapai kejayaan cemerlang di dalam peperiksaan PMR nanti. Dapatan menunjukkan kaedah ICTeks berjaya menarik minat para pelajar 3RK untuk mempelajari Sejarah.18 dengan 5 orang (15. Menjelang Peperiksaan Pertengahan Tahun Gred Purata pencapaian pelajar juga meningkat kepada 2. Maklumbalas bertulis pelajar dan email yang diterima menunjukkan respon yang amat positif. Setelah mengenalpasti masalah sebenar para pelajar.1%) mendapat gred A dan 57. Untuk memastikan penggunaan optimum buku teks. tidak menarik . 4 . kuiz ringkas yang memerlukan pelajar merujuk kepada buku teks diberikan di akhir sesi setiap P&P menggunakan persembahan Power Point .

2 19. Namun begitu.8 287 39.48% yang memperolehi gred A. Isu Yang Dikaji Di antara isu-isu yang hendak dikaji di dalam kajian tindakan ini ialah: 2.9 Bil 84 73 104 D % LULUS Bil % 95.2 Bil 69 96 65 C % 26.7 27. Ini jelas jika dilihat pencapaian para pelajar di dalam mata pelajaran Sejarah adalah kurang memberangsangkan.2 32.5 12.9 251 Pengalaman saya mengajar Sejarah hanya bermula pada tahun 2006 meskipun Sejarah ialah opsyen kedua saya semasa di universiti. Ini ialah kerana hanya pelajar-pelajar yang mendapat sekurang-kurangnya 3A semasa peperiksaan UPSR diterima menjadi pelajar RK. saya agak terperanjat apabila melahat bilangan pelajar yang mendapat A di dalam Sejarah tidak memberangsangkan malah peajar juga tanpa segan silu memberitahu saya mereka tidak meminati Sejarah. Mengapa pelajar tidak meminati Sejarah ? Mengapa pelajar tidak dapat menguasai isi kandungan matapelajaran Sejarah? Objektif Kajian 5 . Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Mata pelajaran Sejarah sering dilihat sebagai sesuatu yang amat membosankan dan hanya berkaitan dengan peristiwa masa lampau. Jadual di bawah menunjukkan pretasi pelajar SMK Khir Johari dari tahun 2004 hingga 2006.3 Bil 54 80 50 B % 20.2 250 24.1.9 12.1 2. hanya 43 orang iaitu 16.6 96. 2.7 24. PENCAPAIAN MATA PELAJARAN SEJARAH PMR Jum Tahun 2004 2005 2006 Calon 261 294 261 Bil 43 38 32 A % 16.21%) pelajar telah gagal .2 3. Apa yang lebih membimbangkan ialah seramai 11 orang (4. Selama ini saya hanya mengajar opsyen pertama saya iaitu Bahasa Inggeris.4 32. Dari jumlah 259 orang pelajar yang menduduki PMR di dalam tahun 2006.8 97. Justeru itu saya cukup teruja apabila diberikan tanggungjawab mengajar matapelajaran Sejarah kelas 3RK untuk tahun 2007.

1 Tinjauan Masalah Pengalaman saya belajar Sejarah di zaman persekolahan dahulu hanya terhad kepada guru-guru yang menggunakan kaedah syarahan satu hala dan berpusatkan guru. TOV pelajar semasa Peperiksaan Akhir tahun 2006 akan menjadi manakala ERT kiraan akan menjadi sasaran utama yang perlu dicapai.1 Objektif Am 3.2 3.2 Objektif Khusus 3.3 Meningkatkan kefahaman isi kandungan matapelajaran Sejarah melalui kaedah ICTeks di dalam bilik darjah.1 3.2.3. Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran di dalam kajian tindakan ini ialah 32 orang pelajar-pelajar Tingkatan 3RK .2. Penglibatan pelajar amat terhad kepada menjawab soalan yang diberikan dan ini menyebabkan ramai di antara kami yang merasakan Sejarah sesuatu yang kaku dan membosankan. Menerapkan konsep pembelajaran kendiri menggunakan kaedah ICTeks di kalangan pelajar . titik tolak kajian 6 .1. Meningkatkan penggunaan buku teks sebagai sumber rujukan melalui kaedah ICTeks. Pelaksanaan Kajian 5. apabila diberikan Kelas 3RK dan bersesuaian pula dengan zaman IT sekarang. saya telah menggunakan persembahan Power Point untuk menerangkan tentang tema dan topik yang bakal dipelajari dipelajari untuk tahun 2007. saya mendapatkan maklumbalas daripada pelajar mengatakan inilah kali pertama mereka diajar matapelajaran Sejarah menggunakan persembahan Power Point. 5.2 Meningkatkan minat mempelajari Sejarah di kalangan pelajar Meningkatkan kefahaman isikandungan matapelajaran Sejarah di kalangan pelajar 3.2. Justru itu. 4. saya mempunyai jangkaan bahawa kaedah pengajaranpembelajaran Sejarah yang telah dilalui oleh pelajar-pelajar 3 RK saya juga berbeza dengan apa yang saya lalui. Kali pertama saya menjejaki kelas pada awal tahun.1 3.1. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran.

5..” ” ”Saya tidak suka belajar Sejarah kerana terpaksa terpaksa mengingat fakta”. Saya tidak mahu perasaan tidak sukakan mata pelajaran Sejarah menjadi batu penghalang mereka untuk memahami isi kandungan mata pelajaran Sejarah sekali gus mencapai kecemerlangan di dalam peperiksaan PMR yang bakal diduduki nanti. ”Sejarah boring kerana kena dengar cikgu cakap”. Mereka Di antara respon negatif yang saya terima termasuklah: “Sejarah boring!” “Saya tidak minat belajar Sejara mate pelajaran ini membosankan mengajar sambil lewa . saya telah meminta para pelajar membuat refleksi dan menulis ‘response statement’ tentang pengalaman mereka belajar semasa berada di dalam Tingkatan 1 dan 2.Respon pelajar daripada temubual yang saya jalankan menunjukkan mereka tidak meminati matapelajaran Sejarah. Apa yang saya lihat amat membimbangkan saya kerana apa yang saya jangkakan jauh dari realiti sebenar.tetapi saya akan cuba menyukainya.2 Analisis Tinjauan Masalah Langkah pertama saya ialah untuk melihat pencapaian akhir tahun 2006 ketika para pelajar saya berada di dalam Tingkatan 2. Isu pertama ialah kaedah guru mengajar. Pengiraan TOV secara manual juga dan guru 7 . isu kedua ialah pelajar tidak menguasai isi kandugan mata pelajaran Sejarah dan isu ketiga ialah sikap pelajar sendiri. Lebih membimbangkan lagi ialah hanya 4 orang pelajar yang mendapat gred A di dalam Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 mereka. ”Saya berasa Sejarah merupakan matapelajaran yang agak sukar untuk dipelajari. Ini kerana saya perlu menghafal dan memahami ilmu yang telah diajar oleh Cikgu ” Respon yang saya terima menunjukkan ada 3 isu utama di sini.2%. Pencapaian pelajar RK juga kurang memberansangakan kerana jika dilihat keputusan Gred A tertinggi yang pernah dicapai oleh pelajar RK di peringkat PMR hanyalah 57. Hanya 4 orang pelajar mendapat gred A manakala yang lain lebih tertumpu pada gred C.. Untuk mengenalpasti persoalan sebenar. Saya berazam untuk mengubah persepsi para pelajar saya kerana bagi saya pejarpelajar saya mempunyai potensi untuk lebih cemerlang di dalam mata pelajaran Sejarah.

” Dengan erti kata lain.25 10 31.3 Perancangan Plan Tindakan Kaedah ICTeks akan menekankan penggunaan buku teks dan ICT dalam usaha untuk memastikan pelajar dapat menguasai isi kandungan mata pelajaran Sejarah di samping menggalakkan nereka mengamalkan pembelajaran kendiri yang berterusan. bagi saya. Meskipun penggunaan ICT tidak boleh dibandingkan dengan pemberian ganjaran dan hukuman yang diutarakan oleh Skinner.menunjukkan menjelang peperiksaan PMR saya perlu menghasilkan 19 orang pelajar yang mendapat gred A di dalam mata pelajaran Sejarah seperti yang tertera di dalam Jadual 1.9 D Bil % 0 0 LULUS Bil % 35 100 32 4 12.37 0 0 0 0 0 0 32 32 32 100 100 100 5.25 21.88 18 16 14 56. “Almost all students can and will learn given supportive teaching and effective learning environments. JADUAL 1. Saya ingin melihat adakah dengan perancangan yang teliti dan dorongan yang bersesuaian .1 PENCAPAIAN TOV MATAPELAJARAN SEJARAH 3RK Jum Pljr Peperiksaan PMR ( 2004 -terbaik) TOV [Pep. ransangan yang sesuai akan menimbullkan tingkahlaku yang diingini. Akhir Tahun Ting.5 28.1 Bil 1 C % 2. pelajar akan dapat belajar jika mendapat bimbingan di dalam suasana pembelajaran yang berkesan. 8 .5 18 56. Jika kita melihat dari perspektif behaviorisme.0 Bil 13 B % 37.75 10 7 3 31.25 50.0 43. Saya amat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Hillock. tidak salah jika kita menganggap penggunaan ICT di dalam proses pengajaran pembelajaran di dalam matapelajaran Sejarah. para pelajar akan mendapat manfaat dari kaedah ini.87 9.1.25 0 0 32 100 32 32 32 4 9 15 12. 22006] OTI1 = TOV + (ETR – TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR – TOV) 2/3 ETR (kiraan) 35 Bil 21 A % 60.13 46.

web sekolah Berita Harian. Setiap P&P akan menggunakan persembahan Power Point menggunakan bahan-bahan yang dimuat turun daripada internet. kepad Kon pembelajaran Dale daya ingatan pelajar boleh meningkat Perancangan dibuat untuk menjalankan P&P mengikut bab-bab di dalam buku teks pelajar Tingkatan 3. kemampuan pelajar mengingati sesuatu perkara yang dipelajari bergantung kepada tahap penglibatan pelajar itu sendiri semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. perbuatan dan di dalam banyak keadaan termasuk kemampuan kognitf pelajar dan jika rujuk sehingga 90%. penglihatan. Menurut Dale.Satu lagi sebab mengapa saya ingin menggunakan kaedah ICTeks yang saya cadangkan adalah berasaskan Kon Pembelajaran Edgar Dale seperti yang tertera di Jadual 1. JADUAL 1.2. 9 . percakapan.2 : KON PEMBELAJARAN EDGAR DALE. portal pendidikan. pendengaran. Penggunaan Kaedah ICTeks akan melibatkan pembacaan. Aktiviti pengukuhan di mana pelajar akan menjawab soalan-soalan di dalam edaran berkaitan dengan bab yang telah dipelajari dengan merujuk kepada buku teks juga akan dijalankan.

Untuk menguji kefahaman mereka di dalam Bab 1 dan 2 10 .4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian 5. peristiwa penyeksaan tentera Jepun terhadap masyarakat tempatan dan bom atom yang digunakan untuk mengebom bandar Hiroshima . Salah seorang pelajar yang mengaku tidak pernah menyukai mata pelajaran Sejarah menghantar e-mail menyatakan beliau tidak menyangka mata pelajaran Sejarah tidak lagi membosankan.Keputusan Akhir Tahun Tingkatan 2 akan dijadikan ujian pra kajian manakala Ujian Pertengahan Tahun 2007 akan digunakan sebagai ujian pasca kajian ini. i. sebagai bahan pemerhatian. Pemerhatian Pemerhatian saya menunjukkan para pelajar menunjukkan respon saya yang amat positif.4. Saya memastikan penglibatan pelajar secara aktif ketika sesi P&P dengan menanyakan soalan-soalan sepanjang saya membuat persembahan Power Point. temubual dengan pelajar dan maklumbalas pelajar yang dikumpulkan di dalam kelas dan e-mail juga digunakan yang dijalankan. Selepas persembahan Power Point. pelajar sudah bertanya sama ada saya akan mengajar menggunakan Persembahan Power Point. Ada yang menyatakan dengan menyaksikan gambar pengeboman Pearl Harbour . (Rujuk Lampiran 1). pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan di dalam edaran tentang apa yang dipelajari di dalam Bab 1 . E-mail yang saya terima daripada para pelajar juga menyatakan mereka merasa seronok sewaktu sesi P&P. Perkara yang sama saya lakukan untuk Bab 2. Refleksi akan dilakukan di akhir setiap aktiviti untuk menilai keberkesanan atau kegagalan aktiviti 5. Setiap kali sebelum waktu Sejarah. Respon positif yang saya terima ini menjadikan saya yakin apa yang saya lakukan adalah betul. mereka tidak lagi merasakan mata pelajaran Sejarah sesuatu yang membosankan.1 Pelaksanaan Aktiviti 1 Persembaahan Power Point telah digunakan untuk mengajar Bab 1 di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 3. Selain dari itu.

saya mengutarakan soalan-soalan yang berkaitan 11 . Apabila ditanya tentang prestasi ujian mereka. Refleksi Refleksi kelemahan. saya telah menguji mereka dengan ujian beranika pilihan. Tidak ada pelajar yang mendapat markah 100% dariapada 60 soalan yang diberikan. pelajar yang mendapat markah yang rendah menyatakan mereka langsung tidak membuat ulangkaji. Setelah menerangkan satu topik tertentu menerusi persembahan Power Point. Saya seharusnya memberi autonomi pelajar dan menerima dan menggalakkan inisiatif mereka . ii. saya menunjukkan tindakan yang saya laksananakan mempunyai beberapa Sesi P&P saya lebih berpusatkan guru sedangkan Kaedah ICTeks saya merujuk kepada teori konstruktivisme yang memberi penekanan kepada pelajar kerana merekalah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa dan memperoleh kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. mereka masih tidak boleh menguasai isi kandungan Sejarah kerana tidak membaca buku teks Sejarah mereka. Justeru. Seperkara lagi yang saya dapati hasil refleksi yang dilakukan dan temubual dengan pelajar yang mendapat markah rendah di dalam ujian yang diberikan ialah walaupun mereka seronok belajar Sejarah dengan saya. .4. 5. Untuk Bab 3.2 Pelaksanaan Aktiviti 2 Hasil refleksi di dalam gelungan pertama memberi saya cabaran baru bagaimana hendak memastikan penggunaan ICT dapat memastikan penggunaan buku teks yang optimum di kalangan para pelajar. saya telah memasukkan soalan-soalan yang berkaitan dengan topik yang saya ajar. Keputusan ujian mengecewakan saya kerana terbukti para pelajar masih belum dapat menguasai apa yang telah mereka pelajari di dalam Bab 1 dan 2.. Cabaran saya kini adalah untuk memastikan bagaimana pengunaan ICT dapat menggalakkan penggunaaan optimum buku teks di kalangan pelajar-pelajar saya yang tidak menunjukkan sebarang peningkatan di dalam ujian yang dijalankan. Refleksi menunjukkan para pelajar mungkin merasa tertarik melihat gambar-gambar yang telah dimuat turun dari internet sewaktu pendudukan Jepun di Tanah Melayu atau tetapi ini tidak akan dapat membantu mereka menguasai isi kandungan bab yang dipelajari jika mereka sekadar menjadi pendengar pasif semasa P&P. murid membina sendiri konsep dan kepada membuat penyelesaian kepada masalah.

4. saya juga boleh mengenalpasti pelajar yang tidak memahami penerangan saya di samping membetulkan setiap silap faham yang mungkin timbul. Para pelajar saya panggil secara rawak untuk menjawab soalan secara lisan. Saya juga memastikan pelajar merujuk kepada buku teks mereka sewaktu menyiapkan latihan-latihan bercetak yang saya berikan persembahan Power Point. saya juga telah meminta mereka mengenalpasti mukasurat-mukasurat di mana mereka memperolehi jawapan. Namun begitu. 5. Penggunaan hyperlink di dalam slaid yang menggunakan soalan juga menghasilkan elemen teka-teki yang digemari oleh pelajar saya. Secara tidak langsung. di dalam kelas-kelas pasca i. sesi soal jawab lisan dan hantaran e-mail menunjukkan pelajar mula melihat kepentingan merujuk dan membuat ulangkaji. Pemerhatian Kali ini saya menggunakan Ujian Selaras Bulan Mac Daerah Batang Padang sebagai kayu ukur untuk menguji pemahaman isi kandungan para pelajar saya. ii. Saya membuat analisis item kerana ingin melihat perbezaan pencapaian item-item yang menguji Sukatan Pelajaran (SP) Tingkatan 3 dengan yang menguji SP Tingkatan 1 dan 2. Untuk memastikan pengunaan buku teks yang optimum di kalangan para pelajar. Adalah sukar untuk memastikan pelajar tidak sekadar menumpang jawapan pelajar lain. Dapatan menunjukkan 65% pelajar masih melakukan kesalahan untuk item-item yang menguji SP Tingkatan 3. saya masih belum berpuas hati kerana dua orang pelajar saya telah gagal.dengan topik tersebut. Ini adalah kerana setiap tugasan bertulis dilakukan secara berpasangan atau di dalam kumpulan. Meskipun ada peningkatan pencapaian . Malah ketika menjawab soalan-soalan yang dikemukan sewaktu P&P di dalam persembahan Power Point. dengan 5 orang pelajar mendapat A berbanding dengan keputusan ujian pra yang hanya ada 4A. refleksi saya mendedahkan kelemahan lain di dalam gelungan kedua ini.3 Pelaksanaan Aktiviti 3 12 . Bagaimana hendak memastikan semua pelajar merujuk kepada buku teks dan membuat latihan yang diberikan. Refleksi Pemerhatian. tidak mustahil jawapan diperolehi dengan membuat tekaan-tekaan mengikut logik.

disusuli dengan pengukuhan di dalam bentuk soalan bercetak di dalam edaran yang menghendaki pelajar menggunakan buku teks dan peringkat akhir ialah menjawab soalan yang dibentuk menggunakan Quiz Manager di dalam Adobe Presentation secara individu . mereka mencuba berkali-kali sehingga mereka mendapat skor maksimum. Setelah pelajar diberikan input menerusi persembahan Power Point . saya merasakan aktiviti yang saya jalankan di dalam gelungan ketiga paling berjaya. lebih mudah untuk mereka mengingati apa yang dipelajari. Saya menganggap kesahan soalan boleh diterimapakai 13 . jadi pelajar mendapat dijawab. Pelajar memberi respon yang positif sekiranya aktiviti yang dibuat melibatkan mereka secara langsung. Yang lebih menarik ialah. Apa yang menarik di dalam perisian ini ialah ia berbentuk interaktif.Untuk gelungan ketiga. keberkesanan penggunaan Quiz Manager di dalam Adobe maklumbalas sebaik sahaja mereka selesai menjawab satu soalan dan skor keseluruhan diberikan selepas kesemua soalan dalam menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran kendiri. Apabila para pelajar saya Refleksi saya juga menunjukkan Presentation dilibatkan secara aktif di dalam sesuatu aktiviti . Pemerhatian Pemerhatian saya menunujukkan. 5. para pelajar menunjukkan minat yang tinggi untuk menjawab kuiz tersebut. saya masih lagi mengekalkan apa yang saya lakukan di dalam gelungan kedua. ii. tidak puas dengan pencapaian kali pertama. Mereka juga tidak sabar untuk mencuba kuiz – kuiz lain menggunakan perisian yang sama. Refleksi Aktiviti kali ketiga ini adalah selaras dengan apa yang diutarakan oleh Edgar Dale menerusi Kon Pembelajarannya. Penambahan yang saya buat ialah menggunakan Adobe Presentataion di dalam perisian Power Point. P&P dilakukan di makmal komputer untuk memastikan semua pelajar menjawab soalan kuiz yang diberi. Inilah sebabnya.5 Refleksi Kajian Peperiksaan Pertengahan Tahun saya jadikan ujian pasca sejauhmana berkesannya penggunaan kaedah ICTeks untuk meningkatkan kefahaman isikandungan matapelajaran Sejarah di kalangan para pelajar. i.

Analisis item menunjukkan pelajar dapat menjawab hampir 90% soalan yang berkaitan dengan topik Tingkatan 3 dengan dengan tepat.18 Pada dasarnya saya berpuas hati dengan pencapaian pelajar setelah gelungan ketiga lengkap dilaksanakan.4 15.25 0 15. Ini jelas terjadi di dalam gelungan pertama.5 7 21.1 11 33. Penggunaan masa yang optimum dapat dicapai dengan persediaan rapi di pihak guru.1 2. Kaedah ICTeks di dalam mata pelajaran Sejarah bukanlah matlamat akhir. Saya sendiri mengalami bagaimana masa untuk menerangkan sesuatu peristiwa dipendekkan hanya dengan memaparkan gambar peristiwa tersebut di atas slaid. Penggunaannya juga memerlukan perancangan teliti kerana saya tidak mahu ia hanya sekadar tontonan para pelajar.2 1 3. Refleksi yang dibuat menyedarkan saya bahawa perlu ada proses pengajaran dan pembelajaran yang terarah agar pelajar mendapat hasil yang optimum dari sesuati sesi P&P. bagaimana apa yang terjadi pada masa seharian.1 19 57. Ia hanyalah alat untuk kita mencapai matlamat yang kita harapkan.2 10 31.memandangkan kertas soalan ini digubal oleh panel di peringkat daerah .5 18 56. Pelajar-pelajar juga memberitahu saya aktiviti-aktiviti yang dilakukan semasa di dalam kelas dan makmal komputer amat membantu mereka mengingati fakta-fakta penting.2006] UJIAN 1 PP TAHUN A Bil 4 5 5 % B Bil % C Bil % D Bil % 0 LULUS Bil % 32 100 Bil 0 2 0 E % 0 2.52 0 2.3 14 42.9 2 6.1 31 93. 2.2 33 100 6. Analisis pencapaian dapat dilihat di dalam jadual di bawah: Jum Pljr TOV [Peperiksaan Akhir Tahun Ting.19 GP 32 33 33 12. Tambahan pula maklumbalas yang saya terima dari e-mail mereka juga memperlihatkan perubahan positif mereka terhadap mata pelajaran Sejarah. Pepatah Inggeris ada mengatakan “A picture paints a thousand words” dan inilah yang telah saya kongsi Penerapan nilai-nilai patriotisme yang saya lakukan beserta dengan elemen-elemen yang mengaitkan dahulu mempengaruhi peristiwa semasa menyebabkan para pelajar merasa betapa relevannya Sejarah di dalam kehidupan mereka 14 . Kaedah ICTeks di dalam sesi P&P Sejarah akan dapat membantu guru dalam berbagai aspek.

(1934/1986). Cambridge. Ini akan lebih memanfaatkan mereka terutama jika kita mengambilkira peperiksaan PMR yang akan mereka duduki semasa di Tingkatan 3. 1969 Hillocks. 6. G. terutamanya yang sudah sedia cerdik IT amat menghargai segala usaha yang dilakukan. Rujukan Edgar Dale. Saya juga bercadang untuk melibatkan pelajar di dalam persediaan persembahan Power Point topik-topik yang perlu mereka pelajari menggunakan kaeadah pembelajaran kooperatif . A. Teaching Writing as Reflective Practice. Kaedah ICTeks juga akan menjadikan konsep pembelajaran kendiri satu realiti. Audio-Visual Methods in Teaching (3 rd edition) Holt. Thought and Language. Kozulin. Memang sukar untuk menyediakan sesuatu program yang berbentuk interaktif tetapi hasil dan Para pelajar RK kepuasan yang dialami amat berbaloi dengan usaha yang kita buat.bersama para pelajar 3RK saya. (1995). MA: Harvard University Press. Ini untuk memastikan penglibatan aktif para pelajar di dalam proses pengajaran dan pengajaran dan pembelajaran mereka. Tinehart and Winston. sebaik sahaja pelajar sampai ke Tingkatan 3. trans. Cadangan Pada pendapat saya hasil kaedah ICTeks ini akan lebih berjaya sekiranya dimulakan dari Tingkatan 1 lagi. L. New York: Teachers College Press Vygotsky. 15 . Dengan cara ini. mereka sudah mempunyai asas pengetahun yang mantap di samping minat yang mendalam di dalam mata pelajaran Sejarah.

LAMPIRAN 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful