Pengertian Pergaulan Bebas

Pengertian Pergaulan Bebas

A. Pengertian Pergaulan Bebas Kita tentu tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. B. Penyebab & Dampak Maraknya Pergaulan Bebas Remaja Indonesia a. Ada banyak sebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda tetapi semuanya berakar dari penyebab utama yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan/agama dan ketidakstabilan emosi remaja. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti pergaulan bebas & penggunaan narkoba yang berujung kepada penyakit seperti HIV & AIDS ataupun kematian. Berikut ini di antara penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia: - Sikap mental yang tidak sehat Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya, tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah. Dimana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang mereka biasa jalani sehingga pelarian dari hal tersebut adalah hal berdampak negatif, contohnya dengan adanya pergaulan bebas. - Pelampiasan rasa kecewa Yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan, sekolah yang memberikan tekanan terus menerus(baik dari segi prestasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat), lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi, sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya. - Kegagalan remaja menyerap norma Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi.

b. Dampak dari pergaulan bebas

Pergaulan bebas identik sekali dengan yang namanya “dugem” (dunia gemerlap). Yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali pemakaian narkoba. Ini identik sekali dengan adanya seks bebas. Yang akhirnya berujung kepada HIV/AIDS. Dan pastinya setelah terkena virus ini kehidupan remaja akan menjadi sangat timpang dari segala segi. C. Solusi Untuk Menyelesaikan Masalah Pergaulan Bebas Kita semua mengetahui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, penyaluran minat dan bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Tetapi walaupun kata-kata tersebut sering „didengungkan‟ tetap saja masih banyak remaja yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Selain daripada solusi di atas masih banyak solusi lainnya. Solusi-solusi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam “kenyataan”, maksudnya sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan mereka akan mampu menanggapinya dengan positif. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup. Yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi serta pikiran dengan baik dan bermanfaat, misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif 3. Jujur pada diri sendiri. Yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing. Sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. 4. Memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat, untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif dapat kita mulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. 5. Perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Jarangnya remaja memikirkan masa depan. Seandainya tiap remaja mampu menanamkan pertanyaan “Apa yang akan terjadi pada diri saya nanti jika saya lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik?” kemudian hal itu diiringi dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri para remaja. Dengan itu maka remajaremaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal menyimpang dan akan berkurangnya jumlah remaja yang terkena HIV & AIDS nantinya. Selain usaha dari diri masing-masing sebenarnya pergaulan bebas dapat dikurangi apabila setiap orang tua dan anggota masyarakat ikut berperan aktif untuk memberikan motivasi positif dan memberikan sarana & prasarana yang dibutuhkan remaja dalam proses keremajaannya sehingga segalanya menjadi bermanfaat dalam kehidupan tiap remaja.

Pendahuluan : kata alu-aluan kepada para hadirin - ucapan terima kasih kerana diundang untuk memberikan ceramah - menjelaskan definisi pergaulan bebas - ikatan perhubungan yang tidak menurut normanorma masyarakat dan agama hingga membawa kesan buruk kepada diri, keluarga dan masyarakat. Isi-isi penting :
1.

remaja hilang perasaan malu - berasa megah diri apabila bergaul bebas dengan teman-teman lelaki - tidak dianggap kuno

Akan tetapi.sebagai benteng daripada pengaruh negatif Realiti hari ini menyaksikan sikap dan adab pergaulan (ikhtilat) antara lelaki dan perempuan sudah jauh dari ajaran Islam.Ini dapat kita lihat.tiada lagi nilai murni dan maruah dipertahankan Penutup : harapan agar pelajar yang terlanjur kembali ke pangkal jalan pelajar lain harus memperkukuhkan diri dengan pengetahuan agama . Rata-rata masyarakat hari ini mungkin mempunyai pandangan dan pendapat yang tersendiri apabila membinbcangkan topik pergaulan (ikhtilat) ini.ingin hidup bebas tanpa kongkongan ahli keluarga .tidak memikirkan masa hadapan hanya mengejar keseronokan sanggup lari daripada musuh . di mana ketika itu . 4.masa dan tempat. apabila manusia sudah hilang akal pertimbangan yang waras dan sifat-sifat manusiawi dengan timbulnya masalah buang bayi yang sangat ketara hari ini.melakukan hubungan luar nikah hingga hamil . Apa yang lebih tragis. 3.tiada orang yang melarang mereka berbuat apa-apa yang disukai tinggal serumah tanpa ikatan sah .2. walau apa pun pendapat tersebut.tergamak menggugurkan kandungan menjadi rosak dan pincang . Tidak dapat dinafikan hal ini sangat berkait rapat dengan masalah pergaulan bebas malahan ia menjadi punca utama dan faktor penyumbang kepada krisis moral yang berlaku. memang Rasulullah Saw sendiri memandang berat tentang pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang boleh menimbulkan fitnah serta persentuhan. Fenomena yang berlaku ialah pergaulan yang tidak lagi terbatas di antara lelaki dan wanita ajnabi telah membawa kepada akibat yang lebih buruk iaitu perzinaan. Jika kita kembali kepada sirah nabawiyyah. mengabaikan pelajaran .ianya mestilah dikembalikan kepada dasar-dasar islam yang sesuai dengan zaman. sebagaimana hadith daripada Hamzah bin Usaid Al-Ansari yang diriwayatkan daripada bapanya yang mendengar Rasulullah Saw bersabda.apabila melihat kaum wanita bercampur aduk dengan lelaki di tengah jalan : ‫ اب ٌه عن األن صاري أ س ٌد أب ً عن‬: ‫من خارج وهو ٌ قول و س لم ع ل ٌه هللا ص لى هللا ر سول سمع أن ه‬ ‫و س لم ع ل ٌه هللا ص لى هللا ر سول ف قال ال طرٌ ق ف ً ال ن ساء مع ال رجال بحاف ا ف اخ ت لط ال م سجد‬ ‫ ل ل ن ساء‬: ‫ب حاف ات ع ل ٌ كن ؛ ال طرٌ ق ت ح ق قن أن ل كن ل ٌس ف إن ه ؛ ا س تأخرن‬ Yang bermaksud : Daripada Abi Usaid Al-Ansori daripada ayahnya : Bahawa dia (iaitu ayah Abi Usaid Al-Ansori) telah mendengar Rasulullah Saw bersabda.

Di sana ada perkataan lain yang digunakan untuk merujuk muamalat antara lelaki dan perempuan seperti ‫ ل قاء‬. lelaki dan perempuan. . dan berlaku ikhtilat di kalangan lelaki dan perempuan ( di mana Rasulullah Saw melihat ikhtilat tersebut ) : " Kebelakanglah kamu. Apabila kita merujuk kepada definisi ini. Dari sudut bahasa. mereka menyuruh berbuat baik. Di dalam Al-Qamus Al-Muhit dijelaskan bahawa sesuatu yang bercampur dipanggil ‫اخ ت لط‬.Dan biasanya digunakan untuk merujuk kepada suatu pergaulan yang tidak sihat dan bercanggah dengan nilai-nilai murni islam. ada di antara pakaian mereka yang tersangkut dengan dinding bangunan. hingga ada riwayat mengatakan bahawa kerana terlampau rapat dengan dinding.Rasulullah Saw berada di luar masjid.memastikan bahawa rakyatnya sentiasa hidup di dalam keadaan yang jauh dari fitnah dan perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak mujtama'. Dari sudut istilah pula. Lebih-lagi pada hari ini. merujuk kepada pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat yang membolehkan mereka berhubung antara satu sama lain dengan pandangan atau isyarat atau percakapan. Kalau ismu failnya adalah ‫خال ط‬. Firman Allah SWT: ‫م والم منات والم منون‬ ‫أولٌاء ب‬ ‫ٌأمرون ب‬ ‫ال كا وٌ تون الص ٌقٌمونو المنكر عن وٌن ون بالم رو‬ ‫حكٌم ع ٌ هللا ن هللا سٌرحم م أول ورسوله هللا وٌطٌ ون‬ Maksudnya: Dan orang yang beriman. situasi persekitaran yang memerlukan kerjasama dua hala di antara lelaki dan perempuan dalam segenap urusan harian.kamu mestilah berjalan di tepi jalan. lagi Maha Bijaksana. keperluan hubungan antara kedua-dua pihak ini dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. para sahabiyyat telah menghampirkan diri mereka ke dinding. dakwah dan ilmu. Apa yang lebih utama.para ulamak akan menggunakan perkataan ‫اإلخ ت الط‬. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Beginilah Rasulullah Saw sebagai seorang pemimpin pada ketika itu.apa yang dimaksudkan dengan ikhtilat adalah pergaulan bebas. setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat. sesungguhnya Allah Maha Kuasa.sesungguhnya kamu tidak boleh berada berada di tengah jalan.iaitu maksudnya adalah bercampur." Dalam mempraktikan hadith Nabi Saw.‫م شارك م قاب لة‬. HUKUM PERGAULAN ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN SERTA GARIS PANDUAN Tidak dapat dinafikan bahawa muamalah di antara lelaki dan perempuan di dalam hidup ini adalah wujud. perkataan ‫ اإلخ ت الط‬berasal dari perkataan ‫ خ لط‬yang memberi maksud bercampur iaitu ‫مزج‬. Namun memang di dalam kebanyakan kitab-kitab apabila membicara tentang perhubungan bebas. serta ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. dan melarang daripada berbuat kejahatan. MAKNA IKHTILAT ( ‫)اإلخ ت الط‬ Perkataan ‫ اإلخ ت الط‬ini mungkin biasa kita dengar.

Firman Allah Swt : ‫وا للم منٌن ل‬ ٌ ‫ن أ كى ل فروج م وٌح وا أبصارهم من‬ ٌ‫بما خبٌر هللا ن فروهم وٌح ن أبصارهن من ل‬ ‫( ٌصن ون‬30) ‫ج ن للم منات و ل‬ Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka. percakapan dan sebagainya.Ia melibat pandangan mata. walaupun begitu islam telah menetapkan garis panduan yang terperinci untuk menjaga perhubungan ini.tidak memandang aurat dan dengan perasaan syahwat.maka sudah tentu di sana ada situasi-situasi yang memerlukan mesyuarat. Boleh saja mata ini memberikan „isyarat‟ kepada hati agar bertindak ke peringkat yang seterusnya. Kalau kita mengkaji garis panduan yang dinyatakan oleh islam. suara. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. pakaian (aurat). sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. dan memelihara kehormatan mereka. Rasionalnya. Islam mengecualikan pandangan secara tidak sengaja. beliau telah menetapkan dhowabit (garis panduan) dalam pergaulan@pertemuan di antara lelaki dan wanita. Kedua-dua belah pihak hendaklah sentiasa menundukkan pandangan. Namun begitu.Ayat ini menjelaskan bahawa lelaki dan perempuan yang beriman saling berkerjasama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. seorang sahabat Nabi Saw yang bertanyakan tentang pandangan yang tidak disengajakan : Sabda Baginda: ‫ب صر ا صر‬ . bak pepatah Melayu “dari mata turun ke hati”. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman itu supaya menyekat pandangan mereka (daripada yang diharamkan) dan memelihara kehormatan mereka. tujuan perbincangan dan keadaan pergaulan itu berlaku. Tetapi apa yang perlu kita buat apabila kita tidak sengaja? Hal ini telah dijawab oleh Rasulullah Saw terhadap soalan Jarir RA. perbincangan. Dan apa yang harus kita fahami bahawa. Bukanlah yang dimaksudkan seperti ayat di atas Islam tidak membenarkan langsung untuk kita memandang dan melihat jantina yang berlawan jenis. akan tetapi hanya sekadar yang perlu sahaja dalam urusan-urusan tertentu. Merujuk kepada Kitab Al-Fatawa Al-Mu’asoroh oleh Al-Qardhawi. ia menutup segala pintupintu yang boleh membawa maksiat.Maka. iaitu : 1. kerana pandangan adalah segalagalanya.garis panduan inilah yang menentukan sesuatu hubungan itu adakah bertepatan dengan syarak atau pun tidak.

Sentiasa menjaga adab muslimah. ii. Dan isteri-isteri Nabi Saw. kamu semua bukanlah seperti perempuan yang lain kalau kamu bertakwa.Percakapan.terutama ketika berinteraksi dengan lelaki dari segi : i. Firman Allah swt : .Yang bermaksud : Alihkan pandangan kamu 1. apa yang zahir daripada perhiasan ialah muka dan dua tapak tangan.Sebagaimana firman Allah Swt kepada para isteri Nabi Saw. dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik. sesuai dan sopan.Cara berjalan. Maka janganlah kamu berbicara dengan lembut manja kerana boleh menimbulkan keinginan orang yang di dalam hatinya ada penyakit. ‫ن ف اتقٌتن ن النساء من كأحد لستن النبً نساء ٌا‬ ‫لبه فً ال ي فٌطمع بالقول تخ‬ ‫م روفا و و لن مر‬ Yang bermaksud : Wahai isteri-isteri Nabi. adalah ikutan terbaik untuk semua wanita di sepanjang zaman dan tempat. 1.tidak melampaui dan menggoda. Perempuan muslimah pula mestilah sentiasa memakai pakaian yang telah ditetapkan oleh syarak yang menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan.Juga tidak terlalu nipis dan tidak mengikut bentuk badan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah swt : ‫ٌنت ن ٌبدٌن و‬ ‫ر ما‬ ‫جٌوب ن على بخمرهن ولٌ ربن من ا‬ Yang bermaksud: Dan janganlah mereka menzahirkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya Telah disahkan oleh beberapa sahabat.

bukan di jalanan untuk bertemu dengan lelaki.Gerunilah amaran yang dinyatakan oleh Rasulullah Saw di dalam haditnya : ‫ ال نار أهل من ص ن ان‬.Pergerakan pula janganlah terlalu kasar dan janganlah terlalu lembut yang boleh menggoda. yang langsung tidak sesuai dengan fitrah seorang wanita.. Ayat di dalam Surah Al-Qasas ini menceritakan kisah salah seorang anak perempuan Nabi Syuaib As yang datang untuk menyampaikan jemputan ayahnya kepada Nabi Musa As.‫ٌنت ن من ٌخ ٌن ما لٌ لم بأرجل ن ٌ ربن و‬ Yang bermaksud: Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. minyak wangi. qudwah yang ditunjukkan di dalam kisah anak Nabi Syuaib AS ini.Dapat kita lihat.‫ال ما لة ال بخت ك أ س نمة ر و س ن ما ت مم ٌ ت عارٌ ات ك ا س ٌات ون ساء‬ ‫وك ا ك ا م س ٌر من ل توجد رٌ ح ا و ن رٌ ح ا ٌ جدن و ال ج نة ٌ دخ لن‬ Yang bermaksud : 2 golongan yang termasuk dari kalangan ahli neraka…. beliau berjalan dalam keadaan tersipu-sipu dan malu. perempuan memakai pakaian tetapi keadaanya umpama telanjang (ketat). ‫األولى الجاهلٌة تبرج تبرجن و بٌوتكن فً و رن‬ .. Hendaklah menjauhi perkara-perkara yang boleh merangsangkan syahwat seperti bau-bauan. ‫استحٌاء على تم ً حداهما فجاءته‬ Yang bermaksud : Maka datang kepadanya salah seorang dari keduanya sambil berjalan tersipu-sipu. dan perempuan ini berjalan sambil berlenggang lenggok dan sanggol rambutnya (ataupun sekarang ikatan rambutnya) umpama bonggol unta.Ketahuilah bau syurga sudah boleh diciumi dari jarak begini dan begini. 1. iii.Bukannya berjalan dalam keadaan sebaliknya..Dan perempuan yang sebegini keadaanya tidak akan mencium bau syurga.warna-warna yang menarik yang sepatut di pakai di rumah. bagaimana apabila berjalan.

Pertemuan itu mestilah berdasarkan keperluan atas urusan kerja tanpa melampaui sehingga menyebabkan wanita itu lalai dalam menguruskan rumah tangga dan mendidik generasi.percakapan.Yang bermaksud : Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang Jahiliyah zaman dahulu. Al-Fatawa Al-Mu‟asoroh m/s 309-311 Surah An-Nur ayat 30-31 Riwayat Abu Daud Surah An-Nur ayat 31 Surah Al-Ahzab ayat 32 .pergerakan dan lain-lain.namun lelaki tidak lari dari kemestian menjaga adab-adab yang sama dari sudut pakaian.agar lelaki dan wanita tidak berdua-duan tanpa mahram Hadith sohih telah memberi ingatan ‫ٌطان ث ل ث ما أ ب امرأ رجل ٌ خ لو‬ ‫ال‬ Yang bermaksud: Tidak berkhalwat seorang lelaki dan perempaun. Riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi Kitab Al-Fatawa Al-Muasoroh oleh Al-Qaradawi jilid 2 m/s 303-304 Al-Qamus Al-Muhit madah ‫ خ لط‬m/s 665 Kitab Hak dan Kewajipan Wanita Menurut Islam oleh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah.Cetakan Al-Hidayah Publisher. Yang dimaksudkan dengan ‫ الجاهلٌة تبرج‬disini ialah menzahirkan perhiasan dan kecantikan yang wajib ditutup dan yang boleh mempengaruhi syahwat orang lain… 1. Sentiasa berwaspada. adalah menjadi satu kewajipan untuk seluruh Muslimin dan Muslimat bagi menjaga etika dalam pergaulan sesama kita dan sekaligus dapat mengurangkan masalah sosial di kalangan umat Islam hari ini. 6.seperti merujuk kepada wanita sahaja. Surah At-Taubah ayat 71. melainkan yang ketiganya adalah syaitan . Diterjemahkan oleh Ustaz Ismail Tuan Haji As-Syafiee Al-Bakabi m/s 39. Walaupun kita lihat di atas. Justeru.

No money means no food. Life and death are at their . the matter is slightly different. As for the rich. One scene presents us a setting where people are rushing hastily to their working place everyday in order to earn some money to sustain their living. to uphold the dignity of their state. There are many scenes of this long story. we are over and over again witnessing around us. For the poor among them. Since they are so common and frequent to us we do not even have a chance to ponder upon the deeper meaning behind these events.Surah An-Nur ayat 31 Surah Al-Qasas ayat 25 Riwayat Imam Muslim Surah Al-Ahzab ayat 33 Al-Mausuah Al-Quraniah Al-Muyassaroh oleh Jemaah min Al-Ulamak antaranya Dr Wahbah Zuhaili m/s 423 Happiness in Islam Written by spp Friday. it is really a matter of survival. events. At another scene there are people struggling with the huge ammunition and weapons fighting under the name of their nation and land. Brothers and sisters in Islam. What in their mind is only ways and strategies to kill the enemy. They passed in front of us just like series of different episodes of a long story played by human being as the main actors. occurrences and all sorts of happenings took place in our life. The question is not what are we going to eat today but rather who are we going to eat today. As time goes by. 20 November 2009 07:42 FRIDAY KHUTBAH AT IIUM MOSQUE ON THE 6TH NOV 2009 Delivered by: Dr Mohd Farid Mohd Shahran Professors.

The political conflict. They later burned themselves in the hall after police surrounded the place. At one corner of the village a group of people assembled in a large hall to hear the sermons from their leader whom they also believed as the new Christ who come to save the mankind. Happiness is indeed the end in itself not a mean to an end. Brothers in Islam. If we further analyse the very final purpose of all these occurrences. the war between nation states. In a big stadium built from the charity of the people. it is only one definite thing they are finally searching for. So much so that even if we ask our own self for whatever purpose some of us came all the way from our distant countries to this university. the episodes which I purposely mentioned before are just some lucid examples of apparent phenomena which took place in our world today. The third scene takes place at the remote village of one of the so called developed country where science and technology as the new religion has replaced the old superstitions and biblical metaphysical beliefs. The material wealth gained by the poor and the rich are definitely just means to achieve happiness. the concept of happiness has been widely discussed by the great thinkers of the past oriental or occidental. the two big crowd ended up by fighting each other and resulted great casualties. that is the ultimate happiness in life. what Islam has to say about happiness? Throughout the ages. the struggle for power are finally aimed at attaining true happiness. There is a fourth scene of the episodes. a huge crowd are shouting and screaming to their idolized football teams. Even the spreading of cult movements scattered all over the world are none other than a manifestation of a physical or psychological struggle of man to reach the ultimate satisfaction and happiness in their life. As the game were about to finish. The most basic question which we would like to ask is. The Greek philosophers have stated in clear a term . They are playing the role the angel Izrail to take life of human only by pressing one button or trigger. are all these people mentioned before really happy? What really makes happiness. happiness? And as Muslims. whatever these people are doing.fingertips. it is none other to seek knowledge which will later bring us a higher state of living and happiness in this world. we will notice that.

It is a state of spiritual tranquillity which is everlasting. It is deep feeling of secure and becoming free from fear. What is the view of the Quran on happiness? In the Quran happiness is termed by the word sa’adah. wisdom and justice. courage. This definitely does not mean that a Muslim cannot attain happiness in this world. the ultimate happiness is the happiness in the hereafter as mentioned by God in Surah Hud (11:108): „And those who are happy shall be in the Garden. abstinence (wara’). The utilitarians will define happiness based on their practical purposes. they will dwell therein o long as the heaven and the earth endure. Unfortunately. For a Muslim. The homosexuals will on the other hand view happiness as what satisfy their animalistic instincts. namely temperance. a gift without break‟ This sa’adah refers to the happiness which is everlasting. except as our Lord will. All these groups will view happiness based on their biased subjective mind. Happiness has become a relative thing and the western man will never be happy with whatever definition of happiness given. it is always related into two conditions. The hedonistic school will define happiness based on pleasure and pain.that the ultimate happiness will take place through what they called virtues. of the utter loneliness. To be happy in this world is to prepare one self for the ultimate happiness in the hereafter by having a strong faith and firm belief in God. Thus a happy person is the one who possessed these cardinal virtues in their selves. Whenever the term sa’adah mentioned in the Quran. piety . permanent and stable in one‟s heart. and more importantly free from the fear of death and what lie beyond death. happiness in the context of modern western man is never been defined in a definite manner. not the fear from God but the fear of the unknown . It has continuously changed depending of which philosophical school or line of thinking these definitions are derived from. This is exactly what is meant by all the good virtues in Islam such as temperance (‘iffah). the happiness in the hereafter (ukhrawiyyah) and happiness in the present world. They unanimously agreed that there are four cardinal virtues. the highest of which is to see God in the hereafter which is promised to those who inwardly have lived in a willing submission and conscious obedience of God‟s commands and prohibitions.

are good deed.” It is interesting to see that the contrary of sa’adah is termed by the Quran as shaqawah. whose key of his boundless treasures is reported equivalent to the weight of 300 camels. There are three level of certainty mentioned by the Quran. the only things endure. hasrat (profound grief and regret for something gone and never be experienced again). as a reminder to the later generations that it is not the acquisition of the worldly pleasures that are blessed by the all-Mighty God.(taqwa). has been swallowed by the earth. the abundant material wealth. truthfulness (sidq). Islam simply views material wealth is only one of the tools to a more absolute kind of happiness which goes beyond the boundary of the physical gain. ‘ilm al-yaqin. How many cases have we seen people with abundant of wealth are deprived from gaining the true happiness in their life. which is the best in the sight of your Lord as rewards and as the best hopes. huzn (grief). which conveys the meaning of great misfortune and misery in general. All these religious virtues nevertheless should be preceded by the prior condition of consciousness in the soul of truth which is termed by the Quran as yaqin. The Qur‟an mentioned about Qarun. Their material bounties. dank (narrowness). are the very origin and cause of their unhappiness. . These terms are used in the Quran to denote those who turned away from God and spend his life in self-waste which than he discover after death how he has lost his soul and appeal toward God in turning back to worldly life to make good deeds. By stating this it is also not true to deduce that Islam is an anti-material gain. the multi-billionaire of the classical age. Shaqawah is the generic term which include within it many other terms also mentioned in the Quran as khawf (fear). This is the very reason God states in the Quran (Al-Kahfi 18:46) “Wealth and children are temptation of the life of this world. excessive physical pleasure sometimes contributes to the prevention of the true happiness. As a matter of fact. It is clear that happiness in Islam does not thus refer to the bodily or material aspect of the human life. on the other hand. ‘ain al-yaqin and haqq al-yaqin.

Contrasted with comedy in the field of theatre. we can simply see the effect of the Greek tragedy in the films. According to the western writers. Through film. To prevent themselves from the fear of death particularly. These are all the manifestation of the western tragic spirit which is nothing to do with Islam. The objective of sport which was initially to produce a healthy community has already transformed to be a tool of racial confrontation. Aristotle in his book Poetics. This is what tragedy is all about and also what the Quran means by the term shaqawah. gambling and the most irony is that it becomes the way to destroy the health of human being with all its malpractices and abuses. Their thought. the function of tragedy is actually to help people to overcome the thought of death in their life. film and sports. It is the total misfortune and misery of those who reject the guidance of God. In the field of sport. Every film will start with a harmony stage followed by a tragedy and later came the hero to overcome the trials and difficulties. I‟m sure the spirit will gradually return back to the classical primitive age where the western man tries to associate themselves to the nature and the animal kingdom. In addition to that. Syed Muhammad Naquib al-Attas. riots. It is a constant failing from prosperity to suffering and chaos. It manifests crystal clear in the modern literatures. all kind of weird and strange sport had emerged in our day. the term shaqawah is reflected in the concept of tragedy in the Western literary tradition. the tragic spirit of the western man is also clearly manifested. This concept of tragedy is not confined to the field of art. their feeling and the whole life of western man has been infected with the tragic spirit. The existence of huge film industry such as Hollywood is one of the symbols of the tragic spirit of the western man. tragedy is referred as a narrative recounting the life of some ancient or eminent person who suffered a decline of fortune toward disastrous end as a result of either personal failings or circumstances beyond his control. Each and every film will show their ideal heroes facing thousand kinds of tribulations. All these new sports are gradually moving toward an animalistic and barbaric in nature such as Gladiators and wrestling. It was very popular in the field and art and literature and gained its roots from early Greek thinker. they try to search for the meaning of life by portraying various episode of life of man with tragic experiences. but later it started to creep into the real life of the western man. the western man keep on looking for .As accurately observed by Prof . If we are the attentive watchers of the western films.

They feel a kind of loneliness and everlasting fear in their heart while the remedy is in the true faith to his Lord. according to Professor al-Attas. are just like Sisyphus in the Greek literature who pushed the stone up the hill where at the top it is destined to roll down again. and the parrot is so shocked that it lost the power of speech for several days. They just like a confused parrot in a beautiful story presented by the great Sufi of the past. There is no other real tranquillity of soul for a Muslim than to gain the true knowledge. and immediately recovering it‟s speech. we pray to God that we will be among those who will attain the real happiness in this world and the hereafter. who keep on plunging himself in the excessive worldly pleasure while the real happiness actually lies right within his own religion. Brother in Islam. The happiness that is based on the real knowledge of God and the true certainty of the soul toward God. „God. it cried out. and to watch after his shop. But one day the parrot saw a bald-headed man passing the shop. When the oil-man returned home he thought that the parrot had done this mischief and in his anger he gave a big blow on the head of the parrot and cause all its feathers drop off. whose oil-jar have you broken? The passer-by smiled at the parrot‟s mistake confounding baldness caused by age with the loss its own feathers due to a blew.a so called sensational activities to quench his lonely tragic spirit. What else does a man of faith really need when he already gained the ultimate knowledge of reality. They never feel content with what they have gained and keep looking for extreme physical excitements to fill the gap of his lonely soul while they fail to realise that this pleasures are only the artificial ones. Mawlana Jalalaluddin al-Rumi in his famous book Mathnawi which runs as follows: A parrot which is owned by an oilman used to amused him with its excellent humanly speech. I am taking up this issue of happiness in our khutbah today simply because there are among Muslims who are seems to be affected and infected by the same tragic spirit of the western man. They. a cat had broken one of the oil jar. This is simply a metaphor of someone who confuses the reality with the artificial one . faith and consciousness of his Creator.

Mungkin bukan sangat diskusi. Nor Wan Daud di kediaman beliau di Sg.30 malam itu mengingatkan aku kepada peristiwa diskusi ilmiah antara dua orang sahabat.com Last Updated on Friday. kerana yang pasti martabat kerohanian dan keintelektualan kami jauh berbeza. Bangi untuk diskusi ilmiah.farshah-ibanah. tetapi kepada proses kami menimba ilmu daripada seorang ilmuan besar seperti beliau. perbincangan yang berjam-jam lamanya pun tidak sedikitpun melelapkan mata.w.just like those who confuse the artificial happiness with the real one. dalam keadaan yang lain. Justeru. Institusi pendidikan yang kita ada pada hari ini lebih cenderung melahirkan 'pekerja industri' atau 'robot' daripada melahirkan 'manusia berkualiti'. bukanlah sekadar . yang mana jika menurut perspektif al-Qur'an.j. Cukup seronok apabila berpeluang untuk terlibat dalam diskusi ilmiah dengan seorang ilmuan. manusia yang berkualiti itu adalah manusia yang bertaqwa kepada Allah. Dalam peristiwa tersebut. Namun.w. dan 'Abdullah ibn 'Abbas. Institusi pendidikan (mungkin lebih tepat: pelajaran) juga tidak lagi berfungsi sepertimana sewajarnya. Saidina Ali k. jelas sekali apabila al-Qur'an mengajukan satu persoalan yang provokatif: “Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?”. dan merisaukan juga. 20 November 2009 07:46 Diskusi Ilmu Hari Itu Written by Super Admin Monday. Wan Mohd. yang mana perbincangan mereka bermula daripada selepas solat Isyak sehingga ke azan Subuh keesokan harinya! Sudah tentu. apa yang ingin aku maksudkan adalah bagaimana budaya ilmu itu sebenarnya merupakan satu tradisi yang berakar teguh dalam ajaran Islam. Dr. apabila 'ilmu' itu tidak lagi diletakkan di tempatnya yang betul.00 malam sehingga 12. menghuraikan kepada 'Abdullah ibn 'Abbas dalam ilmu tafsir al-Qur'an. sudah tentu jawapannya tidak! Adalah sesuatu yang menyedihkan.j. bukan niatku untuk menyamaratakan diskusi kami dengan diskusi dua orang sahabat Rasulullah tersebut. 22 December 2008 09:14 Dua hari lepas (29 November 2008) aku dan beberapa orang rakan menziarahi Prof. May Allah give us strength to take examples and lessons from this story. Merab. Saidina Ali k. Perbincangan yang berlangsung daripada sekitar jam 9. mungkin ceramah oleh seorang penceramah yang penyampaiannya tidak sampai setengah jam pun boleh menghadirkan kebosanan dan rasa mengantuk. sila rujuk: www. Ketaqwaan itulah sebenarnya ciri orang yang baik.blogspot. Sedangkan.

negara Malaysia sendiri masih mengalami masalah ini walaupun telah merdeka dari penjajah Inggeris lebih 50 tahun. . ia ditenggelam-timbulkan oleh media dan ahli politik yang suka mengambil kesempatan di atas kesempitan orang lain. Apapun.kemahiran dalam sesuatu industri atau kemampuan untuk membantu memajukan teknologi.. Perbezaannya.. Tradisi Ijazah: Meneruskan Sanad Written by Super Admin Monday. asas agama. More Articles. ataupun memajukan perniagaan dan menambah pendapatan – sepertimana yang berlaku pada hari ini. mungkin ramai yang dalam perjalanan pulang ke kampong halaman untuk sambutan „Eidulfitr. Malah. Aku dan rakan-rakan tiba agak lewat di Yayasan Sofa disebabkan kesesakan lalulintas yang perlu ditempuhi sepanjang perjalanan. Gombak)... Kukuhkan ukhuwah. Teruskan Tarbiyah Written by Super Admin Friday. 26 September 2008) telah berlangsung Majlis Takrim Huffaz 1429H anjuran Yayasan Sofa Negeri Sembilan bertempat di sekolah pondok tersebut di Rembau. dan asas akhlak begitu lemah. maklumlah. Kita sudah meletakkan sistem yang cacamarba dan serba tidak teratur dalam usaha untuk melahirkan insan yang berkualiti. justeru kerana pemahaman kita terhadap apa yang dikatakan 'berkualiti' itu pun tidak tepat. 06 October 2008 16:05 Hari ini (Jumaat. bukanlah suatu perkara yang datang dengan sekelip mata. Last Updated on Friday. Ia memerlukan suatu pentarbiyahan atau latihan yang berterusan untuk mencapainya. malah... sampai ke tahap menyamaratakan (malah kadang-kadang merendahkan lagi) pendidikan asas-asas agama (revealed knowledge) dengan pendidikan ilmu-ilmu terbitan (acquired knowledge)... Last Updated on Monday. 17 October 2008 07:01 Read more. Penekanan terhadap pendidikan nilai. Penulisan ini akan aku sambung di kesempatan lain. 06 October 2008 16:07 Read more. 17 October 2008 06:51 Apakah kaedah untuk mengukuhkan lagi tali ukhuwah / silaturrahim sesama kita? Kunci ukhuwah atau kata lainnya adalah perpaduan. aku sempat menyaksikan anugerah perdana pada majlis tersebut yang telah diserahkan kepada Ustaz Farid (Imam Masjid UIAM.

pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. Juga sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kelakukan dan pergaulan anak remaja mendorong pada kerosakkan ahklak. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini. berbincang. ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak kerap memberikan wang saku yang terlalu banyak. Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakan salah satu faktor keruntuhan akhlak. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkan melalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikut dengan pengaruh ini. mereka merayau-rayau di pusat-pusat membeli-belah. didikan. Justeru.     25 pesanan Lukmanul Hakim kepada anaknya Refokus kepada pembinaan semula kader Syura : Prinsip dan Amalan Kisah tamrin bersama Pak Imad-Usrah bersama Anwar Ibrahim Bersangka Baik << Start < Prev 1 2 3 Next > End >> Page 1 of 3 Punca Keruntuhan Akhlak Daripada data dan statistik yang dibentangkan. Antara punca yang dikenal pasti adalah seperti berikut. tekanan hidup. bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan. Pengaruh persekitaran. 1. Keruntuhan ahklak ini dapat dilihat dari pelbagai sudut. 2. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh remaja lain yang bersuka-suka. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi juga keluarga berada. Sebagai contoh. luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilaku para remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Selain itu. mengenal pasti masalah anak. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah. pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas. Kesan pergaulan bebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnya juga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. perpisahan ibu bapa. sebagai ibu bapa dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anak-anaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. terbukti keruntuhan ahklak di kalangan remaja masih pada tahap yang tinggi. . memberi nasihat. berdamping antara satu sama lain. Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. Malah ada yang jarang bersua muka. malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yang mempunyai latar belakang yang baik. kita seharusnya menjalankan kewajipan dengan merancang aktiviti. memberikan kemudahan-kemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. Justeru. pedoman.

Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remaja ini. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. amanah. melatih anak cara bersopan. emosi dan keputusan. motivasi. Cara Mengatasi Masalah Perbincangan mengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa.3. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. 4. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Justeru. Berikut beberapa saranan: 1. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. tetapi apa yang lebih penting: ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja. video. keberanian. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. menunjukkan keperibadian yang mulia. 5. prinsip-prinsip akauntabiliti. nescaya gejala ini sukar diatasi. PIBG jangan lah jadi umpama “KUCING TAK BERGIGI. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. 3. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah. TIKUS LOMPAT TINGGI-TINGGI” Kesimpulan Pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. Pendekatan akademik. . 2. berketerampilan. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. tanpa kerjasama daripada ibu bapa. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. tepati janji. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sihat. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Dengan kata lain. nilai-nilai murni. Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. 6.

Sesetengah keluarga ingin mengawal pergerakan dan pergaulan anak-anak. iaitu berkumpul di pusat-pusat hiburan. Faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak remaja lari dari rumah: 1) terasa malu dengan keluarga kerana sesuatu kegagalan. Terpengaruh dengan pujuk rayu teman. Dalam hal ini mereka selalu menyamakan di antara persahabatan dengan percintaan dan seterusnya percintaan dengan seks. 7) Kemiskinan keluarga menyebabkan ramai yang mencari peluang pekerjaan di Bandar. Sesetengahnya ada yang terlibat dengan penyalah gunaan dadah. MASALAH REMAJA LARI DARI RUMAH Masalah remaja lari daripada rumah bukanlah sesuatu yang baru. 9) Ditipu dengan ejen sosial yang berpura-pura untuk mendapatkan pekerjaan. Ada juga yang menganggap jika terlalu tumpu pada pelajaran. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting bagi mencegah berlakunya masalah ini dari berleluasa. memasuki kumpulan haram dan kegiatan perlacuran. Ramai di antara mereka terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang sumbang dan bersalahan di sisi agama. CARA-CARA MELAYANI DAN MENGATASI PERGOLAKAN JIWA REMAJA . 10) Sengaja ingin mendapatkan keseronokan dan kebebasan kehidupan di Bandar. 4) Remaja mengalami tekanan jiwa kerana gagal memenuhi kehendak ibu bapa terhadap pencapaian pelajaran. 6) Degil dan tidak mendengar nasihat yang berguna daripada ibu bapa. Pada masa ini kita dapati ramai anak-anak remaja yang menghabiskan masa dengan kegiatan yang tidak berfaedah. 3) Tidak dapat kasih sayang yang sepenuhnya daripada ibu bapa sewaktu kecil. 2) Krisis dengan keluarga. Bagaimanapun terdapat juga para remaja yang pandai menjaga diri dan sanggup bekerja setimpal dengan kelulusan mereka. mencuri. Terdapat juga remaja yang terlalu taksub dengan dunia percintaan.NOTA: Artikel ini bukan tulisan saya oleh itu sesiapa yang memetiknya di sini sila letakkan rujuk kepada pemili asalnya di alamat blog seperti yang tertera di atas. Kebanyakkan remaja yang lari dari rumah mengikut kajian Polis Bukit Aman (November 1992/1993) ialah berumur di antara 14. bersiar-siar di Bandar dan sebagainya. mereka tidak berkesempatan bergaul mesra dengan rakan-rakan sebaya mereka. menghisap rokok. Hal ini menyebabkan mereka tercicir di dalam pelajaran mereka. Oleh itu ramai yang merajuk dan membawa diri. Pelbagai usaha telah dilakukan demi membendung gejala ini dari berleluasa. 5) Rosak akhlak dan pernah menjadi mengsa rogol.18 tahun.

Ibu bapa dan guru perlu mengelakkan pilih kasih semasa membimbing remaja. 3) Peleraian satu iktan emosi yang utama dengan ibu bapa atau penjaga 4) Belajar mengenai keseronokan erotik atau rasa berahi dan ketidakselesaannya serta mampu membincangkan soal ini dengan teman-teman. SEKSUALITI REMAJA Pertumbuhan intelelektual. moral serta spiritual biasanya diiringi dengan kemunculan seksualiti mereka.Ibu bapa bertangungjawab untuk memberi pendidikan agama yang secukupnya kepada anakanak remaja. Berikan peluang kepada remaja untuk melontarkan idea mereka. kebimbangan zaman kanak-kanak terhadap pemikiran dan tingkah laku sosial. dan masyarakat Peningkatan keupayaan dalam bentuk kasih sayang.diri. Anak remaja yang di alam percintaan ibu bapa bertanggungjawab menyelidiki pasangannya itu. Ibu bapa perlu peka dengan permasalahan konflik jiwa remaja dan sering menaihati mereka. Sarrel dan Sarrel (1979) menamakan konsep ini sebagai sexual unfolding. 6) Peningkatan sebagai seorang yang berkemampuan seksual dan kedudukan seks dalam kehidupan. Dalam kajian tahun 1980 Zelnick dan Kantner melaporkan bahawa lebih daripada 50% remaja Amerika syarikat pernah melakukan hubungan seks. Wujudkan komunikasi yang baik antara ibu bapa dan remaja itu sendiri agar tiada jurang. takut dan kerisauan. . 5) Penyelesaian konflik dan kekeliruan mengenai orientasi seksual. Remaja membentuk identifikasi seksual dan meningkatkan keupayaan terhadap kematangan emosi dan seksual: 1) Perubahan peringkat pada tubuh badan 2) Kemampuan untuk mengatasi atau mengubah perasan bersalah. Hal ini kadang-kadang terbawa sehingga ke peringkat pertengahan dan akhir remaja. Ibu bapa perlu memahami ilmu tentang jiwa remaja Jangan meletakkan harapan yang tinggi kepad anak remaja tetapi sentiasa memberi dorongan dan semangat dengan kebolehan yang sesuai dengan mental mereka. HUBUNGAN SEKS LUAR NIKAH Pengalaman pertama remaja biasanya dipenuhi dengan perasaan cemas. 7) Ke arah tanggungjawab terhadap pasangan .

Satu perkara yang tidak dapat dielakkan apabila remaja menggunakan kegiatan seksual sebagai cara untuk menarik perhatian masyarakat atau ibu bapa. Satu lagi masalah yang dihadapi oleh remaja ialah masalah berat badan. Jerawat merupakan sesuatu yang menghodohkan rupa mereka dan perkara ini sering di perbesar-besarkan.motivasialihanpelajar. para remaja juga menghadapi masalah-masalah yang berbentuk fisiologikal yang perlu mereka atasi sendiri. pertama ialah keadaan badan yang gemuk dan kedua. Disamping masalah psikologikal ini. Idea & Tulisan Oleh : Dr. gonorea lebih biasa dihadapi oleh golongan remaja belasan tahun daripada kelompok kelas pertengahan.com.com MUFTI Perlis. Amerika. Bagi remaja yang tidak dapat mengawal kehendak makanan. Masalah ini terjadi dalam dua bentuk. kelesuan dan kemarahan. Siflis pula ebih ketara di kalangan remaja daripada kelompok rendah. Usia jangkitan paling tinggi ialah kepada mereka yang berusia antara 15-24 tahun. Ketumbuhan jerawat sering berlaku di zaman remaja dan mereka amat sensitif akan perkara ini.my http://www. Penyakit pindahan seksual juga dikenali dengan nama panggilan singkatan STD . Tidak menjadi sesuatu yang luar biasa untuk mendapati remaja berusia 13 dan 14 tahun aktif secara seksual dalam melakukan hubungan kelamin. BEBERAPA MASALAH BERKAITAN REMAJA Para remaja dikatakan menghadapi masalah menerima bentuk tubuhnya yang baru. keadaan badan yang terlalu kurus. haid adalah sesuatu proses yang normal tetapi seringkali menyebabkan ketidakselesaan pada mereka. menyarankan bahawa sudah sampai masanya negara ini mencuba undang-undang al-Quran bagi memberi pengajaran dan peringatan supaya aktiviti haram seperti berzina dan buang bayi tidak terus menjadi budaya dalam . keletihan. Tengku Asmadi Tengku Mohamad Pengarah Urusan MAP Training & Consultancy Sdn Bhd drasmadi@maptraining. Beberapa masalah kecil sentiasa menjadi tumpuan kepada remaja. Bagi remaja wanita. mereka akan menghadapi masalah Bulimia.Secara puratanya di sekitar usia 16 tahun. Kadangkala ia berlaku dengan diiringi oleh perasaan seperti kemurungan. Dr Mohd Asri Zainul Abidin.

“Pelbagai sebab boleh dikaitkan dengan keadaan ini. “Hukum sebat dalam Islam bukan seperti hukuman sebatan dalam „Semerah Padi‟. Soong Chin Pow. Ibu bapa perlu tahu tanggungjawab mereka membentuk karektor anak masing-masing.” katanya. tetapi positifnya ialah ia membuktikan masyarakat kita masih tahu malu. Nilai murni masyarakat Timur berbeza dengan Barat yang tidak kisah dengan anak hasil hubungan haram.masyarakat. Jangan nanti ia menjadi lesen kepada pasangan remaja melakukan hubungan haram dengan lebih berleluasa kerana tiada masalah apabila melahirkan anak.” katanya. pusat itu penuh dengan anak luar nikah dan mengakibatkan belanja yang besar pula. tetapi ia mesti dipastikan tidak menjadi beban kepada negara selain langkah pencegahan perlu diperkuatkan bagi membendung gejala negatif ini. berkata buang bayi bukan saja tidak dapat diterima semua agama. Tetapi. “Jelas sekali pada masa ini. “Jika didapati berzina. lebih teruk lagi ialah pelaku berdepan dengan dua dosa sekali gus. Justeru.” katanya. “Jika ditanya kepada mereka terbabit. lebih teruk lagi mereka sudah hilang nilai keibubapaan yang sepatutnya wujud ketika menatap wajah anak dikandung sebelum ini. Dr Asri berkata. Semua ini kebanyakannya berpunca daripada hubungan bebas yang tidak terkawal. Presiden Amitabha Buddhist Society. saya yakin jika hukum al-Quran digunakan. Beliau berkata. Jika daripada kecil didikan diberikan betul dan berkesan. Perbuatan itu tetap haram dan berdosa. kesalahan itu lebih sesuai diletakkan kepada ibu bapa kerana gagal menerapkan nilai disiplin dalam diri anak masing-masing sehingga tergamak melakukan kekejaman sosial sebegitu. Jangan mempertikaikan dan mendakwa ia hukuman kejam kerana pelaksanaan hukuman itu pada dasarnya cukup teliti dan mengambil kira pelbagai faktor. kerosakan sosial serius melanda generasi muda kita. Katanya. Sekurang-kurangnya. iaitu dosa ketika melakukan zina dan dosa kerana menzalimi anak yang tidak bersalah. hukuman 100 sebatan perlu dilaksanakan. “Saya berpendapat gejala ini banyak disebabkan kegagalan . peningkatan jumlah pembuangan bayi membuktikan perhubungan haram juga semakin meningkat ketika ini. seterusnya mendorong kepada hubungan lebih intim sehingga melahirkan anak luar nikah. kita mesti menghulurkan bantuan. pastinya bayi yang dibuang adalah anak hasil hubungan tidak sah atau luar nikah dan tindakan itu biasanya diambil kerana malu serta khuatir menjadi penghinaan masyarakat. Mungkin ada unsur paksaan dan sebagai masyarakat prihatin. Tan Sri G Darshan Singh. Presiden Pergerakan Kebangsaan Sikh Malaysia (Geraksikh). ia tidak boleh menghalalkan cara mereka pilih untuk menutup malu itu. takkan berlaku masalah apabila dewasa. malah menyalahi prinsip amalan budaya semua kaum. Pembuangan bayi pasti bersebab kerana secara logiknya tiada ibu di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya selepas sembilan bulan dikandung. apa salahnya mencuba kaedah al-Quran pula. Katanya. dengan wujud pusat sehenti seperti itu dapat menyelamatkan bayi daripada dibuang di tempat berisiko. Beliau berkata. pastinya alasan akan diterima ialah kerana takut masyarakat tidak dapat menerima hubungan haram mereka. mereka perlu menyembunyikan hasil hubungan yang menjadi bukti kelakuan berdosa mereka. Nanti. “Jangan salahkan masyarakat. Ia juga menunjukkan hilangnya nilai keinsanan serius di kalangan mereka. “Tetapi penubuhan pusat sehenti itu perlu mengambil kira pelbagai faktor dan perlu lebih berhati-hati. Jika selama ini negara kita sudah banyak mencuba pelbagai kaedah. ia satu tindakan sangat negatif. gejala tidak bermoral ini dapat dikurangkan. Faktor lain ialah peluang menikmati hiburan tanpa had yang seterusnya mendorong mereka mengadakan sesuatu di luar batasan. Tetapi. Beliau bersetuju diwujudkan pusat sehenti untuk membolehkan pasangan terlanjur menyerahkan anak yang dilahirkan dan tidak mahu dipelihara. Malah.” katanya. Malah hukuman sebatan dilaksanakan di penjara pada masa ini lebih memeritkan. anak yang dilahirkan sudah ada tempat untuk diserahkan. Anggapan mereka mudah. Beliau juga menyokong penubuhan pusat sehenti yang dilihat sebagai langkah terbaik yang mampu menyelamatkan nyawa bayi daripada dibuang merata-rata dan di tempat yang terdedah dengan pelbagai risiko. juga menyifatkan tindakan buang bayi sebagai satu perbuatan hina kerana menganiayai bayi yang tidak bersalah.

UMNO tidak memperdulikan halal-haram. 100% kemenangan perjuangan Islam yang digerakkan oleh mana-mana organisasi termasuk PAS adalah pertolongan yang datang dari Allah SWT kerana menolong memperkembangkan agamaNya. saya telah menonjolkan satu perbezaan yang amat ketara di antara PAS berbanding dengan UMNO dari segi semangat perjuangannya. taktik. manipulasi. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim yang menghadapi Namrud. Seumpamanya peperangan Badar yang berlaku pada 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah. seluruh ahli. Keadilan pula sekarang ini mengalami masalah pemimpin-pemimpin kanannya keluar parti dan masuk UMNO sepertimana yang pernah dialami oleh parti SM46 dulu.3. Faktor-faktor itu ialah: 1. UMNO adalah parti secular. tipu-muslihat dan sebagainya akan digunakan untuk menghadapi tentangan PAS khususnya bagi menarik sokongan orang-orang Melayu kembali menyokongnya. Oleh itu. pula berkata sebagai makhluk dicipta Tuhan. PAS hanya ada ALLAH dan RasulNya. jentera-jentera kerajaan dan bukan kerajaan. jika berasakan tidak mampu memelihara bayi yang lahir daripada hubungan sulit.1. Menjadikan ISLAM sebagai lambang pembangunan agama.2004 yang saya beri judul. Setiausaha Agong Persaudaraan Kristian Evangelikal Nasional (NECF). Media massa . marilah kita bersama-sama mengamalkan factor-faktor yang boleh membawa kepada kemenangan dan kejayaan di dunia ini dan di akhirat kelak. peperangan sebenar ialah di antara PAS dengan UMNO. kini dan selama-lamanya akan menggunakan segala kuasa yang ada padanya untuk mengekalkan kuasa memerintah Malaysia . : “ Mengapa Perlu Mengundi PAS “. Sekarang DAP telah keluar dari pakatan BA. yang tiada ada pada UMNO. Dalam satu artikel saya yang disiarkan oleh Laman ini pada 25. Konsep neraka-syurga tiada dalam kamus perjuangan UMNO. Kekuatan yang ada pada UMNO itu. Apatah lagi mehnah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad s. kewangan. pasangan terbabit perlu memikirkan kaedah lain serta tidak mengambil tindakan drastik seperti membuang bayi. pendidikan. dosa-pahala dalam perjuangannya. tidak ada pada PAS. yang tinggal hanya PAS dan Keadilan [ Keadilan telah bergabung dengan PRM]. Dari itu. Nabi Musa terpaksa menghadapi Firaun yang mempunyai seluruh kekuatan duniawi. pertembongan sebenar ialah di antara PAS dengan UMNO. ekonomi dan sebagainya menjurus kepada anjuran ISLAM dan Sunnah Nabi s.sistem pendidikan negara ini yang terlalu mengutamakan akademik sehingga kurang nilai keagamaan dan sivik diterapkan. Berbeza dengan pilihan raya pada tahun 1999 yang lalu. di mana UMNO/BN terpaksa berhadapan dengan kekuatan BA yang dianggotai oleh parti-parti seperti PAS. Perjuangannya ialah matlamat menghalalkan cara. Jadi.3. Justeru.w. Semua mereka mencapai kejayaan kerana Allah SWT senantisa membantu hamba-hambaNya yang menolong agamaNya. Keadilan. Pendik kata semua aktiviti social-budaya. strategi. SPR. Ini saja kelebihan PAS yang ada.w. manusia mempunyai tanggungjawab untuk menjaga hak bayi yang tidak bersalah untuk memberikannya peluang menikmati kehidupan. PRM dan DAP. penyokong dan kepimpinan PAS dari pelbagai peringkat hendaklah memegang prinsip ini.a. di samping kita berusaha segala upaya dan kudrat yang ada untuk melawan UMNO. Negara dan bangsa .a. pasokan polis dan system kehakiman yang akan membantu UMNO untuk memenangi dalam pilihan raya tersebut. Pelbagai cara. politik.” katanya. UMNO sebagaimana yang kita sedia maklumkan sejak dari dulu. Pada pilihan raya kali ini.2004. Nabi Muhammad saw memperjuangkan yang haq dan Abu Jahal mewakili kumpulan yang memperjuangkan yang bathil yang mana akhirnya Abu Jahal tumbang dalam peperangan tersebut. PAS adalah sebuah gerakan Islam yang memperjuangan kedaulatan ISLAM ke dalam seluruh system kehidupan manusia. Memandangkan pilihan raya ke 11 tersangat hampir dengan kita yang dijangkakan parlimen akan dibubarkan pada 10. IMAN DAN AMAL SHALEH Allah telah menjanjikan bagi orang-orang mukmin yang mempertahankan agamaNya..w. Allah akan membantu menghancurkan musuh-musuhnya sekalipun dalam jangka waktu yang lama. Bukalah Al-Quran dan mentelaahlah sejarah yang dicatatkan di dalamnya.2004 dan pembuangan undi akan dilakukan pada hari Sabtu [ cuti minggu ke 3 ] 20.a. Berbanding dengan UMNO. katanya. PAS asas perjuangannya ialah kepada ISLAM. UMNO memiliki semua yang ada di dunia ini. Wong Kim Kong. dan para-para Nabi dan Rasul yang terdahulu dari baginda juga menghadapi masalah sama sepetimana PAS menghadapinya sekarang. Ini sekali gus menyebabkan nilai murni semakin hilang di kalangan masyarakat dan aktiviti maksiat menjadi-jadi. UMNO mempergunakan ISLAM untuk mengekalkan kuasanya. Pertembungan di antara haq dan bathil. sepertimana firman Allah: . Sebijak mana pun para strategis PAS merangka pelbagai strategi mengunakan otak dan kemampuan fizikal tidak mungkin boleh mengatasi UMNO. Nabi Muhammad s. Perjuangannya adalah berdasarkan harta benda yang tidak dapat bertahan lama.

bertambahlah iman mereka [keranaNya] dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. 4. mempersenda-sendakan ayat-ayat suci al-Quran. 21.2002 ] menghina Nabi mendakwa Nabi mempunyai beberapa orang isteri dan diketahui telah mengadakan hubungan seks dengan 15 wanita termasuk seorang gundik bernama Rayhana yang tidak Islam sehingga akhir hayatnya adalah bukti mengenai kemanusiaan Nabi. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Ku. Islam awam boleh menghakis kebebasan asasi dengan mengambil contoh kes yang berlaku ke atas seorang peniaga bukan Melayu di Kelantan yang hilang haknya apabila beliau didenda kerana menjual makanan kepada orang Islam di bulan puasa. Bekas PM yang lalu. perbuatan. Asalkan ada lesen.12. dan oleh kerana itu ketaatan awal kepada baginda diberi kerana baginda adalah pemimpin suku lebih pemimpin agama.Noor [ NST. amal shaleh ataupun berdakwah. Minum arak boleh asalkan secara sah di hotel-hotel atau tempat yang dilesenkan. MEMBELA AGAMA ALLAH Membela agama Allah merupakan salah satu factor terpenting yang dapat mewujudkan kemenangan. amal makrof. 2. jika kamu menolong [agama] Allah. firman Allah : “ Hai orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya tentera Kami itulah yang pasti menang “. Mereka membuat fatwa yang mana kebanyakan orang termasuk ulama dan mufti lain. Bersifat tamak dan haloba dalam mencari kemewahan duniawi.“ Sesesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementar hati mereka. kes rogol dan membunuh meningkat dan pelbagai penyakit social melanda mesyarakat. Katanya lagi. Contohnya Faris A.2. [An Nisaa : 141 ] Oleh itu. bersungguh-sungguhlah penyokong. Apa yang UMNO buat kepada mereka ini untuk mempertahankan kecucian Islam itu sendiri. [ Muhammad : 7-8 ] “ Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba -hamba Kami yang menjadi Rasul [ iaitu ] sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. hendak menafsirkan semula ayat-ayat suci al-Quran. Astora Jabat yang kerjanya 24 jam untuk mengelirukan pemikiran rakyat supaya meninggalkan ajaran Islam sebenar dan mengamalkan ajaran Islam celok yang sesuai dengan selera UMNO. Itulah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya………….2000]. Zainah Anwar. [ An Nur : 55 ] “………. maka mereka itulah orang-orang fasik “. pergaulan bebas.9. [ Ash Shaaffat : 171 – 173 ] Adakah UMNO membela agama Allah. Paling hebat dan paling sensasi sekali penulis upahan UMNO. Tidak sama sekali. sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. ………….. Berjudi boleh. Akhbar Ali pula menulis dalam The Star. tidak ikut. Kes-kes murtad berluasa. Menegakkan Ad-Din boleh dilakukan melalui perkataan. dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya. mungkin serban mufti -mufti terlalu ketat dan sebab itu tidak cukup oksigen masuk ke dalam otak mereka. Dan orang-orang kafir. nahi mungkar tidak ditegah malah dibiarkan membiak dalam masyarakat seperti pesta sambut tahun baru dan membenarkan konsert Mariah Carey diadakan dalam sebuah Negara Islam yang diwar-warkan itu. Timbalan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Kelantan menyaman Kerajaan Negeri Terangganu dan Kelantan yang hendak melaksanakan hukum hudud dengan alasan hukum hudud PAS bukan hukum hudud Islam sebenar. Mereka tidak berfikiran waras. Malah sampai ke satu peringkat menghalang sebahagian orang Islam yang lain yang ingin mengamalkan ajaran Islam sebenar dengan mengunakan saluran undang-undang seperti yang dilakukan oleh Zaid Ibrahim. Jangan kita menjadi sebahagian dari UMNO. . UMNO mengalakkan dan membiarkan serta memberi ruang yang luas untuk penulis-penulis menulis dalam media massa arus perdana tanpa halangan dan sekatan.26.2001 berkata. Malik Imtiaz Sarwar salah seorang peguam Zaid Ibrahim yang menentang hukum Allah pernah berkata dalam NST 11. ahli dan pemimpin PAS mengerjakan amal maarof nahi mungkar untu mendapat pertolongan dari Allah SWT. dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhaiNya untuk mereka. nescaya Dia akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Ramai dari ulama sendiri penjual amalan jahiliyah dan ulama sendiri tidak mampu berfikir dengan cerdik. Nabi sendiri dalam kontek sejarahnya adalah seorang pemimpin suku. menghina Allah [ mempermain-mainkan hukum hudud]. sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.. pesta-pesta hiburan dan sebagainya ]. Mahathir Mohamad menghina Nabi.” [ Al Anfal: 2 – 4 ] “ Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di anatar kamu dan mengerjakan amal-amal shaleh bahawa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. [iaitu] orang-orang yang mendirikan solat dan yang menafkahkan sebahagian sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Berzina boleh kalau dua-dua perlu memerlukan seperti yang berlaku di barat. maka kecelakaanlah mereka bagi mereka dan Allah menghapuskan amal-amal mereka “.2001..11. menghina ulama pewaris nabi dan anbiya mempertahankan penulis-penulis yang menghina kesucian Islam dan menghina Nabi sertakan mengalakkan perbuatan yang bertentangan dengan Islam [ seperti bertudung. Pengarah Eksekutif Sisters In Islam mengatakan Islam boleh ditafsirkan oleh sesiapa sekalipun tanpa mengira latar belakang keilmuannya [UM.dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orangorang beriman “. Dan barang siapa yang [tetap] kafir sesudah [janji] itu.

[ An Nisaa : 78 ] 7. janganlah mengharapkan untuk berjumpa dengan musuh dan pohonlah kepada Allah keselamatan. Jangan sekali-kali lari dari dari perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. BERTAWAKAL KEPADA ALLAH DISERTAI DENGAN USAHA YANG GIGIH TANPA PUTUS ASA Ini juga merupakan satu factor penting yang akan dapat pertolongan dari Allah SWT. Firman Allah : “ Berdoalah kepada Aku nescaya akan Ku perkenankan bagi kamu. Selepas itu acara mungkar akan dilakukan. Sesungguhnya orang -orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu. Jangan angkoh dan sombong. kematian akan mendapatkan kamu. tiada ada sama kali pandangan bawah ke atas. selain membaca doa untuk membuka majlis. “ Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut kep ada Allah dan bertakwa kepadaNya. tiada ada satu pun cadangan perlaksanaan hukum hudud yang dicadangkan oleh UMNO. Jadi. masa dan tenaga untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. BERANI BERKORBAN Setiap pejuang PAS perlu berani berkorban harta. Jika Allah membiarkan kamu [ tidak memberi pertolongan ]. menyalahguaan kuasa. Hanya ada satu saluran perhubungan sahaja atas ke bawah. walaupun pahit untuk ditelan. Dalam aktiviti tidak dimasukkan acara untuk mengingati Allah. Selain itu wajib berpedomankan hanya kepada Allah dan RasulNya. Keputusan hanya dibuat oleh peringkat atasan yang wajib dipatuhi oleh orang bawah. dan perlu mengetahui bahawa shurga itu di bawah baying-bayang pedang [ HR Muslim ] 6. 5. Lihatlah Nabi yang selalu bersikap tegas ketika memimpin peperangan. Ingat Allah ketika berada dalam kesusahan. Sebarang kritikan dianggap menderhaka dan perlu diambil tindakan yang keras kadang-kadang tindakan yang diambil itu tidak masuk akal. 3. maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan “. Bolehkah kita mengharapkan UMNO untuk membela agama Allah ini. Pemimpin mahu senantisa dipuja dan disanjung. Mempergunakan apa sahaja yang boleh diperkudakannya. baharulah datang pertolongan dari Allah bagi kita untuk mengalahkan UMNO dalam pilihan raya nanti. kuasa dan kekayaan. Pemimpin UMNO bolehlah mereka insan mulia yang terhindar dari melakukan sebarang dosa dan noda. seperti firmanNya: “ Di mana saja kamu berada. Semuanya menjadi jumud. Jangan jadi macam UMNO. Setiap kali hendak memutuskan sesuatu perkara. mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam kehinaan “. BERMUSYAWARAH Rasulullah selalu bermusyawarah dengan para sahabat. jika berjumpa musuh. Perlu ada keyakinan diri bahawa jihad itu bukan penyebab kematian merupakan factorfaktor yang dapat mendatangkan pertolongan Allah. [ Ali Imran : 160] UMNO memang berusaha gigih untuk mengekalkan kuasa dengan melakukan pelbagai cara dan tektik. SELALU BERDOA DAN MEMPERBANYAKKAN ZIKIR Sekiranya kita ingin mencapai kejayaan dan perlukan pertolongan dari Allah. menyeleweng amanah yang diberi. bersbarlah. Allah sahaja yang kita harapkan untuk menghancurkan musuhmusuhNya. Hukuman sebagai pengajaran kepada orang lain supaya jangan lagi mengkritik kepimpinan atasan. Selalu bermuhasabah diri dan kepimpinan. mengejar kedudukan. Sebarang kritikan mesti dialu-alukan. BERSATU Para pejuang PAS perlu bersatu dan dilarang berselisih atau berpecahbelah. baik perang Badar. “ Hai manusia. TAAT KEPADA ALLAH DAN RASULNYA Semua yang menyokong PAS perlu memperhambakan diri kepada Allah dan megikuti segala sunnah Nabi. maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu [ selain ] dari Allah sesudah itu ? Kerana itu.Mana dia hukum hudud Islam yang sebenar. 4. hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal “. walaupun kesalahan yang dibuat itu kecil. Jangan jadi seperti kepimpinan parti SM46 dan sebahagian dari bekas pemimpin Keadilan. Perlu ada saluran hubungan atas-bawah saling lengkapi melengkapi di antara satu sama lain. Pemimpin PAS perlu mendengar padangan orang bawah. Sudah 46 tahun memerintah. asalkan matlamat tercapai. [ Al Mukmin : 60 ] 8. Mereka boleh mengabaikan sholat 5 waktu. penakut dan pengecut apabila menghadapi musuh. Jangan jadi macam UMNO yang mereka ingat hanya kedudukan. . kuasa dan kekayaan duniawi. TEGUHKAN PENDIRIAN DALAM MENGHADAPI MUSUH Pertolongan Allah akan datang jika kita selalu berpendirian tegas dalam perjuangan ketika menghadapi musuh. Firman Allah. Insafkan diri bahawa kita manusia yang pasti ada kekuatan dan kelemahan. walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh “. yang kita dengar ialah rasuah. maka kita perlu banyak berzikir dan mengingiti Allah. sebagaimana firmanNya : “ Jika Allah menolong kamu. Kita dalam PAS akui kelemahan dan Allah SWT yang maha berkuasa. jauh api dari panggang. Pemimpin PAS perlu elak perkara ini berlaku dalam organisasi PAS. maka tidak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. [ An Nur : 52 ] 9. wang ringgit. Uhud ataupun Hunain. Orang bawah sahaja yang bersalah. Pimpinan atasan tidak dan tidak pernah melakukan kesalahan. Seorang mujahid pantang gementar. Tiada ada percambahan fikiran berlaku. UMNO kebanyakan pemimpinnya mengabaikan soal ini. Sabda beliau.

Tiada pada UMNO ialah taat pada Allah SWT dan RasulNya. InsyaAllah. kewangan yang mewah untuk merasuahkan pengundi-pengundi dan membeli pemimpin yang tiada ada maruah diri. 12. Terima kasih.dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gemetar dan hilang kekuatan dalam menghadapi musuh “ [ Al Anfal : 46 ] “ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah [agama] dan jangan kamu bercerai berai “. bangunan-bangunan. termasuk persoalan menghadapi musuh [ UMNO ]. kita akan bertemu lagi di lain waktu. Media yang akan digunakan 24 jam berkempen memburukkan PAS dan imej pemimpinnya. Wassalam. [ Al Hujurat : 13 ] PENUTUP Saya amat pasti sekiranya semua penyokong. sabar terhadap larang-larangan Allah dan ketiga. Taat mengikuti apa yang diarahkan dan menjalankan strategi yang telah diatur untuk mencapai kemenangan. terhadap ketentuan dari Allah. Firman Allah : “ Sesunggunya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu “ . sekolah-sekolah. Ini yang ada pada PAS. [ Ali Imran : 103. BERSABAR Setiap menghadapi permasalahan. Sabar itu tiga jenis. ahli dan pemimpin-pemimpin PAS mengamalkan apa yang saya bincangkan di atas. “ ……. pasti kita dapat tumbangkan UMNO dalam pilihan raya nanti. SPR. Sekian. balai-balai raya akan digunakan membantu UMNO untuk memenangi pilihan raya dan kembali berkuasa semula. bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu memperolehi keuntungan “. 10. Kedua. maka Kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. kenderaan-kenderaan milik agensi kerajaan. Gunakanlah. TAAT KEPADA PEMIMPIN Penyokong PAS wajib memberi ketaatan kepada pemimpin yang amal makrof nahi mungkar. menyiarkan iklan-iklan dalam akhbar-akhbar dan TV yang tidak bermoral dan tidak beretika dalam menghentam PAS. Pertama. . [ Ali Imran : 200 ] 11. jentera-jentera kerajaan seperti pasokan polis. sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Kita tidak boleh bersaing dengan kekuatan UMNO yang ia miliki. sekalipun hal itu tersangat memilukan. UMNO memiliki semua kekuatan. kakitangan awam.Firman Allah. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta dengan orang-orang yang berbuat baik.. Firman Allah : “ Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredhaan Allah. umat Islam dituntut untuk bersikap sabar. IKHLAS KERANA ALLAH Semua penyokong PAS hendaklah ikhlas dalam perjuangan bukan kerana wang dan harta benda seperti yang diamalkan oleh UMNO. Allah berfirman : “ Hai orang-orang yang beriman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful