P. 1
Gaya Pembelajaran Individu

Gaya Pembelajaran Individu

|Views: 1,103|Likes:
Published by kir_tana

More info:

Published by: kir_tana on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

Gaya Pembelajaran Individu Kita haruslah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri.

Sebagai contohnya ,ada yang suka belajar dengan secara individu; ada yang suka belajar dengan kawan ±kawan atau secara kumpulan;ada juga yang suka belajar melalui syarahan atau perbincangan;ada juga suka belajar melalui pemerhatian , kajian ,rujukan bahan;ada yang suka belajar dalam keadaan sunyi dan terang;manakala ada yang suka belajar dalam keadaan yang ada siaran irama lagu atau muzik;dan pelbagai gaya belajar yang lain.Oleh itu gaya pembelajaran seseorang individu bergantung pada kehendak diri sediri. Pengertian dan Definisi Gaya Pembelajaran  Gaya bermaksud stail atau cara.Maka gaya pembelajaran seseorang individu merujuk kepada stail atau cara pembelajarannya.  Mengikut ahli psikologi mahzab kognitif, ,gaya pendidikan ialah cara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses maklumat,ilmu atau pengalaman yang baru.  Mengikut Peterson (1971)mentakrifkan gaya pembelajaran sebagai pendekatan yang digemari oleh seseorang pelajar.  Menurut Dunn dan Dunn (1978),dalam buku Teaching Students Through Their Indivi dual Learning Styles:A Practical Approach,merujuk gaya pembelajaran sebagai cara seseorang individu menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau kemahiran baru.  Didalam buku mereka Learning Style Inventory Development and Research (1982),Dunn dan Dunn menguraikan gaya pembelajaran yang dipengaruhi oleh lima rangsangan iaitu persekitaran,emosi,fisiologi dan psikologi yang mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami,berinteraksi dan bertindak balas kepada alam belajarnya.  Mengikut Gregore (1979)mentakrifkan gaya pembelajaran sebagai tingkah laku yang dimanifestasikan oleh seseorang individu apabila menggunakan mindahnya berinteraksi dengan persekitaran ,kemudian mengumpul dan memproses maklumat daripadanya.  Garger (1985)menyatakan setiap individu dilahirkan dengan gaya pembelajaran yang tersendiri.Warisan baka dan persekitaran memainkan peranan yang penting dalam pembentukan gaya pembelajaran seseorang.  Mengikut Slavin (1994) mengkaitkan personality dengan gaya pembelajaran dan menyatakan olehkerana pelajar-pelajar mempunyai personaliti yang berbezabeza maka mereka juga mempunyai pelbagai cara belajar.

1

Kadar terangnya cahaya mempengaruhi gaya pembelajaran setiap individu.kita boleh rumuskan gaya pembelajaran merupakan stail atau cara belajar seorang individu yang bertindak balas dengan persekitarannya dengan tujuan memproses. Ada yang suka belajar dengan lampu terang manakala ada yang suka pada cahaya sederhana terang.dan personality.ilmu. v. 2 .Sebaliknya ada pelajar menumpukan pelajarannya dalam keadaan senyap sunyi. iii. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gaya Pembelajaran Sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Dunn dan Dunn (1982) terdapat unsur-unsur daripada lima rangsangan yang mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang individu iaitu : 1.bunyi. Rangsangan persekitaran i.teratur yang sesuai dengan gaya duduk tersendiri.pengalaman atau kemahiran yang diingininya. Rangsangan persekitaran merangkumi empat unsur utama iaitu cahaya.Tapi tidak ramai suka belajar dibawah cahaya malap atau terlalu terang. empat adanya siaran radio atau televisyen.termasuk pengaruh daripada cara asuhan ibubapa. vi.budaya komuniti dan sekolah.gaya pembelajaran ialah hasil gabungan faktor-faktor pengaruh individu sendiri seperti jantina.RUMUSAN Berdasarkan huraian-huraian diatas . ii.mentafsiran dan memperolehi maklumat . Suhu yang sejuk dan nyaman dapat mempertingkatkan keberkesanan pembelajaran.dan reka bentuk susunan tempat belajar.Terdapat pelajar yabg sukan belajar dengan bunyi muzik Rangsangan Persekitaran: iv. Reka bentuk susunan tempat belajar haruslah sesuai.suhu.warisan baka dan persekitaran . Bunyi:menghasilkan gaya pempelajaran yang beraneka jenis.Sesungguhnya .umur.

2. Sikap keazaman dan tanggungjawab pula dapat mempengaruhi gaya pembelajaran yang berkesan. ii.gaya pembelajarannya pula perseorangan dan tidak berharap orang lain. ii.pemakanan .berpasangan.sekiranya pelajar tidak bersempat makan atau minum makapelajarannya akan terjejas. v. Terdapat pelajar yang suka berdiri atau berjalan sana-sini semasa belajar. Ada pelajar suka makan dan minum semasa belajar. iv. v. 4. iii.Rangsangan bersama ±sama dalam satu kumpulan. iii. Kehadiran orang dewasa sebagai peneguh pula boleh mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang pelajar. Motivasi dibahagi kepada dua iaitu motivasi enstrinsik dan motivasi intrinsik. 3. Rangsangan Emosi: i. iv. Emosi berkait rapat dengan perasaan jiwa seseorang. Sosial i.maka dia lebih suka belajar.Unsur-unsur emosi ialah motivasi.masa belajar dan mobility atau pergerakan. 3 . Ada pelajar suka belajar bersama kawan karibnya. Sekiranya seseorang pelajar mempunyai persepsi visual yang tajam dengan alat bantu mengajar.berkumpulan. Ada pula yang suka belajar 3.rakan dewasa. iii. Rangsangan Fisiologi i. Rangsangan fisiologi merangkumi unsur-unsur seperti persepsi.sikap tanggungjawab dan struktur.berpasukan Pelajar yang suka bersendirian. sebaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam rangsangan sosial dan ialah orang perseorangan. ii. Ada pelajar memilih waktu yang sesuaiuntuk belajar.keazaman.

Pemprosesan otak. Jadual 1 : Peta Minda Gaya Pembelajaran Model Dunn dan Dunn 4 .5.gerak hati.menganalisis fakta secara terperinci.pelajar yang suka belajar dengan ara berfikir.global.pembelajaran yang bergantung pada angin atau mood seseorang pelajar. iv. ii.refleksi dan pemprosesan otak kiri dan otak kanan.pelajar yang suka belajar secara keseluruhan sambil mengamati aspektersebut.pendidikan seni dan sebagainya.pelajar yang suka belajar secara teliti. Reflektif. Rangsangan psikologi merangkumi unsur-unsur iaitu analitik. Rangsangan Psikologi i. Holistik.manakala otak kanan pula pembelajaran untuk muzik.gaya pembelajaran yang menggunakan otak kiribercenderungpada pembelajaran bahasa. Gerak hati. Analitik. vi. v. iii.

5 . Bergerak secara pantas dan cepat membalas. v.fleksibel dan berfikiran terbuka. Mentafsirdan menilai sesuatu perkara.sesibuzz.Mereka mempunyai cirri-ciri berikut: i.sumbangsaran . Mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi.6.kerja praktik.teoris dan pragmatis. Pelajar yang tergolong dalam kumpulan ini biasanya melibatkan diri dalam latihan amali dan aktiviti kokurikulum. iv. iii. vii. iii. ii. 6. Mempunyai sikap tidak sabar dan tergesa-gesa.kaedah projek. ii. iv.memikir dan membuat refleksi kendiri dalam alam belajar.proje serta membuat refleksi sendiri.Oleh itu kaedah pengajaran yang sesuai ialah kaedah inkuiri-penemuan. vi. Mencari hakikat yang sebenar.2 Reflektif Reflektif pelajar yang suka memerhati. Penuh bersemangat. Jenis-Jenis gaya pembelajaran Mengikut Murnford dan Honey (1986)gaya pembelajaran boleh dikategorikan kepada empat jenis iaitu aktivis.perbincangan.reflektif.di antara cirri-ciri gaya pembelajaran reflektif ialah: i. Berfikir secara kritisdan kreatif. Sikap sentiasa berhati-hati. 6.penyelesaian masalah.Mereka juga mempunyai idea sendiri untuk menyelesaikan masalah. v. Mempunyai motivasi intrinsic yang kuat.terutama permainan dan sukan.1 Aktivis Aktivis pelajar yang belajar secara aktif dan agresif dalam aktiviti pembelajaran. Berfikir secara kritis dan kreatif. Pendengar yang baik tetapi lambat bertindak balas. vi.berwaspada. Gemar mencari pengalaman baru.simulasi dan main peranan. Suka memikir perkara-perkara alam sekitar.

Ciri-cirinya seperti berikut: i. Golongan pelajar ini biasanya suka belajae metamatik.perbincangan serta mengumpul data untuk membuat analis. viii. Suka mengesan sebab akibat sesuatu perkara yang berlaku.logic . v. iv. Mempunyai sikap berdisiplin serta bervisi. Pelajar yang tergolong dalam kumpulan reflektif ini suka belajar mata pelajaran sejarah.3 Teoris Teoris pelajar yang gemar menggunakan prinsip atau teori untuk membuat kesimpulan berdasarkan analisis fakta-fakta sesuatu perkara.geografi dansejarah. Memiliki fikiran rasional dan logical. 6 .Kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai ialah kaedah penyelesaian masalah.sains. Tidak terburu-buru membuat keputusan.vii. Belajar dan membuat kerja secara sistematik. inkuiri-penemuan.Kaedah yang sesuia untuk mengajaran mereka ialah kaedah induksi.sains. Berminat mengkaji fenomena yang berlaku dalam alam sekitar.geografi dan sejarah.bahasa dan melibatkan diri dalam aktiviti projek kajian luar. Kurang kreatif dan menitikberatkan otak kiri.Oleh itu kaedah yang sesuai untuk mereka ialahkaedah induksi dan deduksi. 6.logic. vi.projek dan perbincangan. Membuat kesimpulan berdasarkan bukti. ii.deduksi. Pelajar yang bersifat teoris biasanya suka belajar matematik. iii.

Bersifat praktikal. Suka membuat perbandingan. 7 . v.Ciri-ciri gaya pembelajaran pragmatis ialah: i.6. Lebih bersifat ekspresif daripada kreatif.4 Pragmatis Pragmatis gologan pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran bersifat praktikal dan mementingkan hakikat daripada teori.Kaedah yang sesuai digunakan untuk golongan pelajar ini ialah kaedah praktik dengan menggunakan bahan elektronik. iv. ii. Percaya perkara yang dilihat lebih daripada mendengar. Mementingkan bukti dan hakikat yang sebenar.carta dan gambar. pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran pragmatis suka Golongan menggunakan bahan-bahan konkrit untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. iii.

buku-buku teks yang mempunyai ilustrasi.1 GAYA PEMBELAJARAN VISUAL Gaya pembelajaran yang pertama ialah pelajar visual. Sewaktu belajar.Untuk mengenal pasti ciri-ciri gaya pembelajaran murid-murid.guru harus mengenal pasti gaya pembelajaran muridnya dan menggunakan strategi yang sesuai seperti mengikut ciri-ciri gaya pembelajaran yang ditonjolkan. 8 . kepada bakal guru hal seperti ini dapat dielakkan jika guru murid tersebut tahu mengenai gaya pembelajaran anakanak muridnya dan mengaplikasikannya dalam P&P mereka. tranperansi. Pelajar visual merupakan pelajar yang lebih suka menjalani pembelajaran melalui deria penglihatan mereka.Sebagai contoh. Oleh hal yang demikian. carta dan edaranedaran bahasa. Biarpun murid tersebut berada dikelas terakhir namun semangat yang ditunjukkan oleh murid tersebut untuk belajar adalah tinggi. Bagi memperolehi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang optimum. Hal ini menyebabkan murid tersebut menghadapi konflik apabila gaya pembelajarannya tidak selari atau boleh dikatakan tidak "kena" dengan cara pengajaran oleh kebanyakkan gurunya. guru harus rujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran iaitu unsur-unsur yang merangkumi dalam tiga rangsangan yang telah dibincangkan. murid ini merupakan seorang pelajar visual namun amalan pengajaran oleh guru-gurunya kebanyakkannya adalah lebih kepada "chalk and talk". video. paparan visual termasuk rajahrajah. Murid tersebut merupakan pelajar darjah 5 kelas terakhir bagi darjahnya. mereka perlu menatap wajah guru mereka yang menyampaikan isi pelajaran dengan bantuan bahasa isyarat. Namun dapat katakan ialah. 7. imej gambar-gambar. Gaya pembelajaran seseorang pelajar dapat mempengaruhi keberkesanan pembelajarannya di bilik darjah. beberapa orang murid yang belajar secara visual.7.

Mereka berfikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan objek visual. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti mata pelajaran. buku pelajaran bergambar. yang memegang peranan penting adalah mata / penglihatan ( visual ). Bagi yang bergaya belajar visual. Di dalam kelas. anak visual lebih suka mencatat untuk mendapatkan informasi. atau dengan cara menunjukkan slat peraganya langsung pada pelajar atau menggambarkannya di papan tulis. dalam hal ini metod pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak dititikberatkan pada peragaan / media. dan video. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas.Gaya pembelajaran visual. dan seringkali mints bantuan orang untuk mengulanginya 9 .1.1 Ciri-ciri gaya belajar visual : y y y y y y y Bicara agak cepat Mementingkan penampilan dalam berpakaian/presentasi Tidak mudah terganggu Mengingat yang dilihat. tapi tidak pandai memilih kata-kata y y y Lebih suka melakukan demonstrasi dari pada pidato Lebih suka muzik dari pada seni Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis. pelajar akan lirikan keatas bila berbicara. seperti diagram. dari pada yang didengar Lebih suka membaca Pembaca cepat dan tekun Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan. ajak mereka ke objek-ob jek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. berbicara dengan cepat. 7.

Ajak anak untuk mencuba mengilustrasikan idea-ideanya ke dalam gambar lebih bemakna dan berkesan. kelajuan dan butiran-butiran lain adalah sangat penting bagi mereka ketika mendengar pengajaran yang disampaikan oleh guru mereka. Gunakan bentuk visual seperti. Gunakan warna untuk menghilite hal-hal penting.2 GAYA PEMBELAJARAN AUDITORI Gaya pembelajaran auditori yang mana murid jenis ini lebih suka belajar melalui pendengaran mereka. Bagi mereka intonasi suara.1. ia mendesak para pendidik supaya 10 . 7. perbincangan dan sesi perkongsian pendapat dengan orang lain. Kebiasaannya. kanak-kanak bekeperluan khas seringkali mengamalkan gaya pembelajaran ini terutamanya kanak-kanak bekeperluan khas cacat penglihatan. 3. Pengoperasian pelbagai kecerdasan mempunyai dua elemen yang terpenting. Gunakan multi-media (contohnya: komputer dan video). Jika dilihat secara holistik elemen-elemen ini memberi keluwesan untuk melayan pelbagai gaya pembelajaran seperti modaliti sosial interaksi dan pelbagai kecerdasan (Gardner. berpasangan/kumpulan. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Penggunaan pengurusan lisan akan mengukuhkan lagi pembelajaran aktif ini. 5. Pengajaran kemahiran berfikir dalam mata pelajaran. Penyoalan guru secara lisan pula akan menggerakkan pelajar yang mempunyai gaya auditori juga turut membuat analisis dan berfikir.7. gambar-gambar. penulisan mungkin nyanyian clan sebagainya. 2. bukan sahaja boleh melayan pelbagai gaya pembelajaran tetapi ia juga memberi peluang untuk pengeksplotasi pelbagai kecerdasan. Yang pertamanya. 1985). Semasa aktiviti menganalisis dan mengisi pengurusan grafik guru mungkin juga akan menggunakan kaedah clan teknik-teknik (di dalam aktiviti) pengajaran dan pembelajaran yang lain seperti pembelajaran individu. 4. pitch. perbualan.2 Strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual 1. Hal ini kerana mereka tidak dapat melihat sebaliknya mereka hanya mampu mendengar menggunakan telinga. diagram dan peta. Cara belajar yang paling berkesan bagi murid yang mempunyai gaya pembelajaran seperti ini ialah melalui kuliah.

Tujuan utama proses berfikir adalah untuk mendorong pelajar berfikir secara aktif dan mendalam. Yang keduanya. Pengajaran kemahiran berfikir mengambil kira kedua-dua elemen ini. grafik ataupun gambar-gambar 7. berirama dan warns suara 11 .melayan segala jenis kecerdasan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Analisis tidak berlaku dalam kekosongan atau vacum. ia mengingatkan kepada mereka supaya mengambil kira kecenderungan kecerdasan pelajar mereka.1 Ciri-ciri gaya belajar auditori : y y y y Saat bekerja suka bicaa kepada diri sendiri Penampilan rapi Mudah terganggu Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan dari pada yang dilihat y y Senang membaca dan mendengarkan Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca y y y y y y Biasanya fasih bertutur Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan Visual Berbicara. mereka terpaksa menganalisis. puisi. Penganalisaan ini menggalakkan kecerdasan logikal dan matematikal. dalam irama yang terpola Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada. Mereka pasti akan menggunakan teks berbentuk prosa.2. Semasa mereka berfikir .

GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR TAKTIK ATAU KINESTETIK. Ajak anak untuk diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. guru-guru ini kebanyakkannya bukan sahaja menggunakan teknik hands-on" dalam subjek masing-masing untuk kelas-kelas hadapan - malah menggunakan teknik yang sama untuk murid-murid di kelas hujung. menyusun. menyentuh. Hal ini membolehkan murid yang mempunyai gaya pembelajaran jenis ini mendapat peluang untuk memahami apa yang ingin disampaikan guru mereka dengan lebih efektif. membuat aktiviti geografi dan bermacam-macam aktiviti lain lagi yang membolehkan murid menemui atau melihat sendiri apa yang dikatakan oleh guru mereka semasa P&P. Kebanyakkan mereka adalah guru Sains. 8. Pendekatan yang paling berkesan untuk murid-murid ini adalah melalui pendekatan "hands-on". 12 . Matematik dan Pendidikan Seni Visual.7.Semasa sekolah terdapat beberapa orang guru yang sangat rajin dan berkebolehan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti P&P berbentuk "hands-on' untuk anak-anak murid mereka. 3. 4.2 Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori : 1. mereka cipta dan membina atau membuat. 5. Dorong anak untuk membaca pelajaran. merasa. Solomon (1998) mengatakan bahawa murid yang mempunyai gaya pembelajaran ini suka belajar secara penemuan seperti melakukan eksperimen sains. Diskusikan idea dengan anak secara verbal. Pelajar jenis ini lebih suka belajar melalui pergerakan. Pelajar seperti ini sukar untuk duduk diam berjam-jam kerana keinginan mereka untuk aktif dan eksplorasi sangatlah kuat.2. Gunakan muzik untuk mengajarkan anak. Biarkan anak merakam pelajarannya dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. 2.

Jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam.8. gunakan obyek sesungguhnya untuk belajar konsep baru). 2.1. Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya (contohnya: ajak dia baca sambil bersepeda.1. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan muzik 13 . 5.1 Ciri-ciri gaya belajar kinestetik : y Berbicara perlahan y Penampilan rapi y Tidak terlalu mudah terganggu y Belajar melalui memanipulasi dan praktik y Menghafal dengan cara berjalan dan melihat y Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca y Merasa sukar untuk menulis tetapi baik dalam bercerita y Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca y Menyukai permainan yang sukar y Tidak dapat mengingat geografi.2 Strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik: 1. kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu y Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan katakata yang mengandung aksi 8. 3. 4. lzinkan anak untuk mengunyah makanan pada saat belajar. Gunakan warna terang untuk hal-hal penting dalam bacaan.

14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->