P. 1
Gaya Pembelajaran Individu

Gaya Pembelajaran Individu

|Views: 1,103|Likes:
Published by kir_tana

More info:

Published by: kir_tana on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

Gaya Pembelajaran Individu Kita haruslah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri.

Sebagai contohnya ,ada yang suka belajar dengan secara individu; ada yang suka belajar dengan kawan ±kawan atau secara kumpulan;ada juga yang suka belajar melalui syarahan atau perbincangan;ada juga suka belajar melalui pemerhatian , kajian ,rujukan bahan;ada yang suka belajar dalam keadaan sunyi dan terang;manakala ada yang suka belajar dalam keadaan yang ada siaran irama lagu atau muzik;dan pelbagai gaya belajar yang lain.Oleh itu gaya pembelajaran seseorang individu bergantung pada kehendak diri sediri. Pengertian dan Definisi Gaya Pembelajaran  Gaya bermaksud stail atau cara.Maka gaya pembelajaran seseorang individu merujuk kepada stail atau cara pembelajarannya.  Mengikut ahli psikologi mahzab kognitif, ,gaya pendidikan ialah cara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses maklumat,ilmu atau pengalaman yang baru.  Mengikut Peterson (1971)mentakrifkan gaya pembelajaran sebagai pendekatan yang digemari oleh seseorang pelajar.  Menurut Dunn dan Dunn (1978),dalam buku Teaching Students Through Their Indivi dual Learning Styles:A Practical Approach,merujuk gaya pembelajaran sebagai cara seseorang individu menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau kemahiran baru.  Didalam buku mereka Learning Style Inventory Development and Research (1982),Dunn dan Dunn menguraikan gaya pembelajaran yang dipengaruhi oleh lima rangsangan iaitu persekitaran,emosi,fisiologi dan psikologi yang mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami,berinteraksi dan bertindak balas kepada alam belajarnya.  Mengikut Gregore (1979)mentakrifkan gaya pembelajaran sebagai tingkah laku yang dimanifestasikan oleh seseorang individu apabila menggunakan mindahnya berinteraksi dengan persekitaran ,kemudian mengumpul dan memproses maklumat daripadanya.  Garger (1985)menyatakan setiap individu dilahirkan dengan gaya pembelajaran yang tersendiri.Warisan baka dan persekitaran memainkan peranan yang penting dalam pembentukan gaya pembelajaran seseorang.  Mengikut Slavin (1994) mengkaitkan personality dengan gaya pembelajaran dan menyatakan olehkerana pelajar-pelajar mempunyai personaliti yang berbezabeza maka mereka juga mempunyai pelbagai cara belajar.

1

vi. Ada yang suka belajar dengan lampu terang manakala ada yang suka pada cahaya sederhana terang.bunyi.teratur yang sesuai dengan gaya duduk tersendiri.umur. Rangsangan persekitaran i.gaya pembelajaran ialah hasil gabungan faktor-faktor pengaruh individu sendiri seperti jantina. iii.Sebaliknya ada pelajar menumpukan pelajarannya dalam keadaan senyap sunyi.mentafsiran dan memperolehi maklumat . empat adanya siaran radio atau televisyen. Reka bentuk susunan tempat belajar haruslah sesuai. ii.pengalaman atau kemahiran yang diingininya.termasuk pengaruh daripada cara asuhan ibubapa.Tapi tidak ramai suka belajar dibawah cahaya malap atau terlalu terang.suhu.dan personality. Kadar terangnya cahaya mempengaruhi gaya pembelajaran setiap individu. v. Suhu yang sejuk dan nyaman dapat mempertingkatkan keberkesanan pembelajaran. Bunyi:menghasilkan gaya pempelajaran yang beraneka jenis. 2 . Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gaya Pembelajaran Sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Dunn dan Dunn (1982) terdapat unsur-unsur daripada lima rangsangan yang mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang individu iaitu : 1.dan reka bentuk susunan tempat belajar. Rangsangan persekitaran merangkumi empat unsur utama iaitu cahaya.warisan baka dan persekitaran .Sesungguhnya .kita boleh rumuskan gaya pembelajaran merupakan stail atau cara belajar seorang individu yang bertindak balas dengan persekitarannya dengan tujuan memproses.ilmu.Terdapat pelajar yabg sukan belajar dengan bunyi muzik Rangsangan Persekitaran: iv.budaya komuniti dan sekolah.RUMUSAN Berdasarkan huraian-huraian diatas .

maka dia lebih suka belajar.keazaman. Rangsangan Fisiologi i. iii. v.rakan dewasa.berpasukan Pelajar yang suka bersendirian.sikap tanggungjawab dan struktur. Sosial i. Sikap keazaman dan tanggungjawab pula dapat mempengaruhi gaya pembelajaran yang berkesan.berkumpulan. Unsur-unsur yang terdapat dalam rangsangan sosial dan ialah orang perseorangan.Rangsangan bersama ±sama dalam satu kumpulan.masa belajar dan mobility atau pergerakan. Emosi berkait rapat dengan perasaan jiwa seseorang. Terdapat pelajar yang suka berdiri atau berjalan sana-sini semasa belajar. Kehadiran orang dewasa sebagai peneguh pula boleh mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang pelajar. Rangsangan Emosi: i. Ada pula yang suka belajar 3. iii. ii. ii.Unsur-unsur emosi ialah motivasi. 3 .sekiranya pelajar tidak bersempat makan atau minum makapelajarannya akan terjejas.2. v. Sekiranya seseorang pelajar mempunyai persepsi visual yang tajam dengan alat bantu mengajar. Motivasi dibahagi kepada dua iaitu motivasi enstrinsik dan motivasi intrinsik.berpasangan. Ada pelajar suka makan dan minum semasa belajar. iii.gaya pembelajarannya pula perseorangan dan tidak berharap orang lain. Ada pelajar suka belajar bersama kawan karibnya. Rangsangan fisiologi merangkumi unsur-unsur seperti persepsi. 3. ii. Ada pelajar memilih waktu yang sesuaiuntuk belajar. 4.pemakanan . iv. iv. sebaya.

vi.refleksi dan pemprosesan otak kiri dan otak kanan.manakala otak kanan pula pembelajaran untuk muzik. Rangsangan Psikologi i. Pemprosesan otak. Reflektif. ii. Rangsangan psikologi merangkumi unsur-unsur iaitu analitik. iii.menganalisis fakta secara terperinci. Jadual 1 : Peta Minda Gaya Pembelajaran Model Dunn dan Dunn 4 . Gerak hati.pelajar yang suka belajar dengan ara berfikir.5. Holistik.pendidikan seni dan sebagainya.pelajar yang suka belajar secara teliti.pelajar yang suka belajar secara keseluruhan sambil mengamati aspektersebut. Analitik.global.gaya pembelajaran yang menggunakan otak kiribercenderungpada pembelajaran bahasa. v.gerak hati. iv.pembelajaran yang bergantung pada angin atau mood seseorang pelajar.

Mentafsirdan menilai sesuatu perkara. Gemar mencari pengalaman baru.teoris dan pragmatis. Mempunyai sikap tidak sabar dan tergesa-gesa.perbincangan. vi. Mempunyai motivasi intrinsic yang kuat. ii.terutama permainan dan sukan. Jenis-Jenis gaya pembelajaran Mengikut Murnford dan Honey (1986)gaya pembelajaran boleh dikategorikan kepada empat jenis iaitu aktivis.kaedah projek.di antara cirri-ciri gaya pembelajaran reflektif ialah: i. Suka memikir perkara-perkara alam sekitar. Mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi. ii.6. 6. iv. Berfikir secara kritisdan kreatif.proje serta membuat refleksi sendiri.Mereka mempunyai cirri-ciri berikut: i.memikir dan membuat refleksi kendiri dalam alam belajar. vii. v. 5 .fleksibel dan berfikiran terbuka.simulasi dan main peranan. Pendengar yang baik tetapi lambat bertindak balas. vi. Berfikir secara kritis dan kreatif.sumbangsaran . Mencari hakikat yang sebenar.1 Aktivis Aktivis pelajar yang belajar secara aktif dan agresif dalam aktiviti pembelajaran. Penuh bersemangat.sesibuzz.berwaspada.Oleh itu kaedah pengajaran yang sesuai ialah kaedah inkuiri-penemuan. v.penyelesaian masalah. iii.Mereka juga mempunyai idea sendiri untuk menyelesaikan masalah. 6. Bergerak secara pantas dan cepat membalas. Sikap sentiasa berhati-hati. iv.2 Reflektif Reflektif pelajar yang suka memerhati. iii.reflektif.kerja praktik. Pelajar yang tergolong dalam kumpulan ini biasanya melibatkan diri dalam latihan amali dan aktiviti kokurikulum.

Memiliki fikiran rasional dan logical. Golongan pelajar ini biasanya suka belajae metamatik. v. 6. viii. Berminat mengkaji fenomena yang berlaku dalam alam sekitar.sains.Oleh itu kaedah yang sesuai untuk mereka ialahkaedah induksi dan deduksi. Belajar dan membuat kerja secara sistematik.vii.sains.geografi dansejarah.deduksi. Pelajar yang bersifat teoris biasanya suka belajar matematik.logic.geografi dan sejarah.perbincangan serta mengumpul data untuk membuat analis.projek dan perbincangan.Ciri-cirinya seperti berikut: i. inkuiri-penemuan. Pelajar yang tergolong dalam kumpulan reflektif ini suka belajar mata pelajaran sejarah.bahasa dan melibatkan diri dalam aktiviti projek kajian luar. Suka mengesan sebab akibat sesuatu perkara yang berlaku. Kurang kreatif dan menitikberatkan otak kiri. ii.Kaedah yang sesuia untuk mengajaran mereka ialah kaedah induksi. Membuat kesimpulan berdasarkan bukti.3 Teoris Teoris pelajar yang gemar menggunakan prinsip atau teori untuk membuat kesimpulan berdasarkan analisis fakta-fakta sesuatu perkara.logic . iv. Tidak terburu-buru membuat keputusan. Mempunyai sikap berdisiplin serta bervisi. 6 . vi.Kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai ialah kaedah penyelesaian masalah. iii.

Mementingkan bukti dan hakikat yang sebenar. iv.Ciri-ciri gaya pembelajaran pragmatis ialah: i.carta dan gambar. pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran pragmatis suka Golongan menggunakan bahan-bahan konkrit untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. v.4 Pragmatis Pragmatis gologan pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran bersifat praktikal dan mementingkan hakikat daripada teori. ii.6. Percaya perkara yang dilihat lebih daripada mendengar. Bersifat praktikal.Kaedah yang sesuai digunakan untuk golongan pelajar ini ialah kaedah praktik dengan menggunakan bahan elektronik. Lebih bersifat ekspresif daripada kreatif. Suka membuat perbandingan. iii. 7 .

Oleh hal yang demikian. Gaya pembelajaran seseorang pelajar dapat mempengaruhi keberkesanan pembelajarannya di bilik darjah.Untuk mengenal pasti ciri-ciri gaya pembelajaran murid-murid. Hal ini menyebabkan murid tersebut menghadapi konflik apabila gaya pembelajarannya tidak selari atau boleh dikatakan tidak "kena" dengan cara pengajaran oleh kebanyakkan gurunya. paparan visual termasuk rajahrajah. imej gambar-gambar. Bagi memperolehi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang optimum.Sebagai contoh. mereka perlu menatap wajah guru mereka yang menyampaikan isi pelajaran dengan bantuan bahasa isyarat.7. Namun dapat katakan ialah. murid ini merupakan seorang pelajar visual namun amalan pengajaran oleh guru-gurunya kebanyakkannya adalah lebih kepada "chalk and talk". buku-buku teks yang mempunyai ilustrasi. kepada bakal guru hal seperti ini dapat dielakkan jika guru murid tersebut tahu mengenai gaya pembelajaran anakanak muridnya dan mengaplikasikannya dalam P&P mereka. 7. guru harus rujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran iaitu unsur-unsur yang merangkumi dalam tiga rangsangan yang telah dibincangkan. Sewaktu belajar. Biarpun murid tersebut berada dikelas terakhir namun semangat yang ditunjukkan oleh murid tersebut untuk belajar adalah tinggi. carta dan edaranedaran bahasa. 8 . tranperansi. video. Pelajar visual merupakan pelajar yang lebih suka menjalani pembelajaran melalui deria penglihatan mereka. Murid tersebut merupakan pelajar darjah 5 kelas terakhir bagi darjahnya. beberapa orang murid yang belajar secara visual.guru harus mengenal pasti gaya pembelajaran muridnya dan menggunakan strategi yang sesuai seperti mengikut ciri-ciri gaya pembelajaran yang ditonjolkan.1 GAYA PEMBELAJARAN VISUAL Gaya pembelajaran yang pertama ialah pelajar visual.

yang memegang peranan penting adalah mata / penglihatan ( visual ). ajak mereka ke objek-ob jek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut.1.Gaya pembelajaran visual. anak visual lebih suka mencatat untuk mendapatkan informasi. dari pada yang didengar Lebih suka membaca Pembaca cepat dan tekun Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan. dan video. berbicara dengan cepat. seperti diagram. dan seringkali mints bantuan orang untuk mengulanginya 9 . Mereka berfikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan objek visual. pelajar akan lirikan keatas bila berbicara. atau dengan cara menunjukkan slat peraganya langsung pada pelajar atau menggambarkannya di papan tulis. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. dalam hal ini metod pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak dititikberatkan pada peragaan / media. Bagi yang bergaya belajar visual. Di dalam kelas. 7. buku pelajaran bergambar. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti mata pelajaran. tapi tidak pandai memilih kata-kata y y y Lebih suka melakukan demonstrasi dari pada pidato Lebih suka muzik dari pada seni Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis.1 Ciri-ciri gaya belajar visual : y y y y y y y Bicara agak cepat Mementingkan penampilan dalam berpakaian/presentasi Tidak mudah terganggu Mengingat yang dilihat.

ia mendesak para pendidik supaya 10 . 7. Hal ini kerana mereka tidak dapat melihat sebaliknya mereka hanya mampu mendengar menggunakan telinga. kelajuan dan butiran-butiran lain adalah sangat penting bagi mereka ketika mendengar pengajaran yang disampaikan oleh guru mereka. pitch. Gunakan multi-media (contohnya: komputer dan video). 2. Gunakan warna untuk menghilite hal-hal penting. berpasangan/kumpulan. kanak-kanak bekeperluan khas seringkali mengamalkan gaya pembelajaran ini terutamanya kanak-kanak bekeperluan khas cacat penglihatan. 3. Semasa aktiviti menganalisis dan mengisi pengurusan grafik guru mungkin juga akan menggunakan kaedah clan teknik-teknik (di dalam aktiviti) pengajaran dan pembelajaran yang lain seperti pembelajaran individu. Gunakan bentuk visual seperti. Pengoperasian pelbagai kecerdasan mempunyai dua elemen yang terpenting. diagram dan peta. Jika dilihat secara holistik elemen-elemen ini memberi keluwesan untuk melayan pelbagai gaya pembelajaran seperti modaliti sosial interaksi dan pelbagai kecerdasan (Gardner. Cara belajar yang paling berkesan bagi murid yang mempunyai gaya pembelajaran seperti ini ialah melalui kuliah. penulisan mungkin nyanyian clan sebagainya. Penyoalan guru secara lisan pula akan menggerakkan pelajar yang mempunyai gaya auditori juga turut membuat analisis dan berfikir. Ajak anak untuk mencuba mengilustrasikan idea-ideanya ke dalam gambar lebih bemakna dan berkesan. 1985). perbualan. Pengajaran kemahiran berfikir dalam mata pelajaran. Kebiasaannya. Yang pertamanya. 4.2 GAYA PEMBELAJARAN AUDITORI Gaya pembelajaran auditori yang mana murid jenis ini lebih suka belajar melalui pendengaran mereka.1.7.2 Strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual 1. perbincangan dan sesi perkongsian pendapat dengan orang lain. gambar-gambar. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. bukan sahaja boleh melayan pelbagai gaya pembelajaran tetapi ia juga memberi peluang untuk pengeksplotasi pelbagai kecerdasan. 5. Penggunaan pengurusan lisan akan mengukuhkan lagi pembelajaran aktif ini. Bagi mereka intonasi suara.

Tujuan utama proses berfikir adalah untuk mendorong pelajar berfikir secara aktif dan mendalam.1 Ciri-ciri gaya belajar auditori : y y y y Saat bekerja suka bicaa kepada diri sendiri Penampilan rapi Mudah terganggu Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan dari pada yang dilihat y y Senang membaca dan mendengarkan Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca y y y y y y Biasanya fasih bertutur Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan Visual Berbicara.melayan segala jenis kecerdasan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. puisi. Penganalisaan ini menggalakkan kecerdasan logikal dan matematikal.2. Semasa mereka berfikir . Pengajaran kemahiran berfikir mengambil kira kedua-dua elemen ini. mereka terpaksa menganalisis. Mereka pasti akan menggunakan teks berbentuk prosa. dalam irama yang terpola Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada. Yang keduanya. berirama dan warns suara 11 . grafik ataupun gambar-gambar 7. ia mengingatkan kepada mereka supaya mengambil kira kecenderungan kecerdasan pelajar mereka. Analisis tidak berlaku dalam kekosongan atau vacum.

Matematik dan Pendidikan Seni Visual. GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR TAKTIK ATAU KINESTETIK. Biarkan anak merakam pelajarannya dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. membuat aktiviti geografi dan bermacam-macam aktiviti lain lagi yang membolehkan murid menemui atau melihat sendiri apa yang dikatakan oleh guru mereka semasa P&P. merasa. menyentuh. 3.Semasa sekolah terdapat beberapa orang guru yang sangat rajin dan berkebolehan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti P&P berbentuk "hands-on' untuk anak-anak murid mereka. Hal ini membolehkan murid yang mempunyai gaya pembelajaran jenis ini mendapat peluang untuk memahami apa yang ingin disampaikan guru mereka dengan lebih efektif. Kebanyakkan mereka adalah guru Sains. Diskusikan idea dengan anak secara verbal. Pendekatan yang paling berkesan untuk murid-murid ini adalah melalui pendekatan "hands-on". guru-guru ini kebanyakkannya bukan sahaja menggunakan teknik hands-on" dalam subjek masing-masing untuk kelas-kelas hadapan - malah menggunakan teknik yang sama untuk murid-murid di kelas hujung.2.2 Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori : 1. 4. Ajak anak untuk diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Pelajar seperti ini sukar untuk duduk diam berjam-jam kerana keinginan mereka untuk aktif dan eksplorasi sangatlah kuat. 8. Gunakan muzik untuk mengajarkan anak. 5. 2.7. menyusun. mereka cipta dan membina atau membuat. Dorong anak untuk membaca pelajaran. Pelajar jenis ini lebih suka belajar melalui pergerakan. 12 . Solomon (1998) mengatakan bahawa murid yang mempunyai gaya pembelajaran ini suka belajar secara penemuan seperti melakukan eksperimen sains.

Gunakan warna terang untuk hal-hal penting dalam bacaan.1 Ciri-ciri gaya belajar kinestetik : y Berbicara perlahan y Penampilan rapi y Tidak terlalu mudah terganggu y Belajar melalui memanipulasi dan praktik y Menghafal dengan cara berjalan dan melihat y Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca y Merasa sukar untuk menulis tetapi baik dalam bercerita y Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca y Menyukai permainan yang sukar y Tidak dapat mengingat geografi. gunakan obyek sesungguhnya untuk belajar konsep baru). Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya (contohnya: ajak dia baca sambil bersepeda.1. 2.2 Strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik: 1. lzinkan anak untuk mengunyah makanan pada saat belajar. 4. 5. kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu y Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan katakata yang mengandung aksi 8.1.8. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan muzik 13 . 3. Jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam.

14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->