KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

DASAR AGRO-MAKANAN (2011-2020) DAN IMPLIKASI ( ) KEPADA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN DI MARDI

17hb Mac 2010
BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANTARABANGSA
1

TUJUAN
Memaklumkan teras strategik Dasar AgroAgro makanan (2011 – 2020) dan sasaran bagi Sektor Utama Memaparkan Peta Strategi Dasar Agro Makanan dan diterjemahkan kepada Peta Strategi dan Skorkad MARDI Pemantapan Cadangan RMK 10 MARDI

2

OBJEKTIF DASAR AGRO-MAKANAN
Menjamin bekalan makanan mencukupi, berkualiti, selamat dimakan dan berkhasiat serta harga berpatutan Meningkatkan produktiviti dan dayasaing Meningkatkan pendapatan pengeluar Menggunakan teknologi terkini secara mapan dan mesra alam Mengurangkan import makanan yang semakin meningkat

Bagaimana peranan Penyelidikan & Pembangunan ?
3

Teras Dasar Agro-Makanan
Meningkatkan dan mempelbagaikan Pendapatan Memastikan Tahap Jaminan Bekalan Makanan pada tahap bersesuaian Memastikan Sistem Makanan memenuhi keperluan Pemakanan dan Kesihatan
4

Meningkatkan Produktiviti dan dayasaing d i

(2011-2020) Meningkatkan Sistem Penyampaian

Memastikan pengeluaran Agro makanan mesra Alam

Di mana di dalam Teras Dasar Agro-Makanan MARDI perlu terlibat ? Kesemuanya! namun pada aras berbeza – berteraskan PENYELIDIKAN & PENG. TEKNOLOGI

5

Unjuran Penggunaan Komoditi Makanan Utama, 2010-2020 (‘000 mt)

6

Unjuran Pengeluaran Komoditi Makanan Utama, 2010-2020 (‘000 mt)

7

Unjuran Pengeluaran Komoditi Makanan Utama, 2010-2020 (‘000 mt)

8

Peta Strategi Agro Makanan
Keputusan untuk Negara…..

V I S I

Industri yg…..

S T R

Dipacu oleh Di l h Proses serta Aktiviti ….

A T E G

Dibangun berteraskan…..

I

Peta Strategi Agro Makanan (Di mana Teknologi MARDI diperlukan?)
Keputusan p untuk Negara….. DI SOKONG OLEH TEKNOLOGI Industri yg….. DI SOKONG OLEH TEKNOLOGI

V I S I

S T

Dipacu oleh Proses serta Aktiviti …. DI SOKONG OLEH PROSES PENGURUSAN GU US TEKNOLOGI Dibangun berteraskan….. SUMBER SUMBER TEKNOLOGI

R A T E G I

Peta Strategi MARDI secara keseluruhan dalam bentuk BSC
Nilai untuk MARDI….. (Financial Perspective)

V I S I

Industri & Kumpulan Sasar yg….. (Customer Perspective)

Dipacu oleh proses P&P yang dipermudahkan melalui ICT (Process Perspective)

S T R A T E G I

Dibangun Berteraskan (Learning & (L i Growth)

Program/ Projek MARDI untuk RMK 10 – Adakah Portfolio ini Seimbang?
Program MOA Program/ Projek MARDI

Bimbingan Usahawan Latihan Pegawai Profesional & Teknikal Pemantauan & Penilaian Pembangunan Produk Halal Pengeluaran produk sumber baru agro makanan Penggunaan Teknologi secara meluas Pengurusan Sumber Agro biodiversiti Peningkatan Keupayaan Penyelidikan dan Inovasi Pertanian Peningkatan Pengeluaran d P P i k t P l dan Pemprosesan

4 1 1 2 23 12 14 51 14
12

Program/ Projek MARDI untuk RMK 10 – Adakah Portfolio ini Seimbang?
Program MOA Program/ Projek MARDI

Program penyelidikan & Pembangunan (R&D) Penyediaan sistem sokongan berkesan e uasa pasa a o od t da p odu pe ta a Perluasan pasaran komoditi dan produk pertanian Perluasan pasaran sumber pertumbuhan baru agro makanan

4 1 6 6 139

16 daripada 139 adalah Program/ projek yang dicadangkan adalah diasaskan kepada proses teras MARDI? “Value Creation” dan “Value Extraction”

13

Terjemahan DAM & RMK kepada – Cth Perluasan Penggunaan Teknologi Pertanian Tepat utk Padi

14

Terjemahan kepada Aras Bawah (Contoh – Aplikasi Komponen Teknologi Pertanian Tepat utk Padi ) Peta Strategi MARDI g
Objektif
PERSPEKTIF KEWANGAN
“Renewal” Sistem Pengeluaran Padi

Balanced Scorecard
Ukuran
Penjimatan belanja Kerana penerimaK i pakaian teknologi 1. Kawasan Penerimapakaian Teknologi

Sasaran
Penggunaan pertanian tepat menjimatkan RM _ / 400,000 ha kawasan bertanam

PERSPEKTIF PELANGGAN

Peserta Jelapang menerima pakai d i k i dan memanfaatkan Pertanian Tepat

Xx Teknologi mutakhirnya diterimapakai di _ % Kawasan , melibatkan 2. Jangkamasa penerima- _ % pesawah P Tepat jadi “Dominant pakaian Teknologi Design” di 8 Jelapang (?)

PERSPEKTIF PROSES

1. Teknologi “CREST” 2. Teknologi “FERTO” 3. …….. di Jelapang MADA

Bil. Teknol.diperkenalkan LMAD
(Launch, Manage, Adapt, xxx)

CDOV

(Concept, Design, Optimize, Verify)

I2DOV

Xx Teknologi Diperkenalkan ke MADA

(Invent/Innovate, Develop,, Optimize, Verify)

Butiran
1. Sumber Manusia

Butiran
1. Sumber Manusia 2. Peruntukan 2 Per nt kan 3. Kemudahan

Butiran
Xx FTE RM XX XX ha 15

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN

2. 2 Peruntukan 3. Kemudahan

Pembangunan Program (Contoh RMK-)

16

Model Inovasi yang perlu diterimapakai di dalam pengluasan penggunaan teknologi (terjemah untuk Pertanian Tepat)
Ilmu “Stakeholder Stakeholder Utama”
Teknologi sesuai untuk “widespread adoption”

Ilmu Penyelidik

Penerima aan Tekno ologi

Lain-lain Peserta

Pengulangan/ g g / Replikasi Pengalaman Tindakan “Making Sense”

Teknologi pada permulaan penyebaran

Pengalaman Tindakan Mencapai Rumusan Mencapai Rumusan “Making Sense”

Peserta i Janji “plausible”

Peserta j Teknologi sesuai dan memadai diterimapakai pengguna inovatif

Fasa Adaptasi

Masa/ Tahun

17

Salah satu dari DfX – “Design for Envionment” 4-Strategi Utama - Rekabentuk untuk Persekitaran
1. 2. 1. 2. 3. Rekabentuk untuk Pemuliharaan Tenaga dan Bahan Rekabentuk untuk pengurangan Sumber Rekabentuk untuk “Servicization” 3. Rekabentuk untuk mengurangkan pelepasan Rekabentuk untuk mengurangkan “hazard” Rekabentuk untuk “Benign waste disposition”

1. 2. 3.

Rekabentuk untuk “Recovery” P d k “R ” Produk Rekabentuk untuk “Disassembly” Produk Rekabentuk untuk Kitar semula”

A. A Rekabentuk untuk Pengurangan Bahan

C. C B. Rekabentuk untuk Menyahtoksik
Rekabentuk untuk “revalorization ”

Rekabentuk t k P li d R k b t k untuk Perlindungan Modal & M d l Pembaharuan

1. 2. 3.

Rekabentuk untuk Modal Insan Rekabentuk untuk Modal Semulajadi Rekabentuk untuk Modal Ekonomi

18

Rumusan

Kertaskerja telah:K t k j t l h 1. Menunjukkan teras strategik Dasar Agro Makanan dan sasaran 2. Kaedah pemetaan strategi (Peringkat Agro Makanan dan MARDI) 3. Peta strategi MARDI dalam bentuk “Balanced Scorecard” 4. Penjajaran Portfolio Program/ Projek MARDI RMK 10 5. Kaedah penjajaran dan penterjemahan kepada KRA dan KPI serta program untuk pemantapan penyelidikan dan pemindahan/ pengkomersilan teknologi, termasuk satu contoh DfX

19

20