P. 1
Refleksi

Refleksi

|Views: 1,735|Likes:
Published by jatikedah

More info:

Published by: jatikedah on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

Refleksi

Alhamdulilah, dapatjugasayamenyiapkankerjakursuspendekbagisubjekPengurusanGerkodalamjangka waktu kperkhemahan . Padaawalnyatugasaninisukaruntuksayafahamikeranaarahannyatidakjelas.Namu nbegitu, sayaberjayajugamenyiapkannyadenganpanduan, bimbingandanbantuandaripadarakan-rakansekumpulan . Sayamempunyaibanyaksumbercarianuntukmenyiapkantugasaninisepertiartikel, bukudan internet.Berdasarkanpencariansaya, internet sayatelahmemilihkandungan yang yang yang

telahditetapkan.Sayatelahdiamanahkanuntukmelakukankajianmengenaikertaskerjauntu

berasaldaribukudan

keranasayafikirianyamaklumat

sesuaidanmudahuntukdifahami.Berdasarkankertaskerjaperkhemahanberikut, sayatelahbelajarbanyakperkaraseperticaramenyusunjadualuntukmelaksanakan program perkhemahan . Selainitu, sepanjang proses menyiapkantugasanini, perkhemahan unit beruniform.Selainitu, program

sayajugadapatmempelajaricaramenguruskankewanganbagimenjalankan

sayatelahbelajarbanyakperkaratentangbagaimanauntukmeningkatkandanmengembang kan idea menggunakan data yang diberikan. Setelahsiap KKBI ini ,barulahsayasedarbetapapentingnyakertaskerja . yang

sempurnadanlengkapsebelummelaksanakanperkhemahan

Sebagaicontohnya

,kewanganperludirancangdenganteliti agar bajetdapatmencukupimengikutkeperluan . Selainitu, pengurusanpelajarperludijalankandengantelitiuntukkeselamatanparapelajar.Akhirsekali, sayainginmengucapkanterimakasih terlibatterutamarakansekumpulan banyakmembantudalammenyiapkankerjakursusini. Sayaharap yang tidakterhinggakepadapihak-pihak yang yang agar

hasilkerjainimemenuhikehendakpemeriksadanseterusnyamendapatmarkah bolehdibanggakan. yang .Sekian. terimakasih.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->