P. 1
PENDIDIKAN J-QAF

PENDIDIKAN J-QAF

|Views: 1,066|Likes:
Published by madira07

More info:

Published by: madira07 on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN EID2143 PENDIDIKAN J-QAF

MOHAMAD BAKIR B. ISMAIL BASRI BIN ABDULLAH

Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia
Sistem Pendidikan Negara telah mengalami evolusi penting sejajar dengan pembangunan dan kemampuan negara. Evolusi pendidikan ini telah melalui lima fasa berikut:
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Zaman Pramerdeka (sebelum 1957); Zaman Pasca Merdeka (1957-1970); Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990); Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000); dan Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang).

Zaman Pramerdeka (sebelum 1957)
‡ Semasa pentadbiran British, sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada empat aliran , iaitu Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah Cina dan sekolah Tamil. Setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarnya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Namun menjelang kemerdekaan, timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. B eberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporanlaporan berikut:
Laporan Barnes (1951) Laporan Fenn-Wu (1951) Ordinan Pelajaran (1952) Laporan Razak (1956) menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu menyemak pendidikan kaum Cina mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua, Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah.

Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. ‡ . Penghapusan peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan perakuan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992.Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) ‡ Sebaik mencapai kemerdekaan. usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan. Sehubungan itu.

Pada masa ini juga Sistem Pendidikan Kebangsaan mengalami banyak perubahan. 2008). Dalam tempoh ini. ‡ . manakala di Sarawak pada tahun 1990. Walau bagaimanapun. pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum. sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan. Pendidikan Sains dan Teknikal diberi lebih penekanan pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja mahir. selaras dengan Akta Pelajaran 1961.Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) ‡ Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi (Universiti Terbuka Malaysia. Mata pelajaran Sivik diperkenalkan bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. antaranya Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982.

peluang pendidikan untuk warganegara turut ditingkatkan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. . Pada tahun 1980-an. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang daripada segi jasmani. Seterusnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara. semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. rohani dan intelek.Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) ‡ Pada tahun 1979. emosi.

Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan. banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk: ‡ Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari. dan ‡ Menaiktarafkan Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik. . ‡ Selain itu. ‡ Menaiktarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. misalnya Akta Pendidikan 1996. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain.Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) ‡ Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. ‡ Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999. ‡ Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma.

Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah (Keputusan Jemaah Menteri. Al-Quran. Program Bimbingan dan (Keputusan Jemaah Menteri. dasar dan program utama. 2003).Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang) ‡ Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. . Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003 (Keputusan Jemaah Menteri. 2002). antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002). Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21. penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan. Program j-QAF diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan murid Islam menguasai Jawi. dan banyak lagi program-program pendidikan diperluas. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) diperkenalkan pada tahun 2003. 2002).

‡ Program j-QAF telah dilaksanakan secara uji kaji dalam projek rintis selama 3 bulan dan berakhir pada Julai 2004. Cetusan idea ini telah diperhalusi di peringkat Kementerian Pelajaran melalui satu seminar jQAF pada 3 hingga 5 Mac 2004.Sejarah j-QAF ‡ Program j-QAF berasaskan idea Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi yang telah dinyatakan secara khusus semasa lawatannya ke Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada 30 Disember 2003. . YAB Perdana Menteri telah bersetuju program ini dilaksanakan mulai tahun 2005.

. Pelaksanaan program ini menggunakan kurikulum serta model dan modulnya yang tersendiri. bimbingan. al-Quran. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada.KONSEP PROGRAM j-QAF ‡ Program j-QAF adalah suatu usaha memperkasakan Pendidikan Islam (PI) melalui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi. bahasa Arab dan fardu ain yang dilaksanakan di peringkat persekolah rendah. pengayaan dan penghayatan murid. Tenaga guru yang khusus digunakan untuk pemulihan. kemahiran. pengukuhan.

3. dan 4. menguasai bacaan dan tulisan Jawi.OBJEKTIF PROGRAM j-QAF ‡ Setelah program ini dilaksanakan dengan baik dan berkesan semua murid Islam sekolah rendah akan dapat: 1. khatam al-Quran. menguasai asas Bahasa Arab Komunikasi. memantapkan dan menghayati amalan fardu ain. 2. .

. Akidah. Akhlak dan Jawi lebih berkesan dan dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan.KEPENTINGAN PROGRAM j-QAF ‡ Program j-QAF menjadi lebih penting sebagai suatu usaha ke arah memperkasakan PI yang sedia ada supaya semua bidang dalam PI iaitu bidang Tilawah al-Quran. Sirah Nabawi. Ibadah.

Kepentingan Pemulihan Jawi ‡ Jawi adalah sebahagian daripada komponen pendidikan Islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran 2 waktu seminggu pada 6 bulan pertama di tahun Satu. Oleh itu pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan khasnya kepada murid tercicir supaya semua murid boleh menguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan. Ini bermakna jawi dalam pendidikan Islam semata-mata masih belum mencukupi dan berkesan. . Laporan pemantauan mengenainya mendapati penguasaan bacaan dan tulisan jawi perlu dibaiki lagi.

AGIHAN WAKTU PEMULIHAN JAWI Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 6 bulan pertama 2 waktu seminggu 6 bulan kedua 1 waktu seminggu 1 waktu seminggu 1 waktu seminggu 1 waktu seminggu 1 waktu seminggu 1 waktu seminggu .

Namun ia tidak menekankan pembelajaran sehingga khatam al-Quran kerana ia memerlukan bimbingan berterusan daripada bilangan guru yang sesuai dengan nisbah murid yang menepati pendekatan talaqi dan musyafahah (iaitu satu kaedah pembelajaran secara bersemuka dengan guru bagi mendengar. . membetul kesalahan dan menyebut semula dengan baik dan lancar). Oleh itu Pendidikan Islam pada masa ini hanya menjurus kepada kebolehan membaca sahaja manakala aspek khatam tidak ditekankan di sekolah tetapi menyerahkannya kepada masyarakat.Kepentingan Khatam al-Quran ‡ Al-Quran pula telah diajar sebagai sebahagian Pendidikan Islam dalam bidang Asuhan Tilawah alQuran pada masa ini.

AGIHAN WAKTU KHATAM AL-QURAN DAN ASUHAN TILAWAH AL-QU RAN Tahun 6 bulan pertama (Khatam al-Quran) 4 waktu seminggu 4 waktu seminggu 4 waktu seminggu 4 waktu seminggu 4 waktu seminggu 4 waktu seminggu 6 bulan kedua (Asuhan Tilawah al-Quran) 3 waktu seminggu 2 waktu seminggu 2 waktu seminggu 2 waktu seminggu 2 waktu seminggu 2 waktu seminggu Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 .

Tidak semua murid berpeluang mempelajarinya. Ia diajar di sekolahsekolah rendah secara berpilih dan terhad. .Kepentingan Bahasa Arab ‡ Status Bahasa Arab Sekolah Rendah pada masa ini sebagai mata pelajaran bahasa tambahan.

.Kepentingan Fardhu Ain ‡ Ramai ibu bapa masih belum berpuas hati dengan tahap pencapaian dan penguasaan anak-anak mereka terhadap amalan fardu ain terutama dalam hal ibadah mendirikan solat.

model Tasmik. model Pelaksanaan Perluasan Bahasa Arab Komunikasi. . model Kelas Pemulihan Jawi. e. d. model 6 bulan Khatam al-Quran. model Bestari Solat (kokurikulum). Model-model berkenaan adalah seperti berikut: a. c.MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF ‡ Untuk pelaksanaan 2005 lima model telah dikenalpasti iaitu 4 model pengajaran dan 1 model kokurikulum. b.

b. Kelab Seni Tulisan Jawi. . Kem Literasi al-Quran. d. persatuan dan aktiviti seperti berikut. Ihtifal Khatam al-Quran. Persatuan Bahasa Arab. dan e. c. a. Kem Bina Juara.‡ Pengukuhan program j-QAF dilaksanakan melalui kelab.

PELAKSANAAN PROGRAM j-QAF ‡ Program j-QAF telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bermula tahun 2005 sehingga 2010 dengan unjuran pelaksanaannya seperti dinyatakan dalam jadual 1. Dan pada tahun 2010 bilangan sekolah terlibat adalah sebanyak 7835 buah. . ‡ Bagi maksud ini sebanyak 1221 buah sekolah telah terlibat pada tahun 2005.

‡ Unjuran Perlaksanaan Program j-QAF di Sekolah seperti dalam jadual berikut: Tahun Peringkat penyertaan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Bilangan penyertaan 1221 2456 3703 4530 5296 1221 1235 1221 1247 1235 1221 827 1247 1235 1221 766 827 1247 1235 1221 762 766 827 1247 1235 1221 6058 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* .GURU j-QAF ‡ Jawatan guru j-QAF diwujudkan bagi pelaksanaan program j-QAF.

‡ UNJURAN BILANGAN GURU j-QAF DI SEKOLAH RENDAH Tahun Bilangan guru Tahun 1 Tahun 3 (Tambahan guru) 3663 3705 3741 3780 3819 4797 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1221 1235 1247 1260 Tahun 3 (Tambah 1 guru bahasa Arab) 1221 1235 1247 Jumlah Kumulatif Guru j-QAF 3663 7368 12330 18566 24867 32171 .

Sebanyak 1221 buah sekolah dengan 4. .235 buah sekolah yang melibatkan seramai kira-kira 93. Mulai tahun 2005 semua murid Tahun 1 di sekolah-sekolah yang terpilih akan melaksanakannya terlebih dahulu. Murid-murid yang lain akan meneruskan pembelajaran sedia ada dan dilibatkan dalam Ihtifal Khatam al-Quran bersama-sama murid Tahun 1.725 orang murid akan terlibat pada tahun 2005.SASARAN ‡ Sasaran program ini ialah murid-murid di Sekolah Rendah. Pada tahun 2006 jumlah sekolah yang melaksanakan program j-QAF ialah 1.783 murid.861 buah kelas dan seramai 141.

. Bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru-guru j-QAF. Kementerian Pelajaran akan mengadakan latihan kepada mereka dari semasa ke semasa di dalam dan luar negara.LATIHAN GURU ‡ Urusan latihan perguruan dan pengambilan guru-guru pelatih j-QAF dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malay-sia.

sekolah. daerah. Program ini diadakan di semua peringkat.PENGIKTIRAFAN ‡ Pihak KPM akan mengadakan satu program pengukuhan kepada program j QAF sebagai satu cara memberi galakan dan pengiktirafan kepada guru. Program tersebut dinamakan dengan Ihtifal Khatam al-Quran SekolahSekolah. . negeri dan kebangsaan. murid dan masyarakat.

.PEMANTAUAN DAN BIMBINGAN ‡ Pegawai-pegawai j-QAF peringkat pusat dan negeri akan menjalankan pemantauan secara berterusan untuk memberi bimbingan bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan program ini. Laporan pemantauan dibuat dari semasa ke semasa mengikut keperluan bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatan program tersebut untuk diambil tindakan sewajarnya.

.Kesan pengajaran j-QAF ‡ Pelaksanaan program j-QAF sudah menampakkan kejayaan ketara apabila semakin ramai murid mahir menulis dalam jawi menerusi konsep pengajaran pemulihan jawi lebih menarik menggunakan kaedah inovasi pembelajaran seperti permainan. lagu dan multimedia.

Kesan pengajaran j-QAF ‡ perkembangan bacaan al-Quran menerusi Model Enam Bulan Khatam al-Quran yang menekankan kaedah pengajaran Iqra dan instrumen latih tubi tasmik. . Sesi tasmik memberi peluang kepada guru melakukan pemantauan terhadap perkembangan murid dalam bacaan al-Quran menerusi sesi penilaian yang direkodkan sekali gus berjaya membantu murid mempelajari al-Quran dengan lebih bersistematik.

berbanding rakan sebaya mereka yang tidak mengikuti program j-QAF sebelum ini. .Kesan pengajaran j-QAF ‡ penguasaan asas bahasa Arab dalam kalangan murid pula semakin menyerlah apabila mereka berupaya menyebut pelbagai perkataan dalam bahasa Arab.

Hasilnya. .Kesan pengajaran j-QAF ‡ Pengajaran amali solat misalnya yang diselangselikan dengan pelaksanaan Kem Bestari Solat yang dilaksanakan empat kali setahun banyak membantu murid mendalami amali solat. ilmu pengetahuan dan penghayatan dalam solat. pencapaian cemerlang berjaya ditonjolkan murid dalam amali solat dengan lebih sempurna dari segi bacaan. perbuatan.

Kementerian Pelajaran Malaysia. Oxford Fajar Sdn. Pengajian Agama Islam dan j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan.Rujukan ‡ Buku Panduan Dasar. Pelaksanaan Dan Pengurusan Kurikulum Dan Kokurikulum Program J-Qaf. Shah Alam Berita Harian Online: 5 Oktober 2009 ‡ ‡ . Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->