P. 1
STRATEGI MENGAJAR SAINS

STRATEGI MENGAJAR SAINS

|Views: 2,938|Likes:
Published by Leeya Malihah

More info:

Published by: Leeya Malihah on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

KEMAHIRAN BERFIKIR DAN STRATEGI BERFIKIR Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan

Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah Membuat keputusan Menaakul SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI 1. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. 2. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. 3. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. 4. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. 5. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. 6. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. 7. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. 8. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. 10. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. 11. Berfikiran kritikal dan analitis. 12. Luwes dan berfikiran terbuka. 13. Baik hati dan penyayang. 14. Bersifat objektif. 15. Sistematik. 16. Bekerjasama. 17. Adil dan saksama. 18. Berani mencuba. 19. Berfikir secara rasional. 20. Yakin dan berdikari. Kemahiran Berfikir Kreatif Menjanakan idea Menghubungkaitkan Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

1

Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Namun demikian. • Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. pembelajaran masteri Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains 1. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sainsn mengutamakan pembelajaran berfikrah. sains. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. 2 . Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. • Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. teknologi dan masyarakat. pembelajaran kontekstual. Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: • Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. 2. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. konstruktivisme.

Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. 3. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Dalam kurikulum ini. 5. Dalam pembelajaran kontekstual. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. penggunaan sumber luar bilik darjah. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. projek.• Murid berpeluang bekerjasama. Pendekatan Sains. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. perbincangan. simulasi. 4. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. 3 . Dalam konteks ini.

iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. logikal matematik. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. pemahaman tentang alam sekitar. kinestetik. verbal linguistik. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Secara kebiasaan. o kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data • Melakukan eksperimen • Mengumpulkan data • Menganalisis data • Mentafsirkan data • Membuat kesimpulan • Membuat pelaporan Dalam kurikulum ini. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: • Mengenal pasti masalah • Membuat hipotesis • Merancang eksperimen o mengawal pemboleh ubah o menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan o menentukan langkah menjalankan eksperimen. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . perhubungan dengan diri sendiri.Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Berikut diberikan penerangan ringkas tentang kaedah ini. Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. 1. muzik dan irama. 4 . perhubungan antara individu.

paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. 4. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. penggunaan sumber luar bilik darjah. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Hasil projek dalam bentuk laporan.2. muzium. 5. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai 5 . Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. 6. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. 3. pusat sains. penyelesaian masalah dan lain-lain. simulasi. menyeronokkan dan bermakna. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. projek. Semasa perbincangan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. institut penyelidikan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar.

bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. 7. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: • Kenal pasti dan faham masalah • Jelaskan masalah • Cari alternatif penyelesaian masalah • Lakukan operasi penyelesaian • Nilaikan penyelesaian 6 . Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Semasa penyelesaian masalah. aktiviti seperti simulasi. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->