Berjuang Ke Puncak Gemilang

.

.Wawasan Diri ? Merujuk kepada suatu pandangan masa depan yang jauh dengan matlamat yang pasti.

Wawasan diri yang dengan : positif harus dibina Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Mengenali personaliti diri. Menyedari minat peribadi. .

Menggariskan rancangan yang perlu diambil.Wawasan diri dapat dengan ? dicapai Menentukan matlamat yang ingin dicapai. Senarai tindakan terhadap rancangan itu. .

Apakah itu Maltamat? ‡ merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan dan mesti bersesuaian dengan minat & kebolehan individu. Tindakan ? ‡ merupakan usaha yang dilaksanakan untuk setiap rancangan yang digariskan. Rancangan ? ‡ merupakan garis panduan yang dilaksanakan untuk merealisasikan wawasan ini. .

Membantu kita merancang strategi atau langkah supaya lebih teratur dan berkesan. 2. Membantu kita mencapai kecemerlangan dalam hidup. Menjadi panduan untuk mendisiplin diri. Membantu merealisasikan wawasan 2020 5. .Kepentingan mempunyai wawasan diri : 1. Menjadi pendorong untuk kita mencapai cita-cita. 3. 4.