Berjuang Ke Puncak Gemilang

.

Wawasan Diri ? Merujuk kepada suatu pandangan masa depan yang jauh dengan matlamat yang pasti. .

Menyedari minat peribadi. Mengenali personaliti diri. .Wawasan diri yang dengan : positif harus dibina Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri.

Menggariskan rancangan yang perlu diambil. .Wawasan diri dapat dengan ? dicapai Menentukan matlamat yang ingin dicapai. Senarai tindakan terhadap rancangan itu.

Apakah itu Maltamat? ‡ merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan dan mesti bersesuaian dengan minat & kebolehan individu. Tindakan ? ‡ merupakan usaha yang dilaksanakan untuk setiap rancangan yang digariskan. . Rancangan ? ‡ merupakan garis panduan yang dilaksanakan untuk merealisasikan wawasan ini.

Membantu kita mencapai kecemerlangan dalam hidup. 3. Membantu merealisasikan wawasan 2020 5. 4. .Kepentingan mempunyai wawasan diri : 1. Menjadi pendorong untuk kita mencapai cita-cita. Menjadi panduan untuk mendisiplin diri. 2. Membantu kita merancang strategi atau langkah supaya lebih teratur dan berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful