Berjuang Ke Puncak Gemilang

.

.Wawasan Diri ? Merujuk kepada suatu pandangan masa depan yang jauh dengan matlamat yang pasti.

. Mengenali personaliti diri.Wawasan diri yang dengan : positif harus dibina Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Menyedari minat peribadi.

. Menggariskan rancangan yang perlu diambil. Senarai tindakan terhadap rancangan itu.Wawasan diri dapat dengan ? dicapai Menentukan matlamat yang ingin dicapai.

Tindakan ? ‡ merupakan usaha yang dilaksanakan untuk setiap rancangan yang digariskan. .Apakah itu Maltamat? ‡ merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan dan mesti bersesuaian dengan minat & kebolehan individu. Rancangan ? ‡ merupakan garis panduan yang dilaksanakan untuk merealisasikan wawasan ini.

Menjadi pendorong untuk kita mencapai cita-cita. 3. .Kepentingan mempunyai wawasan diri : 1. Membantu merealisasikan wawasan 2020 5. Membantu kita mencapai kecemerlangan dalam hidup. 4. Menjadi panduan untuk mendisiplin diri. 2. Membantu kita merancang strategi atau langkah supaya lebih teratur dan berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful