Berjuang Ke Puncak Gemilang

.

Wawasan Diri ? Merujuk kepada suatu pandangan masa depan yang jauh dengan matlamat yang pasti. .

Menyedari minat peribadi.Wawasan diri yang dengan : positif harus dibina Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. . Mengenali personaliti diri.

Menggariskan rancangan yang perlu diambil. . Senarai tindakan terhadap rancangan itu.Wawasan diri dapat dengan ? dicapai Menentukan matlamat yang ingin dicapai.

Apakah itu Maltamat? ‡ merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan dan mesti bersesuaian dengan minat & kebolehan individu. Tindakan ? ‡ merupakan usaha yang dilaksanakan untuk setiap rancangan yang digariskan. Rancangan ? ‡ merupakan garis panduan yang dilaksanakan untuk merealisasikan wawasan ini. .

2. Membantu kita merancang strategi atau langkah supaya lebih teratur dan berkesan. . 4.Kepentingan mempunyai wawasan diri : 1. 3. Membantu merealisasikan wawasan 2020 5. Menjadi panduan untuk mendisiplin diri. Membantu kita mencapai kecemerlangan dalam hidup. Menjadi pendorong untuk kita mencapai cita-cita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful