Berjuang Ke Puncak Gemilang

.

.Wawasan Diri ? Merujuk kepada suatu pandangan masa depan yang jauh dengan matlamat yang pasti.

. Menyedari minat peribadi.Wawasan diri yang dengan : positif harus dibina Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Mengenali personaliti diri.

Wawasan diri dapat dengan ? dicapai Menentukan matlamat yang ingin dicapai. Menggariskan rancangan yang perlu diambil. . Senarai tindakan terhadap rancangan itu.

Rancangan ? ‡ merupakan garis panduan yang dilaksanakan untuk merealisasikan wawasan ini. Tindakan ? ‡ merupakan usaha yang dilaksanakan untuk setiap rancangan yang digariskan. .Apakah itu Maltamat? ‡ merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan dan mesti bersesuaian dengan minat & kebolehan individu.

. Membantu kita merancang strategi atau langkah supaya lebih teratur dan berkesan.Kepentingan mempunyai wawasan diri : 1. Menjadi pendorong untuk kita mencapai cita-cita. 3. 2. 4. Membantu kita mencapai kecemerlangan dalam hidup. Membantu merealisasikan wawasan 2020 5. Menjadi panduan untuk mendisiplin diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful