Berjuang Ke Puncak Gemilang

.

.Wawasan Diri ? Merujuk kepada suatu pandangan masa depan yang jauh dengan matlamat yang pasti.

. Menyedari minat peribadi. Mengenali personaliti diri.Wawasan diri yang dengan : positif harus dibina Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri.

Menggariskan rancangan yang perlu diambil. .Wawasan diri dapat dengan ? dicapai Menentukan matlamat yang ingin dicapai. Senarai tindakan terhadap rancangan itu.

Apakah itu Maltamat? ‡ merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan dan mesti bersesuaian dengan minat & kebolehan individu. Rancangan ? ‡ merupakan garis panduan yang dilaksanakan untuk merealisasikan wawasan ini. Tindakan ? ‡ merupakan usaha yang dilaksanakan untuk setiap rancangan yang digariskan. .

Kepentingan mempunyai wawasan diri : 1. Membantu kita merancang strategi atau langkah supaya lebih teratur dan berkesan. 4. Menjadi panduan untuk mendisiplin diri. 2. 3. Membantu merealisasikan wawasan 2020 5. Membantu kita mencapai kecemerlangan dalam hidup. Menjadi pendorong untuk kita mencapai cita-cita. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful