Soalan 4: Discuss The Legacy of Soeharto Regime in Political Economy of Indonesia. 1.

0 Pengenalan Indonesia di masa Orde Lama (Sorkarno, 1945 – 1966) lebih banyak konflik politiknya daripada agenda ekonominya yaitu konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan dan kelompok–kelompok nasionalis lainnya. Suharto adalah presiden Indonesia yang kedua dan beliau telah mengambil alih tampuk pemerintah selepas kejatuhan Sukarno. Pada masa itu, keadaan politik dan ekonomi di Indonesia berada dalam keadaan yang amat mengecewakan. Keadaan kacau bilau berlaku di berata-rata tempat akibat daripada penyalahgunaan kuasa di kalangan sesetengah peminpin yang telah terpengaruh dengan pihak komunnis. Jadi, kemunculan Suharto pada masa itu sebagai presiden Indonesia memang tepat pada masanya untuk menyelesaikan keadaan kacau-bilau yang sedang dihadapi oleh Indonesia pada masa itu.

1.1 Latar Belakang Ekonomi Polittik Semasa Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin Semasa era demokrasi liberal, terdapat usaha-usaha untuk mengurangkan penguasaan tentera dalam politik dan kembali memainkan peranan sebagai fungsi tentera sebenarnya. Pada waktu tersebut, politik Indonesia dikuasai olah beberapa parti dan tidak ada satu parti boleh berjaya memperolehi majoriti mutlak dalam pemerintahan dan akhirnya kerajaan campuran terpaksa ditubuhkan.

Atas

desakan

panglima-panglima

tentera,

presiden

Sukarno

telah

mengumumkan penguasaan Undang-undang Tentera pada tahun 1957, untuk mengelakkan daripada berlakunya pemberontakan dan cubaan rampasan kuasa oleh

ketua-ketua

tentera

tempatan

di

Sumatera

dan

Sulawesi

selatan.

Semua

pemberontakan dan rampasan kuasa itu telah menamatkan sistem pemerintahan demokrasi liberal dan sebagai permulaan kepada Era Demokrasi Terpimpin.1

Dalam Era Demokrasi Terpimpin, konsep Nasionalisme, Agama dan Komunis (Nasakom) diperkenalkan untuk menyatukan ketiga-tiga kuasa iaitu, ABRI (Angkatan bersenjatan Republik Indonesia), Presiden dan Parti Komunis Indonesia (PKI) yang semakin bergolak dengan perkembangan merebut kuasa.2 Sebenarnya ABRI bertapak dan berkembang pada 1965-1966, iaitu sewaktu Indonesia dalam keadaan kacaubilau. Sukarno pada akhir pemerintahnya cenderung menjadi autoritarian tetapi selama beliau berkuasa, beliau tidak setampat membentuk satu kuasa ketenteraan yang kuat. Bagaimanapun, apabila Suharto mengambil alih pucuk kepimpinan pada 1966, ABRI semakin mendapat tempatnya. Demonstrasi pada 1965 banyak dipengaruhi oleh ABRI.

Pada masa itu, tentera menjadi penting dalam pergerakan untuk menjatuhkan Sukarno. Dan Suharto pada waktu itu adalah panglima tertinggi yang mengambil kesempatan pada masa peralihan itu untuk mengukuhkan kedudukannya. Dengan kuasanya sebagai penglima angkatan tentera, Suharto dilantik sebagai presiden dan semenjak itulah kedudukan ABRI telah diperkukuhkan dalam politik Indonesia.

Indonesia sejak tahun 1967, di bawah pemerintahan militer, menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostow dalam melakukan pembangunan ekonominya. Dalam teori ini, ada lima tahap pertumbuhan ekonomi iaitu, tahap pertama ‘Masyarakat
1

Zuikikar Gazali. 1989. Sejarah Politik Indonesia. Jakarta: Jabatan Pendidikan Dan Kebudayaan. Zuikikar Gazali. 1989. Sejarah Politik Indonesia. Jakarta: Jabatan Pendidikan Dan Kebudayaan.

2

tahap kedua ‘Pra Kondisi untuk Tinggal Landas’ (The Preconditions for Take-off). tahap keempat ‘Menuju Kedewasaan’ (The Drive to Maturity) dan tahap kelima ‘Konsumsi Massa Tinggi’ (The Age of High Mass-Consumption). tahap ketiga ‘Tinggal Landas’ (The Takeoff). .Tradisional’ (The Traditional Society).

ekonomi dan kebudayaan yang berjiwakan Pancasila. Oleh kerana itulah. 2. Ia juga bermaksud suatu negara atau masyarakat teratur yang berlandaskan ciri-ciri seperti menegakkan kebenaran dan keadilan. Parti Komunis Indonesia (PKI) mutlak musuh utama Orde Baru kerana Orde Baru telah melahirkan AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat) dan Tritura (Pembubaran PKI. cabaran memulihkan ekonomi dan menstabilkan politik Indonesia sudah tentu perlu dihadapi segara oleh beliau. Ekonomi Orde Baru. .3 Selain daripada ciri-ciri tersebat. ekonomi dan kebudayaan yang 3 Anne Booth. penyusunana semula kabinet Dwikora dan penurunan harga) yang dipelopori oleh Ankatan 1966 Orde Baru yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan sosial. Walaubagaimanapun. 1981.1 Ciri-ciri Orde Baru Sebernanya perkataan “Orde” berasal daripada Bahasa Belanda yang bermaksud susunan dan aturan. politik. Orde Baru yang diparktikan olah Suharto sepanjang zaman pemerintahnya juga merupakan suatu perubahan sikap mental yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan soaial.0 Perlaksanaan Orde Baru dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia Suharto mempunyai pengalaman selama 18 bulan sebagai pemangku presiden dan mengambil masa dua tahun enam bulan untuk dilantik menjadi Presiden Indonesia yang rasmi.2. Suharto telah melaksanakan Orde baru untuk mengantikan Orde Lama pada 31 Ogos 1966 dan akhirnya Orde Baru ini telah tersebar ke seluruh Indonesia sebagaimana yang telah menjadi tema perjuangan babak baru. politk. Sebalik sahaja mengambil alih kuasa. sebagai seorang presiden yang baru memegang tampuk pemerintah. Kuala Lumpur: Oxford Universiti Press.

Suharto telah mengambil keputusan menerapkam taktik dan strategi perjuangan Orde Baru dalam program Ampera yang terkenal dengan istilah Dwi Dharma iaitu menekankan stabilisaasi politik dan ekonomi negara di mana kedua-dua unsur ini adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya di dalam kabinet tersebut menpunyai 25 orang menteri dimana 12 daripada mereka adalah anggota tentera. . 4 Anne Booth. Ekonomi Orde Baru. Orde Baru juga menekankan suatu kehidupan yang lebih realis dan pragmatik walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Selain itu. Ia juga mengutamakan kepentigan nasional dan mengkehendaki suatu tata politik yang stabil dan lebih berdasarkan lembaga dan ekonomi demokrasi yang berlandaskan UUD 1945 Dalam hal ini. ia adalah satu kabinet dimana Suharto terpaksa berkompromi dengan Orde lama Surkano dengan menerapkan angkatan tenteranya ke dalam kerajaan yang baru ditubuhkan. kebanyakan daripada anggota adalah terdiri daripada para pengawai tentera. 1981. 11 orang daripada 20 orang Setiausaha Jeneral dan 23 orang daripada 64 orang pengawai Jeneral juga merupakan para ahli tentera.4 Ini berlaku disebabkan oleh pengaruh kepimpinan dualisme masih terdapat di Indonesia yang pada masa itu sedang mengalami transisi peralihan. Untuk ini bagi Tentera Nasional Indonesia (TNI) Angkatan darat khususnya dan ABRI umumnya tidak ada pilihan selain daripada menjadi sebahagian daripada Orde Baru dan bertanggungjawab atas pembinaan dan penbangunan bangsa. Tambah pula. Sebernanya kabinet Ampera adalah satu kabinet yang telah ditubuhkan pada Julai 1966.menjiwai moral Pancasila. Kuala Lumpur: Oxford Universiti Press. Oleh itu.

1974-1983 sebagai peringkat kedua dan 19831990an pula sebagai peringkat ketiga. beberapa strategi dalam politik Orde baru telah dilaksanakan.2 Strategi Orde Baru Semasa Orde Lama. d) Mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan. 2. Dalam peringkat pertama 1965-1974. Di antaranya adalan seperti: a) Penghancuran PKI b) Pengukuhan pemerintahan dan permurnian Pancasila serta UUD 1945. iaitu 19651974 sebagai peringkat pertama. c) Menghapuskan dualisme dalam kepimpinan nasional.3 Perkembangan Orde Baru Dalam Aspek Ekonomi Politik Orde baru boleh dibahagikan kepada tiga peringkat perkembangan.2. Orde Baru telah mulai dilaksanakan dimana terdapatnya penstrukturan dan transfomasi politik kekuasaan serta peralihan kekuasaan kepada pihak tentera. Sidang Umun MPRS V pada 27 Mac 1968 kemudiannya telah mengangkat Suharto sebagai presidan dan menetapkan tugas utama Kabinet Pembangunan. Ini jelas ternampak dalam penggantian Kabinet Dwikora. kuasa Abri (Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia) adalah lebih daripada kuasa Presiden Suharto. Oleh itu. Stuktur . Hal ini ditamgah pula dengan sikap Surkano dan mengakibatkan keadaan lebih parah lagi. persenketaan antara parti sentiasa berlaku. Jadi dengan perlaksanaan Orde Baru semasa pemerintahan Suharto.

Badan Urusan Logistik Makanan dan sebagainya. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Presiden Suharto semakin mencapai status pengaruhnya. . Pada masa tersebut. Hal ini kerana pertumbuhan ekonomi indonesia masa itu hanya dinikmati segelintir orang saja. Beliau tidak lagi tertakluk kepada Abri yang merupakan penyokong padu kepadanya. Langkah utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. sumber pendapatan bertambah dari perbaikan sistem pajak. Dalam peringkat ketiga iaitu dari 1983 hingga 1900an. Kuasa Suharto pada masa itu adalah amat besar dan hampir dapat menguasai sebahagian besar daripada arena politik Indonesia. Akan tetapi. badan perusahaan dan struktur pentadbiran birokrasi kerajaan menjadi lebih efektif. pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat rakyatnya bebas dari kemiskinan. seperti pelaburan asing terus meningkat. Manakala dalam perinkat kedua iaitu dari 1974-1983. Sokongan dari Barat dan Jepun juga mengalir melalui bantuan atau pinjaman. Modal asing mulai masuk sehingga industrialisasi mulai dikerjakan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama dibuat pada tahun 1968. Ekonomi negara pada masa itu mencapai tahap yang memuaskan dengan penubuhan beberapa badan yang tertentu seperti Koperasi Minyak Negara.pentadbiran birokrasi pada masa itu adalah lemah kerana kerajaan Indonesia masih melalui zaman peralihan. keadaan ekonomi makro nampak menyakinkan.

0 Pengaruh Proses Pengukuhan Pemerintahan Suharto Terhadap Ekonomi Politik Indonesia . pemerintah melakukan penjadualan kembali projek–projek pembangunan yang ada. sebanyak 81% hutang yang diperoleh untuk membayar hutang lama ditambah bunganya. Mengusahakan peningkatan ekspot produk bukan minyak dan gas asli dan terakhir meminta peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara–negara maju. Indonesia negara ketujuh terbesar dalam jumlah hutang dan tahun 1987 naik ke peringkat keempat. Tahun 1983. Namun hutang Indonesia pula semakin meningkat.produktiviti industri yang menyokong ekspot juga meningkat. Kedua-dua sumber asli ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi anggaran perbelanjaan negara.4 Kesan Negatif Terhadap Ekonomi Semasa Orde Baru Ekonomi dalam perlaksanaan Orde baru terlaju bergantung terhadap minyak dan gas asli. Akibat berkurangnya pendapatan dari minyak dan gas asli. terutama yang menggunakan penilai asing. Pembangunan tidak disalurkan dan diagih merata ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh rakyat Indonesia sehingga hanya sedikit elit politik dan birokrat serta pengusaha–pengusaha Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil pembangunan. Pada tahun 1986/87. 2. Jadi harga minyak dan gas asli sangat berpengaruh bagi pendapatan negara sehingga turunnya harga minyak mengakibatkan menurunnya pendapatan negara. 3.

Demokrasi Pancasila telah diharapkan dapat memberikan tempat kapada kekuatan masing-masing menurut tingkat kepentigan serta menjaga kepentigan yang wajar. Presiden Suharto nampaknya telah memperlihatkan keprihatinan terhadap masalah-masalah Politik semasa pemerintahan Sukarno. pergerakan parti-parti di Indonesia juga dikawal dengan ketat.1 Kawalan Parti-Parti Politik Selain itu. Ini kerana 100 daripada 500 kerusi dalam parlimen akan dikhaskan untuk pihak tentera yang bakal dilantik tanpa bertanding dalam pilihanraya. Dalam hal ini.J.5 5 Michael R. Mungkin ia adalah keterlaluan mengatakan bahawa kerajaan Indonesia dibaratkan sebagai pemerintahan diktator. hanya jabatan daripada beberapa parti-parti politik yang mengikuti arahan kerajaan sahaja akan diterima. program stabilisasi politik dan ekonomi yang dijalankan adalah berdasarkan Orde Baru. pandangan hidup yang luhur. dan nampaknya dapat berfungsi sebagai wadah dalam menyelesaikan konflik beraneka ragam dengan mengutamakan kerjasama daripada konfrontasi. Prinsip dalam pancasila menpunyai arah yang jelas. Indonesia Politics Under Suharto. London: Zed Press. . Hal ini bererti bahawa setapak demi setapak kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar akan terus menerus dilaksanakan dalam semua bidang walaupun keadaan Indonesia masih dalam keadaan transisi dan peralihan dari masa Orde lama ke arah memasuki alam orde Baru. Jadi sistem politik bara telah diperkenalkan iaitu “Demokrasi Pancasila” yang diharapkan dapat memberi keseimbangan dan menyalesaikan masalah-masalah kacau bilau Indonesia. 1993.Menurut Suharto. menjunjungi tinggi masyarakat serta menghargai kebebasan individu. 3.

tentera diberi kuasa menentukan pembangunan Indonesia berdasarkan fungsi dualisme yang telah diumumkan oleh Ketua Kententeraan ABRI iaitu Jeneral Nasution pada 11 November 1958. Dalam era 1960-an. sudah pasti suatu dasar yang dilaksanakan oleh Suharto akan dapat sokongan penuh daripada para pengawainya dalam parlimen. Golkar pula akan mendapat sebahagian besar daripada 400 kerusi dalam parlimen dan keadaan ini telah jelas menunjukkan kebanyakan daripada ahli dala parlimen adalah terdiri daripada Pro-Suharto. ABRI selalu dilihat sebagai pengawal keselamatan negara dan memainkan peranan dalam perkhidmatan awam seperti yang dikenali sebagai fungsi dualisme. ABRI sebernanya merupakan penyokong utama kepada sistem politik Orde Baru. Dengan itu. Dalam hal ini. Ia bermula dari zaman penjajahan Belanda hingga ke Zaman Orde Baru (1966). . tujuan beliau adalah untuk mengurangkan pengaruh kebanyakan pengikut Sukarno.2 Peranan ABRI Semasa Orde Baru Pengaruh dan penglibatan Angkatan bersenjatan Republik Indonesia (ABRI) dalam arena politik republik rakyat Indonesia sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor sejarah.Selain daripada itu. boleh dikatakan ABRI hampir tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan dalam ketenteraan sahaja. 3.

ABRI bukan sahaja bergerak sebagai sebuah pasukan pertahanan malah berkuasa untuk campur tangan dalam soal-soal sosial. Tambah pula.Jadi dalam era Orde baru ini. Misalnya pada 1970-an. Inilah yang mennjadi asa pentadbiran Suharto sehingga yang membolehkan beliau kekal berkuasa selama 32 tahun. Institusi ketenteraan sejak akhir tahun 1960an telah menjadi sebahagian daripada politik dan masyarakat Indonesia. penekaan terhadap kestabilan dan keamanan dalam pembangunan telah memperkukuhkan kedudukkan ABRI dan melemahkan parti politik yang lain. politik. Penguasaan ABRI dalam politik membolehkan wujudnya kepinpimnan yang tersusun tetapi telah menimbulkan keseimbangan wujudnya sistem bercorak komando. majoriti daripada ahli dalam kabinet adalah terdiri daripada golongan ABRI dan mereka menpunyai hubungan baik dengan Suharto. Walaubagaimanapun. Walaubagaimanapun. ekonomi dan kebudayaan serta bahagian diplomatik negara Indonesia. Dalam Dewan pewakilan Rakyat (DPR) daripada 500 kerusi yang ada 100 daripadanya yang dianggotai oleh ABRI. Ia bukan merupakan insitusi sampingan yang berperanan sewaktu peperangan sahaja. apapun kesan setiap tindakan ABRI akan . Suharto memainkan peranan penting dalam menperkuatkan kedudukan ABRI dan kepimpinan Orde Baru yang didominasi oleh ABRI dikatakan berjaya memperbaiki kehidupan rakyat. Begitulah unik dan luar biasanya politik di Indonesia yang secara tidak langsung telah memperkukuhkan kuasa presiden Suharto. lebih daripada 60% anggota dalam badan pemerintahan adalah dilantik oleh ABRI.

3. Oleh itu. Jadi dalam laporannya pada akhir 1966. makanan. b) Melaksanakan pemilihan umum dalam masa yang selewat-lewatnya pada bulan Julai 1968. Suharto telah mengumunkan bahawa kerajaan akan bertanggungjawab dalam: a) Meningkatkan taraf hidup rakyat supaya mencapai prestasi yang memuaskan dari segi keperluan pakaian. dan perlindungan.menimbulkan kesedaran politik di kalangan rakyat dan seterusnya membantu Suharto memperkukuhkan kuasanya.3 Rancangan Pemulihan Ekonomi Jadi sejurus selepas mengambil alih kuasa kepimpinan. beberapa orang profesor ekonomi di Universiti Indonesia telah diajak berbincang bersama dengan beberapa orang pegawai kerajaan dan menteri yang lain seperti Timbalan Menteri Ekonomi Kewangan dan Pembangunan negara Iaitu Sultan Hamengku Bowodo IX. . Dalam hal ini. Suharto telah mula berusaha mengumpul para cendakiawan yang mahir dalam bidang ekonomi untuk berbincang dan mengusulkan cadangan untuk menyalesaikan kegawatan ekonomi yang dihadapi den seterusnys mempertingkatkan taraf pembangunan ekonomi negara. c) Menjalankan polisi luar yang bebas dan aktif untuk kepentigan nasional. d) Meneruskan usaha untuk menentangkan imperialisme dalam segala aspek dan manifestasi. beliau telah mengatakan bahawa terdapat empat tanggungjawab utama yang seharusnya dijalankan oleh kabinet dalam menyalesaikan masalah ekonomi yang sedang menghala ke arah kehancuran.

8 4. Indonesia Politics Under Suharto. 8 . Widjojo Nisasatro. London: Zed Press.J.Radius Prawiro telah diwujudkan untuk meningkat kemajuan ekonomi dan pembangunan negara dengan menekankan polisi demokrasi dari segi ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. Indonesia Politics Under Suharto.0 Keadaan di Indonesia Semasa Suharto Mengambil Alih 4. Dr.Pada jun 1968 pula. dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia. 7 Michael R. 1993.1 Sikap Nepotisme 6 Edy Suandi Hamid. AliWardhana. Michael R. Sistem Ekonomi. 2001. Suharto telah menggariskan beberapa strategi bagi memajukan ekonomi negara seperti impiannya dalam mencapai belanjawan negara yang seimbang dan menetapkan langkah yang berkesan dalam polisi sistem bank.J.7 Dalam hal ini. Prof. Muhammad Saldi. Drs. Suharto telah mengumunkan satu langkah untuk mengatasi inflasi negara iaitu mengurangkan inflasi daripada 650% kepada 120% dari tahun 1966 hingga tahun 1967. Utang Luar Negeri. satu badan penasihat ekonomi tang terdiri daripada Dr. Pro Dr. 1993. Pada akhir bulan Mac 1968.6 Polisi ini adalah bertentangan dengan “Free Fight Librelisme” yang diperkenalkan oleh Sukarno yang telah mengakibatkan kemunculan ekspoilitasi di kalangan merekan yang menpunyai kuasa dalam ekonomi. London: Zed Press.

4. Bolah dikatakan selama 32 tahun memerintah Indonesia. Suharto juga dengan kebijaksanaannya melaksanakan pelbagai projek raksana dan mewah untuk menbangunkan Indonesia dan akhirnya memberi kekayaan dan kemewahan kepada keluarganya.9 Didapati Suharto adalah antara pemimpin yang terkaya di dunia. Namun bagi kebanyakan rakyat.Semasa Suharto mengambil alih sebagai presiden Indonesia telah menimbul banyak masalah politik dan ekonomi. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. Menurut kajian daripada majalah antarabangsa seperti Asiaweek Far Eastern Ekonomi Review (FEER) pernah beberapa kali menyairkan recana mengenai kekayaan Suharto dan ahlli keluarganya. Hal ini terbukti dengan pandapat para penganalisis barat yang yang menyifatkan rasuah di Indonesia di bawah kepimpinan Suharto amat serius dan terancang yang akhirnya bukan sahaja menbawa kejatuhan Suharto. rasa tidak puasa hati kerana tindakan pengumpulan harta oleh Suharto telah mengakibatkan kemiskinan masyarakat Indonesia.2 Pembabitan Ahli keluarganya dalam Kerajaan 9 Jakob Oetama. tidak sensitif kepada kegusaran rakyat dan sebagainya tetapi yang paling ketara adalah nepotisme dan rasuah. malah merosakkan masyarakat. laut dan darat. Suharto dan ahli keluarganya serta rakan baiknya menikmati kekayaan yang melimpah luah hasil daripada pembabaitan mereka dalam pelbagai kegiatan ekonomi baik di udara. Indonesia Abad XXI. . 2000. Masalah-masalah tersebut berpunca daripada pemerintahan yang bersikap kuku besi.

Lim Sioe Liong dan Sudomo Salim serta dua orang anaknya Siti Hardiyanti Rukmana dan Siti Hardjojudanto. Kalangan pembahuruan beranggapan Suharto dan ahli keluarganya memperolehi kekayaan negara melalui amalam rasuah.Pembabitan anaknya Siti Hardiyanti Rukmana. Siti Hardiyanti Rukmana dilantik sebagai Menteri sosial dan rakan Suharto. menantu. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. Kumpulan Bimantara yang dimiliki Bambang mempunyai aset bernilai Rp 2 trilion. Bambang Trihatmodjo. 10 Jakob Oetama. Bob Hasan pula menjadi Menteri perdagagan dan perindustrian dalam kabinet pembangunan VII selepas Suharto dipilih menjadi presiden bagi penggal ketujuh pada 11 Mac yang lalu. Begitu juga dengan anak sulung Suharto Siti Hardiyanti Rukmana dikatakan mempunyai kekayaan hampir sama iaitu Rp 20 trilion dan Sigit Hardjojudanto juga mempunyai kekayaan hampir Rp 20 trilion. bersekongkol dan nepotisme. Indonesia Abad XXI. dianggarkan dengan nilai pertukaran Rp 10 000bagi satu dolar Amerika bermakna jumlah kekayaan Suharto adalah Rp 100 trilion. Menurut kajian. Syarikat Kumpulan Arseto milik sigit sahaja mempunyai aset sebanyak Rp 30 trilion. cucu dan rakannya dipaparkan sehingga membuat rakyat terutamanya golongan miskin terperanjat dengan kekayaan ahli keluarga Suharto.10 Sebuah bank besar di Indonesia iaitu Bank Central Asia (BCA) yang dimiliki oleh sahabat Suharto. Selain itu. 2000. Siti Hediati dan Hutomo Mandala Putra dalam kerajaan memudahkan lagi penyertaan mereka dalam projek pembangunan dan perniagaan yang menbabitkan badan usaha milik kerajaan. Pelbagai peristiwa pembabitan ahli keluarga Suharto daripada anak. .

Walaubagaimanapun. Suharto sentiasa menafikan laporan mengenai kekayaannya dan beliau menegaskan sekiranya beliau memiliki kekayaan yang sebanyak itu. Begitu juga dengan projek jalan raya dan pelaburan Tanjung Perak di Surabaya dikendalikan oleh Syarikat milik Siti Hardiyanti Rukmana manakala Hutomo Mandala Putra atau Tommy memiliki Syarikat Penerbangan Sempati Air. menurut kajian daripada beberapa orang pengkaji barat. Misalnya pembabitan Sigit Hardjojundanto dalam Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM). Dalam hal ini. beliau akan menyerahkannya kepada negara Indonesia.4. Suharto juga menyifatkan laporan itu sebagai Fitnah semata-mata ketika beliau melawat Mesir pada Mei 1988 yang lalu. Walaubagaimanapun. . Suharto yang memberi layanan istimewaan kepada rakan-rakan serta saudara juga memperihatkan masalah semasa beliau memerintah Indonesia. mereka telah meletakkan Suharto sebagai ketua kerajaan yang keempat terkaya di dunia. Hal yang sama juga berlaku pada Bambang Trihatmodjo yang juga merupakan bendahari parti kerajaan Golongan Karya (Golkar) dan abang iparnya Indra Rukmana iaitu suami Siti Hardiyanti telah menubuhkan satu Syarikat Kenderaan bermotor terbesar di Indonesia dan hampir semua anak Suharto mendapat Kontrak pengedaran dan projek Petamina selama Suharto menjadi Presiden.3 Layanan Istimewaan kepada Rakan dan Saudara Tambah pula. Dengan pengumpulan harta kekayaan secara besar-besaran oleh ahli keluarga Suharto sudah pasti akan menimbulkan kemarahan rakyat yang tersepit dalam celah-celah kemiskinan yang akhirnya telah mengakibatkan syarikat-syarikat tersebut mengalami kerugian yang besar dan terpaksa diberhentikan operasi meraka semasa rusuhan.

Menurut pangarah PDBI. gas dan elektrik semasa pemerintahan Suharto yang diibaratkan sebagai menelan pil pahit dalam usaha membaiki keadaan ekonomi negara yang sedang sakit. Indonesia Abad XXI. Pusat Data Bisnes Indonesia (PDBI) yang mengumumkan hasil kajian mereka mengenai jumlah kekayaan keluarga Suharto berdasarkan jumlah aset yang mereka mengenai jumlah kekayaan keluarga Suharto berdasarkan jumlah asat yang mereka memiliki telah menimbulkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dalam hal ini. Kunyoro Mangkusubroto. dan lain-lain yang bermanfaat kepada rakyat jelata Indonesia. Suharto yang sering meminta sogokan daripada setiap biaya atau keuntungan projek. kerajaan Indonesia terpaksa 11 Jakob Oetama. 2000. Christiano Wibisono jumlah kekayaan yang ditaksirkan adalah sekurang-kurangnya 200 trilion. apa yang jelas kelihatan ialah rasuah mempersulit kemajuan ekonomi Indonesia dan menimbulkan kekacauan dalam sektor awam apabila perbelanjaan awam untuk projek-projek kemasyarakatan yang sememangnya banyak. ia dapat digunakan untuk membiayai program memperbaiki perekonomian negara yang semakin tenat. . kewangan. naik mendadak kosnya.Namum begitu. 4.11 Dalam hal ini. dianggarkan jika 55% daripada jumlah kekayaan ini diserahkan kepada negara. seperti dalam projek prasarana. sehingga melepasi peruntukan awal. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. perbankan. namun lebih memberikan perhatian dalam pelaburan dalaman. Menurut Menteri Pelombongan dan Tenaga.4 Masalah Kenaikan Harga Minyak Keputusan kerajan Indonesia yang menaikan harga minyak. Jadi semua tindakan Suharto yang bersifat nepotisme ini secara tidak langsung membawa kepada rusuhan yang mengakibatkan keruntuhannya.

Sebenarnya kerajaan berada dalam keadaan yang sebar-salah semasa mengambil keputusan tersebut memandanglan tindakan ini akan membebankan rakyat Indonesia yang sedang menghadapi masalah kegawatan ekonomi. 2001. Sistem Ekonomi.12 Ini adalah kerana kerajaan sudak tidak mampu lagi untuk menangung subsidi terhadap bahan bakar itu dan terpaksa mengambil keputusan menaikan harga bahan tersebut supaya beban subsidi dapat dikurangkan. Maka utuk menyetujui perjanjian IMF. Keputusan Suharto yang menambahkan harga minyak dan bahan elektrik telah mengakibatkan inflasi bertambah tinggi dan nilai rupiah bertambah rendah.mengumumkan kenaikan harga minyak tanpa menghiraukan ketidakpuasan rakyat sebagai langkah untuk mengatasi krisis ekonomi sekarang. Utang Luar Negeri. dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia. perbelanjaan rakyat Indonesia bertambah berlipat ganda kerana harga keperluan harian dan tambang pengangkutan semakin bertambah mahal. . Suharto telah membuat keputusan menaikan harga minyak sebanyak 80%pada minggu pertama Mei 1988. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. Dalam perjanjian 50 perkara antara Tabungan Mata Wang Antarabangsa (IMF) dan Suharto yang ditandatangani pada April 1998 lalu menyetujui untuk menghapuskan subsidi kerajaan secara bertahap. Akibat daripada hal ini. Keadaan ini terus berlaku dengan kenaikan harga barangan dan penurunan harga rupiah tanpa sebarang usaha untuk menstabilkan harga barang dan nilai pertukaran rupiah dengan 12 Edy Suandi Hamid.

pelancongan dan perumahan. menstabilkan penyusutan nilai rupiah dengan mendadak dan mendapatkan bantuan asing dalam menggalakan pelaburan di samping mengembalikan kapasiti produktiviti negara. Selain daripada itu. Ini kerana leberalisme pelbagai kegiatan ekonomi menyebabkan sebahagian besar tanah di luar Bandar diambilalih bagi tujuan pembangunan projek perindustrian. Perkembangan tersebut mendesak penduduk luar Bandar untuk berganjak daripada kehidupan biasa mereka. Kadar pertumbuhan ekonomi telah menyaksikan pola yang meningkat. menyelasaikan masalah inflasi. strategi pasaran babas ini yang dimonopili oleh pelabur asing dan kepada golongan-golongan yang tertentu telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidak seimbangan dalam pengagihan kekayaan dan kestabilan harga barangan. Dasar membuka pintu ekonomi negara itu dengan seluas-luasnya kepada pelabur asing telah berjaya mencapai hasrat ekonomi Indonesia.dollar Amerika Syarikat telah menghancurkan ekonomi Indonesia dan menimbulkan kegusaran rakyat. Selain itu.5 Masalah Liberalisme Ekonomi Tindakan Suharto dalam meliberalisasikan ekonomi negara adalah bertujuan untuk mendapatkan pertukaran wang asing. pergantungan kuat pada pelaburan asing telah mendedahkan Indonesia kepada risiko dilanda krisis ekonomi . liberalisme perdagagan telah memperhebatkan masalah kemiskinan penduduk luar Bandar. Namum begitu. Walaubagaimanapun. disebalik kejayaan itu. 4. pertanian dagang. strategi pasaran bebas ini akhirnya telah kehilangan momentumnya.

0 Kesan-Kesan Boleh dikatakan Orde Baru telah berjaya mencipta satu struktur kekuatan politik yang lebih kuat berbanding dengan Orde Lama. Mata wang menjunam. Usaha dalam memulihkan ekonomi tidak boleh dipisahkan daripada pembahuruan politik kerana proses politik akan memberi kesan pelaksanaan sesuatu dasar dalam menangani sesuatu masalah ekonomi. Ginandjar Kartassasmita mengatakan bahawa pembaharuan politik adakah satu kemestian dalam memulihkan ekonomi. ekonomi terus menurun. pelaksanaan . 5. Ini adalah kerana Suharto tidak melaksanakan sebarang perubahan dalam polisi ekonomi yang berkesan dalam menyelesaikan masalah ini. penggangguran pada tahap yang tinggi dan kehidupan rakyat melarat.dan sehingga melakukannya ketidakstabilan ekonomi. Pada mulanya. Menurut menteri Penyelarasan Hal Ehwal Ekonomi.

peningkatan kadar inflasi dan kadar pengangguran serta kemunculan pelbagai masalah ekonomi yang lain. kritikan yang sering dikemukakan mengenai masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti hak-hak asasi. keadilan. akhirnya ia telah menuju kepada birokrasi yang tidak beetanggungjawab kembali.Orde Baru menunjukkan usaha mengembalikan birokrasi yang kacau-bilau dan tidak bertanggungjawab kepada birokrasi yang berkesan serta menghargai hukam. Rakyat Indonesia semakin mengkhuatiri keberlanjutan politik seperti pada masa-masa terakhirnya kekuasaan pemerintahan Sukarno di mana politik terbatas pada meraka yang berada di istana sahaja. dengan berlakunya masalah politik dan ekonomi tersebut telah merumitkan . Indonesia boleh dikatakan tidak pernah terlepas daripada masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan benar negara. Jadi. namum Indonesia masih menghadapi dua masalah utama ekonominya iaitu defisit dalam imbangan pembayaran dan masalah pengangguran yang boleh dikatakan berpunca daripada ketidakstabilan politik di Indonesia semasa pemerintahan Suharto. strategi dan praktik pembangunan. monopoli kekuasaan dan sebagainya. rasuah. Secara umumnya. Dalam hal ini. Numun begitu. Berkaitan pula dengan kekuasaan. Walaupun sektor-sektor banyak menyumbang kepada perkembangan ekonomi Indonesia. boleh dikatakan kestabilan politik jarang terdapat di negara ini. penyalahguna kuasa. tingkah laku elit birokrasi yang mencerminkan tidak memiliki moral politik.

6. . Jakarta: Penerbit Harian Kompas. Ketidakpastian di bidang ekonomi disebabkan oleh ketidakpastian politik dan keamanan yang sangat tinggi.0 Penutup Dasar Orde Baru Suharto telah menggubal sistem ekonomi yang bersifat campuran iaitu dasar ekonomi terkawal. dasar ekonomi “Pintu Terbuka” dan juga 13 Jakob Oetama. Indonesia Abad XXI. Adanya “statement war” di antara elit politik dan diikuti oleh berbagai penggunaan “hak-hak politik” anggota legislatif dengan targat tertentu telah memonopolikan pasar model Indonesia yang merupakan salah satu perubahan 13 untuk menentukan dalam perekonomi nasional terus merosot. 2000. Ketegangan politik yang terjadi semasa pemerintahan Suharto telah semakin menjauhkan harapan untuk dapat segara keluar dari suasana krisis ekonomi dan seterusnya menbawa kejatuhan Suharto.lagi masalah kemiskinan penduduk kerana kenaikan harga secara mendadak menyebabkan kuasa beli jatuh.

Akhirnya. Kemuncak kepada segala bantahan dan rusuhan berakhir dengan peletakan jawatan Suharto sebagai presiden Indonesia.dasar ekonomi liberal. Peletakan jawatan yang penuh dramatik itu menamatkan pemerintahan Suharto selama 32 tahun dan membuka era Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden Indonesia yang baru.14 Namum demikian. 14 Michael R. sistem ekonomi baru dan sistem politik yang baru dan segala sektor mesti diperbaharui untuk menuju ke era yang baru. Dalam hal ini. rasuah. Teori ekonomi yang digunakan oleh Suharto pada zaman pasca revolusi 1950-an sehingga 1990-an sudah tidak sesuai untuk masa kini.revolusi adalah tangga pertama mencipta refomarsi. Rakyat Indonesia terkini memerlukan pemimpin baru. . barulah kerajaan akan menyedari kepentingan kesamaan dan pengagihan ekonomi secara adil di kalangan masyarakat yang miskin supaya kehidupan mereka tidak tertekan. Jasa beliau selama tiga dekad yang lalu tidak dapat diengkari dan beliau telah meletakkan negara Indonesia sebagai salah sebuah negara membangun atau negara Industri Baru. tujuan asal untuk membangunkan ekonomi Indonesia daripada yang parah kepada yang lebih baik telah menghasilkan satu keadaan yang bersifat monopoli.J. 1993. sistem pemerintahan baru. Indonesia Politics Under Suharto. Berdasarkan statisik memang harus diakui bahawa keadaan ekonomi Indonesia dari tahun 1969-1980-an secara purata berada dalam perkembangan sebanyak 7% setahun. Selepas revolusi ini. London: Zed Press. kegagalan pengurusan politik dan ekonomi telah mengakibatkan keruntuhan Suharto. dan nepotisme apabila terjadinya transformasi ekonomi yang positif.

1984. refomarsi yang dikemukakan oleh rakyat akan terus diperjuangkan. Rakyat juga berjuang untuk menghapuskan monopoli dalam perniagaannya sama ada oleh individu mahupun dari kalangan keluarga. penyelewangan kuasa dan rasuah oleh Suharto juga amat ditentang oleh mereka. . Di antara reformasi yang dikemukakan oleh rakyat adalah seperti perubahan politik yang mendesak Suharto meletakkan jawatan dan merombak semula kabinet untuk memulihkan semula ekonomi Indonesia. The Indonesia Economy.W.Apa yang perlu difikirkan ialah adakah pengunduran Suharto dapat mengatasi pelbagai masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Mereka juga mendesak pindaan lima undang-undang politik Indonesia disusun semula dengan mengurangkan kerenah birokrasi dalam pentadbiran. di bawah pemerintahan Habibie. 7.0 Bibliografi Arndt H. Singapura: Chopmen Publishers. Di samping itu. Walaubagaimanapun. rakan dan sanak saudara keluarga. Sebenarnya Suharto sebagai seorang pemimpin yang memerintah lebih daripada 30 tahun sudah pasti tidak yakin dengan langkah bahawa pengundurannya akan mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi oleh Indonesia.

J. 1989. Utang Luar Negeri. Indonesia Politics Under Suharto. Kekuatan Politik Dan Pembangunan. 1981. 1981. Michael R. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. . Kuala Lumpur: Oxford Universiti Press. Jakob Oetama.Anne Booth. London: Zed Press. Jakarta: Jabatan Pendidikan Dan Kebudayaan. Kuala Lumpur: Oxford Universiti Press. 2001. 1993. 1998. Ekonomi Orde Baru. Indonesia Struggle For Economy Development. dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia. Edy Suandi Hamid. Sistem Ekonomi. Jakarta: Penerbit Rajawali. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. 2000. Zuikikar Gazali. Indonesia Abad XXI. Sistem Politik Indonesia: Kestabilan. Arbi Sanit. Sejarah Politik Indonesia. Radius Prawiro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful