Soalan 4: Discuss The Legacy of Soeharto Regime in Political Economy of Indonesia. 1.

0 Pengenalan Indonesia di masa Orde Lama (Sorkarno, 1945 – 1966) lebih banyak konflik politiknya daripada agenda ekonominya yaitu konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan dan kelompok–kelompok nasionalis lainnya. Suharto adalah presiden Indonesia yang kedua dan beliau telah mengambil alih tampuk pemerintah selepas kejatuhan Sukarno. Pada masa itu, keadaan politik dan ekonomi di Indonesia berada dalam keadaan yang amat mengecewakan. Keadaan kacau bilau berlaku di berata-rata tempat akibat daripada penyalahgunaan kuasa di kalangan sesetengah peminpin yang telah terpengaruh dengan pihak komunnis. Jadi, kemunculan Suharto pada masa itu sebagai presiden Indonesia memang tepat pada masanya untuk menyelesaikan keadaan kacau-bilau yang sedang dihadapi oleh Indonesia pada masa itu.

1.1 Latar Belakang Ekonomi Polittik Semasa Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin Semasa era demokrasi liberal, terdapat usaha-usaha untuk mengurangkan penguasaan tentera dalam politik dan kembali memainkan peranan sebagai fungsi tentera sebenarnya. Pada waktu tersebut, politik Indonesia dikuasai olah beberapa parti dan tidak ada satu parti boleh berjaya memperolehi majoriti mutlak dalam pemerintahan dan akhirnya kerajaan campuran terpaksa ditubuhkan.

Atas

desakan

panglima-panglima

tentera,

presiden

Sukarno

telah

mengumumkan penguasaan Undang-undang Tentera pada tahun 1957, untuk mengelakkan daripada berlakunya pemberontakan dan cubaan rampasan kuasa oleh

ketua-ketua

tentera

tempatan

di

Sumatera

dan

Sulawesi

selatan.

Semua

pemberontakan dan rampasan kuasa itu telah menamatkan sistem pemerintahan demokrasi liberal dan sebagai permulaan kepada Era Demokrasi Terpimpin.1

Dalam Era Demokrasi Terpimpin, konsep Nasionalisme, Agama dan Komunis (Nasakom) diperkenalkan untuk menyatukan ketiga-tiga kuasa iaitu, ABRI (Angkatan bersenjatan Republik Indonesia), Presiden dan Parti Komunis Indonesia (PKI) yang semakin bergolak dengan perkembangan merebut kuasa.2 Sebenarnya ABRI bertapak dan berkembang pada 1965-1966, iaitu sewaktu Indonesia dalam keadaan kacaubilau. Sukarno pada akhir pemerintahnya cenderung menjadi autoritarian tetapi selama beliau berkuasa, beliau tidak setampat membentuk satu kuasa ketenteraan yang kuat. Bagaimanapun, apabila Suharto mengambil alih pucuk kepimpinan pada 1966, ABRI semakin mendapat tempatnya. Demonstrasi pada 1965 banyak dipengaruhi oleh ABRI.

Pada masa itu, tentera menjadi penting dalam pergerakan untuk menjatuhkan Sukarno. Dan Suharto pada waktu itu adalah panglima tertinggi yang mengambil kesempatan pada masa peralihan itu untuk mengukuhkan kedudukannya. Dengan kuasanya sebagai penglima angkatan tentera, Suharto dilantik sebagai presiden dan semenjak itulah kedudukan ABRI telah diperkukuhkan dalam politik Indonesia.

Indonesia sejak tahun 1967, di bawah pemerintahan militer, menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostow dalam melakukan pembangunan ekonominya. Dalam teori ini, ada lima tahap pertumbuhan ekonomi iaitu, tahap pertama ‘Masyarakat
1

Zuikikar Gazali. 1989. Sejarah Politik Indonesia. Jakarta: Jabatan Pendidikan Dan Kebudayaan. Zuikikar Gazali. 1989. Sejarah Politik Indonesia. Jakarta: Jabatan Pendidikan Dan Kebudayaan.

2

tahap ketiga ‘Tinggal Landas’ (The Takeoff). tahap kedua ‘Pra Kondisi untuk Tinggal Landas’ (The Preconditions for Take-off). . tahap keempat ‘Menuju Kedewasaan’ (The Drive to Maturity) dan tahap kelima ‘Konsumsi Massa Tinggi’ (The Age of High Mass-Consumption).Tradisional’ (The Traditional Society).

1 Ciri-ciri Orde Baru Sebernanya perkataan “Orde” berasal daripada Bahasa Belanda yang bermaksud susunan dan aturan. . ekonomi dan kebudayaan yang berjiwakan Pancasila. 2. ekonomi dan kebudayaan yang 3 Anne Booth.3 Selain daripada ciri-ciri tersebat. 1981. sebagai seorang presiden yang baru memegang tampuk pemerintah. Ekonomi Orde Baru. politik. Sebalik sahaja mengambil alih kuasa. Parti Komunis Indonesia (PKI) mutlak musuh utama Orde Baru kerana Orde Baru telah melahirkan AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat) dan Tritura (Pembubaran PKI. Suharto telah melaksanakan Orde baru untuk mengantikan Orde Lama pada 31 Ogos 1966 dan akhirnya Orde Baru ini telah tersebar ke seluruh Indonesia sebagaimana yang telah menjadi tema perjuangan babak baru. cabaran memulihkan ekonomi dan menstabilkan politik Indonesia sudah tentu perlu dihadapi segara oleh beliau. Kuala Lumpur: Oxford Universiti Press. penyusunana semula kabinet Dwikora dan penurunan harga) yang dipelopori oleh Ankatan 1966 Orde Baru yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan sosial. politk.2.0 Perlaksanaan Orde Baru dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia Suharto mempunyai pengalaman selama 18 bulan sebagai pemangku presiden dan mengambil masa dua tahun enam bulan untuk dilantik menjadi Presiden Indonesia yang rasmi. Orde Baru yang diparktikan olah Suharto sepanjang zaman pemerintahnya juga merupakan suatu perubahan sikap mental yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan soaial. Oleh kerana itulah. Walaubagaimanapun. Ia juga bermaksud suatu negara atau masyarakat teratur yang berlandaskan ciri-ciri seperti menegakkan kebenaran dan keadilan.

Tambah pula. Sebernanya kabinet Ampera adalah satu kabinet yang telah ditubuhkan pada Julai 1966. 11 orang daripada 20 orang Setiausaha Jeneral dan 23 orang daripada 64 orang pengawai Jeneral juga merupakan para ahli tentera. 1981. 4 Anne Booth. Ekonomi Orde Baru.menjiwai moral Pancasila. Untuk ini bagi Tentera Nasional Indonesia (TNI) Angkatan darat khususnya dan ABRI umumnya tidak ada pilihan selain daripada menjadi sebahagian daripada Orde Baru dan bertanggungjawab atas pembinaan dan penbangunan bangsa. Kuala Lumpur: Oxford Universiti Press. Selain itu.4 Ini berlaku disebabkan oleh pengaruh kepimpinan dualisme masih terdapat di Indonesia yang pada masa itu sedang mengalami transisi peralihan. ia adalah satu kabinet dimana Suharto terpaksa berkompromi dengan Orde lama Surkano dengan menerapkan angkatan tenteranya ke dalam kerajaan yang baru ditubuhkan. Orde Baru juga menekankan suatu kehidupan yang lebih realis dan pragmatik walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Contohnya di dalam kabinet tersebut menpunyai 25 orang menteri dimana 12 daripada mereka adalah anggota tentera. Oleh itu. . Suharto telah mengambil keputusan menerapkam taktik dan strategi perjuangan Orde Baru dalam program Ampera yang terkenal dengan istilah Dwi Dharma iaitu menekankan stabilisaasi politik dan ekonomi negara di mana kedua-dua unsur ini adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. kebanyakan daripada anggota adalah terdiri daripada para pengawai tentera. Ia juga mengutamakan kepentigan nasional dan mengkehendaki suatu tata politik yang stabil dan lebih berdasarkan lembaga dan ekonomi demokrasi yang berlandaskan UUD 1945 Dalam hal ini.

2. c) Menghapuskan dualisme dalam kepimpinan nasional. Ini jelas ternampak dalam penggantian Kabinet Dwikora. Sidang Umun MPRS V pada 27 Mac 1968 kemudiannya telah mengangkat Suharto sebagai presidan dan menetapkan tugas utama Kabinet Pembangunan. persenketaan antara parti sentiasa berlaku. 1974-1983 sebagai peringkat kedua dan 19831990an pula sebagai peringkat ketiga. kuasa Abri (Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia) adalah lebih daripada kuasa Presiden Suharto.2.2 Strategi Orde Baru Semasa Orde Lama.3 Perkembangan Orde Baru Dalam Aspek Ekonomi Politik Orde baru boleh dibahagikan kepada tiga peringkat perkembangan. beberapa strategi dalam politik Orde baru telah dilaksanakan. Dalam peringkat pertama 1965-1974. Stuktur . Oleh itu. Hal ini ditamgah pula dengan sikap Surkano dan mengakibatkan keadaan lebih parah lagi. iaitu 19651974 sebagai peringkat pertama. Di antaranya adalan seperti: a) Penghancuran PKI b) Pengukuhan pemerintahan dan permurnian Pancasila serta UUD 1945. d) Mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan. Jadi dengan perlaksanaan Orde Baru semasa pemerintahan Suharto. Orde Baru telah mulai dilaksanakan dimana terdapatnya penstrukturan dan transfomasi politik kekuasaan serta peralihan kekuasaan kepada pihak tentera.

. sumber pendapatan bertambah dari perbaikan sistem pajak. Modal asing mulai masuk sehingga industrialisasi mulai dikerjakan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama dibuat pada tahun 1968. Badan Urusan Logistik Makanan dan sebagainya. Langkah utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kuasa Suharto pada masa itu adalah amat besar dan hampir dapat menguasai sebahagian besar daripada arena politik Indonesia. badan perusahaan dan struktur pentadbiran birokrasi kerajaan menjadi lebih efektif. keadaan ekonomi makro nampak menyakinkan. seperti pelaburan asing terus meningkat. pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat rakyatnya bebas dari kemiskinan.pentadbiran birokrasi pada masa itu adalah lemah kerana kerajaan Indonesia masih melalui zaman peralihan. Hal ini kerana pertumbuhan ekonomi indonesia masa itu hanya dinikmati segelintir orang saja. Dalam peringkat ketiga iaitu dari 1983 hingga 1900an. Akan tetapi. Sokongan dari Barat dan Jepun juga mengalir melalui bantuan atau pinjaman. Ekonomi negara pada masa itu mencapai tahap yang memuaskan dengan penubuhan beberapa badan yang tertentu seperti Koperasi Minyak Negara. Presiden Suharto semakin mencapai status pengaruhnya. Manakala dalam perinkat kedua iaitu dari 1974-1983. Beliau tidak lagi tertakluk kepada Abri yang merupakan penyokong padu kepadanya. Pada masa tersebut. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

produktiviti industri yang menyokong ekspot juga meningkat. Akibat berkurangnya pendapatan dari minyak dan gas asli. Tahun 1983. Pada tahun 1986/87. 2. Jadi harga minyak dan gas asli sangat berpengaruh bagi pendapatan negara sehingga turunnya harga minyak mengakibatkan menurunnya pendapatan negara. Pembangunan tidak disalurkan dan diagih merata ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh rakyat Indonesia sehingga hanya sedikit elit politik dan birokrat serta pengusaha–pengusaha Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil pembangunan. Namun hutang Indonesia pula semakin meningkat. Mengusahakan peningkatan ekspot produk bukan minyak dan gas asli dan terakhir meminta peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara–negara maju.4 Kesan Negatif Terhadap Ekonomi Semasa Orde Baru Ekonomi dalam perlaksanaan Orde baru terlaju bergantung terhadap minyak dan gas asli. Kedua-dua sumber asli ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi anggaran perbelanjaan negara. 3. terutama yang menggunakan penilai asing. Indonesia negara ketujuh terbesar dalam jumlah hutang dan tahun 1987 naik ke peringkat keempat. pemerintah melakukan penjadualan kembali projek–projek pembangunan yang ada.0 Pengaruh Proses Pengukuhan Pemerintahan Suharto Terhadap Ekonomi Politik Indonesia . sebanyak 81% hutang yang diperoleh untuk membayar hutang lama ditambah bunganya.

menjunjungi tinggi masyarakat serta menghargai kebebasan individu. pandangan hidup yang luhur. . Prinsip dalam pancasila menpunyai arah yang jelas. Mungkin ia adalah keterlaluan mengatakan bahawa kerajaan Indonesia dibaratkan sebagai pemerintahan diktator. dan nampaknya dapat berfungsi sebagai wadah dalam menyelesaikan konflik beraneka ragam dengan mengutamakan kerjasama daripada konfrontasi. 1993. London: Zed Press. pergerakan parti-parti di Indonesia juga dikawal dengan ketat. Ini kerana 100 daripada 500 kerusi dalam parlimen akan dikhaskan untuk pihak tentera yang bakal dilantik tanpa bertanding dalam pilihanraya. Jadi sistem politik bara telah diperkenalkan iaitu “Demokrasi Pancasila” yang diharapkan dapat memberi keseimbangan dan menyalesaikan masalah-masalah kacau bilau Indonesia. Dalam hal ini. Hal ini bererti bahawa setapak demi setapak kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar akan terus menerus dilaksanakan dalam semua bidang walaupun keadaan Indonesia masih dalam keadaan transisi dan peralihan dari masa Orde lama ke arah memasuki alam orde Baru. 3. program stabilisasi politik dan ekonomi yang dijalankan adalah berdasarkan Orde Baru.J. Indonesia Politics Under Suharto.1 Kawalan Parti-Parti Politik Selain itu. Demokrasi Pancasila telah diharapkan dapat memberikan tempat kapada kekuatan masing-masing menurut tingkat kepentigan serta menjaga kepentigan yang wajar. Presiden Suharto nampaknya telah memperlihatkan keprihatinan terhadap masalah-masalah Politik semasa pemerintahan Sukarno. hanya jabatan daripada beberapa parti-parti politik yang mengikuti arahan kerajaan sahaja akan diterima.5 5 Michael R.Menurut Suharto.

. Golkar pula akan mendapat sebahagian besar daripada 400 kerusi dalam parlimen dan keadaan ini telah jelas menunjukkan kebanyakan daripada ahli dala parlimen adalah terdiri daripada Pro-Suharto. ABRI sebernanya merupakan penyokong utama kepada sistem politik Orde Baru. sudah pasti suatu dasar yang dilaksanakan oleh Suharto akan dapat sokongan penuh daripada para pengawainya dalam parlimen. boleh dikatakan ABRI hampir tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan dalam ketenteraan sahaja. Dalam era 1960-an. ABRI selalu dilihat sebagai pengawal keselamatan negara dan memainkan peranan dalam perkhidmatan awam seperti yang dikenali sebagai fungsi dualisme. tujuan beliau adalah untuk mengurangkan pengaruh kebanyakan pengikut Sukarno. Dalam hal ini. Ia bermula dari zaman penjajahan Belanda hingga ke Zaman Orde Baru (1966). Dengan itu. tentera diberi kuasa menentukan pembangunan Indonesia berdasarkan fungsi dualisme yang telah diumumkan oleh Ketua Kententeraan ABRI iaitu Jeneral Nasution pada 11 November 1958. 3.2 Peranan ABRI Semasa Orde Baru Pengaruh dan penglibatan Angkatan bersenjatan Republik Indonesia (ABRI) dalam arena politik republik rakyat Indonesia sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor sejarah.Selain daripada itu.

Begitulah unik dan luar biasanya politik di Indonesia yang secara tidak langsung telah memperkukuhkan kuasa presiden Suharto. Tambah pula. Institusi ketenteraan sejak akhir tahun 1960an telah menjadi sebahagian daripada politik dan masyarakat Indonesia. Walaubagaimanapun. Ia bukan merupakan insitusi sampingan yang berperanan sewaktu peperangan sahaja. ABRI bukan sahaja bergerak sebagai sebuah pasukan pertahanan malah berkuasa untuk campur tangan dalam soal-soal sosial. penekaan terhadap kestabilan dan keamanan dalam pembangunan telah memperkukuhkan kedudukkan ABRI dan melemahkan parti politik yang lain. majoriti daripada ahli dalam kabinet adalah terdiri daripada golongan ABRI dan mereka menpunyai hubungan baik dengan Suharto. Misalnya pada 1970-an. ekonomi dan kebudayaan serta bahagian diplomatik negara Indonesia. Dalam Dewan pewakilan Rakyat (DPR) daripada 500 kerusi yang ada 100 daripadanya yang dianggotai oleh ABRI. Walaubagaimanapun. Penguasaan ABRI dalam politik membolehkan wujudnya kepinpimnan yang tersusun tetapi telah menimbulkan keseimbangan wujudnya sistem bercorak komando. apapun kesan setiap tindakan ABRI akan . lebih daripada 60% anggota dalam badan pemerintahan adalah dilantik oleh ABRI. Suharto memainkan peranan penting dalam menperkuatkan kedudukan ABRI dan kepimpinan Orde Baru yang didominasi oleh ABRI dikatakan berjaya memperbaiki kehidupan rakyat. Inilah yang mennjadi asa pentadbiran Suharto sehingga yang membolehkan beliau kekal berkuasa selama 32 tahun. politik.Jadi dalam era Orde baru ini.

makanan.3 Rancangan Pemulihan Ekonomi Jadi sejurus selepas mengambil alih kuasa kepimpinan. Dalam hal ini. Jadi dalam laporannya pada akhir 1966. beliau telah mengatakan bahawa terdapat empat tanggungjawab utama yang seharusnya dijalankan oleh kabinet dalam menyalesaikan masalah ekonomi yang sedang menghala ke arah kehancuran. Suharto telah mula berusaha mengumpul para cendakiawan yang mahir dalam bidang ekonomi untuk berbincang dan mengusulkan cadangan untuk menyalesaikan kegawatan ekonomi yang dihadapi den seterusnys mempertingkatkan taraf pembangunan ekonomi negara. dan perlindungan. beberapa orang profesor ekonomi di Universiti Indonesia telah diajak berbincang bersama dengan beberapa orang pegawai kerajaan dan menteri yang lain seperti Timbalan Menteri Ekonomi Kewangan dan Pembangunan negara Iaitu Sultan Hamengku Bowodo IX. Oleh itu. b) Melaksanakan pemilihan umum dalam masa yang selewat-lewatnya pada bulan Julai 1968. c) Menjalankan polisi luar yang bebas dan aktif untuk kepentigan nasional.menimbulkan kesedaran politik di kalangan rakyat dan seterusnya membantu Suharto memperkukuhkan kuasanya. Suharto telah mengumunkan bahawa kerajaan akan bertanggungjawab dalam: a) Meningkatkan taraf hidup rakyat supaya mencapai prestasi yang memuaskan dari segi keperluan pakaian. d) Meneruskan usaha untuk menentangkan imperialisme dalam segala aspek dan manifestasi. 3. .

Sistem Ekonomi. London: Zed Press.8 4.7 Dalam hal ini. 8 . Drs. Pada akhir bulan Mac 1968. Pro Dr. Suharto telah menggariskan beberapa strategi bagi memajukan ekonomi negara seperti impiannya dalam mencapai belanjawan negara yang seimbang dan menetapkan langkah yang berkesan dalam polisi sistem bank. London: Zed Press. Prof. Dr. 1993.1 Sikap Nepotisme 6 Edy Suandi Hamid. Indonesia Politics Under Suharto. Indonesia Politics Under Suharto. satu badan penasihat ekonomi tang terdiri daripada Dr. Suharto telah mengumunkan satu langkah untuk mengatasi inflasi negara iaitu mengurangkan inflasi daripada 650% kepada 120% dari tahun 1966 hingga tahun 1967.6 Polisi ini adalah bertentangan dengan “Free Fight Librelisme” yang diperkenalkan oleh Sukarno yang telah mengakibatkan kemunculan ekspoilitasi di kalangan merekan yang menpunyai kuasa dalam ekonomi. 7 Michael R. 1993. Widjojo Nisasatro. dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia.Radius Prawiro telah diwujudkan untuk meningkat kemajuan ekonomi dan pembangunan negara dengan menekankan polisi demokrasi dari segi ekonomi. 2001. Muhammad Saldi.Pada jun 1968 pula. Utang Luar Negeri.J. AliWardhana. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.J. Michael R.0 Keadaan di Indonesia Semasa Suharto Mengambil Alih 4.

Indonesia Abad XXI. Suharto juga dengan kebijaksanaannya melaksanakan pelbagai projek raksana dan mewah untuk menbangunkan Indonesia dan akhirnya memberi kekayaan dan kemewahan kepada keluarganya. Bolah dikatakan selama 32 tahun memerintah Indonesia. Jakarta: Penerbit Harian Kompas.Semasa Suharto mengambil alih sebagai presiden Indonesia telah menimbul banyak masalah politik dan ekonomi. Menurut kajian daripada majalah antarabangsa seperti Asiaweek Far Eastern Ekonomi Review (FEER) pernah beberapa kali menyairkan recana mengenai kekayaan Suharto dan ahlli keluarganya. . 4.2 Pembabitan Ahli keluarganya dalam Kerajaan 9 Jakob Oetama. rasa tidak puasa hati kerana tindakan pengumpulan harta oleh Suharto telah mengakibatkan kemiskinan masyarakat Indonesia. 2000. Hal ini terbukti dengan pandapat para penganalisis barat yang yang menyifatkan rasuah di Indonesia di bawah kepimpinan Suharto amat serius dan terancang yang akhirnya bukan sahaja menbawa kejatuhan Suharto.9 Didapati Suharto adalah antara pemimpin yang terkaya di dunia. Suharto dan ahli keluarganya serta rakan baiknya menikmati kekayaan yang melimpah luah hasil daripada pembabaitan mereka dalam pelbagai kegiatan ekonomi baik di udara. malah merosakkan masyarakat. Namun bagi kebanyakan rakyat. Masalah-masalah tersebut berpunca daripada pemerintahan yang bersikap kuku besi. tidak sensitif kepada kegusaran rakyat dan sebagainya tetapi yang paling ketara adalah nepotisme dan rasuah. laut dan darat.

cucu dan rakannya dipaparkan sehingga membuat rakyat terutamanya golongan miskin terperanjat dengan kekayaan ahli keluarga Suharto. Begitu juga dengan anak sulung Suharto Siti Hardiyanti Rukmana dikatakan mempunyai kekayaan hampir sama iaitu Rp 20 trilion dan Sigit Hardjojudanto juga mempunyai kekayaan hampir Rp 20 trilion. 2000. Bambang Trihatmodjo. Selain itu.Pembabitan anaknya Siti Hardiyanti Rukmana. Bob Hasan pula menjadi Menteri perdagagan dan perindustrian dalam kabinet pembangunan VII selepas Suharto dipilih menjadi presiden bagi penggal ketujuh pada 11 Mac yang lalu. Pelbagai peristiwa pembabitan ahli keluarga Suharto daripada anak. 10 Jakob Oetama. . dianggarkan dengan nilai pertukaran Rp 10 000bagi satu dolar Amerika bermakna jumlah kekayaan Suharto adalah Rp 100 trilion. Kalangan pembahuruan beranggapan Suharto dan ahli keluarganya memperolehi kekayaan negara melalui amalam rasuah. Syarikat Kumpulan Arseto milik sigit sahaja mempunyai aset sebanyak Rp 30 trilion. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. Lim Sioe Liong dan Sudomo Salim serta dua orang anaknya Siti Hardiyanti Rukmana dan Siti Hardjojudanto. Siti Hediati dan Hutomo Mandala Putra dalam kerajaan memudahkan lagi penyertaan mereka dalam projek pembangunan dan perniagaan yang menbabitkan badan usaha milik kerajaan. menantu. bersekongkol dan nepotisme. Kumpulan Bimantara yang dimiliki Bambang mempunyai aset bernilai Rp 2 trilion. Indonesia Abad XXI. Menurut kajian.10 Sebuah bank besar di Indonesia iaitu Bank Central Asia (BCA) yang dimiliki oleh sahabat Suharto. Siti Hardiyanti Rukmana dilantik sebagai Menteri sosial dan rakan Suharto.

mereka telah meletakkan Suharto sebagai ketua kerajaan yang keempat terkaya di dunia. Walaubagaimanapun. Begitu juga dengan projek jalan raya dan pelaburan Tanjung Perak di Surabaya dikendalikan oleh Syarikat milik Siti Hardiyanti Rukmana manakala Hutomo Mandala Putra atau Tommy memiliki Syarikat Penerbangan Sempati Air. beliau akan menyerahkannya kepada negara Indonesia. Suharto yang memberi layanan istimewaan kepada rakan-rakan serta saudara juga memperihatkan masalah semasa beliau memerintah Indonesia. Misalnya pembabitan Sigit Hardjojundanto dalam Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM). .4. Suharto sentiasa menafikan laporan mengenai kekayaannya dan beliau menegaskan sekiranya beliau memiliki kekayaan yang sebanyak itu. menurut kajian daripada beberapa orang pengkaji barat. Suharto juga menyifatkan laporan itu sebagai Fitnah semata-mata ketika beliau melawat Mesir pada Mei 1988 yang lalu. Dalam hal ini. Hal yang sama juga berlaku pada Bambang Trihatmodjo yang juga merupakan bendahari parti kerajaan Golongan Karya (Golkar) dan abang iparnya Indra Rukmana iaitu suami Siti Hardiyanti telah menubuhkan satu Syarikat Kenderaan bermotor terbesar di Indonesia dan hampir semua anak Suharto mendapat Kontrak pengedaran dan projek Petamina selama Suharto menjadi Presiden. Walaubagaimanapun.3 Layanan Istimewaan kepada Rakan dan Saudara Tambah pula. Dengan pengumpulan harta kekayaan secara besar-besaran oleh ahli keluarga Suharto sudah pasti akan menimbulkan kemarahan rakyat yang tersepit dalam celah-celah kemiskinan yang akhirnya telah mengakibatkan syarikat-syarikat tersebut mengalami kerugian yang besar dan terpaksa diberhentikan operasi meraka semasa rusuhan.

namun lebih memberikan perhatian dalam pelaburan dalaman. perbankan. 4. dan lain-lain yang bermanfaat kepada rakyat jelata Indonesia. dianggarkan jika 55% daripada jumlah kekayaan ini diserahkan kepada negara. kewangan. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. . sehingga melepasi peruntukan awal.4 Masalah Kenaikan Harga Minyak Keputusan kerajan Indonesia yang menaikan harga minyak. naik mendadak kosnya. Menurut Menteri Pelombongan dan Tenaga. ia dapat digunakan untuk membiayai program memperbaiki perekonomian negara yang semakin tenat. Kunyoro Mangkusubroto. 2000. gas dan elektrik semasa pemerintahan Suharto yang diibaratkan sebagai menelan pil pahit dalam usaha membaiki keadaan ekonomi negara yang sedang sakit. Dalam hal ini. Pusat Data Bisnes Indonesia (PDBI) yang mengumumkan hasil kajian mereka mengenai jumlah kekayaan keluarga Suharto berdasarkan jumlah aset yang mereka mengenai jumlah kekayaan keluarga Suharto berdasarkan jumlah asat yang mereka memiliki telah menimbulkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Christiano Wibisono jumlah kekayaan yang ditaksirkan adalah sekurang-kurangnya 200 trilion. Jadi semua tindakan Suharto yang bersifat nepotisme ini secara tidak langsung membawa kepada rusuhan yang mengakibatkan keruntuhannya.Namum begitu. Menurut pangarah PDBI.11 Dalam hal ini. Indonesia Abad XXI. apa yang jelas kelihatan ialah rasuah mempersulit kemajuan ekonomi Indonesia dan menimbulkan kekacauan dalam sektor awam apabila perbelanjaan awam untuk projek-projek kemasyarakatan yang sememangnya banyak. Suharto yang sering meminta sogokan daripada setiap biaya atau keuntungan projek. seperti dalam projek prasarana. kerajaan Indonesia terpaksa 11 Jakob Oetama.

dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia.12 Ini adalah kerana kerajaan sudak tidak mampu lagi untuk menangung subsidi terhadap bahan bakar itu dan terpaksa mengambil keputusan menaikan harga bahan tersebut supaya beban subsidi dapat dikurangkan. Dalam perjanjian 50 perkara antara Tabungan Mata Wang Antarabangsa (IMF) dan Suharto yang ditandatangani pada April 1998 lalu menyetujui untuk menghapuskan subsidi kerajaan secara bertahap. Maka utuk menyetujui perjanjian IMF. Keputusan Suharto yang menambahkan harga minyak dan bahan elektrik telah mengakibatkan inflasi bertambah tinggi dan nilai rupiah bertambah rendah. Utang Luar Negeri. perbelanjaan rakyat Indonesia bertambah berlipat ganda kerana harga keperluan harian dan tambang pengangkutan semakin bertambah mahal. Suharto telah membuat keputusan menaikan harga minyak sebanyak 80%pada minggu pertama Mei 1988. . 2001.mengumumkan kenaikan harga minyak tanpa menghiraukan ketidakpuasan rakyat sebagai langkah untuk mengatasi krisis ekonomi sekarang. Sistem Ekonomi. Sebenarnya kerajaan berada dalam keadaan yang sebar-salah semasa mengambil keputusan tersebut memandanglan tindakan ini akan membebankan rakyat Indonesia yang sedang menghadapi masalah kegawatan ekonomi. Keadaan ini terus berlaku dengan kenaikan harga barangan dan penurunan harga rupiah tanpa sebarang usaha untuk menstabilkan harga barang dan nilai pertukaran rupiah dengan 12 Edy Suandi Hamid. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. Akibat daripada hal ini.

pertanian dagang. menstabilkan penyusutan nilai rupiah dengan mendadak dan mendapatkan bantuan asing dalam menggalakan pelaburan di samping mengembalikan kapasiti produktiviti negara. Selain itu.dollar Amerika Syarikat telah menghancurkan ekonomi Indonesia dan menimbulkan kegusaran rakyat. Selain daripada itu. strategi pasaran babas ini yang dimonopili oleh pelabur asing dan kepada golongan-golongan yang tertentu telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidak seimbangan dalam pengagihan kekayaan dan kestabilan harga barangan. pergantungan kuat pada pelaburan asing telah mendedahkan Indonesia kepada risiko dilanda krisis ekonomi . liberalisme perdagagan telah memperhebatkan masalah kemiskinan penduduk luar Bandar. Namum begitu. menyelasaikan masalah inflasi. Kadar pertumbuhan ekonomi telah menyaksikan pola yang meningkat. 4. strategi pasaran bebas ini akhirnya telah kehilangan momentumnya. pelancongan dan perumahan. Walaubagaimanapun. Dasar membuka pintu ekonomi negara itu dengan seluas-luasnya kepada pelabur asing telah berjaya mencapai hasrat ekonomi Indonesia. disebalik kejayaan itu. Ini kerana leberalisme pelbagai kegiatan ekonomi menyebabkan sebahagian besar tanah di luar Bandar diambilalih bagi tujuan pembangunan projek perindustrian. Perkembangan tersebut mendesak penduduk luar Bandar untuk berganjak daripada kehidupan biasa mereka.5 Masalah Liberalisme Ekonomi Tindakan Suharto dalam meliberalisasikan ekonomi negara adalah bertujuan untuk mendapatkan pertukaran wang asing.

Mata wang menjunam. Usaha dalam memulihkan ekonomi tidak boleh dipisahkan daripada pembahuruan politik kerana proses politik akan memberi kesan pelaksanaan sesuatu dasar dalam menangani sesuatu masalah ekonomi.dan sehingga melakukannya ketidakstabilan ekonomi. Pada mulanya. 5. Ini adalah kerana Suharto tidak melaksanakan sebarang perubahan dalam polisi ekonomi yang berkesan dalam menyelesaikan masalah ini. Ginandjar Kartassasmita mengatakan bahawa pembaharuan politik adakah satu kemestian dalam memulihkan ekonomi. Menurut menteri Penyelarasan Hal Ehwal Ekonomi. ekonomi terus menurun. pelaksanaan .0 Kesan-Kesan Boleh dikatakan Orde Baru telah berjaya mencipta satu struktur kekuatan politik yang lebih kuat berbanding dengan Orde Lama. penggangguran pada tahap yang tinggi dan kehidupan rakyat melarat.

Berkaitan pula dengan kekuasaan. peningkatan kadar inflasi dan kadar pengangguran serta kemunculan pelbagai masalah ekonomi yang lain. kritikan yang sering dikemukakan mengenai masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti hak-hak asasi. monopoli kekuasaan dan sebagainya. dengan berlakunya masalah politik dan ekonomi tersebut telah merumitkan . tingkah laku elit birokrasi yang mencerminkan tidak memiliki moral politik. Indonesia boleh dikatakan tidak pernah terlepas daripada masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan benar negara. Walaupun sektor-sektor banyak menyumbang kepada perkembangan ekonomi Indonesia. Jadi. Rakyat Indonesia semakin mengkhuatiri keberlanjutan politik seperti pada masa-masa terakhirnya kekuasaan pemerintahan Sukarno di mana politik terbatas pada meraka yang berada di istana sahaja. akhirnya ia telah menuju kepada birokrasi yang tidak beetanggungjawab kembali. Secara umumnya. strategi dan praktik pembangunan. keadilan. Numun begitu. namum Indonesia masih menghadapi dua masalah utama ekonominya iaitu defisit dalam imbangan pembayaran dan masalah pengangguran yang boleh dikatakan berpunca daripada ketidakstabilan politik di Indonesia semasa pemerintahan Suharto. penyalahguna kuasa. rasuah.Orde Baru menunjukkan usaha mengembalikan birokrasi yang kacau-bilau dan tidak bertanggungjawab kepada birokrasi yang berkesan serta menghargai hukam. boleh dikatakan kestabilan politik jarang terdapat di negara ini. Dalam hal ini.

Jakarta: Penerbit Harian Kompas. 2000. 6. dasar ekonomi “Pintu Terbuka” dan juga 13 Jakob Oetama. Ketegangan politik yang terjadi semasa pemerintahan Suharto telah semakin menjauhkan harapan untuk dapat segara keluar dari suasana krisis ekonomi dan seterusnya menbawa kejatuhan Suharto.lagi masalah kemiskinan penduduk kerana kenaikan harga secara mendadak menyebabkan kuasa beli jatuh. . Adanya “statement war” di antara elit politik dan diikuti oleh berbagai penggunaan “hak-hak politik” anggota legislatif dengan targat tertentu telah memonopolikan pasar model Indonesia yang merupakan salah satu perubahan 13 untuk menentukan dalam perekonomi nasional terus merosot.0 Penutup Dasar Orde Baru Suharto telah menggubal sistem ekonomi yang bersifat campuran iaitu dasar ekonomi terkawal. Ketidakpastian di bidang ekonomi disebabkan oleh ketidakpastian politik dan keamanan yang sangat tinggi. Indonesia Abad XXI.

Berdasarkan statisik memang harus diakui bahawa keadaan ekonomi Indonesia dari tahun 1969-1980-an secara purata berada dalam perkembangan sebanyak 7% setahun. kegagalan pengurusan politik dan ekonomi telah mengakibatkan keruntuhan Suharto. sistem pemerintahan baru. Teori ekonomi yang digunakan oleh Suharto pada zaman pasca revolusi 1950-an sehingga 1990-an sudah tidak sesuai untuk masa kini. barulah kerajaan akan menyedari kepentingan kesamaan dan pengagihan ekonomi secara adil di kalangan masyarakat yang miskin supaya kehidupan mereka tidak tertekan.14 Namum demikian. 14 Michael R. Kemuncak kepada segala bantahan dan rusuhan berakhir dengan peletakan jawatan Suharto sebagai presiden Indonesia. rasuah. Rakyat Indonesia terkini memerlukan pemimpin baru. tujuan asal untuk membangunkan ekonomi Indonesia daripada yang parah kepada yang lebih baik telah menghasilkan satu keadaan yang bersifat monopoli.dasar ekonomi liberal. 1993. Dalam hal ini.revolusi adalah tangga pertama mencipta refomarsi. dan nepotisme apabila terjadinya transformasi ekonomi yang positif.J. Akhirnya. Indonesia Politics Under Suharto. Selepas revolusi ini. London: Zed Press. Peletakan jawatan yang penuh dramatik itu menamatkan pemerintahan Suharto selama 32 tahun dan membuka era Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden Indonesia yang baru. . sistem ekonomi baru dan sistem politik yang baru dan segala sektor mesti diperbaharui untuk menuju ke era yang baru. Jasa beliau selama tiga dekad yang lalu tidak dapat diengkari dan beliau telah meletakkan negara Indonesia sebagai salah sebuah negara membangun atau negara Industri Baru.

rakan dan sanak saudara keluarga. 1984. Sebenarnya Suharto sebagai seorang pemimpin yang memerintah lebih daripada 30 tahun sudah pasti tidak yakin dengan langkah bahawa pengundurannya akan mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Rakyat juga berjuang untuk menghapuskan monopoli dalam perniagaannya sama ada oleh individu mahupun dari kalangan keluarga. Mereka juga mendesak pindaan lima undang-undang politik Indonesia disusun semula dengan mengurangkan kerenah birokrasi dalam pentadbiran. di bawah pemerintahan Habibie. 7. . Di antara reformasi yang dikemukakan oleh rakyat adalah seperti perubahan politik yang mendesak Suharto meletakkan jawatan dan merombak semula kabinet untuk memulihkan semula ekonomi Indonesia. The Indonesia Economy. penyelewangan kuasa dan rasuah oleh Suharto juga amat ditentang oleh mereka.Apa yang perlu difikirkan ialah adakah pengunduran Suharto dapat mengatasi pelbagai masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan rakyat Indonesia.0 Bibliografi Arndt H. refomarsi yang dikemukakan oleh rakyat akan terus diperjuangkan. Walaubagaimanapun. Di samping itu.W. Singapura: Chopmen Publishers.

Kuala Lumpur: Oxford Universiti Press. Jakarta: Penerbit Rajawali. 2001. Indonesia Struggle For Economy Development. Indonesia Abad XXI. 1981. Jakarta: Jabatan Pendidikan Dan Kebudayaan. Ekonomi Orde Baru. 1981. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. Zuikikar Gazali.Anne Booth. Arbi Sanit. 1989. dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia. 1993. Sistem Politik Indonesia: Kestabilan. Utang Luar Negeri. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. Kekuatan Politik Dan Pembangunan. Indonesia Politics Under Suharto. 2000. . Kuala Lumpur: Oxford Universiti Press. Radius Prawiro. Jakob Oetama. Sejarah Politik Indonesia. 1998. London: Zed Press.J. Sistem Ekonomi. Edy Suandi Hamid. Michael R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful