BAB 30 Ekonomi Malaysia dan Ekonomi Antarabangsa

barangan elektrinik.30.dan teksil .Giat dalam usaha menggantikan import dan memajukan sektor pertanian -menumpu kepada industri kecil dan pengeksportan komuniti utama.1Perkembangan Ekonomi Malaysia Tempoh 1950-an hingga 1960-an Ciri-ciri Ekonomi -Mengamalkan sisitem laissez-faire .Cenderung kepada industri berintensifkan buruh 1970-an .

Pembangunan sektor perkhidmatan .Tempoh 1980-an Ciri-ciri Ekonomi -mengamalkan sistem ekonomi campuran -menumpu kepada industri berat dan berteknologi tinggi -mewujudkan Pusat Kewangan Pesisir Pantai Labuan untuk memudahkan tukaran wang asing dan pengaliran modal asing -berpegang teguh kepada prinsip perdagangan bebas dan pasaran terbuka -mewujudkan dasar perkongsian pintar dan kemakmuran bersama -menumpu kepada kemajuan teknologi maklumat dengan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC) 1990-an 2000-an -Menumpu kepada pemulihan ekonomi .

nilai mata wamg Ringgit Malaysia jatuh secara mendadak 3 Hal ini menyebabkan Malaysia mengalami kegawatan ekonomi pada tahun 1998 4 Kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk menangani kegawatan ekonomi ini . termasuk Malaysia 2 Sebagai akibatnya.30.2 Kegawatan Ekonomi 1997/1998 1 Pada akhir tahun 1997. penyangak mata wang menyerang nmata wang negara-negara di Asia.

Langkah-langkah Penyelesaian 1 Mewujudkan peraturan tentang kawalan dan ketelusan perniagaan mata wang 2 Mengamalkan perbelanjaan berhemat 3 Mengurangkan import dan membatalkan atau menangguhkan projek raksasa seperti Projek Empangan Bakun di Sarawak 4 Menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) untuk menggariskan dasar-dasar pemulihan ekonomi negara .

pinjaman yang tidak berbayar itu melibatkan syarikat-syarikat yang menghadapi masalah kewangan akibat kegawatan ekonomi .5 Penubuhan Danaharta Nasional Bhd untuk mengambil alih pinjaman tidak berbayar (non-performing Loans) daripada bank-bank tempatan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.