7 Sunnah Rasulullah S.A.W Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari.

Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah: Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha. Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah”. Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme. Wallahualam. .. *************
Memahami Sunnah Rasulullah S.A.W

Pendahuluan. Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia yang dipilih oleh ALLAH untuk menyampaikan risalah-Nya kepada manusia sezaman dengan-Nya dan menjadi warisan kepada generasi-generasi kemudian-Nya hingga ke akhir zaman.Untuk menjadikan risalah yang disampaikan olehnya itu lebih bermakna dan berkesan,maka Rasulullah s.a.w sendiri dijadikan manusia contoh dalam mengamalkan kehendak risalah yang dibawa olehnya.Kehidupan Rasulullah s.a.w sendiri menepati kehendak berkenaan.Sejak dari mudanya lagi sikap dan cara hidup Rasulullah telah

Sunnah perkataan atau sunnah qawliyah ialah sabda Rasulullah s.w.w.w yang disampaikan dalam berbagai tujuan dan kejadian.a.hadith dan ijma’ yang menghendaki umat islam mengambil sunnah sebagai hujja atau sumber ajaran islam.Sebelum mu’az berangkat ke Yaman Rasulullah terlebih dahulu bertanya kepada mu’az. Sunnah atau cara hidup Rasullah s.tata-tata kelakuan.Persetujuan baginda terhadap perbuatan sahabat itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan olehNya sendiri..Ini adalah suatu pesanan Rasulullah kepda manusia supaya tidak melakukab perbuatan yang boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.Kertas ini akan membicarakan tenteng pengertian sunnah iatu tata kelakuan atau cara hidup Rasulullah s.menjadi contoh dalam menjalani kehidupan di bumi ALAH ini.a.Sunnah taqririyah pula ialah perkataan atau perbuatan sahabat yang dipersetujui oleh Rasulullah melalui perkataanNya atau dengan cara Rasulullah mendiamkan diri terhadap suatu tindakan atau perbuatan sahabatnya.khususnya dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan urusan kehidupan boleh diambil manfaat oleh orangorang bukan Islam juga.memperlihatkan keserasiannya dengan keperluan untuk berperanan sebagai manusia pilihan.cara hidup atau kebiasaan.Rasulullah membenarkan kata-kata Mu’az itu.Tidak ada siapa lagi yang dapat dijadikan contoh terbaik oleh orang Islam selain Rasulullah s.Dalam ungkapan yang lain sunnah diistilahkan sebagai perkataan dan perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.Namun kerana Baginda seorang manusia istemewa.w yang bermaksud :tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan (riwayat MALIK).Rasulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemui jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran dan .syarat-syarat dan rukun-rukunnya.Sunnah qawaliyah ini menjelaskan tentang kesucian air laut serta halalnya ikan-ikan yang mati didalamnya walaupun tanpa disembelih.a.Sunnah fi’liyah ialah segala perbuatan yang berupa tindakan Rasulullah s. iii.a. (rawahu al-khamsah) .peraturan.cara hidupnya bukan bukan sahaja dapat dicontoh dan dimanfaati oleh orang-orang Islam tetapi sebahagiannya.Di sisi fuqaha’ pula ialah sesuatu yang bukan wajib dalam ibadah. ii.a.w sebagai rasul.melakukan ibadah haji. Pengertian Sunnah Sunnah dari segi bahasanya ialah cara.Contoh tindakan Rasulullah mempersetujui pendapat atau kenyataan lisan seorang sahabat iatu mu’az bin jabal semasa baginda Rasulullah mengutusnya ke negeri yaman untuk mengetuai umat islam di sana.w mesti diikuti.Rasulullah mengiakan pandangan mu’az kemudian Rsulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran”Mu’az menjawab”saya akan melakukannya dengan berpandukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah”.w sepanjang hayatnya menjadi piawai hidup yang mesti dicontohi oleh manusia muslim.a.memutuskan sesuatu kes berdasarkan saksi dan pengakuan.Demikian juga dengan sabda Rasulullah yang bermaksud: Ia suci airnya lagi hala bankainya.Misalnya sabda Rasulullahn s.Misalnya perbuatan Rasulullah mengerjakan sembahyang lima waktu dengan menyempurnakan cara-cara.a. i.dalil-dalil dari AlQuran.Manakala dari segi istilah ahli usul al-Fiqh sunnah ialah setiap perkara yang terbit daripada Rasulullah s.”dengan apakah kamu akan memutuskan masala umat Islam di Yaman”mu’az menjawab”dengan AlQuran”.kepentingan sunnah dari sudut perundangan islam serta pembahagian sunnah kepada wajib dan tidak wajib diikuti oleh orang islam.a.w berupa dali-dalil syar’iyah yang bukan Al-Quran dan bukan mukjizat.

a..Sahabat-sahabat Rasulullah sepakat baik semasa hidup atau selepas wafatnya Rasulullah tentang kewajipan mengikut sunnah.Dalam hadith Rasulullah juga terdapat banyak pesanan supaya orang islam berpegang dengan sunnah.Dalam syariat itu Allah menghendaki manusia supaya menerima apa yang dibawanya dan mengikut apa yang ditunjukkan olehnya. Oleh kerana Rasulullah adalah manusia contoh dalam melaksanakan segala kehendak syariat yang dituntutkan oleh Allah.Firman Allah .Mereka memisahkan hukum daripada Al-Quran dan hukum yang diperolehi daripada hadith dari segi kewajipan mengikutnya dengan mendahulukan al-Quran dalam mencari penyelesaian hukum sebagaimana yang dicontohkan oleh Mu’az bin jabal.sebab nperkara yang diadakan itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat dalam neraka(masuk neraka).Gigitlah sunnah dengan dengan taring.”Mu’az menjawab “saya akan bandingkan perkara berkenaan dengan apa yang telah ada hukumnya jika didapati kedunya ada persamaan.Logik akal.sunnah.Dalam Al-Quran Allah telah memfardukan ke atas orang-orang yang beriman supaya ta’at kepada Nabi dan mengikut jejak langkahNya.jauhilah daripada mengada-adakan sesuatu.Sepanjang hayat Rasulullah mereka berpegang kepada hukum yang yang ditetapkan Rasulullah dan mereka sentiasa mematuhi segala perintah dan larangannya.Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah kewibawaan untuk menjelaskan kehendak Al-Quran .kamu tidak akan sesat selamanya.(al-Nisa’(4):59) tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.Rasulullah memperakui bahawa kepakaran boleh dijadikan hujjah dalam mensabitkan nasab.Bebanan dan tanggungjawab itu terbentuk umum dan tidak diperinci dengan jelas baik cara melaksakannya ataupun mengenai syarat-syarat dalam melaksanakannya.hadith.Ini adalah dua contoh sunnah taqririyah yang mana Rasulullah mendiamkan diri tanpa sebarang teguran kepada tindakan sahabantnya dalam kes khalid bin al-Walid yang menghidangkan biawak pasit untuk makana tetamunya termasuk Rasulullah.th :502) juga sabda Rasulullah yang bermaksud : hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa’ al-Rashidin.iatulah kitab Allah dan sunnah nabi-Nya.w menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia.Ulama’ sepakat bahawa sunnah adalah sumber pengambilan hukum syara’ berasakan dalil daripada Al-Quran.Allah menyuruh Rasulullah s.Namunj beliau hanya mendiamkan diri tanpa melarang mereka memakannya.ijma’ sahabat dan logik akal.t.Sebab-sebab sunnah perlu diikuti.Ia mengandingi beberapa bebanan dan tanggungjawab kepada manusia.Contoh lain ialah sikap Rasulullah yang memperkenankan hukum seorang “qa’if”(pakar) bahawa tapak kaki usamah daripada tapak kaki Zaid dengan sabdanya: Inna hadhihi al-aqdam ba’duha min ba’d. i. iv.Antaranya sabda Rasulullah yang bermaksud : aku tinggalkan kamu kepada dua perkara dimana jika kamu berpegang kepada keduanya.Ahmad dll) iii.Ta’at kepada Rasulullah adalah dikira sebagai ta’at kepada Allah.Risalah dari Allah itu terkandung dalam Al-Quran.Kerana itu selain Al-Quran.sunnah rasul juga perlu diambil untuk kesempurnaan penghayatan syriat Allah itu. 3. (Malik.Rw.Rasullah menjelaskan keumumam itu dengan sunnah qawliyah dan fi’liyahnya.(al-Ahzab(33):35) ii.Sahabasahabat Rasulullah memakannya tetapi Rasulullah sendiri tidak.Ijma’ sahabah.”Rasulullah mengiakan pandangan Mu’az itu.

kewajipan sembahyang dhuha.qurban.Setelah menghentikannya didapati hasil pengeluaran mereka semakin merosot.minum. 4.Mengenai apakah sesuatu perbuatan Rasulullah itu wajib diikuti oleh orang islam atau tidak ianya tertakluk kepada jenis perbuatan Rasullah itu sendiri.2.Kita tidak wajib mencontohi perbuatan ini.makan.Kerana itulah nyata bahawa sunnah adalah sumber hukum yang diguna pakai selepas Al-Quran. Perbuatan yang keluar daripada Rasulullah semata-mata sebagai suatu kebijaksanaan dalam masalah keduniaan.tahajjud.apakah tempat penempatan tentera itu suatu yang ditunjukkan Allah sehingga tidak boleh ke hadapan atau ke belakang selangkah pun?.000:354).(Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman.(Al-Nahl(16): 44) Sekiranya sunnah bukan merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan undang-undang yang perlu dipatuhi.Perbuatan Rasulullah dapat dipecahkan kepada tiga jenis: i.Ini adalah pendapat majoriti ulama’.bermaksud :kami telah menurunkan kepada mu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.Oleh kerana penempatan itu suatu ijtihad Rasulullah sendiri sahaja.Antara sahabat Rasulullah yang suka mengikut setiap perbuatan Rasulullah sekalipun perbuatan itu adalah berupa adat kebiasaan.Contoh lain perbuatan Rasulullah yang mesti diikuti kerana tidak mempunyai kesan keagamaan selain selain dari kesan keduniaan semata-mata ialah peristiwa larangan yang dikenakan oleh Rasululla kepada penduduk Madinah daripada melakukan pendebungaan terhadap tanaman kurma mereka.duduk.dimana Baginda kurang arif tentang kawasan itu jika dubandingkan dengan AlHaba yang telah benar-benar memahami liku-liku kawasan berkenaan .sudah tentu mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Yang Wajib dan Tidak Wajib Diikut.Jawab Rasulullah: ianya adalah strategi dan taktik semata-mata.Al-Haban bin Muzir selaku pakar ketenteraan bertanya kepada Rasulullah.Mendengar jawapan Rasulullah sedemikian Al-Haba mencadangkan kepada Rasulullah supaya memindahkan penempatan tentera ke kawasan yang lebih sesuai.Cadangan Al-Haba itu diterima oleh Rasulullah dan dipindahkanlah pasukan tentera islam ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Haba itu.keharusan nikah lebaih dari empat orang tanpa ii.Sumber perbuatan ini sebagainya.witir.Namun ada juga yang berpendapat perbuatan seperti itu sunat diikuti.kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu.memilih warna pakaian dan sebagainya.berbaring.Perlakuan jenis ini tidak ada pertikaian dikalangan ahli ilmu tentang keharusannya kepada Rasulullah dan kepada umatnya.Misalnya tindakan Rasulullah ketika menghadapi perang Badarmenempatkan tentera islam di perairan Badar.Atau apakah ianya pemilihan strategik dan taktik.1986:57-58) Perbuatan Rasulullah itu thabit dan khusus untuk dirinya sendiri seperti keharusan berpuasa wisal. iii.Sumber perbuatan ini bukan bukan dari beliau sebaga rasul.( AlMubarakfuri.Mengetahui hal itu Rasulullah bersabda kepada mereka dengan katanya :Teruskan melakukan pendebungaan lagi. . Perbuatan-perbuatan yang berupa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang manusia seperti berdiri.

Jika tidak nyata kedudukan perbuatan Rasulullah itu sebagai penjelasan kepada mana-mana ayat al-Quran. Jika ternyata perbuatan itu bermaksud taqarrub kepada Allah seperti sembayang dua raka’at tanpa dilakukan secara muwazabah (berterusan).Penentuan sifat-sifat ini dapat dikenal pasti melalui kriteria berikut (Ibid. 479-480) a.hah. .Menurut al-Shawkani pendapat ini benar kerana ia adalah dalil daripada alQuran dan perbuatan sahabat mengenainya.Demikian juga dengan tayammum yang dilakukan oleh Rasulullah hingga kesiku sebagai penjelasan kepada firman Allah yang bermaksud:maka sapulah muka dan tangan kamu (al-Maidah(5):6).5:40) Jika tidak diketahui sifat perbuatan Rasulullah itu dari segi kesyari’atanya. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kerana di syariatkan sedemikian.maka umat Islam yang ikut melakukan perbuatan itu sama hukumnya seperti perbuatan rasulullah itu sendiri. Jika perbuatan Rasulullah itu bertujuan menjelaskan yang mujmal. Sahabat sahabat juga merujuk kepada Rasulullah sebagai hujjah dan ikutan dalam banyak kes antaranya perbuatan Umar bin Khattab mengucup Hajar al-Aswad dan berkata “jika tidak kerana aku melihat Rasul Allah mengucup kamu aku tidak akan mengucup kamu”(al-Syawkani. maka menunjukkan ianya adalah sunat kerana dengan tenyatanya maksud taqarrub adalah menjadi dalil kepada bahawa perbuatan itu adalah dituntut.Dalam perkara ini perbuatan Rasullah yang berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran itu hukumnya sama seperti hukum yang dibawa oleh ayat al-Q!uran itu sendiri.maka penjelasan Rasulullah wajib diikuti. Manakala alShaf’i berpendapat bahawa perbuatan itu menunjukkan kepada sunat. b.Jika diketahui sama ada ia wajib.Jika ayat al-Quran itu membawa perintah yang wajib.sunat atau harus.Cuma sifat syar’iyah yang ada pada perbuatan itu berbeza-beza dari segi sunat atau harus.mentaqyidkan yang mutlaq atau mentakhsiskan yang umum.Dalam perkara ini al-Imam Malik berpendapat ianya adalah harus.Firman Alla bermksud : Apa yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah kamu menerimanya dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu hindari. (al-Hasr(59):7).maka hukumnya adalah sama seperti perkara yang dijelaskan itu dari segi wajib atau sunat. kerana sesuatu perbuatan Rasulullah itu sekalipun tidak ternyata adanya maksud taqarrub kepada Allah ia tetap dianggap sebagai taqarrub. maka perlu diperhatikan kedudukan perbuatan berkenaan: (al-Zulhayli: 480) a.sebaliknya dia berlaku dalam bentuk ibtida’ (permulaan). Paling rendah darjah taqarrub ialah sunat.Perbutan-perbuatan itu wajib dicontohi atau diikuti. Jika tidak ternyata adanya maksud taqarrub dalam perbuatan itu sepertu berjual beli dan muzaraa’ah.Perkara-perkara ini khusus untuk rasul Allah dan tidak boleh diikuti oleh umatnya (zuhayli:478) iv.Perkara ini tertakluk kepada sama ada diketahiu atau tidak sifat shar’iyahnya .Adakalanya perbuatan Rasulullah tidak disertakan dengan perkataan sekali dengan hadith qawliyah seperti memotong tangan pencuri dipergelangan sebagai penjelasan kepada ayat al-Quran yang menghendaki tangan pencuri dipotong.mahar. b.Penjelasan Rasulullah itu ada kalanya dilakukan dengan disertakan dengan sekali seperti sabda Rasulullah yang bermaksud: Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang dan ambillah daripada aku haji kamu.

mengerjakan haji ke Baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ketempat itu”. Kemudian Rasulullah s.1.”(Riwayat Bukhari-Muslim) ii. b.Dengan demikian hukum peristiwa tersebut ditentukan oleh dua sumber iatu al-Quran sebagai menetapkan hukumnya dan as-sunnah sebagai penguatnya.w sesungguhnya sembahyang itu bagi orang mukmin adalah kewajipan yang sudah ditentukan waktunya. Memberi penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran.jumlah rakaatnya. Contoh lain ialah pengharaman menyekutukan Allah. Demikian juga dengan zakat dan haji.a. (Hadith riwayat Muslim). a. Kedudukan Sunnah Di Samping al-Quran.Bermaksud:Malaikat jibrikl bertanya “hai Muhammad terang padaku tentang Islam!” Jawab Muhammad “ Islam itu ialah persaksianmu bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Ia diperincikan oleh Hadith dengan menjelaskan jenis harta yang dikenakan zakat dan kadarnya dan menjelaskan cara-cara melakukan ibadah haji. .(al-Nisa’(4). Memberi perincian keatas ayat-ayat yang mujmal. syarat-syaratnya dan rukun-rukun dan melakukan sembahyang dan seterusnya meminta umat Islam melakukan sembahyang seperti mana yang dilakukan olehnya. Dalam memberikan penjelasan keatas ayat-ayat al-Quran oleh hadith ini didapati ada tiga bahagian yang berkaitan dengannya.Dalam kes ini apa yang jelas patut diikut ialah sunnah Rasulullah. kamu mendirikan sembahyang. a’sahut kami semua. Rasulullah pada ketika itu sedang bersandar.103). Sumber paling utama bagi agama Islam ialah al-Quran dan Hadith.Walaupun al-Quran memberi panduan utama kehidupan kepada orang islam. Membatasi kemutlakan al-Quran.Ulama’ usul fiqh membahagikan sunnah al-Quran kepada empat jenis. Al-Quran dan hadith.Misalnya sembahyang dan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya ketika berdialog dengan malaikat.w menerangkan waktu-waktu sembahyang. Menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukumnya oleh alQuran. Misalnya al-Quran membolehkan kepada orang yang meninggal dunia membuat wasiat ke atas harta miliknya tanpa ada i. ayat-ayat al-Quran mengenainya juga mujmal. “Perhatikanlah!! Saya akan menerangkan kepada kamu sebesar-besar doa “diucapkan tiga kalia’ baiklah hai Rasulullah. menderhakai kedua ibu-bapa.namun banyak perkara yang memerlukan panduan ke arah kehidupan yang praktis. Kemudian laranganlarangan itu telah dikuatkan lagi oleh Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud.Ini bererti sunnah amat penting dan kedudukan pada tempat kedua selepas al-Quran sebagai panduan hidup muslim. . lalu duduk dan bersabda: “ingat perkataan dan persaksian palsu. Ayat ini tidak terperici.Al-Quran adalah firman Allah untuk semua orang Islam. membayar zakat. Misalnya ayat mengenai perintah sembahyang dalam al-Quran yang bermaksud:maka dirikan s. dimana semua hukum perkara ini telah ditentukan oleh Al-Quran.tetapi tidak disebut dalam al-Quran .Ayat-ayat AlQuran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana ayat itu dibaca sekarang. menyakiti hati kedua ibu bapa dan bersaksi palsu. Rasulullah mengulanginya sampai kami meminta semoga beliau diam.a.”Menyekutukan Allah. masih mujmal.

pengharaman memakai daging himar ahli dan pembebasan tawanan.aw.(al-Nisa’(4)12).Syariat menghendaki manusia melakukan perkara tertentu .(al-Maidah(5)3). c.Maka jadilah hukum itu thabit dengan sunnah.(Riwayat Ibn Majah dan Hakim) iii.a.batasan maksimunnya. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang.(alBaqarah(2):180) adalah dimansuhkan dengan ayat-ayat pewarisan. Misalnya firman Allah berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai binatang dan darah dalam ayat al-Quran yang bermaksud.Hadith ini memansuhkan ayat mengenai wasiat kepada ahli waris.Misalnya Rasulullah menetapakan haramnya binatang buas yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat seperti yang diriwayatkan Ibn Abbas yang bermaksud”Rasulullah s. Kemudian Rasulullah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan. adalah orang yang dilantik oleh Alla untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia.(Malik bin Anas:418).Demikian juga dengan zakat fitrah. Di dalam hadithnya Rasulullah membataskan kadar maksima wasiat kepada 1/3 sahaja.Misalnya ayat al-Quran berkenaan waksiat kepada dua ibu bapa dan qarobah iatu dalam firman Allah bermaksud :Diwajibkan ke atas kamu apabila mati tiba kepada salah seorang dari kamu. 1.w melarang memakan binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap yang berkuku kuat dari kalangan burung (hadith riwayat Muslim). Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah.Rasulullah juga mengharamkan lelaki mengahwini wanita sepersusuan. darah dan daging babi. Kesimpulan Rasulullah s.(Riwayat Bukhari dan muslim). Manakala dua darah itu ialah hati dan limpa. Mewujudkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran. hati dan limpa dalam sabdanya yang bermaksud.Tetapi majoriti fuqaha’ termasuk al-Baydawi dan al-Asnawi daripada mazhab Shafi’i memperakui bahawa ada juga berlaku pemansukhan al-Quran oleh hadith seperti yang bermaksud :tiada wasiat kepada ahli waris. dalam firman Allah bermaksud.Misal yang lain seperti hadith yang mengenakan hukuman rejam kepada penzina muhsan dan pengharaman memakai sutera ke atas orang lelaki. sunnah menjelaskan tentang nasikh dan mansukhnya ayat-ayat alQuran.jika dia meninggalkan harta yang banyak supaya dia berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang lebih hampir dengan baik sebagai suatu hak ke atas orang yang bertaqwa. belalang.sebagaimana Allah mengharamkan mengahwini wanita kerana nasab.AlImam Shafi’i hanya menerima pemansukhan ayat al-Quran oleh hadith. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah membayarkan hutangnya. iv.Pemansukhansesuatu ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang lain dapat diketahui melalui sunnah. Mengkhususkan yang umum. diharamkan bagi kamu memakan bangkai.

2008 Sunnah Rasulullah ketika makan dan minum Cara Makan 1) Kenapa kita gunakan tangan? Mengikut cara Rasulullah s. iaitu . garam juga adalah penawar yang paling mujarab bagi keracunan.a.sunat.Dalam pada itu ada juga dikalangan sahabat yang berterusan mengamalkan sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu bersumberkan ‘adat(sunnah ‘urfiyah). lalu Rasullah saw akan menghisap garam itu.w. beliau akan menggaulkan lauk dan nasi dengan tangan kanannya dan kemudian membiarkan sebentar. April 5. • Mengapa menghisap garam? Kerana garam adalah sumber mineral dari tanah yg diperlukan oleh badan kita.Manusia wajib mengikut Rasulullah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Kita berasal dari tanah maka lumrahnya bahan yang asal dari bumi (tanah) inilah yg paling berkhasiat untuk kita. Saturday. • Kenapa garam? Selain dari sebab ia adalah sumber mineral.ibadah dan akhlak. Kemudian barulah Rasulullah makan nasi dan lauknya. the first line of treatment for poisoning adalah dengan memberi Sodium Chloride. ia merupakan the first process of digestion.Dari sega hukumnya samaada wajib.dalam beberapa hal beliau terikat dengan adat Arab dalam kehidupan hariannya.Namun mencemuh sunnah ‘urfiyah sama ertinya dengan menghina Rasulullah.Sunnah syri’iyah adalah suatu yang dikehendaki supaya diikut oleh umat islam. dihospital-hospital. • Mengapa? Kerana kedua belah tangan kita ada mengeluarkan 3 macam enzim.perbuatan seta pengakuan Rasulullah menyeluruh dalam berbagai perkara. tetapi konsentrasi di tangan kanan kurang sedikit dari yg kiri.w adalah orang Arab.Oleh kerana al-Quran yang merupakan kitab di mana termaktubnya syariat berkenaan menyentuh berbagai aspek untuk menjadi panduan manusia. Dua cecah garam dari jari kita itu adalah sama dgn satu liter air mineral.Ada yang bersumberkan syari’ah dan ada yang bersumberkan kepada kebiasaan atau adat.Disinilah peranan sunnah menjadi perlu untuk memperjelaskan apa yang dikehendaki oleh alQuran kepada manusia.haram atau makruh bergantung kepada kehendak tasyri’ itu sendiri.Rasulullah s.a. mengikut Dr.Manakala sunnah ‘urfiyah adalah sunnah yang boleh dipilih oleh umat Islam ssama ada mahu mengikutnya atau tidak. Ini adalah kerana enzim yg ada di tangan kanan itu merupakan enzim yang dapat menolong proses penghadaman (digestion). Oleh kerana kata-kata. lalu Rasullah saw akan mengambil sedikit garam menggunakan jari kecilnya (yg last tu).Maka kerana itu sunnah dapat dibahagikan kepada dua iatu sunnah syir’iyah dan sunnah’urfiyah.Tetapi kebanyakan wujud dalam bentu yang umum tidak terperinci.yang berupa ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia.

apabila Basmalah dibaca maka bakteria dan racun akan musnah dari sumber makanan itu.GARAM. sebabnya sama diatas. menyebabkan minuman itu menjadi acidic. Dalam proses minum itu. yang apabila bercampur dgn air H20. kerana apabila kita minum dari bekas yg besar. akan menjadi H2CO3. kita tentu akan bernafas dan menghembuskan nafas dari hidung kita. Jangan kita minum dari bekas yg besar dan jangan bernafas semasa kita minum. Kerana bakteria dan racun ada membuat perjanjian dengan Allah swt. Membaca Basmalah sebelum makan untuk mengelakkan penyakit. kita akan mengeluarkan CO2 iaitu carbon dioxide. Cara Minum Janganlah kita minum berdiri walaupun ia makruh tetapi ia makruh yang menghampiri kepada haram. by Taufik Ramlan at 7:12 AM | . lumrahnya kita akan meneguk air. Garam juga dapat menghalang sihir dan makhluk-makhluk halus yang ingin menggangu manusia. 3) Membaca Basmalah (Bismillahirrahma Nirrahim). seteguk bernafas. 2) Cara Rasulullah mengunyah . seteguk bernafas sehingga habis. Jangan meniup air yg panas.Rasulullah akan mengunyah sebanyak 40 kali untuk membiarkan makanan itu betul-betul lumat agar perut kita senang memproseskan makanan itu. iaitu sama dengan cuka. Cara minum. Apabila kita hembus.

atau Hari Keputeraan Baginda Nabi s. Tahun Gajah bersamaan hari Isnin. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. adalah untuk mengembalikan kesedaran dan juga cinta kita kepada Baginda Nabi s.a. dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-Nya.W.a.a. 12 Rabiulawal.w. Firman Allah SWT yang bermaksud: ". marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk. Sebagai umat Islam yang beriman. Hari Jumaat adalah hari mulia.w.w.w. kemudian dalam masa yang sama berusaha dengan tekad meninggalkan segala yang dilarang-Nya.) kepada kamu maka terimalah dan amalkanlah... penuh barakah dan merupakan penghulu segala hari. Malah setiap tahun hari bersejarah ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia.T dengan melaksanakan apa yang diperintah-Nya. Tepat pada saat dan waktunya.MARI MENGIKUT DAN MENGAMAL SUNNAH Oleh: MUSALLY MOKSIN JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S. ikhlas. MUSLIMIN JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA.a.a. tawaduk dan penuh insaf dengan menjadikan hari mulia ini hari menggilap semula serta meningkatkan lagi taqwa dan iman kita kepada Allah S. Apakah sekadar mahu memperingati tarikh itu semata-mata. Kenapa dan mengapa umat Islam menyambut serta mengingati tarikh itu. Al-Hasyr: 7) . Mudah-mudahan hidup kita akan lebih diberkati dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat.T.Dan apa jua yang diperintah yang dibawa oleh Rasulullah (s. dengan cara mengikut serta mengamalkan sunnahsunnahnya. Maulidur Rasul s.W.a. dan peribadi Baginda Nabi s.w. adalah tersangat akrab dengan jantung hati atau kehidupan umat Islam. (S. sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya)".w. jawapan paling tepat ialah kita peringati dan sambut Hari Keputeraan Baginda Nabi s.

umat Islam adalah tidak wajar menyempitkan makna dan skop sunnah yang sebenar. itu terlalu luas dan merangkumi segala macam urusan atau halhal kehidupan manusia telahpun ditunjukkan oleh Baginda Rasulullah s.a. Padahal. sunnah-sunnah dalam melaksanakan perintah agama yang wajib. menghormati orang. Ini bermakna. dari awal hingga ke akhir hayat Baginda. mengasihani orang muda. JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH. yakni mereka yang benar-benar beramal dengan penuh ikhlas segala sunnah Rasulullah s. yang bermaksud: "Orang yang berpegang kepada sunnahku pada saat umatku dilanda kerosakan. dari hal-hal tentang mengurus atau mentadbir negara dengan amanah.a. menutup 'aurat. Mengamalkan sunnah Rasulullah s. sunnah-sunnah Rasulullah s.w. Sunnah Rasulullah s. tuntutan sunnah dalam berniaga. (HR At-Thabrani). berumahtangga. maka pahalanya seperti seorang yang gugur syahid". Selain itu.w.w. sunnah berpolitik.w.a. itu mencakup perbuatan. cara beramal ibadat. amanah.a. sikap adil. ulama warasatul-anbiya adalah mereka yang taat.a.a. Sunnah Rasulullah s. Kerana itu.a.w.a.a. Bukan juga semata-mata sunnah pada pakaian.. patuh dan istiqamah beramal. Seperti memelihara amanah dan adil dalam poligami.w. dicatatkan dalam Hadith-hadith Baginda Rasulullah s. panduan umat Islam mengikut dan mengamal sunnah Rasulullah s. Dan sebagai umat Islam yang beriman. anak-anak dan sebagainya.w. sunnah Rasulullah s. dalam segala perkara kehidupan.a. dalam kepimpinan.w.w. membantu isteri. Oleh itu.w. bukan sekadar kahwin atau beristeri 2. Manakala panduan atau rujukan untuk umat Islam mengikut dan mengamalkan sunnah ialah kitab al-Quran dan Sunnah atau Hadith-hadith Rasulullah s. sunnah dalam mendidik anak isteri dan masyarakat. malah seperti sengaja disembunyikan atau tidak dibesar-besarkan sebagaimana masyarakat membesarkan sunnah berkahwin lebih dari seorang isteri. berfikir dan bertindak dengan berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.JEMAAH JUMAAT YANG DIMULIAKAN. dibuat.a. Sabda Rasulullah s. 3 dan 4 atau berpoligami yang diperdebatkan oleh masyarakat mutakhir ini.w. itu memang suatu yang diperintahkan dalam Islam. melakukan amar makruf wa nahyi mungkar dan lain-lain. itu sendiri. Sunnah Rasulullah s.a. secara istiqamah sama ada dalam waktu aman atau ketika umat Islam dilanda dharurat.w.a. Hadith hatta diamnya.w. Sunnah Rasulullah s. dalam bergaul dengan masyarakat sesama umat Islam dan dengan masyarakat bukan Islam. iaitu. yang mesti diikut dan diamalkan oleh umat Islam masih banyak dilupakan. sementara kita mengabaikan atau melupakan sunnah yang lebih utama.w. tanpa tokok tambah amalan-amalan bid’ah yang menyesatkan dirinya dan umat Islam seluruhnya. ialah dengan mengikut kehidupan para ulama warasatul-anbiya Ridhwanullahi 'alaihim. bercakap. Sunnah itu boleh dikategorikan seperti berikut: . Pendek kata. Sunnah dalam akhlak.a. umat Islam hendaklah mengikut dan mengamalkan sunnah Rasulullah s.a. Semua itu adalah sunnah yang ditunjuk.w.w.a. inilah sebenarnya yang perlu kita contohi dalam semua perkara yang dibuat oleh Rasulullah s. kata-kata.

mentaati ibubapa.a. puasa di bulan Ramadhan. iaitu: Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah s. yang bermaksud: "Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara. menunaikan zakat.w. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat.W.: Yang bermaksud:"Demi sesungguhnya. . Tidak ada contoh.w. cara bercakap.a. pendidikan. hatta ketua kampung. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya.a. mentadbir. guru.w sebagai contoh dan model terbaik dalam menjalani kehidupan kita sama ada dari sudut kehidupannya. Al-Ahzab: 21). Ini berdasarkan apa yang ditegaskan dalam al-Quran. mengajak orang berbuat yang makruf dan ke-baikan. berkeluarga. Sabda Rasulullah s. berserban. berpolitik. hakim. doktor. keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. peniaga/korporat.".w. berniaga.w. Kedua: ialah amalan sunnah hukumnya sunat sahaja seperti memberi salam. sewajarnya umat Islam menjadikan diri Rasulullah s.Pertama: ialah sunnah yang wajib diikut dan diamal seperti beriman kepada Allah serta rukun-rukun iman lainnya. menuntut ilmu. Demikianlah. memakai pakaian berwarna putih. melarang atau mencegah orang dari berbuat mungkar. akhlak. berpuasa sunat. bersedekah sunat. (HR Imam Malik dan Muslim).T. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik.. Firman Allah S." (S. serta dia pula berzikir (menyebut dan mengingati) Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). panduan atau model terbaik umat Islam melainkan diri Rasulullah s.a. JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA. ketua pejabat. apa lagi sebagai pemimpin negeri atau negara dan sebagainya. masuk masjid dengan doa dan kaki kanan dan lain-lain lagi. berzikir. kepimpinan. mengerjakan ibadat sembahyang. Percaya dan yakinlah bahawa mengikut serta mengamalkan cara hidup atau sunnah Rasulullah s.a. Untuk melaksanakan semua itu. sosial dan sebagainya. itu akan memberi kita manfaat yang besar. seterusnya melaksanakan amanah sama ada amanah atau tugas sebagai ketua rumahtangga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful