7 Sunnah Rasulullah S.A.W Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari.

Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah: Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha. Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah”. Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme. Wallahualam. .. *************
Memahami Sunnah Rasulullah S.A.W

Pendahuluan. Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia yang dipilih oleh ALLAH untuk menyampaikan risalah-Nya kepada manusia sezaman dengan-Nya dan menjadi warisan kepada generasi-generasi kemudian-Nya hingga ke akhir zaman.Untuk menjadikan risalah yang disampaikan olehnya itu lebih bermakna dan berkesan,maka Rasulullah s.a.w sendiri dijadikan manusia contoh dalam mengamalkan kehendak risalah yang dibawa olehnya.Kehidupan Rasulullah s.a.w sendiri menepati kehendak berkenaan.Sejak dari mudanya lagi sikap dan cara hidup Rasulullah telah

Sebelum mu’az berangkat ke Yaman Rasulullah terlebih dahulu bertanya kepada mu’az.a.a.Persetujuan baginda terhadap perbuatan sahabat itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan olehNya sendiri.a.Rasulullah membenarkan kata-kata Mu’az itu.Sunnah fi’liyah ialah segala perbuatan yang berupa tindakan Rasulullah s.w sebagai rasul.Di sisi fuqaha’ pula ialah sesuatu yang bukan wajib dalam ibadah. ii.Tidak ada siapa lagi yang dapat dijadikan contoh terbaik oleh orang Islam selain Rasulullah s.Sunnah qawaliyah ini menjelaskan tentang kesucian air laut serta halalnya ikan-ikan yang mati didalamnya walaupun tanpa disembelih.cara hidup atau kebiasaan.a.a.peraturan.Sunnah perkataan atau sunnah qawliyah ialah sabda Rasulullah s..w mesti diikuti.”dengan apakah kamu akan memutuskan masala umat Islam di Yaman”mu’az menjawab”dengan AlQuran”.a.cara hidupnya bukan bukan sahaja dapat dicontoh dan dimanfaati oleh orang-orang Islam tetapi sebahagiannya.syarat-syarat dan rukun-rukunnya.Demikian juga dengan sabda Rasulullah yang bermaksud: Ia suci airnya lagi hala bankainya.memutuskan sesuatu kes berdasarkan saksi dan pengakuan.memperlihatkan keserasiannya dengan keperluan untuk berperanan sebagai manusia pilihan.Ini adalah suatu pesanan Rasulullah kepda manusia supaya tidak melakukab perbuatan yang boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.Misalnya perbuatan Rasulullah mengerjakan sembahyang lima waktu dengan menyempurnakan cara-cara.w.w berupa dali-dalil syar’iyah yang bukan Al-Quran dan bukan mukjizat.dalil-dalil dari AlQuran.kepentingan sunnah dari sudut perundangan islam serta pembahagian sunnah kepada wajib dan tidak wajib diikuti oleh orang islam.a.Contoh tindakan Rasulullah mempersetujui pendapat atau kenyataan lisan seorang sahabat iatu mu’az bin jabal semasa baginda Rasulullah mengutusnya ke negeri yaman untuk mengetuai umat islam di sana.Dalam ungkapan yang lain sunnah diistilahkan sebagai perkataan dan perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.menjadi contoh dalam menjalani kehidupan di bumi ALAH ini.w yang bermaksud :tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan (riwayat MALIK).w yang disampaikan dalam berbagai tujuan dan kejadian.tata-tata kelakuan.Rasulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemui jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran dan .w.w sepanjang hayatnya menjadi piawai hidup yang mesti dicontohi oleh manusia muslim. Sunnah atau cara hidup Rasullah s.Rasulullah mengiakan pandangan mu’az kemudian Rsulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran”Mu’az menjawab”saya akan melakukannya dengan berpandukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah”.a. i.Manakala dari segi istilah ahli usul al-Fiqh sunnah ialah setiap perkara yang terbit daripada Rasulullah s.Misalnya sabda Rasulullahn s.Kertas ini akan membicarakan tenteng pengertian sunnah iatu tata kelakuan atau cara hidup Rasulullah s.khususnya dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan urusan kehidupan boleh diambil manfaat oleh orangorang bukan Islam juga.Sunnah taqririyah pula ialah perkataan atau perbuatan sahabat yang dipersetujui oleh Rasulullah melalui perkataanNya atau dengan cara Rasulullah mendiamkan diri terhadap suatu tindakan atau perbuatan sahabatnya.hadith dan ijma’ yang menghendaki umat islam mengambil sunnah sebagai hujja atau sumber ajaran islam. iii. Pengertian Sunnah Sunnah dari segi bahasanya ialah cara.Namun kerana Baginda seorang manusia istemewa. (rawahu al-khamsah) .melakukan ibadah haji.

jauhilah daripada mengada-adakan sesuatu.sunnah.Ulama’ sepakat bahawa sunnah adalah sumber pengambilan hukum syara’ berasakan dalil daripada Al-Quran.Rasulullah memperakui bahawa kepakaran boleh dijadikan hujjah dalam mensabitkan nasab.w menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia.Dalam syariat itu Allah menghendaki manusia supaya menerima apa yang dibawanya dan mengikut apa yang ditunjukkan olehnya.Antaranya sabda Rasulullah yang bermaksud : aku tinggalkan kamu kepada dua perkara dimana jika kamu berpegang kepada keduanya.Rasullah menjelaskan keumumam itu dengan sunnah qawliyah dan fi’liyahnya.Allah menyuruh Rasulullah s.Ini adalah dua contoh sunnah taqririyah yang mana Rasulullah mendiamkan diri tanpa sebarang teguran kepada tindakan sahabantnya dalam kes khalid bin al-Walid yang menghidangkan biawak pasit untuk makana tetamunya termasuk Rasulullah. 3.Bebanan dan tanggungjawab itu terbentuk umum dan tidak diperinci dengan jelas baik cara melaksakannya ataupun mengenai syarat-syarat dalam melaksanakannya.”Rasulullah mengiakan pandangan Mu’az itu.Sebab-sebab sunnah perlu diikuti.ijma’ sahabat dan logik akal.t.Contoh lain ialah sikap Rasulullah yang memperkenankan hukum seorang “qa’if”(pakar) bahawa tapak kaki usamah daripada tapak kaki Zaid dengan sabdanya: Inna hadhihi al-aqdam ba’duha min ba’d.Gigitlah sunnah dengan dengan taring.”Mu’az menjawab “saya akan bandingkan perkara berkenaan dengan apa yang telah ada hukumnya jika didapati kedunya ada persamaan. iv.Logik akal.sunnah rasul juga perlu diambil untuk kesempurnaan penghayatan syriat Allah itu.Ta’at kepada Rasulullah adalah dikira sebagai ta’at kepada Allah.Sahabat-sahabat Rasulullah sepakat baik semasa hidup atau selepas wafatnya Rasulullah tentang kewajipan mengikut sunnah.Risalah dari Allah itu terkandung dalam Al-Quran.sebab nperkara yang diadakan itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat dalam neraka(masuk neraka).(al-Ahzab(33):35) ii.Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah kewibawaan untuk menjelaskan kehendak Al-Quran .Sahabasahabat Rasulullah memakannya tetapi Rasulullah sendiri tidak.hadith.iatulah kitab Allah dan sunnah nabi-Nya.Mereka memisahkan hukum daripada Al-Quran dan hukum yang diperolehi daripada hadith dari segi kewajipan mengikutnya dengan mendahulukan al-Quran dalam mencari penyelesaian hukum sebagaimana yang dicontohkan oleh Mu’az bin jabal.Dalam Al-Quran Allah telah memfardukan ke atas orang-orang yang beriman supaya ta’at kepada Nabi dan mengikut jejak langkahNya.Dalam hadith Rasulullah juga terdapat banyak pesanan supaya orang islam berpegang dengan sunnah.Ahmad dll) iii. (Malik. Oleh kerana Rasulullah adalah manusia contoh dalam melaksanakan segala kehendak syariat yang dituntutkan oleh Allah.a.kamu tidak akan sesat selamanya.Firman Allah .th :502) juga sabda Rasulullah yang bermaksud : hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa’ al-Rashidin.Ia mengandingi beberapa bebanan dan tanggungjawab kepada manusia. i.Namunj beliau hanya mendiamkan diri tanpa melarang mereka memakannya.Rw..Sepanjang hayat Rasulullah mereka berpegang kepada hukum yang yang ditetapkan Rasulullah dan mereka sentiasa mematuhi segala perintah dan larangannya.Ijma’ sahabah.Kerana itu selain Al-Quran.(al-Nisa’(4):59) tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Mendengar jawapan Rasulullah sedemikian Al-Haba mencadangkan kepada Rasulullah supaya memindahkan penempatan tentera ke kawasan yang lebih sesuai.Ini adalah pendapat majoriti ulama’.tahajjud. .duduk.Atau apakah ianya pemilihan strategik dan taktik.Perbuatan Rasulullah dapat dipecahkan kepada tiga jenis: i.Kita tidak wajib mencontohi perbuatan ini.000:354).Cadangan Al-Haba itu diterima oleh Rasulullah dan dipindahkanlah pasukan tentera islam ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Haba itu.Mengetahui hal itu Rasulullah bersabda kepada mereka dengan katanya :Teruskan melakukan pendebungaan lagi. iii.kewajipan sembahyang dhuha.Jawab Rasulullah: ianya adalah strategi dan taktik semata-mata.( AlMubarakfuri.2.dimana Baginda kurang arif tentang kawasan itu jika dubandingkan dengan AlHaba yang telah benar-benar memahami liku-liku kawasan berkenaan .keharusan nikah lebaih dari empat orang tanpa ii.(Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman.kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu.1986:57-58) Perbuatan Rasulullah itu thabit dan khusus untuk dirinya sendiri seperti keharusan berpuasa wisal.Sumber perbuatan ini bukan bukan dari beliau sebaga rasul.witir.minum.Mengenai apakah sesuatu perbuatan Rasulullah itu wajib diikuti oleh orang islam atau tidak ianya tertakluk kepada jenis perbuatan Rasullah itu sendiri.Misalnya tindakan Rasulullah ketika menghadapi perang Badarmenempatkan tentera islam di perairan Badar.Namun ada juga yang berpendapat perbuatan seperti itu sunat diikuti.Kerana itulah nyata bahawa sunnah adalah sumber hukum yang diguna pakai selepas Al-Quran.makan. Perbuatan-perbuatan yang berupa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang manusia seperti berdiri.Contoh lain perbuatan Rasulullah yang mesti diikuti kerana tidak mempunyai kesan keagamaan selain selain dari kesan keduniaan semata-mata ialah peristiwa larangan yang dikenakan oleh Rasululla kepada penduduk Madinah daripada melakukan pendebungaan terhadap tanaman kurma mereka. 4.apakah tempat penempatan tentera itu suatu yang ditunjukkan Allah sehingga tidak boleh ke hadapan atau ke belakang selangkah pun?.qurban.Antara sahabat Rasulullah yang suka mengikut setiap perbuatan Rasulullah sekalipun perbuatan itu adalah berupa adat kebiasaan.Perlakuan jenis ini tidak ada pertikaian dikalangan ahli ilmu tentang keharusannya kepada Rasulullah dan kepada umatnya.berbaring.Al-Haban bin Muzir selaku pakar ketenteraan bertanya kepada Rasulullah.bermaksud :kami telah menurunkan kepada mu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Yang Wajib dan Tidak Wajib Diikut.Oleh kerana penempatan itu suatu ijtihad Rasulullah sendiri sahaja. Perbuatan yang keluar daripada Rasulullah semata-mata sebagai suatu kebijaksanaan dalam masalah keduniaan.(Al-Nahl(16): 44) Sekiranya sunnah bukan merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan undang-undang yang perlu dipatuhi.Setelah menghentikannya didapati hasil pengeluaran mereka semakin merosot.sudah tentu mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.memilih warna pakaian dan sebagainya.Sumber perbuatan ini sebagainya.

Paling rendah darjah taqarrub ialah sunat. .Firman Alla bermksud : Apa yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah kamu menerimanya dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu hindari. b. maka perlu diperhatikan kedudukan perbuatan berkenaan: (al-Zulhayli: 480) a.maka penjelasan Rasulullah wajib diikuti.5:40) Jika tidak diketahui sifat perbuatan Rasulullah itu dari segi kesyari’atanya.Perbutan-perbuatan itu wajib dicontohi atau diikuti.Dalam perkara ini perbuatan Rasullah yang berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran itu hukumnya sama seperti hukum yang dibawa oleh ayat al-Q!uran itu sendiri. b.Adakalanya perbuatan Rasulullah tidak disertakan dengan perkataan sekali dengan hadith qawliyah seperti memotong tangan pencuri dipergelangan sebagai penjelasan kepada ayat al-Quran yang menghendaki tangan pencuri dipotong.Dalam perkara ini al-Imam Malik berpendapat ianya adalah harus. Jika tidak nyata kedudukan perbuatan Rasulullah itu sebagai penjelasan kepada mana-mana ayat al-Quran.Penjelasan Rasulullah itu ada kalanya dilakukan dengan disertakan dengan sekali seperti sabda Rasulullah yang bermaksud: Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang dan ambillah daripada aku haji kamu. kerana sesuatu perbuatan Rasulullah itu sekalipun tidak ternyata adanya maksud taqarrub kepada Allah ia tetap dianggap sebagai taqarrub. 479-480) a.sunat atau harus. Jika tidak ternyata adanya maksud taqarrub dalam perbuatan itu sepertu berjual beli dan muzaraa’ah. Jika perbuatan Rasulullah itu bertujuan menjelaskan yang mujmal.Cuma sifat syar’iyah yang ada pada perbuatan itu berbeza-beza dari segi sunat atau harus. (al-Hasr(59):7).hah.Demikian juga dengan tayammum yang dilakukan oleh Rasulullah hingga kesiku sebagai penjelasan kepada firman Allah yang bermaksud:maka sapulah muka dan tangan kamu (al-Maidah(5):6). Manakala alShaf’i berpendapat bahawa perbuatan itu menunjukkan kepada sunat.Perkara-perkara ini khusus untuk rasul Allah dan tidak boleh diikuti oleh umatnya (zuhayli:478) iv. Sahabat sahabat juga merujuk kepada Rasulullah sebagai hujjah dan ikutan dalam banyak kes antaranya perbuatan Umar bin Khattab mengucup Hajar al-Aswad dan berkata “jika tidak kerana aku melihat Rasul Allah mengucup kamu aku tidak akan mengucup kamu”(al-Syawkani.mahar.Penentuan sifat-sifat ini dapat dikenal pasti melalui kriteria berikut (Ibid.maka umat Islam yang ikut melakukan perbuatan itu sama hukumnya seperti perbuatan rasulullah itu sendiri.Perkara ini tertakluk kepada sama ada diketahiu atau tidak sifat shar’iyahnya .Menurut al-Shawkani pendapat ini benar kerana ia adalah dalil daripada alQuran dan perbuatan sahabat mengenainya.Jika ayat al-Quran itu membawa perintah yang wajib.maka hukumnya adalah sama seperti perkara yang dijelaskan itu dari segi wajib atau sunat.mentaqyidkan yang mutlaq atau mentakhsiskan yang umum. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kerana di syariatkan sedemikian. maka menunjukkan ianya adalah sunat kerana dengan tenyatanya maksud taqarrub adalah menjadi dalil kepada bahawa perbuatan itu adalah dituntut.Jika diketahui sama ada ia wajib. Jika ternyata perbuatan itu bermaksud taqarrub kepada Allah seperti sembayang dua raka’at tanpa dilakukan secara muwazabah (berterusan).sebaliknya dia berlaku dalam bentuk ibtida’ (permulaan).

a. membayar zakat.tetapi tidak disebut dalam al-Quran . Dalam memberikan penjelasan keatas ayat-ayat al-Quran oleh hadith ini didapati ada tiga bahagian yang berkaitan dengannya. (Hadith riwayat Muslim). mengerjakan haji ke Baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ketempat itu”.a.Walaupun al-Quran memberi panduan utama kehidupan kepada orang islam. Kemudian Rasulullah s.103). Al-Quran dan hadith. syarat-syaratnya dan rukun-rukun dan melakukan sembahyang dan seterusnya meminta umat Islam melakukan sembahyang seperti mana yang dilakukan olehnya. a’sahut kami semua. Membatasi kemutlakan al-Quran. .jumlah rakaatnya.Bermaksud:Malaikat jibrikl bertanya “hai Muhammad terang padaku tentang Islam!” Jawab Muhammad “ Islam itu ialah persaksianmu bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah.(al-Nisa’(4). Menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukumnya oleh alQuran. Rasulullah pada ketika itu sedang bersandar.”(Riwayat Bukhari-Muslim) ii. menyakiti hati kedua ibu bapa dan bersaksi palsu. b.w sesungguhnya sembahyang itu bagi orang mukmin adalah kewajipan yang sudah ditentukan waktunya.namun banyak perkara yang memerlukan panduan ke arah kehidupan yang praktis. Contoh lain ialah pengharaman menyekutukan Allah. Demikian juga dengan zakat dan haji. Memberi perincian keatas ayat-ayat yang mujmal. Rasulullah mengulanginya sampai kami meminta semoga beliau diam. .Ulama’ usul fiqh membahagikan sunnah al-Quran kepada empat jenis. lalu duduk dan bersabda: “ingat perkataan dan persaksian palsu. Memberi penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran. Misalnya ayat mengenai perintah sembahyang dalam al-Quran yang bermaksud:maka dirikan s.Dengan demikian hukum peristiwa tersebut ditentukan oleh dua sumber iatu al-Quran sebagai menetapkan hukumnya dan as-sunnah sebagai penguatnya.”Menyekutukan Allah. kamu mendirikan sembahyang. Sumber paling utama bagi agama Islam ialah al-Quran dan Hadith. Ayat ini tidak terperici.1.w menerangkan waktu-waktu sembahyang.Ini bererti sunnah amat penting dan kedudukan pada tempat kedua selepas al-Quran sebagai panduan hidup muslim. masih mujmal. Ia diperincikan oleh Hadith dengan menjelaskan jenis harta yang dikenakan zakat dan kadarnya dan menjelaskan cara-cara melakukan ibadah haji.Misalnya sembahyang dan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya ketika berdialog dengan malaikat. Misalnya al-Quran membolehkan kepada orang yang meninggal dunia membuat wasiat ke atas harta miliknya tanpa ada i.Dalam kes ini apa yang jelas patut diikut ialah sunnah Rasulullah. dimana semua hukum perkara ini telah ditentukan oleh Al-Quran.Ayat-ayat AlQuran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana ayat itu dibaca sekarang. menderhakai kedua ibu-bapa.a.Al-Quran adalah firman Allah untuk semua orang Islam. ayat-ayat al-Quran mengenainya juga mujmal. “Perhatikanlah!! Saya akan menerangkan kepada kamu sebesar-besar doa “diucapkan tiga kalia’ baiklah hai Rasulullah. Kemudian laranganlarangan itu telah dikuatkan lagi oleh Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud. Kedudukan Sunnah Di Samping al-Quran.

Mewujudkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran. belalang. dalam firman Allah bermaksud. Mengkhususkan yang umum. Kesimpulan Rasulullah s.(Malik bin Anas:418). Kemudian Rasulullah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan.Maka jadilah hukum itu thabit dengan sunnah. Misalnya firman Allah berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai binatang dan darah dalam ayat al-Quran yang bermaksud.Syariat menghendaki manusia melakukan perkara tertentu .aw.Misalnya Rasulullah menetapakan haramnya binatang buas yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat seperti yang diriwayatkan Ibn Abbas yang bermaksud”Rasulullah s. adalah orang yang dilantik oleh Alla untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia.pengharaman memakai daging himar ahli dan pembebasan tawanan. Manakala dua darah itu ialah hati dan limpa.Hadith ini memansuhkan ayat mengenai wasiat kepada ahli waris. hati dan limpa dalam sabdanya yang bermaksud.w melarang memakan binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap yang berkuku kuat dari kalangan burung (hadith riwayat Muslim).jika dia meninggalkan harta yang banyak supaya dia berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang lebih hampir dengan baik sebagai suatu hak ke atas orang yang bertaqwa.Tetapi majoriti fuqaha’ termasuk al-Baydawi dan al-Asnawi daripada mazhab Shafi’i memperakui bahawa ada juga berlaku pemansukhan al-Quran oleh hadith seperti yang bermaksud :tiada wasiat kepada ahli waris. c.(alBaqarah(2):180) adalah dimansuhkan dengan ayat-ayat pewarisan. sunnah menjelaskan tentang nasikh dan mansukhnya ayat-ayat alQuran.(al-Maidah(5)3).AlImam Shafi’i hanya menerima pemansukhan ayat al-Quran oleh hadith.Rasulullah juga mengharamkan lelaki mengahwini wanita sepersusuan.(Riwayat Ibn Majah dan Hakim) iii.Pemansukhansesuatu ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang lain dapat diketahui melalui sunnah.(Riwayat Bukhari dan muslim). darah dan daging babi.(al-Nisa’(4)12).Misalnya ayat al-Quran berkenaan waksiat kepada dua ibu bapa dan qarobah iatu dalam firman Allah bermaksud :Diwajibkan ke atas kamu apabila mati tiba kepada salah seorang dari kamu.batasan maksimunnya. iv. 1.Misal yang lain seperti hadith yang mengenakan hukuman rejam kepada penzina muhsan dan pengharaman memakai sutera ke atas orang lelaki.Demikian juga dengan zakat fitrah. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah membayarkan hutangnya. Di dalam hadithnya Rasulullah membataskan kadar maksima wasiat kepada 1/3 sahaja.a.sebagaimana Allah mengharamkan mengahwini wanita kerana nasab.

the first line of treatment for poisoning adalah dengan memberi Sodium Chloride.haram atau makruh bergantung kepada kehendak tasyri’ itu sendiri.Sunnah syri’iyah adalah suatu yang dikehendaki supaya diikut oleh umat islam. dihospital-hospital.a.w.a. Oleh kerana kata-kata. beliau akan menggaulkan lauk dan nasi dengan tangan kanannya dan kemudian membiarkan sebentar.Rasulullah s. • Kenapa garam? Selain dari sebab ia adalah sumber mineral.Disinilah peranan sunnah menjadi perlu untuk memperjelaskan apa yang dikehendaki oleh alQuran kepada manusia. garam juga adalah penawar yang paling mujarab bagi keracunan. tetapi konsentrasi di tangan kanan kurang sedikit dari yg kiri.Manakala sunnah ‘urfiyah adalah sunnah yang boleh dipilih oleh umat Islam ssama ada mahu mengikutnya atau tidak. iaitu .Dari sega hukumnya samaada wajib.Ada yang bersumberkan syari’ah dan ada yang bersumberkan kepada kebiasaan atau adat. lalu Rasullah saw akan menghisap garam itu.ibadah dan akhlak. Kemudian barulah Rasulullah makan nasi dan lauknya.Namun mencemuh sunnah ‘urfiyah sama ertinya dengan menghina Rasulullah. Ini adalah kerana enzim yg ada di tangan kanan itu merupakan enzim yang dapat menolong proses penghadaman (digestion). mengikut Dr. • Mengapa menghisap garam? Kerana garam adalah sumber mineral dari tanah yg diperlukan oleh badan kita.Oleh kerana al-Quran yang merupakan kitab di mana termaktubnya syariat berkenaan menyentuh berbagai aspek untuk menjadi panduan manusia.Tetapi kebanyakan wujud dalam bentu yang umum tidak terperinci. Dua cecah garam dari jari kita itu adalah sama dgn satu liter air mineral.Dalam pada itu ada juga dikalangan sahabat yang berterusan mengamalkan sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu bersumberkan ‘adat(sunnah ‘urfiyah). 2008 Sunnah Rasulullah ketika makan dan minum Cara Makan 1) Kenapa kita gunakan tangan? Mengikut cara Rasulullah s.perbuatan seta pengakuan Rasulullah menyeluruh dalam berbagai perkara. lalu Rasullah saw akan mengambil sedikit garam menggunakan jari kecilnya (yg last tu). • Mengapa? Kerana kedua belah tangan kita ada mengeluarkan 3 macam enzim. ia merupakan the first process of digestion.yang berupa ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia.dalam beberapa hal beliau terikat dengan adat Arab dalam kehidupan hariannya. Kita berasal dari tanah maka lumrahnya bahan yang asal dari bumi (tanah) inilah yg paling berkhasiat untuk kita.sunat.w adalah orang Arab. April 5.Maka kerana itu sunnah dapat dibahagikan kepada dua iatu sunnah syir’iyah dan sunnah’urfiyah.Manusia wajib mengikut Rasulullah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Saturday.

kerana apabila kita minum dari bekas yg besar. apabila Basmalah dibaca maka bakteria dan racun akan musnah dari sumber makanan itu. kita akan mengeluarkan CO2 iaitu carbon dioxide. seteguk bernafas. sebabnya sama diatas. Cara minum. Jangan kita minum dari bekas yg besar dan jangan bernafas semasa kita minum.GARAM. Membaca Basmalah sebelum makan untuk mengelakkan penyakit. lumrahnya kita akan meneguk air. Dalam proses minum itu. Jangan meniup air yg panas. Garam juga dapat menghalang sihir dan makhluk-makhluk halus yang ingin menggangu manusia. yang apabila bercampur dgn air H20. kita tentu akan bernafas dan menghembuskan nafas dari hidung kita. iaitu sama dengan cuka. seteguk bernafas sehingga habis. by Taufik Ramlan at 7:12 AM | . Cara Minum Janganlah kita minum berdiri walaupun ia makruh tetapi ia makruh yang menghampiri kepada haram. Apabila kita hembus. menyebabkan minuman itu menjadi acidic.Rasulullah akan mengunyah sebanyak 40 kali untuk membiarkan makanan itu betul-betul lumat agar perut kita senang memproseskan makanan itu. 2) Cara Rasulullah mengunyah . akan menjadi H2CO3. 3) Membaca Basmalah (Bismillahirrahma Nirrahim). Kerana bakteria dan racun ada membuat perjanjian dengan Allah swt.

Firman Allah SWT yang bermaksud: ". adalah untuk mengembalikan kesedaran dan juga cinta kita kepada Baginda Nabi s.T dengan melaksanakan apa yang diperintah-Nya.Dan apa jua yang diperintah yang dibawa oleh Rasulullah (s. kemudian dalam masa yang sama berusaha dengan tekad meninggalkan segala yang dilarang-Nya..W.a.w. 12 Rabiulawal. Tepat pada saat dan waktunya. dan peribadi Baginda Nabi s. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Al-Hasyr: 7) . dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-Nya. Kenapa dan mengapa umat Islam menyambut serta mengingati tarikh itu. sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya)". dengan cara mengikut serta mengamalkan sunnahsunnahnya. Mudah-mudahan hidup kita akan lebih diberkati dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat. marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk. Hari Jumaat adalah hari mulia.) kepada kamu maka terimalah dan amalkanlah.a.w. Sebagai umat Islam yang beriman. (S.a. tawaduk dan penuh insaf dengan menjadikan hari mulia ini hari menggilap semula serta meningkatkan lagi taqwa dan iman kita kepada Allah S. atau Hari Keputeraan Baginda Nabi s.MARI MENGIKUT DAN MENGAMAL SUNNAH Oleh: MUSALLY MOKSIN JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S..W.w. Malah setiap tahun hari bersejarah ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia.w. ikhlas.w.a.w. Tahun Gajah bersamaan hari Isnin. adalah tersangat akrab dengan jantung hati atau kehidupan umat Islam. Maulidur Rasul s.T. penuh barakah dan merupakan penghulu segala hari. Apakah sekadar mahu memperingati tarikh itu semata-mata.a. jawapan paling tepat ialah kita peringati dan sambut Hari Keputeraan Baginda Nabi s.a. MUSLIMIN JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA.

malah seperti sengaja disembunyikan atau tidak dibesar-besarkan sebagaimana masyarakat membesarkan sunnah berkahwin lebih dari seorang isteri. dalam segala perkara kehidupan.w.a.a. dicatatkan dalam Hadith-hadith Baginda Rasulullah s. dibuat. umat Islam adalah tidak wajar menyempitkan makna dan skop sunnah yang sebenar. iaitu.w. sikap adil. Seperti memelihara amanah dan adil dalam poligami. cara beramal ibadat. Ini bermakna. ulama warasatul-anbiya adalah mereka yang taat. sunnah-sunnah dalam melaksanakan perintah agama yang wajib. maka pahalanya seperti seorang yang gugur syahid". umat Islam hendaklah mengikut dan mengamalkan sunnah Rasulullah s. ialah dengan mengikut kehidupan para ulama warasatul-anbiya Ridhwanullahi 'alaihim.a. Manakala panduan atau rujukan untuk umat Islam mengikut dan mengamalkan sunnah ialah kitab al-Quran dan Sunnah atau Hadith-hadith Rasulullah s. bercakap. sunnah-sunnah Rasulullah s.w.a.w.w.w. sunnah dalam mendidik anak isteri dan masyarakat.w. anak-anak dan sebagainya.w. dari hal-hal tentang mengurus atau mentadbir negara dengan amanah. 3 dan 4 atau berpoligami yang diperdebatkan oleh masyarakat mutakhir ini.a.. patuh dan istiqamah beramal.w. mengasihani orang muda. yang bermaksud: "Orang yang berpegang kepada sunnahku pada saat umatku dilanda kerosakan.a. Pendek kata. berumahtangga. Bukan juga semata-mata sunnah pada pakaian. (HR At-Thabrani). secara istiqamah sama ada dalam waktu aman atau ketika umat Islam dilanda dharurat. Padahal.a. bukan sekadar kahwin atau beristeri 2. dari awal hingga ke akhir hayat Baginda. Sunnah itu boleh dikategorikan seperti berikut: . menghormati orang.w. JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH. Sunnah dalam akhlak. dalam kepimpinan. Sunnah Rasulullah s. Sabda Rasulullah s.a. Sunnah Rasulullah s.a. Semua itu adalah sunnah yang ditunjuk.a.w. sunnah berpolitik.a. itu memang suatu yang diperintahkan dalam Islam.w. menutup 'aurat.a. amanah.w. sementara kita mengabaikan atau melupakan sunnah yang lebih utama. tanpa tokok tambah amalan-amalan bid’ah yang menyesatkan dirinya dan umat Islam seluruhnya. itu sendiri. Dan sebagai umat Islam yang beriman.a.a. itu mencakup perbuatan. dalam bergaul dengan masyarakat sesama umat Islam dan dengan masyarakat bukan Islam. kata-kata.a. itu terlalu luas dan merangkumi segala macam urusan atau halhal kehidupan manusia telahpun ditunjukkan oleh Baginda Rasulullah s.JEMAAH JUMAAT YANG DIMULIAKAN. membantu isteri. yang mesti diikut dan diamalkan oleh umat Islam masih banyak dilupakan. Oleh itu. melakukan amar makruf wa nahyi mungkar dan lain-lain. sunnah Rasulullah s. berfikir dan bertindak dengan berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah s. Kerana itu. Sunnah Rasulullah s. inilah sebenarnya yang perlu kita contohi dalam semua perkara yang dibuat oleh Rasulullah s.a.w. Mengamalkan sunnah Rasulullah s. Selain itu. panduan umat Islam mengikut dan mengamal sunnah Rasulullah s. Sunnah Rasulullah s.w. tuntutan sunnah dalam berniaga. yakni mereka yang benar-benar beramal dengan penuh ikhlas segala sunnah Rasulullah s. Hadith hatta diamnya.w.

apa lagi sebagai pemimpin negeri atau negara dan sebagainya.W.".w. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya.a. menuntut ilmu.a.a. Percaya dan yakinlah bahawa mengikut serta mengamalkan cara hidup atau sunnah Rasulullah s. puasa di bulan Ramadhan.: Yang bermaksud:"Demi sesungguhnya. JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA. Firman Allah S. menunaikan zakat.Pertama: ialah sunnah yang wajib diikut dan diamal seperti beriman kepada Allah serta rukun-rukun iman lainnya. Al-Ahzab: 21). Untuk melaksanakan semua itu." (S. mentaati ibubapa.a. melarang atau mencegah orang dari berbuat mungkar. iaitu: Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah s. seterusnya melaksanakan amanah sama ada amanah atau tugas sebagai ketua rumahtangga. bersedekah sunat. doktor. pendidikan. Demikianlah. sewajarnya umat Islam menjadikan diri Rasulullah s. ketua pejabat. mentadbir.. hatta ketua kampung. panduan atau model terbaik umat Islam melainkan diri Rasulullah s. serta dia pula berzikir (menyebut dan mengingati) Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). (HR Imam Malik dan Muslim). keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. berkeluarga. berpolitik. itu akan memberi kita manfaat yang besar. mengajak orang berbuat yang makruf dan ke-baikan. cara bercakap. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat. kepimpinan. peniaga/korporat. yang bermaksud: "Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara.w. Ini berdasarkan apa yang ditegaskan dalam al-Quran. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik.T. Kedua: ialah amalan sunnah hukumnya sunat sahaja seperti memberi salam. berpuasa sunat. akhlak. . guru.w. hakim. Sabda Rasulullah s.w sebagai contoh dan model terbaik dalam menjalani kehidupan kita sama ada dari sudut kehidupannya. Tidak ada contoh. masuk masjid dengan doa dan kaki kanan dan lain-lain lagi. berzikir. mengerjakan ibadat sembahyang. memakai pakaian berwarna putih. sosial dan sebagainya.w. berniaga. berserban.a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful