7 Sunnah Rasulullah S.A.W Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari.

Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah: Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha. Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah”. Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme. Wallahualam. .. *************
Memahami Sunnah Rasulullah S.A.W

Pendahuluan. Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia yang dipilih oleh ALLAH untuk menyampaikan risalah-Nya kepada manusia sezaman dengan-Nya dan menjadi warisan kepada generasi-generasi kemudian-Nya hingga ke akhir zaman.Untuk menjadikan risalah yang disampaikan olehnya itu lebih bermakna dan berkesan,maka Rasulullah s.a.w sendiri dijadikan manusia contoh dalam mengamalkan kehendak risalah yang dibawa olehnya.Kehidupan Rasulullah s.a.w sendiri menepati kehendak berkenaan.Sejak dari mudanya lagi sikap dan cara hidup Rasulullah telah

Di sisi fuqaha’ pula ialah sesuatu yang bukan wajib dalam ibadah.a.Rasulullah membenarkan kata-kata Mu’az itu.a.kepentingan sunnah dari sudut perundangan islam serta pembahagian sunnah kepada wajib dan tidak wajib diikuti oleh orang islam.a.Manakala dari segi istilah ahli usul al-Fiqh sunnah ialah setiap perkara yang terbit daripada Rasulullah s.Kertas ini akan membicarakan tenteng pengertian sunnah iatu tata kelakuan atau cara hidup Rasulullah s.peraturan. iii.menjadi contoh dalam menjalani kehidupan di bumi ALAH ini.Rasulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemui jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran dan .cara hidupnya bukan bukan sahaja dapat dicontoh dan dimanfaati oleh orang-orang Islam tetapi sebahagiannya.w yang disampaikan dalam berbagai tujuan dan kejadian. Pengertian Sunnah Sunnah dari segi bahasanya ialah cara. ii.cara hidup atau kebiasaan.a.Misalnya perbuatan Rasulullah mengerjakan sembahyang lima waktu dengan menyempurnakan cara-cara.Demikian juga dengan sabda Rasulullah yang bermaksud: Ia suci airnya lagi hala bankainya.a.Ini adalah suatu pesanan Rasulullah kepda manusia supaya tidak melakukab perbuatan yang boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.w sepanjang hayatnya menjadi piawai hidup yang mesti dicontohi oleh manusia muslim.w sebagai rasul.Contoh tindakan Rasulullah mempersetujui pendapat atau kenyataan lisan seorang sahabat iatu mu’az bin jabal semasa baginda Rasulullah mengutusnya ke negeri yaman untuk mengetuai umat islam di sana.syarat-syarat dan rukun-rukunnya.Tidak ada siapa lagi yang dapat dijadikan contoh terbaik oleh orang Islam selain Rasulullah s. (rawahu al-khamsah) .dalil-dalil dari AlQuran.Sunnah taqririyah pula ialah perkataan atau perbuatan sahabat yang dipersetujui oleh Rasulullah melalui perkataanNya atau dengan cara Rasulullah mendiamkan diri terhadap suatu tindakan atau perbuatan sahabatnya.memperlihatkan keserasiannya dengan keperluan untuk berperanan sebagai manusia pilihan.tata-tata kelakuan..w berupa dali-dalil syar’iyah yang bukan Al-Quran dan bukan mukjizat.khususnya dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan urusan kehidupan boleh diambil manfaat oleh orangorang bukan Islam juga.w mesti diikuti.Namun kerana Baginda seorang manusia istemewa. Sunnah atau cara hidup Rasullah s.a.a.a.hadith dan ijma’ yang menghendaki umat islam mengambil sunnah sebagai hujja atau sumber ajaran islam.Sunnah fi’liyah ialah segala perbuatan yang berupa tindakan Rasulullah s.memutuskan sesuatu kes berdasarkan saksi dan pengakuan.Sunnah perkataan atau sunnah qawliyah ialah sabda Rasulullah s.w yang bermaksud :tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan (riwayat MALIK).”dengan apakah kamu akan memutuskan masala umat Islam di Yaman”mu’az menjawab”dengan AlQuran”.Sunnah qawaliyah ini menjelaskan tentang kesucian air laut serta halalnya ikan-ikan yang mati didalamnya walaupun tanpa disembelih.melakukan ibadah haji.Rasulullah mengiakan pandangan mu’az kemudian Rsulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran”Mu’az menjawab”saya akan melakukannya dengan berpandukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah”.Misalnya sabda Rasulullahn s. i.w.Sebelum mu’az berangkat ke Yaman Rasulullah terlebih dahulu bertanya kepada mu’az.Dalam ungkapan yang lain sunnah diistilahkan sebagai perkataan dan perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.Persetujuan baginda terhadap perbuatan sahabat itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan olehNya sendiri.w.

(al-Ahzab(33):35) ii.Sahabasahabat Rasulullah memakannya tetapi Rasulullah sendiri tidak. iv.Kerana itu selain Al-Quran.Contoh lain ialah sikap Rasulullah yang memperkenankan hukum seorang “qa’if”(pakar) bahawa tapak kaki usamah daripada tapak kaki Zaid dengan sabdanya: Inna hadhihi al-aqdam ba’duha min ba’d.”Rasulullah mengiakan pandangan Mu’az itu.Sebab-sebab sunnah perlu diikuti.Ulama’ sepakat bahawa sunnah adalah sumber pengambilan hukum syara’ berasakan dalil daripada Al-Quran.kamu tidak akan sesat selamanya.Namunj beliau hanya mendiamkan diri tanpa melarang mereka memakannya.a.Rasullah menjelaskan keumumam itu dengan sunnah qawliyah dan fi’liyahnya.Logik akal.Sepanjang hayat Rasulullah mereka berpegang kepada hukum yang yang ditetapkan Rasulullah dan mereka sentiasa mematuhi segala perintah dan larangannya.sunnah rasul juga perlu diambil untuk kesempurnaan penghayatan syriat Allah itu.Gigitlah sunnah dengan dengan taring. 3.Ini adalah dua contoh sunnah taqririyah yang mana Rasulullah mendiamkan diri tanpa sebarang teguran kepada tindakan sahabantnya dalam kes khalid bin al-Walid yang menghidangkan biawak pasit untuk makana tetamunya termasuk Rasulullah.iatulah kitab Allah dan sunnah nabi-Nya.sunnah.(al-Nisa’(4):59) tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh kerana Rasulullah adalah manusia contoh dalam melaksanakan segala kehendak syariat yang dituntutkan oleh Allah. i.Bebanan dan tanggungjawab itu terbentuk umum dan tidak diperinci dengan jelas baik cara melaksakannya ataupun mengenai syarat-syarat dalam melaksanakannya.Firman Allah .Dalam Al-Quran Allah telah memfardukan ke atas orang-orang yang beriman supaya ta’at kepada Nabi dan mengikut jejak langkahNya.Dalam hadith Rasulullah juga terdapat banyak pesanan supaya orang islam berpegang dengan sunnah.Ia mengandingi beberapa bebanan dan tanggungjawab kepada manusia.w menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. (Malik.t.Allah menyuruh Rasulullah s.Ijma’ sahabah.Dalam syariat itu Allah menghendaki manusia supaya menerima apa yang dibawanya dan mengikut apa yang ditunjukkan olehnya.ijma’ sahabat dan logik akal.Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah kewibawaan untuk menjelaskan kehendak Al-Quran .Rw.Rasulullah memperakui bahawa kepakaran boleh dijadikan hujjah dalam mensabitkan nasab.th :502) juga sabda Rasulullah yang bermaksud : hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa’ al-Rashidin.jauhilah daripada mengada-adakan sesuatu.sebab nperkara yang diadakan itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat dalam neraka(masuk neraka).Antaranya sabda Rasulullah yang bermaksud : aku tinggalkan kamu kepada dua perkara dimana jika kamu berpegang kepada keduanya.Mereka memisahkan hukum daripada Al-Quran dan hukum yang diperolehi daripada hadith dari segi kewajipan mengikutnya dengan mendahulukan al-Quran dalam mencari penyelesaian hukum sebagaimana yang dicontohkan oleh Mu’az bin jabal.Risalah dari Allah itu terkandung dalam Al-Quran.Sahabat-sahabat Rasulullah sepakat baik semasa hidup atau selepas wafatnya Rasulullah tentang kewajipan mengikut sunnah..”Mu’az menjawab “saya akan bandingkan perkara berkenaan dengan apa yang telah ada hukumnya jika didapati kedunya ada persamaan.hadith.Ta’at kepada Rasulullah adalah dikira sebagai ta’at kepada Allah.Ahmad dll) iii.

bermaksud :kami telah menurunkan kepada mu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.Perlakuan jenis ini tidak ada pertikaian dikalangan ahli ilmu tentang keharusannya kepada Rasulullah dan kepada umatnya.duduk. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Yang Wajib dan Tidak Wajib Diikut.Mendengar jawapan Rasulullah sedemikian Al-Haba mencadangkan kepada Rasulullah supaya memindahkan penempatan tentera ke kawasan yang lebih sesuai. 4.Jawab Rasulullah: ianya adalah strategi dan taktik semata-mata.qurban. .Oleh kerana penempatan itu suatu ijtihad Rasulullah sendiri sahaja.( AlMubarakfuri.Ini adalah pendapat majoriti ulama’.1986:57-58) Perbuatan Rasulullah itu thabit dan khusus untuk dirinya sendiri seperti keharusan berpuasa wisal. Perbuatan yang keluar daripada Rasulullah semata-mata sebagai suatu kebijaksanaan dalam masalah keduniaan.(Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman.Contoh lain perbuatan Rasulullah yang mesti diikuti kerana tidak mempunyai kesan keagamaan selain selain dari kesan keduniaan semata-mata ialah peristiwa larangan yang dikenakan oleh Rasululla kepada penduduk Madinah daripada melakukan pendebungaan terhadap tanaman kurma mereka.dimana Baginda kurang arif tentang kawasan itu jika dubandingkan dengan AlHaba yang telah benar-benar memahami liku-liku kawasan berkenaan .minum.2.keharusan nikah lebaih dari empat orang tanpa ii.Kerana itulah nyata bahawa sunnah adalah sumber hukum yang diguna pakai selepas Al-Quran. Perbuatan-perbuatan yang berupa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang manusia seperti berdiri.Cadangan Al-Haba itu diterima oleh Rasulullah dan dipindahkanlah pasukan tentera islam ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Haba itu.(Al-Nahl(16): 44) Sekiranya sunnah bukan merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan undang-undang yang perlu dipatuhi.000:354).Mengenai apakah sesuatu perbuatan Rasulullah itu wajib diikuti oleh orang islam atau tidak ianya tertakluk kepada jenis perbuatan Rasullah itu sendiri.Al-Haban bin Muzir selaku pakar ketenteraan bertanya kepada Rasulullah.tahajjud.kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu.memilih warna pakaian dan sebagainya.Setelah menghentikannya didapati hasil pengeluaran mereka semakin merosot.Namun ada juga yang berpendapat perbuatan seperti itu sunat diikuti.apakah tempat penempatan tentera itu suatu yang ditunjukkan Allah sehingga tidak boleh ke hadapan atau ke belakang selangkah pun?.makan.Atau apakah ianya pemilihan strategik dan taktik. iii.Perbuatan Rasulullah dapat dipecahkan kepada tiga jenis: i.berbaring.Misalnya tindakan Rasulullah ketika menghadapi perang Badarmenempatkan tentera islam di perairan Badar.Antara sahabat Rasulullah yang suka mengikut setiap perbuatan Rasulullah sekalipun perbuatan itu adalah berupa adat kebiasaan.Mengetahui hal itu Rasulullah bersabda kepada mereka dengan katanya :Teruskan melakukan pendebungaan lagi.Sumber perbuatan ini sebagainya.Sumber perbuatan ini bukan bukan dari beliau sebaga rasul.witir.Kita tidak wajib mencontohi perbuatan ini.sudah tentu mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.kewajipan sembahyang dhuha.

b.Menurut al-Shawkani pendapat ini benar kerana ia adalah dalil daripada alQuran dan perbuatan sahabat mengenainya.Perbutan-perbuatan itu wajib dicontohi atau diikuti.mentaqyidkan yang mutlaq atau mentakhsiskan yang umum. Jika ternyata perbuatan itu bermaksud taqarrub kepada Allah seperti sembayang dua raka’at tanpa dilakukan secara muwazabah (berterusan).Cuma sifat syar’iyah yang ada pada perbuatan itu berbeza-beza dari segi sunat atau harus. (al-Hasr(59):7). Sahabat sahabat juga merujuk kepada Rasulullah sebagai hujjah dan ikutan dalam banyak kes antaranya perbuatan Umar bin Khattab mengucup Hajar al-Aswad dan berkata “jika tidak kerana aku melihat Rasul Allah mengucup kamu aku tidak akan mengucup kamu”(al-Syawkani.maka umat Islam yang ikut melakukan perbuatan itu sama hukumnya seperti perbuatan rasulullah itu sendiri.hah.Penentuan sifat-sifat ini dapat dikenal pasti melalui kriteria berikut (Ibid.Dalam perkara ini perbuatan Rasullah yang berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran itu hukumnya sama seperti hukum yang dibawa oleh ayat al-Q!uran itu sendiri. Jika tidak ternyata adanya maksud taqarrub dalam perbuatan itu sepertu berjual beli dan muzaraa’ah.5:40) Jika tidak diketahui sifat perbuatan Rasulullah itu dari segi kesyari’atanya. maka perlu diperhatikan kedudukan perbuatan berkenaan: (al-Zulhayli: 480) a. Jika perbuatan Rasulullah itu bertujuan menjelaskan yang mujmal. 479-480) a.sunat atau harus.mahar.Demikian juga dengan tayammum yang dilakukan oleh Rasulullah hingga kesiku sebagai penjelasan kepada firman Allah yang bermaksud:maka sapulah muka dan tangan kamu (al-Maidah(5):6).Perkara ini tertakluk kepada sama ada diketahiu atau tidak sifat shar’iyahnya .Adakalanya perbuatan Rasulullah tidak disertakan dengan perkataan sekali dengan hadith qawliyah seperti memotong tangan pencuri dipergelangan sebagai penjelasan kepada ayat al-Quran yang menghendaki tangan pencuri dipotong.sebaliknya dia berlaku dalam bentuk ibtida’ (permulaan). Paling rendah darjah taqarrub ialah sunat. b.Perkara-perkara ini khusus untuk rasul Allah dan tidak boleh diikuti oleh umatnya (zuhayli:478) iv. .Dalam perkara ini al-Imam Malik berpendapat ianya adalah harus.maka hukumnya adalah sama seperti perkara yang dijelaskan itu dari segi wajib atau sunat. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kerana di syariatkan sedemikian. Jika tidak nyata kedudukan perbuatan Rasulullah itu sebagai penjelasan kepada mana-mana ayat al-Quran. kerana sesuatu perbuatan Rasulullah itu sekalipun tidak ternyata adanya maksud taqarrub kepada Allah ia tetap dianggap sebagai taqarrub.maka penjelasan Rasulullah wajib diikuti.Penjelasan Rasulullah itu ada kalanya dilakukan dengan disertakan dengan sekali seperti sabda Rasulullah yang bermaksud: Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang dan ambillah daripada aku haji kamu. maka menunjukkan ianya adalah sunat kerana dengan tenyatanya maksud taqarrub adalah menjadi dalil kepada bahawa perbuatan itu adalah dituntut.Jika ayat al-Quran itu membawa perintah yang wajib.Firman Alla bermksud : Apa yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah kamu menerimanya dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu hindari. Manakala alShaf’i berpendapat bahawa perbuatan itu menunjukkan kepada sunat.Jika diketahui sama ada ia wajib.

Dengan demikian hukum peristiwa tersebut ditentukan oleh dua sumber iatu al-Quran sebagai menetapkan hukumnya dan as-sunnah sebagai penguatnya.Ayat-ayat AlQuran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana ayat itu dibaca sekarang.103). . Kemudian laranganlarangan itu telah dikuatkan lagi oleh Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud.a. (Hadith riwayat Muslim). syarat-syaratnya dan rukun-rukun dan melakukan sembahyang dan seterusnya meminta umat Islam melakukan sembahyang seperti mana yang dilakukan olehnya. a. kamu mendirikan sembahyang.Al-Quran adalah firman Allah untuk semua orang Islam.Ini bererti sunnah amat penting dan kedudukan pada tempat kedua selepas al-Quran sebagai panduan hidup muslim. Sumber paling utama bagi agama Islam ialah al-Quran dan Hadith. .tetapi tidak disebut dalam al-Quran . dimana semua hukum perkara ini telah ditentukan oleh Al-Quran. mengerjakan haji ke Baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ketempat itu”.Dalam kes ini apa yang jelas patut diikut ialah sunnah Rasulullah.”(Riwayat Bukhari-Muslim) ii.Walaupun al-Quran memberi panduan utama kehidupan kepada orang islam. Misalnya al-Quran membolehkan kepada orang yang meninggal dunia membuat wasiat ke atas harta miliknya tanpa ada i. lalu duduk dan bersabda: “ingat perkataan dan persaksian palsu.a. Al-Quran dan hadith. Contoh lain ialah pengharaman menyekutukan Allah. Rasulullah pada ketika itu sedang bersandar.1. Dalam memberikan penjelasan keatas ayat-ayat al-Quran oleh hadith ini didapati ada tiga bahagian yang berkaitan dengannya. b. Menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukumnya oleh alQuran.Bermaksud:Malaikat jibrikl bertanya “hai Muhammad terang padaku tentang Islam!” Jawab Muhammad “ Islam itu ialah persaksianmu bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. menderhakai kedua ibu-bapa.(al-Nisa’(4). a’sahut kami semua. “Perhatikanlah!! Saya akan menerangkan kepada kamu sebesar-besar doa “diucapkan tiga kalia’ baiklah hai Rasulullah.w menerangkan waktu-waktu sembahyang. Ayat ini tidak terperici. Demikian juga dengan zakat dan haji. masih mujmal.w sesungguhnya sembahyang itu bagi orang mukmin adalah kewajipan yang sudah ditentukan waktunya. Memberi penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran. Ia diperincikan oleh Hadith dengan menjelaskan jenis harta yang dikenakan zakat dan kadarnya dan menjelaskan cara-cara melakukan ibadah haji. Rasulullah mengulanginya sampai kami meminta semoga beliau diam.jumlah rakaatnya.Ulama’ usul fiqh membahagikan sunnah al-Quran kepada empat jenis. ayat-ayat al-Quran mengenainya juga mujmal. Misalnya ayat mengenai perintah sembahyang dalam al-Quran yang bermaksud:maka dirikan s.”Menyekutukan Allah. membayar zakat.Misalnya sembahyang dan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya ketika berdialog dengan malaikat. Membatasi kemutlakan al-Quran.namun banyak perkara yang memerlukan panduan ke arah kehidupan yang praktis. Memberi perincian keatas ayat-ayat yang mujmal. menyakiti hati kedua ibu bapa dan bersaksi palsu. Kedudukan Sunnah Di Samping al-Quran. Kemudian Rasulullah s.

sebagaimana Allah mengharamkan mengahwini wanita kerana nasab. belalang.(Riwayat Bukhari dan muslim).(al-Maidah(5)3). sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah membayarkan hutangnya.Misalnya ayat al-Quran berkenaan waksiat kepada dua ibu bapa dan qarobah iatu dalam firman Allah bermaksud :Diwajibkan ke atas kamu apabila mati tiba kepada salah seorang dari kamu.Syariat menghendaki manusia melakukan perkara tertentu .Tetapi majoriti fuqaha’ termasuk al-Baydawi dan al-Asnawi daripada mazhab Shafi’i memperakui bahawa ada juga berlaku pemansukhan al-Quran oleh hadith seperti yang bermaksud :tiada wasiat kepada ahli waris.batasan maksimunnya. 1. dalam firman Allah bermaksud.aw.Pemansukhansesuatu ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang lain dapat diketahui melalui sunnah.a.(alBaqarah(2):180) adalah dimansuhkan dengan ayat-ayat pewarisan. darah dan daging babi. c.Misal yang lain seperti hadith yang mengenakan hukuman rejam kepada penzina muhsan dan pengharaman memakai sutera ke atas orang lelaki. Manakala dua darah itu ialah hati dan limpa. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah.AlImam Shafi’i hanya menerima pemansukhan ayat al-Quran oleh hadith. Di dalam hadithnya Rasulullah membataskan kadar maksima wasiat kepada 1/3 sahaja. sunnah menjelaskan tentang nasikh dan mansukhnya ayat-ayat alQuran.Hadith ini memansuhkan ayat mengenai wasiat kepada ahli waris. hati dan limpa dalam sabdanya yang bermaksud.(Malik bin Anas:418).Demikian juga dengan zakat fitrah.(al-Nisa’(4)12). Mewujudkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran. Kesimpulan Rasulullah s.(Riwayat Ibn Majah dan Hakim) iii. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Kemudian Rasulullah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan.Misalnya Rasulullah menetapakan haramnya binatang buas yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat seperti yang diriwayatkan Ibn Abbas yang bermaksud”Rasulullah s.Maka jadilah hukum itu thabit dengan sunnah.pengharaman memakai daging himar ahli dan pembebasan tawanan.w melarang memakan binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap yang berkuku kuat dari kalangan burung (hadith riwayat Muslim). adalah orang yang dilantik oleh Alla untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia.Rasulullah juga mengharamkan lelaki mengahwini wanita sepersusuan.jika dia meninggalkan harta yang banyak supaya dia berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang lebih hampir dengan baik sebagai suatu hak ke atas orang yang bertaqwa. iv. diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Misalnya firman Allah berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai binatang dan darah dalam ayat al-Quran yang bermaksud. Mengkhususkan yang umum.

Dua cecah garam dari jari kita itu adalah sama dgn satu liter air mineral. lalu Rasullah saw akan menghisap garam itu. Kita berasal dari tanah maka lumrahnya bahan yang asal dari bumi (tanah) inilah yg paling berkhasiat untuk kita.w adalah orang Arab. garam juga adalah penawar yang paling mujarab bagi keracunan. the first line of treatment for poisoning adalah dengan memberi Sodium Chloride. • Kenapa garam? Selain dari sebab ia adalah sumber mineral.Tetapi kebanyakan wujud dalam bentu yang umum tidak terperinci.Namun mencemuh sunnah ‘urfiyah sama ertinya dengan menghina Rasulullah.perbuatan seta pengakuan Rasulullah menyeluruh dalam berbagai perkara. lalu Rasullah saw akan mengambil sedikit garam menggunakan jari kecilnya (yg last tu).Ada yang bersumberkan syari’ah dan ada yang bersumberkan kepada kebiasaan atau adat.w.a.dalam beberapa hal beliau terikat dengan adat Arab dalam kehidupan hariannya.Disinilah peranan sunnah menjadi perlu untuk memperjelaskan apa yang dikehendaki oleh alQuran kepada manusia.ibadah dan akhlak. iaitu .Manusia wajib mengikut Rasulullah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. • Mengapa? Kerana kedua belah tangan kita ada mengeluarkan 3 macam enzim.Dari sega hukumnya samaada wajib.yang berupa ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia.Rasulullah s. Ini adalah kerana enzim yg ada di tangan kanan itu merupakan enzim yang dapat menolong proses penghadaman (digestion).a.Dalam pada itu ada juga dikalangan sahabat yang berterusan mengamalkan sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu bersumberkan ‘adat(sunnah ‘urfiyah).haram atau makruh bergantung kepada kehendak tasyri’ itu sendiri. mengikut Dr. ia merupakan the first process of digestion. Saturday. Oleh kerana kata-kata. • Mengapa menghisap garam? Kerana garam adalah sumber mineral dari tanah yg diperlukan oleh badan kita. 2008 Sunnah Rasulullah ketika makan dan minum Cara Makan 1) Kenapa kita gunakan tangan? Mengikut cara Rasulullah s. April 5.Maka kerana itu sunnah dapat dibahagikan kepada dua iatu sunnah syir’iyah dan sunnah’urfiyah.Manakala sunnah ‘urfiyah adalah sunnah yang boleh dipilih oleh umat Islam ssama ada mahu mengikutnya atau tidak. Kemudian barulah Rasulullah makan nasi dan lauknya.sunat.Oleh kerana al-Quran yang merupakan kitab di mana termaktubnya syariat berkenaan menyentuh berbagai aspek untuk menjadi panduan manusia. beliau akan menggaulkan lauk dan nasi dengan tangan kanannya dan kemudian membiarkan sebentar. dihospital-hospital.Sunnah syri’iyah adalah suatu yang dikehendaki supaya diikut oleh umat islam. tetapi konsentrasi di tangan kanan kurang sedikit dari yg kiri.

Membaca Basmalah sebelum makan untuk mengelakkan penyakit. yang apabila bercampur dgn air H20. lumrahnya kita akan meneguk air. seteguk bernafas sehingga habis. by Taufik Ramlan at 7:12 AM | . Cara Minum Janganlah kita minum berdiri walaupun ia makruh tetapi ia makruh yang menghampiri kepada haram. seteguk bernafas. apabila Basmalah dibaca maka bakteria dan racun akan musnah dari sumber makanan itu. akan menjadi H2CO3. iaitu sama dengan cuka.Rasulullah akan mengunyah sebanyak 40 kali untuk membiarkan makanan itu betul-betul lumat agar perut kita senang memproseskan makanan itu. Apabila kita hembus. Jangan meniup air yg panas. menyebabkan minuman itu menjadi acidic.GARAM. Cara minum. Garam juga dapat menghalang sihir dan makhluk-makhluk halus yang ingin menggangu manusia. kita akan mengeluarkan CO2 iaitu carbon dioxide. kerana apabila kita minum dari bekas yg besar. 2) Cara Rasulullah mengunyah . Dalam proses minum itu. kita tentu akan bernafas dan menghembuskan nafas dari hidung kita. sebabnya sama diatas. 3) Membaca Basmalah (Bismillahirrahma Nirrahim). Kerana bakteria dan racun ada membuat perjanjian dengan Allah swt. Jangan kita minum dari bekas yg besar dan jangan bernafas semasa kita minum.

Hari Jumaat adalah hari mulia.a. marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk. jawapan paling tepat ialah kita peringati dan sambut Hari Keputeraan Baginda Nabi s. (S.w.w..W. penuh barakah dan merupakan penghulu segala hari.MARI MENGIKUT DAN MENGAMAL SUNNAH Oleh: MUSALLY MOKSIN JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S. 12 Rabiulawal. Apakah sekadar mahu memperingati tarikh itu semata-mata. ikhlas. tawaduk dan penuh insaf dengan menjadikan hari mulia ini hari menggilap semula serta meningkatkan lagi taqwa dan iman kita kepada Allah S. adalah untuk mengembalikan kesedaran dan juga cinta kita kepada Baginda Nabi s.W.w. atau Hari Keputeraan Baginda Nabi s.a. Kenapa dan mengapa umat Islam menyambut serta mengingati tarikh itu. Malah setiap tahun hari bersejarah ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia.. Tepat pada saat dan waktunya. Firman Allah SWT yang bermaksud: ". Al-Hasyr: 7) .Dan apa jua yang diperintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.T dengan melaksanakan apa yang diperintah-Nya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.a. Maulidur Rasul s. Mudah-mudahan hidup kita akan lebih diberkati dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Tahun Gajah bersamaan hari Isnin.w.w. Sebagai umat Islam yang beriman. sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya)". MUSLIMIN JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA. dan peribadi Baginda Nabi s. dengan cara mengikut serta mengamalkan sunnahsunnahnya. dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-Nya.T.a.) kepada kamu maka terimalah dan amalkanlah.a.a.w. adalah tersangat akrab dengan jantung hati atau kehidupan umat Islam. kemudian dalam masa yang sama berusaha dengan tekad meninggalkan segala yang dilarang-Nya.

Sabda Rasulullah s. berumahtangga. sunnah Rasulullah s. Sunnah Rasulullah s.a. Sunnah Rasulullah s.w. iaitu. yang mesti diikut dan diamalkan oleh umat Islam masih banyak dilupakan.a. maka pahalanya seperti seorang yang gugur syahid". cara beramal ibadat.w. dari hal-hal tentang mengurus atau mentadbir negara dengan amanah. menghormati orang. Oleh itu. Seperti memelihara amanah dan adil dalam poligami. Sunnah dalam akhlak.w. secara istiqamah sama ada dalam waktu aman atau ketika umat Islam dilanda dharurat.a. Semua itu adalah sunnah yang ditunjuk.w. Selain itu. itu memang suatu yang diperintahkan dalam Islam.w. ulama warasatul-anbiya adalah mereka yang taat.w. Kerana itu.a.a. itu mencakup perbuatan.a. panduan umat Islam mengikut dan mengamal sunnah Rasulullah s. Padahal. itu terlalu luas dan merangkumi segala macam urusan atau halhal kehidupan manusia telahpun ditunjukkan oleh Baginda Rasulullah s.a. dicatatkan dalam Hadith-hadith Baginda Rasulullah s. ialah dengan mengikut kehidupan para ulama warasatul-anbiya Ridhwanullahi 'alaihim.a.a. bukan sekadar kahwin atau beristeri 2.a. Hadith hatta diamnya. Bukan juga semata-mata sunnah pada pakaian.a. sementara kita mengabaikan atau melupakan sunnah yang lebih utama.a.w. dibuat. sunnah berpolitik. JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH.a.a. malah seperti sengaja disembunyikan atau tidak dibesar-besarkan sebagaimana masyarakat membesarkan sunnah berkahwin lebih dari seorang isteri.w. menutup 'aurat. Dan sebagai umat Islam yang beriman. itu sendiri.w. Mengamalkan sunnah Rasulullah s. melakukan amar makruf wa nahyi mungkar dan lain-lain. anak-anak dan sebagainya. (HR At-Thabrani).w. kata-kata. mengasihani orang muda. Sunnah Rasulullah s. tuntutan sunnah dalam berniaga. Manakala panduan atau rujukan untuk umat Islam mengikut dan mengamalkan sunnah ialah kitab al-Quran dan Sunnah atau Hadith-hadith Rasulullah s. Sunnah itu boleh dikategorikan seperti berikut: . inilah sebenarnya yang perlu kita contohi dalam semua perkara yang dibuat oleh Rasulullah s. umat Islam hendaklah mengikut dan mengamalkan sunnah Rasulullah s. sunnah-sunnah dalam melaksanakan perintah agama yang wajib.JEMAAH JUMAAT YANG DIMULIAKAN. dalam bergaul dengan masyarakat sesama umat Islam dan dengan masyarakat bukan Islam. Pendek kata.a.w. Ini bermakna. dalam kepimpinan. yakni mereka yang benar-benar beramal dengan penuh ikhlas segala sunnah Rasulullah s. sikap adil. sunnah dalam mendidik anak isteri dan masyarakat..w. patuh dan istiqamah beramal. berfikir dan bertindak dengan berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah s. yang bermaksud: "Orang yang berpegang kepada sunnahku pada saat umatku dilanda kerosakan.w.a.w.w. amanah. membantu isteri.w. umat Islam adalah tidak wajar menyempitkan makna dan skop sunnah yang sebenar. dalam segala perkara kehidupan. bercakap. tanpa tokok tambah amalan-amalan bid’ah yang menyesatkan dirinya dan umat Islam seluruhnya. 3 dan 4 atau berpoligami yang diperdebatkan oleh masyarakat mutakhir ini. dari awal hingga ke akhir hayat Baginda. Sunnah Rasulullah s. sunnah-sunnah Rasulullah s.

mentadbir. melarang atau mencegah orang dari berbuat mungkar. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya. berniaga. pendidikan. serta dia pula berzikir (menyebut dan mengingati) Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). puasa di bulan Ramadhan. sewajarnya umat Islam menjadikan diri Rasulullah s. berserban. itu akan memberi kita manfaat yang besar. Ini berdasarkan apa yang ditegaskan dalam al-Quran. Sabda Rasulullah s. mengajak orang berbuat yang makruf dan ke-baikan.W. Kedua: ialah amalan sunnah hukumnya sunat sahaja seperti memberi salam. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat. memakai pakaian berwarna putih. ketua pejabat.T. berkeluarga. berpuasa sunat. peniaga/korporat. Untuk melaksanakan semua itu. berpolitik. mengerjakan ibadat sembahyang. doktor. seterusnya melaksanakan amanah sama ada amanah atau tugas sebagai ketua rumahtangga. mentaati ibubapa. Demikianlah. yang bermaksud: "Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara..Pertama: ialah sunnah yang wajib diikut dan diamal seperti beriman kepada Allah serta rukun-rukun iman lainnya.w. Percaya dan yakinlah bahawa mengikut serta mengamalkan cara hidup atau sunnah Rasulullah s.a. kepimpinan. menunaikan zakat.: Yang bermaksud:"Demi sesungguhnya. Firman Allah S.w.a.w.a. guru." (S. JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA. sosial dan sebagainya.a. iaitu: Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah s. (HR Imam Malik dan Muslim). Al-Ahzab: 21). hakim.". panduan atau model terbaik umat Islam melainkan diri Rasulullah s. masuk masjid dengan doa dan kaki kanan dan lain-lain lagi. . keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. apa lagi sebagai pemimpin negeri atau negara dan sebagainya. bersedekah sunat. cara bercakap. hatta ketua kampung.w sebagai contoh dan model terbaik dalam menjalani kehidupan kita sama ada dari sudut kehidupannya. Tidak ada contoh.w. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. menuntut ilmu.a. akhlak. berzikir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful