7 Sunnah Rasulullah S.A.W Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari.

Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah: Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha. Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah”. Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme. Wallahualam. .. *************
Memahami Sunnah Rasulullah S.A.W

Pendahuluan. Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia yang dipilih oleh ALLAH untuk menyampaikan risalah-Nya kepada manusia sezaman dengan-Nya dan menjadi warisan kepada generasi-generasi kemudian-Nya hingga ke akhir zaman.Untuk menjadikan risalah yang disampaikan olehnya itu lebih bermakna dan berkesan,maka Rasulullah s.a.w sendiri dijadikan manusia contoh dalam mengamalkan kehendak risalah yang dibawa olehnya.Kehidupan Rasulullah s.a.w sendiri menepati kehendak berkenaan.Sejak dari mudanya lagi sikap dan cara hidup Rasulullah telah

Sunnah perkataan atau sunnah qawliyah ialah sabda Rasulullah s.a. iii.w yang disampaikan dalam berbagai tujuan dan kejadian.w.hadith dan ijma’ yang menghendaki umat islam mengambil sunnah sebagai hujja atau sumber ajaran islam.w.a.peraturan.Demikian juga dengan sabda Rasulullah yang bermaksud: Ia suci airnya lagi hala bankainya.Rasulullah mengiakan pandangan mu’az kemudian Rsulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran”Mu’az menjawab”saya akan melakukannya dengan berpandukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah”. (rawahu al-khamsah) .w berupa dali-dalil syar’iyah yang bukan Al-Quran dan bukan mukjizat.Manakala dari segi istilah ahli usul al-Fiqh sunnah ialah setiap perkara yang terbit daripada Rasulullah s.Sunnah fi’liyah ialah segala perbuatan yang berupa tindakan Rasulullah s.w mesti diikuti.Namun kerana Baginda seorang manusia istemewa.Di sisi fuqaha’ pula ialah sesuatu yang bukan wajib dalam ibadah.a.Sunnah taqririyah pula ialah perkataan atau perbuatan sahabat yang dipersetujui oleh Rasulullah melalui perkataanNya atau dengan cara Rasulullah mendiamkan diri terhadap suatu tindakan atau perbuatan sahabatnya.Rasulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemui jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran dan ..memutuskan sesuatu kes berdasarkan saksi dan pengakuan.kepentingan sunnah dari sudut perundangan islam serta pembahagian sunnah kepada wajib dan tidak wajib diikuti oleh orang islam.Sunnah qawaliyah ini menjelaskan tentang kesucian air laut serta halalnya ikan-ikan yang mati didalamnya walaupun tanpa disembelih. Sunnah atau cara hidup Rasullah s.cara hidupnya bukan bukan sahaja dapat dicontoh dan dimanfaati oleh orang-orang Islam tetapi sebahagiannya.menjadi contoh dalam menjalani kehidupan di bumi ALAH ini.a.Contoh tindakan Rasulullah mempersetujui pendapat atau kenyataan lisan seorang sahabat iatu mu’az bin jabal semasa baginda Rasulullah mengutusnya ke negeri yaman untuk mengetuai umat islam di sana.a.Ini adalah suatu pesanan Rasulullah kepda manusia supaya tidak melakukab perbuatan yang boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.cara hidup atau kebiasaan.w yang bermaksud :tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan (riwayat MALIK).a.a. ii.Tidak ada siapa lagi yang dapat dijadikan contoh terbaik oleh orang Islam selain Rasulullah s.Persetujuan baginda terhadap perbuatan sahabat itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan olehNya sendiri.Misalnya sabda Rasulullahn s. i.tata-tata kelakuan.Sebelum mu’az berangkat ke Yaman Rasulullah terlebih dahulu bertanya kepada mu’az.Kertas ini akan membicarakan tenteng pengertian sunnah iatu tata kelakuan atau cara hidup Rasulullah s.melakukan ibadah haji.w sebagai rasul.Dalam ungkapan yang lain sunnah diistilahkan sebagai perkataan dan perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.syarat-syarat dan rukun-rukunnya.memperlihatkan keserasiannya dengan keperluan untuk berperanan sebagai manusia pilihan.w sepanjang hayatnya menjadi piawai hidup yang mesti dicontohi oleh manusia muslim. Pengertian Sunnah Sunnah dari segi bahasanya ialah cara.”dengan apakah kamu akan memutuskan masala umat Islam di Yaman”mu’az menjawab”dengan AlQuran”.a.Rasulullah membenarkan kata-kata Mu’az itu.Misalnya perbuatan Rasulullah mengerjakan sembahyang lima waktu dengan menyempurnakan cara-cara.khususnya dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan urusan kehidupan boleh diambil manfaat oleh orangorang bukan Islam juga.dalil-dalil dari AlQuran.

Gigitlah sunnah dengan dengan taring.Dalam syariat itu Allah menghendaki manusia supaya menerima apa yang dibawanya dan mengikut apa yang ditunjukkan olehnya. Oleh kerana Rasulullah adalah manusia contoh dalam melaksanakan segala kehendak syariat yang dituntutkan oleh Allah.a.Kerana itu selain Al-Quran.Rw.Ta’at kepada Rasulullah adalah dikira sebagai ta’at kepada Allah.Rasulullah memperakui bahawa kepakaran boleh dijadikan hujjah dalam mensabitkan nasab.Firman Allah .Sahabasahabat Rasulullah memakannya tetapi Rasulullah sendiri tidak. (Malik.(al-Ahzab(33):35) ii.Ia mengandingi beberapa bebanan dan tanggungjawab kepada manusia.w menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia.kamu tidak akan sesat selamanya.Logik akal.Ahmad dll) iii..iatulah kitab Allah dan sunnah nabi-Nya.Namunj beliau hanya mendiamkan diri tanpa melarang mereka memakannya.Sahabat-sahabat Rasulullah sepakat baik semasa hidup atau selepas wafatnya Rasulullah tentang kewajipan mengikut sunnah.hadith.Dalam Al-Quran Allah telah memfardukan ke atas orang-orang yang beriman supaya ta’at kepada Nabi dan mengikut jejak langkahNya.Mereka memisahkan hukum daripada Al-Quran dan hukum yang diperolehi daripada hadith dari segi kewajipan mengikutnya dengan mendahulukan al-Quran dalam mencari penyelesaian hukum sebagaimana yang dicontohkan oleh Mu’az bin jabal.sunnah rasul juga perlu diambil untuk kesempurnaan penghayatan syriat Allah itu. iv.ijma’ sahabat dan logik akal.th :502) juga sabda Rasulullah yang bermaksud : hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa’ al-Rashidin. 3.Ini adalah dua contoh sunnah taqririyah yang mana Rasulullah mendiamkan diri tanpa sebarang teguran kepada tindakan sahabantnya dalam kes khalid bin al-Walid yang menghidangkan biawak pasit untuk makana tetamunya termasuk Rasulullah.Sepanjang hayat Rasulullah mereka berpegang kepada hukum yang yang ditetapkan Rasulullah dan mereka sentiasa mematuhi segala perintah dan larangannya.Ijma’ sahabah.jauhilah daripada mengada-adakan sesuatu.Risalah dari Allah itu terkandung dalam Al-Quran.Rasullah menjelaskan keumumam itu dengan sunnah qawliyah dan fi’liyahnya. i.sunnah.Dalam hadith Rasulullah juga terdapat banyak pesanan supaya orang islam berpegang dengan sunnah.Antaranya sabda Rasulullah yang bermaksud : aku tinggalkan kamu kepada dua perkara dimana jika kamu berpegang kepada keduanya.Sebab-sebab sunnah perlu diikuti.Bebanan dan tanggungjawab itu terbentuk umum dan tidak diperinci dengan jelas baik cara melaksakannya ataupun mengenai syarat-syarat dalam melaksanakannya.”Mu’az menjawab “saya akan bandingkan perkara berkenaan dengan apa yang telah ada hukumnya jika didapati kedunya ada persamaan.Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah kewibawaan untuk menjelaskan kehendak Al-Quran .sebab nperkara yang diadakan itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat dalam neraka(masuk neraka).Allah menyuruh Rasulullah s.Contoh lain ialah sikap Rasulullah yang memperkenankan hukum seorang “qa’if”(pakar) bahawa tapak kaki usamah daripada tapak kaki Zaid dengan sabdanya: Inna hadhihi al-aqdam ba’duha min ba’d.Ulama’ sepakat bahawa sunnah adalah sumber pengambilan hukum syara’ berasakan dalil daripada Al-Quran.(al-Nisa’(4):59) tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.”Rasulullah mengiakan pandangan Mu’az itu.t.

memilih warna pakaian dan sebagainya.Sumber perbuatan ini bukan bukan dari beliau sebaga rasul.apakah tempat penempatan tentera itu suatu yang ditunjukkan Allah sehingga tidak boleh ke hadapan atau ke belakang selangkah pun?.tahajjud.(Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman.Ini adalah pendapat majoriti ulama’.qurban. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Yang Wajib dan Tidak Wajib Diikut.( AlMubarakfuri.(Al-Nahl(16): 44) Sekiranya sunnah bukan merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan undang-undang yang perlu dipatuhi.dimana Baginda kurang arif tentang kawasan itu jika dubandingkan dengan AlHaba yang telah benar-benar memahami liku-liku kawasan berkenaan .Mengenai apakah sesuatu perbuatan Rasulullah itu wajib diikuti oleh orang islam atau tidak ianya tertakluk kepada jenis perbuatan Rasullah itu sendiri.makan.Misalnya tindakan Rasulullah ketika menghadapi perang Badarmenempatkan tentera islam di perairan Badar.Kerana itulah nyata bahawa sunnah adalah sumber hukum yang diguna pakai selepas Al-Quran.Perlakuan jenis ini tidak ada pertikaian dikalangan ahli ilmu tentang keharusannya kepada Rasulullah dan kepada umatnya.berbaring.minum.Mengetahui hal itu Rasulullah bersabda kepada mereka dengan katanya :Teruskan melakukan pendebungaan lagi.Contoh lain perbuatan Rasulullah yang mesti diikuti kerana tidak mempunyai kesan keagamaan selain selain dari kesan keduniaan semata-mata ialah peristiwa larangan yang dikenakan oleh Rasululla kepada penduduk Madinah daripada melakukan pendebungaan terhadap tanaman kurma mereka.Jawab Rasulullah: ianya adalah strategi dan taktik semata-mata.Kita tidak wajib mencontohi perbuatan ini.sudah tentu mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.duduk. 4.2.witir.Cadangan Al-Haba itu diterima oleh Rasulullah dan dipindahkanlah pasukan tentera islam ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Haba itu.Oleh kerana penempatan itu suatu ijtihad Rasulullah sendiri sahaja.Al-Haban bin Muzir selaku pakar ketenteraan bertanya kepada Rasulullah.Perbuatan Rasulullah dapat dipecahkan kepada tiga jenis: i. .Sumber perbuatan ini sebagainya.1986:57-58) Perbuatan Rasulullah itu thabit dan khusus untuk dirinya sendiri seperti keharusan berpuasa wisal.000:354). Perbuatan yang keluar daripada Rasulullah semata-mata sebagai suatu kebijaksanaan dalam masalah keduniaan.bermaksud :kami telah menurunkan kepada mu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu.keharusan nikah lebaih dari empat orang tanpa ii.Atau apakah ianya pemilihan strategik dan taktik.kewajipan sembahyang dhuha. iii.Setelah menghentikannya didapati hasil pengeluaran mereka semakin merosot.Mendengar jawapan Rasulullah sedemikian Al-Haba mencadangkan kepada Rasulullah supaya memindahkan penempatan tentera ke kawasan yang lebih sesuai.Antara sahabat Rasulullah yang suka mengikut setiap perbuatan Rasulullah sekalipun perbuatan itu adalah berupa adat kebiasaan. Perbuatan-perbuatan yang berupa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang manusia seperti berdiri.Namun ada juga yang berpendapat perbuatan seperti itu sunat diikuti.

Dalam perkara ini perbuatan Rasullah yang berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran itu hukumnya sama seperti hukum yang dibawa oleh ayat al-Q!uran itu sendiri. maka menunjukkan ianya adalah sunat kerana dengan tenyatanya maksud taqarrub adalah menjadi dalil kepada bahawa perbuatan itu adalah dituntut. b.Jika ayat al-Quran itu membawa perintah yang wajib. Manakala alShaf’i berpendapat bahawa perbuatan itu menunjukkan kepada sunat. (al-Hasr(59):7).Penjelasan Rasulullah itu ada kalanya dilakukan dengan disertakan dengan sekali seperti sabda Rasulullah yang bermaksud: Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang dan ambillah daripada aku haji kamu.Perkara-perkara ini khusus untuk rasul Allah dan tidak boleh diikuti oleh umatnya (zuhayli:478) iv.maka hukumnya adalah sama seperti perkara yang dijelaskan itu dari segi wajib atau sunat.Cuma sifat syar’iyah yang ada pada perbuatan itu berbeza-beza dari segi sunat atau harus.Penentuan sifat-sifat ini dapat dikenal pasti melalui kriteria berikut (Ibid.Adakalanya perbuatan Rasulullah tidak disertakan dengan perkataan sekali dengan hadith qawliyah seperti memotong tangan pencuri dipergelangan sebagai penjelasan kepada ayat al-Quran yang menghendaki tangan pencuri dipotong.Menurut al-Shawkani pendapat ini benar kerana ia adalah dalil daripada alQuran dan perbuatan sahabat mengenainya.sebaliknya dia berlaku dalam bentuk ibtida’ (permulaan). maka perlu diperhatikan kedudukan perbuatan berkenaan: (al-Zulhayli: 480) a. Jika tidak nyata kedudukan perbuatan Rasulullah itu sebagai penjelasan kepada mana-mana ayat al-Quran. b. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kerana di syariatkan sedemikian.Firman Alla bermksud : Apa yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah kamu menerimanya dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu hindari.Demikian juga dengan tayammum yang dilakukan oleh Rasulullah hingga kesiku sebagai penjelasan kepada firman Allah yang bermaksud:maka sapulah muka dan tangan kamu (al-Maidah(5):6). Paling rendah darjah taqarrub ialah sunat.maka umat Islam yang ikut melakukan perbuatan itu sama hukumnya seperti perbuatan rasulullah itu sendiri. Jika perbuatan Rasulullah itu bertujuan menjelaskan yang mujmal.Jika diketahui sama ada ia wajib.sunat atau harus. kerana sesuatu perbuatan Rasulullah itu sekalipun tidak ternyata adanya maksud taqarrub kepada Allah ia tetap dianggap sebagai taqarrub.mahar.maka penjelasan Rasulullah wajib diikuti.Dalam perkara ini al-Imam Malik berpendapat ianya adalah harus.hah. Jika ternyata perbuatan itu bermaksud taqarrub kepada Allah seperti sembayang dua raka’at tanpa dilakukan secara muwazabah (berterusan). 479-480) a.5:40) Jika tidak diketahui sifat perbuatan Rasulullah itu dari segi kesyari’atanya. . Sahabat sahabat juga merujuk kepada Rasulullah sebagai hujjah dan ikutan dalam banyak kes antaranya perbuatan Umar bin Khattab mengucup Hajar al-Aswad dan berkata “jika tidak kerana aku melihat Rasul Allah mengucup kamu aku tidak akan mengucup kamu”(al-Syawkani. Jika tidak ternyata adanya maksud taqarrub dalam perbuatan itu sepertu berjual beli dan muzaraa’ah.mentaqyidkan yang mutlaq atau mentakhsiskan yang umum.Perkara ini tertakluk kepada sama ada diketahiu atau tidak sifat shar’iyahnya .Perbutan-perbuatan itu wajib dicontohi atau diikuti.

103). Ia diperincikan oleh Hadith dengan menjelaskan jenis harta yang dikenakan zakat dan kadarnya dan menjelaskan cara-cara melakukan ibadah haji. a’sahut kami semua. membayar zakat. Kemudian Rasulullah s. lalu duduk dan bersabda: “ingat perkataan dan persaksian palsu. Dalam memberikan penjelasan keatas ayat-ayat al-Quran oleh hadith ini didapati ada tiga bahagian yang berkaitan dengannya.tetapi tidak disebut dalam al-Quran .Dengan demikian hukum peristiwa tersebut ditentukan oleh dua sumber iatu al-Quran sebagai menetapkan hukumnya dan as-sunnah sebagai penguatnya. b. dimana semua hukum perkara ini telah ditentukan oleh Al-Quran. Contoh lain ialah pengharaman menyekutukan Allah. menyakiti hati kedua ibu bapa dan bersaksi palsu.Walaupun al-Quran memberi panduan utama kehidupan kepada orang islam. mengerjakan haji ke Baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ketempat itu”. “Perhatikanlah!! Saya akan menerangkan kepada kamu sebesar-besar doa “diucapkan tiga kalia’ baiklah hai Rasulullah. Al-Quran dan hadith. . Kemudian laranganlarangan itu telah dikuatkan lagi oleh Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud.Ayat-ayat AlQuran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana ayat itu dibaca sekarang.Ulama’ usul fiqh membahagikan sunnah al-Quran kepada empat jenis. Kedudukan Sunnah Di Samping al-Quran.a. syarat-syaratnya dan rukun-rukun dan melakukan sembahyang dan seterusnya meminta umat Islam melakukan sembahyang seperti mana yang dilakukan olehnya. Rasulullah mengulanginya sampai kami meminta semoga beliau diam.(al-Nisa’(4).w menerangkan waktu-waktu sembahyang. Rasulullah pada ketika itu sedang bersandar. Ayat ini tidak terperici.jumlah rakaatnya. Sumber paling utama bagi agama Islam ialah al-Quran dan Hadith. Memberi penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran.a.1.Al-Quran adalah firman Allah untuk semua orang Islam. Misalnya ayat mengenai perintah sembahyang dalam al-Quran yang bermaksud:maka dirikan s. Misalnya al-Quran membolehkan kepada orang yang meninggal dunia membuat wasiat ke atas harta miliknya tanpa ada i. Menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukumnya oleh alQuran. (Hadith riwayat Muslim). a.w sesungguhnya sembahyang itu bagi orang mukmin adalah kewajipan yang sudah ditentukan waktunya.Ini bererti sunnah amat penting dan kedudukan pada tempat kedua selepas al-Quran sebagai panduan hidup muslim.namun banyak perkara yang memerlukan panduan ke arah kehidupan yang praktis. kamu mendirikan sembahyang.Misalnya sembahyang dan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya ketika berdialog dengan malaikat. Demikian juga dengan zakat dan haji. ayat-ayat al-Quran mengenainya juga mujmal.Dalam kes ini apa yang jelas patut diikut ialah sunnah Rasulullah. .”Menyekutukan Allah. Memberi perincian keatas ayat-ayat yang mujmal.”(Riwayat Bukhari-Muslim) ii.Bermaksud:Malaikat jibrikl bertanya “hai Muhammad terang padaku tentang Islam!” Jawab Muhammad “ Islam itu ialah persaksianmu bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Membatasi kemutlakan al-Quran. masih mujmal. menderhakai kedua ibu-bapa.

Misalnya ayat al-Quran berkenaan waksiat kepada dua ibu bapa dan qarobah iatu dalam firman Allah bermaksud :Diwajibkan ke atas kamu apabila mati tiba kepada salah seorang dari kamu.(Riwayat Ibn Majah dan Hakim) iii.w melarang memakan binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap yang berkuku kuat dari kalangan burung (hadith riwayat Muslim). hati dan limpa dalam sabdanya yang bermaksud. c. Misalnya firman Allah berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai binatang dan darah dalam ayat al-Quran yang bermaksud.sebagaimana Allah mengharamkan mengahwini wanita kerana nasab. sunnah menjelaskan tentang nasikh dan mansukhnya ayat-ayat alQuran.batasan maksimunnya. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang.a. dalam firman Allah bermaksud. diharamkan bagi kamu memakan bangkai.(alBaqarah(2):180) adalah dimansuhkan dengan ayat-ayat pewarisan.Demikian juga dengan zakat fitrah. Manakala dua darah itu ialah hati dan limpa. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah membayarkan hutangnya.(Riwayat Bukhari dan muslim).Rasulullah juga mengharamkan lelaki mengahwini wanita sepersusuan. Di dalam hadithnya Rasulullah membataskan kadar maksima wasiat kepada 1/3 sahaja.pengharaman memakai daging himar ahli dan pembebasan tawanan.Misal yang lain seperti hadith yang mengenakan hukuman rejam kepada penzina muhsan dan pengharaman memakai sutera ke atas orang lelaki. Kesimpulan Rasulullah s.aw.Syariat menghendaki manusia melakukan perkara tertentu .(al-Nisa’(4)12). 1. darah dan daging babi. belalang.jika dia meninggalkan harta yang banyak supaya dia berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang lebih hampir dengan baik sebagai suatu hak ke atas orang yang bertaqwa.Misalnya Rasulullah menetapakan haramnya binatang buas yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat seperti yang diriwayatkan Ibn Abbas yang bermaksud”Rasulullah s. Mewujudkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran.AlImam Shafi’i hanya menerima pemansukhan ayat al-Quran oleh hadith.Hadith ini memansuhkan ayat mengenai wasiat kepada ahli waris. adalah orang yang dilantik oleh Alla untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia.Maka jadilah hukum itu thabit dengan sunnah.Pemansukhansesuatu ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang lain dapat diketahui melalui sunnah.(Malik bin Anas:418). Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Kemudian Rasulullah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan.(al-Maidah(5)3). Mengkhususkan yang umum. iv.Tetapi majoriti fuqaha’ termasuk al-Baydawi dan al-Asnawi daripada mazhab Shafi’i memperakui bahawa ada juga berlaku pemansukhan al-Quran oleh hadith seperti yang bermaksud :tiada wasiat kepada ahli waris.

Dari sega hukumnya samaada wajib.ibadah dan akhlak.Maka kerana itu sunnah dapat dibahagikan kepada dua iatu sunnah syir’iyah dan sunnah’urfiyah.haram atau makruh bergantung kepada kehendak tasyri’ itu sendiri.Tetapi kebanyakan wujud dalam bentu yang umum tidak terperinci. mengikut Dr.dalam beberapa hal beliau terikat dengan adat Arab dalam kehidupan hariannya.Oleh kerana al-Quran yang merupakan kitab di mana termaktubnya syariat berkenaan menyentuh berbagai aspek untuk menjadi panduan manusia. beliau akan menggaulkan lauk dan nasi dengan tangan kanannya dan kemudian membiarkan sebentar. Dua cecah garam dari jari kita itu adalah sama dgn satu liter air mineral. ia merupakan the first process of digestion. April 5.Ada yang bersumberkan syari’ah dan ada yang bersumberkan kepada kebiasaan atau adat. Ini adalah kerana enzim yg ada di tangan kanan itu merupakan enzim yang dapat menolong proses penghadaman (digestion).Manusia wajib mengikut Rasulullah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid.Sunnah syri’iyah adalah suatu yang dikehendaki supaya diikut oleh umat islam. garam juga adalah penawar yang paling mujarab bagi keracunan. the first line of treatment for poisoning adalah dengan memberi Sodium Chloride. tetapi konsentrasi di tangan kanan kurang sedikit dari yg kiri.sunat.a. lalu Rasullah saw akan mengambil sedikit garam menggunakan jari kecilnya (yg last tu).Manakala sunnah ‘urfiyah adalah sunnah yang boleh dipilih oleh umat Islam ssama ada mahu mengikutnya atau tidak. Saturday. Kemudian barulah Rasulullah makan nasi dan lauknya.Namun mencemuh sunnah ‘urfiyah sama ertinya dengan menghina Rasulullah. • Mengapa? Kerana kedua belah tangan kita ada mengeluarkan 3 macam enzim. lalu Rasullah saw akan menghisap garam itu.w adalah orang Arab.a. 2008 Sunnah Rasulullah ketika makan dan minum Cara Makan 1) Kenapa kita gunakan tangan? Mengikut cara Rasulullah s.Disinilah peranan sunnah menjadi perlu untuk memperjelaskan apa yang dikehendaki oleh alQuran kepada manusia.w. • Kenapa garam? Selain dari sebab ia adalah sumber mineral. Oleh kerana kata-kata. dihospital-hospital. Kita berasal dari tanah maka lumrahnya bahan yang asal dari bumi (tanah) inilah yg paling berkhasiat untuk kita. iaitu .perbuatan seta pengakuan Rasulullah menyeluruh dalam berbagai perkara.Dalam pada itu ada juga dikalangan sahabat yang berterusan mengamalkan sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu bersumberkan ‘adat(sunnah ‘urfiyah).Rasulullah s.yang berupa ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia. • Mengapa menghisap garam? Kerana garam adalah sumber mineral dari tanah yg diperlukan oleh badan kita.

2) Cara Rasulullah mengunyah .Rasulullah akan mengunyah sebanyak 40 kali untuk membiarkan makanan itu betul-betul lumat agar perut kita senang memproseskan makanan itu. sebabnya sama diatas. iaitu sama dengan cuka. kita akan mengeluarkan CO2 iaitu carbon dioxide. Kerana bakteria dan racun ada membuat perjanjian dengan Allah swt.GARAM. Apabila kita hembus. seteguk bernafas. kerana apabila kita minum dari bekas yg besar. Jangan meniup air yg panas. Cara Minum Janganlah kita minum berdiri walaupun ia makruh tetapi ia makruh yang menghampiri kepada haram. yang apabila bercampur dgn air H20. kita tentu akan bernafas dan menghembuskan nafas dari hidung kita. Dalam proses minum itu. seteguk bernafas sehingga habis. Cara minum. menyebabkan minuman itu menjadi acidic. lumrahnya kita akan meneguk air. Garam juga dapat menghalang sihir dan makhluk-makhluk halus yang ingin menggangu manusia. akan menjadi H2CO3. Jangan kita minum dari bekas yg besar dan jangan bernafas semasa kita minum. Membaca Basmalah sebelum makan untuk mengelakkan penyakit. by Taufik Ramlan at 7:12 AM | . 3) Membaca Basmalah (Bismillahirrahma Nirrahim). apabila Basmalah dibaca maka bakteria dan racun akan musnah dari sumber makanan itu.

Mudah-mudahan hidup kita akan lebih diberkati dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Tahun Gajah bersamaan hari Isnin.a.w.a. kemudian dalam masa yang sama berusaha dengan tekad meninggalkan segala yang dilarang-Nya. Sebagai umat Islam yang beriman. Apakah sekadar mahu memperingati tarikh itu semata-mata..Dan apa jua yang diperintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.w. (S. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. penuh barakah dan merupakan penghulu segala hari.w. dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-Nya. Al-Hasyr: 7) . ikhlas. jawapan paling tepat ialah kita peringati dan sambut Hari Keputeraan Baginda Nabi s. Hari Jumaat adalah hari mulia. atau Hari Keputeraan Baginda Nabi s. Firman Allah SWT yang bermaksud: ". adalah tersangat akrab dengan jantung hati atau kehidupan umat Islam. Kenapa dan mengapa umat Islam menyambut serta mengingati tarikh itu. tawaduk dan penuh insaf dengan menjadikan hari mulia ini hari menggilap semula serta meningkatkan lagi taqwa dan iman kita kepada Allah S.T dengan melaksanakan apa yang diperintah-Nya. adalah untuk mengembalikan kesedaran dan juga cinta kita kepada Baginda Nabi s.a.a. dengan cara mengikut serta mengamalkan sunnahsunnahnya.w. dan peribadi Baginda Nabi s. Maulidur Rasul s.a.W. Malah setiap tahun hari bersejarah ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia.w.w..) kepada kamu maka terimalah dan amalkanlah. sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya)". 12 Rabiulawal.W. Tepat pada saat dan waktunya.T. marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk.MARI MENGIKUT DAN MENGAMAL SUNNAH Oleh: MUSALLY MOKSIN JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S. MUSLIMIN JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA.a.

kata-kata. (HR At-Thabrani).a. berumahtangga. 3 dan 4 atau berpoligami yang diperdebatkan oleh masyarakat mutakhir ini. panduan umat Islam mengikut dan mengamal sunnah Rasulullah s. membantu isteri.w. Sunnah Rasulullah s. secara istiqamah sama ada dalam waktu aman atau ketika umat Islam dilanda dharurat. ialah dengan mengikut kehidupan para ulama warasatul-anbiya Ridhwanullahi 'alaihim.w.w. bercakap. tuntutan sunnah dalam berniaga. Padahal. menghormati orang.w.JEMAAH JUMAAT YANG DIMULIAKAN. yang bermaksud: "Orang yang berpegang kepada sunnahku pada saat umatku dilanda kerosakan. maka pahalanya seperti seorang yang gugur syahid". menutup 'aurat. patuh dan istiqamah beramal. Bukan juga semata-mata sunnah pada pakaian. dibuat. Kerana itu. mengasihani orang muda. itu sendiri. sikap adil. sunnah Rasulullah s. malah seperti sengaja disembunyikan atau tidak dibesar-besarkan sebagaimana masyarakat membesarkan sunnah berkahwin lebih dari seorang isteri. dalam segala perkara kehidupan. ulama warasatul-anbiya adalah mereka yang taat. sementara kita mengabaikan atau melupakan sunnah yang lebih utama.a. Mengamalkan sunnah Rasulullah s. Hadith hatta diamnya.w. tanpa tokok tambah amalan-amalan bid’ah yang menyesatkan dirinya dan umat Islam seluruhnya. Selain itu.a.w.a. Sunnah itu boleh dikategorikan seperti berikut: . cara beramal ibadat.a. berfikir dan bertindak dengan berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah s. Ini bermakna. Oleh itu. JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH. inilah sebenarnya yang perlu kita contohi dalam semua perkara yang dibuat oleh Rasulullah s.a. Dan sebagai umat Islam yang beriman. Sunnah dalam akhlak. Sabda Rasulullah s.w. yakni mereka yang benar-benar beramal dengan penuh ikhlas segala sunnah Rasulullah s. yang mesti diikut dan diamalkan oleh umat Islam masih banyak dilupakan.a. Pendek kata. dalam kepimpinan.a. dari awal hingga ke akhir hayat Baginda.a.a.w. bukan sekadar kahwin atau beristeri 2. sunnah-sunnah Rasulullah s.a.a. Sunnah Rasulullah s.w.w. Manakala panduan atau rujukan untuk umat Islam mengikut dan mengamalkan sunnah ialah kitab al-Quran dan Sunnah atau Hadith-hadith Rasulullah s.w. anak-anak dan sebagainya. umat Islam adalah tidak wajar menyempitkan makna dan skop sunnah yang sebenar. amanah. dalam bergaul dengan masyarakat sesama umat Islam dan dengan masyarakat bukan Islam.a. sunnah berpolitik. Sunnah Rasulullah s.w. itu memang suatu yang diperintahkan dalam Islam. Seperti memelihara amanah dan adil dalam poligami.a.w. itu terlalu luas dan merangkumi segala macam urusan atau halhal kehidupan manusia telahpun ditunjukkan oleh Baginda Rasulullah s. umat Islam hendaklah mengikut dan mengamalkan sunnah Rasulullah s. melakukan amar makruf wa nahyi mungkar dan lain-lain. Semua itu adalah sunnah yang ditunjuk.w. iaitu. dari hal-hal tentang mengurus atau mentadbir negara dengan amanah.a. sunnah-sunnah dalam melaksanakan perintah agama yang wajib. itu mencakup perbuatan.. dicatatkan dalam Hadith-hadith Baginda Rasulullah s.w.w. Sunnah Rasulullah s. sunnah dalam mendidik anak isteri dan masyarakat.a.

yang bermaksud: "Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Kedua: ialah amalan sunnah hukumnya sunat sahaja seperti memberi salam. Firman Allah S. ketua pejabat. iaitu: Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah s. akhlak. berpuasa sunat. sewajarnya umat Islam menjadikan diri Rasulullah s. apa lagi sebagai pemimpin negeri atau negara dan sebagainya. (HR Imam Malik dan Muslim).a. menunaikan zakat. berserban. kepimpinan.. Untuk melaksanakan semua itu. Demikianlah. peniaga/korporat. hakim.a.w." (S.w. mentaati ibubapa.Pertama: ialah sunnah yang wajib diikut dan diamal seperti beriman kepada Allah serta rukun-rukun iman lainnya. Tidak ada contoh.w. .T. berpolitik.a. berkeluarga. berzikir. JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA. serta dia pula berzikir (menyebut dan mengingati) Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang).". mengajak orang berbuat yang makruf dan ke-baikan.W.a. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya. berniaga. Sabda Rasulullah s. pendidikan.w sebagai contoh dan model terbaik dalam menjalani kehidupan kita sama ada dari sudut kehidupannya. keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. seterusnya melaksanakan amanah sama ada amanah atau tugas sebagai ketua rumahtangga. bersedekah sunat.: Yang bermaksud:"Demi sesungguhnya. itu akan memberi kita manfaat yang besar. hatta ketua kampung. puasa di bulan Ramadhan. guru. sosial dan sebagainya. menuntut ilmu. Ini berdasarkan apa yang ditegaskan dalam al-Quran. masuk masjid dengan doa dan kaki kanan dan lain-lain lagi. melarang atau mencegah orang dari berbuat mungkar. doktor. Al-Ahzab: 21). panduan atau model terbaik umat Islam melainkan diri Rasulullah s. memakai pakaian berwarna putih. mengerjakan ibadat sembahyang.w. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat.a. Percaya dan yakinlah bahawa mengikut serta mengamalkan cara hidup atau sunnah Rasulullah s. cara bercakap. mentadbir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful