7 Sunnah Rasulullah S.A.W Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari.

Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah: Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha. Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah”. Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme. Wallahualam. .. *************
Memahami Sunnah Rasulullah S.A.W

Pendahuluan. Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia yang dipilih oleh ALLAH untuk menyampaikan risalah-Nya kepada manusia sezaman dengan-Nya dan menjadi warisan kepada generasi-generasi kemudian-Nya hingga ke akhir zaman.Untuk menjadikan risalah yang disampaikan olehnya itu lebih bermakna dan berkesan,maka Rasulullah s.a.w sendiri dijadikan manusia contoh dalam mengamalkan kehendak risalah yang dibawa olehnya.Kehidupan Rasulullah s.a.w sendiri menepati kehendak berkenaan.Sejak dari mudanya lagi sikap dan cara hidup Rasulullah telah

hadith dan ijma’ yang menghendaki umat islam mengambil sunnah sebagai hujja atau sumber ajaran islam.Di sisi fuqaha’ pula ialah sesuatu yang bukan wajib dalam ibadah.a.Tidak ada siapa lagi yang dapat dijadikan contoh terbaik oleh orang Islam selain Rasulullah s.cara hidup atau kebiasaan.melakukan ibadah haji. Sunnah atau cara hidup Rasullah s.Dalam ungkapan yang lain sunnah diistilahkan sebagai perkataan dan perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.memutuskan sesuatu kes berdasarkan saksi dan pengakuan.w sepanjang hayatnya menjadi piawai hidup yang mesti dicontohi oleh manusia muslim.a.Sunnah perkataan atau sunnah qawliyah ialah sabda Rasulullah s.syarat-syarat dan rukun-rukunnya.Rasulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemui jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran dan .a.Ini adalah suatu pesanan Rasulullah kepda manusia supaya tidak melakukab perbuatan yang boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. iii. i.dalil-dalil dari AlQuran. ii.a.cara hidupnya bukan bukan sahaja dapat dicontoh dan dimanfaati oleh orang-orang Islam tetapi sebahagiannya.Sunnah taqririyah pula ialah perkataan atau perbuatan sahabat yang dipersetujui oleh Rasulullah melalui perkataanNya atau dengan cara Rasulullah mendiamkan diri terhadap suatu tindakan atau perbuatan sahabatnya.Demikian juga dengan sabda Rasulullah yang bermaksud: Ia suci airnya lagi hala bankainya.Persetujuan baginda terhadap perbuatan sahabat itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan olehNya sendiri.w yang bermaksud :tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan (riwayat MALIK).w.Sunnah qawaliyah ini menjelaskan tentang kesucian air laut serta halalnya ikan-ikan yang mati didalamnya walaupun tanpa disembelih.a.w berupa dali-dalil syar’iyah yang bukan Al-Quran dan bukan mukjizat.a.khususnya dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan urusan kehidupan boleh diambil manfaat oleh orangorang bukan Islam juga.menjadi contoh dalam menjalani kehidupan di bumi ALAH ini.Manakala dari segi istilah ahli usul al-Fiqh sunnah ialah setiap perkara yang terbit daripada Rasulullah s.Rasulullah membenarkan kata-kata Mu’az itu.peraturan.Rasulullah mengiakan pandangan mu’az kemudian Rsulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran”Mu’az menjawab”saya akan melakukannya dengan berpandukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah”.Contoh tindakan Rasulullah mempersetujui pendapat atau kenyataan lisan seorang sahabat iatu mu’az bin jabal semasa baginda Rasulullah mengutusnya ke negeri yaman untuk mengetuai umat islam di sana. (rawahu al-khamsah) .kepentingan sunnah dari sudut perundangan islam serta pembahagian sunnah kepada wajib dan tidak wajib diikuti oleh orang islam..a.memperlihatkan keserasiannya dengan keperluan untuk berperanan sebagai manusia pilihan.w yang disampaikan dalam berbagai tujuan dan kejadian.Sebelum mu’az berangkat ke Yaman Rasulullah terlebih dahulu bertanya kepada mu’az.Misalnya sabda Rasulullahn s.w.w mesti diikuti.Kertas ini akan membicarakan tenteng pengertian sunnah iatu tata kelakuan atau cara hidup Rasulullah s.a.Namun kerana Baginda seorang manusia istemewa. Pengertian Sunnah Sunnah dari segi bahasanya ialah cara.Misalnya perbuatan Rasulullah mengerjakan sembahyang lima waktu dengan menyempurnakan cara-cara.Sunnah fi’liyah ialah segala perbuatan yang berupa tindakan Rasulullah s.”dengan apakah kamu akan memutuskan masala umat Islam di Yaman”mu’az menjawab”dengan AlQuran”.w sebagai rasul.tata-tata kelakuan.

a.Contoh lain ialah sikap Rasulullah yang memperkenankan hukum seorang “qa’if”(pakar) bahawa tapak kaki usamah daripada tapak kaki Zaid dengan sabdanya: Inna hadhihi al-aqdam ba’duha min ba’d.th :502) juga sabda Rasulullah yang bermaksud : hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa’ al-Rashidin.Risalah dari Allah itu terkandung dalam Al-Quran.(al-Nisa’(4):59) tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.Sahabat-sahabat Rasulullah sepakat baik semasa hidup atau selepas wafatnya Rasulullah tentang kewajipan mengikut sunnah.t.Ahmad dll) iii.Bebanan dan tanggungjawab itu terbentuk umum dan tidak diperinci dengan jelas baik cara melaksakannya ataupun mengenai syarat-syarat dalam melaksanakannya.Rasullah menjelaskan keumumam itu dengan sunnah qawliyah dan fi’liyahnya.sebab nperkara yang diadakan itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat dalam neraka(masuk neraka).Dalam hadith Rasulullah juga terdapat banyak pesanan supaya orang islam berpegang dengan sunnah.Ia mengandingi beberapa bebanan dan tanggungjawab kepada manusia.Firman Allah .Mereka memisahkan hukum daripada Al-Quran dan hukum yang diperolehi daripada hadith dari segi kewajipan mengikutnya dengan mendahulukan al-Quran dalam mencari penyelesaian hukum sebagaimana yang dicontohkan oleh Mu’az bin jabal. iv.Sahabasahabat Rasulullah memakannya tetapi Rasulullah sendiri tidak.sunnah rasul juga perlu diambil untuk kesempurnaan penghayatan syriat Allah itu.Allah menyuruh Rasulullah s.Ini adalah dua contoh sunnah taqririyah yang mana Rasulullah mendiamkan diri tanpa sebarang teguran kepada tindakan sahabantnya dalam kes khalid bin al-Walid yang menghidangkan biawak pasit untuk makana tetamunya termasuk Rasulullah.”Rasulullah mengiakan pandangan Mu’az itu.Ulama’ sepakat bahawa sunnah adalah sumber pengambilan hukum syara’ berasakan dalil daripada Al-Quran.kamu tidak akan sesat selamanya.Sebab-sebab sunnah perlu diikuti.Dalam syariat itu Allah menghendaki manusia supaya menerima apa yang dibawanya dan mengikut apa yang ditunjukkan olehnya.iatulah kitab Allah dan sunnah nabi-Nya.”Mu’az menjawab “saya akan bandingkan perkara berkenaan dengan apa yang telah ada hukumnya jika didapati kedunya ada persamaan.Ijma’ sahabah.Gigitlah sunnah dengan dengan taring.Ta’at kepada Rasulullah adalah dikira sebagai ta’at kepada Allah. Oleh kerana Rasulullah adalah manusia contoh dalam melaksanakan segala kehendak syariat yang dituntutkan oleh Allah.sunnah.hadith..Rasulullah memperakui bahawa kepakaran boleh dijadikan hujjah dalam mensabitkan nasab.Sepanjang hayat Rasulullah mereka berpegang kepada hukum yang yang ditetapkan Rasulullah dan mereka sentiasa mematuhi segala perintah dan larangannya. (Malik.Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah kewibawaan untuk menjelaskan kehendak Al-Quran .Dalam Al-Quran Allah telah memfardukan ke atas orang-orang yang beriman supaya ta’at kepada Nabi dan mengikut jejak langkahNya.Antaranya sabda Rasulullah yang bermaksud : aku tinggalkan kamu kepada dua perkara dimana jika kamu berpegang kepada keduanya.Kerana itu selain Al-Quran.Logik akal.ijma’ sahabat dan logik akal. 3.(al-Ahzab(33):35) ii.Rw.jauhilah daripada mengada-adakan sesuatu.Namunj beliau hanya mendiamkan diri tanpa melarang mereka memakannya. i.w menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia.

Mendengar jawapan Rasulullah sedemikian Al-Haba mencadangkan kepada Rasulullah supaya memindahkan penempatan tentera ke kawasan yang lebih sesuai.minum.Contoh lain perbuatan Rasulullah yang mesti diikuti kerana tidak mempunyai kesan keagamaan selain selain dari kesan keduniaan semata-mata ialah peristiwa larangan yang dikenakan oleh Rasululla kepada penduduk Madinah daripada melakukan pendebungaan terhadap tanaman kurma mereka.Mengenai apakah sesuatu perbuatan Rasulullah itu wajib diikuti oleh orang islam atau tidak ianya tertakluk kepada jenis perbuatan Rasullah itu sendiri.Perlakuan jenis ini tidak ada pertikaian dikalangan ahli ilmu tentang keharusannya kepada Rasulullah dan kepada umatnya.Setelah menghentikannya didapati hasil pengeluaran mereka semakin merosot.Kita tidak wajib mencontohi perbuatan ini.(Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. iii.duduk.Sumber perbuatan ini sebagainya.kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. .2.memilih warna pakaian dan sebagainya.bermaksud :kami telah menurunkan kepada mu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.sudah tentu mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.Cadangan Al-Haba itu diterima oleh Rasulullah dan dipindahkanlah pasukan tentera islam ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Haba itu. Perbuatan-perbuatan yang berupa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang manusia seperti berdiri.keharusan nikah lebaih dari empat orang tanpa ii.Atau apakah ianya pemilihan strategik dan taktik.Misalnya tindakan Rasulullah ketika menghadapi perang Badarmenempatkan tentera islam di perairan Badar.tahajjud.Sumber perbuatan ini bukan bukan dari beliau sebaga rasul.(Al-Nahl(16): 44) Sekiranya sunnah bukan merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan undang-undang yang perlu dipatuhi.000:354).Ini adalah pendapat majoriti ulama’.Kerana itulah nyata bahawa sunnah adalah sumber hukum yang diguna pakai selepas Al-Quran.kewajipan sembahyang dhuha.dimana Baginda kurang arif tentang kawasan itu jika dubandingkan dengan AlHaba yang telah benar-benar memahami liku-liku kawasan berkenaan .Namun ada juga yang berpendapat perbuatan seperti itu sunat diikuti. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Yang Wajib dan Tidak Wajib Diikut.witir. 4.Al-Haban bin Muzir selaku pakar ketenteraan bertanya kepada Rasulullah.makan.Perbuatan Rasulullah dapat dipecahkan kepada tiga jenis: i.( AlMubarakfuri.qurban.1986:57-58) Perbuatan Rasulullah itu thabit dan khusus untuk dirinya sendiri seperti keharusan berpuasa wisal.Jawab Rasulullah: ianya adalah strategi dan taktik semata-mata.apakah tempat penempatan tentera itu suatu yang ditunjukkan Allah sehingga tidak boleh ke hadapan atau ke belakang selangkah pun?.berbaring. Perbuatan yang keluar daripada Rasulullah semata-mata sebagai suatu kebijaksanaan dalam masalah keduniaan.Mengetahui hal itu Rasulullah bersabda kepada mereka dengan katanya :Teruskan melakukan pendebungaan lagi.Oleh kerana penempatan itu suatu ijtihad Rasulullah sendiri sahaja.Antara sahabat Rasulullah yang suka mengikut setiap perbuatan Rasulullah sekalipun perbuatan itu adalah berupa adat kebiasaan.

Jika diketahui sama ada ia wajib. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kerana di syariatkan sedemikian.sebaliknya dia berlaku dalam bentuk ibtida’ (permulaan).Firman Alla bermksud : Apa yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah kamu menerimanya dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu hindari.maka penjelasan Rasulullah wajib diikuti.maka umat Islam yang ikut melakukan perbuatan itu sama hukumnya seperti perbuatan rasulullah itu sendiri.hah.sunat atau harus.Penentuan sifat-sifat ini dapat dikenal pasti melalui kriteria berikut (Ibid.Penjelasan Rasulullah itu ada kalanya dilakukan dengan disertakan dengan sekali seperti sabda Rasulullah yang bermaksud: Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang dan ambillah daripada aku haji kamu. maka perlu diperhatikan kedudukan perbuatan berkenaan: (al-Zulhayli: 480) a.Menurut al-Shawkani pendapat ini benar kerana ia adalah dalil daripada alQuran dan perbuatan sahabat mengenainya. kerana sesuatu perbuatan Rasulullah itu sekalipun tidak ternyata adanya maksud taqarrub kepada Allah ia tetap dianggap sebagai taqarrub. 479-480) a.Demikian juga dengan tayammum yang dilakukan oleh Rasulullah hingga kesiku sebagai penjelasan kepada firman Allah yang bermaksud:maka sapulah muka dan tangan kamu (al-Maidah(5):6).Perkara ini tertakluk kepada sama ada diketahiu atau tidak sifat shar’iyahnya . b.Perkara-perkara ini khusus untuk rasul Allah dan tidak boleh diikuti oleh umatnya (zuhayli:478) iv. Paling rendah darjah taqarrub ialah sunat. Jika tidak ternyata adanya maksud taqarrub dalam perbuatan itu sepertu berjual beli dan muzaraa’ah.Jika ayat al-Quran itu membawa perintah yang wajib. .maka hukumnya adalah sama seperti perkara yang dijelaskan itu dari segi wajib atau sunat. (al-Hasr(59):7). maka menunjukkan ianya adalah sunat kerana dengan tenyatanya maksud taqarrub adalah menjadi dalil kepada bahawa perbuatan itu adalah dituntut.5:40) Jika tidak diketahui sifat perbuatan Rasulullah itu dari segi kesyari’atanya.Adakalanya perbuatan Rasulullah tidak disertakan dengan perkataan sekali dengan hadith qawliyah seperti memotong tangan pencuri dipergelangan sebagai penjelasan kepada ayat al-Quran yang menghendaki tangan pencuri dipotong.mahar.Perbutan-perbuatan itu wajib dicontohi atau diikuti. Jika tidak nyata kedudukan perbuatan Rasulullah itu sebagai penjelasan kepada mana-mana ayat al-Quran. Jika perbuatan Rasulullah itu bertujuan menjelaskan yang mujmal. Sahabat sahabat juga merujuk kepada Rasulullah sebagai hujjah dan ikutan dalam banyak kes antaranya perbuatan Umar bin Khattab mengucup Hajar al-Aswad dan berkata “jika tidak kerana aku melihat Rasul Allah mengucup kamu aku tidak akan mengucup kamu”(al-Syawkani.mentaqyidkan yang mutlaq atau mentakhsiskan yang umum. Manakala alShaf’i berpendapat bahawa perbuatan itu menunjukkan kepada sunat.Dalam perkara ini al-Imam Malik berpendapat ianya adalah harus. b. Jika ternyata perbuatan itu bermaksud taqarrub kepada Allah seperti sembayang dua raka’at tanpa dilakukan secara muwazabah (berterusan).Cuma sifat syar’iyah yang ada pada perbuatan itu berbeza-beza dari segi sunat atau harus.Dalam perkara ini perbuatan Rasullah yang berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran itu hukumnya sama seperti hukum yang dibawa oleh ayat al-Q!uran itu sendiri.

103). (Hadith riwayat Muslim).Misalnya sembahyang dan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya ketika berdialog dengan malaikat. Menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukumnya oleh alQuran. Al-Quran dan hadith. Ia diperincikan oleh Hadith dengan menjelaskan jenis harta yang dikenakan zakat dan kadarnya dan menjelaskan cara-cara melakukan ibadah haji. a. membayar zakat.w menerangkan waktu-waktu sembahyang. kamu mendirikan sembahyang. menyakiti hati kedua ibu bapa dan bersaksi palsu.Walaupun al-Quran memberi panduan utama kehidupan kepada orang islam.Ayat-ayat AlQuran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana ayat itu dibaca sekarang. Dalam memberikan penjelasan keatas ayat-ayat al-Quran oleh hadith ini didapati ada tiga bahagian yang berkaitan dengannya. Sumber paling utama bagi agama Islam ialah al-Quran dan Hadith.tetapi tidak disebut dalam al-Quran .Dalam kes ini apa yang jelas patut diikut ialah sunnah Rasulullah.”(Riwayat Bukhari-Muslim) ii. Rasulullah mengulanginya sampai kami meminta semoga beliau diam. dimana semua hukum perkara ini telah ditentukan oleh Al-Quran. ayat-ayat al-Quran mengenainya juga mujmal.a. a’sahut kami semua.namun banyak perkara yang memerlukan panduan ke arah kehidupan yang praktis. lalu duduk dan bersabda: “ingat perkataan dan persaksian palsu.(al-Nisa’(4).Bermaksud:Malaikat jibrikl bertanya “hai Muhammad terang padaku tentang Islam!” Jawab Muhammad “ Islam itu ialah persaksianmu bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Misalnya al-Quran membolehkan kepada orang yang meninggal dunia membuat wasiat ke atas harta miliknya tanpa ada i. mengerjakan haji ke Baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ketempat itu”.Dengan demikian hukum peristiwa tersebut ditentukan oleh dua sumber iatu al-Quran sebagai menetapkan hukumnya dan as-sunnah sebagai penguatnya.Ini bererti sunnah amat penting dan kedudukan pada tempat kedua selepas al-Quran sebagai panduan hidup muslim. Kemudian Rasulullah s.Ulama’ usul fiqh membahagikan sunnah al-Quran kepada empat jenis. Membatasi kemutlakan al-Quran. .jumlah rakaatnya. b. Demikian juga dengan zakat dan haji. Ayat ini tidak terperici. Kedudukan Sunnah Di Samping al-Quran.w sesungguhnya sembahyang itu bagi orang mukmin adalah kewajipan yang sudah ditentukan waktunya. Misalnya ayat mengenai perintah sembahyang dalam al-Quran yang bermaksud:maka dirikan s. masih mujmal.a. syarat-syaratnya dan rukun-rukun dan melakukan sembahyang dan seterusnya meminta umat Islam melakukan sembahyang seperti mana yang dilakukan olehnya. Kemudian laranganlarangan itu telah dikuatkan lagi oleh Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud. Memberi penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran. “Perhatikanlah!! Saya akan menerangkan kepada kamu sebesar-besar doa “diucapkan tiga kalia’ baiklah hai Rasulullah.Al-Quran adalah firman Allah untuk semua orang Islam. Rasulullah pada ketika itu sedang bersandar. Contoh lain ialah pengharaman menyekutukan Allah. menderhakai kedua ibu-bapa. Memberi perincian keatas ayat-ayat yang mujmal.”Menyekutukan Allah.1. .

Mengkhususkan yang umum.Rasulullah juga mengharamkan lelaki mengahwini wanita sepersusuan. Manakala dua darah itu ialah hati dan limpa. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang.Misal yang lain seperti hadith yang mengenakan hukuman rejam kepada penzina muhsan dan pengharaman memakai sutera ke atas orang lelaki. belalang.aw. iv.Maka jadilah hukum itu thabit dengan sunnah. 1.Misalnya Rasulullah menetapakan haramnya binatang buas yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat seperti yang diriwayatkan Ibn Abbas yang bermaksud”Rasulullah s. diharamkan bagi kamu memakan bangkai.jika dia meninggalkan harta yang banyak supaya dia berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang lebih hampir dengan baik sebagai suatu hak ke atas orang yang bertaqwa.(al-Maidah(5)3).batasan maksimunnya.w melarang memakan binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap yang berkuku kuat dari kalangan burung (hadith riwayat Muslim).(Riwayat Ibn Majah dan Hakim) iii.a. adalah orang yang dilantik oleh Alla untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia.pengharaman memakai daging himar ahli dan pembebasan tawanan.Tetapi majoriti fuqaha’ termasuk al-Baydawi dan al-Asnawi daripada mazhab Shafi’i memperakui bahawa ada juga berlaku pemansukhan al-Quran oleh hadith seperti yang bermaksud :tiada wasiat kepada ahli waris.Hadith ini memansuhkan ayat mengenai wasiat kepada ahli waris.(alBaqarah(2):180) adalah dimansuhkan dengan ayat-ayat pewarisan.Syariat menghendaki manusia melakukan perkara tertentu .(Riwayat Bukhari dan muslim).Misalnya ayat al-Quran berkenaan waksiat kepada dua ibu bapa dan qarobah iatu dalam firman Allah bermaksud :Diwajibkan ke atas kamu apabila mati tiba kepada salah seorang dari kamu.(al-Nisa’(4)12). sunnah menjelaskan tentang nasikh dan mansukhnya ayat-ayat alQuran. Kemudian Rasulullah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan. hati dan limpa dalam sabdanya yang bermaksud.Pemansukhansesuatu ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang lain dapat diketahui melalui sunnah. Misalnya firman Allah berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai binatang dan darah dalam ayat al-Quran yang bermaksud. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. dalam firman Allah bermaksud. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah membayarkan hutangnya.AlImam Shafi’i hanya menerima pemansukhan ayat al-Quran oleh hadith.sebagaimana Allah mengharamkan mengahwini wanita kerana nasab. darah dan daging babi. Di dalam hadithnya Rasulullah membataskan kadar maksima wasiat kepada 1/3 sahaja. c. Mewujudkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran.Demikian juga dengan zakat fitrah.(Malik bin Anas:418). Kesimpulan Rasulullah s.

Disinilah peranan sunnah menjadi perlu untuk memperjelaskan apa yang dikehendaki oleh alQuran kepada manusia.w.perbuatan seta pengakuan Rasulullah menyeluruh dalam berbagai perkara. mengikut Dr. ia merupakan the first process of digestion. dihospital-hospital.Oleh kerana al-Quran yang merupakan kitab di mana termaktubnya syariat berkenaan menyentuh berbagai aspek untuk menjadi panduan manusia.dalam beberapa hal beliau terikat dengan adat Arab dalam kehidupan hariannya.Dari sega hukumnya samaada wajib.w adalah orang Arab.ibadah dan akhlak. • Kenapa garam? Selain dari sebab ia adalah sumber mineral.Maka kerana itu sunnah dapat dibahagikan kepada dua iatu sunnah syir’iyah dan sunnah’urfiyah.sunat. • Mengapa? Kerana kedua belah tangan kita ada mengeluarkan 3 macam enzim.yang berupa ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia.Tetapi kebanyakan wujud dalam bentu yang umum tidak terperinci. lalu Rasullah saw akan menghisap garam itu. Dua cecah garam dari jari kita itu adalah sama dgn satu liter air mineral.haram atau makruh bergantung kepada kehendak tasyri’ itu sendiri.Rasulullah s. garam juga adalah penawar yang paling mujarab bagi keracunan.Manakala sunnah ‘urfiyah adalah sunnah yang boleh dipilih oleh umat Islam ssama ada mahu mengikutnya atau tidak. • Mengapa menghisap garam? Kerana garam adalah sumber mineral dari tanah yg diperlukan oleh badan kita. lalu Rasullah saw akan mengambil sedikit garam menggunakan jari kecilnya (yg last tu). Ini adalah kerana enzim yg ada di tangan kanan itu merupakan enzim yang dapat menolong proses penghadaman (digestion). Oleh kerana kata-kata. the first line of treatment for poisoning adalah dengan memberi Sodium Chloride. iaitu . 2008 Sunnah Rasulullah ketika makan dan minum Cara Makan 1) Kenapa kita gunakan tangan? Mengikut cara Rasulullah s.Sunnah syri’iyah adalah suatu yang dikehendaki supaya diikut oleh umat islam. Kemudian barulah Rasulullah makan nasi dan lauknya. Saturday.Manusia wajib mengikut Rasulullah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Kita berasal dari tanah maka lumrahnya bahan yang asal dari bumi (tanah) inilah yg paling berkhasiat untuk kita.Ada yang bersumberkan syari’ah dan ada yang bersumberkan kepada kebiasaan atau adat.a.Namun mencemuh sunnah ‘urfiyah sama ertinya dengan menghina Rasulullah.a. beliau akan menggaulkan lauk dan nasi dengan tangan kanannya dan kemudian membiarkan sebentar. April 5.Dalam pada itu ada juga dikalangan sahabat yang berterusan mengamalkan sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu bersumberkan ‘adat(sunnah ‘urfiyah). tetapi konsentrasi di tangan kanan kurang sedikit dari yg kiri.

GARAM. Jangan meniup air yg panas. yang apabila bercampur dgn air H20. sebabnya sama diatas. Dalam proses minum itu. kita akan mengeluarkan CO2 iaitu carbon dioxide. Jangan kita minum dari bekas yg besar dan jangan bernafas semasa kita minum. Membaca Basmalah sebelum makan untuk mengelakkan penyakit.Rasulullah akan mengunyah sebanyak 40 kali untuk membiarkan makanan itu betul-betul lumat agar perut kita senang memproseskan makanan itu. Garam juga dapat menghalang sihir dan makhluk-makhluk halus yang ingin menggangu manusia. menyebabkan minuman itu menjadi acidic. iaitu sama dengan cuka. apabila Basmalah dibaca maka bakteria dan racun akan musnah dari sumber makanan itu. akan menjadi H2CO3. Cara Minum Janganlah kita minum berdiri walaupun ia makruh tetapi ia makruh yang menghampiri kepada haram. by Taufik Ramlan at 7:12 AM | . kerana apabila kita minum dari bekas yg besar. Cara minum. 2) Cara Rasulullah mengunyah . seteguk bernafas. lumrahnya kita akan meneguk air. Kerana bakteria dan racun ada membuat perjanjian dengan Allah swt. seteguk bernafas sehingga habis. kita tentu akan bernafas dan menghembuskan nafas dari hidung kita. 3) Membaca Basmalah (Bismillahirrahma Nirrahim). Apabila kita hembus.

w.w. Sebagai umat Islam yang beriman. penuh barakah dan merupakan penghulu segala hari. atau Hari Keputeraan Baginda Nabi s. dengan cara mengikut serta mengamalkan sunnahsunnahnya.Dan apa jua yang diperintah yang dibawa oleh Rasulullah (s. adalah untuk mengembalikan kesedaran dan juga cinta kita kepada Baginda Nabi s.W.T. kemudian dalam masa yang sama berusaha dengan tekad meninggalkan segala yang dilarang-Nya. Al-Hasyr: 7) . Apakah sekadar mahu memperingati tarikh itu semata-mata. Tepat pada saat dan waktunya.. marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk.a. tawaduk dan penuh insaf dengan menjadikan hari mulia ini hari menggilap semula serta meningkatkan lagi taqwa dan iman kita kepada Allah S. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.a. jawapan paling tepat ialah kita peringati dan sambut Hari Keputeraan Baginda Nabi s.w. adalah tersangat akrab dengan jantung hati atau kehidupan umat Islam.a. dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-Nya. Malah setiap tahun hari bersejarah ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia.w. (S. Maulidur Rasul s.) kepada kamu maka terimalah dan amalkanlah. Kenapa dan mengapa umat Islam menyambut serta mengingati tarikh itu. Hari Jumaat adalah hari mulia. Firman Allah SWT yang bermaksud: ".MARI MENGIKUT DAN MENGAMAL SUNNAH Oleh: MUSALLY MOKSIN JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S. dan peribadi Baginda Nabi s. ikhlas..T dengan melaksanakan apa yang diperintah-Nya. Tahun Gajah bersamaan hari Isnin.w.w. sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya)". Mudah-mudahan hidup kita akan lebih diberkati dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat.W.a.a. 12 Rabiulawal. MUSLIMIN JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA.a.

Seperti memelihara amanah dan adil dalam poligami. panduan umat Islam mengikut dan mengamal sunnah Rasulullah s. mengasihani orang muda.a. Selain itu.w. Dan sebagai umat Islam yang beriman. dalam bergaul dengan masyarakat sesama umat Islam dan dengan masyarakat bukan Islam. Sunnah Rasulullah s. bukan sekadar kahwin atau beristeri 2. itu terlalu luas dan merangkumi segala macam urusan atau halhal kehidupan manusia telahpun ditunjukkan oleh Baginda Rasulullah s. 3 dan 4 atau berpoligami yang diperdebatkan oleh masyarakat mutakhir ini. patuh dan istiqamah beramal.w. inilah sebenarnya yang perlu kita contohi dalam semua perkara yang dibuat oleh Rasulullah s.a. sunnah dalam mendidik anak isteri dan masyarakat. anak-anak dan sebagainya.w.a. dicatatkan dalam Hadith-hadith Baginda Rasulullah s.. amanah. yang bermaksud: "Orang yang berpegang kepada sunnahku pada saat umatku dilanda kerosakan.a. Mengamalkan sunnah Rasulullah s. Sunnah Rasulullah s. Manakala panduan atau rujukan untuk umat Islam mengikut dan mengamalkan sunnah ialah kitab al-Quran dan Sunnah atau Hadith-hadith Rasulullah s. ialah dengan mengikut kehidupan para ulama warasatul-anbiya Ridhwanullahi 'alaihim. tuntutan sunnah dalam berniaga. yakni mereka yang benar-benar beramal dengan penuh ikhlas segala sunnah Rasulullah s. JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH. Bukan juga semata-mata sunnah pada pakaian. berfikir dan bertindak dengan berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah s. dari hal-hal tentang mengurus atau mentadbir negara dengan amanah. cara beramal ibadat. Hadith hatta diamnya.a.w.a. umat Islam adalah tidak wajar menyempitkan makna dan skop sunnah yang sebenar.a. Semua itu adalah sunnah yang ditunjuk. Ini bermakna. Sunnah Rasulullah s. umat Islam hendaklah mengikut dan mengamalkan sunnah Rasulullah s. dalam segala perkara kehidupan. itu mencakup perbuatan. Sunnah Rasulullah s. Kerana itu. tanpa tokok tambah amalan-amalan bid’ah yang menyesatkan dirinya dan umat Islam seluruhnya. sunnah-sunnah dalam melaksanakan perintah agama yang wajib. Sunnah dalam akhlak.a.a.a. dibuat. dalam kepimpinan.w. itu sendiri. bercakap. Sunnah itu boleh dikategorikan seperti berikut: . itu memang suatu yang diperintahkan dalam Islam. ulama warasatul-anbiya adalah mereka yang taat. malah seperti sengaja disembunyikan atau tidak dibesar-besarkan sebagaimana masyarakat membesarkan sunnah berkahwin lebih dari seorang isteri. sunnah berpolitik.w.w.w. sunnah Rasulullah s.a.w.a. (HR At-Thabrani).a. Sabda Rasulullah s. melakukan amar makruf wa nahyi mungkar dan lain-lain. kata-kata. maka pahalanya seperti seorang yang gugur syahid". menutup 'aurat.w. menghormati orang. dari awal hingga ke akhir hayat Baginda. Pendek kata.w. sementara kita mengabaikan atau melupakan sunnah yang lebih utama. sikap adil. sunnah-sunnah Rasulullah s. Oleh itu.w.w. iaitu.JEMAAH JUMAAT YANG DIMULIAKAN. berumahtangga. Padahal. yang mesti diikut dan diamalkan oleh umat Islam masih banyak dilupakan.w. membantu isteri.w.w.a. secara istiqamah sama ada dalam waktu aman atau ketika umat Islam dilanda dharurat.a.a.

Percaya dan yakinlah bahawa mengikut serta mengamalkan cara hidup atau sunnah Rasulullah s.: Yang bermaksud:"Demi sesungguhnya. guru.Pertama: ialah sunnah yang wajib diikut dan diamal seperti beriman kepada Allah serta rukun-rukun iman lainnya. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. ketua pejabat. berpolitik. berpuasa sunat.a. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya. JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA. akhlak. serta dia pula berzikir (menyebut dan mengingati) Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). seterusnya melaksanakan amanah sama ada amanah atau tugas sebagai ketua rumahtangga. sewajarnya umat Islam menjadikan diri Rasulullah s. Sabda Rasulullah s. menunaikan zakat. berkeluarga.w." (S. keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. berzikir. yang bermaksud: "Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara. mengerjakan ibadat sembahyang. Untuk melaksanakan semua itu. (HR Imam Malik dan Muslim).w. hatta ketua kampung.a. itu akan memberi kita manfaat yang besar. pendidikan. iaitu: Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah s. berniaga. .w. panduan atau model terbaik umat Islam melainkan diri Rasulullah s. menuntut ilmu. sosial dan sebagainya. Firman Allah S. Demikianlah. peniaga/korporat. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat. hakim. mentadbir. mengajak orang berbuat yang makruf dan ke-baikan. apa lagi sebagai pemimpin negeri atau negara dan sebagainya. bersedekah sunat. melarang atau mencegah orang dari berbuat mungkar. doktor.a. cara bercakap.a.W.a. masuk masjid dengan doa dan kaki kanan dan lain-lain lagi.. berserban. memakai pakaian berwarna putih.w sebagai contoh dan model terbaik dalam menjalani kehidupan kita sama ada dari sudut kehidupannya. kepimpinan. Al-Ahzab: 21). Kedua: ialah amalan sunnah hukumnya sunat sahaja seperti memberi salam.w. mentaati ibubapa.T. Ini berdasarkan apa yang ditegaskan dalam al-Quran. puasa di bulan Ramadhan. Tidak ada contoh.".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful