P. 1
7 Sunnah Rasulullah S

7 Sunnah Rasulullah S

|Views: 155|Likes:
Published by noorsumayyah

More info:

Published by: noorsumayyah on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2015

pdf

text

original

7 Sunnah Rasulullah S.A.W Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari.

Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah: Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha. Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah”. Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme. Wallahualam. .. *************
Memahami Sunnah Rasulullah S.A.W

Pendahuluan. Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia yang dipilih oleh ALLAH untuk menyampaikan risalah-Nya kepada manusia sezaman dengan-Nya dan menjadi warisan kepada generasi-generasi kemudian-Nya hingga ke akhir zaman.Untuk menjadikan risalah yang disampaikan olehnya itu lebih bermakna dan berkesan,maka Rasulullah s.a.w sendiri dijadikan manusia contoh dalam mengamalkan kehendak risalah yang dibawa olehnya.Kehidupan Rasulullah s.a.w sendiri menepati kehendak berkenaan.Sejak dari mudanya lagi sikap dan cara hidup Rasulullah telah

Di sisi fuqaha’ pula ialah sesuatu yang bukan wajib dalam ibadah.Sunnah taqririyah pula ialah perkataan atau perbuatan sahabat yang dipersetujui oleh Rasulullah melalui perkataanNya atau dengan cara Rasulullah mendiamkan diri terhadap suatu tindakan atau perbuatan sahabatnya. Pengertian Sunnah Sunnah dari segi bahasanya ialah cara.khususnya dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan urusan kehidupan boleh diambil manfaat oleh orangorang bukan Islam juga.Namun kerana Baginda seorang manusia istemewa.w mesti diikuti.hadith dan ijma’ yang menghendaki umat islam mengambil sunnah sebagai hujja atau sumber ajaran islam.Sunnah qawaliyah ini menjelaskan tentang kesucian air laut serta halalnya ikan-ikan yang mati didalamnya walaupun tanpa disembelih.Dalam ungkapan yang lain sunnah diistilahkan sebagai perkataan dan perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.Tidak ada siapa lagi yang dapat dijadikan contoh terbaik oleh orang Islam selain Rasulullah s.memutuskan sesuatu kes berdasarkan saksi dan pengakuan.menjadi contoh dalam menjalani kehidupan di bumi ALAH ini. iii.Sebelum mu’az berangkat ke Yaman Rasulullah terlebih dahulu bertanya kepada mu’az.a.a.Misalnya perbuatan Rasulullah mengerjakan sembahyang lima waktu dengan menyempurnakan cara-cara.w yang disampaikan dalam berbagai tujuan dan kejadian.a. ii.a.w sebagai rasul.dalil-dalil dari AlQuran.w yang bermaksud :tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan (riwayat MALIK).Contoh tindakan Rasulullah mempersetujui pendapat atau kenyataan lisan seorang sahabat iatu mu’az bin jabal semasa baginda Rasulullah mengutusnya ke negeri yaman untuk mengetuai umat islam di sana.cara hidup atau kebiasaan.Rasulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemui jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran dan .w.memperlihatkan keserasiannya dengan keperluan untuk berperanan sebagai manusia pilihan.melakukan ibadah haji.cara hidupnya bukan bukan sahaja dapat dicontoh dan dimanfaati oleh orang-orang Islam tetapi sebahagiannya.a.Manakala dari segi istilah ahli usul al-Fiqh sunnah ialah setiap perkara yang terbit daripada Rasulullah s.Persetujuan baginda terhadap perbuatan sahabat itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan olehNya sendiri.syarat-syarat dan rukun-rukunnya.”dengan apakah kamu akan memutuskan masala umat Islam di Yaman”mu’az menjawab”dengan AlQuran”.tata-tata kelakuan. i.peraturan..Misalnya sabda Rasulullahn s.Rasulullah membenarkan kata-kata Mu’az itu.Sunnah perkataan atau sunnah qawliyah ialah sabda Rasulullah s.w sepanjang hayatnya menjadi piawai hidup yang mesti dicontohi oleh manusia muslim.Demikian juga dengan sabda Rasulullah yang bermaksud: Ia suci airnya lagi hala bankainya.kepentingan sunnah dari sudut perundangan islam serta pembahagian sunnah kepada wajib dan tidak wajib diikuti oleh orang islam.Kertas ini akan membicarakan tenteng pengertian sunnah iatu tata kelakuan atau cara hidup Rasulullah s.a.w.Sunnah fi’liyah ialah segala perbuatan yang berupa tindakan Rasulullah s.Ini adalah suatu pesanan Rasulullah kepda manusia supaya tidak melakukab perbuatan yang boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.a.a.Rasulullah mengiakan pandangan mu’az kemudian Rsulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran”Mu’az menjawab”saya akan melakukannya dengan berpandukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah”.w berupa dali-dalil syar’iyah yang bukan Al-Quran dan bukan mukjizat. (rawahu al-khamsah) . Sunnah atau cara hidup Rasullah s.

Ta’at kepada Rasulullah adalah dikira sebagai ta’at kepada Allah.”Mu’az menjawab “saya akan bandingkan perkara berkenaan dengan apa yang telah ada hukumnya jika didapati kedunya ada persamaan.Contoh lain ialah sikap Rasulullah yang memperkenankan hukum seorang “qa’if”(pakar) bahawa tapak kaki usamah daripada tapak kaki Zaid dengan sabdanya: Inna hadhihi al-aqdam ba’duha min ba’d.Sahabasahabat Rasulullah memakannya tetapi Rasulullah sendiri tidak.Rasulullah memperakui bahawa kepakaran boleh dijadikan hujjah dalam mensabitkan nasab.ijma’ sahabat dan logik akal.”Rasulullah mengiakan pandangan Mu’az itu.sunnah rasul juga perlu diambil untuk kesempurnaan penghayatan syriat Allah itu. i.th :502) juga sabda Rasulullah yang bermaksud : hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa’ al-Rashidin.Allah menyuruh Rasulullah s.Sepanjang hayat Rasulullah mereka berpegang kepada hukum yang yang ditetapkan Rasulullah dan mereka sentiasa mematuhi segala perintah dan larangannya.Namunj beliau hanya mendiamkan diri tanpa melarang mereka memakannya.Firman Allah .Dalam syariat itu Allah menghendaki manusia supaya menerima apa yang dibawanya dan mengikut apa yang ditunjukkan olehnya.Ini adalah dua contoh sunnah taqririyah yang mana Rasulullah mendiamkan diri tanpa sebarang teguran kepada tindakan sahabantnya dalam kes khalid bin al-Walid yang menghidangkan biawak pasit untuk makana tetamunya termasuk Rasulullah.hadith. (Malik. iv.Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah kewibawaan untuk menjelaskan kehendak Al-Quran . Oleh kerana Rasulullah adalah manusia contoh dalam melaksanakan segala kehendak syariat yang dituntutkan oleh Allah..Dalam hadith Rasulullah juga terdapat banyak pesanan supaya orang islam berpegang dengan sunnah.iatulah kitab Allah dan sunnah nabi-Nya.Ia mengandingi beberapa bebanan dan tanggungjawab kepada manusia.Risalah dari Allah itu terkandung dalam Al-Quran.Rasullah menjelaskan keumumam itu dengan sunnah qawliyah dan fi’liyahnya.Ijma’ sahabah.w menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia.Antaranya sabda Rasulullah yang bermaksud : aku tinggalkan kamu kepada dua perkara dimana jika kamu berpegang kepada keduanya. 3.Logik akal.Sebab-sebab sunnah perlu diikuti.Sahabat-sahabat Rasulullah sepakat baik semasa hidup atau selepas wafatnya Rasulullah tentang kewajipan mengikut sunnah.Ahmad dll) iii.Kerana itu selain Al-Quran.(al-Nisa’(4):59) tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.kamu tidak akan sesat selamanya.a.(al-Ahzab(33):35) ii.Bebanan dan tanggungjawab itu terbentuk umum dan tidak diperinci dengan jelas baik cara melaksakannya ataupun mengenai syarat-syarat dalam melaksanakannya.Gigitlah sunnah dengan dengan taring.Dalam Al-Quran Allah telah memfardukan ke atas orang-orang yang beriman supaya ta’at kepada Nabi dan mengikut jejak langkahNya.sunnah.Rw.sebab nperkara yang diadakan itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat dalam neraka(masuk neraka).t.jauhilah daripada mengada-adakan sesuatu.Ulama’ sepakat bahawa sunnah adalah sumber pengambilan hukum syara’ berasakan dalil daripada Al-Quran.Mereka memisahkan hukum daripada Al-Quran dan hukum yang diperolehi daripada hadith dari segi kewajipan mengikutnya dengan mendahulukan al-Quran dalam mencari penyelesaian hukum sebagaimana yang dicontohkan oleh Mu’az bin jabal.

sudah tentu mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.Mendengar jawapan Rasulullah sedemikian Al-Haba mencadangkan kepada Rasulullah supaya memindahkan penempatan tentera ke kawasan yang lebih sesuai.000:354).Sumber perbuatan ini sebagainya. .Namun ada juga yang berpendapat perbuatan seperti itu sunat diikuti.Antara sahabat Rasulullah yang suka mengikut setiap perbuatan Rasulullah sekalipun perbuatan itu adalah berupa adat kebiasaan.berbaring.Kerana itulah nyata bahawa sunnah adalah sumber hukum yang diguna pakai selepas Al-Quran.Contoh lain perbuatan Rasulullah yang mesti diikuti kerana tidak mempunyai kesan keagamaan selain selain dari kesan keduniaan semata-mata ialah peristiwa larangan yang dikenakan oleh Rasululla kepada penduduk Madinah daripada melakukan pendebungaan terhadap tanaman kurma mereka.Mengenai apakah sesuatu perbuatan Rasulullah itu wajib diikuti oleh orang islam atau tidak ianya tertakluk kepada jenis perbuatan Rasullah itu sendiri. Perbuatan yang keluar daripada Rasulullah semata-mata sebagai suatu kebijaksanaan dalam masalah keduniaan.( AlMubarakfuri.Cadangan Al-Haba itu diterima oleh Rasulullah dan dipindahkanlah pasukan tentera islam ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Haba itu.Sumber perbuatan ini bukan bukan dari beliau sebaga rasul.Oleh kerana penempatan itu suatu ijtihad Rasulullah sendiri sahaja.(Al-Nahl(16): 44) Sekiranya sunnah bukan merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan undang-undang yang perlu dipatuhi.Misalnya tindakan Rasulullah ketika menghadapi perang Badarmenempatkan tentera islam di perairan Badar.qurban. Perbuatan-perbuatan yang berupa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang manusia seperti berdiri.kewajipan sembahyang dhuha.2.1986:57-58) Perbuatan Rasulullah itu thabit dan khusus untuk dirinya sendiri seperti keharusan berpuasa wisal.makan.tahajjud.Perlakuan jenis ini tidak ada pertikaian dikalangan ahli ilmu tentang keharusannya kepada Rasulullah dan kepada umatnya.bermaksud :kami telah menurunkan kepada mu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.Jawab Rasulullah: ianya adalah strategi dan taktik semata-mata.duduk.Kita tidak wajib mencontohi perbuatan ini.Al-Haban bin Muzir selaku pakar ketenteraan bertanya kepada Rasulullah.Perbuatan Rasulullah dapat dipecahkan kepada tiga jenis: i.apakah tempat penempatan tentera itu suatu yang ditunjukkan Allah sehingga tidak boleh ke hadapan atau ke belakang selangkah pun?.Ini adalah pendapat majoriti ulama’.witir.Setelah menghentikannya didapati hasil pengeluaran mereka semakin merosot.(Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman.Mengetahui hal itu Rasulullah bersabda kepada mereka dengan katanya :Teruskan melakukan pendebungaan lagi.Atau apakah ianya pemilihan strategik dan taktik. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Yang Wajib dan Tidak Wajib Diikut.kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. iii. 4.keharusan nikah lebaih dari empat orang tanpa ii.minum.memilih warna pakaian dan sebagainya.dimana Baginda kurang arif tentang kawasan itu jika dubandingkan dengan AlHaba yang telah benar-benar memahami liku-liku kawasan berkenaan .

Jika perbuatan Rasulullah itu bertujuan menjelaskan yang mujmal.Demikian juga dengan tayammum yang dilakukan oleh Rasulullah hingga kesiku sebagai penjelasan kepada firman Allah yang bermaksud:maka sapulah muka dan tangan kamu (al-Maidah(5):6).maka penjelasan Rasulullah wajib diikuti. Paling rendah darjah taqarrub ialah sunat.sebaliknya dia berlaku dalam bentuk ibtida’ (permulaan).Adakalanya perbuatan Rasulullah tidak disertakan dengan perkataan sekali dengan hadith qawliyah seperti memotong tangan pencuri dipergelangan sebagai penjelasan kepada ayat al-Quran yang menghendaki tangan pencuri dipotong.Penjelasan Rasulullah itu ada kalanya dilakukan dengan disertakan dengan sekali seperti sabda Rasulullah yang bermaksud: Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang dan ambillah daripada aku haji kamu. 479-480) a.Menurut al-Shawkani pendapat ini benar kerana ia adalah dalil daripada alQuran dan perbuatan sahabat mengenainya. Manakala alShaf’i berpendapat bahawa perbuatan itu menunjukkan kepada sunat. b. Jika tidak nyata kedudukan perbuatan Rasulullah itu sebagai penjelasan kepada mana-mana ayat al-Quran.Jika diketahui sama ada ia wajib.mahar. Jika ternyata perbuatan itu bermaksud taqarrub kepada Allah seperti sembayang dua raka’at tanpa dilakukan secara muwazabah (berterusan). kerana sesuatu perbuatan Rasulullah itu sekalipun tidak ternyata adanya maksud taqarrub kepada Allah ia tetap dianggap sebagai taqarrub.Perbutan-perbuatan itu wajib dicontohi atau diikuti.5:40) Jika tidak diketahui sifat perbuatan Rasulullah itu dari segi kesyari’atanya.Perkara ini tertakluk kepada sama ada diketahiu atau tidak sifat shar’iyahnya . . Sahabat sahabat juga merujuk kepada Rasulullah sebagai hujjah dan ikutan dalam banyak kes antaranya perbuatan Umar bin Khattab mengucup Hajar al-Aswad dan berkata “jika tidak kerana aku melihat Rasul Allah mengucup kamu aku tidak akan mengucup kamu”(al-Syawkani.Cuma sifat syar’iyah yang ada pada perbuatan itu berbeza-beza dari segi sunat atau harus.maka hukumnya adalah sama seperti perkara yang dijelaskan itu dari segi wajib atau sunat. (al-Hasr(59):7).maka umat Islam yang ikut melakukan perbuatan itu sama hukumnya seperti perbuatan rasulullah itu sendiri. maka menunjukkan ianya adalah sunat kerana dengan tenyatanya maksud taqarrub adalah menjadi dalil kepada bahawa perbuatan itu adalah dituntut.Penentuan sifat-sifat ini dapat dikenal pasti melalui kriteria berikut (Ibid.sunat atau harus.Firman Alla bermksud : Apa yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah kamu menerimanya dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu hindari.Perkara-perkara ini khusus untuk rasul Allah dan tidak boleh diikuti oleh umatnya (zuhayli:478) iv.hah.Dalam perkara ini perbuatan Rasullah yang berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran itu hukumnya sama seperti hukum yang dibawa oleh ayat al-Q!uran itu sendiri. maka perlu diperhatikan kedudukan perbuatan berkenaan: (al-Zulhayli: 480) a. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kerana di syariatkan sedemikian. b.Dalam perkara ini al-Imam Malik berpendapat ianya adalah harus. Jika tidak ternyata adanya maksud taqarrub dalam perbuatan itu sepertu berjual beli dan muzaraa’ah.mentaqyidkan yang mutlaq atau mentakhsiskan yang umum.Jika ayat al-Quran itu membawa perintah yang wajib.

.(al-Nisa’(4).jumlah rakaatnya. Dalam memberikan penjelasan keatas ayat-ayat al-Quran oleh hadith ini didapati ada tiga bahagian yang berkaitan dengannya. Memberi perincian keatas ayat-ayat yang mujmal.Dalam kes ini apa yang jelas patut diikut ialah sunnah Rasulullah. a’sahut kami semua. Misalnya al-Quran membolehkan kepada orang yang meninggal dunia membuat wasiat ke atas harta miliknya tanpa ada i.1.Bermaksud:Malaikat jibrikl bertanya “hai Muhammad terang padaku tentang Islam!” Jawab Muhammad “ Islam itu ialah persaksianmu bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Demikian juga dengan zakat dan haji. Sumber paling utama bagi agama Islam ialah al-Quran dan Hadith.a. Misalnya ayat mengenai perintah sembahyang dalam al-Quran yang bermaksud:maka dirikan s. membayar zakat. mengerjakan haji ke Baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ketempat itu”. Al-Quran dan hadith. Kemudian laranganlarangan itu telah dikuatkan lagi oleh Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud. “Perhatikanlah!! Saya akan menerangkan kepada kamu sebesar-besar doa “diucapkan tiga kalia’ baiklah hai Rasulullah.w sesungguhnya sembahyang itu bagi orang mukmin adalah kewajipan yang sudah ditentukan waktunya.”Menyekutukan Allah.a. Rasulullah mengulanginya sampai kami meminta semoga beliau diam.w menerangkan waktu-waktu sembahyang. kamu mendirikan sembahyang. Membatasi kemutlakan al-Quran.Misalnya sembahyang dan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya ketika berdialog dengan malaikat. Ayat ini tidak terperici.Ayat-ayat AlQuran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana ayat itu dibaca sekarang. Menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukumnya oleh alQuran. b. dimana semua hukum perkara ini telah ditentukan oleh Al-Quran.Ini bererti sunnah amat penting dan kedudukan pada tempat kedua selepas al-Quran sebagai panduan hidup muslim. Rasulullah pada ketika itu sedang bersandar. (Hadith riwayat Muslim). ayat-ayat al-Quran mengenainya juga mujmal. Memberi penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran. Ia diperincikan oleh Hadith dengan menjelaskan jenis harta yang dikenakan zakat dan kadarnya dan menjelaskan cara-cara melakukan ibadah haji. Contoh lain ialah pengharaman menyekutukan Allah. .tetapi tidak disebut dalam al-Quran . menyakiti hati kedua ibu bapa dan bersaksi palsu.Walaupun al-Quran memberi panduan utama kehidupan kepada orang islam. lalu duduk dan bersabda: “ingat perkataan dan persaksian palsu. masih mujmal. a. Kemudian Rasulullah s.”(Riwayat Bukhari-Muslim) ii.Dengan demikian hukum peristiwa tersebut ditentukan oleh dua sumber iatu al-Quran sebagai menetapkan hukumnya dan as-sunnah sebagai penguatnya.Al-Quran adalah firman Allah untuk semua orang Islam. Kedudukan Sunnah Di Samping al-Quran. syarat-syaratnya dan rukun-rukun dan melakukan sembahyang dan seterusnya meminta umat Islam melakukan sembahyang seperti mana yang dilakukan olehnya.Ulama’ usul fiqh membahagikan sunnah al-Quran kepada empat jenis. menderhakai kedua ibu-bapa.103).namun banyak perkara yang memerlukan panduan ke arah kehidupan yang praktis.

(al-Maidah(5)3). sunnah menjelaskan tentang nasikh dan mansukhnya ayat-ayat alQuran. adalah orang yang dilantik oleh Alla untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia. Manakala dua darah itu ialah hati dan limpa.pengharaman memakai daging himar ahli dan pembebasan tawanan.Syariat menghendaki manusia melakukan perkara tertentu .w melarang memakan binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap yang berkuku kuat dari kalangan burung (hadith riwayat Muslim).(alBaqarah(2):180) adalah dimansuhkan dengan ayat-ayat pewarisan. iv. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah.sebagaimana Allah mengharamkan mengahwini wanita kerana nasab.Maka jadilah hukum itu thabit dengan sunnah. Di dalam hadithnya Rasulullah membataskan kadar maksima wasiat kepada 1/3 sahaja. darah dan daging babi. Misalnya firman Allah berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai binatang dan darah dalam ayat al-Quran yang bermaksud. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang.a. 1.Tetapi majoriti fuqaha’ termasuk al-Baydawi dan al-Asnawi daripada mazhab Shafi’i memperakui bahawa ada juga berlaku pemansukhan al-Quran oleh hadith seperti yang bermaksud :tiada wasiat kepada ahli waris.Pemansukhansesuatu ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang lain dapat diketahui melalui sunnah.jika dia meninggalkan harta yang banyak supaya dia berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang lebih hampir dengan baik sebagai suatu hak ke atas orang yang bertaqwa.Misalnya Rasulullah menetapakan haramnya binatang buas yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat seperti yang diriwayatkan Ibn Abbas yang bermaksud”Rasulullah s.(Malik bin Anas:418). sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah membayarkan hutangnya. c.(al-Nisa’(4)12).batasan maksimunnya. Mengkhususkan yang umum. dalam firman Allah bermaksud.Hadith ini memansuhkan ayat mengenai wasiat kepada ahli waris.Misalnya ayat al-Quran berkenaan waksiat kepada dua ibu bapa dan qarobah iatu dalam firman Allah bermaksud :Diwajibkan ke atas kamu apabila mati tiba kepada salah seorang dari kamu. hati dan limpa dalam sabdanya yang bermaksud. belalang.Demikian juga dengan zakat fitrah.Misal yang lain seperti hadith yang mengenakan hukuman rejam kepada penzina muhsan dan pengharaman memakai sutera ke atas orang lelaki.AlImam Shafi’i hanya menerima pemansukhan ayat al-Quran oleh hadith.(Riwayat Bukhari dan muslim). Kesimpulan Rasulullah s.(Riwayat Ibn Majah dan Hakim) iii. diharamkan bagi kamu memakan bangkai.Rasulullah juga mengharamkan lelaki mengahwini wanita sepersusuan. Mewujudkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran.aw. Kemudian Rasulullah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan.

dalam beberapa hal beliau terikat dengan adat Arab dalam kehidupan hariannya. ia merupakan the first process of digestion.Dari sega hukumnya samaada wajib.Ada yang bersumberkan syari’ah dan ada yang bersumberkan kepada kebiasaan atau adat.w.w adalah orang Arab.sunat.Oleh kerana al-Quran yang merupakan kitab di mana termaktubnya syariat berkenaan menyentuh berbagai aspek untuk menjadi panduan manusia. dihospital-hospital.Manusia wajib mengikut Rasulullah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Kemudian barulah Rasulullah makan nasi dan lauknya.Tetapi kebanyakan wujud dalam bentu yang umum tidak terperinci.ibadah dan akhlak. • Mengapa menghisap garam? Kerana garam adalah sumber mineral dari tanah yg diperlukan oleh badan kita.Maka kerana itu sunnah dapat dibahagikan kepada dua iatu sunnah syir’iyah dan sunnah’urfiyah. Ini adalah kerana enzim yg ada di tangan kanan itu merupakan enzim yang dapat menolong proses penghadaman (digestion). iaitu .Manakala sunnah ‘urfiyah adalah sunnah yang boleh dipilih oleh umat Islam ssama ada mahu mengikutnya atau tidak. • Mengapa? Kerana kedua belah tangan kita ada mengeluarkan 3 macam enzim.yang berupa ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia. Dua cecah garam dari jari kita itu adalah sama dgn satu liter air mineral. mengikut Dr. Oleh kerana kata-kata.a. tetapi konsentrasi di tangan kanan kurang sedikit dari yg kiri. lalu Rasullah saw akan menghisap garam itu.perbuatan seta pengakuan Rasulullah menyeluruh dalam berbagai perkara.Rasulullah s.Dalam pada itu ada juga dikalangan sahabat yang berterusan mengamalkan sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu bersumberkan ‘adat(sunnah ‘urfiyah).Sunnah syri’iyah adalah suatu yang dikehendaki supaya diikut oleh umat islam.Disinilah peranan sunnah menjadi perlu untuk memperjelaskan apa yang dikehendaki oleh alQuran kepada manusia. April 5. garam juga adalah penawar yang paling mujarab bagi keracunan. Kita berasal dari tanah maka lumrahnya bahan yang asal dari bumi (tanah) inilah yg paling berkhasiat untuk kita. lalu Rasullah saw akan mengambil sedikit garam menggunakan jari kecilnya (yg last tu). • Kenapa garam? Selain dari sebab ia adalah sumber mineral. the first line of treatment for poisoning adalah dengan memberi Sodium Chloride.Namun mencemuh sunnah ‘urfiyah sama ertinya dengan menghina Rasulullah. beliau akan menggaulkan lauk dan nasi dengan tangan kanannya dan kemudian membiarkan sebentar. 2008 Sunnah Rasulullah ketika makan dan minum Cara Makan 1) Kenapa kita gunakan tangan? Mengikut cara Rasulullah s.haram atau makruh bergantung kepada kehendak tasyri’ itu sendiri. Saturday.a.

Garam juga dapat menghalang sihir dan makhluk-makhluk halus yang ingin menggangu manusia. akan menjadi H2CO3. kita akan mengeluarkan CO2 iaitu carbon dioxide. iaitu sama dengan cuka. Jangan kita minum dari bekas yg besar dan jangan bernafas semasa kita minum.Rasulullah akan mengunyah sebanyak 40 kali untuk membiarkan makanan itu betul-betul lumat agar perut kita senang memproseskan makanan itu. 3) Membaca Basmalah (Bismillahirrahma Nirrahim). Membaca Basmalah sebelum makan untuk mengelakkan penyakit. seteguk bernafas. kita tentu akan bernafas dan menghembuskan nafas dari hidung kita. menyebabkan minuman itu menjadi acidic. apabila Basmalah dibaca maka bakteria dan racun akan musnah dari sumber makanan itu. Apabila kita hembus. lumrahnya kita akan meneguk air. kerana apabila kita minum dari bekas yg besar. Kerana bakteria dan racun ada membuat perjanjian dengan Allah swt. Dalam proses minum itu. 2) Cara Rasulullah mengunyah . Jangan meniup air yg panas. Cara minum. by Taufik Ramlan at 7:12 AM | . sebabnya sama diatas.GARAM. yang apabila bercampur dgn air H20. Cara Minum Janganlah kita minum berdiri walaupun ia makruh tetapi ia makruh yang menghampiri kepada haram. seteguk bernafas sehingga habis.

Tahun Gajah bersamaan hari Isnin. 12 Rabiulawal. tawaduk dan penuh insaf dengan menjadikan hari mulia ini hari menggilap semula serta meningkatkan lagi taqwa dan iman kita kepada Allah S. dan peribadi Baginda Nabi s.MARI MENGIKUT DAN MENGAMAL SUNNAH Oleh: MUSALLY MOKSIN JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S. kemudian dalam masa yang sama berusaha dengan tekad meninggalkan segala yang dilarang-Nya. adalah tersangat akrab dengan jantung hati atau kehidupan umat Islam. Hari Jumaat adalah hari mulia.a. Sebagai umat Islam yang beriman.a.T dengan melaksanakan apa yang diperintah-Nya. penuh barakah dan merupakan penghulu segala hari.a. adalah untuk mengembalikan kesedaran dan juga cinta kita kepada Baginda Nabi s.w. sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya)". Tepat pada saat dan waktunya. (S. Kenapa dan mengapa umat Islam menyambut serta mengingati tarikh itu.a. Al-Hasyr: 7) .W. ikhlas. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.w.w.a. Apakah sekadar mahu memperingati tarikh itu semata-mata. atau Hari Keputeraan Baginda Nabi s. jawapan paling tepat ialah kita peringati dan sambut Hari Keputeraan Baginda Nabi s. marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk.. Firman Allah SWT yang bermaksud: ". Mudah-mudahan hidup kita akan lebih diberkati dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat.w.w.) kepada kamu maka terimalah dan amalkanlah.W.Dan apa jua yang diperintah yang dibawa oleh Rasulullah (s. MUSLIMIN JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA. dengan cara mengikut serta mengamalkan sunnahsunnahnya. Malah setiap tahun hari bersejarah ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia.T. Maulidur Rasul s.. dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-Nya.w.a.

a. Manakala panduan atau rujukan untuk umat Islam mengikut dan mengamalkan sunnah ialah kitab al-Quran dan Sunnah atau Hadith-hadith Rasulullah s.a. Sunnah Rasulullah s. Semua itu adalah sunnah yang ditunjuk. sunnah-sunnah dalam melaksanakan perintah agama yang wajib. dibuat. maka pahalanya seperti seorang yang gugur syahid".JEMAAH JUMAAT YANG DIMULIAKAN. bukan sekadar kahwin atau beristeri 2. Bukan juga semata-mata sunnah pada pakaian. Sunnah itu boleh dikategorikan seperti berikut: .a.a.a. Pendek kata. tuntutan sunnah dalam berniaga.w.a. yang bermaksud: "Orang yang berpegang kepada sunnahku pada saat umatku dilanda kerosakan. yakni mereka yang benar-benar beramal dengan penuh ikhlas segala sunnah Rasulullah s. Mengamalkan sunnah Rasulullah s.w. sementara kita mengabaikan atau melupakan sunnah yang lebih utama.w. Dan sebagai umat Islam yang beriman. secara istiqamah sama ada dalam waktu aman atau ketika umat Islam dilanda dharurat.a. Selain itu.w. tanpa tokok tambah amalan-amalan bid’ah yang menyesatkan dirinya dan umat Islam seluruhnya. dalam kepimpinan. (HR At-Thabrani). ulama warasatul-anbiya adalah mereka yang taat. dalam segala perkara kehidupan. Ini bermakna. sunnah Rasulullah s. berumahtangga. ialah dengan mengikut kehidupan para ulama warasatul-anbiya Ridhwanullahi 'alaihim.a. menutup 'aurat.a. Kerana itu. umat Islam adalah tidak wajar menyempitkan makna dan skop sunnah yang sebenar.w.w. Sabda Rasulullah s. patuh dan istiqamah beramal..a. sunnah dalam mendidik anak isteri dan masyarakat.a. inilah sebenarnya yang perlu kita contohi dalam semua perkara yang dibuat oleh Rasulullah s. 3 dan 4 atau berpoligami yang diperdebatkan oleh masyarakat mutakhir ini. bercakap. dicatatkan dalam Hadith-hadith Baginda Rasulullah s.w. Sunnah Rasulullah s. malah seperti sengaja disembunyikan atau tidak dibesar-besarkan sebagaimana masyarakat membesarkan sunnah berkahwin lebih dari seorang isteri. dari awal hingga ke akhir hayat Baginda. berfikir dan bertindak dengan berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a. sikap adil. sunnah-sunnah Rasulullah s. mengasihani orang muda.w.w. itu memang suatu yang diperintahkan dalam Islam. membantu isteri. dalam bergaul dengan masyarakat sesama umat Islam dan dengan masyarakat bukan Islam. itu sendiri.a.w. Seperti memelihara amanah dan adil dalam poligami.a. melakukan amar makruf wa nahyi mungkar dan lain-lain. dari hal-hal tentang mengurus atau mentadbir negara dengan amanah. sunnah berpolitik. umat Islam hendaklah mengikut dan mengamalkan sunnah Rasulullah s. cara beramal ibadat. Hadith hatta diamnya.w.w. itu mencakup perbuatan. JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH.w. Padahal.w. anak-anak dan sebagainya.a. Sunnah dalam akhlak. amanah.w. Oleh itu.w. iaitu. kata-kata.a. Sunnah Rasulullah s. yang mesti diikut dan diamalkan oleh umat Islam masih banyak dilupakan. Sunnah Rasulullah s. itu terlalu luas dan merangkumi segala macam urusan atau halhal kehidupan manusia telahpun ditunjukkan oleh Baginda Rasulullah s. menghormati orang. panduan umat Islam mengikut dan mengamal sunnah Rasulullah s.

Tidak ada contoh. menunaikan zakat. cara bercakap. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik.a. apa lagi sebagai pemimpin negeri atau negara dan sebagainya. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat.w. Ini berdasarkan apa yang ditegaskan dalam al-Quran. berpolitik. guru.a. kepimpinan. itu akan memberi kita manfaat yang besar.a. seterusnya melaksanakan amanah sama ada amanah atau tugas sebagai ketua rumahtangga.w. berzikir. mentadbir. bersedekah sunat. menuntut ilmu. Untuk melaksanakan semua itu. sosial dan sebagainya.a.: Yang bermaksud:"Demi sesungguhnya. berpuasa sunat. berniaga.W.". doktor.. Sabda Rasulullah s. peniaga/korporat." (S.w. pendidikan. mengajak orang berbuat yang makruf dan ke-baikan. memakai pakaian berwarna putih. panduan atau model terbaik umat Islam melainkan diri Rasulullah s. Firman Allah S. Demikianlah. Kedua: ialah amalan sunnah hukumnya sunat sahaja seperti memberi salam. iaitu: Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah s. Percaya dan yakinlah bahawa mengikut serta mengamalkan cara hidup atau sunnah Rasulullah s. JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA.a. berserban. serta dia pula berzikir (menyebut dan mengingati) Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). masuk masjid dengan doa dan kaki kanan dan lain-lain lagi. hatta ketua kampung. yang bermaksud: "Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara. (HR Imam Malik dan Muslim).Pertama: ialah sunnah yang wajib diikut dan diamal seperti beriman kepada Allah serta rukun-rukun iman lainnya. ketua pejabat. melarang atau mencegah orang dari berbuat mungkar.w sebagai contoh dan model terbaik dalam menjalani kehidupan kita sama ada dari sudut kehidupannya.w. hakim.T. puasa di bulan Ramadhan. mengerjakan ibadat sembahyang. keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. berkeluarga. . akhlak. sewajarnya umat Islam menjadikan diri Rasulullah s. mentaati ibubapa. Al-Ahzab: 21).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->