P. 1
7 Sunnah Rasulullah S

7 Sunnah Rasulullah S

|Views: 155|Likes:
Published by noorsumayyah

More info:

Published by: noorsumayyah on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2015

pdf

text

original

7 Sunnah Rasulullah S.A.W Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari.

Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah: Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha. Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah”. Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme. Wallahualam. .. *************
Memahami Sunnah Rasulullah S.A.W

Pendahuluan. Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia yang dipilih oleh ALLAH untuk menyampaikan risalah-Nya kepada manusia sezaman dengan-Nya dan menjadi warisan kepada generasi-generasi kemudian-Nya hingga ke akhir zaman.Untuk menjadikan risalah yang disampaikan olehnya itu lebih bermakna dan berkesan,maka Rasulullah s.a.w sendiri dijadikan manusia contoh dalam mengamalkan kehendak risalah yang dibawa olehnya.Kehidupan Rasulullah s.a.w sendiri menepati kehendak berkenaan.Sejak dari mudanya lagi sikap dan cara hidup Rasulullah telah

Sunnah taqririyah pula ialah perkataan atau perbuatan sahabat yang dipersetujui oleh Rasulullah melalui perkataanNya atau dengan cara Rasulullah mendiamkan diri terhadap suatu tindakan atau perbuatan sahabatnya.kepentingan sunnah dari sudut perundangan islam serta pembahagian sunnah kepada wajib dan tidak wajib diikuti oleh orang islam.hadith dan ijma’ yang menghendaki umat islam mengambil sunnah sebagai hujja atau sumber ajaran islam.a.Di sisi fuqaha’ pula ialah sesuatu yang bukan wajib dalam ibadah.Tidak ada siapa lagi yang dapat dijadikan contoh terbaik oleh orang Islam selain Rasulullah s.memperlihatkan keserasiannya dengan keperluan untuk berperanan sebagai manusia pilihan.a.melakukan ibadah haji.Manakala dari segi istilah ahli usul al-Fiqh sunnah ialah setiap perkara yang terbit daripada Rasulullah s.w. Pengertian Sunnah Sunnah dari segi bahasanya ialah cara.w berupa dali-dalil syar’iyah yang bukan Al-Quran dan bukan mukjizat.Rasulullah mengiakan pandangan mu’az kemudian Rsulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran”Mu’az menjawab”saya akan melakukannya dengan berpandukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah”.a. Sunnah atau cara hidup Rasullah s.w yang bermaksud :tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan (riwayat MALIK).Sunnah fi’liyah ialah segala perbuatan yang berupa tindakan Rasulullah s. i.a.cara hidup atau kebiasaan.Kertas ini akan membicarakan tenteng pengertian sunnah iatu tata kelakuan atau cara hidup Rasulullah s.Ini adalah suatu pesanan Rasulullah kepda manusia supaya tidak melakukab perbuatan yang boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.Namun kerana Baginda seorang manusia istemewa.a.w sepanjang hayatnya menjadi piawai hidup yang mesti dicontohi oleh manusia muslim.Misalnya sabda Rasulullahn s.w.memutuskan sesuatu kes berdasarkan saksi dan pengakuan.Demikian juga dengan sabda Rasulullah yang bermaksud: Ia suci airnya lagi hala bankainya.w sebagai rasul.Dalam ungkapan yang lain sunnah diistilahkan sebagai perkataan dan perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.Sunnah perkataan atau sunnah qawliyah ialah sabda Rasulullah s.cara hidupnya bukan bukan sahaja dapat dicontoh dan dimanfaati oleh orang-orang Islam tetapi sebahagiannya.menjadi contoh dalam menjalani kehidupan di bumi ALAH ini.a..dalil-dalil dari AlQuran.”dengan apakah kamu akan memutuskan masala umat Islam di Yaman”mu’az menjawab”dengan AlQuran”.Persetujuan baginda terhadap perbuatan sahabat itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan olehNya sendiri.w mesti diikuti. ii.w yang disampaikan dalam berbagai tujuan dan kejadian. (rawahu al-khamsah) .Contoh tindakan Rasulullah mempersetujui pendapat atau kenyataan lisan seorang sahabat iatu mu’az bin jabal semasa baginda Rasulullah mengutusnya ke negeri yaman untuk mengetuai umat islam di sana.Rasulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemui jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran dan .Sebelum mu’az berangkat ke Yaman Rasulullah terlebih dahulu bertanya kepada mu’az. iii.a.syarat-syarat dan rukun-rukunnya.peraturan.Sunnah qawaliyah ini menjelaskan tentang kesucian air laut serta halalnya ikan-ikan yang mati didalamnya walaupun tanpa disembelih.a.Rasulullah membenarkan kata-kata Mu’az itu.khususnya dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan urusan kehidupan boleh diambil manfaat oleh orangorang bukan Islam juga.tata-tata kelakuan.Misalnya perbuatan Rasulullah mengerjakan sembahyang lima waktu dengan menyempurnakan cara-cara.

ijma’ sahabat dan logik akal.Sahabasahabat Rasulullah memakannya tetapi Rasulullah sendiri tidak.Firman Allah .Ia mengandingi beberapa bebanan dan tanggungjawab kepada manusia.Ta’at kepada Rasulullah adalah dikira sebagai ta’at kepada Allah.Ijma’ sahabah.Gigitlah sunnah dengan dengan taring.Ahmad dll) iii.iatulah kitab Allah dan sunnah nabi-Nya.Dalam hadith Rasulullah juga terdapat banyak pesanan supaya orang islam berpegang dengan sunnah.Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah kewibawaan untuk menjelaskan kehendak Al-Quran ..Ini adalah dua contoh sunnah taqririyah yang mana Rasulullah mendiamkan diri tanpa sebarang teguran kepada tindakan sahabantnya dalam kes khalid bin al-Walid yang menghidangkan biawak pasit untuk makana tetamunya termasuk Rasulullah.w menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia.th :502) juga sabda Rasulullah yang bermaksud : hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa’ al-Rashidin.hadith. iv.Rw.”Rasulullah mengiakan pandangan Mu’az itu.Sahabat-sahabat Rasulullah sepakat baik semasa hidup atau selepas wafatnya Rasulullah tentang kewajipan mengikut sunnah.a.Ulama’ sepakat bahawa sunnah adalah sumber pengambilan hukum syara’ berasakan dalil daripada Al-Quran. Oleh kerana Rasulullah adalah manusia contoh dalam melaksanakan segala kehendak syariat yang dituntutkan oleh Allah.sebab nperkara yang diadakan itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat dalam neraka(masuk neraka).Risalah dari Allah itu terkandung dalam Al-Quran.kamu tidak akan sesat selamanya.Rasullah menjelaskan keumumam itu dengan sunnah qawliyah dan fi’liyahnya.Dalam Al-Quran Allah telah memfardukan ke atas orang-orang yang beriman supaya ta’at kepada Nabi dan mengikut jejak langkahNya.Allah menyuruh Rasulullah s. (Malik.Antaranya sabda Rasulullah yang bermaksud : aku tinggalkan kamu kepada dua perkara dimana jika kamu berpegang kepada keduanya.Sepanjang hayat Rasulullah mereka berpegang kepada hukum yang yang ditetapkan Rasulullah dan mereka sentiasa mematuhi segala perintah dan larangannya. i.Sebab-sebab sunnah perlu diikuti. 3.Mereka memisahkan hukum daripada Al-Quran dan hukum yang diperolehi daripada hadith dari segi kewajipan mengikutnya dengan mendahulukan al-Quran dalam mencari penyelesaian hukum sebagaimana yang dicontohkan oleh Mu’az bin jabal.(al-Ahzab(33):35) ii.sunnah rasul juga perlu diambil untuk kesempurnaan penghayatan syriat Allah itu.Bebanan dan tanggungjawab itu terbentuk umum dan tidak diperinci dengan jelas baik cara melaksakannya ataupun mengenai syarat-syarat dalam melaksanakannya.(al-Nisa’(4):59) tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.Dalam syariat itu Allah menghendaki manusia supaya menerima apa yang dibawanya dan mengikut apa yang ditunjukkan olehnya.sunnah.jauhilah daripada mengada-adakan sesuatu.Rasulullah memperakui bahawa kepakaran boleh dijadikan hujjah dalam mensabitkan nasab.Contoh lain ialah sikap Rasulullah yang memperkenankan hukum seorang “qa’if”(pakar) bahawa tapak kaki usamah daripada tapak kaki Zaid dengan sabdanya: Inna hadhihi al-aqdam ba’duha min ba’d.Namunj beliau hanya mendiamkan diri tanpa melarang mereka memakannya.Logik akal.Kerana itu selain Al-Quran.”Mu’az menjawab “saya akan bandingkan perkara berkenaan dengan apa yang telah ada hukumnya jika didapati kedunya ada persamaan.t.

2.Contoh lain perbuatan Rasulullah yang mesti diikuti kerana tidak mempunyai kesan keagamaan selain selain dari kesan keduniaan semata-mata ialah peristiwa larangan yang dikenakan oleh Rasululla kepada penduduk Madinah daripada melakukan pendebungaan terhadap tanaman kurma mereka.witir.Misalnya tindakan Rasulullah ketika menghadapi perang Badarmenempatkan tentera islam di perairan Badar.( AlMubarakfuri.makan.sudah tentu mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.Atau apakah ianya pemilihan strategik dan taktik.Perbuatan Rasulullah dapat dipecahkan kepada tiga jenis: i. Perbuatan-perbuatan yang berupa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang manusia seperti berdiri.Namun ada juga yang berpendapat perbuatan seperti itu sunat diikuti.apakah tempat penempatan tentera itu suatu yang ditunjukkan Allah sehingga tidak boleh ke hadapan atau ke belakang selangkah pun?.berbaring.tahajjud. .Mendengar jawapan Rasulullah sedemikian Al-Haba mencadangkan kepada Rasulullah supaya memindahkan penempatan tentera ke kawasan yang lebih sesuai.kewajipan sembahyang dhuha.(Al-Nahl(16): 44) Sekiranya sunnah bukan merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan undang-undang yang perlu dipatuhi.000:354).memilih warna pakaian dan sebagainya.Ini adalah pendapat majoriti ulama’.minum.dimana Baginda kurang arif tentang kawasan itu jika dubandingkan dengan AlHaba yang telah benar-benar memahami liku-liku kawasan berkenaan .kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu.duduk. Perbuatan yang keluar daripada Rasulullah semata-mata sebagai suatu kebijaksanaan dalam masalah keduniaan.Antara sahabat Rasulullah yang suka mengikut setiap perbuatan Rasulullah sekalipun perbuatan itu adalah berupa adat kebiasaan. iii.Mengenai apakah sesuatu perbuatan Rasulullah itu wajib diikuti oleh orang islam atau tidak ianya tertakluk kepada jenis perbuatan Rasullah itu sendiri.(Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. 4.Mengetahui hal itu Rasulullah bersabda kepada mereka dengan katanya :Teruskan melakukan pendebungaan lagi.bermaksud :kami telah menurunkan kepada mu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.Sumber perbuatan ini sebagainya.Cadangan Al-Haba itu diterima oleh Rasulullah dan dipindahkanlah pasukan tentera islam ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Haba itu.Jawab Rasulullah: ianya adalah strategi dan taktik semata-mata.1986:57-58) Perbuatan Rasulullah itu thabit dan khusus untuk dirinya sendiri seperti keharusan berpuasa wisal. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Yang Wajib dan Tidak Wajib Diikut.Perlakuan jenis ini tidak ada pertikaian dikalangan ahli ilmu tentang keharusannya kepada Rasulullah dan kepada umatnya.keharusan nikah lebaih dari empat orang tanpa ii.Kita tidak wajib mencontohi perbuatan ini.Kerana itulah nyata bahawa sunnah adalah sumber hukum yang diguna pakai selepas Al-Quran.Oleh kerana penempatan itu suatu ijtihad Rasulullah sendiri sahaja.qurban.Setelah menghentikannya didapati hasil pengeluaran mereka semakin merosot.Sumber perbuatan ini bukan bukan dari beliau sebaga rasul.Al-Haban bin Muzir selaku pakar ketenteraan bertanya kepada Rasulullah.

mahar. Jika tidak ternyata adanya maksud taqarrub dalam perbuatan itu sepertu berjual beli dan muzaraa’ah. .Adakalanya perbuatan Rasulullah tidak disertakan dengan perkataan sekali dengan hadith qawliyah seperti memotong tangan pencuri dipergelangan sebagai penjelasan kepada ayat al-Quran yang menghendaki tangan pencuri dipotong.Penentuan sifat-sifat ini dapat dikenal pasti melalui kriteria berikut (Ibid.mentaqyidkan yang mutlaq atau mentakhsiskan yang umum. Sahabat sahabat juga merujuk kepada Rasulullah sebagai hujjah dan ikutan dalam banyak kes antaranya perbuatan Umar bin Khattab mengucup Hajar al-Aswad dan berkata “jika tidak kerana aku melihat Rasul Allah mengucup kamu aku tidak akan mengucup kamu”(al-Syawkani.Dalam perkara ini al-Imam Malik berpendapat ianya adalah harus. maka perlu diperhatikan kedudukan perbuatan berkenaan: (al-Zulhayli: 480) a. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kerana di syariatkan sedemikian.Firman Alla bermksud : Apa yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah kamu menerimanya dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu hindari.Perkara ini tertakluk kepada sama ada diketahiu atau tidak sifat shar’iyahnya . Paling rendah darjah taqarrub ialah sunat.Demikian juga dengan tayammum yang dilakukan oleh Rasulullah hingga kesiku sebagai penjelasan kepada firman Allah yang bermaksud:maka sapulah muka dan tangan kamu (al-Maidah(5):6). 479-480) a.Jika ayat al-Quran itu membawa perintah yang wajib. (al-Hasr(59):7).Menurut al-Shawkani pendapat ini benar kerana ia adalah dalil daripada alQuran dan perbuatan sahabat mengenainya.Perkara-perkara ini khusus untuk rasul Allah dan tidak boleh diikuti oleh umatnya (zuhayli:478) iv.Cuma sifat syar’iyah yang ada pada perbuatan itu berbeza-beza dari segi sunat atau harus.maka penjelasan Rasulullah wajib diikuti.maka hukumnya adalah sama seperti perkara yang dijelaskan itu dari segi wajib atau sunat. maka menunjukkan ianya adalah sunat kerana dengan tenyatanya maksud taqarrub adalah menjadi dalil kepada bahawa perbuatan itu adalah dituntut. Jika ternyata perbuatan itu bermaksud taqarrub kepada Allah seperti sembayang dua raka’at tanpa dilakukan secara muwazabah (berterusan). Jika perbuatan Rasulullah itu bertujuan menjelaskan yang mujmal. b.Penjelasan Rasulullah itu ada kalanya dilakukan dengan disertakan dengan sekali seperti sabda Rasulullah yang bermaksud: Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang dan ambillah daripada aku haji kamu. kerana sesuatu perbuatan Rasulullah itu sekalipun tidak ternyata adanya maksud taqarrub kepada Allah ia tetap dianggap sebagai taqarrub.maka umat Islam yang ikut melakukan perbuatan itu sama hukumnya seperti perbuatan rasulullah itu sendiri.sebaliknya dia berlaku dalam bentuk ibtida’ (permulaan). Jika tidak nyata kedudukan perbuatan Rasulullah itu sebagai penjelasan kepada mana-mana ayat al-Quran.Perbutan-perbuatan itu wajib dicontohi atau diikuti. Manakala alShaf’i berpendapat bahawa perbuatan itu menunjukkan kepada sunat.5:40) Jika tidak diketahui sifat perbuatan Rasulullah itu dari segi kesyari’atanya. b.Jika diketahui sama ada ia wajib.Dalam perkara ini perbuatan Rasullah yang berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran itu hukumnya sama seperti hukum yang dibawa oleh ayat al-Q!uran itu sendiri.sunat atau harus.hah.

1.(al-Nisa’(4). (Hadith riwayat Muslim). Ayat ini tidak terperici.Dengan demikian hukum peristiwa tersebut ditentukan oleh dua sumber iatu al-Quran sebagai menetapkan hukumnya dan as-sunnah sebagai penguatnya.Al-Quran adalah firman Allah untuk semua orang Islam. Dalam memberikan penjelasan keatas ayat-ayat al-Quran oleh hadith ini didapati ada tiga bahagian yang berkaitan dengannya.”Menyekutukan Allah.a. Sumber paling utama bagi agama Islam ialah al-Quran dan Hadith. syarat-syaratnya dan rukun-rukun dan melakukan sembahyang dan seterusnya meminta umat Islam melakukan sembahyang seperti mana yang dilakukan olehnya.Dalam kes ini apa yang jelas patut diikut ialah sunnah Rasulullah. Misalnya al-Quran membolehkan kepada orang yang meninggal dunia membuat wasiat ke atas harta miliknya tanpa ada i.namun banyak perkara yang memerlukan panduan ke arah kehidupan yang praktis. Al-Quran dan hadith. Kemudian Rasulullah s.103). Rasulullah mengulanginya sampai kami meminta semoga beliau diam.Walaupun al-Quran memberi panduan utama kehidupan kepada orang islam.Misalnya sembahyang dan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya ketika berdialog dengan malaikat. menderhakai kedua ibu-bapa. Rasulullah pada ketika itu sedang bersandar.”(Riwayat Bukhari-Muslim) ii. . Demikian juga dengan zakat dan haji. menyakiti hati kedua ibu bapa dan bersaksi palsu. Kedudukan Sunnah Di Samping al-Quran. Ia diperincikan oleh Hadith dengan menjelaskan jenis harta yang dikenakan zakat dan kadarnya dan menjelaskan cara-cara melakukan ibadah haji. Memberi perincian keatas ayat-ayat yang mujmal. “Perhatikanlah!! Saya akan menerangkan kepada kamu sebesar-besar doa “diucapkan tiga kalia’ baiklah hai Rasulullah. lalu duduk dan bersabda: “ingat perkataan dan persaksian palsu. membayar zakat. .Ayat-ayat AlQuran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana ayat itu dibaca sekarang.jumlah rakaatnya. b. mengerjakan haji ke Baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ketempat itu”. Misalnya ayat mengenai perintah sembahyang dalam al-Quran yang bermaksud:maka dirikan s. Membatasi kemutlakan al-Quran.a.Bermaksud:Malaikat jibrikl bertanya “hai Muhammad terang padaku tentang Islam!” Jawab Muhammad “ Islam itu ialah persaksianmu bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian laranganlarangan itu telah dikuatkan lagi oleh Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud. a’sahut kami semua. dimana semua hukum perkara ini telah ditentukan oleh Al-Quran. masih mujmal.w sesungguhnya sembahyang itu bagi orang mukmin adalah kewajipan yang sudah ditentukan waktunya.tetapi tidak disebut dalam al-Quran .Ulama’ usul fiqh membahagikan sunnah al-Quran kepada empat jenis. kamu mendirikan sembahyang. Contoh lain ialah pengharaman menyekutukan Allah.w menerangkan waktu-waktu sembahyang.Ini bererti sunnah amat penting dan kedudukan pada tempat kedua selepas al-Quran sebagai panduan hidup muslim. ayat-ayat al-Quran mengenainya juga mujmal. a. Menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukumnya oleh alQuran. Memberi penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran.

Maka jadilah hukum itu thabit dengan sunnah. Di dalam hadithnya Rasulullah membataskan kadar maksima wasiat kepada 1/3 sahaja.(al-Nisa’(4)12). Kesimpulan Rasulullah s. darah dan daging babi.w melarang memakan binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap yang berkuku kuat dari kalangan burung (hadith riwayat Muslim).Misal yang lain seperti hadith yang mengenakan hukuman rejam kepada penzina muhsan dan pengharaman memakai sutera ke atas orang lelaki.Misalnya Rasulullah menetapakan haramnya binatang buas yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat seperti yang diriwayatkan Ibn Abbas yang bermaksud”Rasulullah s. sunnah menjelaskan tentang nasikh dan mansukhnya ayat-ayat alQuran. Kemudian Rasulullah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan.AlImam Shafi’i hanya menerima pemansukhan ayat al-Quran oleh hadith.Rasulullah juga mengharamkan lelaki mengahwini wanita sepersusuan.sebagaimana Allah mengharamkan mengahwini wanita kerana nasab. belalang.Hadith ini memansuhkan ayat mengenai wasiat kepada ahli waris.Syariat menghendaki manusia melakukan perkara tertentu .Tetapi majoriti fuqaha’ termasuk al-Baydawi dan al-Asnawi daripada mazhab Shafi’i memperakui bahawa ada juga berlaku pemansukhan al-Quran oleh hadith seperti yang bermaksud :tiada wasiat kepada ahli waris. diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Mengkhususkan yang umum.Misalnya ayat al-Quran berkenaan waksiat kepada dua ibu bapa dan qarobah iatu dalam firman Allah bermaksud :Diwajibkan ke atas kamu apabila mati tiba kepada salah seorang dari kamu.Demikian juga dengan zakat fitrah.aw. iv. hati dan limpa dalam sabdanya yang bermaksud.(Riwayat Ibn Majah dan Hakim) iii. c. adalah orang yang dilantik oleh Alla untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia. Mewujudkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran.(Riwayat Bukhari dan muslim).(alBaqarah(2):180) adalah dimansuhkan dengan ayat-ayat pewarisan.pengharaman memakai daging himar ahli dan pembebasan tawanan.batasan maksimunnya. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah membayarkan hutangnya.a.jika dia meninggalkan harta yang banyak supaya dia berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang lebih hampir dengan baik sebagai suatu hak ke atas orang yang bertaqwa. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. 1.(al-Maidah(5)3). Misalnya firman Allah berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai binatang dan darah dalam ayat al-Quran yang bermaksud. dalam firman Allah bermaksud. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang.Pemansukhansesuatu ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang lain dapat diketahui melalui sunnah.(Malik bin Anas:418). Manakala dua darah itu ialah hati dan limpa.

• Mengapa menghisap garam? Kerana garam adalah sumber mineral dari tanah yg diperlukan oleh badan kita. tetapi konsentrasi di tangan kanan kurang sedikit dari yg kiri.Rasulullah s.perbuatan seta pengakuan Rasulullah menyeluruh dalam berbagai perkara. mengikut Dr. iaitu .Tetapi kebanyakan wujud dalam bentu yang umum tidak terperinci.Oleh kerana al-Quran yang merupakan kitab di mana termaktubnya syariat berkenaan menyentuh berbagai aspek untuk menjadi panduan manusia.Namun mencemuh sunnah ‘urfiyah sama ertinya dengan menghina Rasulullah. • Mengapa? Kerana kedua belah tangan kita ada mengeluarkan 3 macam enzim. Ini adalah kerana enzim yg ada di tangan kanan itu merupakan enzim yang dapat menolong proses penghadaman (digestion).w.a. beliau akan menggaulkan lauk dan nasi dengan tangan kanannya dan kemudian membiarkan sebentar.w adalah orang Arab. Kita berasal dari tanah maka lumrahnya bahan yang asal dari bumi (tanah) inilah yg paling berkhasiat untuk kita. lalu Rasullah saw akan mengambil sedikit garam menggunakan jari kecilnya (yg last tu).Manakala sunnah ‘urfiyah adalah sunnah yang boleh dipilih oleh umat Islam ssama ada mahu mengikutnya atau tidak.sunat. Oleh kerana kata-kata.Disinilah peranan sunnah menjadi perlu untuk memperjelaskan apa yang dikehendaki oleh alQuran kepada manusia.Ada yang bersumberkan syari’ah dan ada yang bersumberkan kepada kebiasaan atau adat.Manusia wajib mengikut Rasulullah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid.ibadah dan akhlak.dalam beberapa hal beliau terikat dengan adat Arab dalam kehidupan hariannya.Dari sega hukumnya samaada wajib.a. • Kenapa garam? Selain dari sebab ia adalah sumber mineral. April 5. ia merupakan the first process of digestion.Maka kerana itu sunnah dapat dibahagikan kepada dua iatu sunnah syir’iyah dan sunnah’urfiyah.Dalam pada itu ada juga dikalangan sahabat yang berterusan mengamalkan sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu bersumberkan ‘adat(sunnah ‘urfiyah).Sunnah syri’iyah adalah suatu yang dikehendaki supaya diikut oleh umat islam. Kemudian barulah Rasulullah makan nasi dan lauknya. garam juga adalah penawar yang paling mujarab bagi keracunan. Dua cecah garam dari jari kita itu adalah sama dgn satu liter air mineral.yang berupa ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia. 2008 Sunnah Rasulullah ketika makan dan minum Cara Makan 1) Kenapa kita gunakan tangan? Mengikut cara Rasulullah s. Saturday.haram atau makruh bergantung kepada kehendak tasyri’ itu sendiri. the first line of treatment for poisoning adalah dengan memberi Sodium Chloride. dihospital-hospital. lalu Rasullah saw akan menghisap garam itu.

sebabnya sama diatas. Garam juga dapat menghalang sihir dan makhluk-makhluk halus yang ingin menggangu manusia. 3) Membaca Basmalah (Bismillahirrahma Nirrahim). Apabila kita hembus. kita tentu akan bernafas dan menghembuskan nafas dari hidung kita.GARAM. akan menjadi H2CO3. menyebabkan minuman itu menjadi acidic.Rasulullah akan mengunyah sebanyak 40 kali untuk membiarkan makanan itu betul-betul lumat agar perut kita senang memproseskan makanan itu. apabila Basmalah dibaca maka bakteria dan racun akan musnah dari sumber makanan itu. Cara minum. iaitu sama dengan cuka. Membaca Basmalah sebelum makan untuk mengelakkan penyakit. 2) Cara Rasulullah mengunyah . lumrahnya kita akan meneguk air. Jangan meniup air yg panas. Cara Minum Janganlah kita minum berdiri walaupun ia makruh tetapi ia makruh yang menghampiri kepada haram. yang apabila bercampur dgn air H20. Kerana bakteria dan racun ada membuat perjanjian dengan Allah swt. seteguk bernafas sehingga habis. Jangan kita minum dari bekas yg besar dan jangan bernafas semasa kita minum. kita akan mengeluarkan CO2 iaitu carbon dioxide. seteguk bernafas. kerana apabila kita minum dari bekas yg besar. Dalam proses minum itu. by Taufik Ramlan at 7:12 AM | .

Tahun Gajah bersamaan hari Isnin. Al-Hasyr: 7) .. Mudah-mudahan hidup kita akan lebih diberkati dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat.w.w. kemudian dalam masa yang sama berusaha dengan tekad meninggalkan segala yang dilarang-Nya. MUSLIMIN JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA. jawapan paling tepat ialah kita peringati dan sambut Hari Keputeraan Baginda Nabi s. tawaduk dan penuh insaf dengan menjadikan hari mulia ini hari menggilap semula serta meningkatkan lagi taqwa dan iman kita kepada Allah S. dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-Nya. atau Hari Keputeraan Baginda Nabi s. Kenapa dan mengapa umat Islam menyambut serta mengingati tarikh itu. Firman Allah SWT yang bermaksud: ". ikhlas. adalah untuk mengembalikan kesedaran dan juga cinta kita kepada Baginda Nabi s.a.a. Maulidur Rasul s.) kepada kamu maka terimalah dan amalkanlah.w. 12 Rabiulawal.w.w.w. Apakah sekadar mahu memperingati tarikh itu semata-mata.T dengan melaksanakan apa yang diperintah-Nya. adalah tersangat akrab dengan jantung hati atau kehidupan umat Islam.MARI MENGIKUT DAN MENGAMAL SUNNAH Oleh: MUSALLY MOKSIN JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S. Malah setiap tahun hari bersejarah ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia.. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.W. marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk.a.T. penuh barakah dan merupakan penghulu segala hari. Sebagai umat Islam yang beriman.a.W. Hari Jumaat adalah hari mulia.a. Tepat pada saat dan waktunya. dan peribadi Baginda Nabi s. dengan cara mengikut serta mengamalkan sunnahsunnahnya.Dan apa jua yang diperintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a. sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya)". (S.

dibuat.w. dari awal hingga ke akhir hayat Baginda. sunnah dalam mendidik anak isteri dan masyarakat. malah seperti sengaja disembunyikan atau tidak dibesar-besarkan sebagaimana masyarakat membesarkan sunnah berkahwin lebih dari seorang isteri. 3 dan 4 atau berpoligami yang diperdebatkan oleh masyarakat mutakhir ini. yakni mereka yang benar-benar beramal dengan penuh ikhlas segala sunnah Rasulullah s. umat Islam hendaklah mengikut dan mengamalkan sunnah Rasulullah s.w. bercakap.a. kata-kata. itu terlalu luas dan merangkumi segala macam urusan atau halhal kehidupan manusia telahpun ditunjukkan oleh Baginda Rasulullah s. Kerana itu. bukan sekadar kahwin atau beristeri 2. Sunnah Rasulullah s. cara beramal ibadat. yang bermaksud: "Orang yang berpegang kepada sunnahku pada saat umatku dilanda kerosakan.w.a. Ini bermakna. itu memang suatu yang diperintahkan dalam Islam. secara istiqamah sama ada dalam waktu aman atau ketika umat Islam dilanda dharurat. sunnah berpolitik. JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH. (HR At-Thabrani).w. inilah sebenarnya yang perlu kita contohi dalam semua perkara yang dibuat oleh Rasulullah s. ialah dengan mengikut kehidupan para ulama warasatul-anbiya Ridhwanullahi 'alaihim. dalam bergaul dengan masyarakat sesama umat Islam dan dengan masyarakat bukan Islam. Manakala panduan atau rujukan untuk umat Islam mengikut dan mengamalkan sunnah ialah kitab al-Quran dan Sunnah atau Hadith-hadith Rasulullah s. Dan sebagai umat Islam yang beriman.a. menutup 'aurat.a. amanah. sunnah Rasulullah s.a. dalam segala perkara kehidupan.a. sementara kita mengabaikan atau melupakan sunnah yang lebih utama. patuh dan istiqamah beramal.w.w. Oleh itu.w.w.a. Bukan juga semata-mata sunnah pada pakaian. Hadith hatta diamnya.w.w. berumahtangga. ulama warasatul-anbiya adalah mereka yang taat. Sunnah dalam akhlak.w. panduan umat Islam mengikut dan mengamal sunnah Rasulullah s. Semua itu adalah sunnah yang ditunjuk. Sunnah itu boleh dikategorikan seperti berikut: . Sabda Rasulullah s.a. melakukan amar makruf wa nahyi mungkar dan lain-lain. umat Islam adalah tidak wajar menyempitkan makna dan skop sunnah yang sebenar.a. menghormati orang. iaitu. membantu isteri. Pendek kata. Sunnah Rasulullah s. Mengamalkan sunnah Rasulullah s.w. dalam kepimpinan.a.a. yang mesti diikut dan diamalkan oleh umat Islam masih banyak dilupakan. sunnah-sunnah dalam melaksanakan perintah agama yang wajib. Sunnah Rasulullah s.w. dari hal-hal tentang mengurus atau mentadbir negara dengan amanah. sunnah-sunnah Rasulullah s.a. maka pahalanya seperti seorang yang gugur syahid". sikap adil.w.a. Sunnah Rasulullah s.JEMAAH JUMAAT YANG DIMULIAKAN. Padahal.w. Seperti memelihara amanah dan adil dalam poligami.a. berfikir dan bertindak dengan berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah s. Selain itu.w.a.a. itu mencakup perbuatan.. tanpa tokok tambah amalan-amalan bid’ah yang menyesatkan dirinya dan umat Islam seluruhnya. itu sendiri. tuntutan sunnah dalam berniaga. dicatatkan dalam Hadith-hadith Baginda Rasulullah s. anak-anak dan sebagainya. mengasihani orang muda.

Ini berdasarkan apa yang ditegaskan dalam al-Quran. ketua pejabat. itu akan memberi kita manfaat yang besar.w. berniaga. mentaati ibubapa. menuntut ilmu.. .Pertama: ialah sunnah yang wajib diikut dan diamal seperti beriman kepada Allah serta rukun-rukun iman lainnya. pendidikan. doktor. cara bercakap. sosial dan sebagainya.w.a. mengerjakan ibadat sembahyang. guru.a. berserban. Kedua: ialah amalan sunnah hukumnya sunat sahaja seperti memberi salam.W. sewajarnya umat Islam menjadikan diri Rasulullah s.a. peniaga/korporat. akhlak. hakim. berpuasa sunat. iaitu: Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah s." (S.a.w sebagai contoh dan model terbaik dalam menjalani kehidupan kita sama ada dari sudut kehidupannya. yang bermaksud: "Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara. apa lagi sebagai pemimpin negeri atau negara dan sebagainya. berpolitik. Sabda Rasulullah s. Percaya dan yakinlah bahawa mengikut serta mengamalkan cara hidup atau sunnah Rasulullah s.". (HR Imam Malik dan Muslim). mengajak orang berbuat yang makruf dan ke-baikan. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Demikianlah. berkeluarga. Al-Ahzab: 21). Firman Allah S.T. puasa di bulan Ramadhan. Untuk melaksanakan semua itu.w. menunaikan zakat. berzikir. seterusnya melaksanakan amanah sama ada amanah atau tugas sebagai ketua rumahtangga.a. kepimpinan. JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA. melarang atau mencegah orang dari berbuat mungkar. Tidak ada contoh. panduan atau model terbaik umat Islam melainkan diri Rasulullah s. mentadbir. masuk masjid dengan doa dan kaki kanan dan lain-lain lagi. memakai pakaian berwarna putih. keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.w. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya. serta dia pula berzikir (menyebut dan mengingati) Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat. bersedekah sunat. hatta ketua kampung.: Yang bermaksud:"Demi sesungguhnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->