7 Sunnah Rasulullah S.A.W Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari.

Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah: Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha. Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah”. Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme. Wallahualam. .. *************
Memahami Sunnah Rasulullah S.A.W

Pendahuluan. Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia yang dipilih oleh ALLAH untuk menyampaikan risalah-Nya kepada manusia sezaman dengan-Nya dan menjadi warisan kepada generasi-generasi kemudian-Nya hingga ke akhir zaman.Untuk menjadikan risalah yang disampaikan olehnya itu lebih bermakna dan berkesan,maka Rasulullah s.a.w sendiri dijadikan manusia contoh dalam mengamalkan kehendak risalah yang dibawa olehnya.Kehidupan Rasulullah s.a.w sendiri menepati kehendak berkenaan.Sejak dari mudanya lagi sikap dan cara hidup Rasulullah telah

tata-tata kelakuan.a.Rasulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemui jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran dan .w sepanjang hayatnya menjadi piawai hidup yang mesti dicontohi oleh manusia muslim.w yang disampaikan dalam berbagai tujuan dan kejadian.Tidak ada siapa lagi yang dapat dijadikan contoh terbaik oleh orang Islam selain Rasulullah s.w yang bermaksud :tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan (riwayat MALIK).dalil-dalil dari AlQuran.hadith dan ijma’ yang menghendaki umat islam mengambil sunnah sebagai hujja atau sumber ajaran islam.w.w.khususnya dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan urusan kehidupan boleh diambil manfaat oleh orangorang bukan Islam juga.Namun kerana Baginda seorang manusia istemewa.a.Persetujuan baginda terhadap perbuatan sahabat itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan olehNya sendiri.Rasulullah membenarkan kata-kata Mu’az itu.kepentingan sunnah dari sudut perundangan islam serta pembahagian sunnah kepada wajib dan tidak wajib diikuti oleh orang islam.a.memperlihatkan keserasiannya dengan keperluan untuk berperanan sebagai manusia pilihan.a.w berupa dali-dalil syar’iyah yang bukan Al-Quran dan bukan mukjizat.Contoh tindakan Rasulullah mempersetujui pendapat atau kenyataan lisan seorang sahabat iatu mu’az bin jabal semasa baginda Rasulullah mengutusnya ke negeri yaman untuk mengetuai umat islam di sana.w mesti diikuti.syarat-syarat dan rukun-rukunnya.a.Di sisi fuqaha’ pula ialah sesuatu yang bukan wajib dalam ibadah.a.peraturan.Dalam ungkapan yang lain sunnah diistilahkan sebagai perkataan dan perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.Ini adalah suatu pesanan Rasulullah kepda manusia supaya tidak melakukab perbuatan yang boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. i.Misalnya sabda Rasulullahn s.”dengan apakah kamu akan memutuskan masala umat Islam di Yaman”mu’az menjawab”dengan AlQuran”.Sunnah taqririyah pula ialah perkataan atau perbuatan sahabat yang dipersetujui oleh Rasulullah melalui perkataanNya atau dengan cara Rasulullah mendiamkan diri terhadap suatu tindakan atau perbuatan sahabatnya. iii. ii.Rasulullah mengiakan pandangan mu’az kemudian Rsulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran”Mu’az menjawab”saya akan melakukannya dengan berpandukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah”.Sunnah fi’liyah ialah segala perbuatan yang berupa tindakan Rasulullah s.Sunnah qawaliyah ini menjelaskan tentang kesucian air laut serta halalnya ikan-ikan yang mati didalamnya walaupun tanpa disembelih.Manakala dari segi istilah ahli usul al-Fiqh sunnah ialah setiap perkara yang terbit daripada Rasulullah s.w sebagai rasul.Kertas ini akan membicarakan tenteng pengertian sunnah iatu tata kelakuan atau cara hidup Rasulullah s.Sunnah perkataan atau sunnah qawliyah ialah sabda Rasulullah s.a. Pengertian Sunnah Sunnah dari segi bahasanya ialah cara.melakukan ibadah haji.menjadi contoh dalam menjalani kehidupan di bumi ALAH ini.memutuskan sesuatu kes berdasarkan saksi dan pengakuan. Sunnah atau cara hidup Rasullah s..cara hidupnya bukan bukan sahaja dapat dicontoh dan dimanfaati oleh orang-orang Islam tetapi sebahagiannya.Demikian juga dengan sabda Rasulullah yang bermaksud: Ia suci airnya lagi hala bankainya.Misalnya perbuatan Rasulullah mengerjakan sembahyang lima waktu dengan menyempurnakan cara-cara.cara hidup atau kebiasaan.Sebelum mu’az berangkat ke Yaman Rasulullah terlebih dahulu bertanya kepada mu’az.a. (rawahu al-khamsah) .

sebab nperkara yang diadakan itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat dalam neraka(masuk neraka).Dalam hadith Rasulullah juga terdapat banyak pesanan supaya orang islam berpegang dengan sunnah.Bebanan dan tanggungjawab itu terbentuk umum dan tidak diperinci dengan jelas baik cara melaksakannya ataupun mengenai syarat-syarat dalam melaksanakannya.Sahabasahabat Rasulullah memakannya tetapi Rasulullah sendiri tidak.Mereka memisahkan hukum daripada Al-Quran dan hukum yang diperolehi daripada hadith dari segi kewajipan mengikutnya dengan mendahulukan al-Quran dalam mencari penyelesaian hukum sebagaimana yang dicontohkan oleh Mu’az bin jabal.Rasullah menjelaskan keumumam itu dengan sunnah qawliyah dan fi’liyahnya.Ahmad dll) iii.ijma’ sahabat dan logik akal.Dalam Al-Quran Allah telah memfardukan ke atas orang-orang yang beriman supaya ta’at kepada Nabi dan mengikut jejak langkahNya.Ijma’ sahabah.(al-Ahzab(33):35) ii.”Mu’az menjawab “saya akan bandingkan perkara berkenaan dengan apa yang telah ada hukumnya jika didapati kedunya ada persamaan.Contoh lain ialah sikap Rasulullah yang memperkenankan hukum seorang “qa’if”(pakar) bahawa tapak kaki usamah daripada tapak kaki Zaid dengan sabdanya: Inna hadhihi al-aqdam ba’duha min ba’d.Allah menyuruh Rasulullah s. iv.Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah kewibawaan untuk menjelaskan kehendak Al-Quran .Rasulullah memperakui bahawa kepakaran boleh dijadikan hujjah dalam mensabitkan nasab.jauhilah daripada mengada-adakan sesuatu. 3.”Rasulullah mengiakan pandangan Mu’az itu. i.th :502) juga sabda Rasulullah yang bermaksud : hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa’ al-Rashidin.Ulama’ sepakat bahawa sunnah adalah sumber pengambilan hukum syara’ berasakan dalil daripada Al-Quran.hadith.Firman Allah .Gigitlah sunnah dengan dengan taring.Sahabat-sahabat Rasulullah sepakat baik semasa hidup atau selepas wafatnya Rasulullah tentang kewajipan mengikut sunnah.a.Rw.iatulah kitab Allah dan sunnah nabi-Nya.kamu tidak akan sesat selamanya.Dalam syariat itu Allah menghendaki manusia supaya menerima apa yang dibawanya dan mengikut apa yang ditunjukkan olehnya.Risalah dari Allah itu terkandung dalam Al-Quran.sunnah.Kerana itu selain Al-Quran.Antaranya sabda Rasulullah yang bermaksud : aku tinggalkan kamu kepada dua perkara dimana jika kamu berpegang kepada keduanya.Namunj beliau hanya mendiamkan diri tanpa melarang mereka memakannya.Ia mengandingi beberapa bebanan dan tanggungjawab kepada manusia.w menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia.sunnah rasul juga perlu diambil untuk kesempurnaan penghayatan syriat Allah itu.Logik akal..Sebab-sebab sunnah perlu diikuti. Oleh kerana Rasulullah adalah manusia contoh dalam melaksanakan segala kehendak syariat yang dituntutkan oleh Allah.t.(al-Nisa’(4):59) tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.Sepanjang hayat Rasulullah mereka berpegang kepada hukum yang yang ditetapkan Rasulullah dan mereka sentiasa mematuhi segala perintah dan larangannya. (Malik.Ini adalah dua contoh sunnah taqririyah yang mana Rasulullah mendiamkan diri tanpa sebarang teguran kepada tindakan sahabantnya dalam kes khalid bin al-Walid yang menghidangkan biawak pasit untuk makana tetamunya termasuk Rasulullah.Ta’at kepada Rasulullah adalah dikira sebagai ta’at kepada Allah.

keharusan nikah lebaih dari empat orang tanpa ii.Kerana itulah nyata bahawa sunnah adalah sumber hukum yang diguna pakai selepas Al-Quran.Perlakuan jenis ini tidak ada pertikaian dikalangan ahli ilmu tentang keharusannya kepada Rasulullah dan kepada umatnya.Jawab Rasulullah: ianya adalah strategi dan taktik semata-mata.Sumber perbuatan ini sebagainya.berbaring.minum.Setelah menghentikannya didapati hasil pengeluaran mereka semakin merosot.Perbuatan Rasulullah dapat dipecahkan kepada tiga jenis: i.(Al-Nahl(16): 44) Sekiranya sunnah bukan merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan undang-undang yang perlu dipatuhi.kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu.Namun ada juga yang berpendapat perbuatan seperti itu sunat diikuti.Mendengar jawapan Rasulullah sedemikian Al-Haba mencadangkan kepada Rasulullah supaya memindahkan penempatan tentera ke kawasan yang lebih sesuai.dimana Baginda kurang arif tentang kawasan itu jika dubandingkan dengan AlHaba yang telah benar-benar memahami liku-liku kawasan berkenaan .qurban.Al-Haban bin Muzir selaku pakar ketenteraan bertanya kepada Rasulullah. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Yang Wajib dan Tidak Wajib Diikut.Mengetahui hal itu Rasulullah bersabda kepada mereka dengan katanya :Teruskan melakukan pendebungaan lagi.memilih warna pakaian dan sebagainya.1986:57-58) Perbuatan Rasulullah itu thabit dan khusus untuk dirinya sendiri seperti keharusan berpuasa wisal.duduk. 4.sudah tentu mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.bermaksud :kami telah menurunkan kepada mu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.Misalnya tindakan Rasulullah ketika menghadapi perang Badarmenempatkan tentera islam di perairan Badar. Perbuatan-perbuatan yang berupa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang manusia seperti berdiri.Atau apakah ianya pemilihan strategik dan taktik.2.Mengenai apakah sesuatu perbuatan Rasulullah itu wajib diikuti oleh orang islam atau tidak ianya tertakluk kepada jenis perbuatan Rasullah itu sendiri.Cadangan Al-Haba itu diterima oleh Rasulullah dan dipindahkanlah pasukan tentera islam ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Haba itu.000:354).Ini adalah pendapat majoriti ulama’.kewajipan sembahyang dhuha.Oleh kerana penempatan itu suatu ijtihad Rasulullah sendiri sahaja.witir. iii.tahajjud.Contoh lain perbuatan Rasulullah yang mesti diikuti kerana tidak mempunyai kesan keagamaan selain selain dari kesan keduniaan semata-mata ialah peristiwa larangan yang dikenakan oleh Rasululla kepada penduduk Madinah daripada melakukan pendebungaan terhadap tanaman kurma mereka. .apakah tempat penempatan tentera itu suatu yang ditunjukkan Allah sehingga tidak boleh ke hadapan atau ke belakang selangkah pun?.Sumber perbuatan ini bukan bukan dari beliau sebaga rasul.makan.Kita tidak wajib mencontohi perbuatan ini. Perbuatan yang keluar daripada Rasulullah semata-mata sebagai suatu kebijaksanaan dalam masalah keduniaan.(Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman.( AlMubarakfuri.Antara sahabat Rasulullah yang suka mengikut setiap perbuatan Rasulullah sekalipun perbuatan itu adalah berupa adat kebiasaan.

hah. kerana sesuatu perbuatan Rasulullah itu sekalipun tidak ternyata adanya maksud taqarrub kepada Allah ia tetap dianggap sebagai taqarrub.maka umat Islam yang ikut melakukan perbuatan itu sama hukumnya seperti perbuatan rasulullah itu sendiri.maka penjelasan Rasulullah wajib diikuti. b. Jika perbuatan Rasulullah itu bertujuan menjelaskan yang mujmal. Jika ternyata perbuatan itu bermaksud taqarrub kepada Allah seperti sembayang dua raka’at tanpa dilakukan secara muwazabah (berterusan).Cuma sifat syar’iyah yang ada pada perbuatan itu berbeza-beza dari segi sunat atau harus.Adakalanya perbuatan Rasulullah tidak disertakan dengan perkataan sekali dengan hadith qawliyah seperti memotong tangan pencuri dipergelangan sebagai penjelasan kepada ayat al-Quran yang menghendaki tangan pencuri dipotong.mahar.sebaliknya dia berlaku dalam bentuk ibtida’ (permulaan). maka menunjukkan ianya adalah sunat kerana dengan tenyatanya maksud taqarrub adalah menjadi dalil kepada bahawa perbuatan itu adalah dituntut. b. Jika tidak ternyata adanya maksud taqarrub dalam perbuatan itu sepertu berjual beli dan muzaraa’ah. (al-Hasr(59):7). Jika tidak nyata kedudukan perbuatan Rasulullah itu sebagai penjelasan kepada mana-mana ayat al-Quran.Dalam perkara ini al-Imam Malik berpendapat ianya adalah harus.mentaqyidkan yang mutlaq atau mentakhsiskan yang umum. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kerana di syariatkan sedemikian.Jika diketahui sama ada ia wajib. Sahabat sahabat juga merujuk kepada Rasulullah sebagai hujjah dan ikutan dalam banyak kes antaranya perbuatan Umar bin Khattab mengucup Hajar al-Aswad dan berkata “jika tidak kerana aku melihat Rasul Allah mengucup kamu aku tidak akan mengucup kamu”(al-Syawkani.Jika ayat al-Quran itu membawa perintah yang wajib.Perbutan-perbuatan itu wajib dicontohi atau diikuti.Firman Alla bermksud : Apa yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah kamu menerimanya dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu hindari.sunat atau harus.Perkara-perkara ini khusus untuk rasul Allah dan tidak boleh diikuti oleh umatnya (zuhayli:478) iv.5:40) Jika tidak diketahui sifat perbuatan Rasulullah itu dari segi kesyari’atanya. maka perlu diperhatikan kedudukan perbuatan berkenaan: (al-Zulhayli: 480) a.Demikian juga dengan tayammum yang dilakukan oleh Rasulullah hingga kesiku sebagai penjelasan kepada firman Allah yang bermaksud:maka sapulah muka dan tangan kamu (al-Maidah(5):6).Dalam perkara ini perbuatan Rasullah yang berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran itu hukumnya sama seperti hukum yang dibawa oleh ayat al-Q!uran itu sendiri. Manakala alShaf’i berpendapat bahawa perbuatan itu menunjukkan kepada sunat.maka hukumnya adalah sama seperti perkara yang dijelaskan itu dari segi wajib atau sunat.Penentuan sifat-sifat ini dapat dikenal pasti melalui kriteria berikut (Ibid.Penjelasan Rasulullah itu ada kalanya dilakukan dengan disertakan dengan sekali seperti sabda Rasulullah yang bermaksud: Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang dan ambillah daripada aku haji kamu.Menurut al-Shawkani pendapat ini benar kerana ia adalah dalil daripada alQuran dan perbuatan sahabat mengenainya.Perkara ini tertakluk kepada sama ada diketahiu atau tidak sifat shar’iyahnya . 479-480) a. . Paling rendah darjah taqarrub ialah sunat.

Contoh lain ialah pengharaman menyekutukan Allah. menderhakai kedua ibu-bapa. Kemudian Rasulullah s. “Perhatikanlah!! Saya akan menerangkan kepada kamu sebesar-besar doa “diucapkan tiga kalia’ baiklah hai Rasulullah. (Hadith riwayat Muslim).Ayat-ayat AlQuran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana ayat itu dibaca sekarang. ayat-ayat al-Quran mengenainya juga mujmal. menyakiti hati kedua ibu bapa dan bersaksi palsu. . lalu duduk dan bersabda: “ingat perkataan dan persaksian palsu. Menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukumnya oleh alQuran. Memberi penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran.Bermaksud:Malaikat jibrikl bertanya “hai Muhammad terang padaku tentang Islam!” Jawab Muhammad “ Islam itu ialah persaksianmu bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. a’sahut kami semua. Misalnya al-Quran membolehkan kepada orang yang meninggal dunia membuat wasiat ke atas harta miliknya tanpa ada i.jumlah rakaatnya. a.Al-Quran adalah firman Allah untuk semua orang Islam.103).Ini bererti sunnah amat penting dan kedudukan pada tempat kedua selepas al-Quran sebagai panduan hidup muslim. kamu mendirikan sembahyang. b.Dengan demikian hukum peristiwa tersebut ditentukan oleh dua sumber iatu al-Quran sebagai menetapkan hukumnya dan as-sunnah sebagai penguatnya.a. Kedudukan Sunnah Di Samping al-Quran. dimana semua hukum perkara ini telah ditentukan oleh Al-Quran. mengerjakan haji ke Baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ketempat itu”.Ulama’ usul fiqh membahagikan sunnah al-Quran kepada empat jenis. Ayat ini tidak terperici. .”(Riwayat Bukhari-Muslim) ii. syarat-syaratnya dan rukun-rukun dan melakukan sembahyang dan seterusnya meminta umat Islam melakukan sembahyang seperti mana yang dilakukan olehnya. Memberi perincian keatas ayat-ayat yang mujmal.Walaupun al-Quran memberi panduan utama kehidupan kepada orang islam.(al-Nisa’(4).namun banyak perkara yang memerlukan panduan ke arah kehidupan yang praktis. masih mujmal. Rasulullah pada ketika itu sedang bersandar. Misalnya ayat mengenai perintah sembahyang dalam al-Quran yang bermaksud:maka dirikan s.w sesungguhnya sembahyang itu bagi orang mukmin adalah kewajipan yang sudah ditentukan waktunya. Demikian juga dengan zakat dan haji.a. Kemudian laranganlarangan itu telah dikuatkan lagi oleh Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud.1. Dalam memberikan penjelasan keatas ayat-ayat al-Quran oleh hadith ini didapati ada tiga bahagian yang berkaitan dengannya. Sumber paling utama bagi agama Islam ialah al-Quran dan Hadith. membayar zakat. Membatasi kemutlakan al-Quran.”Menyekutukan Allah.tetapi tidak disebut dalam al-Quran . Rasulullah mengulanginya sampai kami meminta semoga beliau diam.w menerangkan waktu-waktu sembahyang. Al-Quran dan hadith. Ia diperincikan oleh Hadith dengan menjelaskan jenis harta yang dikenakan zakat dan kadarnya dan menjelaskan cara-cara melakukan ibadah haji.Misalnya sembahyang dan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya ketika berdialog dengan malaikat.Dalam kes ini apa yang jelas patut diikut ialah sunnah Rasulullah.

Mengkhususkan yang umum.(Riwayat Bukhari dan muslim).Misalnya Rasulullah menetapakan haramnya binatang buas yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat seperti yang diriwayatkan Ibn Abbas yang bermaksud”Rasulullah s.Maka jadilah hukum itu thabit dengan sunnah. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Manakala dua darah itu ialah hati dan limpa.(alBaqarah(2):180) adalah dimansuhkan dengan ayat-ayat pewarisan. Kesimpulan Rasulullah s.(Malik bin Anas:418).Misal yang lain seperti hadith yang mengenakan hukuman rejam kepada penzina muhsan dan pengharaman memakai sutera ke atas orang lelaki.batasan maksimunnya.Tetapi majoriti fuqaha’ termasuk al-Baydawi dan al-Asnawi daripada mazhab Shafi’i memperakui bahawa ada juga berlaku pemansukhan al-Quran oleh hadith seperti yang bermaksud :tiada wasiat kepada ahli waris.(Riwayat Ibn Majah dan Hakim) iii. 1. Kemudian Rasulullah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan. sunnah menjelaskan tentang nasikh dan mansukhnya ayat-ayat alQuran. adalah orang yang dilantik oleh Alla untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia. Misalnya firman Allah berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai binatang dan darah dalam ayat al-Quran yang bermaksud.w melarang memakan binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap yang berkuku kuat dari kalangan burung (hadith riwayat Muslim).aw.(al-Nisa’(4)12).(al-Maidah(5)3). Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. hati dan limpa dalam sabdanya yang bermaksud. c.Hadith ini memansuhkan ayat mengenai wasiat kepada ahli waris.sebagaimana Allah mengharamkan mengahwini wanita kerana nasab.Rasulullah juga mengharamkan lelaki mengahwini wanita sepersusuan.AlImam Shafi’i hanya menerima pemansukhan ayat al-Quran oleh hadith. iv.jika dia meninggalkan harta yang banyak supaya dia berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang lebih hampir dengan baik sebagai suatu hak ke atas orang yang bertaqwa. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah membayarkan hutangnya.Syariat menghendaki manusia melakukan perkara tertentu . Di dalam hadithnya Rasulullah membataskan kadar maksima wasiat kepada 1/3 sahaja. darah dan daging babi.a. dalam firman Allah bermaksud. belalang. Mewujudkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran.Misalnya ayat al-Quran berkenaan waksiat kepada dua ibu bapa dan qarobah iatu dalam firman Allah bermaksud :Diwajibkan ke atas kamu apabila mati tiba kepada salah seorang dari kamu.pengharaman memakai daging himar ahli dan pembebasan tawanan.Demikian juga dengan zakat fitrah.Pemansukhansesuatu ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang lain dapat diketahui melalui sunnah.

Namun mencemuh sunnah ‘urfiyah sama ertinya dengan menghina Rasulullah.Dari sega hukumnya samaada wajib.Disinilah peranan sunnah menjadi perlu untuk memperjelaskan apa yang dikehendaki oleh alQuran kepada manusia. • Kenapa garam? Selain dari sebab ia adalah sumber mineral. lalu Rasullah saw akan menghisap garam itu. mengikut Dr. • Mengapa menghisap garam? Kerana garam adalah sumber mineral dari tanah yg diperlukan oleh badan kita. tetapi konsentrasi di tangan kanan kurang sedikit dari yg kiri.Tetapi kebanyakan wujud dalam bentu yang umum tidak terperinci.yang berupa ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia. Ini adalah kerana enzim yg ada di tangan kanan itu merupakan enzim yang dapat menolong proses penghadaman (digestion). the first line of treatment for poisoning adalah dengan memberi Sodium Chloride.haram atau makruh bergantung kepada kehendak tasyri’ itu sendiri. Kita berasal dari tanah maka lumrahnya bahan yang asal dari bumi (tanah) inilah yg paling berkhasiat untuk kita. Kemudian barulah Rasulullah makan nasi dan lauknya.ibadah dan akhlak. Oleh kerana kata-kata.Ada yang bersumberkan syari’ah dan ada yang bersumberkan kepada kebiasaan atau adat.a. beliau akan menggaulkan lauk dan nasi dengan tangan kanannya dan kemudian membiarkan sebentar. 2008 Sunnah Rasulullah ketika makan dan minum Cara Makan 1) Kenapa kita gunakan tangan? Mengikut cara Rasulullah s. garam juga adalah penawar yang paling mujarab bagi keracunan. Dua cecah garam dari jari kita itu adalah sama dgn satu liter air mineral.sunat.Oleh kerana al-Quran yang merupakan kitab di mana termaktubnya syariat berkenaan menyentuh berbagai aspek untuk menjadi panduan manusia.Sunnah syri’iyah adalah suatu yang dikehendaki supaya diikut oleh umat islam. dihospital-hospital. April 5. ia merupakan the first process of digestion.Dalam pada itu ada juga dikalangan sahabat yang berterusan mengamalkan sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu bersumberkan ‘adat(sunnah ‘urfiyah).perbuatan seta pengakuan Rasulullah menyeluruh dalam berbagai perkara.Manakala sunnah ‘urfiyah adalah sunnah yang boleh dipilih oleh umat Islam ssama ada mahu mengikutnya atau tidak.w adalah orang Arab.dalam beberapa hal beliau terikat dengan adat Arab dalam kehidupan hariannya.w. lalu Rasullah saw akan mengambil sedikit garam menggunakan jari kecilnya (yg last tu).Maka kerana itu sunnah dapat dibahagikan kepada dua iatu sunnah syir’iyah dan sunnah’urfiyah.Rasulullah s. Saturday. iaitu .Manusia wajib mengikut Rasulullah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. • Mengapa? Kerana kedua belah tangan kita ada mengeluarkan 3 macam enzim.a.

seteguk bernafas sehingga habis. iaitu sama dengan cuka. Cara minum. Jangan kita minum dari bekas yg besar dan jangan bernafas semasa kita minum. kita tentu akan bernafas dan menghembuskan nafas dari hidung kita. Garam juga dapat menghalang sihir dan makhluk-makhluk halus yang ingin menggangu manusia. kerana apabila kita minum dari bekas yg besar. kita akan mengeluarkan CO2 iaitu carbon dioxide. Membaca Basmalah sebelum makan untuk mengelakkan penyakit. by Taufik Ramlan at 7:12 AM | . Dalam proses minum itu. apabila Basmalah dibaca maka bakteria dan racun akan musnah dari sumber makanan itu. lumrahnya kita akan meneguk air. akan menjadi H2CO3. Apabila kita hembus.GARAM. menyebabkan minuman itu menjadi acidic.Rasulullah akan mengunyah sebanyak 40 kali untuk membiarkan makanan itu betul-betul lumat agar perut kita senang memproseskan makanan itu. 3) Membaca Basmalah (Bismillahirrahma Nirrahim). Kerana bakteria dan racun ada membuat perjanjian dengan Allah swt. yang apabila bercampur dgn air H20. Cara Minum Janganlah kita minum berdiri walaupun ia makruh tetapi ia makruh yang menghampiri kepada haram. Jangan meniup air yg panas. 2) Cara Rasulullah mengunyah . sebabnya sama diatas. seteguk bernafas.

w. Maulidur Rasul s.a. Al-Hasyr: 7) .a.a. adalah tersangat akrab dengan jantung hati atau kehidupan umat Islam.a.a. Malah setiap tahun hari bersejarah ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya)". Mudah-mudahan hidup kita akan lebih diberkati dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat.T.Dan apa jua yang diperintah yang dibawa oleh Rasulullah (s. Tahun Gajah bersamaan hari Isnin. dan peribadi Baginda Nabi s. ikhlas. dengan cara mengikut serta mengamalkan sunnahsunnahnya. penuh barakah dan merupakan penghulu segala hari.W.w.W. Sebagai umat Islam yang beriman. kemudian dalam masa yang sama berusaha dengan tekad meninggalkan segala yang dilarang-Nya.MARI MENGIKUT DAN MENGAMAL SUNNAH Oleh: MUSALLY MOKSIN JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S. dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-Nya. atau Hari Keputeraan Baginda Nabi s. tawaduk dan penuh insaf dengan menjadikan hari mulia ini hari menggilap semula serta meningkatkan lagi taqwa dan iman kita kepada Allah S. Firman Allah SWT yang bermaksud: ". jawapan paling tepat ialah kita peringati dan sambut Hari Keputeraan Baginda Nabi s. Kenapa dan mengapa umat Islam menyambut serta mengingati tarikh itu. adalah untuk mengembalikan kesedaran dan juga cinta kita kepada Baginda Nabi s. Tepat pada saat dan waktunya.w. Hari Jumaat adalah hari mulia.a. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. 12 Rabiulawal.) kepada kamu maka terimalah dan amalkanlah. (S..T dengan melaksanakan apa yang diperintah-Nya. marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk. MUSLIMIN JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA.w.w. Apakah sekadar mahu memperingati tarikh itu semata-mata..w.

a.w.w. berumahtangga. itu sendiri.w. dari awal hingga ke akhir hayat Baginda. Sunnah Rasulullah s.w. menghormati orang.a.JEMAAH JUMAAT YANG DIMULIAKAN.a. inilah sebenarnya yang perlu kita contohi dalam semua perkara yang dibuat oleh Rasulullah s. sikap adil. 3 dan 4 atau berpoligami yang diperdebatkan oleh masyarakat mutakhir ini.w. ulama warasatul-anbiya adalah mereka yang taat. Sunnah Rasulullah s. sunnah Rasulullah s. Sabda Rasulullah s. iaitu.a. JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH. menutup 'aurat.a. dalam kepimpinan.a. Padahal.a. Hadith hatta diamnya.w. dalam bergaul dengan masyarakat sesama umat Islam dan dengan masyarakat bukan Islam. tuntutan sunnah dalam berniaga.w. panduan umat Islam mengikut dan mengamal sunnah Rasulullah s. cara beramal ibadat. sunnah-sunnah dalam melaksanakan perintah agama yang wajib. amanah. Seperti memelihara amanah dan adil dalam poligami. Bukan juga semata-mata sunnah pada pakaian. dalam segala perkara kehidupan. ialah dengan mengikut kehidupan para ulama warasatul-anbiya Ridhwanullahi 'alaihim. bercakap. secara istiqamah sama ada dalam waktu aman atau ketika umat Islam dilanda dharurat. itu mencakup perbuatan. mengasihani orang muda.a. (HR At-Thabrani). Sunnah Rasulullah s.w. sunnah berpolitik. Pendek kata.a. kata-kata. berfikir dan bertindak dengan berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.w. Sunnah itu boleh dikategorikan seperti berikut: . umat Islam adalah tidak wajar menyempitkan makna dan skop sunnah yang sebenar.a.a. Semua itu adalah sunnah yang ditunjuk. yakni mereka yang benar-benar beramal dengan penuh ikhlas segala sunnah Rasulullah s. Sunnah Rasulullah s.a.w. malah seperti sengaja disembunyikan atau tidak dibesar-besarkan sebagaimana masyarakat membesarkan sunnah berkahwin lebih dari seorang isteri. yang bermaksud: "Orang yang berpegang kepada sunnahku pada saat umatku dilanda kerosakan. Dan sebagai umat Islam yang beriman. Manakala panduan atau rujukan untuk umat Islam mengikut dan mengamalkan sunnah ialah kitab al-Quran dan Sunnah atau Hadith-hadith Rasulullah s.w.a.. sementara kita mengabaikan atau melupakan sunnah yang lebih utama. dicatatkan dalam Hadith-hadith Baginda Rasulullah s.a.w. dibuat.a. umat Islam hendaklah mengikut dan mengamalkan sunnah Rasulullah s. sunnah-sunnah Rasulullah s. Kerana itu. bukan sekadar kahwin atau beristeri 2.w.w. Sunnah dalam akhlak. Ini bermakna. patuh dan istiqamah beramal. anak-anak dan sebagainya. tanpa tokok tambah amalan-amalan bid’ah yang menyesatkan dirinya dan umat Islam seluruhnya. itu memang suatu yang diperintahkan dalam Islam. itu terlalu luas dan merangkumi segala macam urusan atau halhal kehidupan manusia telahpun ditunjukkan oleh Baginda Rasulullah s. membantu isteri.w. Selain itu. Oleh itu. dari hal-hal tentang mengurus atau mentadbir negara dengan amanah.a. sunnah dalam mendidik anak isteri dan masyarakat. maka pahalanya seperti seorang yang gugur syahid". melakukan amar makruf wa nahyi mungkar dan lain-lain. yang mesti diikut dan diamalkan oleh umat Islam masih banyak dilupakan.w. Mengamalkan sunnah Rasulullah s.

yang bermaksud: "Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara.W. ketua pejabat. peniaga/korporat. berzikir. . bersedekah sunat. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya." (S.a. doktor. Firman Allah S. memakai pakaian berwarna putih. seterusnya melaksanakan amanah sama ada amanah atau tugas sebagai ketua rumahtangga. sosial dan sebagainya.w. melarang atau mencegah orang dari berbuat mungkar. mengerjakan ibadat sembahyang.a.a.". berkeluarga. kepimpinan. Al-Ahzab: 21).: Yang bermaksud:"Demi sesungguhnya. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Percaya dan yakinlah bahawa mengikut serta mengamalkan cara hidup atau sunnah Rasulullah s. Kedua: ialah amalan sunnah hukumnya sunat sahaja seperti memberi salam. (HR Imam Malik dan Muslim).a.w sebagai contoh dan model terbaik dalam menjalani kehidupan kita sama ada dari sudut kehidupannya. mengajak orang berbuat yang makruf dan ke-baikan. berserban. berniaga. berpuasa sunat. iaitu: Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah s. akhlak. Sabda Rasulullah s. Untuk melaksanakan semua itu. mentadbir. menunaikan zakat. Demikianlah. Ini berdasarkan apa yang ditegaskan dalam al-Quran. Tidak ada contoh. apa lagi sebagai pemimpin negeri atau negara dan sebagainya.Pertama: ialah sunnah yang wajib diikut dan diamal seperti beriman kepada Allah serta rukun-rukun iman lainnya. panduan atau model terbaik umat Islam melainkan diri Rasulullah s. serta dia pula berzikir (menyebut dan mengingati) Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). mentaati ibubapa. menuntut ilmu.T. itu akan memberi kita manfaat yang besar. cara bercakap.w. sewajarnya umat Islam menjadikan diri Rasulullah s. hatta ketua kampung. hakim.. berpolitik. guru. pendidikan.a.w. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat. JEMAAH JUMAAT YANG BERBAHAGIA. puasa di bulan Ramadhan. masuk masjid dengan doa dan kaki kanan dan lain-lain lagi. keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.w.