SK PADANG TEMBAK (1

)
JALAN SEMARAK, 54100 KUALA LUMPUR. TELEFON : 03-26929910 NO. FAX : 03-26945037

BUKU PENGURUSAN
PRASEKOLAH PERMATA AKTIF

2011

ISI KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

PENGENALAN ORGANISASI PRASEKOLAH MAKLUMAT PERIBADI GURU PRASEKOLAH/GURU AGAMA /PPM MAKLUMAT PERIBADI/BIODATA MURID PELAN PERATURAN AM PRASEKOLAH KURIKULUM PRASEKOLAH PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH MENU SENARAI SISTEM FAIL BIDANG TUGAS GURU/PPM PUSAT DALAM PRASEKOLAH ANGGARAN PERBELANJAAN CARA PENILAIAN MURID PRASEKOLAH LAMPIRAN

1.PENGENALAN
A. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara. B. FALSAFAH PENDIDIKAN PRASEKOLAH Melahirkan murid murid prasekolah yang mempunyai asas 3M, berani, berjiwa murni, pandai bergaul serta celik IT demi memastikan kejayaan di dalam pendidikan formal yang bakal ditempuhi kelak serta menjadikan anak anak yang berjaya di masa hadapan. C. RUKUN NEGARA Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita yang tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : *KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN *KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA *KELUHURAN PERLEMBAGAAN *KEDAULATAN UNDANG-UNDANG *KESOPANAN DAN KESUSILAAN D. OBJEKTIF DAN MATLAMAT PRASEKOLAH i) OBJEKTIF : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, sosial, intelek dan rihani seperti berikut : 1) Membina kecergasan badan. 2) Mempunyai tubuh badan yang sihat 3) Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik.

4) Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. 5) Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. 6) Mempunyai kematangan emosi. 7) Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. 8) Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. 9) Berkebolehan berinteraksi sengan orang lain. 10) Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. 11) Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. 12) Mengamalkan nilai murni. 13) Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. 14) Berkomunikasi menggunakan Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. 15) Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. 16) Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. 17) Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif. 18) Mengembangkan daya kreatif dan estetika. 19) Menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

ii)

MATLAMAT : Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanakkanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

E. VISI / MISI / MOTTO PRASEKOLAH VISI Menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek JERIS, Menguasai kemahiran asas dan Memupuk sikap positif sebelum ke Pendidikan formal di Tahun 1

MISI Menyediakan peluang yang sama rata, pembelajaran terancang, tempat yang selesa dan suasana pembelajaran yang ceria.

MOTTO Belajar Melalui Bermain

F. PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami Staf SKPT (1) berikrar akan : * * Membimbing murid-murid membentuk sahsiah dan akhlak yang mulia berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai murni. Memberi pendidikan sempurna dan berkesan berdasarkan kebolehan dan keupayaan murid-murid melalui pelbagai pendekatan menjurus kea rah sekolah bestari. Memupuk budaya membaca dan cintakan ilmu. Mewujudkan suasana sekolah yang bersih dan ceria, kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Mempertingkatkan prestasi akademik dan Ko-Kurikulum sesuai dengan etos sekolah (membaca). Memberi layanan baik kepada semua pelanggan dalaman dan luaran demi kemajuan pendidikan.

* * * *

G. HURAIAN LOGO

Maksud Warna : *Merah *Kuning *Biru - Keberanian menempuh cabaran - Mempunyai semangat kesabaran dan ketabahan - Kesungguhan dalam setiap pekerjaan

Maksud lambang : *Buku yang terbuka *Empat gelang *Tiga penjuru *Bulan dan bintang - Ilmu yang dipelajari dan diamalkan - Permainan dan sukan - Bermaksud tiga bidang utama dalam pendidikan iaitu Kurikulum, Hal Ehwal Murid dan Ko-Kurikulum. - Agama Islam sebagai agama rasmi negara

H. SEJARAH PENUBUHAN PRASEKOLAH Prasekolah SKPT (1) telah dibina pada bulan 12 tahun 2006 iaitu dengan membuat pengubahsuaian bilik darjah dan bilik kesihatan yang telah sedia ada. Ia telah siap dibina dan mula beroperasi pada bulan Januari 2007 dengan bilangan murid 22 orang dan seorang guru prasekolah iaitu Puan Ainalita Zazni Binti Adnan. Pada awal pembukaannya, masih tidak terdapat pembantu pengurusan murid (PPM) dan diuruskan oleh guru prasekolah sehingga bulan Mac 2007. Seorang PPM telah melaporkan diri pada bulan Mac tetapi tidak dpat meneruskan khidmatnya kerana masalah keluarga yang tiggal berjauhan di utara tanahair. Setelah itu, seorang PPM secara sambilan telah mengambil alih selama 2 bulan sebelum PPM tetap gred N17 Puan Azlinda bt. Su melaporkan diri dan berkhidmat sehingga kini. Pada bulan April 2007, bilangan murid bertambah menjadi 25 orang. Prasekolah ini kemudiannya telah diberi nama Prasekolah Permata Aktif secara rasmi oleh Puan Guru besar pada masa itu iaitu Puan Zaiton bt. Mohd Noor. Banyak kejayaan yang telah di capai oleh prasekolah ini pada tahun pertama pembukaannya iaitu sebagai naib johan acara Nyanyian dan Gerakan peringkat zon keramat, Johan acara tersebut peringkat Negeri seterusnya Naib Johan acara tersebut di Peringkat Kebangsaan. Selain itu, prasekolah ini juga telah mendapat naib johan dalam acara bercerita Bahasa Inggeris

peringkat Zon Keramat dan juga di peringkat negeri. Kejayaan demi kejayaan telah ditempa setiap tahun dan diharapkan akan terus Berjaya di masa-masa akan datang. Sehingga kini Prasekolah Permata Aktif masih lagi dikelolakan oleh guru dan PPM yang sama dan berharap akan dapat melahirkan anak-amnak didik yang celik 3M disamping mempunyai sahsiah murni dan emosi yang stabil. Kerjasama dan permuafakatan di antatra ibu bapa dan guru serta pihak sekolah adalah kunci kejayaan bagi meningkatkan muti prasekolah. Insyaallah.

I. SYARAT KEMASUKAN 1. Kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. 2. Keutamaan diberikan kepada kanak-kanak yang ibubapa / penjaganya berpendapatan rendah. 3. Pemilihan dibuat oleh Jawatankuasa yang terdiri daripada : y Pegawai JPWP Penyelaras y Guru Besar Pengerusi y Guru Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi y Guru Prasekolah Setiausaha y Guru Tahun 1 (Wakil) Ahli Jawatankuasa y Guru Tahap 2 (Wakil) Ahli Jawatankuasa 4. Bilangan kanak-kanak di dalam satu kelas minimun ialah 10 orang dan maksimum 25 orang. 5. Mengeluarkan surat tawaran penerimaan kepada penjaga murid yang terlibat dan pengesahan penerimaan tawaran kemasukan ke sekolah. J. PAKAIAN RASMI

K. LAGU - LAGU

NEGARAKU

WILAYAH PERSEKUTUAN

Negaraku, tanah tumpahnya darahku, Rakyat hidup bersatu dan maju, Rahmat bahgia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta, Rahmat bahgia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta.

Harmoni wilayah pertiwi, Semoga sentiasa diberkati, Wawasan arah pembangunan, Sebagai semangat perpaduan, Wilayah Persekutuan, Maju dan sejahtera (2x)

SEKOLAH PADANG TEMBAK (1) Bangunan yang tersergam dan indah Kawasan luas rumput menghijau Itulah dia Sekolah Padang Tembak Satu yang permai Guru-gurunya tekun dan ikhlas Mendidik membentuk akhlak mulia Agar berjasa pada agama, bangsa dan Negara Rajin berusaha kita akan Berjaya Mencapai segala yang dicita, Bangunlah kawanku jangan leka kelak kita akan rugi selamnya, Marilah kita sama berikrar, Tekad dan azam kita sematkan Untuk menjadi rakyat berguna demi negara kita.

PRASEKOLAHKU TERCINTA Prasekolahku tercinta, oh sungguh ceria, Tepuk tangan bersama, riangnya hati. Mari-marilah kawan, Kita ke sekolah, Tulis, baca dan kira, Main bersama. (Ciptaan lagu dan lirik : Pn. Ainalita Zazni-2004)

2. ORGANISASI PRASEKOLAH
PENGERUSI PN. SUSILA a/p GOPAL GURU BESAR

NAIB PENGERUSI PN. SARIZAH BT. ABD RAZAK GPK KURIKULUM

NAIB PENGERUSI PN. NORZAITAH BT. ABU TAHRIM GPK KO-KO NAIB PENGERUSI PN. JALIDAH BT. ABDUL MUTALIB GPK HEM

SETIAUSAHA PN. AINALITA ZAZNI BINTI ADNAN GURU PRASEKOLAH

BENDAHARI EN. MAT IRAHIM B. SELAMAT KETUA PEMBANTU TADBIR

AJK PN. AZLINDA BT. SU (PPM) PN. CIK MAZNIDA ( GURU AGAMA ) PN. JULAILI ( WAKIL GURU TAHUN 1 ) PN. NORIDAWATI (GURU BIMBINGAN & KAUNSELING) PN. ROSMALIA (GURU OPSYEN ) PN. SAFURA ( GURU MUZIK )

AJK PEWARIS 1. EN. ZAKARIA BIN LAT @ MURAD 2. PN. JAMA IAH BT. SABILAN 3. PN. RADZLAN BIN WAHAB 4. PN. NOORAZLIN BT. MOHD. KASAH 5. PN. NORAZIMAR BT. AHMAD 6. EN. ADANAN BIN AB. LATIF

3. MAKLUMAT PERIBADI GURU /PPM
A. GURU PRASEKOLAH

B. PPM PRASEKOLAH

C. GURU AGAMA PRASEKOLAH

4.MAKLUMAT PERIBADI/BIODATA MURID

5.PELAN
A) PELAN SEKOLAH B) PELAN KELAS PRA SEKOLAH i) Pelan Lantai Kelas ii) Pelan Lantai Luar Kelas Pra Sekolah (Permaianan Luar) C) PELAN KESELAMATAN DAN KECEMASAN

6.PERATURAN AM PRASEKOLAH
Waktu Persekolahan Prasekolah ialah bermula jam 8.00 pagi hingga 12.00 tengahari. Pakaian rasmi Prasekolah ialah T-shirt kuning Royal Yellow dan tulisan Navy Blue serta track bottom biru gelap. Memakai kasut sekolah lengkap bersarung kaki. Murid hendaklah hadir ke sekolah sebelum jam 8.00 pagi untuk bersarapan. Murid hendaklah memberi surat jika tidak hadir ke sekolah ataupun sijil sakit jika sakit. Murid tidak boleh memakai atau membawa barang kemas / aksesori berwarna selain warna yang ditetapkan. Murid juga tidak dibenarkan membawa alatan yang mahal. Buang sampah ke dalam bakul sampah. Beratur, basuh tangan dan membaca doa sebelum dan selepas makan setiap hari. Ibubapa dilarang menunggu di dalam atau di luar kelas semasa P&P (kecuali muridmurid berkeperluan khas /OKU) Dilarang membawa barangan tajam dan alat permainan ke sekolah.(Beg tidak digalakkan di bawa ke sekolah) Murid tidak dibenarkan membawa keluar barang atau alatan pra sekolah keluar dari kelas. Ibubapa diwajibkan mengambil anak tepat pada waktu yang ditetapkan untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini.

y y y y y y y y y y y

7.KURIKULUM PRASEKOLAH

JADUAL WAKTU PRASEKOLAH

8.PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH

A.

TAKWIM TAHUNAN PRASEKOLAH

B.

PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL

9.MENU

SARAPAN PAGI

MINGGU 1 HARI BISKUT MARIE ISNIN SUSU BERCOKLAT KOKO CRUNCH SELASA SUSU MILO BISKUT CHIPSMORE SUSU SUSU HORLICK BISKUT CHIPSMORE SUSU SUSU ROTI KAYA SUSU COKLAT CORNFALKES SUSU BISKUT CREAM OAT BISKUT MARIE NESTUM 2 3 4

CREAM CRACKER RABU MILO

CREAM CRACKER MILO

BISKUT JEM KHAMIS HONEY STAR MILO SUSU BISKUT TIGER JUMAAT SUSU MILO

HONEY STAR SUSU

OAT SUSU

HONEY STAR SUSU

BISKUT TIGER COKLAT HORLICK

KOKO CRUNCH SUSU

REHAT/KUDAPAN Minggu Hari SANDWICH TELUR MAYONIS TEH O SUAM BUAH BETIK FETTUCINI WITH CREAM SAUCE JUS OREN TEMBIKAI BUBUR GANDUM+ROTI PUTIH JUS MANGGA BUAH EPAL BIHUN SUP TEH O SUAM PISANG

1

2

3

4

ISNIN

SELASA

KUIH KARIPAP & DONAT RIBENA PISANG BIHUN GORENG JUS OREN BUAH BETIK

SARDINE ROLL RIBENA BUAH OREN

SPAGETI GORENG RIBENA BUAH BETIK NASI GORENG CINA AIR SUAM PISANG

ROTI PUTIH +KARI AYAM RIBENA BUAH OREN LAKSA AIR SUAM BUAH EPAL SUP CENDAWAN+ROTI BUN JUS OREN BUAH EPAL

RABU

NASI GORENG KAMPUNG AIR SUAM TEMBIKAI

KHAMIS

CUCUR UDANG JUS MANGGA TEMBIKAI

ROTI SOSEJ TEH O SUAM BUAH OREN

CUCUR IKAN BILIS TEH O SUAM BUAH EPAL

JUMAAT

NASI PUTIH + TOMYAM CAMPUR AIR SUAM PISANG

NASI +IKAN MASAK KICAP JUS MANGGA BUAH OREN

NASI PUTIH+KURMA AYAM AIR SUAM BETIK

NASI + AYAM MASAK PAPRIK AIR SUAM BUAH OREN

10.SENARAI SISTEM FAIL PRASEKOLAH
Senarai fail yang diperlukan di kelas prasekolah:

Bil 1

Nama Fail Rancangan Pelajaran tahunan SKPTS/02/09/005(a)

Kandungan Fail -Sukatan pelajaran -Rancangan pelajaran tahunan (RPT)

Fail Minit Mesyuarat Induk 2 SKPTS/02/09/005(b)

-surat panggilan mesyuarat *GB *GPK *AJK -minit mesyuarat -perjumpaan ibubapa -senarai kehadiran ahli AJK

Fail Maklumat Staf 3 SKPTS/02/09/005(c)

-carta organisasi terkini -Maklumat peribadi Guru, PPM dan Guru Agama -jadual waktu kelas (sebagai rujukan) -senarai tugas Guru dan PPM

4

Fail Maklumat Murid SKPTS/02/09/005(d)

-Pendaftaran murid prasekolah -laporan pendaftaran murid prasekolah -senarai nama -rekod peribadi murid *butir-butir diri & keluarga *fizikal *kesihatan

5

Fail Surat Menyurat SKPTS/02/09/005(e)

-surat yang dihantar (ditulis dengan pen dakwat hitam /biru) -surat yang diterima(ditulis dengan pen dakwat merah)

6

Fail Pekeliling SKPTS/02/09/005(f)

-surat yang diterima daripada jabatan / kementerian

7

Fail Maklumat Perkembangan -bahan cetakan kursus Staf -surat panggilan kursus / bengkel / mesyuarat / seminar SKPTS/02/09/005(g)

8

Fail Rancangan Tahunan Panitia SKPTS/02/09/005(h)

-Buku pengurusan prasekolah -Takwim sekolah (program panitia)

9

Fail Kewangan SKPTS/02/09/005(i)

-Salinan Nota Minta bekalan makanan dan PCG -Salinan Invois

10

Fail Inventori SKPTS/02/09/005(j)

-Salinan harta modal -Salinan bekalan pejabat -Salinan invois -Salinan surat sumbangan individu / organisasi -Kad Jaminan

11

Fail Pencerapan SKPTS/02/09/005(k)

-Borang pencerapan *GB/GPK *Guru Pelatih -Jadual pencerapan *GB/GPK

*Guru Pelatih

12

Fail Head Count Matapelajaran SKPTS/02/09/005(l)

-Bahan dan analisa KIT pencapaian Bahasa Malaysia -Buku rekod pentaksiran -Lawatan -Sukan anjuran luar (Jabatan) -Karnival -Semua aktiviti Prasekolah -Kertas kerja / Laporan / Dokumentasi

13

Fail Aktiviti Prasekolah SKPTS/02/09/005(m)

14

Fail Kajian Tindakan SKPTS/02/09/005(n)

-Kajian tindakan yang dibuat -Contoh kajian tindakan yang diterima

Fail ¶Quatation· 15 SKPTS/02/09/005(o)

-Senarai quotation dari pembekal -Quatation tempat lawatan -Quatation kedai gambar konvokesyen

11.BIDANG TUGAS GURU DAN PPM

12.PUSAT PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 

Pusat Bahasa Dan Komunikasi  Pusat Kognitif  Pusat Fizikal  Pusat Manipulatif  Pusat Kerohanian Dan Moral  Pusat Teknologi Dan ICT  Pusat Kreativiti Dan Estetika  Pusat Sumber Guru

13.ANGGARAN PERBELANJAAN WANG PRASEKOLAH

y

ALIRAN WANG PCG

Wang PCG yang diperuntukkan untuk Prasekolah ialah mengikut bilangan murid dalam kelas Prasekolah. Prasekolah Permata Aktif pada tahun 2011 ini mempunya 25 orang murid oleh itu jumlah peruntukan PCG yang diterima ialah sebanyak RM2500.00 setahun

y

ALIRAN WANG MAKAN

Wang makan yang diperuntukkan juga adalah mengikut jumlah murid pada tahun tersebut. Setiap murid dibayar RM1.80 sehari. Selain itu, jumlah wang makan juga dikira mengikut bilangan hari belajar dalam bulan tersebut. Contohnya : Bulan Januari : 25 murid x RM1.80 x 16 hari belajar = RM 720.00

y

WANG KO-KURIKULUM PRASEKOLAH ( terkini kena campur duit koko masa bulan 12..) saya belum masukkan sebab ni buat

14.CARA PENILAIAN MURID PRASEKOLAH 
Rekod Perkembangan Murid Prasekolah  Pentaksiran Murid Prasekolah.
** Rekod Anekdot **Rekod Berterusan **Portfolio

LAMPIRAN

SENARAI NAMA MURID 2011

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.