P. 1
Kemahiran Komunikasi Guru

Kemahiran Komunikasi Guru

|Views: 2,376|Likes:
Published by Pja Ismail

More info:

Published by: Pja Ismail on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Faizah binti Ismail Siti Armiza binti Ramlan

y Kemahiran komunikasi memainkan peranan penting y -

dalam memupuk komuniti penyayang. Komunikasi berkesan dapat dijelmakan dalam perlbagai bentuk : Cara bertutur Penggunaan bahasa badan Penulisan Penggunaan alat-alat tertentu spt permainan komputer dan sbgnya.

y Komunikasi yang berkesan akan menghasilkan

motivasi yang berkesan. y Komunikasi guru adalah sangat penting dalam bilik darjah. y Guru haruslah menggunakan komunikasi yang efektif supaya pembelajaran dapat mencapai seperti yang dirancangkan. y Guru haruslah menggunakan kecekapannya untuk berkomunikasi agar dapat mempengaruhi muridnya supaya bermotivasi dalam pelajaran.

y Ini juga supaya mutu pelajaran ditingkatkan. . y Guru yang dapat menggunakan kemahiran berkomunikasi akan berjaya menghasilkan kretiviti semasa proses P & P. y Guru harus berjaya menggunakan pelbagai kecekapan semasa berkomunisi agar mencapai matlamat pembelajaran.y Guru harus lebih kreatif dalam membentuk hubungan yang lebih dinamik kesannya.

y Guru haruslah mengelakkan perkara : .Bahasa badan yang tidak sesuai .Salahtafsir .Tidak memberi perhatian kepada proses P&P .Kekeliruan .Komunikasi yang tertutup .Suara yang tidak jelas .

.Kreatif .y Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada : .Pengurusan masa yang berkesan.Penglibatan murid dalam P&P .Gaya pembelajarab yang fleksible dan tidak bosan .Inovatif .Pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan .Kejelasan suara guru .

y Komunikasi yang digunakan oleh guru haruslah dapat : .Mewujudkan kerjasama murid.Dapat mengembangkan potensi diri murid . .Meningkat motivasi murid .Meningkatkan keyakinan diri murid.Merangsang minat murid untuk belajar . bakat kepimpinan. .

latihan percubaan.y Pembelajaran murid terhasil daripada proses pembelajaran yang aktif. memberik definisi interaksi sebagai tindak balas peristiwa yang memerlukan sekurang-kurangnya dua objek dan dua aksi. y Tindak balas ini menyebabkan komunikasi lisan berlaku. y Interaksi berlaku apabila objek dan aksi bertindak balas antara satu dengan lain. peniruan. . y Wagner (1994).

Menekankan interaksi antara manusia / individu Mementingkan ciri manusia yang mana terikan antara dua orang / individu lebih ditekankan daripada sikap terhadap sesuatu perkara /objek . y Modek komunikasi kemanusiaan Komunikasi merupakan cara yang berkesan untuk individu menyesuaikan diri.y Oleh itu komunikasi antara guru dan murid akan berlaku.

X A B y A = Individu y B = Individu y X = Maklumat .

. y Hubungan ini berlaku melalui komunikasi lisan seperti bersyarah. mengkritik. y Kajian Flenders mendapati bahawa wujud hubungan sehala antara guru-murid. memberi arahan atau memberi penerangan.y Model di atas jelas menunjukkan bahawa komunikasi berkesan oleh seorang guru memerlukan penglibatan interaksi dua hala.

dorongan dan sokongan.y Apabila wujud komunikasi dua hala guru akan lebih mudah memberikan pujian. interaksi dalam kumpulan ataupun syarahan. y Verderber & Verderber (2002). komunikasi merupakan proses untuk membina atau berkongsi makna perbualan yang informal. .

y Wilbur Schramm (1954) merumuskan komunikasi dalam pendidikan adalah seperti berikut : Komunikasi dalam Pengajaran dan pembelajaran L I S A N Semasa menyoal Bukan Lisan Anggukan Memek muka Renungan Genggaman tangan Senyuman Semasa memberi penerangan .

strategi kesantunan dikembang untuk menjaga martabat pendengardan pihak yang terlibat. Menurut Brown dan Levinson.y Komunikasi y y - lisan memerlukan kedua-dua pihak memelihara aspek kesantunan dalam komunikasi. Antara strategi kesantunan dalam komunikasi ialah : Berterus terang Kesantunan positif Kesantunan negatif berlaku tanpa rekod. . (1978).

.y Menurut Ned A. Flenders komunikasi lisan melibatkan interaksi antara guru murid. y Kesenyapan juga merupakan sebahagian komunikasi tetapi bentuk bukan lisan. y Komunikasi lisan merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan maklumat dan penerimaan mesej drp penutur. y Penggunaan komunikasi lisan seperti pujian dapat meningkatkan motivasi murid.

. y Mereka disarankan supaya bersikap terbuka dan menerima pandangan rakan mereka. y Guru juga perlu bersifat penyayang dan ambil berat terhadap idea yang diberikan oleh murid. y Ketika berkomunikasi murid perlu diingatkan supaya memberikan perhatian kepada idea dan perasaan rakan mereka.y Komunikasi lisan memerlukan penggunaan teknik yang efektif.

y Komunikasi lisan bergantung kepada kelajuan cakap seseorang guru. . y Maklumat yang disampaikan secara laju akan menjejaskan penerimaan murid terhadap mesej. y Aspek ketinggian suara pula perlu sesuai dengan persekitaran audiens dan bilangan audiens. y Suara yang rendah akan menjelaskan penerimaan mesej manakala suara ya g terlalu tinggi akan mengganggu emosi murid.

guru haruslah elakkan bebelan. Fahaman berlaku secara spontan. y Semasa komunikasi lisan berlangsung.y Guru dan murid akan dapat memahami dan merasai pengalaman rakan yang bertutur sekalipun berbeza dalam aspek budaya dan latar belakang. . y Fahaman terhadap mesej adalah berbeza. menilai dan menghukum.

Sumber (Perangsang) Enkod (mentafsir sumber) Isyarat (Mesej) Destinasi (penerima mesej) Dekod (Mesej dirafsir) .

lisan boleh disertai dengan komunikasi bukan lisan. y Komunikasi bukan lisan akan mengukuhkan lagi komunikasi lisan. y Mc Cardle (1974) komunikasi bukan lisan merupakan faktor penting yang membentuk gastalt keseluruhan komunikasi. y Komunikasi . y Komunikasi lisan dan bukan lisan akan memperlihatkan ragam manusia serta emosi mereka.

guru boleh dgn hanya menggunakan komunikasi bukan lisan seperti merenung murid tersebut.kelas bising. y Jika . guru hendaklah mengelakkan beberapa gangguan supaya mesej yang hendak disampaikan dapat disampaikan dengan jelas. y Melalui senyuman dan anggukan juga boleh menyampaikan mesej kepada murid. y Semasa berkomunikasi.

Persekitaran yang bising. penggunaan laras bahasa y y yang sukar difahami serta suasana dalam bilik darjah. Faktor lain seperti sumber yang tidak boleh dipercayai. . kesilapan dalam alih bahasa. nilai pertimbangan. pemikiran penyampai dan penerima maklumat yang berbeza.y Contoh gangguan luaran : . Gangguan dalaman : Unsur bias dalam persepsi Pengalam lalu Perbezaan dalam budaya.

.

y Kurang persediaan y Kebisingan y Kritikan y Melabel murid y Memberi arahan .

. y Komunikasi harus berterusan dan orang lain sentiasa menilai cara berkomunikasi kita.y Guru haruslah sedar bahasa komunikasi adalah bertujuan supaya menyampaikan ilmu dan maklumat. y Guru haruslah bijak dalam memilih waktu komunikasi yang berlangsung agar mesej dapat disampaikan dengan mudah. y Komunikasi lisan atau bukan lisan merupakan kunci kejayaan dalam setiap pengurusan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

.

y Sesuatu laras bahasa bermaksud variasi yang ada pada tiap-tiap penutur. y Ciri laras bahasa yang penting ialah perbendaharaan kata.y Laras bahasa adalah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. . susunan ayat dan frasa yang digunakan. y Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan atau bahasa penulisan.

y Laras bahasa juga bergantung kepada latar belakang audiens dan budaya. . y Penggunaan laras bahasa yang mudah akan memudahkan guru berkomunikasi dengan murid.y Sesuatu laras digunakan dalam keadaan / situasi yang tertentu. y Terdapat beberapa laras bahasa yang perlu diberkan penekanan semasa guru berkomunikasi dan murid.

Laras bahasa agama v. Laras bahasa media massa x.Laras bahasa biasa. Laras bahasa iklan/ perniagaan ix. Laras bahasa ekonomi i. Laras bahasa rencana viii. ii. . Laras bahasa undang-undang xi. Laras bahasa akademik iii. Laras bahasa sastera iv. Laras bahasa sukan vi. Laras bahasa sains vii.

.y Laras bahasa ialah penggunaan bahasa yang tidak y y y y membabitkan sebarang bidang ilmu atay konteks khusus. Bentuk laras bahasa biasa tidak formal menggunakan ciri-ciri bahasa bahasan Bentuk laras bahasa biasa formal menggunakan digunakan dalam situasi rasmi sahaja. Guru boleh gunakan laras bahasa komunikasi seharian dengan murid supaya komunikasi lebih berkesan. Laras bahasa tiada konteks khusus atau melibatkan sebarang bidang ilmu.

y Laras bahasa ini menunjukkan kematangan dan keintelektualan penutur kerana berkeupayaan menyampaikan buah fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan. y Ayat yang digunakan sempurna dari segi kestabilan. . kelenturan kepelbagaian. y Istilah yang digunakan bersifat khusus dan hanya difahami oleh orang tertentu sahaja. keberkesanan dan keindahan maksudnya.Laras Bahasa Akademik y Laras bahasa akademik adalah bersifat ilmiah. formal dan objektif.

perbincangan dan penguhuraian yang lebih khusus.y Guru perlu mengutamakan pemaparan. y Laras akademik boleh dibahagikan kepada beberapa laras seperti laras ekonomi. . bibliografi dan indeks. guru haruslah mengambil kira tahap kognitif murid. y Oleh itu semasa kita berkomunikasi dengan murid. laras sastera dan sbgnya. y Guru juga boleh menerangkan laras bahasa penulisan seperti nota kaki.

y Ayat yang digunakan lebih putis dan bersifat komunikasi. y Apabila berbicara tentang kesusateraan. kronologi. y Laras bahasa sastera bersifat lebih kreatif. y Guru perlu mementingkan pemilihan diksi. laras bahasa sastera juga mementingkan istilah-istilah yang khusus. hiperbola dll.Laras Bahasa Sastera y Seperti laras bahasa lain. . sonifikasi dan metafora. ayat tersirat. kita sebenarnya membincangkan tentang aspek seperti tema.

Laras Bahasa Agama y Laras bahasa agama boleh digunakan semasa guru membincangkan isi agama terutamanya dalam pelajaran agama. y Dalam laras bahasa ini terdapat istilah kata pinjaman dan terdapat rujukan untuk mengukuhkan hujah. .

.y Laras bahasa sukan pula boleh digunakan semasa guru mengajar pendidikan jasmani. y Laras ini bertujuan untuk menyampaikan tentang sukan. y Bahasa yang digunakan adalah ringkas dan jelas.

y Guru haruslah jelaskan dengan lebih jelas semasa menggunakan laras bahasa sains. bersifat formal dan menidakkan bahasa basahan.Laras bahasa Sains y Laras bahasa sains mempunyai unsur ilmiah. y Contohnya sel-sel merembes keluar. berbahasa moden. y Laras bahasa ini gunakan istilah teknologi. .

y Tujuannya adalah untuk menyampaikan pelbagai ilmu dan idea tentang sesuatu isu.Laras Bahasa Rencana y Laras bahasa rencana bersifat umum. y Laras bahasa ini adalah untuk melaporkan sesuatu kepada pembaca. . y Contohnya proton ezora baru sahaja dilancarkan.

.y Digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat dengan berkesan tentang sesuatu produk. y Gaya bahasa yang digunakan biasanya untuk memujuk pembeli membeli barangan mereka. y Contoh laras bahasa ini : Percuma sebiji lampu bermutu tinggi dengan pembelian Unicorn empat liter. y Guru boleh menggunakan ayat ringkas dan pendek yang lebih banyak menggunakan kata sifat.

y Tida istilah khusus atau teknikal.y Menunjukkan peranan media untuk melapor atau menyampaikan berita. . y Bahasanya ringkas dan padat supaya berita yang padat dapat disampaikan kepada pembaca.

y Guru sangat kurang menggunakan laras bahasa ini.y Merupakan laras ilmiah yang terdapat dalam bahasa melayu semenjak dahulu. y Bersifat moden dan banyak menggunakan istilah teknikal. .

y Laras bahasa ini lebih berbentuk ilmiah dan berkaitan isu ekonomi. y Penutur tidak mengutamakan stuktur ayat. maklumat jelas dan eksplisit dan fakta adalah berdasarkan bukti data serta statistik. y Guru boleh menggunakan laras bahasa ini ketika mengajar ekonomi. gaya bahasa formal. . y Terdapat penggunaan istilah teknikalyang berkaitan ekonomi.

y Misalnya gurausenda adalah berbeza dengan cara untuk menyampaikan ucapan.y Penggunaan laras bahasa yang berbeza akan melahirkan laras. . y Penggunaan laras bahasa yang berbeza sebab faktor geografi disebut sebagai dialek daerah.

y Penggunaan laras bahasa di kelas tidak seharusnya dicemari dengan bahasa pasar atau dialek daerah. .y Oleh itu. y Guru juga haruslah memberikan pertimbangan kepada faktor persekitaran dan latar belakang murid. jenis komunikasi yang digunakan haruslah sesuai dengan tahap kognitif murid.

Komunikasi berkesan sangat bergantung kepada sikap gutu terhadap muridnya. Komunikasi guru boleh berlaku dalam bentuk lisan dan bukan lisan B. Komunikasi secara bertulis merupakan contoh komunikasi yang paling berkesan. pernyataan mankan menerangkan komunikasi guru dalm sesebuah jelas? A. D. C. .y Antara berikut. Komunikasi berkesan dangat bergantung kepada stategi berpusatkan guru.

y Laras bahasa penting untuk menjamin keberkesanan komunikasi antara guru dengan murid. laras bahasa yang paling sesuai digunakan adalah laras bahasa A. Biasa B. Rencana D. akademik . Sastera C. Ketika mengajar pantun dalam pelajaran bahasa Melayu di dalam kelas pelbagai budaya.

. y Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan yang boleh digunakan oleh guru ketika melaksanakan pengajaran dalam sesebuah kelas.y Berikan lima laras bahda yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid.

.y Bincangkan empat implikasi terhadap murid sekiranya guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan dalam pengajaran di sesebuah kelas.

Budaya dan Pembelajaran.y Noriati A. Oxford Fajar .Rashid et al.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->