BIDANG PEMBELAJARAN 1

NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

SET INDUKSI

BIDANG PEMBELAJARAN 1

Unit 2: Sikap amanah sebagai pegangan hidup

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat : 1. Menyatakan tiga ciri orang yang amanah. 2. Berasa bangga mengamalkan sikap amanah dalam diri. 3. Mengamalkan sikap amanah dalam kehidupan seharian

AMANAH

DEFINISI

Sikap bertanggungjawab yang menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain

CIRI-CIRI NILAI AMANAH

1. Melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga, ibu bapa, rakan, majikan dan masyarakat 2. Tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepadanya 3. Menepati dan menunaikan janji 4. Menyimpan rahsia seperti yang diminta

BERSIH, CEKAP, AMANAH

BERSIH nilai yang melambangkan sifat suci dari kekotoran rohani dan jasmani CEKAP berani dalam membuat keputusan, tenang menghadapi krisis atau masalah dan berkeyakinan serta berpandangan jauh AMANAH menyempurnakan tugas dengan penuh ikhlas dan bertanggungjawab

PENILAIAN

1. Berikan definisi bagi istilah amanah. 2. Apakah ciri-ciri orang yang amanah? 3. Apakah nilai yang terdapat dalam permainan tadi?

PENGUKUHAN

Kepentingan sikap amanah dalam kalangan

Pelajar

Pegawai kerajaan

Disediakan oleh : Shuhaida bt Mohamed L20101006081