P. 1
Assignment CTU...123

Assignment CTU...123

|Views: 345|Likes:

More info:

Published by: Tengku Muhammad Fadhil on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2011

pdf

text

original

Syukur ke hadrat Allah S.W.T.

kerana dengan limpah serta izin-Nya, kerja kursus ini akhirnya dapat disiapkan sebagaimana yang dirancangkan. Kerja kursus yang bertajuk ³Sistem Sosial Islam´ ini dibuat bagi memberi pengetahuan dengan gambaran mengenai islam sebagai suatu cara hidup. Ia menimbulkan rasa ingin tahu dan dapat mengelakkan fenomena salah faham mengenai sosial islam. Akhirnya dengan rasa rendah diri kami bermohon kepada Allah S.W.T. agar memberkati usaha kecil ini dan semoga kerja kursus ini dapat memberi sumbangan kepada pengkayaan khazanah ilmu islam.

1

Menurut Pendekatan Struktural-Fungsional pengertian masyarakat adalah terbentuk atas substruktur-substruktur dalam fungsi masing-masing saling bergantung sehingga setiap perubahan dalam masyarakat itu mencerminkan perubahan dalam substruktur-substruktur tersebut. Menurut konflik. Masyarakat menurut Mac Iver dan Page ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata-cara, dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah. Selo Soemardjan menyatakan bahawa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Pendekatan Konflik iaitu masyarakat manusia dipandang sebagai kegiatan ekonomi. Sepanjang sejarah hubungan manusia dalam masyarakat selalu dipenuhi oleh

Klasifikasi kelompok-kelompok sosial secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut kriteria/ukuran. Seperti George Simel mengambil ukuran besar-kecilnya jumlah anggota kelompok mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lainnya atas dasar darjat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut atau tinggi rendahnya darjat eratnya hubungan antara anggota (face-to-face, grouping). Atau ukuran lainnya seperti kepentingan dan wilayah.

2

melihat dan meneliti sejarah perjuangan Rasulullah SAW adalah menjadi keutamaan kita di dalam menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan murrabi di dalam perjuangan menegakan Islam. Kualiti yang dimaksudkan ialah kualiti integriti dan kualiti kompetensi. Inilah ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud : ³ Sesungguhnya. pergantungan dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah SWT. Sudah pasti terdapat satu rahsia yang perlu dilihat secara terperinci terhadap proses pembentukan ketamadunan Islam yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW kerana di dalam hanya masa yang singkat iaitu 23 tahun. dan contoh panduan yang hidup untuk dijadikan ikutan sepanjang zaman. 3 . menyatakan bahawa satu faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menjadi insan berpengaruh adalah kerana kualiti yang ada pada diri baginda. Di dalam buku yang ditulis oleh seorang penulis barat iaitu Michael H.SEJARAH SISTEM SOSIAL DAN PERJUANGAN RASULULLAH SAW Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah rentetan sejarah hidup yang panjang yang mengandungi pelbagai pengajaran dan pendoman untuk umat Islam. telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. Sejarah kehidupan atau sirah baginda Rasulullah SAW dihiasi dengan kisah perjuangan yang tidak mengenal erti jemu. beliau telah meletakkan Nabi Muhammad SAW di tempat pertama dalam senarai 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Keperibadian dan kehidupan baginda umpama ³manual´ panduan untuk dilihat dan dijadikan contoh oleh seluruh manusia dan seharusnya kita fahami bahawa baginda Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh dan ikutan. malah ia mengalahkan Isaac Newton dan Jesus Christ sendiri. Bukunya The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History.´ ( Al. kualiti ini kita namakan ia sebagai akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia. Bermula dari kualiti ini akhirnya Rasulullah SAW berjaya membentuk dan membina satu tamadun yang sangat gemilang dan dihormati seantero dunia. sebuah hakikat pengorbanan yang sangat tinggi. bahawa segala apa yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah contoh panduan kepada umat Islam. Inilah yang menjadikan kehidupan baginda sangat signifikan kepada manusia lain terutamanya kepada para sahabat di bawah didikan Baginda. Hart.Ahzab : 21) Rasulullah SAW telah berjaya membina satu ketamadunan yang hebat dan gemilang. Baginda berjaya mengasaskan dan membentuk satu ketamadunan yang mampu bertahan selama 1400 tahun! Justeru itu. Di dalam Islam.

Cahaya keislaman itu telah menyinari kehidupan mereka yang gelap kepada kehidupan yang terang benderang dan akhirnya mereka dapat hidup dengan aman serta bahagia dipimpinan Rasulullah SAW. Sekiranya ahli kitab yang beriman. berada dalam keadaan yang jahil disebabkan sistem kemasyarakatan yang rosak dan penindasan sesama manusia itu berlaku secara berleluasa. menyembah berhala yang pelbagai jenis rupa dan bentuk. masyarakat Arab Jahiliyah memiliki sifat-sifat positif seperti berani. kerana (kamu) menyuruh berbuat yang maruf. 2. Mereka juga mempunyai kelebihan-kelebihan lain seperti ingatan yang kuat dan pandai bersyair. para ahli sejarahawan menamakan zaman ini sebagai zaman jahiliyah atau zaman kegelapan. Sejarah Semasa Zaman Rasulullah SAW Namun.´ Di dalam usaha baginda mengajak kepada Islam. perundangan dan juga sosial kehidupan. Kerosakan ini berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah dari segi ekonomi. setia. namun kebanyakan mereka adalah orangorang fasik. Firman Allah SWT di dalam surah Ali-Imran :110 yang bermaksud : ³ Kamu ( umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. kehidupan masyarakat arab jahiliyah pada ketika itu berada dalam kehidupan yang porak peranda dan hilang aspek nilai kemanusiaannya. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah seruan dan ajakan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. segala kebaikan itu tenggelam dalam sifat keburukan. tentulah itu lebih baik bagi mereka. Mereka inilah generasi awal yang menerima didikan Rasulullah SAW secara terus-menerus sehinggalah mereka digelar sebagai ³ sebaik-baik generasi´ di dalam sejarah peradaban manusia. Pada dasarnya. Proses pembentukan ini menekankan kepada 4 . melanggar hak orang lain dan menindas sesama manusia. Di dalam buku sejarah. Mereka berpaling daripada kebenaran. dan beriman kepada Allah SWT. ramah. Masyarakat arab ketika itu. cintakan kebebasan dan menghormati tetamu. dan mencegah dari yang mungkar. Risalah Islam yang benar ini telah mengubah kehidupan yang penuh dengan kegelapan kepada kehidupan yang disinari dengan cahaya keimanan kepada Allah SWT. Sejarah Sebelum Islam Sebelum zaman kedatangan Islam. Proses dakwah baginda Rasulullah SAW di Makkah telah menekankan kepada aspek keimanan kepada Allah SWT sebagai teras dan tunjang pembinaan masyarakat Islam yang tulen dan kukuh. Rasulullah SAW membina ummah Islam bermula dengan diri baginda seorang diri secara terancang sehinggalah lahirnya satu kelompok muslim yang beriman kepada Allah SWT dengan seluruh jiwa dan raga mereka.1. baginda telah melakukan proses pembinaan individu muslim secara terancang dan proses ini mengambil masa yang begitu lama. selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah kebenaran kepada masyarakat arab. Namun kerana sifat jahiliyah yang menyelimuti kehidupan mereka. sederhana. kehidupan mereka berubah sama sekali. Kejahilan ini terus menyelubungi masyarakat jahiliyah sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya telah mengubah kehidupan mereka. Di antara mereka ada yang beriman.

dan sambil berkata : ³ Sekiranya.proses penanaman aqidah dan keyakinan kepada Allah SWT secara mendalam. Pendidikan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW adalah proses yang mensasarkan kepada pendidikan hati. Penekanan kepada sumber rujukan yang satu ini boleh digambarkan melalui satu sirah Rasulullah SAW. merah muka baginda Rasulullah SAW. ketaqwaan. Nabi Musa ada pada ketika ini. nescaya beliau juga mengikut aku. Ini bertujuan untuk memastikan para sahabat generasi awal mendapat satu kefahaman yang benarbenar bersih dan tulen berkaitan Islam. Pendidikan hati ini ditekankan dengan nilai-nilai keimanan. Proses pembinaan generasi unggul ini adalah berteraskan kepada proses pendidikan Islamiyah dan dakwah islamiyah secara tersusun dan terancang.´ 5 . keikhlasan dan ihsan kepada Allah SWT sehinggalah melahirkan suatu keperibadian yang murni dan berakhlak mulia. Pemilihan individu ini tidak berlaku secara kebetulan. Proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah tunjang kepada pendidikan yang mendidik jiwa dan hati untuk patuh dan mengesakan Allah SWT. tetapi ia dilakukan secara sedar dan penuh keyakinan kepada Allah SWT. Pernah satu ketika Saidina Umar Al-Khattab membawa satu kitab yang dikatakan sebagai kitab Taurat untuk dijadikan bahan didikan Islam. Rasulullah SAW telah menggunakan beberapa kaedah untuk melaksanakan usaha dakwah ini. Dakwah peringkat rahsia ini mempunyai penekanan yang memfokuskan kepada proses didikan hati dan pembinaan individu muslim secara kolektif. Proses penanaman aqidah ini berterusan sehinggalah jumlah generasi awal di bawah didikan Rasulullah SAW mulai bertambah dari satu masa ke satu masa. sumber rujukan baginda hanyalah Al-Quran semata-mata. Antara perkara yang utama yang dilakukan ialah dengan menghimpunkan hati-hati dan jiwa-jiwa yang bersih serta ikhlas untuk diproses dengan didikan keimanan kepada Allah SWT. Pada ketika itu. Pada peringkat ini.

yang dilengkapi dengan seperangkat 'perjanjian dan aturan'.MASYARAKAT MADANI Istilah Masyarakat Madani yang sudah sering didengar tapi belum banyak dikenal. sampai seberapa dalam kandungan maknanya mampu merefleksikan hakikat dan aplikasi masyarakat yang dibangun diatas tatanan 'ukhuwah Islamiyah¶ setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah. memberi makna pada hubungan ini dengan kesetiaan terhadap kebenaran dan saling menolong antara saudara dalam ikatan "Ukhuwah Islamiyah" seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Makkah. "Barang siapa berhijrah di jalan Allah. saat ini belum memiliki kerangka applikasinya. oleh para ahli sejarah hal ini ditafsirkan sebagai munculnya sebuah 'negara kota' atau 'city state'. kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju).. Dalam buku yang berjudul "Masyarakat Madani . mereka (Aus dan Khazraj) terbagi menjadi rival yang berseteru Dan orang-orang yang berpengaruh di kalangan mereka terbunuh atau terluka. niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. dan berkeyakinan akan kebenaran janji Allah yang akan menggantinya dengan rezeki yang berlimpah." Perubahan Tatanan Masyarakat Madinah. Masyarakat yang terdiri dari beberapa ethnis dan mereka memberi kesempatan tumbuhnya Agama yang berbeza. yang membangun 'lingkaran-lingkaran sub-society' baru seperti kaum Mu'minun. mulai terasa interaksi antara kaum Anshar sebagai bagian utama masyarakat Yatsrib (nama kota Madinah sebelumnya) dengan para pendatang yang membawa bekal rasa takwa memenuhi panggilan Allah swt. Tatanan masyarakat Madinah baru dibangun diatas landasan Akidah dan Syari'ah yang berada diatas struktur Ethnis ('Ashabiyah) dan ikatan struktur lainnya. Dengan kedatangan orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Makkah. Akram Dhiyauddin Umari antara lain menyatakan: Aisyah r.a. maka masyarakat demikian inilah yang dikenal sebagai 'Masyarakat Madani'. Ketika Rasulullah tiba di Madinah. Dr. 6 . maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah ?" (An-Nisa':100). mengamati dengan cermat pengaruh perang dan konflik (kelompok Aus dan Khazraj disamping kelompok Yahudi) yang mempengaruhi penerimaan mereka terhadap Islam. berinteraksi satu dengan lainnya dalam bingkai 'perjanjian dan aturan tertentu'. Pada saat itu untuk pertama kalinya diperkenalkan konsep afiliasi baru yang lebih luas yang dikenal sebagai konsep 'Ummah'. Terminologi 'Civil Society' atau 'Independent Society' sering digunakan sebagai terjemahan Masyarakat Madani. Allah menakdirkan semua ini terjadi sebelum datangnya Nabi. Beliau berkata: "Allah menakdirkan terjadinya Perang Bu'ats sebelum kedatangan Rasulullah saw. 'ummul mukminin' yang dikenal cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. dan Rasul-Nya. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya.Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi" (terjemahan "Madinah Society at the Time of the Prophet: Its Characteristic and Organi zation") Prof. sehingga mereka dapat (bersedia) menerima dan memeluk Islam. Sudah barang tentu dengan terbangunnya tata hubungan kemasyrakatan seperti itu muncul pula interaksi sosial yang bersifat bisnis perdagangan dan tata pergaulan antara warga yang kemudian dikenal sebagai ikatan 'persaudaraan' atau 'Rabithah al-Muakhah' dimana Rasulullah saw.Mereka meninggalkan hampir semua harta-bendanya yang dikumpulkan melalui kerja keras. Munafiqun dan kelompok Yahudi. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pendewasaan proses. Disinilah lahir sebuah masyarakat yang hidup dan berkembang yang berada disebuah kota bernama Madinah Al Munawarah.

sementara teknik atau sarana yang digunakan dalam kehidupan tidak boleh bertentangan dengan kaedah ini. Sistem ini mengatur hubungan lawan jenis antara lelaki dan wanita dengan peraturan-peraturan yang terperinci. dengan menjaga naluri ini agar hanya disalurkan dengan cara yang alami. Islam telah menjadikan kerjasama antara lelaki dan wanita dalam pelbagai segi kehidupan serta interaksi antar sesama manusia sebagai perkara yang pasti di dalam seluruh aspek muamalat. yakni interaksi-interaksi lain yang merupakan manifestasi dari naluri seksual untuk meneruskan keturunan seperti hubungan antara bapa. kecenderungan. kesucian dan ketakwaan yang dijadikan penentu bagi kaedah interaksi atau pergaulan antara lelaki dan wanita dalam kehidupan Islam. melakukan solat berjamaah. industri. Sistem interaksi Islam memandang manusia. maupun masyarakat itu sendiri antara lelaki dan wanita ketika mereka saling berinteraksi. atau bibi Islam telah membolehkannya sebagai hubungan kasih sayang. dan sebagainya. kerana di luar itu. Sistem ini membolehkan manusia bersenang-senang menikmati kehidupan dan tidak melarang manusia untuk mendapatkan bahagian kenikmatan hidup secara optimum. juga menjamin terwujudnya nilai-nilai akhlak yang luhur. Islam juga membenarkan seorang wanita ataupun lelaki melakukan aktiviti perdagangan. perasaan. memang tidak ada sistem interaksi lain di dunia ini. mengembang dakwah. sebagai seorang manusia yang mempunyai naluri. serta menjadikan hubungan lawan jenis sebagai sebahagian daripada sistem interaksi diantara keduanya. Sistem interaksi atau pergaulan lelaki-wanita dalam Islam menetapkan bahawa naluri seksual pada manusia adalah semata-mata untuk memelihara keturunan umat manusia. apapun alasannya. Dengan itu. Sistem ini. dan akal. pertanian. Sistem interaksi lelaki dan wanita dalam Islamlah yang menjadikan aspek ruhani sebagai landasan dan hukum-hukum syariat sebagai tolok ukur yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mampu mencipta nilai-nilai akhlak yang luhur. Ayat-ayat al- 7 . Di luar hubungan lawan jenis. ibu. akan tercapailah tujuan dari penciptaan naluri tersebut pada manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. mengatur pelbagai interaksi atau pergaulan antara lelaki dan wanita. Disamping itu. Islam telah menyekat hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara lelaki dan wanita hanya dalam lembaga perkawinan dan melalui pemilikan hamba-hamba sahaya semata-mata. Islam telah menetapkan bahawa setiap hubungan lawan jenis selain dengan dua cara tersebut adalah sebuah dosa besar yang layak diganjar dengan hukuman yang paling keras. Sebab. paman. Sebaliknya. mereka semuanya saling menjamin untuk mencapai kebaikan serta mencapai ketakwaan dan pengabdian kepada-Nya. selain memastikan adanya kerjasama iaitu kerjasama yang membawa kebaikan bagi individu. sistem ini pun menjadikan cita-cita tertinggi hanyalah tercapainya keredhaan Allah SWT. tetapi dengan tetap memelihara komuniti dan masyarakat manusia. di samping membenarkan mereka menghadiri pengkajian keilmuan. saudara. Sistem ini. pada masa yang sama. Sistem interaksi Islam sajalah satu-satunya sistem pergaulan yang sahih.HUBUNGAN ANTARA LELAKI DAN WANITA DALAM ISLAM Sistem yang dapat yang dapat menjamin ketenteraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara lelaki dan wanita dengan tatacara yang selaras dengan watak kemanusiaan hanyalah sistem interaksi yang ditetapkan oleh Islam. dan lain-lain. komuniti dalam masyarakat. anak. Sistem ini pun mendorong kukuhnya manusia dalam menempuh perjalanan untuk mendapatkan ketenteraman hidupnya. Dengan itu. baik lelaki mahupun wanita.

yakni berkaitan dengan lelaki mahupun wanita. Misalnya. Islam telah menetapkan undang-undang-undang-undang tertentu yang berkenaan dengan hal ini. hendaklah dia menghulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Islam pun menetapkan setiap kaedah. Allah Swt.. hendaklah mereka menahan Katakanlah kepada wanita Mukmin. Undang-undang-undang-undang tersebut banyak sekali jumlahnya. Atas dasar itu. Mereka hendaklah menghulurkan pakaiannya hingga menutup tubuh mereka. ada juga ayat-ayat yang bersifat umum yang ditujukan kepada lelaki ataupun wanita. Berfirman: Janganlah mereka menampakkan perhiasannya selain yang biasa tampak pada dirinya. Allah Swt.Quran telah menyeru manusia kepada Islam tanpa membezakan apakah dia seorang lelaki atau wanita. cara. Kedua. (QS al-Baqarah [2]: 183). Islam telah memerintahkan kepada manusia. seperti ayat-ayat berikut: Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. baik lelaki mahupun wanita. yakni pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Sesungguhnya Allah Mahatahu atas apa yang mereka lakukan. Ada juga sejumlah ayat yang khusus ditujukan kepada kaum Mukmin. katakanlah kepada isteri-isterimu. Hendaklah mereka menutupkan kerudung (khimar) kebagian dada mereka. Dirikanlah olehmu sembahyang oleh kalian. (QS an-Nur [4]: 31). Diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama. Wahai Nabi. Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. (QS al-Ahzab [33]: 59). untuk menundukan pandangan. dan wanita-wanita yang Mukmin. Islam telah memerintahkan kepada kaum wanita untuk memakai pakaian secara sempurna. Allah Swt. anak-anak perempuanmu. supaya mereka melaksanakan undang-undang-undang-undang Islam. kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. 8 ." (QS al-A'raf [7]: 158). Larangan dalam persoalan ini demikian tegas. Semua itu menunjukan bahawa Islam membenarkan adanya interaksi antara lelaki dan wanita untuk melaksanakan pelbagai taklif undang-undang dan segala aktiviti yang harus mereka lakukan. berfirman: Katakanlah. (QS al-Baqarah [2]: 110). Masih ada sejumlah ayat lain yang semuanya bersifat umum. "Wahai umat manusia. Islam menetapkan sifat menjaga kehormatan sebagai suatu kewajipan. ke luar dari sistem Islam yang khas dalam mengatur hubungan lawan jenis. bertakwalah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu. Berfirman: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Pelaksanaan pelbagai taklif dari nas-nas tadi boleh jadi meniscayakan adanya pertemuan dan interaksi antara lelaki dan wanita. (QS al-Anfal [8]: 24) Di samping itu. Hai sekalian manusia. sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu semuanya. maka sesuatu yang lain itu pun hukumnya adalah wajib. Meskipun demikian. sebagaimana kaedah usul menyatakan: Suatu kewajipan yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain. baik lelaki atupun wanita. (QS an-Nisa '[ 4]: 1). Lebih dari itu. bahkan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang bersifat individual sekalipun seperti solat. maupun sarana yang dapat menjaga kemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib dilaksanakan. penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya jika Rasul menyeru kamu kepada suatu yang boleh memberikan kehidupan kepada kamu. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Islam melarang siapapun. Islam sangat berhati-hati menjaga masalah ini. sebagaimana ayat berikut: Wahai orang-orang yang beriman. baik wanita mahupun lelaki. Oleh kerana itulah. pandangannya dan memelihara kemaluannya. (QS an-Nur [24]: 30-31). Sikap demikian adalah lebih suci bagi mereka.

Artinya. iaitu wajah dan kedua telapak tangan. "pergilah engkau menunaikan ibadah Haji beserta isterimu" Kelima. begitu juga didalam masjid. hendaklah mereka menurunkan penutup kepala (kerudung) kebagian leher dan dada mereka. kecuali yang boleh nampak. Kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi saw: Sungguh. kecuali wanita itu disertai mahramnya. kecuali wanita itu disertai mahramnya. sedangkan jayb (bentuk tunggal dari kata juyub) adalah sebahagian baju seputar dada dan leher. sedangkan seorang lelaki 9 . Bersabda: Tidak dibenarkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam. menjenguk ayahnya. Islam telah menetapkan bahawa seorang wanita hidup ditengah-tengah kaum wanita. Rasulullah saw. Islam melarang seorang wanita melakukan safar (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama sehari semalam. Ibn Baththah telah menuturkan sebuah riwayat dalam kitab ahkam annisa 'yang berpunca dari penuturan Anas ra. Ibn Abbas menuturkan bahawa ia pernah mendengar Rasulluh saw. Disebutkan bahawa. Wanita itu lantas meminta izin kepada Rasulullah saw. Aku telah mengampuni wanita itu kerana ketaatan dirinya kepada suaminya. Kerana suami mempunyai hak atas isterinya. kalimah al-idna'u min altudung maknanya adalah menghulurkan kain baju kurung hingga ke bawah (irkha ').Ayat di atas bermakna. agar dibenarkan Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar mesej suamimu. Tidak lama kemudian. Keempat. Rasulullah saw. kecuali jika disertai mahramnya. Islam melarang lelaki dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duaan). Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus hendaknya jamaah (komuniti) kaum wanita terpisah dari jamaah (komuniti) kaum lelaki. Bersabda: Tidak dibenarkan seorang lelaki dan wanita berkhalwat. dibenarkan melayat jenazah ayahnya. Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. beliau kembali bersabda: Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar mesej suamimu. Jika seorang isteri keluar tanpa izin suaminya. iaitu bahagian untuk membuka baju disekitar leher dan dada. kecuali jika disertai dengan mahramnya. hendaklah mereka tidak menampakkan tempat melekatnya perhiasan mereka. Keenam. Dengan ungkapan lain. Allah SWT. ayat di atas mengatakan. maka perbuatannya termasuk kedalam maksiat. Berkutbah sebagai berikut: "Janganlah sekali-kali seorang lelaki berkholwat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai seorang mahramnya. Ketiga. Mendengar permitaan itu. Sementara itu. dan dia dianggap telah melakukan nusyuz (pembangkangan) sehingga tidak lagi berhak mendapat nafkah dari suaminya. dan lain sebagainya. menjawab. kemudian menjawab: agar Kemudian dikhabarkan bahawa ayah wanita itu sakit. Rasulullah saw. ayahnya meninggal. Tidak boleh pula seorang wanita melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya "Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata" Wahai Rasulullah saw. Wanita itu pun kembali meminta izin kepada Rasuluilah saw. sedangkan aku merancang pergi ke peperangan ini dan peperangan itu. di sekolah. Khimar maknanya adalah penutup kepala. "Rasulullah saw. maka tidak dibenarkan seorang isteri keluar dari rumah suaminya kecuali atas izinnya. sesungguhnya isteriku hendak pergi menunaikan ibadah haji. ada seorang laki-laki yang keluar sambil melarang isterinya keluar rumah.

status pewalian anak pernikahan. seorang wanita Akan tetapi. Sebab. interaksi mereka tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berkongsi kemaslahatan dan dalam melakukan berbagai macam aktiviti. Dengan undang-undang-undang-undang inilah. supaya mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajipan-kewajipannya. Ketujuh. bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan lelaki yang bukan mahramnya atau jalan-jalan bersama. Islam pun menetapkan bahawa kehidupan para wanita hanya bersama-sama dengan para wanita atau mahram-mahram mereka. Islam juga telah menetapkan bahawa saf (barisan) solat kaum wanita berda dibagian belakang saf solat kaum lelaki. disamping 10 . Dengan undang-undang-undang-undang ini. hendaklah dia akan kembali hidup bersama kaum wanita atau mahram-mahram mereka. melakukan aktivitinya. Islam pun mampu memberikan penyelesaian terhadap hubunganhubungan yang mungkin mengemuka sebagai implikasi dari adanya interaksi antara lelaki dan wanita. Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara lelaki dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat. Hanya saja. seperti: masalah kewajipan memberi nafkah. ketika masing-masing saling bertemu dan berinteraksi. begitu ia selesai dapat melakukan aktiviti yang bersifat umum seperti jual beli dan sebagainya. Caranya adalah dengan menyekat interaksi yang terjadi sesuai dengan maksud diadakannya hubungan tersebut serta dengan menjauhkan lelaki dan wanita dari ineraksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. Ertinya. kerjasama antar keduanya bertujuan agar wanita dapat segera mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya. Islam mampu menyelesaikan hubungan-hubungan yang muncul dari adanya sejumlah kepentingan individu. baik lelaki mahupun wanita. dan lain-lain. Islam dapat menjaga interaksi lelaki dan wanita sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual.hendaklah hidup ditengah-tengah kaum lelaki. dalam Islam.

Berikut ini akan dikemukakan pandangan sekilas yang bersumber dari pemahaman ajaran Islam menyangkut perempuan. dari segi (1) asal kejadiannya." 190 Almarhum Mahmud Syaltut. melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan. mengawinkan dan kawin. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. menulis: "Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Asal Kejadian Perempuan Berbedakah asal kejadian perempuan dari lelaki? Apakah perempuan diciptakan oleh tuhan kejahatan ataukah mereka merupakan salah satu najis (kotoran) akibat ulah setan? Benarkah yang digoda dan diperalat oleh setan hanya perempuan dan benarkah mereka yang menjadi penyebab terusirnya manusia dari surga? Demikian sebagian pertanyaan yang dijawab dengan pembenaran oleh sementara pihak sehingga menimbulkan pandangan atau keyakinan yang tersebar pada masa pra-Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam pandangan beberapa masyarakat abad ke-20 ini. mengawinkan dan kawin. melanggar dan dihukum. sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu. salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir." 191 Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini. dapat menjual dan membeli. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Muhammad Al-Ghazali. mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir. menuntut dan menyaksikan. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun. asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan. 1. Karena itu. dan yang itu (perempuan) juga demikian. maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua.KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. 11 . dan (2) hak-haknya dalam berbagai bidang.

Memahami hadis di atas seperti yang telah dikemukakan di atas. mencakup anak-anak Adam seluruhnya. Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah). karakter." 192 Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan). sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. kalimat anak-anak Adam mencakup lelaki dan perempuan. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. baik perempuan maupun lelaki. demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu. Dalam Surah Al-Isra' ayat 70 ditegaskan bahwa: Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Muhammad Rasyid Ridha. cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut. Benar ada hadis yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim. Demikian Al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membezakan (lelaki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki mahupun yang perempuan. Namun. Tentu. justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir. hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal. dalam Tafsir Al-Manar. Karena ada sifat. karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas.Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al-Quran. dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan. Benar bahwa ada suatu hadis Nabi yang dinilai shahih (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang berbunyi: Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan. menulis: "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II. yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan lelaki. (Diriwayatkan oleh Bukhari. Pemahaman ini 12 . antara lain melalui ayat pertama surah AlNisa': Hai sekalian manusia. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana.

Karena itu. dalam arti bahwa "sebagian kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya. hitam-merah padamlah wajahnya dan dia sangat bersedih (marah).. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan "buruk"-nya berita yang disampaikan kepadanya itu. yang bertindak sebagai pemimpin terhadap istrinya. Dengan konsideran ini. (Ia berpikir) apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah! Alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu (QS 16:58-59). Ayat-ayat yang membicarakan godaan. (QS 7:20). maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah?" (QS 20:120). maka itu justru menunjuk kepada kaum lelaki (Adam). dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan: Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan. Demikian terlihat bahwa Al-Quran mendudukkan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya. Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara lelaki dan perempuan dikikis oleh Al-Quran. khususnya dalam bidang kemanusiaan. rayuan setan serta ketergelinciran Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan. 13 . baik lelaki maupun perempuan (QS 3:195).dipertegas oleh ayat 195 surah Ali'Imran yang menyatakan: Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain. Kalaupun ada yang berbentuk tunggal. Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Quran untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan lelaki dengan perempuan." Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. seperti: Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya .. Dari ayat-ayat Al-Quran juga ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis tidak hanya tertuju kepada perempuan (Hawa) tetapi juga kepada lelaki. (QS 2:36).. seperti dalam firman Allah: Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya (Adam) dan berkata: "Hai Adam. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya. Tuhan mempertegas bahwa: Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal.. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan yang mereka (nikmati) sebelumnya .

: Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim. mencegah yang munkar. lelaki dan perempuan. sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhamad saw. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf. ada pula yang menguraikan keistimewaankeistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Secara umum surah Al-Nisa' ayat 32. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa.  Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Tawbah ayat 71: Dan orang-orang yang beriman. setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. Kata awliya'. dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. 194 14 . sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Dengan demikian. ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dengan demikian.2. kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. bantuan dan penguasaan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya. Secara umum. maka ia tidak termasuk golongan mereka. tingkat pendidikannya. menunaikan zakat. dalam pengertiannya. mencakup kerja sama. mendirikan shalat. Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang.193 Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal. Hak-hak Perempuan Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. menunjuk kepada hak-hak perempuan: Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.

. Karena --kata mereka-. Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.a. Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan. Sementara. Bahkan istri Nabi Muhammad saw. Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya). bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri. dapat dikatakan bahwa setiap lelaki mahupun perempuan memiliki hak tersebut.kepemimpinan berada di tangan lelaki. karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. Atas dasar ini.. pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. termasuk kehidupan politik.Di sisi lain. sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan sebaliknya. 15 . sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. tanpa kecuali. tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. yakni Aisyah r. sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah. dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas. dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga. Utsman r. Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut AlQuran. Dengan begitu. Ummu Hani misalnya. Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.. 195 Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 34. sendiri. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi. Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38).a.

yang berbicara tentang kewajiban belajar.  Hak dan Kewajiban Belajar Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki mahupun perempuan. yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Al-Quran memberikan pujian kepada ulu al-albab. Setelah Al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini. Istri Nabi. ditegaskannya bahwa: Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu.Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). 16 ." (QS 3:195). sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.a.. sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja. Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir. adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. mereka semua dituntut untuk belajar: Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah).: Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (Aisyah). Para perempuan di zaman Nabi saw. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab yang dikemukakan di atas. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw.. Keterlibatan Aisyah r. Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. baik lelaki maupun perempuan.. menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun. Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah kerana makhluk ini memiliki pengetahuan (QS 2:31-34). mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini.. menyadari benar kewajiban ini. sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar. tetapi juga kaum perempuan.a. Aisyah r. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu.

202 Harus diakui bahwa pembidangan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Karena itu. sebagaimana sabda Rasul saw. Namun. seorang pakar bahasa pada masanya. Abdul Wahid Wafi. Al-Muqarri. tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan. sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi. karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan 17 . tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi). sebagaimana dikutip oleh Dr. Rasul saw. kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahawa mereka. Syaikh Muhammad 'Abduh menulis: "Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas. maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini."203 Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan. Syamiyat Al-Taimiyah. 201 Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah Al-Khansa'. sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. dan masih banyak lagi lainnya.Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. adalah Syaqa'iq Al-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. pendidikan anak. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i200 (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia). yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik Al-Adil saudara Salahuddin Al-Ayyubi). Dalam hal ini. memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf. sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini. khususnya dalam bidang puisi. dalam bukunya Nafhu Al-Thib. Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. Rabi'ah Al-Adawiyah. Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Kalaupun ada yang membedakan. Namun. dan lain-lain. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri.. sampai ia dikenal dengan nama Al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini. pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu. tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu. Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mazhab tersebut. dan Zainab putri sejarahwan Abdul-Latif Al-Baghdadi.

18 . Maha Benar Allah dalam segala firman-Nya.bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 4:32).

2. Menegur anak secara negatif dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan menjatuhkan maruah mereka.PERANAN IBUBAPA DALAM ISLAM Setiap insan yang berpasangan pasti mengimpikan agar dikurniakan anak-anak bukan sahaja sebagai penyeri rumah tangga malah lebih tepat sebagai penyambung zuriat dan keturunan. 1. panduan penjagaan bayi selepas dilahirkan sehingga bayi berusia akil baligh. Tidak tegas dalam mendidik anak-anak iaitu tidak mendisiplinkan anak-anak dengan hukum agama terutamanya solat dan aurat sejak mereka kecil. memohon rahmat. Namun. Kelalaian ibu bapa tidak harus digaduhkan atau dipanjang-panjangkan. mereka harus memainkan peranan dengan baik dan konsisten. 5. kesilapan kecil ibu bapa dan kelekaan yang mereka lakukan tidak harus diambil ringan dan dilupakan begitu sahaja. Begitu juga peranan anak terhadap ibu bapa serta hubungan baik sesama manusia. 4. Terdapat pelbagai jenis buku ditulis bagi memberi panduan kepada ibu bapa dalam menghadapi dunia keibubapaan. serta panduan bagi psikologi ibu bapa dalam mendidik anakanak. Antara kelekaan ibu bapa yang sering berlaku adalah . Hal ini harus dielakkan kerana kata-kata ibu dan bapa merupakan doa buat anak mereka. Terutama apabila si anak melakukan sesuatu yang tidak baik. memohon zuriat yang baik dan sebagainya. binatang yang berbisa dan sebagainya. 6. Pelbagai medium terutama medium berbentuk teknologi dan ciptaan moden diwujudkan bagi membantu ibu bapa memainkan peranan sebaiknya dalam usaha memanusiakan anak-anak mereka. Ungkapan µbukan salah ibu mengandung¶ seringkali diluahkan oleh ibu bapa yang gagal mendidik anak-anak. Memang bukan salah ibu mengandung sehingga terlahir anak yang begitu atau begini. Banyak doa yang boleh diamalkan seperti doa Saidul Istighfar. Kurang berdoa semasa mengandung dan membesarkan anak. 3. Memberi ajaran tarhib (menakutkan) daripada targhib (dorongan atau motivasi). 19 . Biasanya ibu bapa mengambil jalan mudah dengan menakut-nakutkan anak dengan sesuatu agar anak mendengar kata-kata mereka. Sedari penjagaan bayi dalam kandungan. Memberi didikan yang tidak seimbang antara jasmani. Al-Quran sendiri memainkan tanggungjawab yang besar dalam mengingatkan ibu bapa tentang peranan mereka mendidik anak. Menyedari hakikat ibu bapa sebagai pemegang amanah. menamakan bayi dengan nama yang baik. rohani dan intelektual. Antara perkara tarhib yang mereka gunakan ialah menakutkan anak dengan hantu. Tidak terlupakan juga banyak bengkel dan seminar-seminar diadakan untuk ibu bapa menangani konflik dalam penjagaan anak-anak. Kurang memberi sentuhan kepada anak-anak seperti menghabiskan masa yang berkualiti untuk anak-anak kerana sibuk bekerja.

Apabila anak-anak dewasa. maka apabila si anak dewasa. corak kelekaan itu akan merugikan anak-anak kecuali anak tersebut bijak berfikir dan mencorakkan sendiri kehidupan mereka dengan corak yang bermakna. Memberi tanggungjawab memelihara anak kepada pembantu rumah sedangkan ibu bapa telah diamanahkan oleh ALLAH SWT untuk memelihara dan mendidik anak-anak. tidak mustahil setiap hari kita akan membaca berita tentang tingkah laku anak-anak yang tidak masuk akal. etika berpakaian tetap harus dijaga dan batas pandangan antara anak dan ibu bapa harus dipelihara. Ya. Jika corak yang dilukis sedari awal oleh ibu bapa merupakan corak kelekaan. generasi yang terlahir dan membesar kelak adalah generasi yang bermakna dan bermanfaat untuk bangsanya dan agamanya. tidak akan mampu mengubah sikap buruknya jika akar umbinya iaitu iman tidak ditanam sedari kecil. Walaupun punya talian darah. dadah. Anak-anak umpama kain putih. seks rambang. mencederakan orang lain. Institusi kekeluargaan yang tidak harmoni menyumbang peribadi yang tidak seimbang dalam jiwa anak-anak. Namun. pembuangan anak dan paling memilukan jenayah berat seperti membunuh dan sebagainya. terlintas di fikiran kita tentang pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan anakanak menjadi liar dan tidak terkawal. Ini termasuklah anak-anak remaja yang terlibat dalam kes mencuri. 8. Apabila membaca berita begini. Ibu bapa tidak mengambil tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak di luar rumah. Ibu bapa adalah pencoraknya. kebanyakan kes jenayah melibatkan usia remaja. seperti yang diberitakan sejak awal bahawa keikhlasan menjalankan amanah sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak akan membantu mereka menggunakan akal dalam menerima atau menolak pengaruh yang mendatangi mereka. Malah sedari awal pembentukan manusia di dalam rahim ibu. Dengan demikian. Tidak hairan. 9. rancangan yang ditonton di televisyen dan sebagainya. Tidak mengawasi aktiviti anak-anak. 20 . Melihat kepada beberapa kelekaan yang telah dilakukan oleh ibu bapa masa kini. Selalunya anak-anak yang menerima pendidikan dan persekitaran yang tidak baik akan menunjukkan sikap sebenar mereka apabila mereka berada di alam persekolahan atau menginjak usia remaja. jika tidak ditangani. Setinggi atau selama mana manusia bersekolah. mereka akan cuba mengubah atau menokok tambah corak yang telah dilakarkan. 10. Penampilan diri ibu bapa yang tidak manis untuk anak-anak.7. Membentuk manusia bukan dengan menghantarnya ke sekolah semata-mata. manusia di sekelilingnya terutama ibu bapanya harus mencorak diri mereka dengan corak yang bermakna disulami dengan iman dan akal yang utuh. pengaruh dari persekitaran memang tidak dapat dihalang.

Contoh Nabi Nuh dengan anak dan isterinya. pangkat dan harta. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Habil dan Qabil.Teori Asas ‡ Manusia berasal daripada keturunan yang satu iaiatu Adam. (51) ³Hai orang-orang yang beriman. Keadaan geografi dan iklim mempengaruhi warna kulit dan rupa. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin. ‡ Tiada yang menjadi mulia dan hina kerana keturunan. (22) ³Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. ‡ Yang mulia dan terhormat ialah yang berakhlaq mulia dan bertaqwa. ‡ Berkembang ke seluruh pelusuk dunia. maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.´ (Ar-Rum: 22) ‡ Islam mengakui atau mengiktiraf hakikat perbezaan dan tidak menghapusnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. ‡ Semuanya mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dicabul. sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinpemimpin (mu). ‡ Pasangannya Hawa dicipta kemudian berkembang biak sebagai umat dan bahasa yang satu. tetapi orang yang tanpa ikatan persaudaraan berada di atas jalan yang sama kerana fikrah dan aqidah yang sama. Kesan Pelaksanaan Teori Ini ‡ Setiap orang yang mempunyai fikrah dan aqidah yang sama adalah ahli masyarakat Islam. ‡ Contoh: Dua beradik di atas jalan yang berbeza kerana fikrah dan aqidah yang berlainan. Nabi Lut dengan isterinya. warna kulit dan bahasa. Berpecah menjadi pelbagai bangsa.´ (Al-Maidah: 51) 21 . ‡ Perbezaan membawa manfaat iaitu dapat berkenal-kenalan.

Sistem-Sistem Islam.com/md/alihsas/pengaturan.id/nasihat-untuk-muslimah/kedudukan-wanita-dalam-islam. alMa¶arif Internet:  http://greenfield.htm  http://muslimah. Bandung: P.T.com/healing/451/madani. Shah Alam: Pustaka Salam. Abu al-A¶la.doc 22 .com/2008/02/sis-sos-islam.Buku:  Abu µUrwah. Abdullah Shaili.or.htm  http://tayibah.  Al-Mawdudi. 1989.files.angelfire.html  sbektiistiyanto.html  http://www.wordpress. Terj. Prinsip-Prinsip Islam.fortunecity.com/eIslam/Artikel/wanita. 1975.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->