P. 1
Assignment CTU...123

Assignment CTU...123

|Views: 349|Likes:

More info:

Published by: Tengku Muhammad Fadhil on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2011

pdf

text

original

Syukur ke hadrat Allah S.W.T.

kerana dengan limpah serta izin-Nya, kerja kursus ini akhirnya dapat disiapkan sebagaimana yang dirancangkan. Kerja kursus yang bertajuk ³Sistem Sosial Islam´ ini dibuat bagi memberi pengetahuan dengan gambaran mengenai islam sebagai suatu cara hidup. Ia menimbulkan rasa ingin tahu dan dapat mengelakkan fenomena salah faham mengenai sosial islam. Akhirnya dengan rasa rendah diri kami bermohon kepada Allah S.W.T. agar memberkati usaha kecil ini dan semoga kerja kursus ini dapat memberi sumbangan kepada pengkayaan khazanah ilmu islam.

1

Menurut Pendekatan Struktural-Fungsional pengertian masyarakat adalah terbentuk atas substruktur-substruktur dalam fungsi masing-masing saling bergantung sehingga setiap perubahan dalam masyarakat itu mencerminkan perubahan dalam substruktur-substruktur tersebut. Menurut konflik. Masyarakat menurut Mac Iver dan Page ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata-cara, dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah. Selo Soemardjan menyatakan bahawa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Pendekatan Konflik iaitu masyarakat manusia dipandang sebagai kegiatan ekonomi. Sepanjang sejarah hubungan manusia dalam masyarakat selalu dipenuhi oleh

Klasifikasi kelompok-kelompok sosial secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut kriteria/ukuran. Seperti George Simel mengambil ukuran besar-kecilnya jumlah anggota kelompok mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lainnya atas dasar darjat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut atau tinggi rendahnya darjat eratnya hubungan antara anggota (face-to-face, grouping). Atau ukuran lainnya seperti kepentingan dan wilayah.

2

Hart. menyatakan bahawa satu faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menjadi insan berpengaruh adalah kerana kualiti yang ada pada diri baginda. sebuah hakikat pengorbanan yang sangat tinggi.Ahzab : 21) Rasulullah SAW telah berjaya membina satu ketamadunan yang hebat dan gemilang. Inilah yang menjadikan kehidupan baginda sangat signifikan kepada manusia lain terutamanya kepada para sahabat di bawah didikan Baginda. Baginda berjaya mengasaskan dan membentuk satu ketamadunan yang mampu bertahan selama 1400 tahun! Justeru itu. beliau telah meletakkan Nabi Muhammad SAW di tempat pertama dalam senarai 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Inilah ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bermula dari kualiti ini akhirnya Rasulullah SAW berjaya membentuk dan membina satu tamadun yang sangat gemilang dan dihormati seantero dunia. Di dalam Islam. Di dalam buku yang ditulis oleh seorang penulis barat iaitu Michael H. dan contoh panduan yang hidup untuk dijadikan ikutan sepanjang zaman. melihat dan meneliti sejarah perjuangan Rasulullah SAW adalah menjadi keutamaan kita di dalam menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan murrabi di dalam perjuangan menegakan Islam. Kualiti yang dimaksudkan ialah kualiti integriti dan kualiti kompetensi. Sejarah kehidupan atau sirah baginda Rasulullah SAW dihiasi dengan kisah perjuangan yang tidak mengenal erti jemu. pergantungan dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah SWT.SEJARAH SISTEM SOSIAL DAN PERJUANGAN RASULULLAH SAW Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah rentetan sejarah hidup yang panjang yang mengandungi pelbagai pengajaran dan pendoman untuk umat Islam. 3 .´ ( Al. Keperibadian dan kehidupan baginda umpama ³manual´ panduan untuk dilihat dan dijadikan contoh oleh seluruh manusia dan seharusnya kita fahami bahawa baginda Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh dan ikutan. Bukunya The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History. malah ia mengalahkan Isaac Newton dan Jesus Christ sendiri. Sudah pasti terdapat satu rahsia yang perlu dilihat secara terperinci terhadap proses pembentukan ketamadunan Islam yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW kerana di dalam hanya masa yang singkat iaitu 23 tahun. bahawa segala apa yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah contoh panduan kepada umat Islam. telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. Firman Allah SWT yang bermaksud : ³ Sesungguhnya. kualiti ini kita namakan ia sebagai akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia.

2. kehidupan mereka berubah sama sekali. Pada dasarnya. menyembah berhala yang pelbagai jenis rupa dan bentuk. ramah. namun kebanyakan mereka adalah orangorang fasik. masyarakat Arab Jahiliyah memiliki sifat-sifat positif seperti berani. Sejarah Sebelum Islam Sebelum zaman kedatangan Islam.´ Di dalam usaha baginda mengajak kepada Islam. Kerosakan ini berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah dari segi ekonomi. selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah kebenaran kepada masyarakat arab. Namun kerana sifat jahiliyah yang menyelimuti kehidupan mereka. Masyarakat arab ketika itu. sederhana. baginda telah melakukan proses pembinaan individu muslim secara terancang dan proses ini mengambil masa yang begitu lama. Proses pembentukan ini menekankan kepada 4 . Di antara mereka ada yang beriman. Mereka berpaling daripada kebenaran. Rasulullah SAW membina ummah Islam bermula dengan diri baginda seorang diri secara terancang sehinggalah lahirnya satu kelompok muslim yang beriman kepada Allah SWT dengan seluruh jiwa dan raga mereka. Cahaya keislaman itu telah menyinari kehidupan mereka yang gelap kepada kehidupan yang terang benderang dan akhirnya mereka dapat hidup dengan aman serta bahagia dipimpinan Rasulullah SAW. berada dalam keadaan yang jahil disebabkan sistem kemasyarakatan yang rosak dan penindasan sesama manusia itu berlaku secara berleluasa. Di dalam buku sejarah. perundangan dan juga sosial kehidupan. dan beriman kepada Allah SWT. Kejahilan ini terus menyelubungi masyarakat jahiliyah sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya telah mengubah kehidupan mereka.1. setia. Sejarah Semasa Zaman Rasulullah SAW Namun. segala kebaikan itu tenggelam dalam sifat keburukan. kehidupan masyarakat arab jahiliyah pada ketika itu berada dalam kehidupan yang porak peranda dan hilang aspek nilai kemanusiaannya. Firman Allah SWT di dalam surah Ali-Imran :110 yang bermaksud : ³ Kamu ( umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Proses dakwah baginda Rasulullah SAW di Makkah telah menekankan kepada aspek keimanan kepada Allah SWT sebagai teras dan tunjang pembinaan masyarakat Islam yang tulen dan kukuh. para ahli sejarahawan menamakan zaman ini sebagai zaman jahiliyah atau zaman kegelapan. melanggar hak orang lain dan menindas sesama manusia. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah seruan dan ajakan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Risalah Islam yang benar ini telah mengubah kehidupan yang penuh dengan kegelapan kepada kehidupan yang disinari dengan cahaya keimanan kepada Allah SWT. dan mencegah dari yang mungkar. tentulah itu lebih baik bagi mereka. Sekiranya ahli kitab yang beriman. Mereka juga mempunyai kelebihan-kelebihan lain seperti ingatan yang kuat dan pandai bersyair. cintakan kebebasan dan menghormati tetamu. kerana (kamu) menyuruh berbuat yang maruf. Mereka inilah generasi awal yang menerima didikan Rasulullah SAW secara terus-menerus sehinggalah mereka digelar sebagai ³ sebaik-baik generasi´ di dalam sejarah peradaban manusia.

keikhlasan dan ihsan kepada Allah SWT sehinggalah melahirkan suatu keperibadian yang murni dan berakhlak mulia. ketaqwaan. sumber rujukan baginda hanyalah Al-Quran semata-mata. Nabi Musa ada pada ketika ini. Pada ketika itu. Pemilihan individu ini tidak berlaku secara kebetulan. Rasulullah SAW telah menggunakan beberapa kaedah untuk melaksanakan usaha dakwah ini. tetapi ia dilakukan secara sedar dan penuh keyakinan kepada Allah SWT.´ 5 . dan sambil berkata : ³ Sekiranya. nescaya beliau juga mengikut aku. Pada peringkat ini. Pendidikan hati ini ditekankan dengan nilai-nilai keimanan. Pendidikan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW adalah proses yang mensasarkan kepada pendidikan hati. Dakwah peringkat rahsia ini mempunyai penekanan yang memfokuskan kepada proses didikan hati dan pembinaan individu muslim secara kolektif. Proses penanaman aqidah ini berterusan sehinggalah jumlah generasi awal di bawah didikan Rasulullah SAW mulai bertambah dari satu masa ke satu masa. Antara perkara yang utama yang dilakukan ialah dengan menghimpunkan hati-hati dan jiwa-jiwa yang bersih serta ikhlas untuk diproses dengan didikan keimanan kepada Allah SWT. Penekanan kepada sumber rujukan yang satu ini boleh digambarkan melalui satu sirah Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Saidina Umar Al-Khattab membawa satu kitab yang dikatakan sebagai kitab Taurat untuk dijadikan bahan didikan Islam. Proses pembinaan generasi unggul ini adalah berteraskan kepada proses pendidikan Islamiyah dan dakwah islamiyah secara tersusun dan terancang. Ini bertujuan untuk memastikan para sahabat generasi awal mendapat satu kefahaman yang benarbenar bersih dan tulen berkaitan Islam. merah muka baginda Rasulullah SAW.proses penanaman aqidah dan keyakinan kepada Allah SWT secara mendalam. Proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah tunjang kepada pendidikan yang mendidik jiwa dan hati untuk patuh dan mengesakan Allah SWT.

Sudah barang tentu dengan terbangunnya tata hubungan kemasyrakatan seperti itu muncul pula interaksi sosial yang bersifat bisnis perdagangan dan tata pergaulan antara warga yang kemudian dikenal sebagai ikatan 'persaudaraan' atau 'Rabithah al-Muakhah' dimana Rasulullah saw. yang membangun 'lingkaran-lingkaran sub-society' baru seperti kaum Mu'minun. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pendewasaan proses. 'ummul mukminin' yang dikenal cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. 6 . Tatanan masyarakat Madinah baru dibangun diatas landasan Akidah dan Syari'ah yang berada diatas struktur Ethnis ('Ashabiyah) dan ikatan struktur lainnya. dan Rasul-Nya. mengamati dengan cermat pengaruh perang dan konflik (kelompok Aus dan Khazraj disamping kelompok Yahudi) yang mempengaruhi penerimaan mereka terhadap Islam. niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. sehingga mereka dapat (bersedia) menerima dan memeluk Islam. Disinilah lahir sebuah masyarakat yang hidup dan berkembang yang berada disebuah kota bernama Madinah Al Munawarah.MASYARAKAT MADANI Istilah Masyarakat Madani yang sudah sering didengar tapi belum banyak dikenal..Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi" (terjemahan "Madinah Society at the Time of the Prophet: Its Characteristic and Organi zation") Prof. Munafiqun dan kelompok Yahudi.a. Dengan kedatangan orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Makkah. Beliau berkata: "Allah menakdirkan terjadinya Perang Bu'ats sebelum kedatangan Rasulullah saw. mereka (Aus dan Khazraj) terbagi menjadi rival yang berseteru Dan orang-orang yang berpengaruh di kalangan mereka terbunuh atau terluka. berinteraksi satu dengan lainnya dalam bingkai 'perjanjian dan aturan tertentu'. kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju). Masyarakat yang terdiri dari beberapa ethnis dan mereka memberi kesempatan tumbuhnya Agama yang berbeza. Ketika Rasulullah tiba di Madinah. sampai seberapa dalam kandungan maknanya mampu merefleksikan hakikat dan aplikasi masyarakat yang dibangun diatas tatanan 'ukhuwah Islamiyah¶ setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah.Mereka meninggalkan hampir semua harta-bendanya yang dikumpulkan melalui kerja keras. mulai terasa interaksi antara kaum Anshar sebagai bagian utama masyarakat Yatsrib (nama kota Madinah sebelumnya) dengan para pendatang yang membawa bekal rasa takwa memenuhi panggilan Allah swt. Allah menakdirkan semua ini terjadi sebelum datangnya Nabi. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. oleh para ahli sejarah hal ini ditafsirkan sebagai munculnya sebuah 'negara kota' atau 'city state'. Pada saat itu untuk pertama kalinya diperkenalkan konsep afiliasi baru yang lebih luas yang dikenal sebagai konsep 'Ummah'. dan berkeyakinan akan kebenaran janji Allah yang akan menggantinya dengan rezeki yang berlimpah. yang dilengkapi dengan seperangkat 'perjanjian dan aturan'. Dr." Perubahan Tatanan Masyarakat Madinah. Terminologi 'Civil Society' atau 'Independent Society' sering digunakan sebagai terjemahan Masyarakat Madani. "Barang siapa berhijrah di jalan Allah. Akram Dhiyauddin Umari antara lain menyatakan: Aisyah r. maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah ?" (An-Nisa':100). memberi makna pada hubungan ini dengan kesetiaan terhadap kebenaran dan saling menolong antara saudara dalam ikatan "Ukhuwah Islamiyah" seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Makkah. saat ini belum memiliki kerangka applikasinya. maka masyarakat demikian inilah yang dikenal sebagai 'Masyarakat Madani'. Dalam buku yang berjudul "Masyarakat Madani .

Islam telah menetapkan bahawa setiap hubungan lawan jenis selain dengan dua cara tersebut adalah sebuah dosa besar yang layak diganjar dengan hukuman yang paling keras. perasaan. Sebab. pertanian. memang tidak ada sistem interaksi lain di dunia ini. Islam telah menyekat hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara lelaki dan wanita hanya dalam lembaga perkawinan dan melalui pemilikan hamba-hamba sahaya semata-mata. Disamping itu. baik lelaki mahupun wanita. Sistem interaksi lelaki dan wanita dalam Islamlah yang menjadikan aspek ruhani sebagai landasan dan hukum-hukum syariat sebagai tolok ukur yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mampu mencipta nilai-nilai akhlak yang luhur. saudara. Sistem ini mengatur hubungan lawan jenis antara lelaki dan wanita dengan peraturan-peraturan yang terperinci. Ayat-ayat al- 7 . sistem ini pun menjadikan cita-cita tertinggi hanyalah tercapainya keredhaan Allah SWT. Islam telah menjadikan kerjasama antara lelaki dan wanita dalam pelbagai segi kehidupan serta interaksi antar sesama manusia sebagai perkara yang pasti di dalam seluruh aspek muamalat. ibu. industri. atau bibi Islam telah membolehkannya sebagai hubungan kasih sayang. Sistem ini. Di luar hubungan lawan jenis. Islam juga membenarkan seorang wanita ataupun lelaki melakukan aktiviti perdagangan. mereka semuanya saling menjamin untuk mencapai kebaikan serta mencapai ketakwaan dan pengabdian kepada-Nya. anak. mengatur pelbagai interaksi atau pergaulan antara lelaki dan wanita. pada masa yang sama. dengan menjaga naluri ini agar hanya disalurkan dengan cara yang alami. Sistem interaksi atau pergaulan lelaki-wanita dalam Islam menetapkan bahawa naluri seksual pada manusia adalah semata-mata untuk memelihara keturunan umat manusia. dan akal. Sistem ini. di samping membenarkan mereka menghadiri pengkajian keilmuan. Sistem interaksi Islam memandang manusia. yakni interaksi-interaksi lain yang merupakan manifestasi dari naluri seksual untuk meneruskan keturunan seperti hubungan antara bapa. Dengan itu. kecenderungan. paman. mengembang dakwah. sementara teknik atau sarana yang digunakan dalam kehidupan tidak boleh bertentangan dengan kaedah ini. Sistem interaksi Islam sajalah satu-satunya sistem pergaulan yang sahih. Sistem ini membolehkan manusia bersenang-senang menikmati kehidupan dan tidak melarang manusia untuk mendapatkan bahagian kenikmatan hidup secara optimum. kesucian dan ketakwaan yang dijadikan penentu bagi kaedah interaksi atau pergaulan antara lelaki dan wanita dalam kehidupan Islam. akan tercapailah tujuan dari penciptaan naluri tersebut pada manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. tetapi dengan tetap memelihara komuniti dan masyarakat manusia. Dengan itu. Sistem ini pun mendorong kukuhnya manusia dalam menempuh perjalanan untuk mendapatkan ketenteraman hidupnya. sebagai seorang manusia yang mempunyai naluri. maupun masyarakat itu sendiri antara lelaki dan wanita ketika mereka saling berinteraksi. kerana di luar itu. dan sebagainya. komuniti dalam masyarakat.HUBUNGAN ANTARA LELAKI DAN WANITA DALAM ISLAM Sistem yang dapat yang dapat menjamin ketenteraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara lelaki dan wanita dengan tatacara yang selaras dengan watak kemanusiaan hanyalah sistem interaksi yang ditetapkan oleh Islam. serta menjadikan hubungan lawan jenis sebagai sebahagian daripada sistem interaksi diantara keduanya. melakukan solat berjamaah. Sebaliknya. juga menjamin terwujudnya nilai-nilai akhlak yang luhur. apapun alasannya. dan lain-lain. selain memastikan adanya kerjasama iaitu kerjasama yang membawa kebaikan bagi individu.

Islam telah memerintahkan kepada kaum wanita untuk memakai pakaian secara sempurna. supaya mereka melaksanakan undang-undang-undang-undang Islam. sebagaimana ayat berikut: Wahai orang-orang yang beriman. sebagaimana kaedah usul menyatakan: Suatu kewajipan yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain. (QS al-Baqarah [2]: 183). Kedua. Misalnya. (QS an-Nur [4]: 31). (QS an-Nur [24]: 30-31). Dirikanlah olehmu sembahyang oleh kalian. bahkan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang bersifat individual sekalipun seperti solat.Quran telah menyeru manusia kepada Islam tanpa membezakan apakah dia seorang lelaki atau wanita. yakni berkaitan dengan lelaki mahupun wanita. Berfirman: Janganlah mereka menampakkan perhiasannya selain yang biasa tampak pada dirinya. cara. kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. pandangannya dan memelihara kemaluannya. Oleh kerana itulah. yakni pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Islam telah menetapkan undang-undang-undang-undang tertentu yang berkenaan dengan hal ini. (QS al-Baqarah [2]: 110)." (QS al-A'raf [7]: 158). sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu semuanya. katakanlah kepada isteri-isterimu. Hai sekalian manusia. Ada juga sejumlah ayat yang khusus ditujukan kepada kaum Mukmin. Islam pun menetapkan setiap kaedah. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Islam telah memerintahkan kepada manusia. Allah Swt. (QS an-Nisa '[ 4]: 1). Wahai Nabi. Atas dasar itu. ke luar dari sistem Islam yang khas dalam mengatur hubungan lawan jenis. Allah Swt. hendaklah dia menghulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Islam sangat berhati-hati menjaga masalah ini. "Wahai umat manusia. maupun sarana yang dapat menjaga kemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib dilaksanakan. Sesungguhnya Allah Mahatahu atas apa yang mereka lakukan. Larangan dalam persoalan ini demikian tegas. bertakwalah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu. Hendaklah mereka menutupkan kerudung (khimar) kebagian dada mereka. baik lelaki mahupun wanita. penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya jika Rasul menyeru kamu kepada suatu yang boleh memberikan kehidupan kepada kamu. Berfirman: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman.. hendaklah mereka menahan Katakanlah kepada wanita Mukmin. berfirman: Katakanlah. Sikap demikian adalah lebih suci bagi mereka. maka sesuatu yang lain itu pun hukumnya adalah wajib. Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. Diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama. baik lelaki atupun wanita. Allah Swt. (QS al-Anfal [8]: 24) Di samping itu. Masih ada sejumlah ayat lain yang semuanya bersifat umum. ada juga ayat-ayat yang bersifat umum yang ditujukan kepada lelaki ataupun wanita. untuk menundukan pandangan. baik wanita mahupun lelaki. Mereka hendaklah menghulurkan pakaiannya hingga menutup tubuh mereka. Undang-undang-undang-undang tersebut banyak sekali jumlahnya. Islam melarang siapapun. dan wanita-wanita yang Mukmin. 8 . Meskipun demikian. Pelaksanaan pelbagai taklif dari nas-nas tadi boleh jadi meniscayakan adanya pertemuan dan interaksi antara lelaki dan wanita. Lebih dari itu. (QS al-Ahzab [33]: 59). Islam menetapkan sifat menjaga kehormatan sebagai suatu kewajipan. Semua itu menunjukan bahawa Islam membenarkan adanya interaksi antara lelaki dan wanita untuk melaksanakan pelbagai taklif undang-undang dan segala aktiviti yang harus mereka lakukan. seperti ayat-ayat berikut: Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. anak-anak perempuanmu.

maka perbuatannya termasuk kedalam maksiat. beliau kembali bersabda: Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar mesej suamimu. Jika seorang isteri keluar tanpa izin suaminya. ayat di atas mengatakan. Aku telah mengampuni wanita itu kerana ketaatan dirinya kepada suaminya. kalimah al-idna'u min altudung maknanya adalah menghulurkan kain baju kurung hingga ke bawah (irkha '). hendaklah mereka tidak menampakkan tempat melekatnya perhiasan mereka. kecuali wanita itu disertai mahramnya. kecuali wanita itu disertai mahramnya. sedangkan seorang lelaki 9 . maka tidak dibenarkan seorang isteri keluar dari rumah suaminya kecuali atas izinnya. Bersabda: Tidak dibenarkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam. Berkutbah sebagai berikut: "Janganlah sekali-kali seorang lelaki berkholwat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai seorang mahramnya. menjenguk ayahnya. iaitu bahagian untuk membuka baju disekitar leher dan dada. dan dia dianggap telah melakukan nusyuz (pembangkangan) sehingga tidak lagi berhak mendapat nafkah dari suaminya. dan lain sebagainya. Islam telah menetapkan bahawa seorang wanita hidup ditengah-tengah kaum wanita. kecuali jika disertai dengan mahramnya. Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus hendaknya jamaah (komuniti) kaum wanita terpisah dari jamaah (komuniti) kaum lelaki. Keenam. Tidak lama kemudian. Wanita itu pun kembali meminta izin kepada Rasuluilah saw. begitu juga didalam masjid. "Rasulullah saw. kecuali yang boleh nampak. Disebutkan bahawa. di sekolah. Islam melarang seorang wanita melakukan safar (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama sehari semalam. Keempat. Artinya. Mendengar permitaan itu. Ibn Baththah telah menuturkan sebuah riwayat dalam kitab ahkam annisa 'yang berpunca dari penuturan Anas ra. Rasulullah saw. Khimar maknanya adalah penutup kepala. Islam melarang lelaki dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duaan). Ketiga. sedangkan jayb (bentuk tunggal dari kata juyub) adalah sebahagian baju seputar dada dan leher. sesungguhnya isteriku hendak pergi menunaikan ibadah haji. Rasulullah saw. Allah SWT. ayahnya meninggal. Kerana suami mempunyai hak atas isterinya. Sementara itu. kecuali jika disertai mahramnya. agar dibenarkan Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar mesej suamimu. Bersabda: Tidak dibenarkan seorang lelaki dan wanita berkhalwat. ada seorang laki-laki yang keluar sambil melarang isterinya keluar rumah. Rasulullah saw. dibenarkan melayat jenazah ayahnya.Ayat di atas bermakna. kemudian menjawab: agar Kemudian dikhabarkan bahawa ayah wanita itu sakit. Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. sedangkan aku merancang pergi ke peperangan ini dan peperangan itu. Dengan ungkapan lain. Wanita itu lantas meminta izin kepada Rasulullah saw. menjawab. Kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi saw: Sungguh. Ibn Abbas menuturkan bahawa ia pernah mendengar Rasulluh saw. iaitu wajah dan kedua telapak tangan. Tidak boleh pula seorang wanita melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya "Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata" Wahai Rasulullah saw. hendaklah mereka menurunkan penutup kepala (kerudung) kebagian leher dan dada mereka. "pergilah engkau menunaikan ibadah Haji beserta isterimu" Kelima.

seorang wanita Akan tetapi. Islam pun menetapkan bahawa kehidupan para wanita hanya bersama-sama dengan para wanita atau mahram-mahram mereka. baik lelaki mahupun wanita. bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan lelaki yang bukan mahramnya atau jalan-jalan bersama. Hanya saja. Ertinya. dan lain-lain. ketika masing-masing saling bertemu dan berinteraksi. Dengan undang-undang-undang-undang ini. disamping 10 . status pewalian anak pernikahan. Islam juga telah menetapkan bahawa saf (barisan) solat kaum wanita berda dibagian belakang saf solat kaum lelaki. Ketujuh. kerjasama antar keduanya bertujuan agar wanita dapat segera mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya.hendaklah hidup ditengah-tengah kaum lelaki. interaksi mereka tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berkongsi kemaslahatan dan dalam melakukan berbagai macam aktiviti. Islam mampu menyelesaikan hubungan-hubungan yang muncul dari adanya sejumlah kepentingan individu. hendaklah dia akan kembali hidup bersama kaum wanita atau mahram-mahram mereka. melakukan aktivitinya. Islam dapat menjaga interaksi lelaki dan wanita sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. begitu ia selesai dapat melakukan aktiviti yang bersifat umum seperti jual beli dan sebagainya. supaya mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajipan-kewajipannya. Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara lelaki dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat. Caranya adalah dengan menyekat interaksi yang terjadi sesuai dengan maksud diadakannya hubungan tersebut serta dengan menjauhkan lelaki dan wanita dari ineraksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. seperti: masalah kewajipan memberi nafkah. Islam pun mampu memberikan penyelesaian terhadap hubunganhubungan yang mungkin mengemuka sebagai implikasi dari adanya interaksi antara lelaki dan wanita. dalam Islam. Sebab. Dengan undang-undang-undang-undang inilah.

dan yang itu (perempuan) juga demikian. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. melanggar dan dihukum." 191 Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. menuntut dan menyaksikan. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli. dapat menjual dan membeli. menulis: "Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. mengawinkan dan kawin." 190 Almarhum Mahmud Syaltut. Berikut ini akan dikemukakan pandangan sekilas yang bersumber dari pemahaman ajaran Islam menyangkut perempuan. mengawinkan dan kawin. menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun. Karena itu. asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan. sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. dan (2) hak-haknya dalam berbagai bidang. Asal Kejadian Perempuan Berbedakah asal kejadian perempuan dari lelaki? Apakah perempuan diciptakan oleh tuhan kejahatan ataukah mereka merupakan salah satu najis (kotoran) akibat ulah setan? Benarkah yang digoda dan diperalat oleh setan hanya perempuan dan benarkah mereka yang menjadi penyebab terusirnya manusia dari surga? Demikian sebagian pertanyaan yang dijawab dengan pembenaran oleh sementara pihak sehingga menimbulkan pandangan atau keyakinan yang tersebar pada masa pra-Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam pandangan beberapa masyarakat abad ke-20 ini. dari segi (1) asal kejadiannya. Muhammad Al-Ghazali. mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir. 11 . melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan. salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir. 1. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini.

Dalam Surah Al-Isra' ayat 70 ditegaskan bahwa: Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim. Pemahaman ini 12 . dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki. Namun. (Diriwayatkan oleh Bukhari. yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan lelaki. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal. Benar ada hadis yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut.Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al-Quran." 192 Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan). antara lain melalui ayat pertama surah AlNisa': Hai sekalian manusia. justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir. dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan. dalam Tafsir Al-Manar.21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. mencakup anak-anak Adam seluruhnya. baik perempuan maupun lelaki. hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah). Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Memahami hadis di atas seperti yang telah dikemukakan di atas. kalimat anak-anak Adam mencakup lelaki dan perempuan. sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Tentu. karakter. Demikian Al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membezakan (lelaki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki mahupun yang perempuan. Muhammad Rasyid Ridha. Karena ada sifat. Benar bahwa ada suatu hadis Nabi yang dinilai shahih (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang berbunyi: Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan. menulis: "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II.

hitam-merah padamlah wajahnya dan dia sangat bersedih (marah).. Dengan konsideran ini. baik lelaki maupun perempuan (QS 3:195)." Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia... dalam arti bahwa "sebagian kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya. maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah?" (QS 20:120). Karena itu. Ayat-ayat yang membicarakan godaan. dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan: Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan. seperti: Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya .dipertegas oleh ayat 195 surah Ali'Imran yang menyatakan: Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain. 13 . Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara lelaki dan perempuan dikikis oleh Al-Quran. Tuhan mempertegas bahwa: Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal. (QS 2:36). Dari ayat-ayat Al-Quran juga ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis tidak hanya tertuju kepada perempuan (Hawa) tetapi juga kepada lelaki. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan yang mereka (nikmati) sebelumnya . Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan "buruk"-nya berita yang disampaikan kepadanya itu. (Ia berpikir) apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Demikian terlihat bahwa Al-Quran mendudukkan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya. yang bertindak sebagai pemimpin terhadap istrinya. khususnya dalam bidang kemanusiaan. Ketahuilah! Alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu (QS 16:58-59).. (QS 7:20). maka itu justru menunjuk kepada kaum lelaki (Adam). Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Quran untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan lelaki dengan perempuan. rayuan setan serta ketergelinciran Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan. seperti dalam firman Allah: Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya (Adam) dan berkata: "Hai Adam. Kalaupun ada yang berbentuk tunggal.

mencegah yang munkar. menunaikan zakat. Kata awliya'. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya. Secara umum surah Al-Nisa' ayat 32. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. dalam pengertiannya. mendirikan shalat. tingkat pendidikannya. sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhamad saw.2. lelaki dan perempuan. Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang. Hak-hak Perempuan Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya.: Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim. menunjuk kepada hak-hak perempuan: Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam. kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. Secara umum. bantuan dan penguasaan.193 Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal. Dengan demikian. Dengan demikian.  Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Tawbah ayat 71: Dan orang-orang yang beriman. dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. maka ia tidak termasuk golongan mereka. setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. mencakup kerja sama. termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan. ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. ada pula yang menguraikan keistimewaankeistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. 194 14 .

Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas. Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. yakni Aisyah r. dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.a. dapat dikatakan bahwa setiap lelaki mahupun perempuan memiliki hak tersebut.. 195 Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 34. Utsman r. Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38). termasuk kehidupan politik. Bahkan sebaliknya. Atas dasar ini. sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan.Di sisi lain. pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga. karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Bahkan istri Nabi Muhammad saw. Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut AlQuran. sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi.kepemimpinan berada di tangan lelaki. dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya). Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. sendiri.. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya. Sementara. 15 . Ummu Hani misalnya.a. Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah.. termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan. bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri. Dengan begitu. Karena --kata mereka-. tanpa kecuali.

Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja.Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Al-Quran memberikan pujian kepada ulu al-albab. 16 . Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir. adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. mereka semua dituntut untuk belajar: Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah). sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja.  Hak dan Kewajiban Belajar Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw..a. sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin.. Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan. Istri Nabi.a.. yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Aisyah r. baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki mahupun perempuan. mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab yang dikemukakan di atas." (QS 3:195). menyadari benar kewajiban ini. baik lelaki maupun perempuan.. Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw. Keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah kerana makhluk ini memiliki pengetahuan (QS 2:31-34). Setelah Al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka. yang berbicara tentang kewajiban belajar. menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.: Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (Aisyah). tetapi juga kaum perempuan.. ditegaskannya bahwa: Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. Keterlibatan Aisyah r. sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu. Para perempuan di zaman Nabi saw. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan.

sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahawa mereka. Abdul Wahid Wafi. pendidikan anak. Al-Muqarri. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i200 (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia). maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. adalah Syaqa'iq Al-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mazhab tersebut. sampai ia dikenal dengan nama Al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini. Syaikh Muhammad 'Abduh menulis: "Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas."203 Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan. Namun. sebagaimana dikutip oleh Dr. Karena itu.Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan 17 . Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri. dan lain-lain. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi).. Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini. 202 Harus diakui bahwa pembidangan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. khususnya dalam bidang puisi. Dalam hal ini. Rasul saw. Syamiyat Al-Taimiyah. maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini. 201 Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah Al-Khansa'. tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan. dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu. maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu. pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi. dan Zainab putri sejarahwan Abdul-Latif Al-Baghdadi. Kalaupun ada yang membedakan. seorang pakar bahasa pada masanya. Rabi'ah Al-Adawiyah. yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik Al-Adil saudara Salahuddin Al-Ayyubi). Namun. dan masih banyak lagi lainnya. sebagaimana sabda Rasul saw. memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf. dalam bukunya Nafhu Al-Thib.

18 . Maha Benar Allah dalam segala firman-Nya.bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 4:32).

Memberi didikan yang tidak seimbang antara jasmani. Biasanya ibu bapa mengambil jalan mudah dengan menakut-nakutkan anak dengan sesuatu agar anak mendengar kata-kata mereka. binatang yang berbisa dan sebagainya. Ungkapan µbukan salah ibu mengandung¶ seringkali diluahkan oleh ibu bapa yang gagal mendidik anak-anak. mereka harus memainkan peranan dengan baik dan konsisten. Antara kelekaan ibu bapa yang sering berlaku adalah . Banyak doa yang boleh diamalkan seperti doa Saidul Istighfar. 1. 2. 5. Menyedari hakikat ibu bapa sebagai pemegang amanah. Memberi ajaran tarhib (menakutkan) daripada targhib (dorongan atau motivasi). Kelalaian ibu bapa tidak harus digaduhkan atau dipanjang-panjangkan. Memang bukan salah ibu mengandung sehingga terlahir anak yang begitu atau begini. Namun. Terdapat pelbagai jenis buku ditulis bagi memberi panduan kepada ibu bapa dalam menghadapi dunia keibubapaan. Sedari penjagaan bayi dalam kandungan. 19 . Menegur anak secara negatif dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan menjatuhkan maruah mereka. Al-Quran sendiri memainkan tanggungjawab yang besar dalam mengingatkan ibu bapa tentang peranan mereka mendidik anak. 3. Tidak terlupakan juga banyak bengkel dan seminar-seminar diadakan untuk ibu bapa menangani konflik dalam penjagaan anak-anak. serta panduan bagi psikologi ibu bapa dalam mendidik anakanak. menamakan bayi dengan nama yang baik. Terutama apabila si anak melakukan sesuatu yang tidak baik. Antara perkara tarhib yang mereka gunakan ialah menakutkan anak dengan hantu. Begitu juga peranan anak terhadap ibu bapa serta hubungan baik sesama manusia. memohon rahmat. kesilapan kecil ibu bapa dan kelekaan yang mereka lakukan tidak harus diambil ringan dan dilupakan begitu sahaja. Hal ini harus dielakkan kerana kata-kata ibu dan bapa merupakan doa buat anak mereka. 6. memohon zuriat yang baik dan sebagainya. rohani dan intelektual. Tidak tegas dalam mendidik anak-anak iaitu tidak mendisiplinkan anak-anak dengan hukum agama terutamanya solat dan aurat sejak mereka kecil. Kurang memberi sentuhan kepada anak-anak seperti menghabiskan masa yang berkualiti untuk anak-anak kerana sibuk bekerja. Kurang berdoa semasa mengandung dan membesarkan anak. 4. panduan penjagaan bayi selepas dilahirkan sehingga bayi berusia akil baligh. Pelbagai medium terutama medium berbentuk teknologi dan ciptaan moden diwujudkan bagi membantu ibu bapa memainkan peranan sebaiknya dalam usaha memanusiakan anak-anak mereka.PERANAN IBUBAPA DALAM ISLAM Setiap insan yang berpasangan pasti mengimpikan agar dikurniakan anak-anak bukan sahaja sebagai penyeri rumah tangga malah lebih tepat sebagai penyambung zuriat dan keturunan.

Malah sedari awal pembentukan manusia di dalam rahim ibu. kebanyakan kes jenayah melibatkan usia remaja. Apabila membaca berita begini. Jika corak yang dilukis sedari awal oleh ibu bapa merupakan corak kelekaan. 10. Memberi tanggungjawab memelihara anak kepada pembantu rumah sedangkan ibu bapa telah diamanahkan oleh ALLAH SWT untuk memelihara dan mendidik anak-anak. seks rambang. Tidak hairan. rancangan yang ditonton di televisyen dan sebagainya. 8. manusia di sekelilingnya terutama ibu bapanya harus mencorak diri mereka dengan corak yang bermakna disulami dengan iman dan akal yang utuh. Ya. Setinggi atau selama mana manusia bersekolah. Namun. mereka akan cuba mengubah atau menokok tambah corak yang telah dilakarkan. jika tidak ditangani. Apabila anak-anak dewasa. Ibu bapa tidak mengambil tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak di luar rumah. etika berpakaian tetap harus dijaga dan batas pandangan antara anak dan ibu bapa harus dipelihara. Tidak mengawasi aktiviti anak-anak. corak kelekaan itu akan merugikan anak-anak kecuali anak tersebut bijak berfikir dan mencorakkan sendiri kehidupan mereka dengan corak yang bermakna. generasi yang terlahir dan membesar kelak adalah generasi yang bermakna dan bermanfaat untuk bangsanya dan agamanya. Melihat kepada beberapa kelekaan yang telah dilakukan oleh ibu bapa masa kini. Selalunya anak-anak yang menerima pendidikan dan persekitaran yang tidak baik akan menunjukkan sikap sebenar mereka apabila mereka berada di alam persekolahan atau menginjak usia remaja. tidak mustahil setiap hari kita akan membaca berita tentang tingkah laku anak-anak yang tidak masuk akal. pengaruh dari persekitaran memang tidak dapat dihalang. Walaupun punya talian darah. Ini termasuklah anak-anak remaja yang terlibat dalam kes mencuri. mencederakan orang lain. Institusi kekeluargaan yang tidak harmoni menyumbang peribadi yang tidak seimbang dalam jiwa anak-anak. terlintas di fikiran kita tentang pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan anakanak menjadi liar dan tidak terkawal. dadah. seperti yang diberitakan sejak awal bahawa keikhlasan menjalankan amanah sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak akan membantu mereka menggunakan akal dalam menerima atau menolak pengaruh yang mendatangi mereka. Penampilan diri ibu bapa yang tidak manis untuk anak-anak. Dengan demikian. pembuangan anak dan paling memilukan jenayah berat seperti membunuh dan sebagainya. tidak akan mampu mengubah sikap buruknya jika akar umbinya iaitu iman tidak ditanam sedari kecil. maka apabila si anak dewasa. Membentuk manusia bukan dengan menghantarnya ke sekolah semata-mata. Anak-anak umpama kain putih. 9.7. 20 . Ibu bapa adalah pencoraknya.

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Habil dan Qabil. Nabi Lut dengan isterinya. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin. (22) ³Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Contoh Nabi Nuh dengan anak dan isterinya. janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinpemimpin (mu). Kesan Pelaksanaan Teori Ini ‡ Setiap orang yang mempunyai fikrah dan aqidah yang sama adalah ahli masyarakat Islam. ‡ Perbezaan membawa manfaat iaitu dapat berkenal-kenalan. ‡ Tiada yang menjadi mulia dan hina kerana keturunan. ‡ Berkembang ke seluruh pelusuk dunia. ‡ Contoh: Dua beradik di atas jalan yang berbeza kerana fikrah dan aqidah yang berlainan. sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Berpecah menjadi pelbagai bangsa. Keadaan geografi dan iklim mempengaruhi warna kulit dan rupa. ‡ Yang mulia dan terhormat ialah yang berakhlaq mulia dan bertaqwa. ‡ Semuanya mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dicabul. tetapi orang yang tanpa ikatan persaudaraan berada di atas jalan yang sama kerana fikrah dan aqidah yang sama. maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.´ (Ar-Rum: 22) ‡ Islam mengakui atau mengiktiraf hakikat perbezaan dan tidak menghapusnya. warna kulit dan bahasa. ‡ Pasangannya Hawa dicipta kemudian berkembang biak sebagai umat dan bahasa yang satu.´ (Al-Maidah: 51) 21 . (51) ³Hai orang-orang yang beriman.Teori Asas ‡ Manusia berasal daripada keturunan yang satu iaiatu Adam. pangkat dan harta.

com/md/alihsas/pengaturan. alMa¶arif Internet:  http://greenfield. Bandung: P. Abu al-A¶la.or.com/healing/451/madani.com/eIslam/Artikel/wanita.fortunecity.com/2008/02/sis-sos-islam.doc 22 . Terj.html  http://www. Abdullah Shaili.Buku:  Abu µUrwah. Sistem-Sistem Islam. 1975.id/nasihat-untuk-muslimah/kedudukan-wanita-dalam-islam.angelfire.htm  http://muslimah.  Al-Mawdudi. Prinsip-Prinsip Islam.wordpress.html  sbektiistiyanto.files. 1989. Shah Alam: Pustaka Salam.htm  http://tayibah.T.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->