P. 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 5

|Views: 1,469|Likes:
Published by molling08

More info:

Published by: molling08 on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • HINGGA 1 000 000
 • Aras 1
 • Aras 2
 • Aras 3
 • 2) PECAHAN
 • 10 3) PERPULUHAN
 • 12 4) WANG HINGGA RM 100 000
 • 14 4.5) Pembahagian melibatkan wang hingga RM100 000
 • 7) PANJANG
 • 5 8) TIMBANGAN BERAT
 • 9 Aras 2
 • 9) ISI PADU CECAIR
 • MATRA
 • A B
 • 17 13) PERWAKILAN DATA
 • 13.2) Piktograf Aras 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000 1.1) Nombor bulat hingga 1 000 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

KBKK

CATATAN

1

Aras 1 a) Menama dan membilang sebarang nombor hingga 1000 000 dalam turutan.

-Menyusun Atur i) Perwakilan nombor boleh dibuat secara manipulatif, rajah dan symbol. ii) Membilang secara : • gandaan seratus ribu; • gandaan sepuluh ribu; • gandaan seribu; • gandaan seratus; • gandaan sepuluh; dan • satu-satu. Contoh : 100 000, 200 000, 300 000 400 000, ………………………….. iii) Membilang sehingga 1 000 000 dalam turutan : • seratus ribu-seratus ribu; • sepuluh ribu-sepuluh ribu;

• • • •

seribu-seribu; seratus-seratus; sepuluh-sepuluh; dan satu-satu.

Contoh : a. 71 500, 71 600, 71 700, 71 800 b. 360 000, 370 000, 380 000 c. 475 324, 476 324, 477 324 d. 12 645, 12 545, 12 445

MINGGU

BIDANG HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
652 341 = Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu. iv) Libatkan membilang dalam turutan menaik dan turutan menurun.

KBKK

CATATAN

b) Menulis sebarang nombor hingga 1 000 000

v) Libatkan aktiviti melengkap sebarang rangkaian nombor.

-Mentafsir -Menterjemah

dalam angka dan perkataan. Aras 2 a) Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 1 000 000. b) Mencerakinkan sebarang nombor hingga 1000 000. i) Bincang nilai tempat hingga juta. -Mentafsir -Membanding dan Membeza

) Cerakinan nombor dibuat mengikut nilai tempat setiap digit. ii) Cerakinan nombor dibuat mengikut nilai setiap digit.

-Mentafsir -Menterjemah

c) Membanding nilai sebarang nombor hingga 1000 000.

i) Perbandingan nilai sebarang dua nombor adalah berdasarkan nilai tempat dan nilai digit. ii) Libatkan aktiviti menyusun nombor dalam turutan menaik dan turutan menurun.

-Membanding dan Membeza - Menyusun Atur

d) Menganggar kuantiti.

i) Sesuatu kuantiti boleh dianggar secara membanding dan membeza.

- Membuat Anggaran

puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat. ribu. b) Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada puluh. puluh i) 716 000 telah dibundar kepada ribu yang terdekat. Nombor-nombor yang boleh dibundarkan menjadi 716 000 ialah nombor dari 715 500 hingga 716 499.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARA N Aras 3 a) Membundar sebarang nombor kepada puluh. 815 473 -Membuat Anggaran 810 000 815 000 820 000 815 473 lebih dekat kepada 820 000. ratus. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN i) Pembundaran nombor boleh ditunjukkan dengan garis nombor seperti contoh berikut : Bundarkan 815 473 kepada puluh ribu yang terdekat. ratus. -Membuat Inferens . ribu.

Mencari semua penyelesaian yang mungkin MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil tambah serta menyemak kemunasabahan jawapan. c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian. ii) Menganggar hasil tambah dengan cara berikut : Contoh : 5 146 + 6 351 11 Anggaran jawapan : Antara 11 000 hingga 12 000 KBKK CATATAN 2 -Membuat anggaran . . ratus. ii) Proses yang sama boleh digunakan untuk pembundaran kepada puluh.ribu dan ratus ribu yang terdekat.2) Penambahan nombor bulat hingga 1 000 000. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 a) Menganggar hasil tambah. puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat.

ii) Penambahan boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. Anggaran jawapan : Antara 14 000 hingga 15 000 Aras 2 a) Menambah sebarang dua hingga lima nombor. i) Penambahan sebagai proses mencari jumlah.4 4 5 2 + 7 5 6 11 3 Anggaran jawapan : Antara 12 000 hingga 13 000 7 3 + 6 7 13 6 2 3 7 Hasil tambah sama dengan 10 atau lebih. hasil tambah tidak lebih daripada 1 000 000. iii) Proses penambahan melibatkan -Memproses secara mental .

• Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian.Memproses secara mental . . iii) Penolakan boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. -Mencari semua penyelesaian yang mungkin 1. i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar baki atau beza serta menyemak kemunasabahan jawapan. ii) Penolakan sebagai songsangan penambahan. b) Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor tidak lebih drp 1 000 000. i) Mengenalpasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penambahan. gambar rajah dan jadual. -Membuat anggaran Aras 2 a) Menolak sebarang nombor hingga enam digit daripada suatu nombor yang lebih besar dan tidak lebih drp 1000 000.3) Penolakan nombor bulat hingga 1 000 000. gambar. i) Penolakan sebagai proses mencari baki atau beza. Aras 1 a) Menganggar baki atau beza. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan. • tanpa mengumpul semula. dan mengumpul semula.

4) Pendaraban nombor bulat hingga 1 000 000. Aras 1 a) Menganggar hasil darab . 3 i) Mengenalpasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penolakan. gambar.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN iv.Membuat anggaran . gambar rajah dan jadual. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan. -Mencari semua penyelesaian yang mungkin 1. KBKK CATATAN Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian. i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil darab serta menyemak kemunasabahan jawapan.) Proses penolakan melibatkan • tanpa mengumpul semula • mengumpul semula v) Penolakan berturutturut dihadkan kepada tiga nombor sahaja.

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Mendarab sebarang nombor gandaan seratus dan gandaan sepuluh.Contoh : 4 382 x 26 = 4 382 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 4 000 26 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 30. KBKK CATATAN -Memproses secara mental . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Pendaraban sebagai proses penambahan berulang. iii) Proses pendaraban melibatkan • tanpa mengumpul semula. dan • mengumpul semula. hasil darab tidak lebih daripada 1 000 000. ii) Pendaraban boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. Anggaran : 4 000 x 30 = 120 000 ( Jawapan sebenar 113 932 ) .

ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan. 4 b) Mendarab sebarang dua nombor.Mencari semua penyelesaian yang mungkin . . 100 dan 1000. gambar dan jadual. -Memproses secara mental Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Mengenal pasti situasi atau yang melibatkan operasi perkataan yang melibatkan proses darab dalam situasi pendaraban. harian. vii) Tegaskan mendarab sebarang nombor dengan 10.iv) Pendaraban sebarang nombor gandaan seratus dan sepuluh melibatkan daripada 100 x 10 hingga 10 000 x 100. hasil darab tidak lebih daripada 1 000 000. vi) Aktiviti mencerakin nombor boleh dilakukan untuk memperkukuh pemahaman tentang proses pendaraban. pendarabnya dihadkan hingga dua digit. v) Bagi pendaraban sebarang dua nombor.

Anggaran : 20 000 ÷ 40 = 500 (Jawapan sebenar : 504 baki 20) i) Pembahagian sebagai pengumpulan sama banyak dan pengongsian sama rata.5) Pembahagian nombor bulat hingga 1 000 000.Memproses secara mental . 100. 43 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 40. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 a) Menganggar hasil bahagi. KBKK CATATAN 5 -Membuat anggaran Aras 2 a) Membahagi sebarang nombor gandaan seratus hingga 1 000 000 dengan 10. b) Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 dengan nombor i. berbaki. satu digit . ii) Pembahagian dihubungkaitkan dengan penolakan berulang dan songsangan darab. 1000 i. dan ii.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN 1. iii) Pembahagian boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. tanpa baki. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil bahagi serta menyemak kemunasabahan jawapan. Contoh : 21 692 ÷ 43 = 21 692 dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat menjadi 20 000.

gambar. -Mencari semua penyelesaian yang mungkin 6 1. gambar rajah dan jadual.ii.6) Operasi bergabung yang melibatkan nombor tidak lebih drp 1 000 000 Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan empat nombor. i) Pengiraan bagi operasi bergabung dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip umum dari kiri ke kanan. 100 dan 1000 tanpa baki dan berbaki. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan. c) Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 dengan nombor i. harian. satu digit ii. nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. dua digit berbaki. dua digit tanpa baki. iv) Aktiviti mencerakin boleh dilakukan untuk memperkukuh pemahaman tentang proses pembahagian. ii) Operasi bergabung boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan boleh diselesaikan -Memproses secara mental . Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Mengenalpasti situasi atau yang melibatkan operasi perkataan yang melibatkan proses bahagi dalam situasi pembahagian. v) Tegaskan membahagi sebarang nombor tidak lebih daripada 1 000 000 dengan 10.

-. lebih daripada 1 000 000. Contoh : 54 704 ÷ 13 x 6 = 4 208 x 6 = 25 248 . 25 710 – 9 846 + 30 925 – 16 789 = 30 000 b) Mencari hasil operasi i) Libatkan operasi darab yang bergabung darab dan diikuti bahagi dan bahagi diikuti bahagi.Memproses secara mental 6 iii) Operasi bahagi tidak melibatkan baki. Contoh : a. nombornya tidak darab. 34 756 + 5 784 + 112 473 90 124 = 62 889 b.dalam bentuk lazim. ii) Pendarab dan pembahagi dihadkan kepada nombor hingga dua digit.

b) Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi melibatkan satu tanda kurung. nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. Contoh .Mencari semua penyelesaian yang mungkin . nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.Aras 3 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan satu tanda kurung. . 0 + (48 – 12) = 106 150 – (35 + 17) = 98 (27 + 80) – 67 = 40 (100 – 83) + 236 = 253 Contoh : 9 x (560 ÷ 7) = 720 120 ÷ (5 x 6) = 4 (65 x 8) ÷ 10 = 52 (108 ÷ 9) x 7 = 84 i) Tegaskan operasi di dalam tanda kurung mesti diselesaikan dahulu. -Memproses secara mental c) Menyelesaikan masalah i) Libatkan kaedah unitari. yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi ii) Bincangkan situasi harian yang harian. melibatkan operasi bergabung dan tanda kurung.

2) PECAHAN 2. c) Menentukan kedudukan nombor bercampur pada garis nombor.1) Nombor bercampur Aras 1 a) Mewakil suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. i) Murid menulis 2 1 4 ii) 0 1 3 2 3 1 11 3 2 7 Aras 2 a) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.Memproses secara mental 3 2 = 11 2 ii) 7 . b) Menyatakan nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. Contoh: i) .

vi) Jawapan dalam sebutan terendah. .) Penambahan pecahan.3 = 3 + 3 + 1 3 3 3 1 + 1 + 1 3 21 3 = 11 2 = = iii) 6 = 1 2 4 4 MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN iv) CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 15 = 1 3 12 12 2 = 11 4 KBKK CATATAN v) 7 = 3 3 7 6 1 = 21 3 8 2.2.

b) Menambah tiga pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10.Mengecam perhubungan = 2 + 3 + 5 6 6 6 = 10 = 1 4 = 1 2 6 6 3 Contoh : i) 3 + 2 + 6 7 7 = 5 + 6 = 65 7 7 Aras 2 a) Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10.Memproses secara mental MINGGU BIDANG HASIL CADANGAN AKTIVITI KBKK CATATAN . i) 21 =4 + 4 + 1 = 9 4 4 4 4 4 + ii) 1 1 = 2 x 1 + 1 = 3 2 2 2 x Contoh : i) 1 + 1 + 3 = 5 = 1 1 4 4 4 4 4 ii) 1 + 1 + 5 3 2 6 -Memproses secara mental . -Memproses secara mental .Mengecam perhubungan Aras 1 a) Menambah tiga pecahan wajar yang penyebut sama hingga 10.b) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. .

gambar rajah dan jadual.PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN b) Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10. Aras 1 a) Menolak berturutturut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar yang penyebut sama. 2.2 .) Penolakan pecahan.Mengecam perhubungan .1 = 1 5 5 5 5 -Memproses secara mental . -Mencari semua penyelesaian yang mungkin. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan.3. i) 4 . hingga 10. -Memproses secara mental 8 Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibtkan penambahan pecahan dalam situasi harian. gambar. PEMBELAJARAN ii) 3 + 3 + 3 4 8 = 6 + 3 + 3 8 8 = 9 + 3 8 = 11 + 3 8 = 41 8 i) Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penambahan pecahan.

1 8 4 4 = 7 . hingga 10.1 4 4 = 24 .4 . hingga 10.2 8 8 8 = 5 .3 12 12 12 = 6 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) 5 .1 6 3 4 = 10 . i) 3 . i) 7 .3 . daripada nombor bulat satu digit.2 .Mengecam perhubungan .3 .1 .b) Menolak berturutturut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar yang melibatkan dua penyebut yang sama.2 = 3 8 8 8 -Memproses secara mental -Mengecam perhubungan MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN c) Menolak berturutturut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar yang melibatkan semua penyebut tidak sama. hingga 10.1 .1 4 4 4 = 2 -Memproses secara mental .3 12 12 = 3 = 1 12 4 KBKK CATATAN -Memproses secara mental .Mengecam perhubungan 8 Aras 2 a) Menolak berturutturut dua pecahan wajar yang penyebutnya sama.

gambar rajah dan jadual. daripada nombor bulat satu digit. ii) 6 . .5 . gambar.2 7 3 = 52 .2 7 3 = 5 6 .b) Menolak berturutturut dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama. situasi harian. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan.14 21 21 = 4 27 . hingga 10.Mencari semua penyelesaian yang mungkin MINGGU BIDANG HASIL CADANGAN AKTIVITI KBKK CATATAN .Mengecam perhubungan Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Mengenal pasti situasi atau yang melibatkan perkataan yang melibatkan penolakan pecahan dalam penolakan pecahan.14 21 21 = 4 13 21 -Memproses secara mental .

PEMBELAJARAN Aras 1 a) Menyatakan nilai suatu pecahan daripada satu kumpulan benda.4) Pendaraban Pecahan. PEMBELAJARAN i) Konsep pecahan daripada satu -Memproses kumpulan benda perlu secara mental diperkenalkan dengan menggunakan bahan konkrit atau gambar rajah. 3 . penyebut pecahan sama dengan bilangan benda dalam kumpulan itu.PEMBELAJARAN 2. 1 x 4 = 4 = 1 biji guli 4 4 9 ii) 2 daripada 9 buah buku. Contoh : i) 1 daripada 4 biji guli.

penyebut pecahan kurang daripada bilangan benda dalam kumpulan itu. pendaraban pecahan -Mencari semua penyelesaian yang mungkin .b) Menyatakan nilai suatu pecahan daripada satu kumpulan benda. penyebut pecahan hingga 10. Contoh : i) 1 daripada 450 5 1 x 450 = 450 = 90 5 5 ii) 2 x 10 51 2 -Memproses secara mental = 4 Aras 3 i) Mengenal pasti situasi atau a) Menyelesaikan maslaah perkataan yang melibatkan harian yang melibatkan pendaraban pecahan. -Memproses secara mental 2 x 9 = 18 = 6 3 3 9 Aras 2 a) Mengira nilai pecahan daripada satu nombor bulat melalui pendaraban.

2.5) Operasi bergabung tambah dan tolak, melibatkan pecahan.

dengan nombor bulat.

ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar, gambar rajah dan jadual.

Aras 1 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan pecahan wajar, penyebut sama hingga 10.

i) Pengiraan bagi operasi bergabung dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip umum, iaitu dari kiri ke kanan. Contoh : a) 8 - 2 + 7 = 13 = 1 4 9 9 9 9 9 b) 5 - 1 + 5 = 9 = 1 3 = 1 1 6 6 6 6 6 2

- Memproses secara mental

Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan pecahan wajar, penyebut tidak sama hingga 10.

Contoh : a) 3 + 1 - 3 = 3 + 4 - 6 8 2 4 8 8 8 = 1 8

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

KBKK

CATATAN

b) 2 - 1 + 5 = 8 - 3 + 10 3 4 6 12 12 12 = 15 = 1 3 = 1 1 12 12 4 Aras 3 i) Penyelesaian masalah pecahan a) Menyelesaikan masalah melibatkan bilangan benda, wang pecahan yang melibatkan dan unit ukuran. operasi bergabung tambah dan tolak dalam situasi harian. -Mencari segala penyelesaian yang mungkin

10

3) PERPULUHAN 3.1) Penambahan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

Aras 1 a) Menambah sebarang dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

i) Penambahan perpuluhan boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. Contoh : 0.534 + 1.267 = 1.801 3.14 + 2.185 = 5.325 9.047 + 24.6 = 33.647 Contoh : 0.281 + 6 = 6.281 9.53 + 18 = 27.53 257 + 0.042 = 257.042

Aras 2 a) Menambah nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan nombor bulat.

-Memproses secara mental

Aras 3

Contoh :

a) Menambah tiga, empat atau lima nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

6.267 + 11.032 + 0.408 + 21.09 = 38.797 4.5 + 0.8 + 28.049 + 5.3 + 60.426 = 99.075 Contoh : 12.824 + 351.01 + 92 + 1.3 + 7 = 464.134 5.7 + 0.08 + 42 + 31.018 + 6 = 84.798 -Memproses secara mental

b) Menambah tiga, empat atau lima nombor yang melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan nombor bulat. 3.2) Penolakan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. Aras 1 a) Menolak sebarang dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

Contoh : 9.523 – 5.907 = 3.616 7.68 – 3.521 = 4.159 40.7 – 13.802 = 26.898 -Memproses secara mental

Aras 2 a) Menolak nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan daripada nombor bulat. Aras 3 a) Menolak berturutturut yang melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat

Contoh : 6 – 0.27 = 5.73 24 – 16.092 = 7.908 135 – 85.1 = 49.9

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga nombor. Contoh : 82.192 – 24.611 – 15.921 = 41.96

-Memproses

0 – 0.perpuluhan.584 secara mental b) Menolak berturutturut yang melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan nombor bulat.719 Contoh : 80 – 9. 16.21 – 36. 11 3. Aras 1 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit.616 47. Aras 2 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10.305 7 x 3.172 = 34. 100 dan 1 000.061 x 5 = 20.623 x 10 = 86.176 = 31.23 10 x 3.179 = 6.001 = 4.1 – 18. Contoh : 4.28 – 0.302 – 10 = 18.3) Pendaraban nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.456 -Memproses secara mental Contoh : 8.31 – 7.76 MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN .231 5.416 – 96 = 138.208 = 22.9 – 2.798 310 – 75.

Contoh : 6.052 0.791 -Memproses secara mental 11 i) Hasil bahagi hingga tiga tempat perpuluhan.3 ÷ 100 = 0.231 53 x 0.028 = 34 028 Aras 3 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.1 100 x 2.147 = 7.083 9. 3.7128 -Memproses secara mental .208 ÷ 4 = 4.4) Pembahagian nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.011 x 21 = 126.009 i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.154 8.603 x 1000 = 2 603 1000 x 34.467 = 246.121 x 100 = 512. Aras 1 a) Membahagi nombor pepruluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit.81 ÷ 5 = 0. Contoh : 1.54 ÷ 10 = 0.28 ÷ 100 = 4. 100 dan 1 000.5.162 Aras 2 a) Membahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10.7 2.0 ÷ 1000 = 0. Contoh : 16. Contoh : a) 471.

165 ÷ 11 = 0. Aras 3 a) Membahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.015.4.015 48. -Memproses secara mental Aras 2 a) Menentukan nilai wang i) Membincang mengenai barang yang boleh dibeli dengan sejumlah -Memproses . Contoh : 0. Aras 1 a) Menyebut dan menulis sejumlah wang dalam 4.783 ÷ 23 = 2. Contoh : RM 36 480.0154 0.0125 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 7.0154 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.121 84.15 ÷ 12 = 7. -Memproses secara mental 12 4) WANG HINGGA RM 100 000.713. i) Menulis jumlah wang dalam perkataan dan symbol. b) 15.4 ÷ 1000 = 0. wang hingga RM 100 000.013.50 Cara menyebut : Tiga puluh enam ribu empat ratus lapan puluh ringgit lima puluh sen.1) Penentuan nilai ringgit dan sen.0125 7.7128 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 4.

pengiraan bil dan akaun simpanan. nilai wang. Contoh : Sebuah kereta boleh dibeli dengan nilai wang RM 60 000.2) Penambahan melibatkan wang hingga RM100 000 -Memproses secara mental Aras 1 a) Menambah dua nilai wang. 4. Contoh : Wang simpanan ibu = RM 32 461 Wang simpanan ayah = RM 25 820 Jumlah wang simpanan = RM 32 461 + RM 25 820 = RM 58 281 -Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN .hingga RM 100 000. Contoh : i) RM 1 000 = 10 keping RM 100 ii) 5 keping RM 100 + 20 keping RM 50 = RM 1 500 secara mental Aras 3 a) Menghubungkaitkan kesamaan nilai wang hingga RM 100 000. i) Proses penambahan wang dilakukan melalui aktiviti jual beli. hasil tambah hingga RM 100 000.

Contoh : RM 6 108.Membuat segala penyelesaian yang mungkin 4.05 RM 69 525.3) Penolakan Aras 1 i) Proses penolakan wang dilakukan .10 RM 18 732. hasil tambah hingga RM 100 000. untung dan rugi.b) Menambah hingga lima nilai wang. -Membuat Anggaran Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Penyelesaian masalah melibatkan operasi tambah yang harga kos. melibatkan wang dalam situasi harian.00 RM 5 002. . harga jual.65 + RM 657.20 Contoh : Berapakah anggaran jumlah harga 2 benda? RM 38 600 RM 52 300 -Memproses secara mental Aras 2 a) Menganggar jumlah nilai wang hingga RM 100 000. ii) Reka cerita melibatkan wang.40 RM 39 025.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Penyelesaian masalah melibatkan operasi tolak yang harga kos.13 melibatkan wang hingga RM 100 000. ii) Reka cerita melibatkan wang. harga jual. pengiraan bil dan akaun simpanan. melalui aktiviti jual beli.Membuat segala penyelesaian yang mungkin 4. a) Menolak sebarang nilai wang daripada sejumlah wang hingga RM 100 000. untung dan melibatkan wang dalam rugi. -Memproses secara mental . -Membuat anggaran . pengiraan bil dan akaun simpanan. -Memproses secara mental Aras 2 a) Menganggar baki atau beza nilai wang hingga RM 100 000. situasi harian. Aras 1 a) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit hasil darab hingga RM 100 000. b) Menolak berturutturut dua nilai wang daripada sejumlah wang hingga RM 100 000. b) Mendarab nilai wang i) Proses pendaraban wang dilakukan melalui aktiviti jual beli.4) Pendaraban melibatkan wang hingga RM 100 000.

-Memproses secara mental -Membuat anggaran Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang i) Penyelesaian masalah melibatkan melibatkan wang dalam harga kos. i) Libatkan pendaraban nilai wang dengan 10. harga jual.Membuat segala penyelesaian yang mungkin MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN . hasil darab hingga RM 100 000.dengan nombor dua digit. . Aras 2 a) Menganggar hasil darab wang hingga RM 100 000. 100 dan 1000. ii) Reka cerita melibatkan wang. rugi. untung dan situasi harian.

situasi harian. 100 dan 1000. untung dan melibatkan wang dalam rugi. untung dan rugi). -Membuat segala penyelesaian yang mungkin 4. -Memproses secara mental -Memproses secara mental Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Penyelesaian masalah melibatkan operasi bahagi yang harga kos. i) Proses pembahagian wang dilakukan melalui aktiviti berkaitan jual beli. harga jual.5) Pembahagian melibatkan wang hingga RM100 000 Aras 1 a) Membahagi nilai wang hingga RM 100 000 dengan nombor satu digit. -Memproses secara mental Aras 3 . Aras 2 a) Menganggar hasil bahagi wang hingga RM 100 000. Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nilai wang hingga RM 100 000. b) Membahagi nilai wang hingga RM 100 000 dengan nombor dua digit.14 4.Mencari segala a) Menyelesaikan masalah ii) Penyelesaian masalah melibatkan penyelesaian .6) Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan wang hingga RM 100 000 i) Proses operasi bergabung tambah dan tolak dilakukan melalui aktiviti jual beli (libatkan harga kos. ii) Reka cerita melibatkan wang. i) Libatkan pembahagian nilai wang dengan 10. harga jual. pengiraan bil dan akaun simpanan.

b) Menyatakan pecahan per seratus dalam sebutan peratus. pelbagai situasi urus niaga.1) Pengenalan Peratus. . yang mungkin 15 5) PERATUS 5. Aras 1 a) Mewakilkan peratus dengan gambar rajah.Menterjemah -Memproses secara mental .Menterjemah -Memproses secara mental 3 peratus i) Mengenal symbol %.operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nilai wang hingga RM 100 000. contoh : i) 16 = 16 % 100 ii) 42 % = 42 100 . Contoh : 3 = 3 % 100 Aras 2 a) Menukar pecahan per seratus kepada peratus dan sebaliknya.

Aras 2 a) Menukar pecahan wajar yang penyebutnya 2. 4. Aras 1 a) Menukar pecahan wajar yang penyebutnya 10 kepada peratus.2) Penukaran pecahan wajar kepada peratus. 20. b) Menukar peratus kepada pecahan dalam bentuk terendah. 25 dan 50 kepada peratus. 5.5. Contoh : i) 5 x 10 = 50 = 50 % 10 x 10 100 -Memproses secara mental Contoh : i) 7 x 4 = 28 = 28 % 25 x 4 100 Contoh : i) 35 % = 35 ÷ 5 = 7 100 5 20 -Memproses secara mental -Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN .

06 100 -Memproses secara mental ii) 125 % = 125 = 1. Contoh : 0. Contoh : 0.Membanding .3) Penukaran nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus.5.07 = 7 = 7 % 100 -Memproses secara mental b) Menukar nombor perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada peratus.1 = 1 = 10 = 10 % 10 100 -Memproses secara mental Contoh : 2.25 100 16 6) MASA DAN WAKTU Aras 1 a) Menyata dan menulis i) Tegaskan hubungan : 1 hari = 24 jam . Aras 2 a) Menukarkan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan lebih daripada 1 kepada peratus. Aras 1 a) Menukar dua tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada peratus. b) Menukar peratus kepada nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.Menterjemah .35 = 2 35 = 235 = 235 % 100 100 -Memproses secara mental Contoh : i) 6 % = 6 = 0.

45 p.m.m.m. dan p. dan sebaliknya. Jam 2305 adalah juga 11.Menterjemah .30 a.6.1) Pengenalan system 24 jam waktu dalam system 24 jam.25 p. adalah juga Jam 0625. adalah juga Jam 2137.m. 11.m. Jam 1130 adalah juga 11. ii) Waktu dalam satu hari mengikut system 24 jam dinyatakan sebagai: ‘jam satu’. 9.00 a.m. 12.05 p. Aras 2 a) Menyata dan menulis waktu dalam system 24 jam.25 a. ‘jam empat belas’.Membanding dan membeza Contoh : disebut sebagai Jam 0600 : Jam enam Jam 2000 : Jam dua puluh Jam 0515 : Jam lima lima belas Jam 1320 : Jam tiga belas dua puluh Aras 3 a) Menukar waktu dalam system 24 jam kepada a.37 p. Jam 1425 adalah juga 2.m. dan membeza . ‘jam tiga belas’. -Mengecam perhubungan .59 a.m. Contoh : Jam 0400 adalah juga 4. ‘jam dua puluh’ dan sebagainya. adalah juga Jam 1245. adalah juga Jam 1159. Contoh : 6.m.m.

Tempoh masa = 33 jam 20 minit • .Memproses Jam 0600 hingga jam 0800 = 2 jam secara mental • petang ke petang Jam 1300 hingga jam 1700 = 4 jam petang ke malam Jam 1525 hingga jam 2000 = 4 jam 35 minit • • pagi ke petang Jam 0930 hingga jam 1450 = 5 jam 20 minit b) Menentukan tempoh masa dalam hari yang berlainan apabila diberi waktu mula dan waktu akhir.6.Mengecam perhubungan .2) Penentuan tempoh masa (system 24 jam) Aras 1 a) Menentukan tempoh masa dalam hari yang sama apabila diberi waktu mula dan waktu akhir. i) Contoh penentuan tempoh masa dalam sehari adalah seperti berikut : • pagi ke pagi . pagi ke malam Jam 1145 hingga jam 2115 = 9 jam 30 minit Contoh : Berapakah tempoh masa dari jam 0810 hari Ahad hingga jam 1730 keesokan harinya.

Anggaran tempoh masa Salman berlatih sukan ialah 2 jam. hari yang berlainan. dan ii. hari yang sama.Mengecam perhubungan Contoh : Pada hari Sabtu Salman mengikuti latihan sukan yang bermula pada jam 0730 dan tamat pada jam 0920. b) Menentukan waktu mula apabila diberi waktu akhir dan tempoh masa dalam i. hari yang sama. hari yang berlainan Aras 3 a) Menganggar tempoh masa dalam sebutan jam bagi sesuatu aktiviti atau kejadian.Mengecam perhubungan . . Contoh : Waktu mula Rabu Jam 1520 Ahad Jam 0845 Tempoh masa 4 jam 35 minit 25 jam 10 minit Waktu akhir .Membuat anggaran b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan masa dan waktu dalam situasi harian. -Mencari segala penyelesaian yang mungkin . dan ii.Aras 2 a) Menentukan waktu akhir apabila diberi waktu mula dan tempoh masa dalam i.

dekad. dan waktu dalam situasi harian.Memproses secara mental 6.17 6.1 abad 6 dekad ____________ .Mencari segala penyelesaian yang mungkin . abad dan alaf) Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang i) Penyelesaian masalah masa dan melibatkan ukuran masa waktu melibatkan peristiwa. Contoh : Aras 1 1 alaf 325 tahun a) Menolak ukuran masa . abad dan alaf) Aras 1 a) Menambah dua ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.3) Penambahan melibatkan masa dan waktu (tahun.4) Penolakan melibatkan masa dan waktu (tahun.Memproses secara mental .Memproses secara mental Aras 2 a) Menambah dua ukuran masa yang melibatkan penukaran unit. ii) 3 abad 2 dekad .Memproses secara mental .2 abad 9 dekad a) Menolak ukuran masa ___________ yang melibatkan penukaran unit. contoh : i) 7 abad 5 dekad aras 2 . Contoh : 2 dekad 8 tahun + 3 dekad 3 tahun ____________ .1 alaf 213 tahun tanpa melibatkan ____________ penukaran unit. dekad. Contoh : 1 abad 25 tahun + 2 abad 38 tahun ____________ .

Memproses secara mental . melibatkan ukuran masa dan waktu dalam situasi harian.Mencari segala penyelesaian yang mungkin .Memproses secara mental . harian. ii) 13 abad 6 dekad x 4 Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan ukuran masa i) Penyelesaian masalah masa dan dan waktu dalam situasi waktu melibatkan peristiwa. . dekad.5) Pendaraban melibatkan masa dan waktu (tahun. -Menyelesaikan segala penyelesaian yang mungkin 18 6.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Penyelesaian masalah masa dan operasi tolak yang waktu melibatkan peristiwa. abad dan alaf) Aras 1 Contoh : a) Mendarab ukuran masa 1 abad 15 tahun dengan nombor satu digit x 5 tanpa melibatkan _____________ penukaran unit. Contoh : Aras 2 i) 9 dekad 8 tahun a) Mendarab ukuran masa x 6 dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit.

6.Memproses secara mental . dekad. abad dan alaf) Aras 1 Contoh : a) Membahagi ukuran masa dengan nombor satu 3 ) 6 abad 21 tahun digit tanpa melibatkan penukaran unit.6) Pembahagian melibatkan masa dan waktu (tahun. .

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang c) Menyatakan panjang melibatkankilometer dalam unit ukuran masa dan waktu dalam pecahan.1) Pengukuran dan penganggaran panjang (sentimeter. 3 m = 75 cm 2 4 Anggarkan tebal sebuah buku teks Contoh : matematik. i) Penyelesaian masalah masa dan waktu melibatkan peristiwa.Mencari . yang melibatkan situasi harian. ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran lain seperti : 0 50 cm 100 1 cm.Memproses secara mental -Membuat anggaran -Memproses secara mental yang melibatkan pecahan. Aras 1 a) Mengukur panjang dalam unit sentimeter yang melibatkan pecahan.Memproses secara mental . Panjang objek = 1 m = 50 cm 2 . 3 1 cm cm cm 4 4 2 4 dan sebagainya.P E N G G A L 7) PANJANG 2 (M 1) 7.Menterjemah . 1m Contoh : = 25 cm 4 Tebal sebuah buku latihan = 1 cm. i) Tegaskan hubungan : 1 km = 1000 m 1 km = 500 m 2 i) Tegaskan hubungan : 1 km = 250 m 4 1 cm = 10 mm 5 mm 3 1 cm = = 750 m km 42 i) Tegaskan hubungan : 1 m = 100 cm i) Menganggar panjang sesuatu 1 dengan merujuk objek m = 50 cm kepada 2 panjang objek yang diketahui. 3 cm.Memproses semua mental secara penyelesaian yang mungkin . meter dan kilometer) Aras 2 a) Membahagi ukuran masa dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit. 1 1 cm. b) Mengukur panjang Aras 2 dalam unit meter yang a) Menganggar panjang melibatkansentimeter dalam unit pecahan. Contoh : aktiviti di atas dengan ii) Ulang ukuran lain seperti : 7 ) 5 alaf 4 abad 3 m = 60 = 60 cm 5 100 dan sebagainya. .

i) Tegaskan hubungan : . ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran lain seperti : 1 m. 3 m. 1 1 km 2 5 2 4 dan sebagainya. 1 1 km. Contoh : Jarak dari tiang lampu pertama ke tiang lampu kedua di tepi jalan raya = 1 km.Membuat anggaran . Contoh : Panjang sehelai sapu tangan = 1 cm 5 Anggarkan panjang sehelai tuala.b) Menganggar panjang dalam unit meter yang melibatkan pecahan.Membuat anggaran c) Menganggar panjang unit kilometer yang melibatkan pecahan. 1 1 m 2 4 2 4 dan sebagainya. ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran lain seperti : 1 km. . i) Menganggar panjang sesuatu objek dengan merujuk kepada panjang objek yang diketahui. i) Menganggar sesuatu jarak dengan merujuk kepada jarak yang diketahui. 1 km. 1 1 m. 4 Anggarkan jarak dari sekolah ke pejabat pos.

Memproses secara mental = = = = = 9329 m 64 m 0.064 km 1m 35 m 574 m .1 km 1200 m = 1.Memproses secara mental 7.001 km 0.035 km 0.574 km .Mengexam perhubungan 2000 m 7 km 1800 m 8 km 167 m . Aras 2 a) Menukar unit panjang dalam kilometer yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan kepada meter dan sebaliknya.0 km + 2.05 km = 14. b) Menukar unit panjang dalam kilometer dan meter. tanpa melibatkan perpuluhan.2 km 2 7.3) Penambahan melibatkan panjang Aras 1 a) Menambah dua ukuran Contoh : 12.329 km 0.1 km = 1000 m 100 m = 0. Contoh : 2 km = 7000 m = 1 km 800 m = 8167 m = Contoh : 9.2) Penukaran unit panjang (kilometer dan meter) Aras 1 a) Menyatakan hubungan antara meter dan kilometer.05 km .

708 km + 5.0 km + 2.02 km atau 82 020 m 68.46 km + 560 m + 58 km = 82.296 km =82.47 km + 14. Contoh : 18 km + 9.766 km .4 km + 23.482 km atau 68 482 m .Memproses secara mental Contoh : 4. 35.925 km atau 27 925 m 23. Aras 2 a) Menambah tiga ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer.65 km + 275 m = 27.78 km = 92.(kilometer dan meter) panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer.763 km = 45.27 km = 10.138 km 53.743 km .328 km 12.06 km = 42.8 km + 9.Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN .2 km + 245 m + 37 m = 68.963 km + 36.563 km 68.Memproses secara mental b) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan gabungan unit kilometer dan meter.678 km + 6.35 km + 0.

4) Penolakan melibatkan panjang (kilometer dan meter) Aras 1 a) Menolak ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer.13.49 km – 18.6 km = 10. Aras 2 a) Menolak berturutturut ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer.Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit.Mencari segala penyelesaian yang mungkin 3 7.892 km .657 km = 22.45 km – 27.376 km = 58.826 km 76.65 km – 450 m . .Memproses secara mental b) Menolak berturutturut ukuran panjang Contoh : 25. Contoh : 24.114 km 35 km – 12.508 km – 23.68 km = 23. Contoh : 63.968 km =19.343 km -Memproses secara mental i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga ukuran panjang.395 km .459 km – 12.794 km – 4. operasi tambah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.329 km 47 km – 12.

kilometer.338 km .Mencari segala penyelesaian yang mungkin . meter dengan 10.7 km x 10 = 537.9 km – 15.Memproses secara mental b) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan . 100 dan 1000.5) Pendaraban melibatkan panjang (kilometer dan meter) Aras 1 a) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. 7. Contoh 1 : 406 km x 10 = 4 060 km 47 km x 100 = 4 700 km 35 km x 1000 = 35 000 km Contoh 2 : 245 m x 10 = 2 450 m 309 m x 100 = 30 900 m 72 m x 1000 = 72 000 m Contoh 1 : 53.805 km 78. operasi tolak yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.081 km 98. = 11.506 km – 12. dan ii.yang melibatkan gabungan unit kilometer dan meter.Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit.467 km – 352 m = 63.4 km – 768 m = 85.0 km .

dan ii.00 km 28.63 km 41 x 48. kilometer. meter .69 m x 4 = 70.40 m 23.76 m 6 x 28.0 km 0.15 km = 315. 100 x 3.013 m = 1968.9 km = 104.48 km 8.533 m Contoh 2 : . kilometer. c) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit i. dan ii.5 m x 7 = 24. meter dengan 10. kilometer.Memproses secara mental . kilometer. b) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. dan ii. meter dengan nombor dua digit.453 km x 9 = 76.348 m Contoh 1 : 29 km x 45 = 1 305 km 17 x 360 km = 6 120 km Contoh 2 : 39 x 64 m = 2 496 m 596 m x 14 = 8 344 m Contoh 1 : 9.077 km 5 x 20.Memproses secara mental .hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit i.00 m Contoh 1 : 17.09 m x 100 = 2309. dan ii.2 km x 35 = 322.0 m 1000 x 8.058 m = 168.Memproses secara mental Aras 2 a) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit i.00 km Contoh 2 : 5.Memproses secara mental .06 km x 8 = 136.729 km x 1000 = 28 729. meter dengan nombor satu digit.64 m x 10 = 56.72 m = 8 720. 100 dan 1000.69 km x 27 = 18.5 m 17.5 km Contoh 2 : 3.

36 km 7.659 m x 74 = 48.766 m Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit.78 m x 16 = 28.6) Pembahagian melibatkan panjang (kilometer dan meter) Aras 1 a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit kilometer dengan 10. b) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan nombor satu digit.629 km MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN .4 m = 2364.8 km ÷ 5 = 7.48 m 60 x 39. Contoh : 900 km ÷ 100 = 9 km 1 540 km ÷ 10 = 154 km 26 000 km ÷ 1000 = 26 km .0 m 0. .Mencari semua penyelesaian yang mungkin 4 7. 100 dan 1000. operasi darab yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.dengan nombor dua digit 1.Memproses secara mental Contoh : 36.258 km ÷ 2 = 3.

. 100 dan 1000.Memproses secara mental b) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit kilometer dengan nombor dua digit.6058064 km dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 1.606 km. Contoh : 3.625 km ÷ 100 = 4. Contoh : 96 km ÷ 16 = 6 km 1 404 km ÷ 27 = 52 km 558 km ÷ 62 = 9 km cntoh : 95. Aras 2 a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan 10.50625 km dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 4.Memproses secara mental .78 km ÷ 31 = 1.i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.8175 km dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.50625 km 4.8175 km 0.58 km 49.68 km ÷ 26 = 3.68 km 309.506 km. i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. Contoh : 450.818 km. . c) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan nombor dua digit.Memproses secara mental .26 km ÷ 47 = 6.6058064 km 1.27 km ÷ 4 = 0.

i) Senggatan pada alat penimbang dibaca dengan tepat. 8. Aras 1 a) Mengukur berat dalam unit kilogram yang melibatkan pecahan.Mencari semua penyelesaian yang mungkin CATATAN 5 8) TIMBANGAN BERAT.1) Pengukuran dan penganggaran timbangan berat. Pastikan jarum penimbang menunjuk pada senggatan sifar sebelum sesuatu objek ditimbang.Menterjemah iii) Lakukan aktiviti dengan ukuran berat lain seperti : . Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit. operasi bahagi yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. ii) Tegaskan hubungan : 1 kg = 1000 g 1 kg = 500 g 2 1 kg = 250 g 4 3 kg = 750 g 4 .MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK .

Membuat anggaran . 4 Anggarkan berat sekampit beras. ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran berat lain seperti : 1 kg. iii) Menganggar berat sesuatu objek . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN i) Menganggar berat sesuatu objek dengan merujuk kepada berat objek yang diketahui. 1 kg.1 kg 4 3 kg 5 3 kg 10 3 2 kg 5 = 250 g = 600 g = 300 g = 3 400 g dan sebagainya MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Menganggar berat dalam unit kilogram yang melibatkan pecahan. Contoh : Berat sebungkus gula = 1 kg. 3 kg. 1 1 kg 2 4 10 2 dan sebagainya.

8. Aras 1 a) Menambah dua timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.495 kg + 60.85 kg + 27.6 kg = 38.933 kg 2.670 kg + 19.675 kg 54.643 kg 7 kg + 15 kg + 430 g = 22.817 kg .975 kg = 23.811 kg 19. Contoh : 5.Memproses secara mental Aras 2 a) Menambah hingga tiga timbangan berat yang melibatkan gabungan unit kg dan g.263 kg = 73.0 kg + 0.2) Penambahan melibatkan timbangan berat.7 kg + 3.Memproses secara mental b) Menambah tiga timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.937 kg + 5.430 kg .491 kg = 7.817 kg = 2.137 kg .6 kg + 8.32 kg + 2.Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN . Contoh : 8 kg + 83 g + 560 g = 8.boleh dilakukan tanpa merujuk kepada berat objek lain.403 kg 23.058 kg = 92. Contoh : 4.

8.309 kg .855 kg 36.967 kg i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga timbangan berat.Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit.063 kg = 25.418 kg 24.392 kg 7. Contoh : 6.03 kg – 457 g – 264 g = 4. operasi tambah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Aras 1 a) Menolak timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.Mencari segala penyelesaian yang mungkin 6 .0 kg – 11.852 kg = 8.5 kg – 953 g – 1.608 kg = 12. memproses secara mental .Memproses secara mental -Memproses secara mental b) Menolak berturutturut timbangan berat yang melibatkan gabungan unit kilogram dan gram.05 kg – 8.867 kg 5. Aras 2 a) Menolak berturutturut timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.228 kg Contoh : 72.796 kg = 3. Contoh : 14.759 kg – 2.704 kg 12.5 kg – 2.27 kg – 3.910 kg – 6.6 kg – 2.68 kg = 69.3) Penolakan melibatkan timbangan berat.795 kg – 0.943 kg = 0.95 kg = 10.

859 kg x 23 = 19.069 kg = 69.064 kg = 161.403 kg x 17 = 40.448 kg Contoh : 2.6 kg 1000 x 0.53 kg 23.753 kg x 10 = 67. Aras 2 a) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor satu digit.493 kg x 4 = 49.612 kg .851 kg 0.757 kg 37 x 12.Memproses secara mental CATATAN 7 Contoh : 5. b) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor dua digit.4) Pendaraban melibatkan timbangan berat.Mencari semua penyelesaian yang mungkin MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN 8.972 kg 7 x 23. 100 dan 1000.476 kg = 461.786 kg x 100 = 2378.0 kg KBKK . . HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 a) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan 10. a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.752 kg 12.Aras 3 i) Libatkan penukaran unit. Aras 3 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh : 6.792 kg x 6 = 34.Memproses secara mental .

100 dan 1000.5) Pembahagian melibatkan timbangan berat.Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN . operasi darab yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. .Mencari segala penyelesaian yang mungkin 8 8. Aras 1 a) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10. . i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit.

a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Contoh : 72. .586 kg ÷ 9 = 8. 9 Aras 2 a) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit.Contoh : 4.0651 kg dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 8. Contoh : 9. Aras 1 i) Tegaskan hubungan : .Memproses secara mental Aras 3 i) Libatkan penukaran unit.070 kg 5.419 kg 7.Menterjemah .185 kg ÷ 10 = 0.263 kg 328.065 kg.005 kg Jawapan telah dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.734 kg ÷ 18 = 2.Memproses secara mental b) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.359 kg 40.046 kg ÷ 100 = 0.0651 kg 8.334 kg ÷ 26 = 0.635 kg ÷ 67 = 4.45 kg ÷ 1000 = 0.905 kg .Mencari segala penyelesaian yang mungkin .

1) Pengukuran dan penganggaran isi padu cecair. iii) Menganggar isi padu cecair boleh .9) ISI PADU CECAIR 9.Membuat anggaran . 10 i) Menganggar isi padu cecair dengan merujuk kepada sukatan isi padu cecair yang diketahui : Contoh : Isi padu air dalam gelas = 1 λ 10 ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran isi padu cecair lain seperti: 1λ .1λ . 4 2 4 2 dan sebagainya.3λ .11λ . 1λ 1λ 2 1λ 4 3λ 4 = 1000 mλ = 500 mλ = 250 mλ = 750 mλ 9 Aras 2 a) Menganggar isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan pecahan. a) Mengukur isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan pecahan. i) Lakukan aktiviti menyukat cecair : 1 λ = 200 mλ 5 1 λ = 250 mλ 4 1 λ = 100 mλ dan sebagainya.

345 λ + 678 mλ + 123 mλ = 2.146 λ 642 mλ + 0.800 λ 3.715 λ = 5.807 λ 4.322 λ .Memproses secara mental b) Menambah hingga tiga isi padu cecair yang melibatkan gabungan unit liter dan milliliter.247 λ = 13. Aras 2 a) Menambah tiga isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.125 λ = 3. Mencari segala penyelesaian yang mungkin . i) Libatkan penukaran unit.052 λ + 5 λ + 1.485 λ = 5.450 λ = 4.46 λ = 10.3 λ + 2.425 λ 2. 9.2) Penambahan melibatkan isi padu cecair. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.50 λ + 3. 10 Contoh : 1.75 λ + 0.365 λ .985 λ 0.65 λ + 1.Memproses secara mental Contoh : 0.81 λ + 9.607 λ + 4.512 λ Contoh : 1.dilakukan tanpa merujuk kepada isi padu cecair yang lain. Aras 1 a) Menambah dua isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.7 λ + 2.523 λ + 1.2 λ = 2.

.343 λ = 2.34 mλ .46 λ .256 λ = 3.06 λ .1.3) Penolakan melibatkan isi padu cecair.11 9.634 λ = 5.265 λ .700 mλ = 7.716 λ .146 λ 7.48 λ .48 λ .0.Memproses secara mental Contoh : 6.612 mλ = 4.988 λ 8.117 λ Contoh : 6.0 λ .3 λ . Aras 1 a) Menolak dua isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.2.766 λ b) Menolak berturut-turut isi padu cecair yang melibatkan gabungan unit liter dan milliliter.18 λ = 4.0.Memproses secara mental i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga isi padu cecair.Memproses secara mental 9.46 λ .0.2.746 λ Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. Contoh : 4.3.9 λ = 0.085 λ 4.05 λ .744 λ .7 λ . Aras 2 a) Menolak berturut-turut isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. . -Memproses secara mental .2.

07 λ Contoh : 0.59 λ = 3059.Memproses secara mental i) Libatkan penukaran unit. Contoh : 7. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. i) Libatkan penukaran unit.706 λ = 122.568 λ 5.581 λ x 50 = 1529.47 λ x 9 = 49.12 9.604 λ x 10 = 76.815 λ x 13 = 10.428 λ x 6 = 2.9 λ x 1000 = 900. b) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit.595 λ 26 x 4. 100 dan 1000.0 λ 0.4) Pendaraban melibatkan isi padu cecair.356 λ 30. Aras 1 a) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan 10.0 λ -Memproses secara mental Contoh : 0.04 λ 100 x 30. Aras 2 a) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor satu digit.01 λ = 112.Mencari segala penyelesaian yang mungkin . .23 λ 7 x 16.05 λ .

13 9.Memproses secara mental Aras 2 a) Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit.733 λ .395 λ ÷ 6 = 0.Memproses secara mental . Aras 1 a) Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10.Memproses secara mental b) Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.7325 λ dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.637 λ ÷ 10 = 0. Contoh : 5.7325 λ 0. .564 λ 37. .846 λ ÷ 1000 = 0. .373 λ 0. 100 dan 1000.001 λ Jawapan telah dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. Contoh : 4.5) Pembahagian melibatkan isi padu cecair.29 λ ÷ 100 = 0.

kertas teselasi segi tiga sama perisian geometri dinamik dan sebagainya.012 λ 0.1) Perimeter gabungan segi empat dan segi tiga.Menterjemah i) Aktiviti meneroka perimeter gabungan dua bentuk yang tidak sama dilakukan dengan menggunakan papan goemetri.001 λ .324 λ ÷ 27 = 4.Mencari segala penyelesaian yang mungkin 14 10) BENTUK DUA MATRA 10.Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.350 λ ÷ 35 = 2.8 λ ÷ 1000 = 0.01 λ 108. . petak segi empat sama.0008 λ 0. Contoh : 70. .0008 λ dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0. i) Libatkan penukaran unit. Aras 2 a) Menentukan perimeter bagi gabungan segi empat dan segi tiga.

melukis petak. . i) Hanya rajah tertutup mempunyai luas. kad segi tiga bersudut tegak dan petak sigi tiga sama. Saiz kawasan dalam rajah itu ialah luasnya.2) Luas segi tiga Aras 1 a) Mengenal pasti rajah yang mempunyai luas.Membuat anggaran 14 c) Menentukan luas segi tiga. KBKK CATATAN . menyurih.mencari segala penyelesaian yang mungkin 10.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 a) Menyelesaikan maslaah perimeter dalam situasi harian. ii) Penyelesaian masalah libatkan perimeter kawasan dan sisi yang bersesuaian. membilang. memotong dan menampal boleh dilakukan. ii) Aktiviti meneroka luas boleh dilakukan dengan bahan konkrit seperti papan geometri. melipat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Libatkan gabungan segi empat dan segi tiga. kad segi empat sama. -Mengecam pola .Mengecam pola . b) Menentukan anggaran luas sebarang bentuk segi tiga yang diberi. ii) Mengaitkan luas segi tiga sebagai setengah daripada luas segi empat.

Contoh : A B D Luas segi tiga ACD = 1 luas 2 segi empat ABCD. ii) Perkenalkan tapak dan tinggi. KBKK CATATAN . 2 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Mengaitkan bentuk segi tiga dengan segi empat. C MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Menentukan rumus luas segi tiga sebagai luas = 1 x tapak x tinggi.Membuat generalisasi 14 .

14 . AD ialah tinggi bagi segi tiga ACD.Contoh : A B D C CD ialah tapak bagi segi tiga ACD. iii) Mengaitkan jumlah keseluruhan petak dengan bilangan petak pada tapak dan bilangan petak pada tinggi.

iv) Segi empat lebar tinggi 12 cm2 panjang Luas Tapak ialah 6 =4x3 =4x3 =4x3 2 =1x4x3 2 b) Mengira luas segi tiga dengan menggunakan rumus. -Mengecam pola -Mencari segala penyelesaian yang mungkin . Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga dalam situasi harian. Mengira luas melibatkan unit cm2 dan m2.

ii. dan iii. Aras 2 a) Mengira isi padu bagi gabungan i. kubus dan kuboid. Aras 1 a) Menentukan isi padu bagi gabungan i. i) Bimbing murid meneroka isi padu kubus dan kuboid dengan menggunakan kubus-kubus kecil. kuboid dan kuboid.1) Isi padu bagi gabungan kubus dan kuboid. ii) Isi padu dinyatakan dalam sebutan kubus kecil. kubus dan kubus. 3 cm 4cm A B 6 cm Isi padu kuboid A = 3 cm x 4 cm x 6 cm = 72 cm3 Isi padu kubus B = 2 cm x 2 cm x 2 cm = 8 cm3 Isi padu gabungan kuboid A dan kubus B = 72 cm3 + 8 cm3 = 80 cm3 2 cm -Mentafsir -Membuat generalisasi . Contoh : Isi padu kuboid dan kubus. dan iii. ii.15 11. kubus dan kuboid. kuboid dan kuboid. -Mentafsir -Membuat generalisasi i) Mencari isi padu bagi gabungan dua pepejal. kubus dan kubus.

-Mengecam perhubungan . kemudian membahagikannya sama banyak kepada tiga kumpulan. kemudian membahagikannya kepada dua bahagian yang sama panjang.Mencari semua penyelesaian yang mungkin 16 12. c) Menambahkan tiga kumpulan objek yang berlainan bilangan.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bagi gabungan kubus dan kuboid dalam situasi harian. Contoh 2 : Menyambungkan dua utas tali atau benang yang berlainan panjangnya. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN . i) Konsep purata perlu diperkenal kan melalui aktiviti seperti berikut: Contoh 1 : Menyamakan isi padu cecair di dalam dua bekas yang sama saiz.1) Pengenalan purata Aras 1 a) Menyatakan purata bagi dua hingga tiga kuantiti.

Mencari segala penyelesaian . 86 dan 105.2) Pengiraan purata Aras 2 a) Mengira purata dengan i) Pengiraan purata tidak menggunakan rumus. timbangan berat. masa. melibatkan baki. bilangan benda dan orang. panjang. kemudian membahagikannya sama banyak mengikut bilangan kuntiti. Contoh : Kira purata bagi 25.Mengecam perhubungan . .Menyatakan matlamat masalah Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan purata .Memproses secara mental 16 12.Aras 2 a) Menentukan rumus purata sebagai purata=hasil tambah ktiti bilangan kuantiti i) Melalui aktiviti di atas bimbing murid menentukan rumus purata sebagai proses menambah dua atau lebih kuantiti. isi padu cecair. ii) Pengiraan purata melibatkan nombor. 25 + 86 + 105 = 216 = 72 3 3 . wang.

Mengelas b) Mengendali data. dan • jenis minuman yang digemari murid.1) Pungutan data i) Menyiasat dan mendapatkan maklumat berkaitan situasi harian seperti contoh berikut : • cara murid pergi ke sekolah. • tinggi atau berat murid. .dalam situasi harian. ii) Maklumat yang diperoleh dikumpul dalam bentuk jadual. . 13. yang mungkin 17 13) PERWAKILAN Aras 1 DATA a) Memungut data.

iii) Gunakan satu gambar yang sama untuk mewakili satu unit atau beberapa unit. ii) Pelbagai jenis piktograf perlu disediakan untuk pengenalan termasuk jenis yang mencancang dan mengufuk.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN 13. dan ii. . gambar atau symbol yang mewakili bilangan atau kuantiti.Membanding dan membeza b) Mendapatkan maklumat i) Perhatian perlu diberi kepada daripada piktograf. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN i) Tegaskan piktograf ialah suatu cara untuk memaparkan maklumat supaya mudah dilihat dan dibandingkan. satu unit.Mentafsir dan membuat inferens . ii) Libatkan aktiviti mengira bilangan atau kuantiti. membuat perbandingan. . iv) Tegaskan kegunaan petunjuk bagi piktograf. lebih daripada satu unit. mengira jumlah kuantiti dan mengira purata yang diwakilkan pada piktograf.2) Piktograf HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 a) Mengenal pasti piktograf yang mewakili i.

. . • Perkara yang diwakilkan pada paksi mengufuk atau mencancang. ii) Hadkan kepada 5 lajur atau baris. i) Tegaskan langkah-langkah pembinaan piktograf. Labelkan perkara yang wakili setiap lajur atau baris. Tuliskan tajuk piktograf yang dibina.Membuat gambarajah • • • Gunakan satu nombor atau symbol yang sama untuk mewakili satu unit atau beberapa unit.Aras 2 a) Membina piktograf.

ukuran panjang. masa. i) Libatkan masalah berkaitan bilangan benda atau orang.Mencari semua penyelesaian yang mungkin . timbangan berat dan isi padu cecair.Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan piktograf dalam situasi harian. . wang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->