P. 1
1001 hadist

1001 hadist

|Views: 209|Likes:
Published by Jarnawi

More info:

Published by: Jarnawi on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

1001 Hadits Terpilih

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala
1. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman, "Anak Adam mendustakan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakan Aku adalah dengan ucapannya bahwa "Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada permulaan". Ketahuilah bahwa tiada ciptaan (makhluk) pertama lebih mudah bagiku daripada mengulangi ciptaan. Adapun caci-makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, "Allah mempunyai anak". Padahal Aku Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala sesuatu. Aku tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun setara dengan Aku." (HR. Bukhari)

2. Dalam hadits Qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, kamu tidak adil terhadap-Ku. Aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kamu membenciKu dengan berbuat maksiat-maksiat. Kebajikan kuturunkan kepadamu dan kejahatan-kejahatanmu naik kepada-Ku. Selamanya malaikat yang mulia datang melapor tentang kamu tiap siang dan malam dengan amal-amalmu yang buruk. Tetapi hai anak Adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya." (Ar-Rafii dan Ar-Rabii'). 3. Anak Adam mengganggu Aku, mencaci-maki jaman (masa), dan Akulah jaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) : "Kebesaran (kesombongan atau kecongkakan) pakaianKu dan keagungan adalah sarungKu. Barangsiapa merampas salah satu (dari keduanya) Aku lempar dia ke neraka (jahanam)." (HR. Abu Dawud) 5. Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 6. Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa memperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya, mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu). ( HR. Bukhari) 7. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tetapi kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku menutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiarkanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru oleh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia berpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan jika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku menerimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) .

Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalkan adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari) 3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al Hakim) 4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban)

5. Isa bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu Isa 'Alaihissalam berkata kepada orang itu, "Kamu mencuri." Tapi pencuri itu menjawab, "Tidak, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia." Isa lalu berkata lagi, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan mataku sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

Muhammad Rasulullah Saw
1. Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada hari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Allah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orang-orang beriman yang fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi)

2. Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, "Akhlaknya adalah Al Qur'an." (HR. Abu Dawud dan Muslim) 3. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 4. Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam). (HR. Ahmad) 5. Kepada Rasulullah Saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi beliau menjawab: "Aku tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim) 6. Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan ini." (HR. Ahmad) 7. Rasulullah Saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau juga tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar dan berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim) 8. Anas Ra berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad) 9. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. (HR. Bukhari) 10. Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim)

Ketinggian Al-Qur'an
1. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Muslim)

2. Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim) Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya.

3. Apabila seorang ingin berdialog dengan Robbnya maka hendaklah dia membaca Al Qur'an. (Ad-Dailami dan Al-Baihaqi) 4. Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala. (HR. Bukhari dan Muslim) 5. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukhari) 6. Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al Qur'an ibarat rumah yang bobrok. (Mashabih Assunnah) 7. Barangsiapa mengulas Al Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka. (HR. Abu Dawud) Penjelasan: Maksud hadits ini adalah menterjemah, menafsirkan atau menguraikan Al Qur'an hanya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah, panduan dari para sahabat dan ulama yang shaleh, serta tanpa akal dan naqal yang benar. 8. Barangsiapa menguraikan Al Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. (HR. Ahmad) 9. Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat. (HR. Tirmidzi)

Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw
1. Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah mereka infakkan. (Mashabih Assunnah)

2. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Barangsiapa menelusuri salah satunya dia mendapat petunjuk jalan. (Ad-daarami) Catatan Kaki: [1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons

Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya
1. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama, kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah tepat, lakukan pendekatan, sebarkan berita gembira, permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu. (HR. Bukhari)

2. Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka, kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih membahayakan mereka. (HR. Ahmad) 3. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun orang yang memperbaharui (ajaran) agama mereka. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 4. Akan datang satu masa, hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tidak mampu merubahnya. (Aththusi) 5. Agama ini kokoh dan kuat. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Robbmu. (HR. Al-Baihaqi) 6. Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu. (HR Asysyihaab)

Iman . Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya. rasul-rasul-Nya. kemudian berlakulah jujur (istiqomah).7. "Hai Umar. (HR." Rasulullah menjawab. "Benar. (HR. Kedua kakinya menghempit kedua kaki Rasulullah. Kini beritahu aku tentang ihsan. lupa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka. dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Saw." (HR." Rasulullah menjawab. Muslim) 5. niscaya Allah akan mengenalimu waktu kamu dalam kesulitan. "Beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat-Nya walaupun anda tidak melihat-Nya. "Ikrarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah. Sufyan bin Abdullah berkata. Islam ." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Iman terbagi dua. melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bertingkat. 9. Al-Baihaqi) 3. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Saw. "Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat). kitab-kitab-Nya. Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. setengah telanjang." Kemudian dia bertanya lagi." (HR. (HR. karena sesungguhnya Allah melihat anda. menunaikan zakat. seraya berkata. separo dalam sabar dan separo dalam syukur. tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu aku (Umar) menjawab." Rasulullah berkata. "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain." Orang itu lantas berkata. "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Peliharalah (perintah dan larangan) Allah. niscaya kamu akan selalu merasakan kehadiran-Nya. Bukhari) Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dosanya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tanda-tanda perjalanan." Kemudian dia bertanya lagi. Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. seperti shalat Qoshar dan berbuka (tidak puasa) bagi musafir. Ath Thobari) 4. Orang-orang tanpa sandal. Allah menyukai akan rukhsah-rukhsah-Nya[1] diterima dan diamalkan sebagaimana seorang hamba menyukai pengampunan-Nya. apa yang luput dari kamu . Umatku dibebaskan (dari tuntutan) disebabkan kesalahan (yang tidak disengaja). "Seorang budak wanita melahirkan nyonya besarnya."Ya Rasulullah. Dia bertanya lagi. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah yang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh tahun. puasa Ramadhan. "Kini beritahu aku tentang iman. "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui. "Ya Muhammad. "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. (HR. hari akhir dan beriman kepada Qodar baik dan buruknya. Ath Thobari) 8. (HR. Lalu Rasulullah Saw bertanya kepada Umar.Ihsan 1." Rasulullah Saw lantas berkata. "Beritahu aku tentang tanda-tandanya. "Beriman kepada Allah. Muslim) 2. (Mutafaq'alaih) Catatan Kaki: [1] Rukshah artinya dispensasi dan keringanan-keringanan dari Allah. Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perantaraan seorang yang durhaka. Ketahuilah." Lalu Rasulullah Saw menjawab. mendirikan shalat. dan mengerjakan haji apabila mampu. Kenalilah Allah waktu kamu senang. terangkan kepadaku tentang Islam. malaikat-malaikat-Nya." Lalu Rasulullah Saw menjawab. Ath Thobari) 10." Rasulullah Saw menjawab. beritahu aku tentang Islam.

(HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. makanannya sebaik-baik makanan. Dan umat terakhir kelak akan binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong. (HR. (Mashabih Assunnah) 3. dan puncaknya (atapnya) adalah berjihad. (HR. apa yang dimaksud orang asing (aneh) itu?" Lalu Rasulullah menjawab. Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan. Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan perintah Allah. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam kenikmatan dan dibesarkan dengannya. Ath-Thabrani) 2. dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. (HR. Orang yang shaleh selalu mendapat tekanan-tekanan." (HR. Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) keburukannya maka dia adalah seorang mukmin. (HR." (Ibnu Abi Ad-Dunia) 8. dan jika berbuat kebaikan merasa gembira. Tirmidzi) 6. Ath-Thabrani) 6. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. (HR. Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan "Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dari Islam karena sesuatu perbuatan. maka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentangnya dan sampai tiba ketentuan Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut. Abu Dawud) 9. Tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang mukmin. Al Hakim) 9.adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. Ahmad) Keistimewaan Muslimin dan Mukminin 1. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya. "Ya Rasulullah. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musafir) dia berbuka puasa dan shalat Qashar. Tirmidzi) 10. Al Hakim) 8. Kelonggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemudahan. Umat terdahulu selamat (jaya) karena teguhnya keyakinan dan zuhud. Muslim) 7. (HR. dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur). Namun berbahagialah orang-orang asing itu. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. tidak diketahui mana yang lebih baik awalnya atau akhirnya. (HR. (HR. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya). Tirmidzi dan AthThabrani) 5. Al Hakim) 7. (HR. (3) menyantuninya . "Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. (3) Beriman kepada takdir-takdir. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw." (HR. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kembali asing. tetapi apabila melakukan keburukan dia beristighfar. (2) mencintainya di dalam hatinya.

Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. Ibnu Baabawih) 10. Ahmad dan Abu Dawud) 13. sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan." Orang itu bertanya lagi. Aku mengagumi seorang mukmin. Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dari (kejahatan) lidah dan tangannya. Tirmidzi dan Abu Ya'la) 11. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama." (HR. Muslim) 14. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. apa arti memasuki (bidang) dunia?" Beliau menjawab. (HR. Ar-Ridha) Hari Kiamat dan Hisab 1. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan kamu dan mohonlah pertolongan Allah. Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata." Ketahuilah. (6) melayat jenazahnya. (HR. Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk. Seorang mukmin tidak akan digigit dua kali dari lobang yang satu (sama). (HR. maka tunggulah kiamat. Muslim) 12. "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab. Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka. dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalkan dan menjauhi keburukan (kejahatan)." (HR. Abu Dawud) 17. yang keji dan yang ucapannya kotor. "Ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya. (5) menjenguknya bila sakit. "Ya Rasulullah. Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjadi kafir.dengan hartanya. siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menjawab. Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan. (HR. Bukhari) 2. Ahmad) 15. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. "Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". "Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku. (7) dan tidak menyebut kecuali kebaikannya sesudah ia wafat. dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. "Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. (Mutafaq'alaih) 16. dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir." (HR. "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. "Ya Rasulullah. Seorang Arab Badui bertanya. para sahabat bertanya. dan jangan lemah semangat (patah hati). (HR. (HR." Para sahabat lalu bertanya. (HR. Bukhari) 2. (HR. Mendengar sabda tersebut. (4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya. rahmatilah khalifah-khalifahku. dan memeranginya adalah suatu kekufuran. tetapi katakanlah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia. Ath-Thabrani) 3. Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. "Bagaimana hilangnya amanat itu. Abu Dawud) . (HR. Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah. Bukhari) Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama 1. (HR.

wanita berlipat banyak. (HR. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang megah." (HR. (HR. Belum akan tiba kiamat sehingga merajalela 'Alharju'. Tiada tiba kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. kebodohan menjadi dominan. seminggu seperti sehari. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohon-pohonan. Muslim) 7. Abu Dawud) 9. (HR. (HR. Kalau rotasi sekarang 1000 mil per jam. kaum penjahat melimpah. Abu Dawud) 4. Allah. Jadi yang ditimpa azab kiamat ialah orang-orang yang jahat. pembunuhan. saudaranya dan ayahnya. dan orang ke luar membawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya. (HR Bukhari) 5. dia ingin mati dan tidak ingin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). Ahmad) 12. "Alangkah baiknya sekiranya aku di tempat orang ini. tidak ada lagi orang yang beriman. sebulan seperti seminggu. Muslim) Penjelasan: Artinya : Saat kiamat tiba. (HR. Bukhari) 11. dan negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir. "Apa itu 'Alharju'. Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. Jika terbit dari Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. Satu tahun seperti sebulan. Tirmidzi) Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. 16. ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab. Asysyihaab). Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi. beretika (berakhlak) buruk dengan tetangga.. jaman saling mendekat. Tibanya kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat. maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih. orang yang jujur (amanat) dituduh berkhianat. Para sahabat lalu bertanya. Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-berhala selain Allah." (Maksudnya. anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. (HR."Pembunuhan. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya. Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah. Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperindah masjid-masjid. Lalu batu dan pohon-pohon berkata." (HR. dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pria. (HR. Bukhari dan Muslim) 13." (HR. Al Hakim) 17... atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. banjir di musim kemarau. sehari seperti satu jam dan satu jam seperti menyalakan kayu dengan api. Saat akan tiba kiamat. Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata. "Wahai kaum . arak menjadi minuman biasa. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. zina dilakukan terang-terangan. 6. (HR. Belum akan kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut : "Allah. (HR. Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. dan orang yang khianat diberi amanat (dipercaya).3. (HR. Muslim) 14.. Bukhari) 10. orang-orang terhormat (mulia) menjadi langka. Bukhari) 8. 15. pemutusan hubungan kekeluargaan.

(HR. yang telah menghilangkan duka-cita dari kami. sombong terhadap orang lain.muslimin. (HR. Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal. Seolah-olah aku melihat mereka ketika dibangkitkan (pada tiupan sangkakala yang kedua). ini orang Yahudi di belakang saya." Kecuali pohon "Gharqad" yang tumbuh di Baitil Maqdis. (HR. tawar airnya. mana yang dia amalkan. (2) Tentang masa mudanya. Ahmad) 18. "Ya Muhammad." [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya] 5. aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. wahai hamba Allah. untuk apa dihabiskannya. Yang pertama diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan. Bukhari dan Muslim) 23." (HR. telanjang bulat dan tidak dikhitan. Aku menjenguk ke surga. Orang-orang ahli (Laailaaha illallah) tidak akan mengalami kesepian tatkala wafat. "Ya. Didatangkan kebaikan-kebaikan (pahala) dan kejahatan-kejahatan (dosa) seorang hamba. Bukhari) 21. apa yang telah dilakukannya. lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan (pahala) itu Allah akan melapangkannya untuk masuk surga. (5) dan tentang ilmunya. aku juga. Mari bunuhlah dia. ya Rasulullah?" Rasulullah lalu menjawab. saat di kuburan dan ketika dibangkitkan. (HR." (Mutafaq'alaih) 20. kecuali dikarunia Allah dengan rahmat-Nya. Ahmad) 22. (HR. Tidak ada di surga sesuatu yang sama seperti yang ada di dunia kecuali nama-nama orang. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh syahwat. laki-laki dan perempuan saling melihat (aurat) yang lain?" Nabi Saw menjawab. didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lewatkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla. Dia berkata. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang berjalan dengan sombong. Muslim) Surga dan Neraka 1. Oleh karena itu bacalah kalau kamu suka ayat: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah.' (As-Sajdah: 17). "Pada saat itu segala urusan sangat dahsyat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) hal itu. (HR. . (3) Tentang hartanya. (HR. Amal seseorang tidak dapat menyelamatkannya." (HR. Mereka sedang menyingkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata. Aku (Rasulullah Saw) bertemu (nabi) Ibrahim ketika Isra'. Ahmad) 3. Walaupun demikian kamu harus berbuat yang benar (baik). "Ya Rasulullah. "Alhamdulillah. dari sumber mana dia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya. Aisyah bertanya." (Mutafaq'alaih) 7. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi. Bukhari) 2. Ad-Dailami) 4. Abu Ya'la) 19. lembah-lembahnya datar dan tanamannya: 'Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar'. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shaleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. (Ath-Thabrani) 6. Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya tentang lima perkara: (1) Tentang umurnya. Seorang sahabat lantas bertanya tentang sabda tersebut. aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-miskin dan aku menjenguk ke neraka. sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka: "Sesungguhnya surga itu baik lahannya. menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir. "Termasuk engkau juga.

Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-lebihan). "Tidak. anak yang belum dewasa (baligh) dan anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup masuk surga juga. Bukhari) Penjelasan: Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati. Bukhari) 5. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya." Kami bertanya lagi. 6. Abu Dawud) Sunnah-Sunnah Yang Utama 1. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pahalanya seperti seorang syahid. maka janganlah kamu mencaci-makinya. AlBaihaqi) . An-Nasaa'i) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. dan Rasulullah pun mengizinkannya. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. (HR. tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut. Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera. Al Hakim dan Ahmad) 8. "Bila berjumpa sahabat (saudara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. 8. "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab. namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). memakai cincin emas dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap Allah. (HR. dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Anas Ra berkata. Tirmidzi) 9. Bukhari) 10. Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh bagian api neraka. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak. (HR. (HR. Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi). "Tidak usah. (HR. Ath-Thabrani) 2. tetapi dimungkinkan melalui nazar."Kami bertanya kepada Rasulullah Saw. orang yang mati syahid. tetapi cukup dengan saling bersalaman. Al-Baihaqi) 9. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut. Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) tidak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bakhil." (HR. Abu Dawud) 4. (HR.yang selalu dikalahkan." (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR. (HR. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). Nabi Saw masuk surga. (HR. (HR." (HR. (Artinya. panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia). (HR. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim. Ibnu Majah) 7. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab.

(Abu Dawud) 16. Allah suka melihat tanda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. (Abu Dawud) . maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu. beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu." (maksudnya. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. (HR. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. Rasulullah Saw apabila bersin. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan.wanita. maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. Tirmidzi). Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 13. (Ath-Thabrani). Muslim) 18. agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu. (Ath-Thahawi) 25. Sesungguhnya banyak orang menaruh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. 24. Al Hakim) 19. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 14. Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah). Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan. (HR. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. Abu Dawud dan Tirmidzi) 26. Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. Muslim) 11. Bukhari) 21. 12. (HR. adalah hiburan yang tidak melanggar norma agama dan akhlak). aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. aku shalat dan tidur. (HR. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu. Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tidak genap). beliau sujud syukur kepada Allah 'Azza wajalla. Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi. (HR. membenci kemelaratan dan yang berlagak melarat. (HR. (HR. Demi Allah. Muslim) 17. Bukhari) 22. (HR. (HR. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang dimaksud. (Mutafaq'alaih) 20. tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidup hemat. (HR. Muslim) 23. Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. dan aku mengawini wanita. (HR. 15.10.

Ad-Dailami) Penjelasan: Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. (HR. Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada." (HR. (HR. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah aku (Rasulullah Saw) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka. (Asysyihaab) 2. kecuali dalam amalan untuk akhirat. Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. Ahmad) 4. "Ya Rasulullah. dan tiap bid'ah adalah sesat. "Mengada-adakan amalan bid'ah. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan dari ajarannya maka tertolak. (HR. Tirmidzi) Bid'ah dan Kesesatan 1. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan sesudah memperoleh pengetahuan. Bukhari) 6.27. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Ibnu Hibban) 28. (HR. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah. sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. (HR. Para sahabat lantas bertanya. (Ar-Ridha) 7. para malaikat dan seluruh manusia. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. dan syahwat perut serta seks. Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam Islam adalah kaum Jabariyah dan kaum Kadariyah. Ahmad) 3. (HR. taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. meskipun waktu berjalan dan ketika memakai sandal. Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah. fitnah-fitnah yang menyesatkan. sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut memasukinya. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dialaminya sesudahnya. Waspadalah terhadap ciptaan persoalan-persoalan baru. (HR. apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab. Dengan demikian Allah akan mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad. Perbanyaklah mengingat kematian. "Siapa 'mereka' yang baginda maksudkan itu. Abu Dawud dan Al Hakim) 29. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. Daruquthin dari Anas). agar mendengar." (HR. Seorang hamba yang banyak mengingat mati maka Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku). Ath-Thahawi) 5. Ditanyakan. Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih berat daripada kematian. (HR. Muslim) 3. Maut dan Kematian 1. Bukhari) 2. Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla. (HR. . "Orang-orang Yahudi dan Nasrani. lalu melibatkan orang-orang kepadanya. Barangsiapa hidup panjang umur dari kamu maka dia akan melihat banyak silangsengketa.

" (HR. apakah kami perlu berdiri?" Nabi Saw segera menjawab. seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat. (HR. Abu Dawud) 16. maka sesuatu keburukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu. maka masa berkabungnya empat bulan dan sepuluh hari. Menangisi dengan . "Ya Allah. Muslim) 14. "Ya Rasulullah. (HR. (HR. Ahmad) 11. (HR. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam. ibu. sedangkan orang durhaka tidak. Apabila seorang muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang yang tidak bersyirik kepada Allah maka Allah mengijinkan syafaat (pertolongan) oleh mereka baginya (si mayit). (HR." (HR. Dia menanti-nanti doa ayah. Allah mencatat ihsan (kebaikan) atas segala sesuatu. agar dia mau meniru mengucapkannya). Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Kematian ayah. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. ibu. Ath-Thabrani) 7. Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang durhaka. Janganlah kamu mengagumi amal seorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akhir kerjanya (amalnya). Bila dia seorang yang shaleh maka kebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan bila kebalikannya. masa berkabungnya tidak boleh melebihi tiga hari. (HR. (Mashabih Assunnah) Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan dan berteriak-teriak. Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. 10. Bukhari) 6. Apabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata. kecuali terhadap kematian suaminya. anak dan kawan yang terpercaya. yaitu keluarganya. "Ya. Dan sesungguhnya Allah 'Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung-gunung.4. (HR. Apabila kamu membunuh hewan maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah dengan baik. Bukhari dan Muslim) 12. tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku. Bukhari) 17. Seorang sahabat bertanya. Cukuplah maut sebagai pelajaran (guru) dan keyakinan sebagai kekayaan. Ad-Dailami) 13. Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya. hartanya dan amalnya. Seorang mayit dapat disiksa (kubur) disebabkan tangisan keluarganya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya. berdirilah. Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laailaaha illallah (maksudnya. (HR. (HR. Ahmad) Penjelasan: Artinya. Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya. 8. saudara dan yang lain selain suaminya. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Sesungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya. Muslim) 5. Muslim) 9. (HR. (HR. tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolongan. sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Asahlah tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya. Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. Aththusi dan Ath-Thabrani) 15.

Barangsiapa wafat pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at maka dia terpelihara dari fitnah (siksa) kubur. Ahmad dan Abu Dawud) 8. pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah. Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. Bukhari) 3. kecuali dengan menyebut-nyebut kebaikan mereka. "Ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya. (HR. 18. Al Hakim) Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan 1. (Abu Ya'la) 19. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan seorang dari cubitan (gigitan serangga)." (HR.wajar dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. (HR. Barangsiapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh maka akan Aku berikan kepadanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. diperlihatkan tempatnya di surga. Umur mereka diperpanjang dengan amalan kebaikankebaikari. (HR. (HR. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? Ini disebabkan karena sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian. dan perbanyaklah doa. diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat). Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk daripadanya. (HR. dikawinkan dengan bidadari. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mereka serba selamat. Ath-Thabrani) 6. (HR. Muslim) 7. Para syuhada di lembah (tepi) sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau. dan hendaklah kamu bersyukur. Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela (kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid. (HR. (Tirmidzi dan Ibnu Majah) 9. Asysyihaab) 4. diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakaian keimanan. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada. Seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh anggota keluarganya. (AnNasaa'i) 20. Ahmad) 5. Seorang yang mati syahid diberi enam perkara pada saat tetesan darah pertama mengalir dari tubuhnya: semua dosanya diampuni (tertebus). Ath-Thabrani) . Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib dan orang yang menghadap penguasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan lalu dia dibunuh oleh penguasa. (HR. (HR. Ath-Thabrani) Syuhada 1. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Barangsiapa tewas membela Ad Dien-Nya (maka) matinya syahid. Al Hakim dan Ahmad) 2." Nabi Saw lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari (kelelahan) dunia. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 2. (HR.

(HR. (HR. Bukhari) 4. Al-Baihaqi) Keutamaan Do'a 1. (HR. Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada Allah. Al-Baihaqi) 2." (HR. Do'a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi. niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. dan orang yang sengsara ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya. Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Tiap perkara yang akan datang adalah dekat. (HR. maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. (HR. Bukhari) Ibadah 1. Keraguraguan (dalam beriman) termasuk kekufuran. Ad-Dailami) Penjelasan: Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu. 3. (HR. Asysyihaab) 5. (HR. maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Muslim) Perintah Takut Kepada Allah 1. duduk-duduk di atas kuburan dan membina kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin. niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. (HR. Tirmidzi) 2. Sebaik-baik yang tertanam dalam hati adalah keyakinan. dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gangguan) kaum kafir. Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam berthaharah dan berdoa. Dua mata yang diharamkan dari api neraka. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. (HR. Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan. Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. (HR. dll) tapi berupa unggukan tanah saja setinggi satu jengkal. yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bukhari) 3. Do'a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. Ahmad) . Orang bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari (peristiwa) orang lain. Ahmad dan Abu Dawud) Penjelasan: Yakni berdoa atau mohon kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan karena berlebih-lebihan atau untuk sesuatu yang tidak halal (haram). Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah. (HR. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah.3. Abu Ya'la) 3. (HR. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. Kepemudaan termasuk kelompok kegilaan (radikal). Muslim) 4. Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). Ath-Thabrani) 2. Barangsiapa takut kepada Allah. (HR. (HR. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Do'a seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan Allah. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya. Kalau tidak. 4. Barangsiapa tidak takut kepada Allah. luangkan waktu untuk beribadah kepada-Ku.

atau diganti dengan mencegahnya dari musibah (bencana) yang serupa. "Pada waktu apa do'a (manusia) lebih didengar (oleh Allah)?" Lalu Rasulullah Saw menjawab. Rasulullah Saw ditanya. Do'a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah. Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Barangsiapa mendo'akan keburukan terhadap orang yang menzaliminya maka dia telah memperoleh kemenangan. (HR. Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dari yang lain. Bermohonlah kepada Robbmu di saat kamu senang (bahagia). Tiga macam do'a dikabulkan tanpa diragukan lagi. doa kedua orang tua. Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada do'a. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. Al Hakim) 17. Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya. (HR. kecuali dikabulkanNya. Ahmad) 8. (3) Dan do'a orang yang dizalimi (teraniaya). "Pada tengah malam dan pada akhir tiap shalat fardhu (sebelum salam). (HR. Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). Ahmad) 11. "Ya Allah. Sesungguhnya Allah berfirman (hadits Qudsi): "Barangsiapa berdo'a (memohon) kepada-Ku di waktu dia senang (bahagia) maka Aku akan mengabulkan do'anya di waktu dia dalam kesulitan. (HR. (Ibnu Khuzaimah) 6. Tirmidzi dan Asysyihaab) . dan barangsiapa memohon maka Aku kabulkan dan barangsiapa rendah diri kepada-Ku maka aku angkat derajatnya. disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. Ahmad) 14. Ahmad dan Abu Dawud) 16. Allah tidak akan mengabulkan do'a orang yang hatinya lalai dan lengah. (HR." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Allah berbuat segala apa yang dikehendakiNya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya. Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah 'Azza wajalla turun ke langit bumi dan berfirman : "Adakah orang yang berdo'a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah orang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa. "Demi keperkasaanKu.dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?" Yang demikian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh). Ahmad) 13. dan barangsiapa mohon kepada-Ku dengan rendah diri maka Aku merahmatinya dan barangsiapa mohon pengampunanKu maka Aku ampuni dosa-dosanya. ampunilah aku kalau Engkau menghendaki. (HR. Ath-Thabrani) 18." (HR. (HR. (HR. Tiada seorang berdo'a kepada Allah dengan suatu do'a. Apabila kamu berdo'a janganlah berkata. yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia. rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki. Ahmad) 15. dan do'a seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik). yaitu doa orang yang dizalimi.5. (2) Seorang penguasa yang adil. Bukhari dan Muslim) 12. (HR. Aku akan memenangkanmu (menolongmu) meskipun tidak segera. (HR. (karena khawatir) saat itu cocok dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula do'amu. Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah 'Azza wajalla maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul. dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal. Tirmidzi) 10." (Ar-Rabii') 9. Jangan mendo'akan keburukan (mengutuk) dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pelayanmu (karyawankaryawanmu) atau harta-bendamu." (Mashabih Assunnah) 7.

wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu. (HR. (HR. (HR. "Berdoalah juga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk pribadi. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. Al-Baihaqi) 3. "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis taklim). (HR.19. yaitu kalimat: "Subhanallah wabihamdihi. Muslim) 5. akan tetapi do'a bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Ambillah kesempatan berdo'a ketika hati sedang lemah-lembut karena itu adalah rahmat."Zikrullah." (HR. "Rasulullah Saw lewat ketika aku sedang mengucapkan do'a : "Ya Allah. (HR. (HR. seumpama orang hidup dan orang mati. Sesungguhnya perbedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi. Bukhari dan Muslim) 6. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya rumah di surga. "Ya. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. paling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan lebih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun.Ad-Dailami) 20. (HR. pasti para malaikat akan bersalaman dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. AdDailami) 21. (HR. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak). "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu. yang paling tinggi dalam derajatmu. Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat)." Nabi Saw berkata. (Beliau mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali). Ada empat perkara. Tirmidzi dan Ahmad) 2. Tirmidzi dan Ahmad) 4. Bukhari) 8. Tetapi. (HR. dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. Lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata. rahmatilah aku". Dua kalimat ringan diucapkan lidah. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah". ya Rasulullah?" Beliau menjawab. sesungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Maha suci Allah yang Maha Agung). Ahmad) Keutamaan Zikir 1. Ad-Dailami) 7. bagaikan air menumbuhkan rerumputan. Ali Ra berkata. berat dalam timbangan dan disukai oleh (Allah) Arrohman. Ad-Dailami) 9. Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang. Para sahabat lalu bertanya. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir. subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya. Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah". (HR. Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. Ath-Thabrani) 23. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya." ." (HR. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan (akibat) bencana dan dari kesengsaraan hidup yang bersinambungan (silih berganti dan terus-menerus) dan suratan takdir yang buruk dan dari cemoohan lawan-lawan. wahai hamba-hamba Allah. Muslim) 22." (HR.

hai Sa'ad?" Sa'ad bertanya. "Ya Rasulullah. "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Nabi menjawab. Muslim) 2. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia atau menikahi wanita. Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat.(HR. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta. Aku bertanya. Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan. sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. Ahmad dan Tirmidzi) 12. Muslim) Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak peduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya. maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi." Nabi Saw berkata." (HR." (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). (HR." (HR. Ahmad) 16. (HR. 11. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya. meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir. Bukhari) 2. Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikrullah. dan bagi tiap orang apa yang diniatinya. Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka. "Ya. Ahmad) . Wahai Aba Musa. "Ya Rasulullah. "Ya. Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. Ahmad dan Ibnu Majah) 10. "Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. "La haula wala Quwwata illa billah. Ibnu Hibban dan Ahmad) Niat Pangkal Seluruh Aktifitas 1. (HR. lalu beliau berkata." (HR." (HR. "Apa Almufarridun itu?" Nabi Saw menjawab. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya." (HR. maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab. 13." (HR. Seorang sahabat berkata. "Keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga. (HR. Ahmad) 15. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zikrullah). Para sahabat bertanya. (HR." Nabi berkata. maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku menjawab. "Pemborosan apa itu.-Muslim) Wudhu 1. Ad-Dailami) 14. Menang pacuan "Almufarridun". Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kuku-kukunya. Nabi Saw melihat Sa'ad yang sedang berwudhu. Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebih-lebihan. (HR. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 3.

Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa ketika beristighfar ternyata dia memaki dirinya. (HR. Abu Dawud. dan Ibnu Majah) 5. "Aku bertanya kepada Rasulullah.4." (HR. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan merugi. An-Nasaa'i dan Tirmidzi) 2. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. Beliau ditanya apa sebabnya. (HR. Shalat pada awal waktu adalah keridhoan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab. Shalat dua rakaat (yakni shalat sunnah fajar) lebih baik dari dunia dan segala isinya. "Ya Rasulullah. "Berbakti kepada kedua orang tua. Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan melimpah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali. (HR. Bukhari) 5. (HR. berkata : Rasulullah Saw. "Kemudian apa lagi. Ahmad) 11. Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kesejukan mataku (sebagai biji mata) dalam shalat. Tirmidzi) 10. Akan terdapat dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berwudhu dan berdo'a. An-Nasaa'i dan Al Hakim) 6. Penjelasan: Jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau pernah menjama' walaupun bukan musafir. Muslim) 3. Ahmad) 8. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. (HR. "agar tidak menyulitkan umatnya. Apa yang dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah. Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing dan buang air (termasuk kentut). Ibnu Hibban) 14. Abu Dawud) 9. lalu menjawab. (HR. (HR.(HR. "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab. Ahmad. Apabila seseorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang ngantuknya. (HR." (HR. 12. Muslim). Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. Ahmad. Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang. Tirmidzi) 7. pernah menjama' shalat dzuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan (khauf) atau hujan. Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika mereka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (putera-puteri). (HR." Aku bertanya lagi. "Berjihad di jalan Allah. Ibnu Abbas Ra. (HR. Bukhari dan Muslim) 4." Aku bertanya lagi. Bukhari) 13. Ahmad) . "Shalat tepat pada waktunya. Abdullah ibnu Mas'ud Ra berkata. (HR. Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah do'a (saat bersujud) (HR. Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya. (HR. tangan serta kakinya berkilauan dari bekas-bekas wudhu. Bukhari dan Muslim) Shalat 1.

Nabi Saw ditanya tentang shalat. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada keagunganKu. menghilangkan kotoran-kotoran. Ibnu Hibban) . Mashabih Assunnah) 17. sesungguhnya merapikan barisan termasuk mendirikan shalat. "Berwudhu dengan baik. sesungguhnya bagiKu cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabaran (kebijaksanaan) dan menjadikan kegelapan terang. menahan syahwatnya dari perbuatan haram laranganKu dan tidak terus-menerus (ngotot) bermaksiat terhadapKu. tidak ada pencegah bagi pemberianMu dan tidak memberi apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisiMu. Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya.langit. (HR. memberi makan kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang. 15." (HR. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Tidak semua orang yang shalat itu bershalat." (HR. Rasulullah Saw apabila berdiri sesudah ruku' ('itidal) beliau membaca: "Allah mendengar siapa yang memujiNya. BagiKu dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahnya dan tidak berobah keadaannya. maka dia telah mengkhianati mereka. "Berdiri yang lama. Rapikan barisanmu. dan menunggu shalat (Isya) sesudah shalat (Maghrib). Ahmad dan Ath-Thabrani) 16. (HR. Ya Allah Robb kami. 23. Engkaulah yang patut disyukuri dan dipuji. Robb seruan (azan) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan. Engkaulah yang paling layak diucapkan seorang hamba dan kami semua adalah hambaMu. dia mohon dan Aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan Aku tepati (perkokoh) janjinya. Itulah kewaspadaan (kesiagaan). Muslim) Penjelasan: Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka (menguasai) Mekah. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab: "Baik ya Rasulullah. Muslim) 24. Aththusi) 25. Ya Allah. Ath-Thahawi) 21. karuniakanlah kepada Muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan untuknya. (HR. (HR." Beliau berkata.Penjelasan: Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-larian menuju masjid." Maka patut baginya memperoleh syafaat (ku) pada hari kiamat. Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu' sehingga tidak terlihat seorangpun yang khusyu'. Bukhari) 22. bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya. (HR. Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir. Semua itu dilakukan karena Aku. dia berdoa kepada-Ku dan Aku mengabulkannya. beliau menirukan kata-kata dan seruannya. Ad-Dailami) 18. "Bagaimana shalat yang paling afdol?" Beliau menjawab. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang. Muslim) 20. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan Aku menyuruh para Malaikat menjaganya. banyak langkah diayunkan menuju mesjid. (HR." "Demi keagungan dan kebesaranKu." (HR. Nabi Saw bila mendengar seruan azan. mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. Barangsiapa mengucapkan (do'a) setelah mendengar suara muazzin: "Ya Allah. (HR. Seluruh pujian bagimu sepenuh langit. (HR. Allah Ta'ala tetap (senantiasa) berhadapan dengan hambaNya yang sedang shalat dan jika ia mengucap salam (menoleh) maka Allah meninggalkannya. Muslim) 19.

Apabila sedang mengalami kemajuan shalatlah nawafil (sunah ba'diyah. Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya. Bukhari dan Muslim) 33. dan bila shalat sendirian dapat ia lakukan sesukanya. Bukhari dan Muslim) 34." (HR. budak. yang lemah. yang sakit clan yang punya hajat (keperluan). Ath-Thahawi) 39. Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan ucapan: "dengarkan". qobliyah dan tahajjud) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja (lima waktu). Shalat jama'ah pahalanya melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat. (HR. kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan "Diamlah!" atau "Dengarkanlah!". An-Nasaa'i dan Abu Dawud) 37. Abu Ya'la) 29. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa). lahulmulku walahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in Qodir" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. (Abu Hanifah) 30. bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. (Ath-Thahawi) 35. Muslim) 36. Rasulullah Saw berkata kepada Muadz Ra." (HR.26. (HR. orang yang sakit dan musafir (bepergian). Apabila seorang mengimami orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di antara mereka terdapat anakanak. Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah Tabaroka wata'ala akan mengunci hatinya. (HR. "Ya Muadz. suatu kaum (jama'ah) yang berbaris untuk shalat dan suatu kaum berbaris untuk berperang (fisabilillah). Paling afdol (utama) shalat seorang (adalah) di rumahnya kecuali (shalat) yang fardhu (lima waktu). (Abu Hanifah) 31. bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik. maka akan terampuni dosa-dosanya (walaupun) sebanyak buih di lautan. yaitu seorang budak yang melarikan diri sampai dia pulang kembali. Muslim) 38. (Mutafaq'alaih) 27. (HR. Barangsiapa sesudah shalat (fardhu) mengucapkan zikir "Subhanallah" (Maha Suci Allah) 33 kali dan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 33 kali dan "Allahu Akbar" (Allah Maha Besar) 33 kali lalu digenapkan yang keseratusnya dengan (membaca): "Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu. Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur. Lalu beliau menjawab. dan seorang imam yang mengimami . Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan Isya maka baginya dua kebebasan. yaitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. (HR. 32. (HR. Diberitahukan kepada Nabi Saw bahwa si Fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. jangan meninggalkan sehabis tiap shalat ucapan:" "Ya Allah. orang tua. Bukhari) 28. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak boleh berbicara. sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. "Kelak shalatnya akan mencegahnya dari perbuatan mencuri. Ada empat orang tidak diwajibkan shalat jum'at yaitu wanita. seorang isteri yang semalaman suaminya murka kepadanya. maka pahala shalat jum'atmu menjadi batal. (HR. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Tiga orang yang diridhoi Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat.

Bukhari) . "Kecewa dan merugi seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu" lalu aku berucap "Aamin. Bukhari) Shaum / Puasa 1. Allah 'Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya. "Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan (hidup) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. aku mohon ampunanMu atas dosaku dan aku mohon rahmatMu. (HR. Seusai shalat para sahabat bertanya. (HR. Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah. Tirmidzi dan Ahmad) 40. (HR. Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala (keridhoan) Allah.suatu kaum sedangkan kaum itu tidak menyukainya. Abu Dawud) 44." (HR. maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. (Abu Hanifah) 43. (HR. Apabila seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap. "Mengapa Rasulullah mengucapkan "Aamin"? Beliau lalu menjawab. Umatku yang termulia ialah penghafal Al Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam (tahajud). (HR. Malaikat selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malarn sehingga aku mengira bahwa umatku yang terbaik ialah yang sedikit tidurnya. sekaligus mengajarkan dan mengamalkan isinya. Ath-Thabrani) 41. (HR. Menginjak anak tangga (tingkat) pertama beliau mengucapkan. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Penjelasan: Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an. Sesungguhnya Allah lebih berhak (dihadapi) dengan keindahan pakaian. Ahmad) 3. Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rahmat. Mutafaq'alaih) 6. Ahmad) 42. (HR. (HR. Maha suci Engkau. Bukhari) 5. Rasulullah Saw bila menghadapi suatu dilema (situasi yang sukar dan membingungkan) beliau shalat. Ahmad) 4." Lalu aku mengucapkan "aamin". Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggagalkan amalannya (usahanya). Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala (keridhoan) Allah. 45. "Aamin"." Kemudian malaikat berkata lagi. Rasulullah Saw apabila bangun tengah malam untuk shalat malam (Tahajjud) beliau mengucapkan: "Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. ya Allah. "Malaikat Jibril datang dan berkata." Lalu aku mengucapkan "Aamin. Kemudian katanya lagi. Ya Allah." (HR. (HR. begitu pula pada anak tangga kedua dan ketiga. maka diampuni dosadosanya yang terdahulu. Bukhari) 2. tambahlah ilmu bagiku dan jangan Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah (petunjuk) dan karuniakanlah dari sisimu rahmat. memahami artinya. Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari harumnya misik (minyak wangi paling harum di dunia). Rasulullah Saw menaiki mimbar (untuk berkhotbah). (HR. Makanlah waktu sahur. "Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa masuk surga.

(HR. Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh pahalanya. Bukhari) 6. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk Fulan sekian dan untuk Fulan sekian. niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu. Barangsiapa berpuasa Ramadhan (penuh) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari dalam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup. Tirmidzi) 11. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain. (HR. dan mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (Qiyamul lail) hanyalah berjaga. Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah. "Sodaqoh yang bagaimana yang paling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab. Bukhari) 9. maka tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup meskipun dia melakukannya. Allah Tabaraka wata'ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): "Hai anak Adam. infaklah (nafkahkanlah hartamu). Bukhari dan Muslim) 13. (HR. Bukhari) 12. (HR. Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. (HR. Bersodaqoh pahalanya sepuluh. (HR. Ahmad) 8. Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Muslim) 4. (Mutafaq'alaih) 9." (HR. Bukhari) 7. AthThahawi) 3. memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan belas. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR.7. Al Hakim) 2. Al-Baihaqi) . Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah (alasan yang dibenarkan) atau sakit." (HR. (HR. Muslim) 5. Tidaklah termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan (musafir). (HR. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sodaqoh) sebutir kurma. "Saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi mengharap kaya. (HR. Mungkin hasil yang diraih seorang shaum (yang berpuasa) hanya lapar dan haus. Muslim) Zakat dan Sodaqoh 1. menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturrahmi (dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat. dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedikitpun. (HR. Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni kebajikan (amal bakti). Ahmad dan Al Hakim) 10. Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qodar dengan keimanan dan harapan pahala dari Allah maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bukhari) 8. dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya. (HR.

" (HR. (HR. (HR. (HR. dan seorang lagi memiliki harta-benda yang banyak." (HR. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Bukhari) 15. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku dan bagi keluarga rumah tanggaku untuk menerima sodaqoh. Bentengilah hartamu dengan zakat. (HR. Dia mengambil satu dirham dan bersodaqoh dengannya. "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi Saw menjawab. Ahmad) 13. AnNasaa'i) 17. dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodaqohkannya. Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. "Bagaimana itu?" Nabi Saw menjawab. Para sahabat bertanya. Ahmad) 12.10. Ath-Thabrani) 20. "Bekerja dengan ketrampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh. "Seorang memiliki (hanya) dua dirham. Ath-Thabrani) 11. "Aku hartamu." Mereka bertanya lagi. Bukhari) 22. obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Tiada seorang bersodaqoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan warisannya. Satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham. Bagaimana kalau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi menjawab: "Menyuruh berbuat ma'ruf. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhoan Allah akan diberi pahala walaupun hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. Ahmad dan Tirmidzi) Penjelasan: Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hijriyah. Bukhari) 19. (HR. Tentang sodaqoh yang seakan-akan berupa hadiah. Para sahabat bertanya. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Ibnu Saad) Penjelasan: Nabi Saw menolak menerima sodaqoh tetapi mau menerima hadiah. (HR. 21. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 16. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sodaqoh. (HR. Bukhari) 18. Orang yang membatalkan pemberian (atau meminta kembali) sodaqohnya seperti anjing yang makan kembali muntahannya. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkata. Bukhari dan Muslim) 14. aku pusaka simpananmu. (HR. . (HR." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi Saw menjawab. Rasulullah Saw bersabda: "Baginya sodaqoh dan bagi kami itu adalah hadiah. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen). Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. (HR. Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua lidah yang melilitnya." (HR. Tiap muslim wajib bersodaqoh. Sodaqoh paling afdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya.

(HR. takbir sodaqoh. tahlil sodaqoh. Ahmad) Haji dan Umrah 1. Bukhari) 3. amar makruf sodaqoh. Al-Baihaqi) 6. Mereka shalat sebagaimana kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. kenikmatan dan kerajaan (kekuasaan) milikMu.23. (HR. (HR. Bukhari) 24. Bukhari) 4. (HR. Rasulullah Saw menyambut orang yang pergi haji: "Semoga Allah menerima hajimu." (HR. Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini (Baitullah Al Haram). Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh." Para sahabat lalu bertanya. Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepada rumahKu maka dia akan kehilangan (pemberianKu). 8. 2. Muslim) 26. tiada sekutu bagiMu. (HR. Talbiah Rasulullah Saw ialah: "Aku datang (memenuhi panggilanMu). nahi mungkar sodaqoh. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 7. AthThabrani dan Abu Dawud) 25. "Bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sodaqoh. Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua (terdapat) penghapusan dosa-dosa (yang dilakukan antara keduanya) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga. maka dia memperoleh pahala. "Apakah melampiaskan syahwat mendapat pahala?" Nabi menjawab. Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan) yang dapat menyampaikannya ke Baitillahil haram dan tidak menunaikan (ibadah) haji maka tidak mengapa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani. tidak rafats dan tidak berbuat fasik. (HR. Allah mengkhususkan pemberian kenikmatanNya kepada kaum-kaum tertentu untuk kemaslahatan umat manusia. aku datang. "Tidakkah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal. Aku datang dan tiada sekutu bagi-Mu. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. ya Allah. maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. aku datang. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. bersenggama dengan isteri pun sodaqoh. tahmid sodaqoh. Bukhari) Penjelasan: Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh." (HR. Sesungguhnya segala pujian. (HR. orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. Tawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara (saat melakukan tawaf) hendaklah bicara yang baik-baik. mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu (biaya-biayamu). dan seorang diberi Allah ilmu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Tirmidzi) 5. Ad-Dainuri) . (HR." Nabi Saw lalu berkata. Abu Dzarr Ra berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah Saw berkata. Bukhari). "Ya Rasulullah. Jihad yang paling afdhol ialah haji yang mabrur. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk kepentingan manusia maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak. (HR. yakni seorang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada sasaran yang benar.

kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (melarang berbuat jahat). Ad-Dailami) 10. Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jazakallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta). (HR. Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. (HR. (HR. Wahai segenap manusia. Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Asysyihaab) 4. Muslim) 11. Orang-orang itulah yang aman dari azab Allah. (HR. Para malaikat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya.Kebaikan dan Kebajikan 1. "Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya". (HR. dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikannya kepada orang yang tidak punya bekal. Allah selalu menolong hamba yang suka menolong kawannya. 7. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. (HR. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya. Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena berarti dia mensyukurinya. Ath-Thabrani) 8. Tirmidzi) Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar 1. (HR. Kalau tidak. (HR. Ath-Thabrani) 6. Sesungguhnya para robi Yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan . Abu Hanifah) 5. Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan dengan berwajah ceria (senyum). Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 9. Amar ma'ruf tidak mendekatkan ajal. menyerulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar sebelum kamu berdo'a kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu memohon ampunan dan tidak diampuni. kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim". bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat. (HR. Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. Muslim) 2. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. Muslim) 3. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. (HR. Abu Zar) 2. Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (dianggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. (HR. dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. (HR. Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip. Bukhari).

Apabila tidak mampu. dahulu aku menyuruh berbuat ma'ruf. Jihad paling afdhol ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim dan kejam. "Hai Fulan. Ahmad) 12. jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik. hendaklah dengan lidahnya (ucapan). Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla tidak menyiksa (orang) awam karena perbuatan (dosa) orang-orang yang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya. 9. itu lebih baik bagimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam. Bukhari dan Muslim) 7. Ath-Thahawi) . Ad-Dailami) 14. mengerti apa yang harus dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. Aththusi dan Ashhabussunan) 5. dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka." (HR. (HR. Permudahlah (segala urusan). Aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya. (HR. Kalau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam (seluruhnya). (HR. Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu. (HR. maka dirinya sendirilah yang dijadikannya untuk mengingatkannya. Mereka masih tetap konsisten (mantap / teguh) baik dalam sikap maupun pendiriannya. Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka. sedang aku sendiri tidak melakukannya. jangan menyebabkan orang menjauh. Tidak menghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. Ahmad dan Ath-Thabrani) 13. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah). Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendalah ia merobah dengan tangannya. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda. Muslim) Penjelasan: Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif. (HR. yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang (mencegah). senantiasa membencinya dan berusaha merubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani. Orang-orang bertanya. dan apabila tidak mampu juga hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah. (HR. menyuruhnya dan melarangnya. (HR.nahi mungkar. "Ya benar. Bukhari) Penjelasan: Ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. dan Ad-Dailami) 10. dan tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ath-Thabrani) 3. 6. Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecuali memiliki tiga sifat. Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuhan kami. Muslim) 11. Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah.[1] (HR. tidak menghormati orang yang lebih tua. (HR. Tirmidzi) 8. (HR. mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab. tetapi mereka tidak mencegahnya (menentangnya).

Seorang yang kurang amalan-amalannya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisahan dan kesedihan. dan seorang lagi melakukan amalan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orangorang tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. Maka pahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama. (HR. Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cinta dunia. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang memabukkan. Sebenarnya jika memperoleh harta dia juga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama). Ketiga. seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah lalu dia berkata seandainya aku memiliki harta kekayaan maka aku akan melakukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang. Al Hakim) 5." Dia bertanya lagi. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji. "Ya Rasulullah. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dia dikaryakannya. Seorang sahabat bertanya. "Bagaimana dikaryakannya itu. "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat)?" Nabi Saw menjawab. yaitu kemewahan hidup (lupa diri) dan kebodohan. tetapi dia tetap berniat untuk bersungguh-sungguh. tidak diberi harta. menyuruh kepada yang ma'ruf. seorang hamba diberi Allah harta kekayaan dan ilmu pengetahuan lalu bertakwa kepada Robbnya. yang bagaimanakah orang yang baik itu?" Nabi Saw menjawab. Al Hakim dan Tirmidzi) Catatan Kaki: [1] Dalam hadits lain dikatakan: "Lebih baik bagimu daripada memperoleh satu lembah berisi penuh ternak. Dia membelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan). Ath-Thabrani dan Abu Na'im) . seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja. "Diberinya taufiq untuk beramal sholeh sebelum wafatnya. maka timbangan keduanya sama. Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami maka itu tertolak. "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. "Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Di kala itu yang menegakkan Al Qur'an dan sunnah. (HR." (HR. Kalau terjadi yang demikian kamu tidak akan lagi beramar ma'ruf. menyantuni sanak-keluarganya dan melakukan apa yang diwajibkan Allah atasnya maka dia berkedudukan paling mulia.15. mencegah dari yang mungkar dan berjihad di jalan Allah. (HR. AthThabrani) 2. Dunia dihuni empat ragam manusia. pasti akan diketahui manusia apapun yang terjadi (mau tidak mau)." Amal Perbuatan 1. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Ia juga tidak bertakwa kepada Allah. Kedua. baik dengan sembunyi maupun terangterangan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. (HR. Seorang yang melakukan perbuatan di dalam batu besar yang tidak ada pintu maupun lubang anginnya. tidak menyantuni keluarga dekatnya. seorang hamba diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan. Keempat. Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya: "Kamu kini jelas atas petunjuk dari Robbmu. Pertama. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Saw tersebut. (HR. 4. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. dan tidak memperdulikan hak Allah. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribadatan. serampangan dan membabi-buta (kelompok yang ketiga)." (Mashabih Assunnah) 3. Tirmidzi dan Ahmad) 7. Ahmad) 8. Bukhari) 6. (HR. (HR.

" Seusai shalat. Ad-Dailami) 3. (HR. Bukhari) 12. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab. (HR. Kalau menggunjingnya dia berdosa dan kalau dia menyetujuinya maka seolah-olah dia ikut melakukannya. (Ath-Thahawi) Syukur dan Tahmid 1. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. (HR. Amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari (langgeng atau berkesinambungan) meskipun sedikit. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa didengar oleh orang tadi) :"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan Allah kepadanya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhlukNya". Tirmidzi) 7. (Mutafaq'alaih) 2. maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" (Ya Allah Tuhan kami. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yang kamu durhakai. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. bagimu segala puji)." (HR. lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir. Amalkan semua yang diwajibkan (fardhu) Allah." (HR. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa) (HR. niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. "Ya Tuhanku. Lalu ada seorang yang mengucapkan "Robbanaa walakal hamdu hamdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih. Ketika mengangkat kepala dari ruku' beliau mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah". Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya). Kami shalat di belakang Nabi Saw. (HR. Ahmad) Akibat Berbuat Maksiat 1. Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Abu Dawud) 6. siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya). (HR. AthThabrani) 5. Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu. (HR." (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Sesungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri jemu." Nabi kemudian berkata. Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikan yang terakhir. Dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih bawah. Lakukan apa yang mampu kamu amalkan. "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu. Aththusi) 2. Ad-Dailami) . maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaannya. Ath-Thabrani dan Al Bazzar) 11. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Tiada dua orang saling mengasihi lalu bertengkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. "Aku. (HR. (HR. Bukhari) 3. Nabi bertanya. lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. (HR. bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. AthThabrani) 4. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan).9. bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan wajahMu dan kebesaran kekuasaanMu. Bukhari) 10.

(4) Jika penguasa-penguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah maka Allah akan menguasakan musuhmusuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka. dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Tiada seorang berzina selagi dia mukmin. (HR. Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa menurut kehendakNya. tiada seorang mencuri selagi dia mukmin. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ath-Thahawi) 15. (5) Jika mereka menyia-nyiakan Kitabullah dan sunah Nabi maka Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Abu Dawud) 9. aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya. Ahmad dan Ath-Thabrani) 14. maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan tempo belaka. (2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunnya hujan. Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka ia akan memperoleh keridhoan Allah. Shalatlah di belakang tiap imam dan berjihadlah bersama tiap penguasa. (3) Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan maka Allah akan menimpakan paceklik beberapa waktu. Ath-Thabrani) 11. (HR." (HR. Sayyidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli maksiat agar kami berwajah masam. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada kenyataannya) mereka melakukan dosa besar. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 16. (HR. (HR. (1) Jika perbuatan mesum dalam suatu kaum sudah dilakukan terangterangan maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu. maka ketika itu. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap Allah dengan perbuatannya. dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 12. (HR. (HR. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. (Ibnu Hibban) 6. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. (Mutafaq'alaih) . Kalau bukan karena binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan diturunkan sama sekali. Lalu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi : "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukuman atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan maka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 13. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An'am ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. mereka terdiam berputus asa. (HR. Bagaimana kamu apabila dilanda lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw). Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. AdDailami) 5. Abu Ya'la) 10." (Mashabih Assunnah) 8. kesulitan pangan dan kezaliman penguasa.4. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan tidak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang-orang yang memujinya akan berbalik mencelanya. Tirmidzi dan Al Hakim) 7. (HR.

Ada empat kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah. Para sahabat lalu bertanya. Agama ialah keikhlasan (kesetiaan atau loyalitas).Penjelasan: Ketika seorang berzina. "Siapakah mereka itu. Aku beritahukan yang terbesar dari dosa-dosa besar. dan orang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya (artinya. (HR. (HR. maka sempurnalah imannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada kedudukan maupun harta kekayaanmu. Ath-Thabrani) 4. patuh dan taat kepada penguasa dan pemerintahan (muslim) dan setia kepada rakyat dengan tidak . Kami lalu bertanya. Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak). ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab. mencintai karena Allah. merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). Pertama. Muslim) Penjelasan: Artinya. mempersekutukan Allah. Tirmidzi) 6. Barangsiapa memberi karena Allah. (HR. Ahmad) 21. Namun barangsiapa meridhokan Allah (meskipun) dalam kemurkaan manusia maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurkainya. Al Hakim) 5. Ahmad dan Ath-Thabrani) 20. Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga. Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. Kedua. dan orang-orang yang homoseks. (HR. Allah menyukai keringanan-keringanan perintahNya (rukhsah) dilaksanakan sebagaimana Dia membenci dilanggarnya laranganNya. mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan seorang mukmin. menolak karena Allah. Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya. (Rasulullah Saw mengulangnya hingga tiga kali). (HR. durhaka terhadap orang tua. An-Nasaa'i dan Ahmad) Keutamaan Ikhlas 1. pendurhaka terhadap kedua orang tua. membenci karena Allah. Ahmad) 22. Ahmad) 19. tetapi Allah memandang pada hatimu. seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainya (merasa senang). dan ketiga. 17. Rasulullah Saw melaknat orang yang mengambil riba. (HR. Abu Dawud) 2. (Mutafaq'alaih) 18. sehingga Allah memperindahnya. (HR. yang menjalani riba dan kedua orang saksi mereka. "Loyalitas kepada siapa. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah. Beliau bersabda: "Mereka semua sama (berdosanya)". Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya maka Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan)." (HR. Ath-Thabrani dan Muslim) 3. "Baginya dua pahala yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangan. memperindah ucapannya dan perbuatannya dalam pandanganNya. yaitu pemabuk berat. perempuan yang menyerupai laki-laki. orang yang menyetubuhi hewan. "Laki-laki yang menyerupai perempuan. "Kepada Allah. kepada penguasa muslimin dan kepada rakyat awam. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa. kepada rasulNya. (HR. sedang kami mengharap beliau berhenti mengucapkannya). (HR." (HR. "Ya Rasulullah." Rasulullah Saw berkata. kepada kitabNya (Al Qur'an). (Ketika itu beliau sedang berbaring kemudian duduk dan mengulangi ucapannya tiga kali. dan menikah karena Allah. Barangsiapa memurkakan (membuat marah) Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murka kepadanya. bersaksi palsu atau berucap palsu.

" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) . "Mulut dan kemaluan. Namun barangsiapa mengutamakan ketaatan kepada Allah. Bukhari) 8. Muslim) Keutamaan Takwa 1. Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As : "Tiada seorang hamba yang taat kepada-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta. Bukhari) 4. Ad-Dailami) 3. Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabinabinya. "Jangan. Ahmad dan Al Hakim) 9. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. Jika kamu lihat perkara-perkara yang tidak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka. (HR. (HR. Keutamaan Ta'at Kepada Allah 1. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai batas kemampuanmu. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). selama mereka mendirikan shalat. Para sahabat bertanya. (HR. meskipun berakibat orangorang menjadi marah kepadanya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan tiap musuh. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Kamu. Beliau menjawab. (HR. Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istighfar). Mendengar sabda tersebut para sahabat bertanya. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. Aththusi) 5." (HR. "Memagarinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. (Abu Ya'la) 7. "Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masuk surga. "Apa keikhlasannya. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi Saw menjawab." (HR. Ad-Dailami dan Al Qodho'i) 2. baik laki-laki maupun perempuan. Ad-Dailami) 4. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah amal perbuatanmu. Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu. Bukhari) 6. kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim. dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. (HR. maka orang-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 3." Beliau ditanya lagi. "Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ath-Thabrani) 2." (HR. masuk surga. Para sahabat bertanya.merugikan mereka atau mengambil (mengurangi) hak mereka. keutamaanmu adalah ketakwaanmu. "Siapa orang yang menolak itu. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. "Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. (HR." (HR. (HR. Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu.

Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah. Bukhari) . sampai kelak matahari terbit dari Barat (hari kiamat). 11. (HR.5. dan berjihadlah di jalan Allah karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. dan berzikirlah kepada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. Ath-Thabrani) 10. (HR. dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah mereka yang bertaubat. (HR. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajaran yang aku bawa. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaNya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Tiada Tuhan kecuali Engkau. (HR." (HR. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. Penyesalan adalah suatu taubat. Ath-Thabrani) Taubat dan Istighfar 1. (HR. Ath-Thabrani) Penjelasan: Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat sebelum subuh maka dia tergolong penghuni surga pula. Ath-Thabrani) 8. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. Sesungguhnya Allah merentangkan tanganNya pada malam hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari dan merentangkan tanganNya pada siang hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari. Muslim) 6. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. (HR. Addarami) 4. Maka ampunilah aku. niscaya menghapusnya. (HR. Ahmad) 5. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. (HR. Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba: "Ya Allah. Semua anak Adam pembuat kesalahan. Ad-Dailami) 8. Aku kembali kepada-Mu dengan kenikmatan dan kembali kepada-Mu dengan dosaku. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. AthThabrani) 7. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. Ahmad) 7. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi bertaubat. dia marah. Iblis berkata kepada Robbnya. (HR. Ahmad) 3. (HR. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Tirmidzi) 6. Apabila kamu melakukan dosa maka lakukanlah pula taubat. (HR. Aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka beristighfar"." Lalu Allah berfirman: "Dengan keagungan dan kebesaranKu. (HR. (HR. Apabila (dosa itu) dirahasiakan maka taubatnya juga dirahasiakan dan apabila dosa itu terang-terangan maka taubatnya pun terang-terangan pula. Engkaulah Tuhanku. Abu Dawud dan Al Hakim) 2. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. aku tidak akan berhenti menyesatkan bani Adam selama mereka masih bernyawa. Ad-Dailami) 9. Engkau Penciptaku dan aku hambaMu yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. "Dengan keagungan dan kebesaranMu. Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan dosa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus." Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja maka dia tergolong penghuni surga. (HR.

12. kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya. kecuali masjidil Haram. Mimbarku (terletak) di tepi jalur menuju surga. (HR. (HR. Shalat di masjidku ini lebih afdol (utama) dari seribu shalat di masjid-masjid lainnya. Ahmad) 8. Tidak dibenarkan ziarah (kunjungan) ke masjid-masjid kecuali pada ketiga masjid." (HR. bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat. Muslim) Perihal Mesjid 1. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat pemujaan berhala. Seusai shalat (fardhu) Rasulullah Saw beristighfar kepada Allah tiga kali. Bila seorang masuk ke masjid hendaklah shalat (sunnat) dua rakaat sebelum duduk. Apabila seorang mengantuk saat shalat Jum'at di masjid maka hendaklah pindah tempat duduknya ke tempat duduk lainnya. (HR. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Rasulullah Saw menyuruh kita membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya. wahai Tuhan yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. (HR. Tirmidzi) 13. lalu berkata: "Ya Allah. masjidil Aqsha (Baitul Maqdis). (HR. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 4. (HR. sedang kamu berada diantara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun). Bukhari) . (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 3. (HR. Muslim) 14. Apabila kamu tidak pernah berbuat dosa maka Allah Tabaroka Wata'ala akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian Allah mengampuni mereka. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid." (HR. Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan (keindahan) sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. Bukhari dan Abu Ya'la) 5. Dari Engkau lah datangnya ketentraman dan perdamaian. lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Engkau maha pemberi ketentraman dan perdamaian. Semua lahan adalah mesjid. (HR. (HR. Antara mimbarku dan kamarku adalah taman dari taman-taman surga. Setelah berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. (HR. (HR. dan masjidku ini (Madinah). Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi). dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosadosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Bukhari dan Muslim) 7. Ahmad) 6. Ahmad) 2. (HR. kecuali kuburan dan tempat pemandian. Apabila seorang isteri minta ijin suaminya untuk pergi ke masjid maka janganlah sang suami melarangnya. Bukhari dan Muslim) 15. Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. mereka ingat akan Allah. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 9. Abu Dawud) 16. Ahmad) 10. dan shalat di masjidil Haram lebih afdol (utama) dari seratus shalat di masjidku ini. yaitu masjidil Haram (Mekah). Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku.

Asysyihaab dan Al Bazzar) 16." (HR. Adarqathani) 13." Tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala?" Jibril menjawab. Tirmidzi) 3. Al Hakim dan Tirmidzi) 15. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Ahmad dan Tirmidzi) 14. (HR. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelap-gulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang terang-benderang di hari kiamat. Bukhari) 2. (HR. (HR. Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kandang unggas (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. (HR.11. Apabila kamu melihat orang yang terbiasa masuk masjid maka saksikanlah bahwa dia beriman karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat At taubah ayat 18: "Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah orangorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. (HR. selain dalam masjid. Pada hari kiamat ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafa'at yaitu para nabi. Muslim) Yang Berhak Mendapat Syafa'at 1." (HR. (HR. karena itu kasih sayangilah yang di muka bumi. "Wahai Jibril. Ath-Thabrani) 6. (HR. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. (HR. Allah Azza Wajalla merahasiakan dosa hambanya di dunia dan merahasiakannya pula di akhirat. (HR. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 12. para ulama dan para syuhada. (HR. Syafa'atku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar (kabair) dari kalangan umatku. Abu Dawud) 4. Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. . Orang yang belas kasihan akan dikasihi Arrahman (Yang Maha Pengasih). Bukhari) 5. tempat manakah yang paling disenangi Allah?" Jibril As menjawab. Sebaik-baik masjid (tempat bersujud) untuk wanita ialah dalam rumahnya sendiri. Muslim) 3. Tidak ada shalat bagi tetangga masjid. "Masjid-masjid dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir ke luar meninggalkannya. niscaya kamu dikasih-sayangi mereka yang di langit. serta tetap mendirikan shalat. (HR. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ahmad) 2. (HR. Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu. Allah Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "RahmatKu mendahului murkaKu. (HR. "Pasar-pasar dan orang-orang yang paling dahulu memasukinya dan paling akhir meninggalkannya." (HR. Muslim). Tiada dicabut rahmat kecuali dari (hati) seorang pendurhaka. Ahmad) Rahmat Allah 1." Nabi Saw bertanya lagi. Nabi Saw bertanya kepada malaikat Jibril As. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 7. Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak dikasihi dan tidak disayangi Allah.

" (HR. Ad-Dailami) 5. Bagi mereka azab yang pedih. Dan . (HR. Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan). (HR. tidak akan pula mensucikan mereka. Barangsiapa merampas hak orang muslim (dari) hasil sumpahnya maka Allah mengharamkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Muslim) 6. meskipun barang itu sedikit?" Nabi menjawab. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. "Siapakah mereka itu. (HR. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian. Muslim) 3. dia harus jujur (benar). maka kafarat (melanggar) sumpah itu. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Muslim) Keterangan: Kafarat (denda) sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'an sebagai berikut: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). Kalau tidak rela (tidak setuju) niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. orang yang menyiarkan pemberiannya (mempublikasikan kebaikannya). Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan Allah kelak pada hari kiamat ialah ucapan. (HR. Muslim) Kenikmatan 1. Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu lenyap." (HR. "Meskipun hanya sebatang kayu araak (kayu yang dipakai untuk siwak/gosok gigi). Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui sesuatu yang lebih baik (benar) maka hendaklah dia menebus (kafarat) sumpahnya dan mengemukakan apa yang lebih baik (benar). Ibnu Majah dan Aththusi) 2. Al-Baihaqi) 3. Seorang masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.8. Karena itu bertindaklah yang lurus (baik dan benar). Ibnu Majah) 4. Bukhari) 2. Barangsiapa bersumpah tidak dengan (menyebut) nama Allah maka dia telah berbuat syirik (menyekutukan Allah). Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah. "Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus rela (setuju). Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan waktu senggang (Artinya. Ath-Thabrani) 5. Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuhan orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang). ialah memberi makan sepuluh orang miskin. "Ya Rasulullah. Sumpah dengan maksud melariskan dagangan adalah penghapus barokah. "Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan aku bertanya. dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. (HR. saatsaat sehat dan waktu senggang / luang orang sering menggunakannya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan terlarang). Tirmidzi) Bahaya Bersumpah 1. (HR. "Bukankah telah Kami berikan kesehatan pada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan). Para sahabat bertanya. Abu Dzarr berkata. (HR. tidak akan melihat. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada hambaNya maka Allah suka agar kenikmatanNya itu tampak pada diri (hamba) Nya. maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kata. (HR.

peperangan dan musibah-musibah. Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitkannya. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya. Rasulullah Saw melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah. (HR. "Wahai Abdurrahman bin Samurah. (HR. Ath-Thabrani) 8. Hati mereka lebih busuk dari bangkai. Ath-Thabrani) . Keadilan dan Politik 1. Juga Allah jadikan harta-benda di tangan orang-orang yang dermawan. Ahmad) 9. Abu Na'im) 2. dan bila kamu berbuat kesalahan dia tidak mengampuni. dan harta berada di tangan orang-orang kikir.Ayat 89) 7. Ad-Dailami) 6. Namun. Muslim) Kepemimpinan. (HR. bersabarlah bila fitnah datang menimpa. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. (HR." (Surat 5. (HR. Berhati-hatilah. Abu Dawud) 2. Umatku ini dirahmati Allah dan tidak akan disiksa di akhirat. Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. AL MAA-IDAH . Jika kamu berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu kaum padahal perkara itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mereka. Ada tiga perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. (HR. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. Muslim) Fitnah 1.jagalah sumpahmu. (HR. Bukhari dan Muslim) 5. (HR. yaitu (i) Seorang penguasa bila kamu berbuat baik kepadanya. Ath-Thabrani) 5. jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan. tetapi siksaan terhadap mereka di dunia berupa fitnahfitnah. (2) Tetangga. (HR. Jangan mendekati fitnah jika sedang membara dan jangan menghadapinya bila sedang timbul. janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangani hukum dan peradilan. Itu memang melariskan jualan tapi menghilangkan barokahnya (memusnahkan perdagangan). bila melihat kebaikanmu dia pendam (dirahasiakan / diam saja) tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepadaNya). Muslim) 7. Allah melaknat penyuap. penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. (HR. (HR." (HR. gempa bumi. niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya. (HR. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. Ar-Rafii). Bukhari) 3. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. Tirmidzi) 4. 3. jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. dia tidak mensyukurimu. Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. (3) Isteri bila berkumpul dia mengganggumu (diantaranya dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti) dan bila kamu pergi (tidak di tempat) dia akan mengkhianatimu. DijadikanNya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 4.

(HR. Ahmad) 18. Yang pertama kali terlepas ialah hukum dan yang terakhir adalah shalat. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengketa (cekcok. Hendaklah kamu mendengar. Ahmad) 13. (HR. Barangsiapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin. (HR. Barangsiapa membelot maka dia membelot ke neraka. (HR. apakah itu tergolong fanatisme?" Nabi Saw menjawab. Ahmad) 17. 11." (HR. (HR. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (HR. Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa maka hendaklah bersabar. (HR. (2) terlampau banyak petugas keamanan. (HR. ikatan demi ikatan. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (membelot) jamaah walaupun hanya sejengkal maka wafatnya tergolong jahiliyah.10. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. apabila seorang mencintai kaumnya. Tirmidzi) 20. fanatisme (Ashabiyah) ialah bila seorang mendukung (membantu) kaumnya atas suatu kezaliman. Ath-Thabrani) Keterangan: Hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zhalim dan menipu (korupsi dll). Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. Ath-Thabrani) 14. Akan terlepas (kelak) ikatan (kekuatan) Islam. Asysyihaab) 19. (6) Mereka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fiqih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra lah. Ahmad dan Al Hakim) 23. (HR. (HR. "Tidak. (HR. "Ya Rasulullah. Setiap kali terlepas satu ikatan maka orang-orang akan berpegangan kepada yang lainnya. (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian. Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. Aku mendengar Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya dalam enam perkara: (1) diangkatnya anak-anak sebagai pemimpin (penguasa). Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan. dalam kesulitan dan kesempitan. Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat). Muslim dan An-Nasaa'i) . bermusuhmusuhan) lalu mereka binasa. Muslim) 22. Jangan bersilang sengketa. Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur. pada pertengahannya kesengsaraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. dalam masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan). patuh dan taat (kepada pemimpinmu). (HR. Bukhari dan Muslim) 21. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii') 15. (3) main suap dalam urusan hukum. (HR. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ka'ab bin 'Iyadh Ra bertanya. (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan pembunuhan. Seorang isteri pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. Ahmad) 12. Bukhari dan Muslim) 16.

yang tidak mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya. Abu Dawud) 4. Rasulullah Saw bersabda : "Disejajarkan kesaksian palsu dengan bersyirik kepada Allah. Muslim) 11. Bukhari) 14. (HR. (HR. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Sesungguhnya Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hidayah) (HR. Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar. bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. (HR. (HR. Muslim) 13. Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi. (HR. maka dia akan memperoleh dua pahala. (HR. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh. (HR. Anas bin Malik) 25. Bukhari) 12. (HR. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. (HR. sesungguhnya aku putuskan baginya potongan api neraka. Barangsiapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya. Ad-Dailami) 7. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan marah. Janganlah hendaknya seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyarakat umum. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang. Abu Dawud) Hakim dan Kehakiman 1. Sesungguhnya aku mengadili dan memutuskan perkara antara kalian dengan bukti-bukti dan sumpah-sumpah. Tirmidzi) 5. Siapapun yang aku putuskan memperoleh harta sengketa yang ternyata milik orang lain (saudaranya). (HR. (HR. An-Nasaa'i) 15. yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah. Tetaplah kamu dalam jamaah. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 2. Hakim terdiri dari tiga golongan. . (HR. (HR. Bukhari) 6. Karena itu jika terjadi perselisihan maka ikutilah suara terbanyak. (Mashabih Assunnah) 9. (HR. Nabi Saw mengadili dengan sumpah dan saksi. Tetapi bila keputusannya salah maka dia akan memperoleh satu pahala. Sebagian kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang lain. maka dia juga masuk neraka. Bukhari) 8. duda atau janda yang berzina (juga suami atau isteri). Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu.24. dan ketiga. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya. Tidak halal darah (dihukum mati) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. maka dia masuk neraka. Abu Na'im dan AdDailami) 3. Kedua. Pria paling dibenci Allah ialah orang yang bermusuhan dengan sengit. Muslim) 10. Pertama. Rasulullah Saw pernah memenjarakan seseorang karena suatu tuduhan kemudian dibebaskannya. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan." Beliau mengulang-ulang sabdanya itu sampai tiga kali. hukuman pembalasan karena menghilangkan nyawa orang lain (Qishas). dan empat orang lebih baik dari tiga orang.

(HR. kecuali dengan (alasan) yang benar. lalu dihidupkan lagi. Bila Dia menghendaki maka akan diampuniNya atau disiksaNya (di akhirat). Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Ahmad) 18. Aththusi) 16. Ath-Thabrani) 6. janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendengarkan keterangan dari orang pertama. (HR. Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw sesudah fathu Mekah telah mencuri. tidak berzina. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Usamah bin Zaid menemui Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena sesungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripada salah karena menjatuhkan hukuman. lalu aku terbunuh. Kedua kaki hambaKu yang dilibat debu dalam perang fisabilillah tidak akan tersentuh api neraka. An-Nasaa'i) . Barangsiapa menepatinya maka baginya pahala di sisi Allah dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari perkara-perkara itu maka dia dihukum dan itulah tebusannya (kafarat). ya Rasulullah. (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 20. Puncak persoalan adalah Islam. Namun barangsiapa yang melanggar perkara-perkara itu dan dirahasiakan oleh Allah maka persoalannya adalah di tangan Allah. Barangsiapa menjauhi kehidupannya sebagai badui maka dia mengisolir dirinya. wajah Rasulullah langsung berubah. Mendengar penuturan Usamah. Muslim) 19. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya. Bukhari) 2. Barangsiapa pasrah diri (masuk Islam) maka dia selamat." Pada sore harinya Nabi Saw berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bersyukur kepada Allah. (HR. Barangsiapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terkena fitnah. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu. Beliau lalu bersabda : "Apakah kamu akan minta pertolongan (mensyafa'ati) untuk melanggar hukum-hukum Allah Azza Wajalla?" Usamah lalu menjawab. dihidupkan lagi dan mati lagi. dan apabila diserukan berangkat (pergi berperang) maka berangkatlah. Rasulullah bersabda :"Berbai'atlah kamu untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Bukhari) 5. jiwa dan lidahmu. dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya). Aku menginginkan berperang di jalan Allah. Bukhari) 3. (HR. (HR. Bukhari) 17. Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu majelis. dan barangsiapa yang mengikuti perburuan maka dia akan lengah dan lalai. (HR. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta. tetapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia ditindak dengan hukuman." (HR. seorang yang makin mendekatkan dirinya kepada penguasa akan bertambah jauh dari Allah. Yang dapat mencapainya hanya orang yang paling utama di antara mereka.(HR. Berjaga-jaga satu malam dalam perang fisabilillah lebih afdhol dari seribu malam dishalati malam harinya dan dipuasai siang harinya. tidak mencuri. (HR. Tidak ada hijrah lagi sesudah fathu Mekah selain jihad." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali menyuruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. "Mohonkan ampunan Allah untukku. niat. Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman). Al Hakim) 4. Abu Dawud dan Ahmad) Jihad dan Perang 1. (HR. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. (HR. Tiangnya Islam adalah shalat dan atapnya adalah jihad (perjuangan). Ketahuilah.

(HR. (HR. Ath-Thabrani) 17. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka." (HR. (HR. Ad-Dailami) 8. "Itu untuk si pembunuh. hanya menjadi peternak-peternak dan senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka Allah akan menimpakan kehinaan atasmu. Ibnu Majah). Para sahabat bertanya. Kami tidak menggunakan bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. Mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Janganlah kamu berlebihan mengambil barang rampasan tanpa seijin pimpinan pasukan. 18. Allah menyerukan kepada mereka. yaitu: syirik kepada Allah. janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. Bukhari) Penjelasan: Yang terbunuh berusaha membunuh tetapi kedahuluan terbunuh." (HR. (HR. (HR. Mereka mengobati orang yang terluka. Barangsiapa memberi perlengkapan bagi seorang yang berperang di jalan Allah maka dia terhitung ikut berperang dan barangsiapa ikut memenuhi kebutuhan keluarga (menyantuni) orang yang berperang maka dia terhitung ikut berperang di jalan Allah. Ketahuilah. Perang adalah tipu daya. (HR. Saling berpesanlah untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. Kalau kamu melakukan perdagangan dengan riba. Ath-Thahawi) 9. lalu bagaimana tentang yang terbunuh?" Nabi Saw menjawab. Rasulullah Saw mengikutsertakan kaum wanita dalam peperangan. Ada tiga hal yang menyebabkan tidak bergunanya seluruh amalan. "Yang terbunuh juga berusaha membunuh kawannya. (HR. Orang yang pergi berperang di jalan Allah dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umroh adalah tamu-tamu Allah. di jalan Allah dan atas sunah Rasulullah. Muslim) 13. AthThabrani dan Abu Dawud) 12.7. (HR. surga terletak di bawah bayang-bayang pedang. (HR. (HR. lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. (HR. Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada Ad Dienmu. dan lari menghindari pertempuran (dalam perang fisabilillah) (HR. Janganlah kamu berkhianat dan jangan pula melakukan sadisme (menganiaya) terhadap musuh. AthThahawi) 19. . durhaka kepada orang tua. (HR. Jangan membunuh anak-anak. gigih. Rasulullah tidak pernah memberi mereka bagian dari harta rampasan tetapi memberi mereka dari kelebihan (sisa) pembagian. Ath-Thabrani) 16. Rasulullah Saw bila melepas pasukan yang akan pergi berperang (tanpa disertainya) berpesan: "Dengan nama Allah. Ath-Thabrani) 20. Ahmad) 21. Bukhari) 14. Wahai segenap manusia. Bukhari) 11. dengan disertai Allah. ulet dan tabah dalam melawan mereka). Suatu kaum yang meninggalkan perjuangan akan Allah timpakan kepada mereka azab. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahidin dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasul dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 15. Bukhari) 10. Tiada setetes yang lebih disukai Allah 'Azza wajalla daripada setetes darah di jalan Allah. wanita-wanita dan laki-laki yang telah tua. Bila bertemu dengan mereka maka bersabarlah (yakni sabar menderita. dan mereka menyambutnya dan mereka memohon kepada-Nya. Rasulullah Saw melarang penyebaran racun (wabah penyakit / virus / senjata kimia) di negeri musuh.

(HR. Mata Pencaharian dan Hasil Kerja 1. Mayoritas orang-orang Islam 3. Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikannya. Ahmad) 5. (HR. puasa. 10. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. (HR. Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. (HR.22. Ath-Thabrani) . Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam mencari rezeki yang halal. (HR. Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-Nya. yaitu: 1. Al-Baihaqi) Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. (HR. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. An-Nasaa'i) Penjelasan: Asysyathibi memberi definisi tentang yang dimaksud jama'ah. (HR. serta jangan suka berpindahpindah ke pintu-pintu rezeki lain atau berpindah-pindah usaha karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukakan tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha yang lain. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pahala shalat. Barangsiapa menolak ketaatan (membangkang) dan meninggalkan jama'ah lalu mati maka matinya jahiliyah. Barangsiapa bersusahpayah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Para sahabat yang diridhoi Allah dan tentu pada kondisi yang khusus. Jama'atul muslimin jika berhimpun di bawah komando seorang amir (pemimpin). Ad-Dailami) 7. AthThabrani dan Al-Baihaqi) 2. 4. (HR. 2. Suatu jama'ah akan terbentuk bila ada musyawarah. (Mutafaq'alaih) 8. Kumpulan ulama mujtahidin. Ahmad) 4. Apabila datangnya rezeki itu terlambat. dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasionalisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap marah (emosi) karena mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasnya pun jahiliyah. Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. 5. dll). Orang-orang Islam yang berhimpun dalam satu urusan. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional atau ahli). Bukhari) 9. sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah. (HR. Abu Zar dan Al Hakim) 3. Ath-Thabrani) 6. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. (HR.

Abu Ya'la) 2. (HR. Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. (HR. Abu Dawud dan Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya." Nabi Saw bersabda: "Adakah hartamu. AlBazzar dan Ahmad) 18. (HR.. Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa (hati). (HR. Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. Ad-Dailami) 4. Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya." (HR. Harta yang dizakati tidak akan susut (berkurang). Muslim) 9.. Ath-Thabrani dan Al-Bazzar) 12. Aththusi) 8. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Muslim) 6. Ahmad) Harta dan Kekayaan 1. Tirmidzi) . Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (ikhlas). Anak Adam berkata: "Hartaku. Yang satu berdoa: "Ya Allah. Ahmad) 13. (HR. hai anak Adam kecuali yang telah kamu belanjakan untuk makan atau membeli sandang lalu kumal." Malaikat yang satu lagi berdoa: "Ya Allah. (HR. (HR. Abu Ya'la) 15. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun. timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya). Ath-Thabrani) 7. 14. Ya Allah. berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). Asysyihaab) 16. dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta-benda. karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. AlBaihaqi) 3. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. (HR. Carilah rezeki di perut bumi. Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). (HR. Abu Dawud) 10.. (HR. (HR. (HR. (HR. Aththusi) 17. Jika lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia. (HR. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan. atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan. Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Allah. (HR. hartaku. (HR.." (Mutafaq'alaih) 5.11. Setiap orang lebih berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia.

seorang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina. (HR. (HR. Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran. Bukhari) 16. Jangan pula kamu mengagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram. Di sisi Allah dia adalah pembunuh yang tidak mati. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu dan di masa yang akan datang pun akan membinasakan. Tirmidzi dan Ahmad) 3. Bukhari) 12. (HR. (HR. Janganlah kamu mengagumi orang yang terbentang kedua lengannya menumpahkan darah. Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. dan seorang 'alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil. (HR. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. (HR. (HR. Bukhari) 15. Ath-Thabrani) Catatan Kaki: [1] Lima ratus tahun adalah setengah hari di surga karena sehari di sisi Allah sama dengan seribu tahun di dunia. Wallaahu'alam. Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram. Abu Dawud) 17. Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan) dan doa. (HR. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun[1] sebelum orang-orang kaya memasukinya. Al-Baihaqi) Kemiskinan 1. Sesungguhnya bila dia menafkahkannya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartanya tidak akan berkah. (HR. alangkah baiknya harta yang sholeh di tangan orang yang sholeh. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat.11. Bukhari dan Muslim) 2. (HR. (HR. Abu Dawud) 5. (HR. Asysyihaab) 6. Ath-Thabrani dan Asysyihaab) 4. Ahmad) 13. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat. Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor). Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan sedekahkanlah sebagiannya. Wahai 'Amru. . Muslim) 19. (HR. Ath-Thabrani) 18. (HR. Ath-Thabrani) 14. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). (HR. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya.

Tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Firman Allah. lalu diolah dan diproses menjadi air murni yang segar (seperti air dalam kemasan) yang layak untuk diminum. memperjual belikan uang muka. Muslim) 4. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di tangan penjual. (HR. seperti air hujan. Abu Hanifah) 7. Mengapa dia mengambil dengan tidak sah uang saudaranya semuslim? (HR. (HR.Menunaikan Amanat 1. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Yakni air yang bersumber dari sumber aslinya. Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Seandainya ada orang yang hendak mengambil air ke sumber-sumber air tersebut. misalnya yang semula masih kurang hygenis. (HR.Ayat 10). (HR. Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi. (HR. seandainya air tersebut sudah di proses. (HR. karena orang atau perusahaan yang telah memprosesnya tersebut telah mengeluarkan tenaga serta biaya juga. Artinya. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. mata air pegunungan. Wallaahu'alam. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 5. Seorang muslim haram menumpahkan darah. dan menodai kehormatan muslim lainnya. maka boleh untuk dijual. merampas harta. Ahmad dan Abu Dawud) 2. sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan. (HR. dan lain-lain. Seorang patut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. Ath-Thabrani) 3. Orang yang diajak bermusyawarah (dimintai pendapat) adalah orang yang bisa memegang amanat (jujur. . ikhlas dan dapat menyimpan rahasia). Biarlah manusia saling memberi rezeki kepada yang lainnya. Ibnu Majah) 8. Rasulullah Saw melarang orang menjual air. Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lain. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 4. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzhaliminya. Namun. (HR. AN NAHL . Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. maka siapapun tidak berhak untuk melarang atau pun menjual dan menentukan harga airnya. yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Siapapun tidak ada yang boleh menguasai dan memonopoli sumber-sumber air tersebut. air danau. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majelis-majelis (rapat atau pertemuan) harus dijaga dan dipelihara sebagai amanat. Al-Baihaqi) 2. tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Nabi Saw melarang menjual-beli uang muka (persekot). Letak takwa ada di sini (Nabi Saw menunjuk ke dada beliau sampai diulang tiga kali). Ad-Dailami) 3. tidak mengecewakannya. Abu Dawud) Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan) 1. air laut. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan. air sungai. "Dia-lah. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual-beli batal. Barangsiapa menjual buah-buahan lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka dilarang menerima uang penjualannya." (Surat 16. shiddiqin dan para shuhada. Abu Dawud) 6.

Berhati-hatilah dalam berhutang. Jangan menimbulkan ketakutan pada dirimu sendiri sesudah terasa olehmu keamanan (ketentraman). Apabila Allah hendak menghinakan seorang hamba maka diikatkan ke lehernya. Para sahabat bertanya. (HR." (Abu Dawud) 15. "Hutang. kemudian baru sisa harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari. Rasulullah Saw memutuskan untuk mendahulukan penyelesaian hutang sebelum melaksanakan wasiat. (HR. Ath-Thahawi) 11. (HR. (HR. Orang kaya yang menunda-nunda (mengulur-ulurkan waktu) pembayaran hutangnya adalah kezaliman. pembayaran yang mudah dan penagihan yang mudah. 18. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 17. (HR. Ibnu Majah) 10. Al Hakim) Keterangan: Hadits ini merupakan petunjuk bagaimana tata urutan menunaikan harta warisan ketika seseorang meninggal dunia. Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berhak) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya maka Allah akan merusak orang itu. Bukhari) 24. (HR. Ahmad) 23. Ibnu Babawih dan Al-Baihaqi) 19. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :"Aku yang ketiga (bersama) dua orang yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (curang) kepada yang lainnya. (HR. (HR. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Ahmad dan Al Hakim) . Tidak boleh menjual buah-buahan sampai terbukti benar kebaikannya. Apabila seorang kehilangan atau kecurian barangnya kemudian ditemukan di tangan seseorang maka orang itu (yang kehilangan) lebih berhak memiliki kembali barangnya. penjualan atau pembelian yang dilakukan orang gila. Mashabih Assunnah) 13. Allah memberkahi penjualan yang mudah. (HR. Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terdesak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan). (HR. Bukhari) 20. (HR. Adapun orang yang membeli barang tersebut hendaknya menuntut pengembalian uangnya dari penjual barang tersebut. pembelian yang mudah." (HR. Bukhari) 22. "Apa yang menimbulkan ketakutan itu. Mashabih Assunnah) 25. Tidak sah perceraian. Ath-Thahawi) 12. (HR. Abu Hanifah) 14. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya.9. (HR. Ahmad) 21. lalu menunaikan wasiat. (HR. Hutang adalah bendera Allah di muka bumi. Seorang hamba muslim yang membayar hutang saudaranya maka Allah akan melepaskan ikatan penggadaiannya pada hari kiamat. Maka yang pertama adalah pembayaran hutang. Roh seorang mukmin masih terkatung-katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya di dunia dilunasi. Orang yang mendatangkan barang dagangan (impor) untuk dijual selalu akan memperoleh rezeki dan orang yang menimbun barang akan dikutuk Allah. Barangsiapa menimbun bahan pangan kebutuhan kaum muslimin maka Allah akan menimpanya dengan kebangkrutan dan penyakit lepra. Ibnu Majah dan Aththusi) 16. Apabila berlaku curang maka Aku ke luar dari mereka.

Dunia ini cantik dan hijau. yaitu air. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Tirmidzi) 32. Tirmidzi) 33. Bukhari) 28. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah godaan kaum wanita. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah (tidak berguna) dan kalian ditimpa penyakit wahan. Bukhari) 30. Seorang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim dan orang muslim pun tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. Ibnu Majah) 4. Bukhari) 31.26. (HR. Barangsiapa pada pagi hari aman dalam kelompoknya. Seorang laki-laki yang menzinai wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah anak zina. (HR. (HR. Unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. (HR. Tirmidzi) 2. "Apa itu penyakit wahan. (HR. (HR. Bukhari) 34. (HR. Ahmad) 36. sehat tubuhnya. Waspadalah dan hindarilah do'a orang yang dalam kesulitan untuk membayar kembali hutangnya. "Tidak. Bukhari dan Muslim) 37. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal. (HR. "Kecintaan . (HR. (HR. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu kholifah dan Allah mengamati apa yang kamu lakukan. (HR. Para sahabat bertanya. Ahmad) 29. (HR. (HR. lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. Ad-Dailami) 27. rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan). Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami tidaklah dia dari golongan kami dan barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Pembunuh tidak bisa menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok (makanan). Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. "Apakah saat itu jumlah kami sedikit. memiliki pangan untuk seharinya. maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. Berlakulah lunak dan saling mengasihi. (HR. (HR. Ibnu Majah) 35. Barangsiapa menanami lahan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka baginya pengembalian biaya penanaman dan tidak mendapat bagian dari hasil tanaman. Muslim dan Ibnu Majah) 3. Apabila seorang menghutangi orang lain maka janganlah mengambil suatu kelebihan (komisi). Ahmad) 5. Hendaklah kamu saling mengalah terhadap yang lain." Mereka bertanya lagi. Abu Dawud) Dunia dan Segala Isinya 1. dan api. Pemilik hak berhak pula berbicara agak keras (misalnya terhadap yang berhutang). Apabila orang yang punya hak mengetahui kebaikan yang akan diperolehnya disebabkan menunda tuntutannya atas haknya pasti orang yang punya tuntutan atas haknya akan lari menjauhi orang yang dituntutnya.

Mereka bernazar (berjanji) tetapi tidak menepatinya dan mereka tampak gemuk-gemuk. dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). (HR." (HR. Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati. kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu daripada shalat (sunnah) seratus rakaat. Dengannya orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari kejahatan. hiduplah sesukamu namun engkau pasti mati. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Pada hari Jum'at terdapat saat yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan maka Allah akan memberinya. Ad-Dailami) 4. Sebaik-baik umatku adalah pada abadku ini. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan . Dia adalah sebaik-baik kendaraan. Ketahuilah.yang sangat kepada dunia dan takut mati. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw. (HR. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. Bila seseorang mengantuk maka hendaklah dia tidur di tempat tidurnya sendiri dan itu lebih aman. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Ar-Rabii') 2. Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan diganjar. Jangan memaksa dirimu berjaga (tidak tidur) pada malam hari karena kamu tidak mampu melakukannya. Sesungguhnya Allah melindungi hambaNya yang mukmin dari godaan dunia dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit dan mencegahnya dari makanan serta minuman yang kamu takuti akan mengganggu kesehatannya. dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh." (HR. sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla. tetapi yang kutakuti adalah bila dilapangkannya dunia bagimu sebagaimana pernah dilapangkan (dimudahkan) bagi orang-orang yang sebelum kalian. Janganlah kalian mencaci-maki dunia. Abu Dawud) 6. (HR. kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan kehormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain. itu lebih baik daripada shalat seribu raka'at. Ibnu Majah) 3. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya. (HR. "Hai Muhammad. bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian. Ad-Dailami) 9. dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan. Wahai Aba Dzar. Ahmad) 3. Ath-Thabrani) 5. Ahmad) 7. Muslim) Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan 1. Ath-Thabrani) 8. (HR. Tirmidzi) 2. dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah dengannya. (HR. dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak. lalu kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba. (HR. yaitu saat antara duduknya seorang imam (Khatib) sampai usainya shalat. (HR. Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). (HR. Kemudian sesudah mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya kesaksiannya. Al Hakim dan Ahmad) Jaman 1. Tiada datang kepadamu jaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari pada yang sebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. Demi Allah. Tuntutlah ilmu. kemudian yang sesudahnya dan yang sesudahnya. (HR. lalu berkata. Ibnu Majah) 4. (HR.

Muslim) 8. (HR. Abu Dawud dan Aththusi) 21. (HR. Ath- . Abu Dawud) 14. Apabila kamu melewati taman-taman surga. (Mutafaq'alaih) 22. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku wajib atas seorang 'alim menyebarkan ilmunya (yang benar). (HR. (HR. (HR. (HR. (HR. dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia akan takut dari segala sesuatu. orang tua yang muslim dan para pengemban Al Qur'an dan ahlinya[1]. serta penguasa yang adil. Ahmad) 17. Tidak akan diterima sodaqohnya dan kebaikan amalannya. Ad-Dailami) 19. minumlah hingga puas. (HR. (HR. Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas orang yang memberi fatwa. hukum yang zalim. yaitu kesalahan seorang ulama. Mereka sesat dan menyesatkan.atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah. Seorang ulama yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri (Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). Para sahabat bertanya. Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 'abid (ahli ibadah) ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. neraka. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Yang aku takuti terhadap umatku ada tiga perbuatan. Al Hakim) 16." (HR. (HR.. Ad-Dailami) 20. Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. (HR. para malaikat dan seluruh manusia. apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Nabi Saw menjawab. Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. "Ya Rasulullah. (HR. "Majelis-majelis taklim. Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Abu Dawud ) 7. Abu Dawud) 12. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. Ath-Thabrani) 10. para ulama. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqihnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. Yang aku takuti terhadap umatku ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ad-Dailami) 9.Ar-Rabii') 11. Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Allah maka dia akan ditakuti oleh segalanya. (HR. (HR. Ad-Dailami) 13.. Al-Baihaqi) 18. Asysyihaab) 15. (HR. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. dan hawa nafsu yang diperturutkan. (HR. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka . Duduk bersama para ulama adalah ibadah.

kekeliruan seorang ulama dan tindakan seorang penguasa yang adil. (HR. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan. Barangsiapa yang menjaga halhal musyabbihat. Halal dan Haram 1. (HR. Ibnu Hibban) . Wallaahu'alam. karena saya lihat arti (terjemahan) yang bersumber dari buku 1100 Hadits Terpilih ini kurang tepat. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Abu Dawud) 7. dan apabila sekerat daging itu rusak. Disana disebutkan. tapi "hampir-hampir" terperosok kepada yang haram. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ath-Thabrani) Pergaulan 1. penghafal. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: "Apabila aku shalat semua yang fardhu (yang wajib / shalat lima waktu) dan puasa pada bulan Ramadhan. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang kelam (syubhat / kabur / samar-samar). Ad-Dainuri dan Tirmidzi) 2. ahli tafsir. Bukhari) 24.Thabrani) 23. tidak jelas halal-haramnya). barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat. Sesungguhnya Allah Ta'ala membimbing mereka apabila ada yang tergelincir. maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. (HR. Lakukanlah ziarah dengan jarang-jarang agar lebih menambah kemesraan. Apabila daging itu baik. maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. (HR. Asysyihaab) 5. Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal serupa dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram." Padahal kalimat yang tepat bukan menyatakan "pasti". dia itu adalah hati. dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat / samar. 2. (HR. Kalau tidak ribanya maka ia akan terkena asapnya (atau debunya). maka seluruh tubuh itu baik." (HR. Apabila seorang datang langsung berbicara sebelum memberi salam maka janganlah dijawab. menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak lebih dari itu. (HR." (HR. (HR. (HR. Akan datang satu masa dimana tiada seorangpun yang tidak makan uang riba. Bukhari) 6. Dan. Ketahuilah. Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama membakarnya.1 ini saya ambil langsung dari kitab Ringkasan Shahih Bukhari karya Al-Albani. "Ya. (HR. Maafkanlah dosa orang yang murah hati. Bukhari) 4. Yang halal jelas dan yang haram jelas. maka seluruh tubuh itu pun rusak. Bukhari) Keterangan: Khusus untuk hadits no. "Barangsiapa terperosok ke dalam hal yang syubhat (perkara-perkara yang diragukan hukumnya) maka dia terperosok dalam yang haram. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. dan penegak ajaran Al Qur'an. apakah aku bisa masuk surga?" Nabi Saw menjawab. Muslim) 3. Abu Na'im) Catatan Kaki: [1] Pengemban Al Qur'an dan ahlinya termasuk pembaca. Lautan airnya suci (untuk wudhu) dan bangkai ikannya halal (untuk dimakan).

(HR. Apabila melihat aib padanya dia segera memperbaikinya." (Surat 4. Laki-laki memberi salam kepada wantia dan wanita jangan memberi salam kepada laki-laki. "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan. dan bila berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. dan kawan bergaul yang sholeh lebih baik daripada menyendiri. Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman. (HR. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh. Seorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditunjuk kaum itu sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. (HR. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardhu (wajib) ialah memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. (HR. Muslim) 17.3. (HR. (HR. (HR. lebih besar pahalanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. (HR. Al Hakim) 12. Ahmad dan Tirmidzi) 15. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kelestarian atas keakraban kawan lama. AN NISAA' Ayat 86) 6. (HR. (HR. Ad-Dainuri). Apabila berkumpul tiga orang janganlah yang dua orang berbisik-bisik (bicara rahasia) dan meninggalkan orang yang ketiga (karena hal tersebut akan menimbulkan kesedihan dan perasaan tidak enak baginya). Sahabat Anas Ra berkata. (Mashabih Assunnah) 8. maka hendaklah kamu berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. Ad-Dailami) 14. Apabila seorang bertamu lalu minta ijin (mengetuk pintu atau memanggil-manggil) sampai tiga kali dan tidak ditemui (tidak dibukakan pintu) maka hendaklah ia pulang. dan lain-lain) memberi salam kepada seorang muslim maka jawabannya tidak boleh lebih dari: "Wa'alaikum. atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (HR. (HR. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (ngobrol) yang buruk. Nasrani. Namun jika yang mengucapkan salam tersebut orang Islam. Ad-Dainuri) 4. Abu Dawud) 7. Barangsiapa mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa ijin mereka maka sah bagi mereka untuk mencolok matanya. Ath-Thabrani) 11. maka peliharalah kelangsungannya. Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya. Penjelasan: Yakni ketika orang non muslim (Yahudi. "Kami disuruh oleh Rasulullah Saw agar jawaban kami tidak lebih daripada "wa'alaikum". Apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabatan tangan dan mengucap "Alhamdulillah" dan beristighfar maka Allah 'Azza Wajalla mengampuni mereka. atau minimal sama. Ahmad) 13. Bukhari) 9. Ath-Thahawi) 5. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang. Bukhari) 10. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Firman Allah. Bukhari) . maka kita harus membalasnya dengan ucapan yang lebih baik." artinya: "Dan juga bagimu". Ath-Thabrani) 16. (HR. maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. (HR.

Sesungguhnya itu adalah rezeki yang disalurkan Allah untuknya. Jibril Alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak (toleran dan mengalah) terhadap orang lain. Tirmidzi) 28." Rasulullah kemudian berkata." (Mutafaq'alaih) 23. (HR. dan menyantuni saudara-saudaranya (yang memerlukan)." Mereka bertanya. Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan.18. Al Hakim) 30. Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu. Ar-Rabii') 20. Tirmidzi dan dan Ahmad) 27. (HR. dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyulitkan tuan rumah. Kewajiban menjamu tamu hanya satu hari satu malam. Barangsiapa membela (nama baik dan kehormatan) saudaranya tanpa kehadirannya maka Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. (HR. Ath-Thabrani) 22. Al Baghowi dan Ibnu Babawih) 32. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik. (HR. (HR. (HR. "Kalau memang harus duduk-duduk maka berilah jalanan haknya. Apabila kawan muslim seseorang digunjing dan dia tidak menyanggah (membelanya) padahal sebenarnya dia mampu membelanya maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. Muslim) 33. (HR. saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain. Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut. Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan. AdDailami) 19. Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saudaranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya. (HR. menjawab ucapan salam (dari orang yang lewat). (HR. Ahmad) 26. (HR. Al-Baihaqi) 24. yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Al-Baihaqi) 29. "Ya Rasulullah. Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu (Artinya. (HR. kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang. Barangsiapa menerima kebaikan (pemberian) dari kawannya (saudaranya) tanpa diminta hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. Al-Baihaqi) 31. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya. (HR. Bukhari) 34. Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila tidak saling mengenal timbul perselisihan. Bukhari) 25. Para sahabat berkata. menghindari gangguan. Muslim) 21. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Rasulullah Saw melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu dan berilah (sesuatu) kepada orang yang enggan memberimu. (HR. tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya). "Apa haknya jalanan itu. (HR. jangan menghiraukan orang yang menzalimi . Masa bertamu adalah tiga hari dan sesudah itu termasuk sedekah. (HR. "Memalingkan pandangan (bila wanita lewat).

kamu). Tidak boleh ada gangguan (akibat yang merugikan dan menyedihkan) dan tidak boleh ada paksaan. barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah kawin. Wahai segenap manusia. Malik) 41. kamu akan terkena asapnya. Aththusi dan Tirmidzi) 38. karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separonya lagi. (HR. Bukhari) 3. Abu Dawud) 2. Muslim) 46. Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? (HR. Bukhari) 36. Wahai segenap pemuda. Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab) dan bagi seorang yang bukan Arab atas orang Arab dan yang (berkulit) merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang merah. (HR. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita (suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain). Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya. kecuali dengan ketakwaannya. Ahmad) 35. (HR. Kawan pendamping yang sholeh ibarat penjual minyak wangi. (HR. Bila dia tidak memberimu minyak wangi. Sedangkan kawan pendamping yang buruk ibarat tukang pandai besi. Jangan menunjukkan kegembiraan atas penderitaan saudaramu. Bukhari) Perkawinan 1. (HR. Abu Dawud) 37. Bila kamu tidak terjilat apinya. Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. Bukhari) 45. Barangsiapa kawin (beristeri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agamanya. Ahmad dan Abu Dawud) 44. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak. Barangsiapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. (HR. (HR. (HR. Al Hakim dan Ath-Thahawi) . kamu akan mencium keharumannya. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudaranya melebihi tiga malam. Muslim) 42. Apabila dia zalim. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu seksual. (HR. (HR. (HR. niscaya Allah akan menyelamatkannya dan akan menimpakan (musibah) kepadamu. Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog mengemukakan isi hati dan yang terbaik ialah yang pertama memberi salam (menyapa). Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya. Mashabih Assunnah) 39. Ahmad) 40. sesungguhnya Robbmu satu dan bapakmu satu. (HR. hindarilah wajah. Apabila kamu memukul. (HR. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. (HR. cegahlah dia dari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimenangkan (dibela). Bukhari) 43. Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bukan termasuk dari mereka. (HR.

Ath-Thahawi) 16. Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia. dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya. sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya dan lebih banyak melahirkan serta lebih rela menerima (pemberian) yang sedikit. Ath-Thabrani) 15. Bukhari) 12. dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehinaan. dan lain-lain berlaku juga terhadap anak atau saudara sesusu. 13. Bukhari) 5. yaitu shalat apabila tiba waktunya. (HR. Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan (nasab). dan memelihara harta suaminya bila suaminya sedang tidak bersamanya. yakni karena harta kekayaannya. kecuali jika saudaranya mengijinkannya. (HR.4. (HR. Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. Barangsiapa menjanjikan pemberian mas kawin kepada seorang wanita dan berniat untuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seorang pezina. dapat menjaga kehormatan dirinya. Tirmidzi dan Ahmad) 11. Kawinilah gadis-gadis. Muslim) 10. Tirmidzi dan Ahmad) 6. karena kedudukannya. (HR. Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah dan bila seorang gadis maka harus seijinnya (persetujuannya). dan karena agamanya. (HR. Ahmad) 8. Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi dan dengan mahar (mas kawin) sedikit maupun banyak. (HR. warisan." (HR. (HR. Muslim) 7. Ath-Thabrani) 14. Janganlah seseorang membeli (menawar) di atas penawaran saudaranya dan jangan meminang di atas peminangan saudaranya. Tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan Aku jodohkan dia dengan seorang isteri mukminah yang menyenangkannya bila ia memandangnya. karena kecantikannya. (HR. Allah 'Azza wajalla berfirman (dalam hadits Qudsi): "Apabila Aku menginginkan untuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim maka Aku jadikan hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir. Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan) untuk beralih kepada ibadah melulu. Barangsiapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak . (HR. Bukhari) Penjelasan: Larangan hukum yang dikenakan terhadap nasab seperti hukum pernikahan. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Penjelasan: Diamnya seorang gadis adalah tanda setuju sebab gadis lebih banyak malu ketimbang janda. dan tanda persetujuan seorang gadis ialah diam (ketika ditanya). jenazah bila sudah siap penguburannya. Wanita dinikahi karena empat faktor. (HR. 9. (HR. ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya. tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya baginya. Ath-Thabrani) 17. dan barangsiapa mengawini wanita karena memandang harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah akan menambah baginya kerendahan. Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: "Hai Ali. Hendaknya pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (perhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah. (HR.

Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya. Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka dia (isteri itu) akan masuk surga. hendaklah melakukannya. Di dalam syarh Al-Imam An-Nawawi pada shahih Muslim disebutkan bahwa izin untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu. karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. diperbolehkan itu lebih lama dari biasa. Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah. (HR. mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan) rumah kecuali dengan ijin suaminya. (HR. lelaki itu kemudian mengundurkan diri. Apabila seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita dan dapat melihat bagian-bagian dari tubuhnya. niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan pada jarak tempuh empat puluh tahun. hendaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya. kalau setelah melihatnya. tidak boleh memukul wajahnya. Biasanya wanita akan malu untuk memberikan izin. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya. 26. dan kalau dibenarkan manusia sujud kepada manusia. memberinya pakaian bila kamu berpakaian. Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanlah dengan kesungguhan hati. Ahmad) 25. Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan suaminya sehingga terbayang bagi suaminya seolaholah dia melihat wanita itu. Ath-Thabrani) 23. Bukhari) 19. Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukannya dengan benar dan jujur. (Mutafaq'alaih) 24. (HR. Ahmad) Keterangan: Islam menentukan batas yang boleh dilihat. tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang yang tidak disukai suaminya. jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau berikan rezeki bagiku (anak). Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Janganlah seorang isteri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab yang dibenarkan). (HR. dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk mengawininya. Abu Ya'la) . Ibnu Majah) 20. "Memberi isteri makan bila kamu makan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. demi kehormatan kaum wanita. (HR. aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya. Bila seorang menggauli isterinya janganlah segan untuk mengucapkan doa: "Ya Allah. (HR. (HR. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia. (HR. (HR. (HR. Karena itulah dianjurkan untuk melihat tanpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan peminangan. Ath-Thabrani) 18. Bukhari) 28. Al Hakim) 22. (HR. Al Hakim dan Tirmidzi) 21. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain dari harta suaminya kecuali dengan ijin suaminya." Sesungguhnya kalau seandainya Allah menganugerahkan bagi mereka anak maka anak tersebut tidak akan diganggu setan sama sekali.melunasi hutangnya maka dia akan menghadap Allah 'Azza wajalla sebagai seorang pencuri. kecuali dengan seijin suaminya. tanpa syarat keridhaannya. tidak boleh menjelek-jelekkannya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. Kepada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang. (HR. Ahmad) 27. Abu Dawud) 29. Allah Swt kelak tidak akan memandang (memperhatikan) seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. dan sebaiknya dilakukan tanpa sepengetahuannya. "Apa hak isteri terhadap suaminya?" Nabi Saw menjawab.

janganlah menghinggapinya seperti burung yang bertengger sebentar lalu pergi. Abu Hanifah) Penjelasan: . karena itu saya sertakan teks arabnya] Keterangan: Yakni tidak langsung melakukan hubungan intim sebelum pemanasan dahulu. (HR. Bukhari dan Muslim) 40. dia pasti ridha (senang) dengan perangainya yang lain. Bila ada perangai yang tidak disukai. "Ambillah dengan cara yang makruf (baik) untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Abu Dawud dan Ahmad) 42. yaitu perceraian. (HR. (HR. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya. dan aku adalah yang terbaik dari kamu terhadap keluargaku. Bukhari) Penjelasan: Kawin mut'ah ialah kawin untuk waktu tertentu atau disebut kawin kontrak. dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tahu budi. Aththusi) Keterangan: Sama seperti pada no. (HR. Orang yang mau disuruh membantu tipu daya dengan mengawini lalu dicerai (tidak digauli) juga dilaknat Allah. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah orang yang mulia. Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius) dan guraunya (main-main) adalah kesungguhan (serius). "Ya Rasulullah. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya dengan cara terbuka lalu suaminya mengungkapkan rahasia isterinya kepada orang lain. (HR. tetapi hendaklah bercumbu dan bercengkerama terlebih dahulu. Ahmad dan Al Hakim) 36. Hindun. Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang paling dibenci Allah. Bukhari) 38. apakah aku boleh mengambil uangnya sedikit secara sembunyi-sembunyi?" Nabi Saw menjawab. Muslim) 33. Abu Sufyan suamiku seorang yang pelit. (HR. Ahmad) Penjelasan: Adapun budak yang diperistrikan dibolehkan azal bagi laki-laki kalau tidak menghendaki keturunan daripadanya. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. (HR. (HR. Janganlah kamu menggauli isteri sebagaimana unta atau keledai. Abu 'Asaakir) 34. (HR.Keterangan: Hendaknya suami dan istri sama-sama merasakan kepuasan dan sama-sama mencapai ejakulasi. Jadi perkawinan itu sekedar tipu muslihat bagi pengesahan rujuk. Rasulullah Saw melarang azal terhadap isteri kecuali dengan persetujuannya. (HR. nikah dan rujuk. Ath-Thahawi) 37.29 diatas. 41. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok. 32. Allah melaknat suami yang mengambil laki-laki lain untuk mengawini bekas isterinya yang sudah cerai tiga talak supaya bisa dirujuk kembali olehnya. bertanya kepada Nabi Saw." (HR. 39. Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya maka kamu mematahkannya. Isteri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. Muslim) 35. 30. (HR. ibunya Muawiyah. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman. 31. bercumbu dan membelai mesra istri. diantaranya bergurau. Rasulullah Saw melarang kawin mut'ah.

Saling berwasiatlah kalian tentang kaum wanita dengan baik-baik. "Mereka mengkufuri pergaulan dan kebajikan (kebaikan). Ibnu Majah dan Tirmidzi) Keterangan: Di dalam buku "Ketentuan Nafkah Istri dan Anak" karya Drs. Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayaninya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi. "Kamu belum pernah berbuat baik kepadaku. aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah akal (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sehat akal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita). dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang-pangan kepada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik. Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka. (HR. (Mutafaq'alaih) 44. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh. Muhammad Thalib. Tirmidzi) 46. Ahmad. "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Terkutuklah siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya lewat duburnya. Mereka itu adalah tawanan di tanganmu.Keperluan pakaian . Wahai kaum wanita. Muslim) 6. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan. ATH THALAAQ . "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi Saw menjawab. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 45." (Surat 65. pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. 43. (HR.Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan Selain itu.Keperluan makan dan minum . kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji (zina)." (HR. (HR. Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya kaum wanita karena kekufuran mereka.Jadi dilarang bergurau (main-main) dalam ketiga perkara diatas. maka hendaklah menggauli isterinya sendiri karena hal itu akan meredam gejolak dan gangguan dalam dirinya. disebutkan bahwa ketentuan nafkah untuk istri diantaranya adalah: .Ayat 6) Wanita 1. Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita. Kalian punya hak atas mereka dan mereka pun punya hak atas kalian. Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan dan terkesan dalam hatinya. (HR. Apabila kamu berbuat ihsan kepada seorang dari mereka sepanjang umur lalu dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkannya dia akan berkata. (HR. Abu Dawud) . Ahmad) 3. Abu Dawud dan Ahmad) 2. suami berkewajiban pula menyediakan tempat tinggal untuk istri dan diri sendiri sesuai dengan kemampuannya. Bukhari) 5. (HR. Apabila mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. (HR. Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria. Para sahabat bertanya. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sedapat mungkin. (HR. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt didalam Al Qur'an. Bukhari) 4. Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang menyetubuhi laki-laki lain (homoseks) atau yang menyetubuhi isteri pada duburnya.

Rasulullah Saw pernah berkata kepada seseorang.Keluarga 1." Orang tua itu berkata dengan sedih dan airmata yang berlinang: "Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Aku mengasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda. Semua hasil . "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad. maka nabi pun bertanya kepadanya: "Mengapa anakmu mengadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya?" Lelaki tua itu menjawab: "Tanyakan saja kepadanya. Jibril berkata: "Ya. dan berpesan kepadamu. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua.. Barangsiapa berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya maka dia dimurkai Allah Azza wajalla." (Asy-Syafi'i dan Abu Dawud) Keterangan: Terdapat satu riwayat yang cukup panjang berkaitan dengan hal ini." (HR. Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda kecuali sudah dinikahinya atau dia mahramnya. engkau harus menanyakan apaapa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengarkan oleh teliganya. perintah beliau. Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didampingi mahramnya. ada laki-laki yang datang menemui Nabi Saw dan melapor.Anak ." Lalu Nabi Saw bersabda. sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku . (HR.. Asysyihaab). Dia berkata: "Ya Rasulullah. dia berkata: "Demi Allah.7. (HR. Ayah . Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada godaan wanita. Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (laki-laki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pelacur. "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. (HR. atau untuk keperluan saya sendiri?" Rasulullah bersabda lagi: "Lupakanlah hal itu." "Pergilah Kau membawa ayahmu kesini". Sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tak pernah didengar oleh telingamu!" Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi cerah dan tampak bahagia. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya .Ibnu Baabawih) 8. Dia mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad. Seorang datang kepada Nabi Saw. Muhammad. (HR.. Dari Jabir Ra meriwayatkan. Rasulullah Saw melarang kami memasuki rumah wanita yang suaminya sedang tidak ada di rumah (sedang ke luar atau bepergian). Ahmad) 10.Ibu . An-Nasaa'i) 12." (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Nabi Saw melarangnya ikut berperang karena dia lebih diperlukan kedua orang tuanya untuk mengurusi mereka. Ibnu Majah dan Al Hakim) 14. Muslim) 9. ya Rasulullah. ya Rasulullah. Al Hakim) 2. (HR.. (HR. aku ingin mendengarnya. "Masih. Muslim) 11. "Apakah kamu masih mempunyai kedua orangg tua?" Orang itu menjawab. Allah 'Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu. (HR. Bukhari dan Muslim) 13.. Ketika orang tua itu tiba. 3. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat berseru: "Celaka laki-laki dari godaan wanita dan celaka wanita dari godaan laki-laki. (HR. Nabi Saw bertanya kepadanya. Bersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau. kalau orangtua itu datang. dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya. Wanita adalah alat perangkap (penjaring) setan. bukankah saya menafkahkan uang itu untuk beberapa orang ammati (saudara ayahnya) atau khalati (saudara ibu) nya. dengan ini Allah Swt berkenan menambah kuat keimananku dengan ke-Rasul-anmu." Nabi mendesak: "Katakanlah.

(HR. Ath-Thahawi). 8. Muslim) 6. (HR. Bila kau sakit di malam hari. Sayang." (Mutafaq'alaih).. Ath-Thabrani dan Ad-Daar Quthni). 10. Termasuk dosa besar seorang yang mencaci-maki ibu-bapaknya.. hatiku gundah dan gelisah. seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu . Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud kufur nikmat dan bukan kufur akidah. aku tak bisa tidur dan resah. (Mutafaq'alaih) 12.. bukan kau yang menderita. padahal aku tahu ajal pasti akan datang. 4. At-Thabarani dalam "As-Saghir" dan Al-Ausath). seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keutamaan. "Dia mencaci-maki ayah orang lain lalu orang itu (membalas) mencaci-maki ayahnya dan dia mencaci-maki ibu orang lain lalu orang lain itupun (membalas) mencacimaki ibunya. kemudian ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu.." (HR. Bukhari) . 14. Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi Saw menjawab. Apabila seorang meninggalkan do'a bagi kedua orang tuanya maka akan terputus rezekinya.. kau perlakukan daku seperti tetangga jauhmu.jerih-payahku kau minum dan kau reguk puas. Setelah engkau dewasa. Beliau lalu menjawab. Adarqothani) 13. Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan ayahnya (dalam kebaikan). (HR. (HR.. Barangsiapa menisbatkan keturunan dirinya kepada selain ayahnya sendiri dan dia mengetahuinya bahwa dia bukan ayah yang sebenarnya maka surga diharamkan baginya.. (HR. "Bagaimana (mungkin) seorang yang mencaci-maki ayah dan ibunya sendiri?" Nabi Saw menjawab. 5. Barangsiapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir. 9.ibumu. (HR. "ibumu. Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi. bagai akulah yang sakit. Ibnu Majah) Penjelasan: Kalau berbakti masuk surga dan kalau bersikap durhaka kepada mereka masuk neraka. AthThahawi) 15. Seorang sahabat bertanya. kau balas aku dengan kekerasan. Lalu airmataku berlinang-linang dan meluncur deras. lantaran sakit dan deritamu. (HR. seakanakan kesejukann bagi orang-orang yang benar sudah dipasrahkan. Ad-Dailami).. kau tak mampu penuhi hak ayahmu. Mereka bertanya. Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). Barangsiapa berhaji untuk kedua orang tuanya atau melunasi hutang-hutangnya maka dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang mengamalkan kebajikan. kekasaran dan kekejaman. "Ya Rasulullah. Warisan bagi Allah 'Azza wajalla dari hambaNya yang beriman ialah puteranya yang beribadah kepada Allah sesudahnya. Engkau selalu menyalahkan dan membentakku.. 7. (HR. dan mencapai apa yang kau cita-citakan. Hatiku takut engkau disambar maut.' Selanjutnya Jabir berkata: "Pada saat itu Nabi langsung memegangi ujung baju pada leher anak itu seraya berkata: "Engkau dan hartamu milik ayahmu!" (HR. Rasulullah Saw ditanya tentang peranan kedua orang tua. Ibu dan Bapak berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf.ibumu. Ad-Dailami) 11.. Kedudukan seorang paman sebagai (pengganti) kedudukan ayahnya. Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu bapaknya kecuali dengan ijin mereka. "Mereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu. (HR.

(HR. Apabila ternyata ada kelebihannya maka uang itu diminta kembali dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan negara (baitul maal). (HR. Bila menjanjikan sesuatu kepada mereka tepatilah. aku telah diputus (hubungan kekeluargaanku). rela dan ikhlas. aku telah diperlakukan dengan buruk oleh keluarga dekatku. ditambah umurnya dan Allah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikanNya. Ath-Thabrani) 20. 23. (HR. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 28. Hendaklah dia bersilaturrahim (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya keluarganya akan mencintainya. Barangsiapa memelihara (mengasuh) tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan wajib baginya masuk surga. Ahmad) 32. Seorang ibu yang kematian tiga orang puteranya lalu berserah diri (pasrah) kepada Allah. (Mutafaq'alaih) 30. (HR. Bukhari) 31. An-Nasaa'i) 26. apa hak anakku ini?" Nabi Saw menjawab. diperluas baginya rezekinya. 27. Rahim adalah cabang dari nama Arrahman (Arrahman Arrahim). Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka. (HR. Bukhari) 21. 25. Ath-Thahawi). (HR. Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) yang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. 17." Lalu Allah menjawab: "Tidakkah kamu ridha Aku menyambung hubunganKu dengan orang yang menghubungimu dan Aku putus hubunganKu dengan orang yang memutus hubungannya dengan kamu. . maka dia akan masuk surga. (HR. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu). (HR. 18. ya Robbi. Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. 22. Rahim mengucapkan keluhan dan pengaduan: "Ya Robbi. Barangsiapa menjamin untukku satu perkara. (HR. Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani) 29. (HR. (HR. Ath-Thahawi). Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. aku telah dizalimi mereka. Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya. aku jamin untuknya empat perkara." (HR. Bukhari dan Muslim) 19. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah. Ath-Thahawi). Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga. Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggungjawab keluarga. (HR. Abang yang tertua (sulung) kedudukannya sebagai ayah. ya Robbi. (HR. mendidik adab yang baik. Muslim) 24. Ar-Rabii'). Anak menyebabkan kedua orang tuanya kikir dan penakut. " Ya Rasulullah. Ibnu Babawih dan Ibnu 'Asakir). Ibu mertua kedudukannya sebagai ibu. (HR. Aththusi). "Memberinya nama yang baik.16. Ya Robbi. Jika aku akan mengutamakan yang satu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempuan. Rasulullah Saw memberi uang belanja kepada keluarga beliau dari bagian rampasan perang yang menjadi hak beliau untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun. Abu Dawud).

(HR. 10.. Pilihlah tetangga (lihat calon tetangganya atau lingkungannya dulu) sebelum memilih rumah. Al-Baihaqi) 3. Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tetangganya lapar padahal dia mengetahui hal itu." (HR. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiskinan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan). "Kamu harus memaafkannya setiap hari tujuh puluh kali. Ath-Thabrani) 6. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan kepadanya.Ketahuilah hai Aba Mas'ud." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sedang berang (marah). Bila dia memperoleh kebaikan kamu mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka." (HR. (HR. "Ketahuilah. Janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayunya (dijemur) pada dinding rumahnya. dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah. Bukhari) 5. Di antara kebahagiaan seorang muslim ialah mempunyai tetangga yang shaleh. Al Bazzaar) 9. Sesungguhnya tetangga-tetangga orang-orang Badui suka berpindah-pindah. "Pelayan (pembantu rumah tangga) saya berbuat keburukan dan kezaliman." (HR." Aku spontan menjawab. Al Khatib) Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak 1. Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya." Nabi Saw berkata. Nabi Saw berdoa: "Ya Allah. Hak tetangga ialah bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar jenazahnya. Al-Baihaqi) . Ibnu Hibban) ." Mendengar perkataan itu aku campakkan cambuk dari tanganku. (HR. Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetangga. (HR. Orang itu berkata. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 7. Pilihlah kawan perjalanan sebelum memilih jalan dan siapkan bekal sebelum berangkat (bepergian). "Ya Rasulullah. Beliau kemudian melanjutkan ucapannya. "Aku sedang menyambuk budakku yang muda. Bukhari dan Muslim) 4. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw. Beliau berkata. di sebelah kanan dan di sebelah kiri (rumahnya). Malaikat Jibril Alaihissalam selalu berpesan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira dia akan menetapkan hak waris bagi tetangga. menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya. Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datang adalah Rasulullah Saw. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya. lalu aku mendengar suara orang menyeru dari belakangku. Ibnu 'Asakir) 8. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud.33. Abu Sa'id Al Badri berkata. hai Aba Mas'ud. (HR. (HR. (HR. aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di tempat pemukiman. sesungguhnya Allah lebih mampu bertindak terhadapmu daripada tindakanmu terhadap anak muda itu. (HR. Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur. Ath-Thahawi).. yang di depan. 3. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu. (HR. Bukhari) 2. Muslim) 2. Ad-Dailami) Tetangga 1." Nabi Saw menjawab. di belakang. rumah yang luas dan kendaraan yang meriangkan. (HR. Apa yang kamu ringankan dari pekerjaan pembantumu bagimu pahala di neraca timbanganmu.

Dia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. 2. (HR. (HR. (HR. Wanita itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau kawin lagi. An-Nasaa'i) 12. (HR. Abu Na'im dan Ath-Thabrani) 8. Jangan memukul budak perempuanmu hanya karena dia memecahkan barang pecah-belahmu. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu. (HR. (HR. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya. (HR. Ketiga. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 10. Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia mengurung dirinya untuk menekuni asuhan anakanaknya yang yatim sampai mereka kawin (berkeluarga dan berumah tangga) atau mereka wafat.4. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan hendaklah kamu ikut membantu mereka. seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualannya. Nabi Saw melarang memperkerjakan seorang buruh sebelum jelas upah yang akan diterimanya. Ibnu Majah) 7. Ibnu Majah) 3. Muslim) 5. Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini. (HR. Pertama. menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya). Bukhari) Penjelasan: (Rasulullah Saw. (HR. Barangsiapa yang merusak hubungan pelayannya dengan keluarganya bukanlah dia dari golongan kami dan barangsiapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia juga bukan termasuk golongan kami. Abu Dawud dan Ahmad) . Kedua. (HR. Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu. Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. (HR. (HR. Barangsiapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan dengan buruk. Abu Ya'la) 9. Apabila seseorang memukul pelayannya (pembantunya) lalu dia menyebut Allah maka hendaklah dia mengangkat tangannya (menghentikan niat memukul). (HR. Al-Baihaqi) Anak Yatim 1. Sesungguhnya barang pecah-belah itu ada waktu ajalnya seperti ajalnya manusia. seorang yang mengkaryakan (memperkerjakan) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberinya upah. Barangsiapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaannya hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakaian serupa dengan yang dia pakai. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). Seorang budak yang setia kepada tuannya dan beribadah kepada Robbnya dengan baik maka baginya dua kali lipat pahala. Asysyihaab) 14. Bukhari) 6. Ahmad) 13. Menzhalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. seorang yang berjanji setia kepadaku lalu dia ingkar (berkhianat). Muslim) 11. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak dapat mereka tunaikan.

orang ini ketika dalam negeri dunia paling baik akhlaknya terhadapku. Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutuhkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur)'. tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga. Abu Hanifah) 6. bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji ditepati. Relalah dengan pembagian (rezeki) Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. isteri Nabi Saw bertanya. (HR. (HR. Siapakah kelak yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi Saw menjawab. serta . Ummu Salamah. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Ath-Thabrani) 7." (HR. (HR. Kawinkanlah aku dengan dia. Abu Ya'la dan Abu Hanifah) 5. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri (memelihara harga dan kehormatan diri). berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya. "Ya Robbku. Ya Rasulullah. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diperdagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat). Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim. dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur (berpikir).4. (HR. (HR. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Wahai Ummu Salamah. (HR. (HR. AthThabrani) 4. Muslim) 7. Ad-Dailami) 9. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu tetapi dengan wajah yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik. Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh. Demi yang mengutus aku dengan hak. Allah tidak akan memandangnya (memperhatikannya) kelak pada hari kiamat. Ar-Ridha) 2. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. (HR. "Ya Rasulullah. seorang wanita dari kami ada yang kawin dua. Ahmad dan Tirmidzi) 8. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Nabi Saw menjawab. Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (pada hari kiamat) dari akhlak yang baik." (HR. (HR. bila mendengarkan pembicaraan tekun. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Demi yang mengutus aku dengan hak. ketahuilah. Abu Dawud) 3. Muslim) 6. Abu Ya'la dan Al-Baihaqi) 5. dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada orang lain. (HR. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mukmin. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta (kekayaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. "Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akhlaknya dengan berkata. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan (yang baik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Al-Baihaqi) Akhlak 1. akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. dan janganlah terlalu banyak tertawa. Jauhilah segala yang haram niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri niscaya kamu tergolong muslim.

Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan hatinya. sedangkan bertanya dengan baik adalah separo ilmu. (HR. Kemuliaan orang adalah agamanya. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 12. Ahmad) 24." Nabi Saw berpesan. Bukhari) 14. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin. Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam dadamu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain. (HR. "Jangan suka marah (emosi). (HR. (HR.tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. (HR. Al Bazzaar) 22. dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahkannya. Ath-Thabrani) 23. (HR. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan (belanja). Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dekatkan dirimu kepada-Ku (Allah) dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan kepada mereka. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dia harus mengambilnya dari siapa saja yang didengarnya. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani) 10. berpesanlah kepadaku. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw. Ibnu Hibban) 13. Ahmad) 17. (HR. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling dusta. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. (HR. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Babawih) 26. Bukhari) 16. sedangkan perkataan busuk adalah kebengisan tabi'at dan kebengisan tabi'at di neraka. tidak peduli dari sumber mana datangnya. "Ya Rasulullah. "Jangan suka marah. Sesungguhnya cemburu (yakni cemburu yang wajar dan masuk akal adalah bagian) dari keimanan. Seorang yang baik keislamannya ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan dengannya. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi. Hati-hatilah terhadap prasangka. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya. Bukhari) 18." Sahabat itu bertanya berulang-ulang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan. Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. (HR. (HR. Ketenangan (sabar dan berhati-hati) adalah dari Allah dan tergesa-gesa (terburu-buru) adalah dari setan. Ath-Thabrani) 11. Tirmidzi) 20. sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya." (HR. (HR. Bukhari dan Tirmidzi) 25. (HR. Ahmad) 15. Muslim) 21. dan mengasihi serta menyayangi orang lain adalah separo akal. Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdhol di sisi Allah daripada menelan (menahan) amarah yang ditelannya karena keridhoan Allah Ta'ala. lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Muslim) . (HR. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. (HR. (HR. Asysyihaab) 19.

dan terlalu memburu kesenangan dunia serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab. (HR. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-kawannya. Muslim) 12. (HR. (HR..27. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka. Barangsiapa diintai keburukannya oleh Allah maka Allah akan mengungkitnya (membongkarnya) walaupun dia melakukan itu di dalam (tengah-tengah) rumahnya. " Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa. Semua (dosa) umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat (dosa) terang-terangan. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. Ad-Dailami) 13. Ahmad) 9. menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya. (HR. Makar. Al Hakim) 11. shalat dan zakat. yang berkata kotor dan membenci orang yang meminta-minta dengan memaksa. Ath-Thahawi) 6. Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang ini menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pula pahalanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara. Bukhari) 5. tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka. hati yang kejam. (HR. Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka.. Mintalah fatwa (keterangan hukum) kepada hati dan jiwamu.. Orang yang paling dibenci Allah ialah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan kejam. Barangsiapa mengintai-ngintai (menyelidiki) keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya. Bukhari) 2. yaitu yang melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian pada esok harinya dia bercerita kepada kawannya. (HR. Ahmad) 10. (Mutafaq'alaih) 8. Bukhari) 7." Nabi Saw lalu berkata. Bukhari) 4. Muslim) 28. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji. (HR." (HR. tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh orang itu berbuat zina. (HR. (Mutafaq'alaih) . Abu Dawud) 3. (HR. (AR. Orang yang membawa (mengangkut) sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan. "Allah dan rasulNya lebih mengetahui. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku. Kebajikan ialah apa yang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. "Tadi malam aku berbuat begini. (HR.. (HR. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dijauhi manusia karena ditakuti kejahatannya. Sesungguhnya buruk sangka adalah ucapan yang paling bodoh. sedangkan dosa ialah apa yang merisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu.begini. AlBaihaqi) Akhlak yang Buruk 1." Lalu dia membongkar rahasia yang telah ditutup-tutupi Allah 'Azza wajalla. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan atas dosa-dosanya maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka.

14. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir (bakhil) dan akhlak yang buruk. (HR. Ahmad) 15. Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata. Kiblat mereka hanya urusan wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak. Mereka adalah makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di sisi Allah. (HR. Ad-Dailami) 16. Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aibaib orang lain. (HR. Ad-Dailami) 17. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berhati kasar (kejam dan keras), sombong, angkuh, bersuara keras di pasar-pasar (tempat umum) pada malam hari serupa bangkai dan pada siang hari serupa keledai, mengetahui urusan-urusan dunia tetapi jahil (bodoh dan tidak mengetahui) urusan akhirat. (HR. Ahmad) 18. Barangsiapa menyerupai (meniru-niru) tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. (HR. Abu Dawud) 19. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong, kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegah-megahan dengan harta. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan dan saling iri, dengki, dan dendam sehingga mereka melakukan kezaliman (melampaui batas). (HR. Al Hakim)

Adab
1. Robbku mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya, karena itu saya sertakan teks arabnya]

2. Sesungguhnya seorang mukmin mengambil (melaksanakan) adab dari Allah. Kalau Allah meluaskan adab baginya maka akan luas adabnya dan menyempitkannya (menahan dan tidak memberinya adab) maka sempitlah adabnya. (HR. Al Hakim) 3. Nabi Saw lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitannya. (HR. Bukhari) 4. Berhati-hatilah dengan telanjang karena ada (makhluk) yang selalu menyertai kamu (malaikat) yang tidak meninggalkan kamu kecuali kalau kamu buang hajat dan bersenggama dengan keluarga (istri). Malulah terhadap mereka dan hormati mereka. (HR. Tirmidzi). 5. Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram (HR. Ath-Thahawi) 6. Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budak wanita yang kamu miliki. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia sedang sendirian?" Nabi Saw menjawab, "Allah lebih berhak (patut) kamu malui." (HR. Bukhari) . 7. Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. Bila seorang ke luar untuk menemui kawan-kawannya hendaklah merapikan dirinya. (HR. Al-Baihaqi) 8. Apabila kamu memelihara rambut hendaklah dimuliakan. (HR. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) Penjelasan: Rambut itu hendaklah disisir, dirapikan dan tidak acak-acakan. 9. Seorang bertanya kepada Nabi Saw, "Islam yang bagaimana yang baik?" Nabi Saw menjawab, "Membagi makanan (kepada fakir-miskin) dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dikenalnya." (HR. Bukhari)

10. Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua, yang lewat kepada yang duduk dan yang berjumlah sedikit kepada yang banyak. (HR. Bukhari) 11. Rasulullah Saw melarang orang kencing di air yang tidak mengalir. (HR. Muslim) 12. Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. Dalam berkumpul (majelis) itu kami berbincang-bincang." Nabi Saw menjawab, "Kalau memang suatu keharusan maka berilah jalanan itu haknya." Mereka bertanya lagi, "Apa yang dimaksud haknya itu, ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab, "Palingkan pandanganmu (dari memandang kaum wanita) dan jangan menimbulkan gangguan. Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar." (HR. Bukhari dan Muslim) 13. Nabi Saw mendatangi serombongan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu beliau berkata, "Kalau memang harus kamu lakukan maka balaslah ucapan salam dan tolonglah orang yang dizhalimi. Tunjuki jalan bagi orang yang bertanya. (HR. Abu Dawud) 14. Janganlah kamu kencing ke dalam lobang (tanah). (HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Karena bisa jadi lubang tersebut merupakan sarang serangga atau binatang lainnya, selain itu lubang tidak dapat mengalirkan air kencing sehingga bisa menjadi sumber penyakit. 15. Sesungguhnya pria yang berpakaian sutera tidak akan memperoleh bagiannya di akhirat. (HR. Bukhari) Keterangan: Pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya) diharamkan untuk kaum pria (muslimin), namun diperbolehkan untuk kaum wanita (muslimah). Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk kulit yang gatal tersebut, maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf, dan Rasulullah pun mengizinkannya. 16. Segala urusan yang tidak didahului dengan memuji Allah kurang (tidak ada) kebaikannya. (HR. Ibnu Hibban dan AlBaihaqi) 17. Rasulullah Saw melarang kami memaksa (menyiksa) diri. (HR. Abu Hanifah)

Sabar
1. Sabar adalah separo iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi)

2. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. (HR. Al Hakim) 3. Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musibah. (HR. Bukhari) 4. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah dan merahasiakan sodaqoh (yang kita keluarkan). (HR. Ath-Thabrani) 5. Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Tolong-Menolong
1. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. (Kemudian Rasulullah Saw merapatkan jari-jari tangan beliau). (Mutafaq'alaih)

2. Kaum muslimin ibarat satu tangan terhadap orang-orang yang di luar mereka. (HR. Asysyihaab) 3. Kekuatan disertakan kepada jama'ah. Barangsiapa menyimpang (serong dan memisahkan diri) maka dia menyimpang menuju neraka. (HR. Tirmidzi) 4. Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah dari kalangan kamu. (HR. Bukhari) 5. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol. (HR. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyihaab) 6. Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semuslim). (HR. Ahmad) 7. Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. (HR. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyihaab)

Benar dan Dusta
1. Hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta (pembohong). (HR. Bukhari)

2. Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. (HR. Muslim) 3. Celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan maksud agar mereka tertawa. Celakalah dia...celaka dia. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 4. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta. (HR. Al Bazzaar) 5. Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara, yaitu dalam peperangan, dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya. (HR. Ahmad) Penjelasan: Bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk, maka suami boleh berdusta kepada isteri untuk memelihara kerukunan. 6. Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 7. Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamaikan (merukunkan), dan Allah membenci kebenaran (kejujuran) yang mengakibatkan kerusakan. (HR. Ibnu Babawih)

Murah Hati - Boros - Kikir
1. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima). (HR. Bukhari)

2. Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan). Sesungguhnya Allah menuntun tangannya jika dia terpeleset (jatuh). Seorang pemurah hati dekat kepada Allah, dekat kepada manusia dan dekat kepada surga. Seorang yang bodoh tapi murah hati (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi kikir. (HR. Ath-Thabrani)

2. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. menyaksikan atau mendengarnya."( HR. Al Bazzaar) . Ath-Thabrani) 6. (HR. Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pun akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. Ya Allah. Al-Baihaqi) 8. Ahmad) 3. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kekikiran dan keimanan. Ahmad) 2. tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia. (HR. Apabila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan bertahmid dan bersyukur kepada-Mu. Muslim) Penjelasan: Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit. Ibnu Majah). Aku menjawab. Barangsiapa melakukan pemborosan (royal dan tabdzir) maka Allah akan mencegahnya dari perolehan (rezekiNya). Kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan pemberian Allah. aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar.3. Asysyihaab) 4. (HR. (HR. "Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja) maka kamu akan dicintai Allah. "Jangan ya Allah. 3. Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas." (HR. (HR." Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah apa yang hak meskipun akibatnya terasa pahit. (HR. Jauhilah kekikiran. Asysyihaab) 9. dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Rasa takut (segan) kepada manusia jangan sampai mencegah seorang apabila rnengetahui suatu yang hak untuk menegakkannya. Bukhari) 7. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia. (HR. "Ya Rasulullah." Rasulullah Saw menjawab. Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit dari dia. Ath-Thabrani) Keberanian dan Ketakutan 1. Ahmad dan Tirmidzi) 5." (HR. Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut berada di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela. dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah. dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. Bukhari) 4." Aku berkata. Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw dan bertanya. niscaya kamu akan disenangi manusia. Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah hati kepadamu. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. (HR. Aththalayisi) 5. Muslim) 6. (HR. Sesungguhnya kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-umat) sebelum kamu. (HR. (HR. (HR. "Tambah lagi ya Rasulullah. (HR. langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Ibnu Hibban) Zuhud dan Tamak 1. Rasa takut (segan) terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya.

Bukhari dan Muslim) Riya dan Nifak 1. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama. Sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada tabir penyekat. Ahmad dan Ath-Thabrani) 3. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya. (HR. apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. (HR. Ar-Rabii') 4. Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. Muslim) 6. Mashabih Assunnah) 5. Abu Dawud) 9. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 3. Kemudian Rasulullah membacakan doa dalam surat Hud ayat 102: "Dan begitulah azab Tuhanmu. Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya dikhawatirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menangguhkan azabnya terhadap orang zalim dan bila mengazabnya tidak akan luput. sesungguhnya kekikiran telah membinasakan (umat-umat) sebelum kamu. (HR. Bukhari) Kezaliman 1. Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang. Ahmad) 4. Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia mengetahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam. Jauhilah kekikiran. (HR. (HR. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya. (Mutafaq'alaih) . Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil. Jauhilah kezaliman. mendatangi kelompok ini dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain. mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras." (HR. Ath-Thabrani) 11. Bukhari) 2. (HR. Kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran ialah kebajikan dan menyambung hubungan kekeluargaan. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pandai bersilat lidah. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan keagunganKu.10. (HR. (HR. Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. (HR. Ahmad) 7. (HR. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka. (HR. sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ar-Rabii') 2. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. (HR. Ibnu Majah) 8. Ahmad dan Al Hakim) 5. dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezaliman dan pemutusan hubungan kekeluargaan." (HR. Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa. Barangsiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal lahan maka kelak dia akan dililit dengan tujuh bumi.

dan bila diamanati dia berkhianat. Abu Dawud) 2. 7. (HR. Apabila seorang melihat dirinya. Sedangkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong. (HR. Bukhari) 6. Ahmad) Cinta dan Benci 1. dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 4. Bukhari dan Muslim) . Al-Baihaqi) 2. Ad-Dailami). Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. Abu Dawud dan Ahmad) 5. Muslim) 2. (HR. harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah.6. (HR. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (sehingga menyeret di tanah) karena kesombongannya maka Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat. (HR. (HR. (HR. maka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. (HR. 8. Pengaruh ketajaman mata adalah hak. Cinta berkelanjutan (diwariskan) dan benci berkelanjutan (diwariskan). tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah". Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung maka taburkanlah pasir ke wajahwajah mereka. Orang yang riya berciri tiga. menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. Al Hakim) Kesombongan 1. Abu Ya'la) 3. (HR. Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan: "Dengan kehendak Allah. (HR. Bukhari) 8. yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas. Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar (jujur). bila berjanji tidak ditepati. Muslim) 4. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah. sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. (HR. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata. Ahmad) Hasud dan Ketajaman Mata 1. (HR. Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki). Ibnu Babawih). Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. Ad-Dailami) 3. (HR.

(HR. Selagi orang berjalan dan merasa bangga dengan tutup kepala dan kedua baju rangkapnya maka tiba-tiba dia dibenamkan ke dalam tanah lalu dia bergelimang di dalam tanah sampai hari kiamat. dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. (HR.3. kekikiran yang dipatuhi. yang diomongkan. Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukannya. kedua telinga zinanya mendengar. telanjang. (HR. Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. Sesungguhnya di antara ungkapan kata dan keterangan adalah sihir. (HR. Ibnu Hibban) 7. Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Ath-Thabrani dan Al Hakim) 2. kaki zinanya melangkah (berjalan) dan hati yang berhasrat dan berharap.( HR. Ahmad) Penjelasan: Bicara saat emosi (marah) dapat menyesatkan. (HR. Ath-Thabrani dan Anas) 6. Barangsiapa akhir ucapannya "Laa ilaaha illallah" 'Tiada Tuhan selain Allah' niscaya dia masuk surga. Semua itu dibenarkan (direalisir atau diwujudkan) oleh kelamin atau digagalkannya. Rambutnya ibarat punuk unta yang miring. Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Abu Dawud) 4. (HR. Bukhari) 5. Ath-Thabrani) Pembicaraan dan Ucapan 1. (HR. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 5. Muslim) 4. (HR. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam. Ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti. Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. Perzinaan mengakibatkan kemiskinan. (HR. Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia akan menghadap Allah dan Allah murka kepadanya. (HR. (HR. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya (mulut) dan di antara kedua pahanya (kemaluan) niscaya aku menjamin baginya surga. Mereka melenggang bergoyang. Barangsiapa merebutnya (dari Aku) maka Aku menyiksanya. (HR. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang Aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukuli orang-orang dan wanita-wanita berpakaian mini. (HR. Bukhari) 4. Ahmad) Perzinaan 1. lidah zinanya bicara. Muslim) 3. (HR. 6. Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian sekian. Asysyihaab) . Perbuatan lesbian di antara kaum wanita adalah perzinaan. tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras). Muslim) 5. Bukhari) 2. Sesungguhnya Allah melarang kamu banyak omong. Bukhari) 3. dan menyia-nyiakan harta serta banyak bertanya. (HR. Kedua mata zinanya melihat.

tadi malam aku berbuat begini. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Bukhari) 5. kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. "Allah dan rasulNya lebih mengetahui. (HR. "Hai Fulan. Semua umatku diampuni kecuali yang berbuat (keji) terang-terangan yaitu yang melakukannya pada malam hari lalu ditutup-tutupi oleh Allah. siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi Saw menjawab.. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. AlBaihaqi) . Kalau agamnya tipis (lemah) dia diuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (keras). "Para nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) mereka. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 11. (Mutafaq'alaih) 17. Seorang memuji-muji kawannya di hadapan Nabi Saw. (HR. (HR. Seorang mukmin bukanlah pengumpat. Bukhari) 12. (HR. Bukhari dan Al Hakim) 16. "Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai. Ahmad) 13." Dia membuka tabir yang telah disekat oleh Allah Azza wajalla. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa." Beliau bersabda.8. (HR."(HR. (HR. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya). Berhati-hatilah dalam memuji (menyanjung-nyanjung). Bukhari) 3. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan suatu musibah).. tetapi esok paginya dia membeberkan sendiri dengan berkata. Ath-Thabrani) 6. (HR. "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. lalu beliau berkata kepadanya. sesungguhnya itu adalah penyembelihan. Barangsiapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barangsiapa banyak salah maka banyak pula dosanya. pengutuk. (HR. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Allah. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu. Bukhari) 4.begini. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya (diucapkan berulangulang)". "Ya Rasulullah. Muslim) 14. (HR. AdDailami) 9. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya. Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Ketika dia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia mencapai derajat itu. Ath-Thabrani) 10. Muslim) 15. Tirmidzi) 2. Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab. (HR. dan barangsiapa banyak dosanya maka api neraka lebih utama baginya. janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya karena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia.(HR. Taburkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji dan menyanjung-nyanjung. berkata keji atau berkata busuk. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. "Waspadalah kamu. (HR. Abu Ya'la) Ujian dan Cobaan 1. (HR. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. (HR. Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada dirimu.

Perjalanan adalah sebagian dari siksaan. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit. Kalau dia tidak ridho dengan pemberianNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. Al-Baihaqi) Perjalanan 1. diberi lalu bersyukur. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 4. (HR. Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api (pembakaran). Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar maka Aku ganti kedua matanya dengan surga. Barangsiapa diuji lalu bersabar. Ath-Thabrani) 16. Ahmad) 15. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. (HR. "Bagaimana menghina dirinya itu. Bukhari) Penjelasan: Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah. Ad-Dailami) 17. Ada juga yang kurang dari itu (mutunya) dan itulah yang selalu ragu. Muslim) 3. Ada yang ke luar seperti emas hitam dan itu yang memang ditimpa fitnah (musibah). Al Bazzaar) 10. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seorang dari kamu (senang) menerima pemberian. (HR. (HR. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain dan kamu ditolak (pemberiannya). (HR.7. Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-robek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. (HR. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. (HR. (HR. (HR. Ahmad) 8. 12." (HR. (HR. kelelahan (kepayahan). Abu Ya'la) 14. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 11. Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiakannya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. (HR. Rasulullah Saw apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beliau menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu melepaskan tangannya seraya beliau berpesan: "Aku titipkan kepada Allah agamamu. "Melibatkan diri dalam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya. Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemimpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al Qur'an. Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu peninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata: . Ath-Thabrani) 13. Bukhari) 2. Para sahabat bertanya. (HR. dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah. Bukhari) 9. Ada yang ke luar emas murni. Itulah yang dilindungi Allah dari keragu-raguan. amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir". diserang penyakit atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya.

Ibnu Hibban dan Abu Dawud) . tanggung-jawabku. Abu Dawud) 10. kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari bapak dan anaknya". Ath-Thahawi) 5. keluargaku. (HR. Rasulullah Saw bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata: "Hai bumi. aku berlindung kepadamu dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah. (HR. dermawan dan senang kepada kedermawanan. memotong kuku (kuku tangan dan kaki) serta mencabuti bulu ketiak. duniaku. akhiratku. maka dia tidak akan mengalami gangguan apapun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. bersih dan menyukai kebersihan. Ya Allah. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Fitrah manusia ada lima yaitu dikhitan (disunat). Al Bazzaar dan Ath-Thahawi) 5. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. Ibnu Babawih) 7. (HR. melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu. yang hidup di mukamu. Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan tidak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Sesungguhnya Robbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."Ya Allah. Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan keluarga kami. (HR. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan gangguan yang ada. mengarahkan kamu kepada segala kebaikan. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing maka bersihkanlah dirimu dari (percikan dan bekas) kencing. Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan: "Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. murah hati dan senang kepada kemurahan hati. (HR." (HR. mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan". Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan: "Aku berlindung dengan segala firman-firman Allah yang lengkap sempurna dari gangguan (kejahatan) semua makhluk-Nya". menyelamatkan agama dan duniamu. ular. Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat hendaklah berkata kepada keluargamu: "Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan mengecewakan titipan-titipanNya". harta-bendaku. menggunting (merapikan) kumis. Rasulullah Saw apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian beliau bersabda: "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa." (HR. dekatkan jarak bumi dan ringankan perjalanan kami. dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku. aku menitipkan diriku. Abu Ya'la dan Ad-Dainuri) 8. Tirmidzi) Penjelasan: Orang-orang Yahudi suka menumpuk sampah di halaman rumah. (HR. agamaku. Ahmad) 3. Abu Ya'la) Kebersihan 1. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan singa. (HR. Suatu keharusan atas tiap orang muslim mandi dan memakai wewangian serta gosok gigi pada hari Jum'at. Tirmidzi) 6. Ya Allah. 2. (HR. srigala. Ath-Thabrani) 9. Robbku dan Robbmu Allah. (HR. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. Bukhari) 4. mencukur rambut kemaluan. (HR. "Ya Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya.

Malaikat jibril terus-menerus berpesan agar aku menggosok gigi (bersiwak) sehingga aku khawatir gigi-gigiku tanggal dan aku ompong tanpa gigi." Allah juga berfirman dalam surat Al Baqarah 172: "Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik. (HR. minumannya haram. Ahmad) 4. makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh. Ahmad) Penjelasan: Mengikat dengan sihir. Apabila diserukan untuk makan malam lalu terdengar suara azan oleh muazin maka dahulukan makan malam. (HR. Jika begitu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? (HR. Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. (HR. (HR. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu memakannya. (Abu Hanifah) Keterangan: Hal ini berlaku khusus untuk shalat Isya karena waktunya panjang. Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh kepada para rasul. (HR. Ath-Thahawi) 7. (HR. Ya Robbku". dan makanlah dari apa yang ada di hadapanmu". rayuan dan godaan. rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: "Ya Robbku. Wahai Abu Hurairah. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya. niscaya kamu menjadi orang yang terkabul do'anya. pakaiannya haram dan dia diberi makan dari yang haram pula. Sesungguhnya dia tidak mengetahui dimana tangannya bermalam atau dimana tangannya melayang. (HR. Bukhari) 6. Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam ember (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali. Wahai Sa'ad. (HR. (HR. (HR. Siapa yang mengenakan pakaian hendaklah dengan yang bersih. ucapkanlah Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. seperti firmanNya dalam surat Al Mukminun ayat 52: "Hai rasul-rasul. sedangkan makanannya haram. (HR. Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada hari kiamat. Rasulullah Saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah.6. Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang baik-baik. Abu Dawud dan Tirmidzi) 8." Kemudian Rasulullah menyebut seorang yang melakukan perjalanan jauh. hendaklah dia berwudhu lebih dulu agar lebih segar pengulangannya. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya. Muslim) 2. Abu Dawud) Makanan dan Minuman 1. Apabila seorang bersenggama dengan isterinya dan hendak mengulangi. . Apabila kamu lupa menyebut "Bismillah" pada awal makan hendaklah mengucapkan: "Bismillah pada awal dan akhirnya". Ahmad dan Tirmidzi) 9. perbaikilah (murnikanlah) makananmu. Ath-Thahawi) 11. Ibnu Majah) 5. Ath-Thabrani) 3. Al Hakim) 7. "Wahai anak. (HR. Sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amal kebaikannya selama empat puluh hari. potonglah (perpendek) kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat (melalui) kuku-kuku yang panjang. Muslim) 10. 8. Janganlah kamu kencing di air yang tidak mengalir kemudian kamu berwudhu dari situ.

(HR. (HR. Rasulullah Saw melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung ke mulutnya. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut." Lalu Nabi Saw berkata lagi. Namun jika bau tersebut bisa hilang. dan Rasulullah pun mengizinkannya. (HR. .9. misal minum langsung dari galon. 16. Bertamu itu hanya tiga hari lamanya dan pemberian bekal perjalanan bagi tamu hanya untuk sehari semalam. Lalu Thariq berkata. 14. Bukhari) 10. sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya. Abu Dawud) Keterangan: Meniup-niup makanan dan minuman yang panas biasa dilakukan dengan tujuan agar lekas dingin. Bukhari) Keterangan: Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau bawang merah dan bawang putih sebagaimana manusia pun merasa terganggu dengan bau tersebut. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya)." (HR. Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauhi kita atau menjauhkan diri dari masjid kita dan sebaiknya tinggal di rumahnya. "Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan untuk kamu di akhirat. Rasulullah Saw melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum dari emas dan perak. "Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat. Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya. Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang. lalu meminumnya dari gelas tersebut. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. (HR. misalnya dengan gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan zat penghilang bau. maka diperbolehkan untuk ke masjid dan berkumpul dengan kaum muslimin lainnya. Tidak ada susu yang lebih baik (unggul) daripada air susu ibunya (ASI). Para sahabat bertanya. Rasulullah Saw melarang orang meniup-niup makanan atau minuman. namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). (HR. Dinginkanlah makanan. Al Hakim dan Ad-Dailami) 12. Bukhari dan Muslim) Keterangan: Dilarang minum langsung dari tempat minum yang digunakan oleh banyak orang. misalnya dengan fan (kipas angin). "Itu bukan obat tetapi penyakit. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. (HR. (HR. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah saudaranya semuslim sehingga menyebabkannya berdosa. dan hal ini dilarang oleh Nabi. Hendaknya makanan atau minuman tersebut didiamkan saja atau didinginkan dengan metode lainnya selain dengan meniup langsung dengan mulut. Ahmad) 13. Ar-Ridha) 15. poci. Beliau juga melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera dengan sabdanya. teko dan wadah-wadah lainnya. 11. "Bagaimana sampai menyebabkan yang ditamui (tuan rumah) berdosa?" Nabi menjawab: "Dia bertamu sedang yang ditamui hampa tidak punya sesuatu apapun untuk disuguhkan kepada tamunya". Hendaknya dituangkan dulu ke dalam gelas. Ahmad) 17.

Buta yang paling buruk ialah buta hati. Nabi menjawab. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 2. (HR. (HR. Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasmu. Rasulullah bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadits Qudsi: "Pandangan mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis. Bukhari) . (HR. "Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pada orang-orang. Juga akibat-akibat buruk lainnya yang dapat terjadi diluar perkiraan. (HR. Sedikit dari mereka yang melampauinya. (HR. kayamu sebelum melarat. Bukhari) 11. (HR. Asysyihaab) 5. (Bukhari) 12. Sesungguhnya yang dimaksud nazar ialah apa yang diharapkan dengannya keridhoan Allah 'Azza wajalla." (HR. dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (kembalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan). Mungkin pelampiasan nafsu syahwat sebentar berakibat kesedihan yang lama. (HR. (HR. Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum fajar). Muslim) 15. karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untukmu. Mimpi yang baik (sholeh) adalah dari Allah dan mimpi (buruk) adalah dari setan. Bukhari) Keterangan: Batas maksimum wasiat adalah sepertiga dari seluruh hartanya. Mimpi yang baik oleh seorang yang sholeh merupakan satu dari empat puluh enam bagian dari mimpi kenabian. maka hal tersebut menimbulkan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi sang wanita." Aku bertanya lagi. Al-Baihaqi) Keterangan: Banyak kasus yang terjadi. Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam. Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah. yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah.Persoalan-Persoalan Pribadi 1. 10." Aku bertanya lagi. Ibnu Majah) 6. Muslim) 3. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 7. Usia umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun. Ahmad) 13. karena lupa. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. "Ketika aku sakit. Ath-Thabrani) 4. bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?" Nabi Saw menjawab. gara-gara melampiaskan nafsu syahwat dengan berzina lalu hamil. Sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan (memaafkan) umatku dalam kesalahan yang tidak disengaja. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan manis dalam hatinya. (HR. karena sepertiga itu sudah banyak. (HR. "Tidak. hendaklah dia mentaatiNya dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah ia melakukannya. (HR. "Ya Rasulullah. persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jauhilah. "Separonya?". Al Hakim) 9. dan senggangmu sebelum sibuk." (HR. Orang tua dan keluarga menjadi sedih dan malu. sehatmu sebelum sakit. Hak seorang muslim yang memiliki harta (peninggalan untuk diwasiatkan) ialah tidak melampaui dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan sudah ditangannya. "Tidak. (HR. 8. Al Hakim dan Tirmidzi) 14. dan karena dipaksa melakukannya. hidupmu sebelum mati. Rasulullah datang menjenguk dan aku berkata. "Sepertiganya?" Beliau menjawab. Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua.

Bukhari) 12. Ad-Dailami) 8. Ashabussunnah) 2. Muslim) .16. dan bukan kepastian bahwa dari tiap air mani dapat terjadi anak. (HR. "(HR. Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab. "Lakukanlah yang kamu pandang baik dan apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Beliau lalu menjawab. (HR. Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya pada dirimu janganlah kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. (HR. "Ya Rasulullah. wahai hamba-hamba Allah. Ahmad dan Tirmidzi) Pengobatan dan Penyakit 1. Abu Hanifah) 13. Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Apabila seorang yang sakit dari kamu menginginkan sesuatu makanan berikanlah. (HR. Larilah dari penderita lepra sebagaimana kamu lari dari harimau. Bukhari) Penjelasan: Tentu tidak setingkat dengan gugur di jalan Allah. "Ya. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri itu janganlah kamu memasukinya. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang haram tidak dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) dan ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja. Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. Apabila terjadi dalam satu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ janganlah kamu ke luar meninggalkan negeri itu. kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)". (HR. Mereka bertanya. (HR. Muslim) 17. Sesungguhnya tiada sesuatu pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) lebih baik daripada kesehatan. Al Hakim) Dukun dan Peramal 1. Ibnu Majah) 11. Bukhari dan Muslim) 7. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiat (kesehatan). diketahui oleh yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. (HR. Bukhari dan Muslim) 3. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lalu mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima. Ibnu Majah) 10. 6. apakah kami berobat?" Beliau menjawab. Ibnu Majah) 4. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan maka Allah berfirman kepada malaikat: "Catatlah bagi hambaKu pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat. (HR. 9. Wafat karena wabah adalah mati syahid. (HR. (HR. (HR." (HR. (HR. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya. (HR. Rasulullah Saw ditanya tentang azal (mengeluarkan air mani diluar kemaluan istri). (HR. Janganlah orang sakit mengunjungi orang sehat. Bukhari) 5.

kalung-gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik. (Abu Dawud) 3. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah. (HR." (HR. Ramalan mujur-sial adalah syirik.2. 4. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. domba. Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra. Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan bertawakal. (HR. Ahmad) 5. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Thair artinya burung. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan burung yaitu suara atau arah terbangnya. (HR. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. (HR. Bukhari) 3. "Apakah penebusannya. Ibnu Majah) 4. Muslim) 2. Hewan 1. Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus. diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu). Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) kecuali Engkau. Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah bersyirik kepada Allah. (HR. kambing. sapi. Para sahabat bertanya. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. ayam dan lain sebagainya. "Ucapkanlah: "Ya Allah. Lalu wanita itu melepas sepatunya. Bukhari) Penyusun : Maharasky Syah . (HR. (HR. tiada kebaikan kecuali kebaikanMu. Bukhari) 5. (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap orang pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian. Abu Dawud) Penjelasan: Mengadu kerbau. Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->