P. 1
1001 hadist

1001 hadist

|Views: 204|Likes:
Published by Jarnawi

More info:

Published by: Jarnawi on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

1001 Hadits Terpilih

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala
1. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman, "Anak Adam mendustakan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakan Aku adalah dengan ucapannya bahwa "Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada permulaan". Ketahuilah bahwa tiada ciptaan (makhluk) pertama lebih mudah bagiku daripada mengulangi ciptaan. Adapun caci-makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, "Allah mempunyai anak". Padahal Aku Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala sesuatu. Aku tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun setara dengan Aku." (HR. Bukhari)

2. Dalam hadits Qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, kamu tidak adil terhadap-Ku. Aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kamu membenciKu dengan berbuat maksiat-maksiat. Kebajikan kuturunkan kepadamu dan kejahatan-kejahatanmu naik kepada-Ku. Selamanya malaikat yang mulia datang melapor tentang kamu tiap siang dan malam dengan amal-amalmu yang buruk. Tetapi hai anak Adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya." (Ar-Rafii dan Ar-Rabii'). 3. Anak Adam mengganggu Aku, mencaci-maki jaman (masa), dan Akulah jaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) : "Kebesaran (kesombongan atau kecongkakan) pakaianKu dan keagungan adalah sarungKu. Barangsiapa merampas salah satu (dari keduanya) Aku lempar dia ke neraka (jahanam)." (HR. Abu Dawud) 5. Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 6. Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa memperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya, mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu). ( HR. Bukhari) 7. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tetapi kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku menutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiarkanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru oleh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia berpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan jika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku menerimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) .

Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalkan adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari) 3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al Hakim) 4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban)

5. Isa bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu Isa 'Alaihissalam berkata kepada orang itu, "Kamu mencuri." Tapi pencuri itu menjawab, "Tidak, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia." Isa lalu berkata lagi, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan mataku sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

Muhammad Rasulullah Saw
1. Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada hari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Allah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orang-orang beriman yang fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi)

2. Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, "Akhlaknya adalah Al Qur'an." (HR. Abu Dawud dan Muslim) 3. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 4. Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam). (HR. Ahmad) 5. Kepada Rasulullah Saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi beliau menjawab: "Aku tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim) 6. Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan ini." (HR. Ahmad) 7. Rasulullah Saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau juga tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar dan berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim) 8. Anas Ra berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad) 9. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. (HR. Bukhari) 10. Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim)

Ketinggian Al-Qur'an
1. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Muslim)

2. Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim) Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya.

3. Apabila seorang ingin berdialog dengan Robbnya maka hendaklah dia membaca Al Qur'an. (Ad-Dailami dan Al-Baihaqi) 4. Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala. (HR. Bukhari dan Muslim) 5. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukhari) 6. Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al Qur'an ibarat rumah yang bobrok. (Mashabih Assunnah) 7. Barangsiapa mengulas Al Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka. (HR. Abu Dawud) Penjelasan: Maksud hadits ini adalah menterjemah, menafsirkan atau menguraikan Al Qur'an hanya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah, panduan dari para sahabat dan ulama yang shaleh, serta tanpa akal dan naqal yang benar. 8. Barangsiapa menguraikan Al Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. (HR. Ahmad) 9. Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat. (HR. Tirmidzi)

Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw
1. Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah mereka infakkan. (Mashabih Assunnah)

2. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Barangsiapa menelusuri salah satunya dia mendapat petunjuk jalan. (Ad-daarami) Catatan Kaki: [1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons

Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya
1. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama, kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah tepat, lakukan pendekatan, sebarkan berita gembira, permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu. (HR. Bukhari)

2. Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka, kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih membahayakan mereka. (HR. Ahmad) 3. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun orang yang memperbaharui (ajaran) agama mereka. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 4. Akan datang satu masa, hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tidak mampu merubahnya. (Aththusi) 5. Agama ini kokoh dan kuat. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Robbmu. (HR. Al-Baihaqi) 6. Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu. (HR Asysyihaab)

"Hai Umar. malaikat-malaikat-Nya." Rasulullah berkata. "Beriman kepada Allah. separo dalam sabar dan separo dalam syukur. Kini beritahu aku tentang ihsan. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tanda-tanda perjalanan. dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Saw. "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kenalilah Allah waktu kamu senang. Kedua kakinya menghempit kedua kaki Rasulullah. seraya berkata. Umatku dibebaskan (dari tuntutan) disebabkan kesalahan (yang tidak disengaja)." Rasulullah menjawab."Ya Rasulullah. 9." Lalu Rasulullah Saw menjawab. "Kini beritahu aku tentang iman. dan mengerjakan haji apabila mampu. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulullah Saw." Lalu Rasulullah Saw menjawab." Rasulullah menjawab. Ath Thobari) 4. menunaikan zakat. Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perantaraan seorang yang durhaka. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Saw. Ath Thobari) 8." (HR. niscaya kamu akan selalu merasakan kehadiran-Nya. "Ya Muhammad. Sufyan bin Abdullah berkata. rasul-rasul-Nya. (HR. niscaya Allah akan mengenalimu waktu kamu dalam kesulitan. Al-Baihaqi) 3. beritahu aku tentang Islam." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata." Orang itu lantas berkata. terangkan kepadaku tentang Islam. lupa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka. Dia bertanya lagi. Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya. Muslim) 2. Ketahuilah." Rasulullah Saw menjawab. tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu aku (Umar) menjawab. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah yang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh tahun. melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bertingkat. (HR." Rasulullah Saw lantas berkata. (HR. kemudian berlakulah jujur (istiqomah)." (HR. (HR. "Beritahu aku tentang tanda-tandanya." Kemudian dia bertanya lagi. Orang-orang tanpa sandal. Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. karena sesungguhnya Allah melihat anda. Peliharalah (perintah dan larangan) Allah. (HR. hari akhir dan beriman kepada Qodar baik dan buruknya. setengah telanjang. Allah menyukai akan rukhsah-rukhsah-Nya[1] diterima dan diamalkan sebagaimana seorang hamba menyukai pengampunan-Nya.Iman . Islam . Bukhari) Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dosanya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah. Muslim) 5. kitab-kitab-Nya. mendirikan shalat. "Benar. puasa Ramadhan. "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui.7. Lalu Rasulullah Saw bertanya kepada Umar. Ath Thobari) 10. "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. seperti shalat Qoshar dan berbuka (tidak puasa) bagi musafir. Iman terbagi dua. (Mutafaq'alaih) Catatan Kaki: [1] Rukshah artinya dispensasi dan keringanan-keringanan dari Allah.Ihsan 1. "Seorang budak wanita melahirkan nyonya besarnya. "Ikrarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah. "Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat). "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah." Kemudian dia bertanya lagi. apa yang luput dari kamu . "Beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat-Nya walaupun anda tidak melihat-Nya.

Bukhari dan Muslim) 4. dan puncaknya (atapnya) adalah berjihad. Dan umat terakhir kelak akan binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. Al Hakim) 9. tetapi apabila melakukan keburukan dia beristighfar. Tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang mukmin. Ath-Thabrani) 6. "Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musafir) dia berbuka puasa dan shalat Qashar. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kembali asing. (2) mencintainya di dalam hatinya. (3) Beriman kepada takdir-takdir. (HR. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam kenikmatan dan dibesarkan dengannya. Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat. Orang yang shaleh selalu mendapat tekanan-tekanan. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. (HR. Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan perintah Allah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. (HR. (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan "Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dari Islam karena sesuatu perbuatan. Tirmidzi) 6. (3) menyantuninya . Tirmidzi dan AthThabrani) 5. (HR." (HR. (HR. Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) keburukannya maka dia adalah seorang mukmin. (HR." (HR. Al Hakim) 8. Namun berbahagialah orang-orang asing itu. dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur). tidak diketahui mana yang lebih baik awalnya atau akhirnya. apa yang dimaksud orang asing (aneh) itu?" Lalu Rasulullah menjawab. dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Abu Dawud) 9. (HR.adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. (HR. maka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentangnya dan sampai tiba ketentuan Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut. Ath-Thabrani) 2. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya. makanannya sebaik-baik makanan. Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. Al Hakim) 7. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin." (Ibnu Abi Ad-Dunia) 8. Tirmidzi) 10. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya). Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan. (HR. (Mashabih Assunnah) 3. Muslim) 7. Kelonggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemudahan. "Ya Rasulullah. (HR. Umat terdahulu selamat (jaya) karena teguhnya keyakinan dan zuhud. Ahmad) Keistimewaan Muslimin dan Mukminin 1. dan jika berbuat kebaikan merasa gembira.

" (HR. Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk. dan jangan lemah semangat (patah hati). (HR. dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalkan dan menjauhi keburukan (kejahatan). Ahmad) 15. (HR. Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. Ar-Ridha) Hari Kiamat dan Hisab 1. apa arti memasuki (bidang) dunia?" Beliau menjawab. siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menjawab. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. Ath-Thabrani) 3. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. Bukhari) Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama 1. dan memeranginya adalah suatu kekufuran. Seorang Arab Badui bertanya. rahmatilah khalifah-khalifahku. Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia. "Ya Rasulullah. dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir. sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. (HR. Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka. "Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu".dengan hartanya. Muslim) 14. Abu Dawud) 17." Ketahuilah. (HR. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Ahmad dan Abu Dawud) 13. (HR. para sahabat bertanya." Orang itu bertanya lagi. Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. "Bagaimana hilangnya amanat itu. (5) menjenguknya bila sakit. Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah. dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Abu Dawud) . "Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku. "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya." (HR. (HR. (HR. "Ya Rasulullah. Muslim) 12. Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata. Seorang mukmin tidak akan digigit dua kali dari lobang yang satu (sama). (Mutafaq'alaih) 16. yang keji dan yang ucapannya kotor. dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia. (6) melayat jenazahnya." (HR. (7) dan tidak menyebut kecuali kebaikannya sesudah ia wafat. Tirmidzi dan Abu Ya'la) 11. "Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu. "Ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya. Aku mengagumi seorang mukmin. maka tunggulah kiamat. (4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya. Mendengar sabda tersebut. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Bukhari) 2. "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab. "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. Bukhari) 2. (HR. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan kamu dan mohonlah pertolongan Allah. Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjadi kafir. (HR." Para sahabat lalu bertanya. Ibnu Baabawih) 10. tetapi katakanlah. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. (HR. Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dari (kejahatan) lidah dan tangannya.

3.. (HR. Tiada tiba kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. Abu Dawud) 9. Jika terbit dari Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. pembunuhan. Lalu batu dan pohon-pohon berkata. "Alangkah baiknya sekiranya aku di tempat orang ini. kaum penjahat melimpah. maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih. wanita berlipat banyak. dan orang yang khianat diberi amanat (dipercaya). Asysyihaab). (HR. banjir di musim kemarau. orang-orang terhormat (mulia) menjadi langka. Para sahabat lalu bertanya. Saat akan tiba kiamat. (HR. dan negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir. dan orang ke luar membawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya. (HR. sebulan seperti seminggu. ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab. anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. Bukhari) 10. (HR.. zina dilakukan terang-terangan. 15. pemutusan hubungan kekeluargaan. Muslim) 14. "Apa itu 'Alharju'. dia ingin mati dan tidak ingin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperindah masjid-masjid. atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah. Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi. Bukhari) 11. orang yang jujur (amanat) dituduh berkhianat. Muslim) 7. Tirmidzi) Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat.. seminggu seperti sehari. (HR. Allah. 6. saudaranya dan ayahnya. Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya. Al Hakim) 17. Muslim) Penjelasan: Artinya : Saat kiamat tiba." (HR. 16. "Wahai kaum . arak menjadi minuman biasa." (HR. (HR Bukhari) 5. Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-berhala selain Allah. dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pria."Pembunuhan. jaman saling mendekat. Tibanya kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat. Satu tahun seperti sebulan. Belum akan kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut : "Allah. Jadi yang ditimpa azab kiamat ialah orang-orang yang jahat. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya. beretika (berakhlak) buruk dengan tetangga. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Bukhari) 8. Ahmad) 12. tidak ada lagi orang yang beriman. Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. kebodohan menjadi dominan. Kalau rotasi sekarang 1000 mil per jam. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang megah." (HR. Abu Dawud) 4. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohon-pohonan." (Maksudnya. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. Bukhari dan Muslim) 13. (HR. sehari seperti satu jam dan satu jam seperti menyalakan kayu dengan api.. (HR. (HR. (HR. Belum akan tiba kiamat sehingga merajalela 'Alharju'. Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata.

kecuali dikarunia Allah dengan rahmat-Nya. Abu Ya'la) 19. Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lewatkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla. ini orang Yahudi di belakang saya. tawar airnya. "Ya Muhammad. (HR." (HR. Ahmad) 3. Orang-orang ahli (Laailaaha illallah) tidak akan mengalami kesepian tatkala wafat." Kecuali pohon "Gharqad" yang tumbuh di Baitil Maqdis. lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan (pahala) itu Allah akan melapangkannya untuk masuk surga. "Alhamdulillah. wahai hamba Allah. (HR. sombong terhadap orang lain. yang telah menghilangkan duka-cita dari kami. Aisyah bertanya." (Mutafaq'alaih) 7. (Ath-Thabrani) 6. aku juga. Mereka sedang menyingkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata. "Termasuk engkau juga. dari sumber mana dia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya. Yang pertama diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shaleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Dia berkata. (5) dan tentang ilmunya. apa yang telah dilakukannya. Bukhari dan Muslim) 23. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang berjalan dengan sombong. Bukhari) 21. sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka: "Sesungguhnya surga itu baik lahannya. untuk apa dihabiskannya." (HR. "Ya. lembah-lembahnya datar dan tanamannya: 'Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar'. Walaupun demikian kamu harus berbuat yang benar (baik). "Pada saat itu segala urusan sangat dahsyat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) hal itu. Seolah-olah aku melihat mereka ketika dibangkitkan (pada tiupan sangkakala yang kedua). "Ya Rasulullah. Ahmad) 18. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi.muslimin. Amal seseorang tidak dapat menyelamatkannya. Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal. Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya tentang lima perkara: (1) Tentang umurnya. Ahmad) 22. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah.' (As-Sajdah: 17). (3) Tentang hartanya. Aku menjenguk ke surga. (HR. . Seorang sahabat lantas bertanya tentang sabda tersebut. (HR. Tidak ada di surga sesuatu yang sama seperti yang ada di dunia kecuali nama-nama orang." (Mutafaq'alaih) 20. Mari bunuhlah dia. mana yang dia amalkan. ya Rasulullah?" Rasulullah lalu menjawab." [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya] 5. (HR. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh syahwat. (HR. Bukhari) 2. Ad-Dailami) 4. (HR. telanjang bulat dan tidak dikhitan. aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir. Aku (Rasulullah Saw) bertemu (nabi) Ibrahim ketika Isra'. saat di kuburan dan ketika dibangkitkan. aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-miskin dan aku menjenguk ke neraka. Didatangkan kebaikan-kebaikan (pahala) dan kejahatan-kejahatan (dosa) seorang hamba. (2) Tentang masa mudanya. didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. laki-laki dan perempuan saling melihat (aurat) yang lain?" Nabi Saw menjawab. Muslim) Surga dan Neraka 1. Oleh karena itu bacalah kalau kamu suka ayat: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar kepada Allah." (HR. anak yang belum dewasa (baligh) dan anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup masuk surga juga. (HR. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3.yang selalu dikalahkan. (HR. (HR."Kami bertanya kepada Rasulullah Saw. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-lebihan). Ath-Thabrani) 2. Anas Ra berkata. tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut. namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Abu Dawud) Sunnah-Sunnah Yang Utama 1. (HR. Bukhari) 10. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pahalanya seperti seorang syahid." Kami bertanya lagi. memakai cincin emas dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). (HR. (HR. Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi). An-Nasaa'i) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. Al Hakim dan Ahmad) 8. Ibnu Majah) 7. orang yang mati syahid. Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah. tetapi dimungkinkan melalui nazar." (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR. "Tidak usah. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh bagian api neraka. "Bila berjumpa sahabat (saudara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab. "Tidak. Abu Dawud) 4. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak. Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) tidak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bakhil. Bukhari) 5. maka janganlah kamu mencaci-makinya. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap Allah. tetapi cukup dengan saling bersalaman. Nabi Saw masuk surga. "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab. dan Rasulullah pun mengizinkannya. panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia). Bukhari) Penjelasan: Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati. (Artinya. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim. Al-Baihaqi) 9. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka." (HR. (HR. Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera. Tirmidzi) 9. 8. 6. AlBaihaqi) . (HR. (HR. (HR. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat.

(Abu Dawud) 16. adalah hiburan yang tidak melanggar norma agama dan akhlak). (HR. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. Abu Dawud dan Tirmidzi) 26. (HR. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. (HR. (HR.wanita. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. Sesungguhnya banyak orang menaruh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. dan aku mengawini wanita. maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. membenci kemelaratan dan yang berlagak melarat. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang dimaksud. Muslim) 18. (HR. (Mutafaq'alaih) 20. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Allah suka melihat tanda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya. (Ath-Thahawi) 25. Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tidak genap). tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidup hemat. maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu. (HR. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi. beliau sujud syukur kepada Allah 'Azza wajalla. (HR. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu. agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku. Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan.10. (HR. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 13. Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan. (HR. Al Hakim) 19. Muslim) 17. Rasulullah Saw apabila bersin. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 14. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. 15. Bukhari) 21. 12. Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi. Muslim) 11. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah). Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Bukhari) 22. aku shalat dan tidur. (Ath-Thabrani). Muslim) 23. Tirmidzi). (HR. Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih. aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. Demi Allah. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu. (HR. 24." (maksudnya. beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya. (Abu Dawud) .

Muslim) 3. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah aku (Rasulullah Saw) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka. dan tiap bid'ah adalah sesat. para malaikat dan seluruh manusia. dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. Maut dan Kematian 1. Ath-Thahawi) 5. "Mengada-adakan amalan bid'ah. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. (Asysyihaab) 2. Ditanyakan. Perbanyaklah mengingat kematian. Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik. (HR. "Orang-orang Yahudi dan Nasrani. sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut memasukinya. Daruquthin dari Anas). Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dialaminya sesudahnya. sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah. Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan sesudah memperoleh pengetahuan. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah. (HR. Ibnu Hibban) 28. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. Seorang hamba yang banyak mengingat mati maka Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. kecuali dalam amalan untuk akhirat. dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad. Waspadalah terhadap ciptaan persoalan-persoalan baru. Bukhari) 2. lalu melibatkan orang-orang kepadanya. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan dari ajarannya maka tertolak. Ad-Dailami) Penjelasan: Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada. Ahmad) 4. "Ya Rasulullah. Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam Islam adalah kaum Jabariyah dan kaum Kadariyah. Ahmad) 3. (HR. . Dengan demikian Allah akan mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. Bukhari) 6. (HR. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. agar mendengar. (HR. dan syahwat perut serta seks. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. (HR. taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. fitnah-fitnah yang menyesatkan. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku). Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla. "Siapa 'mereka' yang baginda maksudkan itu.27. Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal. meskipun waktu berjalan dan ketika memakai sandal." (HR." (HR. Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih berat daripada kematian. Para sahabat lantas bertanya. (HR. (HR. (HR. Tirmidzi) Bid'ah dan Kesesatan 1. Barangsiapa hidup panjang umur dari kamu maka dia akan melihat banyak silangsengketa. apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab. Abu Dawud dan Al Hakim) 29. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. (Ar-Ridha) 7.

(HR. Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya. Sesungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya. yaitu keluarganya. Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laailaaha illallah (maksudnya. (HR. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya. 8. maka masa berkabungnya empat bulan dan sepuluh hari. Muslim) 14.4. 10. Menangisi dengan . ibu. Bila dia seorang yang shaleh maka kebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan bila kebalikannya. Ahmad) 11. Muslim) 5. Allah mencatat ihsan (kebaikan) atas segala sesuatu. masa berkabungnya tidak boleh melebihi tiga hari. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolongan. ibu. berdirilah. apakah kami perlu berdiri?" Nabi Saw segera menjawab. Abu Dawud) 16. "Ya Rasulullah. kecuali terhadap kematian suaminya. "Ya Allah. Cukuplah maut sebagai pelajaran (guru) dan keyakinan sebagai kekayaan. Ad-Dailami) 13. Dia menanti-nanti doa ayah. (HR. maka sesuatu keburukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu. Bukhari dan Muslim) 12. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Seorang mayit dapat disiksa (kubur) disebabkan tangisan keluarganya." (HR. hartanya dan amalnya. Apabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata. (HR. Bukhari) 17. Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya. "Ya. Ahmad) Penjelasan: Artinya. Apabila kamu membunuh hewan maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah dengan baik. Apabila seorang muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang yang tidak bersyirik kepada Allah maka Allah mengijinkan syafaat (pertolongan) oleh mereka baginya (si mayit). Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. (HR. (HR. agar dia mau meniru mengucapkannya). tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa. Muslim) 9. (HR. Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat. Aththusi dan Ath-Thabrani) 15. saudara dan yang lain selain suaminya. Dan sesungguhnya Allah 'Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung-gunung. Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Kematian ayah. anak dan kawan yang terpercaya. Asahlah tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya. Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang durhaka. Seorang sahabat bertanya. (Mashabih Assunnah) Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan dan berteriak-teriak." (HR. (HR. Bukhari) 6. sedangkan orang durhaka tidak. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. (HR. jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. Janganlah kamu mengagumi amal seorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akhir kerjanya (amalnya). Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam. (HR. Ath-Thabrani) 7. (HR. tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku. sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya.

wajar dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. (HR. 18. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? Ini disebabkan karena sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. (HR. kecuali dengan menyebut-nyebut kebaikan mereka. (HR." (HR. Barangsiapa tewas membela Ad Dien-Nya (maka) matinya syahid. Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk daripadanya. Para syuhada di lembah (tepi) sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau. (AnNasaa'i) 20. Seorang yang mati syahid diberi enam perkara pada saat tetesan darah pertama mengalir dari tubuhnya: semua dosanya diampuni (tertebus). (HR. diperlihatkan tempatnya di surga. dan perbanyaklah doa. Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan. Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat. dikawinkan dengan bidadari. Umur mereka diperpanjang dengan amalan kebaikankebaikari. (Tirmidzi dan Ibnu Majah) 9. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. (HR. diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat). Ahmad) 5. Bukhari) 3. Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela (kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid. dan hendaklah kamu bersyukur. Barangsiapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh maka akan Aku berikan kepadanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mereka serba selamat. (HR. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan seorang dari cubitan (gigitan serangga). Barangsiapa wafat pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at maka dia terpelihara dari fitnah (siksa) kubur. Al Hakim dan Ahmad) 2. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 2. Seorang sahabat bertanya. Ath-Thabrani) Syuhada 1. Ath-Thabrani) 6. Ath-Thabrani) . diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakaian keimanan. Seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh anggota keluarganya. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 8. (HR. (HR. Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib dan orang yang menghadap penguasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan lalu dia dibunuh oleh penguasa. Asysyihaab) 4. Muslim) 7. pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah. (Abu Ya'la) 19. "Ya Rasulullah. (HR. Al Hakim) Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan 1." Nabi Saw lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari (kelelahan) dunia.

Bukhari) Ibadah 1. Muslim) 4. Kepemudaan termasuk kelompok kegilaan (radikal). Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). (HR." (HR. Tiap perkara yang akan datang adalah dekat. (HR. (HR. Orang bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari (peristiwa) orang lain. 3. Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya. maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gangguan) kaum kafir. Ahmad) . Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. (HR. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Barangsiapa tidak takut kepada Allah. (HR. Keraguraguan (dalam beriman) termasuk kekufuran. (HR. Barangsiapa takut kepada Allah. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Al-Baihaqi) Keutamaan Do'a 1. niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. Muslim) Perintah Takut Kepada Allah 1. duduk-duduk di atas kuburan dan membina kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin. Bukhari) 3. yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. (HR. 4. Dua mata yang diharamkan dari api neraka. Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam berthaharah dan berdoa. Asysyihaab) 5. Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Ad-Dailami) Penjelasan: Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu. dll) tapi berupa unggukan tanah saja setinggi satu jengkal. Sebaik-baik yang tertanam dalam hati adalah keyakinan. (HR. (HR. (HR. luangkan waktu untuk beribadah kepada-Ku. Kalau tidak. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu.3. (HR. Bukhari) 4. maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Al-Baihaqi) 2. Do'a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi. Do'a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada Allah. (HR. Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Do'a seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan Allah. (HR. Abu Ya'la) 3. Tirmidzi) 2. niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. (HR. Ath-Thabrani) 2. Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan. Ahmad dan Abu Dawud) Penjelasan: Yakni berdoa atau mohon kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan karena berlebih-lebihan atau untuk sesuatu yang tidak halal (haram). dan orang yang sengsara ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya.

Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dari yang lain. doa kedua orang tua. dan barangsiapa memohon maka Aku kabulkan dan barangsiapa rendah diri kepada-Ku maka aku angkat derajatnya." (Mashabih Assunnah) 7. Aku akan memenangkanmu (menolongmu) meskipun tidak segera. Ahmad) 13. (HR. Ahmad) 11. kecuali dikabulkanNya. "Ya Allah. Tirmidzi) 10. Allah tidak akan mengabulkan do'a orang yang hatinya lalai dan lengah. Tiga macam do'a dikabulkan tanpa diragukan lagi. Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada do'a. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah 'Azza wajalla turun ke langit bumi dan berfirman : "Adakah orang yang berdo'a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah orang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa. (2) Seorang penguasa yang adil. rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki. Ahmad dan Abu Dawud) 16. Ahmad) 8. yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Allah berbuat segala apa yang dikehendakiNya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. ampunilah aku kalau Engkau menghendaki.dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?" Yang demikian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh). Barangsiapa mendo'akan keburukan terhadap orang yang menzaliminya maka dia telah memperoleh kemenangan. Bukhari dan Muslim) 12. Sesungguhnya Allah berfirman (hadits Qudsi): "Barangsiapa berdo'a (memohon) kepada-Ku di waktu dia senang (bahagia) maka Aku akan mengabulkan do'anya di waktu dia dalam kesulitan. "Demi keperkasaanKu. Rasulullah Saw ditanya. (3) Dan do'a orang yang dizalimi (teraniaya). (Ibnu Khuzaimah) 6. (HR. Tiada seorang berdo'a kepada Allah dengan suatu do'a. (HR. Do'a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah. (karena khawatir) saat itu cocok dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula do'amu. Al Hakim) 17. (HR. Tirmidzi dan Asysyihaab) . Apabila kamu berdo'a janganlah berkata. (HR. disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat. dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal. Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. (HR. Bermohonlah kepada Robbmu di saat kamu senang (bahagia). Jangan mendo'akan keburukan (mengutuk) dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pelayanmu (karyawankaryawanmu) atau harta-bendamu. (HR. yaitu doa orang yang dizalimi. Ahmad) 15. dan do'a seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik). Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya. dan barangsiapa mohon kepada-Ku dengan rendah diri maka Aku merahmatinya dan barangsiapa mohon pengampunanKu maka Aku ampuni dosa-dosanya. "Pada waktu apa do'a (manusia) lebih didengar (oleh Allah)?" Lalu Rasulullah Saw menjawab." (HR. (HR. (HR. atau diganti dengan mencegahnya dari musibah (bencana) yang serupa. Ath-Thabrani) 18. Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah 'Azza wajalla maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul. Ahmad) 14.5. (HR. Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). "Pada tengah malam dan pada akhir tiap shalat fardhu (sebelum salam)." (Ar-Rabii') 9.

Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis taklim). yang paling tinggi dalam derajatmu. (HR. AdDailami) 21. paling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan lebih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab. Ath-Thabrani) 23. berat dalam timbangan dan disukai oleh (Allah) Arrohman. yaitu kalimat: "Subhanallah wabihamdihi. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak. Para sahabat lalu bertanya. sesungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah". bagaikan air menumbuhkan rerumputan. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan (akibat) bencana dan dari kesengsaraan hidup yang bersinambungan (silih berganti dan terus-menerus) dan suratan takdir yang buruk dan dari cemoohan lawan-lawan. wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu. "Berdoalah juga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk pribadi. Maha suci Allah yang Maha Agung). Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. "Ya. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak). (HR."Zikrullah. Bukhari) 8. Muslim) 5. kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir.Ad-Dailami) 20. (HR." . Ad-Dailami) 9. Dua kalimat ringan diucapkan lidah. pasti para malaikat akan bersalaman dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui." Nabi Saw berkata. (HR. Sesungguhnya perbedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik. akan tetapi do'a bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan. Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang. (HR. subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. "Rasulullah Saw lewat ketika aku sedang mengucapkan do'a : "Ya Allah. (HR. Ahmad) Keutamaan Zikir 1. Ali Ra berkata. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. (HR. "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun. Lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata. Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat). seumpama orang hidup dan orang mati. Tirmidzi dan Ahmad) 2. (Beliau mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali). (HR. dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. wahai hamba-hamba Allah." (HR." (HR. Ada empat perkara. Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah". Tetapi. Al-Baihaqi) 3. Bukhari dan Muslim) 6." (HR. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. (HR. rahmatilah aku". Ambillah kesempatan berdo'a ketika hati sedang lemah-lembut karena itu adalah rahmat. Muslim) 22. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya.19. Ad-Dailami) 7. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya rumah di surga. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 4.

" Nabi Saw berkata. "Ya. hai Sa'ad?" Sa'ad bertanya. "Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. (HR. apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. Ahmad) 16. Ahmad dan Tirmidzi) 12. Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Muslim) 2." (HR. (HR. Aku bertanya. Ahmad dan Ibnu Majah) 3.-Muslim) Wudhu 1. "Ya. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya. (HR. maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. "Ya Rasulullah. Wahai Aba Musa.(HR. "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Nabi menjawab. dan bagi tiap orang apa yang diniatinya. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta. (HR. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zikrullah). Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikrullah. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Ahmad) 15. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. "Keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia atau menikahi wanita. Ad-Dailami) 14." (HR." (HR. "La haula wala Quwwata illa billah. 13. "Pemborosan apa itu." (HR." Nabi berkata. Menang pacuan "Almufarridun". Bukhari) 2. Nabi Saw melihat Sa'ad yang sedang berwudhu. Seorang sahabat berkata. Ahmad) . Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan. maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku menjawab. (HR. maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi. (HR. meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir. (HR. Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kuku-kukunya. "Ya Rasulullah. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. lalu beliau berkata. "Apa Almufarridun itu?" Nabi Saw menjawab. Ibnu Hibban dan Ahmad) Niat Pangkal Seluruh Aktifitas 1. Para sahabat bertanya. Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya. 11. Ahmad dan Ibnu Majah) 10. Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebih-lebihan." (HR. Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Muslim) Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak peduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya. sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku." (HR." (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah).

Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan." (HR. Apa yang dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah. (HR. Ahmad) 8. Apabila seseorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang ngantuknya. (HR. Bukhari dan Muslim) Shalat 1. Ahmad. "Shalat tepat pada waktunya. Bukhari dan Muslim) 4. "Kemudian apa lagi. Abu Dawud. Ibnu Abbas Ra. "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab.(HR. Muslim) 3. (HR. sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa ketika beristighfar ternyata dia memaki dirinya. Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. Bukhari) 13." Aku bertanya lagi. An-Nasaa'i dan Al Hakim) 6. dan Ibnu Majah) 5. Tirmidzi) 7. Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan melimpah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali. (HR." (HR. "Berbakti kepada kedua orang tua. An-Nasaa'i dan Tirmidzi) 2. pernah menjama' shalat dzuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan (khauf) atau hujan. Abdullah ibnu Mas'ud Ra berkata. Ahmad. Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika mereka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (putera-puteri). Tirmidzi) 10. "Berjihad di jalan Allah. (HR. (HR. (HR. (HR. Akan terdapat dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berwudhu dan berdo'a. "Ya Rasulullah.4. berkata : Rasulullah Saw. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan merugi. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. (HR. 12. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah do'a (saat bersujud) (HR. (HR. "agar tidak menyulitkan umatnya. Penjelasan: Jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau pernah menjama' walaupun bukan musafir. Bukhari) 5. Shalat pada awal waktu adalah keridhoan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. Shalat dua rakaat (yakni shalat sunnah fajar) lebih baik dari dunia dan segala isinya. (HR. Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya. tangan serta kakinya berkilauan dari bekas-bekas wudhu. "Aku bertanya kepada Rasulullah. Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kesejukan mataku (sebagai biji mata) dalam shalat. Muslim). lalu menjawab. Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing dan buang air (termasuk kentut). Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang. Ibnu Hibban) 14. (HR. Ahmad) 11." Aku bertanya lagi. Beliau ditanya apa sebabnya. Ahmad) . amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab. Abu Dawud) 9.

Penjelasan: Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-larian menuju masjid. Ad-Dailami) 18. sesungguhnya bagiKu cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabaran (kebijaksanaan) dan menjadikan kegelapan terang." Maka patut baginya memperoleh syafaat (ku) pada hari kiamat. Ya Allah. Ahmad dan Ath-Thabrani) 16. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Tidak semua orang yang shalat itu bershalat. sesungguhnya merapikan barisan termasuk mendirikan shalat. 23. Muslim) 24. Allah Ta'ala tetap (senantiasa) berhadapan dengan hambaNya yang sedang shalat dan jika ia mengucap salam (menoleh) maka Allah meninggalkannya. dia berdoa kepada-Ku dan Aku mengabulkannya. Ya Allah Robb kami. Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu' sehingga tidak terlihat seorangpun yang khusyu'. Nabi Saw ditanya tentang shalat. 15. maka dia telah mengkhianati mereka. Ibnu Hibban) . (HR. Nabi Saw bila mendengar seruan azan. beliau menirukan kata-kata dan seruannya. BagiKu dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahnya dan tidak berobah keadaannya. Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir. memberi makan kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang. karuniakanlah kepada Muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan untuknya." (HR." "Demi keagungan dan kebesaranKu. "Berwudhu dengan baik. Seluruh pujian bagimu sepenuh langit. Bukhari) 22. menghilangkan kotoran-kotoran. (HR. Robb seruan (azan) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan. "Bagaimana shalat yang paling afdol?" Beliau menjawab. Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan Aku menyuruh para Malaikat menjaganya. Engkaulah yang patut disyukuri dan dipuji. Muslim) 19. (HR. Muslim) Penjelasan: Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka (menguasai) Mekah. tidak ada pencegah bagi pemberianMu dan tidak memberi apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisiMu. banyak langkah diayunkan menuju mesjid." Beliau berkata. (HR. (HR. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab: "Baik ya Rasulullah. (HR. Barangsiapa mengucapkan (do'a) setelah mendengar suara muazzin: "Ya Allah. Itulah kewaspadaan (kesiagaan). mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. Rasulullah Saw apabila berdiri sesudah ruku' ('itidal) beliau membaca: "Allah mendengar siapa yang memujiNya. dan menunggu shalat (Isya) sesudah shalat (Maghrib). bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya. Muslim) 20.langit. menahan syahwatnya dari perbuatan haram laranganKu dan tidak terus-menerus (ngotot) bermaksiat terhadapKu. Rapikan barisanmu." (HR. Semua itu dilakukan karena Aku." (HR. "Berdiri yang lama. (HR. Mashabih Assunnah) 17. Engkaulah yang paling layak diucapkan seorang hamba dan kami semua adalah hambaMu. Aththusi) 25. (HR. dia mohon dan Aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan Aku tepati (perkokoh) janjinya. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada keagunganKu. Ath-Thahawi) 21. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang.

(Abu Hanifah) 30. yang lemah. Muslim) 38. yaitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. suatu kaum (jama'ah) yang berbaris untuk shalat dan suatu kaum berbaris untuk berperang (fisabilillah). Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya. (HR. Tiga orang yang diridhoi Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat. yang sakit clan yang punya hajat (keperluan). maka akan terampuni dosa-dosanya (walaupun) sebanyak buih di lautan. Apabila seorang mengimami orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di antara mereka terdapat anakanak. yaitu seorang budak yang melarikan diri sampai dia pulang kembali. Bukhari dan Muslim) 34. (HR. (HR. Paling afdol (utama) shalat seorang (adalah) di rumahnya kecuali (shalat) yang fardhu (lima waktu). bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan "Diamlah!" atau "Dengarkanlah!". maka pahala shalat jum'atmu menjadi batal. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak boleh berbicara. Lalu beliau menjawab. Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah Tabaroka wata'ala akan mengunci hatinya. Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan ucapan: "dengarkan". Rasulullah Saw berkata kepada Muadz Ra. Apabila sedang mengalami kemajuan shalatlah nawafil (sunah ba'diyah. budak. (HR. orang yang sakit dan musafir (bepergian). jangan meninggalkan sehabis tiap shalat ucapan:" "Ya Allah. Abu Ya'la) 29. "Ya Muadz. "Kelak shalatnya akan mencegahnya dari perbuatan mencuri.26. Bukhari dan Muslim) 33. (Ath-Thahawi) 35. dan bila shalat sendirian dapat ia lakukan sesukanya. lahulmulku walahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in Qodir" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan Isya maka baginya dua kebebasan. Diberitahukan kepada Nabi Saw bahwa si Fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. (HR. bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Bukhari) 28. 32. Shalat jama'ah pahalanya melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat. dan seorang imam yang mengimami . (Mutafaq'alaih) 27. Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur. An-Nasaa'i dan Abu Dawud) 37. sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. (HR. seorang isteri yang semalaman suaminya murka kepadanya." (HR. Ath-Thahawi) 39. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa). Ada empat orang tidak diwajibkan shalat jum'at yaitu wanita." (HR. Muslim) 36. Perbanyaklah sujud kepada Allah. (HR. qobliyah dan tahajjud) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja (lima waktu). orang tua. Barangsiapa sesudah shalat (fardhu) mengucapkan zikir "Subhanallah" (Maha Suci Allah) 33 kali dan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 33 kali dan "Allahu Akbar" (Allah Maha Besar) 33 kali lalu digenapkan yang keseratusnya dengan (membaca): "Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu. (Abu Hanifah) 31.

"Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan (hidup) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. begitu pula pada anak tangga kedua dan ketiga. Ahmad) 4. aku mohon ampunanMu atas dosaku dan aku mohon rahmatMu. (HR. Sesungguhnya Allah lebih berhak (dihadapi) dengan keindahan pakaian. Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari harumnya misik (minyak wangi paling harum di dunia). maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ahmad) 3. Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala (keridhoan) Allah. Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah. Ahmad) 42. Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala (keridhoan) Allah. "Aamin". Malaikat selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malarn sehingga aku mengira bahwa umatku yang terbaik ialah yang sedikit tidurnya. Maha suci Engkau. Seusai shalat para sahabat bertanya. Bukhari) . Mutafaq'alaih) 6. "Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa masuk surga. Bukhari) Shaum / Puasa 1. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Penjelasan: Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an." (HR. Abu Dawud) 44. Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggagalkan amalannya (usahanya). Apabila seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap." (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 40.suatu kaum sedangkan kaum itu tidak menyukainya. (HR. Menginjak anak tangga (tingkat) pertama beliau mengucapkan. (HR. 45." Lalu aku mengucapkan "Aamin. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rahmat. ya Allah. Bukhari) 5." Lalu aku mengucapkan "aamin". (HR. Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa. Ath-Thabrani) 41. tambahlah ilmu bagiku dan jangan Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah (petunjuk) dan karuniakanlah dari sisimu rahmat. Kemudian katanya lagi. Makanlah waktu sahur. (HR. "Kecewa dan merugi seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu" lalu aku berucap "Aamin. (HR. (HR. maka diampuni dosadosanya yang terdahulu. (Abu Hanifah) 43. (HR. Rasulullah Saw apabila bangun tengah malam untuk shalat malam (Tahajjud) beliau mengucapkan: "Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Rasulullah Saw menaiki mimbar (untuk berkhotbah). Rasulullah Saw bila menghadapi suatu dilema (situasi yang sukar dan membingungkan) beliau shalat. (HR. Umatku yang termulia ialah penghafal Al Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam (tahajud). (HR. memahami artinya. sekaligus mengajarkan dan mengamalkan isinya. "Mengapa Rasulullah mengucapkan "Aamin"? Beliau lalu menjawab. "Malaikat Jibril datang dan berkata. Allah 'Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya. Ya Allah. Bukhari) 2." Kemudian malaikat berkata lagi.

(HR. Barangsiapa berpuasa Ramadhan (penuh) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari dalam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup. Al-Baihaqi) . (HR. Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. AthThahawi) 3. Ahmad) 8. Muslim) 4. dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya. Allah Tabaraka wata'ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk Fulan sekian dan untuk Fulan sekian. Bukhari) 7. Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni kebajikan (amal bakti). (Mutafaq'alaih) 9. Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qodar dengan keimanan dan harapan pahala dari Allah maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu. (HR. Bukhari dan Muslim) 13. Tidaklah termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan (musafir). Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sodaqoh) sebutir kurma. memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan belas. Muslim) 5. (HR. (HR. Muslim) Zakat dan Sodaqoh 1. (HR. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturrahmi (dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat. Al Hakim) 2. Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah. (HR. Bukhari) 8. Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah (alasan yang dibenarkan) atau sakit. Mungkin hasil yang diraih seorang shaum (yang berpuasa) hanya lapar dan haus. infaklah (nafkahkanlah hartamu). dan mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (Qiyamul lail) hanyalah berjaga. (HR. (HR. pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain. (HR. Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. Ahmad dan Al Hakim) 10." (HR." (HR. Tirmidzi) 11. Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh pahalanya. dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedikitpun. Bukhari) 12. "Sodaqoh yang bagaimana yang paling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab. (HR. (HR. Bersodaqoh pahalanya sepuluh. maka tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup meskipun dia melakukannya.7. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. "Saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi mengharap kaya. Bukhari) 6. Bukhari) 9. (HR.

. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 16. (HR. Bukhari dan Muslim) 14. AnNasaa'i) 17. aku pusaka simpananmu. Ahmad) 12." (HR. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku dan bagi keluarga rumah tanggaku untuk menerima sodaqoh. Ibnu Saad) Penjelasan: Nabi Saw menolak menerima sodaqoh tetapi mau menerima hadiah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen). Ahmad) 13.10." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi Saw menjawab. Tiada seorang bersodaqoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan warisannya. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya. Satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkata. Rasulullah Saw bersabda: "Baginya sodaqoh dan bagi kami itu adalah hadiah. (HR. Bukhari) 18. Bukhari) 15. "Bekerja dengan ketrampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua lidah yang melilitnya. Para sahabat bertanya. obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodaqohkannya. Bagaimana kalau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi menjawab: "Menyuruh berbuat ma'ruf. (HR. (HR. Para sahabat bertanya. Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. Ath-Thabrani) 20. Bentengilah hartamu dengan zakat. 21. Sodaqoh paling afdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi Saw menjawab. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sodaqoh. (HR. Ath-Thabrani) 11. "Seorang memiliki (hanya) dua dirham. Ahmad dan Tirmidzi) Penjelasan: Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hijriyah." Mereka bertanya lagi. Bukhari) 22. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi." (HR." (HR. (HR. (HR. (HR. dan seorang lagi memiliki harta-benda yang banyak. Orang yang membatalkan pemberian (atau meminta kembali) sodaqohnya seperti anjing yang makan kembali muntahannya. "Bagaimana itu?" Nabi Saw menjawab. (HR. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhoan Allah akan diberi pahala walaupun hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. Tiap muslim wajib bersodaqoh. "Aku hartamu. (HR. Tentang sodaqoh yang seakan-akan berupa hadiah. Bukhari) 19. Dia mengambil satu dirham dan bersodaqoh dengannya.

tahmid sodaqoh. "Tidakkah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal. Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. (HR. mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu (biaya-biayamu). "Bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sodaqoh." Nabi Saw lalu berkata. Muslim) 26. (HR. nahi mungkar sodaqoh. (HR. Allah mengkhususkan pemberian kenikmatanNya kepada kaum-kaum tertentu untuk kemaslahatan umat manusia. (HR. Ahmad) Haji dan Umrah 1. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu." (HR. aku datang. tiada sekutu bagiMu. Bukhari). (HR. (HR. Talbiah Rasulullah Saw ialah: "Aku datang (memenuhi panggilanMu). Tirmidzi) 5. Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepada rumahKu maka dia akan kehilangan (pemberianKu). Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua (terdapat) penghapusan dosa-dosa (yang dilakukan antara keduanya) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga. Sesungguhnya segala pujian. ya Allah. tidak rafats dan tidak berbuat fasik. "Apakah melampiaskan syahwat mendapat pahala?" Nabi menjawab. Al-Baihaqi) 6. (HR. maka dia memperoleh pahala. (HR." (HR. Abu Dzarr Ra berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah Saw berkata. (HR. Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan) yang dapat menyampaikannya ke Baitillahil haram dan tidak menunaikan (ibadah) haji maka tidak mengapa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani. maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. aku datang.23. amar makruf sodaqoh. bersenggama dengan isteri pun sodaqoh." Para sahabat lalu bertanya. maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Aku datang dan tiada sekutu bagi-Mu. Bukhari) 4. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk kepentingan manusia maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak. Tirmidzi dan Ahmad) 7. (HR. Bukhari) Penjelasan: Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. Jihad yang paling afdhol ialah haji yang mabrur. Bukhari) 24. Mereka shalat sebagaimana kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. AthThabrani dan Abu Dawud) 25. tahlil sodaqoh. Ad-Dainuri) . yakni seorang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada sasaran yang benar. orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. 8. kenikmatan dan kerajaan (kekuasaan) milikMu. Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini (Baitullah Al Haram). dan seorang diberi Allah ilmu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Bukhari) 3. "Ya Rasulullah. Tawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara (saat melakukan tawaf) hendaklah bicara yang baik-baik. takbir sodaqoh. 2. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. Rasulullah Saw menyambut orang yang pergi haji: "Semoga Allah menerima hajimu.

Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jazakallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. (HR. Allah selalu menolong hamba yang suka menolong kawannya. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga.Kebaikan dan Kebajikan 1. Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Kalau tidak. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. 7. Orang-orang itulah yang aman dari azab Allah. bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat. Abu Zar) 2. Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena berarti dia mensyukurinya. Muslim) 2. Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta). kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). menyerulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar sebelum kamu berdo'a kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu memohon ampunan dan tidak diampuni. Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan dengan berwajah ceria (senyum). Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya. dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (melarang berbuat jahat). Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Ad-Dailami) 10. Muslim) 11. (HR. dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikannya kepada orang yang tidak punya bekal. (HR. Amar ma'ruf tidak mendekatkan ajal. Tirmidzi) Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar 1. Sesungguhnya para robi Yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan . Para malaikat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 9. "Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya". Bukhari). maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. (HR. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. (HR. Muslim) 3. (HR. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip. kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim". (HR. (HR. (HR. (HR. Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (dianggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. Ath-Thabrani) 8. (HR. (HR. Asysyihaab) 4. Abu Hanifah) 5. Wahai segenap manusia. Ath-Thabrani) 6.

Permudahlah (segala urusan). Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah. jangan menyebabkan orang menjauh. (HR. Ath-Thabrani) 3. (HR. Ad-Dailami) 14. Bukhari) Penjelasan: Ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. dan Ad-Dailami) 10. "Hai Fulan. (HR. Mereka masih tetap konsisten (mantap / teguh) baik dalam sikap maupun pendiriannya. sedang aku sendiri tidak melakukannya. Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. (HR. tetapi mereka tidak mencegahnya (menentangnya). (HR. Aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya. 6. Tirmidzi) 8. mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab. (HR. dahulu aku menyuruh berbuat ma'ruf." (HR. (HR. (HR. Kalau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam (seluruhnya). Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecuali memiliki tiga sifat. Ahmad) 12. mengerti apa yang harus dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. (HR. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah). Aththusi dan Ashhabussunan) 5. Apabila tidak mampu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang. menyuruhnya dan melarangnya.nahi mungkar. itu lebih baik bagimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam. tidak menghormati orang yang lebih tua. Ahmad dan Ath-Thabrani) 13. dan tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak menghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang (mencegah). Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendalah ia merobah dengan tangannya. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla tidak menyiksa (orang) awam karena perbuatan (dosa) orang-orang yang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya. Muslim) 11. Bukhari dan Muslim) 7. hendaklah dengan lidahnya (ucapan). jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik. senantiasa membencinya dan berusaha merubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda. dan apabila tidak mampu juga hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah. 9. Bukhari dan Muslim) 4. Jihad paling afdhol ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim dan kejam. Muslim) Penjelasan: Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif. Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka. (HR. dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka.[1] (HR. Orang-orang bertanya. Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuhan kami. Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu. "Ya benar. (HR. Ath-Thahawi) . maka dirinya sendirilah yang dijadikannya untuk mengingatkannya.

Di kala itu yang menegakkan Al Qur'an dan sunnah. "Ya Rasulullah. (HR. Dunia dihuni empat ragam manusia. (HR. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji. baik dengan sembunyi maupun terangterangan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam." Amal Perbuatan 1. tidak menyantuni keluarga dekatnya. (HR. seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja. "Bagaimana dikaryakannya itu. dan seorang lagi melakukan amalan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orangorang tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. seorang hamba diberi Allah harta kekayaan dan ilmu pengetahuan lalu bertakwa kepada Robbnya. yaitu kemewahan hidup (lupa diri) dan kebodohan. Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya: "Kamu kini jelas atas petunjuk dari Robbmu. (HR. tidak diberi harta. (HR." (HR.15." (Mashabih Assunnah) 3. pasti akan diketahui manusia apapun yang terjadi (mau tidak mau). Ahmad) 8. "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat)?" Nabi Saw menjawab. AthThabrani) 2. yang bagaimanakah orang yang baik itu?" Nabi Saw menjawab. Ketiga. "Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Bukhari) 6. seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah lalu dia berkata seandainya aku memiliki harta kekayaan maka aku akan melakukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang. "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dia dikaryakannya. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman." Dia bertanya lagi. Maka pahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama. Ath-Thabrani dan Abu Na'im) . mencegah dari yang mungkar dan berjihad di jalan Allah. Keempat. Sebenarnya jika memperoleh harta dia juga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama). Dia membelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan). ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. menyuruh kepada yang ma'ruf. menyantuni sanak-keluarganya dan melakukan apa yang diwajibkan Allah atasnya maka dia berkedudukan paling mulia. Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami maka itu tertolak. Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Seorang yang kurang amalan-amalannya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisahan dan kesedihan. (HR. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang memabukkan. dan tidak memperdulikan hak Allah. Seorang sahabat bertanya. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribadatan. nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. seorang hamba diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan. Pertama. (HR. Seorang yang melakukan perbuatan di dalam batu besar yang tidak ada pintu maupun lubang anginnya. Kedua. serampangan dan membabi-buta (kelompok yang ketiga). maka timbangan keduanya sama. tetapi dia tetap berniat untuk bersungguh-sungguh. "Diberinya taufiq untuk beramal sholeh sebelum wafatnya. Al Hakim dan Tirmidzi) Catatan Kaki: [1] Dalam hadits lain dikatakan: "Lebih baik bagimu daripada memperoleh satu lembah berisi penuh ternak. Al Hakim) 5. Ia juga tidak bertakwa kepada Allah. Tirmidzi dan Ahmad) 7. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Saw tersebut. 4. Kalau terjadi yang demikian kamu tidak akan lagi beramar ma'ruf. Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cinta dunia.

Kalau menggunjingnya dia berdosa dan kalau dia menyetujuinya maka seolah-olah dia ikut melakukannya. AthThabrani) 5. Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya). (HR. AthThabrani) 4. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yang kamu durhakai. Ad-Dailami) . maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" (Ya Allah Tuhan kami. (Mutafaq'alaih) 2. (HR. Aththusi) 2. (HR. bagimu segala puji). Ad-Dailami) 3. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya." Nabi kemudian berkata. Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikan yang terakhir. (HR. Ath-Thabrani dan Al Bazzar) 11. lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaannya. "Aku. Bukhari) 3. Sesungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Abu Dawud) 6.9. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. Lakukan apa yang mampu kamu amalkan. (HR. Bukhari) 12. bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan wajahMu dan kebesaran kekuasaanMu. "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan). "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu. (HR." Seusai shalat. (HR. (HR. Amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari (langgeng atau berkesinambungan) meskipun sedikit. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Amalkan semua yang diwajibkan (fardhu) Allah. Tirmidzi) 7. (Ath-Thahawi) Syukur dan Tahmid 1." (HR. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa didengar oleh orang tadi) :"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan Allah kepadanya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhlukNya". "Ya Tuhanku. Nabi bertanya. Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri jemu. Lalu ada seorang yang mengucapkan "Robbanaa walakal hamdu hamdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih. Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Kami shalat di belakang Nabi Saw. Dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih bawah. Ahmad) Akibat Berbuat Maksiat 1. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa) (HR. siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya). Bukhari) 10." (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya." (HR. Ketika mengangkat kepala dari ruku' beliau mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah". Tiada dua orang saling mengasihi lalu bertengkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. (HR.

Kalau bukan karena binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan diturunkan sama sekali. (HR. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap Allah dengan perbuatannya. (HR. Ath-Thahawi) 15. sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. (HR. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. (Mutafaq'alaih) . tiada seorang mencuri selagi dia mukmin. Lalu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi : "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. (HR. (HR. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada kenyataannya) mereka melakukan dosa besar. Tirmidzi dan Al Hakim) 7. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (3) Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan maka Allah akan menimpakan paceklik beberapa waktu. (Ibnu Hibban) 6. Ahmad dan Ibnu Majah) 16. aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya. (HR. maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan tempo belaka. Sayyidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli maksiat agar kami berwajah masam. kesulitan pangan dan kezaliman penguasa. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukuman atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan maka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Ahmad dan Ath-Thabrani) 14. Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka ia akan memperoleh keridhoan Allah. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An'am ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Tiada seorang berzina selagi dia mukmin. Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa menurut kehendakNya. maka ketika itu.4. Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. (5) Jika mereka menyia-nyiakan Kitabullah dan sunah Nabi maka Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. mereka terdiam berputus asa. Abu Dawud) 9. Shalatlah di belakang tiap imam dan berjihadlah bersama tiap penguasa." (HR. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). AdDailami) 5. (HR. Bagaimana kamu apabila dilanda lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw). Ath-Thabrani) 11. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 12. (2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunnya hujan. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 13. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang-orang yang memujinya akan berbalik mencelanya. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan tidak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat. (HR. (1) Jika perbuatan mesum dalam suatu kaum sudah dilakukan terangterangan maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu." (HR. dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. (4) Jika penguasa-penguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah maka Allah akan menguasakan musuhmusuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka." (Mashabih Assunnah) 8. Abu Ya'la) 10.

bersaksi palsu atau berucap palsu. An-Nasaa'i dan Ahmad) Keutamaan Ikhlas 1. yaitu pemabuk berat. Ahmad) 21. pendurhaka terhadap kedua orang tua. memperindah ucapannya dan perbuatannya dalam pandanganNya. Muslim) Penjelasan: Artinya. (Rasulullah Saw mengulangnya hingga tiga kali). (HR. kepada rasulNya. Barangsiapa memberi karena Allah. Al Hakim) 5. sehingga Allah memperindahnya. Ahmad) 22. (HR. Ath-Thabrani) 4. merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. Ahmad dan Ath-Thabrani) 20.Penjelasan: Ketika seorang berzina. "Baginya dua pahala yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangan. Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya maka Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan). kepada kitabNya (Al Qur'an). "Kepada Allah. Agama ialah keikhlasan (kesetiaan atau loyalitas). "Laki-laki yang menyerupai perempuan. Namun barangsiapa meridhokan Allah (meskipun) dalam kemurkaan manusia maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurkainya. ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab. (HR. Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga. dan ketiga. durhaka terhadap orang tua." Rasulullah Saw berkata. (HR. Barangsiapa memurkakan (membuat marah) Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murka kepadanya. dan orang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya (artinya. Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak)." (HR. (HR. sedang kami mengharap beliau berhenti mengucapkannya). Ada empat kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada kedudukan maupun harta kekayaanmu. Pertama. kepada penguasa muslimin dan kepada rakyat awam. "Siapakah mereka itu. tetapi Allah memandang pada hatimu. perempuan yang menyerupai laki-laki. maka sempurnalah imannya. Ath-Thabrani dan Muslim) 3. mencintai karena Allah." (HR. Ahmad) 19. seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainya (merasa senang). dan orang-orang yang homoseks. "Loyalitas kepada siapa. Tirmidzi) 6. yang menjalani riba dan kedua orang saksi mereka. Beliau bersabda: "Mereka semua sama (berdosanya)". mempersekutukan Allah. (Ketika itu beliau sedang berbaring kemudian duduk dan mengulangi ucapannya tiga kali. menolak karena Allah. Kami lalu bertanya. Aku beritahukan yang terbesar dari dosa-dosa besar. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa. (HR. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah. orang yang menyetubuhi hewan. Para sahabat lalu bertanya. (HR. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. patuh dan taat kepada penguasa dan pemerintahan (muslim) dan setia kepada rakyat dengan tidak . Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya. membenci karena Allah. "Ya Rasulullah. (HR. mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan seorang mukmin. (HR. 17. Abu Dawud) 2. Allah menyukai keringanan-keringanan perintahNya (rukhsah) dilaksanakan sebagaimana Dia membenci dilanggarnya laranganNya. Kedua. (Mutafaq'alaih) 18. Rasulullah Saw melaknat orang yang mengambil riba. dan menikah karena Allah.

Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Namun barangsiapa mengutamakan ketaatan kepada Allah. "Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Bukhari) 6. (HR. "Siapa orang yang menolak itu." (HR. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. Aththusi) 5. kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim." (HR. dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah amal perbuatanmu. Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). (HR. maka orang-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. Ad-Dailami dan Al Qodho'i) 2. baik laki-laki maupun perempuan. Bukhari) 4. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu. (HR. Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Bukhari) 8. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. (HR. dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istighfar). Tirmidzi dan Ibnu Hibban) . Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. keutamaanmu adalah ketakwaanmu." Beliau ditanya lagi. meskipun berakibat orangorang menjadi marah kepadanya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan tiap musuh. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. "Apa keikhlasannya. (HR. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. (HR. (HR. "Jangan. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabinabinya. Para sahabat bertanya. selama mereka mendirikan shalat. Ath-Thabrani) 2. Mendengar sabda tersebut para sahabat bertanya. Jika kamu lihat perkara-perkara yang tidak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. "Memagarinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. Para sahabat bertanya. Ad-Dailami) 3. "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi Saw menjawab. Kamu. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. Muslim) Keutamaan Takwa 1. Keutamaan Ta'at Kepada Allah 1. "Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masuk surga. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 3." (HR. Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Ahmad dan Al Hakim) 9. "Mulut dan kemaluan. Ad-Dailami) 4. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. masuk surga." (HR. Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As : "Tiada seorang hamba yang taat kepada-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai batas kemampuanmu. Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah. Beliau menjawab. (Abu Ya'la) 7." (HR.merugikan mereka atau mengambil (mengurangi) hak mereka. "Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab.

Ahmad) 5. Tirmidzi) 6. (HR. dia marah. Aku kembali kepada-Mu dengan kenikmatan dan kembali kepada-Mu dengan dosaku. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi bertaubat. Ad-Dailami) 9. Sesungguhnya Allah merentangkan tanganNya pada malam hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari dan merentangkan tanganNya pada siang hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. Semua anak Adam pembuat kesalahan. Maka ampunilah aku. (HR. dan berzikirlah kepada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. (HR. Addarami) 4. (HR. Ath-Thabrani) Taubat dan Istighfar 1. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. Ath-Thabrani) 10. (HR. Muslim) 6. Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan dosa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 2. Engkaulah Tuhanku. (HR. Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba: "Ya Allah. "Dengan keagungan dan kebesaranMu. Ad-Dailami) 8." Lalu Allah berfirman: "Dengan keagungan dan kebesaranKu. (HR. (HR. Ath-Thabrani) Penjelasan: Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. (HR. aku tidak akan berhenti menyesatkan bani Adam selama mereka masih bernyawa. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajaran yang aku bawa. Ath-Thabrani) 8. Aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka beristighfar". (HR. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan.5. (HR. Engkau Penciptaku dan aku hambaMu yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. sampai kelak matahari terbit dari Barat (hari kiamat). dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Penyesalan adalah suatu taubat. (HR. Apabila kamu melakukan dosa maka lakukanlah pula taubat. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah. dan berjihadlah di jalan Allah karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ahmad) 3. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaNya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Bukhari) . niscaya menghapusnya. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. Apabila (dosa itu) dirahasiakan maka taubatnya juga dirahasiakan dan apabila dosa itu terang-terangan maka taubatnya pun terang-terangan pula. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat sebelum subuh maka dia tergolong penghuni surga pula." (HR. AthThabrani) 7. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat." Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja maka dia tergolong penghuni surga. (HR. Iblis berkata kepada Robbnya. Ahmad) 7. 11.

(HR. bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat. kecuali masjidil Haram. Antara mimbarku dan kamarku adalah taman dari taman-taman surga. dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosadosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Ahmad) 10. (HR. Muslim) 14. Bukhari dan Muslim) 15. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 4." (HR. Seusai shalat (fardhu) Rasulullah Saw beristighfar kepada Allah tiga kali. (HR. Tidak dibenarkan ziarah (kunjungan) ke masjid-masjid kecuali pada ketiga masjid. lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Abu Dawud dan Tirmidzi) 3. lalu berkata: "Ya Allah.12. Mimbarku (terletak) di tepi jalur menuju surga. Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan (keindahan) sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. yaitu masjidil Haram (Mekah). Ahmad) 2. dan shalat di masjidil Haram lebih afdol (utama) dari seratus shalat di masjidku ini. Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. (HR. Dari Engkau lah datangnya ketentraman dan perdamaian. (HR. (HR." (HR. Muslim) Perihal Mesjid 1. Bila seorang masuk ke masjid hendaklah shalat (sunnat) dua rakaat sebelum duduk. (HR. wahai Tuhan yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. (HR. dan masjidku ini (Madinah). kecuali kuburan dan tempat pemandian. (HR. Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku. Rasulullah Saw menyuruh kita membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya. Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi). masjidil Aqsha (Baitul Maqdis). Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat pemujaan berhala. Bukhari) . Apabila seorang mengantuk saat shalat Jum'at di masjid maka hendaklah pindah tempat duduknya ke tempat duduk lainnya. Engkau maha pemberi ketentraman dan perdamaian. Abu Dawud) 16. (HR. (HR. Shalat di masjidku ini lebih afdol (utama) dari seribu shalat di masjid-masjid lainnya. kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya. Apabila seorang isteri minta ijin suaminya untuk pergi ke masjid maka janganlah sang suami melarangnya. Ahmad) 8. Setelah berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Semua lahan adalah mesjid. Ahmad) 6. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Tirmidzi) 13. mereka ingat akan Allah. Apabila kamu tidak pernah berbuat dosa maka Allah Tabaroka Wata'ala akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian Allah mengampuni mereka. Bukhari dan Muslim) 7. sedang kamu berada diantara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun). (HR. Bukhari dan Abu Ya'la) 5. (HR. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 9.

Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. . Allah Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "RahmatKu mendahului murkaKu." Nabi Saw bertanya lagi. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Bukhari) 2. Ahmad) Rahmat Allah 1. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah." (HR. Tidak ada shalat bagi tetangga masjid. (HR. Orang yang belas kasihan akan dikasihi Arrahman (Yang Maha Pengasih). Nabi Saw bertanya kepada malaikat Jibril As.11. serta tetap mendirikan shalat. Pada hari kiamat ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafa'at yaitu para nabi. Ath-Thabrani) 6. (HR. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 12. Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kandang unggas (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. tempat manakah yang paling disenangi Allah?" Jibril As menjawab." (HR. selain dalam masjid. Muslim) Yang Berhak Mendapat Syafa'at 1. Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu. Sebaik-baik masjid (tempat bersujud) untuk wanita ialah dalam rumahnya sendiri. (HR. "Pasar-pasar dan orang-orang yang paling dahulu memasukinya dan paling akhir meninggalkannya. (HR. Ahmad) 2. Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. (HR. Tiada dicabut rahmat kecuali dari (hati) seorang pendurhaka. Syafa'atku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar (kabair) dari kalangan umatku. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 7. Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak dikasihi dan tidak disayangi Allah. niscaya kamu dikasih-sayangi mereka yang di langit. "Wahai Jibril. "Masjid-masjid dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir ke luar meninggalkannya. Tirmidzi) 3. (HR. (HR. Bukhari) 5. (HR. Al Hakim dan Tirmidzi) 15. (HR. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelap-gulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang terang-benderang di hari kiamat. Allah Azza Wajalla merahasiakan dosa hambanya di dunia dan merahasiakannya pula di akhirat. (HR. (HR. (HR. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 14." (HR. Apabila kamu melihat orang yang terbiasa masuk masjid maka saksikanlah bahwa dia beriman karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat At taubah ayat 18: "Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah orangorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Asysyihaab dan Al Bazzar) 16." Tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala?" Jibril menjawab. Muslim). Abu Dawud) 4. Muslim) 3. karena itu kasih sayangilah yang di muka bumi. para ulama dan para syuhada. Adarqathani) 13.

Barangsiapa bersumpah tidak dengan (menyebut) nama Allah maka dia telah berbuat syirik (menyekutukan Allah). Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. (HR. Bukhari) 2. tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. "Siapakah mereka itu. Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kata. Al-Baihaqi) 3. "Bukankah telah Kami berikan kesehatan pada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. Ath-Thabrani) 5. dia harus jujur (benar). Muslim) 3. Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan). (HR. Dan . Seorang masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. (HR. Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus rela (setuju). Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian. Ad-Dailami) 5. Kalau tidak rela (tidak setuju) niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. (HR. dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. maka kafaratnya puasa selama tiga hari. meskipun barang itu sedikit?" Nabi menjawab. (HR. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada hambaNya maka Allah suka agar kenikmatanNya itu tampak pada diri (hamba) Nya. (HR. Bagi mereka azab yang pedih. Sumpah dengan maksud melariskan dagangan adalah penghapus barokah. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan Allah kelak pada hari kiamat ialah ucapan." (HR. Muslim) Kenikmatan 1. "Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya. Barangsiapa merampas hak orang muslim (dari) hasil sumpahnya maka Allah mengharamkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka. Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah. (HR. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Karena itu bertindaklah yang lurus (baik dan benar). tidak akan pula mensucikan mereka. ialah memberi makan sepuluh orang miskin. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Para sahabat bertanya. saatsaat sehat dan waktu senggang / luang orang sering menggunakannya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan terlarang).8. Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan). Abu Dzarr berkata. "Ya Rasulullah. Ibnu Majah dan Aththusi) 2. (HR. "Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan aku bertanya. maka kafarat (melanggar) sumpah itu. tidak akan melihat. "Meskipun hanya sebatang kayu araak (kayu yang dipakai untuk siwak/gosok gigi). Bukhari dan Muslim) 4. Muslim) Keterangan: Kafarat (denda) sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'an sebagai berikut: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). (HR. orang yang menyiarkan pemberiannya (mempublikasikan kebaikannya). Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan waktu senggang (Artinya. Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui sesuatu yang lebih baik (benar) maka hendaklah dia menebus (kafarat) sumpahnya dan mengemukakan apa yang lebih baik (benar). Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuhan orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang)." (HR. Ibnu Majah) 4. Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu lenyap. Tirmidzi) Bahaya Bersumpah 1. Muslim) 6. yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.

yaitu (i) Seorang penguasa bila kamu berbuat baik kepadanya. Namun. Muslim) Fitnah 1. Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya. bersabarlah bila fitnah datang menimpa. Keadilan dan Politik 1. Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan. Ahmad) 9. (HR." (HR. (3) Isteri bila berkumpul dia mengganggumu (diantaranya dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti) dan bila kamu pergi (tidak di tempat) dia akan mengkhianatimu. (HR. dia tidak mensyukurimu. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Itu memang melariskan jualan tapi menghilangkan barokahnya (memusnahkan perdagangan). Tirmidzi) 4. (HR. (HR. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. (HR. Hati mereka lebih busuk dari bangkai. (HR. Ath-Thabrani) 4. Ath-Thabrani) 8. niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. Ad-Dailami) 6. (HR. (HR. Berhati-hatilah. Umatku ini dirahmati Allah dan tidak akan disiksa di akhirat. Ada tiga perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. Juga Allah jadikan harta-benda di tangan orang-orang yang dermawan. (HR. Abu Na'im) 2. Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya. (2) Tetangga. Bukhari) 3. "Wahai Abdurrahman bin Samurah.jagalah sumpahmu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangani hukum dan peradilan. (HR. 3.Ayat 89) 7. penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. AL MAA-IDAH . Jika kamu berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu kaum padahal perkara itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mereka. (HR. Ar-Rafii). dan bila kamu berbuat kesalahan dia tidak mengampuni. janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. bila melihat kebaikanmu dia pendam (dirahasiakan / diam saja) tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. (HR. (HR. gempa bumi. Ath-Thabrani) 5." (Surat 5. Ath-Thabrani) . Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepadaNya). (HR. Muslim) Kepemimpinan. Muslim) 7. Abu Dawud) 2. Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitkannya. dan harta berada di tangan orang-orang kikir. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. Rasulullah Saw melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah. Allah melaknat penyuap. tetapi siksaan terhadap mereka di dunia berupa fitnahfitnah. DijadikanNya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan. jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Jangan mendekati fitnah jika sedang membara dan jangan menghadapinya bila sedang timbul. peperangan dan musibah-musibah. Bukhari dan Muslim) 5.

(2) terlampau banyak petugas keamanan. dalam masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan). Ahmad) 12. fanatisme (Ashabiyah) ialah bila seorang mendukung (membantu) kaumnya atas suatu kezaliman. dalam kesulitan dan kesempitan. "Ya Rasulullah. Akan terlepas (kelak) ikatan (kekuatan) Islam. (HR. Tirmidzi) 20. Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa maka hendaklah bersabar. (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan pembunuhan. Muslim dan An-Nasaa'i) . Ahmad dan Al Hakim) 23. (HR. (HR. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Barangsiapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin. Bukhari dan Muslim) 16. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengketa (cekcok. Ahmad) 18. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain. Yang pertama kali terlepas ialah hukum dan yang terakhir adalah shalat. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang isteri pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya.10. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (membelot) jamaah walaupun hanya sejengkal maka wafatnya tergolong jahiliyah. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. Asysyihaab) 19. (HR. Bukhari dan Muslim) 21. Ath-Thabrani) Keterangan: Hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zhalim dan menipu (korupsi dll). (HR. Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. (HR. Ahmad) 17. apakah itu tergolong fanatisme?" Nabi Saw menjawab. Setiap kali terlepas satu ikatan maka orang-orang akan berpegangan kepada yang lainnya. patuh dan taat (kepada pemimpinmu). (HR. (HR. Barangsiapa membelot maka dia membelot ke neraka. Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. (HR. 11. Ath-Thabrani) 14. bermusuhmusuhan) lalu mereka binasa. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat). Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan. Ka'ab bin 'Iyadh Ra bertanya. Muslim) 22. (HR. ikatan demi ikatan. Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur. (HR. (HR. "Tidak. Ahmad) 13. apabila seorang mencintai kaumnya. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Aku mendengar Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya dalam enam perkara: (1) diangkatnya anak-anak sebagai pemimpin (penguasa). Ath-Thabrani dan Ar-Rabii') 15. (3) main suap dalam urusan hukum. dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. Hendaklah kamu mendengar. Jangan bersilang sengketa. (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian. (HR. pada pertengahannya kesengsaraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat." (HR. (6) Mereka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fiqih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra lah.

hukuman pembalasan karena menghilangkan nyawa orang lain (Qishas). maka dia juga masuk neraka.24. Tetapi bila keputusannya salah maka dia akan memperoleh satu pahala. Sesungguhnya Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hidayah) (HR. Tetaplah kamu dalam jamaah. An-Nasaa'i) 15. Barangsiapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Pria paling dibenci Allah ialah orang yang bermusuhan dengan sengit. (HR. yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah. Kedua. Tidak halal darah (dihukum mati) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Muslim) 13. dan ketiga. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya. bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara. Bukhari) 14. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Sebagian kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang lain. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut. (HR. maka dia akan memperoleh dua pahala. (HR. (Mashabih Assunnah) 9. Anas bin Malik) 25. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Abu Dawud) 4. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. Siapapun yang aku putuskan memperoleh harta sengketa yang ternyata milik orang lain (saudaranya). Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar. (HR. Ad-Dailami) 7. Sesungguhnya aku mengadili dan memutuskan perkara antara kalian dengan bukti-bukti dan sumpah-sumpah. Bukhari) 8. (HR." Beliau mengulang-ulang sabdanya itu sampai tiga kali. Bukhari) 12. Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya. sesungguhnya aku putuskan baginya potongan api neraka. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Nabi Saw mengadili dengan sumpah dan saksi. (HR. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 2. Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. Tirmidzi) 5. (HR. (HR. Abu Na'im dan AdDailami) 3. dan empat orang lebih baik dari tiga orang. (HR. Bukhari) 6. (HR. (HR. Pertama. Muslim) 10. Hakim terdiri dari tiga golongan. Abu Dawud) Hakim dan Kehakiman 1. (HR. Rasulullah Saw pernah memenjarakan seseorang karena suatu tuduhan kemudian dibebaskannya. Rasulullah Saw bersabda : "Disejajarkan kesaksian palsu dengan bersyirik kepada Allah. (HR. Karena itu jika terjadi perselisihan maka ikutilah suara terbanyak. yang tidak mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan marah. Janganlah hendaknya seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyarakat umum. Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi. maka dia masuk neraka. (HR. duda atau janda yang berzina (juga suami atau isteri). Muslim) 11. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh. .

(HR. Ahmad) 18. Ketahuilah. Tiangnya Islam adalah shalat dan atapnya adalah jihad (perjuangan). Mendengar penuturan Usamah. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya. Usamah bin Zaid menemui Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. ya Rasulullah. (HR. (HR. Yang dapat mencapainya hanya orang yang paling utama di antara mereka." (HR. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Barangsiapa menepatinya maka baginya pahala di sisi Allah dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari perkara-perkara itu maka dia dihukum dan itulah tebusannya (kafarat). Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Berjaga-jaga satu malam dalam perang fisabilillah lebih afdhol dari seribu malam dishalati malam harinya dan dipuasai siang harinya. tidak mencuri." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali menyuruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. (HR. kecuali dengan (alasan) yang benar. Al Hakim) 4. dan barangsiapa yang mengikuti perburuan maka dia akan lengah dan lalai. Bukhari) 5. tetapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia ditindak dengan hukuman. Barangsiapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terkena fitnah. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu. Bukhari) 2. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 20. Aththusi) 16. Tidak ada hijrah lagi sesudah fathu Mekah selain jihad. (HR.(HR. lalu dihidupkan lagi. (HR. (HR. dihidupkan lagi dan mati lagi. Abu Dawud dan Ahmad) Jihad dan Perang 1. jiwa dan lidahmu. (HR. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta. tidak berzina. Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena sesungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripada salah karena menjatuhkan hukuman. Kedua kaki hambaKu yang dilibat debu dalam perang fisabilillah tidak akan tersentuh api neraka." Pada sore harinya Nabi Saw berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bersyukur kepada Allah. Ath-Thabrani) 6. Barangsiapa menjauhi kehidupannya sebagai badui maka dia mengisolir dirinya. Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman). janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendengarkan keterangan dari orang pertama. Rasulullah bersabda :"Berbai'atlah kamu untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. lalu aku terbunuh. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. niat. dan apabila diserukan berangkat (pergi berperang) maka berangkatlah. Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu majelis. Bila Dia menghendaki maka akan diampuniNya atau disiksaNya (di akhirat). An-Nasaa'i) . Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw sesudah fathu Mekah telah mencuri. Puncak persoalan adalah Islam. Barangsiapa pasrah diri (masuk Islam) maka dia selamat. Muslim) 19. seorang yang makin mendekatkan dirinya kepada penguasa akan bertambah jauh dari Allah. "Mohonkan ampunan Allah untukku. Bukhari) 3. Beliau lalu bersabda : "Apakah kamu akan minta pertolongan (mensyafa'ati) untuk melanggar hukum-hukum Allah Azza Wajalla?" Usamah lalu menjawab. wajah Rasulullah langsung berubah. Aku menginginkan berperang di jalan Allah. dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya). (HR. (HR. Namun barangsiapa yang melanggar perkara-perkara itu dan dirahasiakan oleh Allah maka persoalannya adalah di tangan Allah. Bukhari) 17.

Kami tidak menggunakan bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. Wahai segenap manusia. Ath-Thahawi) 9. (HR. 18. Rasulullah tidak pernah memberi mereka bagian dari harta rampasan tetapi memberi mereka dari kelebihan (sisa) pembagian. Mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Ahmad) 21. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Ath-Thabrani) 20. Barangsiapa memberi perlengkapan bagi seorang yang berperang di jalan Allah maka dia terhitung ikut berperang dan barangsiapa ikut memenuhi kebutuhan keluarga (menyantuni) orang yang berperang maka dia terhitung ikut berperang di jalan Allah. (HR. (HR. (HR. Ibnu Majah). Janganlah kamu berkhianat dan jangan pula melakukan sadisme (menganiaya) terhadap musuh. Saling berpesanlah untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. "Itu untuk si pembunuh." (HR. AthThabrani dan Abu Dawud) 12. (HR. Rasulullah Saw bila melepas pasukan yang akan pergi berperang (tanpa disertainya) berpesan: "Dengan nama Allah. yaitu: syirik kepada Allah. (HR. gigih. di jalan Allah dan atas sunah Rasulullah. "Yang terbunuh juga berusaha membunuh kawannya. lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. Orang yang pergi berperang di jalan Allah dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umroh adalah tamu-tamu Allah. (HR. Ath-Thabrani) 16.7. Bukhari) 14. hanya menjadi peternak-peternak dan senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka Allah akan menimpakan kehinaan atasmu. durhaka kepada orang tua. (HR. Para sahabat bertanya. dan lari menghindari pertempuran (dalam perang fisabilillah) (HR. Mereka mengobati orang yang terluka. AthThahawi) 19. Bukhari) 11. Bukhari) 10. lalu bagaimana tentang yang terbunuh?" Nabi Saw menjawab. (HR. (HR. Tiada setetes yang lebih disukai Allah 'Azza wajalla daripada setetes darah di jalan Allah. Ath-Thabrani) 17. Bukhari) Penjelasan: Yang terbunuh berusaha membunuh tetapi kedahuluan terbunuh. dan mereka menyambutnya dan mereka memohon kepada-Nya. dengan disertai Allah. Perang adalah tipu daya." (HR. surga terletak di bawah bayang-bayang pedang. Ad-Dailami) 8. ulet dan tabah dalam melawan mereka). Ketahuilah. Janganlah kamu berlebihan mengambil barang rampasan tanpa seijin pimpinan pasukan. Bila bertemu dengan mereka maka bersabarlah (yakni sabar menderita. Rasulullah Saw mengikutsertakan kaum wanita dalam peperangan. . Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada Ad Dienmu. Muslim) 13. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 15. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahidin dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasul dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi. (HR. Suatu kaum yang meninggalkan perjuangan akan Allah timpakan kepada mereka azab. Allah menyerukan kepada mereka. (HR. Jangan membunuh anak-anak. Rasulullah Saw melarang penyebaran racun (wabah penyakit / virus / senjata kimia) di negeri musuh. wanita-wanita dan laki-laki yang telah tua. Kalau kamu melakukan perdagangan dengan riba. Ada tiga hal yang menyebabkan tidak bergunanya seluruh amalan. janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh.

Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikannya. serta jangan suka berpindahpindah ke pintu-pintu rezeki lain atau berpindah-pindah usaha karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukakan tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha yang lain. 10. (Mutafaq'alaih) 8. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. (HR. Barangsiapa bersusahpayah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla.22. (HR. Orang-orang Islam yang berhimpun dalam satu urusan. Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Ahmad) 4. Ad-Dailami) 7. Abu Zar dan Al Hakim) 3. sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah. An-Nasaa'i) Penjelasan: Asysyathibi memberi definisi tentang yang dimaksud jama'ah. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Al-Baihaqi) Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. Suatu jama'ah akan terbentuk bila ada musyawarah. AthThabrani dan Al-Baihaqi) 2. Mata Pencaharian dan Hasil Kerja 1. 4. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Ath-Thabrani) 6. 2. Barangsiapa menolak ketaatan (membangkang) dan meninggalkan jama'ah lalu mati maka matinya jahiliyah. (HR. Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. (HR. (HR. Jama'atul muslimin jika berhimpun di bawah komando seorang amir (pemimpin). Para sahabat yang diridhoi Allah dan tentu pada kondisi yang khusus. dll). (HR. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional atau ahli). Ath-Thabrani) . Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pahala shalat. yaitu: 1. Bukhari) 9. dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasionalisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap marah (emosi) karena mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasnya pun jahiliyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam mencari rezeki yang halal. (HR. Kumpulan ulama mujtahidin. 5. Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. Apabila datangnya rezeki itu terlambat. (HR. (HR. (HR. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. puasa. janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-Nya. Mayoritas orang-orang Islam 3. Ahmad) 5.

11." Malaikat yang satu lagi berdoa: "Ya Allah." Nabi Saw bersabda: "Adakah hartamu. (HR. Jika lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. Abu Ya'la) 2. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Aththusi) 8. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun. Yang satu berdoa: "Ya Allah. (HR. (HR. (HR. Carilah rezeki di perut bumi. Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (ikhlas).. Muslim) 6. Harta yang dizakati tidak akan susut (berkurang). Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). (HR. (HR. Ahmad) Harta dan Kekayaan 1. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan. Anak Adam berkata: "Hartaku. Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa (hati). Aththusi) 17. (HR. 14. dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta-benda. Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan." (Mutafaq'alaih) 5. Ath-Thabrani) 7. (HR. Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia. AlBazzar dan Ahmad) 18. (HR... Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. (HR. hai anak Adam kecuali yang telah kamu belanjakan untuk makan atau membeli sandang lalu kumal. (HR. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Bazzar) 12. Asysyihaab) 16. Abu Dawud) 10. Ahmad) 13. hartaku. Abu Dawud dan Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. Ya Allah. Tirmidzi) . Abu Ya'la) 15.. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Allah. Ad-Dailami) 4. timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya). Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya. (HR. (HR. AlBaihaqi) 3. Setiap orang lebih berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia. Muslim) 9. berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang. (HR. atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan. (HR." (HR. karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan.

Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan) dan doa. Bukhari) 12. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). (HR. Ath-Thabrani) 18. Bukhari) 16. Ahmad) 13. (HR. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran. Ath-Thabrani) Catatan Kaki: [1] Lima ratus tahun adalah setengah hari di surga karena sehari di sisi Allah sama dengan seribu tahun di dunia. . alangkah baiknya harta yang sholeh di tangan orang yang sholeh. Abu Dawud) 17. Bukhari) 15. Al-Baihaqi) Kemiskinan 1. Sesungguhnya bila dia menafkahkannya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartanya tidak akan berkah. Muslim) 19. (HR. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan sedekahkanlah sebagiannya. Ath-Thabrani dan Asysyihaab) 4. (HR. Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun[1] sebelum orang-orang kaya memasukinya. (HR. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 3. Janganlah kamu mengagumi orang yang terbentang kedua lengannya menumpahkan darah. Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor). Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Di sisi Allah dia adalah pembunuh yang tidak mati. (HR. Ath-Thabrani) 14. Bukhari dan Muslim) 2. Jangan pula kamu mengagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu dan di masa yang akan datang pun akan membinasakan. (HR. dan seorang 'alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil. Abu Dawud) 5. (HR. (HR. (HR. Wallaahu'alam. Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. (HR. seorang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina. Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka. (HR.11. (HR. (HR. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. Asysyihaab) 6. Wahai 'Amru.

Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majelis-majelis (rapat atau pertemuan) harus dijaga dan dipelihara sebagai amanat. (HR. Siapapun tidak ada yang boleh menguasai dan memonopoli sumber-sumber air tersebut. (HR. (HR. dan menodai kehormatan muslim lainnya. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. memperjual belikan uang muka. air danau. (HR. Seorang patut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Ibnu Majah) 8. maka boleh untuk dijual. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Yakni air yang bersumber dari sumber aslinya. Seandainya ada orang yang hendak mengambil air ke sumber-sumber air tersebut. yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lain. . Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di tangan penjual. (HR. Wallaahu'alam. tidak mengecewakannya. AN NAHL . Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. air sungai. Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Ath-Thabrani) 4. (HR. Ad-Dailami) 3. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzhaliminya. Firman Allah. Abu Hanifah) 7. Nabi Saw melarang menjual-beli uang muka (persekot). Rasulullah Saw melarang orang menjual air. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 5. karena orang atau perusahaan yang telah memprosesnya tersebut telah mengeluarkan tenaga serta biaya juga. maka siapapun tidak berhak untuk melarang atau pun menjual dan menentukan harga airnya. shiddiqin dan para shuhada. seperti air hujan. (HR. Artinya. seandainya air tersebut sudah di proses. (HR. sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan.Menunaikan Amanat 1. Abu Dawud) Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan) 1. Ath-Thabrani) 3. (HR. Seorang muslim haram menumpahkan darah. lalu diolah dan diproses menjadi air murni yang segar (seperti air dalam kemasan) yang layak untuk diminum. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. misalnya yang semula masih kurang hygenis. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan. Orang yang diajak bermusyawarah (dimintai pendapat) adalah orang yang bisa memegang amanat (jujur. Al-Baihaqi) 2. Letak takwa ada di sini (Nabi Saw menunjuk ke dada beliau sampai diulang tiga kali).Ayat 10). Biarlah manusia saling memberi rezeki kepada yang lainnya. Ahmad dan Abu Dawud) 2. "Dia-lah. merampas harta. dan lain-lain. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual-beli batal." (Surat 16. ikhlas dan dapat menyimpan rahasia). Barangsiapa menjual buah-buahan lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka dilarang menerima uang penjualannya. (HR. air laut. Mengapa dia mengambil dengan tidak sah uang saudaranya semuslim? (HR. Namun. tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Abu Dawud) 6. Muslim) 4. mata air pegunungan. Tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji.

(HR. (HR. Allah memberkahi penjualan yang mudah. Ibnu Babawih dan Al-Baihaqi) 19. (HR." (HR. (HR. Bukhari) 22. Adapun orang yang membeli barang tersebut hendaknya menuntut pengembalian uangnya dari penjual barang tersebut. penjualan atau pembelian yang dilakukan orang gila. Tidak sah perceraian. Barangsiapa menimbun bahan pangan kebutuhan kaum muslimin maka Allah akan menimpanya dengan kebangkrutan dan penyakit lepra. Orang yang mendatangkan barang dagangan (impor) untuk dijual selalu akan memperoleh rezeki dan orang yang menimbun barang akan dikutuk Allah. Para sahabat bertanya. Apabila berlaku curang maka Aku ke luar dari mereka. Maka yang pertama adalah pembayaran hutang. Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berhak) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya maka Allah akan merusak orang itu. (HR. Roh seorang mukmin masih terkatung-katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya di dunia dilunasi. Orang kaya yang menunda-nunda (mengulur-ulurkan waktu) pembayaran hutangnya adalah kezaliman. Mashabih Assunnah) 13. Ahmad dan Ibnu Majah) 17. Ath-Thahawi) 11. Ath-Thahawi) 12. "Apa yang menimbulkan ketakutan itu. (HR. (HR. Ibnu Majah dan Aththusi) 16. pembelian yang mudah. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :"Aku yang ketiga (bersama) dua orang yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (curang) kepada yang lainnya. Jangan menimbulkan ketakutan pada dirimu sendiri sesudah terasa olehmu keamanan (ketentraman). Al Hakim) Keterangan: Hadits ini merupakan petunjuk bagaimana tata urutan menunaikan harta warisan ketika seseorang meninggal dunia. (HR. pembayaran yang mudah dan penagihan yang mudah. Apabila Allah hendak menghinakan seorang hamba maka diikatkan ke lehernya. (HR. (HR. Hutang adalah bendera Allah di muka bumi. lalu menunaikan wasiat. Seorang hamba muslim yang membayar hutang saudaranya maka Allah akan melepaskan ikatan penggadaiannya pada hari kiamat. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Ahmad) 23. Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terdesak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan). Tidak boleh menjual buah-buahan sampai terbukti benar kebaikannya. (HR." (Abu Dawud) 15. (HR. Abu Hanifah) 14. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. kemudian baru sisa harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris. Bukhari) 20. Ahmad dan Al Hakim) . 18. Ibnu Majah) 10. (HR. Bukhari) 24. Apabila seorang kehilangan atau kecurian barangnya kemudian ditemukan di tangan seseorang maka orang itu (yang kehilangan) lebih berhak memiliki kembali barangnya. (HR. "Hutang. (HR. Berhati-hatilah dalam berhutang. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari.9. Rasulullah Saw memutuskan untuk mendahulukan penyelesaian hutang sebelum melaksanakan wasiat. Ahmad) 21. Mashabih Assunnah) 25.

(HR. Apabila orang yang punya hak mengetahui kebaikan yang akan diperolehnya disebabkan menunda tuntutannya atas haknya pasti orang yang punya tuntutan atas haknya akan lari menjauhi orang yang dituntutnya. (HR. maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan. Bukhari) 30. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. (HR. (HR. Waspadalah dan hindarilah do'a orang yang dalam kesulitan untuk membayar kembali hutangnya. Hendaklah kamu saling mengalah terhadap yang lain. (HR. Ibnu Majah) 4. "Kecintaan . lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. "Apakah saat itu jumlah kami sedikit. Seorang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim dan orang muslim pun tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah godaan kaum wanita. Bukhari) 31. (HR. Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok (makanan). Barangsiapa pada pagi hari aman dalam kelompoknya. Ibnu Majah) 35. bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah (tidak berguna) dan kalian ditimpa penyakit wahan. yaitu air. Ad-Dailami) 27. Berlakulah lunak dan saling mengasihi. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. (HR. Seorang laki-laki yang menzinai wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah anak zina. Pemilik hak berhak pula berbicara agak keras (misalnya terhadap yang berhutang). Sesungguhnya Allah menjadikan kamu kholifah dan Allah mengamati apa yang kamu lakukan. "Apa itu penyakit wahan. Dunia ini cantik dan hijau. dan api. (HR. Tirmidzi) 33. (HR. Pembunuh tidak bisa menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. (HR. "Tidak. Bukhari dan Muslim) 37.26. (HR. Apabila seorang menghutangi orang lain maka janganlah mengambil suatu kelebihan (komisi). Unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. (HR. (HR. Ahmad) 29. Tirmidzi) 2. karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal." Mereka bertanya lagi. Abu Dawud) Dunia dan Segala Isinya 1. sehat tubuhnya. Ahmad) 5. Muslim dan Ibnu Majah) 3. Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami tidaklah dia dari golongan kami dan barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan). (HR. Ahmad) 36. Tirmidzi) 32. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. memiliki pangan untuk seharinya. Bukhari) 28. Para sahabat bertanya. Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. (HR. Bukhari) 34. (HR. Barangsiapa menanami lahan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka baginya pengembalian biaya penanaman dan tidak mendapat bagian dari hasil tanaman.

Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan diganjar. kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu daripada shalat (sunnah) seratus rakaat. Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). (HR. lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan. Ad-Dailami) 9. sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla. Ahmad) 7. (HR." (HR. Jangan memaksa dirimu berjaga (tidak tidur) pada malam hari karena kamu tidak mampu melakukannya. (HR. Mereka bernazar (berjanji) tetapi tidak menepatinya dan mereka tampak gemuk-gemuk. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan kehormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain. Janganlah kalian mencaci-maki dunia. Tiada datang kepadamu jaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari pada yang sebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. (HR. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya. "Hai Muhammad. Pada hari Jum'at terdapat saat yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan maka Allah akan memberinya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw. (HR. Ad-Dailami) 4. Abu Dawud) 6. dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah dengannya. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. Sesungguhnya Allah melindungi hambaNya yang mukmin dari godaan dunia dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit dan mencegahnya dari makanan serta minuman yang kamu takuti akan mengganggu kesehatannya. Ibnu Majah) 4. Ath-Thabrani) 5. (HR. yaitu saat antara duduknya seorang imam (Khatib) sampai usainya shalat. Ketahuilah. dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Bila seseorang mengantuk maka hendaklah dia tidur di tempat tidurnya sendiri dan itu lebih aman. (HR.yang sangat kepada dunia dan takut mati. lalu berkata. Ath-Thabrani) 8. Dia adalah sebaik-baik kendaraan. Ahmad) 3. Ibnu Majah) 3. Wahai Aba Dzar. bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Sebaik-baik umatku adalah pada abadku ini. dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. kemudian yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan ." (HR. (HR. Kemudian sesudah mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya kesaksiannya. (HR. hiduplah sesukamu namun engkau pasti mati. Al Hakim dan Ahmad) Jaman 1. lalu kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba. itu lebih baik daripada shalat seribu raka'at. tetapi yang kutakuti adalah bila dilapangkannya dunia bagimu sebagaimana pernah dilapangkan (dimudahkan) bagi orang-orang yang sebelum kalian. dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak. (HR. dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ar-Rabii') 2. Tirmidzi) 2. Demi Allah. Tuntutlah ilmu. Muslim) Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan 1. (HR. Dengannya orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari kejahatan.

neraka. (HR. Yang aku takuti terhadap umatku ada tiga perbuatan. Muslim) 8. (HR. Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Ath-Thabrani) 10. orang tua yang muslim dan para pengemban Al Qur'an dan ahlinya[1]. Asysyihaab) 15. (HR. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku wajib atas seorang 'alim menyebarkan ilmunya (yang benar). Ad-Dailami) 19. hukum yang zalim. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. (HR." (HR. Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. (HR. "Majelis-majelis taklim. Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 'abid (ahli ibadah) ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. minumlah hingga puas. serta penguasa yang adil. Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Allah maka dia akan ditakuti oleh segalanya. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. (HR. dan hawa nafsu yang diperturutkan. Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. Para sahabat bertanya. para malaikat dan seluruh manusia.. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. Abu Dawud) 14. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqihnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka . Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah. Abu Dawud dan Aththusi) 21. "Ya Rasulullah. Al-Baihaqi) 18. apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Nabi Saw menjawab. Tidak akan diterima sodaqohnya dan kebaikan amalannya. Duduk bersama para ulama adalah ibadah. Ath- . Mereka sesat dan menyesatkan.atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Al Hakim) 16. Seorang ulama yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri (Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). Abu Dawud ) 7. Ad-Dailami) 20. Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. Yang aku takuti terhadap umatku ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. (HR. Apabila kamu melewati taman-taman surga. Ahmad) 17. Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas orang yang memberi fatwa. yaitu kesalahan seorang ulama. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. (Mutafaq'alaih) 22. Abu Dawud) 12. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. (HR. Ad-Dailami) 9. (HR. (HR. para ulama. (HR. (HR. Ad-Dailami) 13..Ar-Rabii') 11. dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia akan takut dari segala sesuatu. (HR. (HR. (HR. (HR.

"Ya. Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama membakarnya. Halal dan Haram 1. Bukhari) 6. tidak jelas halal-haramnya). Bukhari) 24. (HR. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan. Disana disebutkan. (HR. ahli tafsir. dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Sesungguhnya Allah Ta'ala membimbing mereka apabila ada yang tergelincir. (HR. penghafal. Yang halal jelas dan yang haram jelas. maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya." (HR. dia itu adalah hati. maka seluruh tubuh itu baik. Apabila seorang datang langsung berbicara sebelum memberi salam maka janganlah dijawab. Bukhari) 4. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Akan datang satu masa dimana tiada seorangpun yang tidak makan uang riba. Asysyihaab) 5. Ath-Thabrani) Pergaulan 1. 2.1 ini saya ambil langsung dari kitab Ringkasan Shahih Bukhari karya Al-Albani. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang kelam (syubhat / kabur / samar-samar). dan apabila sekerat daging itu rusak. dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat / samar. barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat. karena saya lihat arti (terjemahan) yang bersumber dari buku 1100 Hadits Terpilih ini kurang tepat. (HR. apakah aku bisa masuk surga?" Nabi Saw menjawab. Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal serupa dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: "Apabila aku shalat semua yang fardhu (yang wajib / shalat lima waktu) dan puasa pada bulan Ramadhan. menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak lebih dari itu. "Barangsiapa terperosok ke dalam hal yang syubhat (perkara-perkara yang diragukan hukumnya) maka dia terperosok dalam yang haram. Abu Dawud) 7. Kalau tidak ribanya maka ia akan terkena asapnya (atau debunya). Ibnu Hibban) ." Padahal kalimat yang tepat bukan menyatakan "pasti". Maafkanlah dosa orang yang murah hati. Ad-Dainuri dan Tirmidzi) 2. dan penegak ajaran Al Qur'an.Thabrani) 23. (HR. Barangsiapa yang menjaga halhal musyabbihat. maka seluruh tubuh itu pun rusak. Lakukanlah ziarah dengan jarang-jarang agar lebih menambah kemesraan. yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. (HR. (HR. (HR. Bukhari) Keterangan: Khusus untuk hadits no. kekeliruan seorang ulama dan tindakan seorang penguasa yang adil. tapi "hampir-hampir" terperosok kepada yang haram. Ketahuilah. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan." (HR. Apabila daging itu baik. Muslim) 3. Lautan airnya suci (untuk wudhu) dan bangkai ikannya halal (untuk dimakan). Dan. Wallaahu'alam. Abu Na'im) Catatan Kaki: [1] Pengemban Al Qur'an dan ahlinya termasuk pembaca. (HR.

(HR. Firman Allah. maka hendaklah kamu berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya. Ath-Thahawi) 5. Sahabat Anas Ra berkata. "Kami disuruh oleh Rasulullah Saw agar jawaban kami tidak lebih daripada "wa'alaikum". Apabila seorang bertamu lalu minta ijin (mengetuk pintu atau memanggil-manggil) sampai tiga kali dan tidak ditemui (tidak dibukakan pintu) maka hendaklah ia pulang. maka kita harus membalasnya dengan ucapan yang lebih baik." artinya: "Dan juga bagimu". Barangsiapa mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa ijin mereka maka sah bagi mereka untuk mencolok matanya. Abu Dawud) 7. Muslim) 17. (HR. Penjelasan: Yakni ketika orang non muslim (Yahudi. Ahmad) 13. (HR. (Mashabih Assunnah) 8. Laki-laki memberi salam kepada wantia dan wanita jangan memberi salam kepada laki-laki. Ad-Dainuri) 4. dan bila berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. maka peliharalah kelangsungannya. dan kawan bergaul yang sholeh lebih baik daripada menyendiri. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh. Al Hakim) 12. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang. Ath-Thabrani) 11. (HR. Seorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditunjuk kaum itu sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (ngobrol) yang buruk. (HR. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Apabila berkumpul tiga orang janganlah yang dua orang berbisik-bisik (bicara rahasia) dan meninggalkan orang yang ketiga (karena hal tersebut akan menimbulkan kesedihan dan perasaan tidak enak baginya). (HR. maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. atau balaslah (dengan yang serupa). (HR. Ad-Dailami) 14. Nasrani. Ath-Thabrani) 16. Apabila melihat aib padanya dia segera memperbaikinya. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardhu (wajib) ialah memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. Namun jika yang mengucapkan salam tersebut orang Islam. Bukhari) 9. (HR. (HR. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kelestarian atas keakraban kawan lama." (Surat 4. Ad-Dainuri). (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 15. Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman. dan lain-lain) memberi salam kepada seorang muslim maka jawabannya tidak boleh lebih dari: "Wa'alaikum. AN NISAA' Ayat 86) 6.3. Bukhari) . (HR. lebih besar pahalanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. atau minimal sama. Bukhari) 10. "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan. (HR. (HR. Apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabatan tangan dan mengucap "Alhamdulillah" dan beristighfar maka Allah 'Azza Wajalla mengampuni mereka. (HR. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya.

(HR. Muslim) 21. Al-Baihaqi) 31. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Kewajiban menjamu tamu hanya satu hari satu malam. saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain. Masa bertamu adalah tiga hari dan sesudah itu termasuk sedekah. (HR. Barangsiapa membela (nama baik dan kehormatan) saudaranya tanpa kehadirannya maka Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. Jibril Alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak (toleran dan mengalah) terhadap orang lain. Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. (HR. (HR. Para sahabat berkata. Al Baghowi dan Ibnu Babawih) 32. Rasulullah Saw melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. (HR. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya. Tirmidzi dan dan Ahmad) 27." (Mutafaq'alaih) 23.18. Tirmidzi) 28. Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan. dan beramar ma'ruf nahi mungkar. (HR. menjawab ucapan salam (dari orang yang lewat). ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. (HR. Ahmad) 26. Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu. "Apa haknya jalanan itu. Bukhari) 34. (HR. "Memalingkan pandangan (bila wanita lewat). Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut." Rasulullah kemudian berkata. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang disalurkan Allah untuknya. (HR. Muslim) 33. Ar-Rabii') 20. Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saudaranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya. (HR. Barangsiapa menerima kebaikan (pemberian) dari kawannya (saudaranya) tanpa diminta hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. (HR. "Ya Rasulullah. Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila tidak saling mengenal timbul perselisihan. (HR. Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu (Artinya. "Kalau memang harus duduk-duduk maka berilah jalanan haknya. dan menyantuni saudara-saudaranya (yang memerlukan). Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Al Hakim) 30. AdDailami) 19. (HR. menghindari gangguan. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. (HR. jangan menghiraukan orang yang menzalimi . tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya). Al-Baihaqi) 29. Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyulitkan tuan rumah. Al-Baihaqi) 24. Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu dan berilah (sesuatu) kepada orang yang enggan memberimu. Apabila kawan muslim seseorang digunjing dan dia tidak menyanggah (membelanya) padahal sebenarnya dia mampu membelanya maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik." Mereka bertanya. (HR. Bukhari) 25. Ath-Thabrani) 22. kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang.

hindarilah wajah. Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab) dan bagi seorang yang bukan Arab atas orang Arab dan yang (berkulit) merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang merah. Bukhari) 36. kamu akan mencium keharumannya. Sedangkan kawan pendamping yang buruk ibarat tukang pandai besi. cegahlah dia dari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimenangkan (dibela). (HR. Muslim) 46. Ahmad dan Abu Dawud) 44. Abu Dawud) 2. Tidak boleh ada gangguan (akibat yang merugikan dan menyedihkan) dan tidak boleh ada paksaan. sesungguhnya Robbmu satu dan bapakmu satu. Bukhari) Perkawinan 1. (HR. Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. Kawan pendamping yang sholeh ibarat penjual minyak wangi. Ahmad) 40. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. (HR. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudaranya melebihi tiga malam. (HR. (HR. Wahai segenap manusia. (HR. (HR. Barangsiapa kawin (beristeri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agamanya. (HR. (HR. Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? (HR. Ahmad) 35. kamu akan terkena asapnya. (HR. Bukhari) 45. Muslim) 42. (HR. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam. Wahai segenap pemuda. Apabila dia zalim. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu seksual. Bukhari) 43. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya. Bila kamu tidak terjilat apinya. (HR. barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah kawin. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak. Al Hakim dan Ath-Thahawi) . Barangsiapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog mengemukakan isi hati dan yang terbaik ialah yang pertama memberi salam (menyapa).kamu). Malik) 41. Aththusi dan Tirmidzi) 38. Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bukan termasuk dari mereka. (HR. Jangan menunjukkan kegembiraan atas penderitaan saudaramu. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita (suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain). niscaya Allah akan menyelamatkannya dan akan menimpakan (musibah) kepadamu. (HR. Apabila kamu memukul. Abu Dawud) 37. Mashabih Assunnah) 39. karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separonya lagi. Bila dia tidak memberimu minyak wangi. kecuali dengan ketakwaannya. (HR. Bukhari) 3.

Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan) untuk beralih kepada ibadah melulu. (HR. Janganlah seseorang membeli (menawar) di atas penawaran saudaranya dan jangan meminang di atas peminangan saudaranya. Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi dan dengan mahar (mas kawin) sedikit maupun banyak. Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: "Hai Ali. ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya. Barangsiapa menjanjikan pemberian mas kawin kepada seorang wanita dan berniat untuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seorang pezina. Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah akan menambah baginya kerendahan. Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia. dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya. dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehinaan. dapat menjaga kehormatan dirinya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Penjelasan: Diamnya seorang gadis adalah tanda setuju sebab gadis lebih banyak malu ketimbang janda. Muslim) 7. Kawinilah gadis-gadis. 9. (HR. Hendaknya pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. (HR. (HR. dan memelihara harta suaminya bila suaminya sedang tidak bersamanya. karena kecantikannya. Bukhari) 5. Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan (nasab). yaitu shalat apabila tiba waktunya. 13. Ath-Thabrani) 14. (HR. Tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan Aku jodohkan dia dengan seorang isteri mukminah yang menyenangkannya bila ia memandangnya. warisan. sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya dan lebih banyak melahirkan serta lebih rela menerima (pemberian) yang sedikit. Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah dan bila seorang gadis maka harus seijinnya (persetujuannya). Ath-Thabrani) 17. (HR. jenazah bila sudah siap penguburannya. Bukhari) 12. dan karena agamanya. Muslim) 10. Tirmidzi dan Ahmad) 6. Bukhari) Penjelasan: Larangan hukum yang dikenakan terhadap nasab seperti hukum pernikahan. yakni karena harta kekayaannya. (HR. Allah 'Azza wajalla berfirman (dalam hadits Qudsi): "Apabila Aku menginginkan untuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim maka Aku jadikan hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir. Ath-Thahawi) 16. Ahmad) 8. kecuali jika saudaranya mengijinkannya. karena kedudukannya. Wanita dinikahi karena empat faktor. dan barangsiapa mengawini wanita karena memandang harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya baginya. (HR. Barangsiapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak . Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (perhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 11. (HR." (HR. dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. (HR. dan tanda persetujuan seorang gadis ialah diam (ketika ditanya). dan lain-lain berlaku juga terhadap anak atau saudara sesusu.4. Ath-Thabrani) 15.

aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya. hendaklah melakukannya. tidak boleh memukul wajahnya. (Mutafaq'alaih) 24. Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah. niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan pada jarak tempuh empat puluh tahun. Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka dia (isteri itu) akan masuk surga. Ath-Thabrani) 18. Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanlah dengan kesungguhan hati. (HR. Abu Ya'la) . dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk mengawininya. jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau berikan rezeki bagiku (anak). tidak boleh menjelek-jelekkannya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. (HR. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Biasanya wanita akan malu untuk memberikan izin. "Apa hak isteri terhadap suaminya?" Nabi Saw menjawab. Al Hakim) 22. Janganlah seorang isteri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab yang dibenarkan). (HR. (HR. mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan) rumah kecuali dengan ijin suaminya. Al Hakim dan Tirmidzi) 21. Ibnu Majah) 20. (HR. demi kehormatan kaum wanita. diperbolehkan itu lebih lama dari biasa. Ath-Thabrani) 23." Sesungguhnya kalau seandainya Allah menganugerahkan bagi mereka anak maka anak tersebut tidak akan diganggu setan sama sekali. "Memberi isteri makan bila kamu makan. Bila seorang menggauli isterinya janganlah segan untuk mengucapkan doa: "Ya Allah. (HR. Ahmad) Keterangan: Islam menentukan batas yang boleh dilihat. Di dalam syarh Al-Imam An-Nawawi pada shahih Muslim disebutkan bahwa izin untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu. (HR. (HR. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. Apabila seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita dan dapat melihat bagian-bagian dari tubuhnya. Bukhari) 28. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia. Allah Swt kelak tidak akan memandang (memperhatikan) seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. (HR. (HR. dan sebaiknya dilakukan tanpa sepengetahuannya.melunasi hutangnya maka dia akan menghadap Allah 'Azza wajalla sebagai seorang pencuri. (HR. tanpa syarat keridhaannya. kecuali dengan seijin suaminya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Ahmad) 27. Ahmad) 25. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain dari harta suaminya kecuali dengan ijin suaminya. karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang yang tidak disukai suaminya. memberinya pakaian bila kamu berpakaian. (HR. Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukannya dengan benar dan jujur. hendaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya. lelaki itu kemudian mengundurkan diri. Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya. Karena itulah dianjurkan untuk melihat tanpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan peminangan. Bukhari) 19. Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan suaminya sehingga terbayang bagi suaminya seolaholah dia melihat wanita itu. 26. Kepada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang. Abu Dawud) 29. kalau setelah melihatnya. dan kalau dibenarkan manusia sujud kepada manusia. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya.

Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius) dan guraunya (main-main) adalah kesungguhan (serius). Bila ada perangai yang tidak disukai. Allah melaknat suami yang mengambil laki-laki lain untuk mengawini bekas isterinya yang sudah cerai tiga talak supaya bisa dirujuk kembali olehnya. Orang yang mau disuruh membantu tipu daya dengan mengawini lalu dicerai (tidak digauli) juga dilaknat Allah. Bukhari) 38. Abu 'Asaakir) 34. (HR. Hindun. Janganlah kamu menggauli isteri sebagaimana unta atau keledai. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman. 39. yaitu perceraian. diantaranya bergurau. (HR. (HR. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. bercumbu dan membelai mesra istri. (HR. ibunya Muawiyah. dan aku adalah yang terbaik dari kamu terhadap keluargaku. Jadi perkawinan itu sekedar tipu muslihat bagi pengesahan rujuk. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. (HR. bertanya kepada Nabi Saw. Muslim) 33. nikah dan rujuk. Muslim) 35. karena itu saya sertakan teks arabnya] Keterangan: Yakni tidak langsung melakukan hubungan intim sebelum pemanasan dahulu. Abu Hanifah) Penjelasan: . 41. Abu Sufyan suamiku seorang yang pelit. janganlah menghinggapinya seperti burung yang bertengger sebentar lalu pergi. (HR." (HR. (HR. Bukhari dan Muslim) 40. tetapi hendaklah bercumbu dan bercengkerama terlebih dahulu. (HR. Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang paling dibenci Allah. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya dengan cara terbuka lalu suaminya mengungkapkan rahasia isterinya kepada orang lain. Rasulullah Saw melarang kawin mut'ah. (HR. Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya. Isteri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. 32. "Ambillah dengan cara yang makruf (baik) untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Bukhari) Penjelasan: Kawin mut'ah ialah kawin untuk waktu tertentu atau disebut kawin kontrak.29 diatas. Ahmad dan Al Hakim) 36. (HR. Ahmad) Penjelasan: Adapun budak yang diperistrikan dibolehkan azal bagi laki-laki kalau tidak menghendaki keturunan daripadanya.Keterangan: Hendaknya suami dan istri sama-sama merasakan kepuasan dan sama-sama mencapai ejakulasi. dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tahu budi. Aththusi) Keterangan: Sama seperti pada no. 31. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok. 30. (HR. Ath-Thahawi) 37. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah orang yang mulia. "Ya Rasulullah. apakah aku boleh mengambil uangnya sedikit secara sembunyi-sembunyi?" Nabi Saw menjawab. Rasulullah Saw melarang azal terhadap isteri kecuali dengan persetujuannya. Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya maka kamu mematahkannya. dia pasti ridha (senang) dengan perangainya yang lain. Abu Dawud dan Ahmad) 42.

Ahmad. Para sahabat bertanya. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 45. Muhammad Thalib. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh. Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria.Keperluan makan dan minum . Apabila mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (HR. Apabila kamu berbuat ihsan kepada seorang dari mereka sepanjang umur lalu dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkannya dia akan berkata. Bukhari) 4. Tirmidzi) 46. Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan dan terkesan dalam hatinya. Mereka itu adalah tawanan di tanganmu. kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji (zina). "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." (Surat 65. (Mutafaq'alaih) 44. Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayaninya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan. Bukhari) 5. suami berkewajiban pula menyediakan tempat tinggal untuk istri dan diri sendiri sesuai dengan kemampuannya. 43. Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita. Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya kaum wanita karena kekufuran mereka. (HR. (HR. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 2. Muslim) 6. maka hendaklah menggauli isterinya sendiri karena hal itu akan meredam gejolak dan gangguan dalam dirinya.Ayat 6) Wanita 1. pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas." (HR.Jadi dilarang bergurau (main-main) dalam ketiga perkara diatas.Keperluan pakaian . Terkutuklah siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya lewat duburnya. Ahmad) 3. Wahai kaum wanita. "Kamu belum pernah berbuat baik kepadaku. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sedapat mungkin. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt didalam Al Qur'an. Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang menyetubuhi laki-laki lain (homoseks) atau yang menyetubuhi isteri pada duburnya. (HR. Saling berwasiatlah kalian tentang kaum wanita dengan baik-baik. "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi Saw menjawab. Abu Dawud) . Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka. (HR. ATH THALAAQ . Ibnu Majah dan Tirmidzi) Keterangan: Di dalam buku "Ketentuan Nafkah Istri dan Anak" karya Drs. "Mereka mengkufuri pergaulan dan kebajikan (kebaikan). (HR. Kalian punya hak atas mereka dan mereka pun punya hak atas kalian. (HR. disebutkan bahwa ketentuan nafkah untuk istri diantaranya adalah: . dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang-pangan kepada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik.Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan Selain itu. aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah akal (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sehat akal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita).

"Masih. Ahmad) 10." Nabi mendesak: "Katakanlah. (HR. Ketika orang tua itu tiba. 3.Ibu . ada laki-laki yang datang menemui Nabi Saw dan melapor." (Asy-Syafi'i dan Abu Dawud) Keterangan: Terdapat satu riwayat yang cukup panjang berkaitan dengan hal ini. Semua hasil . Al Hakim) 2. dengan ini Allah Swt berkenan menambah kuat keimananku dengan ke-Rasul-anmu.Anak . An-Nasaa'i) 12. aku ingin mendengarnya. engkau harus menanyakan apaapa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengarkan oleh teliganya. Jibril berkata: "Ya. dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya. (HR. (HR. perintah beliau. "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad. Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (laki-laki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pelacur. (HR. dia berkata: "Demi Allah. Allah 'Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu." Lalu Nabi Saw bersabda. kalau orangtua itu datang. maka nabi pun bertanya kepadanya: "Mengapa anakmu mengadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya?" Lelaki tua itu menjawab: "Tanyakan saja kepadanya. Muhammad.. Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didampingi mahramnya. (HR.. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya . Nabi Saw bertanya kepadanya. Asysyihaab). "Apakah kamu masih mempunyai kedua orangg tua?" Orang itu menjawab. Sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tak pernah didengar oleh telingamu!" Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi cerah dan tampak bahagia. Dari Jabir Ra meriwayatkan.Keluarga 1. Rasulullah Saw melarang kami memasuki rumah wanita yang suaminya sedang tidak ada di rumah (sedang ke luar atau bepergian). bukankah saya menafkahkan uang itu untuk beberapa orang ammati (saudara ayahnya) atau khalati (saudara ibu) nya. Wanita adalah alat perangkap (penjaring) setan.. Ayah ." Orang tua itu berkata dengan sedih dan airmata yang berlinang: "Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Aku mengasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda. (HR. Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada godaan wanita. Barangsiapa berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya maka dia dimurkai Allah Azza wajalla.. Ibnu Majah dan Al Hakim) 14. Muslim) 9." (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Nabi Saw melarangnya ikut berperang karena dia lebih diperlukan kedua orang tuanya untuk mengurusi mereka. (HR. ya Rasulullah. sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku . Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda kecuali sudah dinikahinya atau dia mahramnya. Muslim) 11. Dia mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad. dan berpesan kepadamu. atau untuk keperluan saya sendiri?" Rasulullah bersabda lagi: "Lupakanlah hal itu. Seorang datang kepada Nabi Saw." (HR. Bersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau.. (HR. ya Rasulullah.7. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua. Dia berkata: "Ya Rasulullah. Rasulullah Saw pernah berkata kepada seseorang. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat berseru: "Celaka laki-laki dari godaan wanita dan celaka wanita dari godaan laki-laki. Bukhari dan Muslim) 13.Ibnu Baabawih) 8. "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." "Pergilah Kau membawa ayahmu kesini".

kau tak mampu penuhi hak ayahmu. (HR. 10.. (HR. (Mutafaq'alaih) 12. "Dia mencaci-maki ayah orang lain lalu orang itu (membalas) mencaci-maki ayahnya dan dia mencaci-maki ibu orang lain lalu orang lain itupun (membalas) mencacimaki ibunya.. seakanakan kesejukann bagi orang-orang yang benar sudah dipasrahkan. Adarqothani) 13. At-Thabarani dalam "As-Saghir" dan Al-Ausath). Bukhari) . 5. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud kufur nikmat dan bukan kufur akidah. Sayang. Mereka bertanya. (HR. Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu bapaknya kecuali dengan ijin mereka." (Mutafaq'alaih). kekasaran dan kekejaman. 14. Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). Ad-Dailami). padahal aku tahu ajal pasti akan datang. 7. siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi Saw menjawab. Ad-Dailami) 11. lantaran sakit dan deritamu. Barangsiapa menisbatkan keturunan dirinya kepada selain ayahnya sendiri dan dia mengetahuinya bahwa dia bukan ayah yang sebenarnya maka surga diharamkan baginya.. Rasulullah Saw ditanya tentang peranan kedua orang tua.ibumu. (HR. Hatiku takut engkau disambar maut.ibumu. Apabila seorang meninggalkan do'a bagi kedua orang tuanya maka akan terputus rezekinya. Barangsiapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir.. Ath-Thabrani dan Ad-Daar Quthni). dan mencapai apa yang kau cita-citakan. Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. (HR. Seorang sahabat bertanya.. (HR. Lalu airmataku berlinang-linang dan meluncur deras." (HR. Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi. kau perlakukan daku seperti tetangga jauhmu. Warisan bagi Allah 'Azza wajalla dari hambaNya yang beriman ialah puteranya yang beribadah kepada Allah sesudahnya. Beliau lalu menjawab. bagai akulah yang sakit... seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu .. kau balas aku dengan kekerasan. Ath-Thahawi). Ibu dan Bapak berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf. Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan ayahnya (dalam kebaikan).jerih-payahku kau minum dan kau reguk puas.' Selanjutnya Jabir berkata: "Pada saat itu Nabi langsung memegangi ujung baju pada leher anak itu seraya berkata: "Engkau dan hartamu milik ayahmu!" (HR. AthThahawi) 15. Engkau selalu menyalahkan dan membentakku. "Mereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu. (HR. Muslim) 6. Bila kau sakit di malam hari. hatiku gundah dan gelisah. (HR.. 8. bukan kau yang menderita. seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keutamaan. aku tak bisa tidur dan resah. Ibnu Majah) Penjelasan: Kalau berbakti masuk surga dan kalau bersikap durhaka kepada mereka masuk neraka. Termasuk dosa besar seorang yang mencaci-maki ibu-bapaknya. 4. "ibumu. Setelah engkau dewasa.. "Ya Rasulullah. kemudian ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. 9. Kedudukan seorang paman sebagai (pengganti) kedudukan ayahnya. Barangsiapa berhaji untuk kedua orang tuanya atau melunasi hutang-hutangnya maka dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang mengamalkan kebajikan. "Bagaimana (mungkin) seorang yang mencaci-maki ayah dan ibunya sendiri?" Nabi Saw menjawab. Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). (HR.

Barangsiapa menjamin untukku satu perkara. Ath-Thahawi). (Mutafaq'alaih) 30. (HR. apa hak anakku ini?" Nabi Saw menjawab. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 28. Abang yang tertua (sulung) kedudukannya sebagai ayah. (HR. dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu). (HR. 18. (HR. Ibnu Babawih dan Ibnu 'Asakir). 22. 25. Hendaklah dia bersilaturrahim (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya keluarganya akan mencintainya. Ibu mertua kedudukannya sebagai ibu. Barangsiapa memelihara (mengasuh) tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan wajib baginya masuk surga. Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga. aku jamin untuknya empat perkara. Muslim) 24. Anak menyebabkan kedua orang tuanya kikir dan penakut. ya Robbi. ditambah umurnya dan Allah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikanNya. Rahim mengucapkan keluhan dan pengaduan: "Ya Robbi. Ahmad) 32. diperluas baginya rezekinya. (HR. Aththusi).16. (HR. (HR. 27. Rahim adalah cabang dari nama Arrahman (Arrahman Arrahim). Bukhari) 31. . An-Nasaa'i) 26. Bukhari dan Muslim) 19. aku telah dizalimi mereka. Abu Dawud)." (HR. Ath-Thabrani) 20. Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani) 29. aku telah diperlakukan dengan buruk oleh keluarga dekatku. Apabila ternyata ada kelebihannya maka uang itu diminta kembali dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan negara (baitul maal). Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah. (HR. (HR. (HR. 17. Ar-Rabii'). " Ya Rasulullah. Ath-Thahawi). Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. mendidik adab yang baik. Ya Robbi. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. Bukhari) 21. (HR. ya Robbi. 23. Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggungjawab keluarga. maka dia akan masuk surga. Ath-Thahawi). aku telah diputus (hubungan kekeluargaanku). Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya. Rasulullah Saw memberi uang belanja kepada keluarga beliau dari bagian rampasan perang yang menjadi hak beliau untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun. Jika aku akan mengutamakan yang satu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempuan. "Memberinya nama yang baik. rela dan ikhlas. Seorang ibu yang kematian tiga orang puteranya lalu berserah diri (pasrah) kepada Allah. Bila menjanjikan sesuatu kepada mereka tepatilah." Lalu Allah menjawab: "Tidakkah kamu ridha Aku menyambung hubunganKu dengan orang yang menghubungimu dan Aku putus hubunganKu dengan orang yang memutus hubungannya dengan kamu. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. (HR. (HR. Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) yang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka. (HR.

Al Bazzaar) 9. Apa yang kamu ringankan dari pekerjaan pembantumu bagimu pahala di neraca timbanganmu. di sebelah kanan dan di sebelah kiri (rumahnya). Ibnu 'Asakir) 8. Al-Baihaqi) . (HR. Orang itu berkata. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. "Ketahuilah. (HR. Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya. Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datang adalah Rasulullah Saw. (HR." Nabi Saw menjawab." (HR. Pilihlah kawan perjalanan sebelum memilih jalan dan siapkan bekal sebelum berangkat (bepergian). Abu Sa'id Al Badri berkata. menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya.33. Malaikat Jibril Alaihissalam selalu berpesan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira dia akan menetapkan hak waris bagi tetangga. (HR. Sesungguhnya tetangga-tetangga orang-orang Badui suka berpindah-pindah. dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah." (HR. sesungguhnya Allah lebih mampu bertindak terhadapmu daripada tindakanmu terhadap anak muda itu. (HR. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya. Ad-Dailami) Tetangga 1. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw. Beliau kemudian melanjutkan ucapannya. (HR. aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di tempat pemukiman. yang di depan. (HR. Janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayunya (dijemur) pada dinding rumahnya. hai Aba Mas'ud. lalu aku mendengar suara orang menyeru dari belakangku. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan kepadanya. Ahmad dan Al Hakim) 7. 10.. Bukhari dan Muslim) 4. Al-Baihaqi) 3.. Nabi Saw berdoa: "Ya Allah. "Kamu harus memaafkannya setiap hari tujuh puluh kali. Muslim) 2. Pilihlah tetangga (lihat calon tetangganya atau lingkungannya dulu) sebelum memilih rumah. "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu. "Aku sedang menyambuk budakku yang muda. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Al Khatib) Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak 1. (HR. Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tetangganya lapar padahal dia mengetahui hal itu.Ketahuilah hai Aba Mas'ud. (HR. di belakang. (HR." Nabi Saw berkata. Bila dia memperoleh kebaikan kamu mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka. Bukhari) 5." Mendengar perkataan itu aku campakkan cambuk dari tanganku. "Pelayan (pembantu rumah tangga) saya berbuat keburukan dan kezaliman." (HR. Beliau berkata. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiskinan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan). "Ya Rasulullah. Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetangga. Bukhari) 2. Hak tetangga ialah bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar jenazahnya. (HR. Di antara kebahagiaan seorang muslim ialah mempunyai tetangga yang shaleh. Ath-Thahawi). Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur." Aku spontan menjawab." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sedang berang (marah). rumah yang luas dan kendaraan yang meriangkan. 3. Ath-Thabrani) 6. Ibnu Hibban) .

Muslim) 11. (HR. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). (HR. Menzhalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. Abu Dawud dan Ahmad) . (HR. Ahmad) 13. (HR. (HR. Barangsiapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. Tirmidzi dan Ahmad) 10. Muslim) 5. (HR.4. (HR. Pertama. Abu Ya'la) 9. (HR. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya. Seorang budak yang setia kepada tuannya dan beribadah kepada Robbnya dengan baik maka baginya dua kali lipat pahala. Apabila seseorang memukul pelayannya (pembantunya) lalu dia menyebut Allah maka hendaklah dia mengangkat tangannya (menghentikan niat memukul). (HR. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak dapat mereka tunaikan. Ibnu Majah) 7. Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia mengurung dirinya untuk menekuni asuhan anakanaknya yang yatim sampai mereka kawin (berkeluarga dan berumah tangga) atau mereka wafat. Al-Baihaqi) Anak Yatim 1. Ibnu Majah) 3. Abu Na'im dan Ath-Thabrani) 8. Barangsiapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaannya hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakaian serupa dengan yang dia pakai. seorang yang mengkaryakan (memperkerjakan) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberinya upah. (HR. An-Nasaa'i) 12. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. seorang yang berjanji setia kepadaku lalu dia ingkar (berkhianat). Bukhari) Penjelasan: (Rasulullah Saw. dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan dengan buruk. menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya). (HR. 2. Bukhari) 6. Barangsiapa yang merusak hubungan pelayannya dengan keluarganya bukanlah dia dari golongan kami dan barangsiapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia juga bukan termasuk golongan kami. Nabi Saw melarang memperkerjakan seorang buruh sebelum jelas upah yang akan diterimanya. Kedua. Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik. Sesungguhnya barang pecah-belah itu ada waktu ajalnya seperti ajalnya manusia. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan hendaklah kamu ikut membantu mereka. Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini. Ketiga. (HR. seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualannya. Wanita itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau kawin lagi. Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu. Asysyihaab) 14. Dia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. Jangan memukul budak perempuanmu hanya karena dia memecahkan barang pecah-belahmu. (HR. (HR. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu.

(HR." (HR.4. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta (kekayaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. (HR. isteri Nabi Saw bertanya. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri niscaya kamu tergolong muslim. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Ahmad dan Tirmidzi) 8. Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutuhkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. (HR. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu tetapi dengan wajah yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik. AthThabrani) 4. Siapakah kelak yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi Saw menjawab. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri (memelihara harga dan kehormatan diri). (HR. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan (yang baik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Ath-Thabrani) 7. "Ya Robbku. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. (HR. "Ya Rasulullah. Muslim) 7. (HR. Muslim) 6. Abu Hanifah) 6." (HR. Allah tidak akan memandangnya (memperhatikannya) kelak pada hari kiamat. Jauhilah segala yang haram niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji ditepati. terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada orang lain. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. (HR. Demi yang mengutus aku dengan hak. dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur (berpikir). (HR. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. orang ini ketika dalam negeri dunia paling baik akhlaknya terhadapku. (HR. Demi yang mengutus aku dengan hak. Abu Ya'la dan Al-Baihaqi) 5. ketahuilah. dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. Nabi Saw menjawab. (HR. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mukmin. Abu Dawud) 3. Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim. Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. Wahai Ummu Salamah. Ummu Salamah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (pada hari kiamat) dari akhlak yang baik. "Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akhlaknya dengan berkata. Relalah dengan pembagian (rezeki) Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diperdagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat). Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh. Al-Baihaqi) Akhlak 1. serta . bila mendengarkan pembicaraan tekun. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur)'. dan janganlah terlalu banyak tertawa. Ad-Dailami) 9. tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga. Ar-Ridha) 2. berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya. Ya Rasulullah. Kawinkanlah aku dengan dia. seorang wanita dari kami ada yang kawin dua. Abu Ya'la dan Abu Hanifah) 5.

(HR. Bukhari dan Tirmidzi) 25. Muslim) . dan mengasihi serta menyayangi orang lain adalah separo akal. sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Dia harus mengambilnya dari siapa saja yang didengarnya. lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw. (HR. sedangkan bertanya dengan baik adalah separo ilmu. Dekatkan dirimu kepada-Ku (Allah) dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan kepada mereka. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan hatinya. (HR. Kemuliaan orang adalah agamanya. Ahmad) 24. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu." Sahabat itu bertanya berulang-ulang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan. Seorang yang baik keislamannya ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan dengannya. Ibnu Hibban) 13. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani) 10. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. (HR. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat derajatnya. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan (belanja). "Ya Rasulullah. (HR. Bukhari) 14. berpesanlah kepadaku. Ath-Thabrani) 11. (HR. (HR." (HR. Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdhol di sisi Allah daripada menelan (menahan) amarah yang ditelannya karena keridhoan Allah Ta'ala. (HR. Bukhari) 16. (HR. Ketenangan (sabar dan berhati-hati) adalah dari Allah dan tergesa-gesa (terburu-buru) adalah dari setan. Ath-Thabrani) 23. (HR. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Babawih) 26. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. "Jangan suka marah. tidak peduli dari sumber mana datangnya. Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Hati-hatilah terhadap prasangka. Ahmad dan Al Hakim) 12. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Ahmad) 15. sedangkan perkataan busuk adalah kebengisan tabi'at dan kebengisan tabi'at di neraka. (HR. Muslim) 21. Ahmad) 17. Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam dadamu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain.tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. "Jangan suka marah (emosi). (HR. dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahkannya. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin. Tirmidzi) 20. Al Bazzaar) 22. Asysyihaab) 19." Nabi Saw berpesan. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling dusta. Sesungguhnya cemburu (yakni cemburu yang wajar dan masuk akal adalah bagian) dari keimanan. (HR. Bukhari) 18. (HR. (HR. (HR.

(HR. (HR. "Tadi malam aku berbuat begini. tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh orang itu berbuat zina. (HR. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab. Barangsiapa mengintai-ngintai (menyelidiki) keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya. (HR." Lalu dia membongkar rahasia yang telah ditutup-tutupi Allah 'Azza wajalla. Semua (dosa) umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat (dosa) terang-terangan.begini. Abu Dawud) 3. Ad-Dailami) 13. Ahmad) 10. (HR. sedangkan dosa ialah apa yang merisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu. yaitu yang melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian pada esok harinya dia bercerita kepada kawannya. (HR. (HR. (AR. shalat dan zakat." Nabi Saw lalu berkata. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji. " Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa. Muslim) 12. menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya. Kebajikan ialah apa yang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. AlBaihaqi) Akhlak yang Buruk 1. (Mutafaq'alaih) 8. hati yang kejam. Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang ini menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pula pahalanya. Al Hakim) 11. Mintalah fatwa (keterangan hukum) kepada hati dan jiwamu. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka. (HR. Ath-Thahawi) 6. "Allah dan rasulNya lebih mengetahui. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka. Barangsiapa diintai keburukannya oleh Allah maka Allah akan mengungkitnya (membongkarnya) walaupun dia melakukan itu di dalam (tengah-tengah) rumahnya. (HR. dan terlalu memburu kesenangan dunia serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dijauhi manusia karena ditakuti kejahatannya. (HR. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku. Bukhari) 7. (HR.. Ahmad) 9. Muslim) 28.. Orang yang paling dibenci Allah ialah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan kejam. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan atas dosa-dosanya maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-kawannya. Makar. yang berkata kotor dan membenci orang yang meminta-minta dengan memaksa. Orang yang membawa (mengangkut) sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan. Bukhari) 5.. Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara.27. Bukhari) 2. Bukhari) 4. Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka." (HR. Sesungguhnya buruk sangka adalah ucapan yang paling bodoh.. (Mutafaq'alaih) .

14. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir (bakhil) dan akhlak yang buruk. (HR. Ahmad) 15. Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata. Kiblat mereka hanya urusan wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak. Mereka adalah makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di sisi Allah. (HR. Ad-Dailami) 16. Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aibaib orang lain. (HR. Ad-Dailami) 17. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berhati kasar (kejam dan keras), sombong, angkuh, bersuara keras di pasar-pasar (tempat umum) pada malam hari serupa bangkai dan pada siang hari serupa keledai, mengetahui urusan-urusan dunia tetapi jahil (bodoh dan tidak mengetahui) urusan akhirat. (HR. Ahmad) 18. Barangsiapa menyerupai (meniru-niru) tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. (HR. Abu Dawud) 19. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong, kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegah-megahan dengan harta. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan dan saling iri, dengki, dan dendam sehingga mereka melakukan kezaliman (melampaui batas). (HR. Al Hakim)

Adab
1. Robbku mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya, karena itu saya sertakan teks arabnya]

2. Sesungguhnya seorang mukmin mengambil (melaksanakan) adab dari Allah. Kalau Allah meluaskan adab baginya maka akan luas adabnya dan menyempitkannya (menahan dan tidak memberinya adab) maka sempitlah adabnya. (HR. Al Hakim) 3. Nabi Saw lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitannya. (HR. Bukhari) 4. Berhati-hatilah dengan telanjang karena ada (makhluk) yang selalu menyertai kamu (malaikat) yang tidak meninggalkan kamu kecuali kalau kamu buang hajat dan bersenggama dengan keluarga (istri). Malulah terhadap mereka dan hormati mereka. (HR. Tirmidzi). 5. Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram (HR. Ath-Thahawi) 6. Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budak wanita yang kamu miliki. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia sedang sendirian?" Nabi Saw menjawab, "Allah lebih berhak (patut) kamu malui." (HR. Bukhari) . 7. Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. Bila seorang ke luar untuk menemui kawan-kawannya hendaklah merapikan dirinya. (HR. Al-Baihaqi) 8. Apabila kamu memelihara rambut hendaklah dimuliakan. (HR. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) Penjelasan: Rambut itu hendaklah disisir, dirapikan dan tidak acak-acakan. 9. Seorang bertanya kepada Nabi Saw, "Islam yang bagaimana yang baik?" Nabi Saw menjawab, "Membagi makanan (kepada fakir-miskin) dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dikenalnya." (HR. Bukhari)

10. Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua, yang lewat kepada yang duduk dan yang berjumlah sedikit kepada yang banyak. (HR. Bukhari) 11. Rasulullah Saw melarang orang kencing di air yang tidak mengalir. (HR. Muslim) 12. Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. Dalam berkumpul (majelis) itu kami berbincang-bincang." Nabi Saw menjawab, "Kalau memang suatu keharusan maka berilah jalanan itu haknya." Mereka bertanya lagi, "Apa yang dimaksud haknya itu, ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab, "Palingkan pandanganmu (dari memandang kaum wanita) dan jangan menimbulkan gangguan. Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar." (HR. Bukhari dan Muslim) 13. Nabi Saw mendatangi serombongan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu beliau berkata, "Kalau memang harus kamu lakukan maka balaslah ucapan salam dan tolonglah orang yang dizhalimi. Tunjuki jalan bagi orang yang bertanya. (HR. Abu Dawud) 14. Janganlah kamu kencing ke dalam lobang (tanah). (HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Karena bisa jadi lubang tersebut merupakan sarang serangga atau binatang lainnya, selain itu lubang tidak dapat mengalirkan air kencing sehingga bisa menjadi sumber penyakit. 15. Sesungguhnya pria yang berpakaian sutera tidak akan memperoleh bagiannya di akhirat. (HR. Bukhari) Keterangan: Pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya) diharamkan untuk kaum pria (muslimin), namun diperbolehkan untuk kaum wanita (muslimah). Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk kulit yang gatal tersebut, maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf, dan Rasulullah pun mengizinkannya. 16. Segala urusan yang tidak didahului dengan memuji Allah kurang (tidak ada) kebaikannya. (HR. Ibnu Hibban dan AlBaihaqi) 17. Rasulullah Saw melarang kami memaksa (menyiksa) diri. (HR. Abu Hanifah)

Sabar
1. Sabar adalah separo iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi)

2. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. (HR. Al Hakim) 3. Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musibah. (HR. Bukhari) 4. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah dan merahasiakan sodaqoh (yang kita keluarkan). (HR. Ath-Thabrani) 5. Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Tolong-Menolong
1. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. (Kemudian Rasulullah Saw merapatkan jari-jari tangan beliau). (Mutafaq'alaih)

2. Kaum muslimin ibarat satu tangan terhadap orang-orang yang di luar mereka. (HR. Asysyihaab) 3. Kekuatan disertakan kepada jama'ah. Barangsiapa menyimpang (serong dan memisahkan diri) maka dia menyimpang menuju neraka. (HR. Tirmidzi) 4. Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah dari kalangan kamu. (HR. Bukhari) 5. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol. (HR. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyihaab) 6. Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semuslim). (HR. Ahmad) 7. Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. (HR. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyihaab)

Benar dan Dusta
1. Hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta (pembohong). (HR. Bukhari)

2. Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. (HR. Muslim) 3. Celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan maksud agar mereka tertawa. Celakalah dia...celaka dia. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 4. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta. (HR. Al Bazzaar) 5. Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara, yaitu dalam peperangan, dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya. (HR. Ahmad) Penjelasan: Bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk, maka suami boleh berdusta kepada isteri untuk memelihara kerukunan. 6. Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 7. Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamaikan (merukunkan), dan Allah membenci kebenaran (kejujuran) yang mengakibatkan kerusakan. (HR. Ibnu Babawih)

Murah Hati - Boros - Kikir
1. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima). (HR. Bukhari)

2. Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan). Sesungguhnya Allah menuntun tangannya jika dia terpeleset (jatuh). Seorang pemurah hati dekat kepada Allah, dekat kepada manusia dan dekat kepada surga. Seorang yang bodoh tapi murah hati (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi kikir. (HR. Ath-Thabrani)

(HR. "Tambah lagi ya Rasulullah. (HR. Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw dan bertanya. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pun akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. Sesungguhnya kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-umat) sebelum kamu. menyaksikan atau mendengarnya. Ibnu Majah). Ya Allah. Rasa takut (segan) kepada manusia jangan sampai mencegah seorang apabila rnengetahui suatu yang hak untuk menegakkannya. Ath-Thabrani) 6. (HR. 3. tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia. Ahmad) 3. (HR. aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar. (HR. Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas. (HR. (HR. Asysyihaab) 9. Ahmad) 2. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kekikiran dan keimanan. Muslim) Penjelasan: Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit. Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah hati kepadamu. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. (HR. Ath-Thabrani) Keberanian dan Ketakutan 1. (HR. Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut berada di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela. Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit dari dia. Aththalayisi) 5. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya." (HR. Barangsiapa melakukan pemborosan (royal dan tabdzir) maka Allah akan mencegahnya dari perolehan (rezekiNya). Ahmad dan Tirmidzi) 5. Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah. dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. (HR. (HR. Bukhari) 4. Apabila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan bertahmid dan bersyukur kepada-Mu. Al-Baihaqi) 8. niscaya kamu akan disenangi manusia. Bukhari) 7. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia." Aku berkata. Jauhilah kekikiran. "Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja) maka kamu akan dicintai Allah. Aku menjawab. Muslim) 6. Ibnu Hibban) Zuhud dan Tamak 1." Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah apa yang hak meskipun akibatnya terasa pahit. (HR. dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah. dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Rasa takut (segan) terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya. "Ya Rasulullah."( HR." Rasulullah Saw menjawab." (HR. 2. langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Al Bazzaar) . Asysyihaab) 4. "Jangan ya Allah. Kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan pemberian Allah. (HR.3.

Ahmad dan Ath-Thabrani) 3." (HR. Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya dikhawatirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua. Abu Dawud) 9. Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia mengetahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan keagunganKu. Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pandai bersilat lidah. (Mutafaq'alaih) . Barangsiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal lahan maka kelak dia akan dililit dengan tujuh bumi. apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Mashabih Assunnah) 5. Ar-Rabii') 2. (HR. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya. Kemudian Rasulullah membacakan doa dalam surat Hud ayat 102: "Dan begitulah azab Tuhanmu. Bukhari dan Muslim) Riya dan Nifak 1. (HR. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras. Ahmad) 7. Sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada tabir penyekat. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya.10. (HR. mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ahmad dan Al Hakim) 5. Muslim) 6. Ahmad) 4. (HR. (HR. Kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran ialah kebajikan dan menyambung hubungan kekeluargaan. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama. Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang." (HR. Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Jauhilah kezaliman. Ath-Thabrani) 11. (HR. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menangguhkan azabnya terhadap orang zalim dan bila mengazabnya tidak akan luput. Bukhari) Kezaliman 1. (HR. Bukhari) 2. mendatangi kelompok ini dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain. dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezaliman dan pemutusan hubungan kekeluargaan. Ibnu Majah) 8. sesungguhnya kekikiran telah membinasakan (umat-umat) sebelum kamu. Jauhilah kekikiran. Ahmad dan Ath-Thabrani) 3. Ar-Rabii') 4. (HR. (HR. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka. Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil. (HR. Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. (HR. (HR. (HR.

Al-Baihaqi) 2. (HR.6. Sedangkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong. Apabila seorang melihat dirinya. maka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar (jujur). Ath-Thabrani) 4. (HR. (HR. Ad-Dailami). (HR. Bukhari dan Muslim) . Al Hakim) Kesombongan 1. menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. dan bila diamanati dia berkhianat. Bukhari) 6. (HR. (HR. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (sehingga menyeret di tanah) karena kesombongannya maka Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat. Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung maka taburkanlah pasir ke wajahwajah mereka. Pengaruh ketajaman mata adalah hak. (HR. dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. Ad-Dailami) 3. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. 8. (HR. bila berjanji tidak ditepati. Bukhari) 8. (HR. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah. (HR. Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki). (HR. Ahmad) Hasud dan Ketajaman Mata 1. Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Muslim) 4. Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Abu Ya'la) 3. tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah". Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata. yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas. (HR. Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan: "Dengan kehendak Allah. Ibnu Babawih). (HR. Abu Dawud) 2. Muslim) 2. Abu Dawud dan Ahmad) 5. Cinta berkelanjutan (diwariskan) dan benci berkelanjutan (diwariskan). (HR. Ahmad) Cinta dan Benci 1. Orang yang riya berciri tiga. 7. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. (HR.

(HR. tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras). (HR. (HR. Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukannya. Perzinaan mengakibatkan kemiskinan. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam. Sesungguhnya di antara ungkapan kata dan keterangan adalah sihir. kedua telinga zinanya mendengar. Ath-Thabrani dan Al Hakim) 2. Abu Dawud) 4. Bukhari) 3. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 5. Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. Mereka melenggang bergoyang. dan menyia-nyiakan harta serta banyak bertanya. Semua itu dibenarkan (direalisir atau diwujudkan) oleh kelamin atau digagalkannya. (HR. (HR. (HR. Kedua mata zinanya melihat. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya (mulut) dan di antara kedua pahanya (kemaluan) niscaya aku menjamin baginya surga. (HR. telanjang. (HR. Bukhari) 2. Ath-Thabrani) Pembicaraan dan Ucapan 1. (HR. Bukhari) 5. dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. Selagi orang berjalan dan merasa bangga dengan tutup kepala dan kedua baju rangkapnya maka tiba-tiba dia dibenamkan ke dalam tanah lalu dia bergelimang di dalam tanah sampai hari kiamat. yang diomongkan. (HR. lidah zinanya bicara. kaki zinanya melangkah (berjalan) dan hati yang berhasrat dan berharap. Rambutnya ibarat punuk unta yang miring. (HR. Ahmad) Perzinaan 1. Muslim) 4. 6. Bukhari) 4. Barangsiapa merebutnya (dari Aku) maka Aku menyiksanya.3. Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia akan menghadap Allah dan Allah murka kepadanya. Asysyihaab) . Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian sekian. (HR. Sesungguhnya Allah melarang kamu banyak omong. kekikiran yang dipatuhi. Ahmad) Penjelasan: Bicara saat emosi (marah) dapat menyesatkan. Ath-Thabrani dan Anas) 6. (HR. Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang Aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukuli orang-orang dan wanita-wanita berpakaian mini. Muslim) 5.( HR. Ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti. Barangsiapa akhir ucapannya "Laa ilaaha illallah" 'Tiada Tuhan selain Allah' niscaya dia masuk surga. (HR. (HR. Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Ibnu Hibban) 7. Perbuatan lesbian di antara kaum wanita adalah perzinaan. Muslim) 3.

Bukhari dan Al Hakim) 16. Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada dirimu. (HR. tetapi esok paginya dia membeberkan sendiri dengan berkata. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya (diucapkan berulangulang)". (HR. janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya karena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia. (Mutafaq'alaih) 17. "Waspadalah kamu. Barangsiapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barangsiapa banyak salah maka banyak pula dosanya. Muslim) 15. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Allah. Semua umatku diampuni kecuali yang berbuat (keji) terang-terangan yaitu yang melakukannya pada malam hari lalu ditutup-tutupi oleh Allah. "Allah dan rasulNya lebih mengetahui. AlBaihaqi) . Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. pengutuk. Bukhari) 3. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 11. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. (HR. kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. Kalau agamnya tipis (lemah) dia diuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (keras). Abu Ya'la) Ujian dan Cobaan 1. berkata keji atau berkata busuk. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. (HR. Bukhari) 12. (HR. lalu beliau berkata kepadanya. (HR. AdDailami) 9.. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya). (HR. Bukhari) 4. (HR. (HR. (HR. tadi malam aku berbuat begini. "Hai Fulan. Muslim) 14."(HR. (HR.. Ath-Thabrani) 6. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu.(HR. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab. Tirmidzi) 2. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. (HR. "Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai." Dia membuka tabir yang telah disekat oleh Allah Azza wajalla. Bukhari) 5. Seorang memuji-muji kawannya di hadapan Nabi Saw. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan suatu musibah). Berhati-hatilah dalam memuji (menyanjung-nyanjung). Ath-Thabrani) 10. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. (HR. Seorang mukmin bukanlah pengumpat. Ahmad) 13." Beliau bersabda. "Para nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) mereka. dan barangsiapa banyak dosanya maka api neraka lebih utama baginya. "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw.begini. siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi Saw menjawab. Taburkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji dan menyanjung-nyanjung. "Ya Rasulullah. sesungguhnya itu adalah penyembelihan.8. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya. Ketika dia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia mencapai derajat itu.

diserang penyakit atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. (HR. Ada yang ke luar emas murni. (HR. (HR. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 4. Bukhari) 9. Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. "Bagaimana menghina dirinya itu. diberi lalu bersyukur. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain dan kamu ditolak (pemberiannya). Bukhari) Penjelasan: Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah. Ath-Thabrani) 16. amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir". Abu Ya'la) 14. Barangsiapa diuji lalu bersabar. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. Bukhari) 2. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar maka Aku ganti kedua matanya dengan surga. (HR.7. (HR. Ahmad) 8. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit. Ada juga yang kurang dari itu (mutunya) dan itulah yang selalu ragu. Al Bazzaar) 10. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. 12. (HR. (HR. Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemimpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al Qur'an. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-robek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Itulah yang dilindungi Allah dari keragu-raguan. (HR. Ada yang ke luar seperti emas hitam dan itu yang memang ditimpa fitnah (musibah). Muslim) 3. Ad-Dailami) 17. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seorang dari kamu (senang) menerima pemberian. Perjalanan adalah sebagian dari siksaan. Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu peninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata: . ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Al-Baihaqi) Perjalanan 1. dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah. kelelahan (kepayahan). Ahmad dan Tirmidzi) 11. "Melibatkan diri dalam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya. (HR. Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak. Kalau dia tidak ridho dengan pemberianNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. (HR. Para sahabat bertanya. Ahmad) 15. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api (pembakaran)." (HR. (HR. (HR. Rasulullah Saw apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beliau menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu melepaskan tangannya seraya beliau berpesan: "Aku titipkan kepada Allah agamamu. (HR. Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiakannya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. Ath-Thabrani) 13.

srigala. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan gangguan yang ada. (HR. (HR. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing maka bersihkanlah dirimu dari (percikan dan bekas) kencing. Rasulullah Saw bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata: "Hai bumi. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. Ath-Thabrani) 9. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. ular. memotong kuku (kuku tangan dan kaki) serta mencabuti bulu ketiak." (HR. dekatkan jarak bumi dan ringankan perjalanan kami. harta-bendaku. bersih dan menyukai kebersihan. Abu Ya'la) Kebersihan 1. murah hati dan senang kepada kemurahan hati. (HR. Ya Allah. Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat hendaklah berkata kepada keluargamu: "Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan mengecewakan titipan-titipanNya". aku menitipkan diriku. Abu Dawud) 10. yang hidup di mukamu. duniaku. mengarahkan kamu kepada segala kebaikan. dermawan dan senang kepada kedermawanan. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku. tanggung-jawabku. menyelamatkan agama dan duniamu. Bukhari) 4. Tirmidzi) Penjelasan: Orang-orang Yahudi suka menumpuk sampah di halaman rumah. Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan: "Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. (HR. Ahmad) 3. Al Bazzaar dan Ath-Thahawi) 5. keluargaku. maka dia tidak akan mengalami gangguan apapun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. Sesungguhnya Robbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari bapak dan anaknya". Ya Allah. melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu."Ya Allah. akhiratku. (HR. Tirmidzi) 6. (HR. mencukur rambut kemaluan. Suatu keharusan atas tiap orang muslim mandi dan memakai wewangian serta gosok gigi pada hari Jum'at. mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan". Ibnu Hibban dan Abu Dawud) . Robbku dan Robbmu Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. (HR. (HR. 2. Rasulullah Saw apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian beliau bersabda: "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan singa. (HR. Fitrah manusia ada lima yaitu dikhitan (disunat). Abu Ya'la dan Ad-Dainuri) 8. agamaku. Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan keluarga kami. aku berlindung kepadamu dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah." (HR. Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan tidak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ath-Thahawi) 5. Ibnu Babawih) 7. (HR. Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan: "Aku berlindung dengan segala firman-firman Allah yang lengkap sempurna dari gangguan (kejahatan) semua makhluk-Nya". "Ya Allah. menggunting (merapikan) kumis.

(Abu Hanifah) Keterangan: Hal ini berlaku khusus untuk shalat Isya karena waktunya panjang. sedangkan makanannya haram. Ibnu Majah) 5. Abu Dawud) Makanan dan Minuman 1. Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang baik-baik. Malaikat jibril terus-menerus berpesan agar aku menggosok gigi (bersiwak) sehingga aku khawatir gigi-gigiku tanggal dan aku ompong tanpa gigi. Ath-Thahawi) 11. Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. Janganlah kamu kencing di air yang tidak mengalir kemudian kamu berwudhu dari situ. Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh kepada para rasul. pakaiannya haram dan dia diberi makan dari yang haram pula. (HR. Jika begitu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? (HR. (HR. Wahai Abu Hurairah. Apabila diserukan untuk makan malam lalu terdengar suara azan oleh muazin maka dahulukan makan malam. Sesungguhnya setan mengikat (melalui) kuku-kuku yang panjang. Al Hakim) 7. Muslim) 10. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya. Rasulullah Saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah. Ya Robbku". 8. (HR. Sesungguhnya dia tidak mengetahui dimana tangannya bermalam atau dimana tangannya melayang." Kemudian Rasulullah menyebut seorang yang melakukan perjalanan jauh. Muslim) 2. Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam ember (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya. (HR." Allah juga berfirman dalam surat Al Baqarah 172: "Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik. Ath-Thabrani) 3. perbaikilah (murnikanlah) makananmu. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu memakannya. ucapkanlah Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. "Wahai anak. Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada hari kiamat. makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh. Ahmad) 4. (HR. rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: "Ya Robbku. Bukhari) 6. Wahai Sa'ad. Abu Dawud dan Tirmidzi) 8. (HR. Apabila seorang bersenggama dengan isterinya dan hendak mengulangi. niscaya kamu menjadi orang yang terkabul do'anya. dan makanlah dari apa yang ada di hadapanmu".6. Siapa yang mengenakan pakaian hendaklah dengan yang bersih. (HR. (HR. (HR. Apabila kamu lupa menyebut "Bismillah" pada awal makan hendaklah mengucapkan: "Bismillah pada awal dan akhirnya". Ahmad dan Tirmidzi) 9. Ath-Thahawi) 7. (HR. rayuan dan godaan. Sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amal kebaikannya selama empat puluh hari. minumannya haram. (HR. potonglah (perpendek) kuku-kukumu. Ahmad) Penjelasan: Mengikat dengan sihir. . (HR. seperti firmanNya dalam surat Al Mukminun ayat 52: "Hai rasul-rasul. hendaklah dia berwudhu lebih dulu agar lebih segar pengulangannya.

Al Hakim dan Ad-Dailami) 12. (HR. Bertamu itu hanya tiga hari lamanya dan pemberian bekal perjalanan bagi tamu hanya untuk sehari semalam. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang.9. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. misal minum langsung dari galon. lalu meminumnya dari gelas tersebut. poci. namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Bukhari dan Muslim) Keterangan: Dilarang minum langsung dari tempat minum yang digunakan oleh banyak orang. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). Para sahabat bertanya. Rasulullah Saw melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum dari emas dan perak." Lalu Nabi Saw berkata lagi. 11. Hendaknya makanan atau minuman tersebut didiamkan saja atau didinginkan dengan metode lainnya selain dengan meniup langsung dengan mulut. (HR. (HR. "Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan untuk kamu di akhirat. teko dan wadah-wadah lainnya. Bukhari) 10. sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya. (HR. 14. maka diperbolehkan untuk ke masjid dan berkumpul dengan kaum muslimin lainnya. Dinginkanlah makanan. Ar-Ridha) 15. Abu Dawud) Keterangan: Meniup-niup makanan dan minuman yang panas biasa dilakukan dengan tujuan agar lekas dingin. Hendaknya dituangkan dulu ke dalam gelas. . 16. dan Rasulullah pun mengizinkannya. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak." (HR. Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya. Ahmad) 17. dan hal ini dilarang oleh Nabi. misalnya dengan gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan zat penghilang bau. Beliau juga melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera dengan sabdanya. (HR. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut. Rasulullah Saw melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung ke mulutnya. Rasulullah Saw melarang orang meniup-niup makanan atau minuman. "Bagaimana sampai menyebabkan yang ditamui (tuan rumah) berdosa?" Nabi menjawab: "Dia bertamu sedang yang ditamui hampa tidak punya sesuatu apapun untuk disuguhkan kepada tamunya". Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauhi kita atau menjauhkan diri dari masjid kita dan sebaiknya tinggal di rumahnya. Bukhari) Keterangan: Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau bawang merah dan bawang putih sebagaimana manusia pun merasa terganggu dengan bau tersebut. Tidak ada susu yang lebih baik (unggul) daripada air susu ibunya (ASI). (HR. "Itu bukan obat tetapi penyakit. Ahmad) 13. (HR. Lalu Thariq berkata. Tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah saudaranya semuslim sehingga menyebabkannya berdosa. Namun jika bau tersebut bisa hilang. "Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat. misalnya dengan fan (kipas angin).

hidupmu sebelum mati. Ibnu Majah) 6. (HR. Buta yang paling buruk ialah buta hati. Nabi menjawab. Usia umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun. Ahmad) 13. (Bukhari) 12." Aku bertanya lagi. Bukhari) 11. "Sepertiganya?" Beliau menjawab. (HR. (HR. Asysyihaab) 5. (HR. dan senggangmu sebelum sibuk. hendaklah dia mentaatiNya dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah ia melakukannya. karena lupa. (HR. Mimpi yang baik (sholeh) adalah dari Allah dan mimpi (buruk) adalah dari setan. Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasmu. (HR. Sesungguhnya yang dimaksud nazar ialah apa yang diharapkan dengannya keridhoan Allah 'Azza wajalla. "Tidak. "Ketika aku sakit. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 2. bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?" Nabi Saw menjawab. Mimpi yang baik oleh seorang yang sholeh merupakan satu dari empat puluh enam bagian dari mimpi kenabian.Persoalan-Persoalan Pribadi 1. Hak seorang muslim yang memiliki harta (peninggalan untuk diwasiatkan) ialah tidak melampaui dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan sudah ditangannya. gara-gara melampiaskan nafsu syahwat dengan berzina lalu hamil. (HR. Bukhari) . yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah. Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah. Al Hakim dan Tirmidzi) 14. 10. dan karena dipaksa melakukannya. 8. (HR. Al Hakim) 9. Sedikit dari mereka yang melampauinya. Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum fajar). maka hal tersebut menimbulkan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi sang wanita. dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (kembalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan)." Aku bertanya lagi. Bukhari) Keterangan: Batas maksimum wasiat adalah sepertiga dari seluruh hartanya. karena sepertiga itu sudah banyak. (HR. Rasulullah datang menjenguk dan aku berkata. Orang tua dan keluarga menjadi sedih dan malu. Muslim) 15. "Separonya?". sehatmu sebelum sakit. Mungkin pelampiasan nafsu syahwat sebentar berakibat kesedihan yang lama. Sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan (memaafkan) umatku dalam kesalahan yang tidak disengaja. Rasulullah bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadits Qudsi: "Pandangan mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis. (HR. persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jauhilah." (HR. karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untukmu. Juga akibat-akibat buruk lainnya yang dapat terjadi diluar perkiraan. Muslim) 3. "Ya Rasulullah. Al-Baihaqi) Keterangan: Banyak kasus yang terjadi. kayamu sebelum melarat." (HR. (HR. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan manis dalam hatinya. (HR. Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua. Ath-Thabrani) 4. "Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pada orang-orang. "Tidak. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 7.

Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lalu mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima. Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Ibnu Majah) 4. (HR. (HR. Abu Hanifah) 13. Apabila terjadi dalam satu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ janganlah kamu ke luar meninggalkan negeri itu. Ad-Dailami) 8. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya. (HR. (HR. Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. (HR. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan maka Allah berfirman kepada malaikat: "Catatlah bagi hambaKu pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat. Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) dan ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja. apakah kami berobat?" Beliau menjawab. "Lakukanlah yang kamu pandang baik dan apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. (HR. Al Hakim) Dukun dan Peramal 1. kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)". wahai hamba-hamba Allah. Janganlah orang sakit mengunjungi orang sehat. (HR. Wafat karena wabah adalah mati syahid. "Ya. Mereka bertanya. Apabila seorang yang sakit dari kamu menginginkan sesuatu makanan berikanlah. 6. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang haram tidak dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. "Ya Rasulullah. Bukhari dan Muslim) 7. (HR. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri itu janganlah kamu memasukinya. Ashabussunnah) 2. (HR. (HR. Bukhari) 12. Ibnu Majah) 11. Sesungguhnya tiada sesuatu pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) lebih baik daripada kesehatan. Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. Muslim) . dan bukan kepastian bahwa dari tiap air mani dapat terjadi anak. Bukhari) 5. (HR. Bukhari) Penjelasan: Tentu tidak setingkat dengan gugur di jalan Allah. Rasulullah Saw ditanya tentang azal (mengeluarkan air mani diluar kemaluan istri).16. "(HR. Beliau lalu menjawab. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Ibnu Majah) 10. Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya pada dirimu janganlah kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Larilah dari penderita lepra sebagaimana kamu lari dari harimau. 9. Muslim) 17. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiat (kesehatan). diketahui oleh yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti." (HR. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim) 3. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) Pengobatan dan Penyakit 1.

2. tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan bertawakal. Ramalan mujur-sial adalah syirik. Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus. tiada kebaikan kecuali kebaikanMu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. (Abu Dawud) 3. Abu Dawud) Penjelasan: Mengadu kerbau. (HR. domba. "Ucapkanlah: "Ya Allah. Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah bersyirik kepada Allah. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah. Para sahabat bertanya. (HR. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Muslim) 2. dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) kecuali Engkau. (HR. "Apakah penebusannya. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan burung yaitu suara atau arah terbangnya. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Thair artinya burung. Bukhari) 3. diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu)." (HR. (HR. Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra. ayam dan lain sebagainya. Ahmad) 5. (HR. Ibnu Majah) 4. Lalu wanita itu melepas sepatunya. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. sapi. (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap orang pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian. Bukhari) Penyusun : Maharasky Syah . Hewan 1. kambing. (HR. 4. (HR. Bukhari) 5. Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak. kalung-gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->